Tag Archive | argument

Argument för en platt jord via svängig countrymusik från Flat earth man?

Musikvideor värda att se och lyssna på! 

Flat earth man har märkligt nog producerat sina proffsiga videofilmer via en app på sin Iphone. Musiken är svängig country, texterna och rimmen är lysande, videorna är kanonbra och hans lilla hund är jättegullig … Han lyckas dessutom klämma in massor med argument för en platt jord i låtarna. Vill man lära sig fler argument kan man googla på ”flat earth clues” för att se Mark Sargent’s berömda filmer som fått många att ansluta sig till andra plattjordanhängare.

Tyvärr måste jag varna för några svärord i videorna nedan. Medan de är helt onödiga är det åtminstone glädjande att Flat earth man anser att Gud är viktig, eftersom han (liksom andra plattjordanhängare) anser att lögnen om heliocentrism och en klotformad glob bl. a kom till för att dölja Gud och all form av design. För att vi ska tro att vi inte ens är småprickar i ett enormt universum som är skapad av en slump.

Bra argument FÖR samvetsfrihet för barnmorskor och annan vårdpersonal

babyEn brist på barnmorskor, men helt ok att ge några av dem yrkesförbud för att de har fel åsikt?

Trots att det är en extrem brist på barnmorskor i Sverige, och trots att patientsäkerheten därför riskeras, så väljer Landstinget att hellre vara utan en kompetent barnmorska på förlossningen än att ha en med ”fel åsikt”. Kan vi vara säkra på att även patienterna (barnaföderskorna) föredrar ökade risker under sin förlossning, än vetskapen att det finns en anställd barnmorska på sjukhuset som vill använda sig av samvetsfrihet precis som i vårt grannland Norge?

Aborter sker inte ad hoc utan är planerade i förväg, vilket ger tid till att förbereda en villig barnmorska som kan anta uppgiften. Om det finns barnmorskor som inte kan tänka sig uppgiften så behöver denna barnmorska knappast riskera att gå sysslolös under sitt arbetspass. Det råder som sagt stor brist på barnmorskor inom svensk förlossningsvård så självklart går det att schemalägga på ett adekvat sätt så att det passar för alla. Om detta går att göra i Norge så borde det även gå i Sverige. Svensk aborträtt inskränks alltså inte pga barnmorskor som inte vill delta i aborter och själva abortutförandet sker dessutom av läkare och inte barnmorskor. 

Att man i Sverige inte kan tänka sig att anställa en barnmorska som inte vill delta i   utsläckande av fullt friska barnaliv, är detsamma som att ge dessa barnmorskor yrkesförbud i Sverige. Dock kan de förstås ta anställning i Norge där de välkomnas med öppna armar eftersom det är brist på barnmorskor även där.

”Jag anser att man ska följa den lag som landet man jobbar och bor i har. — Man får acceptera hur det är, annars får man söka annat jobb.”

Ovan är ett exempel på ett undermåligt argument för att försvara Sveriges officiella inställning emot samvetsfrihet för vårdpersonal. Om nu Sveriges lagar och lagtolkningar inte medger samvetsfrihet för barnmorskor trots den akuta bristen, så menar samvetsfrihetsinskränkarna att denna situation ändå måste accepteras och att inga barnmorskor borde försöka påverka lagtolkningen i en annan rikting eller arbeta för en lagändring. Trots att samvetsfrihet inom vården fungerar utan problem i Norge (och en rad andra länder) så anser man att vi måste gilla det nuvarande läget i Sverige och inte krångla.

Kanske man i så fall ska vara glad över att människor med denna åsikt inte levde i nazi-Tyskland där de styrande politikerna (nazister) godkände experiment på människor inom ramen för ”vården”, liksom gaskamrar för lägre stående människor (visar hur farligt det kan vara med en ateistisk fundamentalistisk Evolutionstro). Hade dessa människor med ovan åsikt även då sagt ”Man ska följa den lag som landet man jobbar och bor i har. Man får acceptera hur det är”?

Låt oss tänka att människoexperiment sedan blev en accepterad del av sjukhuskulturen hos de flesta tyska sjukhus och en del av jobbet. Skulle man även då som vårdpersonal rasa och kritisera eventuella kollegor som inte skulle kunna tänka sig att delta i sådana experiment? Gäller alltid regeln att man måste acceptera de lagar och den arbetskultur som råder? Aldrig försöka sätta ner foten för att få till en förändring, utan tvärt om hellre demonisera de kollegor som vill slippa sådana människorexperiment och enbart utföra rena vårdsysslor? Kanske frågar man då sådana kollegor: ”Varför i all sin dar jobbar du inom vården om du inte kan tänka dig att utföra ALLA arbetssysslor?!”

Ovan är egentligen inga orimliga fantasier med tanke på det rasbiologiska institutet som var aktivt i Sverige under många år, och man kan fråga sig om vansinnet skulle eskalerat ytterligare utöver de berömda tvångssteriliseringarna (genom att börja genomföra skadliga människoexperiment) om inga krafter fanns som försökte få till en förändring? Tack och lov är det rasbiologiska institutet, som var godkänt av de flesta politiska partierna, idag historia. (Sjuklövern vill förmodligen inte kopplas ihop med en sådan rasbiologi, samtidigt som de gärna påminner om SD:s historia vad gäller enstaka SD-politiker under början av 1990-talet.)

Ämnet kanske idag är mer aktuellt om man tänker sig djurexperiment som är vanligt i flera länder. En del djurexperiment kan uppenbarligen vara ytterst plågsamma och inte ens handla om medicinska undersökningar (innan man börjar applicera konceptet på människor med avsikt att vårda och rädda liv) utan snarare om undersökningar av exempelvis kosmetikapåverkan. Får man inte heller här ha någon annan åsikt än att gilla läget oavsett grad av fysisk smärta?

Lagändring lyckades vad gäller äktenskapslagen. Bra eller dåligt?

Samma personer (inte alla) som är emot samvetsfrihet inom vården kanske däremot anser att det är helt rätt att vi i Sverige ändrat äktenskapslagen och numera har en lag som godkänner könsneutrala äktenskap, trots att detta tidigare var emot lagen. I det här fallet var det tydligen helt ok att kämpa för en lagändring, vilket också lyckades för att det fanns krafter som just försökte påverka? (Läs mer om det skadliga med samkönade äktenskap här.) Men i andra fall (som gällande barnmorskor) får man absolut inte att arbeta för en lagändring och ingen bör ens försöka? Inte ens då LIV bokstavligen står på spel?

Vidare är det märkligt att det i Sverige emellanåt verkar vara acceptabelt att låta socialarbetare slippa utföra en del av sina ålagda arbetsuppgifter, och inte följa lagen genom att lämna ut adresser (som polisen efterfrågar) kopplade till människor med utvisningsbeslut som olagligt befinner sig i landet. Dessa socialarbetare (och kanske även dess chefer) menar att det är motiverat att bryta lagen pga humanitetsskäl, eftersom människor riskerar att utvisas om adresserna blir kända (vilket är själva vitsen). I sådana fall uttrycker tidningar och annan media sympati för sådana socialarbetare som alltså INTE gör hela sitt jobb och INTE följer svensk lag.

En liknande exempel skulle kunna handla om människor som privat gömmer asylanter som fått utvisningsbeslut, liksom fall av människosmugglig såsom när en SVT-anställd journalist och två medarbetare olagligt smugglade in en syrisk femtonåring till Sverige för ett par år sedan. Människosmugglarna fick villkorlig dom och samhällstjänst, och skattebetalarna (genom SVT) fick stå för deras rättegångskostnader. Den anklagade Fredrik Önnevall hoppades att ”medmänsklighet” skulle segra, som han menade skulle ursäkta sitt handlande. Men om en barnmorska också skulle åberopa medmänsklighet för att motivera samvetsfrihet eftersom LIV står på spel, så ska man alltså inte ge henne gehör? Bör medmänsklighet vara en accepterad faktor i vissa fall men inte i andra, och vem bestämmer i så fall?

Juristen Ruth Nordström säger att barnmorskor har rätt till samvetsfrihet enligt abortlagen, abortlagens förarbeten, enligt barnmorskornas etiska kod och enligt Europakonventionen. De skulle alltså kunna ha samma situation i Sverige som i Norge om viljan fanns. Man kan tycka att viljan också borde finnas med tanke på att barnmorskor på sina håll går på knäna och där t o m pensionerade barnmorskor får ringas in för att arbeta. Att hindra kompetenta barnmorskor från att utöva sitt yrke i Sverige mitt i den allvarliga krisen i förlossningsvården är ett svek mot alla kvinnor.

Det är även tragiskt att en barnmorska som Ellinor Grimmark mobbas och kallas för häxa, pga sin inställning till vård och bevarande av liv. Vi kunde se i TV4 hur personer i tevesoffan meande att man borde ”abortera abortmotståndare”, eller ”låsa in dem” samt hånskrattar. Inte för att det finns vårdpersonal som vill släcka liv utan bevara liv!

Bilmekaniker borde kunna fixa bilar och frisörer borde kunna klippa hår?car.jpg

Ofta läser man om samvetsfrihetmotståndare som jämför barnmorskor som inte kan tänka sig delta i aborter, med bilkemakiner som inte kan tänka sig att laga bilar, frisörer som inte vill klippa hår, busschaufförer som inte vill köra buss, etc. Men sådana jämförelser haltar betänkligt.

Bilmekaniker är väl anställda primärt för att laga och underhålla bilar samt göra vad som är möjligt för att förlänga livslängden på dem? Tänk om de i stället skulle gå in för att sabotera bilar och totalkvadda dem? Hårfrisörer är väl anställda för att klippa hår, göra fina frisyrer samt på bästa sätt sköta hår? Tänk om de i stället skulle använda plattång alldeles för länge och totalförstöra håret så att det blev obrukbart? Busschaufförer är väl anställda för att köra buss efter ett visst schema? Tänk om de i stället var rädda för att hålla i en ratt eller körde lite hur som helst? På liknande sätt är det NATURLIGT för vårdpersonal att vilja VÅRDA människor och gärna förlänga eller RÄDDA LIV.  Om man söker sig till ett vårdyrke och rycker på axlarna åt om människor blir friska från sina krämpor eller inte, så har de hamnat i fel bransch. För en barnmorska är den naturliga arbetsuppgiften att göra vad som är möjligt för att hjälpa en barnaföderska att föda ett barn till världen utan komplikationer för vare sig mamman eller barnet. Att i stället göra helt tvärt om – att med flit avsluta ett barns liv, kan därför kännas totalt TVÄRT OM för en barnmorska! Är det konstigt?

Tänk om några journalister ombads av sin arbetsgivare att ljuga inför präster genom att påstå att de (journalisterna) är homosexuella och behöver självavårdssamtal, samt utan prästernas vetskap spela in själavårssamtalen som i grund borde vara privata? Det kan definitivt vara emot en människas samvete att ljuga inför medmänniskor, framför allt om de har en kristen tro. För människor som vill följa sitt samvete spelar det ingen roll om arbetsgivaren menar att ljugandet och mörkandet är nödvändigt för att kunna kontrollera att svenska präster/pastorer har rätt åsikter vad gäller homosexualitet, och att ett avslöjande om fel åsikter skulle förbättra chanserna att förmå svenskar att tänka rätt. Det här är heller ingen fiktiv historia utan har verkligen inträffat. Kan man verkligen kräva att människor inte borde söka sig till journalistyrken om de inte kan tänka sig att gå emot sitt samvete och synda mot Bibelns bud att älska sin nästa (genom att inte mörda, begå äktenskapsbrott, stjäla, ljuga, etc)?

Om en duktig journalist skulle råka ut för en personlig tragedi där hans/hennes barn omkommit i en olycka och därför har ett önskemål om att få slippa att arbeta med reportage gällande barn som far illa, så är jag övertygad om att journalistens arbetsgivare skulle gå med på det. En journalist behöver knappast gå sysslolös bara för att det är ett arbetsmoment som han/hon inte skulle må bra av att vara delaktig i.

omvändelseOK med assisterad dödshjälp som i Nederländerna?

Om vi nu ska utgå ifrån tankegången att lagarna och lagtolkningarna i ett land alltid är de optimala och inte är några som vi borde försöka ändra på, så kan man fråga sig om detta även gäller ett land som Nederländerna? Hur kan en människas liv värderas olika beroende på land och tidpunkt i historien?

Läkarassisterat självmord är lagligt i Nederländerna, Schweiz, Belgien och delstaterna Oregon och Washington i USA. I Nederländerna är det även tillåtet för läkare att aktivt ge en patient en dödlig dos av preparat, och i Schweiz kan även utländska medborgare få hjälp med att ta sitt liv. Man kan även spekulera vidare i hur framtida lagar kan komma att se ut i dessa länder och kanske i andra länder som beslutar sig för att godkänna dödshjälp. Kommer aktiv dödshjälp som i Nederländerna att godkännas i ännu fler länder? (Aktiv dödshjälp är en aktiv handling som avsiktligt påskyndar döden för en person, vanligen genom att ge höga doser av morfin och/eller barbiturarer).

Tanken bakom den nederländska formen av dödshjälp sägs vara att rädda vuxna och barn från att behöva gå igenom ett alltför stort fysiskt lidande kopplat till kroniska sjukdomar/åkommor. Men utfallet har blivit att dödshjälp inte har använts som en sista utväg utan även utökats till mindre alarmerande fall. Ett exempel handlar enligt Daily Mail om en 47-årig kvinna som under en längre tid lidit av tinnitus, och hon valde att avsluta sitt liv trots att hon därmed lämnade sina två barn på 13 och 15 år moderlösa.

Om en person tillåts att avsluta sitt liv på dessa grunder så kan andra personer på liknande grunder kräva att få avsluta sina liv. Det har visat sig att lagen gett utrymme till att ge dödshjälp till personer som har olika former av funktionsnedsättningar och/eller psykologiska besvär snarare än olidliga fysiska besvär med dödlig utgång. Det kan förklara varför Nederländska organisationer för funktionsnedsatta reagerar mot lagen eftersom just funktionsnedsatta blivit en riskgrupp vad gäller dödshjälp. 650 nederländska barn per år dör genom dödshjälp för att de anses gå igenom ett alltför högt lidande (enligt Royal Dutch Medical Association).

År 2015 skrev 80 brittiska kändisar en insändare i en tidning där de uppmanade de politiska partierna att ta upp denna fråga även i England med uppmaning om en omröstning. Även den tidigare ärkebiskopen av Canterbury, Lord Carey, stod bakom uppropet. De skrev bl. a.:

“We are closer than ever to allowing dying people to have safeguarded choice in how they approach their deaths. Whoever forms the next government must allow time for Parliament to reach consensus on a safeguarded law.”

Kommer människor i framtiden erbjudas att välja dödssätt mer öppet än idag på svaga grunder, och kommer kanske dödshjälp inte villkoras med fysiska krämpor överhuvudtaget? Kommer föräldrar fritt kunna välja dödshjälp åt sina funktionsnedsatta barn med motivet att de negativa aspekterna för deras liv är för stora? Kan lagen resultera i att barn får dödshjälp pga funktionsnedsättning och inte pga fysisk smärta? Ska dödshjälp accepteras när äldre människor börjar få krämpor och blir trötta på livet?

Den nederländska etikern Theo Boer har sagt. “They will not rest until a lethal pill is made available to anyone over 70 years who wishes to die. Some slopes truly are slippery.” Han syftar förmodligen på ”The Dutch Right to Die Society”, och vem som helst som tar intryck av en liknande filosofi (att ha rätt till hjälp för att dö). Kanske Nederländerna blir det första landet som börjar använda sig av en mobil eutanasiklinik som kan resa runt i landet för att ta emot patienter/kunder som önskar avsluta sina liv. Var går gränsen? Boer frågar sig:

“Is it because the law should have had better safeguards? Or is it because the mere existence of such a law is an invitation to see assisted suicide and euthanasia as a normality instead of a last resort? Before those questions are answered, don’t go there. Once the genie is out of the bottle, it is not likely to ever go back in again.

Om vi hamnar i en situation som i Nederländerna, eller ännu värre, ska vi även då kritisera vårdpersonal som inte kan tänka sig att ställa upp för systemet? Ska vi då fråga dem varför de ens söker jobb inom vården om de inte ens kan tänka sig att delta i dödshjälp till livströtta äldre människor och funktionsnedsatta barn – som vore en del av arbetsuppgifterna? (Kanske inte idag men i framtiden.) Det kan finnas någon som påpekar att holländsk vårdpersonal inte krävs att delta i dödshjälp utan att teamet kring läkaren arbetar på frivillig grund, men det skulle i så fall styrka argumentet FÖR ssamvetsfrihet inom vården.

Läs även här en artikel med överskrift ”Netherlands Considers Euthanasia For Healthy People, Doctors Say Things Are ‘Getting Out Of Hand’. Förslaget handlar om att alla nederländska medborgare över 75 år bör ha rätt att få avsluta sina liv inom vården, även om de är fullt friska. En person i artikeln frågar sig varför han måste vänta ända tills dess när han vill avsluta sitt liv omgående, och tycker att han borde få den rätten. Om lagförslagen kommer att realiseras vet vi inte, men de som förvägrar svenska barnmorskor rätten till samvetsfrihet borde fundera på om de skulle lyckas vara konsekventa vad gäller den holländska situationen.

Politikern Barbro Westerholm (L), om läkarassisterad dödshjälp, 2017:

”Jag anser att var och en ska få bestämma själv över sitt liv och därför är jag för självvalt livsslut. Man ska själv få välja att råda över sitt liv under hela livsresan!”

Kanske hon får medhåll. Det går inte att utesluta att vi i framtiden får en ”holländsk” vård även i Sverige, där äldre och funktionsnedsatta (eller kanske vem som helst) ska själva få välja när i livet de ska få avsluta sina liv. Är det då bara att utföra den ”vården” utan att tänka två gånger?

10 common calvinist proof text arguments debunked, like John 6, Acts 13:48 and John 10:28-29

trassel2Calvinism is a confusing set of doctrines based on the five points of Calvinism in TULIP. Calvinists are famous for complicating the Bible, for reading Bible verses in a vacuum and for reading the Bible through the filter of some proof text verses with their own preferable interpretation.

Their unfortunate theology frequently leads to contradictions such as Jesus not dying for everyone and God causing people to sin, which they often disregard by stating ”God’s ways are higher than your ways” or ”who are you to argue against God?”. The very first church fathers (up until close to the advent of Augustine) did not teach anything close to Calvinism which is semi-gnostic in nature. Calvinism is therefore based on the tradition of men rather than on the Bible and the understanding of the very first apostles/saints (see Jude 3).

Col. 2:8 Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ.

If God’s will always happens and if he chooses people for salvation/damnation from the beginning of the world, then it follows that he forced wicked non-elect sinners into this world – who will end up in hell despite totally obeying God at all times. This applies IF you want to be consistent with Calvinism, which so far no Calvinist has ever succeeded to be. Hard core Calvinists are seldom interested in getting rid of their contradictions (such as painting a very dark picture of our Lord) which could easily come true if they only adopted the more Biblical ”free will” alternative which does not in any way threaten God’s sovereignty. It is sad to see how they instead prefer to stick with their reformed teachers who make them believe that Jesus did not love everyone and did not die for the whole world.

Here are 10 of some common proof text verses (more details in the links)

1) John 6:39-44 argument about God drawing people, forcing them to be saved

Calvinists just love v. 44 and prefer not to let the other verses destroy their preferred understanding of this particular verse, which on the surface seems to say exactly what they want it to say – if you only ignore the rest of the verses. How would the outcome be if we read this verse in a vacuum?:

Matt. 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

Jesus draws ALL men in John 12:32, but even if we cannot come to him unless he draws us and enables us all to be saved, we must still meet the requirements for salvation which boil down to believe. Calvinists also love to quote v. 39, but not v. 40 which includes a condition for salvation – ”— every one which SEETH the Son, and BELIEVETH on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day”.

What is the point with all conditions listed in John 6, such as the requirements to learn, eat, drink, believe, see and come to him? Why not simplify it and say ”whomsoever I choose and force to believe in me will be saved” if that is what John really wants to emphasize? In v. 66 we can read about some of his disciples who went back and walked no more with him, and in v. 70 we can read about a person who Jesus chose but who was still lost – Judas. In John 1:6-7 we can read that Jesus came so that ”ALL through him might believe”. Why then do not all believe? Because they have chosen to not meet the requirements listed above. God created us TO SEEK HIM and FIND HIM:

Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 THAT THEY SHOULD SEEK THE LORD, if haply they might feel after him, and FIND HIM, THOUGH HE BE NOT FAR FROM EVERY ONE OF US: 28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.29 Forasmuch then as we are the offspring of God, WE OUGHT NOT to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man’s device.30 And the times of this ignorance God winked at; but now COMMANDETH ALL MEN EVERY WHERE TO REPENT:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof HE HATH GIVEN ASSURANCE UNTO ALL MEN, in that he hath raised him from the dead.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/05/no-man-can-come-except-the-father-draws-him-john-644/

2) Rom. 8:29-30 argument where God predestines/forces certain individuals to be saved whereas he damns the rest

V. 28 makes it clear that the promises are linked only to those who LOVE GOD. We must have this information in mind when we proceed to v. 29 so that we know to whom the promises are meant. The body of Christ is foreknown and predestined to enter the kingdom of God and reach glorification. There WILL be a body of Christ (the church) entering heaven, and it consists of people who choose to love God. If anyone wants to be part of the body of Christ and the wonderful promises tied to it, he must love God above everything else and endure to the end. (See more under Eph. 2 below.) ”Predestination” and ”elect” are two Biblical words, but nowhere in the Bible will we see individuals chosen for salvation.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/17/whom-he-did-predestinate-them-he-also-called-and-justified-and-glorified-rom-829-30/

3) Rom. 9 argument where absolutely everything turns out exactly as God wants since no one can resist calvinism 13his will – and where it is not even possible to talk back to God at any time

Calvinists absolutely adore Rom. 9 despite their interpretation that most people are born desperately doomed, but since they do not pay attention to the context they totally misunderstand what Paul is trying to get the Jews to understand. His point is that it is God’s prerogative to arrange the salvation plan in any way he wants, including making the salvation offer opened also for the gentiles – and as we have learned – based on faith rather than being born Jewish, or being ”first” as God’s chosen people who were given the law of Moses. That is why he makes the comparison with Jacob and Esau (the first-born), which certainly does not tell us anything about God choosing individuals for salvation. God will show mercy on whomever he will show mercy, but it does not say that he does this unconditionally. This becomes even more clear when we realize that Paul is quoting scriptures, where God was having a dialogue with Moses during Exodus. Furthermore, in Rom. 11 we can read about the branches: ”because of unbelief they were broken off”. 

https://bjorkbloggen.com/2012/04/18/romans-9-shows-mans-free-will/

Mercy on whom I will have mercy:

https://bjorkbloggen.com/2013/06/10/i-will-have-mercy-on-who-i-will-have-mercy-but-god-still-has-conditions-rom-915/

Jacob and Esau:

https://bjorkbloggen.com/2011/07/06/god-did-not-hate-esau-before-he-was-born-romans-913/

In Jeremiah 18 we can read about the clay (a picture of Israel) being marred in the potter’s hands. Clearly no potter wants his clay marred, forcing him to start over again with the hope that it will turn better the next time. The chapter makes it clear that Israel has the opportunity to repent and to become obedient, and if they do God will not treat them harshly as he threatens to do. Rom. 9 does not say that God  is the one ”fitting” individuals for destruction. If people are prepared for destruction, it is their own doing due to their way of living. Why would God have to ”endure with much longsuffering” if people always obeyed him? There is a wonderful place prepared for the vessels of mercy, and anyone can reach that place. 2 Tim. 2:21 tells us that MAN is expected to PURGE HIMSELF from the vessels of dishonor, and if he does he will be a vessel unto HONOR. Needless to say that Calvinists do not appreciate that verse, and similar verses, at all.

The potter and the clay:

https://bjorkbloggen.com/2012/04/04/the-potter-acts-depending-on-the-clay-we-have-a-free-will-romans-9/

Pharaoh is said in the Bible to have hardened his own heart. If someone has the opportunity to do the right thing and obey the only true God and still chooses to disobey him, it is possible to phrase it as though ”God hardened his heart”, because if God had not provided this particular opportunity to choose the right thing, Pharao could not have been expected to choose it. By presenting Pharaoh with this option, likely knowing he would not choose the right thing, ”God hardened his heart”. Or Pharaoh hardened his heart, whatever you prefer since it boils down to the same thing. Since Pharaoh’s heart was hardened, it shows that it was not completely hard before this point. Yet, Calvinists often teach that the non-elects’ hearts are as hard as they could be. The Bible says that it is certainly possible for man to harden his heart – naturally against God’s will:

Ex. 9:17 AS YET EXALTEST THOU THYSELF AGAINST MY PEOPLE; THAT THOU WILT NOT LET THEM GO?

Ex 9:34 And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants. (Here we can read that Pharao SINNED by hardening his heart, so if we want to believe God is the one hardening it, then GOD is the one who forced Pharao to sin.)

Jer. 4:4 Circumcise yourselves to the LORD, and take away the foreskins of your heart,ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem: lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings.

Hebr. 3:7 Wherefore as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice, 8 HARDEN NOT YOUR HEARTS, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness

Rom. 1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God GAVE THEM OVER TO A REPROBATE MIND, to do those things which are not convenient;—

Pharaoh’s heart:

https://bjorkbloggen.com/2015/05/08/joseph-was-sold-as-slave-by-his-brothers-god-meant-evil-for-good-gen-5020/

4) Phil. 2:13 argument that God is the one making you do all the stuff that you do

If God is the one making us do good things, and actually also bad things since nothing happens against his will (if Calvinism is true), then naturally God alone must be blamed if we lack fruit in our lives. Apparently he did not place the ”will” in us to show good fruit, and who can resist his will? So if we sin, we can certainly say ”God made me do it”. Still, Paul is telling the Philippians how they should and should not do things, indicating that they might make mistakes. He even indicates that he himself might labor ”in vain”, which would not make sense if God is the one making him do the things he does.

Phil. 2:12Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, WORK OUT YOUR OWN SALVATION WITH FEAR AND TREMBLING.

14Do all things without murmurings and disputings:15THAT ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;16Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.

If we draw near to God, he will draw near to us, and the holy Spirit will fill us with an improved strength to live holy lives and bear good fruit.

https://bjorkbloggen.com/2011/12/16/god-works-in-you-both-to-will-and-to-do-as-per-phil-213/

5) John. 10:28-29 argument about Jesus choosing his sheep and forcing them to stay with himsheep 2

These two verses are popular, but seldom are they combined with the previous v. 27 which identifies WHO the sheep are in v. 28-29. They are the ones who HEAR his voice and FOLLOW him, wich are requirements. No MAN is able to pluck them out of Jesus’ hands, but the verses do not say that men cannot leave on their own accord – without being plucked out by someone else. We do not lose our free will when we decide to follow Jesus, and we are still able to choose to obey or disobey.

https://bjorkbloggen.com/2014/01/18/jesus-sheep-i-give-them-eternal-life-and-they-shall-never-perish-john-1028/

6) Eph. 4:30 argument that we are sealed until the day of redemption and once saved always saved

The verse does not say that we are sealed/saved until the day of redemption but we are sealed UNTO or FOR the day of redemption. On the day of redemption only those with the seal will be saved, and God can provide us with this type of seal provided that we do our part of the deal. Up until the time of redemption a seal can certainly be broken. To be sealed is to be marked, and if we have the holy Spirit and are led by him, we are certainly a unique group of people and sealed/marked and separate from the world. During the old testament it was the circumcision that was the seal (for men) demonstrating that a man belonged to God, but neither this seal indicated that the sealed/marked person could not choose to wander away from God. We do not lose our free will (to obey or disobey) only because we are marked with the seal.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/22/sealed-unto-the-day-of-redemption-but-a-seal-can-be-broken-eph-430/

7) Eph. 2:1-2 argument that individuals are chosen for salvation/damnation before they are even born

Ephesians 1-2 speaks about a corporate election. The body of Christ (the church) will be going to heaven, which was planned and known from the beginning of the world. Jesus knew that he would not die in vain, and that there would be a group of people who would choose to believe in him and endure to the end. Anyone is free to join this body of Christ which is predestined to go to heaven. Compare it with a bus that is going to a certain destination with a number of passengers  – which are those who choose to turn up, show their tickets and remain on the bus. Something that is frequently mentioned is that the wonderful promises are connected to those who are IN HIM. It is THROUGH HIM that we can reach the kingdom of God, so we must make sure to be IN CHRIST – or else the promises are not for us. To be ”elect” is to be precious/special. Israel was also ”elect” (and certain angels were as well) but this does not mean that all Israel will be saved. A ”guarantee receipt” can be a great value for you because it entitles you (if it has not expired) to certain rights, but if you throw it away or if you lose it, then it will not do you much good despite all the promises that are listed on it. Moreover, it is a very bad idea to be dead in trespasses and sins. Sins separate us from God and make us spiritually dead. And people are not born as children of wrath.

https://bjorkbloggen.com/2012/08/30/its-a-choice-to-be-children-of-wrath-ephesians-2/

judas8) Acts 4:26-28 argument that Judas was predestined to sin by betraying Jesus

There is no darkness in God. The Bible is clear that he does not tempt anyone, much less causes people to sin. If God has forced Judas to betray Jesus, Judas really should be awarded a place in paradise – as a thanks for obeying God to 100%. Yet we know that it would have been better if he had not been born. Judas SINNED by betraying Jesus.

Matt. 26:24 The Son of Man indeed goes just as it is written of Him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been good for that man if he had not been born.

Jesus death was predetermined but it was not necessary to cause Judas or anyone else to be involved in this plan. There was no shortage of people who wanted to betray and kill Jesus, so God did not have to influence anyone to do it. Jesus death was prophesied about, but prophesies normally entail something that is known (not predestined) to take place in the future. The one prophesying is not causing the prophesied events to take place. God can naturally cause things to take place if he wants, like he did with the global flood, the return of the son in the last days, etc, but those unique exceptions hardly mean that he causes all things to line up as he wants. Had Judas never betrayed Jesus, this event would not have been prophesied about unless we are talking about a false prophesy which is not from God. It was not GOD who placed the desire to harm Jesus inside Judas but SATAN.

Joh. 13:And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him 

Acts 2:23 Him, being delivered by the determinate counsel and FOREKNOWLEDGE of God, YE have taken, and BY WICKED HANDS have crucified and slain? 

https://bjorkbloggen.com/2012/04/08/judas-was-not-predestined-to-betray-jesus-acts-428/

9) Acts 13:48 argument that God ordains (forces) individuals to believe in him, whereas the rest have no chance to do the same since God has not provided them with this opportunity

This verse alone does not mention the criteria for God’s choice to ordain individuals, unlike many other verses which clarify that it’s our FAITH that is the criteria. Neither does this verse suggest that God’s appointing is the CAUSE for people’s faith. According to Adam Clarke, the original Greek word ”includes no idea of preordination or predestination of any kind” (”Commentary on Acts 13:48”). The original Greek word simply means “disposed” (to set in position), and therefore the verse could be translated “as many as were disposed (or who set themselves in such a disposition) to eternal life believed”.  Their disposition to receive the gospel is contrasted with the disposition of the Jews just two verse before, and the Jews had chosen another path. So those who judge themselves unworthy of everlasting life did not believe, but those who disposed themselves to eternal life believed, and whether they believed or not depended on whether their heart rejected or accepted the Gospel which was preached to them.

Acts 13:46 Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but SEEING YE PUT IT FROM YOU, AND JUDGE YOURSELVES UNWORTHY of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/12/as-many-as-were-ordained-to-eternal-life-believed-but-they-were-not-forced-acts-1348/

10) Eph 2:8-9 argument where faith is a gift offered to only a few lucky people, leaving the rest for damnation

If we are not able to have faith unless God enables us to have this faith, and if God chooses to prevent people from ever getting faith, then it follows that God alone must be blamed if we do not believe in him. Or do non-elect have the choice to have faith in him? If no, then they are innocent victims in the hands of a cruel God who created them for the sole reason to send them to hell – for not believing in him, which he himself prevented them from doing. Not much within Calvinism makes sense.

We are saved by grace (God’s kindness) but through FAITH – which is a requirement for salvation. The Bible also says that if we love God – which we do if we truly have faith in him – then we OBEY him. Eph. 2-8-9 does not say that faith is a gift but that SALVATION is a gift, and this is certainly true since we cannot cleanse and save ourselves. It is also true that we do not earn our salvation by anything we do (or believe), and that we are not saved by either works alone or faith alone (as Jam. 2:24 states). If we dare to continue to v. 10, we can read that we are created to good works that God has prepared that we should WALK in. What happens if we choose not to walk in those good works? Still saved no matter what?

https://bjorkbloggen.com/2012/04/21/faith-is-not-the-gift-of-god-in-eph-28-9-but-salvation-is/

I might return with 10 more common proof text arguments

Israel has strict gun laws and guns are not common among civilians

Excerpts from an article in The Times of Israel from Dec. 24th 2012

israel flagIsrael rejects NRA’s claims concerning guns laws

 ”Israel’s policy on issuing guns is restrictive, and armed guards at its schools are meant to stop terrorists, not crazed or disgruntled gunmen, experts id Monday, rejecting claims by America’s top gun lobby that Israel serves as proof for its philosophy that the US needs more weapons, not fewer.

”Far from the image of a heavily armed population where ordinary people have their own arsenals to repel attackers, Israel allows its people to acquire firearms only if they can prove their professions or places of residence put them in danger. The country relies on its security services, not armed citizens, to prevent terror attacks.”

”Israel never had “a whole lot of school shootings.” Authorities could only recall two in the past four decades.”

”Because it is aimed at preventing terror attacks, Israel’s school security system is part of a multi-layered defense strategy that focuses on prevention and doesn’t depend on a guy at a gate with a gun.”

”Gun lobbyists who might think Israel hands out guns freely to keep its citizens safe might be less enamored of Israel’s actual gun laws, which are much stricter than those in the US. For one thing, notes Yakov Amit, head of the firearms licensing department at the Ministry of Public Security, Israeli law does not guarantee the right to bear arms as the US Constitution does.”

”Gun licensing to private citizens is limited largely to people who are deemed to need a firearm because they work or live in dangerous areas, Amit said. West Bank settlers, for instance, can apply for weapons licenses, as can residents of communities on the borders with Lebanon and the Gaza Strip. Licensing requires multiple levels of screening, and permits must be renewed every three years. Renewal is not automatic.”

”The gap between Israeli gun ownership and US gun ownership is consequently staggering. A total of 170,000 guns are licensed for private use in Israel, or about one gun for every 30 adults.”

”By contrast, US authorities estimate that at least one-third of all American households have firearms — and in many cases, not only one.”

”Eighty percent of the 10,000 people who apply yearly for licenses are turned down, he said. In the US, people can purchase firearms from private dealers without a background check or a license of any kind.”

”In Israel, applicants must undergo police screening and medical exams, in part to determine their mental state, Amit said.”

Anybody who possesses a legally acquired gun waives the right to confidentiality, and authorities cross-reference for new information about the gunholder every three months.”