Tag Archive | satan

Varför kallade Jesus Petrus för SATAN i Matt. 16:23?

peter satanPetrus är Satan?

Jesus kom till världen för att dö för oss. Det finns ingen förlåtelse utan blod.

Joh. 10:11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 15 liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. 16 Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde. 17 Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18 Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader.”

Hebr. 9:22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

Det var självfallet ingen lätt uppgift att utföra även om Jesus var helt inriktad på att gå igenom detta utdragna och plågsamma uppdrag för att rädda mänskligheten.

Luk. 22: 40 När han kom till platsen, sade han till dem: ”Be att ni inte kommer i frestelse.” 41 Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: 42 ”Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din.” 43 Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft.44 Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden. 45 När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av bedrövelse. 46 Då sade han till dem: ”Varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse.”

När man vet vilka påfrestningar man står inför gällande något som man helt enkelt måste gå igenom så blir man verkligen inte hjälpt av att någon försöker få en på andra tankar. I stället skulle man bli mer hjälpt av en uppmuntran att faktiskt utföra det svåra uppdraget i kombination med t .ex. löften om förböner. Petrus som älskade Jesus ansåg förmodligen att Jesus tal om att han skulle lida och dö inte alls borde realiseras eftersom Jesus var helt oskyldig och inte förtjänade ett sådant fruktansvärt öde. Det kan givetvis handla om ren välvilja från hans sida när han då försökte bromsa Jesus från att utföra denna handling som Jesus kom till jorden för att utföra. Petrus drog Jesus åt sidan och sa ”Detta skall aldrig hända dig”, och även om det kanske är ett tal som kanske Jesus fysiska kropp skulle vilja höra och lyda (då skulle han ju slippa lida) så var det ingenting som Jesus själv ville höra talas om. Det kanske låter hyggligt med en tröstande klapp på axeln och ett fagert tal om att det finns en bekvämare väg att gå, men eftersom Jesus inte kunde (ville) välja en sådan bekväm väg så var ett sådant tal bara onödigt frestande och en påminnelse om Satans list.

”Matt. 16:21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. 22 Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: ”Gud är nådig mot dig, Herre. Detta skall aldrig hända dig.23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus:”Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.”

Det är ju Satan som mest av allt önskat att Jesus aldrig skulle ha valt döden och låta sitt blod täcka världens synder, vilket innebär att Petrus ord och behandling av Jesus – när han tog honom åt sidan för att försöka övertala honom om att avstå – faktiskt resulterade i att han gick Satans ärenden.

Någon kanske reagerar på att Petrus fick en onödigt hårt reprimand av Jesus om han handlade i god tro, men om det är Satan som yttrar sig (även genom en människa) så bör Jesus näpsa honom. Jesus förklarade också för Petrus varför han gjorde så genom ”Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar”, och inget hindrar förstås att Jesus gjorde en längre utläggning till Petrus om han fortfarande inte skulle förstå på vilket sätt han frestat Jesus och gjort plågan värre för honom. Allt som Jesus sagt står inte med i Bibeln.

Biblegateway antyder att ”Gud är nådig mot dig” innebär att Petrus tillbakavisar talet om korset med 1 Petr 1:18 som jämförelse.

1 Pet. 1:18 I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som I haven blivit »lösköpta» från den vandel I förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt

Petrus kallades även symboliskt för Kefas vid något tillfälle av Jesus, men även andra män kan heta Kefas. Läs gärna om hur Petrus förmodas vara en annan Kefas i denna artikel.

ADAM and EVE sinned in Eden – and caused physical death on their posterity

adam-och-evaWhen Adam sinned, he caused physical death on all his posterity 

Both Adam and Eve transgressed God’s law, but their sins were still a bit different from each other. Eve was deceived by the serpent (1 Tim. 2:14) which resulted in her transgression of the law, but Adam sinned for other reasons and he is viewed as the head of his household and also regarded as the forefather of all inhabitants of the earth. That’s why the focus is much more on Adam’s sin than on Eve’s sin, and why we often say that Adam brought sin into the world. Adam also means ”man” or ”human being”.

When Adam sinned he died spiritually since death is the wages of sin, and if a person dies spiritually he must also die physically – a living soul must continue to have a body to live in. It’s actually a good deal to die physically once stuck in a sinful world, because living for eternity in this type of world is nothing to look forward to.  God has a much greater plan in mind, and he was prepared with his salvation offer from the start – knowing there would be a chance that Adam might choose to sin. So physical death is required whenever there is spiritual death, but it’s also possible to die physically even though you haven’t sinned. Jesus Christ is a good example of this, and innocent babies is another. Adam and Eve were evicted from the garden of Eden, and they could no longer reach the tree of life which previously sustained them. Eating from the tree of life was needed in order to not let their bodies start decaying (eating other things will only sustain your bodies for an extended period of time), but since they were evicted from the garden they slowly started to die physically and Adam’s future posterity couldn’t reach the tree of life either.

So in a way we die physically due to Adam, but even if Adam had not sinned it’s possible that WE would still sin, and then we would be the ones causing physical death upon ourselves. Most importantly, we cause spiritual death upon ourselves if we sin (and we have), and this can never be blamed on Adam. Sinning is something we might choose to DO, and it can’t be inherited. Adam’s nature was not affected through his sin, but we are told that Adam would have to work from the sweat of his brow for his bread, and till the ground to produce crop.  Eve would greatly multiply her pain in childbearing. Those ”curses” from God affected all of us. So Adam opened up a can of worms, that God never intended for him to open. God promised that Adam and Eve (clean people) would DIE if they sinned, and the serpent said the exact opposite – that Eve would NOT die if she sinned. The serpent’s lie seems to be an easy lie to expose, and yet many churches today teach the same Satanic message: ”Oh, you’re sinning? Just do your best, and remember that God loves you as you are. Faith alone will save you, and Jesus imputed his righteousness into you and took both your sins and your punishment, so now you’re totally free. Death no longer has any hold on you, and you’re unconditionally eternally secure”. 

Gen. 2:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the DAY (then when, or whenever…) that thou eatest thereof thou shalt surely die (dying thou shalt die)

Gen. 3:4 And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die

In Romans 5  Paul is talking about a spiritual death, a separation from God when a person sins.  It’s about condemnation and justification, and the condemnation is referring to spiritual death, not physical, for those who are justified still die physically. Notice that death spread to all men (not sin), and that the reason for this is because they sinned (and not because Adam sinned on their part).

Rom. 5:12 Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned

Paul says that some sinned NOT according to the “likeness” of Adam’s original transgression (Rom. 5:14), and it’s true that we sinned in different ways (but it’s still sin).  Adam broke a command that he personally received straight from God, which isn’t the case with us. Sin is not a physical substance that is inbred in our flesh, but sinfulness is rather connected to an individual’s conduct. The Bible doesn’t teach that all men are automatically made righteous by Christ apart from repenting and believing, and neither that all men are automatically made sinners by Adam apart from their choice to sin.

Deuteronomy 24:16 Fathers shall NOT be put to death for their children, nor children for their fathers…every man shall be put to death for his own sin

Ezekiel 18:4 All souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine; the soul that sins, it shall die.

1 Cor. 15:21-22 is often quoted “For as in Adam all die…”, but this passage is strictly speaking of physical death because the context is the physical resurrection of the dead. Death is a consequence springing from the man Adam, just as a glorified body shall come in the future through the man Jesus Christ.

1 Co. 15:21-22.For since by man came death, by Man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive

It is YOUR iniquities and YOUR sins that separates you from God, and not someone else’s sin.

Why did God create a tree which is forbidden to eat from?

I believe the tree was there for our benefit – like all things from God. Each time Adam and Eve passed the tree of knowledge of good and evil, they would have to make an active decision whether to obey God – by avoid eating from the tree – or disobey him.  Having a good contact with our Creator, and adhering to his commands are of great importance for our own well-being. We need his wisdom and his guidance.

Lucifer fell AFTER the Creation 

God’s angels were probably created BEFORE or perhaps DURING the creation of the earth, because when God laid the corner-stone of the earth, the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy (those are two categories of angels). Also Satan was an angel, and this means that he too must have been created before the creation of the earth.

Job 38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.5 Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?6 Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?

We also know that Satan must have rebelled against God AFTER the completion of the creation week, because we can read that the created week was ”Very Good”. Is it possible to label a scenario where you have a proud angel who rebels against his Maker for ”Very Good”?  Hardly. Neither is it ”Very Good” that 1/3 of the angels chose to side with Satan and fell together with him.

Gen.1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was VERY GOOD. And the evening and the morning were the sixth day.

Rev. 12:4 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.—7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

We can learn from Ezekiel that the same day as Satan was created, he was covered with precious stones, and that he had this appearance in the garden of Eden (which was also created at this point).  Satan was perfect from the day of his creation until iniquity was found in him, and we can read that the reason for Satan being cast out of the mountain of God, was due to his pride and violence which sprung from his beauty. The garden of Eden, the mountain of God, the beautiful stones, they were all there before Satan sinned, so it could not have been before day 6th of the creation week.

Ezekiel 28:13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.14 Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.15 Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.16 By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.17 Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee.18 Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffick; therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee.

We can trust the Biblical information that the earth was very good when God said it was, but things probably started to go downhill very fast…

We are not certain of when Cain was conceived, but some people believe it must have been after the fall IF the concept of inherited sin is valid. They reason that Cain couldn’t have been born in sin (inherited his father’s sin) if he was conceived before the fall, and that might be true if it was possible to inherit sin, but the fact is that it’s not. Sinning is something we might choose to DO, and nothing that can be inherited through the DNA. So we can’t be certain if Eve was pregnant or not when the serpent deceived her, but we do know that God asked Adam and Eve to be fruitful, to multiply and to replenish the earth. This command was given on the 6th day, which is the same day as their creation. If two ”very good” and healthy human beings are commanded to be fruitful, there is a good chance that they didn’t wait for days and weeks before they decided to obey their Lord.  God’s view is that we can rule over sin and avoid sinning (if we inherited sin, it wouldn’t be possible to avoid), but if we always choose to obey this command is another matter.

Genesis 4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.

Read more about God’s equal ways, and that a son shall not inherit sin from his father:

Ez. 18: 4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die.—8 He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hath withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment between man and man,9 Hath walked in my statutes, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just, he shall surely live, saith the Lord God.—14 Now, lo, if he beget a son, that seeth all his father’s sins which he hath done, and considereth, and doeth not such like,—17 — hath walked in my statutes; he shall not die for the iniquity of his father, he shall surely live.—19 Yet say ye, Why? doth not the son bear the iniquity of the father? When the son hath done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and hath done them, he shall surely live.20 The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.21 But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.22 All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him: in his righteousness that he hath done he shall live.23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord God: and not that he should return from his ways, and live?24 But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die.25 Yet ye say, The way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel; Is not my way equal? are not your ways unequal?

There are not two different creation accounts, but there is only one creation account described from two different perspectives. In Genesis 2 we can read the details from man’s perspective in Eden, after that Adam and Eve had been created. Genesis 1 contains the general description of the entire creation.

The world is created  BY Jesus own hands (and Jesus is God)alla4

Colossians 1:14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:17 And he is before all things, and by him all things consist.18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;

Hebr. 1:8 But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.9 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.10 And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands:

The Gap theory and the age of the earth

It’s common to try to add millions of years between Gen. 1:1 and Gen. 1:2 (the gap theory) but the question is WHY there is such a need to squeeze in extra time into these verses when the Bible itself doesn’t mention it? What do we gain by doing so and who does it benefit? Is it possible that it has something to do with the Evolution theory and its urgent need of lots of time to make it plausible? There is absolutely no need to put out the red carpet for this theory, because it’s a fairy tale for grown ups, and compromising with Scripture leads to Bible contradictions. Some christians claim that they don’t believe in the Evolution theory, but only the millions/billions of years, but from where do they get this idea that the earth must be so old? Isn’t it from Evolutionists? There are scientists with PhD exams (from secular schools) who are young earth creationists, so it’s possible to be a scientist without making use of long ages. The long ages didn’t derive from objective science but from the subjective evolution theory, and that’s not the same thing. It’s of course possible to leave the Bible out of science (you can’t prove or disprove God by using science), but we still find evidence for a young earth by studying facts in our nature. We can also read the Bible and see what it says, and it suggests that the earth was created in six days:

Exodus 20:8 Remember the sabbath day, to keep it holy.9 Six days shalt thou labour, and do all thy work:10 But the seventh day is the sabbath of the Lord thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:11 For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the sabbath day, and hallowed it.

Gen.1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, it was VERY GOOD. And the evening and the morning were the sixth day.

God could have created the heavens and the earth in 5 seconds, 5000 years or millions of years, but God had a reason for creating everything in 6 ordinary days. It was because he wanted to make a pattern for our lives – to encourage us to work for 6 days and rest 1 day, which seems to be a good life rhythm for man. During these 6 days God created heaven and earth, the sea and all that is in them”, and that covers pretty much everything. God didn’t create the earth to be void but to be inhabited, so why would God first create the earth and then sit around waiting for millions of years until he proceeded to create the rest of the stuff that he had already planned to fill his creation with? If someone suggests that it didn’t take millions of years from GOD’s point of view but only from our point of view, then why even give us the details about the six days? If it says ”six days”, isn’t it a risk that we believe it took six ordinary days? God is not the God of confusion, and he is able to express himself in a way that we understand.

Isaiah 45: 18 For thus saith the Lord that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the Lord; and there is none else.—21 Tell ye, and bring them near; yea, let them take counsel together: who hath declared this from ancient time? who hath told it from that time? have not I the Lord? and there is no God else beside me; a just God and a Saviour; there is none beside me.22 Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.

The classical concept of ”Big Bang” can’t be true at the same time as the Biblical explanation is true since they are mutually exclusive. It’s one or the other. According to the Bible the earth was created Day 1 before the sun, the moon and the stars (which were created Day 4), but not so according to the Big Bang theory. According to the Bible the first land animals were created Day 6th (after the birds), which was the same day as man was created, but not so according to the Evolution theory where land animals lived millions of years before man evolved. The Evolution theory also places dinosaurs (land animals) before birds, but it’s the other way around according to the Bible.

Some christians try to squeeze the millions of years into the creation week by adding some of them each day. However, if the duration of the nights were thousands/millions of years, the vegetation would die, and animals wouldn’t get any food. If the days were longer, vegetation would get the much-needed light but too much of it, and the ecological chain would still be interrupted . We all need both light and darkness, regularly and in perfect proportions, or else we will die due to lack of food. 

If God didn’t create in six days as he said he did, then he has completely failed to convey for us how long it really took, despite that the Bible is meant for us to understand.  It would have been better to not give us any indications of time at all, instead of saying first day, second, day, six days, etc, and not mean a thing with such misleading details which only confuse honest people who would like to read the Bible as it says. Furthermore, it’s not possible to squeeze thousands of years in between the generations that we can read about in Genesis and in the book of Luke, because no generation is missing. Enoch is even mentioned as the 7th from Adam (Jude 1:14), but perhaps this information can’t be trusted either, despite that it can be read in the New Testament? If we can’t trust the information concerning time in Genesis, when can we start to trust it?  We can read that God created Adam and Eve in the BEGINNING OF THE CREATION, but if we squeeze in millions of years somewhere in the creation week, Adam and Eve will be placed in the very END of the creation week which is the opposite of what Mark says.

Mark 10:6 But from the BEGINNING OF THE CREATION God made them male and female.7 For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife

 Adam, Eve, Cain, Abel, Enoch and Noah were real people to whom we are related

We can trust that Genesis means what it says, and that it should not be read as poetry or allegories, but as our real history. 

Oxford Hebrew scholar and Professor James Barr:

”… probably, so far as I know, there is no professor of Hebrew or Old Testament at any world-class university who does not believe that the writer(s) of Genesis 1–11 intended to convey to their readers the ideas that:

  • a) creation took place in a series of six days which were the same as the days of 24 hours we now experience
  • b) the figures contained in the Genesis genealogies provided by simple addition a chronology from the beginning of the world up to later stages in the biblical story
  • c) Noah’s flood was understood to be world-wide and extinguish all human and animal life except for those in the ark.’

If the below verses should not be read as real history, the Bible ends up being a very confusing book and it’s hard to know what can be trusted or not.

Genesis 3:20 And Adam called his wife’s name Eve; because she was the mother of all living.21 Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins, and clothed them.22 And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:

Genesis 5:2 Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.3 And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, and after his image; and called his name Seth:4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters:5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

1 Chron. 1:1 Adam, Sheth, Enosh,2 Kenan, Mahalaleel, Jered,3 Henoch, Methuselah, Lamech,4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.5 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.6 And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.7 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim (see also Gen. 10: 1-2)

Deut. 32:7 Remember the days of old, consider the years of many generations: ask thy father, and he will shew thee; thy elders, and they will tell thee.8 When the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel.

Job 31:33 If I covered my transgressions as Adam, by hiding mine iniquity in my bosom

Hosea 6.7  But they like men (”Adam”, Strong’s H120) have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me.

Luke 3:37 Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan,38 Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.

Romans 5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death (notice that it doesn’t say SIN) passed upon all men, for that all have sinned:13 (For until the law sin was in the world: but sin is not imputed when there is no law.14 Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam’s transgression, who is the figure of him that was to come.—18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.19 For as by one man’s disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

1 Tim 2:13 For Adam was first formed, then Eve.14 And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.

1 Cor. 15:22 (About the physical resurrection) For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. —45 And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.

1 Cor. 11:8 For the man is not of the woman: but the woman of the man.9 Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.10 For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.

Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

More verses which show that Genesis is valid as our true history

Jude 1:6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. —11 Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.—14 And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten thousands of his saints,

Matteus 23:35 That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

Luke 11:51 From the blood of Abel unto the blood of Zacharias which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

Hebr.12:24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel.

Hebr. 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.2 For by it the elders obtained a good report.3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.

1 John. 3:12 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother’s righteous.

Death is an enemy

 1 Cor. 15:26 The last enemy that shall be destroyed is death.

God’s original intention could never have been that an ENEMY would roam around freely on earth, because an enemy is an intruder. Physical death is something hurtful both for man and animal, considering  all  the emotions and pain that are often involved. Getting old, sick and eventually die is usually connected with lots of tears and a number of people missing the deceased person. God’s idea of  ”very good” doesn’t involve any pain, tears and longing for friends or family members. Vegetation and insects, on the other hand, do not have such negative feelings (and probably not fish either) so they could still have been planned to die all along . They are most likely created to be included in the natural biological cycle where they die (or  wither away), and they feel no discomfort when they go through that process. It was never the intention for man to be meat eater, but of course God was prepared for that sin would arise which would lead to death, and if animals would start to die why not eating them? So the fact that we have pain and suffering in this world is due to the fall, and God certainly didn’t plan the fall.

God commanded man and animals to eat various herbs:

Man: every herb bearing seed, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat (Gen. 1:29)

Every beast, fowl of the air, and every thing that creepeth: (all that includes ”nephesh chayyah”): every green herb for meat (Gen. 1:30)

Man and land animals are referred to as ”creature that hath life” or ”living creature” which is ”nephesh” in Hebrew. See Gen. 1:20, 21, 24, and also Gen. 2:7 where Adam becomes ”a living soul” (nephesh chayyah). The expression shows that it concerns a certain category of living creatures that can breathe, and maybe with other characteristics – such as containing blood. Plants and flowers do not have such awareness or ability to breathe and feel pain, and they are not included in ”nephesh”. We can also read that ”the life of the flesh is in the blood” (nephesh)3 Mos. 17:11, 1 Mos. 9:4.  Adam’s job to give name to all animals also gives us further clues to what kind of animals are included in ”nephesh cayyah”. He gave name of every living creature – every beast of the field, and every fowl of the air – (nephesh chayyah) in Gen. 2:19.   After the fall, people were still not commanded to change their food sources. Meat was not allowed until Noah disembarked the Ark at Ararat, but it’s very possible that man still ate meat prior to this day.

Rom. 8:19 For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.20 For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,21 Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.22 For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.

1 John 5: 19 And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

Read this blog article about dinosaurs. 

Did God move King David to make a census, or did Satan? Sin or no sin?

censusIn 2 Sam. 24 it says that God moved David to make a census of Israel’s military power, but in 1 Chron. 21 it says that Satan moved him to do so. Can these two statements be combined, or are they mutually exclusive?

One solution is that it concerns two different kinds of censuses, and another solution is that David did not perform a census the way God had described a proper census as per Ex. 30. A third option is the one described below.

Israel was already under God’s judgment to begin with, so there were no innocent men involved in this particular story. God is angry with Israel and punishes them by allowing Satan to ”unleash” David’s illegitimate pride to create a rift between them.

2 Sam. 24:1 And again the ANGER of the Lord was kindled AGAINST ISRAEL, and he moved David AGAINST THEM to say, Go, number Israel and Judah.2 For the king said to Joab the captain of the host, which was with him, Go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people.3 And Joab said unto the king, Now the Lord thy God add unto the people, how many soever they be, an hundredfold, and that the eyes of my lord the king may see it: but why doth my lord the king delight in this thing?

1 Chron. 21:1 And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.2 And David said to Joab and to the rulers of the people, Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring the number of them to me, that I may know it.3 And Joab answered, The Lord make his people an hundred times so many more as they be: but, my lord the king, are they not all my lord’s servants? why then doth my lord require this thing? why will he be a cause of trespass to Israel?

God sometimes bestows evil consequences (physical evil, or calamity) upon man’s evil actions (you reap what you sow). He also chooses what kind of evil to bestow, and if he would like to take the chance to bestow evil by means of other people (or Satan) who are already set on doing harm. Satan is often accusing both Israel and believers for various things, and he seeks to get God to punish his people. In 2 Samuel, it says that God was angry with Israel (due to the recent revolt under Sheba in I Chron. 20 and other acts by Amnon and Absalom), and this would be a good reason for God to allow Satan to do what he always wants to do – cause harm!

Here are a couple of examples of when it’s possible to suggest that God and/or Satan perform the evil:

In I Kings 22 (and. 2 Chronicles 18) which you can read about in this article, God decides to kill the evil king Ahab, and asks the heavenly hosts as to how to entice Ahab to enter into a battle in which he will die. A spirit volunteers to be a ”lying spirit” in the mouth of Ahab’s false prophets, and God accepts the offer and allows him to do it. Nevertheless, God is not guilty of lying (there is no darkness in God), but merely gives Ahab what he deserves (Jer 24.7).

In I Sam 16, after repeated failures to submit to God’s leadership, Saul is rejected as king. He remains on the throne and continues his non-committed lifestyle and reign – even indulging in sorcery and seances. God punishes him by sending an ”unclean spirit” to trouble him.

The motivation to cause calamity is a bit different in the book of Job, but God allows Satan to attack Job and he later confronts Satan with Job’s failure to sin even though we can read ”you incited me against him to ruin him”. In other words, Satan was the ”ruiner” but God was also a ”ruiner” – so sometimes it’s actually not a big difference to suggest that ”God moved a person to do this and that” or ”Satan moved a person to do this and that”. The idea of God acting through agents -for reasons of judgment, of mercy, of testing, etc – occurs a few times in scripture, but nowhere does it say that God acts in this way ALL THE TIME. When it comes to Joseph and his brothers, there were evil human intentions (Joseph’s brothers sinning by selling their brother), with God’s overarching purpose for good.

1 Sam might be understood in this way:

  • God is angry with Israel’s sin (and David’s handling of the royal family issues).
  • Satan sees his opportunity, accuses them of wrongdoing, and wins approval to inflict David’s and Israel’s wrongdoing back on themselves.
  • God, knowing that the punishment is well deserved, that the example of correction/contrition on David’s part will be recorded in Scripture forever as an example, and that He will be gracious ‘ahead of schedule’ and reveal the site of his temple/crucifixion, agrees to turn David and Israel over to him, for this specific punishment (cf. I Cor 5.5).
  • Satan, with this permission from God, moves David to begin the Census.

Moreover, there was no order from God to David to NOT count the men, and the taking of a census was allowed in the law

Ex. 30:11 And the Lord spake unto Moses, saying,12 When thou takest the sum of the children of Israel after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the Lord, when thou numberest them; that there be no plague among them, when thou numberest them.13 This they shall give, every one that passeth among them that are numbered, half a shekel after the shekel of the sanctuary: (a shekel is twenty gerahs:) an half shekel shall be the offering of the Lord.14 Every one that passeth among them that are numbered, from twenty years old and above, shall give an offering unto the Lord.15 The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel, when they give an offering unto the Lord, to make an atonement for your souls.16 And thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation; that it may be a memorial unto the children of Israel before the Lord, to make an atonement for your souls.

Had the numbering been done correctly (with the census tax for atonement), then undoubtedly no plague would have been sent, and the people would have benefited from the atonement. The fact that Joab knew that David was doing this out of pride (and even to bolster his military ranks, 1 Chron 27.2,4) instead of out of some religious sentiment, gives an indication of that the religious guidelines were not going to be followed. Joab specifically knew that what he was ordered to do was wrong (1 Chron 21.3), so the issue might not have been the census itself but that it was done without regard to the religious dimension and proper process. The observation made in 1 Chron 27.23-24 about God’s promise to make Israel numerous, could be taken as a reference to the population-reducing judgment of God. Punishing people by giving them over to their own will (see the case with Pharoah and the statements in Romans 1) can sometimes be seen in scripure, but it is never done without plenty of prior opportunity to change and to open up to goodness and truth.

In 2 Sam 24.16 we can read: ”When the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem, the LORD was grieved because of the calamity…”. God’s justice is always angry at sin, and his love is always grieved over the misery that sin causes.

You can read more in this article from christianthinktank.

Om Gud visste vad Lucifer skulle göra, varför skapade han honom?

newtonbloggen

I detta inlägg svarar jag på en kommentar av signaturen jon, som kommenterade föregående inlägg (För att citera Satan…).

Hmmm… har jag förstått det rätt??
Gud skapade Lucifer TROTS han VISSTE att Lucifer skulle vända sig bort från honom.

Den Lucifer som Gud skapade var perfekt (se ”Vem skapade Satan och helvetet, och varför?”). Det var inte Gud som gjorde honom till motståndaren Satan, utan det var han själv som valde att bli det. Alltså hade inte Gud gjort honom sådan. Han hade gett Lucifer de allra bästa tänkbara förutsättningarna för att inte välja den väg som han valde.

Men du har helt rätt i att Gud – som är oberoende av tiden som han själv har skapat – kunde se slutet från början (se Schack matt på 2000 drag!). Han visste alltså redan innan han skapade Lucifer vad denne skulle ställa till med. Han visste också det vi…

View original post 1 253 fler ord

Woe to those who call evil good and good evil (Isaiah 5:20)

woe

Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter! Isaiah 5:20

Something in this world that is considered evil must surely be SIN, and sins are committed by individuals. SINS are related to darkness, and darkness is the opposite of light. If we try to teach others that sinners are still considered righteous in the eyes of God – as long as they are born again believers – because he can only see the blood of Jesus and not their sins, then the woe above is actually addressed to us. Then we are in fact saying that sin is not evil enough to make us lose our salvation over it and that we are still labeled righteous (because ”Jesus paid for our sins and we are already forgiven” or ”once saved always saved” – or some other unbiblical terms).

The best example of someone calling evil ”good” is when Satan managed to fool Eve into believing that eating of the tree of the knowledge of good and evil would be a GOOD and wise thing to do even though GOD had declared that it was BAD to eat of this tree and against his commandment.  Satan suggested that Eve could be as GOD if she ate of this tree and Eve decided to give it a try thanks to the assurance from Satan that she would NOT DIE if she DISOBEYED GOD! So what God declared wrong – and therefore EVIL – Satan declared GOOD. God prohibited Adam and Eve from eating of this tree and this means that acting to the contrary of his command would be a SIN. God assured Adam and Eve that they would DIE if they ate from it and Satan said the exact opposite. Isn’t it rather common today that pastors and evangelists repeat Satan’s lie and teach others that sins will NOT separate us from God (as long as we are christians)? Satan’s lie can be presented in many forms so be on your guard!

Genesis 2:17 [God says] But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof THOU SHALT SURELY DIE.

Genesis 3:4 [Satan says] —YE SHALL NOT SURELY DIE: 5 For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

It was of course not the fruit in itself that was bad. The reason why eating of this fruit was bad was because God forbade it, likely because this rule would actually force Adam and Eve to make a stance on whether or not trust and obey God each time they passed this tree – just like a simple test which wasn’t difficult to obey at all. This means that the sin they ended up being guilty of was that they DISOBEYED GOD and by doing so REBELLED against him. So it was DISOBEDIENCE that was the SIN, and God said that SIN leads to DEATH. In Adam and Eve’s case it was both a physical death (no longer access to the tree of life) as well as a spiritual death, and we will all die spiritually if we sin. Teaching the opposite (for instance trying to exempt christians from this rule) is to repeat Satan’s lie.

Perhaps you have been in a church where the pastor in a similar way assures you that you shall NOT DIE if you SIN because you are eternally and unconditionally secure in your salvation once you’ve become a child of God (+ if you sin ”habitually” it shows that you’re ”not saved to begin with”). Have you ever heard someone declaring to you that ”sinning will only make a true christian lose his RELATIONSHIP with God but will never risk his soul” and ”God will not see a true christian’s sins but only the blood of Jesus”? Then this pastor is deceived and at risk for being a person who calls evil ”good”. Malachi 2:17 tells us that we can dissatisfy our Lord by suggesting that a person who sins is still GOOD in the sight of God and that God still delights in him and that he will not judge him for his sins. The opposite is true:

Malachi 2:17 Ye have wearied the Lord with your words. Yet ye say, Wherein have we wearied him? When ye say, Every one that doeth evil is good in the sight of the Lord, and he delighteth in them; or, Where is the God of judgment?

It’s actually rather common for pastors to declare that a christian is fine and off the hook (from the risk of being judged and punished) as long as he is a born again christian. There is of course FORGIVENESS to get for a person with a truly repentant heart – because our Lord is mighty and always ready to take us back into his arms – but it’s dangerous for the soul to be told that sins will not separate us from God. Instead we should encourage each other to not give into temptations, and to not stray from the road to Heaven by sinning. Temptations can be hard enough as they are and we don’t need anyone patting us on our backs, assuring us that everything is well with our soul despite our sins:

James 5:20 Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way SHALL SAVE A SOUL FROM DEATH, and shall hide a multitude of sins.

I’m aware of that pastors could have been fooled about this (major) issue just like Eve was, and just because a pastor is wrong about this he could still be right in many other areas and even lead many people to God (praise God for that), BUT the fact remains that this pastor needs to be taught about the true ways of God so that he can repent from his false teachings and be an even more useful tool to spread the gospel. Many of us (like myself) have incorrectly believed all kinds of false teachings and even taught them to others, but we have also chosen to stay corrected by scripture and amended our ways. Unfortunately, there are pastors who are not willing to listen and learn but they prefer to close their ears and continue to deceive people into believing that we can have our sins and our salvation too, because this is what people out there would like to hear.

Example of a person who teaches that evil is good

If someone claims that what Satan did to Eve (fooling her to sin by assuring her that she would not die) was actually something GOOD and even predestined by God, then this person is definitely a person who calls evil ”good”. To claim that an activity that God calls wrong and evil for something ”good” is simply dangerous. John Calvin taught that Adam and Eve were predestined BY GOD to fall and that means that in order to be consistent with his own teaching he must call EVIL for ”GOOD” since God’s own actions couldn’t be evil. I’m sorry if you dislike that I bring him up, but we are told to expose false teachers now when souls are at stake.

“God NOT ONLY foresaw the FALL of the first man, and in him the RUIN of his posterity; but also at his own pleasure ARRANGED it” .(John Calvin (Institutes of Christian Religion, Book 3, XXIII)

“The first man fell because the Lord deemed it meet that he should.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“Creatures are so governed by the secret counsel of God, that nothing happens but what he has knowingly and willingly DECREED” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 3)

“We hold that God is the disposer and ruler of all things, –that from the remotest eternity, according to his own wisdom, He decreed what he was to do, and now by his power executes what he decreed. Hence we maintain, that by His providence, not heaven and earth and inanimate creatures only, but also THE COUNSELS AND WILLS OF MEN are so governed as to move exactly in the course which he has destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 8)

thieves and murderers, and other evildoers, are instruments of divine providence, being employed by the Lord himself to execute judgments which HE has resolved to inflict.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 5)

The devil, and the whole train of the ungodly, are in all directions, held in by the hand of God as with a bridle, so that they can neither conceive any mischief, nor plan what they have conceived, nor how muchsoever they may have planned, move a single finger to perpetrate, unless in so far as he permits, nay unless in so far as HE COMMANDS, that they are not only bound by his fetters but are even forced to do him service (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 11)

“But since he foresees future events only by reason of the fact that he decreed that they take place, they vainly raise a quarrel over foreknowledge, then it is clear that all things take place rather by his determination and bidding.“ (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

King David says:

Psalm 38:18 For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.19 But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.20 They also that render evil for GOOD are mine adversaries; because I follow the thing that good is. 

Who will be greatest in heaven?

Those who say that it’s impossible to obey the ten commandments and that we have no option but to sin once in a while until we die? Those who say that a person can only be righteous if God declares him righteous in the midst of his unrighteousness? Those who claim that too much obedience to Jesus is legalism, pharisaism and salvation by deeds and something to flee from? Those who teach that we are saved by faith ALONE? Those who teach that we should not expose false doctrines but compromise with the scriptures in order to not cause division? No, those who DO (obey) the commandments and who also teach others to do the same will be called GREAT in the kingdom of heaven.

Matt. 5:19 Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.20 For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

Those who do the opposite – teach men that it’s hard or impossible to obey God’s commandments – will be called least in the kingdom of heaven. Note that Jesus doesn’t teach here that sinners will at least GET IN to God’s kingdom despite their sins. He continues to say that our righteousness must EXCEED the righteousness of the scribes and the pharisees in order to get into the kingdom of heaven. So why does it appear as though we can enter the kingdom of heaven in v. 19 (albeit being called LEAST) despite acting in the wrong way? There might be evangelists who are deceived and who teach the wrong doctrines once in a while without being aware of it, and they might NOT live as they teach. A deceived pastor might for instance teach that we are born with a sinful nature and ”once saved always saved” without being a filthy sinner himself, and he might do a lot of good deeds for the kingdom of God through evangelism and hard work. The question is how interested he will be to change his doctrines once being shown from the Bible that he is in error? Will he be open for correction or will he close his ears and continue to spread errors? God can see our hearts and our intentions. Just pray that God will show you the truth and that you live your life so that you won’t risk to be called LEAST in the kingdom of God, or even worse; that you won’t enter the kingdom at all due to sin.

I can add that it’s just as bad (or worse) to know the right doctrines and still be very lazy when it comes to sharing the gospel to others and rather sit at home and complain about the failures of other christians.

Är Gud verkligen suverän och i full kontroll av hela jorden?

”Suverän”, ”suveränitet”, ”kontroll”, ”sovereign”, ”sovereignty”, ”control” är ord som inte finns med i våra Biblar (inte i de svenska översättningarna och inte heller i King James Bible) men det utesluter förstås inte att Gud inte kan vara suverän i alla fall – lite beroende på vad vi lägger ner i betydelse av dessa termer. Jag brukar ibland jämföra Guds suveränitet med förhållandet mellan en hund och dess ägare. Om någon går ut med sin hund och väljer att släppa lös den så betyder inte detta att hundägaren förlorat sin egen suveränitet till förmån för hunden, eller att han blivit överrumplad på något sätt. Hundägare känner vanligtvis mycket väl till hur sina hundar agerar och vilka risker som finns om hundarna släpps lösa. Trots detta väljer de ibland att ge hundarna lite frihet. I människorvärlden är bilden ännu tydligare eftersom vi ju inte styrs av en primitiv djurnatur baserad på instinkter, utan vi har en fri vilja och möjlighet att tygla våra kroppar och välja mellan olika alternativ.

Gud skapade människan till sin avbild, och det betyder inte att vi blev skapade som kopierade gudar, men vi kan precis som Gud göra olika val – fast inom vissa ramar. Gud gav faktiskt över kontrollen av jorden till ADAM för att han (människan) ska lägga den under sig och råda över djuren och allt som rör sig på jorden. Gud lät även Adam välja namn på djuren, och till sitt förfogande hade han en helt fri vilja och även fantasi och kreativitet.

1 Mosebok 1:28 Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!

Men visst kan Gud gripa in om det blir fel, precis som en generaldirektör kan gripa in om några underordnade chefer helt kört ett stort projekt i botten – trots att de gavs frihet och ansvar att sköta ett projekt på egen hand:

1 Mosebok 6:Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sade: ”Människorna som jag har skapat skall jag utrota från jordens yta, ja, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem.”

Djävulen erbjöd Jesus all makt och härlighet om han bara tillbad honom. Djävulen säger att rikens hela makt och härlighet överlämnats åt honom (djävulen) och att han ger denna makt till vem han vill. Jesus rättade honom inte med att säga att han (djävulen) faktiskt inte hade någon makt att ge, utan berättade bara att det är endast GUD som ska tillbes. Nu är förstås djävulens makt begränsad och kortvarig, men det är en annan historia. Djävulen kan aldrig lova evigt liv för våra själar i ett himmelskt paradis, och detta är det viktigaste målet för oss. För att ta del av ett sådant löfte måste vi vända våra blickar till Gud och inte djävulen.

Lukas 4: Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” 

Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Saker och ting gick alltså inte som det var tänkt, men det betyder förstås inte att Gud inte förutsåg att människan kanske skulle välja fel och bjuda in Satans välde till jorden:

1 John 5: 19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 

Satan kallas för den här tidsålderns gud, världens furste och härskaren av luftens välde. Han har definitivt stor makt:

2 Kor. 4:Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Joh. 12:31 Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens furste kastas ut.

Ef. 2:Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

Djävulen har döden i sitt våld, men detta kommer han inte ha för evigt. Djävulen är också den sista FIENDEN. Självfallet planerade Gud inte från början att en fiende skulle rumstera runt ibland oss, så fallna änglar agerar emot Guds vilja:

Hebr. 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen

1 Kor. 15:24 Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den siste fienden berövas döden all makt

Vi kan läsa att skapelsen är under ett slaveri under förgängelsen och suckar och våndas. Detta är alltså inte den värld som Gud hade tänkt att vi skulle bo i:

Rom 8: 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 

En förbannelse tär jorden EFTERSOM jorden blivit orenad av dess invånare och eftersom människan överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och det eviga förbundet. Så kan det gå när människan agerar på egen hand och emot Guds vilja.

Jesaja 24:Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet.Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld.

Tack och lov finns det en väg ut ur eländet, och den vägen har GUD som förberett åt oss och hoppas att vi alla ska vandra på. Jesus dog på korset för våra synder och vi har alla fått en nyckel till Guds eviga rike. Det gäller för oss att inte kasta bort den men att memorera nyckelkoden som leder oss in genom porten. Koden är Omvändelse, Tro och Lydnad till slutet. Då får vi kronan!

The fear of the Lord and holy living

Our unpopular message for the day

So many Christians are compromising these days! It is not very popular to make a stand for holy living. You become ”self righteous” to many by doing so. It is a sad fact that many are falling while truly believing everything is just fine, because they hold a knowledge of God within them.

”Therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you.” 2 Corinthians 6:17

Unfortunately, too many people have been deceived to think they can have their sin and be a Christian at the same time. These lack wisdom! And the Bible tells us in Proverbs 9:10 ”The fear of the LORD is the beginning of wisdom …” And that is just it. People do not fear God, and therefore they have no wisdom to lead them. So they naturally turn to fleshly pleasures while trying to convince everyone that they are Christians.

2 Timothy 3:1-5
1This know also, that in the last days perilous times shall come.
2For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
3Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,
4Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;
5Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

Do you allow sin in your life while trying to convince everyone that it isn’t all that bad? Do you claim to be a Christian because of a knowledge of the truth, with a form of godliness, but denying the power of it to free you completely from this world and its sins? The good news is that Jesus can set you free! There is great joy in separating ourselves from this world! It can only come by the Holy Spirit as He fills us and transforms us, making us new creatures that are set apart from the rest of this world. If you look like the world; talk like the world; act like the world; and live like the world; then you are of the world and cannot be of Christ – no matter how much you may think you are. The form of godliness is a great deception of these last days! So many believe they are right with God, but are not! The Bible says in Isaiah 5:20

Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter.”

This is exactly what so many ”Christians” are doing today. They will go out drinking, smoking, partying like the world, and then claim they do it in moderation. Many will cuss up a storm, get involved in bitter arguments, gossip, slander of others, and act lie the world in every way – never living according the the fruit of the spirit. When confronted about there sinful living, they will accuse the righteous person of being full of pride, self righteous, and judgmental. Some will go as far as to think they are more spiritual in their drinking and smoking, as they are more tolerable of sinners, and they are not so ”self-righteous”. They are more mature Christians and able to handle doing those things. Hogwash! It is time to rise up people of God! It is time to stand for what is right! Start with your own life. Start with your family. Be an example for others to follow. Share the love of God and the good life He offers through holy living. Otherwise, sin lies at your door – Genesis 4:7.

We are in a spiritual warfare! This is a war that is unseen in the natural, so that those who drift away from Christ cannot even see it is happening all around them. All the while thinking they are right with God because of what they once had, they slip away into the darkness of the enemy. Don’t ever think you are so spiritual you cannot be overtaken! Our ONLY hope is in Christ jesus alone. Look to Him and search your own heart in humility.

”The fear of the LORD teaches a man wisdom, and humility comes before honor.” Proverbs 15:33

Many Christians today are not necessarily sinning, but they are playing with a strange fire, and then offering it up to the Lord. What do we offer to Him? Is it holy or strange? Paul said that we need to examine ourselves whether we be in the Lord. Never assume it! But let us examine our own hearts as we look for the deception in our own minds that has been planted by the enemy.

Righteousness is not a gift, nor is it something we work for. It is a choice. A choice to walk in what he has provided for us. But we have a choice set before us, as it says in Deuteronomy 30:19, ”This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live”.
John dealt with the issue of sin and said in 1 John 5:18, ”We know that no one who is born of God sins; but He who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him.” Then in 1 john 3:3-10

3 Everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure.
4 Everyone who sins breaks the law; in fact, sin is lawlessness. 
5 But you know that he appeared so that he might take away our sins. And in him is no sin.
6 No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him.
7 Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does what is right is righteous, just as he is righteous. 
8 He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s work. 
9 No one who is born of God will continue to sin, because God’s seed remains in him; he cannot go on sinning, because he has been born of God. 
10 This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are: Anyone who does not do what is right is not a child of God; nor is anyone who does not love his brother.

So, I am not talking about new converts who have not yet been sanctified. I am talking about seasoned Christians who after years of living holy lives slowly begin to turn back to sinful living while claiming to be saved. This is very dangerous territory!

When Jesus said, ”It is finished”, He was not saying that sin no longer had any power to condemn. Obviously many sinners are still going to hell. Paul’s said in Romans 6:23 that the wages of sin is death. Nothing changes this. Not even the work of Christ. The gift of God that is eternal life is through Christ Jesus. To be IN Christ is to walk in the spirit and not fulfill the lusts of the flesh. Paul said that if we sow to the flesh, we will reap of the flesh corruption. He also said that if we defile the temple of God, which we are, then such people will God destroy. Many, many more warnings are given to Christians all throughout the scriptures to be careful and always check our hearts, lest will fall. In Romans 11:21 Paul said, ”For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.” Obviously, we are not in the clear just because Jesus died for our sins and we are presently saved.

We cannot miss the good news in this message, which is that God will cast our sins as far as the east is from the west and remember them no more. But we need to understand that this ONLY refers to past sins that have been confessed through repentance, and not to present or future sins. No scripture says anything close to the idea of future sins being cover under our first repentance. It is not an issue of being completely sinless. We know that is not possible. It is an issue of not committing sins we know are wrong, and thus being in rebellion to God – which the bible says is as the sin of witchcraft. And we know that no witch will be saved. But as we turn to Him after we have examined our lives and allow Him to purify our lives, we will be transformed, becoming new creatures. And such a creature will hate sin as much as God does and will want nothing to do with it. 

James spoke of a sin unto death and a sin not unto death. The sin not unto death are those little things that we are not aware of that are buried deep within and only pop up on certain occasions. These are a part of our spiritual growth. A sin unto death is a sin of rebellion, when we do something we know is wrong but just don’t care. We can try to justify and deceive ourselves, and then our conscience can be seared – causing us to think all is fine, when in fact we are backslidden in heart.

Jesus will take us just the way we are – no doubt! But He will not keep us the way were are. This is what being ”born again” is all about. We start a new life in christ and we are transformed as it says in 2 Corinthians 5:17. The old is passed away, and all becomes new.

What married couple will say that because they are married they do not need to work on their relationship, but that their married alone makes the relationship? This kind of marriage is one that winds up in divorce. Their is always work involved in a relationship. a relations takes two parties both working together to make it work. We know God is always faithful to do His part in this. His part is never in question! It is our part that has to be questioned. Are we talking to Him? Are we listening to Him? Are we submitting to Him? Or are we doing our own thing and then calling it a relationship?

Any person who allows sin in their life needs to fell bad, low, and unworthy. This is called conviction. This is not condemnation. However, the bible does that that those who live in sin are condemned already. The great hope is that Jesus came to set men free. And He who the Son sets free is free indeed! He came to take away the guilt, to lift up our spirits, and to make us worthy! It is only in Him that we can have all of these things. If we turn to sin, we are not turning to Him. And if we are not turning to Him, then we cannot have what He offers – which is freedom from sin. This is not a superficial freedom, and a real life changing freedom. How we live our lives is a direct expression of what Christ has done and is doing in our lives. And this is something He has put in our own power to receive and walk in, or to reject and walk away from.

The original lie of Satan was to tell Eve, ”You shall not surely die as God has said”.

The same lie exists in the Church today as many will teach that you shall not surely die (spiritually) as God has said. That sin has completely lost its power to damn the soul of the Christian to hell. Sin has not lost its power! Sin still brings death! But the gift of God is eternal life through CHRIST JESUS. Not a one-time confession, but a daily confession through an obedient walk in the spirit.

There is plenty of good news to put behind this entire message. But it is all in Christ Jesus alone! It is not in a doctrine. It is not in a one-time confession of sins. It is not in a previous relationship with Him. It is in a continued walk with Him, in obedience to His commands, as we are ”free indeed” from sin and the walk of the flesh. He is ever present to make intercession for us. But we must be willing to confess our sins so He can do that.

In Romans Paul makes it clear that if it had not been for the law then we would not know right and wrong. Jesus said that He did not come to destroy the law, but to fulfill it. It is in Christ that we receive power of sin and to live holy lives. Law is fulfilled in us as we walk in the spirit and do not fulfill the lists of the flesh.

Jesus took away the burden of animal sacrifice and penalty for sins in this life. Now, through Him, we have access to the throne of grace, whereby we may receive forgiveness of sins. But forgiveness can only come through repentance. We know that true repentance means to turn ourback on our past sins. This is a choice we have to make. And as we make the choice, God gives us the ability to overcome. Repentance of sins is first of all an act of obedience. And Jesus said, ”if you love me, keep my commandments”. Jesus has done the work! But He leaves the choice up to men whether they will follow and obey His commandments. If we do not obey His commandments then we are denying Him. We are saying we do not trust Him or believe in what He said in His Word. And if we deny Him, He will deny us before His father in heaven. Our lives must be a walk of faith or we cannot please Him.

 ‎[Live] as children of obedience [to God]; do not conform yourselves to the evil desires [that governed you] in your former ignorance [when you did not know the requirements of the Gospel]. 1 Peter 1: 14

If anyone serves Me, he must continue to follow Me [to cleave steadfastly to Me, conform wholly to My example in living and, if need be, in dying] and wherever I am, there will My servant be also. If anyone serves Me, the Father will honor him. John 12: 26

It is through Him that we have received grace and [our] apostleship to promote obedience to the faith and make disciples for His name’s sake among all the nations. Romans 1: 5

Do you not know that if you continually surrender yourselves to anyone to do his will, you are the slaves of him whom you obey, whether that be to sin, which leads to death, or to obedience which leads to righteousness (right doing and right standing with God)? Romans 6: 16

If you keep My commandments [if you continue to obey My instructions], you will abide in My love and live on in it, just as I have obeyed My Father’s commandments and live on in His love. John 15: 10

But He said, Blessed (happy and to be envied) rather are those who hear the Word of God and obey and practice it! Luke 11: 28

For as the human body apart from the spirit is lifeless, so faith apart from [its] works of obedience is also dead. James 2: 26

But now we are discharged from the Law and have terminated all intercourse with it, having died to what once restrained and held us captive. So now we serve not under [obedience to] the old code of written regulations, but [under obedience to the promptings] of the Spirit in newness [of life]. Romans 7: 6
For the time [has arrived] for judgment to begin with the household of God; and if it begins with us, what will [be] the end of those who do not respect or believe or obey the good news (the Gospel) of God? 1 Peter 4: 17

And we receive from Him whatever we ask, because we [watchfully] obey His orders [observe His suggestions and injunctions, follow His plan for us] and [habitually] practice what is pleasing to Him. 1 John 3: 22

Whoever says, I know Him [I perceive, recognize, understand, and am acquainted with Him] but fails to keep and obey His commandments (teachings) is a liar, and the Truth [of the Gospel] is not in him.
1 John 2: 4

[Live] as children of obedience [to God]; do not conform yourselves to the evil desires [that governed you] in your former ignorance [when you did not know the requirements of the Gospel]. 1 Peter 1: 14

The wise in heart will accept and obey commandments, but the foolish of lips will fall headlong. Proverbs 10: 8

Since by your obedience to the Truth through the [Holy ] Spirit you have purified your hearts for the sincere affection of the brethren, [see that you] love one another fervently from a pure heart. 1 Peter 1: 22

Jesus said that no man can serve two masters. The devil is a thief who has come to steal, kill, and destroy. He cannot steal what one does not have. Sinners have nothing he wants to take or end in their lives. It is Christians he is after. He wants to steal our peace and joy and the abundant life we have in Christ; he wants to kill us spiritually; and then it is his final hope to destroy our souls in hell if he can. Many have been deceived into thinking they can serve two masters and still be okay. If this was an easy thing to see, then it would not be a deception. People who call themselves Christians and even go to Church every week are perishing in the pews of the Church. This is because they live like the world during the week, and with this deception have come to believe that they are saved all along.

As much as we would like to strip satan of all his power, and claim that he has be completely defeated by the work of Christ, this simply is not at all what the scriptures teach us. He is only defeated for those who abide in Christ, walk in the spirit, and obey Him daily as they take up their cross and follow Him. But satan is hard at work for a few different reasons. One, because he knows he only has a short time to get his job done. Second, it the fact that he knows he is able to deceive even Christians and pull them away from a walk with Christ. Otherwise he would be totally wasting his time and efforts to no avail.

Not too many Christians are going to take the bait of blatant heresy and lies. If they knew they were lies then they would turn away immediately! But satan is very slick at what he does. He will make sin appear to be ”not so bad”, as it sucks the spiritual life out of people without them even realizing it. This is why Jesus told us to be watchful, be on the guard, to beware, and to diligently seek Him. The bible says that satan walks about as a roaring lion seeking whom he may devour. Obviously this is not referring to sinners. He already has them. It is Christians he is after. He is looking for those who have put their guard down; who have lain down their spiritual armor. This is why we need to go thru our spiritual armor check list and make sure we have it and keep it on all the time. Satan is looking for the one he can catch off guard. And then he will come in subtly so that we do not even realize it is him.

This is why Paul said that when you think that you stand, take heed, lest you fall. An overconfidence in the work of Christ without doing our part will lead to spiritual death. We can believe we are saved all we want. But faith without works is dead! We can have COMPLETE confidence in the work of Christ – as long as we walk in obedience to His will and commands. But if we allow sin to creep in, then death lies at the door. Faith then becomes nothing more than a presumption, without any true power to save. And just as the devils in hell believe and cannot be saved, so it is with those who claim Christ and willfully and in rebellion live in sin.

All the promises we have are ”in Christ”. We must understand what it means to be in Christ. It is not a one time prayer that magically transfers us from death to life without any further conditions. It is a transformed life! The old is passed away, and all is become new. So as John said, we no long live in sin, but we walk in the spirit and by true faith thru obedience.

Through Jesus Christ we are no longer under the condemnation of the law?

Let’s not forget one major thing here. We must be “in Christ” in order to be free from these things. The devil is given back his rights the moment we give in to willful sin and do not repent. The cross DID NOT disarm him! It is only through our faith in the cross that he can be disarmed. And just as we can have faith, we can lose faith. This is a fact that has be proven to be true with many backsliders.

The Bible does not teach a sin debt. It teaches “wages of sin”. Wages are earnings, not a debt. We have earned death for our sin. Christ came to die as the atoning sacrifice for our sins. But not as a literal payment. This term should only be understood as a figurative term to say that Christ took care of the sin issue on our behalf. The literal understanding of what Christ did can only be properly understood as a provision for forgiveness. When John saw Jesus coming to be baptized, he announced, “Behold, the lamb of God who takes away the sins of the world”. Now we know that Jesus has not literally taken away the sins of all men. Otherwise all men would be saved already without any conditions. This actually points back to the Levitical sacrifices for the sins of Israel, as two goats were brought. One was just a sacrifice unto the Lord, while the other was the one who had sins confessed over it and it was released into the wilderness. Some believe it was led to a cliff to fall to its death. But either way it was not punished for sins, nor did it “pay” for sins. What this was is a picture of the true atonement that was to come through Christ as men are being born again through faith in the sacrifice of Christ. Then as Paul said, the old is passed away and all things become new. When we are transformed in such a supernatural way, our old life of sin passes away, and we enter into a new life of faith and holiness in Christ. If we sin, we deny this power to free us from sin, and thus deny Christ.

Sin really is not the issue at all. It is only the symptom. The root of the problem is never the sin, but a matter of our faith. If we truly walk by faith, then we will be walking in the spirit, and we will not fulfill the lusts of the flesh.

James, in the first chapter says this: 14. But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.
15. Then when lust has conceived, it brings forth sin: and sin, when it is finished, brings forth death.

You see, sin still brings death. Only a true Christian who walks by faith can later be “drawn away and enticed”. The end result of sin is and always will be death. The wages of sin IS death, and always will be. So it is our responsibility to discipline our own lives to make sure we make wise decisions and do not give in to the lusts of the flesh – as they can and will bring death.
There is no doubt that Satan will bring condemnation upon us for past sins that we have been forgiven of. It is at this time that we need to realize he is a liar and all that is under the blood of Jesus and cast away. But present and future sins are a completely different issue. No sin is automatically forgiven just because we are Christians.

In Hebrews 10:26 we are told, “For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sins.”

So obviously sin still has the power to harm the Christian. “No more sacrifice” here does not mean that there can be no future forgiveness, or that the sacrifice of Christ is not sufficient. This means that the confession of a past sin in which we trusted in the sacrifice of Christ cannot cover future sins committed – without another act of repentance on our part. The work of Christ is finished! But it does not cover unrepented sins, or else the entire world would be saved. Sin is only the symptom of a much deeper issue taking place in a persons heart. And if it goes undealt with, then their soul is in danger just like the rest of the world who is in their sins. And If Christ conquered sin in the way you are saying, then sinners should not need to repent to be saved. Since sin has lost its power, all they need to do is believe in Him and believe they are save, and they can continue in their sins. All is good.

Christianity is done done done, not do do do?

What Christ did for us is only on the sacrificial and provision part. It is man’s part to believe, continue, abide, follow, trust, walk in the spirit, etc. So many commands are given it is incredible. This is not about “works salvation” as many like to try to make it. This is about truly trusting in His work. A true faith will have a direct affect on the way we will our lives every day. But we are able to lose that faith through lust, which leads to sin. This is why we are told we must take up our cross and follow Him daily, crucify the old man, and walk in the spirit so we will not fulfill the lusts of the flesh. Such instruction is given because of the absolute certain possibility or probability of falling from Grace and forfeiting the life we once had in Christ.

We are not talking about working on our own. We are talking about having true faith in His work, which leads to holiness and a separation from sin. Sin is only the works of the flesh that show where we are spiritually. Just as the fruit of the spirit shows where we are spiritually. Jesus said, “You shall know them by their fruit”. How a person lives shows where their heart really is. And if it is after sin, the father of sin is then their master. As the scripture says in Romans 6:16, “Don’t you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey-either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness?”

Any person who turns to sin is doing what the devil wants, and he becomes their master. I am not talking about sins we commit now and then, and then repent. I am talking about habitual sins that people try to justify. And notice the word “Obey” here? We are only considered the servant of God if we obey Him!

Romans 3:25, “Whom God hath set forth to be an atoning sacrifice through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God.”

Only past sins can be forgiven. Present sins have not godly sorrow if they remain. And future sins – lets get real. If I slug a brother in the face and I say I am sorry and ask him to forgive me – does that mean that if I do the same thing every now and then that he should automatically forgive me each time without me ever being truly sorry? Or if I punch him today, but tomorrow I steal from him, should my stealing be forgiven because I asked for forgiveness for punching him? Yet this is what this idea says of God and salvation. Sin has offended God. He is holy and He cannot be in the presence of sin. If men want to abide in His presence, then they have to separate themselves from sin. The work of Christ in no way changes who God is. He is the same yesterday, today and forever. And He see’s sin in the same way as always. Having law or doing away with it changed nothing. Men sinned and offended God long before the law came. God judged Cain, He flooded the earth in Noah’s day, He destroyed Sodom and Gomorrah, and so much more before the law ever came along. So after law we cannot expect Him to have any different of an attitude towards sin. Sin is not covered up. It MUST be removed from us through the work of Christ, and by repentance. If it isn’t it will damn the soul. This is just a simple Biblical fact. It was taught by the early Church very boldly for hundreds of years – before the corruption by the Catholic Church. It is a truth that we must take heed to today. This is why Paul said that when you stand, take heed lest you fall. Sin still has the power to destroy the soul. We are completely safe “In Christ”. But if we step across the line into sin, we give up our protection.

“John 1:29 29 The next day John saw Jesus coming toward him, and said, “Behold! The Lamb of God who takes away the sin of the world! that word sin is a noun ( person place thing), John knew that Jesus came to take sin the whole thing from the world, it doesnt say who comes to take away the past sin of the world, current sin of the world, but ”SIN of the world” What a waste of time it would have been to have God send His only Son Jesus to do a work like that,”

As already mentioned, atonement is a provision, not a literal payment. And sin is not a substance that can be literally removed. It is an issue of heart that has to be changed. The figurative always leads to a literal meaning different than the figure itself. This is why we must be “born again”, which we know is not a literal entering back into the womb, but a new life in Christ that starts as we are changed – transformed. So of course not part of the sin of the world is taken away – because it is not talking about a substance of sin, but an issue of heart that is changed when a person puts their faith in Jesus. And this can only happen when there is faith in Christ. The sins of millions will take them to hell still, regardless the work of Christ. So did Christ’s work fail or fall short? Of course not. It is men who failed to not put their faith in Him. Jesus dies for ALL sins, past, present and future. But forgiveness of these sins can ONLY come through repentance of them. And until there is repentance, there is not forgiveness or taking away of sins – since the heart of the person has not been change when they continue to sin.

”He who the son sets free is free indeed”

Absolutely! But what is freedom? It is not freedom in sin, but freedom FROM sin. Huge difference here. There is not “freedom” in sin. That is called bondage. The word “indeed” is like an exclamation point on the “free”. This shows it to not be a superficial freedom from the power of sin to condemn while still committing sin, but a real and complete freedom from both sins power, effect, and existence in our lives. In Romans 6 Paul made it clear that sin will no longer have dominion over those who are in Christ and remain in Him. A true freedom from sin is the completely changed life where sin no longer has any controlling power. If we do sin, we will confess that sin. But we will not live under it.

I wrote a book called, “Faith without Works” years ago that is full of hundreds of scriptures against this doctrine. Since then I had studied and read through the early Church writings that had proven what they really believed on the issue, confirming everything I am saying here. Then after that I did an in-depth study and research on the Levitical sacrificial system and how it pointed to the work of Christ. It is from false ideas of atonement that so many false teachings arise. But this work shows through the sacrificial system how sin has always been the issue with God, and that Christ took care of it in the provisional sense – but not as a payment as so many assume. The Bible does not teach a payment in the literal sense at all. The fact that WE are bought does not speak of sin, and it is figurative – as no money was exchanged or deal made between Satan our old master and Jesus our Atonement. It is through the OT that the NT is revealed. Yet so many try to teach atonement from the NT perspective without understand the OT system. When we really look into the OT, then we can see what atonement is really all about in Christ. And now, it is by faith that we are able to obtain Grace, as we confess Him and our sins in repentance as the people were told by Peter in Acts 2:38. A one-time repentance can never cover future sins! This is been show by scripture and simple logic.

Thanks to LYNDON CONN