Etikettarkiv | moral

Etiska problem med inköp av halal kött inom vården?

halal 2.jpgOK att inhandla halalkött till exempelvis ett äldreboende om det finns intresse?

Lyssnade på en proffsig och kunnig föredragshållare om etik och moral. Fallbeskrivningarna var väldigt bra och en av dem handlade om vårdpersonals inställning vad gäller matinköp av framför allt halalkött. Vilken inställning bör man kunna förvänta sig av vårdpersonalen, och hur tillmötesgående bör serviceinrättningen ha vad gäller inköp av halalkött? I Sverige bor många muslimer så frågorna är befogade.

Föredragshållaren ansåg att det inte borde vara svårt för vårdpersonal att helt enkelt handla halalkött om det finns efterfrågan, eftersom det numera finns gott om affärer som säljer sådant kött. Föredragshållaren verkade dock inte ha tänkt på andra perspektiv i frågan. En deltagare frågade om man i så fall kan kräva att få ekologisk mat (som ju är populärt hos många människor), och/eller vegetariska alternativ som alltjämt är populärt hos personer som inte äter kött överhuvudtaget. En del äter heller inte skaldjur, så det går att göra specialmat på många olika sätt. Kan man verkligen ge specialmat till alla grupper och inriktningar? Var går gränsen?

Med tanke på att vi varje år blir enormt många fler invånare i landet (vilket ger fler vårdtagare), och med tanke på att vi redan idag måste låna pengar och höja skatter för att få näsan över vattenytan, så är det svårt att tänka sig att vi kommer att ha råd med dyrare mat (som det ofta handlar om när det gäller inköp av små kvantiteter) och erbjuda en flexibilitet som också är tidskrävande. I framtiden kanske vi måste vara glada så länge som vi inte behöver betala extra för att överhuvudtaget få mat på äldreboenden och andra serviceinrättningar.

Det är alltså inte så självklart att sätta grupp mot grupp, genom att erbjuda specialmat åt vissa men inte åt andra. Då skulle det snarare handla om att dela in människor i ”vi och dem” där man anser att det är viktigare att bekosta specialmat åt vissa men inte åt andra.

Vidare var det tydligt att föredragshållaren inte förstod invändningen att om man beslutar sig för att enbart använda sig av halalslaktat kött för enkelhetens skull (kanske för att det på äldreboendet bor nästan 50% muslimer) och därmed även få ner priset pga större inköp, så kan det finnas brukare som inte vill äta halalkött. Föredragshållaren invände att det är lagligt med halalkött i Sverige och att djuren är bedövade, men det är inte det som saken handlar om. Det finns människor som endast äter halalkött av religiösa (och kulturella) skäl, men det finns även människor som INTE äter halalkött av religiösa skäl.  

Jag kan se fyra invändningar mot att äta halalkött.

1. Pga religiösa skäl, där framför allt Paulus i 1 Kor. 8 och 10 (liksom Upp. 2:20) förklarar läget angående kött som offrats till avgudar, och att vi gör rätt att avhålla oss från att äta sådant med tanke på vårt eget samvete och samvetet hos våra bröder och systrar. Halalkött blir välsignat av imamer (och imamer anammar förstås Koranens budskap som står i strid med Bibelns budskap), och därför kan Paulus varningar kännas väldigt aktuella för kristna människor. 

1 Kor. 10:28 Men om någon skulle säga till er: ”Det här är kött från avgudaoffer”, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sade det, och för samvetets skull.

2. Pga oviljan att stödja halal-idén som sådan eftersom de anser att det handlar om ett stort halalgeschäft där både pengar och påtryckningar likt maffiametoder är ingredienser. Det måste inte nödvändigtvis handla om att de tror att delar av vinsterna (hos eliten i toppen) indirekt används till terrorverksamhet, utan det kan handla om att man helt enkelt inte vill stödja halalgeschäftet där producenter känner sig tvingade att skaffa halalcertifikat för att kunna tävla med sina produkter på liknande villkor som andra konkurrenter. Det måste inte ens handla om kött utan halalprodukter har hela tiden utökats, av vilka en del t o m är haram (såsom hundmat). Läs om halal här eller här.

3. Även om budskapet är att halalslakt är lagligt och att djuren hanteras humant, så kanske människor tvekar gällande sanningshalten. Det är inte alltid lätt att kontrollera sådant överallt. Se exempelvis här. Sen kan det förstås vara så att djur far illa även om de inte halalslaktas (vilket är en av anledningarna till att människor inte äter kött sålt i affärer överhuvudtaget) framför allt utanför Sverige, men om det finns vårdtagare som är extra tveksamma till djurhanteringen vad gäller halalslakt så är det hur som helst ett argument som kanske ska respekteras? 

4. Det kan som sagt finnas människor som inte äter vare sig halalkött eller annat kött, kanske pga omtanke till djuren som de anser tvingas gå igenom ett alldeles för stort lidande för att bli konsumentkött. Om menyn på ett äldreboende säger ”kött” (exempelvis halalkött), får de övriga då hålla tillgodo med filmjölk? Andra alternativ kanske inte erbjuds av kostnadsskäl, då inköp av dyrt kött reducerat möjligheten till alternativ maträtter.

Det kan finnas människor som skulle vägra äta halalkött (eller andra halalprodukter) även om de därför tvingas äta filmjölk en hel vecka. Ja, även om de inte skulle erbjudas någon annan mat överhuvudtaget. Det extrema övertrampet skulle vara om serviceinrättningen inte skulle informera om att de serverar halalkött, halalgodis, etc, utan ta för givet att detta accepteras hos alla.

Arbetar man däremot som personlig assistent till en brukare som vill äta halalkött så är det förstås brukaren själv som bestämmer var köttet ska inhandlas och vilket kött som ska väljas. Matinköp får heller inte göras utan att brukaren själv är med (med vissa undantag beroende på funktionsnedsättning). Som personlig assistent är man ju händer och fötter åt den person man arbetar åt, och inköp av matvaror gör inte assistenten över huvudet på brukaren. Dilemmat som beskrivs ovan handlar snarare matinköp vid större serviceinrättningar, såsom äldreboenden eller boenden för psykiskt funktionshindrade.

Which laws / commandments must we obey according to Jesus / New Testament?

law

We are not supposed to live in lawlessness

There have always been commandments to obey:

  • Between the time – from Adam and Moses
  • Between the time – from Moses to Jesus (the Jewish law)
  • Between the time – from Jesus to present

The moral laws which applied from the very beginning still apply – maybe apart from the commandment to not eat of the forbidden fruit, something we cannot even do due to no access. Nevertheless, numerous Christians tend to believe we are somehow free from the burden of having to obey God because Jesus died on the cross and resurrected, and because of the idea that he ”took our sins on himself” and died instead of us. The Bible however tells us that we are slaves to the one we obey, so if we obey sin we are slaves to sin and not free at all. We are still risking God’s wrath.

What does Jesus say?

In the gospel of Matthew, Jesus lists the following things which we must do to get eternal life:

  1. not murder
  2. not commit adultery
  3. not steal
  4. not bear false witness 
  5. honour your father and mother
  6. love your neighbour as yourself

Matt. 19:16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

In the gospel of Mark he has a slightly different order, and he adds ”defraud not”, and skips ”love your neighbour as yourself”.  This of course does not mean that the authors are in disagreement even if they highlight different things. To love God and our neighbor as ourselves is self-evident and the foundation of the Jewish faith. In the gospel of Luke, we can again see the same five commandments (similar as in Matthew and Mark), but also Luke seems to assume that loving God and our neighbor is self-evident for a Jew and this foundation does not even need to be mentioned.

We also know from the rest of the story that the young man continued talking to Jesus, and claimed he had kept all those commandments from youth (true or false?). What else did he lack? Well, Jesus said that if he wanted to be ”perfect”, then he should sell all that he had and give to the poor, which would give him a treasure in heaven. He also said to the young man to follow him. We cannot be sure what sort of ”perfect” Jesus is talking about here. In Matt. 5:48 we are requested to be perfect as our Father in heaven is perfect, but it is also possible to be perfect in other ways, such as physically perfect (which evidently Matt. 5:48 does not refer to). If the young ruler would accomplish the perfection that Jesus was talking about here, he could expect ”a treasure in heaven”. Is obeying the mentioned commandments necessary to ”get eternal life” while getting rid of the other obstacle (selling possessions which distract from God) necessary if we want to be perfect and get an extra treasure in heaven? Jesus does indicate that it is very hard for rich people to enter the kingdom of God, so if possessions hinder us to focus on God then they might also hinder us to get eternal life. It is safe to assume that Jesus could not have meant that the young man must get rid of 100% of all his belongings, because not even Jesus and his disciples accomplished that. We know of great many people in the Bible who also had many possessions, but who were also fully committed to God. Jesus probably sensed that this young man had many possessions enticing him, and therefore phrased himself the way he did. For this man the many possessions seemed to be holding him back, and he likely placed his possessions before God.

In the gospel of Mark the story is similar, but it adds the information that Jesus loved this young man. Jesus felt that this young man lacked one thing, and again it was the many possessions which were in the way. Jesus did not say it was impossible for the young man to be saved, but for many rich people it seems a lot harder.

Mark. 10:17 And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?18 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God.19 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.

According to Luke (assuming it is the same young man), we get the information that he is a ruler (ἄρχων, Strong’s 758)

Luke 18:18 And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?19 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.20 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.21 And he said, All these have I kept from my youth up.22 Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.23 And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.

Some might say Jesus mentioned the above commandments while the Mosaic law (as per the old testament) still applied since he had not yet died on the cross and resurrected, but again the moral laws still apply. Sin will continue to separate us from God, and Satan will always be wrong for suggesting the opposite (that sin will not lead to death).

One commandment covers all of the commandments

Jesus of course mentions other examples of things we must ”do” to get eternal life, but those things can all be wrapped up in ”Love God before everything else, and love one another”. If we obey this one commandment, we automatically obey all the rest.

Luke 10:25 And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?26 He said unto him, What is written in the law? how readest thou?27 And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.28 And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.

Matt. 22:36 Master, which is the great commandment in the law?37 Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.38 This is the first and great commandment.39 And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.40 On these two commandments hang all the law and the prophets.

Mark. 12:28 And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?29 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.31 And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.32 And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:33 And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.34 And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.

Rom. 13:8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.

Ja. 2:8 If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well

Jesus specifically tells his disciples (and all of us) to go out and teach all nations to observe all things whatsoever he has commanded them. 

Matt. 28:19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.

James advice about which laws gentiles should obeylaw of God

Below we can read that James does not feel that they should trouble the gentiles when it comes to which laws which should apply for them when it comes to the Jewish law, except that they should abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from things strangled, and from blood. ”Immorality” (πορνείας/porneias, Strong’s 4202) can also have the meaning of ”fornication”. (According to Thayer’s Greek Lexicon πορνεία can be used metaphorically referring to the worship of idols and/or the defilement of idolatry as incurred by eating the sacrifices offered to idols).

Clearly James, Paul and the other disciples did not claim that gentiles are exempted from obeying any commandments at all. They are specifically talking about the Jewish law in relation to new gentile Christians. Apart from the moral law (the commandments which have always applied ever since Adam, and which Jesus repeats above), James proposes that the only Mosaic laws which they should also obey are to abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from fornication (probably with the meaning as per the Greek lexicon above). They do not list murder, adultery, theft, etc, because they are included in the moral commandments and it is self-evident that Jews and gentiles alike must continue to avoid such things until the end of times.

Acts 15:13 And after they had become silent, James answered, saying, “Men and brethren, listen to me: 14 Simon has declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people for His name. 15 And with this the words of the prophets agree, just as it is written:16 ‘After this I will return And will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down;I will rebuild its ruins,And I will set it up;17 So that the rest of mankind may seek the Lord, Even all the Gentiles who are called by My name, Says the Lord who does all these things.’18 “Known to God from eternity are all His works.19 Therefore I judge that we should NOT TROUBLE those from among the Gentiles who are turning to God, 20 but that we write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality*, from things strangled, and from blood. 21 For Moses has had throughout many generations those who preach him in every city, being read in the synagogues every Sabbath.” (NKJV)

Acts 21:18 On the following day Paul went in with us to James, and all the elders were present. — 20 And when they heard it, they glorified the Lord. And they said to him, “You see, brother, how many myriads of Jews there are who have believed, and they are all zealous for the law; 21 but they have been informed about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children nor to walk according to the customs.—   24 Take them and be purified with them, and pay their expenses so that they may shave their heads, and that all may know that those things of which they were informed concerning you are nothing, but that you yourself also walk orderly and keep the law. 25 But concerning the Gentiles who believe, we have written and decided that they should observe no such thing, EXCEPT that they should keep themselves from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality.” (NKJV)

Was Paul not yet morally perfect according to Phil. 3:12?

goalPhil. 3:12 Not as though I had already attained, either were already PERFECT: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. 

The context for this verse is the RESURRECTION of our bodies, and that’s important to keep in mind. If we don’t understand that it’s about the resurrection, there is a risk we might misunderstand Paul and believe that he is talking about a moral perfection and that he has failed to live morally upright here on earth. Paul doesn’t talk about moral perfection but about a bodily perfection, because as long as we remain in our earthly bodies we must accept that we are not physically perfect but actually rather weak and fragile. Our goal is to one day enter the kingdom of God, and get new glorified bodies. Jesus asked us to be perfect (which you can read more about here), and naturally Paul wouldn’t argue against his Master.

Phil. 3:2 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. 

Those who are the circumcision (of the heart) are those who worship God in spirit, and that is in contrast to those who obey their flesh. Only those who worship God in spirit will one day inherit the kingdom of God, so this is a condition for salvation.

Phil. 3:6 Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, BLAMELESS (”found blameless”, NASB). 7 But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.

The problem with the pharisees was that they were not clean on the inside but only on the outside, and Paul counted himself as a pharisee who was eager to obey God and his laws (as he understood them).  Even if Paul was a learned man with a good reputation, he feels that  such worldly glory isn’t worth anything in comparison to what he has found in Jesus Christ. We are told to not love the world or anything in it, but we are supposed to live our lives for Christ and his kingdom. Naturally Paul doesn’t suggest that it’s now less important to be faithful to God compared with before.

Phil. 3:8 Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,9 And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

Paul’s aim is to win Christ and be found in him, and that means that he has to move forward and leave the   Jewish ceremonial laws behind him and put his faith in Jesus Christ. The eternal life that Jesus offers is by faith   (evidenced by obedience from the heart) and one is not saved only because he is born a jew and circumcised. Paul says again, in Phil. 3:2, that those are circumcised who worship God in spirit, and who rejoice in him. If we have sinned (and we have), we are not able to be cleansed and righteous in ourselves but we rely on righteous blood shed for our sake. We can be righteous if we confess our sins and repent, because then we become cleansed from our sins in the precious blood of Jesus. Paul makes a difference between works of the law (the entire Torah with its 613 laws) and obedience to God.

Phil. 3:10 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.

Above is the direct context to v. 12. It’s about the resurrection of the dead, which is the goal for Paul, and when he writes to the Philippians he hasn’t reached this goal yet. Paul presses forward towards the prize, but he still calls himself PERFECT, and shows that he isn’t the only one being perfect.

Phil. 3:15 Let us therefore, AS MANY AS BE PERFECT, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.

Paul isn’t physically perfect, but he is morally and spiritually perfect.  He asks us to walk by the same rule, based on  perfection.

Phil. 3:17 Brethren, join in following my example, and observe those who walk according to the pattern you have in us.(NASB)18 (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)

Paul – who calls himself holy, righteous and blameless  – asks others to follow his example. If he would be mixing good deeds with bad deeds (sin), he wouldn’t be a very good example for us, but he would be a big hypocrite and someone to stay away from.  Paul weeps about those who are not walking with him on the narrow path to God, and he calls them enemies of Christ. Their end is destruction! That’s because they have their mind on earthly things instead of focusing on God.

Phil. 3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

Paul continues to talk about the resurrection in heaven, and the new glorified bodies. He doesn’t say that he isn’t able to fight his flesh successfully unless he first gets a new glorified body. We don’t have to wait until we die before we can be faithful to God, but we can live holy lives here and now. Not even Jesus was ”perfected” until the third day in his resurrection, so it’s about the physical body.

Luke. 13:32 And he said unto them, Go ye, and tell that fox, Behold, I cast out devils, and I do cures to day and to morrow, and the third day I shall be perfected.

Paul about himself:

1 Thess 2:10 Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe:—12 That ye would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory.

Acts 23:1 And Paul, earnestly beholding the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day.

1 Cor. 4:4 My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. (NIV)

Rom. 6:5 For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.–12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.—16 Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?17 But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. 

1 Cor. 9:24 Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain.25 And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible.26 I therefore so run, not as uncertainly; so fight I, not as one that beateth the air:27 But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.

Is PERFECTION Attainable In This Life? Yes and No – Jesse Morell

Biblical Truth Resources

I got an email from a fellow street preacher who needed some legal help because he had been arrested. After connecting him with a Christian attorney, we began to dialog more through email. He asked a theological question relating to the doctrine of Christian perfection. He wrote to me and said:

I`d like to say that before I began preaching the way that I do today, which was a few years ago, I had a lot of influence from your bold videos. I didn`t really see such boldness until I saw your vids. So thanks for being faithful, lots of seeds you`ve planted and even watered…

(Quick off topic)

I did though, to be honest, back when I was watching a lot of your vids, wasn`t so sure about the `Perfect` Christian to the context that you say. I know the context according to what Paul is saying, and how…

Visa originalinlägg 2 599 fler ord

Säger Paulus att han inte nått MÅLET att undvika synd i Fil. 3:12?

goalFil. 3:12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus.  

Eftersom det finns en del som hävdar att Paulus i ovan text påstår att han inte nått målet vad gäller sin egen personliga rening och syndfrihet, så vill jag gärna påminna om hela sammanhanget. Kontexten gäller UPPSTÅNDELSEN och den nya glorifierade kroppen som ju är slutmålet för Paulus. Paulus talar inte om moralisk perfektion/fullkomlighet här på jorden, utan det fullkomliga tillståndet som han förväntar sig i Guds rike – och som är det målet som han har för ögonen. (Vad gäller Jesus bud till oss att vara fullkomliga kan du läsa mer om här.)

Fil. 3:2 Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting, 

De omskurna är de som tjänar Guds Ande (till skillnad mot de som lyder köttet), och om man tjänar Guds Ande så är fokus alltid på Jesus Kristus. Endast de som är omskurna är de som är andligt levande och som en dag ska ärva Guds rike.

6 i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man.7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull.

Fariséernas problem var rent generellt att de inte var rättfärdiga på insidan utan endast på utsidan, och de var väldigt duktiga på att lyda de ceremoniella buden (som de ibland även gjorde ännu svårare). Alla fariséer kanske inte kan dras under samma kam, men vi vet i alla fall att Paulus räknade sig som en farisé och att han var ivrig att lyda Gud och hans lagar – på det sätt som han uppfattade dem. Även om Paulus var en lärd man och hade högt anseende, så menar han att det inte är värt ett dugg i jämförelse med det som han funnit i stället och som är långt mer dyrbarare – Jesus Kristus. Han säger förstås inte att det numera inte är lika viktigt att lyda Gud sedan han funnit Jesus, för Jesus frälste oss inte i våra synder utan från våra synder.

8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 

Paulus strävan handlar om att vinna segern som är i Jesus Kristus, och för att bli funnen i honom. Då handlar det inte längre om att följa Mose lag och de 613 buden, utan det handlar om att få det eviga livet som är av tro (som visar sig i lydnad till Gud från hjärtat) och inte för att man är född jude och därför fysiskt omskuren. Det är ju de som tjänar genom Guds Ande som är omskurna säger Paulus i Fil. 2:3. Rättfärdigheten i det nya testamentet kan erhållas genom att tro på Jesus, omvända sig, bli renad från sina synder och sedan fortsätta vandra heligt. Den varianten är inte av lagen, med alla dess ceremoniella bud, utan genom omvändelse och tro. (De ceremoniella buden gäller inte längre.) Paulus gör skillnad på laggärningar (hela Mose lag) och lydnad av Gud.

10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. 13 Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför 14 och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.15 Det är så vi bör tänka, ALLA VI FULLKOMLIGA. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. 16 Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.  

Här ovan är det direkta sammanhanget till vår vers. Det handlar om uppståndelsen från de döda, som är det hopp som Paulus talar om. Dit har han ju inte nått fram än – när han skriver detta. Paulus jagar mot målet för att vinna segerpriset, men han kallar sig ändå ”fullkomlig” ihop med andra människor. Han är inte fullkomlig rent fysiskt, men moraliskt och andligt så kan han vara fullkomlig. Han ber oss också att hålla fast vid det som vi kommit fram till.

17 Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. 18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. 

Paulus – som också kallade sig helig, rättfärdig, oklanderlig och som haft ”ett fullständigt rent samvete ända till idag” – menade att de övriga skulle ta honom till föredöme. Om han blandade rättfärdighet med orättfärdighet så vore han inget bra föredöme, utan han vore en stor hycklare eftersom han så ofta varnade sina lyssnare för att sluta synda eftersom synd leder till (andlig) död, samt att vi inte kan tjäna två herrar. Ändå så skulle han alltså själv leva efter köttet?

20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Här summerar Paulus återigen situationen med att komma till poängen att det som är hans mål (allas mål) är en förvandlad kropp i himlen. En glorifierad kropp som den kropp Jesus haft allt sedan sin egen uppståndelse. Han säger inte att det är först med en glorifierad kropp som han kan börja tänka på att avhålla sig från synd. Inte ens Jesus var fullkomlig/färdig vad gäller sin kropp, förrän han uppstod.

Lukas. 13:32 Då svarade han dem: »Gån och sägen den räven, att jag i dag och i morgon driver ut onda andar och botar sjuka, och att jag först på tredje dagen är färdig.

Paulus om sig själv (läs mer här):

1 Thess 2:10. Ni är vittnen, och även Gud, hur HELIGT, hur RÄTTFÄRDIGT och OSTRAFFLIGT vi uppträdde bland er som tror. —12. och vittnade att ni skulle VANDRA VÄRDIGT Gud, som har kallat er till sitt rike och sin härlighet.

Apg 23:1 Paulus såg på Stora rådet och sade: ”Bröder, jag har levt inför Gud med ett FULLKOMLIGT RENT  SAMVETE ända till i dag”

Rom. 6:- Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse.

1 Kor. 9:24 Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. 25 Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning – de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. 26 Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. 27 I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra.

Vad innebär det största budet? Älskar vi Gud lyder vi honom

Det största budet är att älska Gud, och älskar vi Gud så LYDER vi honom!

Jesus förklarade vad det STÖRSTA BUDET är, och det finurliga med det budet är att ALLA de andra buden (tio Guds bud) faktiskt automatiskt lyds om vi lyder detta enda bud:

Markus 12:28 En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: ”Vilket är det största av alla buden?” 29 Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, 30 och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 31 Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” 

Vi måste till att börja med tro att Gud är EN, och med det medföljer en tro på treenigheten (tre separata gudomliga personer/personligheter i en och samma Gud) eftersom vi inte kan placera Jesus som en separat Gud – då skulle ju inte Gud vara EN – samtidigt som vi måste acceptera att Jesus inte har Josef som sin biologiska far utan GUD FADER och att Jesus är den utlovade MESSIAS (Kristus) och alltså är GUDS SON som är kommen till KÖTTET för att en liten tid leva som en människa på jorden:

1 Johannesbrevet 2:22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen

2 Johannesbrevet 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.

Sen måste vi alltså också älska Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft, samt älska vår nästa som oss själva. Om vi lever på det sättet så resulterar det i att vi inte mördar, stjäl, ljuger, begår äktenskapsbrott, eller andra saker som skadar vår nästa, eftersom sådana handlingar absolut inte skulle kunna klassas som att älska Gud och vår nästa som oss själva. De två ”kärleksbuden” inkluderar alltså Tio Guds Bud och hela den moraliska lagen. Däremot inkluderar den förstås inte den judiska ceremoniella lagen som kom först med Moses. Tio Guds Bud har funnits ända sedan Adams tid, även om de då inte fanns nerskrivna på stentavlor.

1 Mosebok 4:7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den. 

Jesus menar att om vi lyder de dubbla kärleksbuden så uppfyller vi faktiskt också LAGEN eftersom lagen hänger på dessa bud. Det är tänkt att buden ska finnas i våra hjärtan:

Matt. 22:36 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Detta är det största och främsta budet.39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Matteus 7:12 [ Den gyllene regeln ] Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna

Paulus säger samma sak – att LAGEN uppfylls om vi älskar vår nästa som oss själva:

Gal. 5:14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

1 Korinthierbrevet 7:19 Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud.

Rom. 2:27 Jo, och han som i följd av sin härkomst är oomskuren, men ändå fullgör lagen, skall bliva dig till dom, dig som äger lagens bokstav och omskärelsen, men likväl är en lagöverträdare.

Att vara fri från lagen och dess förbannelse (den är verkligen en förbannelse eftersom den kräver att vi måste lyda den till fullo för att kunna bli frälsta vilket vi inte har valt att göra och vilket leder till andlig död) betyder INTE att vi kan pusta ut och tro att vi har råd med att synda då och då eftersom vi för alltid är fria från alla straff bara för att vi är troende. Det är precis lika allvarligt att inte lyda Guds bud (att synda) i Nya Testamentet som i Gamla Testamentet. Jesus dog ju pga problemet att människorna syndade, så självklart skulle han inte välja att dö med baktanken att hjälpa oss så att vi kan fortsätta på samma väg som ju fortfarande är ett PROBLEM. När är vi fria från lagen? Jo, när vi leds av ANDEN:

Gal. 5:18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. 

Gal. 5:13 I ären ju kallade till FRIHET, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I TJÄNA VARANDRA I KÄRLEKEN. (Här använder jag 1917 års översättning eftersom SFB gjort TILLÄGG och översatt det grekiska ordet ”sarx” till ”onda naturen” i stället för ”KÖTT”)

Hebr. 10:15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han:16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen,17 och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. 18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.

Rom. 2:15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.

Hebr. 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tidskall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan.

Och vad betyder det att ledas av Anden? Det betyder att undvika synd enligt Paulus. Så när vi blivit renade i Jesu blod och lyder den Helige Ande som ju leder oss BORT från synd, så är vi INTE under lagen. Vandrar vi i Anden gör vi ju inte vad köttet begär. Paulus ger också exempel på synd som garanterat hindrar oss från att ärva Guds rike, så det betyder att han inte är av den uppfattningen att det numera inte är så farligt om vi inte lyder Tio Guds Bud. Nej, Paulus säger att om vi syndar så DÖR VI ANDLIGEN såvida vi inte omvänder oss. Att lyda Tio Guds bud är alltså dödsallvarligt eftersom det handlar om våra själar:

Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni INTE att göra vad köttet begär.17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. 18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. 19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: DE SOM LEVER SÅ SKALL INTE ÄRVA GUDS RIKE.22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra

Älskar vi Gud så lyder vi hans bud! Det är så vi kan se om vi är Guds barn eller inte

Gal. 5:Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i KÄRLEK.

1 Joh. 5:1 Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tungaTy allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.-

1 Joh. 2:3 Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. 4 Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

1 Joh. 3:10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

Joh. 14: Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.-–21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

Joh. 15:10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Joh. 8:39 De svarade honom: ”Vår fader är Abraham.” Jesus sade: ”Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. — ”42 Jesus svarade: ”Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig.

Jak. 2: Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? —8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare10 Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du skall inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en brottsling. 12 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag13 Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.

Ef. 5:1 Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barnOch lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud.Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heligaInte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra.Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barnTy ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. —15 Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.

Matteus 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Gud älskar världen så mycket att hans son dog för ALLA, men vi kan också läsa att Gud älskar dem som älskar honom

Joh. 16: 26 Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, 27 ty Fadern själv älskar er, EFTERSOM ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. 28 Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern.” 

Ordspråksboken 8:17 Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig, de finner mig.

Vi ombeds att bli kvar i hans kärlek, och då samverkar allt till det bästa

Jak. 1:12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.

1 Korinthierbrevet 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.

1 Joh. 4:7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 10 Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 11 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

2 Tim. 1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Romarbrevet 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Varför gavs lagen?

Lagen gavs för överträdelsernas skull, och lagarna (genom dess bud och straff) skulle kunna hålla folket i schack genom att bevaka och övervaka dem via lagen ända till avkomlingen (Jesus) skulle träda fram. När avkomlingen träder fram och offrar sitt liv för oss så får vi den Helige Ande till hjälp att göra det som lagen kräver – nämligen att älska Gud av hela vårt hjärta samt att älska vår nästa som oss själva. Ingen människa förklaras rättfärdig genom laggärningar eftersom ingen människa (som per definition kan synda) alltid har undvikit att överträda lagen.

Gal. 3:19 Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde.

Gal. 3:21 Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen.—23 Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. 24 Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25 Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.

1 Tim. 1:8 Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, 10 för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran 

Rom. 3:20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.

Rom. 9:31 Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lagsom ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.

Rom.  4:13 Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.

Jesus skärper lagen som inte trätt ur kraft. Lagen kan också missbrukas, och fariseerna lade till egna människolagar ovanpå Guds lagar vilket gjorde det svårare för människor. Vi kan se samma fenomen idag när vi kristna applicerar våra egna definitioner av synd och lär ut detta till andra. Det finns kristna som menar att om vi inte tänker på Gud varje minut så innebär det att vi inte älskar honom över allting, vilket innebär att vi ständigt syndar. Vi kan ju aldrig nå upp till en sådan nivå. De löser problemet (som de orsakade själva) med idén att Jesus kan vara syndfri i stället för oss och att vi kan åka snålskjuts på hans rättfärdighet. Genom att intala människor att de aldrig kan sluta synda så urvattnas synden totalt, och man kan då få en känsla av uppgivenhet gällande synden eftersom man tydligen alltid måste dras med den. Vad spelar det då för roll om man syndar ännu lite mer om synden alltid är ständigt närvarande? Vi skulle då alltid kunna lita på en brandförsäkring i form av Jesus rättfärdighet, oavsett hur vi lever.

Rom. 3:31 Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.

Mark. 7:Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”Han sade också till dem: ”Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar. 10 Mose har sagt: Hedra din far och din mor och: Den som förbannar sin far eller sin mor skall straffas med döden. 11 Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Vad du kunde ha fått av mig ger jag i stället som ‘korban’, som offergåva,12 då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin far eller mor. 13 Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni.”

Matt. 5:17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. 18 Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. 20 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.

Vi kan se ovan att Jesus menar att vår rättfärdighet t o m måste gå långt över fariséernas rättfärdighet, och fariséer brukar ofta förknippas med väldigt laglydiga individer. Felet med fariséerna var dock att de var laglydiga – ofta i absurdum – gällande de judiska ceremoniella lagarna men det var värre med den moraliska delen av lagen eftersom vi vet att de var HYCKLARE. De levde inte som de lärde, och de solade sig gärna i den beundran och den respekt de fick från dödliga människor i stället för att leva i ödmjukhet inför den levande Guden. Vi kan se att Jesus inte är i närheten av att föreslå en lösning på problemet som skulle kunna innebära att vi kan gömma oss bakom hans (framtida) blod och att han skulle kunna vara rättfärdig i stället för oss. Nej, han säger att VI måste lyda buden (den moraliska lagen) och se till att vi även lär andra människor att göra likadant. Det innebär att om vi sprider en lära som utmynnar i att ”ingen kan sluta synda”, ”vi syndar tills vi dör men vi är alltid förlåtna tack vare Jesu död”, ”vi kan alltid gömma oss bakom Jesu blod så att inte Gud ser vår synd”, ”om vi skulle kunna undvika synd så hade Jesus dött i onödan”, ”en gång frälst, alltid frälst”, ”synd leder numera inte till andlig död”, etc, så LÄR vi faktiskt andra att SYNDA eftersom vi förminskar allvaret med synden. Satan förminskade också syndens betydelse när han lärde Eva att synd INTE leder till död. Satan LJÖG som bekant eftersom synd ABSOLUT leder till andlig död. Så svaret är inte att gömma sig bakom Jesus och tro att han är den som ska leva rättfärdigt så att vi slipper, utan svaret är omvändelse och att vi vandrar rättfärdigt i ljuset.

Vad ska vi göra för att få evigt liv?

När Jesus fick frågan i Lukas 10 om vad vi måste göra för att få evigt liv svarade han med en motfråga – ”vad står skrivet i lagen?”. Frågorna ställdes förstås under en tid när det gamla testamentet fortfarande gällde och den laglärde svarade med att läsa upp det största budet, varefter Jesus menade att han svarade rätt och att han skulle få leva om han levde så. Lydnad av detta bud var och är alltså livgivande både i det gamla och nya testamentet, men efter Jesu död på korset har vi förstås ännu en dimension att leva efter eftersom vår rättfärdighet hänger på om vi är renade i Jesu blod eller inte, och om vi lever efter den Helige Ande eller köttet.

Lukas 10:25 Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 26 Jesus sade till honom: ”Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?” 27 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” 28 Jesus sade till honom: ”Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.

Den laglärde skulle kunna ha nöjt sig med det svaret och gått vidare, men han ville ha detaljer. Jesus gav då exempel på vad det innebär med att älska sin nästa som sig själv, genom att berätta om liknelsen om den barmhärtiga samariten. Den laglärde intygade efteråt att det var den som visade barmhärtighet som i sanning lytt budet att älska sin nästa som sig själv. Jesus bad honom då att leva på samma sätt för att få leva. Det handlar alltså om att tro utan gärningar är död och att vi inte kan bli frälsta utan gärningar. Här är ett liknande svar som Jesus gav en som frågade vad som krävs för evigt liv:

Matt. 19:16 En man kom fram till Jesus och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?” 17 Jesus sade till honom: ”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.” 18 Han frågade honom: ”Vilka?” Jesus svarade: ”Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, 19 Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv.” 

Även här förklarar Jesus att det är att lyda tio Guds bud som ger det eviga livet, och hade personen ifråga tackat och gått sin väg så hade detta varit det slutgiltiga svaret som vi läsare fått veta något om. Men trots att mannen fått ett löfte om att han skulle gå in i livet om han följde dessa bud så fortsatte han att fråga om något mer fattas. Jesus ger honom något som verkar som en överkurs när han tipsar mannen om att sälja det han äger och följa honom. Om han skulle följa även detta råd skulle det leda till en skatt i himlen, och vi kan definitivt förvänta oss belöningar om vi gör oss av med allt för Jesus skull. Nu var det här med att sälja allt ett bud till just den här mannen och inte till hela mänskligheten. Att just den här mannen fick det rådet kan vara just för att han ägde mycket och hade svårt att släppa taget om sin rikedom. Jesus menar också att det är svårt för en rik person att komma in i hans rike, men det är inte omöjligt.

20 Då sade den unge mannen till Jesus: ”Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas?”21 Jesus svarade: ”Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” 22 När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.

 Gamla Testamentet om att älska Gud

3 Mosebok 19:34Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är HERREN, er Gud.

5 Mosebok 6:1 Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Herren, er Gud, har befallt mig att lära er, för att ni skall följa dem i det land dit ni drar för att ta det i besittning och för att du i hela ditt liv skall frukta Herren, din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du med din son och din sonson, och för att du skall få ett långt liv. — Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtatDu skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

5 Mosebok 7:9 Så skall du veta att endast HERREN, din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.

5 Mosebok 10:12 Och nu Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig annat än att du fruktar Herren, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 13 så att du håller Herrens bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl. 16 Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade. 17 Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor. 18 Han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. 19 Också ni skall älska främlingen för ni har själva varit främlingar i Egyptens land.

5 Mosebok 11:1 Du skall älska Herren, din Gud, och alltid iaktta vad han ålagt dig, hans stadgar, domslut och bud.—Håll därför alla de bud som jag i dag ger dig, så att ni blir starka och kan gå in i och inta det land dit ni nu drar vidare för att ta det i besittning —13 Om ni nu lyssnar till de bud som jag i dag ger er så att ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, 14 då skall jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få bärga in din säd, ditt vin och din olja.  16 Men se till, så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem17 ty då skall Herrens vrede upptändas mot er, och han skall tillsluta himlen så att regn inte faller och marken inte ger sin gröda och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som Herren ger er.—22 Ty om ni noga håller alla dessa bud som jag ger er att följa, så att ni älskar Herren, er Gud, och vandrar på alla hans vägar och håller er till honom23 då skall Herren driva bort alla dessa folk för er, och ni skall lägga under er folk som är större och mäktigare än ni själva.—26 Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse: 27 Välsignelse, om ni lyssnar tillHerrens, er Guds, bud som jag i dag ger er, 28 och förbannelse om ni inte lyssnar tillHerrens, er Guds, bud, utan viker av ifrån den väg jag i dag befaller er att gå och följer andra gudar som ni inte känner.—31 Ni står nu i begrepp att gå över Jordan för att komma in i och ta i besittning det land som Herren, er Gud, ger er. När ni tagit det i besittning och bor där, 32 skall ni vara noga med att följa alla de stadgar och rådslut som jag i dag förelägger er.

5 Mosebok 13:då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, tyHerren, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själHerren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

5 Mosebok 19:9om du då är noga med att följa alla dessa bud som jag i dag ger dig, så att du älskar HERREN, din Gud, och alltid vandrar på hans vägar, då skall du lägga tre städer till dessa tre.

5 Mosebok 30:16 då jag i dag befaller dig att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning.

5 Mosebok 30:20 genom att du älskar HERREN, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som HERREN med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob

Joshua 22:5 Men var mycket noga att hålla fast vid och följa de bud och den lag som HERRENS tjänare Mose har gett er, så att ni älskar HERREN, er Gud. Vandra på alla hans vägar, iaktta hans bud, håll er till honom och tjäna honom av hela ert hjärta och av hela er själ.”

Nehemja 1:5Jag sade: ”O, HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud

Evil people and unbelievers can do GOOD and BELIEVE

Also atheists can do much good, and many of them feel terrible when they realize they have behaved inappropriately and hurt someone’s feelings. Maybe we can even relate to ourselves and to the time before we were born again. We didn’t live in constant sins, and we did lots of good to others whether we knew them or not. Each time we refrained from hurting others, or from lying and stealing, we surely did something good. We all have a conscience, and it’s our own decision whether to listen to our conscience or not. There are even atheists who have given up their lives and died for others. Their good deeds and their decisions to live morally upright of course won’t save them in the end, but there should be no arguments about whether non believers and/or bad people can do good because they CAN. Each time they decide to not sin, it’s a GOOD thing before the Lord, and each time they decide to give comforting words to a stranger in distress, it’s GOOD. It’s just that it’s not good enough for salvation because in order to be saved they need to repent and believe in Jesus and his offer or else they are not cleansed. Here are a few examples of that unbelievers can seek and find the Lord, and that even EVIL people can make good moral decisions.

Matthew 7:11 If ye then, being EVIL, know how to give GOOD gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? 

Acts 28:And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita.And the BARBAROUS PEOPLE shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.

1 Cor. 14:24 But if an UNBELIEVER or someone who does not understand comes in while everybody is prophesying, he will be convinced by all that he is a sinner and will be judged by all, 25and the secrets of his heart will be laid bare. So he will fall down and worship God, exclaiming, “GOD IS REALLY AMONG YOU!”

James 4:17 Therefore to him that KNOWETH to do good, and doeth it not, to him it is sin.

Rom. 2:14For when THE GENTILES, which have not the law, DO BY NATURE the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves: 15Whichshew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another)

Luke 15:17 (The prodigal son) And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!18 I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,19 And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.20 And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.21 And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.—32 It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive AGAIN; and was lost, and is found.

Job 4:11 And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than sixscore thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand; and also much cattle? Job 3:10 And God saw their works, that they turned from their evil way; and God repented of the evil, that he had said that he would do unto them; and he did it not.

Acts. 10:1 There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, A DEVOUT man, and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God alway—And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God.And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a  DEVOUT soldier of them that waited on him continually;—19 While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, three men seek thee.—28 And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company, or come unto one of another nation; but God hath shewed me that I should not call any man common or UNCLEAN.—45 And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the GENTILES also was poured out the gift of the Holy Ghost.

God created man in such a way that they should SEEK Him and FIND Him. That was the idea and it shows how merciful our Lord is to all of us. We all have a chance to be saved and God is not far away from any of us. When we choose to come to Him we must have the right approach and we must BELIEVE that He is, and that He will listen and reward those who diligently seek Him.  If we renew our minds and change our hearts, then we will learn what the perfect will of God is:

Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 THAT THEY SHOULD SEEK THE LORD, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us

Hebrews 11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

Isa 55:6 Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near: Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts.

Jeremiah 4:14 Wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved

Romans 12:2And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

God expects us to repent from our sins and change our own hearts for His sake and in order to get LIFE. We can read that He has NO PLEASURE in the death of him that dies, and He sincerely wants us all to turn to Him to get eternal life. His desire is that we eventually enter his Kingdom but He will not force us. If we won’t let go of our sins, and if we refuse to change our hearts, then we are separated from God and unable to enter. If also unrepentant sinners could enter Heaven, it’s wouldn’t really be a Heaven. It’s important to realize that we are not saved because Jesus was righteous FOR us or INSTEAD of us. It’s true that we as christians are cleansed in His righteous blood, but we must continue to keep ourselves clean! If we show good fruit we can actually talk about OUR righteousness and not JESUS righteousness. Jesus will not produce good fruit for us. That’s our job. Nothing we propose to do can ever merit salvation, but on judgment day it will still be those who DO GOOD who will be saved if the foundation that we build on is JESUS. We are not saved unconditionally:

Ezekiel 18:—Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.31 Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?32 For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God: wherefore turn yourselves, and live ye.

2 Cor. 9:10 Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of YOUR righteousness 

Acts 10:34 Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of persons: 35But in every nation he that feareth him, and WORKETH RIGHTEOUSNESS, is accepted with him.

Rom. 2:6Who will render to every man according to HIS DEEDS: 7To them who by patient continuance in WELL DOING seek for glory and honour and immortality, ETERNAL LIFE

There are three factors provided for us that enables us to realize there is a Creator who has opinions about the way we lead our lives – even if we would be born in the jungle:

1) Creation itself proves that there is a Creator and we can SEE it with our own eyes (and/or hear and feel if we are born blind)

Rom. 1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse

2) God has placed a knowledge in our hearts so that we can UNDERSTAND that the beauty of the world is from our Creator

Eccl. 3:11 He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.

(Eccl. 3:11 The whole He hath made beautiful in its season; also, that knowledge He hath put in their heart without which man findeth not out the work that God hath done from the beginning even unto the end. Young’s Literal)

3) We have been given a conscience

Rom. 2:14For when THE GENTILES, which have not the law, DO BY NATURE the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves: 15Whichshew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another)

This means there are no excuses for us to reject God