Arkiv | juni 2015

Vi är inte FÖDDA som vredens barn eller olydnadens söner – Ef. 2:3

barn

Ingen är FÖDD ond och skyldig

Synda är något som man gör, och inget man kan ärva genom DNA. Arvsynden var ingenting som de gamla kyrkofäderna lärde ut (de första ca 300 åren e Kr), och Bibeln lär absolut inte ut något liknande – inte ens i Rom. 5 som ofta misstolkas. Gud skapade bebisar med förmågan att kunna gny och skrika för att kunna uttrycka ett behov, såsom mat, blöjombyte, värme och kärlek. Eftersom bebisar inte är medvetna om lagen så kan de heller inte göra sig skyldiga till överträdelse av lagen, och därmed har de heller ingenting att omvända sig ifrån. Vad är deras skuld? Att de föddes till jorden? Är de syndiga från födseln eller ända sedan de befruktades? Om nyfödda bebisar skulle kunna synda så kan man även argumentera för att djur kan synda – som inte heller kan resonera och väga olika alternativ mot varandra. Men hur ska man då tolka Ef. 2:2-3?

Ef. 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder.2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Eph. 2:3 among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. (NKJV)

Ungefär det här kan vi utläsa från verserna:

 • Notera att det inte står att någon är FÖDD som vredens barn.
 • Det som orsakar död (andlig död) är överträdelser och synder, vilket även v. 5 repeterar. Det är alltså inte vår födsel som orsakar en andlig död utan när vi väljer att överträda Guds lag och därmed syndar. Vi överträder ingen lag och orsakar inte Guds vrede genom att födas till världen.
 • Har man syndat måste man göras levande för att vara frälst, och Gud sägs här ha gjort efesierna levande. Hur då? I v. 13 framkommer att detta kan åstadkommas genom Jesu blod på korset. Alla människor på jorden blir självklart inte renade i Jesu blod eftersom Paulus i sina brev talar om behovet av OMVÄNDELSE, vilket han inte säger emot här. Han säger dels i v. 10 att vi är skapta för att VANDRA i goda gärningar samt i v. 20 att ”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv”. Om efesierna därför skulle välja att inte vandra i goda gärningar och inte följa apostlarnas och profeternas grund (som baseras på Jesus Kristi lära), så får man förmoda att de vore illa ute. Paulus säger nämligen så i många av hans brev – att vi måste dö om vi lever orättfärdigt, och kristna är inte undantagna från den regeln.
 • Efesierna levde (rent generellt) på världens vis, vilket innebär att de var olydnadens söner.
 • Paulus inkluderar sig själv bland olydnadens söner, och menar att de alla kvalificerade sig till den kategorin ”när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville”. Detta kan omöjligt bebisar välja att göra, så det handlar om vuxna människor som på eget initiativ väljer att lyda köttet.

Summerat kan vi se att vredens barn har kapacitet att välja nedanstående livsstil:

 • Välja att överträda Guds lag och synda
 • Välja att leva på världens vis
 • Välja att följa härskaren över luftens välde (Satan)
 • Välja att vara olydnadens söner (vara ohörsamma enligt 1917 års översättning)
 • Välja att vandra i sitt kötts begärelse (1917 års översättning)
 • Välja att göra vad köttet och sinnet vill
 • Ha ett behov av att levandegöras från sitt andligt döda tillstånd (vilket innebär att de tidigare var ofrälsta pga synder)

Alltså kommer inte bebisar och små barn på fråga i det här sammanhanget eftersom de omöjligt kan utföra någonting  som helst i denna lista. Vidare kan vi läsa om människor som av naturen inte alls är ”vredens barn” utan att de ”av naturen gör vad lagen befaller”:

Rom. 2:14 Ty när hedningar som saknar lagen, AV NATUREN GÖR VAD LAGEN BEFALLER, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.

Av naturen vredens barn?

Ef. 2 handlar inte om hur vi är födda utan hur vi blir om vi väljer att förhärda våra hjärtan och leva ut våra synder och på så sätt platsar som olydnadens söner. De som av naturen är ”vredens barn” är de som tagit för vana att synda så till den grad att synden blir en fullständig naturlig del i deras liv. För en erfaren alkoholist kan det efter år av rus ses som fullständigt naturligt att regelbundet dricka sig redlöst berusad trots att sådana fyllor resulterar i risker för honom själv och andra. Destruktiva vanor, i kombination med en vägran att omvända sig, kan få en människa att av naturen vara ett vredens barn. ”Av naturen” behöver inte betyda hur man är vid födseln, utan hur man är som person beroende på levnadsmönstret. Ofta påverkas vi av vår omgivning, och det är heller inte ovanligt att syndare tyr sig till andra som sysselsätter sig med samma sorts synder. Det är lätt att följa strömmen men Guds ord manar oss att gå in genom den smala porten som ger evigt liv.

 

Låt inte lura dig över uttrycket ”barn” i Ef. 2, för i Bibeln är snarare vuxna som benämns som ”Guds barn” eller ”Djävulens barn” beroende på deras val och beteende. 

1 Joh. 3:Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. —Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

”Barn” används också för grupper av människor av alla åldrar.

Dom. 1:8 [ Juda intar Jerusalem och Hebron ] Juda barn belägrade Jerusalem och intog det. De slog invånarna med svärd och satte eld på staden.

Josua 15:63 Men jebusiterna, som bodde i Jerusalem, kunde Juda barn inte driva bort. Därför bodde också jebusiterna kvar bland Juda barn i Jerusalem, så som de gör än i dag.

2 Krön. 10:18 När kung Rehabeam sände ut Hadoram, som hade uppsikten över tvångsarbetena, stenade Israels barn honom till döds. Själv måste kung Rehabeam skyndsamt stiga upp i sin vagn och fly till Jerusalem.

Se även Dom. 1:21, 2 Kung. 23:13, 2 Krön. 30:21, Esra 3:1, Psalt. 137:7, Jer. 6:1, Joel, 3:16, etc.

Gud skapade människorna rättsinnigachild of God

Vad har Gud för skäl att vara vred på små barn, och varför skulle små oskyldiga bebisar vara hemfallna åt vredesdomen? Har de gjort något emot Guds vilja och gjort honom förgrymmad? Exakt vad?

Predikaren 7:30 Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna RÄTTSINNIGA. Men SEDAN har de tänkt ut många onda planer.

Sakaria 12:1 En profetia, Herrens ord om Israel. Så säger Herren, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne

Rom. 9:11 Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre

Markus 10:14 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. 15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.

Jesaja 7:16 Ty innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda, skall det land för vars båda kungar du ängslas vara övergivet.

Jesaja 44:24 Så säger Herren, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt,den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?

Jesaja 42:5 Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den.

Ps. 139:13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

Ps. 119:73 Dina händer har gjort mig och format mig, ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud.

Jak. 3:9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.

Naturlig organisk ansiktsrengöring med olja och honung som är bra mot akne

olja

Olja och honung är bra för huden

Rengöringsinstruktion nedan!

Bibeln talar väl om oljor som kan användas i maten, i lampor för att ge ljus (Matt. 25), vid offer som i Gamla Testamentet, på kroppen för välbefinnande, i sår och på kroppen för att lindra fysiska åkommor och för helande (Jes. 1:6, Luk. 10:34, Jak. 5:14) samt när det handlar om att smörja någon till kung. Honung har jag tidigare skrivit om här. Bibelexempel när det gäller oljor:

Dan. 10:3 Jag åt ingen god mat. Kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de tre veckorna hade gått.

Mika 6:15 Du skall så men inte få skörda, du skall pressa oliver men inte få smörja dig med oljan. Du skall pressa ut druvmust men inte få dricka vinet.

Mark. 14:3 När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus, kom en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. 4 Några blev upprörda och sade: ”Varför detta slöseri med oljan! 5 Den hade man kunnat sälja för mer än tre hundra denarer och ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. 6 Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför oroar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7 De fattiga har ni alltid hos er, och när ni vill kan ni göra gott mot dem, men mig har ni inte alltid.8 Hon har fullgjort sin uppgift. I förväg har hon smort min kropp till begravningen

Joh. 12:3 Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja, och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår, och huset fylldes av doften från oljan.

Mark. 16:1 [ Jesus uppstår ur graven ] När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom.

Luk. 10:33 En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom.34 Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom.

Det finns massor av olika slags oljor och kryddor som har sina speciella egenskaper, så det gäller bara att ta tillvara den urgamla kunskapen om dess möjligheter just för huden och kroppen. Nedan följer rengöringsinstruktioner som jag hämtat från amerikanska hälsoråd på nätet – framför allt denna. För min egen del har jag blivit av med ett litet parti av djupgående orena porer på min högra kind, som orsakats av att jag varje natt sover med en kudde intryckt på kinden, som jag i sin tur tvingas göra för att lyfta upp kinden och kunna andas bättre genom näsborrarna. Ena näsborren blir nämligen lätt tilltäppt. Jag använde tidigare Mary Kay, som är bra grejor, men för mig personligen så har olje/honungskuren gjort min min hy renare och mjukare. För att inte drabbas av förstorade porer och ringar under ögonen, så kanske en oljerengöring 1 gång/vecka skulle kunna vara något utöver din ordinarie hudvård, och kanske i kombination med en ögonkräm? (Olja ska inte användas på ögonpartiet.) 

Rengöringsinstruktioner för ansiktet

1. Oljetvätt på KVÄLLEN

Mitt val av olja (jag har en blandhy): 2 delar druvkärnolja (vindruvskärnolja), 1 del hasselnötsolja, 1 del hampfröolja (hampaolja), 1 del gurkörtsolja (borago). Möjligen så kan du även prova att ha i några droppar teträolja, och/eller ännu hellre i tonern – se nedan.

En annan bra variant för kombinationshy är: 2 delar avocadoolja, 1 del hasselnötsolja och 1 del sötmandelolja. 

 • Jag ser först till att ha tagit bort ev. make-up (såsom ögon-make-up) med en lämplig produkt
 • Ha ditt val av olja, tvättlapp samt handduk till hands.
 • Blöt ansiktet med varmt vatten.
 • Häll ca 1/2 tesked olja i händerna och gnugga lätt ihop.
 • Massera försiktigt in oljan över ansiktet i små cirkelrörelser mellan 30 sekunder till 2 minuter för att oljan ska absorberas.
 • Blöt handduken med hett vatten, vrid ur och rulla ihop för att hålla värmen.
 • Blöt även tvättlappen med hett vatten, vrid ur och lägg tvättlappen över ansiktet.
 • Täck genast med handduken för att behålla värmen så länge som möjligt.
 • Lämna dukarna på tills de nått rumstemperatur, och torka ansiktet med tvättlappen.
 • Repetera 1-2 gånger, men använd den rena handduken när du torkar eftersom den inte är oljig.
 • Nu är du oljerenad, och det finns kvar ett tunt lager med olja på huden för balans och skydd.
 • Om hyn känns stram efteråt så rekommenderas starkt att massera in lite cleansing oil. (Det går att använda food-grade skin balm eller hydrating oil.)

2. Honungstvätt på MORGONEN

Notera att du inte ska ha make-up på dig när du gör detta. Massera in 1/2 tesked honung med fuktiga fingrar. Jag använder äkta Manuka-honung som har starkare antibakteriella förmågor, men det går bra med annan råhonung om det står RAW på burken. Skölj väl. (De antibakteriella ingredienserna reducerar utslag, eliminerar överflödig olja samt ger huden fukt.)

3. Äppelcidervinägertoner – MORGON OCH KVÄLL

Spraya ansiktet med en blandning av 2/3 trollhassel samt 1/3 rå ekologisk äppelcidervinäger (kanske du även borde göra detta 3 gånger om dagen i stället för 2). Jag har även i några droppar teträolja. En del föredrar att applicera med bomullstuss. (Äppelcidervinägern innehåller mild exfolierande syra för att mildra akne samt balanserar hudens ph-värde. Det gör så att den egna blandningen av ansiktsolja – se nedan – absorberas jämnare och snabbare.) Alternativ kan vara att blanda 1/2 -1 dl äppelcidervinäger med lika delar vatten. Förvara mörkt och torrt.

4. Ansiktsolja (jag använder efter sprayen på morgonen)

Fyll en flaska med 30 ml jojobaolja, och häll i några droppar morotsolja (en dyr olja som kan ha lite olika ingredienser så kolla innan inköp). Värm några droppar mellan fingerspetsarna och massera in oljan lätt i hyn. (Jojobaoljan löser upp överflödig talg utan att torka ut huden, och morotsoljan är reparerande för huden.)

Övriga tips

Blandning av honung, kanel och muskot – Blanda och placera på utslag i ansiktet. Låt vara i ett par timmar. Gör du en ansiktsmask av blandningen så kan du låta masken sitta kvar i ca 10-15 minuter.

Bakpulver exfoliant – Använd endast vid nödfall eftersom det är frätande. En blandning av bakpulver och vatten placeras på huden där det får verka några minuter.

”Enessa Clove Acne Control” är bra för inflammationer som sitter djupt i huden och orsakar blemmor.

Dr Hauschka Pure Care Cover Stick för att täcka skavanker (139kr Apotea)

Weleda 2in1 rengöring för normal och blandad hy (med olivolja, irisrot samt trollhassel), 100ml 113kr Nu3. (Make-up måste nämligen först elimineras innan du börjar med olja- och honungsrengöringar.)

Inköp

Köpes i vanlig mataffär:

DruvkärnoljaÄppelcidervinäger (t ex Kung Markattas eller Zetas ekologiska på ICA), Hasselnötsolja

Övriga oljor

Var uppmärksam på bäst-före-datum eftersom produkterna kan förlora stora delar av sina förmågor om de är för gamla. Därför kanske du inte tjänar på att köpa alltför stora flaskor. Har kollat runt hos flera försäljare. Tar med de allra bästa förslagen som jag kunnat hitta. Verkar som Nu3 generellt sett har de bästa priserna och man slipper deras redan låga fraktavgift vid köp över 500 kr. Dessutom kanske du hittar en bra rabattkod för 10%.

Jojobaolja Crearome 100ml 118kr Nu3
Morotsolja Rosenserien 30ml 289kr Nu3 
Jojobaolja Crearome 100ml 105kr Vitapost, Svenskhälsokost (gratis frakt över 100)
Morotsolja Crearome 100ml 119kr Vitapost, Svenskhälsokost (gratis frakt över 100) 
Gurkörtsolja (blandning med linfrö) 250ml 224kr Nu3 (Dr. Budwigs Gurkörtsolja, ekologisk)
Hampfröolja 250ml 95-102kr Nu3 (hanf & natur Ekologisk Hampaolja)
Trollhassel, 100 ml 162kr Nu3 (Balm Balm Ansiktstoner Trollhassel)
(Tea tree oil, 30ml 130kr (280kr för 100ml) Nu3)
Honung, Manuka Comvita, 500g 379kr inkl. frakt Apotea
Honung, Manuka Health med grönt te, 500g 369kr Nu3
Honung, Raw 350g 65kr inkl. frakt Apotea
.
Dryck
Slutligen kan jag rekommendera denna nyttiga dryck:
Riv citronskal i en stor kanna, samt skär citronen och lägg i. Häll i ca 3 kapsyler äppelcidervinäger, ca 2 msk honung (gärna rå med namnet RAW) samt kanel. Fyll kannan med vatten och ställ in i kylen. Tycker du drycken blir för sur kan du reducera äppelcidervinägern.

WordPress shows its true colors – the rainbow colors

rainbow 3So do you have the politically correct views, my friend, or do you have the wrong opinion?

Let me here express my sincere disappointment with the rainbow banner that is forced upon all the WordPress users today, resulting in promotion for same-sex marriages and influencing the users to hold the ”correct view” about the same.

But I suppose it’s perfectly legal for the leaders of a blog provider to decide to NOT run a neutral blog system when it comes to politics and various moral issues. So if WordPress would decide to promote a certain president, a political party, polygamous marriages, war in Ukraine, or abortions, who am I to protest against it? I do suggest the following though:

Wouldn’t it be even better if WordPress would be more clear about their views and let their users know that they have decided to not stay neutral when it comes to political and moral issues, and that they have rather taken sides? Same-sex marriages is a controversial issue (both christians and muslims are normally against it), so how about stating under ”About us” that WordPress is officially FOR same-sex marriages? In that way users won’t feel cheated and can avoid WordPress from the very beginning if they so choose.

(This article shouldn’t be against any WordPress rules considering that none of the information provided above is false, and that WordPress’ promotion for same-sex marriages is made public through their rainbow banner.)

Myten att vara frälst av TRO ALLENA – 150 exempel på GÄRNINGAR som krävs

gräva

”I sen alltså att det är AV GÄRNINGAR som en människa bliver rättfärdig, och ICKE av tro allenast” (Jak. 2:24 – 1917)

Vi får ofta höra att vi inte behöver göra någonting mer än att tro för att bli frälsta, och den tesen kan stämma om vi med ”tro” menar en kärlek till Gud som visar sig i gärningar (och utan att varva vår tro med synd). En del menar att frälsningsformeln är ”Tro + ingenting = frälst”. Andra inser att det viktigt att påpeka att det krävs OMVÄNDELSE för att bli frälst, vilket inte betyder ”hoppsan!”, utan snarare att ångra sina synder och bestämma sig för att börja leva ett bättre liv i rättfärdighet tillsammans med Jesus. Tro utan gärningar är död.

Vi ombeds i Bibeln att…

 1. ARBETA, med fruktan och bävan på vår frälsning – Fil. 2:12
 2. ARBETA FÖR DEN MAT SOM VARAR, för att få evigt liv – Joh. 6:27
 3. BEKÄNNA MED VÅR MUN ATT JESUS ÄR HERREN, så att vi kan bli frälsta – Rom. 10:9
 4. BEKÄNNA ATT JESUS ÄR GUDS SON, för att förbli i Gud och anses ha Fadern – 1 Joh. 4:15, 1 Joh. 2:23
 5. BEKÄNNA ATT JESUS ÄR KRISTUS SOM KOMMIT I KÖTTET, för att inte ha Antikrists ande och vara en bedragare – 1 Joh. 4:2-3, 2 Joh. 1:7
 6. BEKÄNNA JESUS INFÖR MÄNNISKORNA – för att Jesus ska bekänna oss inför Fadern – Matt. 10:32
 7. BESTÅ PROVET, för att få livets krona – Jak. 1:12
 8. BÄRA VARANDRAS BÖRDOR, för att uppfylla Kristi lag – Gal. 6:2
 9. BÄRA SÅDAN FRUKT SOM HÖR TILL OMVÄNDELSEN, för att inte kastas i elden – Matt. 3:8-10, Joh. 15
 10. DÖDA VÅRA BEGÄR, såsom otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten för att inte nedkalla Guds vrede över olydnadens barn – Kol 3:5-6
 11. FULLBORDA LOPPET, för att få rättfärdighetens segerkrans – 2 Tim. 4:7-8
 12. FÖLJ REGLERNA, för att bli krönt med segerkransen – 2 Tim. 2:5
 13. FÖRBLI i det vi hört från början, så att vi kan förbli i sonen/Fadern samt det eviga livet – 1 Joh. 2:24-28
 14. FÖRBLI GUDS TEMPEL, för att inte bli fördärvade – 1 Kor. 3:16-17
 15. FÖRBLI I JESUS, så att han ska förbli i oss – Joh. 15:4-7
 16. FÖRBLI I JESUS, för att anses känna honom – 1 Joh. 3:6
 17. FÖRBLI I KRISTI LÄRA och inte gå utöver den, för att ha Gud – 2 Joh. 1:9
 18. FÖRBLI I ANDEN, för att inte sluta i köttet och ha trott förgäves – Gal. 3:3-4
 19. FÖRBLI I GUDS GODHET, för att inte bli borthuggen ur olivträdet – Rom. 11:22
 20. FÖRLÅTA VÅRA MEDMÄNNISKOR, så att Fadern förlåter oss – Mark. 11:25, Matt. 6:14-15, Matt. 18:35
 21. FÖRNEKA OSS SJÄLVA OCH TA VÅRT KORS PÅ OSS, för att kunna vara Jesu efterföljare – Mark. 8:34
 22. GE AKT PÅ OSS SJÄLVA och hålla troget ut, för att frälsa oss själva – 1 Tim. 4:16
 23. GE AKT PÅ DE SOM VÅLLAR SPLITTRING, för att inte komma på fall – Rom. 16:17
 24. GÅ IN GENOM DEN TRÅNGA PORTEN, för att inte hamna i fördärvet – Matt. 7:13
 25. GÖRA ALLT VI KAN, för att bestå provet inför Gud – 2 Tim. 2:15
 26. GÖRA ALLT UTAN ATT KLAGA OCH TVEKA, så att vi blir fläckfria och rena – Fil. 2:14-15
 27. GÖRA FADERNS VILJA, för att komma in i himmelriket – Matt. 7:21
 28. GÖRA FADERNS VILJA, för att vara Jesus bror, syster, mor – Matt. 12:50
 29. GÖRA GODA GÄRNINGAR, för att ta Guds rike i besittning, såsom ge att äta, ge att dricka, ta emot främlingar, kläda nakna, besöka sjuka, besöka interner, etc – Matt. 25:34-36
 30. GÖRA GODA GÄRNINGAR, för att bli rättfärdiga och frälsta – Jak. 2:14-26
 31. GÖRA GODA GÄRNINGAR, för att få evigt liv – Rom. 2:6-8
 32. GÖRA GODA GÄRNINGAR, för att visa att vi känner Gud – Titus 1:16
 33. GÖRA GOTT, så att vi vinner det verkliga livet – 1 Tim. 6:18-19
 34. GÖRA GOTT, för att uppstå till liv – Joh. 5:29
 35. GÖRA GUDS VILJA, för att förbli i evighet – 1 Joh. 2:17
 36. GÖRA GUDS VILJA, för att få det han utlovat – Hebr. 10:36
 37. GÖRA DET SOM ÄR RÄTT, för att anses vara födda av honom – 1 Joh. 2:29
 38. GÖRA DET RÄTTA, för att vara rättfärdiga – 1 Joh. 3:7
 39. GÖRA DET RÄTTA, för att vara Guds barn – 1 Joh. 3:10
 40. GÖRA MOT ANDRA MÄNNISKOR DET SOM VI VILL ATT DE SKA GÖRA MOT OSS, för att uppfylla lagen – Matt. 7:12
 41. GÖRA UPP MED VÅR MOTPART, för att inte överlämnas till domaren – Matt. 5:25
 42. GÖRA VAD JESUS BEFALLER, för att vara hans vänner – Joh. 15:14
 43. GÖRA VÅR KALLELSE OCH UTKORELSE FAST,  för att få ingång till Jesu eviga rike – 2 Pet. 1:10-11
 44. HANDLA EFTER JESU ORD, för att inte falla stort – Matt. 7:24-27
 45. HÅLLA BUDEN, (7 st. kärleksbud räknas upp), för att gå in i livet – Matt. 19:16-19
 46. HÅLLA BUDEN, för att bli älskad av Fadern – Joh. 14:21
 47. HÅLLA BUDEN, för att bli kvar i Jesu kärlek – Joh. 15:10
 48. HÅLLA BUDEN, för att sanningen ska finnas i oss – 1 Joh. 2:3-4
 49. HÅLLA BUDED, för att få rätt till livets träd – Upp. 22:14
 50. HÅLLA BUDEN, för att vinna seger – 1 Joh. 5:3-5
 51. HÅLLA BUDEN, för att vara i kärleken – 2 Joh. 1:6
 52. HÅLLA FAST TILL SLUTET, för att vara Kristi vänner – Hebr. 3:14
 53. HÅLLA FAST VID JESU BUD, för att visa att vi älskar honom – Joh. 14:15
 54. HÅLLA FAST VID ORDET, för att bli frälst – 1 Kor. 15:1
 55. HÅLLA FAST VID DE HELIGA SKRIFTERNA, så att vi kan bli frälsta genom tron i Jesus – 2 Tim. 3:14-15
 56. HÅLLA FAST VID HANS ORD, för att vara i Gud – 1 Joh. 2:5
 57. HÅLLA FAST VID DET VI HAR, så att ingen tar vår krona – Upp. 3:11
 58. HÅLLA OSS BORTA FRÅN ORÄTTFÄRDIGHETEN, för att bli kända av Gud – 2 Tim. 2:19
 59. HÅLLA OSS BORTA FRÅN DE KÖTTSLIGA BEGÄREN, som för krig mot själen – 1 Pet 2:11
 60. HÅLLA UT TILL SLUTET, för att bli frälsta – Matt. 10:22
 61. HÄRDA UT, för att kunna regera med Jesus – 2 Tim. 2:12
 62. JAGA MOT MÅLET, för att vinna segerpriset – Fil. 3:14
 63. KLÄ OSS I ÖDMJUKHET, för att få nåd – 1 Pet. 5:5-6
 64. KÄMPA, för att komma in genom den trånga porten som leder till livet – Luk. 13:24
 65. KÄMPA och SÖK, vinna det eviga livet – 1 Tim. 6:12
 66. KÄMPA DEN GODA KAMPEN med ett rent samvete, för att inte lida skeppsbrott i tron – 1 Tim. 1:18-19
 67. LÄGGA AV DEN GAMLA MÄNNISKAN, för att inte gå under – Ef. 4:22
 68. LEDAS AV ANDEN, för att inte stå under lagen – Gal. 5:18
 69. LEVA EFTER ANDEN, för att få leva – Rom. 8:13-14
 70. LEVA EFTER HANS BUD, för att ha kärleken – 1 Joh. 1:6
 71. LEVA RENT och ej skändligt eller lögnaktigt, för att komma in det det nya Jerusalem – Upp. 21:27
 72. LEVA RÄTTFÄRDIGT, för att ärva Guds rike – 1 Kor. 6:9-11
 73. LEVA MED RENHETENS OSYRADE DEG, för att bli frälsta på Herrens dag – 1 Kor. 5:5-8
 74. LYDA ANDEN, för att uppfylla lagens krav och få liv – Rom. 8:4-6
 75. LYDA JESUS, för att få evig frälsning – Hebr. 5:9
 76. LYDA GUD, för att bli rättfärdiga – Rom. 6:16
 77. LYDA GUD I TRO, för att få det utlovade och komma in i hans vila – Hebr. 11:8, Hebr. 3:18
 78. LYDA GUDS EVANGELIUM, för att vara rättfärdiga och få en friande dom – 1 Pet. 4:17-18
 79. LYDA SANNINGEN, för att rena våra själar – 1 Pet. 1:22
 80. LYDA SONEN, för att se livet och inte drabbas av Guds vrede – Joh. 3:36
 81. LYSSNA OCH FÖLJA JESUS, för att få evigt liv – Joh. 10:27-28
 82. LEVA I HELGELSE, så att vi inte avvisar Gud – 1 Thess. 4:7-8
 83. LEVA FRITT FRÅN OTUKT, ORENHET, GIRIGHET, för att ärva Guds rike – Ef. 5:5
 84. LEVA VÄRDIGT KRISTI EVANGELIUM, så att vi blir frälsta – Fil. 1:27-29
 85. LYDA JESU EVANGELIUM, för att inte straffas med evigt fördärv – 2 Thess. 1:8-9
 86. LYDA SANNINGEN, för att inte syra hela degen – Gal. 5:7-9
 87. LYDA SANNINGEN, för att rena våra själar – 1 Pet. 1:22
 88. LÅTA VÅR RÄTTFÄRDIGHET GÅ LÅNGT ÖVER FARISÈERNAS, för att komma in i himmelriket – Matt. 5:20
 89. LÄGGA BORT allt slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal, så att vi växer upp till frälsning – 1 Pet. 2:1-2
 90. OMVÄNDA OSS, och bli som barn, för att komma in i himmelriket – Matt. 18:3
 91. OMVÄNDA OSS, för att få syndernas förlåtelse och liv – Luk. 3:3, Luk. 13:3, Apg. 2:38, Apg. 11:18
 92. PREDIKA DET OFÖRVRÄNGDA EVANGELIET, för att inte vara under förbannelse – Gal. 1:8-9
 93. PRÖVA OSS SJÄLVA om vi lever i tron, för att bestå provet – 2 Kor. 13:5
 94. SEGRA, för att få vita kläder och finnas i livets bok – Upp. 3:5
 95. SKAPA FRID, för att vara Guds barn – Matt. 5:9
 96. SPRINGA, för att få priset – 1 Kor. 9:24
 97. STRÄVA, för att komma in i vilan – Hebr. 4:11
 98. STRÄVA EFTER HELGELSE, för utan helgelse kommer ingen att se Herren – Hebr. 12:14
 99. STÅ, så att vi inte faller – 1 Kor. 10:12
 100. STÅ FASTA, för att inte på nytt hamna under slavoket då Kristus inte kan vara någon hjälp – Gal. 5:1-2
 101. STÅ FASTA, för att träda fram inför Gud heliga, fläckfria och oförvitliga – Kol. 1:22-23
 102. STÅ FASTA INTILL ÄNDEN, för att bli frälsta – Matt. 24:12
 103. STÅ FASTA vid det vi hört, så att vi inte driver bort med strömmen – Hebr. 2:1
 104. STÅ FASTA VID EVANGELIET, för att inte ha trott förgäves – 1 Kor. 15:1-2
 105. STÄLLA VÅRA LEMMAR I RÄTTFÄRDIGHETENS TJÄNST, för att bli helgade – Rom. 6:19
 106. SÅ I ANDENS ÅKER, för att skörda liv – Gal. 6:8
 107. SÖKA, att vinna det eviga livet – 1 Tim. 6:12
 108. TA VÅRA KORS OCH FÖLJA JESUS, för att vara värdiga – Matt. 10:38
 109. TJÄNA ENDAST GUD OCH INTE MAMMON, för att inte riskera att hata Gud – Matt. 6:24
 110. TJÄNA HERREN, för att få arvet till lön – Kol. 3:23-24
 111. TRO ATT JESUS ÄR ”JAG ÄR”, för att inte dö i våra synder – Joh. 8:24-25, 28, 58
 112. TRÄNA OCH TÄVLA, för att få segerkransen som aldrig vissnar – 1 Kor. 9:25
 113. TVINGA KROPPEN TILL LYDNAD, för att kunna bestå provet – 1 Kor. 9:27
 114. TYGLA VÅR TUNGA, för att vår gudstjänst ska vara något värt – Jak. 1:26
 115. UNDVIKA ATT FÖLJA ONATURLIGA BEGÄR, för att slippa straffas i elden – Jud. 1:6-8, 18-19
 116. UNDVIKA ATT FÖRVANSKA GUDS NÅD, för att slippa drabbas av domen – Jud. 1:4
 117. UNDVIKA ATT LEVA ORÄTTFÄRDIGT, för att slippa Guds vrede – Rom. 1:18
 118. UNDVIKA ATT TA BORT NÅGOT FRÅN PROFETIANS BOK, för att inte strykas från livets träd och den heliga staden – Upp. 22:18-19
 119. UNDVIKA VILDDJURETS MÄRKE, för att ha sitt namn i livets bok – Upp. 13:8, Upp. 16:2,
 120. UTHÄRDA OCH INTE FÖRNEKA JESUS, så att vi kan regera med honom – 2 Tim. 2:12
 121. VAKA OCH INTE GLÖMMA OLJAN, för att bli erkänd av brudgummen – Matt. 25:12-13
 122. VANDRA I LJUSET, för att bli renade från synder – 1 Joh. 1:7
 123. VARA BARMHÄRTIGA, för att inte drabbas av domen – Jak. 2:13
 124. VARA ETT GOTT TRÄD, för att inte bli nerhugget och kastat i elden – Matt. 7:19
 125. VARA I ANDENS TJÄNST, för att inte dö – Rom. 7:5-6
 126. VARA ORDETS GÖRARE och inte bara dess hörare, för att inte  bedra oss – Jak. 1:22
 127. VARA GUDFRUKTIG OCH GÖRA GUDS VILJA, för att Gud ska lyssna på oss – Joh. 9:31
 128. VARA GUDS SLAVAR, för att bli helgade och få evigt liv – Rom. 6:22
 129. VARA LAGENS GÖRARE (kärlekens lag), för att förklaras rättfärdiga – Rom. 2:13-14
 130. VARA PÅ VÅR VAKT, så att vi inte dras med i de laglösas villfarelse – 2 Pet. 3:17
 131. VARA UTHÅLLIGA, för att få det utlovade arvet – Hebr. 6:12
 132. VARA VAKNA  OCH NYKTRA, för att inte tillhöra mörkret – 1 Thess. 5:2-8
 133. VARA ÖDMJUKA, för att ges nåd – Jak. 4:6
 134. VINNA SEGER, för att bli klädda i vita kläder – Upp. 3:5
 135. VISA BARMHÄRTIGHET, för att inte drabbas av domen – Jak. 2:13
 136. VÄNTA PÅ JESU ÅTERKOMST, för att bli frälsta – Hebr. 9:28
 137. ÅKALLA OCH BE, för att få våra hjärtan bevarade – Fil. 4:6-7
 138. ÅKALLA HERRENS NAMN, för att bli frälsta – Rom. 10:13
 139. ÄLSKA JESUS MER ÄN FAMILJEMEDLEMMAR, för att vara värdig Jesus – Matt. 10:37
 140. ÄLSKA SIN BRODER, för att inte bli kvar i döden – 1 Joh. 3:14
 141. ÄLSKA SIN BRODER, för att vara kvar i sanningen och ljuset – 1 Joh. 3:17-19, 1 Joh. 2:10
 142. ÄLSKA SIN BRODER, för att vara född av Gud och förbli i honom – 1 Joh. 4:7-9, 12
 143. ÄLSKA SIN BRODER, för att inte vara en lögnare – 1 Joh. 4:20-21
 144. ÄLSKA SIN BRODER OCH HÅLLA FAST VID HANS BUDSKAP, för att förbli i Gud – 1 Joh. 3:23-24
 145. ÄLSKA SIN NÄSTA, för att få evigt liv – Lukas 10:25-28, 36-37
 146. ÄLSKA SIN NÄSTA för att uppfylla lagen (5 inkluderande bud nämns) – Rom. 13:8-10
 147. ÄLSKA VÅRA OVÄNNER och be för dem som förföljer oss, för att vara Faderns barn – Matt. 5:43-44
 148. ÄTA MÄNNISKOSONENS KÖTT OCH DRICKA HANS BLOD, för att få evigt liv – Joh. 6:53-56
 149. ÖDMJUKA OSS inför Herren, så att vi kan bli upphöjda – Jak. 4:10
 150. ÖPPNA DÖRREN FÖR JESUS, för att han ska skall gå in till oss och hålla måltid – Upp. 3:20

Det krävs alltså en liten ansträngning för att vara Guds barn, eftersom det inte alltid är komfortabelt att bära sitt kors. Ovan är en del uppmaningar riktade till oss, men sedan tillkommer förstås saker som vi INTE har råd att göra för att vara Guds barn. Men om vi tror och älskar Jesus så håller vi också tät kontakt med honom, och med hjälp av den helige Ande så kan vi stå emot djävulens alla pilar. Gud är också nådig och förlåter oss alla våra synder, om vi menar vår omvändelse.

Samkönade äktenskap, homosexualitet, risk för sjukdomar – emot naturen och Guds vilja

brudpar Vilka äktenskapsvarianter borde vara lagliga, och vem bestämmer?

Tidigare var den enda lagliga formen av ett äktenskap i Sverige mellan 1 man och 1 kvinna, och endast den relationen kan resultera i biologiska barn – som  många medger gynnas av att ha en mamma och en pappa under sin uppväxt. Idag har äktenskapsformen förändrats och sedan 2009 är det numera lagligt med samkönade äktenskap, vilket resulterar i att vi borde fundera på hur äktenskap kanske kommer att se ut i framtiden. Vad är rätt och fel, och vilka grupperingar och/eller vilken generation bestämmer hur ett äktenskap borde se ut? Vilka äktenskapsalternativ borde vara lagliga och olagliga, och på vilken grund? ”Majoriteten just nu i det här landet tycker så”? Kan livsstilar som vi anser är fel idag vara rätt i framtiden?

Dessa äktenskapsalternativ är mest aktuella att diskutera eftersom det finns människor som hävdar sin rätt att få gifta sig inom nedanstående mallar:

 1. Äktenskap mellan 1 man och 1 kvinna
 2. Könsneutrala (samkönade): äktenskap mellan 2 män eller mellan 2 kvinnor
 3. Antalsneutrala: månggifte (polygami – äktenskap mellan fler än två personer)
 4. Släktneutrala: äktenskap mellan nära släktingar. Inte bara kusinäktenskap, utan även äktenskap mellan syskon, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, etc. (Incest är relaterat).
 5. Åldersneutrala: eller åtminstone en reducering av den ålder där man lagligen får ingå äktenskap. Kanske den största gruppen i denna kategori önskar sätta åldern till ca 13 år, men det finns även muslimer som önskar gå ännu längre och inte ser något problem med att efterlikna profeten Muhammed som gifte sig med en 6 årig flicka och fullbordade äktenskapet när hon var 9. Det finns människor som t o m kan tänka sig att göra människor giftasvuxna direkt vid födseln, för att sedan fullborda äktenskapet vid ett senare tillfälle.

Det kanske går att bygga på listan ytterligare. Det finns trots allt människor som menar att tidelag borde vara lagligt samt att få gifta sig med sina husdjur. Det finns även en benämning som heter ”sologami, där man är gift med sig själv, vilket det finns människor som är anhängare utav. Centers ungdomsförbund kom med förslag 2015 under sitt årsmöte att både incest och nekrofili borde vara tillåtet. Är all typ av kärlek verkligen ok?

Frågan är som sagt vilka kombinationer som är rätt och fel och på vilka grunder? Har det med tidsandan att göra? Äktenskapsformer som man anser är förkastliga idag kanske är helt ok i framtiden, då människor ser tillbaka på 2015 och funderar över hur i all världen vi kunde vara så inskränkta och exkluderande att vi inte godkände även deras form av kärlek och äktenskap (3-5 ovan)? Om medborgarna i ett land hypotetiskt röstar fram att även alternativ 3) och 4) borde utgöra giltiga former av äktenskap, betyder det att detta väldigt ”inkluderande” röstresultat automatiskt är det mest optimala förslaget och helt ok även från eventuella barns synpunkt? Eller kan majoriteten och den rådande PK-andan faktiskt ha fel?

Låt oss lista varianterna på äktenskapsformerna samt placera in en vanligt förekommande (politiskt korrekt) skilje-linje mellan linjerätt/fel, exakt där många människor idag vill placera den. Ovan strecket = rätt åsikt, nedan strecket = fel åsikt? 

1) OK till Äktenskap mellan 1 man och 1 kvinna
2) OK till Könsneutrala (samkönade): äktenskap mellan 2 män eller mellan 2 kvinnor
 
— EXAKT HÄR GÅR SKILJELINJEN MELLAN RÄTT/FEL? 
 
3) OK till Antalsneutrala: månggifte (polygami – äktenskap mellan fler än två personer)
4) OK till Släktneutrala: äktenskap mellan nära släktingar såsom syskon, föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, etc
5) OK till Åldersneutrala: eller åtminstone en reducering av den ålder där man lagligen får ingå äktenskap.

.

Alternativ 1-2 är alltså ovanför strecket eftersom det handlar om ”godkända åsikter”, och övriga alternativ hamnar under strecket eftersom det handlar om ”felaktiga åsikter”. Är denna skiljelinje självklar, och är den föremål för förändring i framtiden? Om linjen flyttas ner ett pinnhål så döms alltså samma människor på ett helt annat sätt trots att åsikten är densamma? Om du är emot äktenskapsformer nedanför strecket är du inte fobisk på något sätt, men däremot om du är emot äktenskapsformer ovanför strecket? Tidigare gick strecket mellan alternativ 1) och 2), men nu är det alltså självklart att det ska gå mellan alternativ 2) och 3)? Vem bestämmer exakt var strecket ska gå? Hur ser framtiden ut? Kommer ännu fler människor då betraktas som ”fobiska”?

Har man tänkt på barnen som lever i dessa olika äktenskapsformer? Är alla varianter verkligen för barnens bästa? Inser människor i allmänhet hur icke-barnvänlig en Pride-parad faktiskt kan vara? Vi är idag vana vid att filmer har åldersgränser efter tittarlämplighet (7, 11 och 15 år), men vem gör en liknande bedömning inför en Pride-parad, dit numera en del skolledningar tvingar iväg barn från vanliga klasser eller fritidsverksamhet? Är det verkligen lämpligt att låta barn utsättas för olika grader av vulgära sex-skådespel och kanske semi-porr? Finns det t o m risk att en skolledning drar iväg barn på något dylikt utan att fråga föräldrarna först, och vågar föräldrar ens opponera sig då det kan uppfattas som fobiskt? Finns det ett egenvärde med att tvinga barn att se på nakenhet, sexuella poser och lyssna på runda ord?

Skolavslutning i kyrkan verkar vara såpass känsligt att en del skolledningar valt att undvika det för barnens bästa och för allas trevnad, men Pride-parader kanske inte är lika känsliga eftersom de är legitimt PK? Fr o m förra året så ordnar förskolan Hagahuset en liten söt Pride-parad i samband med West Pride. Förmodligen var det inga föräldrarna som reagerade negativt på detta eftersom de just valt att placera sina barn i en förskola som säger sig året runt arbeta med ”jämställdhet och genusmedvetenhet”.

Det heter ofta ”Det spelar ingen roll vem vi älskar” och ”All kärlek borde vara ok”, ”Vi får älska ALLA”, etc, men många som hävdar detta väljer ändå att inskränka sig till alternativ 1) och 2) i listan ovan. På vilken grund godkänner de inte de övriga tre alternativen? Har de verkligen auktoritet att godkänna endast 2 av 5 äktenskapsalternativ? Anhängare av alternativen 3-5 håller verkligen inte med om att deras former av relationer förbjuds leda till lagliga äktenskap.

Naturen och Bibeln visar att äktenskapet är endast för 1 man och 1  kvinnatobaksvarning

Jag kan inte tvinga någon att dela min åsikt (och än så länge är det inte straffbart att ha min åsikt, som jag tror att det blir i framtiden) men för min egen del är resonemanget enkelt. Vi borde gå tillbaka till hur Gud tänkt med den natur han skapat. Ett äktenskapet borde endast vara vikt för 1 man och 1 kvinna, eftersom naturen och Bibeln säger det som jag skrivit om här. Vi borde vara lyhörda för vad naturen och Bibeln säger eftersom det innebär vissa konsekvenser att leva tvärt om. Om vi exempelvis kastar oss utför ett stup så kan vi inte kritisera naturen/Bibeln då vi slår oss halvt fördärvade, för våra kroppar är inte skapta för sådana tilltag.

Det som nästan alla homosexuella har gemensamt är en frånvarande pappa under sin uppväxt, och/eller en allmänt otrygg uppväxt. Att känna en dragning till samma kön är inte en synd i sig, men det går heller inte att använda argumentet ”eftersom jag känner såhär så måste det vara ok att även utföra det”.  Även pedofiler skulle kunna använda samma argument, men det skulle inte göra utlevd pedofili mer rätt. Det kan finnas en risk att en del människor dras till alkohol och droger pga påverkan av missbrukande föräldrar som orsakat så att barnen växer upp i en sådan miljö, men det gör det inte mer sunt och ok att missbruka substanser. Tack och lov finns det många vittnesbörd från människor som blivit befriade från alla former av negativa dragningar tack vare helande av Gud. Det finns även exempel på människor som inte önskar bli befriade från sin dragning eftersom de kanske inte anser att de lever fel, alternativt att de har svårt att säga nej till synden. Gud älskar alla människor och det är stor glädje i himlen över var och en som omvänder sig! Livet här på jorden är kort, men Guds rike varar i evighet.

Älskar vi våra medmänniskor så vill vi deras bästa, och att leva så sunt som möjligt är det bästa för alla. Vi kan förstås inte tvinga människor att leva sunt, men vi kan försöka påverka dem och även varna dem för riskfyllda beteenden. Av det skälet kan vi läsa varningstexter på tobaksvaror, såsom ”Denna tobaksvara kan skada din hälsa och är beroendeframkallande”, eller ”Cigaretter dödar”. Statistiskt sett så är det mer hälsovådligt att leva i homosexualitet än att röka cigaretter, om man jämför förväntad livslängd. Det kan bero på att homosexuella tyvärr har en tendens att leva mer eller mindre promiskuöst (enligt deras egna ord) och de har oftare oskyddat sex än heterosexuella.

Men det beror också på att homosexuella sexakter i sig ökar risken för olika infektiösa sjukdomar (gonorré, syfilis, klamydia, kondylom, shigella, giardiasis, hepatit, HIV och AIDS) eftersom man kommer i kontakt med bakterier som riskerar främst anala infektioner. (De flesta inser nog utan sjukvårdsutbildning att slemhinnor som kommer i kontakt med bakterier från avföring resulterar i risker. ) Dessutom utsätts sköra slemhinnor för trauma (slitage) vid analsex, och ju mer upprepad trauma ju större är hälsoriskerna. Även kvinnor som utsätter sig för analsex lever hälsofarligt pga ökade risker för könssjukdomar, och det gäller även (eller framför allt) HIV/AIDS. Det beror på att våra kroppar helt enkelt inte är byggda för detta, liksom våra kroppar inte heller är byggda för att hoppa nerför branta stup utan att ta skada. Visst kan vi också springa över en trafikerad väg utan att se vare sig till höger eller till vänster, men riskerna är påtagliga och vi borde inte bli förvånade om vi råkar illa ut.

En läkare som blivit kontaktad av exempelvis en KOL-patient pga andningsbesvär ger förmodligen det uppenbara rådet att försöka sluta röka. Samma läkare, som bilr kontaktad av en patient pga sina problem med en könssjukdom och en förslappad yttre anusmuskel, borde ge det uppenbara rådet att försöka sluta med analsex och att ha olika sexpartners. Dessvärre är det inte säkert det fungerar så i PK-världen. Jag kan t o m tänka mig att det kan betraktas som olagligt i framtiden att ge sådana ”homofobiska” råd, då man i stället förväntas lindra symptomen samt uppmuntra till skydd, i stället för att försöka råda bot på källan till problemen. Det så vanligt förekommande med könssjukdomar bland homosexuella att det finns läkare som specialiserat sig på dessa sjukdomar, och riktar sig till just homosexuella patienter.

Dessvärre handlar det inte bara om fysiska risker, utan de psykiska besvären är minst lika stora. Det är vanligt med depressioner hos homosexuella män/kvinnor, och enligt amerikanska studier är det även högre förekomst av våld än i heterosexuella relationer. (Då brukar en del vara snabba på att anklaga heterosexuellas attityder för detta, trots att homosexuella ofta uttryckt att de känt av depressioner/självmordstankar långt innan de ”kom ut”. ) Som sagt, älskar vi våra medmänniskor så vill vi varandra det allra bästa. Heterosexuellt sex är naturligt (våra kroppar är skapta för detta) medan homosexuellt sex är onaturligt och oerhört riskfyllt. Vi gör väl i att varna våra barn för alla former av hälsovådliga beteenden, oavsett om det handlar om homosexualitet, bulimi, tobak-, drog, alkoholanvändning, etc.

Gud skapade inte sex för att det skulle vara riskfyllt och farligt!

Antalsneutrala äktenskap – nästa äktenskapsvariant som blir laglig i Sverige?

Det här med antalsneutrala äktenskap kommer förmodligen bli aktuellt innan släktneutrala äktenskap blir aktuellt i framtiden. Redan idag finns det olika politiska ungdomsorganisationer som föreslagit det, och centerpartiledaren Annie Lööf försvarade redan 2006 (och nämnde i radio)  ”månggifte för den som önskar”. Hon har sedan dess ändrat sig (påstår att hon aldrig varit för polygami), men vem vet – kanske hon inte anser att tiden är mogen för polygami riktigt än men blir det i framtiden? Centerns ungdomsförbund var i alla fall med på noterna. Gudrun Schyman, FI är väldigt emot äktenskap överhuvudtaget, men hon anser att fler än två personer ska kunna vara vårdnadshavare för ett barn, som är en åsikt som återfinns även hos en del andra partier.

Här nedan är ett intressant inslag om personer på Öppna Moderaterna (för polygami) som försöker svara på frågor om det finns någon övre gräns vad gäller antal personer i ett äktenskap, samt om det finns en övre gräns vad gäller antal vårdnadshavare för ett barn. Kan 20 män gifta sig med varandra och adoptera en liten flicka eller pojke? Vad händer om några av dem skiljer sig från de övriga? Har de ändå kvar en laglig rätt/plikt som vårdnadshavare? Eftersom vi redan kommit långt bort från ett naturligt äktenskap (1 man och 1 kvinna) så finns ingen övre gräns på hur dåraktigt man kan konstruera ett äktenskap. Men sen vet vi också att Bibeln varnar för laglösheten som ska tillta strax innan Jesu återkomst. Därför kan vi även börja se inom kristna kretsar att synen på homosexualitet börjar ”mjukas upp”, och där man går från att uttrycka sig försiktigt och luddigt till att till slut ta ett steg längre och klart och tydligt deklarera att Gud accepterar även homosexuella relationer. Kanske detta åsiktsskifte delvis beror på den propaganda som unga studenter får ta del av i skolan och i samhället i stort, vilket färgar deras åsikter som följer med dem även när de senare studerar till pastorer.

ADOPTION as a son in the Bible does not equal unconditional salvation

rom. 8 sons of GodThe Biblical ”adoption” holds a spiritual meaning

When we hear about an adoption the year 2015, we normally think about a person who assumes the parenting role of a child instead of that child’s biological/legal parents, and in doing so makes the child a permanent family member with all the legal rights. (It’s not common that a parent to either a biological child or an adopted child will choose to disinherit a child, but it has happened.)

The prodigal son actually inherited much of his Father’s wealth while his Father was still alive, but he (the prodigal son) was lost and dead while being away living in sin. ”Be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found” – Luke. 15:32. The Father never stopped loving him or hoping he would repent and return, because God does not want anyone to perish.

The word ”adoption” in the Bible is a translation from the Greek word huiothesia (Strong’s 5206). It could refer to the condition of a true follower in Christ who by receiving the Spirit of God becomes a son of God and therefore an heir to his kingdom. It could also refer to the blessed state looked for in the future life, or the relationship that God established with the Israelites. It’s used five times in the Bible, and none of the verses suggest that God unconditionally selects people for adoption/salvation:

Rom. 8:15; 23

The condition for being in Jesus Christ is to walk after the Spirit (obeying God). If a person bears bad fruit or no fruit, he will be cut off the vine (John 15). To be carnally minded is death, but to spiritually minded is LIFE. Paul recognizes that the Romans to whom he writes, are in the Spirit because they live righteous lives. IF the Spirit dwells in us, we also know that our mortal bodies will one day be quickened. ”If ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live”. Who are the sons of God, according to Paul? ”As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God”. So the condition for being a son of God is to make sure to live by the Spirit, which should be something we can master because we have received the ”Spirit of adoption”. IF we are his children (if we walk in the Spirit and live righteous lives), then we also live in the promise that we are HEIRS to the kingdom of God. If we endure in our sufferings, we will also be glorified.

Rom. 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.—4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.—9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.10 And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness.11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:17 And IF children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.—.23 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

Rom. 9:4

Here Paul is referring to Israel as a group of people who have the right to be adopted as sons (being God’s own people): ”v. 4—who are Israelites, to whom belongs the adoption as sons” (NASB). We know that not all of Israel made it into the promised land, and we know that not all of Israel will eventually be saved/adopted. That is because some of Israel has stumbled on the stumbling stone, and others simply lack faith and live of the world. You can read more about Rom. 9 here and here.

Rom. 9:3 For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh:4 Who are Israelites; to whom pertaineth the adoption, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the service of God, and the promises;–24 Even us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles?25 As he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people; and her beloved, which was not beloved.26 And it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people; there shall they be called the children of the living God.

Gal. 4:5gal.4

Paul viewed the Galatians as christians who had received the holy Spirit, and who therefore had the right to be regarded as God’s adopted sons.This also means that they had been given a guaranteed right to enter the kingdom of God due to being valid heirs. However, a christian must still read the fine print of his guarantee receipt, because he only has this right as long as he remains in faith and remains in the vine. A guarantee receipt is to no use of the holder if he throws it away or forgets where it is. Paul understood this too well, because he asked the Galatians how on earth they could think of turning back to the Jewish law after having known God (and also having been known by him). Paul feared that he might have labored for them in vain and that they might end up not inheriting the kingdom of God. He says (4:20) ”I would like to be present with you now and to change my tone; for I have doubts about you” (NKJV). In other verses Paul makes it clear that the Galatians – despite having begun in the Spirit, and despite having been given all the wonderful promises that are tied to those who are in Christ – still risked to have suffered and worked in vain. Paul also told the Galatians that Christ will profit them nothing and that they had fallen from grace! They could of course be restored again if they repented and followed the christian way. A little leaven leavens the whole lump. (Note that Paul was not upset that the Galatians obeyed the moral law, but rather the Jewish law with focus on the ceremonial parts.) NKJV:

Gal. 3:1 O foolish Galatians! Who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified?— 3Are you so foolish? Having begun in the Spirit, are you now being made perfect by the flesh?Have you suffered so many things in vain—if indeed it was in vain?”

Gal. 5:1 Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. 2 Indeed I, Paul, say to you that if you become circumcised, Christ will profit you nothing.—4 You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law; you have fallen from grace.—”7 You ran well. Who hindered you from obeying the truth? 8 This persuasion does not come from Him who calls you. A little leaven leavens the whole lump.—15 But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another!—18 But if you are led by the Spirit, you are not under the law.19 Now the works of the flesh are evident, which are: adultery, fornication, uncleanness, lewdness, 20 idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, 21 envy, murders, drunkenness, revelries, and the like; of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God.”

Gal. 2:26 For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.—29 And if you are Christ’s, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.

Gal. 4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.7 Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.8 Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods.9 But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?10 Ye observe days, and months, and times, and years.11 I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.12 Brethren, I beseech you, be as I am; for I am as ye are: ye have not injured me at all.—19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you,20 I desire to be present with you now, and to change my voice; for I stand in doubt of you.—31 So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free.

Eph. 1:5 

Just like in the verses above, we are heirs if we are in Jesus Christ. Eph. 1-2 concerns a corporate election where the body of Christ will definitely inherit the kingdom of God. The concept that those who are in HIM will be the ones saved was decided upon already from the foundation of the world. If we are in him, we are also predestined to be adopted. The order of events is something like this:

 1. You believe and trust in Jesus Christ, and you have repented for your sins and decided to walk in the light
 2. After having repented, you have become totally cleansed, righteous and justified
 3. You have therefore been given the holy Spirit (marked), and you are IN HIM, in the vine, in the body of Christ
 4. You are therefore born again, a child of God, an adopted son and therefore an heir to his kingdom
 5. As an heir you have wonderful things to look forward to upon the return of Jesus, where you will be glorified

However, if you’re defecting from Jesus Christ already in the first position, then of course the promises which are tied to all true christians no longer apply for you. They only apply to those who are IN HIM as Eph. 1 says. If the first point no longer applies for you (due to lack of faith, or due to sin which you won’t let go of) then neither do the following points.

Eph. 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, 4 just as He chose us IN HIM before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, 5 having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, 6 to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted IN THE BELOVED.IN HIM we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace —10 that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things IN CHRIST, both which are in heaven and which are on earth—IN HIM. 11 IN HIM also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, 12 that we who first trusted IN CHRIST should be to the praise of His glory.13  IN HIM you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation; IN WHOM also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, 14 who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. 15 Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints,16 do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers: 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, 18 the eyes of your understanding being enlightened; that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints,19 and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power (NKJV)

God’s will or man’s will? Bible verses showing clear FREE WILL examples

matt. 12

Verses used to suggest that God’s will always happens

The Bible is replete with verses that show how God is warning, begging, urging, persuading and pleading with people to do his will, and other verses which show his anger, disappointment, sadness, etc, when they do not. Man’s free will choices are very apparent in the Bible, and yet there are christians (like calvinists – if they want to be consistent with their doctrines) who believe that man is not able to act against God’s will at any time. The article would be too long to include all verses which show man’s free will (isn’t that close to 1/3 of the Bible?), but further down below are a few examples.

First a few verses which calvinists often use to support the idea that God’s will (whether people sin or not) always happens. For the most part they try to defend the bible contradictions they themselves produce by suggesting that God has two wills. (Just as though our Lord has conflicting wills, and just as though at least one of them wants man to sin and be evil…). If God’s will always happens – what is SIN? Surely not breaking the God’s commandments which can’t be broken?

Rom. 9:19 Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will?

The topic is God’s prerogative to bring about salvation in any way he wants, and Paul is trying to make the jews understand that they are not saved only because they are born jews – Rom 9:2-9; 24-33. He mentions that he has grief in his heart due to being deeply concerned about his countrymen (something that should not bother him, had he trusted in that God’s will always happens), and that the blood line of Jacob will brought forth the Messiah. He also emphasizes that people are being saved due to God’s mercy – but certainly not unconditionally. God has the right to show mercy on those who choose to believe, and harden those who stubbornly sin like Pharaoh did. (The mere fact that God chooses to harden people shows that their hearts were not fully hardened to start with.) If God decides to arrange his salvation plan in this particular way, there is no way anyone can resist his will because it’s his exclusive right. That is the subject of  his ”will” here, and it does not say that God can not change his mind and/or let man’s will happen in other areas. We already know from the Bible that God has changed his mind in numerous occasions due to man’s actions – like in response to man’s repentance.

Ps 115:3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.

Ps 135:5 For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods.6 Whatsoever the Lord pleased, that did he in heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.8 Who smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.

The above are psalms, and psalms can contain poetic language. That is why we should be careful to not use psalms and proverbs to start new doctrines. Yes, God has done whatsoever he pleases, but it does not say that he likes to micro manage human kind nor that he predestines every thing that happens. It could definitely have pleased God to create man with a free will. The point is that no one is like God, and it would not make sense to argue with him or try to find faults. God created man animals and the entire universe in exactly the way he pleased. It pleased God to create man with free will, despite knowing that man might use this will to disobey him. Israel often chose to do just that:

Psalm 81:11 But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me

More examples where God is described as the mighty one who has created everything exactly as he wants:

Is. 46:5 “To whom will you liken Me, and make Me equal And compare Me, that we should be alike?6 They lavish gold out of the bag, And weigh silver on the scales; They hire a goldsmith, and he makes it a god; They prostrate themselves, yes, they worship.—8“Remember this, and show yourselves men; Recall to mind, O you transgressors.9 Remember the former things of old, For I am God, and there is no other; I am God, and there is none like Me,10 Declaring the end from the beginning, And from ancient times things that are not yet done, Saying, ‘My counsel shall stand, And I will do all My pleasure,’—12 “Listen to Me, you stubborn-hearted, Who are far from righteousness: (NKJV)

Isaiah is referring to God’s creation in general terms. God may have created everything as he pleased (the foundation), but this does not mean that he programmed human beings to always obey him. A universe that works in that way (filled with programmed robots) would not please him. Above we can read that man can choose to worship false gods and be stubborn-hearted. They are referred to as transgressors. Transgressors of what? Surely the law of God? They are far from being those righteous people who God would have wanted.

Isaiah 14:21 Prepare slaughter for his children BECAUSE of the iniquity of their fathers, Lest they rise up and possess the land, And fill the face of the world with cities.”—24  The Lord of hosts has sworn, saying,“Surely, as I have thought, so it shall come to pass, And as I have purposed, so it shall stand:25 That I will break the Assyrian in My land, And on My mountains tread him underfoot.Then his yoke shall be removed from them, And his burden removed from their shoulders.26 This is the purpose that is purposed against the whole earth, And this is the hand that is stretched out over all the nations.27 For the Lord of hosts has purposed, And who will annul it? His hand is stretched out, And who will turn it back?” (NKJV)

The horrible events that Isaiah is warning about, are due to man’s actions. Isaiah suggests, that unless the children of the sinful fathers are not killed the same would grow up and act in the very same way as their parents and fill the world with cities (and their wickedness). Who else than a Creator could figure this out with certainty, and who else has the authority to do something about it? Apparently God is not pleased with either the fathers or how the bring up their children. What we can read ”will come to pass” above, is not every single detail under the sun, but those things listed in this context.

Jer. 4:27 For thus says the Lord:“The whole land shall be desolate; Yet I will not make a full end.28 For this shall the earth mourn, And the heavens above be black, Because I have spoken. I have purposed and will not relent, Nor will I turn back from it.29 The whole city shall flee from the noise of the horsemen and bowmen.They shall go into thickets and climb up on the rocks.Every city shall be forsaken, And not a man shall dwell in it. (NKJV)

Job 42:2 I know that You can do everything, And that no purpose of Yours can be withheld from You. (NKJV)

Same thing here. It’s about showing that God can do anything he wants, and if he has truly decided to bring something about (like the global flood) it will happen. He might also choose to wait with his decisions depending on mans’ actions.

Eph. 1:7 IN HIM we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace 8 which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, 9 having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure which He purposed in Himself, 10 that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things IN CHRIST, both which are in heaven and which are on earth—IN HIM. 11 IN HIM also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, 12 that we who first trusted IN CHRIST should be to the praise of His glory.13  IN HIM you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation; IN WHOM also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, 14 who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of His glory. (NKJV)

The promises in Eph 1-2 are only tied to those who are IN CHRIST, and we are in Christ only if we believe in him – and naturally show our faith with our deeds. As children of God we have been given the holy Spirit and the promise/guarantee that we will enter the kingdom of God because we belong to the body of Christ. However, this promise is still hinged on the condition of faith/loving God. If we no longer believe or bear fruit (see John 15), we are no longer in Christ. If you get a guarantee receipt you need to read the fine print, and you can’t expect to make use of your receipt if you throw it away. God ”works all things according to the counsel of His will”, but this does not mean he has a desire to force salvation on someone, nor save someone who has turned to living in sin. It’s about his marvelous salvation plan, and the wonderful promises to those who are IN CHRIST.

Verses that show that God’s will does not always happenacts 17

Matt. 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but HE THAT DOETH THE WILL OF MY FATHER which is in heaven.

”He that doeth the will of my Father”? Apparently the Father’s will does not always happen, since Jesus seems to separate those who do the will of his Father from those who do not. If everyone would always do the will of God – whether good or bad – then everyone would enter the kingdom of God, according to this verse.

Matt. 12.50 For WHOSOEVER SHALL DO THE WILL OF MY FATHER which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother. (Mark 3:35)

”Whosoever shall do the will of my Father”? If everyone would always do the will of God – whether good or bad – then the same would be Jesus ”brother, and sister, and mother”. (Meaning universalism).

John 7:17 IF ANY MAN WILL DO HIS WILL, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.

”If any man will do his will?” Apparently Jesus does not believe that everyone always does the will of God.

John 9:31 Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and DOETH HIS WILL, him he heareth.

”If any man—doeth his will”? Again, apparently Jesus does not side with the idea that God’s will always happens. Jesus separates those who worship God and obey him (doeth his will) with those who are SINNERS. This suggests that sinners are not doing the will of God (quite obviously since ”sin” by definition is an action against God’s commandments).

1 John 2:16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.17 And the world passeth away, and the lust thereof: but HE THAT DOETH THE WILL OF GOD ABIDETH FOR EVER. 

”He that doeth the will of God abideth for ever”? If everyone would always do the will of God, then everyone would abide for ever. Since everyone does not get saved according to the Bible, it shows that some people are not doing the will of God, and God’s will does not always happen. Moreover, the previous verse tells us that ”the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world”. No wonder we can read that such things are not of the Father since the things listed are clear sins (of the world). If such worldly things take place, they are obviously against God’s will and ”not of the Father” as John plainly states.

Hebr. 10: 36 For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise (NKJV)

Why must we have endurance/patience? What happens if we lack in patience? Would that result in a scenario where we do not always do the will of God? Would we still receive the promise if we failed to show endurance? The author does not seem to think so. Why would he warn us about something that could never take place?

Col. 4:12 Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.

Ok, and what would happen if Epaphras would not labor fervently for the Colossians in prayers with the aim to make them stand complete in the will of God? Would they stand perfect and complete in the will of God regardless of prayers? Why pray if everyone always performs the will of God at all times?

Mark 13:14“So when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing WHERE IT OUGHT NOT” (let the reader understand), “then let those who are in Judea flee to the mountains. (NKJV)

”Ought not” according to whom? God?

Luke 12:16 Then He spoke a parable to them, saying: “The ground of a certain rich man yielded plentifully.17 And he thought within himself, saying, ‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’ 18 So he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. 19 And I will say to my soul, “Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, drink, and be merry.”’ 20 But God said to him, ‘Fool! This night your soul will be required of you; then whose will those things be which you have provided?’21 “So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.”

Why did God call the rich man ”fool”? Surely it would not be foolish to accomplish God’s will perfectly? This parable seems to be there as a warning, but how could this be if it’s not possible to act in the foolish way that is described in the parable?

Rom. 12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.3 For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.

Apparently Paul does not think it’s a good idea to be conformed to this world, and urges us to renew our minds so that we can learn what is the perfect will of God. This means it’s up to us to start this process. Paul continues to tell his readers what they ”ought not”, which suggests that they might act in an opposite way which is not approved by God.

Luke 18:1 Then He spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart (NKJV)

Jesus does not suggest that only believers ought to pray, but ”men” (can be translated all mankind, or men and women) should always pray and not lose heart. We know that not all men do this, so God’s will does not always happen.

1 Tim. 5:13 And besides they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle but also gossips and busybodies, SAYING THINGS WHICH THEY OUGHT NOT. (NKJV)

So they were saying things which they ought not, according to Paul? Interesting.

Titus 1:10 For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision, 11 whose mouths must be stopped, who subvert whole households, teaching things which they OUGHT NOT, for the sake of dishonest gain. (NKJV)

More people who are saying things which they ought not.

Hebr. 5:12 For though by this time you OUGHT TO BE teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food. (NKJV)

The author of Hebrews clearly does not believe God’s will always happens.

Jam. 3:Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so.

If they ought not to be so, then clearly God’s will does not always happen.

Ephesians 6:6 Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;

Do we have any other option?

Col. 3:23 And whatever you do, do it heartily, as to the Lord and not to men, 24 knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance; for you serve the Lord Christ. 25 But HE WHO DOES WRONG will be repaid for what he has done, and there is no partiality. (NKJV)

”He who does wrong”? In a world where God’s will always happens?

Acts 7:51 Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye.

Luke 7:30 But the Pharisees and lawyers rejected the will of God for themselves, not having been baptized by him. (NKJV)

Resisting the Holy Ghost is resisting God.

word (1)

Acts 13:21 And afterward they desired a king: and God gave unto them Saul the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of forty years.22 And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king; to whom also he gave their testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfil all my will.

In 1 Sam. 8 we can read that God did not think it was a good idea to set up a king for Israel at this time. In fact, he thought it was a very bad idea and warned the Israelites against it. When they were still adamant about the project, God gave in to their wishes. Still, God ended up regretting making Saul to be a king (1 Sam. 15:11), and in 1 Sam. 13:14 we can even read the reason;  ”thou hast not kept that which the Lord commanded thee, clearly showing that Saul did not act according to God’s will. King David did so much better as a King, and even though he did accomplish to be a faithful servant who obeyed God during all his life time we still know there was at least one exception in relation to the matter of Uriah and his wife (1 King. 15:5). That ordeal was evil in the eyes of God (2 Sam. 12:9) and therefore against his will.

Jer. 17:22 Neither carry forth a burden out of your houses on the sabbath day, neither do ye any work, but hallow ye the sabbath day, as I commanded your fathers.23 But they obeyed not, neither inclined their ear, but made their neck stiff, that they might not hear, nor receive instruction.24 And it shall come to pass, if ye diligently hearken unto me, saith the Lord, to bring in no burden through the gates of this city on the sabbath day, but hallow the sabbath day, to do no work therein

Deuteronomy 10:16 Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiffnecked.

More stiff-necked people who refuse to do God’s will, and God is unsure if they will ”hearken” to him.

Ez.  16:26 Thou hast also committed fornication with the Egyptians thy neighbours, great of flesh; and hast increased thy whoredoms, to provoke me to anger.27 Behold, therefore I have stretched out my hand over thee, and have diminished thine ordinary food, and delivered thee unto the will of them that hate thee, the daughters of the Philistines, which are ashamed of thy lewd way.

Why would God be angry at fornication and whoredoms if his will always come to pass? And why does God, due to man’s actions (Israel), deliver them ”unto the will” of their enemy? Why would he separate the will of Israel’s enemy with his own will, as though they would not be one and the same? This procedure certainly sounds like a punishment against Israel for the only reason that they did not obey God.

Is. 48:17 Thus says the Lord, your Redeemer, The Holy One of Israel: “I am the Lord your God, Who teaches you to profit,Who leads you by the way you should go.18 Oh, that you had heeded My commandments! Then your peace would have been like a river, And your righteousness like the waves of the sea.19 Your descendants also would have been like the sand, And the offspring of your body like the grains of sand; His name would not have been cut off Nor destroyed from before Me.” (NKJV)

Why does God exclaim ”Oh, that you had heeded my commandments”? Why all the ”would have been”, had his people obeyed him?

Ps. 143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.

Why this urgent need? Does not God’s will happen if David is not sufficiently taught to do his will?

Lev. 4:22 When a ruler hath sinned, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the Lord his God concerning things which should not be done, and is guilty;23 Or if his sin, wherein he hath sinned, come to his knowledge; he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish:— .27 And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and be guilty;28 Or if his sin, which he hath sinned, come to his knowledge: then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned.

”Things which ought not to be done”? I did not think that was possible in a world where God’s will always happens?

Deuteronomy 8:20 As the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish; BECAUSE ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God.

”Because ye would not be obedient…” That is the reason for perishing.

Jer. 19:5 They have built also the high places of Baal, to burn their sons with fire for burnt offerings unto Baal, which I commanded not, nor spake it, neither came it into my mind:

Jer. 32:35 And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire unto Molech; which I commanded them not, neither came it into my mind, that they should do this abomination, to cause Judah to sin.

Those couple of verses speak for themselves. People sinned severely and caused others to sin, which naturally didn’t even enter God’s mind that they would do. Throwing children in the fire as an offering to Baal is naturally an abomination and why would God force people to commit such a horrible sin?

Jer. 26:13 Therefore now amend your ways and your doings, and obey the voice of the Lord your God; and the Lord will repent him of the evil that he hath pronounced against you.

Ez. 33:11 Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel?

If God’s will always happens, he would not be dependent on man’s actions.

1 Peter 2:15 For such is the will of God that by doing right you may silence the ignorance of foolish men. 16 Act as free men, and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as bondslaves of God. (NASB)

We are asked to not use our freedom as a covering for evil. Peter does not believe God’s will automatically takes place.

1 Peter 3:17 For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil. (NKJV)

But surely doing evil would be equally acceptable if all things happen according to the will of God?

Matt. 23: 47 O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not! + Luke 13:34

Exactly.