John Burke säger i princip att vi kan tjäna två herrar och att vi kan ha vår synd och vår frälsning samtidigt

Nyhet  i Dagen från 31 mars som jag vill belysa,  gällande församlingsplanteringskonferens och John Burke, pastor i Gateway Community Church i Austin. Det handlar om läran att vi kan tjäna två herrar och att vi inte behöver göra oss av med vår synd för att vara frälsta. Dagen skriver:

”Det är okomplicerat men svårt att plantera församlingar i en ny okänd kultur”, menarJohn Burke. Han föreläste hos nätverket Stockholm 2020 och gav också tio goda råd för ett församlingsbygge. Nätverket Stockholm 2020:s andra konferens har fördubblats sitt deltagarantal, från förra årets 60 till årets 120. I år handlar det om John Burkes erfarenheter av att plantera församling. Han och Craig Whitney, som leder ”Emerging Leadership Inititative”, ELI (initiativ för växande ledarskap), är huvudtalare. Ska människor som inte är vana att gå i en kyrka känna sig hemma i en församling, måste murar rivas och broar byggas, förklarar Burke:

– Det måste börja med nåd. Men själva ordet är det få som begriper idag, så vi säger i stället ”kom som du är” eller ”inga perfekta människor tillåtna”. Ingen blir hjälpt av att höra hur fel man lever. Alla vet ändå att man lever under fördömelse även om få tillstår det, förklarar Burke. Vad människor behöver är att förstå att det finns frihet från fördömelse genom Kristus. Människor beöver höra detta med ord som de förstår.

Inga perfekta människor tillåtna?! Man kan gissa sig till att Burke kanske försöker skoja till det lite här, men vi kan ändå förstå vad det är han försöker förmedla och det är ganska skrämmande. Burke verkar anse att synd är HELT NORMALT bland kristna och inte ens något som vi borde haka upp oss på eftersom vi ändå alltid kommer att fortsätta att synda. Så ingen blir hjälpt av att höra hur fel man lever? Vi borde alltså inte säga till våra medsystrar och medbröder som lever i uppenbar synd att de måste OMVÄNDA sig och lämna synden bakom sig för att kunna komma in i Guds rike? Vi ska klappa alla medhårs och säga ”Allt är väl med din själ” trots att de är på väg till helvetet? Lyder vi Burke kan vi få blod på våra händer eftersom vi uppmuntrar människor indirekt att inte göra något åt sin synd. Vi kan bli medskyldiga till att de går för evigt förlorade.

Burke talar helt emot vad Bibeln säger. Bibeln är full av varningar till kristna att de måste OMVÄNDA sig för att få evigt liv. Vi kan absolut inte komma till himlen ”som vi är” om detta innebär att vi har synd i våra liv. Ingenting oheligt kan komma in i gudsriket och synd gör oss oheliga.

Om du menar att du inte är befriad från synden utan endast undan STRAFFET från synden då har du lurat dig själv. Gud kräver att vi lever heligt och rättfärdigt. Matt 1:21 säger att Jesus ska frälsa folket FRÅN deras synder. Inte frälsa dem I dears synder.  Enligt Titus 2 innebär nåden att vi kan avhålla oss från synd. Inte att vi kan ha kvar vår synd och att nåden täcker upp för den.

Titus 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12. Den lär oss att AVSÄGA OSS all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen

1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så skall ni väpna er med samma sinnelag, ty den som lider i köttet har brutit med synden, 2. för att han under den återstående tiden i köttet inte längre skall leva efter människors begär utan efter Guds vilja.

Rom 6:14 Ty synden skall inte härska över er, eftersom ni inte är under lagen, utan under nåden.

Rom 6:6 för vi vet detta, att vår gamla människa är korsfäst med honom, för att syndens kropp skall bli tillintetgjord, så att vi inte mer skall tjäna synden.

1 John 3:4. Var och en som gör synd bryter också mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5. och ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort våra synder, och synd finns inte i honom. 6. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom. 7. Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör rätt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 9. Var och en som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10. På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: Var och en som inte gör rättfärdighet är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.

6 thoughts on “John Burke säger i princip att vi kan tjäna två herrar och att vi kan ha vår synd och vår frälsning samtidigt

 1. Annika!

  Menar du att vi inte ska göra som Jesus gjorde, att predika omvändelse?

  – Jo vi skall göra som Jesus gjorde och han gjorde vad fadern visade honom.
  Jesus hade inte någon förutbestämd mall han agerade utifrån och varken han eller apostlarna predikade omvändelse hela tiden.

  Redan som sjuåring började Gud verka i mig, men jag blev inte frälst förren jag var 23 år. Då hade Gud i mellantiden hunnit verka fram det som behövdes för att jag skulle kunna säga mitt ja till Jesus.
  Efter frälsningen så fortsatte han verka i mig, för att hans kallelse, helgelse, rening och uppreättelse skulle bli till.
  Om Gud inte hade verkat i mig, så hade inget blivit till, men tack vare hans verk så blir jag friare och friare.
  Jag har själv levt i att leva upp till kraven, men det har inte gått, när jag förstod att det är Gud som vill verka fram förändring, så att jag kan vandra i den, då blir det en helt annan sak.

  Jag ser områden i mitt liv i dag som jag försöker bli av med, men det går inte, men om jag släpper det till Gud och ber att han skall göra det, så kommer förändringen över tid!

  Om det handlar om att vi blir frälsta av nåd genom tro, och att vi därefter skall leva upp till alla skriftens krav, ja då är vi tillbaka till det gamla förbundets lagkrav.
  Men det nya förbundet är inte sådant, vi tjänar inte bokstaven, eller lagen, utan anden, det är ett andeförbund.

  Om det handlar om att vi skall leva upp till, ja då behöver vi inte Guds verk i oss, för då kan vi förvandla oss själva, men för mig blir det ett kristet utanpåverk där Jag får äran, jag har ju lyckats!

  Bb

  Like

  • Hej Björn

   <<Jesus hade inte någon förutbestämd mall han agerade utifrån och varken han eller apostlarna predikade omvändelse hela tiden.

   Nej, han predikade inte omvändelse klockan runt, men det var det absolut första som Jesus gjorde, och omvändelsen är VITAL för vår frälsning. Utan omvändelse ingen frälsning.

   <<–Då hade Gud i mellantiden hunnit verka fram det som behövdes för att jag skulle kunna säga mitt ja till Jesus.

   Menar du att Gud inte ville att du skulle bli frälst innan 23 års ålder? Inte tidigare?

   <<Om Gud inte hade verkat i mig, så hade inget blivit till, men tack vare hans verk så blir jag friare och friare.

   Jag tror också att Gud verkar först, och att vi sedan måste svara. En del väljer att aldrig svara, och en del svarar väldigt sent. Emot Guds vilja, för Gud vill att vi svarar direkt.

   <<Jag har själv levt i att leva upp till kraven, men det har inte gått, när jag förstod att det är Gud som vill verka fram förändring, så att jag kan vandra i den, då blir det en helt annan sak.

   Så om du skulle leva i synd fram till 23 års ålder, så var det endast för att Gud inte ville se en förändring i dig förrän då? Du har ingenting med saken att göra?

   <<Jag ser områden i mitt liv i dag som jag försöker bli av med, men det går inte, men om jag släpper det till Gud och ber att han skall göra det, så kommer förändringen över tid!

   Varför går det inte att bli av med synd, om det nu är synd du syftar på? Vilka av tio Guds bud kan du inte bli av med? Och är det så att du inte kan bli av med någon synd, är det Guds fel eftersom han inte "verkat" i dig tidigare?

   <<Om det handlar om att vi blir frälsta av nåd genom tro, och att vi därefter skall leva upp till alla skriftens krav, ja då är vi tillbaka till det gamla förbundets lagkrav.

   Jag önskar du ville läsa lite på min hemsida 🙂 Tio Guds bud hör inte endast till GT utan även till NT. Vi är INTE befriade från den moraliska lagen. Den gäller alltjämt. Vi är frälsta genom GÄRNINGAR och INTE genom tro allena. Läs Jakobn 2:24.

   <<Om det handlar om att vi skall leva upp till, ja då behöver vi inte Guds verk i oss, för då kan vi förvandla oss själva, men för mig blir det ett kristet utanpåverk där Jag får äran, jag har ju lyckats!

   Återigen så är vi 100% förlorade utan Jesus död på korset. Men alla som föds är inte frälsta. Endast de som omvänder sig och tror och håller ut till slutet. Det hänger på oss. Gud gör det inte åt oss. Hade det hängt på honom hade ingen syndat.

   GVD!

   Like

 2. We are all sinful that’s true, the only one who is totally without sin Is Jesus Christ. He died for our sins, not only the ones we done but the ones we yet not have committed.
  Jesus died and shed His blood for our sins around 2,000 years ago. He will never die again (Rom. 6:9-10). He dealt with the sins of the whole human race once, for all time (Heb. 9:25-28 and 10:10-14). Jesus’ sacrifice for our sins is already an accomplished work

  The Bible says that whatever is not of faith is sin (Rom. 14:23). Do we always walk in faith? James 4:17 reveals that sin isn’t only doing things that are wrong, but it’s not doing what we know is right. Would any claim they are loving God and others as they know they should?

  Do we really always have to ask God for forgiveness? Paul didn’t tell the Philippian jailer to ask Jesus to forgive him; Paul told him to believe on what Jesus had already done and he would be saved (Acts 16:31).

  Is sin OK? No it is not, God is not happy, but if we truly believe in him, if we truly are living the life that Jesus show us, we don’t want to live in sin.
  Therefore, it’s not a person’s many sins that sends them to hell; sin has already been paid for and forgiven. It’s the singular sin of not believing on Jesus that sends a person to hell. It’s their failure to accept what Jesus did for them that puts them into that place of eternal torment…

  If we as Christians try to act like we are totally without sin we will truly fail.

  Blessings

  Like

  • Hey there Mats!

   Thanks for your post! Here are some comments. You prefer English?

   We WERE sinful. Not be necessity but by choice. Yes, Jesus died for all sins in the world, also the future ones, but this doesn’t mean that future sins are automatically forgiven or else we would have universalism. When we repent, our PAST sins are forgiven.

   Rom. 14:23 is about FOOD, and it’s true that whatever is not of faith is a sin when it comes to drinking, eating and things in that nature. And yes, I would absolutely say that we can treat others like we want to be treated ourselves, we can love God with all of our mind, heart, etc. We CAN obey God and his commandments are not grievous.

   YES we absolutely have to ask God for forgiveness. We are not told he said this to the Philippian jailor, but he only told him to BELIEVE. But if we truly believe in Jesus and love him, we OBEY HIM. This particlar verse might not say this but I can give you many others verses which clearly DO say this. If all it takes is believing that Jesus is the son of God, then also demons are saved. Then also luke warm christians are saved, and christians who live in sin and show little good fruit. We know this is not true. Faith without deeds is dead.

   You say things which are contradictory. You say:

   “if we truly are living the life that Jesus show us, we don’t want to live in sin”
   and
   “If we as Christians try to act like we are totally without sin we will truly fail”

   So which one is it? Do christians live in sin or not? When people will be standing before the trone of God, do you believe that murderers, thieves, idolators, fornicators, liars etc will be able to enter the kingdom as long as they are God believing murderers, theives, idolators, fornicators and liars? There are two types of sinnners; christian sinners and non-christian sinners? The Bible however tells us that nothing unholy shall enter the Kingdom and we are told to not be deceived about this. Sins make us unholy and we must repent and avoid sinning.

   <<Therefore, it’s not a person’s many sins that sends them to hell; sin has already been paid for and forgiven.

   The Bible disagrees with you:
   1 Cor. 6:9,10 Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God.

   <<It’s the singular sin of not believing on Jesus that sends a person to hell.

   That is good news for all demons. 🙂

   GBU!

   Like

 3. Annika!

  Jesus frälste oss från våra synder och när en människa vänder om till Jesus och tror på honom, så renas hon från synderna, eller hur?

  Det är alltså Jesus som har fixat syndaproblemet, inte människans praktik i att låta bli att synda. För om det är människans praktik i att låta bli att synda, då hänger frälsningen på människan, på hennes förmåga att lyckas leva upp till Gud fullkomlighetskrav.
  Det är ju kört redan från början, vi har ingen egen rättfärdighet att visa upp pga rätt gärningar. Skulle vi ha det, så kommer vi in under egenrättfärdighet, vilket inte är frälsande. Nej vår rättfärdighet är som en fläckad klädnad och det är endast pga Jesus som vi blir förklarade rättfärdiga.

  Ang John Burke, så förstår jag vad han menar, för inte är väl det första du säger till en ofrälst att han har en massa fel och brister, dvs synder i sitt liv?
  Han vet nog om att han gör både ett och annat som är fel, han har nog både skuldkänslor och dåligt samvete för många begångna synder, har dock troligen lärt sig att trycka undan samvetskvalen.

  Om Gud för överbevisa människan och inte någons ord om alla synder som lyssnaren gjort och gör, då tror jag att risken är större att personen vänder om på ett sant sätt!

  Nu kan man ju inte generalisera, för i bland skall man faktiskt peka på synden!

  Jag själv blev frälst utan att höra om alla synder jag gör och gjort, det jag fick höra var att Jesus älskade mig och att han dött för mig.

  Låt Gud sköta sitt jobb, så blir det riktigt bra, för om vi har vår egen form av hur saker och ting skall göras och gå till, ja då stänger vi ute Gud och även människor!

  Bb

  Like

  • Hej Björn – min trogna läsare 🙂

   <<Jesus frälste oss från våra synder och när en människa vänder om till Jesus och tror på honom, så renas hon från synderna, eller hur?

   Yes! (Bra att du skrev "vänder om" vilket hänger på OSS)

   <<Det är alltså Jesus som har fixat syndaproblemet, inte människans praktik i att låta bli att synda. För om det är människans praktik i att låta bli att synda, då hänger frälsningen på människan, på hennes förmåga att lyckas leva upp till Gud fullkomlighetskrav.

   Frälsningen hänger på synergism och inte monergism. Människan är 100% förlorad utan Gud men när räddningen kommer så hänger det på oss att hugga tag i livbojen och hålla oss kvar. Jag har visat ganska många verser där synder listas som separerar oss från Gud och hans rike.

   <<Det är ju kört redan från början, vi har ingen egen rättfärdighet att visa upp pga rätt gärningar.

   "Kära barn, låt ingen bedra er. Den som GÖR rätt är rättfärdig, LIKSOM han är rättfärdig. (1 John 3:7)

   <<Skulle vi ha det, så kommer vi in under egenrättfärdighet, vilket inte är frälsande. Nej vår rättfärdighet är som en fläckad klädnad och det är endast pga Jesus som vi blir förklarade rättfärdiga.

   Det här med "fläckad klädnad" är taget från Jesaja, och det handlar om människor i uppror mot Gud. Även deras "goda" sidor är då smutsiga inför Gud pga deras synd. VI måste visa god frukt, VI måste sluta synda. Gud gör det inte åt oss. Hade det hängt på Gud att vi slutar synda, ja då kan vi anklaga honom varje gång vi syndar. Då kan vi säga att han inte kontrollerat oss gott nog, alternativt att Gud VILL att vi syndar.

   <<Ang John Burke, så förstår jag vad han menar, för inte är väl det första du säger till en ofrälst att han har en massa fel och brister, dvs synder i sitt liv?

   Historien handlar inte om "det första vi säger" till en kristen. Burke verkar mena att om vi inte har synder i våra liv så är vi inte välkomna i hans församling.

   <<Jag själv blev frälst utan att höra om alla synder jag gör och gjort, det jag fick höra var att Jesus älskade mig och att han dött för mig.

   Det var något liknande för mig, men andra människor TROR att de är frälsta trots att de lever i synd. Mycket för att andra kristna får dem att tro att allt är väl med deras själ och att synd inte hindrar dem från att komma in i Guds rike. De tror då att de kan ha sin synd och sin frälsning samtidigt.

   <<Låt Gud sköta sitt jobb, så blir det riktigt bra, för om vi har vår egen form av hur saker och ting skall göras och gå till, ja då stänger vi ute Gud och även människor!

   Menar du att vi inte ska göra som Jesus gjorde, att predika omvändelse?

   GVD!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s