Trinity – 3 in 1

The GodHead contains of three different persons in one and the same God. Jesus Christ is God in flesh, and not the same person as his Father. It was Jesus Christ who died on the cross – praying to his Father in heaven.

51 Comments

51 thoughts on “Trinity – 3 in 1

 1. * EDIT * hmm.. igen: Jag skriver Gud men det står Dud. Va??? 😮 ja ja – hoppas att ni har överseende… 🙂

  Like

 2. 💙💜💚
  BIBELNS BEVIS FÖR TRE – ENIG – HETEN.
  DVS ATT GUD FADER, JESUS KRISTUS OCH DEN HELIGE ANDE ÄR ETT
  ⬇️⬇️⬇️.
  Bibeln säger att JESUS KRISTUS VAR GUD MED OSS (Matt 1:22-23, Jes 7:14) Därför fick han namnet Emmanuel som betyder just “Gud med oss” (Matt 1:23)
  ❤️
  Jesaja skriver att det barn som skulle födas av jungfrun, dvs JESUS, skulle bla få namnen “VÄLDIG GUD” (Jesaja 9:6) och EVIG FADER
  ❤️
  Av Johannes 1:1+14 framgår att GUD SOM VAR ORDET BLEV KÖTT I JESUS. (Jesus var alltså Gud I mänsklig gestalt)
  ♥️
  Jesus säger ‘den som har sett MIG Han har sett FADERN” ( Joh 14:9) och “Den som ser MIG, han ser HONOM SOM HAR SÄNT MIG” (Joh 12:45) Eftersom han sändes av Gud (Joh 8:42) såg man alltså GUD när man såg JESUS!!!
  ❤️
  Av Apg 5:3-4 framgår också att DEN HELIGE ÄR GUD. (Att försöka bedra Den Helige Ande= Att ljuga för Gud)
  ♥️
  Bibeln säger att DEN HELIGE ANDE ÄR GUD I OSS (1 Kor 6:19; 2 Kor 6:16; Joh 4:5; Jak 4:5)..
  ❤️
  I 1 Joh 5:6 kan vi läsa att “ANDEN är SANNINGEN” och i Joh 14:6 säger Jesus att HAN är… SANNINGEN” och av Joh 17:17 framgår att ORDET , SOM VAR GUD, enligt Joh 1:1 också var SANNINGEN!!!
  ❤️
  JESUS är alltså både GUD FADER och den Helige ANDE! GUD är också både JESUS och den helige ANDE. Så alla tre är ett!
  Först hade vi Gud ovanför oss..
  Sedan kom Jesus som Gud “med oss’ och Sen sa han att vi skulle ta emot den helige ande för han är “Gud i oss” (1 Kor 6:19)
  ❤️
  Detta kan man säga att Jesus sammanfattar i följande verser
  Johannes 14:15 Älsken I mig, så hållen I mina bud, 16 och jag skall bedja FADERN, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder: 17 SANNINGENS ANDE, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder. 18 JAG skall icke lämna eder FADER LÖSA; JAG skall komma till eder”
  (Sanningens ande i oss är således både fadern och Jesus som han kallade för “jag”)
  ❤️
  HÄR SER DU ALLTSÅ HELA TRE-ENIG-HETEN! Dvs Alla tre, både Jesus Gud fader och Den Helige Ande var “ett”. 😁
  ❤️//

  Like

  • Hej Britt-Inger!

   Amen. Alla tre personerna i Gudomen är ett. Jag argumenterar verkligen inte emot det i mina blogginlägg.

   Men notera att det handlar om 3 separata delar som är 1. Notera att Jesus exempelvis ber till sin Fader som han betraktar som en annan person separat från honom själv även om de delar Gudomen. Han ber exempelvis:

   Matt. 26:39 — “Min Far! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.”

   Om man talar med muslimer kan de bli förbryllade om man säger att “Gud dog på korset”, för i deras värld finns ingen treenighet och det skulle innebära att Gud har dött och att världen var “Gudlös” under tre dagar. Därför är det mer logiskt att säga att Jesus (sonen) dött på korset för våra synder. Ja, Jesus är Gud men är inte ensam i Gudomen.

   Like

  • Om att Jesus kallas “Väldig Gud”:
   Både Fadern och sonen kan kallas “Väldig Gud” (El gibbor) Detta kan tillämpas på båda.
   Det finns dock en annan benämning: “Den allsmäktige Guden” (hebr. El shaddaj) .
   El shaddaj är en återgivning av det hebreiska ordet som bildar titeln “Gud den allsmäktige”, på grekiska “pantokrator”.
   Denna titel tillämpas endast på Fadern, så El shaddaj (grek. pantokrator) tillämpas inte på Sonen en enda gång.
   mvh: K. Wilkman

   Like

   • Jag känner inte till den exakta definitionen men litar på att du har rätt. Jag nöjer mig bara med att även Jesus som sagt kallas Gud, allsmäktig Gud, Fader (!), underbar, a och o, skaparen av himmel och jord, etc 🙂

    Like

   • Hej. Jag inte inte säker på vilket skriftställe du tänker på där Jesus kallas Allsmäktig Gud (pantokrator)?

    Som du märker så har jag lite svårt med treenigheten eftersom treenighetsdogmen är i direkt kollisionskurs med en mängd viktiga uttalanden i Bibeln, både Jesus egna uttalanden och även andra bibelskribenters. Men skriv några rader så ska jag kika på det. 🙂
    mvh: K. Wilkman

    Like

   • Hej K Wilkman! Trevligt att träffa en som också genomskådat kyrkofädernas falska treenighetslära.

    Apostlarna förkunnade att Jesus är Messias Guds son, inte att han var Gud. Det finns inte ett spår i Apg om en förkunnelse att Jesus var Gud. Bara titlarna Messias och Guds son omintetgör varje tanke på att Jesus kan vara den evige Guden.

    Det finns minst 8 texter som visar att Jesus har Fadern som sin Gud. Gud kan inte ha en Gud!!!

    ”Välsignad vare Jesu Kristi Gud och Fader…” Ef 1:3

    Vem välsignar Paulus?

    Den som inte har samma Gud som Jesus, har inte Bibelns Gud. Joh 29:17

    Stig Gerdvall

    Like

   • Hej Stig

    Gud Fader kallar sin son för “Gud” i Hebr. 1:8 vilket innebär att även vi kan kalla Jesus för Gud. Jesus som är Alfa och Omega, Skaparen, etc. Ingen var med Jahve när han skapade himmeln och jord, och ändå kan vi läsa att Jesus var med eftersom han också beskrivs skapa himmel och jord. Det enda sätt att lösa detta på är att acceptera Bibelns budskap att Jesus är Gud och del i Gudshuvudet.

    Ja självfallet har Jesus även Fadern som Gud, för Jesus levde på jorden som en människa och tillbad/kommunicerade med Gud Fader.

    Like

   • Gud har ingen Gud. Hur många Gudar har du?

    Det finns ca 7-8 texter som skulle kunna ses som att Jesus kallas Gud, men de är manipulerade genom översättningen.

    Det vi vet säkert är att apostlarna inte förkunnade att Jesus också är Gud. Petrus säger i sin maximalt smorda predikan att ”Jesus var en man som Gud bekände sig till”. Och ”honom (Jesus) har Gud gjort till Herre och Messias”.

    Det finns inte ett enda exempel där någon apostel förkunnar att Jesus är Gud.

    Det finns inte en enda text som säger att Jesus har två naturer. Trots att detta är grunden för treenigheten.

    Omvänd dig och tro evangeliet om Jesus Kristus Guds son!

    Like

   • Jo en Guds son kan absolut be och kommunicera med sin Fader som ju är Gud. Jesus valde att bli människa som oss och det vore konstigt om han lärde ut något annat till sina lärljungar än att Jahve är Gud, Skaparen och den enda sanna Guden. Inte finns det flera sanna Gudar? Det utesluter inte att Jesus utgått ifrån Gudshuvudet och ingår i den sanna Guden.

    Det är vanligt bland treenighetskeptiker att begränsa Guds möjligheter att vara i vilken form som helst. Gud har kapacitet till ganska mycket.

    Det är ologiskt att världens alla översättare skulle översätta vers efter vers fel. Vi har ursprungstexterna och kan se vad grekiskan säger.

    Ja självfallet är Jesus också man. Människa som oss. Frestad som oss. Vi kan också läsa att han var med Fadern från begynnelsen.

    Antingen är Bibeln skriven på ett otroligt luddigt sätt full med paradoxer, eller också är Jesus Gud precis som Bibeln så tydligt säger och som de äldre kyrkofäderna också lärde. Det går att läsa Bibeln på ett okomplicerat sätt. Utan att förvränga texten.

    Det finns endast en Herrarnas Herre, och ändå kallar sig Gud Fader och även sonen sig för detta. Absolut ingen var med Jahve när han skapade himmeln och jord, och likaväl så kan vi läsa att Jesus var med honom och även skapade himmel och jord. Endast treenigheten löser detta enkla.

    Like

   • Du skrev: ” Jag inte inte säker på vilket skriftställe du tänker på där Jesus kallas Allsmäktig Gud (pantokrator)?”

    “Pantokrator” har jag inte hävdat men däremot kan vi läsa om att Jesus är “MIGHTY GOD” i Jesaja.

    “Jes. 9:6 Ty ett barn blir oss fött,
    en son blir oss given.
    På hans axlar vilar herradömet,
    och hans namn är:
    Under, Rådgivare, MÄKTIG GUD,
    EVIG FADER, Fridsfurste.

    I Hebr. 1:8 kallar Fadern sin son för “Gud”. Men allt detta har jag skrivit om i artiklar om treenigheten. Att Jesus är Gud och Skaparen är väldigt tydligt i Bibeln, vilket även de gamla kyrkofäderna insåg baserat på deras skrifter.

    Like

   • Hej Stig.
    Jag har läst dina postulat i detta ämne och är i stort sett enig med dig. Det är ett stort misstag om man utgår att alla som bekänner sig till kristendom köper 3-enigh. dogmen. Sådana åsikter kommer ju i uttryck bl.a. här på Annikas alldeles utmärkta blogg.
    Jo, men Annika har rätt beträffande Joh. 1: 1 som säger enl. Bibel 2000: “…och Ordet var Gud.” Jag läste om Annika att hon har studerat bibelgrekiska, vilket hedrar henne. Däremot är jag inte säker om hon har hunnit kolla grammatiken just i Joh. 1: 1?
    Jag är förmodligen inte lika kunnig på bibelgrekiska men jag har samma intresse för det som Annika har. Därför har jag fokuserat rätt mycket på dess grammatik. Mina försök i detta har varit möjliga tack vare alla utmärkta verktyg som som är i princip tillgängliga för alla som intresserar sig för det. Använder bl.a. Script Analyzer, en kombo mellan “den mellanradiga” och textanalys.

    Hur som helst så har jag kommit på att det som står i våra svenska översättningar gör ibland våld mot Koiné-grekiskans grammatiska regler, bl.a. just beträffande Joh 1: 1. Denna kritik har jag mot Bibel 2000 som ju annars är lättläst med modernt språkbruk.

    Återkommer till detta lite senare när jag har tid att gräva i det. Nu när jag säger detta så kan det möjligen väcka Annikas intresse så att hon kan ge sin syn på detta… Hur som helst: återkommer…
    mvh: K. Wilkman

    Like

   • Tack K. Wilkman för ditt svar. Det är framför allt fruktan som gör att kristna inte törs lämna treenighetstron. Denna fruktans andemakt finns kvar sedan kyrkofädernas tid, men också sedan inkvisitionens tid. Det är upplysningstidens humanism som räddar oss från kättarbålet.

    Den humanismen fanns inte på Isaac Newtons tid, därför hemlighöll han sina ”kätterska” åsikter att inte tro på den treenige guden. Det är under senare tid som det blivit känt att han också var en mycket framstående teolog som behärskade båda grundspråken. Han hade den bibliska monoteistiska uppfattningen att Fadern är den ende Sanne Guden och Jesus är Guds son och Messias.

    Det är inte bara grammatiken man skall focusera på när det gäller enstaka verser som man zoomat in sig på, det är kontexten som är viktig.

    När det gäller Joh 1 att logos blev människa så finns tolkningen i Jesu tjänst. Var han 100% Gud så kunde han göra under och bota sjuka eftersom han var Gud. Så var det inte utan han kunde inte göra något i sig själv. Att Gud Faderns ord, som är frälsningsplanen, evangeliet, blev en människa innebar att Fadern fick en fullkomlig människa utan synd att verka genom. Detta ser man genom hela Johannes evangelium. Det är Fadern som verkar genom Jesus, därför säger Jesus: den som sett mig har sett Fadern.

    Det finns ingen inkarnation enligt kyrkofäderna, de förde den kristna församling som apostlarna lagt grunden till helt vilse och det blev en katolsk/ortodox kyrka. Tragiskt att inte Luther fick ljus över att treenighetsläran ger en totalt falsk gudsförståelse. Med önskan om Jesu Kristi Guds välsignelse! Stig Gerdvall

    Like

   • Hej Stig

    Du skrev:

    ” Det är framför allt fruktan som gör att kristna inte törs lämna treenighetstron.”

    Skulle jag kunna få bevis och kanske statistik på detta påstående? Själv känner jag ingen som har denna syn.

    << Denna fruktans andemakt finns kvar sedan kyrkofädernas tid, men också sedan inkvisitionens tid.

    Jag förstår. Så när Gud kallar sin son för GUD så bör inte vi göra likadant? Och när judarna ville döda Jesus just pga av att han, en människa, gör sig själv till Gud (Jesus hade chansen att säga emot) så ska vi bara ignorerar det? Knappast. Jag står på Bibelns sida emot alla som vill förvränga.

    Den humanismen fanns inte på Isaac Newtons tid—-

    Det är bättre att se vad Bibeln säger.

    << Han hade den bibliska monoteistiska uppfattningen att Fadern är den ende Sanne Guden och Jesus är Guds son och Messias.

    Om jag förstått det rätt så är du oense med K Wilkman som skrivit att Jesus är en Gud.

    << Så var det inte utan han kunde inte göra något i sig själv.

    Du använder dina egna krav på Gud. Men Gud kan vara på vilket sätt han vill utan att fråga oss om lov. Jesus kan exempelvis (precis som Bibeln säger) vara Skaparen, varit med Fadern från begynnelsen (trots att "ingen" var med Fadern), ha fungerat som Herrens Ängel (ingen skapad budbärare), samt välja att födas till jorden som ett hjälplöst barn som förstås vare sig kunder tala, resonera eller bota sjuka. Det var saker som han tog sig till senare. Makten utgår från ursprunget i Fadern, eller Gudshuvudet. Därför är det ingen paradox att läsa att Jesus är underställd detta Gudshuvud, eller att han tillber det, eller att han säger att det endast finns en enda Gud (han kan ju knappast lära ut att det finns flera Gudar). Du begränsar alltså Gud när du sätter upp regler för hur Gud kan fungera. Även detta har jag skrivit om i bloggen.

    << Det är Fadern som verkar genom Jesus, därför säger Jesus: den som sett mig har sett Fadern.

    Detta talar inte emot att Jesus är del i treenigheten och varit med Fadern från begynnelsen. Jesus har ingen början eller slut. Jesus är alfa och omega.

    <<Det finns ingen inkarnation enligt kyrkofäderna

    Läs gärna citat på min blogg där hur kyrkofäderna självfallet ansåg att Jesus är Gud.

    Like

   • Hej K Wilkman

    Som jag var inne på tidigare så kan du dessvärre inte “väcka mitt intresse” då det handlar om tidsprioritering och då jag känner att jag redan täckt det mesta av treenighetsdiskussion på min blogg.

    Har noterat en lång rad inlägg sedan jag var aktiv sist så jag måste försöka begränsa mina svar. Det brukar resultera i att jag skriver långt och fort …

    Det kan absolut hända att svenska översättningar tar miste i enskilda fall, men då har vi som tur var grundtexten att gå till, och även möjligheten att se hur texten är översatt i andra språk. Vi kan alltså vara väldigt trygga med texten. Jag tror inte världens översättare i alla språk har gjort fel när de översätter grekiska/hebreiska. Jag är heller inget stort fan av Bibeln 2000 och använder aldrig den översättningen.

    Like

   • Kyrkans män accepterade inte den världsbilden (den heliocentriska) som Galilei presenterade och som grundade sig på hans noggranna vetenskapliga studier. Gammal och skröplig fick han stå på knä inför den katolska kyrkans inkvisition , han tvungen att “göra pudel” offentligt 1633, för att rädda sitt liv. Sedan de dagarna har det hänt ett antal paradigmskiften, inte endast inom vetenskapen. Felet med kyrkans “sanning” var att de gjorde gällande att den grundade sig på Bibeln. Men detta var ett falskt påstående.
    Ännu idag basunerar de stora kyrkosamfunden fram många s.k. “sanningar” men som inte håller för granskning i ljuset från Guds ord.
    Svenska kyrkan har urvattnat Bibelns sanningar till den grad att ingenting av värde finns kvar.
    Kyrkan är i kollisionskurs med Bibelns Gud JHWH.
    mvh. K. Wilkman

    Like

   • Jag har skrivit om heliocentrism också på min blogg och “Kyrkan” är förstås inte detsamma som Bibeln (vilket du inte heller påstår). En “inkvisition” är förstås inget Bibeln förespråkar.

    Gallileos problem var dock att han inte lyckades bevisa sin ståndpunkt vetenskapligt, för det går förstås inte vare sig då eller idag att bara acceptera det en person påstår.

    Detta har förstås inget att göra med Bibelns tydliga lära om Jesus som Gud och Skaparen.

    Like

 3. Du särskiljer Gud från Jesus och säger att det var Jesus som dog på korset. Men I GUDS ORD står “Ty det var GUD som i KRISTUS försonade världen med sig själv…” ( 2 Kor 5:19) Och…..”GUDS församling, som han har vunnit med SITT EGET blod”(Apg 20:28)
  ❤️
  Att ALLA TRE ÄRO ETT står i
  1Joh 5:7 (KXII) ” Ty tre äro som vittna i himmelen, Fadern, Ordet och den Helgie Ande, och DE TRE ÄRO ETT
  I många äldre bibelöversättningar lyder dessa verser: »Ty tre är de som vittnar i himmelen. Fadern, Ordet och Den Helige Ande, och DE TRE ÄR ETT . Och tre är de som vittnar på jorden. Anden och Vattnet och Blodet, och DE TRE ÄR ETT.»
  Att märka är att vers sju bortplockats i många senare bibelöversättningar! Trots att det bevisligen senare visa sig att de skulle varit där… Men så går det när Guds förnekare gnostiker och Jehovas vittnen för mycket få påverka bibelöversättningem. Läs mer om det här https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bibel.se/objfiles/1/TreArDesomvittn_-167545736.pdf&ved=2ahUKEwj6loqi7Jv6AhVnmYsKHX3XBQAQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw15kXR8d9ppCt4apL48pvoE

  Like

  • “—det var Jesus som hund på korstet.” he he.
   Ja Goggle translation gör ofta vurpor av det här slaget. Det borde nog översättas: “det var Jesus som dog på korstet.” Så om det skulle stå någonting knasigt i en översatt text så är det förmodligen Google översättning som ställer till det.

   Like

  • Hej. Du hänvisar till 1. Joh 5: 7 “Ty tre är som vittnar i himlen…” osv.
   Denna vers är känd som “comma Johanneum” och saknas i de allra tidigaste översättningarna av de kristna grekiska skrifterna (NT).
   Denna vers dök upp först på 600-talet e.Kr. som notering i marginalen i vissa latinska översättningar men inte i själva texten. I senare översättningar hade denna marginaltext smygit sig in i själva bibeltexten i för att ge stöd för treenighetsdogmen. Detta efter att denna lära blev accepterad som ortodoxi. Kort sagt: denna vers är ett falsarium som är väl dokumenterad. Därför saknas denna passage i de flesta moderna översättningarna bl.a. i de svenska översättningarna:1917 och Bibel 2000.
   Allt gott. mvh: K. Wilkman 🙂

   Like

   • Jag känner till kontroversen om versen 🙂 Även om det skulle handla om en nytillkommen vers så ändrar det inget väsentligt. Jesu gudom är redan övertydligt.

    Like

   • Annika: Jo jag har läst lie diskussioner om detta på din utmärkta blogg. Jag har förstås en avvikande åsikt om 3-enigh. även om jag i mångt och mycket även är enig med dig i flera avseenden.
    Jag vet inte ifall du anser att det är besvärande eller störande ifall jag förklarar min syn på dea ämne?
    Jag har förstås också läst mycket om olika synsätt i frågan.
    Om du inte vill ha mer diskussion i detta ämne så är det förstås ok. för mig, det är ju din blogg…
    mvh: K.Wilkman 🙂

    Like

   • Du är så artig så det är verkligen inte besvärande, men däremot har jag tidsbrist – eller prioriterar annat. Just Jesu Gudom har jag skrivit ganska mycket om på bloggen så jag tror inte du kan komma med infallsvinklar som jag inte redan hört/täckt. 🙂

    Like

   • Till Bjorkbloggen: Man kan inte gå in i enstaka manipulativt översatta verser och tro att man kan hitta bevis för att Jesus är Gud.

    Det är uppenbart att ingen av apostlarna förkunnade att Jesus var Gud. Hittar du något i Apg så berätta det. Hade de gjort det hade de ställts inför samma problem som kyrkofäderna, att försöka förklara hur två personer kan vara Gud och ändå kalla det biblisk monoteism.

    Det går att följa utvecklingen av treenighetsläran under postbiblisk tid för att vara färdig vid konciliet i Kalcedon år 451. Man tog hjälp av det döda helgonet Euphemia för att avgöra hur Jesu (påhittade) två naturer förhöll sig till varann. Treenighetsläran är skapad av kyrkofäder som växt upp i den hedniska hellenistiska världen där den som gör under och botar sjuka måste vara Gud.

    ”När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: “Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt!” 12 De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet.✱ 13 Prästen i Zeustemplet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket.” Apg 14:11-13

    När Jesus botade sjuka i Israel där de visste att Gud inte är en människa, prisade de Gud som gett en sådan makt till människor.

    Det är lönlöst att hitta några bevis i Bibeln för att någon annan än Fadern är den ende Sanne Guden. Mvh Stig Gerdvall

    Like

   • Ok. Jag märker att åsikterna går isär här. Jag har full respekt för det, speciellt eftersom mina åsikter har behandlats med respekt.
    Och citat ur Skrifterna har presenterats, så jag tänker så här: Innan jag går in på grammatiken i texterna så önskar jag göra det samma och ta några citat som förhoppningsvis hjälper att tillsammans ge en helhetsuppfattning. Här kommer några:

    “Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i.
    Jag skall låta min ande komma över honom och han skall förkunna rätten för folken.” (Matt 12: 18) Låter det som om Gud talar om sig själv här? Jesus omtalas som tjänare, den utvalde och mottagare av Guds ande. Om han var 100% Gud, behövde han då ta emot Guds ande?

    “Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala.” (Joh 12: 49)

    “Under sitt kötts dagar frambar Kristus med starka rop och tårar böner och även vädjanden till honom som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd för sin gudsfruktans skull.
    Fast han var Son, lärde han sig lydnad genom det han led.” (Heb 5: 7, 8)
    Vem bad han till? Han lärde sig lydnad genom att lida.

    Jesus är den “förstfödde bland många bröder.”
    (Rom 8: 29) Kan det vara så att Gud har bröder?

    “Den som gör min himmelske faders vilja är min bror…” (Matt 12: 50) Åter igen …?

    “Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern ensam.” (Matt 34: 36)
    Om det är Sonen som är Gud så borde han veta…

    “Av mig själv kan jag inte göra något…” (Joh 5: 30)
    Här förnekar Jesus att han är allsmäktig.

    “Min lära är inte min utan hans som har sänt mig.” (Joh 7: 16)

    “…att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig.” (Joh 8: 28)
    Behöver Gud verkligen någon som lär honom?
    Vem i så fall?

    “Kan någon undervisa Gud, han som till och med dömer de högsta?” (Job 21: 22)

    Stannar här nu. Det som jag har tagit fram här är inte på något sätt beroende av mina eventuella förmågor, jag har bara läst innantill det på Bibeln. “Bible rules! inte jag.

    Några tankar så här långt… mvh. K. Wilkman 🙂

    Like

   • Amen K. Wilkman, jag är helt med.

    Det Trinitarianerna förbiser är att om apostlarna trott att Jesus var Gud och Fadern var Gud så hade de två Gudar. De måste då presentera hur två Gudar ändå är monoteism. De ger ingen sådan tvåenighetslära, vilket visar att de aldrig uppfattat Jesus som Gud.

    Apostlarnas kristologi: Du är Messias den levande Gudens Son. Kristologin var färdig redan under apostlarnas levnad.

    Kyrkofädernas kristologi: Genom en utveckling i flera stadier under stora bråk med landsförvisningar och strider kom man efter flera koncilier fram till att Jesus var Gud av samma substans (homousis) som Fadern. År 451 i Kalcedon lades sista biten på plats genom det döda helgonet Euphemias hjälp, att Jesus hade två naturer i en enda person. Dessa två naturer var fullständigt förenade men ändå åtskilda. Detta antogs som kristen ortodoxi. Österns kyrkor som ansåg att de två naturerna var fullständigt i en enda natur blev förklarade vara heretiker.

    Vilken kristologi är trovärdig?

    Med önskan om att Jesu Kristi Gud och Faders välsignelse skall vila över oss alla. Stig Gerdvall (finns på FB)

    Like

   • <<<Det Trinitarianerna förbiser är att om apostlarna trott att Jesus var Gud och Fadern var Gud så hade de två Gudar.

    Nej, för det är detta som är treenigheten. Jesus kan vara en del av Gud/Gudshuvudet, vilket också är vad Bibeln säger. Gud är precis som han vill.

    <<År 451 i Kalcedon lades sista biten på plats genom det döda helgonet Euphemias hjälp—

    Som tur var så har vi BIBELN att tillgå för att undersöka själva vad som är sant.

    Like

   • Hej Bjorkbloggen! Det som är den avgörande frågan är denna: Förkunnade apostlarna att Jesus är Gud? Apostlarnas förkunnelse finns i Apostlagärningarna. Den första predikan är den som Petrus höll på pingstdagen. Det var maximal smörjelse då så han kan inte ha missat något väsentligt. Detta säger Petrus i Andens kraft:

    ”Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet.” Apg 2:22

    Jesus blev ”erkänd av Gud” och ”genom honom gjorde Gud ”.

    Inte ett ord om att Jesus var Gud, istället blev han erkänd av Gud.

    Blev de 3000 som kom till tro inte riktigt frälsta? Enligt den Athanasiska trosbekännelsen måste man tänka rätt om de tre personerna i gudomen.

    Det är du som har ett problem, nämligen att visa att apostlarna förkunnade att Jesus är Gud. Kan du inte det kan du lägga ned försvaret av den postbibliska treenighetsläran. Med önskan om Jesu Kristi Guds välsignelse. Stig Gerdvall

    Like

   • <<Det som är den avgörande frågan är denna: Förkunnade apostlarna att Jesus är Gud?

    Ja, den avgörande frågan är om Bibeln säger att Jesus är Gud, såsom om han själv hävdar det, eller Fadern, profeterna, lärljungarna, etc. Och ja, så står det!

    << Apostlarnas förkunnelse finns i Apostlagärningarna.—

    Apg är skrivet av Lukas. Han var ingen läkare men han är författare till ett av evangelierna som talar om Jesus. Att Jesus är Gud kan ses i de flesta böcker, brev, evangelier i Bibeln. Direkt eller indirekt.

    <<Jesus blev ”erkänd av Gud” och ”genom honom gjorde Gud ”.

    Var menar du att detta går emot treenigheten? Återigen ser jag att du dessvärre förminskar Gud och inte förstår förhållandet när Jesus föddes som ett hjälplöst barn till jorden. Där har han en början och han kommunicerar med Gud Fader som han förstås kallas den ende Guden (och knappast att det skulle finnas en separat Gud vid sidan av Gud). Jesus är visserligen inte "Fadern" men del av Gudshuvudet och därmed GUD. Återigen så avsade sig Jesus många gudomliga egenskaper när han blev människa.

    <<Inte ett ord om att Jesus var Gud, istället blev han erkänd av Gud.

    Att Jesus är Gud vet vi redan då exempelvis Gud Fader kallar sin son för GUD i Hebr. 1:8. Att Gud Fader erkänner Jesus motsäger inte treenigheten. Vi får även veta att alla knän en gång ska böjas för Jesus. Tala om stor ära! Trots att vi tydligt kan läsa att Gud delar inte sin ära med NÅGON.

    << Enligt den Athanasiska trosbekännelsen måste man tänka rätt om de tre personerna i gudomen.

    Diverse trosbekännelser är inte detsamma som Bibeln. Det är Bibeln som kristna bör använda som källa och det är i Bibeln vi lär oss att Jesus är Gud.

    <<Det är du som har ett problem, nämligen att visa att apostlarna förkunnade att Jesus är Gud.

    Jag har redan gett dig exemplet att Thomas kallar Jesus för Min Gud, och det exemplet besvarades med tystnad. Jag har skrivit fler exempel i mina blogginlägg. Jesus hade alla chanser i världen att korrigera de som *tillbad* honom, men valde att aldrig göra så. När Petrus tillbads och när ängeln i Upp. tillbads av Johannes så korrigerade de tillvägagångssättet direkt. Man tillber endast Gud!

    Like

   • Du skrev: <<Jesus omtalas som tjänare, den utvalde och mottagare av Guds ande. Om han var 100% Gud, behövde han då ta emot Guds ande?

    Ja Jesus som människa kan och bör beskriva sig som tjänare (och mottagande av Guds Ande likaså). Det är ett av Jesus många attribut och namn, utöver exempelvis GUD, skaparen, alfa och omega, etc. Jesus valde att komma till jorden som en enkel människa och vi kan läsa hur han avsade sig en del av Guds makt. Vi kan läsa att han underställde sig änglarna, och i andra sammanhang kan vi läsa hur änglar kommer för att tjäna honom. Det beror alltså på var i Jesu tidslinje det händer. Återigen handlar det om att inte sätta våra regler och begränsningar på Gud. Gud är som han vill utan att fråga oss om råd.

    <<“Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala.” (Joh 12: 49)

    Amen, och vi kan läsa att Jesus också valde själv att komma. Båda är sanna.

    Inte heller någon av de övriga verserna motsäger att Jesus är Gud. Läs gärna på min blogg, för jag har täckt detta om Jesus tidslinje. Återigen, som ett nyfött barn kan man knappast mena att han fortfarande innehade samtliga Guds attribut. Inte heller när han växte upp och inte ens som vuxen då han fortfarande var (av eget beslut) begränsad i en människokropp.

    Like

   • hmm … jag märker att denna sida återger den skrivna texten lite knasigt då och då. När jag skrev: “min ande” så står det: “min andra”
    Står det något knasigt i det jag skriver så ber jag om ursäkt…
    mvh: K. Wilkman

    Like

 4. Det finns en Gud. 1 Timothy 2:5, Och den enda Guden är en ande. John 4:24. Han har en son. Luke 1.31-33, var i Gud är lekamligen, detta hände vid Johannes dop, av Jesus, sonen blev smord, med den Helige Anden. Matthew 3:16-17, sonen är en man, och i honom finns Fadern. Colossians 2:9, Guds namn är Jesus kristus, och hans son fick namnet i arv. Hebrews 1:4, Gud är en, Fadern, är Gud, och han är den helige Anden. Fadern sonen och den helige anden är titlar på Fader och sonen, sonen Jesus finns inte i gudomen men gudomen finns i sonen Jesus. Amen.

  Like

  • Hej Mika!

   <<Guds namn är Jesus kristus, och hans son fick namnet i arv.

   Gud har många namn. Jahve, Underbar, Herrarnas Herre, Alfa och Omega, etc. Hebr. 1 förklarar att sonen genom arv fått ett såpass större namn än änglarna. Även Jesus är ju GUD, Herrarnas Herre Alfa och Omega, etc. Vi kan även läsa att Jesus fanns med sin Fader från begynnelsen så Jesus finns i Gudomen. Allting är ju skapat av Jesus som finns i Gudomen, samtidigt som vi kan läsa att Jahve skapat allting ensam och ingen var med honom. Men Jesus var ju med honom? Ja, så Jesus finns alltså i Gudomen som är EN.

   Mvh

   Like

 5. Treenighetsläran är en skapelse av kyrkofäderna. Dessa hade ett hellenistiskt/hedniskt tänkande att den som gör under måste vara Gud.
  Det treenighetsförespråkare aldrig citerar är de texter som visar att Fadern allena är den ende sanne Guden. Petrus bekännelse “du är Messias den levande Gudens son” gjorde Jesus glad. Vad får oss att tro att detta har ändrats.

  NT är mycket tydlig när Paulus i 1 Kor 8:6 skriver “…så har vi bara en Gud, Fadern, och en Herre Jesus kristus..”

  Paulus inleder många brev med att välsigna Jesu Gud: “Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader”.

  Jesu pånyttfödda lärjungar har samma Gud och Fader som Jesus.
  Joh 20:17: “Jesus sade till henne: “Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till Fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min Far och er Far, till min Gud och er Gud.””

  Upp 1:5-6: “och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod 6 och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.”

  Gud kan inte ha en Gud. Är Jesus Gud kan han inte ha en Gud.

  Joh 17:3: “Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”

  Vem är den ENDE sanne Guden? Jo, den som sänt Jesus Kristus, d v s som sände honom som den utlovade Messias, smord av Gud.

  Bibelns Gud (YHWH) är evigt oföränderlig. Han är ingen människa och han kan varken födas eller dö.

  Varje gång du läser “Gud och Jesus” i NT så är det totalt oförenligt med treeenighetsläran.

  Like

  • Hej Stig

   Både Bibeln och kyrkofäderna säger unisont att Jesus är Gud. Läs gärna mina artiklar om just treenigheten där jag tar upp de verser du nämner. Vår skapare har ingen fysisk son ihop med någon kvinna, så när vi talar om “Guds son” så handlar det alltså om att vara son på ett annat sätt. Bibeln säger ju att Jesus var med sin Fader från begynnelsen och att det inte finns någonting skapat (synligt eller osynligt) som fanns före honom.

   Gud Fader kan inte dö men Gudshuvudet kan bestämma att en son ska födas till världen och ta en människas skepning samt dö för våra synder. Denna person kan dö, och även återuppstå. I Hebr. 1 ser vi Gud Fader kalla sin son för Gud.

   Här är citat från kyrkofäder vilket visar att de ser Jesus Kristus som Messias och Gud.

   https://bjorkbloggen.com/2013/08/06/citat-fran-kyrkofaderna-visar-pa-jesu-gudom-och-treenigheten-precis-som-bibeln/

   MVH

   Like

   • Tack för ditt svar. Jag har studerat detta ämne under många år och känner till kyrkofädernas läror mycket väl. Det var när det judiska inflytandet i den messianska rörelsen avtog och de helliniserade hedningarna tog över, som det blev viktigt att utreda det som apostlarna inte ens tog upp.

    Ja Guds son har inte med reproduktion att göra, utan med ställning. “Messias Guds son” var ett judiskt begrepp under andra templets tid, en messiansk titel.

    Hur ser du på de texter jag citerade? Det är ju helt uppenbart att Jesus och vi har samma Gud och Fader, om vi skall tro Bibeln. Texterna om att Jesus har Fadern som Gud är dessutom skrivna efter Jesu uppståndelse. Lita på Bibeln, inte på kyrkofädernas tro.

    Rom 8:17: “Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom.”

    – Texten säger att vi och Kristus tillsammans är Guds arvingar. Varför behöver Jesus ärva Gud?
    Dessutom är “Gud” enligt TL tre personer som tillsammans utgör Gud, d v s YHWH.
    Jesus ingår ju enligt TL i begreppet “Gud”, varför då ärva sig själv?

    För en bibeltroende är det viktigt att gå till botten med kyrkofädernas obibliska läror.
    TL har skap så mycket lidande bland trons folk under historien, inte mins för judar under den spanska inkvisitionen.
    Må Jesu Kristi Gud, han som är Israels Gud, välsigna dig!
    Sig

    Like

   • Hej Stig
    Jag håller med dig om att det är viktigt att gå till botten med kyrkofädernas läror eftersom det kan finnas en risk att de inte överensstämmer med Bibeln. Tänk bara på Augustinus som vände upp och ner på det mesta, men då hade det å andra sidan gått några århundraden. Kalvinisterna är ju starka anhängare av både Augustinus och Kalvin. Kyrkofäderna innan dess var mer enhetliga och det gäller definitivt läran att Jesus är Gud.

    Om du skrollar ner på högersidan av bloggen ända tills du når kategorierna om “treeenighet …” så kan du hålla musen stilla över kategorierna så att du ser artiklarna som radas upp som överskrifter. Sen kan du gå in i den kategorin och bläddra till önskad artikel.

    Bibeln kallar Jesus både “Messias” och “Guds son”, samt en del andra namn såsom “Gud”. Som en temporär Guds son på jorden så var Jesus människa som vi och kommunicerade med sin Gud Fader i himlen som vi genom bön.

    Du säger “Texterna om att Jesus har Fadern som Gud är dessutom skrivna efter Jesu uppståndelse.”. Du menar alltså texterna i Bibeln? Sedan skriver du ” Lita på Bibeln, inte på kyrkofädernas tro.” Ja, jag vill gärna tro på alla Bibelns texter – både före och efter Jesu uppståndelse.

    Eftersom Jesus temporärt vad Guds son så behövde han också byta kropp och bli förhärligad efter uppdraget. Jesus har inte alltid varit en människa på jorden men han har alltid varit inkluderad i Gudshuvudet. Fil .2 förklarar ganska bra hur Jesus har ändrats i skepnad, för Gudshuvudet har kapacitet att välja ut Jesus att födas som människa på jorden för en liten tid. Till det YTTRE var han alltså människa en liten tid:

    Fil. 2:6 Han var till i Guds gestalt
    men räknade inte jämlikheten
    med Gud som segerbyte[b],
    7 utan utgav sig själv
    och tog en tjänares gestalt
    och blev människan lik.
    När han till det yttre
    hade blivit som en människa,
    8 ödmjukade han sig
    och blev lydig ända till döden –
    döden på korset.

    9 Därför har Gud också
    upphöjt honom över allting
    och gett honom namnet
    över alla namn,[c]
    10 för att i Jesu namn
    alla knän ska böjas,
    i himlen och på jorden
    och under jorden,
    11 och alla tungor bekänna
    att Jesus Kristus är Herren,
    Gud Fadern till ära.

    GVD

    Like

   • Tack för ditt svar.

    Du skrev: “Du säger “Texterna om att Jesus har Fadern som Gud är dessutom skrivna efter Jesu uppståndelse.”. Du menar alltså texterna i Bibeln? Sedan skriver du ” Lita på Bibeln, inte på kyrkofädernas tro.” Ja, jag vill gärna tro på alla Bibelns texter – både före och efter Jesu uppståndelse.”

    – Jag menade att man brukar före fram argumentet att på jorden hade ju Jesus Fadern som Gud. Därför skrev jag att de texter jag citerade skrevs när Jesus förhärligats. Det är m a o i himlen han har Fadern som Gud.

    Jag kan förklara Fil 2, vilket är den klassiska text man för fram som bevis för att Jesus är Gud, men skrift måste kunna förklara skrift. Paulus kan inte ena gången skriva att “så har vi bara en Gud Fadern” för att i andra texter säga att Jesus är Gud.

    För ca 20 år sedan var jag som du en ivrig försvarare av kyrkofädernas kristendom, men blev genom att studera Bibeln övertygad om att apostlarna inte förkunnade att Jesus är Gud.
    När man tar del av den Athanasiska trosbekännelsen, så finns det inte en enda hänvisning till Bibeln. “Den som inte tänker så om de tre personerna i Gudomen, kan inte bli salig”, står det.
    Apostlarna förkunnade inte detta. I 1 Kor 15:1-11 redogör Paulus vad som var alla apostlarnas frälsande budskap. Det räcker.

    Jag vet inte hur mycket du studerat kyrkofädernas läror, är det inte lite märkligt att hednakristna ledare som levde århundraden efter apostlarna kallas så. Varför kallas inte apostlarna för kyrkans fäder? Jag vet varför! Det kyrkofäderna skapade var en “judenrein” kristendom antisemitisk i sina gener. Detta har gjort kristendomen till den största förföljaren av det judiska folket.
    Reformerad evangelisk kristendom har delvis gjort sig av med sin antijudiskhet, men mycket finns kvar. Jag är själv uppväxt inom Örebromissionen och är pånyttfödd och andedöpt.
    Det anathema om att gå förtappad, om man inte tror den athanasiska trosbekännelsen, har hållit stora delar av Guds folk i en demonisk fruktan under hela historien.

    Vi som är pånyttfödda skall inte grunda vår tro på annat än på apostlarna och profeterna (Ef 2).

    Vid kyrkomötet i Calcedon år 451 var det stora stridsämnet Jesu två naturer, hur de förhöll sig till varandra. De skulle utreda något som inte behövdes utreda av den enkla anledningen att Jesus var en människa, i allt lik sina bröder, men utan synd. I alla fall tog de hjälp av det döda helgonet Euphemia. Detta kan du läsa om här. Det är sann kyrkohistoria.
    http://dce.oca.org/assets/templates/bulletin.cfm?mode=html&id=33

    Hälsningar!
    Stig G

    Like

   • Hej Stig

    <-   Det är m a o i himlen han har Fadern som Gud.

    Ah då förstår jag dig, men vi talar hur som helst om "Gudomen" eller "Gudhuvdet" och hur personerna i Gudomen bestämmer sig för att agera. Det är inte en paradox att uttrycka samma förhållanden i Gudhuvudet som gällde när Jesus levde som människa.

    Kol. 2:9  I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt,

    <<Paulus kan inte ena gången skriva att "så har vi bara en Gud Fadern" för att i andra texter säga att Jesus är Gud.

    Båda kan vara sanna. Paulus förklarar bara de olika rollerna i Gudomen men notera att han exempelvis säger "det finns bara en Herre, Jesus Kristus …" samtidigt som vi gång på gång kan läsa att Gud Fader förstås är Herren. Paulus talar inte emot sig själv. Båda kan vara sanna i rätt sammanhang. När det handlar om Kyrkan/församlingen brukar vi se Jesus som Herren. Läs denna artikel om just detta, att en av Gud Fader eller Jesus Kristus beskrivs som *den enda* av sitt slag, och ändå kan vi läsa om exakt samma beskrivning om den andra.

    https://bjorkbloggen.com/2013/08/13/ar-gud-fader-den-ende-sanne-guden-och-darmed-inte-jesus-joh-173/

    <<För ca 20 år sedan var jag som du en ivrig försvarare av kyrkofädernas kristendom

    Nej, jag har aldrig varit en "ivrig försvarare av kyrkokfädernas kristendom". Jag har Bibeln som grund men glädjer mig förstås att även de tidiga kyrkofäderna håller med Bibeln om Jesu gudom. Att de höll med om detta upptäckte jag dock långt senare .

     <<När man tar del av den Athanasiska trosbekännelsen, så finns det inte en enda hänvisning till Bibeln.  

    Jag förstår, och jag föredrar att se vad Bibeln säger om saken i stället för mänskliga trosbekännelser. 

    <<Apostlarna förkunnade inte detta. I 1 Kor 15:1-11 redogör Paulus vad som var alla apostlarnas frälsande budskap. Det räcker.

    Apostlarna lärde definitvt ut detta och Paulus säger ingenting annat. Inte varje vers i Bibeln talar om Gudomen. När det gäller frälsning kanske det står att "tro" frälser, men det måste kombineras med andra verser som exempelvis säger att tro utan gärningar är död, etc.

     <<Jag vet inte hur mycket du studerat kyrkofädernas läror, är det inte lite märkligt att hednakristna ledare som levde århundraden efter apostlarna kallas så.

    Jag vet inte vilket skulle vara det bättre namnet. Nu är dessutom begreppet vedertaget och alla vet vad man syftar på när man nämner det. 

    << Varför kallas inte apostlarna för kyrkans fäder?

    Förmodligen för att göra åtskillnad på lärljungarna/apostlarna som var ögonvittnen och/eller levde nära Jesus närmaste krets, och lärljungarnas lärljungar och senare kyrkoledare. Helt logiskt.
     
      <<Vi som är pånyttfödda skall inte grunda vår tro på annat än på apostlarna och profeterna (Ef 2).

    Personligen känner jag ingen kristen som är av en annan åsikt 

    GVD!

    Like

   • Allt det du för fram kan jag bemöta, men orkar inte. Men bjuder på litet att fundera över.

    2 Kor 3:17: “Herren är Anden och där Herrens Ande är finns frihet”.
    Anden är en separat person enligt TL. Hur går det ihop?

    Mark 12:28-34: “En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: “Vilket är det främsta av alla buden?” Jesus svarade: “Det främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”
    Den skriftlärde sade: “Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. Han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sade han till honom: “Du är inte långt från Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom något mer.”

    – Jesus och den skriftlärde var helt överens om vad det innebär att Gud är en. Antingen trodde bägge att Gud var treenig, eller så trodde bägge det som judendomen alltid trott.

    Det finns inte en antydan att någon av apostlarna förkunnade att Jesus var Gud. Ingen i NT bad till Jesus i betydelsen tillbe, annat än att än sjuka bad att bli helade.

    Jesus själv lärde oss att be till Fadern. Vi skall be till Fadern i Jesu namn. Jesus är vägen till Gud.
    Jesus är medlaren mellan Gud och människan.

    1 Tim 2:5: “Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus,”

    Om Gud är fler än en i texten, så är också medlaren fler än en. Här hade Paulus ett fint tillfälle att lära ut att Jesus är Gud, men Jesus var en människa när han levde här. Nu är han efter förhärligandet upphöjd och sitter på Guds högra sida. Om Gud här består av tre personer så ingår Jesus i begreppet “Gud”. Då sitter han vid sidan av sig själv. Snurrigt!

    TL är en förförståelse som man läser in i texterna, men som alla apostlarna var totalt främmande för. Israels Gud är en och denne ende kallas också Fadern. Anden är ingen egen person utan Guds Ande. Jesus är Messias den levande Gudens son.

    Vi får tro olika utan att riskera av bli bränd på bål. 🙂

    Like

   • Hej Stig

    Tack för att du delar med dig av dina tankar på ett mycket sympatiskt sätt, trots att vi tycker helt olika 🙂

    Jag skriver förhållandevis snabbt så det blir mycket text igen …

    <<Anden är en separat person enligt TL. Hur går det ihop?

    Gudshuvudet är EN men personerna i Gudshuvudet kan agera separat. Det är givetvis svårt att helt förklara GUDs konstruktion som är Skapare av allting, men vi får ändå en bra bild i Bibeln. Gud har full kapacitet att dels befinna sig i en buske samtalandes med Mose, liksom han befinner sig på andra platser och bevakar hela jorden samt ser alla människors tankar. Jesus sa :"För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." (Matt. 18:20). Det antyder att han (i en viss skepnad) kan vara på flera ställen samtidigt eftersom det kan finnas grupper av 2-3 personer på flera ställen. 

     <<Antingen trodde bägge att Gud var treenig, eller så trodde bägge det som judendomen alltid trott.

    Judarna såg Jesus som en stötesten, men Jesus försökte förklara för dem att han är den som skrifterna talar om. Det inkluderar barnet Emmanuel (Gud med oss) och att profetior uppfylls i honom. <<Det finns inte en antydan att någon av apostlarna förkunnade att Jesus var Gud. Ingen i NT bad till Jesus i betydelsen tillbe, annat än att än sjuka bad att bli helade.

    Om det nu var vanligt att man böjer knä och tillber vem som helst, varför kritiserade Peter omedelbart Cornelius när han böjde sig ner inför honom (Petrus), och varför gjorde ängeln Gabriel likadant gentemot Johannes? "Endast en ska du tillbe", säger Jesus, och hade utomordentliga tillfällen att göra klart för hans lärljungar som tillbad honom att sluta upp med det precis som Petrus och ängeln Gabriel gjorde när de blev utsatta för tillbedjan. Ingen gång gjorde Jesusdet utan lät sig tillbes precis som den alfa & omega han är. Det passar bra ihop med så många andra skrifter, såsom där judarna helt öppet förklarade att de avsåg stena honom till döds just för att han som människa gjorde sig till Gud. "Gud" är också vad Gud Fader kallade sin son i Hebr. 1. Gud skapade jord och himmel helt ensam. Ingen var med honom, enligt många verser. Sen säger vers efter vers att allting skapades genom JESUS och att det inte fanns något synligt/osynligt före honom. Så Jesus var med Jahve trots allt i skapandet. Antingen har Bibeln tvärfel eller också kan alla knutar lösas genom att konstatera att Jesus är Gud.  Först då faller allt på plats. Detta är ingen lära som har sin början hos kyrkofäderna utan från Bibeln. " "Min Herre och min Gud!"sade Tomas till Jesus efter att han såg spikarna. Även här skulle Jesus för att skingra felaktiga teologier förklara att han själv INTE är Gud, men återigen så gör aldrig Jesus det. Han låter sig kallas Gud, förlåter synder (som endast Gud kan göra) och låter sig tillbes. 

    <<Jesus själv lärde oss att be till Fadern. Vi skall be till Fadern i Jesu namn. Jesus är vägen till Gud.

    Ja, så ska vi be och så bad även Jesus när han levde som människa på jorden när han samtalade med Gud Fader i gudomen. <<Jesus är medlaren mellan Gud och människan.

    Amen1 Tim 2:5: "Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor: människan Kristus Jesus,"

    Gud är en, amen, Jesus är människan och medlaren, amen. Detta säger inte emot Gudshuvudet. Gud Fader var ju aldrig någon människa eller ansågs vara medlare.  <<Om Gud är fler än en i texten, så är också medlaren fler än en.

    Fast Gud är inte fler än just en. Vi har EN Gud och Gudshuvudet kan bestämma att låta Jesus födas som människa på jorden. 

    <<Då sitter han vid sidan av sig själv. Snurrigt!

    Nej, Jesus sitter inte vid sidan av sig själv utan vid sidan av Gud Fader i Gudomen. Vi kan inte begränsa Gud och mena att han inte kunde låta Jesus födas till jorden samtidigt som Gudomen fortfarande finns kvar på ett annat ställe – samt att Jesus som har ursprunget i Gudomen fortfarande är Gud (även om han tillfälligt tackade nej till vissa egenskaper). Gudomen kan dela på sig som sanden och tillbaka igen. 

    Ja vi får tycka olika 🙂 GVD!

    Like

   • Hej igen! Jag väljer att inte kommentera. Det du skriver är varken enligt Bibeln eller treenighetsläran. Ett exempel på det sistnämnda är att TL lära att Anden inte är varken Fadern eller Sonen. Bibeltexten säger att “Herren är Anden”. Oavsett om du sätter in Fadern eller Jesus som “Herren” i texten, så kolliderar det med TL.

    Ordet “gudom” finns bara på ett enda ställe i hela bibeln, Kol.2:9. I detta enda exempel så har det inget med TL´s Gudom eller Gudshuvud (vilket du förmodligen hämtat från en googleöversättning från engelskan) at göra. Gudom står för allt det Gud är och fullheten av Guds kvalitéer har tagit sin boning i den uppståndne Messias Jesus. Skulle Jesus ingå i en “Guddom” så hade han allt detta redan och behövde inte bli given detta. Det får bli allt.

    I Sv Folkbibeln tillbes Jesus, men i 1917 års övers. föll man ned i vördnad. Det ord som används är “proskuneo” vilket ordagrant betyder falla ned. Det är upp till översättarnas teologiska inställning som avgör hud man skall tolka detta ord.

    Det blev lite kommentarer ändå.
    Ha en skön sommar!
    Må Jesu kristi Gud vara med oss alla!
    Sig

    Like

   • Hej Stig

    Att ordet Gudom endast finns på ett ställe i Bibeln räcker, för det finns otaliga verser som visar att Jesus är Gud. Ja Herren är Anden, och Bibeln säger också att det endast finns en enda Herre (Herrarnas Herre) trots att både Gud Fader samt Jesus beskrivs som detta. Det går bara ihop med treenighetsläran. 

     << Skulle Jesus ingå i en "Guddom" så hade han allt detta redan och behövde inte bli given detta.  

    Ja allt detta är givet Jesus eftersom han alltid varit en del av Gud. Men då får vi komma ihåg vad Fil. 2 säger om Jesus igen, att han för en liten tid avsade sig vissa kvaliteter då han valde att bli människa som oss. När han klarade det uppdraget så står han med seger och det kommer en ny dimension. Gud Fader säger ju "Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom.". Jesus har alltså olika skepnader före och efter han kom in som människa till världen, och i Gamla Testamentet så fanns han även som Herrens Ängel (ingen skapad ängel, utan just Herrens Budbärare). Läs gärna min bloggartikel om Herrens Ängel som i flera verser identifieras som Gud. Om endast Gud Fader är Gud och inte Jesus så blir vi återigen lurade av texten där Gud Fader själv säger att sonen ska tillbes av änglarna. Men i kapitlet efter läser vi "En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna". Så en tid var Jesus ringare än änglarna och en annan upphöjd tid ska änglarna tillbe honom. 

    Det grekiska ordet för "tillbe" har jag skrivit en lång bloggartikel om och jag tror inte världens översättare har översatt fel. Jehovas vittnen kanske önskar att det är en felöversättning så att det överensstämmer med deras lära. Jag frågade redan i förra inlägget varför Petrus och ängeln Gabriel var så snabba att korrigera Cornelius respektive Johannes när de föll ner för att tillbe. Gabriel sa: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, som har vittnesbördet om Jesus. Gud skall du tillbe. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande" (Upp 19:10). Denna rättelse vore helt obegriplig såvida Gabriel inte uppfattade Johannes knäböjning (kallad "tillbedjan") just som en tillbedjan som var FEL med motivering att Gabriel ju bara var en medtjänare samt att det är GUD som vi ska tillbe.

    Trevlig kväll och GVD!

    Like

   • God is a spirit John 4-24
    God is not a man Numbers 23-23
    Jesus Christ the son of God is a man. 1 Timothy 2-5
    Jesus Christ the son of God is not a spirit Luke 24-39

    Like

   • Gud (Gud Fader) kallar sin son för GUD, och treenigheten är det enda som kan lösa det dilemmat med tanke på att Gud är en.

    Hebr. 1:8 säger han om Sonen: »Gud, DIN TRON förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.9 Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, O GUD, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder»(1917)

    Like

   • Ok. Tänkte kolla lite närmare koiné-grekiskans grammatik. (uh, låter som om jag var en professor he he…) När man vill bevisa att det är Jesus som är den allsmäktige Guden så citerar man Joh 1: 1 enl. Bibel 2000: “… och Ordet var Gud.”
    Om man tittar Joh 1: 1 i den s.k. “mellanradiga” så står det:
    “en achE En *ho logos kai *ho logos En pros *ton theon kai theos en *ho logos”

    Jag har markerat de bestämda artiklarna “ho” och “ton” med en asterisk så att de syns bra.
    Det finns ingen obestämd artikel i koiné-grekiskan men däremot finns det bestämd artikel: “ho” och “ton”. Intressant nog så fungerar den bestämda artikeln här på samma sätt som engelskans “the”.
    Därför så återger jag här samma avsnitt i råöversättning ord för ord:
    ” In beginnign was *the word and *the word was toward *the god and god was *the word.

    Jag markerade de bestämda artiklarna här också.
    The word d.v.s. ordet (orDET) med bestämd artikel.
    Samma sak med The God = Guden (guDEN) i bestämd form. Men sedan står det: “and god was THE word” alltså ingen bestämd artikel, bara: “and god …” som ska översättas: “… a god was THE word.”
    alltså” … och en gud var ordet.” Jesus kan ju kallas en gud d.v.s. han är gudomlig, men han är inte GuDEN den allsmäktige. det är bara Fadern som är det.
    Lägg märke till att på Jesus tid och även innan så kallades t.ex. domare gudar eftersom de hade stor makt. Dud = en som är mäktig. Ja Jesus är en gud eftersom han har fått sort makt och stort ansvar som “mästerlig arbetare vid Faderns sida”.
    Fadern har delegerat här.

    “”

    Like

   • Min lärare i Grekiska (Uppsala universitet) visade ett dokument om just detta avsnitt och hur Jehovas vittnen har helt fel i sin tolkning. Världens översättare skulle alltså ha fel men Jehovas vittnen rätt? Nej, förstås inte.

    <<<Jesus kan ju kallas en gud d.v.s. han är gudomlig, men han är inte GuDEN den allsmäktige. det är bara Fadern som är det.

    Du ser alltså Jesus som en gud. Bland andra gudar. Det är vad du får texten till, och det går inte att rädda detta med att du sedan tolkar det vidare till "gudomlig". Nej, ordet är (svenska) Gud. Även resten av texten handlar om hur Jesus var i begynnelsen med Gud, trots att vi på andra stället kan läsa hur ingen var med Jahve (Gud). Vi kan läsa att allt kommit till genom honom, vilket står att läsa om både Jahve och Jesus. Världen har kommit till genom Jesus (vers. 10) och som sagt, ingen var ju med Jahve vid skapelsen … Detta ord blev kött, vilket förstås bara kan betyda att ordet både fanns i begynnelsen, skapade hela världen och sedan föddes till jorden som människa. Vi kan läsa vidare " Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud". Att Jesus är Gud och Skaparen kan inte bli tydligare än så.

    <<Lägg märke till att på Jesus tid och även innan så kallades t.ex. domare gudar eftersom de hade stor makt.

    Jag har även skrivit om detta på min blogg. Använd sökrutan eller kolla under artiklarna om treenigheten. .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s