Tag Archive | juda

Varför ville Gud att profeten Hosea skulle gifta sig med en sköka? (Hos.1:2)

Hosea

Det här kan vi läsa i Hosea 1 – i några olika översättningar – om den uppmaning profeten Hosea fick av Gud att gifta sig med en sköka.

Hos. 1:1 Herrens ord som kom till Hosea, Beeris son, när Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda, och Jerobeam, Joas son, var kung i Israel.Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sade till honom: “Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka,  ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren.”Då gick han bort och tog Gomer, Diblajims dotter, till hustru och hon blev havande och födde en son åt honom. (SFB)

Hos. 1:När HERREN först begynte tala genom Hosea, sade HERREN till honom: »Gå åstad och skaffa dig en trolös hustru och barn — av en trolös moder; ty i trolös avfällighet löper landet bort ifrån HERREN (1917)

Hosea 1:2 The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms: for the land hath committed great whoredom, departing from the LORD. (KJV)

Ord för ord står det översatt från Hebreiska till engelska “for of harlotry and children of harlotry A wife take and bore conceived of Diblam the daughter of Gomer”.

Det verkar alltså som att profeten Hosea blir ombedd att ta sig en sköka till fru och att även skaffa en familj med henne. Men är det inte ett påbud att det är en synd för en israel att gifta sig med en kvinna från en ogudaktig fiendesläkt som filistéerna? Visserligen är förbudet för ett sådant giftermål i 5 Mos. 7:3 kopplat till israelernas intåg i Kanaans land, ihop med en rad andra instruktioner, men är inte sådana unioner förbjudna även under en lång tid efteråt? Och att en gudsman gifter sig med en sköka är väl ett konstigt påbud i sig?

Var Hoseas tilltänkta fru en sköka redan vid giftermålet, eller var det så att Gud helt enkelt bad Hosea att gifta sig med en kvinna från en ökänd kult/ökänt område och som därför räknades som en av de lösaktiga människor som bodde där, och/eller siades att bli en sköka precis som kvinnorna runt omkring? Påbudet från Gud till Hosea är att han ska ta en fru av “whoredoms” och barn av “whoredoms”, men barn kan ju inte vara horor – och framför allt kan man inte säga att Hoseas tilltänkta barn skulle bli horor eftersom de ännu inte existerade. Det låter i stället som det är själva “tillhörigheten” som Gud syftar på. Gud bad Hosea att gifta sig med en kvinna från ett släkte som har “whoredom” som tillhörighet och kännetecke. Kanske kvinnan i sig ännu inte gjort sig skyldig till synd men kallas ändå “a wife of whoredoms” pga hennes tillhörighet.

Men hur löser vi det problemet att Hosea inte borde gifta sig med någon filisteiska överhuvudtaget? Jo, GUD kan förstås stå över sina egna bud. Buden som han gett oss är till för oss människor och inte för honom själv. Vidare behöver Gud inga skrivna bud eftersom han inte kan avvika från sin egen natur och synda. Gud är helt igenom god och frestar heller inte någon eller orsakar så att någon syndar. Guds bud är till för oss att hålla men om han själv skulle göra erbjuda undantag för någon av oss människor så får han förstås göra det och då är det inte en synd det handlar om. Synd är ju när man går EMOT Guds bud och inte när man agerar helt enligt hans vilja. Att Gud här gjorde ett exceptionellt undantag från förbudet för israeler att gifta sig med filistéer betyder förstås inte att Gud tänjer på sina gränser hur som helst för vem som helst. Skulle vi människor få idén att ge oss själva utrymme för att göra avsteg från Guds bud så är det ju helt klart en SYND. VI får t ex inte ta på oss rättigheten att utsläcka någons liv (mörda) men GUD får eliminera vem han vill från vår planet när han vill. (Alla kommer dessutom någon gång att dö hur som helst.) Det händer emellanåt att människor PÅSTÅR att deras Gud ger dem tillåtelse att agera omoraliskt, men det betyder inte att det verkligen förhåller sig så. På domedagen blir det verkligen synd om de människor som beskyller Gud för sina synder.

Vi kan läsa skälet till att Gud vid det här speciella tillfället ville göra avsteg från regeln att israeler inte får gifta sig med filistéer. Det handlar om att på ett profetiskt sätt ge en bild av att Israel bedrivit hor och övergett Herren. Även Hoseas barn fick namn som speglar profetior, och vi kan läsa hur Israels båge i Jisreels dal ska brytas och att Gud inte ska ge förbarmande för Israel men däremot för Juda hus.  Gud använder även sitt gudomliga namn i det här kapitlet:

Hos. 1:9. Då sade han “Ge honom namnet Lo-Ammi, ty ni är inte mitt folk och jag är inte Jag Är för er.”

Ibland kan vi tvingas att välja bland Guds bud. Exempelvis är det tänkt att vi ska ära våra föräldrar och vara lydiga barn som växer upp och tar hand om dem, och det är även tänkt att vi ska lyda lagarna i det land vi bor i (ge Kejsaren det som tillkommer honom, osv) men vad gör vi om vi uppmanas av föräldrar och/eller politiker att tillbe andra gudar och agera omoraliskt? Då måste vi välja det viktigaste av Guds bud och se till att vi håller oss till det dubbla kärleksbudet som inkluderar tio Guds bud.

Andra exempel

Vid några ytterst unika tillfällen så har Gud brutit in och gjort det legitimt för en människa att göra undantag vad gäller några av hans bud. Jag tänker på Abraham och hans plan att döda sin oskyldiga son för att GUD bad honom om det. Visserligen levde Abraham innan Mose lag kom till men det var fortfarande förbjudet att mörda. (Varför skulle annars Kain vara skyldig till synd för att ha mördat sin oskyldiga bror?) Att mörda var och ÄR alltid förbjudet. Men Gud står som sagt över sina egna lagar. Trots att mord inte var tillåtet, och speciellt inte när det gäller oskyldiga människor, så bad Gud Abraham att döda sin ende son, och Gud stoppade förstås Abraham och tänkte aldrig låta honom fullfölja dödandet. Men uppmaningen att faktiskt gå emot ett bud fanns ändå där och Abraham visste att det var rätt att lyda Gud över allting annat. Han var på det klara med att det var Gud som uppmaningen kom ifrån och inte honom själv. Abraham hade t o m haft Gudsbesök vid sitt tält ett antal år tidigare, och haft många påtagliga möten med Gud så han kände honom väl. Det är inte många av oss som kan “skryta” med liknande möten, och ingen kan heller ursäkta några inbillade tilltal från Gud med att de “upplevde” att Gud bad dem att göra/säga diverse saker. En dag ska det som sagt uppenbaras vem som faktiskt bara hittade på.

Sen har vi exemplet vad gäller Simson.

Domarboken 14:1 Simson gick ner till Timna, och där fick han se en kvinna, en av filisteernas döttrar. När han kom tillbaka sade han till sin far och mor: “Jag har sett en kvinna i Timna, en av filisteernas döttrar. Hämta henne åt mig till hustru .” Hans far och mor sade till honom: “Finns det då ingen kvinna bland dina bröders döttrar och i hela mitt folk, eftersom du vill gå bort och ta dig en hustru från de oomskurna filisteerna?” Simson sade till sin far: “Ge mig henne, för hon är den rätta i mina ögon.” Men hans far och mor visste inte att detta kom från Herren, som sökte en anledning till strid med filisteerna. På den tiden härskade nämligen filisteerna över Israel.— När han kom dit ner talade han med kvinnan, och hon var den rätta i Simsons ögon.

Judges 14:But his father and his mother knew not that it was of the Lord, that he sought an occasion against the Philistines: for at that time the Philistines had dominion over Israel (KJV)

Någonting här är uppenbarligen något som “kom från Herren”. Frågan är exakt vad. En teori är att Gud helt enkelt kan ha sett i Simsons hjärta att han är den typen av person som raskt skulle välja att gifta sig även med en olovlig kvinna om bara tillfälle skulle ges. Kan mötet mellan Simson och kvinnan ha varit ett test från Gud till Simson, och som även skulle kunna tillföra något gott i slutänden? Gud behövde bara arrangera mötet och om det handlar om ett test så klarade uppenbarligen Simson inte det testet. Han valde att gifta sig med en filisteisk kvinna, och det var ett val som Gud räknade med och som han drog nytta utav. Alternativt så var det helt enkelt Guds syfte att Simson skulle gifta sig med en filisteisk kvinna från första början (just för att han hade långsiktiga planer med en sådan union) och Gud står som sagt över sina egna lagar. Man kanske kan dra en lite jämförelse med Judas som förrådde Jesus, och som Gud visste att han skulle göra. Många stod på tur för att döda Jesus men Gud Fader beskyddade Jesus tills en dag när han tog bort handen. Ingen tvingade Judas att förråda Jesus och det han gjorde var en SYND och helt emot Guds vilja, men det som hände kunde alltså vändas till något bra. Visserligen var ursprungsidén att Jesus skulle dö för människornas synder men det finns många sätt att åstadkomma det och Judas förräderi var inte alls nödvändigt.

Notera dock att Gud inte ALLTID använder människors dåliga val och synder till något gott. Vid några YTTERST unika tillfällen så har Gud dragit nytta av människors val och åstadkommit något positivt (t ex ett välförtjänt straff) men det betyder ingalunda att han alltid gör det. Varje dag finns det människor som agerar helt emot Guds vilja.

Jesus är HÖRNSTENEN som judarna ratade

Det finns endast en HÖRNSTEN som vi ska bygga vår kristna tro på, och det är JESUS

Guds son beslöt sig för att bli född som människa på jorden och dö för hela mänskligheten i form av Gud i kött. För en kort tid så var Jesus lägre än änglarna i rang – samma änglar som uppmanades att tillbe honom enligt Hebr. 1 (och det är endast GUD som vi ska tillbe). Hebr. 1 säger också “Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras”. Hebr. 2 verkar hävda det motsatta med ”En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna”. Detta handlar inte om någon egentlig motsägelse eftersom Jesus är helt igenom kapabel att placera sig själv i en frivillig underkastelse av sin egen Fader, som han delade ära med sedan evig tid (Joh. 17:5). Om Jesus som människa var lägre än änglarna i rang så var han följdaktligen också lägre än Fadern i rang eftersom änglarna inte kan ha högre rank än Gud Fader själv.

Joh. 10:18 Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader.”

Hebr. 2:6 Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom?7 En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna,och du krönte honom med härlighet och ära.Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Hebr. 1:3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.4 Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom.7 Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.8 Men om Sonen säger han:Gud, din tron står i evigheters evighet,och rättens spira är ditt rikes spira

Fil. 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyteutan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människaödmjukade sig och blev lydig ända till döden- döden på korset.Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden,11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Jesus är den viktigaste byggstenen

En hörnsten är den viktigaste biten i ett husbygge och hörnstenar bär upp allting som byggs ovanpå dem, medan det inte finns några byggtenar UNDER dem. Eftersom Jesus är den viktigaste biten och som vår frälsning är byggd på, så är det viktigt för oss att sprida detta vidare till andra så att även de kan bli frälsta. Det är även av vikt att rätt identifiera Jesus som Messias och Gud i kött. Gud delar inte sin ära med någon, men delar den ändå med Jesus. Det betyder att Jesus är Gud. 

Ordspråksboken 14:12 En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.

Jes. 48:11 För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.

“Hörnsten” är här nedan översatt från det hebreiska ordet eben (Strong’s 68)

Jes. 28:2 Se, från Herren kommer en som är stark och mäktig, lik en hagelskur, en förödande storm, lik en flod med väldiga, översvämmande vatten, som med makt slår allt till jorden.—16 Därför säger Herren Herren så:  Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.17 Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället. 18 Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå.

Sakaria 10:3 Mot herdarna är min vrede upptänd,och ledarna skall jag straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin hjord, Juda hus,och skall göra den till en stolt stridshäst åt sig.4 Från Juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren,från honom bågen till striden,från honom allt vad styresman heter.

Tyvärr kastar människor bort hörnstenen trots att det är det absolut viktigaste byggmaterialet! Den port vi ska gå igenom är JESUS som är fåraherden. Ps. 118:20 talar om högtidsled men människor som står med lövrika kvistar i händerna, inför HAN som kommer i Herrens namn. Det handlar om Messias, Guds son, Herre och Gud. Vi kan se profetian gå i uppfyllelse bl. a i Matt. 21. 

Ps. 118:15 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: “Herrens högra handgör mäktiga ting.16 Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gör mäktiga ting.—“20 Detta är Herrens port, de rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning.22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.23 Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.—26 Välsignad vare han som kommer i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus.27 Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn.

Jesus konfirmerar att han är den sten som skrifterna talar om (läs ovan psalm) och den som faller på den ska krossas.

Matteus 21: Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden10 Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: “Vem är han?” 11 Folket svarade: “Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen.”— 42 Jesus sade till dem: “Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon? 43 Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. 44 Den som faller på den stenen (lithos, Strong’s 3037) skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder. 45 Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var om dem han talade. 46 De ville gripa honom men fruktade för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.

Lukas 13:32 Jesus svarade dem: “Gå och säg till den räven: Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon, och den tredje dagen går jag bort. 33 Men i dag och i morgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. Ty en profet kan inte dödas någon annanstans än i Jerusalem.34 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 35 Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er: Ni kommer att se mig först när ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

Lukas 19:38 “Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!”

Lukas 20:17 Men han såg på dem och frågade: “Vad menas då med detta ord i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.

Jesus är hörnstenen, och hos ingen annan finns frälsningen.

Apg: 4:10 så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. 11 Jesus är stenen (lithos, Strong’s 3037) som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.  12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

”Hörnsten” i det Nya Testamentet är en översättning från det grekiska ordet akrogōniaios (Strong’s 204) och ordet hittas i Ef. 2:20 och 1 Pet 2:6.

Ef. 2:18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Peter manar oss att komma till honom för att få frälsning, och detta är en allmän inbjudan till alla. Hörnstenen kanske inte ser tilltalande ut vid första anblicken, men den är utvald och dyrbar inför Gud för det är ju den som ger människorna frälsning. Vi måste bekänna färg inför Hörnstenen. Antingen tar vi den till oss eller inte. Vi stöter bort Hörnstenen om vi inte lyder ordet, vilket är Guds ord i skriften, och vi visar vår tro på Hörnstenen när vi visar vår tro i handlingar:

1 Peter 2:Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför GudOch låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten,en stötesten(lithos, Strong’s 3037) och en klippa till fallDe stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Ovan är alltså en referens till denna vers:

Jes. 28:16 Därför säger Herren Herren så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.

Du kan även läsa om Jesus som klippa här fast på engelska.

Jesus, son of the VIRGIN MARY, had brothers and sisters

holy mary

Catholicism is the only major religion where it’s commonly believed that Jesus had no brothers and sisters, but this belief is due to TRADITION rather than scripture.

The Bible tells us that Jesus had at least four brothers and at least two sisters. The brothers names were, James, Joses, Simon and Judas, and one of the sister’s names was Salome.

It’s almost like a curse for women to not be able to have children, and especially during Biblical times, so why would Mary of all women have to go through life without any children (apart from Jesus who died) or grandchildren? That would indicate that she certainly was not BLESSED at all. The Bible nowhere says that Mary had no other children, and normally young women are able to bear children so to assume that Mary was out of luck is to start with an answer and trying to find support for this answer in the Bible.

The absolutely most common interpretations of the Greek word “adelphos” (Strong’s 80) are without a doubt either 1) brother through the blood or 2) spiritual brother. It can also mean kin/cousin but that is unusual, and we are of course not allowed to determine which alternative that is best out of personal preferences but based on the context. IF Jesus indeed had real brothers, how could this  have been stated more clearly, or is this option ruled out because it doesn’t fit our own desires? Why does “blood brother” seem to be EXCLUDED as a valid option in the Roman Catholic Church? Mary retained her virginity throughout her pregnancy, but how can someone give birth to a baby and still retain her virginity?

Anepsios (Strong’s 431) = cousin (or nephew), as in Col. 4:10

Sygenes/syngeneis (Strong’s 4773) = relative (for instance cousin), as in Luke 1:36 and Luke 1:58

Married couples usually share the same bedroom and start a family

Is there anything wrong with Joseph and Mary having more children? That would be perfectly normal for a husband and a wife, and it’s not a sin for a married couple to share the same bedroom. In fact,  it would be abnormal for a married couple to sleep in separate bedrooms for the rest of their lives, and to have no desire to get more children (especially during this time in history). This couple was blessed and not cursed! Paul considered it a good thing to live as a single just like he did, but only if we have the capacity. In all other cases (the majority) he recommend that we get married, and the alternative that we get married and still live in separate bedrooms, is not even considered.

1 Cor 7:Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband.5 Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.

From the very beginning God ordained the husband and the wife to be fruitful and multiply. Why would Joseph and Mary, of all people, refuse to obey God when it comes to this?

Genesis 1:28 And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth

Below we can see that Joseph actually “knew” Mary, which means sexual intimacy, but he waited until the first child was born. In this way the prophesy about the virgin birth in Isaiah came true. If someone protests and suggests that “know” doesn’t signify sexual intimacy, he/she will have a hard time explaining Luke 1:34 where we can read about Mary’s puzzlement when she realized she would be having a baby without having “known” a man (same Greek word). Moreover, it wouldn’t make sense for a godly husband to wait with getting to know his wife until after the first child is born. What would be the purpose for this?

Matthew 1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:25 And KNEW HER NOT TILL SHE HAD BROUGHT FORTH HER FIRSTBORN SON: and he called his name Jesus.

Luke 1:30 And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus.—34 Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I KNOW NOT A MAN?35 And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.

Det word “know” in Matt. 1:25 is translated from the Greek word ginṓskō (Strong’s 1097) – that can mean to know, especially through personal experience, and also (sexual) intimacy. The word “till” is translated from the Greek word heós (Strong’s 2193) and can mean until, as far as and up until). This is also how the translators of the world have translated this word, and there are no reasons to not trust these Greek scholars.

25 and did not know her TILL she brought forth her son — the first-born, and he called his name Jesus. (Young’s literal)

25 Pero no la conoció HASTA que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. (Reina-Valera 1960)

25 Mais il n’eut pas de relations conjugales avec elle AVANT qu’elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. (La Bible du Semeur)

25 Und er erkannte sie nicht, BIS sie ihren ersten Sohn gebar; und hieß seinen Namen Jesus. (Luther Bibel 1545)

Two of Mary’s sons are James and Joseph – who are the brothers of Jesus

We can read that Mary was the mother of Jesus’ brothers, and that Jesus was the brother of Mary’s children. This should be clear enough. Matthew 27:56 indicates that Mary was actually the mother of  James and Joseph – who are the brothers of Jesus.

Matthew 13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?55 Is not this the carpenter’s son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own HOUSE.

Mark 6:And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands?Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.But Jesus, said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house.

Matthew 27:55 And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:56 “Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee’s children.”

Mark 15:40 “There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome;”

Mark 16:1 “And when the Sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the Mother of James, and Salome, had brought sweet spices, that they might come and anoint Him.”

Mark 3:31 There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him.32 And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.33 And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren?34 And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren!

Here we can see that the disciples (the spiritual family) were distinct from his Brethren and Mother (Blood family). We can read about 1) his mother, 2) his brothers, and 3) his disciples. The disciples are listed by name and they are separate from the brothers. The spiritual brothers of Jesus are those who obey him.

John 2:11 This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.12 “After this He went down to Capernaum, He, and His Mother, and His Brethren, and His disciples: and they continued there not many days.”

Acts 1:13 And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.14 “These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.”

Galatians 1:19 But other of the apostles saw I none, save James the Lord’s brother.

Matthew 12:46 While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.

Not even Jesus’ brothers believed on him at first. It doesn’t sound just as dramatic to say that “Not even his cousins believed on him”, because many people have cousins they have hardly even met.

John 7:His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judaea, that thy disciples also may see the works that thou doest.For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world.5 For neither did his brethren believe in him.

Mary was blessed and full of grace, but this doesn’t mean that she lived without a single sin

Mary was not given a free ride to heaven and God is no respecter of persons as in giving aid to certain favored ones to avoid sins. Mary was BLESSED since she was chosen to give birth to Jesus Christ – the Savior of the world, and that is of course a great honor. Below you can find the verses where Mary is considered blessed and with grace, and nowhere will you see that this means that she had always lived a sin free life. She was probably a very godly woman since God chose her for the task of giving birth to Jesus, but it looks like she sinned at least once since she called God her SAVIOR.

Luke 1:48 3106. makarizó bless, pronounce blessed or happy.

Luke 1:42 2127. eulogeó (lit: I speak well of) I bless; pass: I am blessed.

Luke 1:28 5487. charitoó favor, bestow freely on.

Luke 11:27 3107. makarios happy, blessed, to be envied.

Lord,47and my spirit hath rejoiced in God MY SAVIOR48For He hath regarded the low estate of His handmaiden; for behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

It’s a sin to worship anyone else than GOD, and there is only ONE mediator between God and man – Jesus who alone was free of sins

Jesus4

Luke 1:45 And blessed is she that believed: for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. 46And Mary said, “My soul doth magnify thee

Rom. 3:23 For all have sinned, and come short of the glory of God

Matthew 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but ONE, that is God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

1 Peter 2:21 For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:22 Who did no sin, neither was guile found in his mouth

Hebr. 4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.

Hebr. 7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;27 Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people’s: for this he did once, when he offered up himself.

Hebr. 9:14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?

John 8:46 Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me?

1 John 3:Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.

2 Cor. 5:21 For he hath made him to be sin [sin offering] for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.

We are to worship and pray to GOD (through Jesus) and to no one else. By praying to Mary, we are rebelling against God. Him only shall we worship and serve! There is ONE mediator between God and man, and no saints, priests or popes can save us. Much has been made of the information that she is “blessed” in all generations, but she is blessed because she was chosen to give birth to our Savior who enables the whole world to be saved through him.  To interpret this as though she was in a state of sinlessness, or that she can intercede for us  is certainly to add to the Bible.

Luke 4:8 And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

1 Timothy 2:5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ JesusRomans 1:25 Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.

John 13:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it.

John 16:23 And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.

John 15:16 Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

Isaiah 42:I am the Lord: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images.

Exodus 20:3 hou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God

Matthew 23:9 And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

1 Timothy 4:1-3 Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils; Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron; Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth.

Matthew 6:7 But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

You can read about JESUS as THE ROCK  in this blog article.