Tag Archive | john piper

Varning alla pastorer! Kalvinistiska böcker skickas till er från REFORMEDIA!

calvinism 41Hjälp! Kalvinismen sprider sig till Sverige!

Är församlingar ens medvetna om detta? Vet folk vad kalvinismen innebär?

Vi läser i Dagen att:

“4 000 böcker om kristen tro ska skickas ut till 2 000 pastorer och kristna ledare i Sverige. Bakom initiativet står det nystartade förlaget Reformedia, som bland annat understöds av en amerikansk missionsorganisation.”

VI får vidare veta i Dagens artikel att den amerikanska organisationen som är understödjare heter The Gospel Coalition ,och när man studerar deras hemsida så får man reda på vad för slags organisation som det är frågan om. Hela organisationen är genomsyrad av KALVINISM! De två ledarna (president, och vice president) är också grundare för organisationen och de är båda två kalvinister – Tim Keller och Don Carson. De två böcker som nu sprids ut till Sveriges pastorer är också kalvinister – Mark Dever och Greg Gilbert.

Visserligen så kan vi läsa att en eller flera av ovan farbröder är pastorer (eller aktiva) i diverse baptistkyrkor, och det är kanske därför svenskarna slappnar av och tror att allt är frid och fröjd vad gäller deras teologi. I själva verket så finns det väldigt många baptistkyrkor som räknar sig som “Reformed baptist”, och då handlar det om kalvinism eftersom man bygger sin lära på TULIP. Även presbyterianska kyrkor är byggda på den reformerta läran kalvinism. Sen kan förstås kyrkor vara mer eller mindre ivriga att förespråka kalvinistisk jargong. En icke-kalvinist kan ofta säga Amen till det mesta som lärs ut, men det ändrar inte på att kalvinismen som sådan är obiblisk och farlig.

Eftersom TULIP är en kontroversiell filosofisk idé så kan inte kalvinismen spridas om man är alltför öppen med alla dess doktriner, och därför måste kalvinism säljas SUBTILT – lite i taget mellan raderna. Predikanten Paul Washer är ett bra exempel på det. När man väl fått in en fot genom en hel del AMEN från lyssnarna, så har man redan lyckats plantera lite kalvinism i deras hjärtan, och flera återkommer för att lyssna mer och köper även böcker, läser artiklar och lyssnar på MP3 och youtubefilmer för att lära sig ännu mer från samma evangelist. Sedan kan man sakta men säkert bli en fullfjädrad kalvinist som sprider denna filosofi vidare till andra. Vi måste vara vaksamma och se vad som händer! Predikanter som lär ut 90% sanning och 10% gift är de allra farligaste.

Ofta kan man utföra en liten test för att se hur öppna dessa predikanter är för den helige Andens gåvor, och det visar sig snabbt att de allra flesta kalvinister (inte alla) är emot andens gåvor eftersom de menar att tungotal, helande, etc har upphört. Jag kollade även detta på TCG:s hemsida, och mycket riktigt så blev jag serverad en videofilm där det framkommer att tungotal alltid handlar om riktiga språk som folk kan förstå, samt att tungotal har upphört och inte förekommer idag. Predikanten menade vidare, att om man idag menar sig tala i tungor så tillför man något till Guds ord, vilket alltså är fel. Kan man vara frälst om man med flit tillför något till Guds ord, emot Guds vilja? Många kalvinister anser inte ens att pingstvänner med andens gåvor är frälsta. Fråga kalvinisten John MacArthur!

Det går inte att per automatik säga att ingen kalvinist är frälst, för det är upp till Gud att bedöma, men jag skulle personligen vara orolig inför Guds tron om jag varit ivrig att sprida en lära som faktiskt gör Gud till den som orsakar synd och faktiskt tvingade djävulen att falla. Detta är vad kalvinismens lära faktiskt leder till, genom att studera vad TULIP står för, MEN självfallet slår de flesta kalvinister ifrån sig och menar att vi misstolkat dem (en mycket vanlig protest). Sanningen är dock att det är de själva som inte inser vad deras predestinationslära leder till, och självfallet vill de hellre tala om de som är förpredestinerade att tro på Gud, i stället för de stackare som är förpredestinerade att INTE tro på Gud och alltså är födda utan chans till frälsning. Kalvinism är byggd på ett korthus av motsättningar och paradoxer.

Ett annat namn att lägga på minnet är John Piper, som är en mycket välkänd kalvinist, och som har en välkänd hemsida som heter “Desiring God”. På den sidan kan man läsa den ena kalvinistvänliga artikeln efter den andra, och även Keller och Carson är skribenter på sidan. John Piper är en av de 79 pastorerna som innesluts i organisationen TGC, och förmodligen har även övriga skribenter i organisationen kopplingar till kalvinism som ibland kallas “Doctrines of grace”. Även den välkände kalvinisten Mark Driscoll (som förtjänar en egen artikel med tanke på det sätt han styrt Mars Hill-kyrkan) var tidigare en styrelsemedlem i TGC, innan hans kontroversiella uttalanden blev för mycket och han avsade sig uppdraget.

Vad är så farligt med kalvinismen?

De säger sig alltså tro på TULIP, och denna lära handlar om att Gud utvalt några få att bli frälsta redan vid jordens början. Övriga har alltså ingen chans att bli frälsta och Jesus dog inte ens för dem. De tror inte heller på människans fria vilja, eftersom de tror på predestinationen och att det inte är möjligt att agera emot Guds vilja. Fast ingen kalvinist lyckas vara konsekvent med detta, och då menar jag INGEN (och jag har talat med många). De som är allra mest konsekventa med TULIP är förstås de som mer öppet säger att “JA, Gud är den som orsakar att vi syndar, och ingenting kan någonsin ske emot Guds vilja för då hade han inte varit allsmäktig”. De som är mindre konsekventa är de som slår knut på sig själva när de ska försöka besvara frågan “Syndar vi emot Guds vilja eller i enlighet med Guds vilja?“, för oavsett hur de svarar så avslöjar de bristerna med sin teologi.

Samtliga kalvinister (100%) uttrycker sig för det mesta som om de inte hade denna tro och som om människorna faktiskt har en helt fri vilja med chans att bli frälsta, och därför blir man ibland john piperförvånad när det uppdagas att de “även” tror det motsatta. Ofta så inkluderas en hel del fluff och fina ord i kalvinisters texter, för att på ett smidigare sätt få fram att Gud förutbestämmer ALLT (inklusive synd), och att detta på något förunderligt sätt gör att Gud äras ännu mer.

So when I say that everything that exists — including evil — is ordained by an infinitely holy and all-wise God to make the glory of Christ shine more brightly, I mean that, one way or the other, God sees to it that all things serve to glorify his Son.”/ John Piper, Spectacular Sins: And Their Global Purpose in the Glory of Christ, 44

God is able without blameworthy ‘tempting’ to see to it that a person does what God ordains for him to do even if it involves evil./ John Piper,  Spectacular Sins: And Their Global Purpose in the Glory of Christ, 24

 

Har PAUL WASHER och JOHN PIPER rätt eller Bibeln? Bestämmer Gud allt?

Paul Washer och John Piper är kalvinister, och även om alla kalvinister mer eller mindre uttrycker sig som om de i stället vore synergister (där människor har möjlighet att lyda eller inte lyda Gud), så är de ändå anhängare av det filosofiska systemet kallat TULIP. Det är helt enkelt inte möjligt att vara en konsekvent kalvinist eftersom hela systemet är byggt på bibelmotsättningar, och det är därför det förekommer så mycket “double speak” (dubbla budskap, att tala med kluven tunga) hos kalvinister.

paul washer

 

Jämför med vad Bibeln säger: Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst OCH ÖPPNAR DÖRREN, skall jag gå in till honom—“. 

Om det hade hängt på Jesus önskemål så hade ALLA varit frälsta, eftersom Gud inte vill att någon ska gå förlorad.

2 Petrus 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Hes. 33:11  dem: Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktigevänder om från sin väg och får levaVänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?

Luk. 15:7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Men kruxet är människans egen vilja och bångstyrighet. Gud skulle absolut kunna eliminera det kruxet i en handvändning och göra oss alla till förprogrammerade robotar som aldrig tänkte en felaktig tanke, men nu har Gud i stället föredragit idén att skapa människan till sin avbild och med en fri vilja – och därmed ansvarig för sina egna handlingar. Bibelns beskrivning av Jesus är att han INTE forcerar en stängd dörr, utan låter oss öppna dörren om vi vill – men då ska vi också känna till konsekvenserna för det beslut vi tar. Öppnar vi dörren leder det till liv tillsammans med vår skapare, men om vi vägrar så blir vi separerade från honom pga av vår synd.

Upp. 3:15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. 19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig20 Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 21 Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.22 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.”

Luk. 11:5 Han sade till dem: “Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd. 6 En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting att sätta fram åt honom, 7 – vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. 8 Jag säger er: Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd.9 Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 10 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Matt. 7: 7 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Vi kan påverka Gud och andemakter med våra böner.

Kol. 4:3 Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet – det är för den jag är fånge –

Jämför också med det John Piper säger här bredvid. john piper

Vi vore helt förlorade utan Gud, men Bibeln visar dock att Gud inte frälser oss eller fördömer oss utan att vi själva är grunden för hans beslut. Det hänger alltså på oss och på det sätt vi valt att leva vår liv. Detta förminskar inte Guds storhet på minsta vis. Om Gud väljer ut vem som ska bli frälst, så väljer han också ut vem som inte ska bli frälst, och Guds beslut kan man inte förhäva sig emot. Ett sådant orättfärdigt sätt har inte Bibelns Gud, som ger alla en chans till frälsning.

Matt. 19:16 En man kom fram till Jesus och frågade: “Mästare, vad skall jag GÖRA för gott för att få evigt liv?”17 Jesus sade till honom: “Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.” 18 Han frågade honom: “Vilka?” Jesus svarade: “Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, 19 Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv.”

Matt. 25:46 [Om fåren och getterna] Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har GJORT för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Rom. 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?

Rom. 2:6 Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.

Mark. 10:29 Jesus sade: “Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.

Joh. 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.

Gal. 6:8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Jud. 1:21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

QUOTES about EVIL and SIN, from preachers who are CALVINISTS

john piperCalvinists often take refuge behind the curtains of “God’s ways are higher than our ways” and “it’s a mystery!” whenever they are faced with Bible contradictions, but if they would just start accepting the fact that man has free will, and that God’s will doesn’t always happen (which doesn’t reduce his sovereignty) then all their contradictions would disappear at once. In order to be consistent with calvinism, one must believe that even evil happens according to Gods will, whereas freewillers believe that evil is merely allowed by God and always happens against his will.

Plainly it was God’s will that sin should enter this world, otherwise it would not have, for nothing happens except what God has eternally decreed. Moreover, there was more than a simple permission, for God only permits things that fulfill his purpose./-A.W. Pink, The Sovereignty of God, 2009, 162

So when I say that everything that exists — including evil — is ordained by an infinitely holy and all-wise God to make the glory of Christ shine more brightly, I mean that, one way or the other, God sees to it that all things serve to glorify his Son.”/ John Piper, Spectacular Sins: And Their Global Purpose in the Glory of Christ, 44

God is able without blameworthy ‘tempting’ to see to it that a person does what God ordains for him to do even if it involves evil./ John Piper,  Spectacular Sins: And Their Global Purpose in the Glory of Christ, 24

Moral evil we usually refer to as sin: murder, lying, adultery, stealing, all the ways that people fail to love each other. So what we are considering here is that God rules the world in such a way that all calamities and all sin remain in his ultimate control and therefore within his ultimate DESIGN and PURPOSE. / John Piper on his website 1 July 1998

The death of Jesus offers another example of how God’s sovereign will ORDAINS that a SINFUL ACT COME TO PASS  /John Piper on his website 1 July 1998These specific examples (which could be multiplied by many more instances) where God purposefully GOVERNS the sinful choices of people are generalized in several passages. — Therefore I conclude with [Jonathan] Edwards, “God decrees all things, even all sins.” /John Piper

God may hate a thing as it is in itself, and considered simply as evil, and yet . . . it may be his will it should come to pass, considering all consequences. . . . God doesn’t will sin as sin or for the sake of anything evil; though it be his pleasure so to order things, that he permitting, sin will come to pass; for the sake of the great good that by his disposal shall be the consequence. His willing to order things so that evil should come to pass, for the sake of the contrary good, is no argument that he doesn’t hate evil, as evil: and if so, then it is no reason why he may not reasonably forbid evil as evil, and punish it as such. /  The Works of Jonathan Edwards, A.M.: With an Essay on His Genius …, Volym 2

So evil is necessary, in order to the highest happiness of the creature, and the completeness of that communication of God, for which he made the world; because the creature’s happiness consists in the knowledge of God, and the sense of his love. And if the knowledge of him be imperfect, the happiness of the creature must be proportionably imperfect. / The Works of Jonathan Edwards, A.M.: With an Essay on His Genius …, Volym 2

We sin out of a kind of MORAL NECESSITY because we act according to our fallen nature./ R.C. Sproul, What is Reformed Theology?: Understanding the Basics

God wills all things that come to pass…God desired for man to fall into sin. I am not accusing God of sinning; I am suggesting that God created sin. / R.C. Sproul, Jr. Almighty Over All 

If there is one single molecule in this universe running around loose, totally free of God’s sovereignty, then we have no guarantee that a single promise of God will ever be fulfilled. / R.C. Sproul.

I wish very frankly and pointedly to assert that if a man gets drunk and shoots his family, it was the will of God that he should do it…”+ Let it be unequivocally said that this view certainly makes God the cause of sin… / Gordon Clark, Religion, Reason, and Revelation, (Philadelphia, PA: Presbyterian & Reformed), 1961, 221

Sin is one of the ‘whatsoevers’ that have ‘come to pass’, all of which are ‘ordained’…Nothing comes to pass contrary to His decree. Nothing happens by chance.Even moral evil, which He abhors and forbids, occurs by the determinate counsel and foreknowledge of God… man’s inability to explain how God can make things certain, but not compulsory… is no reason to deny that [God] can do it or that he has done it./ W.G.T. Shedd, Calvinism: Pure and Mixed, 32-33, 38-39

Foreordination means God’s sovereign plan, whereby He decides all that is to happen in the entire universe. Nothing in this world happens by chance. God is in back of everything. He decides and causes all things to happen that do happen. He is not sitting on the sidelines wondering and perhaps fearing what is going to happen next. No, He has foreordained everything ‘after the counsel of his will’ (Eph. 1:11): the moving of a finger, the beating of a heart, the laughter of a girl, the mistake of a typist –even sin…Although sin and unbelief are contrary to what God commands…God has included them in his sovereign decree (ordained them, caused them to certainly come to pass) / Edwin. H. Palmer, The Five Points of Calvinism, 24-25

Yes, someone says, but can’t Christians put themselves outside God’s grace? What about those who commit ABOMINABLE SINS? Don’t they nullify the work of redemption in themselves? Don’t they forfeit the love of God? CERTAINLY NOT …. it’s preposterous to think that we can forfeit it [salvation] BY ANYTHING WE DO / John MacArthurThe God Who Loves: He Will Do Whatever It Takes To Draw Us To Him

God controls everything that is and everything that happens. There is not one thing that happens that he has not actively decreed – not even a single thought in the mind of man. Since this is true, it follows that God has decreed the existence of evil, he has not merely permitted it, as if anything can originate and happen apart from his will and power. Since we have shown that no creature can make completely independent decisions, evil could never have started without God’s active decree, and it cannot continue for one moment longer apart from God’s will. God decreed evil ultimately for his own glory, although it is not necessary to know or to state this reason to defend Christianity from the problem evil. / Vincent Cheung – Problem of evil 

Those who see that it is impossible to altogether disassociate God from the origination and continuation of evil nevertheless try to distance God from evil by saying that God merely “permits” evil, and that he does not cause any of it. However, since Scripture itself states that God actively decrees everything, and that nothing can happen apart from his will and power, it makes no sense to say that he merely permits something –nothing happens by God’s mere permission. / Vincent Cheung – Problem of evil 

Here they have recourse to the distinction between will and permission. By this they would maintain that the wicked perish because God permits it, not because he so wills. But why shall we say “permission” unless it is because God so wills? Still, it is not in itself likely that man brought destruction upon himself through himself, by God’s mere permission and without any ordaining. As if God did not establish the condition in which he wills the chief of his creatures to be! I shall not hesitate, then, simply to confess with Augustine that “the will of God is the necessity of things,” and that what he has willed will of necessity come to pass. / John Calvin, Calvin’s Institutes (III, xxiii, 8 & II, iv., 3)

James White (in a debate with Hank Hannegraaf and George Bryson) was asked,”When a child is raped, is God responsible and did He decree that rape?” His reply:

“Yes, because if not then it‟s meaningless and purposeless and though God knew it was going to happen he created without a purpose…and God is responsible for the creation of despair. If [God] didn‟t [decree child rape] then that rape is an (sic) element of meaningless evil that has no purpose.”/ James White.

Charles Spurgeon did not believe that Jesus died for all men, or that God even desired to save all men. His words also show what damage the satisfaction theory has done to us, since Spurgeon and others start with this unbiblical falsehood and try to build their case on it – which leads them in the wrong direction. Can a person be saved who is engaged in the most monstrous, horrible and repulsive iniquity, and worse than diabolical deities could think of perform? That is what Spurgeon call those who believe that Jesus died for all:

Once again, if it was Christ’s intention to save all men, how deplorably has He been disappointed, for we have His own testimony that there is a lake which burneth with fire and brimstone, and into that pit of woe have been cast some of the very persons who, according to the theory of universal redemption, were bought with His blood. That seems to me a conception a thousand times more repulsive than any of those consequences which are said to be associated with the Calvinistic and Christian doctrine of special and particular redemption. To think that my Saviour died for men who were or are in hell, seems a supposition too horrible for me to entertain. To imagine for a moment that He was the Substitute for all the sons of men, and that God, having first punished the Substitute, afterwards punished the sinners themselves, seems to conflict with all my ideas of Divine justice. That Christ should offer an atonement and satisfaction for the sins of all men, and that afterwards some of those very men should be punished for the sins for which Christ had already atoned, appears to me to be the most monstrous iniquity that could ever have been imputed to Saturn, to Janus, to the goddess of the Thugs, or to the most diabolical heathen deities. / Charles H. Spurgeon

Can a person be saved if he/she refuses to believe in the true gospel but rather believes in heresies? If Spurgeon is correct here, only calvinists can be saved:

And what is the heresy of Arminianism but the addition of something to the work of the Redeemer? Every heresy, if brought to the touchstone, will discover itself here. I have my own private opinion that there is no such thing as preaching Christ and Him crucified,unless we preach what nowadays is called Calvinism. It is a nickname to call it Calvinism; Calvinism is the gospel, and nothing else / The Autobiography of Charles H. Spurgeon, Curts and Jennings, Cincinnati – Chicago – St. Louis, 1898, Vol. I., Page 172.

“Some of the sermons on sex were R-rated, and we gave warnings to parents and sometimes saw whole visiting youth groups walk out blushing halfway through the sermon.  On other occasions, people walked out during the sermon and flipped me off on their way out, a trend that has continued.”  /Mark Driscoll (Confessions of a Reformission Rev. p.134)

“Pastor James continues to lead our monthly film and theology class, at which attendance rises to more than two hundred people depending on the film.  He continues to show an occasional unedited R-rated movie to train our people to think critically about the themes preached through film, which is the new cultural form of preaching.”  / Mark Driscoll  (Confessions of a Reformission Rev., p.157)

“This season [at church] was messy and I sinned and cussed a lot, but God somehow drew a straight line with my crooked Philistine stick.” / Mark Driscoll  (Confessions of a Reformission Rev p.130)

I do believe God does cause people to think they are saved just to damn them but to call that grace is crazy. / a Calvinist

Also free-willers can of course be in error about sin, even if it’s not built into their doctrine by necessity the way calvinism is (I’m not claiming that calvinists therefore sin more than others, but I’m talking about the necessary outcome of their doctrines IF they want to be consistent with what they teach):

Paul wrote most of his epistles to correct error in the church. But he doesn’t say that even the most carnal Corinthians are not saved. /Dave Hunt The Berean Call, January 2007, p. 5.)

Some of you are weak and sickly and some of you sleep. Some of you died because God just brought judgment upon you for the way you have conducted yourselves … there are some sins that are so heinous … and God takes them home for that./ Dave Hunt

“I form the light and create darkness, I make peace, and create EVIL”? (Isaiah 45:7)


Is. 45Isaiah 45:7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create EVIL: I the Lord do all these things (KJV)

Isaiah 45:7 I form the light and create darkness,
I make peace and create CALAMITYI, the Lord, do all these things.’ (NKJV)

God was causing physical CALAMITY on Israel due to their disobedience. God cannot even tempt anyone much less causing people to SIN, and the “evil” he caused was in the form of calamity due to people who rebelled against him contrary to his will. We can read throughout the Bible that God HATES SIN, and that he PUNISHES sinner. Clearly then God is NOT causing people to commit evil acts, because he would never ordain people to do something that he hates – which is SIN.

The word “evil” is a translation from the Hebrew word ra (Strong’s 7451) and is in KJV translated as: evil,  wickedness, wicked, mischief, hurt, bad, trouble, sore, affliction, ill, adversity, favoured, harm, naught, noisome, grievous, sad, etc.  

James 1:13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:

1 John 1:5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

Habakkuk 1:13 Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity: wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he?

Isaiah 5:20 Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!

Psalm 5:5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity.

Hebrews 1:9 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.

If a righteous life glorifies God (1 Cor. 6:20), how could evil acts also glorify God?  The calvinist John Piper suggests that God forordains evil because it can “make the glory of Christ shine more brightly”, but that does not make any sense at all. The truth is that goodness and righteousness glorifies God (Micah 6:8, Rom. 2:7, 10), and evil/sin dishonors God (John 8:49, Rom. 2:8-9, 23). If anyone claims that he commits an evil act for the glory of God, then we know that person is not speaking Biblical truths.

God talks about bringing “evil” (as in calamity) to a city to punish their sins (Neh. 13:18; Jer. 21:10; 25:29; Amos 3:6). Evil i not contrasted with righteousness but with peace. Let’s check a couple of verses which talk about God causing EVIL (when a more appropriate word could have been “calamity”).

Amos 3:You only have I known of all the families of the earth: therefore I will punish you for all your iniquities.Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be EVIL in a city, and the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.—10 For they know not to do right, saith the Lord, who store up violence and robbery in their palaces.11 Therefore thus saith the Lord God; An adversary there shall be even round about the land; and he shall bring down thy strength from thee, and thy palaces shall be spoiled.

If God is the one ordaining sin/evil, why is there a need to punish people for doing the iniquities that God has caused/ordained/predestined/forced them to do? A just God would never punish anyone for doing his will (or for doing what he caused them to do). That people know not to do right means that they have no intention or willingness to do what is right. This often happens when people have been so accustomed to do evil and hardened their heart to such an extent that they no longer know to do right. God has the right to enforce physical judgments and punishments, and he often does this with the hope of seeing people converted.

12 Thus saith the Lord; As the shepherd taketh out of the mouth of the lion two legs, or a piece of an ear; so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria in the corner of a bed, and in Damascus in a couch.14 That in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him I will also visit the altars of Bethel: and the horns of the altar shall be cut off, and fall to the ground.15 And I will smite the winter house with the summer house; and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, saith the Lord.

More examples of horrible calamity that awaits those who sins against God. God will visit Israel due to its transgressions, he will smite and he will make their important possessions perish. A better choice would of course had been to be obedient to God in order to prevent all the calamity from happening.

The context of Isaiah 45

Isaiah 45:1 Thus saith the Lord to his anointed, to CYRUS, whose right hand I have holden, to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut;—And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which call thee by thy name, am the God of Israel.

God is addressing Cyrus about what is about to happen in the near future involving himself. Cyrus will be able to achieve much, but not necessarily because he is such a great guy but because God might want to use Cyrus’ plans to punish Israel, maybe with the hope that his people will repent. With other words, God can make use man’s evil plans (or neutral plans) and make them very prosperous by preventing others from interfering with them. This doesn’t mean it’s God’s idea to make people start unholy wars and harm others, but it’s rather his idea to make use of such plans for something good in SOME occasions. God very rarely act in this way but there are a few occasions in the Bible where we can see this happening, and the death of Jesus Christ is of course a famous example of this which you can read about here. (Judas certainly wasn’t forced to betray Jesus in any way.)

For Jacob my servant’s sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name: I have surnamed thee, though thou hast not known me.

Jacob was chosen to be the seed which would bring forth God’s own people, and therefore elect in that respect. The fact that Israel was “elect” doesn’t mean that all Israel will be saved. Israel was singled out for a reason, and the idea was that this nation would bring light to the rest of the world.

Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I  the Lord have created it.

Here is a focus on that God created the heavens and the earth, and the hope is that God’s creation and righteousness would be obvious for all to see and to bring forth salvation.

Woe unto him that striveth with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, What makest thou? or thy work, He hath no hands?

According to this verse there is a risk that people will strive with God, since we can read a severe warning about it. That people strive with God, argue with him and rebel against him shouldn’t really surprise us because the Bible is full of examples to this effect, and of course the same thing can be seen today. Christians certainly don’t act properly all the time and some even blame God for their misfortunes. This verse doesn’t say that the clay CANNOT answer back and strive with the potter, but that he SHOULD not. Each time a person sins, it’s always against the will of God.

10 Woe unto him that saith unto his father, What begettest thou? or to the woman, What hast thou brought forth?

Here is another warning needed to be disclosed, due to the risk for that people might act in the opposite way.

12 I have made the earth, and created MAN upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.13 I have raised HIM up in RIGHTEOUSNESS, and I will direct all his ways: he shall build my city, and he shall let go my captives, not for price nor reward, saith the Lord of hosts.

Here God is pointing out that he is the Creator of all things, and he is speaking about MAN and that he has raised him up in RIGHTEOUSNESS. Despite that man is brought up in righteousness, he hasn’t always remained on that road but walked his own ways. We have all been given the light, but we must make sure to keep walking in the light,. God will apparently also direct all his ways but this doesn’t mean man will always be cooperative.

16 They shall be ashamed, and also confounded, all of them: they shall go to confusion together that are makers of idols.

If people are making idols they are naturally being disobedient to God, and particularly his first commandment to have no other God beside HIM. If someone is told to be ashamed of himself for something he did, he has clearly acted against God’s will or else he shouldn’t be told to be ashamed of himself but rather be praised. If people are transgressing his laws, there will be confusion among them.

20 Assemble yourselves and come; draw near together, ye that are escaped of the nations: they have no knowledge that set up the wood of their graven image, and pray unto a god that cannot save.21 Tell ye, and bring them near; yea, let them take counsel together: who hath declared this from ancient time? who hath told it from that time? have not I the Lord? and there is no God else beside me; a just God and a Saviour; there is none beside me.

We can read that God is a JUST God (so clearly not a God who predestines people to sin and then turns around and punishes them for it), and a SAVIOR. He asks the Israelites to bring all those idol worshipers near and let them be counselled.

22 Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.

Here is a clear universal offer of salvation. All the ends of the earth can be saved, under the condition that they LOOK UNTO GOD. This sounds just like the ordeal with the fiery serpent in the desert which people were asked to look at it in order to be free from their snake wounds.

23 I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear.24 Surely, shall one say, in the Lord have I righteousness and strength: even to him shall men come; and all that are incensed against him shall be ashamed.

Apparently people can act against God since we can read that “all that are incensed against him shall be ashamed”. Surely this couldn’t be something that God predestined them to do. Why would he cause people to work against him?

God sometimes causes “evil” (or calamity) as a punishment on people who act against his will

Jeremiah 32:23 And they came in, and possessed it; but they obeyed not thy voice, neither walked in thy law; they have done nothing of all that thou commandedst them to do: THEREFORE thou hast caused all this evil to come upon them

1 Kings 9:9 And they shall answer, Because they forsook the LORD their God, who brought forth their fathers out of the land of Egypt, and have taken hold upon other gods, and have worshipped them, and served them: THEREFORE hath the LORD brought upon them all this evil.

1 Kings. 14:But hast done evil above all that were before thee: for thou hast gone and made thee other gods, and molten images, to provoke me to anger, and hast cast me behind thy back:10 THEREFORE, behold, I will bring evil upon the house of Jeroboam, and will cut off from Jeroboam him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel, and will take away the remnant of the house of Jeroboam, as a man taketh away dung, till it be all gone.

2 Kings. 21:11 Because Manasseh king of Judah hath done these abominations, and hath done wickedly above all that the Amorites did, which were before him, and hath made Judah also to sin with his idols:12 THEREFORE thus saith the Lord God of Israel, Behold, I am bringing such evil upon Jerusalem and Judah, that whosoever heareth of it, both his ears shall tingle.

2 Kings. 22:16 Thus saith the Lord, Behold, I will bring evil upon this place, and upon the inhabitants thereof, even all the words of the book which the king of Judah hath read:17 Because they have forsaken me, and have burned incense unto other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands; THEREFORE my wrath shall be kindled against this place, and shall not be quenched.

2 Chronicles 7:22 And it shall be answered, Because they forsook the LORD God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshipped them, and served them: THEREFORE hath he brought all this evil upon them.

Isaiah 47:10 For thou hast trusted in thy wickedness: thou hast said, None seeth me. Thy wisdom and thy knowledge, it hath perverted thee; and thou hast said in thine heart, I am, and none else beside me.11 THEREFORE shall evil come upon thee; thou shalt not know from whence it riseth: and mischief shall fall upon thee; thou shalt not be able to put it off: and desolation shall come upon thee suddenly, which thou shalt not know.

Jeremiah 11:8 Yet they obeyed not, nor inclined their ear, but walked every one in the imagination of their evil heart:THEREFORE I will bring upon them all the words of this covenant, which I commanded them to do: but they did them not.—11 THEREFORE thus saith the LORD, Behold, I will bring evil upon them, which they shall not be able to escape; and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them

Joshua 23:15 THEREFORE it shall come to pass, that as all good things are come upon you, which the Lord your God promised you; so shall the Lord bring upon you all evil things, until he have destroyed you from off this good land which the Lord your God hath given you.16 When ye have transgressed the covenant of the Lord your God, which he commanded you, and have gone and served other gods, and bowed yourselves to them; then shall the anger of the Lord be kindled against you, and ye shall perish quickly from off the good land which he hath given unto you.