Archive | 2011/06/08

Vi är frälsta OM OM OM (verser)

1 Tim 4:16. Ge akt på dig själv och på läran och håll troget ut med det. Ty OM OM OM du gör det, frälser du både dig själv och dem som hör dig.

Tim 2:20. Men i ett stort hus finns kärl inte endast av guld och silver, utan också av trä och lera. Somliga tjänar till heder, andra till vanheder. 21. OM OM OM nu någon renar sig från dessa människor, så blir han ett kärl till heder, helgat och användbart för husets herre, och redo till allt gott verk.

1 Joh 1:7. Men (IF KJV) vandrar vi i ljuset, så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från all synd.

1 Joh 1:9. OM OM OM vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Rom 8:13. Ty om ni lever efter köttet, så skall ni dö, men OM OM OM ni dödar kroppens gärningar genom Anden, så skall ni leva.

1 Joh 2: 24 Låt det som ni har hört från begynnelsen FÖRBLI i er. OM OM OM det som ni har hört från begynnelsen förblir i er, så skall också ni förbli i Sonen och i Fadern. 25. Och detta är det löfte som han har lovat oss, det eviga livet.

John 15:6. Den som (IF anyone KJV) inte förblir i mig kastas ut såsom en gren och förtorkas, och man samlar ihop dem och kastar dem i elden, och de brinner.7. OM OM OM ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, så kan ni be om vad ni vill, och ni skall få det.

John 15:10. OM OM OM ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, så som jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Joh 15:14. Ni är mina vänner, OM OM OM ni gör vad jag befaller er.

1 Joh 2:3 Och av det vet vi att vi känner honom: OM OM OM vi håller hans bud. 4. Den som säger: Jag känner honom, och inte håller hans bud, han är en lögnare, och sanningen är inte i honom.

Gal 6:9 Och låt oss inte tröttna på att göra det goda, ty när tiden är inne skall vi skörda, OM OM OM vi inte ger upp.

Hebr. 3:6. men Kristus så som Son över hans hus. Och hans hus är vi OM OM OM vi ända till slutet håller fast vid den frimodighet och berömmelse som hoppet ger.

Hebr. 3:14. För vi är delaktiga i Kristus, OM OM OM vi ända till slutet håller fast vid vår första tillförsikt.

2 Pet 1:5 Så använd därför all er iver att i er tro visa dygd, i dygden kunskap, 6. i kunskap återhållsamhet, i återhållsamheten tålamod, i tålamodet gudsfruktan, 7. i gudsfruktan brödrakärlek, i brödrakärleken kärlek till alla.8. För OM OM OM dessa ting finns hos er och i överflöd, så blir ni inte overksamma eller utan frukt i vår Herres, Jesu Kristi kunskap.

Kol. 1:21. Också er, som tidigare var främmande och i sinnet fiender med onda gärningar, 22. har han nu försonat i hans kötts kropp genom döden, för att han skulle ställa fram er inför sig, heliga och obefläckade och ostraffliga 23. OM OM OM ni FÖRBLIR i tron, grundade och fasta, och utan att låta er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört, som blivit predikat för allt skapat under himlen, och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Joh 8:51. Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som (IF anyone KJV) håller mitt ord skall aldrig i evighet se döden.

1 Joh 3:21 Mina älskade, OM OM OM vårt hjärta inte fördömer oss, så har vi frimodighet inför Gud, 22. och vad vi än ber om får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som är välbehagligt inför honom.

2 Krön 15:2 Han gick ut mot Asa och sade till honom: »Hören mig, du, Asa, och I, hela Juda och Benjamin. HERREN är med eder, när I ären med honom, och OM OM OM I söken honom, så låter han sig finnas av eder; men om I övergiven honom, så övergiver han ock eder.

Jesus said “I NEVER KNEW YOU” to workers of iniquity in Matt. 7:23

Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, YE THAT WORK INIQUITY. (Matt. 7:22-23)

Some understand this passage to mean that works do not have much to do with salvation because the people in the passage did many good deeds in the name of the Lord (prophesying, casting out demons and other wonders) and they still weren’t saved.  Some even suggest they weren’t saved because of an attitude where they thought works in general are needed for salvation instead of relying on “faith alone”.  However, it wasn’t the good things they did, nor their attitude about works that prevented them from being true christians, but that they were evildoers (“you that work iniquity” = you who SIN) and didn’t have the right heart before God.

Notice that Jesus didn’t say “Depart from me because I didn’t want you/I didn’t die for you/I didn’t choose you” but he asked them to depart from him because they were workers of iniquity. The whole section starts out with Jesus declaring that  God REQUIRES work from us! Not as in meriting or earning salvation but as a condition.:

Matt.7:21Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that DOETH THE WILL OF MY FATHER which is in heaven.

Who will get to heaven according to Jesus? Those who DO the will of the Father. Doing! (A horrible word for many.) Just believing that Jesus died for our sins is not enough to be saved – not even if you combine it with confessing it with your mouth and go to church on Sundays.  You must also make sure you are cleansed from your sins and that you DO THE WILL OF THE FATHER. The people spoken of practiced lawlessness according to another translation so “work based salvation” was not the crime. Jesus did not have a negative attitude towards them because they added works to go with their faith but because they were SINNERS, and sins separate us from God. We can not have our sins and our salvation too, so obeying the commandments is important for our salvation. The moral law did not start with Moses but has always existed, and it’s always wrong to murder, lie and steal. Jesus said “I never knew you” which indicates that they had been workers of lawlessness (iniquity) all along.  They were never considered either fake or true followers of Christ, but no followers of Christ at all. Compare also with

Matthew 25:12 And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I KNOW YOU NOT.

This is an indication of that the bridegroom did know them at some point (like when they had oil in their lamps) but not at that particular point when it was time to go to the wedding. Also in Luke 13:27 we can read:

When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us; and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are: Then shall ye begin to say, We have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught in our streets.  But he shall say, I tell you, I KNOW YOU NOT whence ye are; depart from me, all ye WORKERS OF INIQUITY.

Jesus doesn’t say “I never knew you” here either but “I know you not”, and also here we can read that this is likely because they were “workers of iniquity” – i.e. sinners..

Hebr. 12:14  Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord