Bergsjöbloggen och kalvinismen

Detta skrevs som svar på en bloggartikel från BERGSJÖBLOGGEN. 
Min bloggartikel har kraftigt justerats idag 2020-07-31 eftersom Bergsjöbloggen tagits ner av skaparen som inte längre hyser reformerta/kalvinistiska åsikter.

******************

Jag kan börja med att poängtera att jag ingalunda fokuserade enbart på John Kalvins lära i min bloggartikel om TULIP utan fokuserade på just TULIP. 

Läs nedan hur Kalvin menar att ALLT sker enligt Guds vilja, inklusive Adam och Evas fall. T o m DJÄVULEN agerar precis så som Gud planerat enligt Kalvin:

CITAT FRÅN KALVIN 

“God NOT ONLY foresaw the FALL of the first man, and in him the RUIN of his posterity; but also at his own pleasure ARRANGED it” .(John Calvin (Institutes of Christian Religion, Book 3, XXIII)

“The first man fell because the Lord deemed it meet that he should.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 8)

“Creatures are so governed by the secret counsel of God, that nothing happens but what he has knowingly and willingly DECREED” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 3)

“We hold that God is the disposer and ruler of all things, –that from the remotest eternity, according to his own wisdom, He decreed what he was to do, and now by his power executes what he decreed. Hence we maintain, that by His providence, not heaven and earth and inanimate creatures only, but also THE COUNSELS AND WILLS OF MEN are so governed as to move exactly in the course which he has destined.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 16, Paragraph 8)

“thieves and murderers, and other evildoers, are instruments of divine providence, being employed by the Lord himself to execute judgments which HE has resolved to inflict.” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 5)

“The devil, and the whole train of the ungodly, are in all directions, held in by the hand of God as with a bridle, so that they can neither conceive any mischief, nor plan what they have conceived, nor how muchsoever they may have planned, move a single finger to perpetrate, unless in so far as he permits, nay unless in so far as HE COMMANDS, that they are not only bound by his fetters but are even forced to do him service” (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 1, Chapter 17, Paragraph 11)

“But since he foresees future events only by reason of the fact that he decreed that they take place, they vainly raise a quarrel over foreknowledge, then it is clear that all things take place rather by his determination and bidding.“ (John Calvin, Institutes of Christian Religion, Book 3, Chapter 23, Paragraph 6)

Läs mer citat från Kalvin i min tidigare bloggartikel här 

Kalvin trodde att t o m syndafallet var förutbestämt av Gud. Sen kan det naturligtvis vara så att Kalvin precis som alla kalvinister ibland uttryckte sig som om han INTE trodde detta trots allt, men då talar han i så fall emot sin egen lära. Läran är i grunden att INGENTING sker emot Guds vilja och att ALLT sker precis som Gud vill ha det, för annars är inte Gud allsmäktig. 

Poängen med TULIP är att INGENTING sker enligt Guds vilja och detta innebär att människans NATUR (viljan att göra det onda) OCKSÅ är förutbestämd av Gud. Det är precis detta dilemma jag inleder min bloggartikel med, och jag nämnde också att ingen kalvinist kan lösa detta problem utan att slå knut på sig själv. Kalvinister vill på något sätt äta kakan och ha kakan kvar när man försöker skuldbelägga MÄNNISKAN trots den egna lära som säger att det är GUD som orsakat så att människan inte vill komma till ljuset. 

Nu har jag som sagt  inte fokuserat på vad John Kalvin trodde i min artikel utan vad TULIP lär och vad KALVINISTER tror (och det är inte säkert att kalvinister anammar alla John Kalvins läror), MEN som man kan se i citaten ovan så trodde faktiskt Kalvin att t o m syndafallet var förutbestämd av Gud. Reformerta tror inte på fri vilja som andra människor ser på fri vilja. För att människan “av fri vilja” ska komma till ljuset måste Gud först manipulera hennes vilja så att den blir “fri” att kunna söka och finna honom. Låter det som fri vilja? För att vara konsekventa med sin egen lära (TULIP) så måste reformerta tro att det var GUD som såg till att människan föddes ond, och att de inte vill komma till ljuset. Människan har då ingenting med saken att göra och är endast en nickedocka i Guds hand. Vill människan vara kvar i mörkret och göra ont så är detta ENBART för att Gud VILL att hon ska bete sig så, och Gud FÖRUTBESTÄMDE detta (enligt kalvinismen)

Jag har genom åren diskuterat med hur många kalvinister som helst och noterat att de är experter på att dra verser ur sitt sammanhang för att tvinga dessa verser att konformeras med deras egna åsikter. Det första misstaget kalvinisten ofta gör är att anta att frivilja-troende är arminians. Detta avslöjar kalvinistens brist på studier av sina motståndares åsikter. Friviljaren måste då börja med att berätta om sina åsikter eftersom kalvinisten bevisligen missat detta.

Gud skulle aldrig på måfå förhärda att neutralt hjärta och göra det ont, men Gud har vid några tillfällen använt sig av onda människors planer för att åstadkomma någonting gott. Vi kan som bekant läsa att Farao förhärdade sitt hjärta ett flertal gånger innan Gud gjorde det. Ett hårt hjärta kan göras hårdare, och vi kan även läsa om detta i Rom. 1. Ett hårt/förhärdat hjärta är ALLTID emot Guds vilja eftersom Gud mycket hellre hade önskat ett ljust hjärta som är öppet för kunskapen om Gud.

Bibelns Gud skickar inga oskyldiga människor till helvetet, men kalvinismens Gud gör det GARANTERAT. Kalvinismens Gud såg till att människor föddes onda och chanslösa. Deras Gud VILLE att dessa människor skulle välja ondska och mörker och såg endast till att några få uppväcktes från dvalan. De övriga var alltså fördömda från start, och notera att Gud förutbestämde innan världens begynnelse att dessa människor skulle hamna i helvetet! Således bestämdes det och orkestrerades att dessa människor skulle hamna i den eviga elden utan någon som helst anledning, och utan att SYND har någonting med saken att göra. De var ju inte ens födda när beslutet om evig förtappelse gjordes!

Kalvinister verkar ha väldigt lågt intresse för att läsa icke-reformerta böcker, men självklart inte alla.

Om vi är födda med en syndig natur så betyder detta att vi är födda i synd. Människan bad inte själv om att få bli född med en syndig natur. Så om denna idé är sann så har människan utmärkta ursäkter för sin synd på domedagen när Gud frågar henne varför hon syndat. “För att vi är födda med en syndfull natur förstås” kan vi svara. Bebisar som är en månad gamla kan inte ljuga eller synda på något sätt! Framför allt inte ofödda bebisar. Bebisar har ingen syndfull natur och de är oförmögna att synda.

Inte heller lär Westminster Confession of Faith ut att alla människor har möjlighet att vända om till Gud. Nej, återigen är läran att INGENTING sker emot Guds vilja, och att ALLTING är förutbestämt av Gud. Således kan människan aldrig i livet välja en väg som inte Gud vill att hon ska välja. Den kalvinistiska läran är alltså inte att människan frivilligt föll i synd eftersom hon ju inte hade något val! Gud FÖRUTBESTÄMDE ju att vissa skulle födas ej utvalda, och att andra skulle födas utvalda. Jesus dog inte ens för de ej utvalda! Varför skulle han göra det när Gud ju förutbestämt att de ska hamna i helvetet? 

Ett vanligt bedrövligt kalvinistiskt argument är att Gud (trots att han tvingade på människan en syndig natur) är så ödmjukt god att han ändå valde några som skulle bli frälsta trots att han inte behövde det. Gud KAN allså möjliggöra så att ALLA blir frälsta, men väljer i stället att tvinga de flesta människor att vara icke-utvalda, och orsakade därmed att de lever i mörker och oförmögna att söka och finna honom. Tack och lov så är denna monstergud inte Bibelns Gud.

En brottsling har valet att INTE utföra brott. Enligt TULIP så har däremot människor inte detta val. De MÅSTE vandra i mörkret och synda eftersom Gud förutbestämt det och eftersom INGENTING sker emot Guds vilja.

barn3Först förutbestämmer kalvinismens Gud människan att synda, sen blir han förgrymmad över att de syndar och kastar dem i helvetet. Där har du kalvinismen i ett nötskal. Kan en människa i helvetet ångra någonting om kalvinismen är sann? Kan de tänka “Jag borde verkligen ha sökt Gud och levt rätt för då hade jag inte hamnat här”? Nej, de kan inte tänka så eftersom det var GUD som ville att de skulle bli födda som icke-utvalda och helt utan chans att bli frälsta. Gud predestinerade dem till helvetet innan jorden ens fanns! De har absolut ingenting att ångra, utan de har all rätt att förbanna en sådan monstergud som orsakat deras plåga. Återigen; tack och lov är detta inte Bibelns kärleksfulla Gud! Bibelns Gud sänder människor till helvetet för att de SYNDAT av fri vilja trots att de hade valet att INTE synda.

Har människan denna onda natur ENLIGT Guds vilja eller EMOT Guds vilja? Båda svaren utgör problem för kalvinismen. Om man säger att den onda naturen är ENLIGT Guds vilja så är alltså Gud orsaken till vår synd och vi kan klandra honom för allt ont. Säger man att vi har den onda naturen EMOT Guds vilja måste man överge TULIP och kalvinismen eftersom läran är att INGENTING sker emot Guds vilja.

BIBELN säger att vi kan veta om vi är frälsta, men enligt kalvinismen så kan man aldrig veta det förrän på dödsbädden (eftersom man under sitt liv kan ändra kurs och därmed visa att man inte var frälst från första början). Även Kalvin lät väldigt osäker i slutet av sitt liv, och det kan man förstå eftersom han var en mördare, och vi har hittills inte hittat stöd för att han någonsin ångrade detta. Däremot så vet vi att Kalvin skrev sin Institutes när han var en oomvänd mördare. Enligt kalvinismen så kan en människa leva helt rätt och gudfruktigt hela sitt liv, men om han sedan väljer att leva i synd så heter det “han var inte frälst från första början för då skulle han fortsatt på den vägen”. Om samma person omvänder sig så heter det “ja, ett tydligt bevis för att han är en av de utvalda frälsta eftersom han ju omvände sig till slut vilket var väntat”. Man kan alltså aldrig veta.

Människan får inte välja, enligt kalvinismen. Hon är född i mörker endast för att Gud vill det, och hon stannar i mörker endast för att Gud vill det.

Lyssna inte på predikanter som lär ut att Jesus inte dog för alla människor utan endast vissa utvalda, att Gud förutbestämmer att vi ska synda, och att mord, våldsamheter, stöld, lögn, aborter, våldtäkt, små barn som blir lemlästade inträffar endast eftersom Gud vill det. 

Frågan du ska ställa dig är “Är människan fallen ENLIGT Guds vilja eller EMOT Guds vilja?” Kalvinismen lär oss glasklart att INGENTING sker emot Guds vilja , och detta betyder att Kalvinismens Gud är regissör av SYNDEN. Vi kan alltså klandra Gud för att vi syndar. Återigen, goda skäl att fly allting som luktar reformert. Det handlar endast om gnosticism i en ny förpackning. INGEN av de gamla kyrkofäderna lärde någonting som liknade kalvinism de första 300 åren e Kr. Endast gnostikerna.

4 thoughts on “Bergsjöbloggen och kalvinismen

 1. Hej jag har bestämt mig för att inte ge något längre svar eftersom jag anser det onödigt och det tar massor av tid att gå igenom varje citat av Calvin som du återger och läsa om allt han skriver i sin hel het..

  Men jag kan ge ett kort svar.
  Ja, Calvin trodde så. Han trodde att det var Guds vilja att syndafallet skulle ske.
  Men den andra sanningen var också att han trodde att Gud aldrig tvingade Adam att synda utan han gjorde det helt frivilligt.
  Alltså den berömda paradoxen som reformerta tror på.
  Jag har en artikel som innehåller drygt 30 bibelord om detta och det finns fler att ta upp.
  http://bergsjobloggen.blogspot.se/2012/05/guds-suveranitet-och-manniskans-ansvar.html

  Detta betyder ju inte att Människans vilja inte existerar.

  “Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull” – 1 Petr 1:20
  I denna vers ser vi att Jesus var utsedd redan innan jorden skapades. Alltså redan långt innan Adam skapades så var Jesus förutsedd som frälsare.
  Detta förutsätter alltså att människan faller i synd. Men människan var ju inte ens skapad.
  Om nu Gud hade velat förhindra detta. Varför skapade han då satan?
  Varför skapade han Adam när han visste vad som skulle ske?. Varför satte han ett träd i lustgården när han visste precis konsekvensen av den?
  Jo, för det var hans vilja och plan att göra det helt enkelt.
  Förövrigt är det samma ord i grekiskan som förkunskap ( foreknowledge på engelska).
  Förkunskap innebär alltså inte att Gud sitter och tittar in i framtiden och såg att Jesus skulle välja att komma. Nej det innebär att han hade planerat att det skulle ske.
  Samtidigt gjorde han det på ett sätt att han inte tvingade Adam att synda utan Adam syndade helt frivilligt.
  Helt klart en stor paradox men det är svårt att komma runt den. För det verkar som att det är vad bibeln lär.
  Joh 6:44 Ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom. Sedan i Joh 6:65 säger han samma sak men på ett annat sätt. “Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern”
  Det är en sanning att Endast Gud kan frälsa en människa.
  Samtidigt så lär bibeln att människan är ansvarig att vända sig till Gud.
  Apg 2:39 är i linje med Apg 13:48 där det står “Så många som Herren vår Gud kallar” – Apg 2:39.

  Matt 11:25-27 är något av de svåraste versarna i hela bibeln att ta.
  Där ställer sig Jesus och Tacker Gud för att han dolt detta för vissa men uppenbarat det för andra.
  Och han konstanterar att ingen kan känner Fadern utan den som Han vill uppenbara det för.
  Ingen människa kan alltså känna Gud eller komma till honom om inte Gud uppenbarar det för honom och tydligen döljer han det för vissa.
  Man kan ju argumentera om att det handlar om judarna och visst men hur går då teologin om att Gud vill att alla skall blir frälsta om han förblindar Judarna.
  Visst han kanske frälser judar längre fram men alla som levde mellan år 70 och den tiden han frälser dem då?
  Vill inte gud frälsa dessa eller är de förblindade?
  Gud säger i Rom 11:4-5 att han hade utvalt 7000 judar av nåd och på samma sätt har han utvalt judar idag. Om Gud har utvalt dem så har de ju inte utvalt sig själva? och I vers 8 för att tala om sammanhangen så står det att Gud har förstockat resten.

  Jag har inte lyckats komma runt det.

  Like

  • Hej

   << och det tar massor av tid att gå igenom varje citat av Calvin som du återger och läsa om allt han skriver i sin hel het..

   Du behöver inte gå igenom dem eftersom de är mycket klara och tydligt visar Kalvins åsikt i saken.

   <<Ja, Calvin trodde så. Han trodde att det var Guds vilja att syndafallet skulle ske.
   Men den andra sanningen var också att han trodde att Gud aldrig tvingade Adam att synda utan han gjorde det helt frivilligt.
   Alltså den berömda paradoxen som reformerta tror på.

   EXAKT! Jag är glad att du inte försöker dölja att kalvinism är baserat på paradoxer! Och om du NU säger att jag har RÄTT i att Kalvin trodde att Gud tvingade Adam och Eva att synda (predestination) varför inledde du då din bloggartikel med att jag har FEL när jag säger detta?! Om Kalvin (som du säger) också har en motsatt åsikt ändrar ju inte på saken att det jag tillskrev honom faktiskt var HELT SANT. Jag skrev dessutom redan i min första blogg att INGEN kalvinist är konsekvent med sin egen tro eftersom de ibland lär motsatsen till sin egen teologi, och det gäller Kalvin också. För det mesta uttryckte han sig dock FÖR idén att Gud förutbestämde att Adam och Eva skulle synda, och då hade stackarna inget annat val än att göra just detta. Sen kliar jag mig fortfarande i huvudet över det faktum att kalvinister föredrar att tro på paradoxer när de inte BEHÖVER. Jag är 0% kalvinist och tror på 0 paradoxer. Ett exempel på en paradox är "Jag tror på treenigheten men jag tror inte att Jesus är Gud". Båda dessa påståenden kan inte vara sanna samtidigt. Likaså är en paradox "Gud förutbestämde och predestinerade människor till att synda, men de är själva ansvariga för sin synd". Båda kan inte vara sanna samtidigt.

   <<Detta betyder ju inte att Människans vilja inte existerar.

   Om människan endast har valet att synda eller synda, så är det inget fritt val. Om INGENTING händer emot Guds vilja, ja då måste allt som sker vara ENLIGT hans vilja, och då måste även människorna synda av den enkla anledningen att GUD VILL DET. Om Gud bestämt sig för att Adam och Eva ska synda så har de INGET VAL. Hur svårt är detta att förstå?

   <<“Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull” – 1 Petr 1:20I denna vers ser vi att Jesus var utsedd redan innan jorden skapades. Alltså redan långt innan Adam skapades så var Jesus förutsedd som frälsare.

   Ja, troligen för att Gud visste att Adam och Eva skulle synda och orsaka död, eller att det åtminstone fanns en sådan risk vilket skulle medföra att Jesus som offer skulle behövas. Notera att detta har med JESUS att göra och inte MÄNNISKAN och hennes val att synda.

   <<Detta förutsätter alltså att människan faller i synd. Men människan var ju inte ens skapad.

   Har du hört talas om "foreknowledge"? Att kunna se in i framtiden.

   <<Om nu Gud hade velat förhindra detta. Varför skapade han då satan?

   För att Gud inte ville skapa robotar. Det skulle vara det enda alternativet. Om Gud bara skulle skapa änglar och människor som alltid gör hans vilja och aldrig kan välja att vara olydiga, ja då blir vi förprogrammerade robotar. Men vi är inte skapta som sådana utan i hans avbild, och därmed har vi möjlighet att fatta egna beslut vilket medför att vi också måste ta konsekvenserna. Även detta har jag bloggat om, liksom Newtonbloggen.

   <<Varför skapade han Adam när han visste vad som skulle ske?. Varför satte han ett träd i lustgården när han visste precis konsekvensen av den?

   Jag har bloggat även om detta och du får hemst gärna läsa mina artiklar. Jag önskar också att du hade läst lite icke-reformerta böcker (som du ändå säger att du gjort) så att du kunde se svaren på dina frågor där. Varför sattes trädet i Eden? Varje gång som Adam och Eva måste passera trädet måste de ta ett beslut att äta eller inte äta. Varje gång handlar det om respekt för sin skapare. Gud gjorde det inte svårt för dem utan hade endast EN regel som automatiskt skulle visa deras vilja att vara lydiga. Gud visste självklart att risken fanns att de INTE skulle vara lydiga, varför han också berättade för dem vad som skulle ske om de gjorde detta EMOT hans beslut.

   <<Jo, för det var hans vilja och plan att göra det helt enkelt.

   Nej så står det INTE och jag vill ibland slita mitt hår när jag hör sådana åsikter. Så om Gud nu planerat för Adam och Eva att synda, då är det endast GUDS fel att de faktiskt gör detta. Varför säger Bibeln att Satan är en FIENDE som ska BESEGRAS om det är GUD som tvingat honom till att vara en fiende? Blir du arg och ledsen när du hör om mord, aborter och våldtäkter? Varför om du menar att Gud planerat dem?

   <<Förövrigt är det samma ord i grekiskan som förkunskap ( foreknowledge på engelska).
   Förkunskap innebär alltså inte att Gud sitter och tittar in i framtiden och såg att Jesus skulle välja att komma. Nej det innebär att han hade planerat att det skulle ske.

   Förkunskap och förutbestämmelse är inte samma ord i vare sig grekiska eller engelska. Att ha KUNSKAP FÖRE något inträffar är FÖRKUNSKAP. Att BESTÄMMA att något ska ske i framtiden är FÖRUTBESTÄMMELSE. Vad du säger här är DIN åsikt och INTE vad Bibeln säger. Aldrig i livet att Gud är den som förutbestämmer att små barn ska våldtas! Detta blir konsekvensen att ett sådant gnostiskt tänkande.

   <<Samtidigt gjorde han det på ett sätt att han inte tvingade Adam att synda utan Adam syndade helt frivilligt.
   Helt klart en stor paradox men det är svårt att komma runt den.

   Det går att komma runt den paradoxen hur lätt som helst. Genom att vända den reformerta läran ryggen! Vi löser det nyproducerade problemet med att tro att Gud faktiskt skapade människan med FRI VILJA (och då menar jag fri vilja) och möjliggöra för människan att välja rätt eller fel, att vara lydiga eller inte lydiga. Omedelbart så försvinner problemet och Bibeln lär plötsligt vad den säger. Återigen så kan Adam inte synda frivilligt samtidigt som han tvingas att synda. Hur lätt som helst att förstå. Endast inom kalvinismen produceras paradoxer, problem och får en kärleksfull Gud att bli ett monster!

   << För det verkar som att det är vad bibeln lär.
   Joh 6:44 Ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom. Sedan i Joh 6:65 säger han samma sak men på ett annat sätt. “Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern”
   Det är en sanning att Endast Gud kan frälsa en människa.

   Suck, även detta har jag en bloggartikel om. Du säger till mig att du visst läst icke-reformera böcker och ändå drar du upp detta exempel? Om det är så att du faktiskt har läst icke-reformertas svar varför försöker du då inte refutera svaren? Du kan läsa mitt svar här.
   Kan du engelska förresten? Jag borde översätta artikeln till svenska…
   Notera som sagt att det står att Gud drar ALLA, och bara för att Gud drar betyder inte att alla väljer att komma. Gud kallar alla men en del vägrar. Självklart kan Gud endast frälsa en människa och ingen påstår något annat.

   <<Samtidigt så lär bibeln att människan är ansvarig att vända sig till Gud.
   Apg 2:39 är i linje med Apg 13:48 där det står “Så många som Herren vår Gud kallar” – Apg 2:39.

   Jaha, även detta välbekanta kalvinistiska argument som förklaras igen och igen i icke-reformerta böcker och som även jag bloggat om. Du kan läsa mitt svar här: På svenska.

   <<Matt 11:25-27 är något av de svåraste versarna i hela bibeln att ta.
   Där ställer sig Jesus och Tacker Gud för att han dolt detta för vissa men uppenbarat det för andra.
   Och han konstanterar att ingen kan känner Fadern utan den som Han vill uppenbara det för.

   Det är inte svårt alls om man läser hela sammanhanget. Det är pga människans (t ex fariséers) hårda hjärtan som Jesus döljer budskapet för dem. Om de hade velat lyssna och förstå skulle de kunna komma till ljuset, men det gör de inte.

   <<Ingen människa kan alltså känna Gud eller komma till honom om inte Gud uppenbarar det för honom och tydligen döljer han det för vissa.

   Vi är tillsagda att söka Gud så ska vi finna honom. VI måste göra detta. Gör vi det kan vi hitta honom och se sanningen och gör vi inte det så är vi kvar i vår blindhet. Snälla, läs inte in i skriften något som inte står! Ignorera inte majoriteten av verserna för att välja ut ett fåtal ur sitt sammanhang och tillskriva dem något som inte står.

   <<Man kan ju argumentera om att det handlar om judarna och visst men hur går då teologin om att Gud vill att alla skall blir frälsta om han förblindar Judarna.

   Nej det handlar inte om judarna för även de har all chans i världen att se sanningen. Återigen kan jag se att du inte läst mycket icke-reformert material för då hade du känt till argumenten och att den vanliga tron inte är att skylla på att judarna skulle vara förblindade.

   <<Visst han kanske frälser judar längre fram men alla som levde mellan år 70 och den tiden han frälser dem då?
   Vill inte gud frälsa dessa eller är de förblindade?

   Jo det är precis det han vill och ALLA har chansen. ALLA kan se ljuset. INGEN tvingas vara kvar i mörkret. Läs gärna Rom. 1 och se varför människors hjärtan är mörka och förhärdade.

   <<Gud säger i Rom 11:4-5 att han hade utvalt 7000 judar av nåd och på samma sätt har han utvalt judar idag. Om Gud har utvalt dem så har de ju inte utvalt sig själva? och I vers 8 för att tala om sammanhangen så står det att Gud har förstockat resten.

   Det står inte att Gud väljer ut människor för att frälsa dem. Däremot står det att vi är frälsta av nåd, och det stämmer förstås. Vi är inte frälsta för att vi förtjänar det. Du läser in saker som inte står.

   <<Jag har inte lyckats komma runt det.

   Läs min blogg så kommer du runt alla dina frågeställningar och du får HEMSKT gärna komma med invändningar om du har några.

   Like

 2. Hej,

  Jag har precis läst ditt svar.
  jag kanske åter kommer med ett svar men det skulle ta mycket tid.
  Jag har börjat studera så jag har inte så mycket tid nu för tiden. Så jag kan inte lova ett svar.

  Sedan kanske jag enligt dig är “kalvinist” det är ok om du inte ser mig som det.
  Men jag är iallafall inte “pelagian” Såg att Jesse Morell som du länkar till hyllade Pelagius på Amazon.com och reommenderade 2 böcker av pelagius.
  Det är ganska skrämmande om man håller Pelagius syn.

  Like

  • Hej

   Jag har bloggat tidigare om Pelagius och om att han blivit baktalad (som är en synd) av människor som tillfört honom åsikter han inte har. Jag kanske inte håller med om alla hans åsikter men helt klart de flesta, och dessutom så hade Pelagius mycket likvärdiga åsikter som ALLA de gamla kyrkofäderna de första 300 åren e Kr, så han är i mycket gott sällskap.

   Augustinus däremot är ingen person jag vill förknippa mig med på minsta vis. Ingen har fört in så många falska läror som den mannen! Läs här.

   Pelagius lär att människan kan välja att inte synda. Augustinus lär tvärt om, att människan är född syndig från start. Så jag hyllar gärna också Pelagius (och fortsätter att varna för Augustinus som både Kalvin och Luther var influerade av) även om det som sagt kanske finns några detaljer där vi tycker olika. Pelagius har en mycket Biblisk tro.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s