Arkiv | juli 2015

Lärdomar om den barmhärtige samariten – inte livslång försörjning åt främlingar

asylsökande 2

Den barmhärtige samariten – gav inte ekonomisk hjälp till ALLA och ALLAS anhöriga resten av deras liv

En del kristna försöker försvara Sveriges extrema massinvandring, och önskemålet att få fortsätta vara hela världens socialbyrå, genom att påminna om liknelsen med den barmhärtige samariten, men vad kan vi utläsa från liknelsen och vad försöker vi medvetet/omedvetet läsa in i den? Startfrågan till Jesus lyder ”vad skall jag göra för att få evigt liv?”, och frågeställaren verkar innerst inne känna till att svaret är ”älska Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv”. Ändå argumenterar han vidare för att försöka snärja Jesus, som förklarar genom en liknelse vem ”min nästa” är – som vi ska vara barmhärtiga mot.

Lukas 10:25 Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?26 Jesus sade till honom: ”Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?” 27 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”29 Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: ”Vem är då min nästa?”30 Jesus svarade:”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. 31 En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. 32 På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. 33 En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. 34 Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 35 Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. 36 Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?” 37 Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus till honom: ”Gå du och GÖR som han.

Jesus nämner att en präst var en av dem som passerade förbi, och som en sådan får man förmoda att han var  Gudstroende. Trots sin tro så var denna präst inte ordets görare eftersom han ignorerade en person som verkligen var i mycket akut nöd och t o m riskerade att dö. Jesus ber oss att agera som samariten i liknelsen eftersom denne visade barmhärtighet och gjorde gott mot sin nästa. Vilka fler detaljer framkommer i liknelsen?:

 1. Det handlar om en plötslig och mycket akut situation gällande en misshandlad och halvdöd person. Inte om en person som har allmänna ekonomiska problem (permanenta eller ej).
 2. De pengar som utbetalas och utlovas handlar om samaritens egna pengar, som han givetvis själv förfogar över och kan lova ut, utan att blanda in andra människors pengar. Han lovar inte mer än han kan hålla!
 3. Samariten kunde själv se skadorna hos personen och dra rimliga slutsatser över vad det skulle kosta att sköta om honom tills han kunde komma på benen igen. Det handlar alltså dels om vård, men även omkostnader för mat och logi.
 4. Det handlar om en temporär hjälp direkt på plats. Samariten tog inte hem personen till sitt eget hem (eller stad) där han utlovade livslång försörjning åt honom och alla hans anhöriga.
 5. Två denarer (romerska silvermynt), som samariten erbjöd, var värda ungefär två dagslöner, med tanke på att arbetarna i Matteus 20:1-16 tjänade en denar/dag. Han lovade att betala mer i det fall summan inte skulle räcka, men man får förmoda att två denarer ändå låg i närheten av den troliga slutsumman eftersom det var just så mycket som erbjöds. Det känns troligare att samariten snarare betalade värdshusvärden extra mycket för att vara på den säkra sidan. Man får vidare förmoda att samariten verkligen hade så mycket pengar som han viftade med, för inte lär väl Jesus ut i liknelsen att vi ska lova bort pengar vi inte har? Om värdshusvärden skulle vilja ha ytterligare en denar utav samariten efter vårdtidens slut så skulle det vara pinsamt om samariten skamset måste tillstå att han inte har möjlighet att betala extrasumman – trots tidigare löfte!
 6. Antal personer som den barmhärtige samariten hjälpte var EN. Därför borde liknelsen inte ses som en uppmuntran till att vissa medborgare har ett försörjningsansvar för andra folk, och framför allt inte resten av deras liv.
 7. Den barmhärtige samariten knackade inte runt hos andra människor som han manade att hjälpa till även om det skulle orsaka ekonomiska problem för andras hushåll.
 8. Samariten lovade inte att stå för den misshandlade personens privata ekonomi efter vårdtidens slut, och framför allt inte att försörja honom livet ut. Inte heller lovade han att försörja personens fru, barn, föräldrar, etc, vare sig tillfälligt eller livet ut.
 9. Den barmhärtige samariten hjälpte den misshandlade personen av egen fri vilja, och inte av tvång.

Sen kan man förstås dra orimliga slutsatser och hamna i olika diken om man bestämt sig för att missförstå liknelsen. Bara för att samariten hjälpte EN person i liknelsen utesluter förstås inte att han skulle agerat likadant om det var två personer som råkat illa ut, men hur hade utfallet varit om det var 10 eller 20? Tänk om dessa 10-20 personerna dessutom inte var skadade men däremot hade en avsevärt lägre levnadsstandard än samariten? Skulle han ändå ha kravet på sig att ta med allihop till ett härbärge där han lovar ägaren full ersättning för alla utlägg – så länge som behövs för att deras levnadsstandard ska likna hans egen? Det kanske även vore förmätet att titta i sin portmonnä för att se om han skulle ha råd med allt detta – räcker pengarna för 5 personer eller alla 20? – för det kanske vore cyniskt och resultera i att han placerar människor i ”vi och dem”? Vad skulle sedan hända när han måste bekänna för ägaren att han inte har råd att infria sitt löfte om full betalning? Eller skulle han helt enkelt ta ett lån för att betala? Men vad händer då om han träffar på ännu fler människor som lever under avsevärt sämre levnadsförhållanden än han själv? Ska han då ta ännu fler lån, samt be alla familjemedlemmar att arbeta längre och hårdare? Är huvudsaken att tanken är god, även om man inte baserar sitt agerande på verkligheten?

När vi hjälper vår nästa borde det handla om en ansvarsfull bedömning angående de egna möjligheterna att hjälpa beroende på tillståndet i den egna ekonomin. Om vi exempelvis har ett försörjningsansvar för andra personer i vårt hushåll så borde vi ta höjd för detta, samt för andra utgifter som vi vet att vi måste hantera på kort eller lång sikt. Vidare borde det vara en självklarhet att försöka hjälpa så många som möjligt med den summa som vi kan avvara, samt se till att det verkligen handlar om de som är mest nödlidande eftersom vi inte kan hjälpa ALLA. Jesus utrotade inte fattigdomen under sin tid (”de fattiga har ni alltid hos er”), och idag har vi heller ingen samlad förmåga att utrota all fattigdom överallt trots att vi på vår planet valt att spendera hur mycket pengar som helst på exempelvis rymdforskning och sökande efter liv på andra planeter och galaxer. Om flera personer samtidigt behöver ekonomisk hjälp så kanske det inte står i vår makt att hjälpa dem allihop, men vi kan hjälpa några.

Prov. 3:27 Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den.28 Säg inte till din nästa: ”Kom tillbaka senare, i morgon skall jag ge dig”, fastän du kunde hjälpa genast.

Idag hittar vi främst drabbade människor i flyktingläger, men det går förstås att hitta människor i djupaste nöd bara genom att ta en promenad på några gator en sen kväll i ett olyckligt land. De flesta av dem har inga som helst möjligheter att betala människosmugglare stora pengar för att få hjälp att ta sig genom Europa till Sverige som lockar med livslång försörjning för dem och deras anhöriga. Den allra dyraste formen av hjälp, som endast kommer några få tillgodo, och som orsakar stora integrationsproblem, ökad kriminalitet, ökad arbetslöshet och allmän utarmning av vår välfärd, ja det är utan tvekan den massinvandringsväg som Sverige valt. Då handlar det nästan aldrig om akuta nödlägen utan snarare om ett sökande efter ett bekvämare liv i Sverige – som också kan komma alla ens anhöriga till del. Få människor missunnar andra ett bekvämare liv, men Sveriges asylpolitik resulterar i att andra (mycket mer nödställda) blir utan hjälp, och dessutom kollapsar välfärden när få människor bidrar till systemet medan fler och fler utnyttjar samma system. När så även Sverige blivit utarmat och bankrupt så kan vi definitivt inte hjälpa några fler, och det finns risk att de allra rikaste flyr till ett av våra grannländer – som alla har en mer ansvarsfull migrationspolitik.

Det är ingen synd enligt Bibeln att låna ut pengar, men däremot är det en stor börda att stå i skuld till någon så därför bör man givetvis göra allt för att undvika att hamna i en sådan situation. Programmet Lyxfällan i TV3 har lärt oss att inte leva över våra tillgångar och att man får en sund ekonomi om man prioriterar rätt och HÅLLER BUDGET. Om man måste ta lån på lån för att budgeten ska gå ihop så är det något som är ordentligt fel. Även när det gäller en statsbudget så måste man förstås tänka på inkomster, utgifter, och framtida förpliktelser såsom utbetalning av pensioner och a-kassa till allt fler människor.

Ett par saker som Bibeln lär ut:

 • Man ska hålla det man lovar (och därför inte lova för mycket)
 • Man ska undvika att sätta sig i skuld om man kan

Dessa två lärdomar hör ofta ihop. Om Sverige vill rädda världen genom att exempelvis skänka 1,5 miljarder till ”Palestina”, låna ut 1 miljard till Ukraina, satsa 30 miljoner på miljöprojekt i Karibien, (etc, etc) OCH samtidigt fortsätta att ha skyhög massinvandring, så räcker det inte längre med ännu högre skatter och större lån eftersom vi satt sprätt på pengar vi inte har och lovat enormt mycket mer än vi kan hålla. Det är inte rätt att locka hit tiotusentals människor varje år genom att lova dem livslång försörjning, och sedan i framtiden ta tillbaka löftena och erkänna att vi inte kan hjälpa till mer eftersom skattebetalarna går på knäna och inte kan producera den intäkt som behövs. Bibeln lär inte ut att det är en ynnest att sätta sitt hushåll eller sitt land i pant då man så gärna vill hjälpa andra för att vara en rättrogen godhetsapostel. I det Gamla Testamentet handlar det snarare om en rimlig hjälp såsom tiondegivande, lämna delar av skörden åt fattiga samt hjälpa endast om man har ekonomiskt utrymme för det. Bibeln varnar för att ge handslag, och i Ordspråksboken så kan vi t o m läsa att vi bör kräva pant när det gäller främlingar (ska läsas med Israel som utgångspunkt och på individnivå). Förmodligen beror det på den extra säkerhet som det ger eftersom ingen har råd att sprida pengar vind för våg och hjälpa ALLA främlingar ALLA gånger ÖVERALLT.

Ord. 11:15 Den som går i borgen för en främling råkar illa ut, den som hatar att ge handslag är trygg.

Ord. 6:1 Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag åt en främling, 2 om du har blivit snärjd genom dina ord och fångad genom din muns tal, 3 gör då detta, min son, för att rädda dig, eftersom du har kommit i din nästas våld: Gå och ödmjuka dig och lämna honom ingen ro,

Ord. 17:18 Utan förstånd är den som ger handslag och går i borgen för sin nästa.

Ord. 20:16 Tag hans kläder, när han går i borgen för en annan, kräv pant när det gäller främlingar.

Ord. 27:13 Tag hans kläder, när han går i borgen för en annan, kräv pant då det gäller en främling.

Det är en välsignelse att kunna hjälpa när man har kapacitet att göra så. Man kanske inte har möjlighet att själv starta projekt, sprida evangelium och ge bidrag på plats i andra länder, men då kan man i stället stödja ekonomiskt och hjälpa till med förböner. Alla kan göra något och alla behövs.

Tidigare artikel om den barmhärtige samariten.

Den som bryter mot ett enda bud är skyldig till ALLA Guds bud?

Proverbs 3

Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt (Jak. 2:10)

”For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all” (KJV)

Den här versen ska inte tolkas som att vi brutit mot alla Guds bud om fallet är att vi endast brutit mot ett av buden exempelvis ”Du skall icke ljuga”. Om en person ljugit så kan man inte påstå att han även automatiskt mördat, begått äktenskapsbrott, stulit, etc, för det vore helt enkelt inte sant. Däremot är personen – oavsett vilket bud han brutit – en LAGÖVERTRÄDARE, vilket jag absolut tror är Jakobs poäng. Man är ingen mördare förrän man faktiskt mördat, man är ingen tjuv förrän man faktiskt stulit och man är inte otrogen förrän man faktiskt vänsterprasslat. Inom dessa överträdelser inkluderas även att hata någon eftersom detta jämställs med att mörda, att se på någon för att (med syfte att…) lusta, samt att vara arg på någon utan orsak. Om någon menar att man man är en mördare och en äktenskapsbrytare för att man ljugit borde det gå att sätta namn på VEM man i så fall mördat och/eller vänsterprasslat med, samt NÄR exakt detta inträffade.

Oavsett om det handlar om små/stora synder, eller få/många synder så gör det oss alltså till skyldiga lagöverträdare eftersom vi har misslyckats med att lyda Guds lag. En synd gör att vi brutit lagen och lite surdeg syrar hela degen! Detta leder till att vi antingen måste sona för våra överträdelser eller hoppas på att någon med auktoritet över lagen frikänner oss. Tack och lov har Jesus Kristus all makt och frikänner oss på villkor att vi omvänder oss! Idag handlar det inte om judarnas lag (drygt 600 st.) som gällde under Mose tid, utan det handlar kortfattat om att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Lyder vi detta dubbla kärleksbud har vi uppfyllt hela lagen. Det indikerar Jakob själv i verserna innan (samt Paulus):

Jak. 2:Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Rom. 13:8 Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.

Vi handlar alltså rätt om vi uppfyller den konungsliga lagen, och vi handlar fel samt syndar om vi inte gör det. Säger Jakob verkligen här att vi människor är för alltid fastbundna vid det senare alternativet? Dessa verser kommer efter v.10:

Jak. 2:11 Han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du skall inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott, men mördar, är du en brottsling. 12 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

Här säger Jakob svart på vitt att det finns ett alternativ som heter att vi INTE begår äktenskapsbrott om vi exempelvis mördar – men däremot att vi likväl är brottslingar oavsett vilket av dessa bud vi bryter. Detta visar att han inte påstår i v. 10 att vi automatiskt bryter mot alla bud om vi bryter mot ett. Men att bryta ett enda bud gör att vi smutsat ner oss och är i behov av en Frälsare. Vidare fortsätter Jakob direkt med att uppmana sina läsare att ”tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag”, vilket borde innebära att han verkligen tror de har kapacitet att göra just detta.

När vi bryter mot lagar så kanske det hjälper oss lite grand att tänka på VEM vi har utfört lagöverträdelsen (synden) emot. Om vi exempelvis ljugit för ett barn så är det illa, men barnet har ingen auktoritet att verkställa en dom mot dig och sätta dig i fängelse. Inte heller har en fru/make eller en släkting makt att utfärda ett fängelsestraff om du syndat mot dem. Det är mycket värre om du utför lagöverträdelser mot en person med makt över rättsväsendet. Att bli påkommen med lögn mot en polis, åklagare eller domare är allvarligare eftersom de besitter olika grader av makt över dig. Att synda inför Gud är alltså det grövsta man kan göra, men bara om det finns ett alternativ att INTE synda mot honom. Finns inga val så kan vi ju inte hjälpa att vi väljer den enda vägen som står till buds.

Om vi därför var födda med en arvsynd så skulle det inte finnas något alternativ för oss att leva syndfritt, och därför vore Gud ingen rättfärdig domare om han ändå ville belägga oss med straff för något vi omöjligt kan undvika att göra. Inte ens en normal sekulär domstol skulle utfärda straff mot någon som de vet har en dokumenterad mental funktionsnedsättning som resulterar i att personen i fråga omöjligt kan kontrollera sitt beteende. Det skulle inte ens en kallhamrad ateist anse vara en rättvis dom.

Säger Jakob i sitt brev att vi omöjligt kan leva utan synd?faith 2

Lär oss verkligen Jakob att vi kan glömma idén att försöka leva rättfärdigt eftersom vi definitivt kommer att misslyckas inom timmar eller max några dagar? Lär han ut att det är fullständigt normalt även för kristna att synda och att vi vore högmodiga om vi skulle påstå att vi kan leva rent och vara Jesus trogna? Jakob lär ut precis motsatsen i sitt brev. ”Lägg bort all orenhet” är hans budskap, och om vi lyckas få en syndare att vända om frälser vi hans själ från DÖDEN. Jakob uttrycker att vi borde vara fullkomliga, utan brist i något avseende. Om vi inte kan tygla vår tunga så är vår gudstjänst ingenting värd.

Jak. 1:4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 12 Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. 14 Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. 15 När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16 Bedra inte er själva, mina älskade bröder.—21 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. 23 Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, 24 och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. 25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.26 Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd.

Jak. 2:14 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? 15 Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen16 och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? 17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.18 Nu säger kanske någon: ”Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. 19 Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. 20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. 23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. 25 Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? 26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.

Jak. 3: 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.—13 Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. 14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. 15 En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. 16 Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont.

Jak. 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. —7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

Jak. 5:15 Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. 16 Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. 19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka,20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.

Jesus Christ holds the SCEPTER OF RIGHTEOUSNESS as God in flesh

sceptreHebrews 1:8 But unto the Son he saith, Thy throne, O GOD, is for ever and ever: A SCEPTRE of righteousness is the SCEPTRE of thy kingdom (KJV)

”Scepter” in the New Testament is a translation from the Greek word rhabdos (Strong’s 4464) which could also be translated as rod or staff.

”Scepter” in the Old Testament is a translation from the Greek word shebet (Strong’s 7626), and can also be translated as per above or as ”tribe” or ”clan”. Other synonymous words for ”rod” in the OT is matteh (Strong’s 4294) and choter (Strong’s 2415).

A scepter is a special staff/rod carried by a king or a high official, and in our past it was used as a token of authority and power of the king. Scepters are similar to a shepherd’s rod, except they are much fancier and way more valuable. Christ is told to have a kingdom, and his symbolic scepter is told to be of ”righteousness”. Righteousness is doing what is right, just, pure and pleasing to God, and this means that the Lord Jesus will be totally fair and govern his kingdom righteously.

Below we can find some interesting verses where ”scepter”, and also ”rod” or ”staff” are mentioned.

New Testament (KJV)

Aaron’s rod was one of a kind. It was a sign of authority and power:

Heb. 9:4 Which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron’s rod that budded, and the tables of the covenant;

Compare the below verse with Jacob’s prophesy in Gen. 49:10, to which the author of Hebrews is referring. It’s interesting that Jacob is said to have been leaning upon the top of his staff when he prophesied about the scepter not leaving Judah until Shiloh comes;”The sceptre shall not depart from Judah—”:

Heb. 11:21 By faith Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph; and worshipped, leaning upon the top of his staff

The disciple John saw an extended version of the vision of the future-coming scepter that both Jacob and Balaam saw much earlier in the OT (see further down below). The book of Revelations mentions a man-child who was to rule the nations with a rod of iron, and there are many more descriptions of Jesus Christ:

Rev. 2:25 But that which ye have already hold fast till I come.26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:27 And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.28 And I will give him the morning star.

Rev. 11:1 And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein.

Rev. 12:5 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and to his throne.

Rev. 19:11 And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war.12 His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns; and he had a name written, that no man knew, but he himself.13 And he was clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God.14 And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.15 And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.16 And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King Of Kings, And Lord Of Lords.17 And I saw an angel standing in the sun; and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God;

Old Testament (NKJV) – using the word shebetdove 2

Below is Jacob’s prophesy about the last days concerning Judah. Jacob (Israel) was prophesying over each of his twelve sons and he places the scepter in Judah’s hands. Jacob was speaking of the lineage from which the Messiah would come. The scepter, the sign of power and dominion shall not depart from Judah, Nor a lawgiver from between his feet, Until Shiloh (rest/peace) comes;  And to Him shall be the obedience of the people”. People were apparently supposed to be obedient to the one holding the scepter or this ”Shiloh” who is understood to be the Messiah. The prophesy also suggests that people can trust that the scepter will at least remain in Judah until his arrival. (There is no mention of what will take place after his coming.) From David’s time until the exile, the scepter as always been in Judah. The Roman empire affected the area at the time of the birth of Jesus, and in him both the priesthood and the kingship would be synchronized. Around the time of his death the Jews suggested ”We have no king but Caesar” (John 19:15).

We also recognize more descriptions of the son of man (Jesus Christ) from Revelations:

Gen. 49:“Judah, you are he whom your brothers shall praise; Your hand shall be on the neck of your enemies; Your father’s children shall bow down before you.9 Judah is a lion’s whelp; From the prey, my son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion; And as a lion, who shall rouse him?10 The scepter shall not depart from Judah, Nor a lawgiver from between his feet,Until Shiloh comes; And to Him shall be the obedience of the people.11 Binding his donkey to the vine, And his donkey’s colt to the choice vine, He washed his garments in wine, And his clothes in the blood of grapes.12 His eyes are darker than wine, And his teeth whiter than milk.

Balaam gave numerous prophesies about a star that would come out of Jacob who among other things would be brought out of Egypt.

Numbers 24:1 Now when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he did not go as at other times, to seek to use sorcery, but he set his face toward the wilderness. 2 And Balaam raised his eyes, and saw Israel encamped according to their tribes; and the Spirit of God came upon him.3 Then he took up his oracle and said:“The utterance of Balaam the son of Beor,The utterance of the man whose eyes are opened,4 The utterance of him who hears the words of God,Who sees the vision of the Almighty,Who falls down, with eyes wide open:5 “How lovely are your tents, O Jacob! Your dwellings, O Israel!6 Like valleys that stretch out, Like gardens by the riverside, Like aloes planted by the Lord,Like cedars beside the waters.7 He shall pour water from his buckets, And his seed shall be in many waters.“His king shall be higher than Agag, And his kingdom shall be exalted.8 “God brings him out of Egypt; He has strength like a wild ox; He shall consume the nations, his enemies; He shall break their bones And pierce them with his arrows.9 ‘He bows down, he lies down as a lion; And as a lion, who shall rouse him?’“Blessed is he who blesses you, And cursed is he who curses you.”—17 “I see Him, but not now;I behold Him, but not near; A Star shall come out of Jacob; A Scepter shall rise out of Israel, And batter the brow of Moab, And destroy all the sons of tumult. 18 “And Edom shall be a possession; Seir also, his enemies, shall be a possession,While Israel does valiantly.19 Out of Jacob One shall have dominion, And destroy the remains of the city.”

Hosea 11:1 “When Israel was a child, I loved him, And out of Egypt I called My son.

Matt. 2:13 Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, “Arise, take the young Child and His mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word; for Herod will seek the young Child to destroy Him.”14 When he arose, he took the young Child and His mother by night and departed for Egypt,15 and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, “Out of Egypt I called My Son.

In the book of Esther we find an interesting story involving a king’s scepter. The queen Esther wanted to speak to the powerful king about an urgent matter and she hoped to find favor in his site so that she could continue to live, despite approaching him without first being asked for. The king chose to do his part, holding out his scepter, and Esther did her part by touching the top of it. This fortunate combination meant that Esther would get life instead of death. In comparison, we may all approach the throne of God without fear, because his son Jesus Christ always has his scepter extended to us. Our job is to repent from our sins to become cleansed and righteous:

Esther 4:11 ”All the king’s servants and the people of the king’s provinces know that any man or woman who goes into the inner court to the king, who has not been called, he has but one law: put all to death, except the one to whom the king holds out the golden scepter, that he may live. Yet I myself have not been called to go in to the king these thirty days.”

Esther 5:2 So it was, when the king saw Queen Esther standing in the court, that she found favor in his sight, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther went near and touched the top of the scepter.

Ps. 45 is introduced with this information: ”The Glories of the Messiah and His Bride To the Chief Musician. Set to “The Lilies.”A Contemplation of the sons of Korah. A Song of Love”. Psalms/songs in the Bible do not contain any kind of falsehood, but we must be prepared for a certain extent of poetic expressions, comparisons, analogies and metaphors which are not supposed to be understood literally. This particular song seems to be talking about an earthly king, with comparisons with a heavenly king and God himself. V. 45:6 is the source of the famous expression in Heb. 1:8, where God (the Father) is talking to God (the son). Since the long and detailed expression is about God the son in Heb. 1, it is also about God in Ps. 45. We can see references to the Messiah also in Ps. 45 – someone being on the right hand side, a mighty one, being the most fair, riding with righteousness, being anointed with oil, being worshiped, praised, etc. (Read my article about Heb. 1:8 here.):

Ps. 45:1 My heart is overflowing with a good theme; I recite my composition concerning the King;
My tongue is the pen of a ready writer.2 You are fairer than the sons of men; Grace is poured upon Your lips; Therefore God has blessed You forever.3 Gird Your sword upon Your thigh, O MIGHTY ONE,With Your glory and Your majesty.4 And in Your majesty ride prosperously because of truth, humility, and righteousness; And Your right hand shall teach You awesome things.5 Your arrows are sharp in the heart of the King’s enemies; The peoples fall under You.6 Your throne, O God, is forever and ever; A scepter of righteousness is the scepter of Your kingdom.You love righteousness and hate wickedness; Therefore God, Your God, has anointed You With the oil of gladness more than Your companions.—11 So the King will greatly desire your beauty; Because He is your Lord, worship Him.—17 I will make Your name to be remembered in all generations; Therefore the people shall praise You forever and ever.

Note Ps. 45:7 about joy ”Therefore God, Your God, has anointed You With the oil of JOY NASB, and compare with Hebrews again:

Heb. 12:2 Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the JOY that was set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God

John 3:29 He who has the bride is the bridegroom; but the friend of thebridegroom, who stands and hears him, rejoices greatly because of the bridegroom’s voice. Therefore this joy of mine is fulfilled.

Is. 61:10 I will greatly rejoice in the Lord, My soul shall be joyful in my God; For He has clothed me with the garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness, As a bridegroom decks himself with ornaments, And as a bride adorns herself with her jewels.

”It despises the scepter of my son” according to a prophesy of Ezekiel:

Ez. 21:8 Again the word of the Lord came to me, saying, 9 “Son of man, prophesy and say, ‘Thus says the Lord!’ Say:A sword, a sword is sharpened And also polished!10 Sharpened to make a dreadful slaughter, Polished to flash like lightning! Should we then make mirth? It despises the scepter of My son, As it does all wood.—13 “Because it is a testing, And what if the sword despises even the scepter? The scepter shall be no more,”says the Lord God.14 “You therefore, son of man, prophesy, And strike your hands together. The third time let the sword do double damage. It is the sword that slays,The sword that slays the great men, That enters their private chambers.

ros (1)Old Testament  (NKJV) – using the word matteh

There was a lot of focus on the rod that Moses (and Aaron) used during Exodus. Moses had great use for it when he showed others the power of God, and proved that he himself had been given authority to be the leader of the Israelites on their journey:

Ex. 4:1 Then Moses answered and said, “But suppose they will not believe me or listen to my voice; suppose they say, ‘The Lord has not appeared to you.’”2 So the Lord said to him, “What is that in your hand?”He said, “A rod.3 And He said, “Cast it on the ground.” So he cast it on the ground, and it became a serpent; and Moses fled from it. 4 Then the Lord said to Moses, “Reach out your hand and take it by the tail” (and he reached out his hand and caught it, and it became a rod in his hand),5 “that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you.”8 “Then it will be, if they do not believe you, nor heed the message of the first sign, that they may believe the message of the latter sign. 9 And it shall be, if they do not believe even these two signs, or listen to your voice, that you shall take water from the river and pour it on the dry land. The water which you take from the river will become blood on the dry land.”

Ex. 7:19 Then the Lord spoke to Moses, “Say to Aaron, ‘Take your rod and stretch out your hand over the waters of Egypt, over their streams, over their rivers, over their ponds, and over all their pools of water, that they may become blood. And there shall be blood throughout all the land of Egypt, both in buckets of wood and pitchers of stone.

Ex. 14:16 But lift up your rod, and stretch out your hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea.

Num. 20:Then the Lord spoke to Moses, saying, Take the rod; you and your brother Aaron gather the congregation together. Speak to the rock before their eyes, and it will yield its water; thus you shall bring water for them out of the rock, and give drink to the congregation and their animals.”So Moses took the rod from before the Lord as He commanded him.

Each tribe also had rods, but their rods cannot be compared with the rod that Moses possessed:

Num. 17:2“Speak to the children of Israel, and get from them a rod from each father’s house, all their leaders according to their fathers’ houses—twelve rods. Write each man’s name on his rod.

Jonathan was involved in a dramatic story where he dipped his rod into honey in order to eat from it:

1 Sa 14: 26 And when the people had come into the woods, there was the honey, dripping; but no one put his hand to his mouth, for the people feared the oath. 27 But Jonathan had not heard his father charge the people with the oath; therefore he stretched out the end of the rod that was in his hand and dipped it in a honeycomb, and put his hand to his mouth; and his countenance brightened. 28 Then one of the people said, “Your father strictly charged the people with an oath, saying, ‘Cursed is the man who eats food this day.’” And the people were faint.—42 And Saul said, “Cast lots between my son Jonathan and me.” So Jonathan was taken. 43 Then Saul said to Jonathan, “Tell me what you have done.”And Jonathan told him, and said, “I only tasted a little honey with the end of the rod that was in my hand. So now I must die!”

A psalm by David replete with references to the Messiah Jesus Christ, such as ”The Lord said to my Lord”. Jesus Christ is called Lord of Lords and he is a priest forever, just like it says in Heb. 7:21-24. It is out of Zion from where the rod of strength will come. :

Ps. 110:1 The Lord said to my Lord, “Sit at My right hand, Till I make Your enemies Your footstool.”2 The Lord shall send the rod of Your strength out of Zion. Rule in the midst of Your enemies!3 Your people shall be volunteers In the day of Your power; In the beauties of holiness, from the womb of the morning, You have the dew of Your youth.4 The Lord has sworn And will not relent,“You are a priest forever According to the order of Melchizedek.”The Lord is at Your right hand; He shall execute kings in the day of His wrath.6 He shall judge among the nations, He shall fill the places with dead bodies, He shall execute the heads of many countries.

Heb. 7:21 (for they have become priests without an oath, but He with an oath by Him who said to Him: “The Lord has sworn And will not relent, ‘You are a priest forever According to the order of Melchizedek’”),—24 But He, because He continues forever, has an unchangeable priesthood.

Old Testament (NKJV) using the word choter 

A rod shall come forth out of the stem of Jesse (king David’s father), and a branch shall grow out of his roots. The Messiah would come from king David’s blood line:

Is. 11:1 There shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots.

150 things we must DO to get saved, and the myth of salvation by FAITH ALONE

gräva”Ye see then how that BY WORKS a man is JUSTIFIED, and NOT by faith only” – Ja. 2:24

You will sometimes hear that we do not need to do anything at all to be saved apart from just having faith in God, because Jesus did all the rest for us. Some will even tell you that the salvation formula is ”Faith + nothing = salvation”.  The Bible, however, tells us that we must show our faith by doing good works – and without serving two masters. There is no salvation unless there is true REPENTANCE, which does not mean ”oops!”, but is a total change of heart where you confess your sins, make a complete u-turn and start walking in the light with Jesus. Faith without works is dead. Below are not really 150 different things we must do, but at least 150 verses which describe things we must do. All can be wrapped up in the one commandment ”love God with all your heart and your neighbor as yourself”. 

In order to be saved, the Bible tells you to … (NKJV if nothing else stated):

 1. ABIDE IN JESUS, to get eternal life – 1 John 2:24-25,28
 2. ABIDE IN JESUS, in order to not sin and to know him – 1 John 3:6
 3. ABIDE IN JESUS, so that he will abide in you, and you will not be thrown in the fire – John 15:4-7
 4. ABIDE IN THE DOCTRINE OF CHRIST and do not transgress it, in order to have God – 2 John 1:9
 5. ABSTAIN FROM FLESHLY LUSTS, which war against the soul – 1 Pet 2:11
 6. AGREE WITH YOUR ADVERSARY quickly, lest he delivers you to the judge – Matt. 5:25
 7. ACKNOWLEDGE THE SON, to have the Father – 1 John 2:23
 8. BE A DOER OF THE LAW, to be justified – Rom. 2:13-14
 9. BE A DOER OF THE WORD AND NOT A HEARER ONLY, to not deceive yourself – Ja. 1:22
 10. BE A FAITHFUL SERVANT OF THE LORD, in order to enter into the joy of the Lord and not be cast into the outer darkness – Matt. 25:23,30
 11. BE A HOLY AND UNDEFILED TEMPLE, in order to not be destroyed – 1 Cor. 3:16-17
 12. BE A PEACEMAKER, in order to be called a child of God – Matt. 5:9
 13. BE A SLAVE TO GOD, to be set free from sin, and to get everlasting life – Rom. 6:22
 14. BE CONVERTED AND BECOME LIKE LITTLE CHILDREN, in order to enter the kingdom of heaven – Matt. 18:3
 15. BE DILIGENT, to present yourself approved to God – 2 Tim. 2:15
 16. BE DILIGENT TO ENTER THE REST, lest you fall due to disobedience – Hebr. 4:11
 17. BE DILIGENT TO MAKE YOUR ELECTION SURE, to get an entrance into the everlasting kingdom – 2 Pet. 1:10-11
 18. BE GENTLE TO ALL, able to teach, patient, in humility correcting those who are in opposition, to be granted repentance and be a servant of the Lord – 2 Tim. 2:24-25
 19. BE HUMBLE, to get grace – Ja. 4:6
 20. BE LED BY THE SPIRIT, in order to not be under the law – Gal. 5:18
 21. BE OBEDIENT TO GOD, in order to be righteous and a slave to God instead of sin – Rom. 6:16
 22. BE PATIENT AND AVOID THE MARK OF THE BEAST, to keep your name in the book of life – Rev. 16:2, Rev. 13:8-10
 23. BEAR GOOD FRUIT, to not be cut down and thrown in the fire – Matt. 7:19
 24. BEAR FRUIT WORTHY OF REPENTANCE, to not be thrown into the fire – Matt. 3:8-10, John 15:2
 25. BEAR ONE ANOTHER’S BURDENS, to fulfill the law of Christ – Gal. 6:2
 26. BELIEVE THAT JESUS IS THE ”I AM”, to not die in your sins – John 8:24-25, 28, 58
 27. BEWARE, LEST YOU ALSO FALL FROM YOUR OWN STEADFASTNESS, being led away with the error of the wicked – 2 Pet. 3:17
 28. BRIDLE YOUR TONGUE, to not deceive your heart and be in a useless religion – Ja. 1:26
 29. CALL ON THE NAME OF THE LORD, to be saved – Rom. 10:13
 30. CLEANSE YOURSELF, in order to be a vessel of honor and sanctified – 2 Tim. 2:21
 31. CONTINUE IN THE HOLY SCRIPTURES, which enables you to be wise for salvation – 2 Tim. 3:14-15
 32. CONTINUE IN THE FAITH, GROUNDED AND STEADFAST, so that Jesus will present you as holy and blameless in his sight – Col. 1:22-23
 33. CONFESS JESUS BEFORE MEN – so that Jesus will confess you before the Father – Matt. 10:32
 34. CONFESS THAT JESUS IS CHRIST AND HAS COME IN THE FLESH, in order to not be of Antichrist’s spirit and be a deceiver – 1 John 4:2-3, 2 John 1:7
 35. CONFESS THAT JESUS IS THE SON OF GOD, in order to abide in God – 1 John 4:15
 36. CONFESS WITH YOUR MOUTH the Lord Jesus, in order to be saved – Rom. 10:9-10
 37. COME TO THE LIGHT and expose your deeds, to be a person who does the truth – John 3:21
 38. COMPETE FOR THE PRIZE, to obtain an imperishable crown – 1 Cor. 9:25
 39. COMPETE ACCORDING TO THE RULES, in order to be crowned, and BE FIRST in order to partake of the crops – 2 Tim. 2:5-6
 40. CONTINUE IN GOD’S GOODNESS, in order to not be cut off from the olive tree – Rom. 11:2
 41. DENY YOURSELF, TAKE UP YOUR CROSS AND FOLLOW JESUS, in order to come after him and be his disciple – Mark. 8:34, Luke 14:27
 42. DO ALL THINGS WITHOUT COMPLAINING AND DISPUTING, so that you may become blameless and a child of God without fault – Phil. 2:14-15
 43. DO NOT TAKE AWAY FROM THE BOOK OF THIS PROPHESY, or God will take away your part of the book of life and from the holy city – Rev. 22:18-19
 44. DO NOT LIVE IN AN UNRIGHTEOUS WAY, or you will be affected by God’s wrath – Rom. 1:18
 45. DO NOT TURN THE GRACE OF GOD INTO LEWDNESS, to not be condemned – Juda 1:4
 46. DO NOT BE a fornicator, an unclean person or covetous man, in order to inherit the kingdom of God – Eph. 5:5
 47. DO HIS COMMANDMENTS, to get the right to the tree of life and be able to enter through the gates into the city – Rev. 22:14
 48. DO GOOD, in order to be resurrected to life – John 5:29
 49. DO GOOD, be rich in good works, ready to give/share, that you may lay hold on eternal life – 1 Tim. 6:18-19
 50. DO GOOD DEEDS with patience, to get eternal life – Rom. 2:6-8
 51. DO GOOD WORKS, in order to be righteous/justified and not have a dead faith – Ja. 2:14-26
 52. DO GOOD WORKS and be righteous, in order to inherit the kingdom of God, like give food/drink, provide shelter for strangers, clothe the naked, visit the sick/prisoners, etc – Matt. 25:34-36
 53. DO THE THINGS THAT JESUS SAYS, in order to not fall – Matt. 7:24-27
 54. DO THE WILL OF GOD, to be Jesus’ brother, sister and mother – Matt. 12:50, Mark 3:35
 55. DO THE WILL OF THE FATHER, in order to enter the kingdom of heaven – Matt. 7:21
 56. DO THE WILL OF GOD, to receive the promise – Hebr. 10:36
 57. DO THE WILL OF GOD, in order to abide for ever – 1 John 2:17
 58. DO THE WILL OF GOD, in order to be heard by him – John 9:31
 59. DO TO OTHERS WHATEVER YOU WANT THEM TO DO TO YOU, in order to fulfill the Law – Matt. 7:12
 60. DO WHATEVER JESUS COMMANDS, in order to be his friend – John 15:14
 61. DISCIPLINE YOUR BODY AND BRING IT INTO SUBJECTION, lest you might become disqualified – 1 Cor. 9:27
 62. DEPART FROM INIQUITY, in order to be known by God – 2 Tim. 2:19
 63. DRINK OF THE WATER GIVEN BY JESUS, to store a fountain of water springing up into everlasting life – John 4:14
 64. EAT THE FLESH OF THE SON OF MAN AND DRINK HIS BLOOD, to be raised up at the last day and get eternal life – John 6:53-56
 65. ENDURE TO THE END, to be saved – Matt. 24:13, Matt. 10:22
 66. ENDURE, AND DO NOT DENY JESUS, in order to reign with him and to not be denied by him – 2 Tim. 2:12
 67. ENDURE TEMPTATION, in order to be approved and to get the crown of life – Ja. 1:12
 68. ENTER BY THE NARROW GATE , to avoid the way that leads to destruction – Matt. 7:13
 69. EXAMINE YOURSELF whether you are in the faith, in order to not be disqualified – 2 Cor. 13:5
 70. FEAR GOD AND WORK RIGHTEOUSNESS, in order to be accepted by him – Acts 10:35
 71. FEAR GOD AND DO NOT BE HAUGHTY, in order to be spared – Rom. 11:20-21
 72. FIGHT THE GOOD FIGHT, and lay hold on eternal life – 1 Tim. 6:12
 73. FIGHT THE GOOD FIGHT, FINISH THE RACE, KEEP THE FAITH and LOVE HIS APPEARING, to get the crown of righteousness – 2 Tim. 4:7-8
 74. FOLLOW JESUS, in order to get eternal life – John 10:27-28
 75. FORGIVE YOUR BROTHER, so that the Father will forgive you – Mark. 11:25, Matt. 6:14-15, Matt. 18:35
 76. GIVE THE MORE EARNEST HEED TO THE THINGS HEARD, lest you drift away – Hebr. 2:1
 77. HOLD STEADFAST TO THE END, to become partakers of Christ – Hebr. 3:14
 78. HOLD FAST TO THE WORD OF JESUS, in order to be saved and to not have believed in vain – 1 Cor. 15:2
 79. HOLD FAST WHAT YOU HAVE, so that no one may take your crown – Rev. 3:11
 80. HUMBLE YOURSELF IN THE SIGHT OF THE LORD, and he will lift you up – Ja. 4:10
 81. HUMBLE YOURSELF UNDER GOD, to get grace and so that he may exalt you in due time – 1 Pet. 5:5-6
 82. IMITATE THOSE WHO THROUGH FAITH AND PATIENCE inherit the promises – Hebr. 6:12
 83. KEEP THE COMMANDMENTS AND LOVE EACH OTHER, in order to abide in God – 1 John 3:23-24
 84. KEEP THE COMMANDMENTS, (Jesus lists 7), in order to enter into life – Matt. 19:16-19
 85. KEEP THE COMMANDMENTS, in order to be loved by the Father – John 14:21
 86. KEEP THE COMMANDMENTS, in order to abide in the love of Jesus – John 15:10
 87. KEEP THE COMMANDMENTS, in order to not be liars but be in the truth – 1 John 2:3-5
 88. KEEP HIS COMMANDMENTS, in order to truly love God and overcome the world – 1 John 5:3-5
 89. KEEP THE COMMANDMENTS, to show that you love Jesus – John 14:15
 90. KNOW the only true God and Jesus Christ who is sent, to get eternal life – John 17:3
 91. LABOUR FOR THE FOOD, which endures to everlasting life – John 6:27
 92. LAY ASIDE ALL FILTHINESS, and receive the implanted word which is able to save your soul – Ja. 1:21
 93. LAY ASIDE all malice, deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, that you may grow in respect of salvation – 1 Pet. 2:1-2 NASB
 94. LET YOUR CONDUCT BE WORTHY THE GOSPEL OF CHRIST, to get salvation and avoid perdition – Phil. 1:27-29
 95. LET YOUR RIGHTEOUSNESS EXCEED THE RIGHTEOUSNESS OF THE PHARISEES, to enter the kingdom of heaven – Matt. 5:20
 96. LIVE IN HOLINESS and not uncleanness, because rejecting this is to reject God – 1 Thess. 4: 7-8
 97. LIVE RIGHTEOUSLY, in order to inherit the kingdom of God – 1 Cor. 6:9-11
 98. LIVE WITHOUT DEFILEMENT, or causing an abomination/lie, in order to have your name in the Lamb’s book of life – Rev. 21:27
 99. LOVE YOUR ENEMIES, do good to those who hate you, to be the Father’s son – Matt. 5:43-44
 100. LOVE JESUS MORE THAN FAMILY MEMBERS, to be worthy of Jesus – Matt. 10:37
 101. LOVE THE BRETHREN, to pass from death to life – 1 John 3:14
 102. LOVE IN DEED AND IN TRUTH, to remain in God’s love – 1 John 3:17-19, 1 John 2:10
 103. LOVE ONE ANOTHER, to be born of God and abide in him – 1 John 4:7-9, 12
 104. LOVE ONE ANOTHER, to fulfill the law (5 commandments listed summed up in 1) – Rom. 13:8-10
 105. LOVE YOUR BROTHER, in order to not be a liar and to obey God’s commandment – 1 John 4:20-21
 106. NOTE AND AVOID THOSE WHO CAUSE DIVISIONS AND OFFENSES contrary to the true doctrine, in order to not be deceived – Rom. 16:17-18
 107. OBEY JESUS, to get eternal salvation – Hebr. 5:9
 108. OBEY GOD IN FAITH, in order to enter the promised rest – Hebr. 3:18, Hebr. 11:8
 109. OBEY THE GOSPEL OF GOD, in order to be righteous and saved – 1 Pet. 4:17-18
 110. OBEY THE SON, in order to see life and avoid the wrath of God – John 3:36 NASB
 111. OBEY THE GOSPEL OF JESUS, in order to avoid everlasting destruction – 2 Thess. 1:8-9
 112. OBEY THE TRUTH, to not leaven the whole lump – Gal. 5:7-9
 113. OBEY THE TRUTH, in order to purify your soul – 1 Pet. 1:22
 114. OBEY THE TRUTH, in order to not be considered bewitched and having suffered things in vain – Gal. 3:1-4
 115. OPEN THE DOOR FOR JESUS WHEN HE KNOCKS, so that he will come in and dine with you – Rev. 3:20
 116. OVERCOME, in order to be dressed in white garments and not blotted out of the book of life – Rev. 3:5
 117. PRACTICE RIGHTEOUSNESS, to be considered born of Jesus – 1 John 2:29
 118. PRACTICE RIGHTEOUSNESS, to be righteous just like Jesus is righteous – 1 John 3:7
 119. PRACTICE RIGHTEOUSNESS, to be of God – 1 John 3:10
 120. PREACH THE UNPERVERTED GOSPEL, to not be accursed – Gal. 1:8-9
 121. PRESENT YOUR MEMBERS AS SLAVES OF RIGHTEOUSNESS, to be holy– Rom. 6:19
 122. PRESS TOWARD THE GOAL, for the prize of the upward call of God – Phil. 3:14
 123. PUT TO DEATH YOUR MEMBERS, like fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness in order to not be affected by the wrath of God which is coming upon the sons of disobedience – Col 3:5-6
 124. PURGE OUT THE OLD LEAVEN, that you may be a new lump and saved on the day of the Lord – 1 Cor. 5:5-7
 125. PURSUE PEACE WITH ALL PEOPLE, AND HOLINESS, without which no one will see the Lord – Hebr. 12:14
 126. PUT OFF THE OLD MAN concerning your former conduct, to not be corrupt through deceitful lusts – Eph. 4:22
 127. PUT TO DEATH THE DEEDS OF THE BODY, in order to live and be a son of God – Rom. 8:13-14
 128. REPENT FOR THE REMISSION OF SINS, to be forgiven and not perish – Luke 3:3, Luke 13:3, Acts 2:38, Acts 11:18
 129. REPENT through godly sorrow, leading to salvation – 2 Cor. 7:10
 130. RUN IN THE RACE, to get the prize – 1 Cor. 9:24
 131. SERVE IN THE NEWNESS OF THE SPIRIT, to not bear fruit to death – Rom. 7:5-6
 132. SERVE GOD ALONE AND NOT MAMMON, to be loyal to God – Matt. 6:24
 133. SERVE THE LORD JESUS HEARTILY, to receive the reward of the inheritance – Col. 3:23-24
 134. SHOW GOOD WORKS, in order to prove that you do not deny God but know him – Titus 1:16
 135. SHOW MERCY, to get mercy on judgment day – Ja. 2:13
 136. SHOW MERCY TO YOUR NEIGHBOR, to inherit eternal life – Luke 10:25-28, 36-37
 137. SOW TO THE SPIRIT, to reap everlasting life – Gal. 6:8
 138. STAND FAST, in order to not be entangled again with a yoke of bondage and Christ will profit you nothing – Gal. 5:1-2
 139. STRIVE TO ENTER THROUGH THE NARROW GATE, to be known by God and be saved – Luke 13:23-24
 140. TAKE HEED if you think you stand, lest you fall – 1 Cor. 10:12
 141. TAKE HEED TO YOURSELF, TO THE DOCTRINE AND CONTINUE IN THEM, for in doing this you will save both yourself and those who hear you – 1 Tim. 4:16
 142. TAKE YOUR CROSS AND FOLLOW JESUS, in order to be worthy – Matt. 10:38
 143. WAGE THE GOOD WARFARE with a good conscience, to not shipwreck your faith – 1 Tim. 1:18-19
 144. WAIT EAGERLY for the second return of Christ, for salvation – Hebr. 9:28
 145. WALK ACCORDING TO THE SPIRIT,  to be in Christ, to fulfill the law and to not be condemned – Rom. 8:1-2, 4-6
 146. WALK ACCORDING TO HIS COMMANDMENTS, to have love – 2 John 1:6
 147. WALK IN THE LIGHT, to be cleansed from your sins – 1 John 1:7
 148. WATCH AND BE SOBER, in order to be prepared and obtain salvation – 1 Thess. 5:6-9
 149. WATCH AND DO NOT FORGET YOUR OIL, or else the son of man will not know you – Matt. 25:12-13
 150. WORK OUT YOUR SALVATION, with fear and trembling – Phil. 2:1

So there is at least some effort involved in order to be a child of God, and you should not trust those who try to make the cross that you must carry light as a feather. Apart from the above examples there are even more verses which tell us what we cannot afford to do if we want to remain saved. In summary these 150 requirements tell us one thing only:

”You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself” (Luke 10:27)

If we believe in Jesus and truly love him, we also stay close to him and get help by the holy Spirit to overcome sin. God is merciful and will absolutely forgive you upon repentance, even if you are guilty of having disobeyed the entire list of requirements.

Micah 6:8 He has shown you, O man, what is good; And what does the Lord REQUIRE of you But to DO JUSTLY,To LOVE mercy, And to WALK HUMBLY with your God?

Marcus Birro, jo Jesus DÖMDE VISST, och kristna hatar INTE för att de inte håller med dig

rom. 8 sons of GodMarcus Birro verkar i Nyheter 24 gå till angrepp mot hela den kristenhet i Sverige som har synpunkter på att han ska börja arbeta som skribent i den kristna tidningen Inblick och vara medarbetare på kristna Kanal 10, trots att han har ett förhållande med en annan mans fru, och trots att han svär och skriver ”F*** Y**” till människor och ber dem DÖ. Det är obegripligt att inte Birro förstår det olämpliga med den kombinationen. Förstår han inte att kristna vanligtvis har Bibeln som sin ledstjärna och att de därför har all rätt att naturligt reagera på synden här i världen eftersom Jesus har omvändelse som krav för frälsning? Det hjälper föga att FALSKT ANKLAGA dessa kristna för att hata (vilket är en grov synd eftersom den likställs med att mörda), och genom att vara en HYCKLARE som upprepade gånger menar att vi inte ska döma honom trots att han själv dömer andra. Frågan för många kristna handlar om hur i all sin dar det kan vara lämpligt att Birro skriver för kristen media samtidigt som han verkar tycka att det är fullständigt naturligt för kristna att synda och säga ”F*** Y**” till sina medmänniskor samt be dom dö? Det har vi väl rätt att tycka utan att för den skull hata någon? Det skulle kännas främmande att läsa regelbundna artiklar i en kristen tidning från en skribent som har uppenbara problem med synd, och hur man lämpligen konverserar med andra människor.

Jag har tidigare haft stort medlidande för Birro, när han exempelvis förlorade ett av sina jobb bara för att han åt lunch med ”fel” politiker, och för att ha kommit i skottgluggen för att han stått upp för orättvisor. Tyvärr känner jag inget medlidande i det här fallet när han går till anfall mot oskyldiga människor som uttrycker högst normala åsikter och farhågor.

Det här är problem som Birro borde gå till botten med innan han borde komma till tals som en skribent på en kristen tidning:

 • Inse att det inte är tänkt att vi kristna ska leva i laglöshet, och att det snarare fortfarande finns beteenden som betraktas som synd. Vi lever visserligen inte efter den judiska Toran med alla dess 600+ bud, men det finns fortfarande något som kallas ”Det dubbla kärleksbudet” som handlar om att älska sin nästa som sig själv och att älska Gud över allting annat. Älskar man sin nästa som sig själv så vill man heller inte behandla någon medmänniska illa, och skulle man ändå göra det så handlar det om en överträdelse och alltså synd. De tio budorden är i princip detaljer i Det dubbla kärleksbudet. 
 • Budet ”Du skall icke begå äktenskapsbrott” har du brutit.
 • Budet ”Du skall icke ha begär till din nästas hus” har du brutit.
 • Du har även syndat genom att falskt anklaga en stor grupp människor för att HATA, trots att de bara har normala invändningar gentemot idén att en oomvänd svärande syndare ska få bli skribent på en kristen tidning
 • Du har även syndat genom att vara en hycklare, där du inte märker dina egna bjälkar i ögonen men upprepade gångar ber andra att inte döma dig medan du grovt dömer andra.
 • Du borde lära dig grunderna i den kristna läran, och det här med omvändelse. Det är stort jubel i himlen för varje människa som omvänder sig, eftersom den människan gått från andlig död till andligt liv. Utan omvändelse ingen frälsning för en syndare. (Birro påstår: ”Men grejen är ju att det inte är Gud som ställer upp ramar och regler” – Finns inga synder i hans värld?)

Sen vet vi att hela listan kan raderas på ett ögonblick om man bekänner sina synder och omvänder sig, men i annat fall kvarstår hela listan. Birro frågar sig hur det är möjligt att ”människor som säger sig älska det öppna samtalet, älskar öppenhet och som ser människas själ och inte enbart hans synder, väljer att vägra samarbete baserat på skvaller?”

Skvallret kontrollerades och visade sig bottna i sanning, och det som hänt håller väl Birro med om? Då handlar det väl inte längre om bara skvaller? Svaret på frågan om brist på samarbete bland kyrkorna finns förmodligen i 1 Kor. 5:11, som kristna ledare förmodligen tolkar som att de inte ska närmare umgås/samarbeta med någon som kallas broder och som lever i oomvänd synd. Det skulle ju ge ses som support för synd och skulle kunna komma andra svaga människor på fall.

Birro har helt fel när han påstår att Jesus aldrig dömde någon människa. Det gjorde han visst och han gjorde det t o m ofta. Han dömde t o m kvinnan som han räddade från stening trots att han sade till henne ”Inte heller jag dömer dig”, för det var nämligen stening som han inte dömde henne till. Texten säger att Jesus avslutade händelsen med att säga ”synda inte mer”, vilket självklart betyder att Jesus bedömde att kvinnan syndat. Vi är faktiskt tillsagda att döma, men då ska vi döma rättfärdigt. Inte orättfärdigt och hycklande som Birro.

Johannes 7:24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!

Matt. 7:5 Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! DÅ KOMMER DU ATT SE SÅ KLART ATT DU KAN TA UT FLISAN UR DIN BRODERS ÖGA. 

Paulus ber oss döma de som står innanför – alltså kristna bröder och systrar. Lite surdeg syrar hela degen:

1 Kor. 5:2 Och ändå är ni uppblåsta. I stället borde ni ha blivit så bedrövade, att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets.3 JAG som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har för min del redan, som vore jag närvarande, 4 i vår Herre Jesu Kristi namn FÄLLT DOMEN över den som handlat så.—6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen?—8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. 9 I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. 10 Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen.11 Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås MED NÅGON SOM KALLAS BRODER, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. 12 Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? ÄR DET INTE DEM SOM STÅR INNANFÖR NI SKALL DÖMA? 13 Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

Vi kristna är tillsagda att vara människofiskare och det inkluderar att försöka få människor att vända om från sin synd. Det är det absolut första steget mot få sina synder renade och bli pånyttfödda. Gud förlåter oss inte i vår synd, men han är mycket villig att förlåta om vi verkligen menar vår omvändelse. Om man som kristen menar att man har råd att varva rättfärdighet och orättfärdighet (och att den synd man håller på med inte alls är någon synd), så är man illa ute eftersom man då tjänar två herrar. Älskar vi vår nästa så vill vi inte dunka den andre i ryggen och säga ”allt är väl”, om allting inte alls är väl utan snarare på väg till fördärvet. Våra själar står på spel.

Jak. 5:19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka,20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från DÖDEN och överskyler många synder.

Jud. 1:22 Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23 och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.

Den helige Ande hjälper oss på vägen!

TILLÄGG 10/7 2015

Birro skriver till Hänt-bloggen:

”Just nu förlorar jag flera jobb inom kristenheten pga rykten och diverse blockeringar av mäktiga politiker gentemot media. Jag hade påbörjat min skilsmässa när vi träffades som vänner och när vi upptäckte att vi hade känslor för varandra berättade Michaels detta för sin man och sade att hon ville skiljas, den skilsmässan har påbörjats. Vem dömer och varför? Vem kastar första stenen?”

Rykten? Skvaller? Om att Birro har ett förhållande med en annan mans kvinna? Men det har ju även Birro själv erkänt, så varför benämna denna sanning som rykten och skvaller? För att det ska låta värre? Birros förklaring för det inträffade ursäktar ingenting och ändrar inte på sanningen att han har ett förhållande med en annan mans kvinna. Vem dömer och varför? Vi kristna dömer eftersom Bibeln ber oss att döma  – om vi tar bort våra egna flisor ur ögonen och om vi dömer rättfärdigt. På de grunderna får vi alltså döma.

Birros kriver på sin Facebook:

”Alla skyddar sina skenheliga ryggar så fort de kan.—
Så på grund av detta skvaller har jag nu förlorat de sista jobb jag hade efter den vinter när jag jagades som en hund efter att ha ätit lunch med folkvalda. Då vände jag mig till mina kristna syskon och nu väljer de att skicka ut mig ur alla sammanhang baserat på något de läst i veckopressen.
Jag minns hur förskräckta mina kristna vänner var då. Nu skickar de ut mig i kylan. På grund av något de läst i Hänt Extra.
Nu är det dem som älskar att känna min kropp slitas i stycken mellan sina tänder.
Hur känns det? Älskar ni känslan?
Hur ni bygger era lögner med lögner.
Jag gratulerar SD, tack alla fiiiiina ex, gratulerar alla jävlar som i hemlighet njutit av att se mig få stryk, gratulerar alla skenheliga kristna (Nasrin och andra) som är så modiga och så säkra på sig själva att de kan fördöma en broder, skitsnackare, dösnackare, och alla fina kristna som effektivt gömmer sina egna skavanker och älskar att leta bjälkar i sin broders öga.”

Det här bekräftar att Birro inte ens är i närheten av en omvändelse eftersom han inte verkar tycka att han syndar, och att det snarare omgivningen som det är fel på och som borde omvända sig för att de dömer honom baserat på skvaller. Men återigen, varför benämna det som skvaller? Det är ju en bekräftad sanning som vi bedömer och ingen påhittad och osann historia. Det skulle heller inte bli ett så stort hallå om det inte vore för de risker om Inblick och Kanal 10 står inför genom att välkomna en oomvänd och svärande syndare som en medarbetare. I det föregående inlägget så reagerade jag på att Birro falskt anklagade kristna för att HATA honom, och i det här inlägget fortsätter han att anklaga kristna för att ÄLSKA att se honom lida. Samt att kristna vänner bygger sina lögner med lögner. Vilka lögner? Nej, jag tycker verkligen inte det är trevligt att se någon lida, men även Gud ”agar” för att få människor på en bättre väg. Jag sörjer över den tillgång som Birro skulle kunna ha varit, och som han i dagsläget inte kan vara eftersom han hellre placerar sig i surdegen.

När ska du sluta falskt anklaga dina bröder och systrar för något som de är oskyldiga till? Du måste väl låta oss reagera över prospektet att en person som säger sig vara kristen ska få stort utrymme i tidningen Inblick och på Kanal 10? Tänker du använda de forumen för vidare attacker mot andra kristna, och tänker du fortsätta att svära och använda fula ord även där? Tänker du kanske t o m lära ut att det inte är en synd att ha ett förhållande med en annan mans kvinna, alternativt att det visserligen ÄR en synd men att det inte är någon större fara eftersom alla ändå syndar och vi är ändå alltid förlåtna för att vi är kristna?

Det här med flisor och bjälkar i ögonen använder syndare ideligen för att försvara sin synd och normalisera den. De vill inte se att Jesus faktiskt säger i Matt. 7 att vi borde ta bort flisan ur vårt eget öga SÅ ATT VI KAN SE KLART OCH SÅ KUNNA DÖMA ANDRA. När Birro därför dömer Nasrin för att vara skenhelig så ger jag inte mycket för det med tanke på den bjälke som Birro har i sitt eget öga.