Reformed Theology

This is from Jamie RA Gerrard, from the UK, and his Blog is www.thepilgrimsdiary.wordpress.com

kors 6

Reformed Theology teaches immorality

Genesis 4:7 If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door; it desires to have you, but you must rule over it.

We see here God is telling Cain if he does what is right he will be accepted. Right here meaning righteousness, and that he should rule or master sin. 

“Little children, make sure no one deceives you; the one who practices righteousness is righteous, just as He is righteous;” (1 John 3:7

But the Reformed doctrine of Total Depravity denies this and destroys what God said to Cain here. Not only does it destroy this truth it also makes God out to be a liar or a trickster. Because according to total depravity man (even saved) cannot rule over sin in this life. They use Romans 7  as proof for this. Before I show that Romans 7 does not mean this I will list a few passages that show Total Depravity is unbiblical.

CP = Compare passage.

(CP De 30:15 20; 2Chr 15:2; Isa 1:16 20; 45:22; 55:6 7; Jer 3:12 13; 4:1 4; Eze 18:20 32; 33:10 20; Hos 10:12; Joel 2:12 14; Amos 5:4 9; Zeph 2:1 3; Zech 1:3 6; Mal 3:7; Mt 3:1 8; 4:17; Mk 1:14 15; 6:12; Lu 3:2 9; 13:2 5; Jn 3:3; 6:27 29; 8:30 31; Ac 2:38 39; 3:19 26; 16:30 31; 17:24 31; 26:13 20).

Okay Romans 7 cannot mean Christians have 2 natures or that we will always be a slave to sin or the old man. Because Paul clearly shows us in Romans 6 we have been made free from sin and unrighteousness, and Jesus tells us those who commit sin are slaves to sin, and John tells us those who commit sin are of the Devil. So what does Romans 7 mean? Paul (using first person), in Romans 7, is describing the life of a sinner whose conscience is disturbed (Rom. 7:16). He is showing what happens when a sinner’s mind encounters the law of God and is convicted by it. Paul tells us in Rom. 8:6 “to be carnally minded is death” but the man in Romans 7 said, “I am carnal, sold under sin” (Rom. 7:14). Therefore, the man in Romans 7 was not saved, did not have the Holy Spirit and was not on the narrow path to the Kingdom.

This is not the only way Reformed Theology teaches immorality or a licence to sin. They also believe in the doctrine of Eternal Security and make the clear warnings in the scripture, to US, not to fall away or make shipwreck of our faith. You can easily find many Reformers teaching a Christian can commit adultery and murder and still be on the road to the Kingdom! This is heresy, this is blasphemous, this is against the pure and Holy written word of God. I will finish with a passage that shows even Paul knew he could end up on the road to hell.

But I keep under my body, and bring it into subjection: lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway” (1 Cor. 9:27).

God bless

6 Comments

6 thoughts on “Reformed Theology

 1. Frälsningen är genom Jesus och endast genom Honom. Vad många glömer är att det är OMÖJLIGT för människan att kunna hålla hela lagen, det finns inte en enda person som kan. Jesus kom för att fullborda lagen, om man läser Matteus kapitel 5 ser man snabbt att Jesus tog lagen till en helt ny nivå! Han gjorde det ännu svårare att hålla den, ja han gjorde det helt OMÖJLIGT. Han avslutade hela kapitlet med att säga “Var fullkomliga så som er Fader i himlen”.

  Den människa som hävdar att den kan leva upp till det är en lögnar och har inte insett sanningen. Jesus syfte var att förtydliga ännu mer att ingen människa kan frälsa sig själv, att ingen klarar att vara fullkomlig. Därför höjede han ribban. Lagen säger att vi inte skall begå aktenskapsbrott men Jesus sa att bara vi tänkt tanken har vi begått synden i våra hjärtan.

  För människan är det omöjligt att vinna frälsning men för Gud är allt möjligt. Lagen för oss fram till Jesus pga att vi inser att vi inte kan utan är fördömda och är i behov av att räddas. Allt pekar på Jesus Kristus som frälsaren. När vi tar emot Honom får vi kraft genom nåden, där Gud ändrar vårat hjärta att glädjas i vad som är rättfärdigt och vända ryggen till synden. Vi ber Honom om hjälp att övervinna synden i våra liv och leva allt mer rättfärdigt. Inte i egen kraft utan med Guds kraft kan vi leva rättfärdigt, därför ska vi lita på Honom och be att Han förändrar våra hjärtan så att vi kan motstå synden, inte försöka i egen kraft. Vi är kallade att leva heligt och rättfärdigt men detta måste ske i hjälpa av Guds kraft och är en livslång process.

  Vår frälsning är inte baserad på hur bra vi lyckas utan i att vi överlåter oss helt till Jesus och låter honom förändra våra hjärtan efter Hans vilja. Kan man avfalla från tron om man inte är vaksam? Ja Bibeln varnar oss helt klart för det, men jag tror inte det är något som sker över en dag eller pga av att man råkar synda utan det är något som tar tid och leder bort tron ifrån Jesus steg för steg tillbaks in i synden pga ens eget val.

  Like

  • Hej Aron

   Tack för dina synpunkter.

   <<Frälsningen är genom Jesus och endast genom Honom.

   Amen!

   <<Vad många glömer är att det är OMÖJLIGT för människan att kunna hålla hela lagen, det finns inte en enda person som kan.

   Om detta vore sant så skulle vi kunna anklaga Gud för att ha skapat oss så svaga så att vi inte kan lyda honom, och vi kommer att ha utmärkta ursäkter för vår synd på domedagen. I Bibeln är det tydligt att vi är skapta för att lyda honom.

   1 Mos. 4:7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den."

   5 Mos. 12:VAR NOGA MED ATT LYDA ALLA DESSA BUD som jag ger dig, för att det till evig tid må gå dig väl och dina barn efter dig, när du gör det som är gott och rätt i Herrens, din Guds, ögon.

   <<Jesus kom för att fullborda lagen, om man läser Matteus kapitel 5 ser man snabbt att Jesus tog lagen till en helt ny nivå!

   Jesus kom inte för att vi skulle kunna vara rättfärdiga i vår synd. Om Jesus dog pga vår synd, vad blev skillnaden efter att han dött? Att vi nu ska kunna synda i frihet utan att vara rädda för konsekvenser?

   <<Han gjorde det ännu svårare att hålla den, ja han gjorde det helt OMÖJLIGT. Han avslutade hela kapitlet med att säga ”Var fullkomliga så som er Fader i himlen”.

   Om Jesus säger att vi ska vara fullkomliga som vår Fader är fullkomlig, är det då läge att argumentera emot Jesus? Varför tror du att Gud gjorde det omöjligt för oss att leva heligt?

   <<Den människa som hävdar att den kan leva upp till det är en lögnar och har inte insett sanningen.

   Läs gärna 1 Joh. 1:6 också. Men om du har rätt så låter det som att vi har läget under kontroll bara vi syndar, för då har vi insett sanningen.

   <<Jesus syfte var att förtydliga ännu mer att ingen människa kan frälsa sig själv, att ingen klarar att vara fullkomlig.

   Då uttryckte han sig väldigt olyckligt när han hävdade det motsatta – att vi kan leva fullkomligt. Vad mer har Jesus sagt som vi inte kan lita på?

   <<Därför höjede han ribban.

   Då kan vi som sagt anklaga honom för våra svagheter. Eller hade vi något val? Kunde vi ha lytt honom? Inte? Ja då är det inte vårt fel att vi syndar.

   <<Lagen säger att vi inte skall begå aktenskapsbrott men Jesus sa att bara vi tänkt tanken har vi begått synden i våra hjärtan.

   Nej, så står det inte i Bibeln, Aron. Lägg inte till och dra inte ifrån. Det står "Var och en som MED BEGÄR ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta". Eller "to lust" som det står i KJV. Lösningen är alltså att INTE se på en kvinna med syfte att "lusta" efter henne. Att anse att en kvinna är rasande vacker och sexig är ingen synd i sig (vi är skapta för att attraheras av det motsatta könet) men att med flit SE på en kvinna för att lusta är en synd.

   << Lagen för oss fram till Jesus pga att vi inser att vi inte kan utan är fördömda och är i behov av att räddas.

   Läs själv att Gud inte anser att det är för svårt att lyda honom:

   5 Mos. 30:2 och du så vänder åter till HERREN, din Gud, och hör hans röst, du med dina barn, AV ALLT DITT HJÄRTA OCH AV ALL DIN SJÄL, I ALLA STYCKEN såsom jag i dag bjuder dig 3då skall HERREN, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig över dig–-10när du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller hans bud och stadgar, det som är skrivet i denna lagbok, och när du vänder åter till HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ.11Ty DET BUD SOM JAG I DAG GIVER DIG ÄR DIG ICKE FÖR SVÅRT och är icke långt borta.—14Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, SÅ ATT DU KAN GÖRA DÄREFTER.15Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, döden och vad ont är,16då jag nu i dag bjuder dig (COMMAND YOU, KJV) att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans vägar och HÅLLA HANS BUD och stadgar och rätter, för att du må leva och föröka dig, och för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning. (1917)

   << När vi tar emot Honom får vi kraft genom nåden, där Gud ändrar vårat hjärta att glädjas i vad som är rättfärdigt och vända ryggen till synden. Vi ber Honom om hjälp att övervinna synden i våra liv och leva allt mer rättfärdigt. Inte i egen kraft utan med Guds kraft kan vi leva rättfärdigt, därför ska vi lita på Honom och be att Han förändrar våra hjärtan så att vi kan motstå synden, inte försöka i egen kraft. Vi är kallade att leva heligt och rättfärdigt men detta måste ske i hjälpa av Guds kraft och är en livslång process.

   Så vi KAN leva rättfärdigt trots allt? Vi KAN vända ryggen åt synden? Vi KAN lyda Jesus? Eller bara lite?

   <<Vår frälsning är inte baserad på hur bra vi lyckas utan i att vi överlåter oss helt till Jesus och låter honom förändra våra hjärtan efter Hans vilja.

   Om vi lyder Jesus, kan man då säga att vi lever bra? Att leva bra/rättfärdigt är väl då ganska viktigt? Tänk dig att du gifter dig men en kvinna och försöker förklara för henne att det inte spelar så stor roll för ert äktenskap att du lever i trohet mot henne, utan huvudsaken är att du i ditt hjärta älskar henne. Om du sedan ibland är otrogen, ja det är inte så viktigt för äktenskapet? Visst kan vi väl överlåta oss helt till Jesus, som du säger? Hur lever vi om vi gör det enligt dig?

   << Kan man avfalla från tron om man inte är vaksam? Ja Bibeln varnar oss helt klart för det, men jag tror inte det är något som sker över en dag eller pga av att man råkar synda utan det är något som tar tid och leder bort tron ifrån Jesus steg för steg tillbaks in i synden pga ens eget val.

   "Råkar synda"? Synda är något man gör med flit och är ingenting som drabbar en från ovan. För Adam och Eva tog det en synd att bli separerade från Gud. Vi kan inte lura honom. Om vi varvar synd med omvändelse så har vi inte omvänt oss. Låt oss inte bedra oss. Låt oss komma ihåg att det var Satan som fick Eva att tro att hon kunde vara frälst trots synd. Satan ljög. Synd fortsätter att separera oss från Gud, och den motsatta läran kommer från Satan.

   1 Kor. 6:Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,

   GVD

   Like

  • Allvarligt Pierre. Jag vet inte vad ditt problem är – om du exempelvis inte uppskattat någon diskussion vi haft på FB – men om du nu eller i framtiden önskar att jag tar bort dina pinsamma inlägg så gör jag det. Annars kvarstår de, men du borde läsa dem igen för att upptäcka den synd du gjort dig skyldig till. Förtal och lögn är synder och det vet du.
   Tack för i kväll

   Like

 2. Once again here we see this manic and extreme rightwing liberal and humanist who runs this blog teach salvation through works.. and a doctrine where no need for a saviour could ever be justified. The lord Jesus Christ is just a bifigure, to this blogger who desires her autonomy to be left alone. That is what talking God and salvation from a shallow political extreme loveless perspective gets you.

  Beware of these false teachings brothers and sisters in Christ.

  Like

  • Can you prove that I’m “manic” please? Do you even know what this means? Far right? SD is not necessarily on the far right.

   Salvation through works? Maybe you’re referring to my bad habit of quoting James.

   Ja. 2:24 Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.

   I do not view Jesus as “bifigure”, and you really must stop sinning by spreading falsehood about others. Read what the Bible says about lying and spreading gossip.

   GBU

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s