Hades kastas i Gehenna som är den brinnande sjön

Teorier om Helvetet

“Hades” har (minst) två avdelningar – övre och lägre. Se till exempel liknelsen med Lazarus och den rike mannen som hamnade i olika världar i Hades men som ändå kunde kommunicera med varandra. Övre delen av Hades är synonymt med Paradiset och ”Abraham’s sköte” i skriften och är en temporär ”Himmel”. Det var här Jesus kom efter att han dött. Nedre Hades är ett tillfälligt helvete. Det är temporärt eftersom det kommer att kastas i den brinnande sjön vilket är det slutgiltiga helvetet.

Namnet ”Gehenna” refererar till det slutgiltiga helvetet vilket vi kan se i Skriften. Eftersom både Den brinnande sjön och Gehenna beskriver samma sorts slutgiltiga eld så vet vi att de samma sak. Gehenna och Den brinnande sjön är alltså två olika namn även på grekiska men vi kan inte anta att det är två olika ställen av det skälet eftersom  beskrivningen visar att de är synonyma. Inte heller kan vi göra motsatsen när det gäller Hades och Gehenna som ju är två olika ord på grekiska, och anta att de är samma ställen TROTS att det handlar om olika ord. Vi måste i stället se om orden är synonymer eller beskriver olika ställen. Förutom att detta är vad Bibeln lär, så är det dessutom vad de äldre kyrkofäderna lärde och trodde. Idén om Skärselden kom mycket senare.

Gehenna är i grekiska grundtext ett lånord från hebreiskan som anses vara namnet på en dalgång, Hinnomdalen, söder om Jerusalem. Några av de israelitiska kungarna hade där enligt 2:a Krönikeboken (28:3, 33:6) ägnat sig åt en hednisk kult för Molok som bland annat krävde barnoffer i eld (brända levande). Hinnomdalen kom därefter att bli synonymt med en fruktansvärd ondska och namnet Gehenna användes som ett namn på helvetet. Det har uppstått förvirring och mycket missförstånd på grund av att de tidiga bibelöversättarna har återgett hebreiskans Sheol och grekiskans Hades och Gehenna med ordet helvete. Nedan är de Bibelställen där Gehenna kan läsas. På svenska framkommer inte alltid originalordet ”Gehenna” så jag väljer KJV engelska:

Matt.5:22 whoever calls someone “you fool” will be liable to Gehenna.

Matt.5:29 better to lose one of your members than that your whole body go into Gehenna.

Matt.5:30 better to lose one of your members than that your whole body go into Gehenna.

Matt.10:28 rather fear him who can destroy both soul and body in Gehenna.

Matt.18:9 better to enter life with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna.

Matt.23:15 Pharisees make a convert twice as much a child of Gehenna as themselves.

Matt.23:33 to Pharisees: you brood of vipers, how are you to escape being sentenced to Gehenna?

Mark 9:43 better to enter life with one hand than with two hands to go to Gehenna.

Mark 9:45 better to enter life lame than with two feet to be thrown into Gehenna.

Mark 9:47 better to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into Gehenna.

Luke 12:5 Fear him who, after he has killed, has authority to cast into Gehenna

James 3:6 the tongue is set on fire by Gehenna.

Tartarus i NT används för att beskriva platsen för de fallna änglarna i 2 Peter 2:4. Det här grekiska ordet verkar inte ha någon Hebreisk motsvarighet.

Den brinnande sjön i NT (som är den andra döden) nämns fem gånger och alla i Uppenbarelseboken:

19:20. Och vilddjuret blev gripet tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför honom, med vilka han bedrog dem som tog vilddjurets märke och dem som tillbad dess bild. Dessa två blev levande kastade i den brinnande sjön, som brinner med svavel.

20:10. Och Djävulen som hade bedragit dem blev kastad i sjön av eld och svavel, där vilddjuret och den falske profeten var. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.

 20:14. Och döden och dödsriket blev kastade i den brinnande sjön. Detta är den andra döden. 15. Och den som inte fanns skriven i livets bok, blev kastad i den brinnande sjön.

21:8. Men de fega, otrogna och avskyvärda, och mördare, otuktiga, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, de skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden.

Sheol i GT kan vi hitta i exempelvis 1 Moseboken 37:35, 42:38, 44:29 och 44:31. I den hebreiska Bibeln (Tanakh) så är Sheol samma plats för både rättfärdiga och orättfärdiga som vi kan se i t ex Predikaren och Job, och precis som NT beskriver indelningen av Hades. I Enoks bok (refererad till i Bibeln) ca. 160 fKr beskriver författaren Sheol som en plats som är delad i fyra avdelningar: en där de rättfärdiga väntar på domedagen (såsom i ”Abrahams sköte”), en där de ganska goda väntar på sina belöningar, en där de onda är straffade och väntar på domedagen och den sista där de onda plågas som inte ens berättigas en uppståndelse. I skriften ”The Apocalypse of Zephaniah” (ca.100fKr – 70eKr) representerar Sheol/Hades också en avdelad plats men där finns skillnaden gentemot Bibeln eftersom platserna i Sheol kan överträdas.“Triumph, prevail because thou hast prevailed and hast triumphed over the accuser, and thou hast come up from Hades and the abyss. Thou wilt now cross over the crossing place.” (Apoc. Zeph. 7:9)

Hades Matteusevangeliet 11:23 16:18. Lukasevangeliet 10:15. Apostlagärningarna. 2:27,31. 1 Korinthierbrevet 15:55. Uppenbarelseboken 1:18 6:8 20:13,14. NT följer Septuagint och översätter Sheol som Hades (jämför Apg 2:27, 31 och Psaltaren 16:10). NT gör en skillnad på Sheol and Gehenna. Det förstnämnda beskrivs som ett ställe där de döda hamnar tillfälligt för att invända de dödas uppståndelse medan det sistnämnda är den slutgiltiga eviga döden i den eviga elden. I Uppenbarelseboken så är Hades sammankopplat med döden (Upp 1:18, 6:8) och i den slutgiltiga domen så är de döda uppförda ur Hades och de onda är kastade i den brinnande sjön vilket representerar Gehennas eld. Hades själv kastas till slut i den brinnande sjön (Upp 20:11-15).

Helvetet KJV-översättare har valt att översätta både Hades, Gehenna och Tartarus i NT som ”hell” (helvete) som ett samlingsnamn på de platserna dit en person kommer efter döden. Men originalspråket använder sig av tre olika namn och det finns förmodligen en orsak till det. Även om det handlar om ställen dit en syndare hamnar efter döden så är det skillnader på dessa ”helvetesplatser”. Det svenska ordet ”helvete” kommer från tysk mytologi och används numera inom kristendomen för att översätta det hebreiska ordet Gehenna. Även om KJV översatte Hades med ”hell” (helvete) så verkar mer moderna engelska översättningar ha återgått till den ursprungliga skillnaden mellan de två orden Hades och Gehenna, och förknippar Gehenna som den brinnande sjön.

Himlen Himmelriket/Guds rike kommer att blir en plats på jorden eftersom vi då lever i det NYA Jerusalem som kommer att komma ner från himlen, och detta är den slutgiltiga himlen. Kristna kommer inte direkt till himlen om de dör innan Jesu återkomst. Inte heller flyttar Jesus paradiset till himlen och ser till att bara syndarna kommer till Hades och väntar Jesu återkomst. Hades kommer ju att frambringa de döda på Domedagen (Upp. 20:11-14). Sen kan vi läsa om livets skatt som vi strävar efter och som kommer att ges till oss den dagen som han kan skådas och inte innan; 1 Kor. 9:24-27 och 2 Tim. 4:1.

One thought on “Hades kastas i Gehenna som är den brinnande sjön

  1. Pingback: En evighet i brinnande helvete är inte vad Bibeln lär ut by Annika Björk | Crossmap Blogs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s