Archive | December 2012

Var Eva den första att synda och kunde man synda innan Mose lag?

adam och eva2

Om Eva var en syndare, varför kom synden in i världen genom Adam?

I Bibeln så står det att synden kom in i världen genom Adam så det fanns alltså ingen synd före honom. Första gången synden kom in i världen var när den första människan syndade, och det betyder alltså inte att synden kom över alla människor pga Adams synd utan bara att synden för första gången nu var en realitet i världen. (Den andliga döden kom över alla människor eftersom de syndat och inte för att de ärvt Adams synd.)

Rom. 5:12  Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat

Så betyder det att Eva – som åt av det förbjudna trädet före Adam – faktiskt inte syndade? Jo, Paulus är på det klara med att hon faktiskt gjorde det:

1 Tim. 2:14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till ÖVERTRÄDELSE (3847 parabaseōs).

“Överträdelse” är samma ord som används i Rom. 5:14 där vi kan läsa att även ADAM syndade genom en överträdelse, men att det är en viss skillnad på Adams synd och vår synd eftersom Adam fick sina bud direkt från Gud. Paulus säger inte att ingen syndade före Mose, utan de som levde mellan Adam och Mose dog också (pga synd) även om de inte gjort sig skyldiga till en synd som den Adam gjorde sig skyldig till.

Rom. 5:13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14 Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse (3847 parabasei) sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma.

Adam var inte den som blev bedragen av ormen utan Eva, och när Eva lät sig bedras så blev hon därmed skyldig till ÖVERTRÄDELSE. Man kan inte överträda något om det inte finns någonting att överträda, så det krävs alltså någon form av LAG eller regel i grunden som kan tänkas negligeras. Adam var tydligen den allra första människan som fick höra om budet att inte äta av den förbjudna frukten, men Eva måste ha fått höra om samma förbud av Gud eller sin man eftersom hon summerar förbudet ganska hyfsat när Ormen frågar henne “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?

1 Mos. 3:Kvinnan svarade ormen: “Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.”

Nu är det visserligen inte Gud som säger ovan utan Eva, men det finns inga indikationer på att Eva skulle ha fel i sin uppfattning att förbudet även gäller henne. Det skulle heller inte vara logiskt av Gud att ge förbudet till vissa (t ex bara Adam) men inte andra. Dör man av trädet så borde väl den faran gälla för alla, och varför skulle det bara vara en människa som tvingas avstå från ett grant träd medan det är fritt fram för andra? Om förbudet aldrig gällde Eva så måste man fråga sig varför inte Eva tog chansen att äta av frukten redan innan saken kom på tal av Ormen? Om inte Eva skulle ha syndat så vore det orätt av Gud att ge henne någon bestraffning, men Eva bestraffades rejält. En bestraffning som de båda råkade ut för är att de kastades ut ur Eden och nekades tillträde till Livets  träd, och de kunde därmed inte nå den livgivande frukten. Det innebar en säker fysisk död, och varför skulle Eva drabbas av en sådan olycka om hon aldrig gjort något fel?

Det finns några orsaker till att man säger att synden kom in i världen via Adam och inte Eva trots att Eva tekniskt sett syndade först.

1) Eva var som sagt lurad när hon valde att överträda Guds lag och synda, medan Adam inte blev lurad utan faktiskt bara gjorde uppror och valde att gå samma väg som sin kvinna i stället för att lyda Gud. Deras överträdelser var därför olika trots att de båda var olydiga mot Gud och därför fick likartade straff.

2) Det är ofta mannen i ett hushåll som bär det yttersta ansvaret för äktenskapet/familjen och som för sitt namn vidare. Exempelvis finns ett par släktlinjer för båda Jesus föräldrar med i Bibeln (i Mattheus och Lukas) men när det gäller Marias linje så återfinns Josefs namn även där i stället för hennes namn. Det kan vara av denna anledning som vi kan läsa att synden kom in i världen via Adam som är av det manliga släktet.

3) Adam kan räknas som en person eller som hela mänskligheten förkroppsligad.

Kvinnan gav frukt åt mannen som var med henne, men det är osäkert om mannen OCKSÅ var med henne när samtalet förflöt med Ormen. Vi kan alltså inte veta säkert hur mycket av samtalet mellan Ormen och Eva som Adam kände till, och tidsaspekterna är osäkra. Gissningsvis handlar det inte om lång tid eftersom Eva säkert hade fokus inställt på att äta av den förbjudna frukten nu när hon såg en öppning för det. Bibeln indikerar att båda åt av trädet och båda fick sina ögon öppnade när de åt. Båda insåg att de var nakna och de kände båda skam och gömde sig från Gud.

1 Mos. 3: Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

Kunde man synda innan Mose Lag?Law of Mose

Mose lag fanns naturligtvis inte innan Mose levde, men det fanns andra Guds lagar att följa för de som levde innan honom. Det första kända budet är förstås förbudet att äta av Kunskapens träd, men alla enskilda bud står inte noterade. De fanns heller inte nerskrivna på stentavlor (ja, i alla fall inte som vi vet) utan de fanns nerskrivna i människornas hjärtan och samveten, och det är ett faktum som gällt i alla tider.

5 Mosebok 11:18 Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna.

Hebreerbrevet 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Psaltaren 40:9 Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta.”

Predikaren 3:11 Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan.

Malaki 2:2 Om ni inte vill höra, om ni inte lägger på hjärtat att ge mitt namn ära, säger HERREN Sebaot, då skall jag sända förbannelse mot er. Jag skall förbanna era välsignelser, ja, jag har redan förbannat dem, eftersom ni inte lägger detta på hjärtat.

Framför allt är nedan avsnitt intressant eftersom det väldigt tydligt visar att hedningar som faktiskt SAKNAR lagen ändå av naturen kan göra vad lagen kräver, just för att den finns i deras hjärtan och som deras samveten också återspeglar. Det betyder att synd kan tillräknas dem trots att de faktiskt inte är judar som har lagen, just för att deras samveten och tankar visar att de är medvetna om lagen. Exempel på när synd inte tillräknas är när det handlar om bebisar, kraftigt mentalt handikappade, etc, för de är ju inte medvetna om någon lag. Skulle en kraftigt mentalt handikappad person slå till en annan människa så är det snarare vårdaren som brustit i uppmärksamhet, och den mentalt handikappade personen kan inte klandras.

Rom. 2:12 Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen.13 Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. 14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem

1 Johannesbrevet 3:Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen

Om man inte kunnat synda innan Mose så hade inte Kain gjort sig skyldig till synd när han mördade sin bror. Självklart så var han olydig mot Gud när han tog livet av Abel.

1 Mos. 4: Och Herren sade till Kain: “Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.”Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom.Och Herren sade till Kain: “Var är din bror Abel?” Han svarade: “Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?” 10 Då sade han: “Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken!11 Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. — 13 Kain sade då till Herren: “Mitt brott är för stort för att förlåtas

Gud menar att det fanns risk för SYND även under Adams tid men Kain (och alla andra) hade kapacitet att råda över den och INTE synda. Var Kain lydig mot Gud när han dödade sin bror efter att ha fått höra detta GUDS BUD? Gud gav ju faktiskt Kain ett klart BUD (en lag) att råda över synden, men ändå går Kain ut och mördar sin bror. Kain gjorde alltså tvärt om vad Gud bad honom om och nog måste detta vara en synd att göra motsatsen till det Gud ber om? Just för att han dödade sin bror så förbannades Kain, och Kain insåg att han gjort sig skyldig till ett stort brott.

Exempel på syndare som syndat genom att begå synd innan Moses levde

1 Mosebok 13:13 Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför HERREN.—1 Mosebok 18:20 Sedan sade HERREN: “Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.—1 Mosebok 19:15 När gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sade: “Stig upp och tag med dig din hustru och dina båda döttrar som är här, så att du inte går under genom stadens synd.”

1 Mos. 20:Men Abimelek hade inte rört henne och han svarade: “Herre, vill du döda också rättfärdiga människor?Har han inte själv sagt till mig: Hon är min syster? Och hon sade själv: Han är min bror. Med uppriktigt hjärta och rena händer har jag gjort detta.” Då sade Gud till honom i drömmen: “Ja, jag vet att du har gjort detta med uppriktigt hjärta, och det var också jag som hindrade dig från att synda mot mig. Därför lät jag dig inte röra henne.—1 Mosebok 20:9 Abimelek kallade på Abraham och sade till honom: “Vad har du gjort mot oss? Och vad har jag gjort för synd mot dig, eftersom du har dragit denna stora synd över mig och mitt rike? Du har gjort sådant mot mig som ingen bör göra.”

1 Mosebok 31:36 Jakob blev arg och kom i gräl med Laban och sade till honom: “Vad har jag gjort för illa eller syndat, eftersom du förföljer mig så våldsamt?

1 Mos. 39:6 Och han lämnade allt i Josefs vård och sedan han hade fått honom till sin hjälp bekymrade han sig inte om något annat än maten som han åt. Josef var välväxt och såg bra ut.Efter en tid hände det att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sade: “Ligg med mig!” — Här i huset har han inte större makt än jag, och ingenting annat än dig har han förbehållit sig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?”

1 Mosebok 42:22 Ruben svarade dem: “Sade jag inte till er att ni inte skulle synda mot pojken? Men ni lyssnade inte på mig. Därför utkrävs nu hans blod.”—1 Mosebok 50:17 Så skall ni säga till Josef: Vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått.” Och Josef grät när han fick deras hälsning.

2 Mosebok 9:27 Då sände farao bud efter Mose och Aron och sade till dem: “Den här gången har jag syndat. Det är HERREN som är rättfärdig och jag och mitt folk har gjort orätt.—2 Mosebok 9:34 Men när farao såg att regnet och haglet och dundret hade upphört, framhärdade han i sin synd och stängde till sitt hjärta, både han och hans tjänare.2 Mosebok 10:16 Då kallade farao snabbt till sig Mose och Aron och sade: “Jag har syndat mot HERREN, er Gud, och mot er.17 Men förlåt nu min synd den här enda gången och be till HERREN, er Gud, att han tar bort bara denna dödsplåga från mig.”

Varför ville Gud att profeten Hosea skulle gifta sig med en sköka? (Hos.1:2)

Hosea

Det här kan vi läsa i Hosea 1 – i några olika översättningar – om den uppmaning profeten Hosea fick av Gud att gifta sig med en sköka.

Hos. 1:1 Herrens ord som kom till Hosea, Beeris son, när Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda, och Jerobeam, Joas son, var kung i Israel.Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sade till honom: “Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka,  ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren.”Då gick han bort och tog Gomer, Diblajims dotter, till hustru och hon blev havande och födde en son åt honom. (SFB)

Hos. 1:När HERREN först begynte tala genom Hosea, sade HERREN till honom: »Gå åstad och skaffa dig en trolös hustru och barn — av en trolös moder; ty i trolös avfällighet löper landet bort ifrån HERREN (1917)

Hosea 1:2 The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms: for the land hath committed great whoredom, departing from the LORD. (KJV)

Ord för ord står det översatt från Hebreiska till engelska “for of harlotry and children of harlotry A wife take and bore conceived of Diblam the daughter of Gomer”.

Det verkar alltså som att profeten Hosea blir ombedd att ta sig en sköka till fru och att även skaffa en familj med henne. Men är det inte ett påbud att det är en synd för en israel att gifta sig med en kvinna från en ogudaktig fiendesläkt som filistéerna? Visserligen är förbudet för ett sådant giftermål i 5 Mos. 7:3 kopplat till israelernas intåg i Kanaans land, ihop med en rad andra instruktioner, men är inte sådana unioner förbjudna även under en lång tid efteråt? Och att en gudsman gifter sig med en sköka är väl ett konstigt påbud i sig?

Var Hoseas tilltänkta fru en sköka redan vid giftermålet, eller var det så att Gud helt enkelt bad Hosea att gifta sig med en kvinna från en ökänd kult/ökänt område och som därför räknades som en av de lösaktiga människor som bodde där, och/eller siades att bli en sköka precis som kvinnorna runt omkring? Påbudet från Gud till Hosea är att han ska ta en fru av “whoredoms” och barn av “whoredoms”, men barn kan ju inte vara horor – och framför allt kan man inte säga att Hoseas tilltänkta barn skulle bli horor eftersom de ännu inte existerade. Det låter i stället som det är själva “tillhörigheten” som Gud syftar på. Gud bad Hosea att gifta sig med en kvinna från ett släkte som har “whoredom” som tillhörighet och kännetecke. Kanske kvinnan i sig ännu inte gjort sig skyldig till synd men kallas ändå “a wife of whoredoms” pga hennes tillhörighet.

Men hur löser vi det problemet att Hosea inte borde gifta sig med någon filisteiska överhuvudtaget? Jo, GUD kan förstås stå över sina egna bud. Buden som han gett oss är till för oss människor och inte för honom själv. Vidare behöver Gud inga skrivna bud eftersom han inte kan avvika från sin egen natur och synda. Gud är helt igenom god och frestar heller inte någon eller orsakar så att någon syndar. Guds bud är till för oss att hålla men om han själv skulle göra erbjuda undantag för någon av oss människor så får han förstås göra det och då är det inte en synd det handlar om. Synd är ju när man går EMOT Guds bud och inte när man agerar helt enligt hans vilja. Att Gud här gjorde ett exceptionellt undantag från förbudet för israeler att gifta sig med filistéer betyder förstås inte att Gud tänjer på sina gränser hur som helst för vem som helst. Skulle vi människor få idén att ge oss själva utrymme för att göra avsteg från Guds bud så är det ju helt klart en SYND. VI får t ex inte ta på oss rättigheten att utsläcka någons liv (mörda) men GUD får eliminera vem han vill från vår planet när han vill. (Alla kommer dessutom någon gång att dö hur som helst.) Det händer emellanåt att människor PÅSTÅR att deras Gud ger dem tillåtelse att agera omoraliskt, men det betyder inte att det verkligen förhåller sig så. På domedagen blir det verkligen synd om de människor som beskyller Gud för sina synder.

Vi kan läsa skälet till att Gud vid det här speciella tillfället ville göra avsteg från regeln att israeler inte får gifta sig med filistéer. Det handlar om att på ett profetiskt sätt ge en bild av att Israel bedrivit hor och övergett Herren. Även Hoseas barn fick namn som speglar profetior, och vi kan läsa hur Israels båge i Jisreels dal ska brytas och att Gud inte ska ge förbarmande för Israel men däremot för Juda hus.  Gud använder även sitt gudomliga namn i det här kapitlet:

Hos. 1:9. Då sade han “Ge honom namnet Lo-Ammi, ty ni är inte mitt folk och jag är inte Jag Är för er.”

Ibland kan vi tvingas att välja bland Guds bud. Exempelvis är det tänkt att vi ska ära våra föräldrar och vara lydiga barn som växer upp och tar hand om dem, och det är även tänkt att vi ska lyda lagarna i det land vi bor i (ge Kejsaren det som tillkommer honom, osv) men vad gör vi om vi uppmanas av föräldrar och/eller politiker att tillbe andra gudar och agera omoraliskt? Då måste vi välja det viktigaste av Guds bud och se till att vi håller oss till det dubbla kärleksbudet som inkluderar tio Guds bud.

Andra exempel

Vid några ytterst unika tillfällen så har Gud brutit in och gjort det legitimt för en människa att göra undantag vad gäller några av hans bud. Jag tänker på Abraham och hans plan att döda sin oskyldiga son för att GUD bad honom om det. Visserligen levde Abraham innan Mose lag kom till men det var fortfarande förbjudet att mörda. (Varför skulle annars Kain vara skyldig till synd för att ha mördat sin oskyldiga bror?) Att mörda var och ÄR alltid förbjudet. Men Gud står som sagt över sina egna lagar. Trots att mord inte var tillåtet, och speciellt inte när det gäller oskyldiga människor, så bad Gud Abraham att döda sin ende son, och Gud stoppade förstås Abraham och tänkte aldrig låta honom fullfölja dödandet. Men uppmaningen att faktiskt gå emot ett bud fanns ändå där och Abraham visste att det var rätt att lyda Gud över allting annat. Han var på det klara med att det var Gud som uppmaningen kom ifrån och inte honom själv. Abraham hade t o m haft Gudsbesök vid sitt tält ett antal år tidigare, och haft många påtagliga möten med Gud så han kände honom väl. Det är inte många av oss som kan “skryta” med liknande möten, och ingen kan heller ursäkta några inbillade tilltal från Gud med att de “upplevde” att Gud bad dem att göra/säga diverse saker. En dag ska det som sagt uppenbaras vem som faktiskt bara hittade på.

Sen har vi exemplet vad gäller Simson.

Domarboken 14:1 Simson gick ner till Timna, och där fick han se en kvinna, en av filisteernas döttrar. När han kom tillbaka sade han till sin far och mor: “Jag har sett en kvinna i Timna, en av filisteernas döttrar. Hämta henne åt mig till hustru .” Hans far och mor sade till honom: “Finns det då ingen kvinna bland dina bröders döttrar och i hela mitt folk, eftersom du vill gå bort och ta dig en hustru från de oomskurna filisteerna?” Simson sade till sin far: “Ge mig henne, för hon är den rätta i mina ögon.” Men hans far och mor visste inte att detta kom från Herren, som sökte en anledning till strid med filisteerna. På den tiden härskade nämligen filisteerna över Israel.— När han kom dit ner talade han med kvinnan, och hon var den rätta i Simsons ögon.

Judges 14:But his father and his mother knew not that it was of the Lord, that he sought an occasion against the Philistines: for at that time the Philistines had dominion over Israel (KJV)

Någonting här är uppenbarligen något som “kom från Herren”. Frågan är exakt vad. En teori är att Gud helt enkelt kan ha sett i Simsons hjärta att han är den typen av person som raskt skulle välja att gifta sig även med en olovlig kvinna om bara tillfälle skulle ges. Kan mötet mellan Simson och kvinnan ha varit ett test från Gud till Simson, och som även skulle kunna tillföra något gott i slutänden? Gud behövde bara arrangera mötet och om det handlar om ett test så klarade uppenbarligen Simson inte det testet. Han valde att gifta sig med en filisteisk kvinna, och det var ett val som Gud räknade med och som han drog nytta utav. Alternativt så var det helt enkelt Guds syfte att Simson skulle gifta sig med en filisteisk kvinna från första början (just för att han hade långsiktiga planer med en sådan union) och Gud står som sagt över sina egna lagar. Man kanske kan dra en lite jämförelse med Judas som förrådde Jesus, och som Gud visste att han skulle göra. Många stod på tur för att döda Jesus men Gud Fader beskyddade Jesus tills en dag när han tog bort handen. Ingen tvingade Judas att förråda Jesus och det han gjorde var en SYND och helt emot Guds vilja, men det som hände kunde alltså vändas till något bra. Visserligen var ursprungsidén att Jesus skulle dö för människornas synder men det finns många sätt att åstadkomma det och Judas förräderi var inte alls nödvändigt.

Notera dock att Gud inte ALLTID använder människors dåliga val och synder till något gott. Vid några YTTERST unika tillfällen så har Gud dragit nytta av människors val och åstadkommit något positivt (t ex ett välförtjänt straff) men det betyder ingalunda att han alltid gör det. Varje dag finns det människor som agerar helt emot Guds vilja.

Vem gör människan stum, döv, seende eller blind? Herren? (2 Mose. 4:11)

blygerLåt oss läsa 2 Mos. 4:11 i sitt sammanhang för att undvika missförstånd. Ovan vers handlar om Mose som argumenterar med Gud att han (Mose) inte skulle vara lämplig som Israels ledare pga sin tröga tunga – eller ska vi kalla det blyghet?

2 Mos. 4:Herren sade ytterligare till honom: “Stick in handen i barmen!” Han gjorde så, och när han drog ut handen, se, då var den vit som snö av spetälska.Sedan sade Gud: “Stick tillbaka handen i barmen!” Mose gjorde så, och när han drog ut den igen, se, då var den på nytt som hans övriga kropp. Och Herren sade: “Om de inte tror dig eller ger akt på det första tecknet, så måste de tro på det andra tecknet. Men om de inte ens tror på dessa två tecken eller lyssnar till dina ord, tag då av Nilens vatten och häll ut det på torra marken. Vattnet som du tagit ur floden skall då förvandlas till blod på torra marken.”

Gud ämnar alltså att ge Mose ett ganska bra äss i ärmen genom att möjliggöra att MIRAKEL ska kunna ske från hans (Moses) händer! Gud visade även prov på dessa mirakel för att verkligen få Mose att förstå att det fungerar i verkligheten och inte bara är en skrivbordsprodukt. Det intressanta är att Gud uttrycker sig som att utgången för hur människor kommer att tolka dessa mirakel är oviss och det verkar inte som han själv ens är säker på den exakta utgången eftersom han säger “Om de inte tror dig eller ger akt på det första tecknet—“, “Men om de inte ens tror på dessa två tecken...”. Det finns alltså ett par olika alternativ som skulle kunna vara möjliga och Gud säger inte åt Mose just i det här stadiet exakt vad som kommer att ske. (Vid många andra tillfällen så säger Gud med exakthet vad som kommer att ske i framtiden.) Gud undervisar Mose även om ytterligare mirakel som kan utföras för att försöka övertala människorna. Då invänder Mose:

10 —“Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga.” 

Som svar använder Gud då Moses egna exempel – trög att tala och med en trög tunga – tillbaka till honom själv. På svenska låter det som att Gud är den som med flit gör en människa stum eller döv. Läser vi texten på engelska är poängen i stället att Gud gör alla människor – inklusive de människor som är döva och stumma. Inte att han avsiktligt GÖR dem döva eller stumma.

11 Herren sade till honom: “Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? 12 Gå nu! Jag skall vara med din mun och lära dig vad du skall säga.” 

11 And the Lord said unto him, Who hath made man’s mouth? or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? have not I the Lord? (KJV)

Eftersom det inte kan vara en individs fel att bli född döv eller stum, och ingen annan individs fel heller för den delen, så måste det faktum att människor KAN födas med dessa handikapp härledas till Gud själv. Därmed inte sagt att Gud VILL att människor ska födas på det sättet. Han är bara orsaken till att världen är uppbyggd som den är och att risken för sjukdomar finns i en fallen värld. Gud ville heller inte att världen skulle vara fallen, och inte att Adam och Eva skulle synda och orsaka fysisk död för sina efterkommande, men han visste såklart att risken för olydnad fanns och därmed att det fanns risk för DÖD.  Så fungerar helt enkelt en värld med fri vilja, och alla andra skapelsealternativ skulle bara vara sämre. Gud gjorde som bekant något åt situationen när han lät sin enfödde son dö för våra synder, och tack och lov behöver vi inte leva i evighet på den här fallna jorden. En fördel med “eländes elände” kan vara att människor har en tendens att söka Gud på ett mer intensivt sätt än om de skulle leva i ständig komfort. Det har vi många exempel på även i Bibeln. Däremot inte sagt att sjukdomar och död absolut måste vara enligt Guds vilja för det finns en rad svårigheter som aldrig i livet skulle kunna ingå i Guds planer. Skulle 37.000 aborter per år i Sverige vara enligt Guds vilja? Det har jag svårt att tro. Hur som helst så vill Gud i det här bibelavsnittet bara förklara för Mose – genom att återanvända Moses egna argument och ordval – att argumenten faktiskt var ganska dåliga med tanke på att Moses samtalspartner faktiskt är GUD SJÄLV som är alltings skapare och faktiskt känner till allas begränsningar och möjligheter. Tänk om Gud skulle svara:

“Jamen, det har du ju alldeles rätt i, Mose. Du har ju faktiskt en väldigt trög tunga så hur skulle du kunna vara Israels ledare? Att du inte har talang som en stor talare är ju faktiskt helt omöjligt att göra något åt. Du är ju född så och ingen kan någonsin ändra på hur du fungerar i din natur. Såsom man är född är precis så man måste förbli”.

I stället säger Gud “GÅ NU” efter att ha förklarat att han faktiskt är Gud över allt och därför har han kapacitet att också ändra på sakernas bestånd. Men trots de mirakel som Mose fått se så litar han fortfarande inte på sin egen kapacitet, trots löftena från Gud:

13 Men Mose sade: “Herre, jag ber dig: Sänd ditt budskap med vilken annan du vill.” 14 Då upptändes Herrens vrede mot Mose och han sade: “Har du inte din bror Aron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och se, han är på väg för att möta dig, och när han får se dig skall han känna glädje i sitt hjärta. 15 Du skall tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag skall vara med din mun och hans mun, och jag skall lära er vad ni skall göra. 16 Han skall tala i ditt ställe till folket. Han skall vara som en mun för dig, och du skall vara som Gud för honom. 17 Du skall ta den här staven i handen, och med den skall du göra dina tecken.”

Jag vill inte gärna tro att Gud är arg på Mose p g a hans frågor om hur i all sin dar han (Mose) ska kunna vara en bra ledare med den tunghäftan som han lider av. Det kan väl aldrig vara fel att uttrycka sina farhågor och be om hjälp avGud när man känner att man kommer till korta? Det är ju därför vi BER ibland. I stället tror jag att Gud är vred på Mose för att han helt enkelt går emot Guds planer och faktiskt vill avsäga sig hela uppdraget TROTS att Gud visat honom att han kommer att vara med honom på ett helt fantastiskt sätt där MIRAKEL kan ske från hans händer, och trots att Gud ber Mose att helt enkelt lyda honom och lita på honom. Varför säga nej till Skaparen? Det låter som Gud redan hade allting uträknat redan innan Mose knorrade. Det verkar nämligen som Gud hade Aron i baktankarna redan från första början så Mose hade inte behövt tveka över uppdraget och spjärna emot. Gud gav inte Mose uppdrag som han inte skulle kunna klara av på ett eller annat sätt. I det här fallet så verkar inte Gud vara motiverad att ändra på Moses natur och göra honom till en pratglad och social person, utan han lät Aron vara den som fick prata i Moses ställe.

Den här situationen är faktiskt något som vi kan ta lärdom av idag på olika sätt. Det kan absolut vara så att vi inte passar för allehanda uppdrag och funktioner pga att vi inte har personligheter för det, men om det är Guds vilja så kan han lösa det på sätt som inte handlar om att hela vår personlighet måste ändras. Vi är helt enkelt olika till sättet och bra på vissa saker och dåliga på andra, men om något är Guds vilja så finns det sätt att komma runt det som vi kanske inte tänkt på. Det är hur som helst bra att vi nämner våra funderingar och eventuella farhågor inför Gud, men inte att göra som Mose – som direkt ville kasta in handduken inför uppdraget – utan att höra vidare om Gud faktiskt hade några konkreta planer för hur hela uppdraget skulle lyckas. Hade Moses lugnat sig lite så kanske han hade fått höra att hans bror redan var på väg till honom och att de två skulle bli ett kanonbra team tillsammans.

Kommunalråd Anders Johansson överdriver sitt resultat i Sigtuna kommun

Anders Johansson kommunalråd

I det senaste numret av flygplatsens tidning Nya Arlanda som sprids ut gratis bland kommuninvånarna kan vi läsa nedanstående komplimanger om Anders Johansson. Men är detta en rättvis beskrivning?

När Anders Johansson tillträdde drogs kommunen med ett underskott och bostadsbyggandet var obefintligt. Han redogör nöjt för en rad förbättringar. Nya sport- och aktivitetsfält, satsningar på bibliotek, ett klimat som lockar företag och ger nya arbetstillfällen. Sigtuna har, menar Anders Johansson, gått från att vara en osynlig ändhållplats i utkanten av Stockholm till en attraktiv kommun som syns. Den socioekonomiska segregationen mellan de två städerna Märsta och Sigtuna har också blivit mindre. Sin egen roll i processen identifierar han som att vara ständigt pådrivande. 

Det är väl ingen konst att få till ett bra resultat om man tokhöjer kommunalskatten, säljer mark (går bara att göra en gång), använder statsbidrag för löpande avgifter samt tar flera lån som ska betalas tillbaka i framtiden. På det sättet kan man få ett alldeles STRÅLANDE resultat i kolumnerna samtidigt som man ser bostadsområden växa fram, men hur blir det för de framtida politikerna som måste ärva alla dessa nya kostnader och som förstås inser att det inte finns mark kvar att sälja för att täcka löpande utgifter och heller inte samma nivå på statsbidrag? Det som återstår då är att betala för alla löpande utgifter på ett annat sätt men då lever vi redan långt över våra tillgångar, och fakturorna slutar inte komma för det.  Helst vill man förmodligen inte höja skatten ännu mer för de stackars Sigtunaborna men vad är valet när man inte har råd att betala för alla dessa nya fasta utgifter som tornar upp sig långt in i framtiden?

Sen har jag inget principiellt emot en lyxig simhall, vackra blomsterarrangemang, parkbänkar och anordningar där hundägare gratis kan riva av hundbajspåsar (fast tyvärr har jag märkt att det nästan alltid bara finns tomma stolpar eftersom någon/några förstås river av ALLA påsar kvickt som ögat eftersom de ju är gratis), men är det inte viktigare att t ex göra något åt lite allvarligare saker? Hur är det med de jättelånga handläggningstiderna på sina håll vad gäller olika avdelningar hos kommunen? Skolorna i kommunen är bland de sämsta i Sverige enligt undersökningar. Nästan i botten.

Att gå från botten av listan till någonstans i mitten skulle vara fantastiskt och faktiskt inte helt omöjligt med de rätta resurserna, men att däremot sikta på att bli en av de bästa skolorna i landet? Det är inte ens trovärdigt, men så är situationen idag eftersom Sigtuna kommun startat en kampanj med det som mål. Det är inget fel att lägga ribban högt, men de som kommer i kläm när målet är orealistiskt är lärarna på våra skolor som måste försöka visa en god min – och åtminstone låtsas att de tror på det de säger till oss föräldrar på föräldrarmöten. Det lyser igenom även om de svarar korrekt på föräldrarnas frågor… (Lärarna gör förstås ett så bra arbete som de kan under de omständigheter som råder.) När skolan har sådana enorma problem med dåliga studieresultat, bråkiga lektioner, för många ad-hoc vikarier, lärare som elever inte förstår pga dialekter, fusk, osv så vill vi höra på realistiska och konkreta förslag som har en chans att infrias. Vackra ord på ett papper att bli bäst i landet är inte detsamma. (Att löftet inte kan infrias behöver Anders personligen inte heller oroa sig för eftersom han slutar.) Jag har själv en dotter som går på högstadiet och det enda hon vet inför Gymnasievalet är att hon under inga omständigheter vill gå i en skola i Märsta. Hon säger att hon gärna pendlar 1 1/2 timme till skolan i stället för att behöva gå till sin nuvarande skola. Men otrivseln har mycket att göra med att hon i princip är ensam tjej bland massa andra ungdomar från andra kulturer (nästan alla killar) och det är ganska naturligt att det inte finns så mycket gemensamt.

Det här med rösta på populära politiker…

En gång i tiden hade jag hand om ekonomin på en sportklubbssektion på mitt jobb, så det handlar alltså om att hålla en Budget fast i mindre skala. När jag tog över sektionen började jag med en reducerad budget redan från första dagen eftersom sektionsledaren före mig gått över budget året innan! Så får man inte göra (och borde inte vara svårt att undvika i en sådan mini-budget) men det gick inte att ändra på fullbordat faktum. Skälet att han gått över Budgettaket var att han valt att köpa in sportoveraller till ett gäng tjejer, och han berättade själv att dessa tjejer alltid hälsade så glatt på honom varje gång de träffades, vilket han kopplade ihop med dessa overaller. Någon av dessa damer ringde faktiskt upp mig under min tid som ledare och nämnde just dessa overaller samt frågade om inte jag också under mitt år kunde sponsra dem med några andra plagg. Det kunde jag absolut inte. 1) Jag hade ju redan en reducerad budget pga tidigare år, 2) Dessa tjejer hade ju redan blivit sponsrade med overaller ett år trots att inga andra fick, 3) OM jag haft pengar över till något sådant så vore det bättre att vem som helst utom dessa tjejer skulle få sportkläder eftersom inga andra fått, 4) sektionen finns inte till för att sponsra anställda med sportkläder och det är dessutom svårt att göra det på ett rättvist sätt. Så jag var säkerligen INTE lika populär hos de här tjejerna som den föregående sektionsledaren och hade de kunnat rösta så hade de garanterat röstat på honom och inte mig som tänkbar sektionsledare. Han var ju generösare. Vaddå hålla budget?

För att återgå till Anders Johansson så är det inte fel att räkna upp bra saker man åstadkommit under sin mandatperiod (för att undvika jantelagen) men däremot blir jag inte imponerad över hur han sågar sina motståndare på det fula sätt han gör när han framhäver sig själv. Det är som sagt lättare att vara givmild om man höjer skatten och hittar engångsinkomster på det sättet som han gjort. Det har framkommit att diskussionsklimatet bland kommunpolitikerna kraftigt försämrats under den tid då socialdemokraterna och stödpartierna stått för fiolerna, och något som har med det att göra kan bl a vara att det ofta erbjudits alldeles för kort handläggningstid för att gå igenom viktiga ärenden där det i stället krävts avsevärt mycket längre tid för att gå igenom hela innehållet för att kunna göra ett bra beslut.

Calvinism is man-centered, and elect individuals have reasons to be proud

proudDue to my concern for christians trapped in Calvinism (and others who are at risk), I include the below text parts from Jesse Morell. I believe that the doctrines within Calvinism unfortunately and inevitably encourage christians to remain in their sins, but that doesn’t mean that I believe that all who call themselves calvinists must be major sinners. Still, the doctrines are dangerous (which all gnostic teachings are) and must be exposed in order to save souls. If we love each other, we would like to help each other on the right track. 

Calvinism is totally man centered. “I am saved by nothing I do,” “I cannot be lost by anything I do,” etc. It is all centered on man being saved no matter what. It gives religious sinners eternal security. It itches their ears. There is no choice of total repentance from all sin required, just believing. There is no necessity to labor and run and persevere unto the end. There is no threat of going to hell through sinning. It itches the ears of those who want this man-centered gospel. You don’t have to love God supremely. You don’t have to totally commit yourself to God. You can live in compromise and sin every day in word, thought, and deed, and still be saved. Calvinism doesn’t glorify God, it comforts religious sinners and in doing so it dishonors God. 

Which system really glorifies God? The one which says God is the ultimate cause of sin and that men do not need to stop all their sinning, or the one that says each individual is the cause of their own sin and we must all repent of our sins and live holy lives glorifiying to God? Which doctrine of grace really glorifies God? The one that says grace means being saved while we continue to sin, or grace is the means of being saved from our sin? One of these systems glorifies God while the other system greatly dishonors Him. What of the Westminster Catechism that says no man is able, either of his own power or by any grace received in this life, to perfectly keep the commandments, but does daily break them in word, thought, and deed…? Well, that covers all the bases. I mean, the devil couldn’t do any worse than that. That excuses all sin, of any kind. Calvinism certainly does make “a broad stroke that intentionally misunderstands and maligns Christ.” How man-centered is this theology! Now, the power of man’s sin is even greater than the power of God’s grace! God’s grace cannot overcome man’s sin! Wow, talk about a man-centered sin-excusing theology.

Glorification is the perfection of the body. Sanctification is the perfection of the heart. We are not commanded to be glorified in this life. This is not an obligation. We are not sinful for failing to have glorified bodies. Even Jesus did not have a glorified body until after the resurrection. But we can sanctify ourselves to God. We can set ourselves apart from the service of sin to the service of God.

We are not born with a sinful nature

We are born into a sinful world, but sin itself is a choice of our own will. You are not born a homosexual, drunkard, etc. That is choice. Paul said sinners will be “without excuse” on Judgment Day. They cannot say, like Lady GaGa, “I was born this way.” God forms our nature in the womb and He does not form us as little sinners. We become sinners at the age of accountability, by our own free will. As the Bible says men are sinners “from their youth” which means “juvenile” not infant.

“I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.” Ps. 139:14. We are not guilty of the sin of Adam: “The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.” Eze. 18:20 We are commanded to sanctify ourselves: “Sanctify yourselves therefore, and be ye holy: for I am the LORD your God.” Lev. 20:7. This verse is quoted in the New Testament as well. Jesus can forgive us and cleanse us, not from some sin, but from all sin: “If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.” I Jn. 1:9. Just read the rest of 1 John. He that sins is of the devil. Whosoever has been born of God does not commit sin. Etc. The Word says that the grace of God that brings salvation teaches us to live free from sin in this life. Our fallen bodies do not make us sin, so we don’t need a new body to be free from sin. Romans 6 says Jesus sets us free from sin in this life. Hebrews says Jesus was made in all things liken unto his brethren.

Jesus did not have a sinful nature, so neither did we. Jesus lived a holy and sinless life and Jesus said come and follow me and He is our example to follow. If we sin after our initial conversion, we must repent or perish as Jesus taught his disciples. We never have to sin, as God never allows us to be tempted above our ability (1 Cor. 10:13). To say that we can never life free from all sin in this life is to make the power of sin greater than the power of the cross and greater than the power of God’s grace. Certainly, we still have a free will after conversion so we are still capable of sinning. But with the help of God’s grace, we can choose to overcome and persevere. Men are sinners by choice, as the Bible says all we like sheep have gone astray and turned to our own way. And therefore, we can cease to be sinners by choice. Hence, God’s command for us to repent and His appeals of grace. We cannot have glorified bodies in this life, and so we have not attained physical perfection. That comes after our race is done. But we can have sanctified bodies in this life, as Paul said we can yield our members as instruments of righteousness, present our bodies a living sacrifice, that God can sanctify us wholly spirit soul and body, etc.

Certainly we are not forgiven before we repent, and if we sin God clearly sees it. But when we think upon what Jesus Christ has done to make forgiveness available for us and for everyone, we should love Him and turn from all our sins as a consequence. Once we do that, God forgives us through Christ. Calvary makes us willing to do what creation made us capable of doing. And what the law could not do, the gospel was able to accomplish. Legal motives of self-interest were insufficient to perfect the heart, but the motives presented to us in the gospel of Jesus Christ can cleanse us from all sin. Every day we make the choice to sin or not, and certainly our salvation depends upon our perseverance in holiness, but when we look upon the cross and see how much God has loved this world, we see how worthy He is of our worship and service and we love Him in return with our obedience.

Romans chapter seven

Rom. 7 gives us a description of what occurs when the mind of an unconverted sinner is convicted by the law. Using a literary technique, Paul uses the present tense to tell the narrative. As many stories begin with “once upon a time,” Paul said, “For I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived, and I died” (Rom. 7:9). He then proceeded in his narrative to discuss what happens when an unconverted sinner encounters the law of God. Some suppose Romans chapter seven to be a description of the Christian life, as opposed to a description of an unconverted state. But we know Paul is not referring to his own converted state because he already said that Christians have been made “free from sin” (Rom. 6:18, 22). The man in Romans seven was not “free from sin” and, therefore, he was not a Christian. Paul also said that, “There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit” (Rom. 8:1). Yet the man in Romans chapter seven was under condemnation and therefore needed to be saved by Jesus (Rom. 7:24-25).

And Paul said that, “to be carnally minded is death” (Rom. 8:6). But the man in Romans chapter seven said, “I am carnal, sold under sin” (Rom. 7:14). Therefore, the man in Romans chapter seven did not have eternal life. And finally, Paul said that as a converted man he lived with a good and pure conscience that was void of offense (Acts 23:1; Acts 24:16; 2 Tim. 1:3). The man described in Romans chapter seven is deeply disturbed by his conscience (Rom. 7:16). Therefore, the description given in Romans chapter seven was not of the converted life of the Apostle Paul. It is a narration describing what happens when an unconverted sinner’s mind encounters the law of God and is convicted by it.

So it is a sin to inherit a weakness to commit sin? How is that a sin? chosen

  • Jesus died for everyone, but only those who repent and believe are forgiven through it. So if a believer sins, they must repent and ask God for forgiveness.
  •  Forgiveness of future sins is nothing more than a license to sin. God only forgives us of our sins after we have repented of them. And since we are not yet guilty of future sins, we have nothing to be forgiven us. Not only would forgiveness of future sins be unwise, it is also impossible. Sins must be dealt with as they occur. Hence what we read in 1 John 1:8-9. If a believer sins, we must repent or perish.
1. How can David say he was wonderfully made and God’s works are marvelous if God formed him in the womb with a sinful nature?
2. How can it be said that Jesus was made “in all things liken unto his brethren” if we are born with a sinful nature and he wasn’t?
3. How come our sanctification is spoken of in the same tense as our justification?
4. How can inheriting a weakeness to commit sin be a sin itself?
5. If we are forgiven of all future sins at conversion, have you ever asked God to forgive you since your conversion? If you were already forgiven, why do you insult his grace by asking for forgiveness?
6. What would a license to sin consist of, if not forgiveness of unrepented future sins? What is a license but permission to do an action without fear of legal prosecution?
7. If Romans 7 was Paul’s Christian life, how can he say that he lived with a conscience void of offense?

.
We were not capable of sinning before the age of accountability, as Jesus said if you were blind you would have no sin. Infants are not under the wrath of God, as the wrath of God comes upon those who suppress the truth in unrighteousness. Those with knowledge are without excuse, but as infants have no moral knowledge, they are with excuse for their behavior. As they grow, they make free will choices. Hence we are told to teach them, disciple them, etc. If their nature caused their actions, teaching them would be useless and discipline would be cruelty and pointless. Only if their free will makes their choices can teaching and disciple change their behavior.

The perfection that God requires is a perfection that we are capable of. It is purity of motive – a perfection of heart. The Bible commands us to love God and love our neighbor. The Bible speaks of men who were “perfect in heart” which shows it is possible for man in this life. The commandment is directly proportationate to our ability, as we are command to love God “with all” thy ability and love your neighbor “as yourself.” We are not commanded to love with more ability than we have, but with all the ability that we have. So it is not impossible. If it were impossible, God’s law would be unreasonable and unjust. Damnation would be infinite cruelty. But as God is just and as He does punish sinners, this shows that they were capable of avoiding their sin

Which is greater, the power of sin or the power of the cross and the grace of God?

If the power of the cross is greater than the power of sin, why can’t you stop sinning? Does not the cross make you love God? And if you love Him, you will obey Him. When you are tempted, just look at the cross. Put your faith in God and you will overcome sin.  As love is the fulfillment of the law – a complete satisfaction to our moral obligation. Love is perfection. God does not want us to have an imaginary holiness but an actual holiness. The Bible never says that Christ’s works of the law are imputed to us. That is not necessary as we are not justified by works of the law. The “imputed righteousness of Christ” is a cliche and a myth. If you sin, God see’s it. Nothing is hide from His eyes the Bible says. He says, “I know your works, be zealous therefore and repent.” Don’t dream that you are covered by the imputed righteousness of Christ while you continue to sin, thus making his work a license to sin. Rather, repent of your sins and then you will be pardoned by His grace and mercy.

Paul taught that we were not under the law, as in the Torah, but not that we were free from all moral obligation. As Paul said we are obligated to love God and love our neighbor. God is not an anarchist or an antinomian. He does not promote lawlessness. As Paul said, not without law to God but under the law of Christ.

God does not impute our trespasses to us when He forgives us and pardons us. This is conditional upon our repentance and faith. Holiness, in terms of the Christian, is an internal attitude of submission and obedience whereby we are set apart from sin and to the service of God. And Jesus not only saves our souls, He changes our lives. He is not only our justification, He is also our sanctification.  Justification by works of the law is impossible. Obedience cannot atone for past disobedience. Hence, we need gracious justification. God can declare us pardoned. He commands us to repent and believe and when we are converted He pardons all our past trespasses through the atonement of Christ.

“By nature children of wrath” in context is about how we previously lived a sinful lifestyle. The Greek word for nature in that passage can mean that which by long habit has become nature, according to Thayer which is one of the best Greek-English Lexicon available. The Bible also says that the Gentiles which have not the law, do by nature the things contained in the law, which show the work of the law written on their hearts, their conscience bearing witness. Doesn’t sound like they were born totally depraved with a sinful nature. Conscience is part of our nature, and it tells us to obey God.

The Bible is clear that Jesus died for everyone but not everyone is saved because not everyone repents and believes. It is possible for those for whom Christ died to perish. As Paul said you can cause a brother to perish for whom Christ died. And you can deny the Lord who bought you and bring upon yourself swift destruction.

The atonement does not give us a license to sin or make salvation automatic for anyone. Pardon through the atonement is conditional. The Bible says repent, believe, and persevere unto the end. If we fail any of those points, we cannot expect God’s mercy but His wrath. Jesus said He that perseveres unto the end shall be saved. That speaks of salvation in the future tense. There are others passages that speak of it as past and present. I am saved. I am being saved. And I will be saved. The Bible says eternal life is to know God. And it says by this we know that we know Him, if we keep His commandments. He that says I know Him and keeps not His commandments is a liar and the truth is not in Him. So those who are obedient to God have eternal life and those who are disobedient do not. As it is written, He is the author of eternal salvation unto all them that obey Him.

He tasted death for EVERY man it says. He is the propitiation, not only for our sins, but for the sins of the WHOLE world. Just as the serpent was lifted up for WHOSOEVER to be saved through it, so God so loved the world that He gave His only begotten Son that WHOSOEVER believeth in Him would be saved, etc. There is no limited atonement in the foreshadow sacrifices.

People attack biblical holiness and the born again experience as self-righteousness and confuse biblical repentance with justification by works of the law. If a person is living in sin, aka sinning every day in word, thought, and deed, than it should be obviously that they haven’t put their faith in Christ. If they had confidence in His character and trusted Him they would do whatever He asks. As Hebrews 11 says by faith Abraham obeyed. Abraham was justified by an obedient faith, or a faith that resulted in obedience. What sins do you have in your life that you cannot stop? What sins do you have in your life that Christ cannot set you free from? Or really, what sin do you have in your life that you are unwilling to repent of?

Obedience can never atone for disobedience

We could never make up for our sins by obedience and we could never earn or merit salvation. It must come by grace and mercy through Jesus Christ. But it is conditional. We must repent and believe to receive it. I say that we must repent and believe (obedience to the gospel) but that our obedience to the gospel does not merit or earn salvation. “By faith Abraham…obeyed” Hebrews 11:8. Abraham was justified by an obedient faith. There is a difference between conditions and grounds. Our obedience to the gospel is not the grounds of our salvation. It does not merit or earn salvation. Peter said, “repent of this thy wickedness that the thought of your heart might be forgiven thee” and “save yourselves from this untoward generation. Was Peter teaching heresy by telling them to save themselves? Certainly not. Repentance is a condition of forgiveness. We can only save ourselves, through the atonement of Christ, by repenting and believing.

Justification by works of the law is regarding the Torah and merit. It is not about repenting of your sins to be pardoned by grace and mercy. We do not need to obey the law (Torah) to be saved. But we must obey the gospel, which demands that we repent of our sins and trust in Christ. If good works are the evidence of faith, then bad works are the evidence of unbelief. There is no condemnation for those who walk after the spirit and not after the flesh. If you are living in sin, aka walking after the flesh, there is condemnation.  By faith you can live a pure and holy life. By faith you can overcome all sin and be perfect in heart. The same faith that justifies also sanctifies. Under the New Covenant we are not under obligation to the Torah, but only to the moral law of God. The New Testament does not command us to be circumcised, but to love God and love our neighbor.

“But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?” Gal. 2:14

“To them that are without law, as without law, (being not without law to God, but under the law to Christ,) that I might gain them that are without law.” 1 Cor. 9:21.

We are not under the law of Moses, but under the law of Christ.

“For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law.” Heb. 7:12.

“For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things” Heb. 10:1.

The external and physical laws of the Old Covenant, like the clean and unclean food, circumcision, etc, were figurative of the internal and moral change that occurs under the New Covenant. Thus, the New Covenant fulfills the Old Covenant. These Old Covenant laws were figurative, but in the New Covenant that which is better has come. Hence,

“This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them;” Heb. 10:16.

You can read more from Jesse Morell on his website.

“Any theology that gives man a legitimate excuse for sin and maligns God’s holy character CANNOT, by definition be ‘God centered'”  (Kerrigan Skelly)

Miracles in Moscow – 40-50 people got healed in a shopping mall

Torben shows that there is no requirement to use expensive computer equipment to explain the gospel for a large crowd of people. A few paper mugs from KFC and a tray work just fine. 🙂

And people get healed!

Sometimes the most simple ways are the better ways…

All glory to God, and we can only pray for more workers like Torben and his team who are so willing to explain the gospel to people on the streets – including the important truth that sin separate us from God whether we are non-believers or not.

Benghazi, Libyen, ambassadör Stephens, 2012 – mörkläggning och lögner

Benghazi

Benghazi, Libyen 2012 – mörkläggningen och lögnerna

Läs under min flik Konspirationer här där du kan se både lite information om bakgrunden (på svenska) och inte minst filmer (fast på engelska) om vad som hände i Benghazi. Passa på att se filmer om andra konspirationer.

Canada Free Press, 30 Nov. 2012:

Benghazi explained: Interview with an “Intelligence Insider”.

Intervju och Insider information. Exempel:

“There was absolutely no diplomatic consulate in Benghazi. None. Words are important here. They can create a wrong image, an incorrect picture of what was really going on. The property where our Ambassador and other Americans were murdered was a rented villa consisting of a primary residence with a couple of outbuildings behind the actual house. The reason they’re still calling it a consulate is to subtly divert any questions about our activities there.”

“After Gaddafi was taken out, there was the matter of his weapons and arms that were hidden all over Libya, including chemical weapons – gas weapons. According to Obama and Hillary Clinton, we were in Libya to collect and destroy these weapons to make for a ‘safer’ Libya. That’s what they were telling the American public. That’s not really what was going on, though, and it seems like all of the other nations except the average American knew it. Anyway, you can find picturesand videos of weapons caches being destroyed, but that is strictly for the public’s consumption.”

Såldes JOSEF som SLAV av hans bröder enligt Guds vilja?

Joseph slave

Finns det en mening med allt som sker?

Jag tror personligen inte att det finns en mening med precis ALLT som sker och inte heller att det inte finns något ont som inte har något gott med sig. De må vara vackra klichéer men de stämmer inte alltid, för om det ständigt skulle stämma att allting som sker har ett syfte så resulterar det i att även aborter, våldtäkter och mord alltid tillför något positivt för någon/några och detta har jag väldigt svårt att ta till mig. Bibeln talar om dessa företeelser som SYND och synd är alltid till 100% emot Guds vilja vid varje enskilt tillfälle. Allting på jorden sker helt enkelt inte som Gud hade önskat och detta förminskar inte hans storhet på minsta vis. Är Gud inte allsmäktig nog för att ge människan en fri vilja och därmed ansvarig för sina egna handlingar? Om det är Gud som orsakar så att människor gör ont och syndar så är det i själva verket Gud som syndar, och då handlar det inte längre om Bibelns Gud.

Det FINNS dock en handfull exempel i Bibeln där människors onda handlingar faktiskt fört med sig något positivt, men vi måste akta oss noga för att inte dra felaktiga slutsatser vad gäller dessa händelser. Låt oss ha nedanstående i minnet

  • En handfull Bibelexempel på onda handlingar som tillfört något positivt betyder inte att ALLA onda handlingar som någonsing skett på jorden tillfört något positivt
  • Bara för att Gud vid några tillfällen utnyttjat människors onda handlingar till något positivt betyder inte att HAN är den som orsakar vare sig människornas attityd eller deras handlingar (han tillåter dock människorna att båda lyda/inte lyda honom)
  • Bibeln säger att det inte finns något mörker i Gud och att han inte frestar NÅGON – än mindre får han någon att synda!
  • Att tillåta onda handlingar är inte detsamma som att orsaka onda handlingar

Josef RÄDDADES till livet när han i stället för att dödas kastades i brunnen

Historien om Josef (Jakobs son) används ibland av reformerta för att försöka ge stöd åt idén att precis allting sker enligt Guds vilja. De andra exemplen som brukar användas är 1) Judas förräderi gentemot Jesus, och 2) den assyriske kungens agerande i Jesaja 10:6. I inget av de exemplen (eller andra exempel) är det Gud som orsakar så att någon överträder hans bud och syndar, men återigen så har Gud i DESSA fall använt sig utav de uppkomna situationerna och fått till ett önskat resultat i slutänden. Hade personerna i fråga agerat annorlunda och valt att inte utföra dessa onda handlingar så hade förstås Gud kunnat utnyttja andra situationer eller fått till ett önskat slutresultat på andra sätt. Tyvärr är det sällan brist på människor som vill utföra onda gärningar, och Gud har vid några tillfällen indirekt hjälpt Israels fiender att vara lyckosamma i sina kamper mot Israel för att straffa de sistnämnda och få dem att inse en större sanning. Bara genom att ta bort sin skyddande hand ifrån Israel så kan Gud assistera fienderna så att de blir lyckosamma.

Här kan vi hur som helst läsa om vad som hände med Josef i Bibeln när Josefs bröder kastade honom i brunnen och sedan sålde honom till förbipasserande köpmän. Om man tänker efter så är det faktiskt så att Josefs liv RÄDDADES av Gud (eller hans bröder?), eftersom den ursprungliga tanken bland Josefs bröder var att DÖDA honom. Om de hade dödat honom så hade historien i Egypten och Kanaan fått skrivas om helt och hållet.

1 Mos. 37:24 Och de tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom, det fanns inget vatten i den. 25 Sedan satte de sig ner för att äta och fick då se en karavan med ismaeliter som kom från Gilead, och deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum. De var på väg ner till Egypten. 26 Då sade Juda till sina bröder: “Vad har vi för nytta av att döda vår bror och dölja hans blod? 27 Kom, så säljer vi honom till ismaeliterna! Låt inte vår hand komma vid honom, han är i alla fall vår bror, vårt eget kött och blod.” Och bröderna följde hans råd. 28 När de midjanitiska köpmännen kom förbi, drog de upp Josef ur brunnen. De sålde honom för tjugo siklar silver till ismaeliterna, som förde Josef till Egypten.29 När Ruben kom tillbaka till brunnen, se, då fanns inte Josef där. Då rev han sönder sina kläder

Det finns en hel del detaljer i det här stycket att ha i minnet.  Här kommer resten av historien.

1 Mos. 50:15 När Josefs bröder såg att deras far var död, sade de: “Tänk om Josef börjar hata oss och låter allt det onda vi gjort mot honom komma över oss.”16 Därför sände de detta bud till Josef: “Din far sade till oss före sin död:17 Så skall ni säga till Josef: Vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och SYNDAT genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu DEN SYND som din fars Guds tjänare har begått.” Och Josef grät när han fick deras hälsning.18 Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sade: “Vi är dina slavar.” 19 Men Josef sade till dem: “Var inte rädda. Håller ni mig för Gud?20 Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv21 Var inte rädda. Jag skall sörja för er och era små barn.” Och han tröstade dem och talade vänligt till dem.

Josefs bröder ansåg att de syndade när de behandlade Josef illa

Att vara avundsjuk, hata, mörda och ljuga är synder, så det är inte undra på att Josefs bröder till slut ansåg att de varit onda och syndat mot sin medmänniska Josef. Bröderna vill be om förlåtelse, och Josef korrigerar inte sina bröder när de menar att de syndat utan konfirmerar t o m att det som de tänkte faktiskt var ONT –  men han låter dem också veta att Gud använt vad som hänt till någonting gott. Att Josefs bröder kastade Josef i brunnen och behandlade honom illa var helt emot Guds vilja och ingenting annat än en stor synd, men Gud utnyttjade alltså den uppkomna situationen och fick till ett pampigt slut flera år senare. Man skulle också kunna tänka sig att Gud åstadkom att köpmän passerade området just i det rätta ögonblicket och fick på det sättet Josefs bröder att komma på lite bättre tankar. I stället för att döda Josef, som de inledningsvis tänkte göra baserat på majoritetsbeslut, så SÅLDE de honom! Detta var ju helt klart ett mycket bättre alternativ, och Josefs fortsatta liv blev som bekant till stor välsignelse inte bara för hans familj utan för tiotusentals människor i Egypten och bland de angränsande länderna! Gud kan absolut inverka/påverka och få till en bra logistik för att ändra på situationer. Är det inte därför vi t ex ber till Gud?

För att ge exempel på “bra logistik” så berättade Jesus vid ett tillfälle för ett par av sina lärljungar i Matt. 21 att så fort de skulle komma in i en viss by skulle de träffa på en åsna med ett föl som de skulle lösa, och exakt så skedde. Vi kan ibland själva påverka andra människor till ett visst agerande med hjälp av BÖN – bara vi inte tror att allting som sker är orsakat av Gud, för det är inte vad Bibeln lär! Bibeln är full av berättelser om människor som trilskas och är upproriska mot Gud, som i sin tur varnar dem om och om igen.

Josefs öde kan också läsas i The book of Jasher (KJV) eller The book of the just som Septuaginta har översatt samma hebreiska titel till  (“Den redliges bok” på svenska) och som är en översättning från hebreiskans sēfer ha yāšār. Den boken står omnämnd i 2 Sam. 1:8 och Joshua 10:13. Den här hebreiska boken är inte bland de bibelkanoniska böckerna och därför inte helt pålitlig. Den kan bäst betraktas som en judisk sekulär historiebeskrivning och som en sådan kan den ju stämma med verkligheten trots att den inte är nerskriven genom inspiration av Gud. Precis som de flesta av oss vågar läsa historieböcker om vikingar, Alexander den store och om Julius Ceasar – trots att dessa historier inte är nerskrivna genom inspiration av Gud – så kanske vi vågar läsa en sekulär judisk historiebeskrivning? (Det finns dock minst en förfalskning så läs inte den version som kom ut 1750.) Eftersom det finns ganska många detaljer i boken som trots detta aldrig motsäger Bibeln, så känns det som den här boken är ganska tillförlitlig trots allt, och den erbjuder ännu mer beskrivningar som faktiskt kan fylla i Bibelns kortare versioner av en viss händelse. OM vi skulle hitta motsättningar så vet vi förstås att det är Bibelns information som gäller för där hittar vi ju de sanna inspirerade Gudsorden. Här kommer Jashers version i alla fall. Jag har tagit med det mest väsentliga: Joseph slave 2

Jasher 41:9 And Joseph was seventeen years old, and he was still magnifying himself above his brethren, and thought of raising himself above them.—21 And Jacob sent his son Joseph to the valley of Hebron, and Joseph came for his brothers to Shechem, and could not find them, and Joseph went about the field which was near Shechem, to see where his brothers had turned, and he missed his road in the wilderness, and knew not which way he should go.—25 And Simeon said to his brethren, Behold the man of dreams is coming unto us this day, and now therefore come and let us kill him and cast him in one of the pits that are in the wilderness, and when his father shall seek him from us, we will say an evil beast has devoured him.—28 And they took him and cast him into a pit, and in the pit there was no water, but serpents and scorpions. And Joseph was afraid of the serpents and scorpions that were in the pit. And Joseph cried out with a loud voice, and the Lord hid the serpents and scorpions in the sides of the pit, and they did no harm unto Joseph.

Här nedan kan vi läsa att just när de tar en matrast och diskuterar Josefs öde så kommer köpmän förbi, och tack vare detta så beslutar de sig för att sälja Josef i stället för att döda honom. Det kan ha varit Guds inverkan för att rädda livet på Josef, och alltså enligt hans vilja att han i stället såldes. Det står t o m en notering om att det gladde Herren att bröderna sålde Josef eftersom han inte ville att Josef skulle dö. Det “slumpade sig” så att det var Juda av alla bröder som faktiskt var den som räddade livet på Josef genom sitt förslag att inte döda honom och i stället sälja honom som slav. Det ursäktar förstås inte hans synd på minsta vis men det är en intressant detalj med tanke på att Jesus sedan skulle komma att födas från just Juda släkt och erbjuda liv till alla människor. Vi kan också läsa lite mer detaljer om att det faktiskt var två olika slags karavaner med i bilden – ismaeliter och midjaniter.

42:1 And they went and sat on the opposite side, about the distance of a bow-shot, and they sat there to eat bread, and whilst they were eating, they held counsel together what was to be done with him, whether to slay him or to bring him back to his father. 2 They were holding the counsel, when they lifted up their eyes, and saw, and behold there was a company of Ishmaelites coming at a distance by the road of Gilead, going down to Egypt.3 And Judah said unto them, What gain will it be to us if we slay our brother? peradventure God will require him from us; this then is the counsel proposed concerning him, which you shall do unto him: Behold this company of Ishmaelites going down to Egypt, 4 Now therefore, come let us dispose of him to them, and let not our hand be upon him, and they will lead him along with them, and he will be lost amongst the people of the land, and we will not put him to death with our own hands. And the proposal pleased his brethren and they did according to the word of Judah. 5 And whilst they were discoursing about this matter, and before the company of Ishmaelites had come up to them, seven trading men of Midian passed by them, and as they passed they were thirsty, and they lifted up their eyes and saw the pit in which Joseph was immured, and they looked, and behold every species of bird was upon him. 6 And these Midianites ran to the pit to drink water, for they thought that it contained water, and on coming before the pit they heard the voice of Joseph crying and weeping in the pit, and they looked down into the pit, and they saw and behold there was a youth of comely appearance and well favored. 7 And they called unto him and said, Who art thou and who brought thee hither, and who placed thee in this pit, in the wilderness? and they all assisted to raise up Joseph and they drew him out, and brought him up from the pit, and took him and went away on their journey and passed by his brethren. 8 And these said unto them, Why do you do this, to take our servant from us and to go away? surely we placed this youth in the pit because he rebelled against us, and you come and bring him up and lead him away; now then give us back our servant. 9 And the Midianites answered and said unto the sons of Jacob, Is this your servant, or does this man attend you? peradventure you are all his servants, for he is more comely and well favored than any of you, and why do you all speak falsely unto us? 10 Now therefore we will not listen to your words, nor attend to you, for we found the youth in the pit in the wilderness, and we took him; we will therefore go on. 11 And all the sons of Jacob approached them and rose up to them and said unto them, Give us back our servant, and why will you all die by the edge of the sword? And the Midianites cried out against them, and they drew their swords, and approached to fight with the sons of Jacob. — 17 Surely you have said that the young man is your servant, and that he rebelled against you, and therefore you placed him in the pit; what then will you do with a servant who rebels against his master? Now therefore sell him unto us, and we will give you all that you require for him; and the Lord was pleased to do this in order that the sons of Jacob should not slay their brother18 And the Midianites saw that Joseph was of a comely appearance and well-favored; they desired him in their hearts and were urgent to purchase him from his brethren. 19 And the sons of Jacob hearkened to the Midianites and they sold their brother Joseph to them for twenty pieces of silver, and Reuben their brother was not with them, and the Midianites took Joseph and continued their journey to Gilead. 20 They were going along the road, and the Midianites repented of what they had done, in having purchased the young man, and one said to the other, What is this thing that we have done, in taking this youth from the Hebrews, who is of comely appearance and well favored.

Josef såldes sedan vidare en gång till, till det första gänget som reste förbi.

42: 23 And whilst they were thus discoursing together, they looked, and behold the company of Ishmaelites which was coming at first, and which the sons of Jacob saw, was advancing toward the Midianites, and the Midianites said to each other, Come let us sell this youth to the company of Ishmaelites who are coming toward us, and we will take for him the little that we gave for him, and we will be delivered from his evil. 24 And they did so, and they reached the Ishmaelites, and the Midianites sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver which they had given for him to his brethren. 25 And the Midianites went on their road to Gilead, and the Ishmaelites took Joseph and they let him ride upon one of the camels, and they were leading him to Egypt.

Jesus did not PAY a DEBT and was not PUNISHED on the cross (penal satisfaction)

cross1

The error of the Penal Satisfaction theory

/Thanks to my friend Lyndon Conn for the below

Jesus suffered greatly, taking many stripes, was bruised and beaten, etc. He did all of this FOR us, but those things were not Atonement themselves. It was His death (shedding of blood and Life for a life – innocent for the guilty) that made atonement. Animals were never beaten or punished BEFORE they were finally killed for atonement.

The Penal Satisfaction atonement teaches that Jesus was punished in our place as He was beaten and bruised by God. This is not true at all! He was mistreated by MEN as a form of punishment for something He did not do. He could not be truly punished by God for any reason whatsoever since He was without sin. God not only NEVER punished a sacrifice (but only accepted the acceptable sacrifice), but sin was never literally on either the animals or on Jesus – since sin is not a substance that can be moved or transferred. When the Bible speaks of “Taking away” sins, it is talking about the born again experience and the transformation that takes place when a person confesses their sins. Sins are then “taken away” but the person being made into a new creation – as old things pass away and all things become new. Jesus made provision for all men so that all they need to do is confess Him as the acceptable sacrifice, and in turn also offer themselves a living sacrifice. These are likened unto the day of atonement in the 2 goats for the entire nation (as Christ represents both, the acceptable sacrifice in goat 1, and the scapegoat in goat 2 by taking away the sins of the world). And our repentance is likened unto the offering of the bull for personal sins.

Sin is not punished in Christ and they are not “paid for”! These are both lies passed down through the RCC and not biblical at all. We have had bad theology so heavily imparted into our thinking that we think many things are fact that are not at all. We have never questioned them, and hear it all the time, preach it all the time, and never think otherwise, but I will challenge this thinking. Not to teach a different doctrine, but to show a different understanding of the same doctrine. The end is the same, but the path that takes us there is flawed.

Nowhere does the Bible literally teach the following: Jesus PAID FOR sins; He was PUNISHED by God;  He “took our place”; He “paid our debt”, and other financial terms that should only be understood figuratively. The literal is that He “provided” for forgiveness; He did for us what we could not do for ourselves; and so on. Incorrect terms lead to many false doctrines like Limited Atonement and Universalism, and many are very inconsistent by not believing one or the other. Incorrect terminology can lead in 2 directions – one towards truth and the other towards error. With payment for sins – we might be able to draw a proper understanding from it (as I did for many years as well) – understanding that Jesus died for our sins and making the way of salvation for us – but the problem with the terminology is that it’s misused and could lead to error.

If Jesus “paid for” our sins on the cross, then something that is paid for is completely finished and nothing else needs to be done at all. If Jesus “paid for” the sins of the whole world, then all men are saved and do not even need to repent because their sins are already paid for. It is all done for them. This is why Calvinism has to create their doctrine of Limited Atonement – teaching that Jesus only died for the elect – in order to prevent Universalism. So then, Jesus “paid for” the sins of the elect only, and did not die for the sins of the non-elect. As wrong as this is, it is actually more consistent with the teaching of “payment for sins”.

The fact that WE are “bought with a price” does not teach a payment for SINS. “We” and our “sins” are 2 different things. The wages of sin is and always will be death! Men still go to hell for their sins. Our only hope is to confess our sins to Jesus, the scapegoat of God, so He can “take them away”. This is figurative! Sin is not a substance that can be put on another or literally taken anywhere. Sin is an attitude of the heart. It is a mindset that leads to actions that displease God. Man’s only hope is to have this part of him changed (transformed). It all starts with being Born Again. Old things are PASSED AWAY, and all things are become new. Sins are never punished IN man in this life (except by chastisement for the Christians if they sin and need to learn something). Sin itself is not punished at all. Man is punished and will be punished in eternity. So our only hope is to have sins “taken away”.

Atonement terminology is mostly all figurative, but the figurative ALWAYS points to the literal! So we have to seek understanding of the literal, and be careful not to take the figurative itself too literally. This WILL lead to error. You cannot have “actual and factual” without literal.  We just need to understand what it actually and factually is! It is NOT a payment, but a provision! It is not punishment of Christ by God, but abuse of Christ by men – which He endured FOR us – but not literally in our place. No man could ever die for his own sins, therefore it could never be our place, but only HIS place to die as atonement. Men will still die for their own sins. There is no “debt” that we owe, but only “wages” to be paid. A debt is something to be paid to another, while wages are what we have earned and have coming to US. We do not owe God anything, but repentance and our lives. There is nothing at all that we could possible “pay” to God to “buy” our souls back. These are all financial terms, including ransom and redeem, which both refer to the work of Christ on our behalf. The financial terms are all used to help give us understanding by using terms we can understand , but they are all figurative and not to be taken too literally. We must look to the literal they point to.cross7

The Bible says that He is the “propitiation” for our sins – which literally means, “He is the atoning sacrifice for our sins”. Propitiation is a term used in pagan rituals of offering their children to their gods as a sacrifice to appease their anger. It can give a picture of Jesus removing the anger of God against us, but should not be taken to the extreme to teach that He was an object of God’s wrath – with our sins literally on Him! Truth can be drawn and understood from this word; yet error can be as well if taken too far. There is no forgiveness of sins at all without repentance. There is provision for forgiveness that has to be received, but there is no actual forgiveness until then. The idea of a payment gives a false idea here, and it leads to false doctrines – making it easy for those who teach them to draw others into their errors. And Calvinism is growing stronger every day. I just heard a story yesterday about how so many Churches are turning Calvinist, and this has a great deal to do with it!

If you believe atonement is a literal payment,  then who was paid? The devil? The Father? And if paid, then a payment cannot be unpaid, right? A provision is something that is done FOR us that we could not do for ourselves; while we must RECEIVE it through faith – or reject it. Sins are not “carried away” until we receive Him and confess our sins to Him so He can take our sins away – and then, where there are no sins and there is no guilt. But if sins are “paid for”, you cannot have them paid for one a person is “justified”, or have payment applied only at that time. This can work in the figurative, but not in the literal.

If we go back to Leviticus, sins were never “paid for”. The only difference is that Jesus was without sin and He could be the one-time sacrifice for all time. But the idea of atoning for sins was the same. There had to be an ACCEPTABLE sacrifice and a scapegoat for the yearly offering. This was provision for the nation as a whole, but individuals still had to bring their own personal sacrifices of a bull for their owns sins – which is likened unto our repentance and offering of ourselves unto God as a living sacrifice. Neither were any form of a payment! Such an idea is added by men, starting with the RCC in the 12th century under Anselm.

We are figuratively covered in His blood, in that because of the shedding of His blood and out acceptance of Him as the atoning sacrifice for our sins, as the blood of the sacrifice was sprinkled, we receive Him and all that He did for us as we confess our sins before Him. Our acceptance of Him as the one-time sacrifice that was without sin allows us to confess our sins and be forgiven of our sins. Our act of true repentance and accepting Jesus is accepted as if His blood were literally sprinkled on us, but no person has ever had His blood literally on them. Let’s get real here. This is what the RCC would have us believe. In communion they teach that the literal body and blood of Jesus is transferred to the bread and wine. So then we are cannibals and guilty of drinking blood – which is forbidden in the law of God.

True atonement is very simple and not half as complex as men have made it. God provided a Lamb in Jesus. We can accept His provision and confess our sins over Him and have them taken away, or we can choose to go our own way. God did not die for only some. He did not choose some and reject others. His atonement was for ALL men – the WHOLE WORLD as a provision for whosoever will call upon His name. Now it is up to men to offer themselves (their bull) to God in the confession of sins and acceptance of His provision. Very simple. Very biblical. And with no need of the additions of men. God’s wrath does not need to be appeased! If sins are “taken away” by changing the man, then there is nothing for wrath to be against. However, if sins return, and repentance does not, wrath will be against such a man – as it is against the world. Very simple and completely scriptural.

Can sins be inherited?sheep 2

Sin is not a substance that can be passed down from one to another, but men inherit a condition that is passed down, and this condition is one that could lead us to sin. Romans 5:12 says that death is passed down. Men are born innocent, and therefore a baby is without sin and saved in its innocence. Sin is a choice – NOT something we inherit. Can the murderer blame their crime on their Father, or on Adam? No. Each man is responsible for his own choices and will be judged for them justly. Blame can never be passed to another, and neither can sin. Sin is defined in scripture as knowing to do right and not doing it, in which the opposite is just as true, in knowing something is wrong and doing it anyway. Sin is therefore a willful rebellion against a known law of God. For those who do not have His laws, Romans 2 says that their conscience becomes a law unto them. So whether we go against God’s law or our conscience, these are what define sin.

Every man and women are faced with choices between right and wrong. And each have the ability to choose what is right. Otherwise they could not be rightly judged for their choices, but because of spiritual death (separation from God), mankind will turn to his own lusts, having no guidance in life. They cannot choose what they do not know.

John 3:19 – “And this is the judgment: the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their works were evil.”

Men are sinners because they sin – which is contrary to popular belief. It is the majority of the Church today that has been infected with false teachings and cannot see it. They are not the worst errors out there but they do lead to them. If we want to rid the Church of error and keep Christians from confusion, then we need to get rid of the little errors that serve as stepping stools for the true heresies. The “Sinning Religions” of our day, the OSAS teachings (once saved always saved), and Calvinism all gain strength from these erroneous atonement ideas and false understandings of sin and death.

Tertullian – On Repentance, chapter 6 “For repentance is the price at which the Lord has determined to award pardon: He proposes the redemption of release from penalty at this compensating exchange of repentance. If, then, sellers first examine the coin with which they make their bargains, to see whether it be cut, or scraped, or adulterated, we believe likewise that the Lord, when about to make us the grant of so costly merchandise, even of eternal life, first institutes a probation of our repentance.”Chapter 9 – “but inasmuch as by confession satisfaction is settled, of confession repentance is born; by repentance God is appeased.”

För en oandlig människa är kunskapen om Gud en dårskap (1 Kor. 2:14)

fredsduva

1 Kor. 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Eftersom Paulus här säger att en oandlig människa (eller en “själisk” människa som det står i 1917 års översättning) inte tar emot det som tillhör Guds Ande och inte kan förstå, så är det ett mycket dåligt val att vara just en oandlig människa. Det bättre alternativet är förstås att vara en andlig människa så att vi kan ta del av hela Guds djuphet. Jag säger detta eftersom en del gärna vill tolka den här versen som att Gud på något sätt stänger frälsningens dörr för de flesta människor för att i stället välja ut några få lyckliga som han ger möjligheten att se hans ljus. Sanningen är ju att Gud vill att ALLA ska bli frälsta och han har därför gett alla en chans att söka honom och finna honom. Paulus talar om människor inte tar emot det som tillhör Guds ande, vilket visar att det faktiskt finns ett alternativ att göra det motsatta –  att ta emot.  Men om människor insisterar på att vända Gud ryggen, inte vilja söka honom, inte vilja be och inte vilja läsa hans ord i Bibeln, ja då är de oandliga människor som är kvar i mörkret, och då kan de heller inte förstå budskapet som de ju envist vägrar att ta emot. Det står i versen att oandliga människor inte KAN förstå det (som tillhör Guds ande) och det är just för att de inte VILL. Vägrar man att komma till ljuset kan man heller inte se ljuset.

Under Jesu tid var det de som följde honom som fick ta del av Guds ljus och få chansen att höra tolkningar av diverse liknelser, medan vissa fariséer  valde att inte komma honom nära för att lära sig mer utan i stället höll sig på sin egen kant och diskuterade hur de kunde sätta dit honom och få honom dömd. Dessa fariseer är ett bra exempel på oandliga människor, och  Romarbrevet 1 kan också lära oss en hel del om hur människor själva orsakar så att de förhärdar sina hjärtan.

1 Kor. 2:14 måste förstås läsas i sitt sammanhang.

1 Korinthierbrevet 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er.  

“Hemlighet” kan även översättas med “Guds vittnesbörd”, så det handlar alltså inte om hemligheter som Gud väljer att ge endast några lyckligt lottade.

1 Kor. 2:Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraftVi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 

Jämför ovan andliga kraft och vishet med andra verser om Andens kraft. Självfallet är “vishet” i form av förklaringar och resonemang kring detaljer i skriften också av stort värde, men först måste vi förstå själva evangeliets grund för att komma vidare.

Apg. 1: Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: “Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.”

Apg. 1:Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Markus 13:11 När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni skall säga. Vad som ges er i den stunden skall ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige Ande.

1 Kor. 2: Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. —14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon.

Vi kan läsa ovan att Gud har berett “vad ögat inte har sett och örat inte hört” (alltså hemligheten) ÅT DEM SOM ÄLSKAR HONOM. Att älska honom är alltså villkoret för att kunna ta del av djupen i Gud. Vi kan också läsa att den ANDLIGA människan, till skillnad mot den oandliga människan, kan bedöma allt. Den andliga människan har ju valt att ta emot av det som Anden ger. Grunden i evangeliet är det primära som en Gudssökande bör ta del utav och det kan betraktas som “mjölk” och inte “kött” som är nästa nivå vad gäller vishet.  1 Kor. 2:14 säger inte att en oandlig människan inte kan ta emot någonting alls av Gud  eftersom vi redan vet att alla har alla möjlighet att förstå och lära känna Gud tack vare en tydlig skapelse med alla tecken på design, ett samvete, skriftens profetior och tio Guds bud som manar människor att komma till honom och lyda honom.

Några andra verser som brukar användas när det handlar om idén att Gud inte skulle bry sig om att det stora flertalet är kvar i mörkret är de som står nämnda nedan. Jag har med grönt markerat de verserna som brukar nämnas för att försöka visa att vi alla är andligt döda ända tills Gud tar sitt magiska trollspö och gör oss levande (de som han vill) genom att ge vissa av oss förmågan att söka honom, tro på honom och finns djupheten i honom. Läs hela kontexten och du ser att människan har full valfrihet att lyda anden i stället för köttet.grace

1 Kor. 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. *) 20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. 25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

*) Jesaja 29: 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar     men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud.14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas.15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för Herren, som bedriver sina verk i mörkret och säger: “Vem ser oss, och vem känner oss?”

Notera ovan att det inte finns någonting som säger att det inte finns något val vad gäller vår eventuella blindhet. Paulus hänvisar till Jesaja 29:14 där vi kan läsa om människor som väljer att låta sina hjärtan vara långt ifrån honom och som håller sig till människobud. Självklart sker detta emot Guds vilja. Han varnar oss från att gå den vägen. Världens vishet är en dårskap men det finns inget tvång att ty sig till världens vishet och välja fel väg.

Rom. 8 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. —Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom

Alternativen som står till buds är alltså att följa Anden eller köttet, och valet är fritt. Väljer vi att leva efter köttet blir vi andligt döda och separerade från Gud för vi lever då i fiendskap med honom och kan inte behaga honom. Vi lever ju då i synd! Om vi däremot väljer att leva efter Anden så finns ingen fördömelse för oss  – men endast då.

Joh. 15:Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göraOm någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Notera alla OM som står uppräknade. Vi kan inte göra någonting utan Jesus så därför är det ett listigt val att hålla sig till honom. Jesus manar oss att bli kvar i hans kärlek och det gör vi om vi håller hans bud. Han vill alltså att vi ska förbli i honom, vilket alltså inte är en självklarhet. Bär vi inte frukt så riskerar vi att huggas av vinträdet trots att vi en gång satt fast i det.

Joh. 6: 64 Men det är några bland er som inte tror.” – Jesus visste från början, vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. – 65 Han sade vidare: “Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern. 70 Jesus svarade dem: “Har jag inte själv valt ut er tolv? Och en av er är en djävul!”

Ingen kan komma till Jesus utan att det blir honom givet av Fadern, men frågan är om vi låter oss dras och frågan är om vi väljer att stanna till slutet om vi en gång tackat ja? Jesus “valde” Judas, men ändå valde Judas att förråda honom. Läs också mitt inlägg om Joh. 6 här.

Ef. 2:2 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens sönerBland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek,5 också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. —Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Vi är andligt döda när vi syndar och det är återigen ett dåligt alternativ att synda. Att synd separerar oss från Gud är en sanning i både gamla och nya testamentet. Paulus förklarar hur människor kan välja att leva på världens vis genom att följa Satan och på det viset bli olydnadens söner. Då kan våra hjärtan bli förhärdade och det blir fullständigt naturligt för oss att synda och att leva i mörkret. Paulus menar också att vi kan bli levande genom Jesus Kristus. Vi är frälsta av NÅD (inte av oss själva) och vi är skapade för att vandra i goda gärningar, men frågan är dock hur lydiga vi väljer att vara? Vi riskerar alltid att huggas av vinträdet om vi inte bär god frukt.