Archives

HERRENS FÖRSAMLING stängd för offer av kastrering och äktenskapsbrott? – 5 Mos. 23

leviter“Herrens församling” betyder här i Gamla Testamentet inte den församling av troende/kristna som en gång ska ärva Guds rike. “Församling” i 5 Mos. 23 kommer från det hebreiska ordet qahal (Strong’s 6951) och kan betyda församling, sammankomst, menighet, sällskap, gemenskap, grupp (Eng.: assembly, convocation, congregation). Ordet används 123 gånger i GT.

I 5 Mos. 23 kan vi läsa om människor som inte accepteras i “Herrens församling” om de antingen är offer för kastrering och äktenskapsbrott, eller om de har en förfader (ända till tionde led) som råkat ut för detta. Notera att det inte handlar om dessa människors SJÄLAR eller deras FRÄLSNING, utan det handlar om att de inte kan vara medlemmar i den speciella grupp av äldste, domare och andra Guds representanter på jorden som är tillsatta för att utföra Guds verk och utföra rättvisa och objektiva domar. Precis som djuroffer måste vara helt fläckfria så måste Guds representanter på jorden också vara det, och för att verkligen visa hur viktigt det är med renhet så har Gud lagt in regeln om tionde led och tredje led i sammanhanget. Inte heller ammoniter och moabiter fick komma in i Guds församling ens i efterkommande tionde led, och detta blev då en viktig påminnelse för alla människor om en viktig detalj Israels historia, och denna nyttiga påminnelse varade i flera generationer. Om det däremot gällde släkt med Egyptier och Edomiter så kunde de slutligen ingå i Guds församling efter tredje led, och även detta kunde användas som en nyttig påminnelse för alla människor om vad som hänt i Israels historia.

En annan fördel med regeln om tionde led/tredje led (utöver att vara en viktig påminnelse för efterlevande folk) är att man lättare kunde eliminera de dåliga influenser och kulturer som förfäderna bidragit med och överfört till sina efterkommande. Tyvärr är det ju så att man riskerar att påverkas av sina föräldrar och förfäder, och det är inte ovanligt att korrumperade tyranner/diktatorer föder ytterligare korrumperade tyranner i flera generationer. Vissa kulturers tänkande sitter djupt i människors hjärtan, och det som ligger närmast till hands är kanske det HAT som palestinier/araber generellt känner gentemot judar/israeler. Det hatet verkar nästan ärvas i blodet och jag tror personligen att inte ens tiondeled kan bota det hatet. (ALLA palestinier/araber styrs självfallet inte av ett sådant hat, men jag talar rent generellt och det finns även statistik att bygga på.)

Att under den här tiden inte kunna ingå i Guds unika församling av domare/äldste borde inte vara mer allvarligt än att inte kunna vara präst för att man inte är född Levit. Det är ingen synd eller skam att inte vara född Levit, men möjligheten för en icke-levit att vara präst var för israelerna lika med noll. De flesta svenskar har ingen möjlighet att vara medlem i kungafamiljen och ingå i deras stora släkt, men det utgör för det mesta inga stora bekymmer för de flesta av oss. Om däremot dörren vore stängd vad gäller vår frälsning för att vi är födda av fel föräldrar, eller om vi har en förfader som var mördare, så vore det självfallet orättvist och ologiskt. Gud säger självfallet inte att det är någons fel att vara född genom äktenskapsbrott eller ofrivilligt stympad, för det kan man knappast rå för själv och absolut ingenting vi bör straffas för. (Däremot så kan olyckliga omständigheter leda till olyckliga liv, och det kanske man kan kalla för “straff” även om det inte är Gud som bestämt det specifika straffet.)

5 Mos. 23:1 Ingen som är kastrerad, vare sig genom krossning eller stympning, skall komma in i Herrens församling.Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam skall komma in i Herrens församling. Inte ens efterkommande i tionde led skall komma in i Herrens församling.Ingen ammonit eller moabit skall komma in i Herrens församling, inte ens efterkommande i tionde led skall någonsin komma in i Herrens församling,detta därför att de inte mötte er med mat och dryck på vägen när ni drog ut ur Egypten, och därför att de mot dig lejde Bileam, Beors son, från Petor i Aram-Naharajim för att han skulle förbanna dig. Men Herren, din Gud, ville inte lyssna på Bileam, utan Herren, din Gud, förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty Herren, din Gud, älskade dig. Du skall aldrig någonsin fråga efter deras välfärd och lycka.Du skall inte avsky edomiten, för han är din broder. Du skall inte heller avsky egyptiern, för i hans land har du bott som främling. Barn som föds av dem i tredje led må komma in i Herrens församling.

Allt folk kunde delta i Israels högtider och offermåltider, så det var bara de absolut högsta positionerna som de inte hade tillgång till. I övrigt så var det så att en och samma lag gällde alla, och lagen om omskärelsen gällde både israel och övrigt folk. Om det kravet uppfylldes så kunde vem som helst delta i alla israels högtider.

2 Mos. 12:48 Om en främling som bor hos dig vill fira Herrens påskhögtid, skall alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den, och han skall då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren får äta påskalammet. 49 En och samma lag skall gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er.