Arkiv

Har PAUL WASHER och JOHN PIPER rätt eller Bibeln? Bestämmer Gud allt?

Paul Washer och John Piper är kalvinister, och även om alla kalvinister mer eller mindre uttrycker sig som om de i stället vore synergister (där människor har möjlighet att lyda eller inte lyda Gud), så är de ändå anhängare av det filosofiska systemet kallat TULIP. Det är helt enkelt inte möjligt att vara en konsekvent kalvinist eftersom hela systemet är byggt på bibelmotsättningar, och det är därför det förekommer så mycket ”double speak” (dubbla budskap, att tala med kluven tunga) hos kalvinister.

paul washer

 

Jämför med vad Bibeln säger: Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst OCH ÖPPNAR DÖRREN, skall jag gå in till honom—”. 

Om det hade hängt på Jesus önskemål så hade ALLA varit frälsta, eftersom Gud inte vill att någon ska gå förlorad.

2 Petrus 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Hes. 33:11  dem: Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktigevänder om från sin väg och får levaVänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?

Luk. 15:7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Men kruxet är människans egen vilja och bångstyrighet. Gud skulle absolut kunna eliminera det kruxet i en handvändning och göra oss alla till förprogrammerade robotar som aldrig tänkte en felaktig tanke, men nu har Gud i stället föredragit idén att skapa människan till sin avbild och med en fri vilja – och därmed ansvarig för sina egna handlingar. Bibelns beskrivning av Jesus är att han INTE forcerar en stängd dörr, utan låter oss öppna dörren om vi vill – men då ska vi också känna till konsekvenserna för det beslut vi tar. Öppnar vi dörren leder det till liv tillsammans med vår skapare, men om vi vägrar så blir vi separerade från honom pga av vår synd.

Upp. 3:15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. 19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 21 Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.22 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.”

Luk. 11:5 Han sade till dem: ”Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd. 6 En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting att sätta fram åt honom, 7 – vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. 8 Jag säger er: Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd.9 Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Matt. 7: 7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Vi kan påverka Gud och andemakter med våra böner.

Kol. 4:3 Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet – det är för den jag är fånge –

Jämför också med det John Piper säger här bredvid. john piper

Vi vore helt förlorade utan Gud, men Bibeln visar dock att Gud inte frälser oss eller fördömer oss utan att vi själva är grunden för hans beslut. Det hänger alltså på oss och på det sätt vi valt att leva vår liv. Detta förminskar inte Guds storhet på minsta vis. Om Gud väljer ut vem som ska bli frälst, så väljer han också ut vem som inte ska bli frälst, och Guds beslut kan man inte förhäva sig emot. Ett sådant orättfärdigt sätt har inte Bibelns Gud, som ger alla en chans till frälsning.

Matt. 19:16 En man kom fram till Jesus och frågade: ”Mästare, vad skall jag GÖRA för gott för att få evigt liv?”17 Jesus sade till honom: ”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.” 18 Han frågade honom: ”Vilka?” Jesus svarade: ”Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, 19 Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv.”

Matt. 25:46 [Om fåren och getterna] Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har GJORT för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Rom. 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?

Rom. 2:6 Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.

Mark. 10:29 Jesus sade: ”Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.

Joh. 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.

Gal. 6:8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Jud. 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

Annonser

Drogen som orsakar förlust av DEN FRIA VILJAN – och jämförs med KALVINISM

Det här är en utmärkt video som handlar om ämnet/drogen Skopolamin (sanningsserum), som kan orsaka ett hypnotiskt tillstånd som gör att brukaren förlorar sin fria vilja samt inväntar order/uppmaningar som han ”gärna” följer – oavsett vad uppmaningarna gäller. Det handlar alltså om en livsfarligt ämne som kriminella använder sig utav för att komma åt ägodelar, eller för att utnyttja människor på andra sätt. Om den här drogen orsakar så att offret ”gärna” lyder order att tömma sitt eget bankkonto för att ge förövarna, kan man verkligen säga att han gjort så med fri vilja? Hans vilja var ju inte fri utan manipulerad! En manipulerad vilja är inte fri. Om man endast har möjlighet att välja ETT alternativ, så har man ingen fri vilja.

Videon ger en ypperlig jämförelse med kalvinism (som är grundat på monergism), som just lär att ”ingenting sker emot Guds vilja” och att människor föds som utvalda/ej utvalda, och att de utvalda aldrig någonsing kan bli befriade från den syndfulla natur som av ren nödvändighet gör att de syndar och heller inte vill veta av Jesus. Den reformerta linjen är grundat på TULIP, och den filosofin säger att Jesus inte dog för alla människor utan endast några få (de utvalda). Övriga har därmed ingen chans att någonsin finna Gud och bli frälsta, och de tvingas därför att bli kvar i sitt mörker.

Visst är det väl de skurkar som orsakar detta hypnotiska tillstånd som är skyldiga, och inte de stackare som råkar ut för drogen emot sin vilja? Det borde betraktas som en självklarhet att det är de som orsakar tillståndet som är bovarna, men är man kalvinist så slutar man att tänka logiskt. Då tror man i stället (om man vill vara konsekvent med kalvinismen) att det är de värnlösa offren som är skyldiga till sitt olyckliga tillstånd – trots att det själva inte hade något som helst val, och absolut ingenting att säga till om.

Kalvinister försöker säga ”Jamen de VILL av fri vilja vara kvar i sitt mörker helt enligt sin onda natur!”, men om den viljan är manipulerad och dessutom påtvingad, så har de ju inget val! De borde därför inte bestraffas över någonting som står helt utanför deras egen kontroll, men däremot borde de som orsakar det onda hypnotiska tillståndet sättas bakom lås och bom.

Gud går inte hand i hand med djävulen, utan varje gång en människa syndar så sker det emot Guds vilja, och människan ifråga skulle kunna ha valt en helt annan väg.

Bergsjöbloggens inkonsekvens och missförstånd om kalvinism

Detta är svar på en bloggartikel från BERGSJÖBLOGGEN (Författaren är mycket välkommen att kommentera detta inlägg så kan vi ha en dialog om kalvinism på ett moget sätt)

Jag  använder Bergsjöbloggens kommentarer i lila citat 

Jag kan börja med att poängtera att jag ingalunda fokuserade enbart på John Kalvins lära i min bloggartikel om TULIP utan fokuserade på just TULIP. 

Visst finns det grupper inom Kalvinismen som förnekar detta men det är knappast något Calvin själv stod för.
Vad Calvin stod för (Har själv läst igenom hela hans Institutes) var att människan skapades med en fri vilja.—

Svar: Då har du definitivt missat en del citat när du läste Institutes. Läs nedan hur Kalvin menar att ALLT sker enligt Guds vilja, inklusive Adam och Evas fall. T o m DJÄVULEN agerar precis så som Gud planerat enligt Kalvin:

CITAT FRÅN KALVIN 

“God NOT ONLY foresaw the FALL of the first man, and in him the RUIN of his posterity; but also at his own pleasure ARRANGED it” .(John Calvin (Institutes of Christian Religion, Book 3, XXIII)

“The first man fell because the Lord deemed it meet that he should.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“Creatures are so governed by the secret counsel of God, that nothing happens but what he has knowingly and willingly DECREED” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 3)

“We hold that God is the disposer and ruler of all things, –that from the remotest eternity, according to his own wisdom, He decreed what he was to do, and now by his power executes what he decreed. Hence we maintain, that by His providence, not heaven and earth and inanimate creatures only, but also THE COUNSELS AND WILLS OF MEN are so governed as to move exactly in the course which he has destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 8)

“thieves and murderers, and other evildoers, are instruments of divine providence, being employed by the Lord himself to execute judgments which HE has resolved to inflict.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 5)

“The devil, and the whole train of the ungodly, are in all directions, held in by the hand of God as with a bridle, so that they can neither conceive any mischief, nor plan what they have conceived, nor how muchsoever they may have planned, move a single finger to perpetrate, unless in so far as he permits, nay unless in so far as HE COMMANDS, that they are not only bound by his fetters but are even forced to do him service” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 11)

“But since he foresees future events only by reason of the fact that he decreed that they take place, they vainly raise a quarrel over foreknowledge, then it is clear that all things take place rather by his determination and bidding.“ (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

Läs mer citat från Kalvin i min tidigare bloggartikel här

Människan kunde välja mellan gott och ont. Men vid syndafallet valde man att synda och efter det blev man en slav under satan och gör hans vilja. Det är inte att den fria viljan inte finns utan bara att den är förslavad.

Svar: Som du noterat ovan så trodde Kalvin att t o m syndafallet var förutbestämt av Gud. Sen kan det naturligtvis vara så att Kalvin precis som ALLA kalvinister ibland uttryckte sig som om han INTE trodde detta, men då talar han i så fall emot sin egen lära. Läran ÄR att INGENTING sker emot Guds vilja och att ALLT sker precis som Gud vill ha det.

Alltså en icke pånyttfödd människan vill alltså göra det djävulen gör, man vill synda och man hatar det goda ljuset i Joh 3:20 läser vi ”Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas”.
Varför kommer han inte till ljuset jo, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Han vill alltså inte.
Detta är vad man menar när man säger att människan inte har en fri vilja. För antingen är man slav under satan eller under Gud.

Svar: Poängen med TULIP är att INGENTING sker enligt Guds vilja och att ALLTING sker enligt hans förutbestämmelse. Detta innebär att människans NATUR (viljan att göra det onda) OCKSÅ är förutbestämd av Gud. Det är precis detta dilemma jag inleder min bloggartikel med, och jag nämnde också att ingen kalvinist kan lösa detta problem utan att slå knut på sig själva. Jag kan bara notera att inte heller författaren till Bergsjöbloggen lyckades att göra TULIP rumsren genom att försöka ta sig an den frågeställningen. Jag önskar att han åtminstone gjorde ett försök. Kalvinister vill på något sätt äta kakan och ha kakan kvar när man försöker skuldbelägga MÄNNISKAN trots deras egen lära som säger att det är GUD som orsakat så att människan inte vill komma till ljuset.

Calvin och reformerta tror absolut att Gud skapade människan med en fri vilja. Vad vi tror är precis vad jag skrev ovan. 

Svar: Nej min vän. Nu har jag som sagt  inte fokuserat på vad John Kalvin trodde i min artikel utan vad TULIP lär och vad KALVINISTER tror (och det är inte säkert att kalvinister anammar alla John Kalvins läror), MEN som du såg i citaten ovan så trodde faktiskt Kalvin att t o m syndafallet var förutbestämd av Gud. Reformerta tror inte på fri vilja som vanliga människor ser på fri vilja. Reformerta tror ju att ingenting sker emot Guds vilja, och således måste även SYND ske helt enligt Guds vilja. För att människan ”av fri vilja” ska komma till ljuset måste Gud först manipulera hennes vilja så att den blir ”fri” att kunna söka och finna honom. Låter det som fri vilja? För att vara konsekventa med sin egen lära (TULIP) så måste reformerta tro att det var GUD som såg till att människan föddes ond, och att de inte vill komma till ljuset. Människan har ingenting med saken att göra och är endast en nickedocka i Guds hand. Vill människan vara kvar i mörkret och göra ont så är detta ENBART för att Gud VILL att hon ska bete sig så, och Gud FÖRUTBESTÄMDE detta.

Ok, de flesta reformerta har så kallad Expository Preaching där man är väldigt nogranna med sammanhangen. Ganska löjligt att beskylla oss för något sådant.

Svar: Nej, jag har diskuterat med hur många kalvinister som helst (och andra med mig) och vi har noterat att de är experter på att dra verser ur sitt sammanhang för att tvinga dessa verser att konformeras med deras egna åsikter. Jag har hur många exempel som helst, och du får gärna läsa mer på min Blogg för att studera några vanliga försök till att slå sönder verser från sitt sammanhang.

”Många kalvinister är HELT ointresserade av att läsa artiklar och böcker från icke-reformerta”  Vad vet hon om vilka böcker vi har i våra bokhyllor?

Svar: Kan du läsa ovan att jag skriver ”många” kalvinister”? Jag skriver inte ”alla” kalvinister. Jag har som sagt diskuterat med otaliga kalvinister och jag har klart märkt hur ovilliga de flesta är att läsa om Frivilja från dess egen källa. Det första misstaget kalvinister gör är att anta att frivilja-troende är arminians. (Dock inte alla.)

Varför kan Gud förhärda folk? Jo eftersom de redan är syndare så har Gud rätten att göra det.

Svar: Jag har aldrig protesterat mot att Gud kan och HAR förhärdat människors hjärtan. Farao är ju ett bra exempel på detta. Gud skulle aldrig på måfå förhärda att neutralt hjärta och göra det ont, men Gud har vid några tillfällen använt sig av onda människors planer för att åstadkomma någonting gott. Vi kan som bekant läsa att Farao förhärdade sitt hjärta ett flertal gånger innan Gud gjorde det. Ett hårt hjärta kan göras hårdare, och vi kan även läsa om detta i Rom. 1.

Gud skickar inga oskyldiga till helvetet och han förhärdar inte oskyldiga heller.

Svar: Bibelns Gud skickar inga oskyldiga människor till helvetet, men kalvinismens Gud gör det GARANTERAT. Kalvinismens Gud såg till att människor föddes onda och chanslösa. Deras Gud VILLE att de skulle välja ondska och mörker och såg endast till att några få uppväcktes från detta mörker. De övriga var alltså fördömda från start och notera att Gud förutbestämde innan världens begynnelse att dessa människor skulle hamna i helvetet! Således bestämdes det att dessa människor skulle hamna i den eviga elden utan någon som helst anledning, och notera framför allt att SYND inte har någonting med saken att göra. De var ju inte ens födda när beslutet gjordes!

 Man kan ju inte skylla på att vi inte är intresserade eller att vi inte läser icke reformerta böcker 🙂
Förövrigt vet jag reformerta som läser Norman Geislers systematiska teologi och han är inte reformert.

Svar: Fel och fel. Kalvinister verkar ha väldigt lågt intresse för att läsa icke-reformerta böcker, men självklart inte alla. Vidare är Norman Geisler KALVINIST. En ”moderate” kalvinist visserligen, men ändå kalvinist.

Vidare säger hon ”Total depravity (eller Total Inability) innebär att alla är födda i synd”
Nej, vissa tror så bland annat Voddie Baucham visst jag förnekar inte det. Men vad de flesta tror är att vi föds med en syndig natur vilket innebär att vi väljer att synda senare i livet. Man behöver inte lära barnen att ljuga och vara upproriska det lär de sig ändå.

Om vi är födda med en syndig natur så betyder detta att vi är födda i synd. Människan bad inte själv om att få bli född med en syndig natur, eller hur? Så om denna idé är sann så har människan utmärkta ursäkter för sin synd på domedagen när Gud frågar henne varför hon syndat. ”För att vi är födda med en syndfull natur förstås” kan vi svara. Bebisar på 1 månad kan inte ljuga eller synda på något sätt! Framför allt inte ofödda bebisar. Bebisar har ingen syndfull natur och de är oförmögna att synda. Detta är ett urexempel på vad gnosticism/kalvinism kan få oss att tro! Tänk att det finns människor som anser att bebisar är rebelliska!

Sedan har hon fräckheten att säga att vi tror att Gud har tvingat på oss denna natur. 
Vet inte vilken bok hon har läst eller vilken teolog som tror så?.
Vad vi tror åter igen är att människan frivilligt föll in i synden och därmed blev slav under synden och djävulen.

Svar: Så kalvinister lär att människan HELT EMOT GUDS VILJA valde att synda? Jag är ledsen, men detta är INTE vad vare sig TULIP eller Kalvin lär. Inte Westminster Confession of Faith heller. Nej, återigen är läran att INGENTING sker emot Guds vilja, och att ALLTING är förutbestämt av Gud. Således kan människan aldrig i livet välja en väg som inte Gud vill att hon ska välja. Det är helt ok för mig att du argumenterar emot TULIP och Kalvin, men då hoppas jag att du är konsekvent och aldrig kallar dig för kalvinist, om du inte ens tror på den läran. Läran är INTE att människan frivilligt föll in i synden eftersom hon ju inte hade något val! Gud FÖRUTBESTÄMDE att vissa skulle födas ej utvalda, och att andra skulle födas utvalda. Jesus dog inte ens för de ej utvalda! Varför skulle han göra det när Gud ju förutbestämt att de ska hamna i helvetet?

Ja, så tror vi. vi tror att ingen människa vill ha med Bibelns Gud att göra.
Men det största problemet är inte hur Gud kunde utvälja vissa och inte andra.
Det största problemet är hur gud ens kunde utvälja någon.

Svar: Jag hör detta vansinniga argument ofta bland kalvinister. Att Gud (trots att han tvingade på människan en syndig natur) är så god att han ändå valde några som skulle bli frälsta. Gud KAN allså möjliggöra så att ALLA blir frälsta, men väljer i stället att tvinga de flesta människor att vara icke-utvalda, och orsakade därmed att de lever i mörker och oförmögna att söka och finna honom. Tack och lov så är denna monstergud inte Bibelns Gud.

Enligt Ords 17:15 kan Gud inte frikänna en brottsling.
Ändå gör han det gång på gång i skriften och går emot sig själv.

Svar: En brottsling har valet att INTE göra brott. Enligt TULIP så har däremot människor inte detta val. De MÅSTE vandra i mörkret och synda eftersom Gud förutbestämt det och eftersom INGENTING sker emot Guds vilja.

Sedan tror jag knappast folk som inte är utvalda går och är ledsna över det. Bibeln lär ju att de inte vill komma till honom ändå. (Joh 3:20)

Svar: Du tror inte att folk som BRINNER i en eld är särskilt ledsna över det? Kalvinismen lär att människan hamnar i helvetet för att Gud VILLE det och synd har INGENTING med saken att göra eftersom Gud tvingade dem att synda. Först förutbestämmer kalvinismens Gud människan att synda, sen blir han förgrymmad över att de syndar och kastar dem i helvetet. Där har du kalvinismen i ett nötskal. Kan en människa i helvete ångra någonting om kalvinismen är sann? Kan de tänka ”Så plågsamt! Jag borde verkligen ha sökt Gud och levt rätt så hade jag inte hamnat här”? Nej, de kan inte tänka så eftersom det var GUD som ville att de skulle bli födda som icke-utvalda och helt fördömda! Gud predestinerade dem till helvetet innan jorden ens fanns! De har absolut ingenting att ångra, utan de har all rätt att förbanna en sådan monstergud. Återigen; tack och lov är detta inte Bibelns kärleksfulla Gud! Bibelns Gud sänder människor till helvetet för att de SYNDAT av fri vilja trots att de hade valet att INTE synda.

Om man bara fattar detta att människan i sin onda natur inte vill komma till Gud så är kalvinismen inget märkligt utan Limited atonement och Irresistible grace faller naturligt på plats.

Svar: Jag önskar att du försökt att svara på frågan som jag inledde min bloggartikel med. Har människan denna onda natur ENLIGT Guds vilja eller EMOT Guds vilja? Båda svaren utgör problem för kalvinismen. Om du säger att den onda naturen är ENLIGT Guds vilja så är alltså Gud orsaken till vår synd och vi kan klandra honom för allt ont. Säger du att vi har den onda naturen EMOT Guds vilja måste du överge TULIP och kalvinismen eftersom läran är att INGENTING sker emot Guds vilja.

Jo, man kan veta att man är frälst. Det finns frälsnings visshet och jag har funnit den Pris ske Gud.

Svar: Ja BIBELN säger att vi kan veta om vi är frälsta, men enligt kalvinismen så kan man aldrig veta det. Även Kalvin lät väldigt osäker i slutet av sitt liv, och det kan man förstå eftersom han var en mördare och vi har hittills inte hittat support för att han någonsin ångrade detta. Däremot så vet vi att Kalvin skrev sin Institutes när han var en oomvänd mördare. Enligt kalvinismen så kan en människa leva helt rätt och gudfruktigt hela sitt liv, men om han sedan väljer att leva i synd så heter det ”han var inte frälst från första början för då skulle han fortsatt på den vägen”. Om samma person omvänder sig så heter det ”ja, ett tydligt bevis för att han är en av de utvalda frälsta eftersom han ju omvände sig till slut vilket var väntat”. Man kan alltså aldrig veta.

”Vanliga kristna icke-kalvinister tror att människor hamnar i helvetet helt rättfärdigt eftersom de är syndare, vägrar att söka Gud vägrar att komma när han kallar, inte ger honom den respekt och tacksamhet han förtjänar, och för att de inte accepterat Jesus offer på korset som kan få deras synder förlåtna. Det är också det som Bibeln lär ut.” Ja, så tror även vi. Jag håller med 100%

Svar: Då måste du överge TULIP och kalvinismen eftersom detta INTE är vad läran säger. Återigen hamnar människor i helvetet INTE pga sin synd utan för att Gud valde detta innan jorden ens fanns och innan de föddes.

Detta är fullständigt absurt och ett helt felaktigt påstående. Människan hamnar i helvetet enbart på grund av sin synd!.

Svar: Förklara då varför Gud gjorde valet var människor skulle hamna innan de ens var födda. Berätta också om du tror att människan syndar ENLIGT Guds vilja eller EMOT Guds vilja.

Mitt svar är om människan själv får välja så väljer man synden och dess begär och man väljer inte Gud.

Svar: Men människan får inte välja, enligt kalvinismen. Hon är född i mörker endast för att Gud vill det, och hon stannar i mörker endast för att Gud vill det.

Det är inte så lönt att läsa björkbloggens ”presentation” av kalvinismen.
Bättre att lyssna på de predikanter som hon i stället radar upp.

Svar: Jag förstår. Det är bättre att lyssna på predikanter som lär oss att Jesus inte dog för alla människor utan endast vissa utvalda, att Gud förutbestämmer att vi ska synda, och att mord, våldsamheter, stöld, lögn, aborter, våldtäkt, små barn som blir lemlästade inträffar endast eftersom Gud vill det.

Allt du behöver göra egentligen är att ställa dig frågan ”Vill en människa som är fallen ha Gud”?
Om det inte är så Då är reformert teologi sann

Svar: Frågan du ska ställa dig är ”Är människan fallen ENLIGT Guds vilja eller EMOT Guds vilja?” Kalvinismen lär oss glasklart att INGENTING sker emot Guds vilja , och detta betyder att Kalvinismens Gud är regissör av SYNDEN. Vi kan alltså klandra Gud för att vi syndar. Återigen, goda skäl att fly allting som luktar reformert. Det handlar endast om gnosticism i en ny förpackning. INGEN av de gamla kyrkofäderna lärde någonting som liknade kalvinism de första 300 åren e Kr. Endast gnostikerna.

Vad är TULIP och varför sprids KALVINISM och gnosticism?

Kalvinister tror mer eller mindre öppet på TULIP

Om en person säger sig tro på TULIP, så kan man förstå hans/hennes tro genom att helt enkelt studera vad bokstäverna i TULIP står för. Läs mer om punkterna längre ner. Man skulle kortfattat kunna förklara kalvinism med läran att människan inte har någon egen fri vilja, att Gud förutbestämmer ALLT och att INGENTING sker emot hans vilja. Detta gäller förstås bara om man vill vara konsekvent med TULIP, och det existerar heller ingen kalvinist som kan/vill vara helt konsekvent med sin egen lära. Lyckligtvis!

En del kalvinister skulle protestera direkt och säga ”Jo, vi har visst fri vilja men  vi har endast viljan att agera inom vår egen natur!”. Men då måste man fråga sig 1) Vem gav oss denna natur?, och 2) Har vi denna onda natur enligt Guds vilja eller emot Guds vilja? Dessa frågor kan inga kalvinister svara på utan att slå knut på sig själva, men många jag samspråkat med säger öppet att Gud predestinerat även vår synd eftersom de menar att han predestinerat allt, och att han inte vore allsmäktig om minsta lilla inträffade emot hans vilja.

“If there is one single molecule in this universe running around loose, totally free of God’s sovereignty, then we have no guarantee that a single promise of God will ever be fulfilled.” ― R.C. Sproul, Chosen By God: Know God’s Perfect Plan for His Glory and His Children

John Kalvin (1509-1564) startade inte begreppet TULIP som ju kom till ca 50 år efter hans död, men TULIP har ändå sitt ursprung i hans resonemang och teologi. Kalvin var i sin tur tagit många av sina idéer från Augustinus som var en före detta gnostiker. Ingen har fört in så många falska läror till kyrkan som Augustinus, och vi tror än idag på många obibliska läror som härrör från hans tid. Läs mer om Augustinus många nya läror här. Förutom att tro på TULIP säger en del kalvinister att de också tror på lärosatsen i Westminster Confession of Faith från 1647. Även den lärosatsen innehåller en rad motstridigheter gömda bakom mycket ludd och fina ord, såsom att Gud förutbestämt allt, dock inte synd. Jaha, så synd sker alltså emot Guds vilja? Nej, det kan få kalvinister erkänna för då vore han ju inte allsmäktig. Så då borde vi slå fast att Westminster Confession of Faith inte kan vara ett bra rättesnöre? Hur kan Gud förutbestämma allt som sker samtidigt som människan har ansvar för sina handlingar – som ju är förutbestämda av Gud?

”God from all eternity, did, by the most wise and holy counsel of His own will, freely, and unchangeably ordain whatsoever comes to pass: yet so, as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures; nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established.” (WCF)

Pga internets inflytande så har dessvärre kalvinismen spridit sig alltmer även i Sverige. Alla kalvinister är anhängare av lärorna som finns inbyggda i systemet under benämningen TULIP (se nedan) även om inte alla använder sig utav dessa bokstäver. Kalvinister tror också till högre eller mindre grad på Kalvins läror även om det inte alls är säkert att de köper Kalvins läror rakt av. Om en person säger sig tro på TULIP är det inte fel att ”döma honom” som en TULIP-anhängare. Det är förmodligen vad han/hon själv föredrar eftersom det finns ett erkännande om att tro på TULIP. En del vill inte kalla sig kalvinister, men däremot TULIP-anhängare, och det måste man förstås respektera.

1) Bokstäverna och innehållet i TULIP står och faller tillsammans. Det går visserligen att vara endast ”P-troende” men då är man å andra sidan ingen kalvinist. Tror man på någon av de andra punkterna måste man tro på alla fem för att vara konsekvent. Detta är solklart när man läser vad de fem punkterna står för. Det finns många som menar sig bara tro på 2, 3 eller 4 men det är inte konsekvent.

2) Det existerar noll kalvinister som är konsekventa med sin egen lära. Det beror på att läran är motstridig i sig själv och resulterar i en Gud som är orsaken till synd och därmed värre än djävulen som ju bara lydigt måste agera såsom Gud tvingat honom till. Inte ens ”hyper-kalvinister”  är helt konsekventa med sin lära. Alla kalvinister uttrycker sig i olika grad som om de inte vore kalvinister utan i stället trodde på människans fri vilja och att vi alla (utvalda eller ej) har möjlighet att agera emot Guds vilja. Många gånger kan vi bli förbluffade över att någon välkänd predikant faktiskt är kalvinist eftersom han uttryckt sig på ett motsatt sätt i sina predikningar.

3) De flesta kalvinister menar att de är missförstådda och att andra inte förstått deras läror. I stället är det de som inte förstått vad Guds suveränitet och människans fria vilja egentligen innebär. De får för sig att Gud inte kan vara ”allsmäktig” såvida han inte förutbestämt ALLT. De har fått för sig att en allsmäktig/suverän Gud inte kan eller vill skapa människan med fri vilja och utesluter det alternativet som ens möjligt.

4) Kalvinister är experter på att anamma paradoxer, hitta på nya fina telogiska termer, förvränga ord och att ta verser ur sitt sammanhang. Tack vare sofistikerade begrepp och mycket fluff mellan raderna har de lyckats få många anhängare som tycker att systemet låter trovärdigt. Kalvinister besvarar ofta absurda teologiska resultat med ”Guds tankar är högre än våra tankar”. Vilka absurda motstridigheter som helst kan lösas med det citatet…

5) I diskussioner med kalvinister får man ofta (inte alltid) kallas man ofta arminianer (arminians) och/eller pelagians om vi inte håller med dem om kalvinismen. Läs mer om detta här och här

6) Kalvinismen har fått en del anhängare för att det låter vackert och prestigelöst att upphöja Guds suveränitet (med den kalvinistiska tolkningen) och exklamera att ”Gud är i centrum och inte människan”. Det fokuserar mycket på att det inte ska finnas någon anledning till stolthet eller skrytsamhet, så därför tror de att om vi har minsta finger med i spelet så skulle det svärta ner Guds suveränitet och hans ära – även om det bara handlar om att tacka ja till frälsningen. Om inte Gud gör precis ALLT åt oss (inklusive att tacka ja/nej åt oss, och att omvända oss åt oss, att undvika synd åt oss, etc) så menar de att han inte är allsmäktig. I själva verket är det kalvinismens lära som får vissa människor att vara stolta eftersom de ju tror att de är Guds utvalda – och alla kalvinister anser sig förstås vara utvalda.

7) Det finns en del före-detta kalvinister så det ÄR inte omöjligt att omvända dem, men det är mycket svårt eftersom det finns någon tilldragande i kalvinism som håller människor kvar. Många kalvinister är helt ointresserade av att läsa artiklar och böcker från icke-reformerta, utan i stället söker de bara mer och mer lektyr från kalvinister. De matar sig därmed regelbundet med kalvinism och lär sig detta resonemang, och blir till slut inte ens medvetna att de använder obibliska termer som de ger kalvinistiska tolkningar. Det finns många bra websidor som enkelt löser de problem som kalvinisterna trasslat in sig i.

8) INGEN av de gamla kyrkofäderna lärde ut någonting som ens liknar kalvinism de första 300 åren e.Kr. Samtliga utan undantag lärde ut att människan har en fri vilja och inte alls är född syndig och oförmögen att göra gott. Hade verkligen alla fel så fort den sista aposteln gick ur tiden? De enda som lärde ut något som liknar kalvinism var gnostikerna.

T U L I P

T – Total depravity (eller Total Inability) innebär att alla är födda i synd och att ingen har en grundinställning (pga sin medfödda onda natur) som skulle kunna möjliggöra att de strävar efter att lära känna Gud. INGEN har alltså i grunden en möjlighet att finna Gud eftersom deras natur gör dem ovilliga till detta. Med andra ord är det GUD som måste ”uppväcka” människor så att de kan söka honom, finna honom, omvända sig, och tro. Grejen är att han endast uppväcker vissa! Nämligen de som han vill ska räddas, och de som han uppväcker KOMMER att bli frälsta vare sig de vill eller ej. Gud gör dem  villiga och Gud är också den som ger tro – men alltså endast till vissa speciellt utvalda. Dessa utvalda får en säker plats i himlen och de övriga lämnar han ryggen, vilket innebär att de inte har en chans att bli frälsta eftersom de är kvar i sin ouppväckta onda natur som påtvingats dem. De  är därmed förlorade redan vid födseln, och faktiskt redan innan världen skapades eftersom det var då som Gud bestämde alla människors destination.

Kalvinister anser att människan i sin grund är ”död” och med detta menar de att vi är helt oförmögna att utföra goda moraliska handlingar såvida inte Gud utvalt oss och uppväckt oss. Trots att ”depraved” och ”depravity” inte finns med som ord i Bibeln (KJV) är idén med T själva grunden till TULIP trots att Bibeln inte alls lär ut att alla människor är ”döda” eller att ”död” ens skulle ha en sådan betydelse som kalvinisterna vill ge det ordet. Det hjälper inte att berätta för kalvinister att den förlorade sonen ju var DÖD och FÖRLORAD och ÄNDÅ gjorde ett mycket gott moraliskt val (helt själv) när han ångrade sin synd och återvände till sin Far.

U – Unconditional election innebär att Gud valt vem som ska bli frälst och han baserar inte det på något som vi gör eller tror. Han handplockar människor helt utan motkrav eller villkor från vår sida och man skulle kunna säga att han kastar tärning för att slumpmässigt välja vem som ska hamna i himmel eller helvete. Detta val gjorde han INNAN jordens skapelse och följdaktligen långt innan vi fanns till. De som Gud utväljer KOMMER att bli frälsta så redan när människor föds är deras framtida destination redan förutbestämd och garanterad. De som han inte utväljer till frälsning ratas alltså inte pga någon synd, eftersom de utvaldes till ett liv i evigt helvete innan de ens fanns till och långt innan de kunde synda. Människor är alltså frälsta pga av Guds val, snarare än av tro (även om de som han valt förstås garanterat kommer att tro).

L – Limited atonemement betyder att Jesus inte dog för alla människor utan endast för några få. Det är alltså en begränsad skara som kan bli frälsta men de kommer å andra sidan tveklöst att bli frälsta. Endast de synder som de utvalda gjort sig skyldiga till är täckta genom Jesus död på korset, men inte övrigas synder. För de utvalda har därmed Jesus död stort värde men för de övriga spelar hans död ingen som helst roll eftersom detta syndoffer aldrig var ämnat för dem.

I – Irresistable grace betyder ”oemotståndlig nåd” vilket innebär att Guds nåd har en sådan kraft att den drar de utvalda till honom och de kommer att svara JA när han drar och kallar. Den som Gud har bestämt till frälsning kommer garanterat att bli frälst. Den heliga ande kan inte bli motarbetad av de utvalda, och den heliga ande kommer snarare att se till att de utvalda samarbetar och tror. Deras natur manipuleras så att de ”frivilligt” kommer till Gud.

P – Perseverance of the saints är samma sak  som ”unconditional eternal security” (även om kalvinister protesterar) och betyder att de Gud kallar KOMMER att fortsätta att tro på honom till slutet. Det betyder att om någon tappar sin tro så var han aldrig en utvald från första början. Eller också kommer personen att återvända till sin tro senare om han är utvald. Man kan alltså aldrig veta eller känna sig säker på sin frälsning eftersom man kan leva ett långt liv till synes som en sann kristen, men ändå förlora sin tro i slutet av sina dagar – vilket skulle bevisa att man egentligen aldrig varit utvald och frälst en enda gång.

Varför är inte alla frälsta?

Vanliga kristna icke-kalvinister tror att människor hamnar i helvetet helt rättfärdigt eftersom de är syndare, vägrar att söka Gud vägrar att komma när han kallar, inte ger honom den respekt och tacksamhet han förtjänar, och för att de inte accepterat Jesus offer på korset som kan få deras synder förlåtna. Det är också det som Bibeln lär ut. Kalvinister däremot kan inte stämma in i detta eftersom de ju tvingas tro att människor inte hamnar i helvetet pga någon synd (eftersom de är utvalda till helvetet innan de ens föds) och eftersom de ej uvalda INTE var ämnade att bli frälsta från första början. Men de ej uvalda har ingen som helst anledning att visa respekt och tacksamhet för Gud eftersom han ju skapat dem för att bli framtida invånare i helvetet, och han tvingade på dem en syndfull natur som de inte hade något annat val än att följa. Om de själva hade fått välja så hade de förstås inte valt att få en sådan natur som leder till ett evigt liv i helvetet. Vem vid sina sinnens fulla bruk skulle frivilligt välja en evighet i en brasa? Man kan fråga sig vad vi ska med djävulen till när Gud gör allt jobbet åt honom?

Här nedan följer en liten lista över kalvinistiska (”reformerta”) teologer/predikanter som kanske är kända hos oss svenskar. Det är ingen hemlighet att dessa personer är reformerta och stödjer TULIP och det här är heller ingen ”hatlista” av något slag. Jag vill bara att läsare och lyssnare ska vara uppmärksamma på vad predikanter och författare egentligen står för så att de är beredda att avslöja falska läror när de kommer. Om man redan från början vet att en predikant tror på Kalvins läror och/eller TULIP så vet man också vad predikanten utgår ifrån och vilken grundinställning han/hon har. Jag kan säga AMEN till massor av påståenden som nedanstående predikanter gjort, men jag kan även säga AMEN till påståenden från katoliker och framgångsteologer. Jag kan t o m säga AMEN till en rad påståenden från Jehovas vittnen, kristadelfianer och mormoner. Allt de säger är inte goja. Men SE UPP eftersom ju mer sanning en predikant producerar, desto mer slappnar vi av och riskerar att släppa in även villoläror i våra hjärtan.

En varg tillåts sällan predika, men en varg i fårakläder kanske släpps in och därmed kanske också villoläror slinker in och får fäste. Om en predikant medger att han är mormon kanske han inte ens släpps in i en kristen kyrka, men om en person bara säger att han är ”kristen och Bibeltroende” kanske han tillåts predika, och framkommer det då att personen ifråga är reformert och TULIP-troende så är det förstås stor risk att han påverkar åhörarna med sina TULIP-doktriner även om han skulle predika 95% sanning och 5% villoläror. Många reformerta är heller inte helt öppna med sina TULIP-åsikter eftersom de vet att det kan stöta på patrull att medge att Jesus inte dött för alla och att Gud är den som förutbestämmer och orsakar att människor syndar. De föredrar att uttrycka sig mycket mer diffust och med mycket ludd för att framstå som mer diplomatiska. Nu kan det förstås vara så att kalvinister är vilseledda själva, men det ändrar inte på sakens natur – att de riskerar att vilseleda andra. Här kommer hur som helst listan…

 • Jonathan Edwards
 • Paul Washer
 • Mark Driscoll
 • John Bunyan
 • R C Sproul
 • Arthur Pink
 • John Piper
 • John MacArthur
 • Alistair Begg
 • Albert Mohler
 • William Carey
 • John Gill
 • Charles Spurgeon
 • James White
 • Louis Berkhoff
 • Albert Mohler
 • J.I. Packer
 • John Owen
 • George Whitefield
 • Cornelius Plantinga
 • Cornelius Van Til
 • Greg Bahnsen
 • B.B. Warfield
 • Louie Giglio
 • Francis Chan
 • Francis Schaeffer

Att vara kalvinist är inte detsamma som att inte vara frälst – Gud dömercalvinism 38

Jag är övertygad om att personerna ovan har lyckats få människor frälsta, men så är fallet även bland andra irrlärare. Vi kan aldrig veta hur mycket nytta och hur mycket skada de orsakat, men det viktiga är att vi är tydliga med var de har FEL i sin lära så att vi kan begränsa eventuell skada. Är det då så farligt med att kalvinismen sprids i Sverige? Ja, så fort det handlar om att själar kan förloras så är det farligt. Jag säger inte att kalvinister aldrig i livet kan vara frälsta (Gud vet, men inte jag), men en lära som smutskastar Gud kan skrämma bort människor från honom – som idén att Gud inte älskar alla människor tillräckligt för att dö för dem, och idén att Gud är den som orsakar att människor mördar, lemlästar, våldtar, stjäl, ljuger och aborterar bort foster. Det finns kalvinister (såsom James White) som på fullt allvar anser att även små barn som våldtas är förutbestämda till detta av Gud. Många kalvinister lär också att vi ständigt syndar i tanke, ord och gärningar och att vi ändå är frälsta, vilket förstås riskerar att hålla människor kvar i sin synd och in i en falsk trygghet trots att de är på väg till helvetet.

Eftersom allting är förutbestämt och redan avgjort så tvingas kalvinister att tro att evangelisation och böner inte påverkar någonting ett endaste dyft, men trots det evangeliserar och ber de  i alla fall (för att Gud av någon anledning bett dem att göra det). Det är hur som helst ingen bra inställning att tro att vi aldrig kan påverka någon utgång med bön eller evangelisation, och att aldrig kunna säga till en medmänniska att Gud älskar henne och vill att hon ska ge sitt liv till honom – eftersom det troliga (enligt kalvinismen) är att Gud inte vill att hon ska bli frälst.

Många kalvinister protesterar säkert vilt när de läser detta eftersom de inte känner igen sig och kanske inte hört sina reformerta favoritpredikanter nämna sådana läror, men tror de på TULIP så är detta vad de faktiskt måste tro för att vara konsekventa.Om man tar bort all ”fluff” mellan raderna är det lättare att se vad slutresultatet faktiskt blir. Paul Washer kan vi ibland höra predika om hur viktigt det är att omvända sig (och han är därmed inte konsekvent med sin egen lära eftersom människan inte själv kan välja att omvända sig) men samtidigt säger han också att det inte kan gå ens minuter innan vi måste synda eftersom människan i grunden är så omöjlig. Så vad är det då för vits med omvändelse om vi ständigt syndar?

2 Timotheosbrevet 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen

Läs gärna mitt inlägg till Bergsjöbloggen här, för att se exempel på hur svårt det är för en kalvinist att vara trogen sin egen lära om TULIP.

Kalvinism – en gnostisk och ologisk lära som skapar en tyrannisk gud

Vad skulle du kalla en brandman som kastar sig in i ett brinnande hus och räddar ett gäng människor innan huset till slut rasar? En hjälte, eller hur? Han räddade visserligen inte alla människor men hann med att rädda NÅGRA från lågorna. Fantastiskt!

Men vad skulle du säga om den här brandmannen var den som STARTADE BRANDEN innan han kastade sig in i huset för att rädda människor? Då skulle du förmodligen inte se upp till honom längre, utan AVSKY honom! Vad skulle du sedan säga om du får veta att den här brandmannen bestämde sig för VILKA han skulle rädda redan INNAN han kastade sig in i huset och började rädda folk? Om han stötte på människor i det brinnande huset som inte fanns med på hans redan ”räddningslista” så ratade han dem helt enkelt och sökte vidare tills han träffade på dem som han bestämt sig för skulle räddas.

Ingen vettig människa skulle vilja ha någonting att göra med en sådan elak och vedervärdig brandman utan hjärta och empati, men SÅ HÄR FUNGERAR KALVINISMEN!

Många kalvinister skulle förstås protestera och säga att jag ”missförstått” kalvinismen, men det är bara att läsa innantill vad Westminster Confession of Faith lär ut och/eller studera vad TULIP står för. Kalvinister tror inte att Jesus dött för ALLA människor utan bara vissa speciellt utvalda. Jag har träffat på en stor mängd kalvinister och 0% av dem är konsekventa med sin egen lära. Detta för att den är så fullständigt absurd och motstridig. Grunden är i princip att Gud förutbestämt ALLT.

Se denna video om du behärskar engelska och vänta framför allt tills du kommer till själva liknelsen med brandmannen.

En liknelse om Kalvinismen (reformert tänkande)

En man och hans hustru beslöt sig för att skaffa en familj och ha många barn. De bestämde (predestination) redan innan de skaffade sina barn att barnen skulle få en hemsk sjukdom (syndfull natur) av ingen anledning alls, och att den sjukdomen skulle få dem att göra hemska saker gentemot deras bröder, systrar och andra människor. En sjukdom som de inte skulle kunna få bukt med på egen hand (total depravity/fördärv).

Så av förbarmande (läran om grace/nåd) så handplockar de (election) några få av barnen för att bli botade (frälsta) från denna sjukdom som de fått vid födseln. Dessa utvalda barn (the elect/de utvalda) blir då räddade vare sig de vill eller ej, och det finns ingenting de kan göra för att ändra på saken. De är inte inblandade i detta beslut på minsta vis. De fördärvade barnen däremot (non-elect/ej utvalda) kan inte gör något för att bli räddade från sitt öde och går förlorade vare sig de vill eller ej. Deras föräldrar ville faktiskt aldrig att de skulle bli botade från första början.

Jag kan tillägga att de utvalda barnen som blev ”botade” från sjukdomen fortsatte att utföra onda gärningar men vanligtvis i en mindre omfattning. Men poängen är att de ändå skulle bli räddade trots inverkan av sjukdomen eftersom föräldrarna gjort dem immuna mot alla negativa konsekvenser (straff) som sjukdomen annars skulle kräva.

De lyckligt utvalda barnen låter de leva i stor fröjd och de blir del av den stora familjen för evigt. De andra barnen får ingen tillåtelse att vara en del av familjen, och föräldrarna bestämmer att de ska torteras en mycket lång tid (för evigt) och döda dem för att de har denna sjukdom och inte är immuna från något straff.

Om en man och en kvinna skulle agera enligt ovan med sina barn så skulle alla vara överens om att de inte kan vara något annat än helt igenom onda och sadistiska. Ändå så beter sig kalvinismens gud på precis samma sätt gentemot miljontals människor i världen, men då kallas han nådefull och suverän.

Summering: Spring långt bort ifrån kalvinismen (reformert tänkande) eftersom det inte handlar om Bibelns Gud. Bibelns Gud vill inte att någon ska gå förlorad och Fadern lät sin son dö för ALLA människor så att ALLA har en chans att bli frälsta och inte bara några lyckligt uvalda. Böner och evangelisation har ingen påverkan på människor om Kalvinismen är sann eftersom människors destination är bestämd redan innan jorden ens skapades. För att vara konsekvent har vi heller ingen anledning att beklaga förlorade själar eftersom gud ju VILL att de ska gå förlorade. Vi har ingen rätt att beklaga någonting överhuvudtaget som inträffat (dråp, aborter, våldtäkter, människorov, otrohet, etc) eftersom läran säger att ingenting i världen sker emot Guds vilja.

Nu säger jag inte att reformerta kristna inte ber och evangeliserar, men det finns inga logiska skäl att göra detta eftersom allt är skrivet i sten innan jorden skapades. Det vore som att utföra en valkampanj EFTER valdagen! Jag säger inte heller att reformerta kristna är onda människor (snarare lurade), utan de kan vara lika gudfruktiga som andra och göra massor med goda gärningar, MEN läran är farlig eftersom att den inte inkluderar alla, för att den riskerar att skrämma bort människor från en sådan typ av gud som läran framställer och för att den uppmuntrar till synd. (En gång utvalt alltid utvald och ingen synd i världen kan ändra på detta…)

Kalvin – som aldrig verkar ha ångrat sitt mord på Servetus

John Kalvins mord på Mikael Servetus

I Geneve, den 27 oktober 1553 så bands Mikael Servetus vid en påle och brändes sakta till döds. Han brändes med färskt ved så att dödsförloppet skulle ta längre tid, och hela plågan tog ungefär 3 timmar enligt vittnesmål. Här följer en del citat på engelska om Kalvins agerande gentemot Servetus. En del försöker försvara Kalvins agerande med att säga ”Ingen är perfekt” eller ”Så gjorde man på den tiden” men på vad sätt lindrar det synden som Kalvin gjorde sig skyldig till? Bibeln är klar över att mord är fel, och grupptryck är aldrig en legitim ursäkt för en synd. Servetus ”brott” krävde inte dödsstraff i Geneve, vilket Kalvin måste ha vetat eftersom han var en av dem som bestämde lagarna i landet, men ändå såg han till att straffet skulle bli just ett dödsstraff. Servetus brott skulle ha varit att han inte trodde att Jesus är Gud (om det nu är sant eftersom vi bara kan bedöma de källor vi har och vilka kan härröra sig från hans fiender), vilket inte är teologiskt korrekt, men vem säger att det är rätt att mörda människor med felaktiga teologiska uppfattningar?

”If he [Servetus] comes [to Geneva], I shall never let him go out alive if my authority has weight.” Schaff-erzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Written by John Calvin in a letter to Farel Feb. 13, 1546

 ”I hope that the verdict will call for the death penalty.” During Servetus’ trial Walter Nigg, The Heretics

”We have now new business in hand with Servetus. He intended perhaps passing through this city; for it is not yet known with what design he came. But after he had been recognized, I thought that he should be detained. My friend Nicolas summoned him on a capital charge. … I hope that sentence of death will at least be passed upon him” Calvin writes Farel in a letter dated Aug 20th 1553 where he has Servetus arrested.

År 1562 sa Kalvin:

”Servetus suffered the penalty due to his heresies, but was it by my will? Certainly his arrogance destroyed him not less than his impiety. And what crime was it of mine if our Council, at my exhortation, indeed, but in conformity with the opinion of several churches, took vengeance on his execrable blashpemies? Let Baudouin abuse me as long as he will, provided that by the judgment of Melanchthon, POSTERITY OWES ME A DEBT OF GRATITUDE for having purged the church of so perincious a monster.(Schaff History of the christian church).

Och:

 ”But when I perceived that the fury of certain bad men had risen to such a height in your realm, that there was no place in it for sound doctrine, I thought it might be of service if I were in the same work both to give instruction to my countrymen, and also lay before your Majesty a Confession, from which you may learn what the doctrine is that so inflames the rage of those madmen who are this day, with fire and sword, troubling your kingdom. For I fear not to declare, that what I have here given may be regarded as a summary of the very doctrine which, they vociferate, ought to be punished with confiscation, exile, imprisonment, and flames, as well as exterminated by land and sea. This, I allow, is a fearful punishment which God sends on the earth; but if the wickedness of men so deserves, why do we strive to oppose the just vengeance of God?” Prefatory Address in his Institutes to Francis, King of the French, 1536.

 ”[They] well deserve to be repressed by the sword which is committed to you, seeing that they attack not the King only, but God who has seated him upon the throne, and has entrusted to you the protection as well of His person as of His majesty. Letter to the Lord Protector of Somerset, adviser to King Edward VI, October 22, 1548.

 ”Whoever shall now contend that it is unjust to put heretics and blasphemers to death will knowingly and willingly incur their very guilt. This is not laid down on human authority; it is God who speaks and prescribes a perpetual rule for his Church. It is not in vain that he banishes all those human affections which soften our hearts; that he commands paternal love and all the benevolent feelings between brothers, relations, and friends to cease; in a word, that he almost deprives men of their nature in order that nothing may hinder their holy zeal. Why is so implacable a severity exacted but that we may know that God is defrauded of his honour, unless the piety that is due to him be preferred to all human duties, and that when his glory is to be asserted, humanity must be almost obliterated from our memories? Many people have accused me of such ferocious cruelty that I would like to kill again the man I have destroyed. Not only am I indifferent to their comments, but I rejoice in the fact that they spit in my face.” Defense of Orthodox Faith against the Prodigious Errors of the Spaniard Michael Servetus, published in early 1554.

 ”To these irreligious characters. and despisers of the heavenly doctrineŠ. I think that there is scarcely any of the weapons which are forged in the workshop of Satan, which has not been employed by them in order to obtain their object. And at length matters had come to such a state, that an end could be put to their machinations in no other way than cutting them off by an ignominious death; which was indeed a painful and pitiable spectacle to me. They no doubt deserved the severest punishment, but I always rather desired that they might live in prosperity, and continue safe and untouched; which would have been the case had they not been altogether incorrigible, and obstinately refused to listen to wholesome admonition. Preface to Commentaries, July 22, 1557.

 ”Moreover, God Himself has explicitly instructed us to kill heretics, to smite with the sword any city that abandons the worship of the true faith revealed by Him.” Comments on Ex. 22:20, Lev. 24:16, Deut. 13:5-15, 17:2-5.

 ”Honour, glory, and riches shall be the reward of your pains; but above all, do not fail to rid the country of those scoundrels [Anabaptists and others], who stir up the people to revolt against us. Such monsters should be exterminated, as I have exterminated Michael Servetus the Spaniard.” Letter to the Marquis Paet, chamberlain to the King of Navarre, 1561.

Sebastian Castellio betalade ett stort pris när han stod emot Kalvin. Han jagades och ansattes av John Calvin ända till sin död. Under fem år, 1542-46, så hade Geneve med sina 16.000 invånare 57 dödsstraff och 76 landsförvisning. Samtliga av dessa straff var sanktionerade av Kalvin. Offren hade åldrarna 16 till 80. Den vanligaste orsaken till straff var pga opposition till barndop.  På Kalvins tid så var straffet vanligtvis dränkning, en långdragen död genom att brännas vid en påle, eller att bli halshuggen. Dessa straff utfördes till allmän beskådan inför stadens invånare. Straffen spreds ut tidsmässigt så att de ständigt skulle påminna befolkningen att frukta och lyda det önskade systemet.  Andra dödades för att de gett stöd för lokala kyrkors självbestämmande, vilket var en opposition mot kopplingen mellan kyrka och stat, och andra för att de predikade att Kristus dog för ALLA syndare (unlimited atonement) som inte kalvinister tror på. Mediacensur fanns i Geneve ända till 1700-talet.

 “Now, let all my readers compare Calvin’s original declaration with his writings and his deeds today and it will become plain that his present and his past are as unlike one another as light and darkness. Because he has had Servetus put to death, he now wishes to execute in like manner all who differ from himself. He, the lawmaker, repudiates his own law, and demands the death penalty for dissentients….Can we be surprised that Calvin wants to bring others down to death when he is afraid that they will disclose his instability and his mutations, thrusting these into the lime light? Those who act wrongly dread the clear light of day.” (The Right to Heresy: Castellio Against Calvin, Stefan Zweig, p. 179)

Kalvin skrev alltså sin berömda bok (Institutes), som påverkat så många människor, i form av en oomvänd mördare, och vi vet att ingen mördare kan komma in i Guds rike. Vi kan bara hoppas på att Kalvin omvände sig åtminstone på sin dödsbädd, men det får blir ett hopp eftersom det inte finns något stöd för att han någonsin omvände sig.

 1 Joh 3:15. Var och en som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv bestående i sig.

Det är klart att dra citat ur sitt sammanhang alltid är riskfyllt, och det skulle dessutom vara ohederligt att välja ut citat i ett försök att få personen i fråga att säga det motsatta mot hans egna åsikter, MEN jag tycker nedan citat är tillräckligt tydliga för att visa att Kalvin hade de åsikter som citaten visar. Alla har förstås möjligheten att läsa citaten även i ett större sammanhang för att se om åsikterna då skulle gå isär. När det gäller Kalvin och Luther som influerat världens kristna med sina läror och som ofta prisas i kyrkor tillsammans med Augustinus, så känns det legitimt att belysa även åsikter och kommentarer som kanske inte är så kända. Självfallet så är inte allt som dessa personer sagt fel, men eftersom en del av deras läror kan riskera en persons själ, så är det viktigt att även komma med lite kritik genom att citera dem själva från deras egna skrifter. Bibeln lär dessutom att vi ska avslöja falska läror och inte bara tiga, för om vi inte reagerar så kanske dessa läror sprids oemotsagda och lurar ännu fler människor. Sanningen orsakar ibland splittring, men Bibeln lär oss att det är de som kommer med falska läror som orsakar splittringen – inte de som avslöjar dem.  Det är också intressant att en del kristna försvarar Kalvin och/eller Luther med att säga att ”ingen är perfekt”, ”vi gör alla fel” (men inte mördar vi väl?) etc, medan de inte är lika villiga att försvara Pelagius, som Augustinus lyckades etikettera som en irrlärare i ett möte där Pelagius inte ens var närvarande för att försvara sig mot Augustins halvsanningar. Faktum är att Kalvin inte ens 9 år efter att han skrivit sin Institutes ångrade mordet på Servetus, och det betyder att han skrev sin bok i form av en mördare. Bibeln lär att ”ingen mördare har evigt liv i sig”. Luther predikade hat och förföljelser mot judar till och med några få dagar innan han dog.

CITAT FRÅN KALVIN 

”God NOT ONLY foresaw the FALL of the first man, and in him the RUIN of his posterity; but also at his own pleasure ARRANGED it” .(John Calvin (Institutes of Christian Religion, Book 3, XXIII)

”But those who, while they profess to be the disciples of Christ, still seek for free-will in man, notwithstanding of his being lost and drowned in spiritual destruction, labor under manifold delusion, making a heterogeneous mixture of inspired doctrine and philosophical opinions, and so erring as to both.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 15, Paragraph 8)

”Creatures are so governed by the secret counsel of God, that nothing happens but what he has knowingly and willingly decreed” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 3)

”We hold that God is the disposer and ruler of all things, –that from the remotest eternity, according to his own wisdom, He decreed what he was to do, and now by his power executes what he decreed. Hence we maintain, that by His providence, not heaven and earth and inanimate creatures only, but also the counsels and wills of men are so governed as to move exactly in the course which he has destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 8)

”thieves and murderers, and other evildoers, are instruments of divine providence, being employed by the Lord himself to execute judgments which he has resolved to inflict.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 5)

”The devil, and the whole train of the ungodly, are in all directions, held in by the hand of God as with a bridle, so that they can neither conceive any mischief, nor plan what they have conceived, nor how muchsoever they may have planned, move a single finger to perpetrate, unless in so far as he permits, nay unless in so far as he commands, that they are not only bound by his fetters but are even forced to do him service” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 11)

”He testifies that He creates light and darkness, forms good and evil (Isaiah 45:7); that no evil happens which He hath not done (Amos 3:6). Let them tell me whether God exercises His judgments willingly or unwillingly.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 18, Paragraph 3)

”How few are there who, when they hear free will attributed to man, do not immediately imagine that he is the master of his mind and will in such a sense, that he can of himself incline himself either to good or evil? It may be said that such dangers are removed by carefully expounding the meaning to the people. But such is the proneness of the human mind to go astray, that it will more quickly draw error from one little word, than truth from a lengthened discourse. Of this, the very term in question [free will] furnishes too strong a proof. I think the abolition of it would be of great advantage to the Church. I am unwilling to use it myself; and others, if they will take my advice, will do well to abstain from it.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 2, Chapter 2, Paragraphs 7-8)

”…salvation is freely offered to some while others are barred from access to it.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 5)

”We call predestination God’s eternal decree, by which he compacted with himself what he willed to become of each man. For all are not created in equal condition; rather, eternal life is fore-ordai…ned for some, eternal damnation for others.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 5)

”The very inequality of his grace proves that it is free.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 6)

”…We say that God once established by his eternal and unchangeable plan those whom he long before determined once for all to receive into salvation, and those whom, on the other hand, he would devote to destruction…he has barred the door of life to those whom he has given over to damnation.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 7)

”God could foresee nothing good in man except what he had already determined to bestow by the benefit of his election.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 5)

”God is moved to mercy for no other reason but that he wills to be merciful.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 8)

”… predestination to glory is the cause of predestination to grace, rather than the converse.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 9)

”…although the voice of the gospel addresses all in general, yet the gift of faith is rare.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 9)

”We cannot assign any reason for his bestowing mercy on his people, but just as it so pleases him, either can we have any reason for his reprobating others but his will.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 11)

”Therefore, those whom God passes over, he condemns; and this he does for no other reason than that he wills to exclude them from the inheritance which he predestines for his own children.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 1)

”…it is very wicked merely to investigate the causes of God’s will. For his will is, and rightly ought to be, the cause of all things that are.”…”For GOd?s will is so much the highest rule of righteousness that whatever he wills, by the very fact that he wills it, must be considered righteous. When, therefore, one asks why God has so done, we must reply: because he has willed it. But if you proceed further to ask why he so willed, you are seeking something greater and higher than God’s will, which cannot be found.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 1)

”Many professing a desire to defend the Deity from an individual charge admit the doctrine of election, but deny that any one is reprobated. This they do ignorantly and childishly, since there could be no election without its opposite, reprobation.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 1)

”…it is utterly inconsistent to transfer the preparation for destruction to anything but God’s secret plan…God’s secret plan is the cause of hardening.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 2, Chapter 23, Paragraph 1)

”…he will of God is not only free of all fault but is the highest rule of perfection, and even the law of all laws.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 2)

”I admit that in this miserable condition wherein men are now bound, all of Adam’s children have fallen by God’s will.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 4)

”With Augustine I say: The Lord has created those whom he unquestionably foreknew would go to destruction. This has happened because he has willed.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 5)

”.individuals are born, who are doomed from the womb to certain death, and are to glorify him by their destruction.” .it is vain to debate about prescience, which it is clear that all events take place by his sovereign appointment.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

”But since he foresees future events only by reason of the fact that he decreed that they take place, they vainly raise a quarrel over foreknowledge, then it is clear that all things take place rather by his determination and bidding.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

”Again I ask: whence does it happen that dam’s fall irremediably involved so many peoples, together with their infant offspring, in eternal death unless because it so pleased God? The decree is dreadful indeed, I confess. Yet no one can deny that God foreknew what end man was to have before he created him, and consequently foreknew because he so ordained by his decree. And it ought not to seem absurd for me to say that God not only foresaw the fall of the first man, and in him the ruin of his descendants, but also meted it out in accordance with his own decision.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 7)

”For if predestination is nothing but the meting out of divine justice–secret, indeed, but blameless–because it is certain that they were not unworthy to be predestined to this condition, it is equally certain that the destruction they undergo by predestination is also most just. Besides, their perdition depends upon the predestination of God in such a way that the cause and occasion of it are found in themselves. For the first man fell because the Lord had judged it to be expedient; why he so judged is hidden from us.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

”Man falls according as God’s providence ordains, but he falls by his own fault.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

”The first man fell because the Lord deemed it meet that he should.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

”Even though by God’s eternal providence man has been created to undergo that calamity to which he is subject, it still takes its occasion from man himself, not from God, since the only reason for his ruin is that he has degenerated from God’s pure creation into vicious and impure perversity.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 9)

”Moreover, the wicked bring upon themselves the just destruction to which they are destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 24, heading)