John MacArthur och hans felaktiga påståenden

John MacArthur och John MacArthur’s ministry:

“Yes, someone says, but can’t Christians put themselves outside God’s grace? What about those who commit ABOMINABLE SINS? Don’t they nullify the work of redemption in themselves? Don’t they forfeit the love of God? CERTAINLY NOT …. it’s preposterous to think that we can forfeit it [salvation] BY ANYTHING WE DO” [emphasis ours].John MacArthur, Jr., The Love of God, Word Publishing, 1996, p. 159.

“Secondly, you asked about occasional SEXUAL SIN or getting drunk. Again, THESE SINS CANNOT CAUSE A TRUE BELIEVER TO LOSE HIS SALVATION” [emphasis ours]. Personal letter dated 1/10/94 sent by Bryan Johnson, a counselor from John MacArthur’s ministry.

 

Jesus sade:

Mark 7:21 Ty inifrån, från människornas hjärtan, utgå deras onda tankar, otukt, tjuveri, mord,22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, oförsynt väsende. 23 Allt detta onda går inifrån ut, och det orenar människan.»

Paulus sade:

1 Kor 6:9 Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd,  10varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.

Gal 5: 19Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet,  20avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, 21missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds rike till arvedel.

Ef. 5:3Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I, såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder,  4ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt. Låten fastmer tacksägelse höras.  5Ty det bören I veta, och det insen I också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, ty en sådan är en avgudadyrkare. 6Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma.

11 thoughts on “John MacArthur och hans felaktiga påståenden

 1. Ja, alltså som kung David man kan leva i synd men han omvände sig. Det tog tid men han kunde i stanna i det tillståndet. Absolut jag håller med.
  Sedan tycker jag de citaten av kyrkofäderna inte säger någonting för jag har läst Augustinus om den fria viljan och visst trodde han på den också.
  De var bara citat om den fria viljan inte citat om att vi är döda i synd.

  Like

  • Augustin ändrade märkligt nog sin ståndpunkt vad gäller den fria viljan. När han debatterade med gnostikerna (som han själv kom ifrån) så lät det som han trodde på den fria viljan, medan han senare – och i andra sammanhang – menade att människan inte hade en fri vilja.
   Vad gäller “död i synd” så är det inget måste att vara det (det påstod du inte heller) och jag tror inte att Gud väljer att väcka upp “vissa” människor som kalvinismen lär. Jag vet inte om jag nämnde http://www.pinpointevangelism.com till dig tidigare, men jag gör det nu i alla fall:) Sök upp youtubeklippen om kalvinism, och lyssna till vad Kerrigan säger om det.

   Like

 2. Hej!

  Du skriver i ett svar, att sann……men detta är inte sann omvändelse. Omvändelse betyder ett helt nytt tänk och att lämna den gamla människan bakom sig.

  – Jag tror att du har fel i detta, jag märker ex att felaktiga tankar kommer upp i sinnet, då får jag ju vända mig bort från sådana tankar och be om förlåtelse.
  Om vi inte förstår att vi har syndanaturen kvar, eller synden som bor i våra lemmar, vilken driver människan till att göra saker hon inte vill.

  Att bli fri från ett syndabeteende kan ta tid, det är oftast en lång process, men det är Gud som verkar fram friheten. i processen faller man gång efter annan, men det är helt normalt eftersom Gud håller på att befria. det viktiga är då att åter vända om till Gud, be om förlåtelse och om befrielse. Vill jag inte detta utan leva kvar i min synd, ja då kan det bli problem!

  Bb

  Like

  • Jag tror inte “felaktiga tankar” i sig är detsamma som synd (beroende på tankarna och intentionerna förstås) eftersom även Jesus var frestad i allt såsom oss. Han lät dock inte tankarna gå över till synd.

   Jag tror inte att vi har en “syndanatur” helt enkelt för att Bibeln inte lär ut den (och som sagt, ingen av de äldre kyrkofäderna lärde ut den heller). OM vi hade haft en syndfull natur, så skulle det innebära att Jesus hade fördelar över oss eftersom vi inte tror att han är född med en syndfull natur. Vi skulle också kunna använda vårt handikapp (som vi inte bett om att få) som ursäkt för att vi syndar, och detta gör också en del kristna. Men Jesus hade inte fördelar över oss. Han hade samma sorts kött som vi.

   Bibeln lär inte att det måste ta lång tid att sluta synda. Vi kan inte tjäna två herrar och vi är slavar under den vi lyder. Vi kan inte ha vår synd och vår frälsning också. Jag kan inte se att det är “normalt” att kristna ibland faller, och om befrielse från synd skulle hänga på Gud så skulle han förstås se till att vi aldrig syndade. Men nu hänger det inte på Gud utan på oss att följa anden i stället för köttet.

   1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit i köttet för oss, så skall ni väpna er med samma sinnelag, ty den som lider i köttet har brutit med synden, 2. för att han under den återstående tiden i köttet inte längre skall leva efter människors begär utan efter Guds vilja.

   Rom 6:6 för vi vet detta, att vår gamla människa är korsfäst med honom, för att syndens kropp skall bli tillintetgjord, så att vi inte mer skall tjäna synden.

   Like

   • Hej igen!

    Paulus lär visst att synden bor i våra lemmar, men att vi skall råda över synden.

    Arvssynden är inte att vi ärver ex föräldrarnas synd, utan vi föds till syndare pga Adams synd.
    Om så inte vore fallet, så hade vi inte heller haft ett kött att kämpa mot.

    Skriften säger att inget kött, dvs människa kan underordna sig lagen, varför, för att köttet är adamsnaturen, eller syndanaturen och därför fick Gud göra på ett annat sätt, föda oss på nytt, dvs ett nytt verk på insidan.
    Men bara för att insidan är född på nytt, så innebär det inte att den gamla adamsnaturen ger sig till känna. Vi skall ju dö för syndens skull och hade vi inte haft någon synd, så hade vi inte heller behövt dö!

    1Ko 15:56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen.

    Hade inte synden (singular) funnits i våra lemmar, så hade vi också utan problem kunnat stå emot alla frestelser, men nu bor synden i våra lemmar och den bedrar oss på många sätt. Men Gud vare tack, Jesus vill frälsa oss, annars hade det varit ute med oss!
    Ingen rättfärdig finnes, icke en enda, ingen som kan berömma sig, varken före Jesu inträde eller efter hans inträde!

    Bb

    Like

   • Om vi kan råda över synden så kan vi säga nej till den. Syndar vi är vi slavar under synden. Vi är slavar under den vi lyder.

    Om vi föds till syndare pga Adams synd så betyder det att vi ärver föräldrarnas synd, och det kan inte stämma. Synda är någonting man gör, och val kan inte ärvas.

    Även Jesus kämpade mot ett kött och vann. Men han var inte född i synd. Inte vi heller. Adam och Eva syndade också, och de hade heller ingen syndfull natur.

    Bibeln säger inte att det är omöjligt att hålla lagen, och Gud själv säger att den inte är för svår att hålla. Men vi kan ändå inte bli rättfärdiga underlagen för att vi helt enkelt väljer att bryta den. Det räcker med en enda synd för att vi behöver en frälsare. Gud gjorde ingen tabbe som skapade oss på det sättet han gjorde, och en syndfull natur hade inte stämt in i bilden. Då hade vi som sagt haft utmärkta ursäkter för vår synd. Men som det nu är har vi inte ursäkter för vår synd eftersom vi alla kunde hålla lagen men valde att inte göra det.

    Du skriver “ingen rättfärdig finns, inte en enda”. I går gjorde jag ett inlägg om just detta! Kolla gärna upp det. Läs gärna på min hemsida om Jesus rättfärdighet också, och arvsynden.

    Psalm 14:3 används ibland för att försöka ge bild av att ingen kan vara rättfärdig men vi måste läsa psalmen i sitt sammanhang och även när Paul senare citerar psalmen i Romarbrevet 3:10.

    Ps. 14:1 För sångmästaren; av David. Dårarna säga i sina hjärtan: »Det finnes ingen Gud.» Fördärv och styggelse är deras verk; ingen finnes, som gör vad gott är.

    2HERREN skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud. 3Nej, alla äro de avfälliga, allasammans äro de fördärvade; ingen finnes, som gör vad gott är, det finnes icke en enda. 4Hava de då intet fått förnimma, alla dessa ogärningsmän, dessa som uppäta mitt folk, likasom åte de bröd, och som icke åkalla HERREN? 5Jo, där överföll dem förskräckelse — ty Gud är hos de rättfärdigas släkte.

    Notera att de ogudaktiga jämförs med de rättfärdiga.

    Vi vet också att det funnits en rad rättfärdiga personer i historien (Abraham, Lot, Joseph, Noah, Job, etc), och Paulus själv som skrev Romarbrevet kallade sig rättfärdig, helig och fullkomlig. Gud säger “I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter mig av allt edert hjärta.” (Jer. 29:13). Paulus citerar i Romarbrevet Kung David i Psalm 32:6 där det står:

    “såsom också David prisar den människa salig, vilken Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar” och det är den ceremoniella lagen som Paulus framför allt har i tankarna, såsom omskärelsen:

    Rom 4:5 Men den som inte håller sig till gärningarna, utan tror på honom som gör den gudaktige rättfärdig, honom blir hans tro räknad till rättfärdighet, 6. såsom också David prisar den människa salig, vilken Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: 7. Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna, och vilkas synder är överskylda. 8. Salig är den man, som Herren inte tillräknar någon synd. 9. Gäller nu denna saligprisning endast de omskurna eller också de oomskurna? Vi säger ju, tt tron blev räknad Abraham till rättfärdighet. 10. Hur blev den då honom tillräknad? När han var omskuren, eller när han var oomskuren? Inte såsom omskuren, utan såsom oomskuren.

    Om vi ska låta Kung David och Paulus beskriva vad “tillräknad” rättfärdighet betyder så ser vi att det betyder att bli betraktad som rättfärdig i och med att våra synder inte längre används emot oss (Ps. 31:1-2; Rom. 4:7-8).

    Fil 3:5. jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och av Benjamins stam, en hebré av hebréer, efter lagen en farisé, 6. i nitälskan en förföljare av församlingen, och enligt den rättfärdighet som är efter lagen, ostrafflig.

    1 Kor 15:34. Vakna upp på ett rätt sätt (wake up to righteousness KJV) och synda inte.

    Like

 3. För en gång skull håller jag med dig 🙂
  MacArthur undervisar i detta inte sann kalvinismen.
  Den sanna kalvinismen lär ut att om du är kristen kommer du att hata synden och om du skulle falla i synd kommer du att omvända dig.
  Om du skulle fortsätta att leva i synd som “kristen” så är du inte alls omvänd.
  Gud” disciplinerar sina barn han tillåter dem inte att leva i synd. MacArthur har fel, han undervisar inte sann kalvinism.
  En man gick fram till Spurgeon när han var full av alkohol och sade: “Det var du som omvände mig”
  Spurgeon svarade: Det var det säkert för inte var det Jesus. Hade det varit Jesus hade du slutat att leva i synden.

  Sedan kollade jag lite på gamla kyrkofäder för att se om det var sant att Augustinus var den första som lärde ut arvsynden.

  Jag hittade både citat i från Tertullian och Athansius och Justin som helt klart stödjer arvsynden.
  En kyrkofader som heter Justin säger så här i Epist. ad Zenam, på sidan 506 “We are born sinners”

  Även Tertullian och Athanasius trodde helt klart på arvsynden utifrån deras skrifter på Latin.

  Arminius trodde på arvsynden och total depravity så gjorde även Wesley, han trodde också på total depravity.

  “In this [fallen] state, the free will of man towards the true good is not only wounded, infirm, bent, and weakened; but it is also imprisoned, destroyed, and lost. And its powers are not only debilitated and useless unless they be assisted by grace, but it has no powers whatever except such as are excited by Divine grace.” – Arminuis

  Like

  • Hej!
   Det stämmer inte alltid att en sann kristen alltid vill leva utan synd och omvända sig. Jag brukar använda Kung David som exempel även om han levde under GT. Alla håller säkert med om att han var en sann troende innan han syndade med Betsheba, men ändå levde han i otrohet och mord ca ett år innan han omvände sig. Det finns flera exempel både i Bibeln och i verkliga livet om sanna kristna som valt att leva i synd i dagar/veckor/år innan de omvänder sig – om de alls gör det. Skulle Kung David, eller andra som lever i synd, ha dött under tiden de syndar så kommer de inte till Guds rike.

   Hade det varit upp till Gud så hade han sett till att vi aldrig syndar, och att vi alltid bär frukt. Men vi kan se att så inte alltid är fallet. Det beror på människans fria vilja, och att vi måste se till att hålla oss till Jesus. VI måste välja att lyda anden i stället för köttet. Det är vårt ansvar och vi kommer att bli dömda för våra val.

   Jag skulle gärna vilja see det hela citatet som du gjorde för Justin. Jag har en uppsjö av citat från de gamla kyrkofäderna, inklusive Justin, där det mycket tydligt framgår att de inte lärde ut arvsynd. Jag ska bifoga några i slutet av detta meddelande. De ENDA som lärde ut arvsynd var gnostikerna. Ingen annan. Augustin var en f. d gnostiker och han drog in ganska många irrläror till kyrkan som han kommer att bli dömd för en dag.

   Vad Arminius trodde om arvsynden är ovidkommande eftersom det verkar finnas ytterst få arminianer under solen 🙂

   Ignatius (disciple of the Apostle John and appointed as Bishop of Antioch by the Apostle Peter) of Late 1st Century/ Early 2nd Century said, “If anyone is truly religious, he is a man of God; but if he is irreligious, he is a man of the devil, made such, not by nature, but by his own choice.” (c. 100, Vol. 1, p. 61)
   • Justin the Martyr said, “Every created being is so constituted as to be capable of vice and virtue. For he can do nothing praiseworthy, if he had not the power of turning either way.” (c. 160, Vol. 1, p. 177)
   • Justin the Martyr said, “Let some suppose, from what has been said by us, that we say that whatever occurs happens by a fatal necessity, because it is foretold as known beforehand, this too we explain. We have learned from the prophets, and we hold it to be true, that punishments, chastisements, and good rewards, are rendered according to the merit of each man’s actions. Now, if this is not so, but all things happen by fate, then neither is anything at all in our own power. For if it is predetermined that this man will be good, and this other man will be evil, neither is the first meritorious nor the latter man to be blamed. And again, unless the human race has the power of avoiding evil and choosing good by free choice, they are not accountable for their actions.” (c. 160, Vol. 1, p. 177)
   • Justin Martyr said, “We maintain that each man acts rightly or sins by his free choice….Since God in the beginning made the race of angels and men with free will, they will justly suffer in eternal fire the punishment of whatever sins they have committed.” (c. 160, Vol. 1, p. 243)
   • Justin Martyr said, “In the beginning, He made the human race with the power of thought and of choosing truth and doing right, so that all men are without excuse before God.” (c.160, Vol. 1, p. 172)
   • Justin Martyr said, “I have proved in what has been said that those who were foreknown to be unrighteous, whether men or angels, are not made wicked by God’s fault. Rather, each man is what he will appear to be through his own fault.” (c.160, Vol. 1, p. 269)
   • Justin Martyr said, “He created both angels and men free to do that which is righteous. And He appointed periods of time during which He knew it would be good for them to have the exercise of free will.” (c. 160, Vol. 1, p. 250)
   • Tatian said, “Our free will has destroyed us. We who were free have become slaves. We have been sold through sin. Nothing evil has been created by God. We ourselves have manifested wickedness. But we, who have manifested it, are able to reject it again.” (c. 160, Vol. 2, pp. 69-70)
   • Tatian said, “Each of these two orders of creatures [men and angels] was made free to act as it pleased. They did not have the nature of good, which again is with God alone. However, it is brought to perfection in men through their freedom of choice. In this manner, the bad man can be justly punished, having become depraved through his own fault. Likewise, the just man can be deservedly praised for his virtuous deeds, since in the exercise of his free choice, he refrained from transgressing the will of God.” (c. 160, Vol. 2, p. 67)
   • Melito said, “There is, therefore, nothing to hinder you from changing your evil manner to life, because you are a free man.” (c.170, Vol. 8, p. 754)
   • Athenagorus said, “Just as with men who have freedom of choice as to bother virtue and vice (for you would not either honor the good or punish the bad; unless vice and virtue were in their own power, and some are diligent in the matters entrusted to them and others faithless), so is it among the angels.” (c. 177, Embassy for Christians; God’s Strategy in Human History, p. 247)
   • Theophilus said, “If, on the other hand, he would turn to the things of death, disobeying God, he would himself be the cause of death to himself. For God made man free, and with power of himself.” (c.180, Vol. 2, p. 105)
   • Irenaeus said, “’Let your light so shine before men, that they may see your good deeds’…And ‘Why call me, Lord, Lord, and do not do the things that I say?’…All such passages demonstrate the independent will of man…For it is in man’s power to disobey God and to forfeit what is good.” (c.180, Vol. 1, p. 519)
   • Irenaeus said, “But man, being endowed with reason, and in this similar respect similar to God, having been made free in his will, and with power over himself, is himself his own cause that sometimes becomes wheat, and sometimes chaff.” (c. 180, Vol. 1, p. 466)
   • Irenaeus said, “For God made man free from the beginning, possessing his own power, even as he does his own soul, to obey the commandments of God voluntarily, and not by compulsion of God. For there is no coercion with God.” (c. 180, Vol. 1, p. 518)
   • Irenaeus said, “Nor, again, does God exercise compulsion upon anyone unwilling to accept the exercise of His skill…. They have been created free agents and possessed of power over themselves.” (c. 180, Vol. 1, p. 523)
   And some more…
   • Clement of Alexandria said, “We…have believed and are saved by voluntary choice.” (c. 195, Vol. 2, p. 217)
   • Clement of Alexandria said, “To obey or not is in our own power, provided we do not have the excuse of ignorance.” (c. 195, Vol. 2, p. 353)
   • Clement of Alexandria said, “Each one of us who sins with his own free will, chooses punishment. So the blame lies with him who chooses. God is without blame.” (c.195, Vol. 2, p. 226)
   • Clement of Alexandria said, “Neither promises nor apprehensions, rewards, no punishments are just if the soul has not the power of choosing and abstaining; if evil is involuntary.” (c. 195, Vol. 2, p.319)
   • Clement of Alexandria said, “We have heard from the Scriptures that self-determining choice and refusal have been given by the Lord to men. Therefore, we rest in the infallible criterion of faith, manifesting a willing spirit, since we have chosen life.” (c. 195, Vol. 2, p. 349)
   • Clement of Alexandria said, “Sin, then, is voluntary on my part.” (c. 195, Vol. 2, p. 363)
   • Clement of Alexandria said, “The Lord clearly shows sins and transgressions to be in our own power, by prescribing modes of cure corresponding to the maladies.” (c. 195, Vol. 2, p. 363)
   • Clement of Alexandria said, “Their estrangement is the result of free choice.” (c. 195, Vol. 2, p. 426)
   • Clement of Alexandria said, “Believing and obeying are in our own power.” (c. 195, Vol. 2, p. 527)
   • Clement of Alexandria said, “Nor will he who is saved be saved against his will, for he is not inanimate. But above all, he will speed to salvation voluntarily and of free choice.” (c. 195, Vol. 2, p. 534)
   • Clement of Alexandria said, “Choice depended on the man as being free. But the gift depended on God as the Lord. And He gives to those who are willing, are exceedingly earnest, and who ask. So their salvation becomes their own. For God does not compel.” (c. 195, Vol. 2, p. 593)
   • Tertullian said, “I find, then, that man was constituted free by God. He was master of his own will and power…For a law would not be imposed upon one who did not have it in his power to render that obedience which is due to law. Nor again, would the penalty of death be threatened against sin, if a contempt of the law were impossible to man in the liberty of his will…Man is free, with a will either for obedience of resistance.” (c. 207, Vol. 3, pp. 300-301)
   • Tertullian (c. 207) said, “No reward can be justly bestowed, no punishment can be justly inflicted, upon him who is good or bad by necessity, and not by his own choice.” (Doctrine of the Will by Asa Mahan, p. 61, published by Truth in Heart)
   • Tertullian said, “You must necessarily correspond to the seed from which you sprang – if indeed it is true that the originator of our race and our sin, Adam, willed the sin which he committed.” (c. 212, Vol. 4, p. 51)
   • Hyppolytus said, “God, who created [the world], did not nor does not, make evil….Now, man (who was brought into existence) was a creature endowed with a capacity of self-determination, yet he did not possess a sovereign intellect….Man, from the fact of his possessing a capacity for self-determination, brings forth evil….Since man has free will, a law has been given him by God, for a good purpose. For a law will not be laid down for an animal devoid of reason. Only a bridle and whip will be given it. In contrast, man has been given a commandment to perform, coupled with a penalty.” (c. 225, Vol. 5, p.151)
   • Hyppolytus said, “The Word promulgated the divine commandments by declaring them. He thereby turned man from disobedience. He summoned man to liberty through a choice involving spontaneity – not by bringing him into servitude by force of necessity.
   (c. 225, Vol. 5, p. 152)
   • Hyppolytus said, “Man is able to both will and not to will. He is endowed with power to do both.
   (c. 225, Vol. 5, p. 152)
   • Origen said, “The soul does not incline to either part out of necessity, for then neither vice nor virtue could be ascribed to it; nor would its choice of virtue deserve reward; nor its declination to vice punishment.” Again, “How could God require that of man which he [man] had not power to offer Him?” (Doctrine of the Will by Asa Mahan, p. 62, published by Truth in Heart)
   • Origen said, “This is also clearly defined in the teaching of the church, that every rational soul has free will and volition….we are not forced by any necessity to act either rightly or wrongly. (c. 225, Vol. 4, p. 240)
   • Origen said, “It seems a plausible thing that rational natures, from whom the faculty of free will is never taken away, may be again subjected to movements of some kind.
   (c. 225, Vol. 4, p. 272)
   • Origen said, “Since those rational creatures themselves… were endowed with the power of free will, this freedom of the will incited each one to either progress (by imitation of God), or else it reduced a person to failure through negligence.
   (c. 225, Vol. 4, p. 292)
   • Origen said, “In the preaching of the church, there is included the doctrine concerning a just judgment of God. When this teaching is believed to be true, it incites those who hear it to live virtuously and to shun sin by all means. For they clearly acknowledge that things worthy of praise and blame are within our own power.
   (c. 225, Vol. 4, p. 302)
   • Novatian said, “When he had given man all things for his service, he willed that man alone should be free. And lest an unbounded freedom would lead man into peril, He had laid down a command, in which man was taught that there was no evil in the fruit of the tree. Rather, he was forewarned that evil would arise if man were to exercise his free will in contempt of the law that had been given him….As a result, he could receive either worthy rewards or a just punishment. For he had in his own power that which he might choose to do.
   (c. 235, Vol. 5, p. 612)
   • Cyprian said, “The liberty of believing or not believing is placed in free choice. In Deuteronomy, it says, ‘Look! I have set before your face life and death, good and evil. Choose for yourself life, that you may live.’”
   (c. 250, Vol. 5, p. 547)
   • Methodius said, “Man was made with a free will…on account of his capacity of obeying or disobeying God. For this was the meaning of the gift of free will.
   (c. 290, Vol. 6, p. 362)
   • Methodius said, “I say that God – purposing to honor man in this manner and to grant him an understanding of better things – has given man the power of being able to do what he wishes. He commends the use of his power for better things. However, it is not that God deprives man again of free will. Rather, He wishes to point out the better way. For the power is present with man, and he receives the commandment. But God exhorts him to turn his power of choice to better things.
   (c. 290, Vol. 6, p. 362)
   • Methodius said, “I do not think that God urges man to obey His commandments, but then deprives him of the power to obey or disobey…. He does not give a command in order to take way the power that he has given. Rather, He gives it in order to bestow a better gift…in return for his rendered obedience to God. For man had power to withhold it. I say that man was made with free will.”
   (c. 290, Vol. 6, p. 362)

   Like

 4. Hej,

  Jag tycker du har haft riktigt bra inlägg och du har mycket sanning i det du säger. Vill dock bara påpeka att det McArthur förmodligen menar är att synden i sig inte kan få bort frälsningen. Dvs att handlingen skulle vara värre än någon annan synd. Alla kan befrias och förlåtas från sin synd. Men om vi accepterar den och lever i den då förlorar vi ( precis som de bibelord du citerar) vår frälsning. Det handlar alltså om ånger, vi lever i daglig “repentence” och herren ser i våra hjärtan när vi faller i synd.

  Han predikar mycket emot synd, allt är inte alltid som vi först uppfattar det.

  Guds kärlek och bön för med ödmjukhet.

  //Manne

  Like

  • Hej Manne!
   Stort tack för dina synpunkter.
   Jag tror säkert att MacArthur predikar mycket mot synd och jag kan förmodligen säga amen till en del han predikar, men jag tycker ändå det är allvarligt när ha göra såna här grodor. Det är ingen hemlighet att jag har svårt att förlika mig med reformert tänkande (att Jesus inte dog för alla människor, att Gud inte vill att alla ska bli frälsta utan skapar människor bara för att skicka dem till helvetet innan de ens hunnit synda, etc) och jag vet att MacArthur inte tror att sann kristen kan förlora sin frälsning oavsett vad hon gör. De flesta kalvinister tror att en människa syndar ständigt i “tanke, ord och gärning” och att hon därför ständigt måste “omvända sig” – men detta är inte sann omvändelse. Omvändelse betyder ett helt nytt tänk och att lämna den gamla människan bakom sig. Amen, alla kan få förlåtelse vid sann omvändelse men endast om vi verkligen omvänder oss. Att endast erkänna sin synd räcker inte. Vi måste i sanning ångra den för Gud accepterar ingenting orent in i sitt rike.

   Sök mitt inlägg om Paul Washer där du kan se lite av problemen jag har med kalvinismen.

   Gud välsigne dig!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s