Archives

Kan vi bli frälsta SÅSOM GENOM ELD trots att vi lever i synd? 1 Kor. 3:15

Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld (1 Kor 3:15)

En del vill gärna läsa denna vers som att vi kan ha både vår synd och vår frälsning samtidigt och att synd bara skulle innebära färre gåvor i himlen så länge som vi bara “tror på Gud”. Det finns troende som är så fästa vid sin synd att de faktiskt nöjer sig med en “brandförsäkring” (en försäkring om att de åtminstone slipper helvetet) och de intalar sig själva att “visserligen får jag reducerade gåvor i himlen – eller kanske inga gåvor alls – men jag kommer åtminstone dit och jag kan dessutom tillåta mig att synda lite grand här på jorden när jag tycker att frestelserna är för stora”. En del kanske slår bakut direkt och menar att en sann kristen ALDRIG skulle resonera så, men om till och med en man av Guds eget hjärta kan tillåta sig att synda (Kung David) och leva i synd i ca ett år, varför skulle vi tro att kristna aldrig skulle välja synda till och med under en längre tid? Det är självfallet än mer frestande att synda om vi tror att det inte leder till några allvarliga konsekvenser – förutom färre gåvor eller inga gåvor alls. Många är som sagt mer än nöjda över att komma till himlen överhuvudtaget. Det fruktansvärda är dock att detta inte är SANT. Det är ytterst beklagansvärt att intala människor att de är på väg till himlen när de i själva verket är på väg till helvetet pga synd.

Sammanhanget i 1 Kor. 3 visar att det inte handlar om SYNDARE utan om TROENDE och deras byggmaterial och byggmetoder. Synd nämns ingenstans och vi vet redan att synd separerar oss from Gud och leder till döden, såvida vi inte omvänder oss. Ingenting oheligt ska komma in i himlen. Vi kan läsa att grunden som vi bygger på måste vara JESUS och vi kan läsa att Gud faktiskt förgör en människa som fördärvar Guds tempel. Då handlar det inte om reducerade gåvor i himlen utan det är SJÄLEN som är i fara. Bibelsammanhanget vill visa att det är MOTIVEN i våra hjärtan som ska dömas av Gud. Han ser vilken grund vi bygger på, och han ser resonemangen i våra hjärtan när vi väljer att sprida Guds ord och på vilket sätt vi gör det. Det finns förmodligen troende som bara “går med strömmen” och engagerar sig i evangelisation och bön mest som en “tradition”, eller för att kompisarna gör det eller som ett “nödvändigt ont” för att smälta in i ett visst sammanhang. Gud kan också se om vi sprider Guds ord och ger vårt tionde för att nå status och popularitet i stället för att drivas av en längtan att se fler människor frälsta. Här är hela sammanhanget:

1 Kor. 10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. 11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, 13 så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. 14 Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 15 Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. 16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

Läs också i nästa kapitel om att det handlar om hjärtats uppsåt.

1 Kor. 4:Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då skall var och en få sitt beröm av Gud.Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad.

Det kan hända Gud frälser en människa som inte alltid byggt med ett bra material (och framför allt om personen omvänder sig) MEN det kommer aldrig på fråga att en syndare skulle få tillträde till himlen, och det är heller inte vad 1 Kor: 3 säger. Samma Paulus säger tre kapitel senare:

1 Kor. 6:Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Vi kan vara bidragande orsak till att vår broder faller genom det sätt vi lever:

1 Kor. 8:12 När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. 13 Alltså, om maten blir till fall för min broder, skall jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall.