HONUNG är nyttigt, säger Bibeln

honung 3Ät honung, min son, det är gott, självrunnen honung är söt för din gom (Ords. 24:13)

Honung är nyttigt, och speciellt om det kombineras med KANEL (som enligt några gamla skrifter sägs vara en av de kryddor som Adam och Eva tog med sig ut från Eden). Är man sötsugen kanske rostat bröd med lite honung och kanel kan göra piffen, och visst går det att söta sitt te med honung i stället för socker – även om man då inte kommer åt nyttigheterna i honung eftersom de förstörs under för kraftig upphettning. Det är skillnad på honung och honung, så se till att du köper en sort av god kvalitet.

Honung är en sockerlösning, som produceras av bin, av pollen och nektar, alternativt sekret från levande växtdelar eller utsöndringar från växtsugande insekter. Det är en enfermenterad råvara och innehåller värdefulla mjölksyrabakterier. De mörka honungssorterna innehåller ofta mer fruktsocker och har därför lägre glykemiskt index., så de är alltså de bästa om man vill undvika stora blodsockersvängningar. Sen är det inte bra att vräka i sig massa honung förstås, utan all föda måste ätas med måtta:

Ordspråksboken 25:16 Om du finner honung, ät inte för mycket, så att du blir övermätt och kräks.

Detta kommer från Må Bra:

Enligt Tobias Olofsson, molekylärbiolog vid Lunds universitet, hänger honungens hälsosamhet ihop med mjölksyrabakterier.

– De nyttiga mjölksyrabakterierna i honungen kommer från biets mage, där nektarn förvaras. När bina omvandlar nektarn till honung följer de nyttiga bakterierna med, säger han.

Mjölksyrabakteriens funktion är att skydda honungen från angrepp av jäst, dåliga bakterier och svampangrepp.

– Men mjölksyrabakterierna är nyttiga för människan också eftersom de kan bilda ämnen som är bakteriedödande. De skapar även ämnen som triggar vårt immunförsvar.

I framtiden kan honung till och med komma att användas i stället för antibiotika.

– Ännu kan inte antibiotikan bytas ut mot honung, men i vår forskning arbetar vi för att mjölksyrabakterierna ska kunna ingå i framtida läkemedel, säger Tobias Olofsson.

Vildhonung är den honung som anses särskilt rik på nyttiga bakterier.

– I den vilda honungen finns miljontals nyttiga mjölksyrabakterier av 13 olika sorter.

Den odlade honungen innehåller inte mjölksyrabakterier. Det beror på att odlad honung innehåller mer socker och mindre vatten, vilket gör att mjölksyrabakterierna inte trivs i den lika bra som i vildhonung.

Även om odlad honung inte innehåller mjölksyrabakterier är den ändå hälsosam:

– Den innehåller bra ämnen som mjölksyrabakterierna lämnat kvar i honungen, säger Tobias Olofsson.

Landet som flyter av mjölk och honung

Gamla testamentet talar mycket om Guds löfte att ge israeliterna landet Kanaan “som flyter av mjölk och honung“. Det syftar på den rikedom som landet erbjuder vad gäller de råämnen som finns naturligt i landet, och den rika jord som med lätthet kan producera den gröda som människorna behöver. Se exempel:

5 Mos. 8:Ty Herren, din Gud, för dig in i ett gott land, ett land med vattenbäckar, källor och djupa vatten som flödar fram i dalar och på berg. Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, ett land med ädla olivträd och med honung,

Landets invånare – som bestod av ett grymt folkslag som inte längre finns kvar idag, och som t o m offrade sina egna barn till falska gudar – förvarnades om israelernas planer minst ett par år i förväg, och de hade chansen att slå sig ihop med israelerna och lyda den ende sanne Guden (den ende som kan frälsa deras själar). De valde dock en helt annan väg och var israels fiender. Löftet om Kanaans land var visserligen ett LÖFTE till israelerna, men det var trots det VILLKORAT.

2 Mosebok 3:8 Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung, det land där det bor kananeer, hetiter, amoreer, perisseer, hiveer och jebusiter.

4 Mosebok 14:8 OM Herren har behag till oss, skall han föra oss in i det landet och ge det åt oss, ett land som flödar av mjölk och honung. (notera villkoret)

5 Mosebok 27:3 När du har gått över skall du på dem skriva alla ord i denna lag, för att du må komma in i det land som Herren, din Gud, ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig. (notera villkoret)

4 Mosebok 13:28 Och de sade till Mose: “Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung, och här är frukt därifrån.

4 Mos. 16:12 Mose sände bud efter Datan och Abiram, Eliabs söner. Men de sade: “Vi kommer inte. 13 Är det inte nog att du har fört oss hit upp från ett land som flödar av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen? Nu vill du också göra dig till herre över oss! 14 Du har sannerligen inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung eller gett oss åkrar och vingårdar till arvedel. Vill du sticka ut ögonen på dessa människor? Nej, vi kommer inte!” 15 Då blev Mose mycket vred och sade till Herren: “Se inte till deras offergåva. Inte en enda åsna har jag tagit av dem, och ingen av dem har jag gjort något ont.”—20 Och Herren talade till Mose och Aron. Han sade: 21 “Skilj er från denna menighet, så skall jag i ett ögonblick förgöra dem.” 

5 Mos. 32:12 Blott Herren ledde honom, ingen främmande gud vid hans sida.13 Han lät honom fara fram över landets höjder och han fick äta av markens gröda. Han lät honom suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan.—44 Mose kom tillsammans med Hosea, Nuns son, och talade hela denna sångs ord inför folket.45 Och när Mose hade talat alla dessa ord till hela Israel, 46 sade han till dem: “Lägg på hjärtat alla de ord som jag i dag gör till vittnen mot er, så att ni befaller era barn att hålla fast vid och följa alla ord i denna lag47 Ty detta är inte ett tomt ord för er, det gäller ert liv. Genom detta ord skall ni få ett långt liv i det land, dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning.”

Josua 5:6 Ty Israels barn vandrade i öknen i fyrtio år, till dess hela folket – alla stridsdugliga män – som dragit ut ur Egypten var döda eftersom de inte lyssnade till Herrens röst. Därför svor Herren att han inte skulle låta dem se det land som han med ed hade lovat deras fäder att ge oss, ett land som flödar av mjölk och honung.

5 Mosebok 31:20 När jag har fört dem in i det land som jag med ed har lovat åt deras fäder, ett land som flödar av mjölk och honung, och de äter och blir mätta och feta, skall de vända sig till andra gudar och tjäna dem och förakta mig och bryta mitt förbund.

Simson och hans gåta “Vad är sötare än honung, och vad är starkare än ett lejon?honung2

Dom. 14:Simson gick med sin far och mor ner till Timna. Men just när de kom fram till vingårdarna vid Timna, kom ett ungt lejon rytande emot honom. Då föll Herrens Ande över honom, och han slet sönder lejonet med bara händerna, som vore det en killing. Men han talade inte om för sin far och mor vad han hade gjort. När han kom dit ner talade han med kvinnan, och hon var den rätta i Simsons ögon.En tid därefter vände han tillbaka för att hämta henne och vek då av vägen för att se på det döda lejonet. Och se, det fanns en bisvärm och honung i lejonets kroppHan skrapade ut honungen i sina händer och åt av den medan han gick. Han kom till sin far och mor och gav till dem, och de åt. Men han talade inte om för dem att han hade skrapat honungen ur lejonets kropp.12 Simson sade till dem: “Jag skall ge er en gåta. Om ni under de sju festdagarna ger mig lösningen på den och gissar rätt, skall jag ge er trettio fina linneskjortor och trettio högtidsdräkter. 13 Men om ni inte kan säga mig lösningen, skall ni ge mig trettio fina linneskjortor och trettio högtidsdräkter.” De sade till honom: “Berätta, låt oss höra din gåta!”14 Då sade han till dem:“Från storätaren utgick ätbart, från den starke kom sötma.” Men under tre dagar kunde de inte lösa gåtan.15 På sjunde dagen sade de till Simsons hustru: “Locka din man att ge oss lösningen på gåtan, annars bränner vi upp dig och din fars hus. Ni har väl inte bjudit hit oss för att utarma oss?”17 Då hon legat över honom med gråt under de sju festdagarna, gav han henne lösningen den sjunde dagen eftersom hon pressade honom hårt. Sedan talade hon om den för sina landsmän. 18 Innan solen gick ner på sjunde dagen, gav männen i staden honom sitt svar: “Vad är sötare än honung, och vad är starkare än ett lejon?Då sade han till dem: “Hade ni inte plöjt med min kviga, hade ni inte gissat min gåta.”19 Herrens Ande kom över honom, och han gick ner till Askelon och slog ihjäl trettio män och tog deras kläder och gav högtidsdräkterna åt dem som hade sagt lösningen på gåtan. I stor vrede vände han tillbaka till sin fars hus.20 Och Simsons hustru gavs åt den av hans bröllopssvenner som hade varit hans marskalk. 

Sauls olyckliga ed om fasta, som Jonatan var omedveten om

1 Sam. 14:1 En dag sade Sauls son Jonatan till sin vapenbärare: “Kom, så går vi över till filisteernas förpost där på andra sidan.” Men detta talade han inte om för sin far. —16 Sauls väktare i Gibea i Benjamin fick se att mängden skingrades och att man irrade hit och dit. 17 Då sade Saul till folket som han hade hos sig: “Räkna folket och se efter vem som har lämnat oss.” När de gjorde så, upptäckte de att Jonatan och hans vapenbärare inte var där.    23 Så räddade Herren Israel den dagen, och striden fortsattes ända bortom Bet-Aven.24 Fastän Israels män den dagen hade drivits hårt, band Saul folket med följande ed: “Förbannad vare den man som äter något innan kvällen kommer och jag har tagit hämnd på mina fiender.” Ingen bland folket smakade då någon mat. 25 Och allt folket kom in i skogen, där det låg honung på marken.26 Men när folket hade kommit in i skogen och såg den utflutna honungen, vågade ingen föra handen till munnen, ty folket kände fruktan för eden.27 Jonatan däremot hade inte hört när hans far band folket med eden. Han räckte därför ut staven som han hade i handen och doppade änden på den i honungskakan och förde handen till munnen. Då klarnade hans ögon. 28 Men en man bland folket sade till honom: “Din far har bundit folket med en ed och sagt: Förbannad är den man som i dag äter något. Därför är folket utmattat.”29 Jonatan svarade: “Min far har dragit olycka över landet. Se bara så klara mina ögon har blivit av att jag smakade något lite av honungen. 30 Tänk om folket i dag hade fått äta sig mätta av bytet som de funnit hos sina fiender! Hur mycket större skulle då inte filisteernas nederlag ha blivit!”31 Men den dagen slog de filisteerna och förföljde dem från Mikmash till Ajalon. Folket var mycket uttröttat. 32 Man kastade sig över bytet och tog får, oxar och kalvar och slaktade dem på marken och åt köttet med blodet i.33 Man berättade detta för Saul och sade: “Se, folket syndar mot Herren genom att äta kött med blodet i.” Då sade han: “Ni har handlat trolöst. Vältra nu fram en stor sten till mig!” .42 Saul sade: “Kasta lott mellan mig och min son Jonatan.” Och Jonatan träffades av lotten.43 Saul sade till Jonatan: “Tala om för mig vad du har gjort.” Då talade Jonatan om det för honom: “Med änden av staven som jag hade i handen tog jag lite honung och smakade på den. Här är jag. Skall jag nu dö?” 44 Saul svarade: “Må Gud straffa mig både nu och senare: Du måste dö, Jonatan.”45 Men folket sade till Saul: “Skulle Jonatan dö, han som har skaffat Israel denna stora seger? Det får inte ske! Så sant Herren lever, inte ett hår från hans huvud skall falla till jorden, för med Guds hjälp har han i dag utfört detta.” Så friade folket Jonatan, han behövde inte dö.

En gudomlig bokrulle kan smaka som honung, och manna från himlen smakar också som söt honung

Hesekiel 3:3 Han sade till mig: “Du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig.” Jag åt, och den var söt som honung i min mun.

Upp. 10:9 Jag gick då bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: “Tag den och ät upp den! Den skall ge en svidande smärta i din mage, men i din mun skall den vara söt som honung.“10 Jag tog den lilla bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade ätit upp den, kände jag en svidande smärta i min mage.

2 Mosebok 16:31 Israels barn kallade det manna. Det liknade korianderfrö och var vitt och smakade som tunna kakor med honung.

Andra verser om HONUNGhonung

1 Mosebok 43:11 Då sade deras fader Israel till dem: “Om det måste bli så, gör då så här: Tag med er av landets bästa frukt i era säckar och för ner det till mannen som gåva, lite balsam och lite honung, dragantgummi och ladanum, pistaschnötter och mandlar.

3 Mosebok 2:11 Inget matoffer som ni bär fram åt Herren skall vara syrat, ty varken av surdeg eller honung skall ni bränna något som eldsoffer åt Herren.

2 Sam. 17:27 När David hade kommit till Mahanajim, hade Sobi, Nahas son, från Rabba i ammoniternas land, och Makir, Ammiels son från Lo-Debar, och Barsillaj, en gileadit från Rogelim, 28 fört dit sängar, skålar, lerkärl, vete, korn, mjöl, rostade ax, bönor, linsärter, annat rostat, 29 honung, gräddmjölk, får och ost av komjölk till mat åt David och hans folk. Ty de tänkte: “Folket är hungrigt, trött och törstigt i öknen.”

1 Kung. 14:1 Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk. Då sade Jerobeam till sin hustru: “Stå upp och förklä dig, så att ingen kan märka att du är Jerobeams hustru, och gå till Silo. Där bor profeten Ahia, han som sade till mig att jag skulle bli kung över detta folk. Tag med dig tio bröd och några små kakor och en kruka honung och gå till honom. Han skall då tala om för dig, hur det skall gå med pojken.” —12 Res dig därför upp och gå hem igen. När din fot träder in i staden, skall barnet dö. 13 Hela Israel skall hålla dödsklagan efter honom och begrava honom. Han är den ende av Jerobeams hus som skall läggas i en grav, därför att han är den ende i Jerobeams hus, som Herren, Israels Gud, funnit något gott hos

2 Krön.31:5 När denna befallning blev känd, gav Israels barn en riklig förstlingsgåva av säd, vin, olja och honung och av all gröda på marken. De förde fram tionde av allt i riklig mängd.

Job. 20:(Sofar) 12 Om än ondskan är söt i hans mun och han gömmer den under sin tunga, 13 om han än är rädd om den och ej vill förlora den utan förvarar den i sin mun, 14 så förvandlas denna föda i hans inre och blir till ormgift inom honom. 15 Den rikedom han har slukat måste han kräkas upp, Gud driver den ut ur hans buk. 16 Ormgift skall han suga i sig, giftormens tunga skall döda honom. 17 Inga bäckar skall han få se, inget flöde av honung och gräddmjölk. 

Jesaja 7:14 Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.15 Gräddmjölk och honung skall han äta till dess han förstår att förkasta det onda och välja det goda. 16 Ty innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda, skall det land för vars båda kungar du ängslas vara övergivet. —21 På den dagen skall en kviga ur hjorden och två får vara vad en man föder upp. 22 Men han skall få mjölk i sådan mängd att han kan leva av gräddmjölk. Ty alla som finns kvar i landet skall leva av gräddmjölk och honung23 Och det skall ske på den dagen att där det nu finns tusen vinstockar, värda tusen siklar silver, skall det växa tistel och törne. 

Jeremia 41:8 Men bland dem fanns tio män som sade till Ismael: “Döda oss inte, för vi har förråd av vete, korn, olja och honung gömda på landsbygden.” Då avstod han från att döda dem med de andra.

Hes. 16:13 Så blev du prydd med guld och silver, och dina kläder var av finaste linne, av siden och broderat tyg. Fint mjöl, honung och olja fick du att äta. Du blev mycket, mycket vacker och nådde en drottnings värdighet.14 Ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull, ty den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag hade satt på dig, säger Herren,Herren.15 Men du förlitade dig på din skönhet och använde din ryktbarhet till att bedriva hor. Du slösade din otukt på var och en som gick förbi. De fick allt.16 Dina kläder tog du och gjorde av dem brokiga offerhöjder, där du bedrev hor. Något sådant har aldrig förekommit och skall inte heller mer ske. 17 Du tog dina härliga smycken av mitt guld och silver, som jag hade givit dig och gjorde av dem mansbilder som du bedrev hor med. 18 Du tog dina brokigt vävda kläder och klädde dem i dessa, och min olja och min rökelse satte du fram för dem. 19 Mitt bröd som jag hade givit dig – det fina mjölet, oljan och honungen som jag gav dig att äta – det satte du fram för dem till en ljuvlig doft. Så var det, säger Herren, Herren.20 Du tog dina söner och döttrar, som du hade fött åt mig, och offrade dem till mat åt bilderna. Var det inte nog att du bedrev hor? 21 Du slaktade mina barn och offrade dem åt dessa bilder. 22 Och medan du höll på med sådana vidriga ting och bedrev hor, tänkte du inte på din ungdoms dagar, då du låg naken och blottad och sprattlade i ditt blod.

Hesekiel 27:17 Juda och Israels land handlade med dig. Vete från Minnit, bakverk och honung, olja och balsam gav de dig i utbyte för dina varor.

Psalmer, ordspråk och poesi om honung

Ps. 19:10 Herrens fruktan är ren, den består i evighet. Herrens domslut är sanna, de är alla rättfärdiga.11 De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung.12 Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön.

Ps. 81:12 Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. 14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar!15 Då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. 16 De som hatar Herren skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt.17 Han skulle ge folket bästa vete att äta, ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.” 

Psaltaren 119:103 Hur ljuvligt smakar inte ditt tal! Det är sötare än honung för min mun.

Ordspråksboken 5:3 Av honung dryper en trolös kvinnas läppar, halare än olja är hennes mun.

Ordspråksboken 16:24 Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.

Ordspråksboken 25:27 Att äta för mycket honung är inte gott, att söka sin egen ära är inte ärofullt.

Ordspråksboken 27:7 Den mätte trampar på honung, den hungrige tycker att allt bittert är sött.

Höga Visan 4:11 Av sötma dryper dina läppar, min brud, din tunga gömmer honung och mjölk, och doften av dina kläder är som Libanons doft.

Höga Visan 5:1 [ Brudgummen ] Jag kommer till min lustgård, du min syster, min brud. Jag hämtar min myrra och mina väldoftande kryddor, jag äter min honungskaka och min honung, jag dricker mitt vin och min mjölk. Ät, mina vänner drick och berusa er av kärlek!

Hälsoeffekterna av honung enligt The Encyclopedia of Healing Foods:honung 4

Referred to in ancient Sumerian, Vedic, Egyptian, and biblical writings, honey has been employed since ancient times for both nutrition and healing medicine. —Honey is a source of riboflavin and vitamin B6. It also provides iron and manganese. — Raw honey is honey that has not been pasteurized, clarified, or filtered, and this form typically retains more of the healthful phytochemicals lost to the standard processing of honey. Propolis is a product of tree sap mixed with bee secretions that is used by bees to protect against bacteria, viruses, and fungi. Propolis is unfortunately lost in honey processing, thus greatly reducing the level of phytochemicals known to protect against the germs; recent research suggests that these may also prevent certain types of cancer. Also important, healthy organic flowering plants will provide the raw nectar that will confer a higher-quality nutrient profile to the honey produced. —Within the propolis are well-researched phytochemicals that have cancer-preventing and antitumor properties. These substances include caffeic acid, methyl caffeate, phenylethyl caffeate, phenylethyl dimethycaffeate. Researchers have discovered that these substances in propolis prevent colon cancer in animals by shutting down the activity of two enzymes, phosphatidylinositol-specific phospholipase C and lipoxygenase, that are involved in the production of cancer-causing compounds.

One thought on “HONUNG är nyttigt, säger Bibeln

  1. Pingback: Naturlig organisk ansiktsrengöring med olja och honung som är bra mot akne by Annika Björk | Crossmap Blogs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s