Tag Archive | Kalvin

Drogen som orsakar förlust av DEN FRIA VILJAN – och jämförs med KALVINISM

Det här är en utmärkt video som handlar om ämnet/drogen Skopolamin (sanningsserum), som kan orsaka ett hypnotiskt tillstånd som gör att brukaren förlorar sin fria vilja samt inväntar order/uppmaningar som han “gärna” följer – oavsett vad uppmaningarna gäller. Det handlar alltså om en livsfarligt ämne som kriminella använder sig utav för att komma åt ägodelar, eller för att utnyttja människor på andra sätt. Om den här drogen orsakar så att offret “gärna” lyder order att tömma sitt eget bankkonto för att ge förövarna, kan man verkligen säga att han gjort så med fri vilja? Hans vilja var ju inte fri utan manipulerad! En manipulerad vilja är inte fri. Om man endast har möjlighet att välja ETT alternativ, så har man ingen fri vilja.

Videon ger en ypperlig jämförelse med kalvinism (som är grundat på monergism), som just lär att “ingenting sker emot Guds vilja” och att människor föds som utvalda/ej utvalda, och att de utvalda aldrig någonsing kan bli befriade från den syndfulla natur som av ren nödvändighet gör att de syndar och heller inte vill veta av Jesus. Den reformerta linjen är grundat på TULIP, och den filosofin säger att Jesus inte dog för alla människor utan endast några få (de utvalda). Övriga har därmed ingen chans att någonsin finna Gud och bli frälsta, och de tvingas därför att bli kvar i sitt mörker.

Visst är det väl de skurkar som orsakar detta hypnotiska tillstånd som är skyldiga, och inte de stackare som råkar ut för drogen emot sin vilja? Det borde betraktas som en självklarhet att det är de som orsakar tillståndet som är bovarna, men är man kalvinist så slutar man att tänka logiskt. Då tror man i stället (om man vill vara konsekvent med kalvinismen) att det är de värnlösa offren som är skyldiga till sitt olyckliga tillstånd – trots att det själva inte hade något som helst val, och absolut ingenting att säga till om.

Kalvinister försöker säga “Jamen de VILL av fri vilja vara kvar i sitt mörker helt enligt sin onda natur!”, men om den viljan är manipulerad och dessutom påtvingad, så har de ju inget val! De borde därför inte bestraffas över någonting som står helt utanför deras egen kontroll, men däremot borde de som orsakar det onda hypnotiska tillståndet sättas bakom lås och bom.

Gud går inte hand i hand med djävulen, utan varje gång en människa syndar så sker det emot Guds vilja, och människan ifråga skulle kunna ha valt en helt annan väg.

Martin Luther hade en del om bakfoten

FearTorbjörn Edebol skrev i tidningen Dagen en artikel om en förhoppning att låta det kommande 500-årsmminnet av reformationen bli en bibelrenässans i Luthers efterföljd, men jag delar inte  hans uppfattning om Martin Luther även om Luther skrivit en del upplyftande saker. Det är inte bara Luthers förskräckliga och hårrresande generaliseringar om judarna som jag tänker på – och som tyvärr utnyttjades av andra för att motivera rättigheten att konfiskera judarnas ägodelar och förfölja dem – utan jag tänker på framför allt tre obibliska läror som influerat Norden och stora delar av världen.

1) Den gnostiska idén att människan ärvt Adams synd

Utan något känt undantag så lärde ingen av de gamla kyrkofäderna ut något sådant de första 300-400 åren e Kr, och det var inte förrän Augustinus (en före detta gnostiker) trädde fram på scenen som denna idé infördes till kyrkan. John Kalvin (1509-1564) och Martin Luther (1483–1546) anammade Augustinus (354–430) nya läror och spred dem sedan vidare, och idag är det de som motsätter sig arvsynden som anses vara villolärare trots att det var precis tvärt om de första 300+ åren. Men även om vi ska försöka intala oss själva att samtliga kyrkofäder hade fel så är förstås det viktiga vad BIBELN säger, och den säger ingenstans att vi är födda i synd. Inte ens i Romarbrevet 5 där det tydligt står att DÖDEN (inte synden) kommit över alla människor av anledningen att vi syndat. Inte för att vi ärvt Adams synd. Vi dör däremot fysiskt pga Adam eftersom vi inte kan nå livets träd pga honom. Den makabra läran att vi alla är födda i synd har resulterat i barndopstraditionen (för att hindra bebisar att gå själsligt förlorade om de skulle råka dö innan dopet) men sanningen är att bebisar inte ens har kapacitet att synda och de är totalt oskyldiga. Synda är någonting man gör och ingenting man kan ärva.

2) Det saliga bytet

Det verkar som denna obibliska idé och begreppet i sig självt faktiskt härrör sig till Martin Luther, även om sådana tankegångar fanns innan hos Anselm av Canterbury (som introducerade försoningsläran) och Augustinus. Bibeln lär att när vi omvänder oss från våra synder så TAS DE BORT. De raderas helt enkelt, och de överförs inte först på Jesus. Bildligt talat kan man säga att Jesus “tagit våra synder på sig” på korset, men på så sätt att han bildligt talat tar dem “på sina axlar”. Ingenstans i Bibeln står det att JESUS rättfärdighet är insprutad/överförd till oss. Jesus är vår rättfärdighet på det sättet att han levt ett syndfritt liv för vår skull och för att han möjliggjort rening i hans blod på villkor att vi omvänder oss. Sedan är det tänkt att VI (inte Jesus) ska leva rättfärdigt, och om vi syndar igen är vi smutsiga igen och INTE rättfärdiga. Tro det eller ej, men Bibeln lär att den som GÖR rätt är rättfärdig. Inte den som fått en injektion av Jesus rättfärdighet.

3) Läran att vi är frälsta av tro allena när Bibeln tydligt säger att vi INTE är frälsta av tro allena (Jak. 2:24)

Luther var osäker på om Jakobsbrevet verkligen var kanoniskt och uttryckte t o m att den borde raderas ur Bibeln (Luther’s Works, 54, 424-425). Han tyckte inte alls om Jakobs påstående att vi INTE är frälsta av tro allena. Men Jakob var tydlig med att tro utan gärningar är död och Paulus argumenterade inte emot honom. Paulus försökte däremot få judarna att förstå att de inte är frälsta för att de omskär sig eller lyder andra ceremoniella lagar. Efter Jesu död är det inte tänkt att vi ska lyda de 613 lagarna från Moses, men däremot ska vi lyda Anden som leder oss bort från synd. Synd är att bryta kärleksbudet vilket summerar tio Guds bud. Vidare riskerar vi att huggas av vinträdet pga brist på frukt (Joh. 15).

Ovan läror har tyvärr nästlat sig in i våra kyrkor och fått oss att tro att vi faktiskt inte kan sluta synda och det finns t o m människor som tror att vi syndar ständigt i tanke, ord och gärningar. Vad är det för vits med att omvända sig om det inte kan gå ens en dag utan att vi syndar igen? Om tanken är att vi är frälsta trots att vi syndar, bara vi tror på Gud (tro allena) så är väl detta att hålla med det Satan lärde ut i Eden när han hävdade att synd INTE leder till döden?

1 Mosebok 3:4 Då sade ormen till kvinnan: “NI SKALL VISST INTE DÖ!

En sådan enkel lögn som det borde vara lätt att avslöja och slå hål på, men ändå smyger vi in sådana tankegångar i kyrkan utan att vi kanske ens är medvetna om det: Vi lär ju varandra att vi är födda med en syndfull natur som tvingar oss att synda vare sig vi vill eller ej, vilket innebär att vi faktiskt har bra ursäkter för vår synd och vilket vidare riskerar att locka till mer synd. För vad kan hända? Jesus har ju dessutom tagit våra synder på sig och vi har fått HANS rättfärdighet, och då kan inte ens Gud se våra synder pga Jesu blod som är som ett filter framför hans ögon. Vi har alltså ha råd med att leva orättfärdigt eftersom vi är rättfärdiga i position även om vi inte är det i handling. Vidare är vi ju frälsta av tro ALLENA, så det här med synd och frukt inverkar inte på våra själar. Bara vi tror på Gud…

Läs gärna mer detaljer om dessa ämnen på min blogg, och läs gärna detta blogginlägg om Martin Luther.

Augustinus och kyrkofädernas åsikter om Fri Vilja

De första ca 300 åren efter Jesu död

Den tidigaste kristna menade att det INTE var så att människor valde att göra det onda för att deras natur var ond/syndig, medan andra människor väljer det goda för att deras natur är god, för alla människor är av samma natur. Alla har fri vilja och kan välja mellan gott och ont. Gnostikerna satte sig emot detta och skrev till och med sina egna skrifter kända som De gnostiska skrifterna, där de använde kända namn som Maria, Thomas etc för att försöka ge stöd åt sina läror. Många av gnostikernas läror lyckades inte få fotfäste men vad gäller människans natur, fri vilja och syndens natur har falska läror tyvärr blivit accepterade och fortsätter att läras ut i våra kyrkor.

Gällande “Fri vilja” erkände John Kalvin om kyrkofädernas lära “As to the Fathers, (if their authority weighs with us,) they have the term constantly in their mouths”. Han sade “The Greek fathers above others have taught the power of the human will” och “they have not been ashamed to make use of a much more arrogant expression calling man ‘free agent’ or ‘self-manager’ just as if man had a power to govern himself”. Han sade också “The Latin fathers have always retained the word ‘free will’ as if man stood yet upright”.

Om urkyrkan var så enad i flera hundra år gällande den här läran, när skedde splittringen och vem orsakade den? Svaret är ganska uppenbart när vi ser till historien. Det var inte förrän på 400-talet som gnostiska och manikeiska influenser började infiltrera kyrkan och förgiftade den med sina läror. Augustinus anslöt sig till Kyrkan och blev biskop. Han började sedan att motarbeta det som Kyrkan alltid lärt ut om fri vilja och människans natur, och lärde ut den gnostiska synen.

John Gibb och William Montgomery sade “For nearly nine years Augustine was a Manichaean Auditor. At first he was a zealous partisan who contended publicly for his new faith, and did not hesitate to ridicule the doctrines of the Church and especially the Old Testament Scriptures”.

Märkligt nog så lärde Augustinus ut Fri vilja när han först anslöt sig till Kyrkan och debatterade mot manikeerna. Han sade “We [Christians] assert the liberty of the will, whereby our actions are rendered either moral or immoral, and keep it free from every bond of necessity, on account of the righteous judgment of God”. Samt: “The religious mind confesses and maintains that we do by our free will whatsoever we know and feel to be done by us only because we will it”. Och han sade “we sin voluntarily and not by necessity”. Men när han sedan började debattera med pelagianer så gick Augustinus tyvärr tillbaka till läran om totalt fördärv som manikéerna lärde. Beausobre märkte också denna förändring och att Augustinus försvarade Fri vilja “so long as he had to do with the Manichaeans. But when he came to dispute with the Pelagians, he changed his system. Then he denied that kind of freedom which before he had defended; and, so far as I am able to judge, his sentiments no longer differed from theirs [the Manichaeans] concerning the servitude of the will. He ascribed the servitude to the corruption which original sin brought into our nature; whereas the Manichaeans ascribed it to an evil quality, eternally inherit in matter.”

Synd var nu inte längre ett etiskt problem där människan själv hanterar sina val, utan ett metafysiskt problem där människan syndar av ren nödvändighet. De som kritiserade Augustinus för att lära ut Manekeism i stället för den sunda läran blev snart förföljda och fördömda som irrlärare när Augustinianism ernått Kyrklig auktoritet. De biskopar inom kyrkan som fortsatte att lära ut vad urkyrkan alltid lärt ut om Fri vilja och synd av val i stället för nödvändighet blev då bortdragna från sina talarstolar, fick sina ägodelar konfiskerade, och blev exkommunicerade av både kyrka och stat. Liksom Kalvinismen som kom efteråt, så använde Augustinianism politiska och statliga makter för att tysta alla former av opposition så att de nya lärorna kunde spridas som en farsot utan motstånd.

Det finns stora likheter men också några skillnader mellan Augustinianism och Gnostisism. Medan gnostikerna menade att människan natur var syndfull och fördärvad och att hon inte hade fri vilja eftersom hon var skapad av en underlägsen gud, så höll Augustinus med om att människans natur var syndfull och fördärvad och att hon inte hade fri vilja men han menade att det var Gud som gjorde det så pga Adams synd. Medan gnostikerna menade att köttet var syndfullt och att Jesus därför inte var kommen i köttet så trodde Augustinus att köttets lust var syndigt och att denna synd var ärftlig eller överförd från förälder till barn genom fysisk intimitet, och att Jesus undvek denna ärftliga åkomma genom att bli född av en jungfru. Därför höll Augustinus med gnostikerna i princip. Så Augustinianism är modifierad Manikeism eller semi-gnostisim.

De stora grundarna till den moderna kristna teologin har varit Augustinus, Luther och Kalvin. Augustinus var influerad av Manikeism och Luther och Kalvin var influerade av Augustinianskt tankesätt. Därför är det inget konstigt att Augustinus nekade till Fri vilja som Manikéerna gjorde, och Luther och Kalvin nekade till Fri vilja som Augustinus gjorde. Luther var t o m en Augustiniansk munk, och systemet med munkar och nunnor är influerat av idén att fysisk intimitet är syndigt. Luther refererade till Augustinus tretton gånger i sin bok “The Bondage of the Will” och 24 gånger i “Works of Martin Luther”. John Kalvin refererade till Augustinus tvåhundrasextiofem gånger i “Institutes on Christian Religion”Luther försvarade sin position mot Fri vilja genom att säga “Augustinus är helt och hållet på min sida”. Kalvin sade “Let us now hear Augustine in his own words, lest Calvin be charged with being opposed to all antiquity”. Men Kalvin var förstås avvikande mot alla de äldre kyrkofäderna före Augustinus.

John Kalvin sade “all ancient theologians, with the exception of Augustine, are so confused, vacillating, and contradictory on this subject, that no certainty can be obtained from their writings”. Kalvin trodde att män som Klement av Rom, Ignatius, som personligen kände apostlarna inte förstod apostlarnas epistlar medan Augustinus, som inte kände apostlarna, uppenbarligen gjorde det. Kalvin erkände: “It may, perhaps, seem that I have greatly prejudiced my own view by confessing that all of the ecclesiastical writers, with the exception of Augustine, have spoken too ambiguously or inconsistently on this subject, that no certainty is attainable from their writings”.

Reformatorerna ämnade styra tillbaka Kyrkan till den tidiga kristendomen, men kom inte längre tillbaka än till Augustinus som ju lärde irrläror. De borde ha gått tillbaka mycket längre i tiden. Encyclopedia of Religion and Ethics säger “it is Augustine who gave us the Reformation. For the Reformation, inwardly considered, was just the ultimate triumph of Augustine’s doctrine the Reformation came, seeing that it was, on its theological side, a revival of Augustinianism”.

Gnostisism, Augustinianism, Lutheranism och Kalvinism har mycket gemensamt som vi kunnat läsa här. Det är på sätt och vis samma gamla gnostisism i nytt format. Andra läror bygger på dessa gnostiska tänkesätt, såsom “easy believism”, predestinationsläran, nödvändighet av andligt uppväckande, ovillkorlig försäkran om evigt liv, etc. Men ingen gnostisk idé har fått en sådan spridning och acceptans bland kyrkor världen över såsom idén att människan är född med en syndfull natur.

Augustinus: “As nothing else is done for children in baptism but their being incorporated into the church, that is, connected with the body and members of Christ, it follows, that when this is not done for them, they belong to perdition.” 

Det finns en uppsjö av citat från de gamla kyrkofäderna vad gäller stöd till att människan har en fri vilja

De exempel som finns här borde räcka för att visa att Fri vilja – och inte att människan syndar av nödvändighet pga sin natur – var den universella synen i den tidigaste kristenheten.

KLEMENT

Vi kan läsa i Fil 4:3 att Paulus refererar till “mina medarbetare” i att sprida evangelium, och han namnger Klement vars namn “är skriven i Livets Bok”. Historieböckerna namnger denna man såsom Klement av Rom.

“It is therefore in the power of every one, since man has been made possessed of free-will, whether he shall hear us to life, or the demons to destruction.”

 Klement sade att Fri vilja gavs för att “he who is good by his own choice is really good; but he who is made good by another under necessity is not really good, because he is not what he is by his own choice“. Klement menade också att skälet till att syndare är orsaken till Guds straff för deras olydnad är att en syndare har en möjlighet att lyda Gud. Han sade “For no other reason does God punish the sinner either in the present or in the future world, except because He knows that the sinner was able to conquer but neglected to gain the victory”.

Skälet för att en syndare är straffbar för sin synd är alltså för att en syndare har en möjlighet att INTE synda. Han säger att en syndare är straffad, inte pga brist på kapacitet utan för oaktsamhet.

IGNATIUS 

Ignatius var en lärljunge till aposteln Johannes och dog martyrdöden i Colosseum i Rom genom att bli uppäten av lejon. Han lärde att människan är syndare av val och inte av naturen.

“If anyone is truly religious, he is a man of God; but if he is irreligious, he is a man of the devil, made such, not by nature, but by his own choice.”  (The Epistle of Ignatius to the Magnesians chap 5 (Long Version)

“There is set before us life upon our observance [of God’s precepts], but death as the result of disobedience, and every one, according to the choice he makes, shall go to his own place, let us flee from death, and make choice of life.” (The Epistle of Ignatius to the Magnesians chap 5, Long Version)

IRENAEUS 

Aposteln Johannes hade även en apostel som heter Polycarpos. Polycarpos var biskop i Smyrna när Uppenbarelseboken skrevs. Kyrkan i Smyrna var en av de kyrkor i Uppenbarelseboken som Jesus inte hade någon kritik till (Upp. 2:8-11). Polycarpos var en personlig vän med Ignatius och även han dog martyrdöden i Colosseum liksom Ignatius. Polycarpos hade en trogen lärljunge som heter Irenaeus. Han vederlade gnostikerna genom att säga:

“Men are possessed with free will, and endowed with the faculty of making a choice. It is not true, therefore, that some are by nature good, and others bad.” (Against Heresies, Book IV, Chapter XXXVII)

“Man is endowed with the faculty of distinguishing good and evil; so that, without compulsion, he has the power, by his own will and choice, to perform God’s commandments.” (Against Heresies, Book IV, Chapter XXXIX)

“Man is possessed of free will from the beginning, and God is possessed of free will (in whom likeness man was created)”. Irenaeus (A Dictionary of Early Christian Beliefs by David Bercot, p. 287, Published by Hendrickson Publishers)

“This expression, ‘How often would I have gathered thy children together, and thou wouldst not,’ set forth the ancient law of human liberty, because God made man a free agent from the beginning, possessing his own soul to obey the behests of God voluntarily, and not by compulsion of God.” (The Ante-Nicene Fathers, Volume One, Published by BRCCD, p. 1117)

“Forasmuch as all men are of the same nature, having power to hold and to do that which is good, and having power again to lose it, and not to do what is right; before men of sense, (and how much more before God!) some are justly accused, and receive condign punishment, because they refuse what is just and right”. Och “Those who do not do it [good] will receive the just judgment of God, because they had not worked good when they had it in their power to do so. But if some had been made by nature bad, and others good, these latter would not be deserving of praise for being good, for they were created that way, nor would the former be reprehensible, for that is how they were made. However, all men are of the same nature. They are all able to hold fast and to go what is good. On the other hand, they have the power to cast good from them and not to do it”.

 JUSTIN MARTYREN

Justin Martyren var en evangelist och arbetade intensivt för Herren tills han också dog martyrdöden i Rom.

“We have learned from the prophets, and we hold it to be true, that punishment, chastisement, and rewards are rendered according to the merit of each man’s actions. Otherwise, if all things happen by fate, then nothing is our own power. For if it is predestined that one man be good and another man evil, then the first is not deserving of praise and the other to be blamed. Unless humans have the power of avoiding evil and choosing good by free choice, they are not accountable for their actions ‘whatever they may be’ for neither would a man be worthy of praise if he did not himself choose the good, but was merely created for that end. Likewise, if a man were created evil, he would not deserve punishment, since he was not evil of himself, being unable to do anything else than what he was made for.” Justin Martyr (First Apology Chap. 43)

 TERTULLIANUS

Tertullianus var en annan kyrkoledare och apologist och är känd för sin textskrivarproduktivitet.

“No reward can be justly bestowed, no punishment can be justly inflicted, upon him who is good or bad by necessity, and not by his own choice.”  Tertullian (Doctrine of the Will by Asa Mahan, p. 61, Published by Truth in Heart)

METODIUS

Metodius var en kristen martyr som levde nära slutet av trehundratalet.

 “Those [pagans] who decide that man does not have free will, but say that he is governed by the unavoidable necessities of fate, are guilty of impiety toward God Himself, making Him out to be the cause and author of human evils.” Methodius (The Banquet of the Ten Virgins discourse 8, chap. 16)

“The Divine Being is not by nature implicated in evils. Therefore our birth is not the cause of these things”. Methodius (The Ante-Nicene Fathers, Volume Six, Published by BRCCD, p. 696)

“possessing free will, and not by nature evil” Methodius (The Ante-Nicene Fathers, Volume Six, Published by BRCCD, p 698)

“There is nothing evil by nature, but it is by use that evil things become such. So I say, says he, that man was made with free-will, not as if there were already evil in existence, which he had the power of choosing if he wished, but on account of his capacity of obeying or disobeying God. For this was the meaning of the gift of free will? and this alone is evil, namely, disobedience”. Methodius (The Ante-Nicene Fathers, Volume Six, Published by BRCCD, p. 746)

“God did not make evil, nor is He at all in any way the author of evil; but whatever failed to keep the law, which He in all justice ordained, after being made by Him with the faculty of free-will, for the purpose of guarding and keeping it, is called evil. Now it is the gravest fault to disobey God, by overstepping the bounds of that righteousness which is consistent with free-will”. Methodius (The Ante-Nicene Fathers, Volume Six, Published by BRCCD, p. 750)

EUSEBIUSIUS

Eusebiusius var en biskop och anses vara “Kyrkohistoriens Fader” pga sina många texter om densamma. Han skrev: “On the Life of Pamphilus”, “Chronicle of Universal History”, och “On the Martyrs”.

“The Creator of all things has impressed a natural law upon the soul of every man, as an assistant and ally in his conduct, pointing out to him the right way by this law; but, by the free liberty with which he is endowed, making the choice of what is best worthy of praise and acceptance, because he has acted rightly, not by force, but from his own free-will, when he had it in his power to act otherwise, As, again, making him who chooses what is worst, deserving of blame and punishment, as having by his own motion neglected the natural law, and becoming the origin and fountain of wickedness, and misusing himself, not from any extraneous necessity, but from free will and judgment. The fault is in him who chooses, not in God. For God is has not made nature or the substance of the soul bad; for he who is good can make nothing but what is good. Everything is good which is according to nature. Every rational soul has naturally a good free-will, formed for the choice of what is good. But when a man acts wrongly, nature is not to be blamed; for what is wrong, takes place not according to nature, but contrary to nature, it being the work of choice, and not of nature!” Eusebius (The Christian Examiner, Volume One, Published by James Miller, 1824 Edition, p. 66)

“The devil in his oracles hangs all things upon fate, and taking away that which is in our power, and arises from self-motion of free will? brings this also into bondage to necessity” Eusebius (The Cause of God and Truth by John Gill, 1838 Edition, p. 502)

Episcopius

“What is plainer than that the ancient divines, for three hundred years after Christ, those at least who flourished before St. Augustine, maintained the liberty of our will, or an indifference to two contrary things, free from all internal and external necessity!” Episcopius (An Equal Check to Pharisaism and Antinomianism by John Fletcher, Volume Two, p. 209, Published by Carlton & Porter)

Pelagius, som är historiskt känd för att ha lärt ut fri vilja under samma tid som Augustinus levde, var i harmoni med urkyrkan med sin åsikt.

“In all there is free-will equally by nature”. 

Origen

“The Scriptures emphasize the freedom of the will. They condemn those who sin, and approve those who do right. We are responsible for being bad and worthy of being cast outside. For it is not the nature in us that is the cause of the evil; rather, it is the voluntary choice that works evil”. Han sade också “the heretics introduce the doctrine of different natures”. Origen (A Dictionary of Early Christian Beliefs by David Bercot, p. 289, Published by Hendrickson Publishers)

“the heretics introduce the doctrine of different natures.” Origen (A Dictionary of Early Christian Beliefs by David Bercot, p. 291, Published by Hendrickson Publishers)

Augustinus bön till Maria:

“Blessed Virgin Mary, who can worthily repay you with praise and thanksgiving for having rescued a fallen world by your generous consent? What songs of praise can our weak human nature offer in your honor, since it was through you that it has found the way to salvation? Accept then such poor thanks as we have to offer, unequal though they be to your merits. Receive our gratitude and obtain by your prayers the pardon of our sins. Take our prayers into the sanctuary of heaven and enable them to bring about our peace with God. May the sins we penitently bring before Almighty God through you be pardoned. May what we beg with confidence be granted through you. Take our offerings and grant our request; obtain pardon for what we fear, for you are the only hope of sinners. We hope to obtain the forgiveness of our sins through you. Blessed Lady, in you is our hope of reward. Holy Mary, help the miserable, strengthen the discouraged, comfort the sorrowful, pray for your people, plead for the clergy, intercede for all women consecrated to God. May all who venerate you, feel now your help and protection. Be ready to help us when we pray, and bring back to us the answers to our prayers. Make it your continual care to pray for the People of God, for you were blessed by God and were made worthy to bear the Redeemer of the world, Who lives and reigns forever.” (Saint Augustine year 430 Dictionary of Mary Catholic Book Publishing Co.: New Jersey, 1997, 1985, p. 531.)

(Denna artikel är till vissa delar översatt från en artikel av Jesse Morell, från boken “The Natural Ability of Man: A Study On Free Will & Human Nature”. Där kan man läsa fotnoter till citaten jag nämnde ovan, och du kan även läsa artikeln och fotnoter i länken: http://openairoutreach.wordpress.com/2011/04/04/did-augustine-corrupt-the-church-with-gnostic-doctrine/)

15 verser om lag och nåd du inte visste fanns i Bibeln – och 15 som du TRODDE fanns

15 Verser om lag och nåd du inte visste fanns i Bibeln

 1) Rom. 3:25  honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud — då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som FÖRUT hade blivit begångna — nu visa att han dock var rättfärdig.

2) Jak. 2:24 I sen alltså att det är av GÄRNINGAR som en människa bliver rättfärdig, och ICKE AV TRO ALLENAST

3) Fil. 2:12 Därför, mina älskade, såsom I alltid förut haven varit lydiga, så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på eder frälsning, och det icke allenast såsom I gjorden, då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande.

4) Rom 2:13 Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga inför Gud, utan de som GÖR lagen, de skall bli rättfärdiggjorda.

5) 1 John 3:6 Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom.

6) Matt 5:19 Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.

7) Titus 2:12. (Nåd) Den lär oss att AVSÄGA OSS all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen

8 ) Apg 5:32 Vi är hans vittnen till detta, och likaså den Helige Ande, som Gud har gett dem som LYDER HONOM

9) Jakob 4:6 Men större är den nåd han ger, därför säger den: Gud står emot de högmodiga, men de ÖDMJUKA ger han nåd

10) John 15:10. OM ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, så som jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

11) 1 Kor 7:19 Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

12) Rom. 3:31 Gör vi då lagen om intet med tron? Nej, inte alls! Utan VI UPPRÄTTHÅLLER LAGEN

13) Jak. 2:21 Blev inte Abraham, vår far, GENOM GÄRNINGARNA RÄTTFÄRDIGAD, då han offrade sin son Isak på altaret?

14) Hebr. 10:29 Hur mycket hårdare straff tror ni då inte att den förtjänar som förtrampar Guds Son och håller för orent förbundets blod, genom vilket han är helgad, och som smädar nådens Ande?

15) Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, de som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden. 

15 verser/påståenden som du trodde fanns i Bibeln

1) Människan har ärvt Adams synd och är född med en syndfull natur

2) En sann kristen kan aldrig förlora sin frälsning

3) Gud älskar oss villkorlöst

4) Vi kan tillgodogöra oss Jesus rättfärdighet så Gud kan inte se vår synd utan endast Jesu blod

5) När vi omvänder oss så är alla våra synder förlåtna; dåtida, nutida och framtida

6) Döm INGEN! Under inga omständigheter.

7) TRO ALLENA är vad som frälser oss, och gärningar har ingenting med frälsning att göra

8 ) Vi är inte längre under Lagen, så att lyda de Tio budorden är inte längre nödvändigt, även om det är bra för oss att lyda dem så att vi inte får reducerade gåvor i himlen

9) Alla syndar vi ständigt i tanke, ord och gärning

10) Guds nåd är gratis, villkorslös och kan inte gå förlorad

11) Om du kunde sluta synda skulle du inte behöva Jesus

12) Fariseéernas problem var att de fokuserade för mycket på Lagen och lydde den för mycket

13) Jesus betalade för våra synder på korset, tog vår synd på sig och blev syndig, varför han drabbades av Guds vrede

14) Han gjorde en grov synd? Då var han inte sant frälst från början

15) Kristna upprycks före den stora vedermödan

John Burke säger i princip att vi kan tjäna två herrar och att vi kan ha vår synd och vår frälsning samtidigt

Nyhet  i Dagen från 31 mars som jag vill belysa,  gällande församlingsplanteringskonferens och John Burke, pastor i Gateway Community Church i Austin. Det handlar om läran att vi kan tjäna två herrar och att vi inte behöver göra oss av med vår synd för att vara frälsta. Dagen skriver:

”Det är okomplicerat men svårt att plantera församlingar i en ny okänd kultur”, menarJohn Burke. Han föreläste hos nätverket Stockholm 2020 och gav också tio goda råd för ett församlingsbygge. Nätverket Stockholm 2020:s andra konferens har fördubblats sitt deltagarantal, från förra årets 60 till årets 120. I år handlar det om John Burkes erfarenheter av att plantera församling. Han och Craig Whitney, som leder ”Emerging Leadership Inititative”, ELI (initiativ för växande ledarskap), är huvudtalare. Ska människor som inte är vana att gå i en kyrka känna sig hemma i en församling, måste murar rivas och broar byggas, förklarar Burke:

– Det måste börja med nåd. Men själva ordet är det få som begriper idag, så vi säger i stället ”kom som du är” eller ”inga perfekta människor tillåtna”. Ingen blir hjälpt av att höra hur fel man lever. Alla vet ändå att man lever under fördömelse även om få tillstår det, förklarar Burke. Vad människor behöver är att förstå att det finns frihet från fördömelse genom Kristus. Människor beöver höra detta med ord som de förstår.

Inga perfekta människor tillåtna?! Man kan gissa sig till att Burke kanske försöker skoja till det lite här, men vi kan ändå förstå vad det är han försöker förmedla och det är ganska skrämmande. Burke verkar anse att synd är HELT NORMALT bland kristna och inte ens något som vi borde haka upp oss på eftersom vi ändå alltid kommer att fortsätta att synda. Så ingen blir hjälpt av att höra hur fel man lever? Vi borde alltså inte säga till våra medsystrar och medbröder som lever i uppenbar synd att de måste OMVÄNDA sig och lämna synden bakom sig för att kunna komma in i Guds rike? Vi ska klappa alla medhårs och säga ”Allt är väl med din själ” trots att de är på väg till helvetet? Lyder vi Burke kan vi få blod på våra händer eftersom vi uppmuntrar människor indirekt att inte göra något åt sin synd. Vi kan bli medskyldiga till att de går för evigt förlorade.

Burke talar helt emot vad Bibeln säger. Bibeln är full av varningar till kristna att de måste OMVÄNDA sig för att få evigt liv. Vi kan absolut inte komma till himlen ”som vi är” om detta innebär att vi har synd i våra liv. Ingenting oheligt kan komma in i gudsriket och synd gör oss oheliga.

Om du menar att du inte är befriad från synden utan endast undan STRAFFET från synden då har du lurat dig själv. Gud kräver att vi lever heligt och rättfärdigt. Matt 1:21 säger att Jesus ska frälsa folket FRÅN deras synder. Inte frälsa dem I dears synder.  Enligt Titus 2 innebär nåden att vi kan avhålla oss från synd. Inte att vi kan ha kvar vår synd och att nåden täcker upp för den.

Titus 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12. Den lär oss att AVSÄGA OSS all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen

1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så skall ni väpna er med samma sinnelag, ty den som lider i köttet har brutit med synden, 2. för att han under den återstående tiden i köttet inte längre skall leva efter människors begär utan efter Guds vilja.

Rom 6:14 Ty synden skall inte härska över er, eftersom ni inte är under lagen, utan under nåden.

Rom 6:6 för vi vet detta, att vår gamla människa är korsfäst med honom, för att syndens kropp skall bli tillintetgjord, så att vi inte mer skall tjäna synden.

1 John 3:4. Var och en som gör synd bryter också mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5. och ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort våra synder, och synd finns inte i honom. 6. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom. 7. Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör rätt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 9. Var och en som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10. På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: Var och en som inte gör rättfärdighet är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.

En liknelse om Kalvinismen (reformert tänkande)

En man och hans hustru beslöt sig för att skaffa en familj och ha många barn. De bestämde (predestination) redan innan de skaffade sina barn att barnen skulle få en hemsk sjukdom (syndfull natur) av ingen anledning alls, och att den sjukdomen skulle få dem att göra hemska saker gentemot deras bröder, systrar och andra människor. En sjukdom som de inte skulle kunna få bukt med på egen hand (total depravity/fördärv).

Så av förbarmande (läran om grace/nåd) så handplockar de (election) några få av barnen för att bli botade (frälsta) från denna sjukdom som de fått vid födseln. Dessa utvalda barn (the elect/de utvalda) blir då räddade vare sig de vill eller ej, och det finns ingenting de kan göra för att ändra på saken. De är inte inblandade i detta beslut på minsta vis. De fördärvade barnen däremot (non-elect/ej utvalda) kan inte gör något för att bli räddade från sitt öde och går förlorade vare sig de vill eller ej. Deras föräldrar ville faktiskt aldrig att de skulle bli botade från första början.

Jag kan tillägga att de utvalda barnen som blev “botade” från sjukdomen fortsatte att utföra onda gärningar men vanligtvis i en mindre omfattning. Men poängen är att de ändå skulle bli räddade trots inverkan av sjukdomen eftersom föräldrarna gjort dem immuna mot alla negativa konsekvenser (straff) som sjukdomen annars skulle kräva.

De lyckligt utvalda barnen låter de leva i stor fröjd och de blir del av den stora familjen för evigt. De andra barnen får ingen tillåtelse att vara en del av familjen, och föräldrarna bestämmer att de ska torteras en mycket lång tid (för evigt) och döda dem för att de har denna sjukdom och inte är immuna från något straff.

Om en man och en kvinna skulle agera enligt ovan med sina barn så skulle alla vara överens om att de inte kan vara något annat än helt igenom onda och sadistiska. Ändå så beter sig kalvinismens gud på precis samma sätt gentemot miljontals människor i världen, men då kallas han nådefull och suverän.

Summering: Spring långt bort ifrån kalvinismen (reformert tänkande) eftersom det inte handlar om Bibelns Gud. Bibelns Gud vill inte att någon ska gå förlorad och Fadern lät sin son dö för ALLA människor så att ALLA har en chans att bli frälsta och inte bara några lyckligt uvalda. Böner och evangelisation har ingen påverkan på människor om Kalvinismen är sann eftersom människors destination är bestämd redan innan jorden ens skapades. För att vara konsekvent har vi heller ingen anledning att beklaga förlorade själar eftersom gud ju VILL att de ska gå förlorade. Vi har ingen rätt att beklaga någonting överhuvudtaget som inträffat (dråp, aborter, våldtäkter, människorov, otrohet, etc) eftersom läran säger att ingenting i världen sker emot Guds vilja.

Nu säger jag inte att reformerta kristna inte ber och evangeliserar, men det finns inga logiska skäl att göra detta eftersom allt är skrivet i sten innan jorden skapades. Det vore som att utföra en valkampanj EFTER valdagen! Jag säger inte heller att reformerta kristna är onda människor (snarare lurade), utan de kan vara lika gudfruktiga som andra och göra massor med goda gärningar, MEN läran är farlig eftersom att den inte inkluderar alla, för att den riskerar att skrämma bort människor från en sådan typ av gud som läran framställer och för att den uppmuntrar till synd. (En gång utvalt alltid utvald och ingen synd i världen kan ändra på detta…)

Can a person regret anything in hell if CALVINISM is true?

If calvinism is true, no one who ends up in hell has any reasons to regret anything about his previous life on earth. How could he? God predestined him to be non-elect before the world began (according to calvinism) and that means he had no option but to BE a non-elect and thereby doing the will of God by being exactly what God intended him to be. And how does a non-elect person behave? Well, among other things he rejects God, he is rebellious and he is a non-repentant sinner. So this means that God WANTS him to have these attributes. Most calvinists believe that “God predestines whatever comes to pass” so to be consistent this must include predestining people to sin. Yes, many calvinists say that “God predestines everything, but man is still responsible for his sins”, but this is an oxymoron. And when they are told they believe in an oxymoron they say “God’s ways are higher than our ways” or similar. If I say that I believe in the trinity but not that Jesus is God, this too is an oxymoron.

If calvinism is true, then SIN has nothing to do with why a person ends up in hell. Always remember that a person (if calvinism is true) is predestined to be elect/non-elect before the world began, and before he was even born. So by the time he gets born he is already doomed and he WILL grow up to be elect OR non-elect depending on whatever God chooses, and he WILL act accordingly. Calvinists often say “No, God didn’t predestine them to be do evil, because left to themselves they would never choose him anyway and they would only want to do evil”,but is this the whole truth? WHY don’t they want to choose him and why do they only desire to do evil? That’s because they are non-elect, right? And who chooses that they shall be non-elect? GOD does, according to them! Those who are not chosen to be elect are by default chosen to be non-elect. Man himself is therefore totally innocent for his actions in my view, and some are just unfortunate enough to be chosen to be non-elect which inevidably will lead them to be and to do evil.

If calvinism is true, then Jesus did not even die for some people but their God will apparently send them to hell just the same, due to that they reject Jesus. (Or was it because he predestined them to be non-elect and Jesus-deniars before the world began?) Why is it a sin to deny that Jesus died for you if Jesus did not die for you?!

The Bible is loaded with examples of people rebelling against God and suppressing the truth. Do they do this out of their own choice OR according to the will of God? It’s one or the other. The most obvious answer should be that people have the choice to obey but sometimes choose to disobey. God doesn’t want people to disobey and rebel against him, but due to his decision to create man with free will, we are able to make our own choices. Most importantly we will be judged based on our decisions and actions since we are response-able. If God predestines people to rebel against him and to suppress the truth, it wouldn’t make sense for Him to punish them for doing what he forces them to do.

Kalvin – som aldrig verkar ha ångrat sitt mord på Servetus

John Kalvins mord på Mikael Servetus

I Geneve, den 27 oktober 1553 så bands Mikael Servetus vid en påle och brändes sakta till döds. Han brändes med färskt ved så att dödsförloppet skulle ta längre tid, och hela plågan tog ungefär 3 timmar enligt vittnesmål. Här följer en del citat på engelska om Kalvins agerande gentemot Servetus. En del försöker försvara Kalvins agerande med att säga “Ingen är perfekt” eller “Så gjorde man på den tiden” men på vad sätt lindrar det synden som Kalvin gjorde sig skyldig till? Bibeln är klar över att mord är fel, och grupptryck är aldrig en legitim ursäkt för en synd. Servetus “brott” krävde inte dödsstraff i Geneve, vilket Kalvin måste ha vetat eftersom han var en av dem som bestämde lagarna i landet, men ändå såg han till att straffet skulle bli just ett dödsstraff. Servetus brott skulle ha varit att han inte trodde att Jesus är Gud (om det nu är sant eftersom vi bara kan bedöma de källor vi har och vilka kan härröra sig från hans fiender), vilket inte är teologiskt korrekt, men vem säger att det är rätt att mörda människor med felaktiga teologiska uppfattningar?

“If he [Servetus] comes [to Geneva], I shall never let him go out alive if my authority has weight.” Schaff-erzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Written by John Calvin in a letter to Farel Feb. 13, 1546

 “I hope that the verdict will call for the death penalty.” During Servetus’ trial Walter Nigg, The Heretics

“We have now new business in hand with Servetus. He intended perhaps passing through this city; for it is not yet known with what design he came. But after he had been recognized, I thought that he should be detained. My friend Nicolas summoned him on a capital charge. … I hope that sentence of death will at least be passed upon him” Calvin writes Farel in a letter dated Aug 20th 1553 where he has Servetus arrested.

År 1562 sa Kalvin:

“Servetus suffered the penalty due to his heresies, but was it by my will? Certainly his arrogance destroyed him not less than his impiety. And what crime was it of mine if our Council, at my exhortation, indeed, but in conformity with the opinion of several churches, took vengeance on his execrable blashpemies? Let Baudouin abuse me as long as he will, provided that by the judgment of Melanchthon, POSTERITY OWES ME A DEBT OF GRATITUDE for having purged the church of so perincious a monster.(Schaff History of the christian church).

Och:

 “But when I perceived that the fury of certain bad men had risen to such a height in your realm, that there was no place in it for sound doctrine, I thought it might be of service if I were in the same work both to give instruction to my countrymen, and also lay before your Majesty a Confession, from which you may learn what the doctrine is that so inflames the rage of those madmen who are this day, with fire and sword, troubling your kingdom. For I fear not to declare, that what I have here given may be regarded as a summary of the very doctrine which, they vociferate, ought to be punished with confiscation, exile, imprisonment, and flames, as well as exterminated by land and sea. This, I allow, is a fearful punishment which God sends on the earth; but if the wickedness of men so deserves, why do we strive to oppose the just vengeance of God?” Prefatory Address in his Institutes to Francis, King of the French, 1536.

 “[They] well deserve to be repressed by the sword which is committed to you, seeing that they attack not the King only, but God who has seated him upon the throne, and has entrusted to you the protection as well of His person as of His majesty. Letter to the Lord Protector of Somerset, adviser to King Edward VI, October 22, 1548.

 “Whoever shall now contend that it is unjust to put heretics and blasphemers to death will knowingly and willingly incur their very guilt. This is not laid down on human authority; it is God who speaks and prescribes a perpetual rule for his Church. It is not in vain that he banishes all those human affections which soften our hearts; that he commands paternal love and all the benevolent feelings between brothers, relations, and friends to cease; in a word, that he almost deprives men of their nature in order that nothing may hinder their holy zeal. Why is so implacable a severity exacted but that we may know that God is defrauded of his honour, unless the piety that is due to him be preferred to all human duties, and that when his glory is to be asserted, humanity must be almost obliterated from our memories? Many people have accused me of such ferocious cruelty that I would like to kill again the man I have destroyed. Not only am I indifferent to their comments, but I rejoice in the fact that they spit in my face.” Defense of Orthodox Faith against the Prodigious Errors of the Spaniard Michael Servetus, published in early 1554.

 “To these irreligious characters. and despisers of the heavenly doctrineŠ. I think that there is scarcely any of the weapons which are forged in the workshop of Satan, which has not been employed by them in order to obtain their object. And at length matters had come to such a state, that an end could be put to their machinations in no other way than cutting them off by an ignominious death; which was indeed a painful and pitiable spectacle to me. They no doubt deserved the severest punishment, but I always rather desired that they might live in prosperity, and continue safe and untouched; which would have been the case had they not been altogether incorrigible, and obstinately refused to listen to wholesome admonition. Preface to Commentaries, July 22, 1557.

 “Moreover, God Himself has explicitly instructed us to kill heretics, to smite with the sword any city that abandons the worship of the true faith revealed by Him.” Comments on Ex. 22:20, Lev. 24:16, Deut. 13:5-15, 17:2-5.

 “Honour, glory, and riches shall be the reward of your pains; but above all, do not fail to rid the country of those scoundrels [Anabaptists and others], who stir up the people to revolt against us. Such monsters should be exterminated, as I have exterminated Michael Servetus the Spaniard.” Letter to the Marquis Paet, chamberlain to the King of Navarre, 1561.

Sebastian Castellio betalade ett stort pris när han stod emot Kalvin. Han jagades och ansattes av John Calvin ända till sin död. Under fem år, 1542-46, så hade Geneve med sina 16.000 invånare 57 dödsstraff och 76 landsförvisning. Samtliga av dessa straff var sanktionerade av Kalvin. Offren hade åldrarna 16 till 80. Den vanligaste orsaken till straff var pga opposition till barndop.  På Kalvins tid så var straffet vanligtvis dränkning, en långdragen död genom att brännas vid en påle, eller att bli halshuggen. Dessa straff utfördes till allmän beskådan inför stadens invånare. Straffen spreds ut tidsmässigt så att de ständigt skulle påminna befolkningen att frukta och lyda det önskade systemet.  Andra dödades för att de gett stöd för lokala kyrkors självbestämmande, vilket var en opposition mot kopplingen mellan kyrka och stat, och andra för att de predikade att Kristus dog för ALLA syndare (unlimited atonement) som inte kalvinister tror på. Mediacensur fanns i Geneve ända till 1700-talet.

 “Now, let all my readers compare Calvin’s original declaration with his writings and his deeds today and it will become plain that his present and his past are as unlike one another as light and darkness. Because he has had Servetus put to death, he now wishes to execute in like manner all who differ from himself. He, the lawmaker, repudiates his own law, and demands the death penalty for dissentients….Can we be surprised that Calvin wants to bring others down to death when he is afraid that they will disclose his instability and his mutations, thrusting these into the lime light? Those who act wrongly dread the clear light of day.” (The Right to Heresy: Castellio Against Calvin, Stefan Zweig, p. 179)

Kalvin skrev alltså sin berömda bok (Institutes), som påverkat så många människor, i form av en oomvänd mördare, och vi vet att ingen mördare kan komma in i Guds rike. Vi kan bara hoppas på att Kalvin omvände sig åtminstone på sin dödsbädd, men det får blir ett hopp eftersom det inte finns något stöd för att han någonsin omvände sig.

 1 Joh 3:15. Var och en som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv bestående i sig.

Det är klart att dra citat ur sitt sammanhang alltid är riskfyllt, och det skulle dessutom vara ohederligt att välja ut citat i ett försök att få personen i fråga att säga det motsatta mot hans egna åsikter, MEN jag tycker nedan citat är tillräckligt tydliga för att visa att Kalvin hade de åsikter som citaten visar. Alla har förstås möjligheten att läsa citaten även i ett större sammanhang för att se om åsikterna då skulle gå isär. När det gäller Kalvin och Luther som influerat världens kristna med sina läror och som ofta prisas i kyrkor tillsammans med Augustinus, så känns det legitimt att belysa även åsikter och kommentarer som kanske inte är så kända. Självfallet så är inte allt som dessa personer sagt fel, men eftersom en del av deras läror kan riskera en persons själ, så är det viktigt att även komma med lite kritik genom att citera dem själva från deras egna skrifter. Bibeln lär dessutom att vi ska avslöja falska läror och inte bara tiga, för om vi inte reagerar så kanske dessa läror sprids oemotsagda och lurar ännu fler människor. Sanningen orsakar ibland splittring, men Bibeln lär oss att det är de som kommer med falska läror som orsakar splittringen – inte de som avslöjar dem.  Det är också intressant att en del kristna försvarar Kalvin och/eller Luther med att säga att “ingen är perfekt”, “vi gör alla fel” (men inte mördar vi väl?) etc, medan de inte är lika villiga att försvara Pelagius, som Augustinus lyckades etikettera som en irrlärare i ett möte där Pelagius inte ens var närvarande för att försvara sig mot Augustins halvsanningar. Faktum är att Kalvin inte ens 9 år efter att han skrivit sin Institutes ångrade mordet på Servetus, och det betyder att han skrev sin bok i form av en mördare. Bibeln lär att “ingen mördare har evigt liv i sig”. Luther predikade hat och förföljelser mot judar till och med några få dagar innan han dog.

CITAT FRÅN KALVIN 

“God NOT ONLY foresaw the FALL of the first man, and in him the RUIN of his posterity; but also at his own pleasure ARRANGED it” .(John Calvin (Institutes of Christian Religion, Book 3, XXIII)

“But those who, while they profess to be the disciples of Christ, still seek for free-will in man, notwithstanding of his being lost and drowned in spiritual destruction, labor under manifold delusion, making a heterogeneous mixture of inspired doctrine and philosophical opinions, and so erring as to both.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 15, Paragraph 8)

“Creatures are so governed by the secret counsel of God, that nothing happens but what he has knowingly and willingly decreed” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 3)

“We hold that God is the disposer and ruler of all things, –that from the remotest eternity, according to his own wisdom, He decreed what he was to do, and now by his power executes what he decreed. Hence we maintain, that by His providence, not heaven and earth and inanimate creatures only, but also the counsels and wills of men are so governed as to move exactly in the course which he has destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 8)

“thieves and murderers, and other evildoers, are instruments of divine providence, being employed by the Lord himself to execute judgments which he has resolved to inflict.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 5)

“The devil, and the whole train of the ungodly, are in all directions, held in by the hand of God as with a bridle, so that they can neither conceive any mischief, nor plan what they have conceived, nor how muchsoever they may have planned, move a single finger to perpetrate, unless in so far as he permits, nay unless in so far as he commands, that they are not only bound by his fetters but are even forced to do him service” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 11)

“He testifies that He creates light and darkness, forms good and evil (Isaiah 45:7); that no evil happens which He hath not done (Amos 3:6). Let them tell me whether God exercises His judgments willingly or unwillingly.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 18, Paragraph 3)

“How few are there who, when they hear free will attributed to man, do not immediately imagine that he is the master of his mind and will in such a sense, that he can of himself incline himself either to good or evil? It may be said that such dangers are removed by carefully expounding the meaning to the people. But such is the proneness of the human mind to go astray, that it will more quickly draw error from one little word, than truth from a lengthened discourse. Of this, the very term in question [free will] furnishes too strong a proof. I think the abolition of it would be of great advantage to the Church. I am unwilling to use it myself; and others, if they will take my advice, will do well to abstain from it.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 2, Chapter 2, Paragraphs 7-8)

“…salvation is freely offered to some while others are barred from access to it.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 5)

“We call predestination God’s eternal decree, by which he compacted with himself what he willed to become of each man. For all are not created in equal condition; rather, eternal life is fore-ordai…ned for some, eternal damnation for others.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 5)

“The very inequality of his grace proves that it is free.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 6)

“…We say that God once established by his eternal and unchangeable plan those whom he long before determined once for all to receive into salvation, and those whom, on the other hand, he would devote to destruction…he has barred the door of life to those whom he has given over to damnation.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 7)

“God could foresee nothing good in man except what he had already determined to bestow by the benefit of his election.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 5)

“God is moved to mercy for no other reason but that he wills to be merciful.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 8)

“… predestination to glory is the cause of predestination to grace, rather than the converse.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 9)

“…although the voice of the gospel addresses all in general, yet the gift of faith is rare.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 9)

“We cannot assign any reason for his bestowing mercy on his people, but just as it so pleases him, either can we have any reason for his reprobating others but his will.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 11)

“Therefore, those whom God passes over, he condemns; and this he does for no other reason than that he wills to exclude them from the inheritance which he predestines for his own children.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 1)

“…it is very wicked merely to investigate the causes of God’s will. For his will is, and rightly ought to be, the cause of all things that are.”…”For GOd?s will is so much the highest rule of righteousness that whatever he wills, by the very fact that he wills it, must be considered righteous. When, therefore, one asks why God has so done, we must reply: because he has willed it. But if you proceed further to ask why he so willed, you are seeking something greater and higher than God’s will, which cannot be found.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 1)

“Many professing a desire to defend the Deity from an individual charge admit the doctrine of election, but deny that any one is reprobated. This they do ignorantly and childishly, since there could be no election without its opposite, reprobation.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 1)

“…it is utterly inconsistent to transfer the preparation for destruction to anything but God’s secret plan…God’s secret plan is the cause of hardening.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 2, Chapter 23, Paragraph 1)

“…he will of God is not only free of all fault but is the highest rule of perfection, and even the law of all laws.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 2)

“I admit that in this miserable condition wherein men are now bound, all of Adam’s children have fallen by God’s will.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 4)

“With Augustine I say: The Lord has created those whom he unquestionably foreknew would go to destruction. This has happened because he has willed.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 5)

“.individuals are born, who are doomed from the womb to certain death, and are to glorify him by their destruction.” .it is vain to debate about prescience, which it is clear that all events take place by his sovereign appointment.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

“But since he foresees future events only by reason of the fact that he decreed that they take place, they vainly raise a quarrel over foreknowledge, then it is clear that all things take place rather by his determination and bidding.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

“Again I ask: whence does it happen that dam’s fall irremediably involved so many peoples, together with their infant offspring, in eternal death unless because it so pleased God? The decree is dreadful indeed, I confess. Yet no one can deny that God foreknew what end man was to have before he created him, and consequently foreknew because he so ordained by his decree. And it ought not to seem absurd for me to say that God not only foresaw the fall of the first man, and in him the ruin of his descendants, but also meted it out in accordance with his own decision.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 7)

“For if predestination is nothing but the meting out of divine justice–secret, indeed, but blameless–because it is certain that they were not unworthy to be predestined to this condition, it is equally certain that the destruction they undergo by predestination is also most just. Besides, their perdition depends upon the predestination of God in such a way that the cause and occasion of it are found in themselves. For the first man fell because the Lord had judged it to be expedient; why he so judged is hidden from us.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“Man falls according as God’s providence ordains, but he falls by his own fault.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“The first man fell because the Lord deemed it meet that he should.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“Even though by God’s eternal providence man has been created to undergo that calamity to which he is subject, it still takes its occasion from man himself, not from God, since the only reason for his ruin is that he has degenerated from God’s pure creation into vicious and impure perversity.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 9)

“Moreover, the wicked bring upon themselves the just destruction to which they are destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 24, heading)

Irrläraren Steve Brown och hans erbjudande om “tre gratissynder”

På Steve Browns websida går att läsa:

Take 3!

If you’re a Christian, we’re willing to bet that you need a break. It’s hard work pretending to be so pure and holy. That’s why Steve Brown is offering you 3 Free Sins.

Take 3 to see what happens when you stop obsessing on your goodness (or badness) and start obsessing on God’s love.

Take 3 to stop counting your steps and start dancing.

Take 3 to find out that the only people who get any better are those who know, that if they don’t get any better, God will love them anyway.

Go ahead, take them. They’re free.* 

Send 3 Free Sins to your friends and family!

You know they’re way behind. So take a few seconds to fill in the boxes below and then click the little apple. We’ll send this page to a friend for you and share the love via email.**

(blankett man kan fylla i)

* If you’re a pagan you’ll have to pay for your own sins, but feel free to click on the links and enjoy Steve and his friends at no additional cost to you.

** FYI, we do not use our 3 Free Sins sender to collect email addresses or anything like that. They really are free! Have some fun and lighten up!

viaSteve Brown Etc. » Three Free Sins.

Det finns annat skrämmande material att läsa på hemsidan. Visst skulle  man kunna ta dessa rader med en nypa salt, men resten av vad man kan läsa på hemsidan intygar att Steve Brown verkligen uppmuntrar människor att synda. Självfallet kan en kristen inte tjäna två herrar samtidigt och utnyttja Guds nåd med att synda med fri vilja.  Ingenting orent ska komma in i himlen, och om vi inte kan ta vårt kors på oss varje dag (vilket innebär att leva heligt) så kan vi inte vara Jesus lärljungar.

Jakob 1:21. Lägg därför bort all orenhet och överflöd av ondska, och ta med saktmodighet emot ordet som är inplanterat er och som kan frälsa era själar. 22. Men var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Kol 3:5. Så döda nu era lemmar, som är på jorden: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten, som är avgudadyrkan, 6. för vilkas skull Guds vrede kommer över otrons* barn. 7. I detta vandrade också ni förut, då ni levde på sådant sätt.8. Men lägg nu också ni bort alltsammans: vrede, häftighet, ondska, smädelse, skamligt tal från er mun. 9. Ljug inte för varandra, ni som har avklätt er den gamla människan med hennes gärningar 10. och iklätt er den nya, som förnyas till kunskap efter hans bild som har skapat henne.

Varning för reformerta läror – kalvinism (TULIP)

Jag känner mig verkligen betryckt över att reformerta läror (såsom KALVINISMoch TULIP tar över mark i Sverige.

TULIP – som kalvinismen är baserad på – lär att Jesus endast dog för några få människor och att dessa människor kommer att bli frälsta vare sig de vill eller inte. De övriga har ingen chans att bli frälsta och om kalvinismen är sann så VILL inte ens Gud att de övriga ska komma in i hans rike. Hade han velat det så hade han enväldigt gjort så att de sökt honom och funnit honom. Läran säger alltså att alla andra människor valdes ut att hamna i helvetet redan innan jorden ens skapades. De är därför födda fördömda och utan chans till frälsning. Notera att dessa människor inte kommer att hamna i helvetet pga någon synd de gjort sig skyldiga till,  utan för att de är utvalda av Gud att hamna där av en anledning som är okänd för oss. De är alltså oskyldiga i min mening eftersom de ju tvingats bli de olydiga människor som Gud skapat dem till att vara – alltså onda. Man kan också säga att de skapades just för att en gång hamna i helvetet. Synd har som sagt ingenting med saken att göra.

TULIP lär att Gud förutbestämt allt, men kalvinister gör vad de kan för att komma runt problemet med att Gud då ju skulle ha förutbestämt synd och tvingat människor att synda. Antingen är människor förutbestämda att synda ELLER så syndar de emot Guds vilja. Det sistnämnda går ju inte ihop för en TULIP-troende, men de vill sällan medge att detta innebär att Gud tvingar människor att synda.  Men många reformerta medger att de tror att även synd är förutbestämt av Gud. Jag tycker då inte att de har någon rätt att klaga på höga abortantal, våld eller dylikt eftersom varje fall av abort är förutbestämt av Gud om deras lära nu stämmer.

Det finns ingen kalvinist som är konsekvent med sin egen lära. När man påpekar paradoxer inom kalvinismen – såsom den vanliga idén att Gud förutbestämmer precis ALLT under och ovan solen samtidigt som människaor ändå är skyldiga för sina egna synder – så säger kalvinistenra ofta att vi missförstått deras lära. Men det är de själva som inte är konsekventa med sin egen tro. Om Gud förutbestämmer varje händelse, och om ingenting sker emot hans vilja, ja då blir det enda slutresultatet att människor TVINGAS att synda. Hur kan de då vara ansvariga för sina handlingar? Har de valet att inte synda?

Gud är “suverän” och kan skapa oss hur han vill – även med fri vilja. Det är han fullt kapabel till och det förminskar inte hans storhet på något sätt. Han har den övergripande kontrollen.

Läs gärna mer på min Blogg om reformerta läror.