Tag Archive | muslim

Etiska problem med inköp av halal kött inom vården?

halal 2.jpgOK att inhandla halalkött till exempelvis ett äldreboende om det finns intresse?

Lyssnade på en proffsig och kunnig föredragshållare om etik och moral. Fallbeskrivningarna var väldigt bra och en av dem handlade om vårdpersonals inställning vad gäller matinköp av framför allt halalkött. Vilken inställning bör man kunna förvänta sig av vårdpersonalen, och hur tillmötesgående bör serviceinrättningen ha vad gäller inköp av halalkött? I Sverige bor många muslimer så frågorna är befogade.

Föredragshållaren ansåg att det inte borde vara svårt för vårdpersonal att helt enkelt handla halalkött om det finns efterfrågan, eftersom det numera finns gott om affärer som säljer sådant kött. Föredragshållaren verkade dock inte ha tänkt på andra perspektiv i frågan. En deltagare frågade om man i så fall kan kräva att få ekologisk mat (som ju är populärt hos många människor), och/eller vegetariska alternativ som alltjämt är populärt hos personer som inte äter kött överhuvudtaget. En del äter heller inte skaldjur, så det går att göra specialmat på många olika sätt. Kan man verkligen ge specialmat till alla grupper och inriktningar? Var går gränsen?

Med tanke på att vi varje år blir enormt många fler invånare i landet (vilket ger fler vårdtagare), och med tanke på att vi redan idag måste låna pengar och höja skatter för att få näsan över vattenytan, så är det svårt att tänka sig att vi kommer att ha råd med dyrare mat (som det ofta handlar om när det gäller inköp av små kvantiteter) och erbjuda en flexibilitet som också är tidskrävande. I framtiden kanske vi måste vara glada så länge som vi inte behöver betala extra för att överhuvudtaget få mat på äldreboenden och andra serviceinrättningar.

Det är alltså inte så självklart att sätta grupp mot grupp, genom att erbjuda specialmat åt vissa men inte åt andra. Då skulle det snarare handla om att dela in människor i “vi och dem” där man anser att det är viktigare att bekosta specialmat åt vissa men inte åt andra.

Vidare var det tydligt att föredragshållaren inte förstod invändningen att om man beslutar sig för att enbart använda sig av halalslaktat kött för enkelhetens skull (kanske för att det på äldreboendet bor nästan 50% muslimer) och därmed även få ner priset pga större inköp, så kan det finnas brukare som inte vill äta halalkött. Föredragshållaren invände att det är lagligt med halalkött i Sverige och att djuren är bedövade, men det är inte det som saken handlar om. Det finns människor som endast äter halalkött av religiösa (och kulturella) skäl, men det finns även människor som INTE äter halalkött av religiösa skäl.  

Jag kan se fyra invändningar mot att äta halalkött.

1. Pga religiösa skäl, där framför allt Paulus i 1 Kor. 8 och 10 (liksom Upp. 2:20) förklarar läget angående kött som offrats till avgudar, och att vi gör rätt att avhålla oss från att äta sådant med tanke på vårt eget samvete och samvetet hos våra bröder och systrar. Halalkött blir välsignat av imamer (och imamer anammar förstås Koranens budskap som står i strid med Bibelns budskap), och därför kan Paulus varningar kännas väldigt aktuella för kristna människor. 

1 Kor. 10:28 Men om någon skulle säga till er: “Det här är kött från avgudaoffer”, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sade det, och för samvetets skull.

2. Pga oviljan att stödja halal-idén som sådan eftersom de anser att det handlar om ett stort halalgeschäft där både pengar och påtryckningar likt maffiametoder är ingredienser. Det måste inte nödvändigtvis handla om att de tror att delar av vinsterna (hos eliten i toppen) indirekt används till terrorverksamhet, utan det kan handla om att man helt enkelt inte vill stödja halalgeschäftet där producenter känner sig tvingade att skaffa halalcertifikat för att kunna tävla med sina produkter på liknande villkor som andra konkurrenter. Det måste inte ens handla om kött utan halalprodukter har hela tiden utökats, av vilka en del t o m är haram (såsom hundmat). Läs om halal här eller här.

3. Även om budskapet är att halalslakt är lagligt och att djuren hanteras humant, så kanske människor tvekar gällande sanningshalten. Det är inte alltid lätt att kontrollera sådant överallt. Se exempelvis här. Sen kan det förstås vara så att djur far illa även om de inte halalslaktas (vilket är en av anledningarna till att människor inte äter kött sålt i affärer överhuvudtaget) framför allt utanför Sverige, men om det finns vårdtagare som är extra tveksamma till djurhanteringen vad gäller halalslakt så är det hur som helst ett argument som kanske ska respekteras? 

4. Det kan som sagt finnas människor som inte äter vare sig halalkött eller annat kött, kanske pga omtanke till djuren som de anser tvingas gå igenom ett alldeles för stort lidande för att bli konsumentkött. Om menyn på ett äldreboende säger “kött” (exempelvis halalkött), får de övriga då hålla tillgodo med filmjölk? Andra alternativ kanske inte erbjuds av kostnadsskäl, då inköp av dyrt kött reducerat möjligheten till alternativ maträtter.

Det kan finnas människor som skulle vägra äta halalkött (eller andra halalprodukter) även om de därför tvingas äta filmjölk en hel vecka. Ja, även om de inte skulle erbjudas någon annan mat överhuvudtaget. Det extrema övertrampet skulle vara om serviceinrättningen inte skulle informera om att de serverar halalkött, halalgodis, etc, utan ta för givet att detta accepteras hos alla.

Arbetar man däremot som personlig assistent till en brukare som vill äta halalkött så är det förstås brukaren själv som bestämmer var köttet ska inhandlas och vilket kött som ska väljas. Matinköp får heller inte göras utan att brukaren själv är med (med vissa undantag beroende på funktionsnedsättning). Som personlig assistent är man ju händer och fötter åt den person man arbetar åt, och inköp av matvaror gör inte assistenten över huvudet på brukaren. Dilemmat som beskrivs ovan handlar snarare matinköp vid större serviceinrättningar, såsom äldreboenden eller boenden för psykiskt funktionshindrade.

The Muslim view of Jesus, a corrupted Bible, and the great dilemma in the Quran

false gospel

When exactly was the Bible corrupted and where is the evidence for this corruption? Who corrupted it?

According to Islamic teachings, Jesus was both a prophet and a messenger of God. It is also an Islamic belief that the Torah and the gospels were handed down as the word of Allah, but that they were later corrupted. It is hard to sort out exactly when this textual change is supposed to have taken place considering that both the gospels and Paul’s letters date back to around 40-60 AD – and they are texts which contain the same gospel as we have in our modern Bibles today. This means that the corruption must have taken place even sooner than that, right after the death of Jesus, which means that Jesus did not succeed to keep the word of Allah very well. What did Jesus really accomplish on this planet if his urgent message to the after world was corrupted as soon as he died, despite that he had chosen faithful disciples to spread his gospel? How come both Jesus and his first disciples failed so miserably?

1 Cor. 15:6 After that, he was seen of above five hundred brethren at once; of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep.

Muslims sometimes take Bible verses out of context which they claim are revelations about the upcoming prophet Muhammad. The problem is that the very same Bible passages also tell us that Jesus is the son of God, the final judge etc, and it’s not good hermeneutics to selectively keep and discard verses as you please in order to build up certain preferred doctrines. You can get any outcome in the world with that procedure, depending on your personal agenda. If the Bible is not trustworthy due to being corrupted, why does this not include those verses which are selected as an attempt to prove the prophet Muhammad right? How come we can suddenly trust the Bible in those cases?

Did Christ’s true message get distorted and a false message prevailed over it?sura 61

Why did it take almost 600 years before Allah decided to send another prophet which could set things straight after Jesus total failure to spread the true gospel through his disciples and followers?

Why are there no traces of such “true” (Islam-supporting) gospel message left to the after world – from the time prior to Muhammad? Why can we only find Bible manuscripts and text variants which confirm the same Bible content which we have today? According to Islam, Jesus preached the same gospel as Moses, Abraham, Noah and Muhammad, so why is there no evidence for this in the manuscripts/variants of the Old Testament (the Hebrew Bible)? We have NO historical support for that Jews converted to become Muslims, and if they did exist they must have been rather insignificant since they left no trace.

Yet, according to the Quran, Jesus was successful to acquire followers who were Muslims, and God promised Jesus that his (Jesus) followers would be superior to other believers until the day of the resurrection. The true disciples of Jesus would be the ones who prevailed according to the Quran! Allah did not say that Jesus followers would be led astray by Paul soon after the death of Jesus.

Behold! Allah said: “O Jesus! I will take thee and raise thee to Myself and clear thee (of the falsehoods) of those who blaspheme; I will make those who follow thee SUPERIOR to those who reject faith, TO THE DAY OF RESURRECTION: Then shall ye all return unto Me, and I will judge between you of the matters wherein ye dispute.” (S. 3:55)

O ye who believe! Be ye helpers of Allah: as said Jesus the son of Mary to the Disciples, “Who will be my helpers to (the work of) Allah?” Said the Disciples, “We are Allah’s helpers!” then a portion of the Children of Israel believed, and a portion disbelieved: But We gave power to those who believed against their enemies, AND THEY BECAME THE ONES THAT PREVAILED. (S. 61:14)

If the above verses are reliable, Allah must have helped Christians to spread a false gospel, because we know which gospel message that “prevailed” and was superior among Jesus followers and that is the same gospel message that we can find in our Bibles today. According to historical sources, Christianity became the predominant religion of the world ever since the time of Christ – and we know which gospel “variant” that dominated and spread across the world. That is the gospel that we still have today.

The letters of the apostle Paul were also included in the gospel message which prevailed over all other opposing messages. If Paul’s version of Christianity is a distortion, then the Quran must be wrong for claiming that God had caused Christ’s true followers to prevail. This would also mean that Paul was able to thwart Allah’s plans. Either the true followers of Christ were indeed successful to keep the teachings of Jesus (thus falsifying the Quran which has another message), or the Quran is false since it contradicts the true message of Christ’s followers.

The Quran does not say that Christ’s followers would only prevail from the time of Muhammad’s advent, but from the time that Christ was taken to God and unto the Day of Resurrection. So a victory from the very start. Why then is the Bible supposed to have been corrupted? How do Muslims reconcile the idea that the Quran is true when it is a historical fact that the Christianity that has prevailed until this day is what Paul taught and which is recorded in the New Testament?

What was the point with the virgin birth, the many miracles, the talk about being a Messiah, when Jesus failed to spread the gospel? And why is there big Pauline support from for instance Clement of Rome and Polycarp (both disciples of the apostles) if Paul’s teachings were contrary to the apostles? Both must have known the teachings of the apostles and were able to compare with Paul’s teachings. None of them rebuked him but endorsed his teachings. Clement mentions the death and the persecution and death as the most righteous pillars of the church and brings up Paul as a good example. Polycarp wrote that Paul “accurately and reliably taught the word concerning the truth” (See Michael R. Licona, 2006, Baker Books, Grad Rapids, Michigan, Paul meets Muhammad, p. 75.)

Allah causing Christians to believe in Jesus divinity, death on the cross and resurrection? 

According to the dominant Muslim view (for instance supported by Ibn Kathir) Allah disguised one of Jesus disciples to make him look like Jesus and this person died on the cross. This would mean that Allah is responsible for starting the idea among Jesus followers that Jesus had died on the cross, and it is therefore Allah who is responsible for corrupting the teachings of Jesus. Where else would the idea of Jesus death on the cross derive from? If Allah sometimes tricks people (people who trust in his prophets) into believing falsehood, how can we be sure that he did not do the same thing with Muhammad?

And because of their (the Jews) saying: We slew the Messiah, Jesus son of Mary, Allah’s messenger- they slew him not nor crucified him, but it appeared so unto them; and lo! those who disagree concerning it are in doubt thereof; they have no knowledge thereof save pursuit of a conjecture; they slew him not for certain. But Allah took him up unto Himself. Allah was ever Mighty, Wise. ( S. 4:157-158 Pickthall)

No one can change the word of Allah!bible with cross

If no one can change the word of Allah, then surely Paul – who wrote numerous letters in the New Testament – would not be able to thwart it and even be successful about it? Or was Paul powerful enough to change the word of Allah? Note that it is not only the Quran that is the word of God according to Islam, but also the original versions of the Jewish and Christian scriptures (the gospels and the psalms) – before they allegedly were corrupted.

There is none that can change the Words of Allah. Already hast thou received some account of those Apostles (or: the other Apostles also say so). (S. 6:34)

No change can there be in the Words of Allah. (S. 10:64) 

And recite what has been revealed to you of the Book of your Lord, there is none who can alter His words; and you shall not find any refuge besides Him. (S. 18:27)

The Quran is CLEAR – which ought to result in that the text means what it appears to say

If the Quran is clear, and if even the hadiths confirm the clear and obvious meaning of the Quran, then who are we to change the straight forward text which likely mean what it says? It is normally the less popular suras (supporting violence) that people try to “change” into something less drastic, but they really should refrain from doing this since the Quran is clear.

Muslims believe that the Quran cannot be translated satisfactory since the content of the Quran was revealed in Arabic and should be read in this language. Translations can therefore only provide a message rather than a proper translation. The Bible, however, does not have this weakness and can easily be translated into various languages while still maintaining the message.

Shall I seek a judge other than Allah while it is He Who has sent down unto you the Book (The Qur’an), explained in detail… (S. 6:114 Hilali-Khan)

Alif Lam Ra. A Book whose verses are set clear, and then distinguished, from One All-wise, All-aware: (S. 11:1)

And We have sent down on thee the Book making clear everything, and as a guidance and a mercy, and as good tidings to those who surrender. (S. 16:89 Arberry)

A Book whereof the Verses are explained in detail; A Qur’an in Arabic for people who know (S. 41:3 Hilali-Khan)

The Torah and the gospels were apparently trustworthy in the time of Muhammad

The Quran states the Bible tells us about the coming of Muhammad and it never suggests that faithful Christians have corrupted their scripture. Why is it that we can we read in the Quran that Muhammad was asked to go to Jews and Christians to get his message confirmed, if their scriptures were corrupted at this point?

And if thou (Muhammad) art in doubt concerning that which We reveal unto thee, then question those who read the Scripture (that was) before thee. Verily the Truth from thy Lord hath come unto thee. So be not thou of the waverers. And be not thou of those who deny the revelations of Allah, for then wert thou of the losers. (S. 10:94-95 Pickthall)

Muslims are stuck with a dilemma:

1) If the Jewish and Christians scriptures were corrupted at the time of Muhammad, it would result in Allah asking Muhammad to get his message confirmed by false and corrupted scriptures.

2) If the Jewish and Christian scriptures were not corrupted at this time, then Muhammad would be proven wrong since the Bible contradicts the Quran and Jews and Christians would have told him so.

If the Bible was corrupted at the time of Muhammad, then Allah had all the chances in the world to provide a revelation to Muhammad that the scriptures before him should not be trusted for this reason. Instead we can see that the Torah and the gospels were repeatedly endorsed in the Quran which is “clear”.

Children of Israel … believe in that I have sent down, confirming the revelation that is with you and be not the first to disbelieve in it … and do not confound the truth with vanity and do not conceal the truth wittingly (i.e. concealing the truth against better knowledge). (S. 2:40-42).

We gave Moses the Book and followed him up with a succession of Apostles. We gave Jesus, son of Mary, clear signs and strengthened (or confirmed) him with the Holy Spirit. (S. 2:87).

And when there came to them a Book from Allah verifying that which they have, and aforetime they used to pray for victory against those who disbelieve, but when there came to them (Prophet) that which they did not recognize, they disbelieved in him; so Allah’s curse is on the unbelievers. (S. 2:89)

And when there came to them an Apostle from Allah verifying that which they have, a party of those who were given the Book threw the Book of Allah behind their backs as if they knew nothing. (S. 2:101 Shakir)

He has sent down upon thee the Book with the truth, confirming what was before it and He sent down Torah and the Gospel afore time, as guidance to the People and He sent down salvation. (S. 3:3).

God gave the scripture to the Christians and Jews so that they could make known to the whole world and every nation the true knowledge of God: And remember Allah took a Covenant from the People of the Book, to make it known and clear to mankind, and not to hide it (3:187 AYA).

And when God took compact with the Prophets: ‘That I have given you of Book and Wisdom; then there shall come to you a Messenger confirming what IS with you — you shall believe in him and you shall help him; do you agree?’ He said. ‘And do you take My load on you on that condition?’ They said, ‘We do agree.’ God said, ‘Bear witness so, and I shall be with you among the witnesses.’ (S. 3:81)

We believe in Allah, and in what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Tribes, and in (the Books) given to Moses, Jesus, and the Prophets, from their Lord: We make no distinction between one and another among them (3:84 AYA).

Say: ‘Bring you the Torah now and recite (or read) it, if you are men of truth’ (Sura 3:93).

You who have been given the Book, believe in what We have sent down, confirming what IS with you, before We obliterate faces, and turn them upon their backs, or curse them as We cursed the Sabbath-men, and God’s command is done. (S. 4:47)

O ye who believe! Believe in Allah and His Apostle, and the scripture which He hath sent to His Apostle and the scripture which He sent to those before (him). Any who denieth Allah, His Angels, His Books, His Apostles, and the Day of Judgement, hath gone far, far astray (S. 4:136 AYA).

And unto thee (Muslims) have We revealed the Scripture (the Qur’an) with the truth, confirming whatever Scripture was before it, and a watcher over it. So judge between them by that which Allah hath revealed, and follow not their desires away from the truth which hath come unto thee. For each We have appointed a divine law and a traced-out way. Had Allah willed He could have made you one community. But that He may try you by that which He hath given you (He hath made you as ye are). So vie one with another in good works. Unto Allah ye will all return, and He will then inform you of that wherein ye differ. (S. 5:43-48, MP)   

Say: “O People of the Book! Ye have no ground to stand upon unless ye stand fast by the Law, the Gospel, and all the revelation that has come to you from your Lord” (S. 5:71 AYA/68 MP).

And this is a Book We have revealed, blessed, verifying that which IS before it, and that you may warn the metropolis and those around her; and those who believe in the hereafter believe in it, and they attend to their prayers constantly. (S. 6:92 Shakir)

Those who follow the Messenger (Mohammed), the Prophet who can neither read nor write, whom they will find described in the Torah and the Gospel (which are) with them (S. 7:157 MP).

This Koran could not have been forged apart from God; but it is a confirmation of what IS before it, and a distinguishing of the Book, wherein is no doubt, from the Lord of all Being. (S. 10:37)

In their stories is surely a lesson to men possessed of minds; it is not a tale forged, but a confirmation of what IS before it, and a distinguishing of every thing, and a guidance, and a mercy to a people who believe. (S. 12:111)

They say: “If only he would bring us a miracle from his Lord!” Hath there not come unto them the proof of what is in the former scriptures? (S. 20:133 MP).

Before thee (i.e. Mohammed), also, the Apostles we sent were but men … If you realise this not, ASK of THOSE WHO POSSESS THE MESSAGE. (S. 21:7).

Dispute not with the People of the Book, save in the fairer manner, except for those of them that do wrong; and say: ‘We believe in what has been sent down to us, and what has been sent down to you; Our God and your God is One and to Him we have surrendered.’ (S. 29:45). 

The same religion has He established for you as that which He enjoined on Noah … and that which We enjoined on Abraham, Moses, and Jesus (42:13 AYA).

Yet before it was the Book of Moses for a model and a mercy; and this is a Book confirming, in Arabic tongue, to warn the evildoers, and good tidings to the good-doers. (S. 46:12)

They said: O our people! we have listened to a Book revealed after Musa verifying that which IS before it, guiding to the truth and to a right path: (S. 46:30 Shakir) 

According to the Quran, Jesus started to preach Islam as a baby

baby

Sura 19:[19:22] When she bore him, she isolated herself to a faraway place.[19:23] The birth process came to her by the trunk of a palm tree. She said, “(I am so ashamed;) I wish I were dead before this happened, and completely forgotten.”[19:24] (The infant) called her from beneath her, saying, “Do not grieve. Your Lord has provided you with a stream.[19:25] “If you shake the trunk of this palm tree, it will drop ripe dates for you.*[19:26] “Eat and drink, and be happy. When you see anyone, say, ‘I have made a vow of silence; I am not talking today to anyone.'”[19:27] She came to her family, carrying him. They said, “O Mary, you have committed something that is totally unexpected.[19:28] “O descendant of Aaron, your father was not a bad man, nor was your mother unchaste.”[19:29] She pointed to him. They said, “How can we talk with an infant in the crib?”[19:30] (The infant spoke and) said, “I am a servant of GOD. He has given me the scripture, and has appointed me a prophet.[19:31] “He made me blessed wherever I go, and enjoined me to observe the Contact Prayers (Salat) and the obligatory charity (Zakat) for as long as I live.[19:32] “I am to honor my mother; He did not make me a disobedient rebel.[19:33] “And peace be upon me the day I was born, the day I die, and the day I get resurrected.”

2 Pet 32 Pet. 3:15 and consider that the longsuffering of our Lord is salvation—as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you, 16 as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the Scriptures. (NKJV)

1 Cor. 1:18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.

2 Cor. 2:15 For we are unto God a sweet savour of Christ, in them that are saved, and in them that perish

2 Cor. 11:3 But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.

Vad säger Bibeln om att gifta sig mellan raser och med “främlingar”?

blod 3Vi är alla av ett och samma blod, och vi är alla släkt med Adam och Eva – samt Noa

Bibeln säger att hela mänskligheten härrör sig från förbindelsen mellan Adam och Eva, och därför har vi alla ett och samma blod. Bibeln informerar om att vi alla kommer från EN ENDA MÄNNISKA (Adam), och att en viss kvinna är “moder” till allt levande (Eva).

1 Mos. 3:20 Mannen gav sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till allt levande.

1 Tim. 2:12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet,13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse.

Apg. 17:26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us: (KJV)

Dessutom så finns i vår gemensamma historia den genetiska “flaskhalsen” som färden i Arken innebar, där åtta människor överlevde och förde sina gener vidare till efterkommande. Vi är därför alla släkt med Noa, och med en av hans söner Sem, Ham eller Jafet.

Jesus generaliserade vad gäller fariséer och skriftlärda

Det behöver inte alltid vara fel att generalisera, men däremot att “övergeneralisera” och att hävda att det inte finns några som helst undantag till regeln eller mönstret som man menar sig se – om sanningen är den motsatta.

Fariséer är ingen “ras” men hur som helst så gjorde Jesus en principiell generalisering vad gäller alla fariséer, och han hade inte vackra saker att säga om dem. I Matt. 15 och 23 så kan vi exempelvis se hur Jesus går hårt åt dem när han kallar dem hycklare och vitkalkade gravar pga deras läror och beteenden. För att försöka “försvara” Jesus för hans generalisering kanske man skulle kunna hävda att kritiken endast gällde de fariséer som besökte just den här middagsbjudningen, men det är osäkert om Jesus verkligen kände var och en av dessa fariséer såpass väl för att kunna göra en sådan bedömning, och då kvarstår det faktum att Jesus faktiskt bedömde alla fariséer som grupp.

Men trots att Jesus kritiserade fariséerna som en grupp så hävdade han inte att det inte fanns ett enda undantag från den princip han berättade om, och inte heller att frälsningsdörren var helt stängd för alla fariséer. Det fanns trots allt fariséer och skriftlärda som lyssnade på Jesus och ville veta mer om hans lära. Nikodemus är ju ett exempel, och även Josef från Arimatea. I Apg 23:9 fanns flera fariséer som försvarade Jesus. Men det var ändå inte fel av Jesus att bedöma fariséerna som grupp eftersom det uppenbarligen fanns fog för det. Det fanns ett visst mönster hos fariséerna som var så vanligt att det fanns fog för att – hör och häpna – dra alla fariséer över en kam. Detta var rent generella egenskaper hos fariséer, och Jesus hävdade som sagt inte att det inte fanns några som helst undantag från fariséernas vanliga mönster.

Paulus generalisering av kretensare

Paulus varningens ord till Titus är speciellt intressanta, för i Titusbrevet verkar Paulus göra en generalisering gällande alla kretensare (som levde under Paulus samtid). Paulus syftar på att “en av deras egna profeter” uttryckt i en poetisk skrift att  “Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata”, och Paulus verkar hålla med om att den beskrivningen även om det inte var han själv som myntade begreppet. Inte heller säger Paulus att det inte finns några som helst undantag under solen. Den profet som här åsyftas som källa till ordalydelsen är förmodligen Epimenides, som föddes på Knossos på Kreta, och citatet kommer från en vers skriven i hexameter från en av hans skrifter om orakel. Det sägs att Epimenides levde ända till han blev 150 år, vilket ju var en ålder i paritet med Moses ålder. På den här tiden kallades man ibland både poet och profet eftersom profeter ofta yttrade ord om framtida händelser i poetisk form, som de ibland också satte på pränt i enlighet med sina andlig upplevelser. Både Plato och Cicero ger erkännande till Epimenides. Även Calliamachus använde sig utav de första orden i citatet (att kretensarna är lögnare) i en hymn till Zeus, så stroften var välkänd.

Titus 1:10 Ty särskilt bland de omskurna finns det många orosstiftare, pratmakare och bedragare. 11 Dem måste man tysta munnen på, för de vänder upp och ner på hela familjer genom att för egen vinning lära ut sådant som de inte borde.12 En av deras egna, en profet, har sagt: “Kreter ljuger alltid, är vilddjur, glupska och lata.” 13 Det omdömet är sant. Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron 14 och inte befattar sig med judiska myter och med stadgar från människor som vänder sig bort från sanningen. 15 För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. 16 De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga till varje god gärning.

Kretensarna hade verkligen rykte om sig av andra greker att vara lögnare, och det hade förmodligen inte bara att göra med deras påstående att de hade Jupiters (Zeus) grav på sin ö. Att “tala som en kretensare” blev synonymt med att ljuga, och att “leva som en korintier” blev synonymt med att leva i lyx och omoral. Läs mer här på engelska. Det här med “vilddjur” var ett uttryck som visade på attackerande egenskaper, till skillnad från andra djur med helt andra egenskaper – såsom får eller åsnor.

Det här är inte första gången som Paulus nämner profan litteratur eftersom han även citerar Menander, och Aratus utöver Epimenides, även om han inte nämner dem vid namn. (Se även Apg 17:28 och 1 Kor. 15:33). Detta betyder förstås inte att Paulus skriver under på allting som dessa författare skrivit, sagt och gjort.

Esaus hustrurbrud 2

Esau (ibland kallas det folk som härrör sig från Esau för Edom) insåg att hans far inte tyckte om kananeiskor, men trots den vetskapen så tog han sig ändå kananeiska hustrur, utöver de hustrur han redan hade.

Jakob lydde sina föräldrar var gäller förbudet att inte gifta sig med kananeiskor, men Esau gifte sig med flera kananeiskor, och utfallet var inte lyckat. Hans första hustrur var besläktade med Kanaan eftersom hetiter är kananéer, och båda fäderna Beeri och Elon var hetiter. Även hivéer är besläktade med Kanaan.

Namnet Kanaan var ju ursprungligen namnet på en son till Noas son Ham, och som fick ta emot en allvarlig förbannelse och dystra framtidsutsikter gällande sig själv och sin avkomma.

1 Mos. 26:34 När Esau var fyrtio år tog han till hustrur Judit, dotter till hetiten Beeri, och Basemat, dotter till  Elon. 35 Men de blev en hjärtesorg för Isak och Rebecka.

1 Mos. 28:1 Då kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom och sade till honom: “Du skall inte ta någon av Kanaans döttrar till hustru.—6 Esau såg att Isak hade välsignat Jakob och sänt honom till Paddan-Aram för att hämta en hustru därifrån. Han hade ju välsignat honom och befallt honom att inte ta någon av Kanaans döttrar till hustru. 7 Och Jakob hade lytt sin far och mor och begett sig till Paddan-Aram. Då förstod Esau att hans fader Isak inte tyckte om kananeiskorna. 9 Därför begav han sig till Ismael och tog Mahalat till hustru utöver de hustrur han redan hade. Hon var dotter till Ismael, Abrahams son, och syster till Nebajot.

1 Mos. 36:Esau hade tagit sig hustrur bland Kanaans döttrar: Ada, hetiten Elons dotter, och Oholibama, dotter till Ana och sondotter till hiveen Sibon, 3 samt Basemat, dotter till Ismael och syster till Nebajot.

Gud varnade israelerna från att gifta sig eller beblanda sig med kananeiskor och liknande folkslag

Jesus visade barmhärtighet gentemot kananeiska kvinnor, som exempelvis Matt. 15:21:28 ger tecken på, men kravet för att få förlåtelse var fortfarande tro och omvändelse.

I Gamla Testamentet kan vi se många varningar från Gud till israelerna om att inte beblanda sig med kananeiskor och absolut inte ta dem till hustrur. Salomo är ett bittert exempel på hur det kan gå när man ändå bryter mot Guds bud i det här avseendet. Det slutade illa för Salomo, vilket Gud visste att det skulle göra. Ljus kan förvandlas till mörker när man med flit placerar sig mitt bland frestande syndare, och är man en gift man vill man ofta försöka vara sin fru till lags. Den kombinationen kan ha blivit Salomos fall.

Att varna för att gifta sig med kananeiskor betyder förstås inte att Gud inte älskar alla sorters folk, eller att det inte finns chans till frälsning även för kananéer, etiter, girgaseer, amoreer, perisseer, hiveer och jebusiter men uppenbarligen så fanns det skäl att varna för att inte låta sig påverkas av vissa folkgrupper. Det är således inte rasistiskt på något sätt eftersom det finns fog för sådana varningar. (Däremot är det rasistiskt om det INTE finns fog för varningar.) Gud går inte in på om avarterna beror på gener, kultur, traditioner eller samtliga av dessa element, men poängen är dock densamma – att israelerna gjorde bäst i att undvika att beblanda sig med kananéer för att inte förlora sin renhet och gå under. Vi får inte tro att vi kan jämföra kananéer och besläktade folkslag som vilka oskyldiga Svenssons som helst, eftersom det handlar om en folkgrupp som hade många sataniska traditioner, inklusive att offra sina barn till guden Baal. Kanske vi lättare kan förstå sammanhanget om vi ser kananéer som värre än både Hitler och Stalin kombinerat. Kananéerna blev utrotade på Guds initiativ, och endast Gud har förstås rättighet att stoppa ett folk från att spridas eftersom han är den enda som kan se helheten och vad som är bäst för människorna på kort och lång sikt. Det var också av den anledningen som han lät en världsvid flod drabba jorden – då alla människornas tankar var helt igenom onda, förutom vad gäller den rättfärdige Noa.

5 Mos. 7:1 När Herren, din Gud, låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta det i besittning, och när han driver bort många hednafolk för dig, hetiterna, girgaseerna, amoreerna, kananeerna, perisseerna, hiveerna och jebusiterna, sju folk som är större och mäktigare än du, 2 och när Herren, din Gud, ger dem till dig och du slår dem, då skall du ge dem till spillo. Du skall inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd.Du skall inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar skall du inte ge åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. Ty de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar, och Herrens vrede skall då upptändas mot er och han skall snabbt förgöra dig.

Israel blev hemsökt för att de bedrev otukt med kvinnliga moabiter, och de hade t o m börjat tillbe deras gudar. Gud var inte rasistisk när han bad israeliterna genom Mose att angripa “midjaniterna” som grupp.

4 Mos. 25:1 Medan Israel uppehöll sig i Sittim, började folket bedriva otukt med Moabs döttrar. 2 Dessa inbjöd folket till sina gudars offermåltider, och folket åt och tillbad deras gudar. — —7 När Pinehas, son till Eleasar, son till prästen Aron, såg detta, steg han upp i menigheten och tog ett spjut i handen, 8 följde efter den israelitiske mannen in i tältet och genomborrade dem båda, såväl den israelitiske mannen som kvinnan, henne genom hennes underliv. Då upphörde hemsökelsen bland Israels barn.—.16 Herren talade till Mose. Han sade: 17 “Angrip midjaniterna och slå dem! 18 Ty de har angripit er genom sitt lömska bedrägeri mot er i saken med Peor och i saken med Kosbi, deras syster, den midjanitiska furstedottern som dödades på den dag då hemsökelsen drabbade er för Peors skull.”

Kanske nedan verser ger mer ljus varför Gud var så bestämd vad gäller beblandning med kananéer och andra besläktade folkslag:

5 Mos. 29:18 Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam som i sitt hjärta i dag vänder sig bort ifrån Herren, vår Gud, för att gå bort och tjäna dessa hednafolks gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört,

3 Mos. 19:19 Mina stadgar skall ni hålla: Du skall inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. I din åker skall du inte så två slags säd. Ett klädesplagg av två olika slags garn skall du inte ta på dig.

Dom. 14:1 Simson gick ner till Timna, och där fick han se en kvinna, en av filisteernas döttrar. 2 När han kom tillbaka sade han till sin far och mor: “Jag har sett en kvinna i Timna, en av filisteernas döttrar. Hämta henne åt mig till hustru .” 3 Hans far och mor sade till honom: “Finns det då ingen kvinna bland dina bröders döttrar och i hela mitt folk, eftersom du vill gå bort och ta dig en hustru från de oomskurna filisteerna?” Simson sade till sin far: “Ge mig henne, för hon är den rätta i mina ögon.”

Gud menade att Selofhads döttrar endast skulle gifta sig inom sin egen stam (Manasse), eftersom ingen arvedel bland israelerna får gå över från en stam till en annan. På så sätt skulle Israel kunna behålla alla sina arvedelar, och det hade inte blivit någon konflikt mellan olika stammar:

4 Mos. 36:6 Detta är vad Herren befaller angående Selofhads döttrar: De må gifta sig med vem de vill, men de skall gifta sig inom en släkt i sin egen fädernestam. 7 Ty ingen arvedel bland Israels barn får gå över från en stam till en annan, utan Israels barn skall behålla var och en sin fädernestams arvedel. 8 Varje kvinna som äger en arvedel bland någon av Israels barns stammar skall gifta sig med någon från en släkt som tillhör hennes egen fädernestam, så att Israels barn får behålla var och en sina fäders arvedel. 9 Ty ingen arvedel får gå över från en stam till en annan, utan Israels barns stammar skall behålla var och en sin arvedel.”10 Selofhads döttrar gjorde så som Herren hade befallt Mose. 11 Selofhads döttrar Mahla, Tirsa, Hogla, Milka och Noa gifte sig med sina farbröders söner. 12 De blev gifta inom Manasses, Josefs sons, släkter, och deras arvedel blev kvar inom deras fädernesläkts stam.

Främlingar fick bo i Israels land, men inga löften gavs om att israelerna skulle stå för omkostnaderna för dem och deras barn och barnbarnkung

Bibelns nationsgränser hade fördelen att synden kunde bromsas upp en hel del och stanna inom gränserna. Israel var förstås ålagda att följa Guds lagar, och om några främlingar valde att ansluta sig till dem och bo i samma land så måste de följa de lagar som gällde i landet. Det var inte tal om något kompromissande, utan om att andra folk måste ta efter de lagar som Israel lydde under, om de nu ville vara en av dem och kunna kallas för “syster” eller “broder”. Om någon ville fira Herrens påskhögtid så var kravet omskärelse bland männen, och de skulle då betraktas som lika mycket “infödda” i landet som israelerna själva. Att ta beslutet att omskära sig tyder ofta på att man gjort ett avgörande beslut och har ett omvänt hjärta.

2 Mos 12:48 Om en främling som bor hos dig vill fira Herrens påskhögtid, skall alla av manligt kön hos honom omskäras. Sedan får han komma och fira den, och han skall då vara som en infödd i landet. Men ingen oomskuren får äta påskalammet. 49 En och samma lag skall gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er.

En “utlänning” var en person som inte anslutit sig till Israel och dess lagar, genom att exempelvis som man låtit omskära sig.

5 Mos. 14:21 Ni skall inte äta något självdött. Du må ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar, han får äta det, eller du kan sälja det till utlänningen. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Du skall inte koka en killing i mjölken från dess mor.

Israelerna fick ta ränta endast av utlänningarna, men inte av de som anslutit sig till Israel och dess lagar och som därför kallades broder och syster.

5 Mos. 25:20 Av en utlänning får du ta ränta, men du skall inte ta ränta av din broder, för att Herren, din Gud, må välsigna dig i allt vad du företar dig i det land dit du nu kommer för att ta det i besittning.

Ännu fler exempel på varningar vad gäller att beblanda sig med kananeerna, hetiterna, periseerna, jebusiterna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoreerna

Gud är inte rasistisk när han generaliserar om en hel folkgrupp och exempelvis uttrycker att Samarien bär på en ondska, eller när han säger om Efraim och Samarien “Ty de handlar svekfullt, tjuvar gör inbrott och rövarskaror plundrar på vägarna—Med sin ondska gläder de kungen och med sina lögner furstarna.— ALLA är de äktenskapsbrytare.—ALLA är de heta som en ugn och de förtär sina domare—Efraim blandar sig med andra folk—Främlingar har förtärt hans kraft”. Återigen hävdar han inte att det inte finns något undantag, men uppenbarligen så kan man urskönja ett klart mönster av ondska, tjuveri, äktenskapsbrytelse och lögner hos just dessa folkgrupper.

Hosea 7:1 När jag vill hela Israel, då avslöjas Efraims missgärning och Samariens ondska. Ty de handlar svekfullt, tjuvar gör inbrott och rövarskaror plundrar på vägarna.2 I sina hjärtan tänker de inte på att jag kommer ihåg all deras ondska. De är nu omgivna av sina egna gärningar, som är inför mitt ansikte.3 Med sin ondska gläder de kungen och med sina lögner furstarna.4 Alla är de äktenskapsbrytare. De liknar en ugn, som bagaren värmt upp. När han har knådat degen upphör han att elda, till dess att degen har jäst.—7 Alla är de heta som en ugn och de förtär sina domare. Alla deras kungar har fallit, ingen bland dem åkallar mig.8 Efraim blandar sig med andra folk. Han är som en kaka som inte har vänts.9 Främlingar har förtärt hans kraft, men han förstår det inte. Trots att han har fått grått hår, märker han det inte.

Gud sade t o m om dessa folkslag “Ni skall aldrig någonsin bry er om dessa folk eller söka deras välfärd eller lycka”. Detta var en uppmaning till Israel om hur de skulle betrakta människorna i det utlovade landet (vilka blivit varnade vid upprepade tillfällen, och som alla hade chansen att kapitulera och ansluta sig till Israel och den sanna Guden) och deras grannar där främmande och särdeles onda människor höll till. Det betyder inte att israelerna inte skulle visa barmhärtighet för de främlingar som senare i framtiden skulle komma att resa genom landet. Inte heller är det en uppmaning till oss idag att inte visa barmhärtighet för människor i nöd. Dock finns det en biblisk sanning i att det kan finnas folkslag eller människogrupper som generellt sett utövar avguderi och ondska. Se även 1 Kung. 11:1-43 och 2 Mos. 34:16,

Esra 9:1 Då detta var fullgjort kom några av furstarna fram till mig och sade: “Varken folket i Israel eller prästerna eller leviterna har hållit sig avskoilda från de främmande folken och från de avskyvärda handlingar som utförts av dem, av kananeerna, hetiterna, periseerna, jebusiterna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoreerna. 2 Ty de har tagit hustrur åt sig och åt sina söner bland deras döttrar, och så har det heliga släktet blandat sig med de främmande folken. Furstarna och föreståndarna har varit de första att begå sådan otrohet.” 3 När jag hörde detta, rev jag sönder min livrock och min kåpa och ryckte av mig hår och skägg och blev sittande i djup sorg-10 Vad skall vi nu säga, vår Gud, efter allt detta? Vi har ju övergett dina bud, 11 som du gav genom dina tjänare profeterna, när du sade: Det land som ni kommer till för att ta i besittning, är ett orent land genom de främmande folkens orenhet och genom de avskyvärda handlingar som de har uppfyllt det med, från den ena änden till den andra. 12 Därför skall ni inte ge era döttrar åt deras söner och ta deras döttrar till hustrur åt era söner. Ni skall aldrig någonsin bry er om dessa folk eller söka deras välfärd eller lycka. Då skall ni bli starka och få äta av landets goda och lämna det till besittning åt era barn för alltid. 13 Efter allt det som har drabbat oss genom våra onda gärningar och genom den stora skuld vi har dragit på oss har du, vår Gud, ändå skonat oss mer än vi förtjänade och gett oss en räddning som denna14 Skulle vi då på nytt bryta mot dina bud och genom giftermål förena oss med folk som bedriver sådana avskyvärda ting? Skulle du då inte bli så vred på oss att du förgjorde oss, så att ingenting mer fanns kvar och ingen räddning fanns?

Esra 10:Medan Esra låg där gråtande framför Guds hus och bad och bekände, samlades män, kvinnor och barn omkring honom, en mycket stor skara av Israels folk. Också folket grät bittert. 2 Sekanja, Jehiels son, av Ulams barn, sade till Esra: “Vi har varit otrogna mot vår Gud genom att ta till oss främmande kvinnor från de andra folken här i landet. Men ännu finns det hopp för Israel i den sak det gäller. 3 Låt oss nu sluta ett förbund med vår Gud att skilja oss från alla sådana kvinnor och deras barn. Detta råd kommer från Herren och från de män, som fruktar vår Guds bud. Låt oss följa lagen.

Neh. 10:28 Det övriga folket, prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, tempeltjänarna och alla de som hade avskilt sig från de främmande folken och vänt sig till Guds lag, deras hustrur, söner och döttrar, alla de som hade kommit till kunskap och förstånd,29 dessa slöt sig till de mest ansedda bland sina bröder och svor dyrt och heligt att leva efter Guds lag, den som gavs genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla fast vid och följa alla Herrens, vår Herres, bud, lagar och stadgar. 30 Vi svor att vi inte skulle ge våra döttrar åt de främmande folken och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner.

2 Mos. 23:3 Ty min ängel skall gå framför dig och föra dig till amoreernas, hetiternas, perisseernas, kananeernas, hiveernas och jebusiternas land, och jag skall utrota dem.24 Du skall inte tillbe deras gudar och inte tjäna dem eller göra som man gör där, utan du skall slå ner dem grundligt och krossa deras stoder

Nehemja går hårt åt de judiska männen som hade tagit till sig asdoditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor. Sådana unioner resulterade bland annat i att hälften av barnen inte talade judiska (hebreiska) utan språken som deras mammor talade. Därför förbannades Nehemja dem, och slog och drog dem i håret. Budet från Gud var ju att inte beblanda sig med främmande kvinnor.

Neh. 13:När de hade hört lagen, avskilde de alla främlingar från Israel.—23 På den tiden såg jag också judiska män som hade tagit till sig asdoditiska, ammonitiska och moabitiska kvinnor. 24 Hälften av deras barn talade asdoditiska eller något av de andra folkens språk, och de kunde inte tala judiska. 25 Då förebrådde jag dem detta och förbannade dem, och några slog jag och drog i håret. Jag lät dem svära vid Gud och sade: “Ni skall inte ge era döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar till hustrur åt era söner eller åt er själva. 26 Var det inte just så som Salomo, Israels kung, syndade? Det fanns bland de många hednafolken ingen kung lik honom, och han var älskad av sin Gud, och Gud satte honom till kung över hela Israel. Men också honom förförde de främmande kvinnorna till synd. 27 Och nu hör vi om er att ni har gjort så mycket ont och varit otrogna mot vår Gud, genom att ni gift er med främmande kvinnor!

I 1 Sam 15 så kan vi läsa hur Gud vill straffa Amalek för det han gjorde mot Israel och då menar han både mannen vid det namnet och hela hans släkt. Genom Samuel så fick Saul budet att utplåna hela hans släkt och allt de hade, både män, kvinnor, spädbarn, djur  och ALLT. Men är inte spädbarn oskyldiga? Jo, precis lika mycket som barn i magen är oskyldiga när de aborteras bort, och precis lika mycket som Jesus när han dog för oss. Alla ska vi dö fysiskt, men huruvida vi kommer till himmel eller helvete beror på hur vi valt att leva våra liv. Det är SJÄLEN vi vill bevara mest av allt. Saul bad keniterna att skilja sig från amalekiterna så att de inte skulle drabbas av samma öde som amalekiterna. Agag var amalekiternas kung, och det sägs om honom att hans gravkista var enormt lång, och det kan förklaras av att Agag själv var gigantisk liksom alla amalekiter sägs ha varit. När vi läser om sådant resligt folkslag (jättar, som även Goliat var) så handlar det alltid om ett osedvanligt grymt folk med satanisk inspiration. Saul bröt mot Guds bud och skonade Agag, samt det bästa av djuren, och det gjorde Samuel förgrymmad. Saul menade att han tänkte offra av dessa djur till Gud, men lydnad är bättre än offer. Om alla skulle lyda Gud skulle man inte behöva göra några offer till Gud, förutom tackoffer. Gud hade goda skäl att förgöra amalekiterna, eftersom de skulle fortsätta att spridas om en enda skonades och dessutom så ville han helt enkelt radera minnet av detta folkslag som inte förtjänade att överleva. GUD får göra sådana beslut, men inte människor. Gud gör beslut som är bäst för flest antal människor.

1 Sam.15:32 Samuel sade: “För hit till mig Agag, Amaleks kung.” Då gick Agag med glad min fram till honom och sade: “Dödens bitterhet är säkert snart över”. 33 Men Samuel sade: “Så som ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa, så skall din mor bli barnlös bland kvinnor.” Därpå högg Samuel Agag i stycken inför Herren i Gilgal.

Gud kan “hata” människor som gör ont och som inte är i närheten av att lämna Satans lärordomare

Även om Gud inte glädjer sig åt den ogudaktiges död, eftersom han önskar att alla människor ska omvända sig och få liv, så är det likväl så att Gud hatar (tycker mycket illa om) de människor som gör ont och som älskar våld. Man säger ibland att  “Gud hatar synden men älskar syndaren” men det är en sanning med modifikation. Det är inte synden som lever ett eget liv och som kan tänka och resonera, utan det är människan själv som väljer om och på vilket sätt hon syndar. Självfallet är det inte så att Gud slutar att älska en människa och vänder henne ryggen så fort hon syndar eftersom han ju även ser till ett ödmjukt och omvänt hjärta, men om det handlar om människor som är långt ifrån ödmjuka och rättfärdiga, samt inte är i närheten av att vilja omvända sig, så kan man uttrycka det med att Gud faktiskt hatar dem:

Ps. 11:5 Herren prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, DEM HATAR HANS SJÄL.

2 Krön. 19: 1 Josafat, Juda kung, vände välbehållen hem igen till Jerusalem. 2 Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sade till honom: “Skall man hjälpa den ogudaktige? Skall du älska dem som hatar Herren? På grund av detta vilar Herrensvrede över dig. 3 Dock har något gott blivit funnet hos dig, för du har utrotat aserorna ur landet och har vänt ditt hjärta till att söka Gud.”

Den barmhärtige samariten och fler verser i det Nya Testamentet

Vi har förstås liknelsen om Den barmhärtige samariten i det Nya Testamentet, och jag är övertygad om att Jesus valde just en samarit i berättelsen för att visa oss att vi inte endast förväntas göra gott mot våra egna, som i våra egna landsmän, eller de folkslag som vi betraktar som “goda”, utan att vi ska alltid vara beredda att utöva barmhärtighet mot alla utan att först behöva fråga om en persons härkomst. Som jag skrev i en tidigare artikel om Den barmhärtige samariten så kan inte liknelsen användas som ett stöd till en naiv “ge-allt-till-alla-filosofi”. Berättelsen beskriver hur en man av fri vilja hjälper EN annan man, och de flesta av oss kan hjälpa enstaka personer som drabbats av nöd – oavsett hudfärg och ras. Liknelsen kan alltså inte använda som stöd för ett system där en hel nation tvingas avstå stora delar av sin arbetsinkomst för att hjälpa en oerhört stor mängd människor, vilket resulterar i att den givmilda och ansvarslösa nationen inte ens kan ta hans om sina egna invånare. Sen är det en sak att hjälpa personer där de bor, och en helt annan sak att bjuda in hur många som helst till sitt eget land och utlova livslång försörjning till dem, deras barn, barnbarn och alla kommande generationer oavsett om de tillför något själva eller inte. Det finns inga Bibelverser som stöder ett sådant självbedrägeri, utan vi måste leva i verkligheten och inte över våra tillgångar. Det är dessutom fel att lova mer än man kan hålla.

Om att inte vara andra till lags, och att se till att vi prioriterar att hjälpa våra närmaste (framför allt de vi har ansvar för att mätta)

2 Thess. 3:10 När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta.

1 Tim. 5:8 Men om någon inte tar hand om SINA NÄRMASTE, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror.

Jak. 2 15 Om en BRODER ELLER SYSTER inte har kläder och saknar mat för dagen 16 och någon av er säger till dem: “Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? 17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

Vi ombeds inte i Bibeln att tvinga människor i ett land att vara med på att omfördela jordens rikedomar vare sig de vill eller inte. Eller kan vi svenskar fortsätta att låna och spendera för att sedan i framtiden, när vi har kört landet i botten, begära att de rikare norrmännen ska dela med sig av sina tillgångar till oss?

2 Kor. 9:7 Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.

Givande verkar handla om frivillighet, och vi kommer var och en att få lön för det vi valt att ge. Om vi har många munnar att mätta i vårt hushåll och trots detta ger bort nästan allt vi äger i tro att “Gud fixar det problem som jag själv orsakat”, så låter det som att vi faktiskt frestar vår Gud. Han har inte bett oss att kasta oss utför stupet samtidigt som vi ber honom att rädda oss.

Mark. 12:41 Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. 42 Där kom också en fattig änka och lade ner två små kopparmynt, några ören. 43 Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: “Amen säger jag er: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra som lade något i offerkistan. 44 Ty alla gav de av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom, allt vad hon hade att leva på.

Vi ombeds att hjälpa i enlighet med våra tillgångar. Vi ombeds inte att lova mer än vi kan hålla och att leva över våra tillgångar. Paulus är klar över att vi inte ska behöva arbeta så att andra ska slippa, men ett sunt samarbete är när vi hjälper en grupp människor i nöd (exempelvis en församling) med vetskap om att de skulle gjort likadant för oss om vi en dag hamnar i nöd. Ett osunt samarbete verkar alltså vara när endast en grupp människor till vardags måste slita och släpa åt en annan grupp som inte bidrar alls. Självfallet säger inte Paulus att vi endast hjälper om vi kan tänkas att få liknande hjälp tillbaka i framtiden, för punktinsatser kan göras även till människor som inte kan tillföra något alls – såsom i fallet med Den barmhärtige samariten. Men liknelsen handlar just om en enstaka punktinsats, och inte ett löfte om att stå för hans och hans släkts uppehälle under resten av deras liv. Det handlar verkligen inte om att få det “lika” som Paulus talar om nedan. Vidare ombeds vi att ge av VÅRT ÖVERFLÖD, som vi kan avvara utan att vi själva lider brist. I Sverige 2014 så känns det som svenskarna tvingas att ge flera miljarder av våra pengar (t o m till terrorgrupper som leder palestinierna) som absolut inte bottnar i något överflöd eftersom vi har enorma brister vad gäller sjukvård, skola, försvar, äldreomsorg, handikappomsorg, arbetslöshet, etc. Att dessutom erbjuda reducerad kostnader för tandvård och läkarvård till invandrare, medan vi inte ger samma erbjudande till äldre som har stora behov, är att vara orättvis och inte ge människor samma villkor för sina insatser.

2 Kor. 8:11 Fullfölj nu arbetet, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det EFTER DE TILLGÅNGAR NI HAR.12 Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. 13 Detta säger jag inte för att andra skall få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla skall ha det lika. 14 Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, 15 som det står skrivet: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist. 

Om vi är döpta till Kristus och pånyttfödda så är vi delar av samma kropp och ett i Kristus:

Gal. 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Vi varnas för att inte gå som omaka par med de som inte tror på den sanna Guden. Vi måste därför vara aktsamma med vem vi egentligen samarbetar med eftersom det finns en risk att vi drar åt olika håll och inte har samma mål. Ibland kan ekumenik och samarbete mellan vitt skilda trosgrupper låta som en ödmjuk och välkomnande väg att gå, men det finns risker för kompromissande och urvattnande av evangeliet.

2 Kor. 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

Liknelsen om säden
säd

Människor delas in i god säd och ond säd (ogräs), men det är inte så att Gud är den som bestämmer vem som ska bli ond respektive ond  (som den reformerta kyrkan lär ut) eftersom vi har ett eget val. Att människosonen kan så en god säd kan betyda att vi kan bli rena och rättfärdiga i hans blod även om vi inte förtjänar det, vilket resulterar i att vi blir “rikets barn”. Djävulen är den som sådde ogräset som är “den ondes barn”, och likheter finns med det som hände i början av vår tidsålder – när de de änglar som följde Lucifer i hans rebelliskhet fick barn med människor och orsakade ett ont släkte på jorden, strax före floden.

Matt. 13:-24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”–36 Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: “Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern.” 37 Han svarade: “Den som sår den goda säden är Människosonen. 38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar. 

Ändå kan vi inte skylla på våra gener eller säd om vi väljer att synda. En alkoholist kan inte luta sig tillbaka i sin fåtölj med sin flaska och berätta för besvikna familjemedlemmar att det inte är hans eget beslut att dricka sig full eftersom det beror på gener och att han “ärvt” en dålig alkoholvana av en eller båda föräldrar. Visserligen så har arv en hel del med vårt agerande att göra eftersom vi kanske är svaga för liknande saker som våra föräldrar och därför dras till vissa frestelser mer än andra, men det är till syvende och sist vi själva som väljer om vi ska ge in för frestelser eller inte, liksom om vi uppsöker situationer som kan orsaka frestelser. Ingen person kan skylla på sina föräldrars gener när han väljer att ta sitt allra första glas alkohol, och inte heller de nästföljande. Vi har en fri vilja men vi påverkas av arv, miljö, uppfostran, kultur och traditioner.

Vi kan läsa om olika folkslag som levde för flera tusen år sedan, och som Gud varnade för och beskrev som mer eller mindre onda. Kananéerna (ett mycket grymt folkslag utan jämförelse) utrotades till slut, medan andra lite mindre onda folk levde vidare. Kanske det finns ättlingar till sådana folk som lever än idag och som Gud på ett liknande sätt skulle beskriva med ett generellt ogillande. Alla muslimer är givetvis inte onda våldsbejakande människor, och muslimer återfinns bland araber, perser, indier och andra folkslag. Inte heller är alla araber onda människor, och en del araber är dessutom kristna. Men det kan ändå finnas grupper av människor som utövar mycket våld. Om bara en eller ett fåtal människor i ens närhet säger sig tro på Koranen – som ju innehåller uppmaning till våldsaktioner mot oliktänkande – så kanske man ändå kan känna sig trygg, men om man vistas bland en stor grupp med människor som säger sig vara korantrogna muslimer så finns det tyvärr skäl att vara försiktig. Det menar t o m f.d. muslimer, och en del av dem tycker att svenskar är lite väl godtrogna.

Läs gärna min artikel om vad Bibeln säger om hjälp till fattiga och främlingar.

Gina Dirawi sprider antisemitism

Gina Dirawi har uppenbarligen inte lärt sig något av den reprimand som hon fick av SVT 2010 när hon bl. a skrev under rubriken “Israel tar efter Hitler” att: “Den israeliska regeringen gör samma sak som Hitler gjorde mot deras folk fast med andra medel. De är rasister, de förtrycker, och de mördar folk som inte är som dem!”

Kanske hon blandade ihop Israel med Hamas eller Hizbollah?

Ett av antisemitismens signum är att ofta göra ett likställande mellan nazismen under Hitler och judiska Israels behandling av palestinierna. Nu ger Gina oss ett tips på sänglitteratur, nämligen den ökende antisemitistens Lasse Wilhelmsons bok “Är världen upp och ner”.

Journalister på Sveriges Radio har hävdat att Wilhelmson stöds av ett nätverk av en grupp från extremhögern och ett antal radikala muslimer. Han har även sagt att den officiella historieskrivningen från mitten av 1800-talet är “tillrättalagd” och utelämnar judarnas roll. Han menar att judarna ligger bakom “så gott som alla” av samhällets förändringsprocesser under denna tid, bland annat på grund av sina höga positioner inom “ekonomin och ideologiproduktionen”. Se wikipedia, och även Jonathan Lemans blogginlägg här där vi bl. a kan läsa att “Lasse Wilhelmson festar med den internationellt uppmärksammade  antisemiten  Jöran Jermas/Adam Ermash/Israel Shamir och bidrar med material  på hans hemsida. Han har även försvarat Ahmed Rami och dennes hatpropaganda på siten Radio Islam där Wilhelmson själv även medverkar som skribent”.

Gina skriver så “hjärtskärande” på sin blogg:

Orkar inte läsa om det,orkar inte klumpen i magen,orkar inte se fler barn dö, orkar inte tänka att dessa barn mötte samma öde som min morbror och andra släktingar. En annan sak som slår mig är att det kunde varit jag. Hade inte mina far och morföräldrar tvingats lämna Palestina,så hade det varit jag som levt deras liv. Det är inte bara mitt ansvar att ta upp frågan,det är allas. Våra medmänniskor dör,familjer slaktas,folk lever i skräck,och för vad? För lite mark? För makt? För heder? Om de brydde sig om sitt folk,så skulle de inte göra såhär. I ett krig finns inga vinnare,bara förlorare. Bara rädsla,skräck,osäkerhet och blod. Inget positivt. Jag har levt med engagemanget sen barnsben,hört om hatet från båda sidor,men vart har hatet lett oss? Har något positivt hänt? Vi måste släppa hatet som infekterar våra kroppar och sinnen och förstå att människoliv och mänskliga rättigheter är viktigare än vilken sida som har rätt och fel. För i slutändan har båda haft rätt enligt deras premisser,och båda fel enligt deras premisser. Det finns ingen utväg än att se människor som människor ge alla de mänskliga rättigheterna de förtjänar. I krig vinner ingen,ingen.

Krig börjar ofta pga hat så ett bra tips för oss alla är att sluta sprida hatpropaganda. Då drar vi något litet strå till stacken, men som det är nu bidrar Gina till att slita bort strån från Israel-Palestina-stacken. Det är möjligt att hon kanske inte ens inser vad det är hon faktiskt skriver och hur mycket hon som en känd person tyvärr riskerar att påverka andra till det sämre – för hon kanske blivit så starkt påverkad själv av den här typen av tankegångar att det blivit en del av henne själv. Hon säger själv att hon levt med “engagemanget” sedan barnsben, så det kanske finns en orsak redan där… Sen hoppas jag vidare att hon ömmar lika mycket för döende barn på den israeliska sidan som på den andra sidan gränsen.

Med evakueringen av Gazaremsan visade Israel sin fredsvilja och beredskap till ännu fler uppoffringar för en fred på marken (tidigare har de bl a överlämnat Sinai till Egypten) även om resultatet blev missilregn och terror från Hamas som tog över Gazaremsan. Israel hade inte något krav under kriget att att araber måste fly landet – förutom i slutskedet där det på vissa platser rådde sådan risk för fara att bosättare rekommenderades att fly. De som valde att stanna kvar blev fullvärdiga invånare i landet Israel, med samma demokratiska rättigheter som alla andra (däremot behövde inte araber få med i den israeliska armén). Tyvärr kan man inte göra en  likartad beskrivning av arabländerna runtomkring. Många tänker inte heller på att lika många judar som var boende i arabländerna, som de araber som lämnade Israel, var tvungna att lämna sina hem pga situationen i sina hemländer, och i många fall så dödades de helt enkelt. De flesta flyttade till Israel där landet tog hand om dem trots att de vara många till antalet. Konstigt nog kunde inte (eller ville inte) arabländerna som är stora och flera till antalet inte ta hand om sina arabbröder som var boende i Palestina trots att de jämförelsevis inte var särskilt många (idag är de givetvis många fler). Man kan även få en bid av judarnas situation i arabländer genom att jämföra antal judar som bor i arabländerna idag jämfört med för 50 år sedan. Antalet har minskat avsevärt, och på vissa håll finns inte längre några judiska kolonier i dessa länder.

Vidare måste man fundera på hur vi i Sverige skulle hanterat situationen om vi ständigt skulle blivit beskjutna och hotade av våra grannländer. Murar och stängsel gillas inte, intensiva gränsövervakningar gillas inte och framför allt inte att försvara sig genom att skjuta tillbaka. Jag har inga bra lösningar på problemet och kan bara uppskatta att jag bor i ett demokratiskt land och att grannländerna är lika demokratiska.

Gina påminner mig lite grand om en kollega på mitt jobb för flera år sedan. Hon var i ungefär samma ålder som Gina och var väldigt trevlig gentemot arbetskamrater och människor hon träffade på jobbet, men när det kom till ämnet Palestina så såg hon rött. Då började plötsligt hennes tidigare logiska resonemang förvandlas till snedvridna förklaringar till varför situationen är som de är. Det var hon själv som drog upp ämnet med mig första gången vi träffades men jag lät det inte gå över till någon större diskussion eftersom det helt enkelt inte var läge för det. Vi samtalade bara kort om hur svensk media hanterar ämnet och de är ju som sagt helt klart INTE på israelernas sida. Enligt en undersökning av Transatlantic så är 68% av svenskarna negativa gentemot Israel, till skillnad mot Europas genomsnittssiffra som är 51% och USAs 32%. Hur ska vi göra för förbättra den siffran? Vi kan ju inte be Israelerna sluta att försvara sig och landet för det skulle leda till självmord.

Jag tror det bästa sättet är att sluta läsa antisemitiskt material och i stället läsa historien om Israel. Givetvis så kan hstoriebeskrivningen varigera beroende på vem det är som berättar den men vissa årtal och händelser går inte komma ifrån såvida man inte ignorerar dem. Här är lite historia:

Mandatområdet i Palestina omfattade dagens Israel, Gazaremsan, Västbanken och Jordanien. Genom beslut i Nationernas förbund fick britterna ansvar för området år 1922. Tidigare hade fredskonferensen i San Remo beslutat att Palestina skulle tillfalla britterna och när beslutet ratificerades 1922 av Nationernas förbund fick även Balfourdeklarationens löfte om ett judiskt nationalhem ett internationellt godkännande. Den ena delen kallades  Transjordanien men bytte sedermera namn till Jordanien och ytan utgjorde 80% av mandatområdet. Relationen mellan judar och britter försämrades  drastiskt under en tid då i snitt en miljon judar om året mördades och när kriget 1945 var över, hade en majoritet av Europas judar mördats. 1947 röstade Generalförsamlingen om en delningsplan av det lilla området som blev kvar efter att 80% gick till Transjordanien och araberna. Israel tackade ja till förslaget men palestinierna tackade nej och startade i stället ett krig mot Israel, som Israel sedan vann.

De flesta som bor i Israel är helt oskyldiga till det som hände och beslutades på 1940-talet (och tidigare) så det är tragiskt att de ska riskera att råka ut för självmordsbomare och raketer. Vidare så tror jag inte att ledarna för Israel alltid tagit kloka beslut och agerat rätt i varje situation, och det gäller ledare i alla länder.

Se färskt blogginlägg i Aftonbladet här

Explaining the trinity for muslims

We are told to beware of false prophets

Galatians 1:8-9: But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preached to you, let him be eternally condemned! As we have already said, so now I say again: If anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned!

Matt. 7:15Beware of false prophets, which come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravening wolves. 16Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles? 17Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

1 John 4:Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

Also after the death of Jesus we can read about prophesies, and we are told that prophesying is a gift of the Holy Spirit which we should all seek to get. Anyone can get this gift. When Luke wrote Acts he used the word “prophet” for someone who made prophesies:

Acts 11:27 And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch.28 And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world: which came to pass in the days of Claudius Caesar.

Acts 21:10 And as we tarried there many days, there came down from Judaea a certain prophet, named Agabus.11 And when he was come unto us, he took Paul’s girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles

Acts 15:32 And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.

It’s rather likely that these prophets lived also when Jesus and John the Baptist were still alive (John the Baptiste, who was another prophet) and if they had the gift of prophesying they apparently didn’t lose this gift when John and Jesus died since they were still called “prophets” in Acts. Anyone who comes along claiming to be a prophet has to be put to the test. Moreover, it doesn’t make much sense to label a person a “prophet” today when the generation of John and Jesus died out, since we have the Comforter who dwells inside us, which is the Holy Spirit and our GUIDE. We also have the both the old and the new testament to correct us:

John 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you. (The comforter is the Holy Spirit who dwells in us.)

Hebr. 1:1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds

3 things can be 1  (trinity)

1) Add 3 piles of sand together. What do you have now? 1 pile of sand, right? And yet the size of the material remains the same.

2) Separate 1) egg-shell, 2) egg white and 3) egg yolk and place them in different locations in your kitchen. You can still call all these 3 units for 1. You can also mix the 3 units together and make 1 egg nog and pour it out in 3 different cups. You can still say that it’s 1 egg.

3) The universe consists of 1) matter, 2) space and 3) time. Remove one of these three, and you don’t have a universe.

4) Watch a pot of boiling water. You can see steam coming out of it, and the hood over the stove might get wet and be covered with small drops. If you would place the wet hood in the freezer, the drops would turn to ice. You have different variations of water which you can keep together or separate, but it’s still water – H2O. If you take the hood out of the freezer and let the ice melt, you can collect the water and pour it back into the pot. So out of 1 unit of H2O you can get 1) liquid, 2) steam and 3) ice.

Also in the Quran we can read that Allah is shown as a fire in the bush, calling for Moses. Apparently also the Quran suggests that Allah shows up in different forms just like the Biblical God. If Allah according to the Quran can appear as a fire and still be considered as ONE God, why is it difficult to accept that the Biblical God can appear as a fire, a son or a spirit and still be ONE God?

1. Allah called to Moses from a bush on the right side of the valley and said, “O Musa, surely I am Allah, the Lord of the worlds. Cast down your staff” (28:30-31). 2. When Moses approached the burning bush he heard a voice say, “Blessed is whoever is in the fire and whatever is around it and glorified be Allah, the Lord of the worlds. O Moses! Lo! It is I, Allah, the mighty, the wise. Throw down your staff” (27:7-10). 3. The voice said, “Moses, I, even I, am your oming so believers must not follow their evil desires or they will be destroyed. What do you have in your hand? Moses replied that he had a rod that he uses to rest on, prepare food for the sheep and other purposes. Allah said, toss it Moses” (20:11,19).

What is the trinity?

When discussing with muslims the arguments are usually the same. “The trinity is not found in the Bible. How can three persons be in one God? Jesus did not really die on the cross. If Jesus died on the cross, then christians must believe that GOD died and God cannot die. God doesn’t have a son. The Bible is corrupt”, etc. Muslims basically trust what they have been told by other muslims and they believe christians are deceived. Many muslims are not that religious, but they would still regard themselves as muslims “by birth”, and therefore expect also christians to be christians “by birth”. If they are not able to answer a certain proposed contradiction, they are convinced that one of their more learned religious leaders WILL be able to, and live on this hope.

Many of them have difficulties grasping the trinity. But ask yourself this: Is God able to be in any shape he wants? If God wants to be a flower, a fire, a square or a trinity, can he do this, or does he have to ask us for permission first? Surely we must accept that a sovereign God can be in any shape he likes, and that being a trinity is NOT too difficult for GOD? He might have god reasons for wanting to be a trinity, and the Bible explains what those reasons are.

Muslims often start out with saying that they DO know what the trinity is, but they soon reveal that they in reality do not. The common mistake is of course that they make efforts to show that Jesus is not the Father, but christians don’t believe Jesus is his own Father. The Bible explains that the trinity consists of three separate persons who are in the same godhead.

The trinity consists of 1) The Father, 2) The son Jesus Christ and 3) The Holy Spirit. Three separate persons but in the same trinity. The Bible is VERY clear that God is ONE. The three persons in the trinity always move to the same direction and have the same mind.

Jesus didn’t come into the world the first time when he was born of Mary. Jesus has always existed with the Father. Both the Father and son call themselves the alpha and the omega, the beginning and the end. The trinity with the three persons has always existed and always will. However, Jesus IN FLESH came through Mary about 2,000 years ago. Jesus was born as a human being with the mission to die for us, and while he lived on earth he showed that he was the promised Messiah. Isaiah said about 800 years before Jesus was born, that “Mighty God” would be born by a virgin. Everything is created by, through and for Jesus, and the Bible says that nothing existed before Jesus. When Jesus died on the cross, God the Father did NOT die. It was the Jesus Christ IN FLESH which “died”, but remember that Death could not keep him! He rose again the third day.

Bible verses – the trinity in the Bible

It’s true that the word “trinity” is not in the Bible, but neither is the word “monotheism”. Where does it say the word “trinity” must be found in the Bible before we can accept it as true? Here are SOME verses which show Jesus deity:

Hebrews 1:8, the Father declares of Jesus, “But about the Son He says, ’Your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom.’

John 20:24-29 Thomas said to him, ‘My Lord and my God!’ Then Jesus told him, ‘Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.’

Hebrews 2:7 Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honour, and didst set him over the works of thy hands:— 9But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man.

John 10:30-33 : I and the Father are one.’ Again the Jews picked up stones to stone him, but Jesus said to them, ‘I have shown you many great miracles from the Father. For which of these do you stone me?’ ‘We are not stoning you for any of these,’ replied the Jews, ‘but for blasphemy,because you, a mere man, claim to be God.

Colossians 2:9 In Him dwelleth all the fulness of the Godhead bodily

Romans 9:5 Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of Christ, who is God over all, forever praised

John 8:40, 58 I tell you the truth, before Abraham was born, I am!

John 1:1, 14 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God… The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.

Isaiah 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shallbe upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.    

John 9:35-39 “Jesus heard that they had cast him out, and having found him he said, ‘Do you believe in the Son of man?’ He answered, ‘And who is he, sir, that I may believe in him?’ Jesus said to him, ‘You have seen him, and it is he who speaks to you.’ He said, ‘Lord, I believe’; and he WORSHIPED HIM. ” 

Matthew 16:27-28 For the Son of Man is going to come in his Father’s glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done.

Col. 1:14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:17 And he is before all things, and by him all things consist.18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the reeminence.19 For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;20 And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.

God is love

The Biblical God tells us to treat others the way we would like to be treated ourselves, and we are asked to pray for our enemies. If your God tells you to harm or kill others for the only reason that they disagree with you, then run for your life to another direction, because you are worshiping a false God.

Turn the other cheek … love your enemies and pray for those who persecute you. (Matthew 5:39, 44)

Put back your sword in its place … for all who draw the sword will die by the sword. (Matthew 26:52)

Mistakes and inconsistencies in the Quran

I’m not going to list all numerous errors and inconsistencies here (just make a search on the net) but here are a couple of examples:

The Samaritans are said to have built the golden calf during the time of Moses, yet at that time there was no place called Samaria or race called Samaritans.

The Quran states that the Blessed Mary, mother of Jesus, was the sister of Aaron, yet the Bible reveals that Miriam was the sister of Aaron and Moses.

The only way out of this dilemma is for Muslims to claim that the Jews and Christians have changed the Bible. But if you ask for examples, they can’t give you any. If you ask WHEN this happened (before or after Muhammed lived) they are not sure of this either. They believe that the Bible has changed, because this is what other muslims have always told them.

Muhammed marrying a 6-year-old girl

The fact that Muhammed married a 6-year-old girl (Aisha) and consummated the marriage when she was 9 is of course troublesome for muslims, but since they are trained to ALWAYS defend Muhammed regardless of what he is guilty of, they will always excuse him. The most common excuse is that girls matured faster during this time, but of course there is NO historical evidence for this and this idea is clearly invented for the only reason to excuse Muhammed. Girls did not mature any faster during Biblical times so why would we believe this changed a few hundred years later, when Muhammed entered the scene? There is NO indication of that girls were mature enough to get married at 6-9 during any time in world’s history. Isn’t this a time when girls should play with dolls? What benefit would a 6-year-old girl get from a marriage? Muhammed is supposed to be perfect in all his ways, and we are to take after him as a role model, so why don’t all muslims take after his practice to marry children? Some muslims DO in fact marry children. Are we to view them as particularly faithful to Muhammed? Had the Quran said that Muhammed married a 4 year old girl, the excuses would be the same,“Girls matured faster in those days”.

According to official Sunni Muslim sources, Muhammad married Aisha when he was around 50 and when she was around 6. Muhammad consummated the marriage to Aisha approximately four years later, or in the second year of his arrival to Medina when the latter was nine years old. In most cases puberty for girls starts at the age of 12, and it is rare for girls to attain puberty prior to that period. There is even data to support the position that specific cultures placed the age of marriage at a little over 12 years of age for this reason. Even if a girl has attained puberty faster does not mean that she is physically ready to consummate a marriage. Moreover, morality does not change over time. Neither should muslims excuse Mohammed by suggesting that “this was the tradition during that time”.  Not only was it NOT a common tradition during this time, but shouldn’t a perfect prophet always be up to date and act correctly no matter which era in lived in? He is supposed to be our example, and now Muhammed is promoting child marriage. When a lawmaker says that killing someone in self-defense is acceptable, the lawmaker must not go out and kill someone in self-defense if his law is to stand. Hence, the argument that Muhammad needed to marry a young girl to establish puberty as the appropriate age for marriage completely fails.

Narrated Ursa:
The Prophet asked Abu Bakr for ‘Aisha’s hand in marriage. Abu Bakr said “But I am your brother.” The Prophet said, “You are my brother in Allah’s religion and His Book, but she (‘Aisha) is lawful for me to marry.” (Sahih al-Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 18)

Narrated Hisham’s father:
Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married ‘Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old. (Sahih Al-Bukhari, Volume 5, Book 58, Number 236)

Muhammad died when Aisha was eighteen years old, leaving her a childless widow for the rest of her life. Being childless is regarded as a curse in most cultures. Muhammad also passed on a command forbidding anyone from marrying any of his widows:

Surah 33:53 O ye who believe! Enter not the Prophet’s houses, – until leave is given you, – for a meal, (and then) not (so early as) to wait for its preparation: but when ye are invited, enter; and when ye have taken your meal, disperse, without seeking familiar talk. Such (behaviour) annoys the Prophet: he is ashamed to dismiss you, but God is not ashamed (to tell you) the truth. And when ye ask (his ladies) for anything ye want, ask them from before a screen: that makes for greater purity for your hearts and for theirs.Nor is it right for you that ye should annoy God’s Apostle, or that ye should marry his widows after him at any time. Truly such a thing is in God’s sight an enormity

Other young girls and the “waiting period”

When Muhammad came to Medina in the year 623 AD, a girl named Safiyyah was young: perhaps in her mid to late teens, when Muhammad married her. Muhammad died in 632 AD, or roughly two years after marrying Safiyyah. One Muslim website says that she was seventeen when Muhammad married her, meaning that she was roughly twenty when he died. Muhammed  not only took Safiyyah as his wife after killing her family and husband, but he also left her a young widow for the rest of her life!

The waiting period for divorced women who haven’t yet menstruated is three months. With other words these “women” are in fact young girls who haven’t reached puberty! Thus, Islam permits men to marry prepubescent girls and even divorce them if they so choose! A woman can only be divorced if she is married and had her marriage consummated since the Quran expressly teaches that there is no waiting period for marriages that have not been consummated:

 Surah 65:4 And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, and of those too who have not had their courses; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.

Surah 33:49 O you who believe: When you marry believing women and then divorce them before you have touched them, no period of idda (waiting) have you to count in respect of them: so give them a present and set them free in a graceful manner. 

And for those who have no courses (i.e. they are still immature). And the ‘Iddat for the girl BEFORE PUBERTY is three months (in the above Verse). (Sahih Al-Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 63)

While we were sitting in the company of the Prophet a woman came to him and presented herself (for marriage) to him. The Prophet looked at her, lowering his eyes and raising them, but did not give a reply. One of his companions said, “Marry her to me O Allah’s Apostle!” The Prophet asked (him), “Have you got anything?” He said, “I have got nothing.” The Prophet said, “Not even an iron ring?” He said, “Not even an iron ring, but I will tear my garment into two halves and give her one half and keep the other half.” The Prophet; said, “No. Do you know some of the Quran (by heart)?” He said, “Yes.” The Prophet said, “Go, I have agreed to marry her to you with what you know of the Qur’an  (as her Mahr).”

Upon a divorce, it’s the MAN who decides who the children will belong to. A man is also promised 70 virgins in God’s kingdom. Women are not promised the equivalent, and in islam men and women are not treated equally either on earth or in the next life.

Surah 4:34 Husbands should take full care of their wives, with [the bounties] God has given to some more than others and with what they spend out of their own money. Righteous wives are devout and guard what God would have them guard in the husbands’ absence. If you fear high-handedness from your wives, remind them [of the teaching of God], then ignore them when you go to bed, then hit them. If they obey you, you have no right to act against them. God is most high and great. 

Surah 2:223 Your women are your fields, so go into your fields whichever way you like . . . .

Surah 2:282 The Prophet said, “Isn’t the witness of a woman equal to half of that of a man?” The women said, “Yes.” He said, “This is because of the deficiency of a woman’s mind.” 

Surah 4:24 And forbidden to you are wedded wives of other people except those who have fallen in your hands (as prisoners of war) . . .

Surah 4:3 And if you be apprehensive that you will not be able to do justice to the orphans, you may marry two or three or four women whom you choose. But if you apprehend that you might not be able to do justice to them, then marry only one wife, or marry those who have fallen in your possession. 

Surahs promoting violence

Dr. Muhsin Khan the translator of Sahih Bukhari and the Qur’an into English
writes: “Allah revealed in Sura Bara’at (Repentance, IX) [the order to discard
(all) obligations (covenants, etc), and commanded the Muslims to fight against
all the Pagans as well as against the people of the Scriptures (Jews and
Christians) if they do not embrace Islam, till they pay the Jizia (a tax levied on
the Jews and Christians) with willing submission and feel themselves subdued
(as it is revealed in 9:29). So the Muslims were not permitted to abandon “the
fighting” against them (Pagans, Jews and Christians) and to reconcile with them
and to suspend hostilities against them for an unlimited period while they are
STRONG and have the ability to fight against them. So at first “the fighting” was
forbidden, then it was permitted, and after that it was made obligatory “

How do you distinguish an evil man and a holy man if not by their actions? Jesus warned people of  false prophets and he said you will recognize them by their fruits. Muhammed’s evil actions speak for themselves. Unfortunately, muslims overlook his deeds because they are convinced he was a prophet of God. Are raiding innocent people, massacring unarmed civilians, stealing their belongings, taking their women and children as slaves and raping them a good thing? Muhammed did all those things. He even signed peace treaties, only to break them when he willed.  The sura 9 is called bara’a, precisely because in this sura Allah orders Muhammad to break all his treaties. The non-Muslims had no intentions of waging war against him but he took them by surprise and raided them when they were least expecting. These were shamelessly coward attacks on civilians. Muhammad raped women captured in his raids and allowed his followers to do the same. (Q. 4:24) There was a massacre of the Jewish tribe of Bani Quraiza that has been described in detail in dozens of traditions and books of history written by Muslims themselves. The Quran encourages Muslims to slay the unbelievers wherever they find them (2:191), to not take them as friends and helpers (3:28), fight them and show them harshness (9:123), and smite their heads ( 47:4).

People who call themselves “christians” and who harm and kill others do so AGAINST the Bible, whereas muslims who do the same do so ACCORDING to the Quran.  All the wars and hostilities that Muhammed was engaged in were initiated by himself and his followers just as the Muslims today are the initiators of virtually all hostilities with others. According to the doctrine of abrogation, the later texts supersede the earlier whenever there are inconsistencies. The later suras always abrogate ALL the earlier suras!

Surah 9:29  Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the Religion of truth, from among the People of the Book, until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued 

Surah 48:29 Muhammad is the messenger of Allah; and those who are with him are harsh against unbelievers, (but) compassionate amongst each other?

Surah 5:51 Don’t take Jews and Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them

Surah 2:191 And slay them (the infidels) wherever you catch them, and turn them out from where they have turned you out, for tumult and oppression are worse than slaughter

Surah 2:193 And fight them on until there is no more tumult or oppression, and there prevail justice and Faith in Allah; but if they cease, let there be no hostility except to those who practise oppression. 

Surah 2:216 Fighting is prescribed for you, and you dislike it. But it is possible that you dislike a thing which is good for you, and that you love a thing which is bad for you. But Allah knows, and you know not 

Surah 4:74 Let those fight in the cause of Allah who sell the life of this world for the Hereafter. To him who fighteth in the cause of Allah, whether he is slain or gets victory soon shall we give him a reward of great (value) 

Sura 4:89 Seize them and slay them wherever you find them: and in any case take no friends or helpers from their ranks.

Surah 4:95 Allah has granted a grade higher to those who strive and fight with their goods and persons than to those who sit at home

Surah 9:5 But when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular Prayers and practise regular Charity, then open the way for them: for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful

Surah 9:123 Oh you who believe! Murder those of the disbelievers and let them find harshness in you. 

Surah 9:14 Fight them, and Allah will punish them by your hands, cover them with shame.

Surah 9:66 Make no excuses: you have rejected Faith after you had accepted it. If We pardon some of you, We will punish others amongst you, for that they are in sin. 

From Hadeeth:
Ibn Ishaq and al-Waqidi report that the prophet said the morning after the murder (of Kab Ibn al’Ashraf), “Kill any Jew you can lay your hands on. (El beddayah wa alnihaya – Ibn Katheer – vol. 4 – in the chapter on killing Ka’ab bin al’Ashraf)

Gen. 16:11And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction. 12And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man’s hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren.

Gen. 17: 19And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him.

Gen. 21: 10Wherefore she said unto Abraham, Cast out this bondwoman and her son: for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac11And the thing was very grievous in Abraham’s sight because of his son.12And God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called. 13And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.

Gen. 22:2And he said, Take now thy son, thine only son Isaacwhom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.  3And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him.— 12And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me.16And said, By myself have I sworn, saith the LORD, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son17That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; 18And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.

Jesus is recorded to have performed many miracles in the Bible as well as the Quran, but not so with Muhammed

Muhammed feels that he doesn’t need to prove that he is a prophet in any other way than saying that the Quran was being revealed to him from Allah. Unfortunately, many others make similar claims and we certainly couldn’t believe that all who say they are prophets are true prophets. Jesus warned about false prophets deceiving millions.

Surah 29:48-51 Not before this didst thou recite any Book, or inscribe it with thy right hand, for then those who follow falsehood would have doubted. Nay; rather it is signs, clear signs (ayatun bayyinatun) IN THE BREASTS of those who have been given knowledge; and none denies Our signs but the evildoers. They say, ‘Why have signs (ayatun) not been sent down upon him from his Lord?’ Say: ‘The signs (al-ayatu) are only with God, and I am only a plain warner.’ What, is it not SUFFICIENT for them that We have sent down upon thee the Book that is recited to them? Surely in that is a mercy, and a reminder to a people who believe. 

Apart from the above claim, splitting the moon is the only other option which could serve as a “miracle”. Can you imagine how this earth would look like if it had two moon halves? Splitting the moon is hardly scientific, and it’s hard to see the purpose. People around Muhammed had the right to see some tangible signs/miracles, because we certainly can’t believe every chap who claims to be a prophet. If sura 54:1-2 speaks about an ordinary lunar eclipse, then Muhammed wouldn’t be the source of that.

Sura 54:1-2 The Hour has drawn nigh: the moon is split. Yet if they see a sign they turn away, and they say ‘A continuous sorcery!’ 

Jesus birth was a miracle in itself. Muhammed’s birth was not a miracle. According to the Bible Jesus birth by a virgin was supposed to be a sign for the Messiah (Isaiah 7:14). What would be the reason for a virgin birth according to the Quran?

Surah 19:20-21 She said: “How shall I have a son, seeing that no man has touched me, and I am not unchaste?” He said: “So (it will be): Thy Lord saith, ‘that is easy for Me: and (We wish) to appoint him as a Sign unto men and a Mercy from Us’: It is a matter (so) decreed.”

Surah 21:91 And (remember) her who guarded her chastity: We breathed into her of Our spirit, and We made her and her son a sign for all peoples

According to the Quran, Jesus spoke from the cradle. Muhammad likely copied the miracle of infant Jesus’ speech from an apocryphal writing named “The Arabic Gospel of the Savior” and combined it with the data he had plagiarized from the Gospel of Pseudo-Matthew:

Surah 43:63 When Jesus came with Clear Signs, he said: “Now have I come to you with Wisdom, and in order to make clear to you some of the (points) on which ye dispute: therefore fear God and obey me. 

Surah 5:110 O Jesus, son of Mary! Remember My favour unto thee and unto thy mother; how I strengthened thee with the holy Spirit, so that thou spakest unto mankind in the cradle as in maturity; and how I taught thee the Scripture and Wisdom and the Torah and the Gospel; and how thou didst shape of clay as it were the likeness of a bird by My permission, and didst blow upon it and it was a bird by My permission, and thou didst heal him who was born blind and the leper by My permission; and how thou didst raise the dead, by My permission;…

Two miracles are omitted from this list but found in other places in the Quran: causing a table spread with food to be miraculously lowered from heaven for his disciples (5:112-115), and being able to tell people what they had hidden in their houses (3:49).

The Quran is supposed to confirm the Bible, so the Bible couldn’t have changed before Muhammed’s time

Surah 3:50-52  And (I come) confirming that which was before me of the Torah, and to make lawful some of that which was forbidden unto you. I come unto you with a sign from your Lord, so keep your duty to Allah and obey me. Lo! Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. That is a straight path. But when Jesus became conscious of their disbelief, he cried: Who will be my helpers in the cause of Allah? The disciples said: We will be Allah’s helpers. We believe in Allah, and bear thou witness that we have surrendered (unto Him).

Surah 61:6 And when Jesus son of Mary said: O Children of Israel! Lo! I am the messenger of Allah unto you, confirming that which was (revealed) before me in the Torah, and bringing good tidings of a messenger who cometh after me, whose name is the Praised One. Yet when he hath come unto them with clear proofs, they say: This is mere magic. 

Surah 5:46 And We caused Jesus, son of Mary, to follow in their footsteps, confirming that which was (revealed) before him in the Torah, and We bestowed on him the Gospel wherein is guidance and a light, confirming that which was (revealed) before it in the Torah – a guidance and an admonition unto those who ward off (evil).  

Is the Torah true only when it agrees with the Quran, and how can we be certain that this is the correct way to look at it? Maybe it’s not a good idea to trust a weak god (Allah) who is not able to protect the other messages he sent. He already failed three times to protect his messages before the Quran. Proving that the Bible is corrupt does not automatically mean that the Quran is preserved; on the contrary it proves that Allah is not mighty enough to preserve all of his revelations. Why is Allah NOW able to protect the Quran and preserve it? An attack on the Bible is nothing more than an attack on Muhammed, indirectly accusing Muhammad of being a liar or mistaken. The very same passage that speaks of Muhammad receiving revelation like some of the messengers before him, also says that there are many other messengers that are not even mentioned in the Quran!

Surah 4:163-164 We have revealed to thee as We revealed to Noah, and the Prophets after him, and We revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the Tribes, Jesus and Job, Jonah and Aaron and Solomon, and We gave to David Psalms, and Messengers We have already told thee of before, and Messengers We have not told thee of; and unto Moses God spoke directly —

Surah 40:78 We sent Messengers before thee; of some We have related to thee, and some We have not related to thee. It was not for any Messenger to bring a sign, save by God’s leave. When God’s command comes, justly the issue shall be decided; then the vain-doers shall be lost. 

The Quran itself commands Muslims to consult the Holy Bible for evidence and verification ( surahs 10:94; 16:43; 17:101; 21:7.)

Surah 5:47-51 It was We who revealed the Law to Moses, therein was guidance and light … and in their footsteps, We sent Jesus the son of Mary, confirming the Law that had come before him: We sent him the Gospel, therein was guidance and light, and confirmation of the Law that had come before him, a guidance and admonition to those who fear Allah. To thee (Mohammed) We sent the Scripture that came before it, and guarding it in safety.

Surah 45:16-17 We have given the Children of Israel the scripture, wisdom, and prophethood, and provided them with good provisions; we bestowed upon them more blessings than any other people. We have given them herein clear commandments. Ironically, they did not dispute this until the knowledge had come to them. This is due to jealousy on their part. Surely, your Lord will judge them on the Day of Resurrection regarding everything they have disputed. 

Surah 7:157 those who follow the Messenger, ‘the Prophet of the common folk, whom they find written down WITH THEM in the Torah and the Gospel, … 

Surah 48:29 Muhammad is the Messenger of God, and those who are with him are hard against the unbelievers, merciful one to another. Thou seest them bowing, prostrating, seeking bounty from God and good pleasure. Their mark is on their faces, the trace of prostration. That is their likeness in the Torah, and their likeness in the Gospel: as a seed that puts forth its shoot, and strengthens it, and it grows stout and rises straight upon its stalk, pleasing the sowers, that through them He may enrage the unbelievers. God has promised those of them who believe and do deeds of righteousness forgiveness and a mighty wage. 

These verses take for granted that a true, uncorrupt Gospel was available for examination at the time of Muhammed. Some Muslim commentators even suggest that the source for the above parable is actually Mark 4:27-28! How would Christians of the seventh century have understood the Quran’s clear statements that they were to uphold the Gospel which was with them? Would they have assumed that this Gospel was something other than the four canonical Gospels which they had?

Surah 26:196 And it is surely mentioned in the Psalms of the FORMER PEOPLES. 

Addressing the Christians of Muhammad’s time the Quran’s author exhorts them to uphold the Gospel which Jesus received.

Surah 4:54 Or are they jealous of the people for the bounty that God has given them? Yet We gave the people of Abraham the Book and the Wisdom, and We gave them a mighty kingdom. 

The historical evidence shows that the Torah which was in the possession of both the Jews and Christians is actually the first five Books of the Hebrew Bible, and the Gospel of the Christians is the records of Matthew, Mark, Luke and John.  The Quran also refers to the Psalms which were given through David and the other messengers.

Surah 6:73, 84-90 So We were showing Abraham the kingdom of the heavens and earth, that he might be of those having sure faith… And We gave to him Isaac andJacob — each one We guided, And Noah We guided before; and of his seed David and Solomon, Job and Joseph, Moses and Aaron — even so We recompense the good-doers — Zachariah and John, Jesus and Elias; each was of the righteous; Ishmael and Elisha, Jonah and Lot-each one We preferred above all beings; and of their fathers, and of their seed, and of their brethren; and We elected them, and We guided them to a straight path. That is God’s guidance; He guides by it whom He will of His servants; had they been idolaters, it would have failed them, the things they did. THOSE ARE THEY TO WHOM WE GAVE THE BOOK, the Judgment, THE PROPHETHOOD; so if these disbelieve in it, We have already entrusted it to a people who do not disbelieve in it. Those are they whom God has guided; so follow their guidance. Say: ‘I ask of you no wage for it; it is but a reminder unto all beings.’ 

Surah 19:30, 34, 41, 49-58 He said, ‘Lo, I am God’s servant; God has given me the Book, and made me a Prophet… That is Jesus, son of Mary, in word of truth, concerning which they are doubting… And mention in the Book Abraham; surely he was a true man, a Prophet… So, when he went apart from them and that they were serving, apart from God, We gave him Isaac and Jacob, and each We made a Prophet; and We gave them of Our mercy, and We appointed unto them a tongue of truthfulness, sublime. And mention in the Book Moses; he was devoted, and he was a Messenger, a Prophet. We called to him from the right side Of the Mount, and We brought him near in communion. And We gave him his brother Aaron, of Our mercy, a Prophet. And mention in the Book Ishmael; he was true to his promise, and he was a Messenger, a Prophet. He bade his people to pray and to give the alms, and he was pleasing to his Lord. And mention in the Book Idris; he was a true man, a Prophet. We raised him up to a high place. These are they whom God has blessed among the Prophets of the seed of Adam, and of those We bore with Noah, and of the seed of Abraham and Israel, and of those We guided and chose. When the signs of the All-merciful were recited to them, they fell down prostrate, weeping. 

Surah 5:71-72. ‘O, People of the Book! Ye have no ground to stand upon unless ye stand fast by the Law, the Gospel, and all the revelation that has come to you from your Lord.’ It is the revelation that cometh to thee from thy Lord, that increaseth in most of them their obstinate rebellion and blasphemy … those who believe (in the Qur’an), those who follow the Jewish (Scriptures), and the Sabaeans and the Christians – any who believe in Allah and the Last Day, and work righteousness, – on them shall be no fear, nor shall they grieve.  

Surah 5:69 If only they had stood fast by the Law, the Gospel, and all the revelation that was sent to them from their Lord, they would have enjoyed happiness.

Surah 29:45 Dispute not with the People of the Book, save in the fairer manner, except for those of them that do wrong; and say: ‘We believe in what has been sent down to us, and what has been sent down to you; Our God and your God is One and to Him we have surrendered. 

Surah 10:37 This Qur’an could not have been forged apart from God; but it is a confirmation of what is before it …

Surah 46:11 Before it was the Book of Moses for a model and a mercy; and this is a book confirming in Arabic tongue to warn the evil-doers and good tidings to the good-doers.

Surah 6:91 Who sent down the Book that Moses brought as a light and guidance to men? You put it onto parchments, revealing some, and hiding much; and by which you were taught that you knew not, you and your fathers. Say, ‘God”.

Surah 35:31 And what We have revealed to thee of the Book, is the truth, confirming what is before it.

Sura 2:40-42 Children of Israel … believe in that I have sent down, confirming the revelation that is with you and be not the first to disbelieve in it … and do not confound the truth with vanity and do not conceal the truth wittingly (i.e. concealing the truth against better knowledge)

The above texts presuppose that the Torah was available in an unadulterated form during the time of Mohammed.

Surah 2:87 We gave Moses the Book and followed him up with a succession of Apostles. We gave Jesus, son of Mary, clear signs and strengthened (or confirmed) him with the Holy Spirit. 

Surah 2:89 And when there comes to them (the Jews) a Book from Allah, confirming what is with them (the Taurat) … they refused to believe in it.

Surah 3:3 He has sent down upon thee the Book with the truth, confirming what was before it and He sent down Torah and the Gospel afore time, as guidance to the People and He sent down salvation.

At least as early as 350 AD, and long before the time of Mohammed, there was a uniform canon of the Bible and nothing has been changed, adulterated, polluted or perverted since.

Sura 21:7 Before thee (i.e. Mohammed), also, the Apostles we sent were but men … If you realise this not, ASK of THOSE WHO POSSESS THE MESSAGE. 

Sura 4:136 BELIEVE IN Allah and His Messenger and the Scripture which He hath revealed unto his Messenger, and THE SCRIPTURE WHICH HE REVEALED AFORETIME. WHOSO DISBELIEVETH IN Allah and His Angles and the Last Day, he verily hath wandered far astray.

Sura 2:285 Each one believeth in Allah and His Angels and His Scriptures and His Messengers – WE MAKE NO DISTINCTION BETWEEN ANY OF HIS MESSENGERS.

Sura 3:93 Say: Bring you the Torah now and recite (or read) it, if you are men of truth

We see clearly that the accusations against Jews and Christians are not that they have corrupted Scripture, but that they have misinterpreted, concealed or disobeyed it.

Sura 6:34 There is none that can change the Words of Allah. Already hast thou received some account of those Apostles (or: the other Apostles also say so).

Muhammed spoken about in the Bible?

Deuteronomy 18:15 The LORD your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. You must listen to him.

Muhammed was not a “brother” to the jews. Besides, also other cults (like the mormons) claim that their particular prophet is spoken about in this verse.

ISLAM is much like the story of Emperor’s new clothes. The con artists claimed that if someone wouldn’t detect the beauty of the Emperor’s new clothes they were simply stupid, and who wants to be labeled stupid? So despite the fact that people couldn’t even see any clothes, they overlooked this problem and convinced themselves that the clothes were beautiful and even gave remarks as a confirmation of this. The crowd encouraged each other to believe in a lie, and did so until an honest little boy declared the TRUTH which was apparent to all from the start. Muslims need much prayer and there is much joy in heaven each time a muslim repents from his past and become a Bible believing christian.

Muslims should follow “the people of the BOOK” from before them

The people of  “the book”  are christians and jews who follow THE BIBLE. Muslims usually claim that the Bible is corrupted but that doesn’t fit the bill. The Bible was a complete book for many centuries before Muhammed even entered the scene, and he seems to trust it as a complete book.

“If you (Muhammad) are in doubt regarding that which We have revealed to thee, ASK those who READ the book from before you…” S. 10:94

If the Bible is corrupted or lost, this proves that Allah is telling Muhammad to verify his own message, the Quran, on a corrupted source! Therefore by disproving the Bible you would also disprove the Quran.  Even the Quran says to judge based on previous scriptures.

“And I will write down (my mercy) for those who are righteous and give alms and who believe in our signs; who follow the apostle, the unlettered prophet, whom they find written in the Torah and the Gospel that IS WITH THEM.”

Here the Quran even claims that Muhammad is found in previous scriptures! So if the Bible was corrupted then we must conclude that Allah is a liar since we wouldn’t be able to find Muhammad in it.  If it is corrupted then it shows that Muhammad is a corrupted prophet being prophesied by a corrupted book.

“And let the People of the Gospel JUDGE by what God has revealed in it. If any fail to judge by what God has revealed, they are licentious.” S. 5:50 “

“If only the People of the Book had believed and been righteous, we should have blotted out their sins and admitted them to gardens of bliss.” “If only they had performed the Torah and the Gospel and all that was revealed to them from their Lord, they would have eaten from above and from under their feet. Among them is a People (umma) on the right course, but evil is that which many of them do…”

“Say,O People of the Book! You are not (founded) on anything until you PERFORM the Torah and the Gospel, and what was revealed to you from your Lord.” S. 5:68-71

Hence to accept Bible corruption, one would be force to conclude that Allah’s revelations can be change by mere human beings.  Also it says that the people of the book (Bible means book) have to perform the Torah.

The words of thy Lord are perfect in truth and in justice; NONE CAN CHANGE HIS WORDS: For He is the one who heareth and knoweth all. S. 6:115

THERE IS NONE THAT CAN ALTER THE WORDS OF ALLAH. Already hast thou received some account of those messengers. S. 6:34

THERE IS NO CHANGING THE WORDS OF GOD; that is the supreme triumph. S. 10:65

And recite that which hath been revealed unto thee of the Scripture of thy Lord. THERE IS NONE WHO CAN CHANGE HIS WORDS, and thou wilt find no refuge beside Him. S.18:27

If the Bible is corrupted or lost then this means that the Quran is incorrect.

“God has bought from the believers their selves and their wealth, and for them is the garden (of Paradise) if they fight in the ways of God: and whether they kill or are killed, the promise of God IS true in the Torah and the Gospel and the Qur’an, and who is more faithful to his promise than God?” S. 9:111

“To you (Muhammad) We revealed the book in truth,attesting to (the truth of) that which IS between his (its) hands from the scripture (the Torah and Gospel), and guarding it (wa muhaiminan `alaihi)…” S. 5:51

According to the Quran, the promise of God is true in both the Torah and Gospel. Also Allah said that he revealed “THE BOOK”.

“They (the Meccans) say, `Why does he not bring us a sign from his Lord?’ What! Has not a clear sign come to them in what IS in the former pages (al-suhuf al-aulla )?” S. 20:133

“And before thee (Muhammad), We sent no one, except men, to whom We granted revelation. ASK (plural) the people of the Scripture message, if you don’t know.” S. 21:7

According to the Quran clear proof of God himself is in the former scriptures of the Torah and Gospel and he even commanded Muhammad to ask the people of the scripture if he didn’t know.

Mohammed said, “Whoever changes his Islamic religion, kill him.” (Hadith Al Buhkari vol. 9:57)

“Slay the idolators [non-Muslims] wherever ye find them, and take them captive, and besiege them, and prepare for them each ambush. Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the last Day…. Go forth, light-armed and heavy-armed, and strive with your wealth and your lives in the way of Allah! (Sura 9:5,29,41).

So according to the Quran self defence is not a needed excuse for slaying someone else, but it’s enough if he or she is a non-muslim.

Also read “How to explain the trinity for muslims”.