Etiska problem med inköp av halal kött inom vården?

halal 2.jpgOK att inhandla halalkött till exempelvis ett äldreboende om det finns intresse?

Lyssnade på en proffsig och kunnig föredragshållare om etik och moral. Fallbeskrivningarna var väldigt bra och en av dem handlade om vårdpersonals inställning vad gäller matinköp av framför allt halalkött. Vilken inställning bör man kunna förvänta sig av vårdpersonalen, och hur tillmötesgående bör serviceinrättningen ha vad gäller inköp av halalkött? I Sverige bor många muslimer så frågorna är befogade.

Föredragshållaren ansåg att det inte borde vara svårt för vårdpersonal att helt enkelt handla halalkött om det finns efterfrågan, eftersom det numera finns gott om affärer som säljer sådant kött. Föredragshållaren verkade dock inte ha tänkt på andra perspektiv i frågan. En deltagare frågade om man i så fall kan kräva att få ekologisk mat (som ju är populärt hos många människor), och/eller vegetariska alternativ som alltjämt är populärt hos personer som inte äter kött överhuvudtaget. En del äter heller inte skaldjur, så det går att göra specialmat på många olika sätt. Kan man verkligen ge specialmat till alla grupper och inriktningar? Var går gränsen?

Med tanke på att vi varje år blir enormt många fler invånare i landet (vilket ger fler vårdtagare), och med tanke på att vi redan idag måste låna pengar och höja skatter för att få näsan över vattenytan, så är det svårt att tänka sig att vi kommer att ha råd med dyrare mat (som det ofta handlar om när det gäller inköp av små kvantiteter) och erbjuda en flexibilitet som också är tidskrävande. I framtiden kanske vi måste vara glada så länge som vi inte behöver betala extra för att överhuvudtaget få mat på äldreboenden och andra serviceinrättningar.

Det är alltså inte så självklart att sätta grupp mot grupp, genom att erbjuda specialmat åt vissa men inte åt andra. Då skulle det snarare handla om att dela in människor i “vi och dem” där man anser att det är viktigare att bekosta specialmat åt vissa men inte åt andra.

Vidare var det tydligt att föredragshållaren inte förstod invändningen att om man beslutar sig för att enbart använda sig av halalslaktat kött för enkelhetens skull (kanske för att det på äldreboendet bor nästan 50% muslimer) och därmed även få ner priset pga större inköp, så kan det finnas brukare som inte vill äta halalkött. Föredragshållaren invände att det är lagligt med halalkött i Sverige och att djuren är bedövade, men det är inte det som saken handlar om. Det finns människor som endast äter halalkött av religiösa (och kulturella) skäl, men det finns även människor som INTE äter halalkött av religiösa skäl.  

Jag kan se fyra invändningar mot att äta halalkött.

1. Pga religiösa skäl, där framför allt Paulus i 1 Kor. 8 och 10 (liksom Upp. 2:20) förklarar läget angående kött som offrats till avgudar, och att vi gör rätt att avhålla oss från att äta sådant med tanke på vårt eget samvete och samvetet hos våra bröder och systrar. Halalkött blir välsignat av imamer (och imamer anammar förstås Koranens budskap som står i strid med Bibelns budskap), och därför kan Paulus varningar kännas väldigt aktuella för kristna människor. 

1 Kor. 10:28 Men om någon skulle säga till er: “Det här är kött från avgudaoffer”, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sade det, och för samvetets skull.

2. Pga oviljan att stödja halal-idén som sådan eftersom de anser att det handlar om ett stort halalgeschäft där både pengar och påtryckningar likt maffiametoder är ingredienser. Det måste inte nödvändigtvis handla om att de tror att delar av vinsterna (hos eliten i toppen) indirekt används till terrorverksamhet, utan det kan handla om att man helt enkelt inte vill stödja halalgeschäftet där producenter känner sig tvingade att skaffa halalcertifikat för att kunna tävla med sina produkter på liknande villkor som andra konkurrenter. Det måste inte ens handla om kött utan halalprodukter har hela tiden utökats, av vilka en del t o m är haram (såsom hundmat). Läs om halal här eller här.

3. Även om budskapet är att halalslakt är lagligt och att djuren hanteras humant, så kanske människor tvekar gällande sanningshalten. Det är inte alltid lätt att kontrollera sådant överallt. Se exempelvis här. Sen kan det förstås vara så att djur far illa även om de inte halalslaktas (vilket är en av anledningarna till att människor inte äter kött sålt i affärer överhuvudtaget) framför allt utanför Sverige, men om det finns vårdtagare som är extra tveksamma till djurhanteringen vad gäller halalslakt så är det hur som helst ett argument som kanske ska respekteras? 

4. Det kan som sagt finnas människor som inte äter vare sig halalkött eller annat kött, kanske pga omtanke till djuren som de anser tvingas gå igenom ett alldeles för stort lidande för att bli konsumentkött. Om menyn på ett äldreboende säger “kött” (exempelvis halalkött), får de övriga då hålla tillgodo med filmjölk? Andra alternativ kanske inte erbjuds av kostnadsskäl, då inköp av dyrt kött reducerat möjligheten till alternativ maträtter.

Det kan finnas människor som skulle vägra äta halalkött (eller andra halalprodukter) även om de därför tvingas äta filmjölk en hel vecka. Ja, även om de inte skulle erbjudas någon annan mat överhuvudtaget. Det extrema övertrampet skulle vara om serviceinrättningen inte skulle informera om att de serverar halalkött, halalgodis, etc, utan ta för givet att detta accepteras hos alla.

Arbetar man däremot som personlig assistent till en brukare som vill äta halalkött så är det förstås brukaren själv som bestämmer var köttet ska inhandlas och vilket kött som ska väljas. Matinköp får heller inte göras utan att brukaren själv är med (med vissa undantag beroende på funktionsnedsättning). Som personlig assistent är man ju händer och fötter åt den person man arbetar åt, och inköp av matvaror gör inte assistenten över huvudet på brukaren. Dilemmat som beskrivs ovan handlar snarare matinköp vid större serviceinrättningar, såsom äldreboenden eller boenden för psykiskt funktionshindrade.

12 thoughts on “Etiska problem med inköp av halal kött inom vården?

 1. Jebus håller inte med dig, du kanske skulle läsa Matteus 5:17-20.
  Vidare så ignorerar du budorden version2, skapelseberättelsen samt
  alla profetior som inte har inträffat. jag njuter av sådant här använda

  era skrifter emot er.

  Like

  • Det låter som du återigen läser in något som inte står. Jesus säger inte att Mose lag fortsätter att gälla, men däremot att allt som står i buden och i profeterna kommer att fullbordas. Jess bekräftar förändringen i NT jämfört med Mose lag några rader senare:

   Matt. 5:38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. 39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.

   Vet inte vad du menar med skapelseberättelsen, men även den är en del av vår sanna historia.

   Like

 2. Det står ingenstans att dessa lagar bara skulle gälla för en viss tid och för
  ett viss grupp. Du följer budorden version 2 eller hur? Som vanligt väljer och vrakar du, antingen godtar du GT i sin helhet eller ej, och då snackar
  vi om människooffren, folkmorden samt givetvis stödjandet av slaveri som för övrigt är ok även i NT.

  Like

  • Nu vet jag att jag repeterar mig, men det står på åtskilliga ställen i Bibeln att vi inte längre lever av laggärningar (Mose lag) utan Jesus har dött i vårt ställe. Bibeln förklarar att det finns ett gammalt testamente som inte längre gäller, och att vi nu lever under det nya testamentet. Jag vet att jag även gett dig denna vers som intygar detta:

   Gal. 3:19 Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla TILLS avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand.

   Like

 3. Jag ser inte varför ni förkastar detta, er getherdes guide har i princip
  samma resonemang efter koranen är en kopia av GT med lite av nya dumheter inkastade. En fråga: skall blasfemi straffas? Om så är fallet
  vilket straff är lämpligt? Nu jag vet jag att du kommer att stepdansa runt detta men svaret är enkelt,´Ja eller Nej.

  Like

  • Du undrar vad NT säger om detta?JA det kommer att straffas på domedagen. Det lämpligaste straffet överlåter jag till Skaparen att reda ut, men vi vet att vi kommer att bli dömda baserat på våra tankar – hur vi själva resonerar kring olika situationer.

   Like

   • Så steppande som vanligt, häxeri då? Jag ser att du är en stor anhängare av tankebrott, vad är det för fel på dig?

    Like

   • Du frågar vad Bibeln säger om häxeri? Det är i GT som vi kan läsa om detta och straffet var då och för den gruppen dödsstraff.

    Varför skulle jag vara anhängare av tankebrott? Jag är starkt för yttrandefrihet och demokrati.

    Like

   • Du anser att titta på en kvinna med lust är detsamma som otrohet oavsett om du är gift eller ej, det är själva definitionen av tankebrott. Det är lustigt
    att ibland avfärdar du GT ibland inte. I ett annat inlägg om karln som samlade pinnar så syndade han medvetet så då förtjänade han att dö, hårda bud om du är brandman eller sjuksköterska då. Vidare avfärdar
    du GT så åker skapelseberättelsen, budorden(andra versionen) samt
    de löjliga profetiorna som aldrig inträffade, vad jag vet existerar Tyrus
    fortfarande.

    Like

   • <<Du anser att titta på en kvinna med lust är detsamma som otrohet oavsett om du är gift eller ej, det är själva definitionen av tankebrott.

    Återigen hittar du på saker jag aldrig sagt. Jag säger att bibelavsnittet säger att man gjort sig skyldig till otrohet/adultery om man tittat på en kvinna med avsikt att lusta med henne. Jag säger även att man inte kan vara skyldig till den synden såvidda man faktiskt inte är gift. Man var inte sambos på den tiden. Vidare är avsnittet inte i GT utan i NT.

    Brandmannen med pinnar är däremot i GT, och han var jude och befann sig i en viss grupp under en viss tid. Förstår du då varför din liknelse inte fungerar?

    Självfallet avfärdar jag inte GT. Den innehåller vår sanna historia.

    Det här är fakta.

    Like

   • Och återigen motsäger du dig själv, en brandman fötjänar att dö, efteråt
    säger du att du inte avfärdar GT som säger att sagda brandman skall dö!

    Like

   • Jag avfärdar ingenting i GT eftersom det handlar om vår sanna historia. Där kan vi exempelvis läsa om TIDIGARE lagar som gällde i dåtid under en begränsad tid och för en viss grupp. Förstår du då varför brandmän inte har med saken att göra?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s