Archive | June 2011

Hur man blir frälst och andedöpt – det glada budskapet

Livet är kort – sök Jesus och det eviga livet!

Det är verkligen fantastiskt att veta att Gud älskade hela världen så mycket att han lät sin son (som frivilligt gick med på det) dö för oss så att vi skulle kunna få evigt liv och fullständig lycka. Inga mer tårar, sorger, saknad eller smärta. Precis som djuren som offrades för människors synder under gamla testamentet så dog Jesus dog som ett syndoffer på korset för våra synder. Han tog inte våra synder bokstavligt talat på sig själv och inte heller ”betalade” han för våra synder (det står nämligen inte så Bibeln) men han betalade helt klart ett enormt högt pris för att vår frälsning skulle komma till stånd! Jesus dog och led en gång för alla, och han behöver inte dö flera gånger om vi syndar upprepade gånger. Jesus gjorde det möjligt för ALLA att bli frälsta genom sin död, men vi föds inte frälsta utan det finns VILLKOR som hänger på OSS. Det handlar inte om att vi kan förtjäna vår frälsning av något som vi gör eller tror, utan det handlar om att klara grundkravet. Egentligen utmynnar alla villkor in i ett enda; vilket är att vi måste TRO på Jesus för att bli frälsta.

Joh. 3:16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv.

Men vad innebär det att TRO? Jakob använde demonerna som ett exempel när han förklarade att vi inte kan bli frälsta genom att endast ha tro utan gärningar. Demonerna tror också att Gud är EN och att Jesus är hans son (Jesus är dessutom Gud) men en sådan tro kan inte frälsa vare sig änglar eller människor. Bibeln lär oss att en sann och frälsande tro innebär att vi ÄLSKAR Jesus, och älskar vi Jesus så LYDER vi honom. Det är också de som LYDER honom som blivit lovade evigt liv. *)

1 Joh 2:3 Och av det vet vi att vi känner honom: OM vi håller hans bud. 4. Den som säger: Jag känner honom, och inte håller hans bud, han är en lögnare, och sanningen är inte i honom. 5. Men den som håller hans ord, i honom är sannerligen Guds kärlek fullkomnad. Av det vet vi att vi är i honom. 6. Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade.

1 Joh 2:17. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Oavsett hur djupa synder du har gjort dig skyldig till så kan du bli helt renad när du kommer till Jesus. Satan vill förstås få dig att tro att du inte kan bli renad för att din synder är så stora och så många, men låt honom inte vinna över dig. Gud kan göra synder som är blodröda vita som snö. När du bestämt dig för att acceptera Jesus som din Frälsare så måste du be om förlåtelse för dina synder och omvända dig. Att be om förlåtelse och att omvända sig är inte alltid samma sak. Vi kan inte ha inställningen att vi kan synda, be om förlåtelse, synda, be om förlåtelse om och om igen. Det visar bara att vi inte har gjort en sann omvändelse och vi kan inte lura Gud som alltid ser våra hjärtan.

När du kommer till Jesus måste du tro att han finns, du måste vara beredd att bära ditt kors varje dag och du måste älska Gud mer än någon annan människa. Det betyder helt enkelt att du inte kan tjäna två herrar och du kan inte kompromissa med din tro. Låt inte Satan få dig att tro att detta skulle vara svårt, för om du håller dig nära Gud så kan du klara det.

1 John 5:3. Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.

Satan kommer att fresta dig men vi har ett löfte att vi kan stå emot honom! Var bara beredd på hans attacker och du vinner över honom! Böner, bibelläsning och lovsång är våra vapen. Sen kanske du också måste studera vad som är synd och vad som inte är synd. En frestande tanke är till exempel inte per automatik en synd, så känn dig inte som en skurk bara för att en tanke kommit flygande. Men låt inte tankarna bli kvar och få fotfäste, och placera dig framför allt inte i frestande situationer som kan få dig på fall. Jesus frestades precis som vi, men han valde förstås att inte synda. Så frestelser är en sak och synd är en annan sak. Vissa tankar kan förstås vara syndiga för om du till exempel hatar en människa i ditt hjärta så är det en synd. Likaså om du är arg på en människa UTAN ORSAK, eller om du i ditt hjärta helt enkelt planerar att synda. Håll dig nära Gud så slipper du hata, vara arg utan orsak eller ha fel inställning. Den Heliga Ande får dig på rätt kurs så håll dig till honom.

Det här med omvändelse är viktigt eftersom det inte hjälper en människa som överträtt lagen att plötsligt börja leva rätt. De GAMLA synderna måste först utplånas innan man kan kallas för ”rättfärdig” och Gud kan inte ljuga och kalla en människa ”rättfärdig” som egentligen inte är det. Eftersom du inte kan radera eller betala för dina överträdelser så är det Gud som måste radera dem, vilket han gör i sin barmhärtighet på villkoret att du omvänder dig. Vi kan inte kräva av Gud att han ska radera våra skulder men i sin kärlek till oss så har han valt att göra det. Då betraktar han dig som om du aldrig syndat. Tänka bara på att DU sedan måste leva rättfärdigt. Bara för att du blivit renad en gång betyder inte att det är fritt fram att orena sig igen och tro att Gud inte bryr sig om det, eller att vi för alltid är betraktade som rättfärdiga oavsett vad vi gör. Vi kan aldrig gömma oss bakom Jesu blod och tro att Gud inte ser vår synd för det gör han. Vi har också blivit tillsagda att inte låta lura oss vad gäller detta, så var på din vakt. Satan har endast ett mål och det är att försöka få oss att SYNDA eftersom han vet att SYND separerar oss från Gud, och lyckas han med detta är vi inte längre på väg till himlen. Synd krigar mot vår själ så det är allvarligt. Vi har självfallet chansen att be om förlåtelse och omvända oss igen om vi skulle misslyckas i livet, men Gud ser i våra hjärtan om vi menar det vi säger. Gud vill inget annat än att hjälpa oss och Gud vill inte att NÅGON ska gå förlorad.

Gud har gjort saker och ting lätt för oss genom att ge oss den Heliga Ande som en hjälpare och vägvisare i våra liv. Lever vi nära Gud känns det också i samvetet om vi är på väg åt fel håll. Johannes Döparen profeterade om Jesus att han skulle döpa i helig ande(och eld och Jesus själv påminner om detta i Apg 1:5 när han strax före himmelsfärden lovar att detta nu snart ska ske. Här kommer några verser om vad den Heliga Ande kan göra:

Apg 2:37. Då de hörde detta, fick de ett styng i hjärtat och de sade till Petrus och till de andra apostlarna: Män och bröder, vad skall vi GÖRA? 38. Petrus sade till dem: Omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni skall få den Helige Andes gåva.

Apg 8:14. Då nu apostlarna som var i Jerusalem fick höra att Samarien hade
tagit emot Guds ord, sände de Petrus och Johannes till dem. 15. När de kom dit ner, bad de för dem att de skulle få den Helige Ande, 16. ty han hade ännu inte fallit på någon av dem, utan de var endast döpta i Herrens Jesu namn. 17. Då lade de händerna på dem, och de fick den Helige Ande.

Ef 5: 7. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. 18. Och drick er inte berusade av vin, det leder till ett dåligt levnadssätt, utan låt er uppfyllas av Anden. 19. Tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjung och spela till Herrens ära i ert hjärta, 20. och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesu Kristi namn.

Titus: 3:4. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 5. frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, genom den nya födelsens bad och förnyelse i den 6. som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, 7. för att vi skall bli rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar enligt hoppet om evigt liv.

Läs gärna 1 Korinthierbrevet 12-14 om tungotal. Alla kristna talar inte i tungor med det är en av Andens gåvor som vi kan få. Har vi även gåvan att översätta tungotal kan vi uppbygga ännu fler människor.

Vill gärna avsluta med missionsbefallningen och löftet till oss om vilken kraft vi kan få genom den Heliga Anden:

Markus 16: 14Sedan, uppenbarade han sig för de elva när de låg till bords, och förebrådde dem deras otro och deras hjärtas hårdhet, att de inte hade trott dem som hade sett honom vara uppstånden. 15. Och han sade till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt, han skall bli frälst, men den som inte tror, han skall bli fördömd. 17. Men dessa tecken skall följa dem som tror: I mitt namn skall de driva ut onda andar*, de skall tala med nya tungor, 18. ormar skall de ta i händerna, och om de dricker något, som är dödande, skall det inte skada dem. På sjuka skall de lägga händerna, och de skall bli friska. 19. Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himlen, och satte sig på Guds högra sida.

Vem kommer att kallas DEN MINSTE i himmelriket? Och den störste? Matt. 5:19

Matt. 5:19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud OCH LÄR MÄNNISKORNA SÅ, han skall kallas den MINSTE i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas STOR i himmelriket.

Gud ser inte med blida ögon på människor som förminskar synden och/eller påverkar andra att synda. Självfallet säger få människor helt öppet “Gå och synda, för Gud bryr sig ändå inte om det!” men de kanske smyger in med sådana läror, och de kanske blanda in både sanningar och ludd för att dölja det farliga budskapet som är att “synd drabbar inte själen utan som värst endast reducerade gåvor i himlen”. Dessa människor kanske själva blivit förda bakom ljuset, men det ändrar inte på att deras budskap är farligt. Så fort läror dyker upp som kan orsaka förlorade själar så måste vi reagera.

Mal 2:17 Ni tröttar ut Herren med era ord. Ni frågar: “På vilket sätt har vi tröttat ut honom?” Jo, ni säger: “Den som gör det onda är god i Herrens ögon, och han gläder sig över dem”, eller: “Var är Gud som dömer?”

Vem kommer att kallas den minste i himmelriket? Den som LÄR människor att upphäva Guds bud! Det kan göras på olika sätt, men det går för det mesta ut på att underminera synden och Guds bud. Ursäkterna brukar vara:

– En gång frälst alltid frälst. Vi kan aldrig förlora vår frälsning.

– Buden är så svåra att hålla, och vi syndar ständigt i tanke ord och gärning. Vi kan aldrig sluta synda!

– Vi har fått Jesus rättfärdighet tillräknad oss. Det betyder att vi i princip kan ha både vår synd och vår frälsning samtidigt – bara vi tror på Jesus. Vi kan vara positionellt rättfärdiga samtidigt som vi i praktiken syndar, för vår synd göms alltid bakom Jesu blod och Gud kan inte se dem.

– Vi är frälsta av tro allena! Att påstå att vi även måste GÖRA något för att bli frälst är legalism och gärningslära!

– Vi är födda med en arvsynd och vi syndar för att vi är syndare. Vi kan helt enkelt inte hjälpa att vi syndar! Men Gud älskar oss ändå!

Men den som kommer att kallas stor i himmelriket är den som håller Guds bud OCH som LÄR andra människor att göra sammalunda.

Matt 5:17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. 18 Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. 19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. 20 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.

Jesus säger alltså att VI måste se till att vår rättfärdighet övergår fariseernas grad av rättfärdighet. Det handlar alltså om att GÖRA något och inte bara att tro på ett färdigt paket. Fariseernas problem var inte att de var alltför laglydiga utan att de INTE alltid lydde Gud i moraliska frågor och i stället var hycklare. De var inte rena på insidan, utan endast utsidan Vi måste alltså se till att inte bara vara rena på utsidan utan även på insidan och att leva som vi lär. Synd innebär långt mer än att förlora några gåvor i himlen eftersom frågan är om vi alls kommer dit in.

Men säger inte Jesus också att vi åtminstone kommer in i himlen även om vi bryter mot Guds bud och lär människorna att de omöjligt kan lyda Gud, för han säger ju att de ska bli de “minste” i himmelriket? Nej, han säger inte att syndare kommer in i Guds rike (ingenting oheligt kommer in i hans rike) men även syndare kan ju omvända sig, och då har de ju tillträde trots att de tidigare levt fel. Sen kan det också finnas kristna som visserligen lär ut att vi aldrig kan sluta synda, men som ändå lever gudfruktigt och undviker synd. Att de ändå lär ut att vi aldrig kan sluta synda kan bero på att de fått för sig att saker och ting är synd som egentligen inte är synd alls. Exempelvis kanske de tror att det är en synd att bli arg, att tycka att människor är elaka, att inte tänka på Gud dygnet runt, etc, men detta är ju inte synd. Jag har själv träffat på människor som “ärvt” irrläror från tidigare generationer och sin omgivningen (det gjorde även jag vad gäller arvsynden) och som tyvärr menar att vi inte kan sluta synda, men som ändå drivs av den helige Ande och därför lever gudfruktigt och tillbringar sina dagar med att tjäna Gud genom att vinna själar.

Vidare kanske det finns kristna som bryter mot bud genom att tillfälligtvis t ex förtala andra, tillskriva andra åsikter de inte har, etc, samtidigt som de kanske inte riktigt är medvetna om detta är synd inför Gud, och de kanske samtidigt lär ut till andra att de aldrig kan sluta synda. Ändå kan de i övrigt leva gudfruktigt och kämpa för att vinna själar för Gud. Jag tror att Rom. 2 12-16 måste appliceras här, där det står att Gud dömer våra samveten. Predikanter/evangelister som mellan raderna uppmuntrar människor att synda (genom att exempelvis säga att buden är för svåra att hålla), kommer att dömas hårdare och riskerar att antingen bli de minsta i himmelriket, eller att i värsta fall inte komma in alls (beroende på hur de lever sina liv).

Det är populärt att predika om Guds ovillkorliga kärlek, och visst har ingen annan visat en större kärlek än vår Fader som lät sin enda son dö på korset för oss, men det är minst lika viktigt att lära ut vikten av att omvända sig och att vi faktiskt bör FRUKTA Gud för våra själars skull.

Ordspråksboken 9:10: ”Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.”

Phil 2:12. Därför, mina älskade, så som ni alltid har varit lydiga så skall ni med fruktan och bävan arbeta på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu i min frånvaro.

1 Petr. 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren?

Det är alltså ganska sunt att leva med lite helig fruktan, för Gud älskar och accepterar oss inte ovillkorligt. Om vi förnekar Jesus så förnekar han oss. Om vi vägrar att förlåta en annan människa så förlåter Gud inte oss. Vi måste vara vaksamma när det gäller lärare som menar att Gud älskar oss och accepterar oss oavsett hur vi lever. Det är förmodligen populärt tal i människors öron eftersom de intalar sig själva att de kan vara slavar under både synd och rättfärdighet och att de ändå inte förlorar sin frälsning, men synd leder oss rakt in i fördärvet. Jesus var säkert inte populär när han menade att det är bättre för en människa att hugga av sig kroppsdelar än att ha hela kroppen i behåll och kastas i helvetet. Älskar vi varandra så berättar vi om syndens faror och inte att bara att Gud älskar oss och accepterar oss precis som vi är – med synd och allt. Det är sant att vi inte kan rena oss själva, men när vi blivit renade hänger det på oss att undvika synd och att lyda Gud. Vem ges evigt liv till? Den som tror på Gud? Endast om tro åtföljs av renhet och lydnad:

Hebr 5:9 Och när han fullkomnats blev han, för alla dem som LYDER honom, upphovet till evig frälsning

Vi har ett starkt budskap när vi vittnar för andra människor. Oavsett en människas synd så kan hon bli helt renad om hon ber om förlåtelse för sina synder och omvänder sig. Hon får då den heliga ande som gåva och som kan hjälpa henne att hålla sig på rätt väg, men hon måste själv se till att hålla sig i vinträdet. Jag rekommenderar bibelläsning och BÖN.

Matt 10:22. Och ni skall bli hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som står fast intill ÄNDEN skall bli frälst.

Om någon ändå tror att Jesus välkomnar syndare in i hans rike genom att bara göra dem “mindre” i riket, kan reflektera över dessa verser från samma kapitel

Matt. 5:13 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. 

Matt. 5:25 Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen, så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren och du blir kastad i fängelse.

Matt. 5:29 Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.

Matt. 5:30 Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna

Matt. 5:48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

Bibelverser – SYNDER som hindrar oss från att ärva GUDS RIKE

Vad är SYND, och kan vi som kristna slippa från straffet för vår SYND, trots att vi faktiskt syndar?

Om du menar att du inte är befriad från synden utan endast undan STRAFFET från synden då har du lurat dig själv. Gud kräver att vi lever heligt och rättfärdigt. Matt 1:21 säger att Jesus ska frälsa folket FRÅN deras synder. Inte frälsa dem I sina synder. De som menar sig älska Jesus men ändå anser att de måste fortsätta synda har inte förstått sig på NÅD som betyder dels att Gud förlåter alla SOM OMVÄNT SIG (villkoret), och dels att den LÄR OSS att UNDVIKA SYND (se Titus 2:11-12).

Om vi kan avhålla oss från att synda i 10 minuter, kan vi då avhålla oss från att synda i 1 dag? 2 dagar? 1 vecka? 1 månad? Varför då inte i flera år? OM vi syndar kan vi be om förlåtelse för vår synd och omvända oss, men om vi ständigt måste “omvända” oss har vi inte i sanning omvänt oss. Och, nej Jesus dog inte i onödan om vi kan upphöra med att synda. EN enda synd kräver en frälsares blod och vi har alla syndat (alla som är medvetna om lagen). Det är SATAN som lär oss att synd INTE leder till döden, men han LJUGER! Det är just vad den gör.

Vi behöver inte ge in för frestelser. Vi kan motstå

1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, 2 så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

Rom 6:14 Ty synden skall inte härska över er, eftersom ni inte är under lagen, utan under nåden.

Rom 6:6 för vi vet detta, att vår gamla människa är korsfäst med honom, för att syndens kropp skall bli tillintetgjord, så att vi inte mer skall tjäna synden.

1 Joh. 5:3. Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Och hans bud är INTE tunga. 4. Ty allt det som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. 5. Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son?

1 Joh. 3:4. Var och en som gör synd bryter också mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5. och ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort våra synder, och synd finns inte i honom. 6. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom. 7. Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör rätt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 9. Var och en som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10. På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: Var och en som inte gör rättfärdighet är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.

Rom 2:13 Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga rättfärdiga inför Gud, utan de som GÖR lagen, de skall bli rättfärdiggjorda. 

Jakob 1:21. Lägg därför bort all orenhet och överflöd av ondska, och ta med saktmodighet emot ordet som är inplanterat er och som kan frälsa era själar. 22. Men var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Ef 5:17 Därför säger jag detta och betygar i Herren, att ni inte mer skall vandra så som de andra hedningarna vandrar i sitt sinnes fåfänglighet, — 22. Så lägg nu bort, det som hör till ert förra levnadssätt, den GAMLA människan, som genom förförelsens begär fördärvar sig, 23. och förnyas i ert sinnes ande 24. och ikläd er den nya människan,som är skapad efter Gud i sanningens rättfärdighet och helighet. 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanningen, var och en med sin nästa, eftersom vi är varandras lemmar. Vredgas och SYNDA INTE, låt inte solen gå ner över er vrede. 27. Ge inte heller djävulen rum. 

1 Pet 5:8. Var nyktra och vaka, ty er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan uppsluka. 9. Stå emot honom, fasta i tron. Ni vet, att samma lidanden utstår era bröder här i världen.

1 Tim 5:22 Lägg inte förhastat händerna på någon och gör dig inte delaktig i andras synder. Bevara dig själv ren.

Heb 12:3. Tänk på honom som har fått stå ut med sådan motsägelse från syndarna, så att ni inte tröttnar i era själar och ger upp. 4. Ännu har ni inte stått emot ända till blods i kampen mot synden.

Mark 9:45. Och om din fot är dig till förförelse, så hugg av den. Det är bättre för dig att ingå i livet halt än att ha två fötter och bli kastad till helvetet, till den outsläckliga elden, 46. där deras mask inte dör, och elden inte släcks.

1 Pet 1:14. Som lydnadens barn skall ni inte rätta er efter de begär som ni förut levde under när ni var okunniga, 15. utan såsom han som har kallat er är helig, var också ni själva heliga i hela er livsföring.

1 Kor 10:12. Därför skall den som tycker sig stå, se till att han inte faller. 13. Ingen annan frestelse har kommit över er, än sådan som vanligen möter människan. Och Gud är trofast, han skall inte låta er frestas över er förmåga, utan skall med frestelsen också bereda en utväg, så att ni kan uthärda den.

Hebr 10:26. För om vi syndar med vett och vilja sedan vi har fått kunskap om sanningen, återstår för oss inte mer något offer för synderna, 27. utan en förskräcklig väntan på domen, och hetta av en eld som skall förtära motståndarna. 28. Den som bryter Mose lag måste dö utan barmhärtighet, efter två eller tre vittnesmål. 29. Hur mycket hårdare straff tror ni då inte att den förtjänar som förtrampar Guds Son och håller för orent förbundets blod, genom vilket han är helgad, och som smädar nådens Ande?

Jakob 4:7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Rena era händer, ni syndare —

Joh. 9:31 Vi vet, att Gud inte hör syndare, men den som är gudfruktig och gör hans vilja, honom hör han.

Jes 59:2 Nej, det är edra missgärningar, som skilja eder och eder Gud från varandra, och edra synder dölja hans ansikte för eder, så att han icke hör eder.

Rom 2:27. Och han, som AV NATUREN är oomskuren och fullgör lagen, skall döma dig, som, med lagens bokstav och omskärelsen, är en lagbrytare.

5 Mos. 30:2och du så vänder åter till HERREN, din Gud, och hör hans röst, du med dina barn, AV ALLT DITT HJÄRTA OCH AV ALL DIN SJÄL, i alla stycken såsom jag i dag bjuder dig 3då skall HERREN, din Gud, åter upprätta dig och förbarma sig över dig–10när du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller hans bud och stadgar, det som är skrivet i denna lagbok, och när du vänder åter till HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ.11Ty DET BUD SOM JAG I DAG GIVER DIG ÄR DIG ICKE FÖR SVÅRT och är icke långt borta.—14Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, SÅ ATT DU KAN GÖRA DÄREFTER.15Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, döden och vad ont är,16då jag nu i dag bjuder dig (COMMAND YOU, KJV) att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans vägar och HÅLLA HANS BUD och stadgar och rätter, för att du må leva och föröka dig, och för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning. 

2 Mos. 20:20 Men Mose sade till folket: “Var inte rädda, ty Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni skall frukta honom, så att ni inte syndar.”

1 Mos. 4:7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du SKALL råda över den.”

Mal 2:17 Ni tröttar ut Herren med era ord. Ni frågar: “På vilket sätt har vi tröttat ut honom?” Jo, NI SÄGER: “DEN SOM GÖR DET ONDA ÄR GOD I HERRENS ÖGON, och han gläder sig över dem“, eller: “Var är Gud som dömer?”

Villkor för att komma in i Guds rike – Älskar vi honom så lyder vi honom 

Jakob 2:5 Hör på, mina kära bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i denna värld till att vara rika i tron och bli arvingar till riket, som han har lovat dem som älskar honom? 

Lukas 8:21. Men han svarade och sade till dem: Min mor och mina bröder är dessa, som hör Guds ord och GÖR det. 

1 Joh 2:3 Och av det VET vi att vi känner honom: OM vi håller hans bud. 4. Den som säger: Jag känner honom, och inte håller hans bud, han är en lögnare, och sanningen är inte i honom. 5. Men den som håller hans ord, i honom är sannerligen Guds kärlek fullkomnad. Av det vet vi att vi är i honom. 6. Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade. 

1 Joh 2:17. Och världen och dess begär förgår, men den som GÖR Guds vilja förblir i evighet. 

Matt 7:21. Inte skall var och en komma in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre,utan den som GÖR min Faders vilja, som är i himlen. 

Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte LYDER Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Matt 19:16. Och se, en man gick fram och sade till honom: Gode mästare, vad gott skall jag göra, för att få evigt liv? 17. Då sade han till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena. Men vill du gå in i livet, så håll budorden. 18. Han sade till honom: Vilka? Jesus sade: Du skall inte dräpa, du skall inte göra hor, du skall inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd. 19. Hedra din far och din mor och: Du skall älska din nästa såsom dig själv. 

Joh 14:15. Om ni älskar mig, så håll mina bud. 

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig, han skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom, och skall uppenbara mig för honom. 22.Judas, inte Iskariot, sade då till honom: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 23. Jesus svarade och sade till honom: Om någon älskar mig, skall han hålla mitt ord. Och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24. Men den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och det ord ni hör är inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig. 

Apg 5:32. Vi är hans vittnen till detta, och likaså den Helige Ande, som Gud har gett dem som LYDER honom. 

Hosea 4:6 Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall ock jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn.

1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

Evigt liv ges till den som LYDER JESUS – vi måste visa goda gärningar 

Hebr 5:9 Och när han fullkomnats blev han, för alla dem som LYDER honom, upphovet tillevig frälsning 

Matt 25:41Då skall Konungen svara och säga till dem: Sannerligen säger jag er: Det ni har GJORT mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni GJORT mot mig. Därefter skall han också säga till dem på vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. 42. Ty jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta, jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka, –Sannerligen säger jag er: Vad ni inte har GJORT mot en av dessa minsta, det har ni inte heller GJORT mot mig.46. Och dessa skall då gå bort till evigt straff, men de RÄTTFÄRDIGA till evigt liv. 

Joh 12:26. Om någon tjänar mig, skall han följa mig, och där jag är, där skall också min tjänare vara. Den som TJÄNAR mig skall min Fader ära. 

Apg 26:20. —utan började förkunna först för dem som var i Damaskus och Jerusalem, och över hela judéens land och sedan för hedningarna, så att de skulle ångra sig och omvända sig till Gud, och göra sådana gärningar, som tillhör omvändelsen.

Juda 20. Men ni, mina älskade, uppbygg er på er allra heligaste tro och be i den Helige Ande, 21. och bli kvar i Guds kärlek medan ni väntar på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet till evigt liv. 

Upp 22:11 Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.”12 “Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans GÄRNINGAR. —14 Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 15 Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.

Jakob 1:22 Men var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. 

SYND=DÖD, samt vårt val att vandra efter kött eller ande 

1 Pet 2:11 Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar, att ni aktar er för de köttsliga begärelserna, som strider mot SJÄLEN. 

Jakob 1:14. Utan var och en frestas, när han dras och lockas av sitt eget begär. 15. Därefter, sedan begäret har blivit havande, föder det synd och då synden är fullbordad, föder den DÖD. 16. Far inte VILSE, mina kära BRÖDER. 

Jakob 5:29 BRÖDER, om någon bland er går vilse, bort från sanningen och någon omvänder honom, 20. så skall han veta, att den som omvänder en syndare från hans villoväg, frälser EN SJÄL FRÅN DÖDEN och skyler över mängd av synder. 

Rom 6:16. Vet ni inte, att när ni ställer er i någons tjänst för att lyda honom, så är ni tjänare under den som ni lyder, antingen det är synden till död, eller lydnaden till rättfärdighet? 17. Men Gud vare tack, att ni, som har varit syndens tjänare, nu har blivitav hjärtat lydiga den lära, som ni överlämnats åt, 18. och att ni nu, då ni är friade från synden, har blivit rättfärdighetens tjänare. Jag talar så som efter människosätt för er köttsliga svaghets skull. Ty på samma sätt som ni har ställt era lemmar i orenlighetens och orättfärdighetens tjänst till orättfärdighet, så ställ nu era lemmar i rättfärdighetens tjänst, att de må bli helgade. 20. Ty då ni VAR syndens tjänare, då var ni fria från rättfärdigheten. 21. Vilken frukt hade ni då? Det ni nu blygs för. Ty slutet på sådant är DÖD. Men nu, då ni har blivit fria från synden och blivit Guds tjänare, blir er frukt att ni blir heliga, och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre. 

Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, de som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden. 2. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3. Ty det som var omöjligt för lagen, i det den var försvagad av köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet,4. för att den rättfärdighet, som lagen kräver, skulle bli fullbordad i oss, som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden. 5. Ty de som är köttsliga, de är köttsligt sinnade, men de som är andliga, de är andligt sinnade. 6. Ty köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7. Ty köttets sinne är fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt och inte heller kan vara det. 8. Men de som är köttsliga, kan inte behaga Gud. Men ni är inte köttsliga, utan andliga, om Guds Ande annars bor i er, ty den som inte har Kristi Ande, han hör inte honom till. 10. Men om Kristus är i er, så är väl kroppen död, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull. 11. Om nu hans Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i er, så skall också han, som uppväckte Kristus från de döda, göra era dödliga kroppar levande för sin Andes skull, som bor i er. 12. Därför, bröder, står vi inte i skuld till köttet, så att vi skall leva efter köttet. 13. Ty om ni lever efter köttet, så skall ni dö, men om ni dödar kroppens gärningar genom Anden, så skall ni leva. 14. Ty alla de som drivs av Guds Ande, de är Guds barn. 15. Ty ni har inte fått träldomens ande, så att ni återigen måste frukta, utan ni har fått barnaskapets Ande 

Gal 5:16. Jag säger: Vandra i Anden, så kommer ni inte att tillfredsställa vad köttet har begär till. 17. Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet. Dessa två strider mot varandra, för att ni inte skall göra vad ni vill. Men om ni leds av Anden, så är ni inte under lagen. 

Joh 8:34. Jesus svarade dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 

Matt 10:22. Och ni skall bli hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som står fast intill ÄNDEN skall bli frälst.

Upp. 21:6.– Åt den som törstar skall jag ge av livets vattenkälla för intet.7. Den som vinner seger (overcomes) skall ärva allt detta, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. 

Synder som hindrar kristna/okristna från att komma in i Guds rike 

1 Joh. 3:4. Var och en som gör synd bryter också mot lagen, ty SYND ÄR BROTT MOT LAGEN. 5. och ni vet att han uppenbarades för att han skulle ta bort våra synder, och synd finns inte i honom. 6. Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt känna honom. 7. Kära barn, LÅT INGEN BEDRA ER. Den som GÖR rätt är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. 8. DEN SOM GÖR SYND ÄR AV DJÄVULEN, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 9. Var och en som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10. På detta känns Guds barn och djävulens barn igen: VAR OCH EN SOM INTE GÖR RÄTTFÄRDIGHET ÄR INTE AV GUD, och inte heller den som inte älskar sin broder.

Ef. 5:Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. Ni skall veta att INGEN OTUKTIG ELLER OREN ELLER GIRIG – en sådan är en avgudadyrkare – SKALL ÄRVA KRISTI OCH GUDSRIKELÅT INGEN BEDRA ER MED TOMT PRAT. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

1 Kor 6:9 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTELURA ER. VARKEN otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare SKALL ÄRVA GUDS RIKE.

Gal 5:19. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att DE SOM GÖR SÅDANT SKALL INTE ÄRVA GUDS RIKE.

1 Thess 4:3 Ni vet ju, vilka bud vi gav er genom Herren Jesus. 3. Ty detta är Guds vilja, er helgelse, att ni avhåller er från otukt, 4. och att var och en av er vet att ha sitt eget kärl i helgelse och ära, 5. inte i begärelses lusta så som hedningarna, som inte känner Gud, 6. och att ingen förgår sig eller bedrar sin broder i någon sak, ty Herren är en hämnare över allt detta, vilket vi också tidigare har sagt och betygat för er. Ty Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till helgelse. 8. DEN SOM FÖRAKTAR DETTA, FÖRAKTAR INTE NÅGON MÄNNISKA UTAN GUD, som har gett oss sin Helige Ande. 

2 Tim 3:2 Ty människorna skall då vara egenkära, giriga, skrytsamma, högfärdiga, hädiska, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, 3. kärlekslösa, oförsonliga, förtalare, oåterhållsamma, obehärskade, de skall hata det goda, 4. förrädiska, besinningslösa, uppblåsta, de skall älska njutning mer än Gud. 5. De skall ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana

Kol 3:5. Så döda nu era lemmar, som är på jorden: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten, som är avgudadyrkan, 6. för vilkas skull Guds vrede kommer över otrons barn. 7. I detta vandrade också ni FÖRUT, då ni levde på sådant sätt.8. Men lägg nu också ni bort alltsammans: vrede, häftighet, ondska, smädelse, skamligt tal från er mun. 9. Ljug inte för varandra, ni som har avklätt er den gamla människan med hennes gärningar 10. och iklätt er den nya, som förnyas till kunskap efter hans bild som har skapat henne.

Upp. 21:Men de fega, de OTROENDE och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”

Upp 21:27 (Om nya Jerusalem) Och ALDRIG NÅGONSIN SKALL NÅGOT ORENT KOMMA IN I DEN eller någon som gör styggelse eller ljuger, utan de som är skrivna i livets bok hos Lammet.

Upp. 3:15. Jag vet om dina gärningar. Du är varken kall eller varm. O, att du vore kalleller varm. 16. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, skall jag spy ut dig ur min mun. 

(Gal 5:19-21, 1 Cor. 6:9,10, Eph. 5:5-7, Rev 21:82, Tim 3:2-5, 1 Thess 4:3-8)

Pred 7:30 Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna RÄTTSINNIGA. Men SEDAN har de tänkt ut många onda planer

Delta Air Lines planerar att diskriminera judar för vissa flygrutter

Delta Air Lines’ planerar att lägga till Saudi Arabian Airlines som partner i Sky Team Alliance, och det skulle i sin tur innebära att de måste anpassa sig efter deras krav att neka judar och människor med judiska pass att flyga från New York eller Washington till Jeddah i Saudiarabien. American Center for Law and Justice,  har uppmärksammat den religiösa diskrimineringen som det är fråga om:

“As we learn more about the issue and facts, we are determined to ensure that American citizens do not face discrimination by airlines like Delta that are passenger code-sharing with Saudi Arabian Airlines,” säger Colby M. May, Director och Senior counsel i ACLJ. Vidare säger han:

“We will be communicating our position with members of Congress, the State Department and Delta Air Lines to ensure that the rights of American citizens are protected” 

En del amerikaner är oroliga att “sharialagar” ska smyga sig in i landet och att amerikanska invånare måste anpassa sig efter islamiska sedvänjor och regler. Det finns fall där exempelvis kristna missionärer blev arresterade i Detroit för att ha närvarat vid en “Arab-fest” sponsrad av staden, liksom i Tulsa där en polis blev degraderad för att han vägrat att närvara vid en obligatorisk islam-sammankomst med bön, planerad av hans polisavdelning.

Tidigare US Rep Fred Grandy uppmärksammade Delta Airline’s sak i en amerikansk radiostation (Talk 1200) där han kämpade mot judisk diskriminering, men när radiostation krävde att han skulle tona ner kritik mot islam i sina program medförde det att han lämnade stationen. Delta har inte besvarat Grandy’s kritik mot deras planer men i brev till advokat Jeffrey Lovitky på ACLJ så är deras ståndpunkt klar:

“Delta must also comply with all applicable laws in every country it serves and by the same token passengers are responsible to obtain the necessary travel documents required for entry into another country prior to their day of travel,”

 “If a passenger travels without proper documents, the passenger may be denied entry into that country and our airline may be fined. Delta assumes responsibility for ensuring that each passenger boarding our aircraft has the proper documents for travel to their ticketed destination.”

Lovitky befarar att restriktionerna kommer att inkludera regler mot viss typ av klädnad för kvinnor, regler mot viss typ av objekt som visar religiös tillhörighet såsom smycken med kors, regler mot att bära med sig religiös litteratur och att sprida religiös litteratur – vilket innebär både judisk och kristen religiös text såsom Gamla och Nya Testamentet.

Andra medlemmar i Sky Team Partner är  Aeroflot, AeroMexico, AirEuropa, Air France, Alitalia, China Southern, CSA Czech Airlines, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, TAROM och Vietnam Airlines, och Delta Airlines förhoppning är att Saudi Arabian Airlines skall kunna bli medlem under 2012.

Läs mer: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=314309

Problem med Försoningsläran – Jesus BETALADE inte för våra SYNDER

Försoningsläran (på engelska penal substitution eller satisfaction theory) innebär att  Jesus blev straffad (penalised på engelska ) i stället för syndare –  alltså som en ersättning eller ett  substitut – och på så sätt tillfredställde kravet på rättvisa från Gud så att han därmed kan förlåta syndare eftersom hans son tog straffet i vårt ställe. Det kan även benämnas juridisk försoningslära eftersom teorin bottnar i en juridisk straffsymbolik, och det är framför allt kalvinistiska och lutherska kyrkor som tenderar att använda en sådan  juridisk terminologi. (I Sverige diskuteras det även om objektiv och subjektiv försoningslära.) Försoningsläran inbegriper också idén att Jesus “betalade” för våra synder genom det straffet som han tog på sig själv ungefär som en symbolisk pengatransaktion. Det finns förstås en rad varianter på det här temat men det är mycket vanligt att koppla in tron att Jesus bokstavligt talat blev en syndare på korset i och med att han tog människornas synder på sig själv och också att det skulle vara därför som Gud inte kunde se på Jesus utan vände sig bort. Wikipedia säger “There is general agreement that no writer in the Early Church taught penal substitution as their primary theory of atonement”.

Det är en stor skillnad på att säga “Jesus tog vårt straff på sig själv och betalade för våra SYNDER” och “Jesus dog som ett syndoffer för våra synder och betalade ett högt pris för att möjliggöra människors frälsning”. Det förstnämnda är fel och det sistnämnda är korrekt. Jag förklarar varför nedan.

Domaren som kliver ner och betalar vårt straff

Vi kan glömma den välkända liknelsen om Domaren som dömer en skyldig förövare ett visst straff, och som sedan tar av sig domarkappan och går ner och sätter sig vid den skyldiges bänk och tar hans rättmätiga straff på sig själv och betalar för det. Detta stämmer inte alls med Bibelns liknelse om ett liknande fall i Matt. 18:23-35. Notera att skulden som liknelsen i Matt. 18 talar om inte blev ”betald” av någon annan utan den TOGS BORT  från skuldkontot. Trots att tjänaren då var skuldfri (renad) så fick han senare återigen samma skuld tillbaka när han vägrade att förlåta en broder.

Matt 18:23 Därför liknar himmelriket en kung, som ville hålla räkenskap med sina tjänare. 24. Och när han började räkna, fördes en fram till honom, som var skyldig honom tiotusen pund. (*1 pund = 6000 denarer. En denar motsvarar en dagslön.) 25. Och eftersom han inget hade att betala med, befallde hans herre, att han och hans hustru och barn och allt det han ägde skulle säljas och skulden därmed betalas.26. Då föll den tjänaren ned och tillbad honom och sade: Herre, ha tålamod med mig, jag vill betala dig allt. 27. Och herren greps av medlidande över den tjänaren och gav honom fri och efterskänkte honom det han var skyldig.28. Då gick den tjänaren ut och fann en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer*. Och han tog fast honom och grep honom vid strupen och sade: Betala det du är skyldig. 29. Då föll hans medtjänare ner vid hans fötter och bad honom, och sade: Ha tålamod med mig, jag vill betala dig allt. 30. Men han ville inte, utan gick bort och kastade honom i fängelse, till dess han hade betalat det han var skyldig. 31. Då nu hans medtjänare såg det som skedde, tog de mycket illa vid sig och gick och berättade för sin herre allt det som hade skett. 32. Då kallade hans herre honom till sig och sade till honom: Du onde tjänare, allt det du var skyldig, efterskänkte jag dig, ty du bad mig. 33. Skulle du inte också ha förbarmat dig över din medtjänare, såsom jag förbarmade mig över dig? 34. Och hans herre blev vred och överlämnade honom i bödlarnas händer, till dess han hade betalat allt, som han var skyldig honom. 35. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte av era hjärtan förlåter, var och en sin broder, hans överträdelser.

Den s.k. försoningsläran (Jesus tog vår skuld på sig själv när han dog på korset och betalade vår skuld) lärdes inte ut av de gamla kyrkofäderna, utan det var Anselm av Canterbury (1033-1109) som gav läran ett ansikte när han skrev ner sina filosofier och spred dem. Försoningsläran blev sedan en teologisk doktrin under John Kalvin och även Martin Luther. I själva verket var Jesus ett SYNDOFFER precis som offerdjuren i Gamla Testamentet, där ingen trodde att offerdjuren på minsta vis blev syndiga bara för att de offrades för människors synd.

“Anselm var en gudfruktig italienare som först slog sig ner i Normandie och efter den normandiska erövringen år 1093 blev han utnämnd till ärkebiskop av Canterbury. Han är beskriven som den främsta företrädaren för de medeltida “vetenskapligt lärda” vilket inkluderar ett försök att förena filosofi och teologi såsom aristotelisk logik kombinerat med bibeluppenbarelser. Även om han inkluderade ett antal bibelcitat i sina skrifter och refererade till skrifterna som “ett fast fundament” så var dock hans ultimata strävan att göra dem “förenliga med logik” John R.W. Stott, The Cross of Christ, sid 118.

Även om ett flertal av Anselms slutsatser senare blev avvisade så satte han tonen för den protestantiska reformationen med sin filosofiska framtoning i stället för att använda en strikt biblisk övertygelse. Läran utmynnade mer eller mindre i att våra synder bokstavligt talat var överförda på Kristus (så att han blev skyldig till våra synder) och att hans rättfärdighet blev överförd till oss . (Idag kallas det ibland “Det saliga bytet” och är en farlig lära.)  Men att Kristus rättfärdighet skulle ha kunnat bli överförd till oss är lika lite sann som att våra synder skulle ha kunnat bli överförda på honom.

Martin Luther lärde att Jesus verkligen blev en syndare, och att den som inte håller med om detta faktiskt då förnekar att Jesus ens dött:

All the prophets of old said that Christ should be the greatest transgressor, murderer, adulterer, thief, blasphemer that ever was or ever could be on earth. When He took the sins of the whole world upon Himself, Christ was no longer an innocent person. He was a sinner burdened with the sins of a Paul who was a blasphemer; burdened with the sins of a Peter who denied Christ; burdened with the sins of a David who committed adultery and murder, and gave the heathen occasion to laugh at the Lord. In short, Christ was charged with the sins of all men, that He should pay for them with His own blood. The curse struck Him. The Law found Him among sinners. He was not only in the company of sinners. He had gone so far as to invest Himself with the flesh and blood of sinners. So the Law judged and hanged Him for a sinner. In separating Christ from us sinners and holding Him up as a holy exemplar, errorists rob us of our best comfort. They misrepresent Him as a threatening tyrant who is ready to slaughter us at the slightest provocation. I am told that it is preposterous and wicked to call the Son of God a cursed sinner. I answer: If you deny that He is a condemned sinner, you are forced to deny that Christ died. It is not less preposterous to say, the Son of God died, than to say, the Son of God was a sinner. (Commentary on the Epistle to the Galatians (1535) by Martin Luther, Chapter 3, pp. 106-135)

Wiley och Culbertson säger om försoningsläran: “Den är teorin som vanligtvis används inom den reformerta kyrkan och som oftast är känd som Kalvinism.” Introduction To Christian Theology, översatt från engelska, sid 228.

Detta borde omedelbart få oss att dra öronen åt oss. Även om fröna till teorin fanns sedan tidigare så är den starkt kopplad till kalvinismen. Vid reformation var denna doktrin modifierad i samband med tillägg av analogier om en vanlig rättsprocess. I denna syn handlade botgörelsen om ett straff och det blev nu en vanlig lära att Kristus gick in i syndarens ställe gentemot Gud, och som ersättare led straffet som syndaren skulle haft, inklusive (som många reformerta lärde) helvetets straff. 

Jesus betalade ett HÖGT PRIS för att vi skulle kunna bli räddade och priset betalades självfallet “för oss” och för våra själars skull, men ingenstans står det att priset betalades “för våra synder”.

Om Jesus tog bort Guds vrede, betalade all vår skuld i stället för oss, tog vårt straff på sig själv, blev skyldig för vår synd, blev förbannad i stället för oss, etc, då har Jesus redan utfört allt i vårt ställe. Varför skulle då vi bli krävda på någonting ytterligare såsom tro och omvändelse? Han tog ju bort alla våra skyldigheter och ansvar och detta gjorde han för 2000 år sedan. Om Jesus redan har tagit straffet för mina synder på sig själv då behöver jag inte oroa mig för någonting eftersom allt redan är avklarat och jag kan inte stå still svars för någonting som min ersättare readan har utfört åt mig. Mina ”böter” är ju redan betalade och ingen kan kräva att samma bot betalas två gånger. Inte kan väl samma straff krävas både av min ersättare och mig själv? Den enda slutsatsen som vi kan dra från försoningsläran är att frälsningen måste vara universell ELLER att en kalvinistisk syn är sann – alltså en begränsad försoning (Kristus dog endast för vissa). Det närmaste man kan komma en betalning är nedan vers, men notera att det inte står att det skett någon betalning för våra SYNDER, utan det är VI som blivit KÖPTA genom ett PRIS och det står inte att köpet inte har villkor:

1 Kor. 6:20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

En lite mer ord för ord översättning från grekiskan skulle vara “ni har blivit köpta med ett pris, förhärliga då Gud i er kropp och i er ande som är Guds”

KJV är mycket mer trogen den grekiska grundtexten: 1 Cor. 6:20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.

Alla de som ska träda in i Guds rike en dag i framtiden är  köpta med ett PRIS. Priset är Jesus dyrbara blod på korset som utgöts för världens synder. Men bara för att Jesus valde att betala ett sådant högt pris för oss betyder förstås inte alla människor universellt kommer att bli frälsta eftersom VILLKORET är att vi omvänder oss, tror på honom och håller ut till slutet genom att vandra i rättfärdighet och lydnad. Man kan även säga att soldater i krig betalar ett högt pris för sitt land, men det betyder förstås inte att landets armé absolut kommer att segra. I JESUS fall så segrade han eftersom ALLA nu har valet att bli frälsta. Jesus gjorde det han skulle och ville i sin kärlek till oss, och nu måste vi göra det vi ska – tro på honom som kan frälsa oss!

Gal 3:13. Kristus har friköpt (exégorasen) oss från lagens förbannelse, då han blev en förbannelse för (huper) vår skull. Ty det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.

Det svenska ordet “friköpt” är översatt från det grekiska ordet exēgorasen som kan översättas med försona eller rädda från att gå förlorad. 

KJV är mycket mer trogen den grekiska grundtexten: Gal. 3:13 Christ hath REDEEMED us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree:

Titus 2:14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa (lytrōsētai) oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 

Det svenska ordet “friköpa” är översatt från det grekiska ordet lytrósétai som kan översättas med att att LÖSA eller betala ett lösen. 

KJV har översatt till:  Titus 2:14 Who gave himself for us, that he might REDEEM us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works

Människor som blivit KÖPTA kan ändå gå förlorade:

2 Petrus 2:2 en det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har FRIKÖPT dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Dog Jesus “i vårt ställe”?

1917 års översättning kommer här nedan närmare den grekiska grundtexten än Svenska Folkbibeln. Det grekiska ordet ”hyper” är översatt till ”för” i 1917 års översättning vilket är ett bättre och rakare ordval. Var det någonsin tänkt att vi skulle dö på korset?

A) Rom. 5:Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. (SFB)

Rom. 5:men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog FÖR OSS,medan vi ännu voro syndare. (1917)

B) 2 Korinthierbrevet 5:21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. (SFB)

2 Kor. 5:21 Den som icke visste av någon synd, honom har han FÖR OSS gjort till synd (”hamartian” som även kan betyda ”syndoffer”), på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud. (1917)

C) Galaterbrevet 3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. (SFB)

Galaterbrevet 3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse FÖR vår skull. Det är ju skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. (1917)

Gal. 3:13 Christ hath REDEEMED us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree. 14 That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ; that we might receive the promise of the Spirit through faith. (KJV)

D) 1 Petrusbrevet 2:21Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. (SFB)

1 Petrusbrevet 2:21 Ty därtill ären I kallade, då ju Kristus själv led FÖR EDER och efterlämnade åt eder en förebild, på det att I skullen följa honom och vandra i hans fotspår. (1917)

E) Jesaja 53:12 Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Jes. 53:12 Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna. (1917)

Om en person som gör något ”i vårt ställe” skulle innebära att vi själva alltså slipper utföra samma aktivitet så innebär detta i nedanstående vers att Paulus och hans medarbetare inte behöver tjäna Kristus troget eftersom Epafras är sagd att göra detta i deras ställe:

Kolosserbrevet 1:7 Det har ni fått lära er av Epafras, vår käre medarbetare, som troget tjänar Kristus i vårt ställe. (SFB)

Col. 1:As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is FOR YOU a faithful minister of Christ (KJV)

Det kan inte stämma att Guds vrede drabbade Jesus i stället för oss eftersom vi fortfarande är mål för Guds vrede när vi syndar (t ex 2 Thess. 1:6-9)

Johannes 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.

Romarbrevet 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.

Romarbrevet 2:5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.

Efesierbrevet 5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

Kolosserbrevet 3:6 Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.

Om försoningsläran är sann kan vi inte säga att vi är frälsta av nåd genom tro, utan pga att vår skuld är BETALD av Jesus – alltså en GÄRNING

Om Jesus BETALADE för vår skuld så FÖRTJÄNAR vi att bli friade av Gud, för vi har ju ingenting att anklagas för. Vi kan därför kräva vår frälsning – helt tvärt emot vad Bibeln lär. Men Jesus tog inte vår plats vad gäller lydnad mot Fadern. Om vi är frälsta för att vi fått Jesus lydnad överförd till oss, ja då är vi frälsta av gärningar/syndfrihet i stället för av tro – nämligen alla gärningar som Jesus gjorde. Detta eliminerar då automatiskt att bli frälst av NÅD eftersom vi ju kan vara fullkomliga tack vare Jesus fullkomlighet som blivit överförd till oss. Nåd/barmhärtighet är då inte nödvändigt eftersom vi klarat saken den förutan. Om en skuld är BETALD kan den inte på samma gång vara FÖRLÅTEN. Tjänaren i Matt 18 var ju förlåten pga NÅD och hans skuld betalades inte.

En domare har två val – kräva en betalning/straff eller att förlåta. Han kan inte utkräva båda straffen. Betalas skulden (av den skyldige eller av någon annan) kan man inte säga att den är förlåten utan i laga ordning betald och ingenting mer kan utkrävas om det är till 100% betald. Det andra alternativet är att förlåta om inte hela eller delar av skulden kan betalas till fullo. Bibeln lär oss att våra synder är FÖRLÅTNA pga Jesu blod (om vi tror och omvänder oss). Inte att de är BETALDA. Bibeln lär inte att Jesus ”betalade” för våra skulder, och inte att han straffades av Gud. Han var ett syndoffer, och han LED helt klart för vår skull. Hans plågor är dock inte något ”straff” från Gud. Man kan säga att ”Jesus betalade ett pris” men i betydelsen att det ”kostade” både fysiskt och andligt för att rädda världen. Inte att Jesus betalade för våra synder. Leta gärna i Bibeln, men det står inte att finna någonstans. Även krigshjältar betalar ett pris om de dör när de försvarar ett land, oavsett vinst/förlust för landet.

Om någon betalar för alla mina framtida fortkörningsböter, hur kan en trafikpolis då skriva ut en bot för mig om jag gör mig skyldig för en fortkörning? Är mina framtida fortkörningsböter betalda eller INTE? Jag vill påstå INTE!

Offret Isak

Genesis 22:12-13 säger att Gud stoppade Abraham från att offra Isak trots att Gud hade beordrat det och en vädur offrades i stället. Anhängarna av försoningsläran säger därför att Isak representerar syndare och väduren representerar Jesus. Men denna jämförelse stämmer inte riktigt. Det var från början meningen att Isak skulle offras på en direkt beordran från Gud. I stället för Isak blev väduren offrad, så i stället för att ge support för försoningsläraen är detta motsatsen. Det var aldrig meningen att människorna skulle bli offrade på något altar/kors så att Jesus sen skulle kunna ta vår plats och göra det i stället för oss. Jesus tog sannerligen inte vår plats på korset.

Djuroffren i Gamla Testamentet

3 Mos. 1:Säg till Israels barn: När någon bland er vill bära fram ett offer åtHerren, skall ni ta ert offer av boskapen, antingen av nötboskapen eller småboskapen.Om han vill bära fram ett brännoffer från nötboskapen, skall han ta ett felfritt djur av hankön och föra fram det till uppenbarelsetältets ingång för att han skall räknas som VÄLBEHAGLIG inför Herrens ansikteHan skall lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud, och det blir då välbehagligt och till FÖRSONING för honomHan skall slakta ungtjuren inför Herrens ansikte, och Arons söner, prästerna, skall bära fram blodet och stänka det runt omkring på det altare som står vid ingången till uppenbarelsetältet. 

Rom. 12:Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som BEHAGAR Gud – er andliga gudstjänst.

På den årliga försoningsdagen kan vi läsa om liknande offer, och självklart vore hela den här proceduren fullkomligt onödig SÅVIDA FOLKET INTE ÅNGRADE SIN SYND:

3 Mos. 4:Säg till Israels barn: Om någon syndar av misstag mot något av Herrens bud och gör något som inte får göras, skall den smorde prästen, om det är han som har syndat och därmed dragit skuld över folket, offra en felfri ungtjur åt Herren till syndoffer för den synd han har begått.—12 allt det övriga av tjuren, skall han föra bort utanför lägret till en ren plats, där man slår ut askan, och bränna upp det i eld som brinner på ved. På den plats där man slår ut askan skall det brännas.—14 och sedan den synd de har begått blir KÄND, då skall församlingen offra en ungtjur till syndoffer. De skall föra fram den inför uppenbarelsetältet. —16 Den smorde prästen skall bära något av tjurens blod in i uppenbarelsetältet20 Och han skall göra med tjuren som han gjorde med syndofferstjuren, så skall han göra med den. När prästen bringar försoning för dem, får de FÖRLÅTELSE21 Sedan skall han föra ut tjuren utanför lägret och bränna den, så som han skulle göra med den förra tjuren. Detta är syndoffret för församlingen.

Här förklaras vad blod från djur åstadkommer

3 Mosebok 17:11 Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar FÖRSONING genom själen som är i det.

Hebr. 9:22 Så RENAS enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

Hebr. 7:25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom KOMMER TILL GUD, ty han lever alltid för att mana gott för dem.26 En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. 27 Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv.

Syndabocken

3 Mos 16:20-22 ger oss information om Syndabocken.

3 Mos. 16:Den bock som lotten bestämmer åt Herren skall Aron föra fram och offra till syndoffer. 10 Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden skall ställas levande inför Herrens ansikte, för att försoning skall bringas genom honom. Och sedan skall han sändas i väg ut i öknen för att skaffa BORT synden.

Prästen lade båda händer på huvudet på den levande bocken på Försoningsdagen och bekände alla Israels synder över bockens huvud och skickade sen iväg den i det fria. Bocken “bar” alla deras överträdelser. Därför säger man ibland att Israels synder och överträdelser lades på bocken på Försoningsdagen precis som hur situationen var med Jesus och vår synd. Det stämmer inte fullt ut. För det första så liknas Jesus aldrig med en syndabock. Bibeln liknar Jesus med den FÖRSTA bocken – den vars blod stänktes över det allra heligaste. Det är vad Jesus gjorde som överstepräst – offrade sitt blod i det himmelska heligaste heliga – Hebr 9:1-14, 23-26. Jesus död var i sig inte ett fullständigt syndoffer för BLODET som offrades var också nödvändigt. Vi hade fortfarande varit kvar i våra synder om det inte vore för Jesu blod – I Kor 15:17, Hebr 1:3. För det andra så kommer syndabocken in i sammanhanget EFTER försoningsoffret i tabernaklet – Hebr 9. På försoningsdagen var syndabocken inte slaktad och blodet var inte utgjutet så syndabocken kunde inte vara en liknelse på Kristus. För det tredje, om syndabocken överhuvudtaget kommer in i bilden så måste det vara efter att Jesus blev upplyft till himlen och slutförde syndoffret. Det betyder att Jesus inte skulle kunna liknas vid syndabocken medan han var på korset. Syndabocken var endast en symbol för borttagning av synder. För det fjärde, så var de bokstavliga synderna inte bokstavligt lagda på Jesus. Han “bar” inte våra synder på det sättet.

Egyptens förstfödda

Läran är att ett lamm ersatte de förstfödda i Israel när döden av de förstfödda i Egypten inträffade. Instruktionerna för Påskfirandet i Andra Moseboken ger oss information om historien. En del av blodet från lammet var placerat på dörren, men detta var inget substitut eller försoningsoffer för de förstföddas SYNDER. Inget syndstraff lades på det slaktade lammet och det tog ingen annans plats. Även djur riskerade att drabbas av döden om de var förstfödda men de var såklart inte skyldiga till någon synd. Blodet på dörren var för identifikation och skydd. I Kor 5:7-8 görs visserligen en jämförelse med Jesus som ett “påskalamm” men det är för att han verkligen slaktades som ett lamm som kunde ta bort världens synder (om vi tror och lyder) och sammanhanget visar att det handlar om påsken som en högtid att minnas. Såsom Israel var tvungna att ta bort all surdeg från sitt hem under Påskhögtiden så måste de kristna ta bort all slags ondska bland sig själva – all slags synd. I fallet i 1 Kor. 5 rörde det sig om en ond man som var tvungen att elimineras från församlingen.

Det grekiska ordet “hamartia” översätts ofta med SYNDOFFER och inte SYND

2 Kor 5:21.”Ty den som inte visste av någon synd har han FÖR (hyper) oss gjort till synd, för att vi skulle bli Guds rättfärdighet i honom. (1917)

Ovan vers betyder inte att världens synder bokstavligen lades på Jesus, och i den här versen och i många andra så betyder det grekiska ordet “hamartia” –  här översatt med “synd” – snarare “SYNDOFFER”. Även i GT kan det hebreiska ordet för synd betyda syndoffer och i Andra Mosebok är det hebreiska ordet för synd översatt till syndoffer över 50 gånger! Hebr. 10:8 är ett bra exempel på när samma grekiska ord är översatt till syndoffer och inte “synd”:

Hebr. 10:8 Först sade han: Offer (thysias) och gåvor (prosphoras), brännoffer och SYNDOFFER (hamartias) ville du inte ha, och du fann inte heller behag i dem, vilka bärs fram enligt lagen

Vad gäller översättningen av så finns det alltså inte något ord för “offer” här ovan (vid “syndoffer”) men ändå översättts ordet till syndoffer eftersom det är detta som åsyftas. Detsamma gäller för Hebreerbrevet 10:6 vilken är ett citat från Psalm 40:6. Rom. 8:2-3 säger:

Rom. 8: 2-3 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ty det som var omöjligt för lagen,i det den var försvagad av köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet

I frasen “för syndens skull” så refererar ordet “syndens” till syndoffer. Djuret som användes till syndoffer var tvunget att vara helt rent och utan skavanker – precis som Jesus var helt ren och utan tillkortakommanden när han dog för oss på korset. Inom det levitiska prästskapet så kan man säga att prästerna “bar” människornas synd men detta skedde aldrig bokstavligt. Om någon synd bokstavligen skulle ha flyttat över till dem så skulle de inte längre klara offerkraven. Prästerna bar synden på sina axlar, precis som Jesus gjorde för oss. Jesus dog bildligt talat som ett syndoffer med människornas syndabördor på sina axlar.

Övergav Gud Fader Jesus på korset och kunde han inte ens titta på Jesus pga synden som lagts på honom?

Nej, Gud Fader övergav INTE Jesus på korset. Varför skulle han göra det eftersom hans sons död ju var planerad och välbehaglig inför honom? Varför skulle han överge och se bort när en 100% ren och obefläckad människa ger sig själv som ett syndoffer för världen helt enligt de gemensamma planerna? Inte är väl Gud schizofren som först frivilligt utger sin son för att dö för oss, men sedan fegt tittar bort?

Ef. 5:Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett VÄLLUKTANDE offer åt Gud. Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike

Hebr. 7:26 En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna.

Matt. 27:46 Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: “Eli, Eli, lema sabaktani?” Det betyder: “Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

Det står inte i Matt. 27:64 att Gud Fader övergav Jesus. Jesus ställde däremot frågan, och den frågan kunde folket höra eftersom han ropade högt. De fick därför ännu en profetia om Messias bekräftad fast de inte kunde uppfatta detta precis då. Massor av profetior om Messias besannades i Jesus, och även denna fråga kan kännas igen i en av Davids psalmer. Psalmen handlar om Davids rop på Gud och hans känsla att hans böner inte blev besvarade. Dock tillstår David i samma andetag att Gud faktiskt är den som ger hjälp när man ropar, och den som befriar oss människor. Det kan mycket väl vara att Jesus hade liknande känslor som David i den här stunden när han ensam på korset hade världen emot sig. Jesus är Gud men också människa och kan ibland känna sig som en ensam och utsatt människa, och hur det är att ha hela världens frälsning på sina axlar och lida till bristningsgränsen kan vi inte ens försöka förstå. På ett underbart sätt så kopplas Jesus korta ord med Davids psalm 22 och leder oss rakt in i en detaljerad beskrivning om honom själv på korset, trots att psalmen skrevs flera hundra år innan Jesus ens föddes!

Ps. 22:2 Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?Jag brister ut och klagar,  men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger.På dig förtröstade våra fäder,  de förtröstade och du befriade dem.Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam.Men jag är en mask och inte en människa,
hånad av människor, föraktad av folket.Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet: Anförtro dig åt Herren! Han skall befria och rädda honom, han har ju honom kär.

16 Min kraft är uttorkad som en lerskärva,min tunga fastnar i gommen, du lägger mig i dödens stoft.17 Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat. 18 Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar.19 De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad.20 Men du, Herre, var inte långt borta, du, min styrka, skynda till min hjälp! 21 Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn du bönhör mig.—25 Ty han föraktade INTE den förtrycktes elände och SÅG INTE PÅ HONOM MED AVSKY. Han dolde INTE sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom.

Det behagade Herren att slå Jesus med krankhet?

Jesaja 53:10 Det behagade HERREN att slå honom med krankhet: om hans liv så bleve ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva, och HERRENS vilja skulle genom honom hava framgång.

Vi kan läsa ovan ”Det behagade HERREN att slå honom med krankhet” (bruise him KJV) i Jesaja 53:10 men vi kan jämföra det med 1 Mosebok där Gud säger om ormen att ”Denna skall söndertrampa (bruise KJV) ditt huvud, och du skall stinga den i hälen“. Man kan säga poetiskt att Herren behagade att slå Jesus med krankhet (att låta honom gå korsets väg vilket innebär lidande) för att kunna frälsa världen genom en död på korset men självklart är Gud ingen tyrann som utan anledning ser någon person lida. Så för att få människor frälsta så behagade det Fadern att låta sonen dö ÄVEN om det skulle innebära lidanden, vilket död ofta leder till.

Bibeln lär att vi måste göra något för att sona vår synd – Mark 16:15-16, Lukas 13:3. Vi är rättfärdiga liksom han är rättfärdig om vi GÖR rättfärdighet, I John 3:7. Vi kan klara oss från Guds dom och straff men måste lyda Gud för att lyckas med det, Matt 25:32-46, Matt7:21-27. Bara det faktum att vi måste göra alla dessa saker för att få våra synder borttagna visar att försoningsläran inte kan stämma. Människors krav på lydnad och försoningsläran är motstridiga.

“Bära” kan betyda “ta bort”

Ord som översatts med “bära” är två hebreiska ord nasa och sabal, samt fyra grekiska ord; airo, phero, anaphero och bastazo. De kan ha bokstavliga betydelser och figurativa och de kan översättas på en rad olika sätt. I GT så tog inte Josef, Moses eller Samuel andra personers synder bokstavligen på sig själva.

Jesaja 53:4 Men det var våra krankheter han bar våra smärtor, dem lade han på sig, medan VI höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. 5 Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade. 6Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.—-11 Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad; genom sin kunskap skall han göra många rättfärdiga, han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar. 12Därför skall jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror skall han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna.

Notera att det står att ”VI höllo honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud” alltså i VÅRA ögon sett. Inte att det är vad som verkligen var fallet men att det onekligen SÅG UT så när Jesus var uppspikad blodig på korset för vår skull. Men handlar detta överhuvudtaget om vad som hände på korset? Ja och nej. Enligt Matteus 8:16-17 så menar Matteus att det är när JESUS BOTADE SJUKA som profetian i Jesaja 53:4 slår in:

Matt 8:16 Och när aftonen kom, förde de till honom många, som var besatta av onda andar, och han drev ut andarna med sitt ord, och alla dem som var sjuka botade han, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Jesaja, som säger: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar BAR han. Jes. 53:4.

Så när Jesus helade människors sjukdomar och drog ut onda andar så menar Matteus att detta uppfyllde profetian i Jesaja 53, och framför allt att han BAR våra sjukdomar – trots att Jesus inte alls var på korset när detta uppfylldes utan gick omkring bland människor. Men sjukdomarna var aldrig bokstavligen i Jesus. Så när Jesus “bar” deras sjukdomar så betyder det att han TOG BORT DEM! Precis det som Jesus också gör med våra synder. Han tog dem aldrig på sig själv bokstavligen.

Eftersom vi kan se betydelsen av “nasa” och “sabal” i Jesaja 53:4 (ta bort enligt Matteus eftersom det handlar om att TA BORT sjukdomar) så är det logiskt att det har samma betydelse i Jesaja 53:11-12. Om Jesus tog våra synder bokstavligen på sig själv (och då handlar det om alla synder i framtiden) så skulle det inte finnas några fler synder för oss att stå till svars för. Jesus tog ju dem på sig själv och dog med dem! Vi behöver då inte göra någonting ytterligare och skulle varit födda frälsta.

Hebr. 9:26. I så fall hade han varit tvungen att lida döden många gånger, alltifrån världens begynnelse. Men nu vid tidernas slut har han en enda gång blivit uppenbarad för att ta bort synden genom sitt offer.—28. så skall Kristus, som en enda gång har offrats för att TA BORT mångas synder, ses en andra gång utan synd, till frälsning för dem som väntar honom.

1 Pet 2:24. Och våra synder bar (anaphero) han själv i sin kropp upp på träet, för att vi skulle vara döda från synder och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade.

Bibeln förklarar att Jesus dog som ett försoningsoffer för oss

I nedan passage är altaret som offerplats utbytt till ”korset”. Jesus kropp blev offrat på korset som ett syndoffer till Gud. Den sista meningen är ett citat från Jesaja 53:5, som hör ihop med vers 4 och som betyder ”ta bort” som vi sett tidigare. I Jesaja 53:11-12, är både sabal och nasa översatt i Septuagint med anaphero. ”Han ska bära (sabal/anaphero) deras överträdelser” 

Jesaja 53:6. Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning DRABBA (paga) honom. 

Andra verser beskriver synden som drabbade Jesus så här:

Rom 8:32. Han, som inte har skonat sin egen Son, utan UTGIVIT honom för oss alla, hur skall han inte också skänka oss allt med honom? 

Ef 5:2. och vandra i kärlek, så som också Kristus har älskat oss och UTGIVIT sig själv för oss till gåva och offer, Gud till en välbehaglig doft.

 1 Tim 2:5. Ty det är en Gud och en medlare mellan Gud och människor nämligen människan Kristus Jesus, 6. som gav sig själv till LÖSEN för alla. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. 

1 Joh 2:2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

Joh 1:29 Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: “Se Guds lamm, som tar bort världens synd

Hebr. 2:17 Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och SONA folkets synder.

Man skulle också kunna skriva en del om prepositionen “för” som är översatt till huper och anti på Grekiska. Det betyder inte alltid “i stället för” som vissa anhängare av försoningsläran menar. Så länge som Mose lagar gällde i GT så är alla “förbannade” genom den eftersom var och en måste följa lagen helt och fullt för att kunna bli renade från sina synder. Det är här djuroffersystemet kommer in. Gal 3:13 säger att Jesus “blev en förbannelse för vår skull”. Det betyder att han ju dog som ett syndoffer på korset och att vi genom hans blod kan bli renade. Djuroffer är inte längre nödvändiga eftersom Jesus dog för våra synder en gång för alla. Det betyder inte att Jesus bokstavligen blev en förbannelse. Korset är också en symbol för allt det som Jesus gjorde för oss. Genom korset togs synderna bort och lagens förbannelse.

Gal 3:13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse, då han blev en förbannelse FÖR (huper) vår skull. Ty det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.

Psalm 22:6-8 visar att Jesus gick igenom en hel del plågor och orättvisa för vår skull, men inte “i vårt ställe”. Även Jakob och Johannes var tvungna att dricka samma “bägare” som den Jesus drack: 

Mark 10:38. Men Jesus sade till dem: Ni vet inte vad ni begär. Kan ni dricka den kalk, som jag dricker, och döpas med det dop, som jag döps med? 39. Då sade de till honom: Ja, det kan vi. Jesus sade till dem: Den kalk som jag dricker skall ni dricka, och med det dop som jag döps med, skall ni döpas 

Utplånade Jesus världens synd på korset? Nej, inte enligt Bibeln, och vi är inte FÖDDA med en garantilapp som säger “Dina framtida synder är redan utplånade” . Jesus dog som sagt som ett försoningsoffer och möjliggjorde så att våra synder kan totalt utplånas, och detta sker OM vi omvänder oss:

Apg. 3:19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade

Hebr. 4: 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid

1 Joh. 1:Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Albert Barnes:  “It would follow, further, that those for whom he died could not themselves be held and regarded as guilty. If there has been a transfer of their guilt, it is no longer their own, and they cannot be responsible. Two persons cannot be held responsible for the same offence. If a debt has been paid by a friend, it cannot be demanded of him who originally contracted it. If one could be substituted in the place of another in a penitentiary, and serve out the term of punishment assigned to the original offender, the offender could not be again imprisoned for the crime. If a man who is ‘drafted’ for military service procures a substitute who is accepted, he cannot be made to serve if the substitute dies of disease or is killed in battle. And so, if Christ was literally made ‘sin’ and a ‘curse;’ if he took literally upon himself the sins of men and paid the penalty of the law; if there was a real transferof the whole matter to him, then it would follow that those whose place he took could no longer be held to be guilty,” The Atonement, pages 298-299.

Tertullian – On Repentance, chapter 6 “For repentance is the price at which the Lord has determined to award pardon: He proposes the redemption of release from penalty at this compensating exchange of repentance. If, then, sellers first examine the coin with which they make their bargains, to see whether it be cut, or scraped, or adulterated, we believe likewise that the Lord, when about to make us the grant of so costly merchandise, even of eternal life, first institutes a probation of our repentance.”
Chapter 9 – “but inasmuch as by confession satisfaction is settled, of confession repentance is born; by repentance God is appeased.”

Kalvin – som aldrig verkar ha ångrat sitt mord på Servetus

John Kalvins mord på Mikael Servetus

I Geneve, den 27 oktober 1553 så bands Mikael Servetus vid en påle och brändes sakta till döds. Han brändes med färskt ved så att dödsförloppet skulle ta längre tid, och hela plågan tog ungefär 3 timmar enligt vittnesmål. Här följer en del citat på engelska om Kalvins agerande gentemot Servetus. En del försöker försvara Kalvins agerande med att säga “Ingen är perfekt” eller “Så gjorde man på den tiden” men på vad sätt lindrar det synden som Kalvin gjorde sig skyldig till? Bibeln är klar över att mord är fel, och grupptryck är aldrig en legitim ursäkt för en synd. Servetus “brott” krävde inte dödsstraff i Geneve, vilket Kalvin måste ha vetat eftersom han var en av dem som bestämde lagarna i landet, men ändå såg han till att straffet skulle bli just ett dödsstraff. Servetus brott skulle ha varit att han inte trodde att Jesus är Gud (om det nu är sant eftersom vi bara kan bedöma de källor vi har och vilka kan härröra sig från hans fiender), vilket inte är teologiskt korrekt, men vem säger att det är rätt att mörda människor med felaktiga teologiska uppfattningar?

“If he [Servetus] comes [to Geneva], I shall never let him go out alive if my authority has weight.” Schaff-erzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Written by John Calvin in a letter to Farel Feb. 13, 1546

 “I hope that the verdict will call for the death penalty.” During Servetus’ trial Walter Nigg, The Heretics

“We have now new business in hand with Servetus. He intended perhaps passing through this city; for it is not yet known with what design he came. But after he had been recognized, I thought that he should be detained. My friend Nicolas summoned him on a capital charge. … I hope that sentence of death will at least be passed upon him” Calvin writes Farel in a letter dated Aug 20th 1553 where he has Servetus arrested.

År 1562 sa Kalvin:

“Servetus suffered the penalty due to his heresies, but was it by my will? Certainly his arrogance destroyed him not less than his impiety. And what crime was it of mine if our Council, at my exhortation, indeed, but in conformity with the opinion of several churches, took vengeance on his execrable blashpemies? Let Baudouin abuse me as long as he will, provided that by the judgment of Melanchthon, POSTERITY OWES ME A DEBT OF GRATITUDE for having purged the church of so perincious a monster.(Schaff History of the christian church).

Och:

 “But when I perceived that the fury of certain bad men had risen to such a height in your realm, that there was no place in it for sound doctrine, I thought it might be of service if I were in the same work both to give instruction to my countrymen, and also lay before your Majesty a Confession, from which you may learn what the doctrine is that so inflames the rage of those madmen who are this day, with fire and sword, troubling your kingdom. For I fear not to declare, that what I have here given may be regarded as a summary of the very doctrine which, they vociferate, ought to be punished with confiscation, exile, imprisonment, and flames, as well as exterminated by land and sea. This, I allow, is a fearful punishment which God sends on the earth; but if the wickedness of men so deserves, why do we strive to oppose the just vengeance of God?” Prefatory Address in his Institutes to Francis, King of the French, 1536.

 “[They] well deserve to be repressed by the sword which is committed to you, seeing that they attack not the King only, but God who has seated him upon the throne, and has entrusted to you the protection as well of His person as of His majesty. Letter to the Lord Protector of Somerset, adviser to King Edward VI, October 22, 1548.

 “Whoever shall now contend that it is unjust to put heretics and blasphemers to death will knowingly and willingly incur their very guilt. This is not laid down on human authority; it is God who speaks and prescribes a perpetual rule for his Church. It is not in vain that he banishes all those human affections which soften our hearts; that he commands paternal love and all the benevolent feelings between brothers, relations, and friends to cease; in a word, that he almost deprives men of their nature in order that nothing may hinder their holy zeal. Why is so implacable a severity exacted but that we may know that God is defrauded of his honour, unless the piety that is due to him be preferred to all human duties, and that when his glory is to be asserted, humanity must be almost obliterated from our memories? Many people have accused me of such ferocious cruelty that I would like to kill again the man I have destroyed. Not only am I indifferent to their comments, but I rejoice in the fact that they spit in my face.” Defense of Orthodox Faith against the Prodigious Errors of the Spaniard Michael Servetus, published in early 1554.

 “To these irreligious characters. and despisers of the heavenly doctrineŠ. I think that there is scarcely any of the weapons which are forged in the workshop of Satan, which has not been employed by them in order to obtain their object. And at length matters had come to such a state, that an end could be put to their machinations in no other way than cutting them off by an ignominious death; which was indeed a painful and pitiable spectacle to me. They no doubt deserved the severest punishment, but I always rather desired that they might live in prosperity, and continue safe and untouched; which would have been the case had they not been altogether incorrigible, and obstinately refused to listen to wholesome admonition. Preface to Commentaries, July 22, 1557.

 “Moreover, God Himself has explicitly instructed us to kill heretics, to smite with the sword any city that abandons the worship of the true faith revealed by Him.” Comments on Ex. 22:20, Lev. 24:16, Deut. 13:5-15, 17:2-5.

 “Honour, glory, and riches shall be the reward of your pains; but above all, do not fail to rid the country of those scoundrels [Anabaptists and others], who stir up the people to revolt against us. Such monsters should be exterminated, as I have exterminated Michael Servetus the Spaniard.” Letter to the Marquis Paet, chamberlain to the King of Navarre, 1561.

Sebastian Castellio betalade ett stort pris när han stod emot Kalvin. Han jagades och ansattes av John Calvin ända till sin död. Under fem år, 1542-46, så hade Geneve med sina 16.000 invånare 57 dödsstraff och 76 landsförvisning. Samtliga av dessa straff var sanktionerade av Kalvin. Offren hade åldrarna 16 till 80. Den vanligaste orsaken till straff var pga opposition till barndop.  På Kalvins tid så var straffet vanligtvis dränkning, en långdragen död genom att brännas vid en påle, eller att bli halshuggen. Dessa straff utfördes till allmän beskådan inför stadens invånare. Straffen spreds ut tidsmässigt så att de ständigt skulle påminna befolkningen att frukta och lyda det önskade systemet.  Andra dödades för att de gett stöd för lokala kyrkors självbestämmande, vilket var en opposition mot kopplingen mellan kyrka och stat, och andra för att de predikade att Kristus dog för ALLA syndare (unlimited atonement) som inte kalvinister tror på. Mediacensur fanns i Geneve ända till 1700-talet.

 “Now, let all my readers compare Calvin’s original declaration with his writings and his deeds today and it will become plain that his present and his past are as unlike one another as light and darkness. Because he has had Servetus put to death, he now wishes to execute in like manner all who differ from himself. He, the lawmaker, repudiates his own law, and demands the death penalty for dissentients….Can we be surprised that Calvin wants to bring others down to death when he is afraid that they will disclose his instability and his mutations, thrusting these into the lime light? Those who act wrongly dread the clear light of day.” (The Right to Heresy: Castellio Against Calvin, Stefan Zweig, p. 179)

Kalvin skrev alltså sin berömda bok (Institutes), som påverkat så många människor, i form av en oomvänd mördare, och vi vet att ingen mördare kan komma in i Guds rike. Vi kan bara hoppas på att Kalvin omvände sig åtminstone på sin dödsbädd, men det får blir ett hopp eftersom det inte finns något stöd för att han någonsin omvände sig.

 1 Joh 3:15. Var och en som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv bestående i sig.

Det är klart att dra citat ur sitt sammanhang alltid är riskfyllt, och det skulle dessutom vara ohederligt att välja ut citat i ett försök att få personen i fråga att säga det motsatta mot hans egna åsikter, MEN jag tycker nedan citat är tillräckligt tydliga för att visa att Kalvin hade de åsikter som citaten visar. Alla har förstås möjligheten att läsa citaten även i ett större sammanhang för att se om åsikterna då skulle gå isär. När det gäller Kalvin och Luther som influerat världens kristna med sina läror och som ofta prisas i kyrkor tillsammans med Augustinus, så känns det legitimt att belysa även åsikter och kommentarer som kanske inte är så kända. Självfallet så är inte allt som dessa personer sagt fel, men eftersom en del av deras läror kan riskera en persons själ, så är det viktigt att även komma med lite kritik genom att citera dem själva från deras egna skrifter. Bibeln lär dessutom att vi ska avslöja falska läror och inte bara tiga, för om vi inte reagerar så kanske dessa läror sprids oemotsagda och lurar ännu fler människor. Sanningen orsakar ibland splittring, men Bibeln lär oss att det är de som kommer med falska läror som orsakar splittringen – inte de som avslöjar dem.  Det är också intressant att en del kristna försvarar Kalvin och/eller Luther med att säga att “ingen är perfekt”, “vi gör alla fel” (men inte mördar vi väl?) etc, medan de inte är lika villiga att försvara Pelagius, som Augustinus lyckades etikettera som en irrlärare i ett möte där Pelagius inte ens var närvarande för att försvara sig mot Augustins halvsanningar. Faktum är att Kalvin inte ens 9 år efter att han skrivit sin Institutes ångrade mordet på Servetus, och det betyder att han skrev sin bok i form av en mördare. Bibeln lär att “ingen mördare har evigt liv i sig”. Luther predikade hat och förföljelser mot judar till och med några få dagar innan han dog.

CITAT FRÅN KALVIN 

“God NOT ONLY foresaw the FALL of the first man, and in him the RUIN of his posterity; but also at his own pleasure ARRANGED it” .(John Calvin (Institutes of Christian Religion, Book 3, XXIII)

“But those who, while they profess to be the disciples of Christ, still seek for free-will in man, notwithstanding of his being lost and drowned in spiritual destruction, labor under manifold delusion, making a heterogeneous mixture of inspired doctrine and philosophical opinions, and so erring as to both.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 15, Paragraph 8)

“Creatures are so governed by the secret counsel of God, that nothing happens but what he has knowingly and willingly decreed” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 3)

“We hold that God is the disposer and ruler of all things, –that from the remotest eternity, according to his own wisdom, He decreed what he was to do, and now by his power executes what he decreed. Hence we maintain, that by His providence, not heaven and earth and inanimate creatures only, but also the counsels and wills of men are so governed as to move exactly in the course which he has destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 8)

“thieves and murderers, and other evildoers, are instruments of divine providence, being employed by the Lord himself to execute judgments which he has resolved to inflict.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 5)

“The devil, and the whole train of the ungodly, are in all directions, held in by the hand of God as with a bridle, so that they can neither conceive any mischief, nor plan what they have conceived, nor how muchsoever they may have planned, move a single finger to perpetrate, unless in so far as he permits, nay unless in so far as he commands, that they are not only bound by his fetters but are even forced to do him service” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 11)

“He testifies that He creates light and darkness, forms good and evil (Isaiah 45:7); that no evil happens which He hath not done (Amos 3:6). Let them tell me whether God exercises His judgments willingly or unwillingly.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 18, Paragraph 3)

“How few are there who, when they hear free will attributed to man, do not immediately imagine that he is the master of his mind and will in such a sense, that he can of himself incline himself either to good or evil? It may be said that such dangers are removed by carefully expounding the meaning to the people. But such is the proneness of the human mind to go astray, that it will more quickly draw error from one little word, than truth from a lengthened discourse. Of this, the very term in question [free will] furnishes too strong a proof. I think the abolition of it would be of great advantage to the Church. I am unwilling to use it myself; and others, if they will take my advice, will do well to abstain from it.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 2, Chapter 2, Paragraphs 7-8)

“…salvation is freely offered to some while others are barred from access to it.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 5)

“We call predestination God’s eternal decree, by which he compacted with himself what he willed to become of each man. For all are not created in equal condition; rather, eternal life is fore-ordai…ned for some, eternal damnation for others.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 5)

“The very inequality of his grace proves that it is free.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 6)

“…We say that God once established by his eternal and unchangeable plan those whom he long before determined once for all to receive into salvation, and those whom, on the other hand, he would devote to destruction…he has barred the door of life to those whom he has given over to damnation.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 21, Paragraph 7)

“God could foresee nothing good in man except what he had already determined to bestow by the benefit of his election.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 5)

“God is moved to mercy for no other reason but that he wills to be merciful.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 8)

“… predestination to glory is the cause of predestination to grace, rather than the converse.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 9)

“…although the voice of the gospel addresses all in general, yet the gift of faith is rare.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 9)

“We cannot assign any reason for his bestowing mercy on his people, but just as it so pleases him, either can we have any reason for his reprobating others but his will.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 22, Paragraph 11)

“Therefore, those whom God passes over, he condemns; and this he does for no other reason than that he wills to exclude them from the inheritance which he predestines for his own children.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 1)

“…it is very wicked merely to investigate the causes of God’s will. For his will is, and rightly ought to be, the cause of all things that are.”…”For GOd?s will is so much the highest rule of righteousness that whatever he wills, by the very fact that he wills it, must be considered righteous. When, therefore, one asks why God has so done, we must reply: because he has willed it. But if you proceed further to ask why he so willed, you are seeking something greater and higher than God’s will, which cannot be found.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 1)

“Many professing a desire to defend the Deity from an individual charge admit the doctrine of election, but deny that any one is reprobated. This they do ignorantly and childishly, since there could be no election without its opposite, reprobation.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 1)

“…it is utterly inconsistent to transfer the preparation for destruction to anything but God’s secret plan…God’s secret plan is the cause of hardening.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 2, Chapter 23, Paragraph 1)

“…he will of God is not only free of all fault but is the highest rule of perfection, and even the law of all laws.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 2)

“I admit that in this miserable condition wherein men are now bound, all of Adam’s children have fallen by God’s will.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 4)

“With Augustine I say: The Lord has created those whom he unquestionably foreknew would go to destruction. This has happened because he has willed.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 5)

“.individuals are born, who are doomed from the womb to certain death, and are to glorify him by their destruction.” .it is vain to debate about prescience, which it is clear that all events take place by his sovereign appointment.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

“But since he foresees future events only by reason of the fact that he decreed that they take place, they vainly raise a quarrel over foreknowledge, then it is clear that all things take place rather by his determination and bidding.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

“Again I ask: whence does it happen that dam’s fall irremediably involved so many peoples, together with their infant offspring, in eternal death unless because it so pleased God? The decree is dreadful indeed, I confess. Yet no one can deny that God foreknew what end man was to have before he created him, and consequently foreknew because he so ordained by his decree. And it ought not to seem absurd for me to say that God not only foresaw the fall of the first man, and in him the ruin of his descendants, but also meted it out in accordance with his own decision.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 7)

“For if predestination is nothing but the meting out of divine justice–secret, indeed, but blameless–because it is certain that they were not unworthy to be predestined to this condition, it is equally certain that the destruction they undergo by predestination is also most just. Besides, their perdition depends upon the predestination of God in such a way that the cause and occasion of it are found in themselves. For the first man fell because the Lord had judged it to be expedient; why he so judged is hidden from us.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“Man falls according as God’s providence ordains, but he falls by his own fault.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“The first man fell because the Lord deemed it meet that he should.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“Even though by God’s eternal providence man has been created to undergo that calamity to which he is subject, it still takes its occasion from man himself, not from God, since the only reason for his ruin is that he has degenerated from God’s pure creation into vicious and impure perversity.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 9)

“Moreover, the wicked bring upon themselves the just destruction to which they are destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 24, heading)

Hades kastas i Gehenna som är den brinnande sjön

Teorier om Helvetet

“Hades” har (minst) två avdelningar – övre och lägre. Se till exempel liknelsen med Lazarus och den rike mannen som hamnade i olika världar i Hades men som ändå kunde kommunicera med varandra. Övre delen av Hades är synonymt med Paradiset och ”Abraham’s sköte” i skriften och är en temporär ”Himmel”. Det var här Jesus kom efter att han dött. Nedre Hades är ett tillfälligt helvete. Det är temporärt eftersom det kommer att kastas i den brinnande sjön vilket är det slutgiltiga helvetet.

Namnet ”Gehenna” refererar till det slutgiltiga helvetet vilket vi kan se i Skriften. Eftersom både Den brinnande sjön och Gehenna beskriver samma sorts slutgiltiga eld så vet vi att de samma sak. Gehenna och Den brinnande sjön är alltså två olika namn även på grekiska men vi kan inte anta att det är två olika ställen av det skälet eftersom  beskrivningen visar att de är synonyma. Inte heller kan vi göra motsatsen när det gäller Hades och Gehenna som ju är två olika ord på grekiska, och anta att de är samma ställen TROTS att det handlar om olika ord. Vi måste i stället se om orden är synonymer eller beskriver olika ställen. Förutom att detta är vad Bibeln lär, så är det dessutom vad de äldre kyrkofäderna lärde och trodde. Idén om Skärselden kom mycket senare.

Gehenna är i grekiska grundtext ett lånord från hebreiskan som anses vara namnet på en dalgång, Hinnomdalen, söder om Jerusalem. Några av de israelitiska kungarna hade där enligt 2:a Krönikeboken (28:3, 33:6) ägnat sig åt en hednisk kult för Molok som bland annat krävde barnoffer i eld (brända levande). Hinnomdalen kom därefter att bli synonymt med en fruktansvärd ondska och namnet Gehenna användes som ett namn på helvetet. Det har uppstått förvirring och mycket missförstånd på grund av att de tidiga bibelöversättarna har återgett hebreiskans Sheol och grekiskans Hades och Gehenna med ordet helvete. Nedan är de Bibelställen där Gehenna kan läsas. På svenska framkommer inte alltid originalordet ”Gehenna” så jag väljer KJV engelska:

Matt.5:22 whoever calls someone “you fool” will be liable to Gehenna.

Matt.5:29 better to lose one of your members than that your whole body go into Gehenna.

Matt.5:30 better to lose one of your members than that your whole body go into Gehenna.

Matt.10:28 rather fear him who can destroy both soul and body in Gehenna.

Matt.18:9 better to enter life with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna.

Matt.23:15 Pharisees make a convert twice as much a child of Gehenna as themselves.

Matt.23:33 to Pharisees: you brood of vipers, how are you to escape being sentenced to Gehenna?

Mark 9:43 better to enter life with one hand than with two hands to go to Gehenna.

Mark 9:45 better to enter life lame than with two feet to be thrown into Gehenna.

Mark 9:47 better to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna.

Luke 12:5 Fear him who, after he has killed, has authority to cast into Gehenna

James 3:6 the tongue is set on fire by Gehenna.

Tartarus i NT används för att beskriva platsen för de fallna änglarna i 2 Peter 2:4. Det här grekiska ordet verkar inte ha någon Hebreisk motsvarighet.

Den brinnande sjön i NT (som är den andra döden) nämns fem gånger och alla i Uppenbarelseboken:

19:20. Och vilddjuret blev gripet tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför honom, med vilka han bedrog dem som tog vilddjurets märke och dem som tillbad dess bild. Dessa två blev levande kastade i den brinnande sjön, som brinner med svavel.

20:10. Och Djävulen som hade bedragit dem blev kastad i sjön av eld och svavel, där vilddjuret och den falske profeten var. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

 20:14. Och döden och dödsriket blev kastade i den brinnande sjön. Detta är den andra döden. 15. Och den som inte fanns skriven i livets bok, blev kastad i den brinnande sjön.

21:8. Men de fega, otrogna och avskyvärda, och mördare, otuktiga, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, de skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden.

Sheol i GT kan vi hitta i exempelvis 1 Moseboken 37:35, 42:38, 44:29 och 44:31. I den hebreiska Bibeln (Tanakh) så är Sheol samma plats för både rättfärdiga och orättfärdiga som vi kan se i t ex Predikaren och Job, och precis som NT beskriver indelningen av Hades. I Enoks bok (refererad till i Bibeln) ca. 160 fKr beskriver författaren Sheol som en plats som är delad i fyra avdelningar: en där de rättfärdiga väntar på domedagen (såsom i ”Abrahams sköte”), en där de ganska goda väntar på sina belöningar, en där de onda är straffade och väntar på domedagen och den sista där de onda plågas som inte ens berättigas en uppståndelse. I skriften ”The Apocalypse of Zephaniah” (ca.100fKr – 70eKr) representerar Sheol/Hades också en avdelad plats men där finns skillnaden gentemot Bibeln eftersom platserna i Sheol kan överträdas.“Triumph, prevail because thou hast prevailed and hast triumphed over the accuser, and thou hast come up from Hades and the abyss. Thou wilt now cross over the crossing place.” (Apoc. Zeph. 7:9)

Hades Matteusevangeliet 11:23 16:18. Lukasevangeliet 10:15. Apostlagärningarna. 2:27,31. 1 Korinthierbrevet 15:55. Uppenbarelseboken 1:18 6:8 20:13,14. NT följer Septuagint och översätter Sheol som Hades (jämför Apg 2:27, 31 och Psaltaren 16:10). NT gör en skillnad på Sheol and Gehenna. Det förstnämnda beskrivs som ett ställe där de döda hamnar tillfälligt för att invända de dödas uppståndelse medan det sistnämnda är den slutgiltiga eviga döden i den eviga elden. I Uppenbarelseboken så är Hades sammankopplat med döden (Upp 1:18, 6:8) och i den slutgiltiga domen så är de döda uppförda ur Hades och de onda är kastade i den brinnande sjön vilket representerar Gehennas eld. Hades själv kastas till slut i den brinnande sjön (Upp 20:11-15).

Helvetet KJV-översättare har valt att översätta både Hades, Gehenna och Tartarus i NT som ”hell” (helvete) som ett samlingsnamn på de platserna dit en person kommer efter döden. Men originalspråket använder sig av tre olika namn och det finns förmodligen en orsak till det. Även om det handlar om ställen dit en syndare hamnar efter döden så är det skillnader på dessa ”helvetesplatser”. Det svenska ordet ”helvete” kommer från tysk mytologi och används numera inom kristendomen för att översätta det hebreiska ordet Gehenna. Även om KJV översatte Hades med ”hell” (helvete) så verkar mer moderna engelska översättningar ha återgått till den ursprungliga skillnaden mellan de två orden Hades och Gehenna, och förknippar Gehenna som den brinnande sjön.

Himlen Himmelriket/Guds rike kommer att blir en plats på jorden eftersom vi då lever i det NYA Jerusalem som kommer att komma ner från himlen, och detta är den slutgiltiga himlen. Kristna kommer inte direkt till himlen om de dör innan Jesu återkomst. Inte heller flyttar Jesus paradiset till himlen och ser till att bara syndarna kommer till Hades och väntar Jesu återkomst. Hades kommer ju att frambringa de döda på Domedagen (Upp. 20:11-14). Sen kan vi läsa om livets skatt som vi strävar efter och som kommer att ges till oss den dagen som han kan skådas och inte innan; 1 Kor. 9:24-27 och 2 Tim. 4:1.

Villkor för att komma in i Guds rike

Läs nedan VILLKOR för att komma in i Guds rike. Att endast tro på Gud räcker inte eftersom tro utan gärningar är död

Jakob 2:5 Hör på, mina kära bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i denna värld till att vara rika i tron och bli arvingar till riket, som han har lovat dem som älskar honom?

Lukas 8:21. Men han svarade och sade till dem: Min mor och mina bröder är dessa, som hör Guds ord och GÖR det.

1 Joh 2:3 Och av det vet vi att vi känner honom: OM vi håller hans bud. 4. Den som säger: Jag känner honom, och inte håller hans bud, han är en lögnare, och sanningen är inte i honom. 5. Men den som håller hans ord, i honom är sannerligen Guds kärlek fullkomnad. Av det vet vi att vi är i honom. 6. Den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade.

1 Joh :17. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.

Matt 7:21. Inte skall var och en komma in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min Faders vilja, som är i himlen.

Joh 3:36. Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som inte tror (KJV OBEY) på Sonen skall inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom.

Matt 19:16. Och se, en man gick fram och sade till honom: Gode mästare, vad gott skall jag göra, för att få evigt liv? 17. Då sade han till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud allena. Men vill du gå in i livet, så håll budorden. 18. Han sade till honom: Vilka? Jesus sade: Du skall inte dräpa, du skall inte göra hor, du skall inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd. 19. Hedra din far och din mor och: Du skall älska din nästa såsom dig själv.

Joh 14:15. Om ni älskar mig, så håll mina bud.

John 14:21Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig, han skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom, och skall uppenbara mig för honom. 22.Judas, inte Iskariot, sade då till honom: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 23. Jesus svarade och sade till honom: Om någon älskar mig, skall han hålla mitt ord. Och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24. Men den som inte älskar mig, han håller inte mina ord. Och det ord ni hör är inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig.

1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

Hebr 5:9 Och när han fullkomnats blev han, för alla dem som LYDER honom, upphovet till evig frälsning

Matt 25: Då skall Konungen svara och säga till dem: Sannerligen säger jag er: Det ni har GJORT mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni GJORT mot mig. Därefter skall han också säga till dem på vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. 42. Ty jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta, jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka, –Sannerligen säger jag er: Vad ni inte har GJORT mot en av dessa minsta, det har ni inte heller GJORT mot mig.46. Och dessa skall då gå bort till evigt straff, men de RÄTTFÄRDIGA till evigt liv.

Varför klär sig tjejer så utmanande under en skolavslutning på högstadiet?

Med största sannolikhet har du hamnat på den här bloggartikeln för att du gjort sökbegrepp såsom “tjejer klär av sig”. Min boggartikel handlar om tjejer som klär sig FÖR LITET. Tacka Gud för att du hamnat på min blogg, för jag vill förmedla till dig idag att JESUS ÄR LEVANDE OCH ÄLSKAR DIG. I stället för att fördriva din tid med att titta på lättklädda tjejer, SÖK GUD MEDAN HAN LÅTER SIG FINNAS. På Noas tid så levde människor som inte trodde på hans budskap att det skulle komma en stor översvämning över hela jorden. Men dessvärre hade de fel. Floden kom, men då var det för sent att omvända sig eftersom dörren till Arken (med de ca 16.000 djuren och 8 människor) var stängd. Min vän, du har inte RÅD att ha fel uppfattning om Gud. Detta handlar om din SJÄL och var du ska tillbringa EVIGHETEN så undersök saken IDAG. Be först en ärlig bön till Gud att han ska visa dig sanningen och läs sedan Johannesevangeliet. Jesus dog på korset för dina synder så att du ska kunna tillbringa evigheten i Guds rike. Omvänd dig och ta emot LIVET! Det här jordelivet är INTE vårt rätta hem.

Och så min bloggartikel:

Juni 2011 

Jag var med på båda mina barns skolavslutning i går, där dottern gick ut 7:an och sonen 9:an. Ett stort antal tjejer klädde sig väldigt “utmanande” med  korta och trånga klänningar  som åstadkom att de visade mycket ben och former. Klänningarna var egentligen lika långa (läs korta) som vanliga tröjor. Jag undrade i vissa fall vad som skulle hända om någon av tjejerna skulle tappa någonting på marken och de var tvungna att böja sig ner för att plocka upp det? Kanske de hade någon kavaljer som kunde hjälpa dem. För bara några år sedan skulle vem som helst anse att sådana kläder är vad prostituterade har på sig, men nu verkar det vara accepterat även bland högstadietjejer, och klädseln var i många fall kombinerad med stora örhängen, mycket smink, färgat hår och skyhöga klackar. Jag märkte också att det fanns några stackars tjejer som förmodligen hade annorexi för det var OTROLIGT smala. Jag kippade nästan efter andan när jag såg dem. Å andra sidan såg jag också tjejer som var kraftigt överviktiga men som ändå hade samma sorts korta och trånga klänningar som alla andra. Det är förstås bra att överviktiga inte låter sig nedslås över sin vikt utan klär sig som de trivs, men oavsett om man är smal eller tjock så tyckte jag hur som helst att det är lite tragiskt att så unga tjejer klär sig så utmanande. Vad är det för bild de förmedlar, och i vilken mån är de påverkade av skräpprogram i TV vad gäller klädsel? Samtidigt finns ett mode där det ska vara långa klänningar och kjolar, och det fanns faktiskt några tjejer som hade det också. Det såg inte alls lika “billigt” ut i jämförelse. De korta och trånga klänningarna som så många klädde sig med var alls inte fula – tvärt om, för i de flesta fall var de rasande vackra – men jag hade gärna lagt till lite på längden på en del av dem så att de åtminstone skulle se mer ut som klänningar snarare än tröjor.

Det var en väldig blandning över hur killarna klädde sig. En del var jättefina i kostym och slips (nu handlar det i och för sig om 9:or som går ut högstadiet), en del hade jeans och slips och andra hade shorts och t-shirt. En kille hade klätt sig i en rulle brun förpackningstejp som hans kompisar senare försökte klä av honom efter ceremonierna. Somliga hade fint och kortklippt hår medan andra hade gömt sitt hår under en bakåtvänd keps. Än så länge så har vi skolavslutningarna i en KYRKA och det känns mycket trevligt även om inte ett enda ord om Gud/Jesus sades eller att någon sade någonting om att “be” eller “välsigna” någonting. Prästen fick inte ens särskilt mycket utrymme och tiden användes mest till sång och spex (mycket moderna låtar) samt för rektorns olika tal.

Jag undrar om mina barn i framtiden kommer att behöva säga “på min tid så hade vi skolavslutningarna i en KYRKA – kan du tänka dig?” 

2 Pet 1:5 Så använd därför all er iver att i er tro visa dygd, i dygden kunskap, 6. i kunskap återhållsamhet, i återhållsamheten tålamod, i tålamodet gudsfruktan, 7. i gudsfruktan brödrakärlek, i brödrakärleken kärlek till alla.8. För OM OM OM dessa ting finns hos er och i överflöd, så blir ni inte overksamma eller utan frukt i vår Herres, Jesu Kristi kunskap. 

2 Tim 2:20. Men i ett stort hus finns kärl inte endast av guld och silver, utan också av trä och lera. Somliga tjänar till heder, andra till vanheder.  21. OM OM OM nu någon renar sig från dessa människor, så blir han ett kärl till heder, helgat och användbart för husets herre, och redo till allt gott verk. 

Vi är inte frälsta av TRO ALLENA! Jakob 2:24

En människa erkänns som rättfärdig genom GÄRNINGAR och inte bara genom tro!

Det finns en del som hör ovan uttryck och genast protesterar och menar att det är raka MOTSATSEN till vad Bibeln säger, och en del kan t o m bli riktigt upprörda. Ända tills de får höra att det är ett citat från Bibeln. Då försöker de i stället febrilt att förklara hur Jakob egentligen menar, för de går inte med på att Jakob menar det som han rakt ut säger. Inte ens när han motiverar det han säger med tydliga exempel på GÄRNINGAR.

Om vi undantar Joh 3:16, finns den någon vers i NT som används lika flitigt som Ef 2 8-9?:

“Ty av nåden är ni frälsta genom tron, och inte av er själva, Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig” (Ef. 2:8-9)

Jakobsbrev 2:24 är inte alls lika känd och det är sällan vi påminner varandra om den:

Jak. 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom GÄRNINGAR och inte bara genom tro (Sv. Folkbibeln)

Jak. 2:24 I sen alltså att det är av gärningar som en människa bliver rättfärdig, och ICKE AV TRO ALLENAST. (1917)

Den enda versen i Bibeln som innehåller både orden “tro” och “allena” så står det att vi INTE är frälsta genom tro allena! Ändå lär vi varandra precis tvärt om. Det finns ju inga motsägningar i Bibeln och inte heller är dessa två verser motsägande om vi ser dem i sitt sammanhang och om vi noterar vad verserna säger samt vad de INTE säger. Om vi studerar Ef 2:8-9 kan vi börja med att notera att det inte är TRON som är “gåvan” utan frälsningen. Hela mänskligheten har i och för sig gåvan/möjligheten att kunna komma till tro på Gud, men i den här versen åsyftas frälsningen som gåva.

“For by grace ye are saved through faith, and this [Τοῦτο] [it is] not of yourselves, [it is] the gift of God, not of works lest anyone might boast” (Eph. 2:8-9).

Pronomet [Τοῦτο] är ett demonstrativt pronomen och den syftar på det som det refererar till. Det är inte maskulint eller feminint utan neutralt och det är i singular och nominativt. “Tro” kan inte vara vad [Τοῦτο] syftar till eftersom “det” är neutralt och “tro” feminint. Paulus borde ha använt ett annat passande ord om han velat syfta på ordet “tro” och undvikit förvirring. Om vi accepterar att det inte är “tron” som är gåvan undviker vi dessutom motsägningar, såsom Rom 10:17 som säger att tro kommer av att höra (Guds ord). De som refererar till Ef. 2:8-9 tar sällan med vers 10 som säger:

“Ty vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att VI skall VANDRA i dem”

Det står att VI ska vandra, och Gud kommer inte att vandra åt oss. Vad händer om vi väljer att inte vandra i de goda gärningarna? Gud har en plan och vi måste välja att följa den.

Vi är antingen frälsta av egen kraft/gärningar ELLER av nåd, och vi kan läsa att det är av nåd som vi är frälsta och villkoret är att vi TROR. Men vad innebär det att tro? Även demonerna tror ju på Gud och de är inte frälsta. Vi vet också att “ljumma” kristna inte är frälsta trots att de tror. Om vi tror på Jesus och känner honom så älskar vi honom och då säger Bibeln att vi också LYDER honom. Det är också på det sättet vi verkligen kan se om vi är Guds barn eller ej. Lyder vi honom eller inte?

Gärningar utan tro (vilket var risken för judarna) kan inte kan göra någon rättfärdig och Jakob menade att tro utan gärningar inte kan göra någon rättfärdig. Både Paulus och Jakob hänvisade till Abraham som var rättfärdig utan lagens gärningar MEN däremot var han var rättfärdig genom trons gärningar. Gärningarna som Paulus talar om i Rom 4:2 och Gal. 2:16 och andra ställen är inte samma sorts gärningar som Jakob talar om. Paulus talar om lagens gärningar med referens till de ceremoniella gärningarna som kan bli utförda av vem som helst som vill – omskärelse, sabbat, mat, klädsel, osv. Jakob däremot talar om hjärtats omvändelse vilket rör en person till att göra goda gärningar. Jakob använder Abraham som ett exempel där Abraham visade sin tro med att lyda Gud. Paulus och Jakob säger inte emot varandra och även Paulus talar om “trons gärningar” 1 Thess. 1:3; 2 Thess. 1:11; Gal. 5:6, etc.

Abraham levde ju före den Mosaiska lagen, men Paulus agerade mot de judar som menade att man var tvungen att hålla lagen för att kunna bli rättfärdig. Paulus talar om den ceremoniella lagen. Paulus lägger mycket kraft i Romarbrevet 3 och 4 på att visa judarna att de inte är förmer än hedningarna i hjärtat även om de har omskärelsen och den Mosaiska lagen vilket hedningarna inte har.

Jak. 2:14 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? 15 Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen 16 och någon av er säger till dem: “Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? 17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.18 Nu säger kanske någon: “Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. 19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. 20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom GÄRNINGAR när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro SAMVERKADE med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom GÄRNINGAR och INTE bara genom tro. 25 Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? 26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.

Vi kan inte bli frälsta under lagen

1 Joh. 5:3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.

Ingen syndare kan bli frälst under lagen. En överträdare kan inte slippa sitt straff genom att EFTER sin överträdelse börja leva moraliskt rätt. De goda gärningar han gör efter sin överträdelse kan inte radera ut det som han tidigare gjort sig skyldig till. Att tillräknas rättfärdighet är att förklaras oskyldig och befriad från alla anklagelser. Men Gud kan inte ljuga så därför kan God inte förlara syndare som oskyldiga och rättfärdiga (Ex. 23:7; Deut. 25:1; Prov. 17:15; Nah. 1:3). Den skyldigas enda hopp är att blir förlåten genom Jesus Kristus barmhärtighet. Gud kan ge benådning åt den skyldiga och det är detta som är skillanden mellan att vara frälst av lagens gärningar jämfört med av nåd. Rättfärdig genom lagens gärningar är när du förklaras oskyldig, vilket är omöjligt för en överträdare, men rättfärdig genom nåd är när överträdaren som förtjänar straff är benådad och förlåten. Rättfärdighet genom lagens gärningar är något man förtjänar (om man håller lagen) medan rättfärdighet genom nåd är oförtjänt. Ingen kan skryta över att ha fått en oförtjänt benådning och efter benådningen betraktas den tidigare överträdaren som om han aldrig gjort sig skyldig till något brott. Däremot kan den som har makt att benåda ställa motkrav, t ex att den skyldiga ber om förlåtelse och ångrar sig från hjärtat. Ingen inom rättsväsendet skulle vilja benåda en person som säger att han inte ångrar någonting och i stället planerar att utföra nya djävulska dåd om han skulle bli benådad. Att bli benådad betyder inte att det är fritt fram att utföra flera överträdelser i tro att man är immun mot ytterligare anklagelser och krav på straff. Överträdelser innebär krav på straff även för flergångsförbrytare.

Den ceremoniella delen av lagen är inte längre nödvändig, vad gäller omskärelse, mat, klädnad, etc. Vi är inte under lagen men däremot hänger det på oss att lyda den Heliga Ande. Vi har valet att lyda köttet eller anden och lyder vi köttet leder det till fördärvet. Lyder vi Anden så betyder det att vi LYDER Gud ifrån hjärtat – kärleksbuden som ALLTID gäller. Anden leder oss aldrig till synd:

Gal 5: 18. Men om ni LEDS av Anden, så är ni inte under lagen. 19. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike.

Titus 3:4. Men när Guds, vår Frälsare(s, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 5. frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan efter sin barmhärtighet, inom den nya födelsens bad och förnyelse i den Helige Ande

Rom 2:Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras.Han skall ge var och en efter hans GÄRNINGAR: 7 EVIGT LIV åt dem som uthålligt GÖR det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och DOM åt dem som söker sitt eget och INTE LYDER sanningen utan orättfärdighetenNöd och ångest skall komma över varje människa som GÖR det onda, främst över juden och även över greken 

Rom 2:23, Ty alla har syndat och saknar Guds härlighet, 24. och de blir rättfärdiga utan förtjänst av hans nåd genom den förlossning, som är i Kristus Jesus, 25. vilken Gud har ställt fram som ett försoningsmedel genom tron, i hans blod, för att visa sin rättfärdighet, därför att han förlåter synderna, som tidigare hade blivit gjorda under Guds långmodighet, 26. för att i den tid, som nu är, visa sin rättfärdighet, för att han själv skall vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som är av Jesu tro.

Abraham var rättfärdig innan omskärelsen genom TRO (som han visade med lydnad), och därför kan även hedningarna blir rättfärdiga genom TRO och UTAN judarnas laggärningar (såsom omskärelsen)

Problemet med tro/lag som Paulus hela tiden återkommer till i Galaterbrevet, Hebreerbrevet, Romarbrevet, osv är vissa “fundamentalistiska judar” som lärde hedningarna att de måste lyda lagen (Tora) och utföra lagens gärningar (omskärelse) för att kunna blir rättfärdiga. Eftersom Paulus arbete riktade sig just mot hedningarna så använde han en stor del av sina skrifter för att lägga till rätta dessa felaktiga läror. Paulus använde ständigt ämnet omskärelse när han diskuterade rättfärdiggörelsen av att göra lagens gärningar.

Apg 15:1 Några kom ner från Judéen och lärde bröderna: Om ni inte låter omskära er efter Moses stadgar, så kan ni inte bli frälsta.2. Detta ledde till motsättningar, och Paulus och Barnabas kom i en ganska skarp tvist med dem. Därför beslöts det att Paulus och Barnabas och några andra av dem skulle fara upptill apostlarna och till de äldste i i Jerusalem för dessa tvistefrågors skull.

Rom 3:28. Ty vi håller före, att människan blir rättfärdig genom tro, utan lagens gärningar. 29. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte även hedningarnas Gud? Jo, också hedningarnas, 30. så visst som det är en Gud, som gör den oomskurne rättfärdig av tron och den omskurne genom tron.

Rom 4: 9 Gäller nu denna saligprisning endast de omskurna eller också de oomskurna? Vi säger ju, att tron blev räknad Abraham till rättfärdighet. 10. Hur blev den då honom tillräknad? När han var omskuren, eller när han var oomskuren? Inte såsom omskuren, utan såsom oomskuren.

Gal 6:15. Ty i Kristus Jesus gäller varken omskärelse eller förhud utan en ny skapelse.

Gal 5:6. Ty i Kristus Jesus betyder det inget om någon är omskuren eller oomskuren, utan tro som är verksam genom kärlek.

1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

Poängen är att den ceremoniella lagen där omskärelsen ingår betyder inget men vad som däremot betyder något är att VI HÅLLER GUDS BUD. Stor skillnad alltså! Paul var upprörd över att galaterna började tro på falska idéer från judar hur de kan bli frälsta och menade att vi måste få omskurna hjärtan och inte omskuret kött (Rom. 2:28-29). Omskuret hjärta betyder avklädning av köttets syndakropp (Kol. 2:11). Paul var noga med att påpeka att vi inte ska fortsätta i synd (Rom. 6:1-2) och att vi ska vakna upp till rättfärdighet och sluta synda (1 Kor. 15:34). Paul varnade även galaterna att om de levde i synd så skulle de inte ärva Guds rike (Gal. 5:19-21).

Vad är lagen till för?

Gal 3:19. Vad är då lagen till för? Den blev tillagd för överträdelsernas skull, till dess säden skulle komma som hade fått löftet, och blev skickad genom änglar i en medlares hand.

Vi kan se att det fanns överträdelser INNAN lagen kom och att det var just pga av överträdelserna som lagen kom. Vad för slags överträdelser? Det måste handla om överträdelse av kärleksbudskapet om att älska Gud över allting annat och att behandla sin nästa såsom sig själv, vilket Gud även skrev ner med hjälp av Moses i form av tio Guds bud.

Den lag som Mose och Aron fick av Gud gällande djuroffer, reningsinstruktioner, mat, klädnad, etc handlar om den ceremoniella lagen som var temporär och skulle gälla till den utlovad säden trädde fram. Efter Jesu uppståndelse avskrevs denna temporära lag MEN absolut inte den ursprungliga kärlekslagen som ALLTID varit i kraft – allt sedan Adams dagar. Inte har det väl någon gång varit överflödigt eller valfritt att inte döda, ljuga, stjäla och begå äktenskapsbrott? Jesus kom inte för att upphäva kärleksbuden utan han upprätthåller den lagen.

Egentligen kan de tio budorden sammanfattas i två bud

Matt 22:37. Då sade Jesus till honom: Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. 38. Detta är det största och främsta budet. 39. Det andra är detta likt: Du skall älska din nästa såsom dig själv. 40. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Om vi verkligen älskar vår nästa så lyder vi även tio Guds bud som ÄR de två ovan nämnda buden fast mer detaljerade. Dessa två bud har alltid varit aktuella att hålla och det är INTE dessa bud som Paulus förfasar sig över att galater, hebreer, etc “återvänder” till. Det är den temporära Toran som Paulus inte vill se de nyomvända kristna gå tillbaka till. Jesus kom inte för att upphäva lagen (den moraliska lagen):

Rom. 3:30. så visst som det är en Gud, som gör den oomskurne rättfärdig av tron och den omskurne genom tron. 31. Gör vi då lagen om intet med tron? Nej, inte alls! UtanVI UPPRÄTTHÅLLER LAGEN

Matt 5: 17. Ni skall inte mena, att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.

Hebr. 10:16. Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter dessa dagar, säger Herren: Jag skall ge dem mina lagar i deras hjärtan, och i deras sinne vill jag skriva dem

Rom 2:13. Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga inför Gud, utan de som GÖR lagen, de skall bli rättfärdiggjorda.14. Ty då hedningarna, som inte har lagen, AV NATUREN GÖR DET LAGEN INNEHÅLLER, så är dessa, fastän de inte har lagen, sig själva en lag. 15. De visar sålunda, att lagens verk är skrivet i deras hjärtan, och därom bär deras samvete dessutom vittnesbörd, också deras tankar, som inbördes anklagar eller också försvarar dem, 16. på den dagen, när Gud skall döma över människornas hemligheter, genom Jesus Kristus, enligt mitt evangelium.

Jesus säger i Jn 5:29 att vid uppståndelsen som kommer de som GJORT det goda att komma till livets uppståndelse och de som GJORT det onda till domens uppståndelse. Detta bektraktas som villolära idag och Jesus själv skulle anklagas för att vara en villolärare i de flesta kyrkor för ett sådant påstående. Folk skulle anklaga honom för att lära ut en tro baserad på gärningar och inte på “tro allena” som de menar är den rätta läran, och en del skulle inte ens betrakta honom som frälst eftersom de menar att om man tror att gärningar är ett “måste” för sin frälsnings skull, ja då är det klippt. Det märkliga är att samma personer kan anse att “synd” inte är ett hinder för frälsning men att “gärningar” är ett hinder.

Domedagen kan även läsas om i liknelsen om Fåren och Getterna i Matt. 25, och där kan vi också se att GÄRNINGARNA har påverkan på vår frälsning (inte bara tro) och alltså är en väsentlig ingrediens. Utan gärningar kan vi inte bli frälsta. Sen kan man diskutera vad “gärningar” innebär. Att undvika att synda – är det en gärning? Alltså i princip något som man inte gör.

Enda gången som “evig frälsning” står med i samma vers i NT så kan vi läsa att evig frälsning ges till den som LYDER honom

Hebr.5:9.Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom

Frälsningen kostar! Den kräver att du försakar ALLT- inklusive synd – och inte bara under tidpunkten när du för första gången blir född på nytt utan ALLTID. Detta är något du “gör”. Vi måste älska Gud med hela vårt hjärta, av hela vår själ och av hela vårt förstånd. Abraham dödade nästan sin son för att han GJORDE något för Gud. Gud lät sin enda son dö på korset för oss så skulle Gud acceptera att vi satt och gjorde ingenting? Fienden vet hur han ska lura människor att inte ärva Guds rike. Han använder lögner. En av hans favoriter är att intala dem om att de inte behöver göra någonting, och de narras då att tro att de inte har något ansvar för att lyda Gud. Om han lyckas övertala dig om att du inte behöver göra någonting då har han besegrat dig.

Det är möjligt att du gjort Jesu död på korset till en lag i sig själv som säger att du inte behöver göra något av det som Gud förväntar sig av dig. Det var det som fällde judarna. De trodde att de inte behövde göra någonting för att lyda Gud för de trodde att de var rättfärdiga genom djuroffer och för att de var födda just judar. Tror du att du inte behöver göra något för att lyda Gud för att du för alltid blivit rättfärdig genom hans offer? Du tror av misstag att hans död försäkrar dig något som det alls inte gör. Innebörden med Jesu offer är att möjliggöra frälsning. Han gjorde så att draperiet brast itu i templet och möjliggjorde då fritt inträde till det heligaste heliga – Guds kärna – men en öppnad väg är inte tillräckligt för att rädda dig.

Den själ som syndar den ska dö enligt Bibeln. Därför måste du sluta synda. Jesus sa “Gå och synda inte mer“. Du måste vara fullkomlig såsom din Fader i himlen är fullkomlig. “Var helig såsom jag är helig”. Allt detta ställer krav på DIG och det är DU som måste med fruktan och bävan måste arbeta på din frälsning (Fil.2:12) Allt detta går att åstadkomma tack vare tro på Jesus och hjälp av den heliga anden. Den lära som reducerar allvaret i synden resulterar till idén att synd inte längre är dödlig och det är emot vad skriften säger och är en mycket farlig lära. Det är samma lögn som Satan använde sig av till Eva i lustgården; “Ingalunda skolen I dö”. Men sanningen är att synd strider mot SJÄLEN.

Jes.18: 21Men om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han förvisso leva och icke dö. 22Ingen av de överträdelser han har begått skall du tillräknas honom; genom den rättfärdighet han har övat skall han få leva. 23Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, HERREN, och icke fastmer därtill att han vänder om från sin väg och får leva? 24Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör — skulle han då få leva, om han gör så? Nej, intet av all den rättfärdighet han har övat skall då ihågkommas, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.