Archives

KAMEL genom synålsöga – Är det omöjligt för rika att bli frälsta?

nålsöga

Matt. 19:23 Jesus sade till sina lärjungar: “Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. 24 Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 

Se även Lukas 18:25 och Markus 10:25.

När man läser Bibeln måste vi se till att vi undviker bibelmotsägningar och det gäller även detta stycke. Få personer har förmodligen problem med att Jesus säger att det är SVÅRT för en rik att komma in i himmelriket (för pengar har onekligen fått många människor på fall), men när Jesus jämför svårighetsgraden med att det skulle vara LÄTTARE för en kamel att komma igenom ett synålsöga, så blir vi konfunderade över vad han egentligen menar. Eftersom det är helt OMÖJLIGT för en riktig kamel att komma igenom ett normalstort synålsöga så borde ju Jesus mena att det är OMÖJLIGT för en rik man att bli frälst! Men om detta är vad Jesus verkligen vill förmedla så verkar vi hamna i en bibelmotsättning eftersom det finns ett flertal exempel på mycket rika människor i Bibeln som var andligt levande och högt älskade av Gud mitt i sin jordiska rikedom.

Egentligen skulle man kunna säga att redan v. 23 och 24 motsäger varandra eftersom det onekligen låter som ett osant påstående att säga att det är SVÅRT för en rik man att komma in i Guds rike om man egentligen menar att det är 100% TOTALT OMÖJLIGT. Òm någon berättar för mig att det kan bli “svårt” för mig att hinna med tåget om jag går hemifrån kl 15.20 så måste jag tolka personen som att det är svårt men dock INTE helt omöjligt och att det faktiskt fortfarande finns en gnutta chans även om den är jätteliten. Nu vet vi att Jesus INTE far med osanning för han förklarar ju i samma andetag vad han menar, men vi måste tolka honom rätt. Är det svårt eller omöjligt?

En inte helt ovanlig tolkning är att Jesus skulle ha syftat på den allra smalaste av Jerusalems portar som pga den trånga passagen skulle ha kallats “Nålsögat” och en annan tolkning är att det grekiska ordet för kamel (kamelos) blandades ihop med det grekiska ordet för rep (kamilos) när avsnittet översattes mellan grekiska och latin. Men det är lika omöjligt för ett tjockt rep att träs genom att synålsöga så det skulle inte ha ändrat på sakernas bestånd. Man kanske skulle kunna argumentera att poängen är att det allting är möjligt för Gud, och det är ju alldeles sant att vi inte skulle kunna bli frälsta om det inte varit för Guds kallelse MEN då återstår att fundera på varför Jesus hakade upp sig på just RIKA personer, när det lika gärna skulle kunna handla om fattiga, långa, tjocka, grekiska (etc) personer.

Matt. 19:25 När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: “Vem kan då bli frälst?” 26 Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”

Det är ju alltid så att det skulle ha varit omöjligt för oss människor att bli frälsta om det inte hade varit för Guds agerande, men eftersom Jesus sätter trycket på det här med rikedom så anser han förmodligen att just detta är ett välbekant hinder för flertalet människor att komma in i himmelriket. Allting är däremot möjligt för Gud men vi får akta oss för att tolka Jesu ord som att Gud väljer ut vem som ska bli frälst genom att på måfå möjliggöra frälsning för vissa speciellt utvalda människor. Inte heller får vi tolka hans ord som att det inte finns något som helst som VI kan göra för att bli frälsta. Vi är visserligen 100% förlorade utan att Gud kallar oss (och han kallar alla) men VI måste välja att komma till honom, omvända oss och att vandra i hans ljus. Verserna direkt efter konfirmerar att vår framtid (himmel eller helvete) hänger på VÅRT agerande. Notera att Jesus lovar sina lärljungar var sin tron och rättigheten att döma Israels tolv stammar eftersom de FÖLJT honom. Det intressanta är att Judas Iskariot är en av dem som blev lovad allt detta, men han valde som bekant att INTE följa Jesus hela vägen till slutet, vilket är kravet. Vidare kan vi läsa här nedan att våra uppoffringar och vår självförnekelse kan leda till EVIGT LIV, och även detta hänger alltså på vårt eget agerande. Det finns alltså något vi kan GÖRA för att bli frälsta, även om vi inte kan rena oss själva och frälsa oss själva. Det handlar om synergism.

Matt. 19:27 Då tog Petrus till orda: “Se,vi har lämnat allt och följt dig. Vad skall vi få för det?” 28 Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också NI SOM HAR FÖLJT MIG sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. 29 Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och SKALL ÄRVA EVIGT LIV

Jag skulle vilja påstå att även Jesus har en rättighet att uttrycka sig med drastiska termer genom att tydligt trycka på hur svårt det är för en rik att bli frälst. Det är onekligen mycket svårt att bli frälst om man äger mycket pengar, och eftersom det är allvarligt att förlora sin SJÄL så vill förmodligen Jesus göra en sådan radikal jämförelse som han gjorde för att vi ska vakna upp och göra allt för att inte hamna i det diket som han varnar för. Även om det är svårt så är allt möjligt för Gud.

Sen skulle jag vilja gå tillbaka till hur konversationen om synålsögat startade.

Matt. 19:16 En man kom fram till Jesus och frågade: “Mästare, vad skall jag GÖRA för gott för att få evigt liv?” 17 Jesus sade till honom: “Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.” 18 Han frågade honom: “Vilka?” Jesus svarade: “Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, 19 Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv.” 20 Då sade den unge mannen till Jesus: “Allt detta har jag hållit.

Den unge mannen skulle kunna ha stannat där, tackat för sig och försvinna in i vimlet. Då hade det sista han uppfattat varit att lydnad av tio Guds bud är vad som ger en människa evigt liv (älskar vi och tror på Jesus så lyder vi honom) och det är också vad Jesus verkar säga på andra ställen:

Matt. 22:37 Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

I dessa bud ingår alltså att vi ska älska Herren över allting annat, och det menade alltså den unge mannen att han åstadkommit. Vi vet inte hur lyckosam han varit på det planet, men om han misslyckats så hade han förstås samma möjlighet som alla andra: att gå genom djuroffersystemet för att sona för sina synder. Jesus verkar hur som helst mena att det är möjligt för oss att klara av dessa tio bud och att det faktiskt finns något som vi kan GÖRA för att nå himmelriket, för annars hade det varit bättre att förklara för den unge mannen “Du kan inte GÖRA någonting alls för att få evigt liv eftersom det är totalt omöjligt för någon att lyda de tio buden. Allt du kan göra är att omvända dig och FÖRSÖKA att hålla dem så gott du kan, och dessutom är människor frälsta av tro allena och lägger vi på minsta lilla lydnadskrav så blir det gärningslära och villfarelse”.  Men så uttryckte sig INTE Jesus, utan han listade helt korrekt de bud som finns i tio Guds bud vilka alla är väldigt självklara. Dessa bud är det som vi ska följa och de buden har gällt allt sedan Adam och Eva. Vi kan dock inte bli frälsta av gärningar eftersom dessa aldrig kan täcka upp för våra tidigare synder. Den unge mannen nöjde sig alltså inte med det svaret (trots att han hade den möjligheten) utan frågade vidare:

Matt. 19:20—Vad är det mer som fattas?” 21 Jesus svarade: “Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” 22 När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.

DÄREFTER så kommer alltså det här med synålsögat. Just den här unge mannen ägde tydligen väldigt mycket och Jesus utmanade honom att göra sig av med allt om han ville vara helt fullkomlig. INTE ENS JESUS OCH HANS APOSTLAR GJORDE SIG AV MED ALLT DE ÄGDE! Så även här måste vi låta Jesus få uttrycka sig drastiskt utan att för den skulle mena att den unge mannen måste göra sig av med alla sina ägodelar inkl. kläderna han gick och stod i. Jag kan inte se att Jesus menar att det var totalt hopplöst för den unge mannen att få evigt liv trots sina ägodelar, men även om rikedom i sig självt inte är någon synd så måste vi vara beredda på att ge upp allt om Gud enskilt ber oss om det. Kanske den unge mannen hann med att uppfatta det här med synålsögat och hur svårt det är att bli frälst om man är rik, och att han sedan gick hem för att så småningom ändra fokus i sitt liv och bli mer givmild vad gäller pengar? Det förtäljer inte historien men poängen lyser klar om att det är väldigt svårt för en rik person att komma in i himmelriket. Inte minst kan det leda till att människor hamnar i ständig komfort och ljumhet, vilket kan leda till att de glömmer sin skapare som kan rädda deras själar.

Tio rika personer i Bibelnrich

1.Abraham

1 Mos. 13:2 Så bröt Abram upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde, och Lot var med honom. 2 Abram var mycket rik på boskap och på silver och guld.

2. Isak

1 Mos. 26:12 Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, ty Herren välsignade honom. 13 Han blev en mäktig man, och hans egendom växte mer och mer, så att han till slut var mycket rik. 14 Han ägde så mycket får och nötboskap och hade så många tjänare att filisteerna blev avundsjuka på honom. 15 Alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde, fyllde filisteerna igen med jord. 16 Abimelek sade till Isak: “Flytta bort från oss! Du har blivit alldeles för mäktig för oss.”

3. Lot

1 Mos. 13:Lot, som följde med Abram, hade också får och nötboskap och tält, och landet kunde inte livnära dem där de bodde i samma område. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans

4. Jakob

1 Mos. 3:43 Och Jakob blev mycket rik. Han fick mycket småboskap och dessutom slavinnor och slavar, kameler och åsnor.

5. Josef

1 Mos. 41:39 Och farao sade till Josef: “Eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. 40 Du skall förestå mitt hus och allt mitt folk skall rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen skall jag vara förmer än du.” 41 Farao sade vidare till Josef: “Se, jag sätter dig över hela Egyptens land.” 42 Och farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand, och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals. 43 Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och man ropade “Abrek!”[a] framför honom. Så satte farao honom över hela Egyptens land.

6. Kung Salomo

I Kungaboken 10:10 Hon gav kungen etthundratjugo talenter guld och dessutom mängder av väldoftande kryddor samt dyrbara stenar. En så stor mängd väldoftande kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo har aldrig mer förts in.11 När Hirams flotta hämtade guld från Ofir, förde den också med sig almugträ i stor mängd och dyrbara stenar. 12 Av almugträet lät kungen göra tillbehör till Herrens hus och till kungshuset samt harpor och psaltare för sångarna. Så mycket almugträ har sedan fram till denna dag inte förts in eller setts i landet.13 Kung Salomo gav drottningen av Saba allt vad hon önskade och begärde. Till det kom allt annat han i sin kungliga frikostighet skänkte henne.14 Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter,15 utom det som kringresande handelsmän och köpmän förde in, och det som kom från alla kungarna i Arabien och från ståthållarna i landet. 20 Tolv lejon stod där, ett på varje sida om de sex trappstegen. Något sådant har aldrig tillverkats i något annat rike. 21 Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla kärl i Libanonskogshuset var av rent guld. Ingenting var av silver, det hade inget värde på Salomos tid22 Ty kungen hade en egen Tarsisflotta på havet tillsammans med Hirams flotta, och en gång vart tredje år kom Tarsisflottan hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.23 Kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och vishet.

7. Kung David

1 Krönikeboken 22:14 Se, trots mina svårigheter har jag skaffat etthundratusen talenter guld och en miljon talenter silver till Herrens hus och dessutom mer koppar och järn än som kan vägas, så mycket är det.

1 Krönikeboken 29:1 Kung David sade till hela församlingen: “Min son Salomo, den ende som Gud har utvalt, är ung och vek och arbetet är stort, ty detta palats är inte för en människa utan för Herren Gud. Därför har jag, så långt jag förmått, skaffat guld till det som skall vara av guld i min Guds hus, silver till det som skall vara av silver, koppar till det som skall vara av koppar, järn till det som skall vara av järn och trä till det som skall vara av trä. Dessutom har jag skaffat onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, ja, alla slags dyrbara stenar liksom marmor i mängd. Eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver allt vad jag förut har skaffat till det heliga huset: 3 000 talenter guld, guld från Ofir, och 7 000 talenter renat silver till att överdra byggnadernas väggar med, för att göra av guld det som skall vara av guld och för att göra av silver det som skall vara av silver, ja, till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vem vill i dag bära fram sina frivilliga gåvor åt Herren?”

8. Kung Josafat

1 Kungaboken 17:Herren stärkte kungadömet i hans hand. Hela Juda gav gåvor åt Josafat, och han fick stor rikedom och ära.Han var stolt över att gå Herrens vägar och avlägsnade offerhöjderna och aserorna i Juda.

1 Kungaboken 22:49 Josafat hade låtit bygga Tarsisskepp, som skulle gå till Ofir för att hämta guld. Men de kom aldrig i väg, ty de led skeppsbrott vid Esjon-Geber.

2 Krönikeboken 18:18 Josafat hade vunnit stor rikedom och ära, och genom giftermål blev han släkt med Ahab.11 Några av filisteerna förde gåvor till Josafat och gav silver i skatt. Och araberna förde småboskap till honom, 7 700 baggar och 7 700 bockar.12 Josafat blev mäktigare och mäktigare och byggde borgar och förrådsstäder i Juda13 Han hade stora förråd i Juda städer, och krigsfolk, tappra stridsmän, i Jerusalem.

9. Hiskia

2 Krönikeboken 32:23 Många förde gåvor till Herren i Jerusalem och dyrbara gåvor till Hiskia, Juda kung, och Hiskias anseende växte efter detta hos alla hednafolk.—27 Hiskias rikedom och härlighet var mycket stor. Han byggde sig skattkamrar för silver och guld och ädla stenar, för väldoftande kryddor och för sköldar och alla slags dyrbara gåvor. 28 Han uppförde också förrådshus för säd, vin och olja samt stall för allt slags boskap, och han skaffade hjordar för sina fållor.29 Vidare byggde han städer och förvärvade en mängd får och nötboskap. Gud hade givit honom mycket stora rikedomar30 Det var också Hiskia som täppte till Gihonvattnets övre källa och ledde vattnet neråt, väster om Davids stad. Hiskia lyckades i allt han företog sig.

10. Job

Job. 1:1 I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.  Han ägde 7 000 får, 3 000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor, dessutom tjänare i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet.

Job 42:12 Och Herren välsignade slutet av Jobs liv mer än början. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsninnor

Bibeln säger inte att pengar är orsaken till all ondska men att KÄRLEKEN till pengar är det. I den grekiska grundtexten finns den bestämda artikeln “tón” med, som kan översättas med “slags”, så ordagrant blir översättningen att kärleken till pengar är en rot till all slags ondska. Vi vet redan att det finns allehanda ondska (t ex Kains mord på sin bror, eller vad gäller de flesta otrohetsfall i världen) som inte har något med pengar att göra.

1 Tim. 10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.