Waco, Texas 1993

Sanningen är att de goda människorna fanns på insidan av byggnaden, och de onda på utsidan 

Ända sedan katastrofen inträffade har jag trott på medias propagandaberättelser om församlingsledaren David Koresh, men sedan jag sett filmerna inser jag att jag inte bör stämma in i de negativa ryktena om honom eftersom det inte finns bevis för det som sägs. När man undersöker ursprungsällorna till den mörka beskrivningen av David så kommer man fram till en viss man som varit tvungen att lämna byggnaden då han inte fick vara den ledare som han önskade vara. En annan man anslöt sig till hans sida – en man om var involverad i en vårdnadtvist gällande sitt barn som fanns med i församlingen. Båda hade goda anledningar att svärta ner bilden av församlingen, och FBI hade sedan goda skäl att innan, under och efter attacken fortsätta att sprida samma budskap genom media (som tacksamt hjälpte till) för att motivera det våld som de utövade under belägringen.

AFP och FBI agerade tyvärr på ett sådant sätt att människorna i byggnaden INTE var motiverade att komma ut pga dödsskjutningar av andra medlemmar. David Koresh började med att öppna dörren för att förhoppningsvis kunna ha ett samtal i fredens tecken, men han blev genast beskjuten och träffades av ett skott. Vidare sköts några av de församlingsmedlemmarna som råkade befinna sig utanför byggnaden bl a ett av David Koreshs barn. När elden sedan började i slutskedet (som enligt filmen verkar ha startats av FBI), så dog ytterligare några människor när de flydde byggnaden och krypskyttar sköt dem (förmodligen bl. a Delta Force som medgivit detta några år senare)! Skälet till att människorna i byggnaden inte ville komma ut var helt enkelt för att hotbilden utanför byggnaden var enorm, och de visste att de riskerade sina liv om de lämnade byggnaden. I USA är det olagligt att skicka arméer på inhemska medborgare, men ändå var det precis det som de gjorde. Vad ont hade människorna i byggnaden gjort för att förtjäna en sådan behandling, där t o m tankers började demolisera byggnaden?

Det förekom ganska många lögner från FBI:s sida, och FBI var också den enda källan till information till media. När som helst 1993 hade de kunnat stoppa David och göra sina förfrågningar – när han åkte till affären, eller när han utförde andra dagliga ärenden – men ändå valde de att belägra hela byggnaden och utsätta så många personer för fara. Hela tiden uttryckte de sig om sin hänsyn till de kvinnor och barn som fanns i byggnaden, men deras handlingar visade motsatsen. Olaglig tårgas kastades in i byggnaden, och framför allt i just den bunker där kvinnor och barn tagit sin tillflykt. Fyra personer dödades av FBI:s egen personal, och alla fyra var före-detta livvakter till Bill Clinton. Enligt den starkt censurerade filmen från FBI (där många scener är bortklippta) så verkar det som männen sköts av sina egna. Alla fyra fick ta emot flera skott, och det som de hade gemensamt var ett speciellt skott i närheten av nacken. Man kan tänka sig att FBI gärna ville elda ner hela byggnaden eftersom de måste dölja den enorma mängd skotthål och annat som inte passar ihop med deras officiella berättelse.

Stor kritik måste ges till massmedia som i en del fall mycket väl kände till delar av sanningen men ändå valde att inte förmedla den. Utomamerikansk massmedia repeterar i sin tur endast det som amerikansk mainstream media informerar, och på så sätt kan propagandan spridas över  jorden.

Här är hela spellistan från min Youtubekanal. En del filmer har dålig kvalitet och andra inte.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s