Tag Archive | video

Hillsongs Brian Houston uttrycker att vi alltid är syndare hela tiden

Brian Houston, Hillsong är inte ensam om att uttrycka idén att alla människor alltid är syndare – som han gör i videon nedan. Dessvärre finns det även andra kyrkoledare som gör likadant, och med den bakgrunden är det lättare att förstå deras eventuella acceptans även för öppen homosexualitet mitt i församlingen. För om vi alla alltid är syndare, vem är då vi att mana andra människor att sluta synda? Då skulle ju den homosexuella kunna säga “Sluta synda själv! Du är väl inte bättre än jag?”.

Dessutom har Brian Houston svårt att vara tydlig om sin syn angående homosexualitet, och det verkar som svaren beror på vem som frågar. Brian sade vid ett tillfälle att det var en överraskning för honom att två personer i Hillsong, New York (en körledare och en församlingsmedlem) levde i ett homosexuellt förhållande, och att han inte kände till detta förrän han såg en artikel som informerade om detta i Januari 2015. Ändå kan man se i nedan video från 2014 hur han tydligt förklarar att det är högt till tak i Hillsong och nämner även sin kännedom om dessa två homosexuella personer i Hillsongkören i New York. Uppenbarligen så kände han till deras homosexualitet trots allt. När han fick frågan i videon om han skulle önska att eventuellt homosexuellt par i hans kyrka skulle ändra sig, så svarar han att vi ALLA borde ändra oss. Menar han alltså att vi alla är syndiga och att ett par som lever i utlevd homosexualitet därför inte sticker ut på något sätt utan lever ett normalt kristet liv? Hur är det då om man lever i otrohet, eller om man är en tjuv och mördare? Är kontentan av det han säger att vi alla är syndare men att vi syndar olika, och därför befinner oss i precis samma syndiga skara som homosexuella? Magnus Persson i Församlingen United i Malmö uttrycker något i den stilen (om synd i allmänhet):

”Inom mig bor det både en präktig och religiös farisé såväl som en svag, skandalös och skamfylld publikan.—Som farisé tycker jag att Gud är skyldig mig lite extra uppmärksamhet, eftersom jag gärna jämför mig dem som syndar annorlunda än jag gör.

Det låter som ett liknande resonemang som Brian Houstons. Det skulle innebära att vi alla är syndare, men att vi däremot inte nödvändigtvis bär på exakt samma sorts synder. Uttrycker man något annat är man en farisé, och vem vill vara en farisé? Kanske därför ansluta sig till skaran som menar att vi aldrig kan sluta synda och att lösningen på problemet inte är omvändelse utan att vår synd alltid täcks av Guds nåd?

Brian menar vidare att det är Gud som ska döma, och att vår roll är att älska. Det är en god idé att älska vår nästa, men lärde inte Jesus också att vi ska gå ut i hela världen, sprida evangelium och be folk att OMVÄNDA sig? Att omvända sig betyder att lägga bort synden (ja hela den gamla människan), samt inte längre ställa våra lemmar i syndens tjänst (Rom. 6:13, 19). Vi kan lita på Paulus att vi kan leva i fullkomlig seger över synden, och att vi inte behöver vänta tills vi dör med att vara Jesus trogna. Det kan vi vara här och nu även om vi alla har syndat. Lösningen är inte att åka rygg på Jesus in i himlen, utan lösningen är omvändelse. För varje person som omvänder sig är det glädje i himlen, och inte undra på det eftersom det handlar om en person som gått från andlig död till andligt liv! Här är verser som visar vad Jesus önskar att vi ska lära ut i vår missionsbefallning:

Matt. 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och LÄR DEM ATT HÅLLA ALLT VAD JAG HAR BEFALLT ER. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Mark. 6:7 Och han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. —11 Och om man på någon plats inte tar emot er eller hör på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter till ett vittnesbörd mot dem.” 12 De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, 13 och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem.

Lukas 5:32 Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare.”

 

Lukas 24:46 Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni är själva vittnen om detta.

Matt. 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Laglöshet handlar om att Guds lagar/bud helt eller delvis inte längre hålls. Det kanske delvis kan bero på att vi tidigt får lära oss att vi helt enkelt inte kan sluta synda, och/eller att det inte får särskilt stora konsekvenser eftersom vi alla är syndare hur som helst? Dessutom kanske vi får lära oss att nåden skymmer vår synd från Guds ögon så att han inte ser den utan endast Jesu blod?

Lukas 13:3 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de.

Matt. 18:3 och sade: “Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket.

Petrus och Paulus:

2 Pet. 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Apg. 26:15 Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. 16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.19 Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, 20 utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen.

Omvändelse är alltså centralt eftersom synd leder till döden. Det är som bekant Satan som säger det omvända:

1 Mos. 3:4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö!

Jag vill också säga att det bara är Brian Houstons åsikt om just ämnet homosexualitet som jag tar upp här, och jag vet självfallet att inte alla medlemmar automatiskt delar hans åsikt – vare sig i Australian, USA eller Sverige. Dessutom vill jag inte förringa det som Houston gjort för Guds rike (Hillsong är ett stort fenomen i flera länder som dragit till sig många till Kristus), men ännu bättre hade det förstås varit om han helt och fullt var positionerad på Guds ord och varnade för synden som fortsatt orsakar död. Apostlen Paulus varnar för att lite surdeg syrar hela degen. Om det finns körledare och officiella kyrkomedlemmar som lever i oomvänd synd med pastorns goda minne, så kan det förstås tolkas som en slags acceptans/förståelse för synden. Hur är det då med risken att sådan acceptans sprider sig även till andra medlemmar?

BRANDOS – skor på nätet – vill inte sälja till dig om du röstar på fel parti

demokratiFilmen är från 2010, men jag har inte sett den förrän nu. Jag antar att deras åsikter fortfarande gäller 2014, så jag kan ju hjälpa till att sprida filmen så att folk inte av misstag handlar hos Brandos trots att Brandos inte vill att de ska handla hos dem.

De här två herrarna från Brandos (se film nedan) – Fredrik Juto och Karl-Johan Pantzar – säger öppet att de inte vill göra affärer med dig om du röstar på Sverigedemokraterna, vilket innebär att de inte respekterar alla människor eftersom de delar in oss i acceptabla och inte acceptabla. Vill du köpa skor från Brandos måste du alltså tycka rätt och det betyder att du måste tycka som dem för att få äran att göra affärer med dem. De verkar inte vara anhängare till ÅSIKTSFRIHET.

Vi kan vara tacksamma för att inte alla skoaffärer i Sverige agerar så odemokratiskt för då skulle väl sverigedemokrater behöva beställa skor från utlandet för att ha något på fötterna? Se bild här till vänster och påminns om hur det gick till när andra världskriget startade, och där fler och fler affärer satte upp skyltar där de förbjöd en viss sorts människor (oskyldiga judar) att handla. Idag är det alltså Sverigedemokrater som man anser sig ha rätt att mobba, förnedra, och trycka ner. Men först måste de förstås tillskriva Sverigedemokraterna åsikter de inte har, precis som man också gjorde med judarna för annars kan man ju inte åstadkomma dramatik och röra upp massorna till hat gentemot den grupp som man vill åt. Svensk media drar ju sitt strå till stacken för att piska upp detta hat, så det kanske inte är så konstigt att så många människor går på den indoktrineringen och får för sig att Sverigedemokrater har galna åsikter bara för att de anser att svensk invandringspolitik kan förbättras. Tyvärr är ju Brandos-herrarna inte ensamma med sin åsiktsregistrering eftersom det finns människor som fått sparken för att de är aktiva i SD vilket kan ses här. Det luktar lite Nordkorea men jag tror tyvärr det kommer att bli värre i framtiden. 

Men att respektera invandrare är väl en självklarhet och detsamma som att tycka rätt? Ja, det tycker jag är en sund åsikt och det kanske är därför som bl a Sverigedemokraterna står för just den åsikten! Att ha kritik vad gäller Sveriges invandringspolitik är inte detsamma som att inte respektera invandrare. Säkert hälften av mina arbetskamrater är invandrare och jag älskar dem allihop. Jag gör ingen skillnad på om de är invandrare eller inte, och skulle mina barn i framtiden gifta sig med invandrare skulle jag inte ha något emot det heller, bara de känner att de delar en god moral. (Eftersom jag är kristen så hoppas jag förstås att deras tillkommande ska vara kristna – och deras hudfärg spelar absolut ingen roll.)

Men dessvärre talar herrarna osanning i sin videofilm eftersom de menar att man inte respektera invandrare om man röstar på SD. Det är en lögn, och jag anser att det är en synd att tillskriva en stor grupp människor en åsikt som de inte har. Det handlar om förtal, som inte är KÄRLEKSFULLT och det är INTE så vi själva skulle vilja bli behandlade.

Att hitta enskilda knäppgökar kan man göra i ALLA politiska partier. Behöver jag nämna Åsa Romson med sin berömda kommentar om att samhället riskerar att bli fel om det framför allt är vita, heterosexuella, medelålders män som sitter på makten. Borde inte Brandos-herrarna reagera på ett sådant öppet rasistisk uttalande? Stänger de dörren även till Miljöpartister? Byt ut adjektiven i uttalandet till antingen svarta, homosexuella eller muslimer och DÅ blir det nog fart i media och hos de här Brandos-herrarna! Det verkar vara just vita, heterosexuella och kristna som media känner sig fria att kritisera utan risk för konsekvenser, men sen finns det grupper som på något sätt är fridlysta… Hur vore det om man i stället försöker se på människor med lika värde? Det behöver inte betyda att man håller med dem om deras åsikter.

Jag tillhör också skiktet som anser att en kvinnlig person har rätten till sin egen kropp, och då menar jag att hon har den rätten oavsett hur liten hon är. Även om hon alltså skulle befinna sig i magen. Om man FINNS har man rätt att fortsätta att finnas. Finns det några bättre partier än Kristna Värdepartiet och Sverigedemokraterna om man har den åsikten? Övriga partier verkar inte se den höga abortstatistiken som ett problem eftersom de inte har en politik som gör något åt det.

Invandringspolitiken i Finland och Danmark är i min mening (om jag får ha en) bättre än den svenska, men inte kan man väl för den sakens skull påstå att det politiska styret i de länderna inte respekterar invandrare ? Och inte väljer väl Brandos att bojkotta eventuella kunder från Finland och Danmark? Men om jag gärna vill ha en invandringspolitik i Sverige liknande den som de har i Finland och Danmark (som är SD:s åsikt), då vill de alltså inte göra affärer med mig?

Jag röstade på KD i Europavalet men tänker förmodligen rösta på SD i riksdagsvalet (absolut inte KD eftersom KD inte längre  oss en kristdemokratisk politik). Om det valet leder till att jag inte får handla i vissa affärer så antar jag att jag måste acceptera det, men jag kommer förstås berätta för vänner vilka affärer som uppenbarligen inte vill sälja sina produkter till mig pga mina åsikter (eller rättare sagt – åsikter de bestämt att jag har). Jag hoppas även andra hjälper till att berätta för sina vänner om Brandos odemokratiska metoder och handlar på andra ställen. Läs om ekonomiska storförluster för inkomståret 2013 här.

Saved despite taking THE MARK OF THE BEAST? No way, John MacArthur

mark of the beast

Getting the mark of the beast is the same as losing your soul

It’s not certain what the mark of the beast really is (we can only speculate) but it’s absolutely certain that it’s not possible to enter the kingdom of God if you choose to get this mark in the future when it’s going to be offered. I don’t believe that this mark will be forced on people who have no choice in the matter – like newborn babies – because it wouldn’t be a righteous judgment to send people to the lake of fire due to something that is outside of their control. I also don’t believe it’s a mark that we will get by mistake, without realizing what it really is. Since our souls are involved, I believe it’s going to be a very clear choice, so that we will know what is at stake.

John MacArthur usually gets his theology views twisted (see for instance this article) and that includes the issue of the mark of the beast. He claims that it’s possible to take the mark of the beast as long as you don’t worship it, but the Bible doesn’t give such assurances. He starts with making the mistake to use a pretribulation rapture as a foundation, which the Bible doesn’t teach. Saints will be on earth at the same time as Antichrist, and that means that they will have to go through at least part of the tribulation until they will see Christ. On the other hand, they will escape the wrath of God, but that’s not the same as the tribulation.

Saints are being warned from taking the mark of the beast throughout the book of Revelations, and it wouldn’t be logical to warn christians for something that they will never have to face or endure.

Below we can read that those who, at this point, do not have their names in the book of life (there is only one book of life), will be the same as those who will worship the beast, and they will naturally also have the mark of the beast if they also choose to worship him. This is interesting to note, because according to Rev. 20:15, those who are not in the book of life will be those who end up in the lake of fire. So the option we have are 1) being in the book of life, or 2) worship the beast.

If anyone refuses to worship the beast, he will be killed by the beast, but at least the beast doesn’t have power over our souls. It also says that “he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads”, but this must means “all kinds of people from all across the world“, because we know that not every single person will choose to take this mark – namely those who we previously read about, who will be killed due to refusing the mark.

Rev. 13:And it was given unto him to make war with the SAINTS, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.If any man have an ear, let him hear.10 He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the SAINTS.15 And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.

Below the angel says that if any man worships the beast and his image, and receives his mark, he will have to go through the wrath of God and and shall be tormented with fire and will have no rest day or night. So based on the below passage, we can read twice that this horrible promise seems to be for:

  • whosoever worships the beast and his image, and receives his mark in his forehead, or in his hand
  • whosoever worships the beast and his image (again)
  • whosoever receives the mark of his name

Rev. .14:And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand,10 The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb:11 And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever: and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name.12 Here is the patience of the SAINTS: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.

Below we can read that there will be a certain amount of people who will get victory over the beast, over his image and over his MARK. We know that they won’t be able to claim victory if they worship the beast and/or take the mark:

Rev. 15:1 And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

There will be a grievous sore on those who have the mark of the beast, according to the below passage, and on those who worship his image. We can read about the blessings involved for those who are being prepared and who keep their clothes, which means that there is such an alternative – for those who have not taken the mark or worshiped the beast:

Rev. 16:1 And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth.And the first went, and poured out his vial upon the earth; and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image.—15 Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.

Those who will be cast alive into the lake of fire will be 1) them that had received the mark of the beast, and 2) them that worshiped his image – which seem to be one and the same people:.

Rev. 19:20 And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone.

Those who will live and reign with Christ for a thousand years are those who:

  • were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God
  • and who had not worshiped the beast
  • and who had not worshiped the beast’s image
  • and who had not received the beast’s mark on their foreheads/hands

All others will not live again until 1000 years have passed, and will be thrown in the lake of fire (the second death). The choices are 1) not being involved with the beast in any way – either worshiping him or taking his mark – which means you have your name in the book of life, or 2) being involved with the beast – worshiping him and taking his mark – which means your name is not in the book of life:

Rev. 20:And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection.Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.—14 And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death.15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

How do we endure the tribulation?

How is it possible to endure the great tribulation? We must be very close to God (praying, reading his word, singing worship songs, fasting, etc) and live according to the Spirit. If we are lukewarm and live too much in the world, the temptations around us will be much too difficult to endure. We must live in the promise that we will be getting power to overcome, and the holy Spirit is our guide.

Deut. 4:30 When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the latter days, if thou turn to the Lord thy God, and shalt be obedient unto his voice;31 (For the Lord thy God is a merciful God;) he will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers which he sware unto them.

Matt. 13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

Matt. 24:21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect’s sake those days shall be shortened.23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.—29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

The question to John MacArthur was once the person takes the mark, is there any possibility of Him coming to Christ?”

John answered: —-“Now, the question is, if you’re living in the Tribulation period, and you take this mark, in other words, you identify with the beast’s empire, will you still be able to be redeemed? And I think the answer to that is yes. Yes!  Otherwise there would be no salvation of anybody in the end of the Tribulation; and youve got to have the salvation of folks in the end of the Tribulation.”

Since MacArthur still has the recordings and transcripts on his website (it’s the year 2013) as per this site, one must assume that this is still his view until he claims something else.

A good article from Charisma News here about John MacArthur and his war on charismatic christians.

The financial might of the gun industry

Michelle Cox is a researcher for a site that provides education and industry insights to current and prospective MBA students, and included in their collection of resources is a series of business-focused videos that have been featured by news outlets like The Huffington Post, Forbes, and Businessweek. The video “The Business of Guns” can be found on this website, and it illustrates the financial might of the gun industry in the United States.

hair dryer

 

 

Videoklipp om 9/11 – varför tror svenskar på den falska officiella förklaringen?

Man måste framför allt vara alert när man ser och lyssnar på den första filmen för den är fullspäckad med fakta på bara 5 minuter, och den är gjord på ett humoristiskt och träffande sätt. Kan någon se dessa filmer och ändå vidhålla att den officiella förklaringen är den rätta? Trots att den inte passar ihop med vare sig tyngdlagen eller vad vetenskapsmän säger?

Martin Luthers åsikter var inte alltid rumsrena – video på engelska med mycket citattext

Martin Luther har skrivit ganska många bra bibliska texter som kan glädja oss, men han hade även flera hårresande åsikter framför allt om judarna som du kan läsa om bland annat  i denna artikel. Tyvärr kan man inte säga att han hade sådana åsikter innan han blev frälst, eller i början av sin tid, utan tvärt om så blev hans ordval och reaktioner gentemot judarna värre med tiden – till och med under hans sista vecka.

Han hade heller liten förståelse för Jakobs brev, eftersom denna bok framför andra Bibliska böcker talar starkt emot Luthers idé att vi är frälsta av tro allena (utan att i egentlig mening behöva lyda någon av Guds bud även om det är eftersträvansvärt), och på det sätt han uttrycker sig låter det verkligen som hans åsikt är att vi kan bli frälsta i vår synd. “Sin boldly” är ett av hans kända uttryck, och även i sitt hela sammanhang så blir det olyckligt. Man kanske skulle kunna hoppas på att läsning av hans citat i en större kontext skulle innebära att hans åsikter mjukades upp eller lutade åt ett annat håll, men tyvärr visar det sig att det inte låter sig göras. Däremot så talar han emot sig själv på andra ställen vilket skulle kunna få det att låta som att han ansåg att synd separerar oss från Gud trots allt. Detta gäller framför allt hans åsikter om människans fria vilja, som han emellanåt säger inte alls är fri utan helt kopplad till Guds vilja. Även John Kalvin talade emot sig själv, men för det mesta var Kalvins åsikter att Gud förutbestämt precis ALLT, inklusive Satans fall och all synd.

30 min. film

Kalvinism – en gnostisk och ologisk lära som skapar en tyrannisk gud

Vad skulle du kalla en brandman som kastar sig in i ett brinnande hus och räddar ett gäng människor innan huset till slut rasar? En hjälte, eller hur? Han räddade visserligen inte alla människor men hann med att rädda NÅGRA från lågorna. Fantastiskt!

Men vad skulle du säga om den här brandmannen var den som STARTADE BRANDEN innan han kastade sig in i huset för att rädda människor? Då skulle du förmodligen inte se upp till honom längre, utan AVSKY honom! Vad skulle du sedan säga om du får veta att den här brandmannen bestämde sig för VILKA han skulle rädda redan INNAN han kastade sig in i huset och började rädda folk? Om han stötte på människor i det brinnande huset som inte fanns med på hans redan “räddningslista” så ratade han dem helt enkelt och sökte vidare tills han träffade på dem som han bestämt sig för skulle räddas.

Ingen vettig människa skulle vilja ha någonting att göra med en sådan elak och vedervärdig brandman utan hjärta och empati, men SÅ HÄR FUNGERAR KALVINISMEN!

Många kalvinister skulle förstås protestera och säga att jag “missförstått” kalvinismen, men det är bara att läsa innantill vad Westminster Confession of Faith lär ut och/eller studera vad TULIP står för. Kalvinister tror inte att Jesus dött för ALLA människor utan bara vissa speciellt utvalda. Jag har träffat på en stor mängd kalvinister och 0% av dem är konsekventa med sin egen lära. Detta för att den är så fullständigt absurd och motstridig. Grunden är i princip att Gud förutbestämt ALLT.

Se denna video om du behärskar engelska och vänta framför allt tills du kommer till själva liknelsen med brandmannen.