Irrläraren Steve Brown och hans erbjudande om “tre gratissynder”

På Steve Browns websida går att läsa:

Take 3!

If you’re a Christian, we’re willing to bet that you need a break. It’s hard work pretending to be so pure and holy. That’s why Steve Brown is offering you 3 Free Sins.

Take 3 to see what happens when you stop obsessing on your goodness (or badness) and start obsessing on God’s love.

Take 3 to stop counting your steps and start dancing.

Take 3 to find out that the only people who get any better are those who know, that if they don’t get any better, God will love them anyway.

Go ahead, take them. They’re free.* 

Send 3 Free Sins to your friends and family!

You know they’re way behind. So take a few seconds to fill in the boxes below and then click the little apple. We’ll send this page to a friend for you and share the love via email.**

(blankett man kan fylla i)

* If you’re a pagan you’ll have to pay for your own sins, but feel free to click on the links and enjoy Steve and his friends at no additional cost to you.

** FYI, we do not use our 3 Free Sins sender to collect email addresses or anything like that. They really are free! Have some fun and lighten up!

viaSteve Brown Etc. » Three Free Sins.

Det finns annat skrämmande material att läsa på hemsidan. Visst skulle  man kunna ta dessa rader med en nypa salt, men resten av vad man kan läsa på hemsidan intygar att Steve Brown verkligen uppmuntrar människor att synda. Självfallet kan en kristen inte tjäna två herrar samtidigt och utnyttja Guds nåd med att synda med fri vilja.  Ingenting orent ska komma in i himlen, och om vi inte kan ta vårt kors på oss varje dag (vilket innebär att leva heligt) så kan vi inte vara Jesus lärljungar.

Jakob 1:21. Lägg därför bort all orenhet och överflöd av ondska, och ta med saktmodighet emot ordet som är inplanterat er och som kan frälsa era själar. 22. Men var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Kol 3:5. Så döda nu era lemmar, som är på jorden: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten, som är avgudadyrkan, 6. för vilkas skull Guds vrede kommer över otrons* barn. 7. I detta vandrade också ni förut, då ni levde på sådant sätt.8. Men lägg nu också ni bort alltsammans: vrede, häftighet, ondska, smädelse, skamligt tal från er mun. 9. Ljug inte för varandra, ni som har avklätt er den gamla människan med hennes gärningar 10. och iklätt er den nya, som förnyas till kunskap efter hans bild som har skapat henne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s