Tag Archive | TULIP

Ingen som frestas skall anklaga Gud för han frestar inte någon – och Westminster Confession of Faith

ja. 1Gud frestar ingen, än mindre orsakar synd

Om Gud inte frestar en enda människa så kan man heller inte anklaga honom för att orsaka så att människor syndar. Detta är kalvinisternas dilemma, eftersom de så starkt tror att ingenting sker emot Guds vilja (eftersom han då inte skulle lyckas vara allsmäktig) vilket då leder till att även synd sker helt enligt hans önskemål. Nej, alla kalvinister skriver inte under på detta (fast häpnadsväckande många), men då är de heller inte konsekventa med sin egen lära som baseras på TULIP. Jag tror många kalvinister inte är medvetna om vad deras egen lära kräver av dem. En del är förstås mer trogna sin lära än andra, men vad alla kalvinister har gemensamt är att ingen av dem lyckas vara helt konsekventa med sina doktriner.

Jak. 1:12. Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.

1 Joh. 1:5 —  Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

Man kan tycka att ovan verser alltid borde användas som ett filter när man läser Bibeln, men kalvinister vill gärna komma runt innebörden av verserna. I deras Westminster Confession of Faith, sektion 3, kan man läsa:

I. God from all eternity, did, by the most wise and holy counsel of His own will, freely, and unchangeably ordain whatsoever comes to pass; yet so, as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures; nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established.

Att i ett dokument hävda att Gud förutbestämt/orsakat ALLT som sker, så kan man inte använda den motsägande brasklappen att synd är undantaget. Det skulle då handla om en motsägelse, såsom “Jag bryter mot budorden, men inte på så sätt att jag syndar”, eller “I vår kyrka tror vi på den klassiska treenigheten, men vi tror förstås inte att Jesus är Gud”. Man undviker inte motsägelser bara för att man skriver sig fri från dem med vackra ord i ett dokument. Inte ens om man börjar använda ett komplext ord såsom “kompatibilitet” (compatibility), i tro att detta skulle kunna städa undan paradoxer. Om ingenting sker emot Guds vilja, så leder det förstås till att även synd sker enligt hans vilja.

Kalvinister har orsak att skruva oroligt på sig när de tvingas svara på frågan “Sker synd enligt Guds vilja, eller emot hans vilja? Hur de än besvarar frågan så tvingas de presentera en motsägelse. Att påstå att synd sker enligt hans vilja gör förstås Gud själv till en hycklande syndare, och att påstå att synd sker mot hans vilja skulle göra att de tvingas erkänna att Gud inte förutbestämt precis allt trots allt samt att saker och ting inte sker som han hellre önskat. Det sistnämnda alternativet är vad icke-kalvinister anser, men kalvinister kan inte hålla med eftersom de inbillar sig att Guds allsmäktighet då får sig en rejäl törn.

II. Although God knows whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions; yet has He not decreed anything because He foresaw it as future, or as that which would come to pass upon such conditions.III. By the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated unto everlasting life; and others foreordained to everlasting death.V. Those of mankind that are predestinated unto life, God, before the foundation of the world was laid, according to His eternal and immutable purpose, and the secret counsel and good pleasure of His will, has chosen, in Christ, unto everlasting glory, out of His mere free grace and love, without any foresight of faith, or good works, or perseverance in either of them, or any other thing in the creature, as conditions, or causes moving Him thereunto; and all to the praise of His glorious grace.

Här ovan kan vi läsa att Gud förutbestämt och valt ut en skara människor som han ämnar frälsa (vare sig de vill eller inte), och att han tog detta beslut redan INNAN de ens var födda och t o m innan världen ens fanns. Det står uttryckligen att han gjorde detta val utan någon tanke på deras tro, gärningar (och alltså inte heller omvändelse), eftersom detta är egenskaper och ageranden som han själv ansvarar för att placera hos de lyckligt utvalda personerna som han lovar att frälsa och bevara. Detta leder förstås till det orimliga faktum att SYND inte har någonting med människors fördömelse att göra, eftersom Gud utvalt människor till evig fördömelse INNAN de ens fanns, och alltså innan de hunnit synda. Alltså går det inte att säga att de förtjänar helvetet pga synd, utan snarare därför att Gud utvalt dem till att vara helvetesinvånare redan innan jorden fanns.

Ändå hävdar WCF att människor anklagas för sin synd redan innan de ens hunnit få kroppar att kunna synda med – ja tusentals år innan de ens fanns. De som Gud valt att fördöma (som alltså inte har något som helst med deras tro/otro eller ageranden att göra) är alltså fördömda redan vid födseln, och dessutom lär kalvinister ut att Jesus inte ens dog för dessa förlorade människor som skapades utan minsta chans till frälsning.

VI. As God has appointed the elect unto glory, so has He, by the eternal and most free purpose of His will, foreordained all the means thereunto.Wherefore, they who are elected, being fallen in Adam, are redeemed by Christ, are effectually called unto faith in Christ by His Spirit working in due season, are justified, adopted, sanctified, and kept by His power, through faith, unto salvation. Neither are any other redeemed by Christ, effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved, but the elect only.VII. The rest of mankind God was pleased, according to the unsearchable counsel of His own will, whereby He extends or withholds mercy, as He pleases, for the glory of His sovereign power over His creatures, to pass by; and to ordain them to dishonor and wrath for their sin, to the praise of His glorious justice.

Motsägelserna fortsätter. Vi kan läsa att Gud skulle utse människor till evig förtappelse pga sina synder, men hur hänger det ihop när Gud gjorde valet innan jordens skapelse, långt innan de hunnit synda? När de väl är födda har de inget annat val än att bli just de syndiga och vresiga människor som Gud förutbestämt att de ska vara. Eller har de en chans att få vara med bland de utvalda? Inte? Ja, då är det inte deras fel att de vänder ryggen till Gud eftersom Gud utvalt dem till detta, samt förvägrar dem en chans att kunna tro på honom. Det som är mest anmärkningsvärt är att Gud sägs “hoppa över” en del människor (vägrar att ge dem kapacitet att tro) för sin egen personliga ÄRAS skull. Guds ära förhöjs alltså på något mystiskt sätt utav att han tvingar de flesta människor att födas fördömda och utan chans att bli frälsta. Många skulle kalla en sådan beskrivning av Bibelns Gud för hädelse. WCF lär ut att Gud faktiskt glädjer sig åt varje förlorad människa eftersom deras olycka på något sätt förhöjer hans egen gudomliga ära.

Många kalvinister protesterar då och säger “Nej, nej! Han tvingar dem inte att vara otroende! De vill själva vara otroende syndare!” Men hur hänger det ihop med att Gud förutbestämt allt? Samt att ingenting sker emot hans vilja? Jesus dog väl heller inte för dessa människor enligt kalvinismen och L i TULIP? Om Jesus inte dött för dem, då har de väl ingen chans att bli frälsta? Kalvinismen lär vidare ut att människorna inte själva väljer sin “natur”, utan det är Gud som gör detta val åt människorna samt ser till att de inte kan bli lösta från en destruktiv natur såvida han själv inte gör något åt det. Därmed borde man inte kunna anklaga de förlorade för sin mörka sida eftersom den påtvingats dem. Ändå vill kalvinismen göra människor ansvariga för något de inte kan påverka.

VIII. The doctrine of this high mystery of predestination is to be handled with special prudence and care, that men, attending the will of God revealed in His Word, and yielding obedience thereunto, may, from the certainty of their effectual vocation, be assured of their eternal election. So shall this doctrine afford matter of praise, reverence, and admiration of God; and of humility, diligence, and abundant consolation to all that sincerely obey the Gospel. (Westminster Confession of faith, Ch. 3)

WCF lär vidare ut att denna mystiska lära på något sätt förväntas förhöja vår beundran inför denna Gud som beter sig på det här sättet. På något sätt borde vi alltså göra som Gud, glädjas precis lika mycket åt de förlorade som åt de frälsta, eftersom alla människor till slut hamnar på de platser (himmel eller helvete) som Gud önskat och predestinerat redan innan jordens skapelse.

“En gång frälst alltid frälst” är förstås en lära som är central inom kalvinismen, vilket innebär att man egentligen inte vet om man är frälst eller inte (som man annars skulle kunna vara). Om en kristen i slutet av sitt liv börjar leva i lögn och otrohet, så måste man använda argumentet “han/hon var inte frälst från första början, för då hade personen förblivit frälst”. Alternativt att personen fortfarande är frälst trots sin synd eftersom ingen utvald människa någonsin kan gå förlorad. Bibeln å andra sidan talar om att man kan dö om man återvänder till sin synd (Satan lärde ut det motsatta med sin “Ni skall visst inte dö” i 1 Mos. 3:4).

Kalvinismen är ett virrvarr av ständiga motsägelser, och tyvärr hamnar man främst på kalvinistiska sidor när man gör sökningar på google. Då kanske man hamnar hos carm, aomin, gotquestion eller desiringgod, och riskerar då att bli matade med kalvinism utan att vara medveten om det.

Vad är synd?

1 Joh. 3:4 Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.

1 Joh. 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 

Gal. 5: 14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv. 

Vad är löftet om synden? Gud frestar ingen, men han hjälper oss med utvägar när frestelser kommer. Notera alltså att det inte är en synd att frestas. Gud begär inte det omöjliga utav oss utan de möjliga.

Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.

1 Kor. 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Se gärna debatten mellan “friviljaren” Jesse Morell och carms Matt Slick här. Läs gärna om Herrens bön/Fader vår här.

He that COMETH to God must BELIEVE that he is – Hebr. 11:16

regeneration 3But without FAITH it is impossible to please him: for he that COMETH to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hebrews 11:6

It is rather clear that God requires us to have faith in him and believe in him before we come to him (we would not come to him unless we believed in him). We must carry faith/belief with us when we come. Calvinists, however, believe in Total inability (as in T in TULIP), so they believe that all people are born with a natural inability to believe in God, and that God consequently must “open their eyes” in order to make them believe. This results in God actually choosing whom to save and whom to damn (before we are even born), because God does not enable all to believe in him. Hebr. 11:6 does not suggest that God starts out making some of us believe. It is rather we who must make sure to believe and come to him. If we do, we have wonderful things in store for us! The Bible does not teach anything close to Calvinism. We are ALL given light when we come into this world and we are requested to believe and to follow him in order to not walk in darkness:

John. 1:4 In him was life; and the life was THE LIGHT OF MEN.—9 That was the true Light, WHICH LIGHTETH EVERY MAN THAT COMETH INTO THE WORLD.10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.11 He came unto his own, and his own received him not.12 But AS MANY AS RECEIVED HIM, TO THEM GAVE HE THE POWER TO BECOME THE SONS OF GODeven to them that BELIEVE on his name

John 9:5 As long as I am in the world, I am THE LIGHT OF THE WORLD.

John 12:46 I am come a light into the world, that WHOSOEVER BELIEVETH ON ME should not abide in darkness.

John 8:12 Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light OF THE WORLD: he that FOLLOWETH ME shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

John 3:21 But he that DOETH truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.

2 Cor. 4:4 In whom the god of this world hath blinded the minds of them WHICH BELIEVE NOT, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.

Notice above that God chooses to blind the minds of them WHICH BELIEVE NOT. That is a similar story as in Rom. 1:18-32, where God in v. 28 is told to give people up to a reprobate mind because of their refusal to retain God in their knowledge.

Pay special attention to John 1:12 which says:

“But AS MANY AS RECEIVED HIM, TO THEM GAVE HE THE POWER TO BECOME THE SONS OF GODeven to them that BELIEVE on his name”

The order of events is 1) believe/receive him, leading to 2) becoming the sons of God. Not the other way around.

People who COME must believe, and they might not always DO the things of God or remain with him

Jesus asks:

Luke 6:46 And why call ye me, Lord, Lord, and DO NOT the things which I say?

According to Calvinism I thought it was not even possible to NOT do the things which the Lord says? So why does Jesus imply that it is possible to act contrary to his requests? He continues:

47 Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and DOETH them, I will shew you to whom he is like: 48 He is like a man which built an house, and digged deep, and laid the foundation on a rock: and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it: for it was founded upon a rock.49 But he that heareth, and DOETH NOT, is like a man that without a foundation built an house upon the earth; against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell; and the ruin of that house was great.

I thought all people everywhere always did the sayings of the Lord? Yet here we can see that some people COME to the Lord, HEAR his sayings and yet choose to NOT do the sayings of the Lord. It certainly does not seem like we always act as God would want us to act. The blame for “not doing” is further on man and not on God. Notice that the parable is about men who builds something – their own houses – which means that their own choice of building construction will depend on

Ja. 1:22 But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.

John 6:35 And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.–40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and BELIEVETH ON HIM, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.—51 I am the living bread which came down from heaven: if ANY MAN EAT of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.

Luke 9:23 And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.24 For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.25 For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away?26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father’s, and of the holy angels.

Parable of the great banquet – where people are requested to COME and yet they do notvälja liv2

 Below we can see that the Master of the house asked his servant to go out and bid many to a great supper. The servant was asked to say to those who were bidden to “COME, for all things are now ready”. The Master in this parable could be likened to God the Father, and as we can see in the parable people who were initially invited to come found excuses for not coming!

The servant was then asked to “bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind”, which is something the servant had already done. It seems like these groups of people (rather unfortunate people here on earth due to their poverty and physical shortcomings) had an advantage here because they were singled out as specifically welcomed, but we are not told that every single one of them chose to come. Just that there was still room left also after these groups had been invited. (The case could also be that people who are poor and maimed have a higher tendency to seek God compared to people who have always lived in comfort and luxury.)

The Master became ANGRY when those who were initially bidden declined to come. The blame for not coming must be placed on them and not on the Master (God) because the Master truly wanted all invited to come – yet they did not. The Master said of those who declined to come: “none of those men which were bidden shall taste of my supper”.

Luke 14:16 Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many:17 And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come; for all things are now ready.18 And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused.19 And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused.20 And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come.21 So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.22 And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room.23 And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.24 For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.

After having told the parable, Jesus continues to explain that if we do come to him we must “hate” our father and mother, which means that we should not act like the unwise people in the parable who offered up various excuses for not coming to the Supper, such as marriage, when they were compelled to come. Nothing should prevent us from coming to God if he calls us! Not even if it is about our father and mother. Naturally marriages,   parents, newly bought land, etc are important matters, but compared to God and his calling we must still prioritize correctly and place all other things in second place. A condition for being a disciple is to bear our cross and follow Jesus. He does not say that he will do this for us and instead of us so that we will not have to.

He goes on to explain that it is our job to count the cost before we choose to come! Do we have sufficient motivation to be his disciples? Will we be able to love God before anything/anyone else and carry our cross? If not, coming to Jesus will not save us if we are not prepared to forsake other things which might be in the way when we become his disciples. We must be eager to follow him and obey his commandments, which will truly show that we love him. It might seem like a difficult task, but we are not asked to cease living in this world or to avoid having families and possessions. We are just asked to be prepared to place God before anything else – and if we love him we obey him. The holy Spirit is our helper! Salt is good but even salt can lose its’ savor, which indicates that we are not unconditionally saved:

26 If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.27 And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.28 For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?29 Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him,30 Saying, This man began to build, and was not able to finish.31 Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand?32 Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage, and desireth conditions of peace.33 So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple.34 Salt is good: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned?35 It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

Parable of the wedding banquet – where people on the wedding invitation refuse to come

 There is one verse in the below parable which Calvinists often quote, and that is “For many are called, but few are chosen”. This verse read in a vacuum might sound like God is the one choosing whom to save, but not only does the verse not say this, but the context shows that those who are called “chosen” are those who accept to come to the King’s wedding feast for his son! This means that we can all end up in the great wedding feast if we choose to accept the invitation and also make sure to show up – dressed in proper clothes. It is our responsibility to go to the party that we have been invited to, and if we decline and/or do not show up it is our fault and certainly not God’s fault for not “choosing” us. We can all be among the chosen, and God should not be blamed if we find ourselves on the outside.

Let us also remember that Israel was “chosen”, but not all Israel will be saved. When we read about groups of people or individuals being “chosen”, it does not necessarily mean “chosen to believe”. In fact, there is not one such case in the Bible. This parable clearly shows that many people who had their names on the guest list for the wedding feast chose not to come, even though the King expected them to come and was angry when they gave excuses for not coming! God would want all people to be saved, but man has a free will and is responsible for his own decisions and actions. Good and bad people are invited to come, which means that also unrighteous people have a chance to enter the kingdom of God. The condition, however, is repentance in order to be forgiven and cleansed, and if we repent we will also get the proper wedding garments. 

Matt. 22:1 And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,2 The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,3 And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and THEY WOULD NOT COME.4 Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:6 And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.7 But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.8 Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.10 So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.11 And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:12 And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.13 Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth.14 For many are called, but few are chosen.

10 common calvinist proof text arguments debunked, like John 6, Acts 13:48 and John 10:28-29

trassel2Calvinism is a confusing set of doctrines based on the five points of Calvinism in TULIP. Calvinists are famous for complicating the Bible, for reading Bible verses in a vacuum and for reading the Bible through the filter of some proof text verses with their own preferable interpretation.

Their unfortunate theology frequently leads to contradictions such as Jesus not dying for everyone and God causing people to sin, which they often disregard by stating “God’s ways are higher than your ways” or “who are you to argue against God?“. The very first church fathers (up until close to the advent of Augustine) did not teach anything close to Calvinism which is semi-gnostic in nature. Calvinism is therefore based on the tradition of men rather than on the Bible and the understanding of the very first apostles/saints (see Jude 3).

Col. 2:8 Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ.

If God’s will always happens and if he chooses people for salvation/damnation from the beginning of the world, then it follows that he forced wicked non-elect sinners into this world – who will end up in hell despite totally obeying God at all times. This applies IF you want to be consistent with Calvinism, which so far no Calvinist has ever succeeded to be. Hard core Calvinists are seldom interested in getting rid of their contradictions (such as painting a very dark picture of our Lord) which could easily come true if they only adopted the more Biblical “free will” alternative which does not in any way threaten God’s sovereignty. It is sad to see how they instead prefer to stick with their reformed teachers who make them believe that Jesus did not love everyone and did not die for the whole world.

Here are 10 of some common proof text verses (more details in the links)

1) John 6:39-44 argument about God drawing people, forcing them to be saved

Calvinists just love v. 44 and prefer not to let the other verses destroy their preferred understanding of this particular verse, which on the surface seems to say exactly what they want it to say – if you only ignore the rest of the verses. How would the outcome be if we read this verse in a vacuum?:

Matt. 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

Jesus draws ALL men in John 12:32, but even if we cannot come to him unless he draws us and enables us all to be saved, we must still meet the requirements for salvation which boil down to believe. Calvinists also love to quote v. 39, but not v. 40 which includes a condition for salvation – “— every one which SEETH the Son, and BELIEVETH on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day”.

What is the point with all conditions listed in John 6, such as the requirements to learn, eat, drink, believe, see and come to him? Why not simplify it and say “whomsoever I choose and force to believe in me will be saved” if that is what John really wants to emphasize? In v. 66 we can read about some of his disciples who went back and walked no more with him, and in v. 70 we can read about a person who Jesus chose but who was still lost – Judas. In John 1:6-7 we can read that Jesus came so that “ALL through him might believe”. Why then do not all believe? Because they have chosen to not meet the requirements listed above. God created us TO SEEK HIM and FIND HIM:

Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 THAT THEY SHOULD SEEK THE LORD, if haply they might feel after him, and FIND HIM, THOUGH HE BE NOT FAR FROM EVERY ONE OF US: 28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.29 Forasmuch then as we are the offspring of God, WE OUGHT NOT to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man’s device.30 And the times of this ignorance God winked at; but now COMMANDETH ALL MEN EVERY WHERE TO REPENT:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof HE HATH GIVEN ASSURANCE UNTO ALL MEN, in that he hath raised him from the dead.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/05/no-man-can-come-except-the-father-draws-him-john-644/

2) Rom. 8:29-30 argument where God predestines/forces certain individuals to be saved whereas he damns the rest

V. 28 makes it clear that the promises are linked only to those who LOVE GOD. We must have this information in mind when we proceed to v. 29 so that we know to whom the promises are meant. The body of Christ is foreknown and predestined to enter the kingdom of God and reach glorification. There WILL be a body of Christ (the church) entering heaven, and it consists of people who choose to love God. If anyone wants to be part of the body of Christ and the wonderful promises tied to it, he must love God above everything else and endure to the end. (See more under Eph. 2 below.) “Predestination” and “elect” are two Biblical words, but nowhere in the Bible will we see individuals chosen for salvation.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/17/whom-he-did-predestinate-them-he-also-called-and-justified-and-glorified-rom-829-30/

3) Rom. 9 argument where absolutely everything turns out exactly as God wants since no one can resist calvinism 13his will – and where it is not even possible to talk back to God at any time

Calvinists absolutely adore Rom. 9 despite their interpretation that most people are born desperately doomed, but since they do not pay attention to the context they totally misunderstand what Paul is trying to get the Jews to understand. His point is that it is God’s prerogative to arrange the salvation plan in any way he wants, including making the salvation offer opened also for the gentiles – and as we have learned – based on faith rather than being born Jewish, or being “first” as God’s chosen people who were given the law of Moses. That is why he makes the comparison with Jacob and Esau (the first-born), which certainly does not tell us anything about God choosing individuals for salvation. God will show mercy on whomever he will show mercy, but it does not say that he does this unconditionally. This becomes even more clear when we realize that Paul is quoting scriptures, where God was having a dialogue with Moses during Exodus. Furthermore, in Rom. 11 we can read about the branches: “because of unbelief they were broken off”. 

https://bjorkbloggen.com/2012/04/18/romans-9-shows-mans-free-will/

Mercy on whom I will have mercy:

https://bjorkbloggen.com/2013/06/10/i-will-have-mercy-on-who-i-will-have-mercy-but-god-still-has-conditions-rom-915/

Jacob and Esau:

https://bjorkbloggen.com/2011/07/06/god-did-not-hate-esau-before-he-was-born-romans-913/

In Jeremiah 18 we can read about the clay (a picture of Israel) being marred in the potter’s hands. Clearly no potter wants his clay marred, forcing him to start over again with the hope that it will turn better the next time. The chapter makes it clear that Israel has the opportunity to repent and to become obedient, and if they do God will not treat them harshly as he threatens to do. Rom. 9 does not say that God  is the one “fitting” individuals for destruction. If people are prepared for destruction, it is their own doing due to their way of living. Why would God have to “endure with much longsuffering” if people always obeyed him? There is a wonderful place prepared for the vessels of mercy, and anyone can reach that place. 2 Tim. 2:21 tells us that MAN is expected to PURGE HIMSELF from the vessels of dishonor, and if he does he will be a vessel unto HONOR. Needless to say that Calvinists do not appreciate that verse, and similar verses, at all.

The potter and the clay:

https://bjorkbloggen.com/2012/04/04/the-potter-acts-depending-on-the-clay-we-have-a-free-will-romans-9/

Pharaoh is said in the Bible to have hardened his own heart. If someone has the opportunity to do the right thing and obey the only true God and still chooses to disobey him, it is possible to phrase it as though “God hardened his heart”, because if God had not provided this particular opportunity to choose the right thing, Pharao could not have been expected to choose it. By presenting Pharaoh with this option, likely knowing he would not choose the right thing, “God hardened his heart”. Or Pharaoh hardened his heart, whatever you prefer since it boils down to the same thing. Since Pharaoh’s heart was hardened, it shows that it was not completely hard before this point. Yet, Calvinists often teach that the non-elects’ hearts are as hard as they could be. The Bible says that it is certainly possible for man to harden his heart – naturally against God’s will:

Ex. 9:17 AS YET EXALTEST THOU THYSELF AGAINST MY PEOPLE; THAT THOU WILT NOT LET THEM GO?

Ex 9:34 And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants. (Here we can read that Pharao SINNED by hardening his heart, so if we want to believe God is the one hardening it, then GOD is the one who forced Pharao to sin.)

Jer. 4:4 Circumcise yourselves to the LORD, and take away the foreskins of your heart,ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem: lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings.

Hebr. 3:7 Wherefore as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice, 8 HARDEN NOT YOUR HEARTS, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness

Rom. 1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God GAVE THEM OVER TO A REPROBATE MIND, to do those things which are not convenient;—

Pharaoh’s heart:

https://bjorkbloggen.com/2015/05/08/joseph-was-sold-as-slave-by-his-brothers-god-meant-evil-for-good-gen-5020/

4) Phil. 2:13 argument that God is the one making you do all the stuff that you do

If God is the one making us do good things, and actually also bad things since nothing happens against his will (if Calvinism is true), then naturally God alone must be blamed if we lack fruit in our lives. Apparently he did not place the “will” in us to show good fruit, and who can resist his will? So if we sin, we can certainly say “God made me do it”. Still, Paul is telling the Philippians how they should and should not do things, indicating that they might make mistakes. He even indicates that he himself might labor “in vain”, which would not make sense if God is the one making him do the things he does.

Phil. 2:12Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, WORK OUT YOUR OWN SALVATION WITH FEAR AND TREMBLING.

14Do all things without murmurings and disputings:15THAT ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;16Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.

If we draw near to God, he will draw near to us, and the holy Spirit will fill us with an improved strength to live holy lives and bear good fruit.

https://bjorkbloggen.com/2011/12/16/god-works-in-you-both-to-will-and-to-do-as-per-phil-213/

5) John. 10:28-29 argument about Jesus choosing his sheep and forcing them to stay with himsheep 2

These two verses are popular, but seldom are they combined with the previous v. 27 which identifies WHO the sheep are in v. 28-29. They are the ones who HEAR his voice and FOLLOW him, wich are requirements. No MAN is able to pluck them out of Jesus’ hands, but the verses do not say that men cannot leave on their own accord – without being plucked out by someone else. We do not lose our free will when we decide to follow Jesus, and we are still able to choose to obey or disobey.

https://bjorkbloggen.com/2014/01/18/jesus-sheep-i-give-them-eternal-life-and-they-shall-never-perish-john-1028/

6) Eph. 4:30 argument that we are sealed until the day of redemption and once saved always saved

The verse does not say that we are sealed/saved until the day of redemption but we are sealed UNTO or FOR the day of redemption. On the day of redemption only those with the seal will be saved, and God can provide us with this type of seal provided that we do our part of the deal. Up until the time of redemption a seal can certainly be broken. To be sealed is to be marked, and if we have the holy Spirit and are led by him, we are certainly a unique group of people and sealed/marked and separate from the world. During the old testament it was the circumcision that was the seal (for men) demonstrating that a man belonged to God, but neither this seal indicated that the sealed/marked person could not choose to wander away from God. We do not lose our free will (to obey or disobey) only because we are marked with the seal.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/22/sealed-unto-the-day-of-redemption-but-a-seal-can-be-broken-eph-430/

7) Eph. 2:1-2 argument that individuals are chosen for salvation/damnation before they are even born

Ephesians 1-2 speaks about a corporate election. The body of Christ (the church) will be going to heaven, which was planned and known from the beginning of the world. Jesus knew that he would not die in vain, and that there would be a group of people who would choose to believe in him and endure to the end. Anyone is free to join this body of Christ which is predestined to go to heaven. Compare it with a bus that is going to a certain destination with a number of passengers  – which are those who choose to turn up, show their tickets and remain on the bus. Something that is frequently mentioned is that the wonderful promises are connected to those who are IN HIM. It is THROUGH HIM that we can reach the kingdom of God, so we must make sure to be IN CHRIST – or else the promises are not for us. To be “elect” is to be precious/special. Israel was also “elect” (and certain angels were as well) but this does not mean that all Israel will be saved. A ”guarantee receipt” can be a great value for you because it entitles you (if it has not expired) to certain rights, but if you throw it away or if you lose it, then it will not do you much good despite all the promises that are listed on it. Moreover, it is a very bad idea to be dead in trespasses and sins. Sins separate us from God and make us spiritually dead. And people are not born as children of wrath.

https://bjorkbloggen.com/2012/08/30/its-a-choice-to-be-children-of-wrath-ephesians-2/

judas8) Acts 4:26-28 argument that Judas was predestined to sin by betraying Jesus

There is no darkness in God. The Bible is clear that he does not tempt anyone, much less causes people to sin. If God has forced Judas to betray Jesus, Judas really should be awarded a place in paradise – as a thanks for obeying God to 100%. Yet we know that it would have been better if he had not been born. Judas SINNED by betraying Jesus.

Matt. 26:24 The Son of Man indeed goes just as it is written of Him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been good for that man if he had not been born.

Jesus death was predetermined but it was not necessary to cause Judas or anyone else to be involved in this plan. There was no shortage of people who wanted to betray and kill Jesus, so God did not have to influence anyone to do it. Jesus death was prophesied about, but prophesies normally entail something that is known (not predestined) to take place in the future. The one prophesying is not causing the prophesied events to take place. God can naturally cause things to take place if he wants, like he did with the global flood, the return of the son in the last days, etc, but those unique exceptions hardly mean that he causes all things to line up as he wants. Had Judas never betrayed Jesus, this event would not have been prophesied about unless we are talking about a false prophesy which is not from God. It was not GOD who placed the desire to harm Jesus inside Judas but SATAN.

Joh. 13:And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him 

Acts 2:23 Him, being delivered by the determinate counsel and FOREKNOWLEDGE of God, YE have taken, and BY WICKED HANDS have crucified and slain? 

https://bjorkbloggen.com/2012/04/08/judas-was-not-predestined-to-betray-jesus-acts-428/

9) Acts 13:48 argument that God ordains (forces) individuals to believe in him, whereas the rest have no chance to do the same since God has not provided them with this opportunity

This verse alone does not mention the criteria for God’s choice to ordain individuals, unlike many other verses which clarify that it’s our FAITH that is the criteria. Neither does this verse suggest that God’s appointing is the CAUSE for people’s faith. According to Adam Clarke, the original Greek word ”includes no idea of preordination or predestination of any kind” (“Commentary on Acts 13:48”). The original Greek word simply means “disposed” (to set in position), and therefore the verse could be translated “as many as were disposed (or who set themselves in such a disposition) to eternal life believed”.  Their disposition to receive the gospel is contrasted with the disposition of the Jews just two verse before, and the Jews had chosen another path. So those who judge themselves unworthy of everlasting life did not believe, but those who disposed themselves to eternal life believed, and whether they believed or not depended on whether their heart rejected or accepted the Gospel which was preached to them.

Acts 13:46 Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but SEEING YE PUT IT FROM YOU, AND JUDGE YOURSELVES UNWORTHY of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/12/as-many-as-were-ordained-to-eternal-life-believed-but-they-were-not-forced-acts-1348/

10) Eph 2:8-9 argument where faith is a gift offered to only a few lucky people, leaving the rest for damnation

If we are not able to have faith unless God enables us to have this faith, and if God chooses to prevent people from ever getting faith, then it follows that God alone must be blamed if we do not believe in him. Or do non-elect have the choice to have faith in him? If no, then they are innocent victims in the hands of a cruel God who created them for the sole reason to send them to hell – for not believing in him, which he himself prevented them from doing. Not much within Calvinism makes sense.

We are saved by grace (God’s kindness) but through FAITH – which is a requirement for salvation. The Bible also says that if we love God – which we do if we truly have faith in him – then we OBEY him. Eph. 2-8-9 does not say that faith is a gift but that SALVATION is a gift, and this is certainly true since we cannot cleanse and save ourselves. It is also true that we do not earn our salvation by anything we do (or believe), and that we are not saved by either works alone or faith alone (as Jam. 2:24 states). If we dare to continue to v. 10, we can read that we are created to good works that God has prepared that we should WALK in. What happens if we choose not to walk in those good works? Still saved no matter what?

https://bjorkbloggen.com/2012/04/21/faith-is-not-the-gift-of-god-in-eph-28-9-but-salvation-is/

I might return with 10 more common proof text arguments

God’s will or man’s will? Bible verses showing clear FREE WILL examples

matt. 12

Verses used to suggest that God’s will always happens

The Bible is replete with verses that show how God is warning, begging, urging, persuading and pleading with people to do his will, and other verses which show his anger, disappointment, sadness, etc, when they do not. Man’s free will choices are very apparent in the Bible, and yet there are christians (like calvinists – if they want to be consistent with their doctrines) who believe that man is not able to act against God’s will at any time. The article would be too long to include all verses which show man’s free will (isn’t that close to 1/3 of the Bible?), but further down below are a few examples.

First a few verses which calvinists often use to support the idea that God’s will (whether people sin or not) always happens. For the most part they try to defend the bible contradictions they themselves produce by suggesting that God has two wills. (Just as though our Lord has conflicting wills, and just as though at least one of them wants man to sin and be evil…). If God’s will always happens – what is SIN? Surely not breaking the God’s commandments which can’t be broken?

Rom. 9:19 Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will?

The topic is God’s prerogative to bring about salvation in any way he wants, and Paul is trying to make the jews understand that they are not saved only because they are born jews – Rom 9:2-9; 24-33. He mentions that he has grief in his heart due to being deeply concerned about his countrymen (something that should not bother him, had he trusted in that God’s will always happens), and that the blood line of Jacob will brought forth the Messiah. He also emphasizes that people are being saved due to God’s mercy – but certainly not unconditionally. God has the right to show mercy on those who choose to believe, and harden those who stubbornly sin like Pharaoh did. (The mere fact that God chooses to harden people shows that their hearts were not fully hardened to start with.) If God decides to arrange his salvation plan in this particular way, there is no way anyone can resist his will because it’s his exclusive right. That is the subject of  his “will” here, and it does not say that God can not change his mind and/or let man’s will happen in other areas. We already know from the Bible that God has changed his mind in numerous occasions due to man’s actions – like in response to man’s repentance.

Ps 115:3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.

Ps 135:5 For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods.6 Whatsoever the Lord pleased, that did he in heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.8 Who smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.

The above are psalms, and psalms can contain poetic language. That is why we should be careful to not use psalms and proverbs to start new doctrines. Yes, God has done whatsoever he pleases, but it does not say that he likes to micro manage human kind nor that he predestines every thing that happens. It could definitely have pleased God to create man with a free will. The point is that no one is like God, and it would not make sense to argue with him or try to find faults. God created man animals and the entire universe in exactly the way he pleased. It pleased God to create man with free will, despite knowing that man might use this will to disobey him. Israel often chose to do just that:

Psalm 81:11 But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me

More examples where God is described as the mighty one who has created everything exactly as he wants:

Is. 46:5 “To whom will you liken Me, and make Me equal And compare Me, that we should be alike?6 They lavish gold out of the bag, And weigh silver on the scales; They hire a goldsmith, and he makes it a god; They prostrate themselves, yes, they worship.—8“Remember this, and show yourselves men; Recall to mind, O you transgressors.9 Remember the former things of old, For I am God, and there is no other; I am God, and there is none like Me,10 Declaring the end from the beginning, And from ancient times things that are not yet done, Saying, ‘My counsel shall stand, And I will do all My pleasure,’—12 “Listen to Me, you stubborn-hearted, Who are far from righteousness: (NKJV)

Isaiah is referring to God’s creation in general terms. God may have created everything as he pleased (the foundation), but this does not mean that he programmed human beings to always obey him. A universe that works in that way (filled with programmed robots) would not please him. Above we can read that man can choose to worship false gods and be stubborn-hearted. They are referred to as transgressors. Transgressors of what? Surely the law of God? They are far from being those righteous people who God would have wanted.

Isaiah 14:21 Prepare slaughter for his children BECAUSE of the iniquity of their fathers, Lest they rise up and possess the land, And fill the face of the world with cities.”—24  The Lord of hosts has sworn, saying,“Surely, as I have thought, so it shall come to pass, And as I have purposed, so it shall stand:25 That I will break the Assyrian in My land, And on My mountains tread him underfoot.Then his yoke shall be removed from them, And his burden removed from their shoulders.26 This is the purpose that is purposed against the whole earth, And this is the hand that is stretched out over all the nations.27 For the Lord of hosts has purposed, And who will annul it? His hand is stretched out, And who will turn it back?” (NKJV)

The horrible events that Isaiah is warning about, are due to man’s actions. Isaiah suggests, that unless the children of the sinful fathers are not killed the same would grow up and act in the very same way as their parents and fill the world with cities (and their wickedness). Who else than a Creator could figure this out with certainty, and who else has the authority to do something about it? Apparently God is not pleased with either the fathers or how the bring up their children. What we can read “will come to pass” above, is not every single detail under the sun, but those things listed in this context.

Jer. 4:27 For thus says the Lord:“The whole land shall be desolate; Yet I will not make a full end.28 For this shall the earth mourn, And the heavens above be black, Because I have spoken. I have purposed and will not relent, Nor will I turn back from it.29 The whole city shall flee from the noise of the horsemen and bowmen.They shall go into thickets and climb up on the rocks.Every city shall be forsaken, And not a man shall dwell in it. (NKJV)

Job 42:2 I know that You can do everything, And that no purpose of Yours can be withheld from You. (NKJV)

Same thing here. It’s about showing that God can do anything he wants, and if he has truly decided to bring something about (like the global flood) it will happen. He might also choose to wait with his decisions depending on mans’ actions.

Eph. 1:7 IN HIM we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace 8 which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, 9 having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure which He purposed in Himself, 10 that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things IN CHRIST, both which are in heaven and which are on earth—IN HIM. 11 IN HIM also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, 12 that we who first trusted IN CHRIST should be to the praise of His glory.13  IN HIM you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation; IN WHOM also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, 14 who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. (NKJV)

The promises in Eph 1-2 are only tied to those who are IN CHRIST, and we are in Christ only if we believe in him – and naturally show our faith with our deeds. As children of God we have been given the holy Spirit and the promise/guarantee that we will enter the kingdom of God because we belong to the body of Christ. However, this promise is still hinged on the condition of faith/loving God. If we no longer believe or bear fruit (see John 15), we are no longer in Christ. If you get a guarantee receipt you need to read the fine print, and you can’t expect to make use of your receipt if you throw it away. God “works all things according to the counsel of His will”, but this does not mean he has a desire to force salvation on someone, nor save someone who has turned to living in sin. It’s about his marvelous salvation plan, and the wonderful promises to those who are IN CHRIST.

Verses that show that God’s will does not always happenacts 17

Matt. 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but HE THAT DOETH THE WILL OF MY FATHER which is in heaven.

“He that doeth the will of my Father”? Apparently the Father’s will does not always happen, since Jesus seems to separate those who do the will of his Father from those who do not. If everyone would always do the will of God – whether good or bad – then everyone would enter the kingdom of God, according to this verse.

Matt. 12.50 For WHOSOEVER SHALL DO THE WILL OF MY FATHER which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother. (Mark 3:35)

“Whosoever shall do the will of my Father”? If everyone would always do the will of God – whether good or bad – then the same would be Jesus “brother, and sister, and mother”. (Meaning universalism).

John 7:17 IF ANY MAN WILL DO HIS WILL, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.

“If any man will do his will?” Apparently Jesus does not believe that everyone always does the will of God.

John 9:31 Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and DOETH HIS WILL, him he heareth.

“If any man—doeth his will”? Again, apparently Jesus does not side with the idea that God’s will always happens. Jesus separates those who worship God and obey him (doeth his will) with those who are SINNERS. This suggests that sinners are not doing the will of God (quite obviously since “sin” by definition is an action against God’s commandments).

1 John 2:16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.17 And the world passeth away, and the lust thereof: but HE THAT DOETH THE WILL OF GOD ABIDETH FOR EVER. 

“He that doeth the will of God abideth for ever”? If everyone would always do the will of God, then everyone would abide for ever. Since everyone does not get saved according to the Bible, it shows that some people are not doing the will of God, and God’s will does not always happen. Moreover, the previous verse tells us that “the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world”. No wonder we can read that such things are not of the Father since the things listed are clear sins (of the world). If such worldly things take place, they are obviously against God’s will and “not of the Father” as John plainly states.

Hebr. 10: 36 For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise (NKJV)

Why must we have endurance/patience? What happens if we lack in patience? Would that result in a scenario where we do not always do the will of God? Would we still receive the promise if we failed to show endurance? The author does not seem to think so. Why would he warn us about something that could never take place?

Col. 4:12 Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.

Ok, and what would happen if Epaphras would not labor fervently for the Colossians in prayers with the aim to make them stand complete in the will of God? Would they stand perfect and complete in the will of God regardless of prayers? Why pray if everyone always performs the will of God at all times?

Mark 13:14“So when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing WHERE IT OUGHT NOT” (let the reader understand), “then let those who are in Judea flee to the mountains. (NKJV)

“Ought not” according to whom? God?

Luke 12:16 Then He spoke a parable to them, saying: “The ground of a certain rich man yielded plentifully.17 And he thought within himself, saying, ‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’ 18 So he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. 19 And I will say to my soul, “Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, drink, and be merry.”’ 20 But God said to him, ‘Fool! This night your soul will be required of you; then whose will those things be which you have provided?’21 “So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.”

Why did God call the rich man “fool“? Surely it would not be foolish to accomplish God’s will perfectly? This parable seems to be there as a warning, but how could this be if it’s not possible to act in the foolish way that is described in the parable?

Rom. 12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.3 For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.

Apparently Paul does not think it’s a good idea to be conformed to this world, and urges us to renew our minds so that we can learn what is the perfect will of God. This means it’s up to us to start this process. Paul continues to tell his readers what they “ought not”, which suggests that they might act in an opposite way which is not approved by God.

Luke 18:1 Then He spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart (NKJV)

Jesus does not suggest that only believers ought to pray, but “men” (can be translated all mankind, or men and women) should always pray and not lose heart. We know that not all men do this, so God’s will does not always happen.

1 Tim. 5:13 And besides they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle but also gossips and busybodies, SAYING THINGS WHICH THEY OUGHT NOT. (NKJV)

So they were saying things which they ought not, according to Paul? Interesting.

Titus 1:10 For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision, 11 whose mouths must be stopped, who subvert whole households, teaching things which they OUGHT NOT, for the sake of dishonest gain. (NKJV)

More people who are saying things which they ought not.

Hebr. 5:12 For though by this time you OUGHT TO BE teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food. (NKJV)

The author of Hebrews clearly does not believe God’s will always happens.

Jam. 3:Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so.

If they ought not to be so, then clearly God’s will does not always happen.

Ephesians 6:6 Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;

Do we have any other option?

Col. 3:23 And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, 24 knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance; for you serve the Lord Christ. 25 But HE WHO DOES WRONG will be repaid for what he has done, and there is no partiality. (NKJV)

“He who does wrong”? In a world where God’s will always happens?

Acts 7:51 Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye.

Luke 7:30 But the Pharisees and lawyers rejected the will of God for themselves, not having been baptized by him. (NKJV)

Resisting the Holy Ghost is resisting God.

word (1)

Acts 13:21 And afterward they desired a king: and God gave unto them Saul the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of forty years.22 And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king; to whom also he gave their testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfil all my will.

In 1 Sam. 8 we can read that God did not think it was a good idea to set up a king for Israel at this time. In fact, he thought it was a very bad idea and warned the Israelites against it. When they were still adamant about the project, God gave in to their wishes. Still, God ended up regretting making Saul to be a king (1 Sam. 15:11), and in 1 Sam. 13:14 we can even read the reason;  “thou hast not kept that which the Lord commanded thee, clearly showing that Saul did not act according to God’s will. King David did so much better as a King, and even though he did accomplish to be a faithful servant who obeyed God during all his life time we still know there was at least one exception in relation to the matter of Uriah and his wife (1 King. 15:5). That ordeal was evil in the eyes of God (2 Sam. 12:9) and therefore against his will.

Jer. 17:22 Neither carry forth a burden out of your houses on the sabbath day, neither do ye any work, but hallow ye the sabbath day, as I commanded your fathers.23 But they obeyed not, neither inclined their ear, but made their neck stiff, that they might not hear, nor receive instruction.24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto me, saith the Lord, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day, to do no work therein

Deuteronomy 10:16 Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiffnecked.

More stiff-necked people who refuse to do God’s will, and God is unsure if they will “hearken” to him.

Ez.  16:26 Thou hast also committed fornication with the Egyptians thy neighbours, great of flesh; and hast increased thy whoredoms, to provoke me to anger.27 Behold, therefore I have stretched out my hand over thee, and have diminished thine ordinary food, and delivered thee unto the will of them that hate thee, the daughters of the Philistines, which are ashamed of thy lewd way.

Why would God be angry at fornication and whoredoms if his will always come to pass? And why does God, due to man’s actions (Israel), deliver them “unto the will” of their enemy? Why would he separate the will of Israel’s enemy with his own will, as though they would not be one and the same? This procedure certainly sounds like a punishment against Israel for the only reason that they did not obey God.

Is. 48:17 Thus says the Lord, your Redeemer, The Holy One of Israel: “I am the Lord your God, Who teaches you to profit,Who leads you by the way you should go.18 Oh, that you had heeded My commandments! Then your peace would have been like a river, And your righteousness like the waves of the sea.19 Your descendants also would have been like the sand, And the offspring of your body like the grains of sand; His name would not have been cut off Nor destroyed from before Me.” (NKJV)

Why does God exclaim “Oh, that you had heeded my commandments”? Why all the “would have been”, had his people obeyed him?

Ps. 143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.

Why this urgent need? Does not God’s will happen if David is not sufficiently taught to do his will?

Lev. 4:22 When a ruler hath sinned, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the Lord his God concerning things which should not be done, and is guilty;23 Or if his sin, wherein he hath sinned, come to his knowledge; he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish:— .27 And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and be guilty;28 Or if his sin, which he hath sinned, come to his knowledge: then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned.

“Things which ought not to be done”? I did not think that was possible in a world where God’s will always happens?

Deuteronomy 8:20 As the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish; BECAUSE ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God.

“Because ye would not be obedient…” That is the reason for perishing.

Jer. 19:5 They have built also the high places of Baal, to burn their sons with fire for burnt offerings unto Baal, which I commanded not, nor spake it, neither came it into my mind:

Jer. 32:35 And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire unto Molech; which I commanded them not, neither came it into my mind, that they should do this abomination, to cause Judah to sin.

Those couple of verses speak for themselves. People sinned severely and caused others to sin, which naturally didn’t even enter God’s mind that they would do. Throwing children in the fire as an offering to Baal is naturally an abomination and why would God force people to commit such a horrible sin?

Jer. 26:13 Therefore now amend your ways and your doings, and obey the voice of the Lord your God; and the Lord will repent him of the evil that he hath pronounced against you.

Ez. 33:11 Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel?

If God’s will always happens, he would not be dependent on man’s actions.

1 Peter 2:15 For such is the will of God that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. 16 Act as free men, and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as bondslaves of God. (NASB)

We are asked to not use our freedom as a covering for evil. Peter does not believe God’s will automatically takes place.

1 Peter 3:17 For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil. (NKJV)

But surely doing evil would be equally acceptable if all things happen according to the will of God?

Matt. 23: 47 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! + Luke 13:34

Exactly.

Enkel utkorelse, DUBBEL UTKORELSE, eller ingen utkorelse alls?

fb cover chooseReformert troende kristna, såsom kalvinister, brukar tro på “utkorelsen” (som du kan läsa mer om i den här bloggartikeln när det handlar om betydelsen av att vara “utvald”eklektos) vilket betyder att de tror att Gud har utvalt några människor att bli frälsta – ett val som han gjorde redan vid jordens skapelse och innan människorna ens fanns. Det innebär – om man vill vara konsekvent – att vi människor är födda antingen frälsta eller fördömda, och ingenting kan förstås ändra på det som Gud själv skrivit i sten om vad som ska hända i framtiden…Av någon anledning fortsätter dock reformerta att evangelisera, trots att det kan jämföras med att ha en valkampanj för något som redan inträffat och som man inte längre kan påverka på minsta vis. Valet är ju redan gjort!

Att vara utvald (eklektos) har snarare en innebörd av att vara speciell/dyrbar och att hålla måttet. Det är vi själva som ser till att vi tillhör den skara som håller måttet och som därför är de utvalda som ska få ärva Guds rike. Löftena om Guds rike gäller endast de som är I KRISTUS, som bland annat Ef. 1-2 talar om. Ef. 1-2 talar alltså inte om att Gud utväljer individer till frälsning, men däremot så talas det om att det är förutbestämt att Kristi kropp ska få ärva Guds rike. Vi evangeliserar eftersom vi vill att ännu fler människor ska välja att ansluta sig till Kristi kropp och få ta del av de underbara saker som redan vid tidens början utlovats Kristi medarvingar.

Om Gud utvald endast några människor till frälsning, genom att ge dem möjlighet att tro på honom och omvända sig, då resulterar detta i att resten inte KAN bli frälsta eftersom Gud ju inte gett dem möjlighet att tro. Om kalvinisternas TULIP är sann så har Jesus inte ens dött för alla människor, och självfallet kan alla människor då inte bli frälsta. På engelska kallar man detta för “predestination”, och om kalvinisternas predestinationslära stämmer så handlar det alltid och till 100% om en dubbel predestination DUBBEL UTKORELSE – eftersom den skara går förlorad som Gud valt att INTE ge någon tro. Han har helt enkelt förvägrat dem en möjlighet att bli frälsta, vilket är ett val han gjort vid tidernas början. Det innebär i sin tur att Gud allena måste beskyllas för att vissa människor inte tror, för det är ju han som är skulden för att vissa människor föds andligt blinda och som dessutom tvingas att fortsätta på den vägen vare sig de vill eller ej. Själva har de inget att säga till om, utan tvingas att födas och förbli de onda människor som Gud alltid velat att de ska bli. Få reformerta går emellertid med på denna beskrivning, utan de vill gärna äta kakan och ha kakan kvar. De föredrar att tro på en historia som motsäger sig själv så att de kan fortsätta att vara trogna sina människoskapta läror. Ibland försöker de lösa sina motsättningar med “Guds vägar högre än era vägar och hans tankar högre än era tankar”, eller “it’s a mystery” och vips försvinner alla paradoxer och motsägningar. 

Ordet “utkorelse” och “utkora” i SFB 

I Svenska Folkbibeln finns ordet “utkorelse” med två gånger (se verserna nedan), och “utkora” 0 gånger.

Rom. 11 har stort fokus på Paulus försök att få alla judar att förstå att de inte är frälsta för att de är födda judar eller för att de har Mose lag, utan frälsningen erbjuds även hedningarna. Det krävs ingen omskärelse för att bli frälst, såsom Mose lag föreskriver, utan frälsningen är av TRO (och tror man på Gud och är hans barn så lyder vi honom – men då handlar det inte om MOSE lag).

Rom. 11:25 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26 Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. 27 Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.28 I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. 29 Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. 30 Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. (SFB)

Petrus varnar sina läsare att vi måste se till att göra kallelsen och utkorelsen fast, och OM vi gör detta ska vi aldrig någonsin snubbla och falla utan få ärva Guds rike. Petrus lägger alltså fram ett VILLKOR för frälsningen, men vad händer om vi INTE lyder Petrus visa ord? Är vi då frälsta i alla fall och Petrus allvarliga varningar helt onödiga?

2 Pet. 1:8 Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. 9 Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. 10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. 11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. (SFB)

Ordet “utkorelse” och “utkora” i 1917 års översättning

I 1917 års översättning finns “utkorelse” med fem gånger. Även 1917 använder sig av det ordet i ovan nämnda verser, och ytterligare en vers handlar om Hag. 2:1 som talar om Serubbabels utkorelse. Dessutom finns ordet med i Rom. 9 respektive Rom. 11 (se nedan) där kontexten återigen handlar om att Gud inte anser att man är frälst för att man är född jude och har Mose lag, utan frälsningen erbjuds även hedningarna under villkoret att de TROR. Omskärelsen tas ofta upp som ett exempel, eftersom detta ceremoniella bud finns med i Mose lag som inte längre är i kraft, och som därför inte är ett krav för frälsningen. (Vi är dock inte laglösa eftersom vi fortfarande förväntas att lyda det dubbla kärleksbudet.)

Rom. 9 har jag skrivit flera bloggartiklar om, och Paulus talar inte här om att Gud utvalt individer till frälsning, men däremot har han utvalt Jakobs gren till att vara ursprunget för Messias. “Den äldre ska tjäna den yngre” handlar inte om individerna Jakob och Esau (Esau har aldrig tjänat Jakob) utan folket Jakob och Esau. Ämnet handlar fortfarande om att Gud har all rätt i världen att erbjuda frälsning även till hedningarna och att judarna inte ska tro att de har allt på det torra just för att de är “förstfödda” och är det folk som fått Mose lag direkt av Gud. Det är en tro på klippan Jesus som borde vara i fokus, men tyvärr så har Jesus fortfarande än i dag blivit som en stötesten för många judar som känner sig alltför trygga med att vara såsom Esau – som trodde att hans förstfödslorätt skulle göra så att han automatiskt skulle ärva välsignelsen vad som än sker. Han hade fel, eftersom vårt agerande spelar roll, och villkoret för frälsning är omvändelse och en TRO PÅ KLIPPAN. Den klippa som för övrigt vandrade med Israel genom öknen i Exodus.

Rom. 9:8 Detta vill säga: Icke de äro Guds barn, som äro barn efter köttet, men de som äro barn efter löftet, de räknas för säd.9 Ty ett löftesord var det ordet: »Vid denna tid skall jag komma tillbaka, och då skall Sara hava en son.»10 Än mer: så skedde ock, när Rebecka genom en och samme man, nämligen vår fader Isak, blev moder till sina barn.11 Ty förrän dessa voro födda, och innan de ännu hade gjort vare sig gott eller ont, blev det ordet henne sagt — för att Guds utkorelse-rådslut skulle bliva beståndande, varvid det icke skulle bero på någons gärningar, utan på honom som kallar –12 det ordet: »Den äldre skall tjäna den yngre.»–24 Och till att vara sådana har han ock kallat oss, icke allenast dem som äro av judisk börd, utan jämväl dem som äro av hednisk.—32 Varför? Därför att de icke sökte den på trons väg, utan såsom något som skulle vinnas på gärningarnas väg. De stötte sig mot stötestenen,33 såsom det är skrivet: »Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa som skall bliva dem till fall; men den som tror på den skall icke komma på skam.»

Rom. 11 förmedlar att ett gäng på 7000 män kallas för “utvalda” eftersom de uppenbarligen valt att INTE böja knä inför avgudar. Bibeln talar ibland om en kvarleva av Israel som ska räddas, och det är de som är utkorade/utvalda eftersom de valt att vara Guds barn. Även deras frälsning är förstås av nåd, men att vara frälst av nåd betyder inte att det inte finns villkor för frälsningen. Övriga har förspillt sin chans till frälsning då de valt att inte omvända sig, som alltid är emot Guds vilja, och de ska vedergällas. Gud skulle aldrig vara orättvis och vilja vedergälla människor som varit chanslösa från början. Rom. 11 fortsätter med den välbekanta liknelsen om olivträdet, med judarna som rot och hedningarna som grenar. Vi är inte frälsta i stora grupper utan som individer, och Paulus ber oss att inte förhäva oss eftersom det alltid finns en risk att vi blir avhuggna ur trädet. Vi kan bli avhuggna pga brist på tro, men det finns även chans att vi ympas in igen, vilket beror helt på oss själva och våra val att komma till Gud eller inte. Villkoret som hänger på oss och vår fria vilja är: “OM du nämligen håller dig fast vid hans godhet; annars bliver också du borthuggen. Men jämväl de andra skola bliva inympade, OM de icke hålla fast vid sin otro”.

Rom. 11:4 Och vad får han då för svar av Gud? »Jag har låtit bliva kvar åt mig sju tusen män, som icke hava böjt knä för Baal.»5 Likaså finnes ock, i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av en utkorelse som har skett av nåd.—9 Och David säger: »Må deras bord bliva dem till en snara, så att de bliva fångade; må det bliva dem till ett giller, så att de få sin vedergällning.10 Må deras ögon förmörkas, så att de icke se; böj deras rygg alltid.»11 Så frågar jag nu: Var det då för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att de själva skola »uppväckas till avund».—17 Men om nu några av grenarna hava brutits bort, och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot,18 så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att roten bär dig.19 Nu säger du kanhända: »Det var för att jag skulle bliva inympad som en del grenar brötos bort.»20 Visserligen. För sin otros skull blevo de bortbrutna, och du får vara kvar genom din tro. Hav då inga högmodiga tankar, utan lev i fruktan.21 Ty har Gud icke skonat de naturliga grenarna, så skall han icke heller skona dig.22 Se alltså här Guds godhet och stränghet: Guds stränghet mot dem som föllo och hans godhet mot dig, om du nämligen håller dig fast vid hans godhet; annars bliver också du borthuggen.23 Men jämväl de andra skola bliva inympade, om de icke hålla fast vid sin otro; Gud är ju mäktig att åter inympa dem.

“Utkora” finns med 9 gånger i 1917, men då handlar det för det mesta om Israel – som ju är utvalt av Gud – samt undantagen 1) Jes. 42:1 som skulle även kunna tolkas som den kommande Messias, 2) Höga Visan som har kärleksföremålet som sin “utkorade” samt 3) Ps. 68:17 som talar om ett berg som är “utkorat” i form av Guds säte.

Calvinist Dictionary

Wesleyan Arminian

A dictionary to help Arminians better understand Calvinist terminology.
(Don’t take this too seriously, this is meant in good fun)

All: The elect

Altar Call: An insult to God

Arminianism:
Man centered theology

Assurance:
hoping that you’re elect

Augustine:
The first church father.

Calvinism:
The gospel

Call (effectual):
to be irresistibly dragged

Call (general):
God’s justification to condemn the reprobate.

Catholicism: What Arminianism leads to.

Compatiblism:
We are free to do whatever the Potter decrees us to do.

Contradiction:
a mystery

Doctrines of Grace:
Term that helps illustrate how God has given us Calvinists superior insight. Usage example: “I was an Arminian before being illuminated by the Doctrines of Grace.”

Doris Day:
Singer of truth

To Draw:
To drag

Easy believism:
The false idea that you can believe in Jesus Christ and be saved. Can a rotten corpse believe? Nope, neither can you.

Eisegesis
: Any Arminian interpretation…

View original post 506 more words

Har PAUL WASHER och JOHN PIPER rätt eller Bibeln? Bestämmer Gud allt?

Paul Washer och John Piper är kalvinister, och även om alla kalvinister mer eller mindre uttrycker sig som om de i stället vore synergister (där människor har möjlighet att lyda eller inte lyda Gud), så är de ändå anhängare av det filosofiska systemet kallat TULIP. Det är helt enkelt inte möjligt att vara en konsekvent kalvinist eftersom hela systemet är byggt på bibelmotsättningar, och det är därför det förekommer så mycket “double speak” (dubbla budskap, att tala med kluven tunga) hos kalvinister.

paul washer

 

Jämför med vad Bibeln säger: Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst OCH ÖPPNAR DÖRREN, skall jag gå in till honom—“. 

Om det hade hängt på Jesus önskemål så hade ALLA varit frälsta, eftersom Gud inte vill att någon ska gå förlorad.

2 Petrus 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Hes. 33:11  dem: Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktigevänder om från sin väg och får levaVänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?

Luk. 15:7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Men kruxet är människans egen vilja och bångstyrighet. Gud skulle absolut kunna eliminera det kruxet i en handvändning och göra oss alla till förprogrammerade robotar som aldrig tänkte en felaktig tanke, men nu har Gud i stället föredragit idén att skapa människan till sin avbild och med en fri vilja – och därmed ansvarig för sina egna handlingar. Bibelns beskrivning av Jesus är att han INTE forcerar en stängd dörr, utan låter oss öppna dörren om vi vill – men då ska vi också känna till konsekvenserna för det beslut vi tar. Öppnar vi dörren leder det till liv tillsammans med vår skapare, men om vi vägrar så blir vi separerade från honom pga av vår synd.

Upp. 3:15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. 19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 21 Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.22 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.”

Luk. 11:5 Han sade till dem: “Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd. 6 En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting att sätta fram åt honom, 7 – vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. 8 Jag säger er: Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd.9 Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Matt. 7: 7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Vi kan påverka Gud och andemakter med våra böner.

Kol. 4:3 Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet – det är för den jag är fånge –

Jämför också med det John Piper säger här bredvid. john piper

Vi vore helt förlorade utan Gud, men Bibeln visar dock att Gud inte frälser oss eller fördömer oss utan att vi själva är grunden för hans beslut. Det hänger alltså på oss och på det sätt vi valt att leva vår liv. Detta förminskar inte Guds storhet på minsta vis. Om Gud väljer ut vem som ska bli frälst, så väljer han också ut vem som inte ska bli frälst, och Guds beslut kan man inte förhäva sig emot. Ett sådant orättfärdigt sätt har inte Bibelns Gud, som ger alla en chans till frälsning.

Matt. 19:16 En man kom fram till Jesus och frågade: “Mästare, vad skall jag GÖRA för gott för att få evigt liv?”17 Jesus sade till honom: “Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.” 18 Han frågade honom: “Vilka?” Jesus svarade: “Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, 19 Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv.”

Matt. 25:46 [Om fåren och getterna] Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har GJORT för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Rom. 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?

Rom. 2:6 Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.

Mark. 10:29 Jesus sade: “Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.

Joh. 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.

Gal. 6:8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Jud. 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

If people were chosen to be non-elect, why did Paul CRY for them?

paulIf TULIP and the Westminster Confession of Faith is true, and the idea that God chose who to save before the foundation of the world (choosing individuals to be either elect and able to believe in him, or non-elect and unable to believe in him), then the apostle Paul’s huge concern (and crying) for unbelievers is a huge mystery.

WCF: ch. III. By the decree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated unto everlasting life; and others foreordained to everlasting death.

WCF: ch. V. Those of mankind that are predestinated unto lifeGod, before the foundation of the world was laid, according to His eternal and immutable purpose, and the secret counsel and good pleasure of His will, has chosen, in Christ, unto everlasting glory

Why does Paul spend so much time praying and crying about the lost state of people’s souls, and why discussing and pleading with them – for hours at a time? Is it “because God told him to, and because Paul doesn’t know who the elect individuals are”? But that doesn’t solve the puzzle.

 • God didn’t tell him to cry, did he? This seems to be something that Paul himself chose to do.
 • What would be the reason for shedding tears? Doesn’t God’s will always happen? Will the elect not end up in heaven as God has planned, and will the non-elect not end up in hell according to his plans? If all things turn out according to plans, WHY CRY? Why trying to interfere?
 • If the destination of all people is already settled (before the foundation of the world), why would Paul want to thwart God’s plans? Why trying to persuade non-elect to be elect? Is that even possible?
 • Why does Paul preach “repent or perish”, as though he doesn’t know that the elect can’t perish, and the non-elect can’t repent?
 • The L in TULIP means “Limited Atonement”, and that means that Jesus didn’t die for the non-elect, which means that they are not able to be saved and God doesn’t want them to be saved (or else he would arrange so that Jesus would have died for them too). Since it’s not possible to be saved without the blood of Jesus, why would Paul waste his time crying about people who God never intended to save in the first place? And why would he cry for the others – the elect? THEY ARE ALREADY SAVED! And they can never be lost.
 • If Paul instead would save all his tears and only spend 5 minutes a month to evangelize, WHAT WOULD BE THE BIG DIFFERENCE?
 • Why does Paul say: “how shall they believe in him of whom they have not heard? and how shall they hear without a preacher?” (Rom. 10:14). Doesn’t he know that no one needs any preachers or to hear about Jesus Christ, since everyone has been selected for heaven or hell before the foundation of the world?
 • If Paul desires more people than the elect to be saved, doesn’t this mean that Paul has a greater love for lost souls than God? Isn’t it also scary that many atheists would gladly give up their lives for the sake of their children, and that God wouldn’t do the same? Wouldn’t this indicate that many atheists have a greater love for people than God himself? “Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends” (John 15:13)
 • Why putting so much effort into something that is a lost course from the start? If God chose people to be non-elect, why not leave it at that?
 • Paul seems to have a huge desire to encourage non-elect to be elect, but he doesn’t have an equal desire to transform the elect into non-elect? Why even picking sides (one over the other) if God is the one who decides who to save and who to damn – not based on anything they have done? Isn’t God’s decision the wisest?
 • Why does Paul try to change the “salvation ratio” that God has already decided upon? If God for instance has decided to save 30% of all people and damn 70%, why does Paul try to amend these numbers which were written in stone before the foundation of the world? Isn’t Paul pleased with the numbers that his Master so carefully has thought out?
 • Wouldn’t Paul’s tears be the same as criticism towards God – who apparently doesn’t want to save as many people as Paul does?

In Acts 20, we can read about Paul preaching for many hours at a time, despite that nothing would change if he only spent 5 minutes. In fact, he spoke for such a long time that one fellow (Eutychus) fell down from a window and died – but Paul prayed for him and he returned back to life. In the same chapter we can read about Paul shedding many tears while he was serving the Lord, and Paul preached repentance and the need for faith toward Jesus Christ – both to jews and gentiles.

Acts. 20:16 For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.17 And from Miletus he sent to Ephesus, and called the elders of the church.18 And when they were come to him, he said unto them, Ye know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons,19 Serving the Lord with all humility of mind, and WITH MANY TEARS, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews:20 And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly, and from house to house,21 Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.

Paul continues to warn people, and ask them to take heed of themselves – as though things might not go according to God’s plans. He also tells them to take heed TO ALL THE FLOCK, which is the same as the church of God which Jesus has purchased with his blood. If the flock could never be lost, it wouldn’t make sense for Paul to warn people to take heed of the flock. Paul knows that not all of the flock of true christians will be spared, because he says that grievous wolves will enter in among them to draw away people, and there will also be false preachers among themselves. Since Paul knows how the devil works, and also how man works – how they “after their own lusts shall they heap to themselves teachers” (2 Tim. 4:3), he also knows that some christians will be walking away from God. Therefore we can read that “BY THE SPACE OF THREE YEARS I CEASED NOT TO WARN EVERY ONE NIGHT AND DAY WITH TEARS”. Paul seems to believe that his warnings and urgent prayers can make a huge difference and change the outcome of things! He doesn’t have the approach “I know that what I do or say won’t change a thing since everything is already written in stone, but I suppose I will pray a few times anyway since God – for some unknown reason – told me to do it”.

Acts. 20:26 Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men.27 For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.28 Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.30 Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.31 Therefore watch, and remember, that BY THE SPACE OF THREE YEARS I CEASED NOT TO WARN EVERY ONE NIGHT AND DAY WITH TEARS  

2 Tim.4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;

Paul gave the Corinthians advice concerning a certain man who had sinned and been punished. Each time we read a warning and “lest”, it means that the outcome depends on people’s actions. Paul knows that Satan might gain an advantage over us, unless we are obedient to God.

2 Cor. 2:4 For out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears; not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you.5 But if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part: that I may not overcharge you all.6 Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many.7 So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow.8 Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward him.9 For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things.10 To whom ye forgive any thing, I forgive also: for if I forgave any thing, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ;11 Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.

Paul has great concern about people who are enemies of the cross of Christ, and whose end is destruction! Why, if God has closed the door for them and refuses to open their eyes so that they can believe in him and walk in his ways? Maybe because their destination is NOT predestined, and maybe because TULIP is a false philosophy based on a gnostic foundation?

Phil. 3:17 Brethren, join in following my example, and note those who so walk, as you have us for a pattern. 18 For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even WEEPING, that they are the enemies of the cross of Christ: 19 whose end is destruction, whose god is their belly, and whose glory is in their shame—who set their mind on earthly things. (NKJV)

Paul doesn’t make any sense at all in Romans 9 (if TULIP is true). Paul is talking about all jews (all of Israel), and he says he wishes that he was accursed and separated from God for their sake – if he could only see them saved. That’s a lot of unselfish love! Why, if God has already arranged the final destination for their souls, and has everything under control? Things couldn’t possibly go wrong, and Paul has no business showing so much love for people who are predestined for hell. Paul says that the right to be adopted as sons belongs to the Israelites (and not only to them), but this doesn’t mean they are automatically saved. Only those who have faith like Abraham, and who have a circumcised heart, will be saved.

Rom.9:1 I am telling the truth in Christ, I am not lying, my conscience testifies with me in the Holy Spirit, 2 that I have great sorrow and unceasing grief in my heart. 3 For I could wish that I myself were accursed, separated from Christ for the sake of my brethren, my kinsmen according to the flesh, 4 who are Israelites, to whom belongs the adoption as sons, and the glory and the covenants and the giving of the Law and the temple service and the promises, 5 whose are the fathers, and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all, God blessed forever. Amen. (NASB)

Also many atheists would gladly give up their lives if they could only save their children (whether the children are good or bad), and our Lord wouldn’t do the same for the people of the world? Do atheists have a greater love for their children, than God has for the same children?

Jesus cried as well – doesn’t things go as planned?tears

It wouldn’t make sense for God to predestine things that made Jesus troubled. Jesus was affected by other people’s reactions, and thew news about his friend Lazarus.

John 11:32 Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.33 When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled.

Prophets have been sent out to people by God throughout all ages, but these prophets have not always been treated nicely by others. Things don’t always turn out the way God wants, and that’s due to our free will.

Matt. 23:34 Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.36 Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.37 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and YE WOULD NOT!

Certain women wept when they saw Jesus carrying his cross. Jesus was of course not angry that they wept for him, but he advised them to rather weep for themselves and for future generations, because difficult days would be coming. All that counts is the salvation of people’s souls, and not temporary blessings here on earth.

Luke 23:26 And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.27 And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.28 But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.29 For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.

It’s good to know that the Lord will lift us up, under the condition that we humble ourselves before him. If we choose to draw nigh to him, he will draw nigh to us.

James 4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.8 Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.9 Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness.10 Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.

Through the prophet Jeremiah, we learn that even God himself has much sorrow for those who refuse to hear him

He weeps when he sees his own flock being carried away:

Jeremiah 13:10 This evil people, which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods, to serve them, and to worship them, shall even be as this girdle, which is good for nothing.11 For as the girdle cleaveth to the loins of a man, so have I caused to cleave unto me the whole house of Israel and the whole house of Judah, saith the Lord; that they might be unto me for a people, and for a name, and for a praise, and for a glory: but they would not hear.—16 Give glory to the Lord your God, before he cause darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains, and, while ye look for light, he turn it into the shadow of death, and make it gross darkness.17 But if ye will not hear it, MY SOUL SHALL WEEP in secret places for your pride; and MINE EYE SHALL WEEP SORE, AND RUN DOWN WITH TEARS, because the Lord’s flock is carried away captive.

Jeremiah 9:1 Oh that my head were waters, and mine eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people!2 Oh that I had in the wilderness a lodging place of wayfaring men; that I might leave my people, and go from them! for they be all adulterers, an assembly of treacherous men.3 And they bend their tongues like their bow for lies: but they are not valiant for the truth upon the earth; for they proceed from evil to evil, and they know not me, saith the Lord.—5 And they will deceive every one his neighbour, and will not speak the truth: they have taught their tongue to speak lies, and weary themselves to commit iniquity.6 Thine habitation is in the midst of deceit; through deceit they refuse to know me, saith the Lord.7 Therefore thus saith the Lord of hosts, Behold, I will melt them, and try them; for how shall I do for the daughter of my people?8 Their tongue is as an arrow shot out; it speaketh deceit: one speaketh peaceably to his neighbour with his mouth, but in heart he layeth his wait.9 Shall I not visit them for these things? saith the Lord: shall not my soul be avenged on such a nation as this?10 For the mountains will I take up a weeping and wailing, and for the habitations of the wilderness a lamentation, because they are burned up, so that none can pass through them; neither can men hear the voice of the cattle; both the fowl of the heavens and the beast are fled; they are gone.—13 And the Lord saith, Because they have forsaken my law which I set before them, and have not obeyed my voice, neither walked therein;14 But have walked after the imagination of their own heart, and after Baalim, which their fathers taught them:15 Therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel; Behold, I will feed them, even this people, with wormwood, and give them water of gall to drink.

Paul spent a lot of time reasoning, arguing and discussing with people

Day and night, month after month. For what reason? An hour each year would be enough, if God decided about our destinies before the foundation of the world.

Acts 17:2 And Paul, as his manner was, went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,3 Opening and alleging, that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ.4 And some of them believed, and consorted with Paul and Silas; and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few.

Acts 17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry.  17Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.

Acts 19:8 And he went into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. 9But when divers were hardened, and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus. 10And this continued by the space of two years; so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks.

Acts. 28:23 And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and out of the prophets, from morning till evening. 24 And some believed the things which were spoken, and some believed not.

Drogen som orsakar förlust av DEN FRIA VILJAN – och jämförs med KALVINISM

Det här är en utmärkt video som handlar om ämnet/drogen Skopolamin (sanningsserum), som kan orsaka ett hypnotiskt tillstånd som gör att brukaren förlorar sin fria vilja samt inväntar order/uppmaningar som han “gärna” följer – oavsett vad uppmaningarna gäller. Det handlar alltså om en livsfarligt ämne som kriminella använder sig utav för att komma åt ägodelar, eller för att utnyttja människor på andra sätt. Om den här drogen orsakar så att offret “gärna” lyder order att tömma sitt eget bankkonto för att ge förövarna, kan man verkligen säga att han gjort så med fri vilja? Hans vilja var ju inte fri utan manipulerad! En manipulerad vilja är inte fri. Om man endast har möjlighet att välja ETT alternativ, så har man ingen fri vilja.

Videon ger en ypperlig jämförelse med kalvinism (som är grundat på monergism), som just lär att “ingenting sker emot Guds vilja” och att människor föds som utvalda/ej utvalda, och att de utvalda aldrig någonsing kan bli befriade från den syndfulla natur som av ren nödvändighet gör att de syndar och heller inte vill veta av Jesus. Den reformerta linjen är grundat på TULIP, och den filosofin säger att Jesus inte dog för alla människor utan endast några få (de utvalda). Övriga har därmed ingen chans att någonsin finna Gud och bli frälsta, och de tvingas därför att bli kvar i sitt mörker.

Visst är det väl de skurkar som orsakar detta hypnotiska tillstånd som är skyldiga, och inte de stackare som råkar ut för drogen emot sin vilja? Det borde betraktas som en självklarhet att det är de som orsakar tillståndet som är bovarna, men är man kalvinist så slutar man att tänka logiskt. Då tror man i stället (om man vill vara konsekvent med kalvinismen) att det är de värnlösa offren som är skyldiga till sitt olyckliga tillstånd – trots att det själva inte hade något som helst val, och absolut ingenting att säga till om.

Kalvinister försöker säga “Jamen de VILL av fri vilja vara kvar i sitt mörker helt enligt sin onda natur!”, men om den viljan är manipulerad och dessutom påtvingad, så har de ju inget val! De borde därför inte bestraffas över någonting som står helt utanför deras egen kontroll, men däremot borde de som orsakar det onda hypnotiska tillståndet sättas bakom lås och bom.

Gud går inte hand i hand med djävulen, utan varje gång en människa syndar så sker det emot Guds vilja, och människan ifråga skulle kunna ha valt en helt annan väg.