En liknelse om Kalvinismen (reformert tänkande)

En man och hans hustru beslöt sig för att skaffa en familj och ha många barn. De bestämde (predestination) redan innan de skaffade sina barn att barnen skulle få en hemsk sjukdom (syndfull natur) av ingen anledning alls, och att den sjukdomen skulle få dem att göra hemska saker gentemot deras bröder, systrar och andra människor. En sjukdom som de inte skulle kunna få bukt med på egen hand (total depravity/fördärv).

Så av förbarmande (läran om grace/nåd) så handplockar de (election) några få av barnen för att bli botade (frälsta) från denna sjukdom som de fått vid födseln. Dessa utvalda barn (the elect/de utvalda) blir då räddade vare sig de vill eller ej, och det finns ingenting de kan göra för att ändra på saken. De är inte inblandade i detta beslut på minsta vis. De fördärvade barnen däremot (non-elect/ej utvalda) kan inte gör något för att bli räddade från sitt öde och går förlorade vare sig de vill eller ej. Deras föräldrar ville faktiskt aldrig att de skulle bli botade från första början.

Jag kan tillägga att de utvalda barnen som blev “botade” från sjukdomen fortsatte att utföra onda gärningar men vanligtvis i en mindre omfattning. Men poängen är att de ändå skulle bli räddade trots inverkan av sjukdomen eftersom föräldrarna gjort dem immuna mot alla negativa konsekvenser (straff) som sjukdomen annars skulle kräva.

De lyckligt utvalda barnen låter de leva i stor fröjd och de blir del av den stora familjen för evigt. De andra barnen får ingen tillåtelse att vara en del av familjen, och föräldrarna bestämmer att de ska torteras en mycket lång tid (för evigt) och döda dem för att de har denna sjukdom och inte är immuna från något straff.

Om en man och en kvinna skulle agera enligt ovan med sina barn så skulle alla vara överens om att de inte kan vara något annat än helt igenom onda och sadistiska. Ändå så beter sig kalvinismens gud på precis samma sätt gentemot miljontals människor i världen, men då kallas han nådefull och suverän.

Summering: Spring långt bort ifrån kalvinismen (reformert tänkande) eftersom det inte handlar om Bibelns Gud. Bibelns Gud vill inte att någon ska gå förlorad och Fadern lät sin son dö för ALLA människor så att ALLA har en chans att bli frälsta och inte bara några lyckligt uvalda. Böner och evangelisation har ingen påverkan på människor om Kalvinismen är sann eftersom människors destination är bestämd redan innan jorden ens skapades. För att vara konsekvent har vi heller ingen anledning att beklaga förlorade själar eftersom gud ju VILL att de ska gå förlorade. Vi har ingen rätt att beklaga någonting överhuvudtaget som inträffat (dråp, aborter, våldtäkter, människorov, otrohet, etc) eftersom läran säger att ingenting i världen sker emot Guds vilja.

Nu säger jag inte att reformerta kristna inte ber och evangeliserar, men det finns inga logiska skäl att göra detta eftersom allt är skrivet i sten innan jorden skapades. Det vore som att utföra en valkampanj EFTER valdagen! Jag säger inte heller att reformerta kristna är onda människor (snarare lurade), utan de kan vara lika gudfruktiga som andra och göra massor med goda gärningar, MEN läran är farlig eftersom att den inte inkluderar alla, för att den riskerar att skrämma bort människor från en sådan typ av gud som läran framställer och för att den uppmuntrar till synd. (En gång utvalt alltid utvald och ingen synd i världen kan ändra på detta…)

10 thoughts on “En liknelse om Kalvinismen (reformert tänkande)

 1. Tack för en mycket träffande liknelse.

  Jag gillar ju Paul Washer – han är väl lite mer åt ‘light’ hållet – men köper inte den predestinationslära han predikar.
  Faktum är, att innan jag stötte på honom, hade jag inte funderat så mycket på kalvinismen, eftersom den inte är så vanlig i våra sammanhang (EFK).
  Men nu ser jag ju klart och tydligt, att summan och konsekvensen av denna lära målar upp en ‘monsterbild’ av Gud.

  Guds välsignelse,
  Ingela

  Like

  • Hej Ingela, och tack

   Jag kan säga Amen till mycket av det som Paul Washer predikar MEN falska läror slinker lättare in när predikanter presenterar en stor procent sanning – som just Washer gör. Falska läror är lättare att känna igen om predikanten avviker till stor grad från sanningen. Därför är det riskfyllt med en blandning av 90% sanning och 10% villoläror.

   Gud välsigne dig!

   Like

 2. Tänk vad bra det hade varit om inte Calvin hade funnits. Då hade det inte ens varit tal om hyper-calvin. Lite fel leder ofta till mer fel och till slut till mycket fel. Kalvinism och predestination är en farlig villfarelse. Den leder också vidare till läran om att en gång frälst alltid frälst.

  Like

  • Hej där!
   Calvin och Luther var stort influerade av Augustinus så det är där skon klämmer. Augustinus drog in en hel massa gnostiska doktriner in i kyrkan. Amen, “en gång frälst alltid frälst” är livsfarligt och kan leda till förlorade själar. Därför reagerar jag så stort. GVD!

   Like

 3. Jag är nog inte konsekvent.
  Jag tar iallafall avstånd i från hyper kalvinismen.
  Jag håller samma syn som Wayne Grudem.
  Jag har en lång lista med alla bibelord om TULIP läran.
  http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/gracelist.html
  Jag känner dock folk som kommit med i våran församling och tvivlat på de reformerta lärorna vi står för.
  Sedan när han gick til len annan kyrka blev han övertygad om de reformerta lärorna bara för att han såg hur otroligt människo fokuserade de lärorna var.

  Man behöver nog inte vara överns om allt.
  För egen del gillar jag även Wesley, Ravenhill och en del andra arminianska predikanter.
  Jag har ingen problem med det så länge de står upp för evangelium.

  Sedan håller inte Jag pingst syn på eskatologi.
  Pingst är väldigt dispensational de har även med det i bland sina trosfundament.
  Jag minns att jag som fd. pingst pastor undrade var de hittar bibelstödet för sin syn på eskatologi?
  jag minns vi hade en föreläsare som var övertygad om att upprykandet skulle ske år 2010.
  Min bror går just nu på bibelskola i märsta pingst och det är mycket de lär ut där som jag inte håller med om som t.ex. ande, kropp och själ läran och dispensationalismen.
  Men, men de är ändå bröder i Herren och sådana saker är inte frälsningsavgörande så man får leva med det helt enkelt :-).

  Like

  • <<Jag är nog inte konsekvent.

   Men ärlig!

   <<Jag tar iallafall avstånd i från hyper kalvinismen.

   All form av kalvinism är baserad på TULIP. Var och en av bokstäverna betyder att Gud inte vill att alla ska få en chans till frälsning. Framför allt Limited Atonement som tydligt markerar att Jesus död endast var avsedd för några få.

   <<Jag håller samma syn som Wayne Grudem.

   Känner inte till honom, men förhoppningsvis är han också en icke-konsekvent kalvinist (eftersom han ju annars skulle tillbe en monstergud).

   <<Jag har en lång lista med alla bibelord om TULIP läran.
   http://www.monergism.com/thethreshold/articles/onsite/gracelist.html

   Jag känner väl till vad TULIP står för och har även läst böcker direkt från kalvinister. Ofta blir jag bedrövad när jag läser sådant material eftersom jag tycker att vår Gud beskrivs väldigt negativt.

   <<Sedan när han gick til len annan kyrka blev han övertygad om de reformerta lärorna bara för att han såg hur otroligt människo fokuserade de lärorna var.

   Sorgligt att även han tror att Jesus dog endast för några få. En sanningsenlig kalvinist kan aldrig spontant gå fram till en person och säga "Gud älskar dig och Jesus dog just för DIG så att du kan få evigt liv". Sanningen är ju snarare att Gud förmodligen INTE älskar den personen och att Jesus inte dog för honom.

   <<Man behöver nog inte vara överns om allt.
   För egen del gillar jag även Wesley, Ravenhill och en del andra arminianska predikanter.

   Jag tror inte de kallar sig arminianer, men de tror på människans fria vilja. "Arminianism" är ganska mycket "kalvinist light".

   <<Sedan håller inte Jag pingst syn på eskatologi.
   Pingst är väldigt dispensational de har även med det i bland sina trosfundament.
   Jag minns att jag som fd. pingst pastor undrade var de hittar bibelstödet för sin syn på eskatologi?

   Där håller jag med dig, och jag visste inte ens att detta var vanligt inom pingstkyrkan. Jag har skrivit lite om detta på min hemsida men jag borde nog göra en större artikel. Om jag var tvingad att välja skulle jag dock välja en kyrka som är icke-reformert även om den falska läran om dispensationalism lärs ut. Huvudsaken att grundläran finns att Gud älskade alla människor och att Jesus dog för alla.

   <<jag minns vi hade en föreläsare som var övertygad om att upprykandet skulle ske år 2010.

   Hemskt, fast jag är helt övertygad om att 99% av alla pingstpastorer skulle förfasa sig över en sådan föreläsare. (Fast spekulera är ju tillåtet.)

   <<Min bror går just nu på bibelskola i märsta pingst och det är mycket de lär ut där som jag inte håller med om som t.ex. ande, kropp och själ läran och dispensationalismen.

   Jag visste inte att de lär ut detta i Märsta Pingst, och det ger mig fler anledningar att be för dem. Jag är inte med i församlingen för att jag tycker den är lite för reformert 🙂 Du får gärna hålla mig á jour med vad de lär ut så att jag vet 🙂

   GVD!

   Like

 4. Hej,

  Jag håller inte alls med.
  för mycket av det du beskriver är vanligt bland hyper kalvinisterna.Något som de få reformerta kyrkor som finns i Sverige tar avstånd i från.
  Hyper kalvinismen är väldigt vanlig i UK, Holland och USA och andra länder där kalvinismen fått fotfäste..
  Hyper Kalvinisterna förnekar att man skall evangelisera eller be för någon eftersom allt är förutbestämt.
  Samt de förnekar att människan har något ansvar inför Gud att omvända sig.
  Samt att de säger att man kan leva i synd eftersom man är en gång frälst alltid frälst.
  Sann kalvinismn går emot sådant.
  Vi har i det reformerta nätverket i Sverige inte tagit in hyper-kalvinister och de är inte heller del av våra församlingar.
  Dock finns de på många bloggar runt om i världen och förstår bilden av vad kalvinism är.

  Också hyper kalvinisterna använder -TULIP-
  Men de tolkar den felaktigt också går de och blir fatalister och antiniomanister.

  Hälsningar Josef Löwdin
  Medlem av Sverriges reformerta nätverk.
  http://www.evangeliumpasvenska.se/tro.html

  Like

  • God morgon, Josef

   Jag tror inte att kalvinister förnekar behov av evangelisation och tillbedjan, utan precis tvärt om. Jag har inte stött på någon kalvinist som förnekar ett sådant behov. Vad jag säger är att det inte finns någon logisk orsak för en kalvinist att evangelisera och be. Det finns heller inget skäl till att känna ansvar för något som Gud förutbestämt. Om ingenting sker emot Guds vilja, ja då har han förutbestämt synden också. Det finns dessutom inget behov för att omvända sig eftersom de icke utvalda inte KAN omvända sig, och de utvalda kan inte gå förlorade.

   Reformerta kyrkor/kalvinism är baserade på TULIP och det gäller universellt. TULIP betyder bland annat att Jesus inte dog för alla människor utan bara vissa. De människor som Jesus inte dog för har ingen chans att bli frälsta och Gud vill heller inte att de ska bli frälsta. Hade Gud velat detta hade han sett till att Jesus dött också för dem. Det var alltså inte Guds mening att majoriteten av människorna skulle ha en chans att bli frälsta. De människor som Jesus dog för kommer att bli frälsta vare sig de vill eller ej.

   Kalvinismen betyder också att Gud sänder människor till helvetet för andra orsaker än synd, eftersom de ju var fördömda redan vid födseln. Innan jorden ens kom till hade ju Gud utvalt vem som ska bli frälst, och det betyder att resten per automatik är utvalda att INTE bli frälsta. När de icke utvalda då hamnar i helvetet finns inget skäl för dem att känna ånger över något de gjort. Hur skulle de kunna det när de ju var utvalda till att vara fördömda och leva just som syndiga fördömda lever? Eller hade de något val? Nej, något val föreligger inte utan allt blir som Gud förutbestämt.

   Jag förstår mycket väl om du inte känner igen dig i ovan beskrivning och inte håller med, men då är du ingen konsekvent kalvinist och har inte tagit till dig TULIP. Det finns för övrigt inga kalvinister som är konsekventa med sin egen lära.

   GVD!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s