Archives

Är vi trolösa så förblir Jesus trofast? (2 Tim. 2:13)

2 Tim. 2:13 används ibland för att ge stöd åt att Jesus accepterar oss som vi är trots att vi ibland misslyckas och inte tror på honom och/eller lever orättfärdigt, just för att han är “trofast”. Men detta är bara ett önsketänkande. Här är hela avsnittet, och notera VILLKOREN att vi kristna måste 1) härda ut och 2) inte förneka honom. 

2 Tim. 2:11 Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom.12 Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. 13 Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.

Detta passar bra ihop med några andra verser om villkor:

Matteus 10:33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.

Lukas 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

Matteus 6:15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Avsnittet i 2 Tim. 2 säger alltså inte att Gud är trofast  på så sätt att han och kommer att rädda oss kristna oavsett vårt beteende eller tro. Orden om hans trofasthet kommer ju precis efter alla dessa OM (villkor) och information om att han KOMMER att FÖRNEKA oss om vi förnekar honom. Vad är det då som Jesus är trofast emot? Jo, för allting som står angivet om honom och för hans egna ord och löften. Det innefattar även löften om att belöna de rättfärdiga och bestraffa de orättfärdiga, och det handlar inte bara om risken för reducerade gåvor i himlen utan även om himmel eller helvete. Om vi väljer att leva i orättfärdighet så kommer han ändå att göra allt det han säger att han ska göra, just för att han är trofast och står vid sitt ord. Texten säger alltså INTE att även om vi slutar tro och/eller lever i orättfärdighet så kommer Jesus att acceptera oss ändå! Uppenbarligen så finns det en risk för att sant troende kristna faktiskt kan förlora sin tro och/eller börja leva i orättfärdighet för annars skulle dessa varningar vara helt överflödiga.

Han kan inte förneka sig själv”. Att inte frälsa oss när vi faller är inte detsamma som att förneka sig själv. Men att stå fast vid sitt eget ord är att inte förneka sig själv, oavsett om det handlar om belöning eller straff. Att gå emot sin egen övertygelse eller sitt eget hjärta är också exempel på att förneka sig själv. Jesus skulle aldrig agera mot sin egen personlighet och karaktär. Jesus är alltid trogen sina löften och sina varningar som inte bara är tomma luftslott. Om vi förnekar honom så förnekar han oss, och om vi tappar tron på honom så är Jesus trogen mot sitt eget ord och kommer att göra allt han sagt att han ska göra mot alla som slutar att tro på honom.

Vi kan läsa fler villkor i samma kapitel, och vi kan även läsa om två personer – Hymeneus och Filetus – som kommit BORT från sanningen. Det betyder att de en gång hade sanningen men förlorade den. De har dessutom förmågan att bryta ner tron hos andra med sina osanna påståenden.:

2 Tim. 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg – i ogudaktighet, 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

2 Tim. 2:21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. 22 Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. 23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, 24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.