Archive | October 2012

Fadern och sonen är båda HERRARNAS HERRE och Kungarnas Kung

Nehemja 9:6 Du ensam är HERREN. Du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt som är på den, haven och allt som är i dem, och du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber dig.

Jesaja 43: Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma.11 Jag, jag är Herren, FÖRUTOM MIG FINNS INGEN FRÄLSARE.

Jesaja 42: Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Jesaja 44: 6 Så säger Herren, Israels Konung, och hans Återlösare, Herren Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud7 Vem är som jag? Låt honom ta till orda, ja, lägga fram för mig vad som har hänt alltsedan jag insatte det gamla folket, och vad som skall komma,  ja, låt dem berätta vad som kommer att ske.

Jesaja 45: 18 Ty så säger Herren,  han som har skapat himlen, han som ensam är Gud,  som har format jorden och gjort den. Han som har berett den  har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är Herren, och det finns ingen annan.

1 Kor. 8:Ty även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden – det finns också många gudar och många herrar – så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och EN HERRE, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

Bara för att personligheterna (Fadern och sonen) listas separat med sina uppgifter så betyder det inte att Jesus inte är Gud. De har ibland olika funktioner, och det var Jesus Kristus (och inte hela treenigheten) som befann sig på jorden som både  Herre och Mästare. Det var inte Fadern som dog på korset utan sonen. Vi kan läsa här att det endast finns EN HERRE, men “problemet” är att både Gud Fader i Gamla testamentet och Jesus Kristus i det Nya Testamentet kallas HERRE, och t o m Herrarnas Herre. Antingen är Jesus Gud, eller också har vi bibelmotsättningar.

Ef. 4:en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.

“Herre” är på grekiska “Kyriou“, och precis som på svenska kan detta ord användas på både Gud och människor beroende på sammanhang. I Bibeln är det förstås vanligast att se ordet kopplat till Gud eftersom Bibeln handlar om just Gud. Däremot handlar HERRARNAS HERRE (Kyrios ton kyrieuonton) endast om GUD och inga människor.

Gamla Testamentet där Fadern är Herrarnas Herre

5 Mosebok 10:17
Ty HERREN, er Gud, är gudarnas Gud och HERRARNAS HERRE, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor.

Psaltaren 136:3
Tacka HERRARNAS HERRE, ty hans nåd varar i evighet

Se även Daniel 2:47

Nya Testamentet där Jesus är Herrarnas Herre

1 Timotheosbrevet 6:14 bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, 15 som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och HERRARNAS HERRE,

Uppenbarelseboken 17:14
De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är HERRARNAS HERRE och konungarnas Konung.

Uppenbarelseboken 19:15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16
Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: “Konungarnas Konung och HERRARNAS HERRE”.

Både Fadern och sonen kallar sig alltså Herrarns Herre, Kungarnas Kung, klippan, JAGÄR, alfa och omega, början och slutet, frälsaren, ljuset, har skapat himmel och jord, kan förlåta synder, kan döma, etc. Låter verkligen som om Jesus är GUD! Det finns några som försöker att urvattna Jesus gudom genom att göra gällande att Ezekiel 26:7, Daniel 2:37 och Ezra 7:12 också talar om “herrarnas herre“, men det skulle ju endast betyda att inte ens Fadern är Herrarnas Herre. Poängen i nämnda verser är att Gud gett vissa ledare makten att erövra andra jordiska kungar. Gud har alltså gett dem en viss JORDISK makt, och inte en HIMMELSK makt. Om en Herre gett andra män makten att kunna vara “herrarnas herre” så visar det förstås att dessa män har minst en herre över sig själva!  Det finns ingen högre makt att få än Herrarnas Herre. 

EN Gud och/eller EN Herre

Det hebreiska ordet som översätts med “herre” i GT är “adon”.  Det används ofta för att beskriva människor i ledarställning, och det kan betyda herre, mästare, ägare, ledare, etc, och handlar om en person med auktoritet och makt. Det indikerar en skillnad mellan auktoritet och de som står under auktoriteten. “Adonai” är puralformen av “adon” och markerar intensitet av ordet. Gud är inte bara Herre utan Herrarnas Herre.

KJV drar likhetstecken mellan det hebreiska namnet Yahve och det engelska ordet “LORD” (HERREN) skrivet med versaler. “Adonai” (som betyder herre eller mästare) översätts till “Lord” (versalt L), medan “Elohim” översätts till “God”. Exempelvis (5 Mos. 4:35) så är frasen “The LORD he is God” egentligen “Jehovah, he is Elohim“. I de fall där Adonai används ihop med Jehovah, så blir det sistnämnda namnet “GOD”. Så dubbelnamnet “Lord GOD” är översatt från “Adonai Jehovah”. Det är alltså skillnad på Lord och lord i KJV. Tidigt i historien började  israelerna att använda ordet Adonai i stället för Guds namn Yahve.

Gud delar inte sin ÄRA med någon, men delar den med JESUS (Jes. 42:8)

Det här är några kommentarer som är tänkta till de som genom att använda nedanstående verser försöker hävda att vår Herre Jesus Kristus inte är Gud i kött och som försöker förminska hans ära genom att urvattna den. Kommentarerna står efter verserna.  Ingenstans i verserna står det att vi också kan äras på det sättet Jesus äras, eller att vi kan vara ett med Gud på det sättet som Jesus är ett med sin Fader.

2 Kor 3:12 Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga 13 och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. 14 Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses, och den tas inte bort, först i Kristus försvinner den. 15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2 Kor. 4:Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild

Gud delar inte sin ära med NÅGON

Jesaja 42:5 Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den.  Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Jesaja 48: 11 För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.

Jesaja 45:23 Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed

men ändå kan vi läsa gång på gång att han ger äran till JESUS, just i situationer som är kopplat till skapelsen:

Hebr. 3: Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset.

Joh. 5:21Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. 22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

Fil. 2:Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig,i himlen och på jorden och under jorden,11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Menar Gud inte vad han sa, ELLER är Jesus också Gud? Tror vi det sistnämnda så löser sig alla problem. Den “ära” som vi ev. kan få är endast I JESUS och inte alls på samma plan som den ära Fadern delar med Jesus. Vi har för det första ett VILLKOR hängande över oss, men det har inte Jesus eftersom han alltid är Gud och därför alltid äras. Vi måste vara kvar i vinträdet till slutet för att få ta del av hela Guds rike och det är vårt hopp och något att se fram emot. Vi har ingen ära i oss själva eftersom det är JESU BLOD som renar oss så att vi kan bli nya skapelser. Ingen kan se Herren och hans härlighet i det här livet och leva, så det är inte heller vad nedan verser säger. Vi kan läsa att när någon omvänder sig så kan slöjan tas bort från våra ansikten, och vi kan få ta del av mer utav Jesus för det är först I HONOM som slöjan kan tas bort. Då kan vi bli FRIA eftersom vi inte längre har någon synd. Ännu så länge ser vi som i en spegel (som även Paulus säger i Korinthierbrevet) men vi kan efterlikna Jesus och en dag får vi nya gudomliga kroppar. JESUS är Guds avbild. Vi är i och för sig alla skapta till Guds avbild, men här handlar avbilden om något annat för annars skulle Paulus lika gärna kunna säga “Vi är alla Guds avbilder”. Men han säger att JESUS är Guds avbild som att det är något väldigt unikt, vilket dete också är eftersom han är en inkarnation av treenigheten i form av en människa på jorden. Det är något som aldrig vi kan vara.

Joh. 17:1  Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: “Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden (theon), och den som du har sänt, Jesus KristusJag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Kontexten vad gäller “Jag och Fadern är ett” i Joh. 10:30 en helt annan än den i Joh. 17:21-22. I den sistnämnda passagen så handlar det om att vara ett i samma mål och syfte, men i Joh. 10 här ovan så handlar det om att vara ett med Gud med samma auktoritet och ande. Detta blir extra tydligt när vi läser att judarna direkt var framme med sina stenar för att döda Jesus. Självfallet är det inte dödsstraff på att ha samma mål och syfte som Gud, men däremot att lägga sig på samma suveräna nivå och göra sig likställd med Gud. Notera också att Jesus menar att han delade Faderns härlighet med honom innan världen var till! Om inte detta är att ÄRA någon till fullo så vet jag inte vad som fattas! Detta är ingenting annat är MAXIMAL ära, och jag tror inte att Gud ljuger i Jesaja 42:8 när han säger att han inte delar sin ära med NÅGON. Notera också att Jesus talar om sig själv i tredje person. En del menar att Jesus inte kan vara Gud eftersom han talar om “Gud” i tredje person, men med samma logik så kan han inte vara Jesus heller.

2 Peter 1:Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom SIN HÄRLIGHET OCH ÄRA.Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora LÖFTEN, för att ni i kraft av dem SKALL få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,

Här talas det om framtida LÖFTEN, och vilka VILLKOR som gäller för att få ta del av dem. Som omvända kristna kan vi förstås redan nu få smakprov genom den Helige Ande som bor i oss. Att vi överhuvudtaget kan få ta del av en gudomlig makt i framtiden beror endast på det som Jesus gjorde för oss. Återigen så kan vi läsa om JESUS härlighet och ära. Den ära som Gud lovade i Jesaja 42:8 att han inte ska dela med någon. Ändå delar han den med Jesus precis i sådana situationer som handlar om världens skapelse och himlamakt!

2 Kol. 2:Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, 10 och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. 11 I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er {syndiga] natur 12 och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft,[a] han som har uppväckt honom från de döda.

I Jesus bor gudomens HELA FULLHET i kroppslig gestalt, kan vi läsa. Det betyder att Jesus är Gud i kött. Vi kan vidare läsa att VI kan bli “uppfyllda” I JESUS. Det står INTE att “gudomens hela fullhet kan komma i kroppslig gestalt I OSS” (så vi kan alltså inte vara gudar i köttslig form) utan det står att I JESUS kan vi bli “uppfyllda” och I JESUS kan vi bli omskurna. Kravet är då att vi är I JESUS. Vad betyder detta? Jo, tack vare Jesus så kan även vi ta del av gudomligheten på det sätt att vi kan bli renade från våra synder och därmed bli nya människor, och vi får den Helige Ande I OSS som kan leda oss till hela sanningen. Jesus bad oss också “Var fullkomliga såsom er Fader i himlen är fullkomlig” (Matt. 5:48). Det betyder inte att vi kan bli gudar, utan vi har möjligheten att bli renade och att sedan vandra i ljuset utan synd. Det betyder inte att vi måse ha ett fläckfritt förflutet för att nå det stadiet. Vi har löftet om att få nya kroppar när vi en gång träder in i Guds rike, som faktiskt också är inom oss.

Ef 3:16 Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 18 Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. 20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, 21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Notera att det inte finns några löften om att vi, liksom Jesus, kan få gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”. Det är bara Jesus som är Gud i köttet. Däremot så finns det löften – OM VI ÄR I JESUS – att vi kan få ta del av Guds FULLHET. Inte att VI kan bli gudomliga men att vi kan få TA DEL av den. VI kan inte bo i några hjärtan, men JESUS kan bo i våra hjärtan. Det skulle vara svårt om Jesus endast var en vanlig människa. Om Jesus inte är Gud borde detalltid stå att vi ska lära känna GUDS kärlek, men det står gång på gång i Bibeln att vi ska lära känna JESUS kärlek. Han är alltså på samma nivå som Gud. För att han är Gud! Vi kan få ta del av JESU kraft genom att gåvorna i den Helige Ande, och vi kan t o m hela människor och utföra mirakel. Allt genom Jesu kraft. HONOM TILLHÖR ÄRAN. Den ära som Gud säger i Jesaja att han inte delar med någon annan….

Jesus i öknen under Exodus:

1 Kor. 10:10 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen.Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.

The unbiblical TULIP (five points of calvinism) stands or falls together

Calvinist theology is usually identified with the five points of Calvinism – TULIP, and this concept derived around the year 1619 due to the happenings in the famous Synod of Dort. John Calvin himself died 1564, so long before the “five points of calvinism” started to be used in this way. While not all calvinists necessarily agree with John Calvin to 100%, most of them (if not all) would agree with the five points of TULIP.

If a person chooses to believe in T in TULIP (Total Depravity) then he MUST believe in the rest of the points/letters in TULIP because TULIP stands or falls together. However, it is possible (and common) to believe only in P (which boils down to “unconditional eternal security” or “once saved always saved”) and not in the other points. There are some believers who still SAY they are 2-point/3-point/4-point calvinists but it’s not possible for obvious reasons. I can also say that I’ve encountered NO calvinists who are consistent with their own teachings. They all frequently express themselves as though man has free will to accept/reject God and that we all have an option to get saved, but this is not what their own theology allows.

The doctrines within Calvinism was originally introduced to church by Augustine (who the Roman Catholic Church views as one of their founding fathers) in the fourth century, and he taught that Christ did not die for all men but for a chosen few whom God had chosen and predestined to become His children. John Calvin revived this teaching and continued to spread this idea, and today this dangerous soul-damaging doctrine continues to spread and deceive people. This is why we must not be silent and let it spread in peace, because we are dealing with people’s SOULS here. TULIP is based on the gnostic idea that we are all born with a sinful nature, but do we get this nature according to God’s will or against his will? Calvinists will not tell us.

 • Total Depravity. Also called “total inability” . This doctrine asserts that every person born into the world is enslaved to  sin and not by nature inclined to seek or love God. (Whose fault is that?). This means, that in order to ENABLE people to seek and find God, God must first “wake him up” from his spiritual death (calvinists wrongly use the term “regenerate”). The ones God chooses to wake up are the same as those who will get saved. This doctrine results in that 1)  GOD is the one CHOOSING whom to wake up. 2) The ones he does not wake up have no chance to get saved which God is aware of 3) God does not want all to be saved because then he would have “woken up” more people 4) Most people will remain in their wicked sinful way of living only because God want them to, 4) It wouldn’t make sense for Jesus to die for people who God never intended to save, but for the elect only.
 • Unconditional election. This doctrine asserts that God has chosen from before the foundation of the world those whom he will save, and this choice is not based on anything the individual does or believes (not merit, faith, etc) because it’s unconditional. Rather, this doctrine means that God’s unconditional election causes individuals TO repent and believe in him, and further that the chosen ones WILL end up in the Kingdom of God. This doctrine results in that 1) God has WITHHELD mercy from all the rest and those individuals WILL end up in hell 2) Repentance and faith are not conditions for salvation since God WITHOUT them will choose to whom he will provide the means of repenting and believing, 3) God could save everyone if he wanted but he wanted to save only some, 4) It wouldn’t make sense for Jesus to die for people who God never intended to save.
 • Limited atonement. This doctrine asserts that Jesus’ only died for a few people (the elect) and his death was CERTAIN to bring about salvation for all those he died for. This  doctrine results in that 1) only the sins of the elect were covered through Jesus’ death and not the sins of the whole world, 2) God never had a goal to save “as many as possible” but only the elect, and that’s why the atonement was limited for the elect only, 3) Those who end up in hell do NOT do so for rejecting Jesus sin offering because his sin offering was never meant for them or intended for them. 4) Most individuals are born doomed (even if we can never know exactly who they are) since the atonement was never meant for them.
 • Irresistible grace. This doctrine asserts that God’s desire/decision to save individuals cannot be resisted, but WILL cause them to obey his calling. This means that when God sovereignly purposes to save someone, that individual WILL be saved. The Holy Spirit causes the chosen individuals to cooperate,  repent and believe. This doctrine results in that 1) God chooses who will end up in heaven or hell and we have nothing to do with this choice, 2) It’s not totally fair to say that individuals are saved through “faith” since the truth is that they are saved by ELECTION, 3) Those who are lost were never offered any grace because IF they were offered grace they wouldn’t be able to reject it,4) It’s not fair to say that individuals end up in hell due to their SINS, since they are only doomed because God never enabled them to believe in him, and he never intended to save them in the first place. This choice was made BEFORE they were born and BEFORE they could think about sinning, so sinning has nothing to do with their destiny.
 • Perseverance of the saints. This doctrine asserts that the “saints” (those individuals who God has chosen to save before the foundation of the world) WILL continue in faith until the end. Those who apparently fall away either never had true faith to begin with or will return. This results in that 1) It’s impossible for an individual to at any time know if he is truly saved and “eternally secure” because if he falls away in the latter part of his life this shows “he was never saved to begin with”. 2) Individuals can safely place the responsibility to avoid sinning on GOD since HE is the one who are to “preserve” those he has chosen to save. 3) Christians might easier fall for temptations because they know they will be preserved to the end anyway, if they are among the elect (which all calvinists believe they are). 4) It can bring a false sense of security and that you can be saved in your sins.

P in TULIP is the most dangerous point since the TRUTH is that we cannot serve two masters and be saved in our sins – and Satan knows it. This doctrine might cause people to easier fall for temptations, and then their SOULS are at risk! This is a good reason to highlight the danger of Calvinism/Gnosticism to the world to prevent more people from being deceived.

When exposed to the contradictions within TULIP (which makes God the author of sin), the ordinary excuses are soon to follow:

1) God’s ways are higher than our ways!

2) Who are YOU to question GOD?

3) It’s impossible for our finite minds to fully understand the infinite mind of GOD!

4) This only seems contradictory to us – NOT to God!

5) The potter always forms the clay to what he wants!

6) I believe in paradoxes – so what? The trinity is a paradox…!

7) The Roman Catholic Church teaches like you do!

Any cult in the world can defend any contradiction at all by using the above excuses, resulting in that anything goes even if it’s totally against the Bible and makes no sense whatsoever.

NONE of the early church fathers taught against free will the first 300 years AD (this can easily be proven), and none of them taught that we are born with a sinful nature or that we are unconditionally eternally secure. ONLY the gnostics taught such unbiblical doctrines. Calvinists have no answer for why ALL the church fathers were “wrong” (and the gnostics actually RIGHT) for so many years until Augustine entered the scene and got it “right”. Most will say that it’s the Bible that is important for us and not the views of the church fathers, councils, etc. While it’s of course true that it’s the BIBLE that should correct us, they must still explain why both the Bible AND the early church fathers taught free will, and they must also explain why they put so much emphasis on the events in the Synod of Dort, and the unfair treatment of Pelagius in councils where he was not even present to defend himself. Suddenly councils are very important….

2 Tim. 4:2-3 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears.

Ingen kan se Gud direkt, men inkarnationen JESUS kan ses trots sin gudom

Bibeln säger att vi inte kan se Gud och leva, men många människor menar sig ha sett Gud ansikte mot ansikte och förvånas över att de överlevt. De såg Herrens Ängel (en form av Jesus). 

2 Mosebok 33:20 Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.

1 Tim. 6:15 som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, 16 som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.

Joh 1:18 Ingen har någonsin sett Gud (theon). Den Enfödde (monogenes), som själv är Gud (theos), och är hos Fadern, har gjort honom känd

Men när Jesus beslöt sig för att födas på jorden i köttslig form så handlar det om en inkarnation och som en sådan kan han ses av människor

Även “Guds Ängel” (som visade sig i det gamla testamentets tid för några individer) är en inkarnation av Gud, och kallas ibland “Guds Ängel” och ibland GUD. (Se inlägg med exempel på engelska här.)

Gud kan ju inte dö (treenigheten) och Gud är alfa och omega, början och slutet. Alltså kan inte Gud (treenigheten komma ner till jorden och dö för oss syndare eftersom det är en omöjlighet i sig själv. Men när vi var i behov av ett komplett syndoffer för våra synder så löste Gud det på ett enastående sätt. Tidigare fick vi förlåtelse via djuroffer men så lät Gud sin SON komma till jorden för vår räkning. Ingenting i Guds natur begränsar honom från att placera säd i jungfru Maria och låta ett barn bli fött åt oss, och detta barn kallar Jesaja MIGHTY GOD (på hebreiska “el” –  1) God (204), god (16), God’s (2), gods (3), helpless* (1), mighty (3), Mighty One (3), power (1), strong (1)) ca 800 år innan födseln. På så sätt kan Gud (treenigheten) fortfarande leva samtidigt som inkarnationen av Gud (Jesus) dö för oss. Döden kunde dock inte behålla honom och han uppstod igen efter  tre dagar.

Eftersom Jesus både är Gud och människa, och eftersom han av egen fri vilja gjordes lägre än änglarna under en kort tid, så kan vi ofta se Jesus be till sin himmelska Fader trots att de båda ingår i samma treenighet. Detta är alltså ingenting konstigt utan bara ett sätt för treenigheten att kommunicera så länge som Jesus är i köttslig form på jorden. Om vi ska tro att Jesus inte kan vara Gud för att han pratar om Gud i tredje person och kallar sin Fader för den ende sanna Guden, så kan med samma logik inte heller Jesus vara JESUS KRISTUS eftersom han talar om sig själv i tredje person ibland:

Joh. 17:1  Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: “Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden (theon), och den som du har sänt, Jesus KristusJag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Det finns ju endst en sann Gud och det är treenigheten där Jesus ingår, men Jesus refererar ofta till Fadern som Gud, och på det sättet blev han mer förstådd. Här nedan kan vi läsa om Jesus som en slags inkarnation av Gud i himlen

2 Kor 4:Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är GUDS (theou) AVBILD.Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud (theos) som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram I KRISTI ANSIKTE, skall sprida sitt sken.

Fil. 2:Var så till sinnes som Kristus Jesus var.Fastän HAN VAR TILL I GUDSGESTALT (theou), räknade han inte tillvaron som Gud (theo) såsom segerbyteutan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människaödmjukade sig och blev lydig ända till döden- döden på korset.9 Därför har också Gud (theos) upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn

Hebr 1:1 Sedan Gud (theos) i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.Sonen utstrålar Guds härlighet och UPPENBARAR HANS VÄSEN och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Kol. 2:Ty i honom bor gudomens (theotés) hela fullhet I KROPPSLIG GESTALT

Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud (theon), och Ordet var Gud (theos)Han var i begynnelsen hos Gud (theon. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.—14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, EN HÄRLIGHET som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.”

1 Tim. 3:15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds (theou) hus, som är den LEVANDE GUDENS (theou) församling, sanningens pelare och grundval. 16 Och erkänt stor är gudsfruktans  (eusebeias) hemlighet: Han som blev UPPENBARAD I KÖTTET, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen,upptagen i härligheten. 

Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds (theou) församling som han har köpt med sitt eget blod.

Kol. 1: 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 HAN ÄR DEN OSYNLIGE GUDENS AVBILD, förstfödd*) före allt skapat. 16 Ty I HONOM skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till FÖRE ALLTING, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta HELA FULLHETEN BO I HONOM 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

*) Förstfödd: överlägsen i rang och inte pga tidpunkten av födseln. Den här definitionen kan ses i avsnitt där termen “förstfödd” används för den mest överlägsne sonen som inte var äldst, såsom Psalm 89:27, där David kallas förstfödd trots att han faktiskt var den yngste sonen.

Jesus var verkligen FÖRE allting, och allt är skapat genom honom

Hebr. 1:har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.—Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också:Alla Guds änglar skall tillbe honom.—8 Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira.—10 Och:Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

Joh. 1:Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.—Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen. 10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.

Kol. 1:13 Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike.14 I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,15 i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat16 Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.17 Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

Joh. 17:. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Joh 1:15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var FÖRE mig.”

Joh 8:57 Judarna sade: “Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!”58 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”

Fil. 2Fastän han VAR till gudsgestalt (theou), räknade han inte tillvaron som Gud (theo) såsom segerbyteutan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han BLEV människa

The apostle Peter denied Jesus and lost his salvation – Matt. 10:33

This applies to the apostle Peter: “Whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven”

No one really “loses his/her salvation” while still on earth, because we are not finally “saved” until we enter the kingdom of God, but I use this word to highlight that Peter died SPIRITUALLY when he denied Jesus. Satan in Eden assured Eve that she would NOT die if she sinned (by disobeying God). Satan lied, because we DO die spiritually when we sin.

Luke 9:23 And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me

Peter assured Jesus that he himself would never fall away but Jesus responded that he (Peter) would even deny him three times! Jesus also assured him, (and us all), that if we deny him he will deny us before his Father. Can true believers deny Jesus? Yes, and the story about Peter testifies of this. Also true born again christian can fall for temptation and sin in various ways, even if we also have the option to always have victory over our flesh. Jesus means what he says with his words about denying us, and he is no respecter of persons. This should be something for us to think about when it comes to the future Mark of the Beast where true believers must make a stand. The case could be that some believers will choose to save their own earthly lives by denying Jesus, but their souls are truly at stake. Jesus tells us that unless we take up our cross daily and follow him, we are not worthy of him. What does this “take up his cross” mean? If we regularly sin and say that we can never stop sinning, would this be “taking up our cross daily”?

Matt. 10:32 Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.—38 And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.

Jesus tells his disciples that they will be OFFENDED because of Jesus. This word is translated from the Greek “skandalizó”, which can mean cause to stumble or sin, cause to become indignant, shock, offend or fall away. 

Matt. 26:31 Then saith Jesus unto them, All ye shall be OFFENDED because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.*) 32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee.33 Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.34 Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

Mark 14:26 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.27 And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered.28 But after that I am risen, I will go before you into Galilee.29 But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I.30 And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, That this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.31 But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.

John. 16:31 Jesus answered them, Do ye now believe?32 Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave ME alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.

So the disciples will be scattered and leave Jesus! Jesus explains for his disciples that this happening is prophesied about and he is referring to this verse:

*) Zakaria 13:Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts: smite the shepherd, and the sheep shall be scattered: and I will turn mine hand upon the little ones.

The sheep (the believers) will be scattered due to something that offends them and causes them to desert their true shepherd who really cares for them. Jesus tells them that they will be offended the same night and Peter (actually all of the disciples) vehemently denies that he will, meaning; he assures Jesus that he will NOT sin by denying Jesus but will stand by Jesus side all the way. He even says he is ready to DIE for Jesus:

John 13:37 Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.38 Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.

But Jesus corrects Peter and tells him that he WILL be offended and deny Jesus. Jesus is also clear about that IF someone denies him and/or is ashamed of him, also Jesus will be ashamed of him when it’s time for his return in the future! That is very serious, because if Jesus denies us before his Father, we are truly lost!

Mark 8:34 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.35 For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel’s, the same shall save it.—38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.

Luke 12:Also I say unto you, Whosoever shall confess me before men, him shall the Son of man also confess before the angels of God:But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God.

Here is Peter’s denial in all four gospels, and note that the writers focus on different things. They don’t contradict each other with their stories but they complement each other:

Matt. 26:69 Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.70 But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.71 And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.72 And again he denied with an oath, I do not know the man.73 And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.74 Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.75 And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.

Mark: 14:66 And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest:67 And when she saw Peter warming himself, she looked upon him, and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth.68 But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew.69 And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is one of them.70 And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth thereto.71 But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak.72 And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.

John 18:15 And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.16 But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.17 Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man’s disciples? He saith, I am not.18 And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself.19 The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.20 Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing.21 Why askest thou me? ask them which heard me, what I have said unto them: behold, they know what I said.22 And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?23 Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?24 Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.25 And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I am not.26 One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?27 Peter then denied again: and immediately the cock crew.

Luke 22:54 Then took they him, and led him, and brought him into the high priest’s house. And Peter followed afar off.55 And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.56 But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.57 And he denied him, saying, Woman, I know him not.58 And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.59 And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilaean.60 And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.61 And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.62 And Peter went out, and wept bitterly.

We know that Peter repented for his sin (or else we wouldn’t be able to read about him the way we do in Acts, or in his own letters in the New Testament), and it looks like Jesus also knew that Peter would both deny him and later on repent. It’s very possible that Peter repented when he burst out into tears. Some believers might repent at once, some might repent after a few years (King David didn’t repent until after a year for his sins), and some believers never repent and die as unrepentant sinners. Jesus said he would pray for Peter, and prayers can have an effect (influence people) even if they don’t run people’s lives. Jesus says that when Peter is converted, he should strengthen his brethren (who also got offended and were scattered). Peter of course doesn’t understand what Jesus is saying because he is so sure of himself that he will never ever be offended and deny Jesus:

Lukas 22:31 And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:32 But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.33 And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.34 And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.

Jesus är HÖRNSTENEN som judarna ratade

Det finns endast en HÖRNSTEN som vi ska bygga vår kristna tro på, och det är JESUS

Guds son beslöt sig för att bli född som människa på jorden och dö för hela mänskligheten i form av Gud i kött. För en kort tid så var Jesus lägre än änglarna i rang – samma änglar som uppmanades att tillbe honom enligt Hebr. 1 (och det är endast GUD som vi ska tillbe). Hebr. 1 säger också “Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras”. Hebr. 2 verkar hävda det motsatta med ”En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna”. Detta handlar inte om någon egentlig motsägelse eftersom Jesus är helt igenom kapabel att placera sig själv i en frivillig underkastelse av sin egen Fader, som han delade ära med sedan evig tid (Joh. 17:5). Om Jesus som människa var lägre än änglarna i rang så var han följdaktligen också lägre än Fadern i rang eftersom änglarna inte kan ha högre rank än Gud Fader själv.

Joh. 10:18 Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader.”

Hebr. 2:6 Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom?7 En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna,och du krönte honom med härlighet och ära.Allt har du lagt under hans fötter. När han lade allt under honom, utelämnades inget, allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Hebr. 1:3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.4 Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom.7 Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor.8 Men om Sonen säger han:Gud, din tron står i evigheters evighet,och rättens spira är ditt rikes spira

Fil. 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyteutan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människaödmjukade sig och blev lydig ända till döden- döden på korset.Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden,11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Jesus är den viktigaste byggstenen

En hörnsten är den viktigaste biten i ett husbygge och hörnstenar bär upp allting som byggs ovanpå dem, medan det inte finns några byggtenar UNDER dem. Eftersom Jesus är den viktigaste biten och som vår frälsning är byggd på, så är det viktigt för oss att sprida detta vidare till andra så att även de kan bli frälsta. Det är även av vikt att rätt identifiera Jesus som Messias och Gud i kött. Gud delar inte sin ära med någon, men delar den ändå med Jesus. Det betyder att Jesus är Gud. 

Ordspråksboken 14:12 En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.

Jes. 48:11 För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.

“Hörnsten” är här nedan översatt från det hebreiska ordet eben (Strong’s 68)

Jes. 28:2 Se, från Herren kommer en som är stark och mäktig, lik en hagelskur, en förödande storm, lik en flod med väldiga, översvämmande vatten, som med makt slår allt till jorden.—16 Därför säger Herren Herren så:  Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.17 Och jag skall låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Hagel skall slå ner lögnens tillflykt, vatten skall skölja bort gömstället. 18 Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå.

Sakaria 10:3 Mot herdarna är min vrede upptänd,och ledarna skall jag straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin hjord, Juda hus,och skall göra den till en stolt stridshäst åt sig.4 Från Juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren,från honom bågen till striden,från honom allt vad styresman heter.

Tyvärr kastar människor bort hörnstenen trots att det är det absolut viktigaste byggmaterialet! Den port vi ska gå igenom är JESUS som är fåraherden. Ps. 118:20 talar om högtidsled men människor som står med lövrika kvistar i händerna, inför HAN som kommer i Herrens namn. Det handlar om Messias, Guds son, Herre och Gud. Vi kan se profetian gå i uppfyllelse bl. a i Matt. 21. 

Ps. 118:15 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: “Herrens högra handgör mäktiga ting.16 Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gör mäktiga ting.—“20 Detta är Herrens port, de rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning.22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.23 Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.—26 Välsignad vare han som kommer i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus.27 Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn.

Jesus konfirmerar att han är den sten som skrifterna talar om (läs ovan psalm) och den som faller på den ska krossas.

Matteus 21: Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden10 Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: “Vem är han?” 11 Folket svarade: “Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen.”— 42 Jesus sade till dem: “Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon? 43 Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. 44 Den som faller på den stenen (lithos, Strong’s 3037) skall krossas, och den som stenen faller på skall smulas sönder. 45 Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var om dem han talade. 46 De ville gripa honom men fruktade för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.

Lukas 13:32 Jesus svarade dem: “Gå och säg till den räven: Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon, och den tredje dagen går jag bort. 33 Men i dag och i morgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. Ty en profet kan inte dödas någon annanstans än i Jerusalem.34 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 35 Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er: Ni kommer att se mig först när ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

Lukas 19:38 “Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!”

Lukas 20:17 Men han såg på dem och frågade: “Vad menas då med detta ord i Skriften: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.

Jesus är hörnstenen, och hos ingen annan finns frälsningen.

Apg: 4:10 så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. 11 Jesus är stenen (lithos, Strong’s 3037) som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.  12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

”Hörnsten” i det Nya Testamentet är en översättning från det grekiska ordet akrogōniaios (Strong’s 204) och ordet hittas i Ef. 2:20 och 1 Pet 2:6.

Ef. 2:18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Peter manar oss att komma till honom för att få frälsning, och detta är en allmän inbjudan till alla. Hörnstenen kanske inte ser tilltalande ut vid första anblicken, men den är utvald och dyrbar inför Gud för det är ju den som ger människorna frälsning. Vi måste bekänna färg inför Hörnstenen. Antingen tar vi den till oss eller inte. Vi stöter bort Hörnstenen om vi inte lyder ordet, vilket är Guds ord i skriften, och vi visar vår tro på Hörnstenen när vi visar vår tro i handlingar:

1 Peter 2:Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför GudOch låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten,en stötesten(lithos, Strong’s 3037) och en klippa till fallDe stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Ovan är alltså en referens till denna vers:

Jes. 28:16 Därför säger Herren Herren så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.

Du kan även läsa om Jesus som klippa här fast på engelska.

Jesus är “JAG ÄR” precis som Gud Fader (Joh. 8:58)

Egó eimi (jag är) Joh. 8:58 och 10:30-33

Egó eimi är grekiska och betyder JAG ÄR i  Joh. 8:58

Det betyder INTE “jag var”, “jag har varit” eller “jag är han” som vissa sekter säger. Jag läste att Egó eimi används 28 gånger i Johannes evangelium, och i Jehovas Vittnens bibel New World Translation översätts uttrycket korrekt med presensformen JAG ÄR 27 gånger. Gissa vilken gång de INTE väljer att översätta termen i presens? Joh. 8:58 förstås!

Joh. 8:54 Jesus svarade: “Om jag ärar mig själv, är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ÄRAR MIG, han som ni kallar er Gud. 55 Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sade att jag inte kände honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. 56 Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.” 57 Judarna sade: “Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!” 58 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: JAG ÄR, redan INNAN Abraham blev till.” 59 DÅ tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

Det finns flera problem för de som är förnekare av Jesus gudom här.

1) Gud Fader ger inte sin ära till NÅGON annan säger Bibeln i enligt Jesaja 42:8, vilket låter rimligt eftersom han ju ensam är GUD. Varför ärar han då JESUS, och just vid ett sådant känsligt sammanhang som handlar om att upphöja sonen och som mycket väl kan tolkas som att Jesus är Gud? Om någon försöker att visa på fall i Bibeln där människor äras och respekteras av Gud, betyder detta att Gud ljög i Jes. 42:8?

2) Jesus säger att Abraham SÅG Jesus dag och blev glad. NÄR gjorde han detta? Abraham fanns exempelvis inte vid jordens skapelse. En del säger att det kan ha varit när han träffade på Melkisedek, men vad säger treenighetsförnekarna? När inträffade denna händelse? Varför är denna händelse också förknippat med JAG ÄR?

3) Varför ville judarna döda honom, och varför reagerar de precis när Jesus sagt sitt JAG ÄR? Som renläriga judar utför de förstås inte dödsstraff såvida det inte finns fog för det, och vad menade de var Jesus stora synd som motiverade ett dödsstraff genom stening? Att påstå att man levt för 100o år sedan motiverar inte dödsstraff utan är bara ett dumt uttalande som inte smädar Gud. Att Jesus är evig och utan början och slut kan läsas på fler ställen, t ex i Hebr. 7:3.

4) Hur löser vi problemet om vi läser “egó eimi” som “jag har varit före Abraham”? (Vilket inte grekiskan medger.) Jesus föddes ju flera hundra år efter att Abraham levde så vad skulle Jesus ha menat med ett sådant uttryck?  Jesus säger inte att han VAR innan Abraham fanns (vilket skulle vara illa nog) utan t o m “JAG ÄR, redan innan Abraham blev till”, och direkt vill judarna döda honom just efter detta påståendet. Inte ens JAG VAR skulle vara ett logiskt påstående eftersom Jesus varken “är” eller “var” när Abraham fanns. (Såvida han faktiskt inte fanns vid den tiden förstås i form av GUD…)

Alla frågor besvaras galant om vi accepterar Bibelns budskap att Jesus är Gud, och Johannes förklarar glasklart varför judarna ville döda Jesus. De ville döda honom för att han 1) gör sig själv lik Gud, och 2) gör sig själv till Gud.

Joh. 10: 30 Jag och Fadern är ett.”31 ÄN EN GÅNG tog judarna upp stenar för att stena honom. 32 Jesus sade till dem: “Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?” 33 Judarna svarade: “Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att DU HÄDAR och GÖR DIG SJÄLV TILL GUD, du som är en människa.”

Joh. 5:18 Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och GJORDE SIG SJÄLV LIK GUD.

Förresten så är kontexten vad gäller “Jag och Fadern är ett” i Joh. 10:30 en helt annan än den i Joh. 17:21-22. I den sistnämnda passagen så handlar det om att vara ett i samma mål och syfte, men i Joh. 10 här ovan så handlar det om att vara ett med Gud med samma auktoritet och ande. Detta blir extra tydligt när vi läser att judarna direkt var framme med sina stenar för att döda Jesus. Självfallet är det inte dödsstraff på att ha samma mål och syfte som Gud, men däremot att lägga sig på samma suveräna nivå och göra sig likställd med Gud.

HO OHN” (jag är) i Gamla testamentet, Hebreiska “ani hu”

Den grekiska frasen “ho ohn” vilket används i LXX (Septuaginta) översättning av 2 Mosebok 3:14, är “presens particip” medan “eimi” är i “presens indikativ”.  Båda är presensformer av samma infinitiv “att vara” (einai) och båda visar på en evig existens när man ser till kontexten. Judarna runt Jesus kände förstås VÄL till den grekiska Septuaginten och såg självklart den naturliga jämförelsen med 2 Mos.3:14 där Guds heliga namn står omnämnd, och de förstod innebörden av detta. Omedelbart efter att Jesus sagt sitt “Jag är” så vill de döda honom! De SÄGER också att de vill döda honom pga 1) hädelse och 2) att Jesus gör sig själv till Gud, så deras inställning kan inte misstolkas. Dödsstraff för hädelse (blashpemy) står att läsa om i 3 Mos.24:16.

Man kan läsa om “jag-är-uttryck” främst i Jesaja 40-55, och temat för dessa partier är identifikationen av Jehova, och det låter onekligen som det också är en beskrivningen på Jesus Kristus när man läser exempelvis i Johannes evangelium. I Jesaja kan vi gång på gång läsa att det inte finns någon annan Gud än Gud, och att han inte ger sin ära till någon annan, men ändå vet vi att Jesus kallas GUD i Hebr 1:8, att han skapat allting med sina egna händer, och att han delar äran med sin Fader.

Septuaginta har översatt Guds namn “JAG ÄR” med ego eimi!

Jesaja 40:3 En röst ropar i öknen: “Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. 4 Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark.—9, Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: “Se, er Gud!”

Jesaja 41:4 Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, Herren, är den förste och den siste. Jag är denne Gud.—10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.—13 Ty jag är Herren, din Gud,som fattar din högra hand och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig.

Jesaja 42:8 Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Jesaja 43: 9 Låt alla hedningar komma tillsammans, låt folken samlas. Vem bland dem förkunnade detta och lät oss höra om det som har skett? Låt dem föra fram sina vittnen så att de kan få rätt.
Låt dem höra, så att de kan säga: “Det är sant.” 10 Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare, som jag har utvalt,för att ni skall känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma.
 11 Jag, jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare. 12 Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. 13 Redan från första dagen är jag denne Gud. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det?—25 “Det är jag, jag som för min egen (ego eimi ego eimi) skull stryker ut dina överträdelser,  dina synder kommer jag inte mer ihåg”.

Jesaja 44:Så säger Herren, Israels Konung, och hans Återlösare, Herren Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.Vem är som jag? Låt honom ta till orda, ja, lägga fram för mig vad som har hänt alltsedan jag insatte det gamla folket, och vad som skall komma, ja, låt dem berätta vad som kommer att ske.Frukta inte och var inte förskräckta. Har jag inte för länge sedan låtit er höra om detta och förkunnat det? Ni är ju mina vittnen. Finns det någon Gud förutom mig?  Nej, det finns ingen annan klippa, jag vet ingen.—24 Så säger Herren, din återlösare, han som format dig alltifrån moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig?

Jesaja 45:1 Så säger Herren till sin smorde, till Koresh som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folken inför honom, lossa bältet från kungars höfter och öppna dörrar för honom, så att inga portar mer är stängda:—Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du skall inse att jag är Herren, som kallar dig vid ditt namn,    jag, Israels Gud.—5 Jag är Herren och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv, fastän du inte kände mig, för att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom migJag är Herren och det finns ingen annan.Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren, gör allt detta.—11 Så säger Herren, Israels Helige, som också är hans Skapare: Fråga mig om det som skall komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk.12 Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himlen, och hela dess här har jag givit befallning.1Det är jag som har uppväckt honom och alla hans vägar skall jag göra jämna. Han skall bygga upp min stad och släppa mina fångar fria,men inte för betalning eller mutor, säger Herren Sebaot.14  Vad egyptierna har skaffat sig genom arbete  nubiernas och Sebas resliga folk med handel, det skall allt gå över i din hand och höra till dig. De skall följa efter dig, i kedjor skall de gå.  “Endast hos dig är Gud, och det finns ingen mer, ingen annan Gud.”15 Du är sannerligen en Gud som döljer sig, du Israels Gud, du Frälsare.—18 Ty så säger Herren, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den  har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är Herren, och det finns ingen annan.21 Tag till orda och lägg fram er sak! Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, Herren, gjort det? Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig.22 Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan.23 Jag har svurit vid mig själv,  ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed24 och säga om mig: Endast i Herren är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom skall blygas.

5 Mosebok 32:39 Se nu, jag, JAG ÄR GUD (ego eimi) det finns ingen Gud vid sidan av mig.

Hosea 13:4 Jag är Herren, din Gud,  alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.Det var jag som vårdade dig i öknen,i den brännande torkans land.

Så Yahve är JAG ÄR (ego eimi) som ger liv, släcker liv, deklarerar vad som händer i framtiden, kan bevara människor och kan förlåta synder.  Inte så konstigt att judarna ville döda Jesus genom att ta detta namn på sig själv!

Andra ställen med ego eimi

Även om alla grekiskkunniga teologer är överens om att “jag är” är den enda korrekta översättningen i Joh. 8 så finns det några ställen i NT där det grekiska presensformen av “ego eimi” kan översättas som “jag har varit”.  Exempelvis Joh. 14:9. Men här så kommenterar Jesus ett krav i v. 8 “Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” Det blir helt fel att låta Jesus säga “Så länge JAG ÄR hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus”. Eller hur? Så översätter ingen kunnig översättare utan de skriver på korrekt grammatisk svenska “så länge jag har varit….”. I Joh. 8 ges däremot inga sådana rättigheter att ändra på den presensform som står skrivet på grekiska. Jesus skulle ha kunnat uttrycka sig i dåtid (émén) men valde att uttrycka sig i presens, och detta går inte att tolka om.

Jesus ser sig själv som JAG ÄR och världens ljus

Vad säger Jesus om sig själv i Johannes 8? Notera nedan i listan att Jesus faktiskt gör sig skyldig till hädelse på ett flertal ställen (såvida han faktiskt inte är Gud). Redan i Joh. 8:19-20 kan vi se att det faktiskt fanns fog för judarna att gripa Jesus pga hans kommentarer om sig själv, men skälet att de inte gjorde detta är för att hans stund inte var inne och Guds hand var fortfarande över honom som skydd. Om judarna menar att Jesus gjort sig skyldig till någon annan hädelse än att han gjorde sig själv till Skaparguden, så skulle detta ju innebära att Jesus SYNDADE. Ändå noterar Johannes att Jesus INTE syndade i Joh. 8:46. Om judarna har rätt i sin sak, varför kan vi inte läsa vad saken GÄLLER (om vi nu inte kan acceptera vad texten säger). Är det inte ganska viktigt att redogöra för läsarna vad som faktiskt hände och att förklara varför Jesus fortfarande var syndfri trots anklagelserna? Om anklagelsen är FALSK, varför får vi inte veta vad den falska anklagelsen är – såvida vi nu inte har tillåtelse att koppla ihop den enormt långa lista av “hädelser” här nedan med judarnas vilja att döda Jesus för att han som är en människa gör sig själv till Gud. Det kan inte vara tydligare att Jesus gör anspråk att vara Gud, världens ljus, begynnelsen, osv, vid ett flertal gånger bara i Johannes brev kapitel 8! Lägg sedan på alla andra kapitel där vi kan läsa samma sak. Notera också att han använder JAG ÄR flera gånger. Varje gång detta namn används så darrar judarna eftersom de är väl medvetna om att det är Guds namn och ingen annans. 

 • Jag är världens ljus (8:12)
 •  Jag är den som vittnar om mig själv. Om mig vittnar även Fadern som har sänt mig. (8:18).
 • Om ni kände mig, skulle ni också känna min Fader. (8:19).
 • Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. (8:23).
 • Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder. (8:24).
 • Begynnelsen, något som jag också har sagt er” (som svar på frågan vem han är) (8:25).
 • Det jag har hört av honom förkunnar jag för världen (8:26).
 • När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag Är (8:28)
 • Jag gör inte något av mig själv utan talar vad Fadern har lärt mig. (8:28).
 • Han som har sänt mig är med mig (8:29)
 • Jag gör alltid det som behagar honom (8:29).
 • Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria (8:31-32)
 • Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. (8:36)
 • Jag talar vad jag har sett hos min Fader. Ni gör vad ni har hört av er fader. (8:38).
 • Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. (8:40).
 • Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. (8:42)
 • Han har sänt mig (8:42).
 • Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte (8:46-47)
 • Den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden (8:51).
 • Det är min Fader som ärar mig (8:54).
 • Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. (8:56)
 • Jag Är, redan innan Abraham blev till. (8:58).

Om inte detta är hädelser nog för att storkna, så vad fattas? Jesus likställer sig med Gud genom att ideligen använda hans namn som var VÄLKÄNT hos judarna. Jesus är en personlighet i treenigheten och som människa på jorden så kommunicerade han med Fadern som är en annan person i treenigheten. Jesus bad ofta till sin Fader som är separat från honom själv trots att de delar samma treenighet. Jesus kan därför uttrycka sig själv som både Gud och Guds son, och han kan tala om Gud i jag-form eller i andra och tredje person. Han talar även om sig själv (Jesus Kristus) i tredje person. Jesus säger att han fanns tillsammans med Fadern innan världen var till. Ja, allting är t o m skapat genom Jesus.

Joh. 17:1 Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: “Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.

Joh. 13:18 Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men Skriften skall fullbordas: Den som åt mitt bröd lyfte sin häl mot mig.19 Jag säger detta till er redan nu, innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett, att JAG ÄR

Joh. 8:23 Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att JAG ÄR, skall ni dö i era synder.”

Vad menar Jesus med att hänvisa till “gudar” i Joh. 10.35?  Läs om detta i denna artikel.

 

Peter is not the ROCK on which the Church is built (Matt.16:18)

There are not several rocks which the Church is built upon but ONE. The ROCK is clearly identified as Jesus Christ which the below verses clearly show.

Deut.32:Because I will publish the name of the Lord: ascribe ye greatness unto our God.4 He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: a God of truth and without iniquity, just and right is he.—15 But Jeshurun waxed fat, and kicked: thou art waxen fat, thou art grown thick, thou art covered with fatness; then he forsook God which made him, and lightly esteemed the Rock of his salvation.18 Of the Rock that begat thee thou art unmindful, and hast forgotten God that formed thee.

1 Sam. 2:There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.

Psalm 18:31 For who is God save the Lord? or who is a rock save our God?

Psalm 95:1 O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

Romans 9:33 As it is written, Behold, I lay in Sion a stumblingstone and rock of offence: and whosoever believeth on him shall not be ashamed.

1 Cor. 10:1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;And did all eat the same spiritual meat;4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that rock was CHRIST.

1 Cor. 3:11 For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ.

1 Peter 2:To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious,Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,And a stone of stumbling, and a rock (petra) of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.

Ephesians 2:19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit

And the below verse is of course THE verse that the Roman Catholic Church uses as an attempt to support the view that the apostle Peter is the rock:

Matthew 16:16 And Simon Peter answered and said,Thou art the Christ, the Son of the living God.17 And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.18 And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon THIS rock I will build MY church; and the gates of hell shall not prevail against it.

Peter’s name means rock (petros) but Jesus said: “You are Peter (Petros), and upon this rock (PETRA) I will build My church.Petra is a feminine noun that refers to a mass of rock, and Petros is masculine in gender and refers to a boulder or a detached stone.  We could read the statement as “You are Stone, and upon this Bedrock I will build My church.” Jesus words would indicate that the rock on which the church would be built was something other than Peter, and WHY Jesus build his church on PETER of all people when a better choice would be JESUS HIMSELF and God’s words in the BIBLE? Both the old and the new testament constantly warn people from bowing down to other gods/prophets and from deviating from the Scriptures.

The passage starts with a question concerning Jesus identity and ends with Jesus statement about the ROCK. Jesus starts off asking “Who do people say that the Son of Man is?“. Peter answers “Thou art the Christ, the Son of the living God“. So”this rock” likely refers to Jesus in His identity as the Son of God since this is that topic that was discussed. Some catholics speculate that Jesus was speaking in Aramaic and only repeated Peter’s Aramaic name Kepha. But the inspired New Testament Scriptures were written in GREEK and not Aramaic and can be trusted since it derives from Divine inspiration. If the Aramaic is clear but the Greek inadequate or confusing, why did not the Holy Spirit simply use the Aramaic word to clear up the case as done elsewhere in the NT? When the Holy Spirit inspired the Greek text of the New Testament, he made a distinction between Peter (Petros) and the rock (petra) and there must be a reason for this. God is not a God of confusion. Some suggest that it’s the confession of faith that Peter made (acknowledging that Jesus is the Christ) that is the rock that the church should be built on, and this will give the same result.

To base an entire doctrine on a verse that doesn’t even come near confirming that Peter is the rock is very risky. Would God really choose to disclose such an important piece of information in such a vague manner, resulting in that millions of honest truth-seeking christians miss out on joining the Catholic Church which supposedly is based on this rock? Couldn’t God have been a bit more clear on this issue if it’s so important? Jesus is that perfect cornerstone upon which the body of Christ is built, and not a flawed and sinful man such as Peter. In Matthew 16:23, just five verses after Jesus spoke of the “rock”, he called Peter “Satan”.

SABBATH DAY on Saturday or Sunday doesn’t matter

The Sabbath Day was part of the Israeli Covenant, but we are now living under the New Testament, and it’s faith and baptism that are the major signs for a follower of Jesus.

I think the best explanation for the need of a day of rest is found in Exodus 22. God created the heavens and the earth in six days for a reason, and that’s because he wanted to make it as a foundation for us – as a life pattern when it comes to work and rest. We should take the original creation week as an example to follow in our every day lives. If we didn’t have this work-6-days-and-rest-1-day-pattern, there is a risk we would work and struggle all days alike, especially if we would notice that “everyone else does it so why should I be any different? I don’t want to come across as lazy”.

Exodus 22:Remember the sabbath day, to keep it holy.Six days shalt thou labour, and do all thy work:10 But the seventh day is the sabbath of the Lord thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:11 For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the sabbath day, and hallowed it.

The Sabbath was to be a sign between God and the children of Israel in the old testament, and it was very serious to break the law of the Sabbath. The death penalty applied! This might sound harsh for us today, but we must remember that the Israelites were supposed to mirror God’s light also unto the gentiles so if God would look between his fingers when it came to breaking his law all other people would get the message that it’s not a big deal whether to obey the God of Israel or not.

Exodus 12:Seven days shall ye eat unleavened bread; even the first day ye shall put away leaven out of your houses: for whosoever eateth leavened bread from the first day until the seventh day, that soul shall be cut off from Israel.16 And in the first day there shall be an holy convocation, and in the seventh day there shall be an holy convocation to you; no manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done of you.17 And ye shall observe the feast of unleavened bread; for in this selfsame day have I brought your armies out of the land of Egypt: therefore shall ye observe this day in your generations by an ordinance for ever.

Exodus 31:13 Speak thou also UNTO THE CHILDREN OF ISRAEL, saying, Verily my sabbaths ye shall keep: for it is a sign between me and you throughout your generations; that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. 14 Ye shall keep the sabbath therefore; for it is holy unto you: every one that defileth it shall surely be put to death: for whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people.15 Six days may work be done; but in the seventh is the sabbath of rest, holy to the Lord: whosoever doeth any work in the sabbath day, he shall surely be put to death.16 Wherefore the children of Israel shall keep the sabbath, to observe the sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant.17 IT IS A SIGN BETWEEN ME AND THE CHILDREN OF ISRAEL FOR EVER: for in six days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested, and was refreshed.

The Jewish custom was, and still is today, to observe the Sabbath day on Saturday. There are also many references in the book of Acts about the early Christian church meeting together on a Saturday to pray and study the Scriptures, like in Acts 13:13-14, 16:13 and 17:2. Every mention of the Sabbath in the book of Acts are always in connection with Jewish worship on that day. Paul constantly went to the temple to preach (sometimes he was accepted and sometimes he was thrown out) and it was his strategy to try to reach the Jews in their own community where they were to be found. Peter said:

Acts 15:21 For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every sabbath day.

It’s possible that the first christians continued meeting on Saturdays (the Sabbath) the first few years since this is what they did as jews, but some believe the early church began meeting on Sundays soon after Christ rose from the dead in honor of the Lord’s resurrection – which took place on a Sunday (or the first day of the week). Many other divine events also happened on a Sunday. After Jesus’ resurrection whenever he met with his disciples and where the day is identified, it is never on the Sabbath but always the first day of the week!Others see the change to meet up on Sundays as a gradual progression over the course of history. Christian groups that adhere to a Sunday worship feel that the Lord’s command was not specifically for the seventh day but rather one day out of the seven week days (which would also make it the 7th day after six days of work). By focusing on worship on Sunday (what many refer to as “the Lord’s Day”) instead of Saturday, could symbolically represent the acceptance of Christ as Messiah and his broadening blessing and redemption from the Jews to the entire world. That’s not really a sinful reason to highlight Sunday instead of Saturday.

In Russian the word for Sunday is Воскресенье (Voskreseniye) which means“Resurrection”. In other Slavic languages the word means “no work”, for example Polish: Niedziela, Belorussian: Нядзеля, Croatian: Nedjelja, Serbian and Slovenian: Nedelja, Czech: Neděle,Bulgarian: Неделя. The Modern Greek word for Sunday, Κυριακή, derives from Κύριος (Lord) also, due to its liturgical significance as the day commemorating the resurrection of Jesus Christ, i.e.The Lord’s Day. (Wikipedia)

Acts 2:46 tells us that from the start, the church in Jerusalem met every day in the temple (that’s also where the jews were) and gathered to break bread together in private homes:

Acts. 2:46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart,47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

Paul instructs the churches to meet together on the first day of the week (Sunday) to give offerings. Traditionally Sunday has always been considered as the first day of the week. If they met up to make such collections, why not take the chance to worship during the same occasion since they were all gathered together? If Saturday was considered THE day of worship, wouldn’t it make more sense for Paul to make a collection during this day since the christians were already gathered?:

1 Cor. 16: 1 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye.Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.

When Paul met with believers in Troas to worship, preach to them and break bread with them, they gathered on the first day of the week:

Acts 20:And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together

Jesus explains that the Sabbath is made for man and not man for the sabbath. This could mean that the disciples shouldn’t view the Sabbath day as an obstacle for them but rather arrange their lives in such a way so that they could honor it without having to feel it makes things difficult for them and is a burden in their lives. Today we should approach the day of rest wisely and avoid falling into any ditch. The Apostle John refers to the Lord’s Day (“kuriake hemera“) in Rev. 1:10. “Kuriake“, meaning “Lord’s,” later became the Greek word for Sunday.  Jesus claimed to be the Lord of the Sabbath, and that day fell on the seventh day. The majority of Christians observe Sunday as the Lord’s day:

Mark 2:23 And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn.24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?25 And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him?26 How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him?27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:28 Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.

We are not bound by a certain day

Jesus is the fulfilling of the Old Sabbath and our rest is in Him. We now commit to that rest as we continue in the faith.

Romans 14 shows that there is personal freedom regarding the observance of holy days. Some might suggest that this passage is only about FOOD, but I wouldn’t be too sure about that. Paul starts off warning about “doubtful disputations” and that seems to be the core of his argument. He provides the subject of food as his first example of where disputations might occur, and his point is that we should not judge each concerning minor issues such as meat or fasting but let God be the judge. Paul says in Rom. 14:3 that those who eat meat are not better or worse than those who do not eat meat (so judging is out-of-place), but in 1 Cor 8 he has a slightly different point because there he explains that our conduct can affect other people’s spiritual safety. So we should still think about our behavior so we won’t cause others to fall:

1 Cor. 8:8 But meat commendeth us not to God: for neither, if we eat, are we the better; neither, if we eat not, are we the worse.But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are weak.10 For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol’s temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;11 And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died?12 But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ.13 Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend.

In Rom. 5 Paul proceeds with his second example when it comes to “doubtful disputations” and brings up the way we regard “days”:

Rom. 14:4 Who art thou that judgest another man’s servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand. One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.He that regardeth the day, regardeth it unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.

His point is still that we should not judge each other concerning minor issues:

Rom. 14:For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.10 But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.

Also in Col. 2 Christians are instructed not to judge each other regarding the Sabbath days. This might suggest the early christians had already been judged for their different observances of Sabbath and festivals.

Col. 2:16 Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:17 Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ.

This covers:

• days (weekly Sabbaths, corresponding to “Sabbath days”)
• months (new moons, corresponding to “a new moon”)
• seasons (the 7 feasts, corresponding to “festivals”)
• and years (the sabbatical year and the 50th year of Jubilee)

In Galatians 4, Paul is concerned about Christians who are turning back like slaves to legalistic observances of special days:

Gal. 4:But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?10 Ye observe days, and months, and times, and years.11 I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.

We should be “fully convinced” that whichever day we choose is the right day for us to set aside as a day of worship, and we should not judge or allow anyone to judge us regarding our choice.

How important is Sabbath TODAY?

A person who is born today (2012) will notice when he grows up that SUNDAY is the day when christians normally meet for worship. That’s the case in Scandinavia, the rest of Europe and throughout the whole world – with a few exceptions. So the vast majority of christians. Can we really require that this person must study church history (to find out that we are supposed to celebrate Sabbath on a Saturday) in order to get essential knowledge about Jesus Christ?! This person might not even like to read books, and particularly not about church history and about how jews and christians celebrated the Sabbath 2,000 years ago. One would think that Jesus would have offered us some light in the matter if it was so important to get the days straight, but the main memory we have about Jesus in relation to the Sabbath day is that he broke it. We DO know that it’s important to assemble together with other christians and to live holy! Is it EXTREMELY IMPORTANT that we try to make the christian world start worshiping on Saturdays instead of Sundays, and why? Who is the one getting annoyed when we listen to the exact same sermon on a Sunday instead of Saturday? Paul helped us in his letters by providing us instructions for how to behave in church, but he didn’t mention that there is a particular day that we must meet on.

There are many countries and cities where christians are scarce and that means that there are not that many churches to choose between for worship and fellowship. We can only select among the best churches available. If you insist on that Saturday is THE day to celebrate a Sabbath, then you can of course try to contact the pastor in a church and ask him if he would consider persuading the elders to have church services on Saturdays instead of Sundays. I doubt you will succeed though! And if you have not succeeded, and if there are no other churches available, will you stay home alone? And how Biblical is THAT (to stay away from meetings with other christians)?

When we try to find the best church available in our area, is the question of the Sabbath really that important? Isn’t it more important to investigate what the pastors teach in the church (whenever they do teach), and if the pastors highlight repentance, salvation in Jesus Christ, the blood on the cross, the importance to make other disciples, the spiritual gifts, righteousness, etc? It’s also important to avoid churches which don’t have the Bible as their solid foundation but base their teachings on a person. Of course pastors are bound to color Bible texts with their own understanding (this is what preaching entails), but if they use other scriptures or texts apart from the Bible then we must be on our guard. I’m of course not saying it’s wrong to bring up wise words (or entire sermons) from other christians who have gone before them as long as they are Biblical, but I’m only warning about false prophets who bring in heresy into church and possibly also division.

Society looks completely different today than it did 2,000 years ago. Today it’s common for a family to have both parents working full-time and at a good stretch from home, and that means they might very well be away from home about 11 hours/day (including lunch hour and time for commuting). On top of this they might have to pick up their kids from the daycare center before hurrying home to fix dinner (using groceries that perhaps someone else in the family had time to buy after his/her work or school). For most people they have no option to get an alternative life style since the job that are offered are full-time or no time, and they do need to get a salary to get food on the table and to pay taxes. Needless to say, that when Saturday finally arrives they are very tired and prefer to sleep in late, clean the house, wash clothes, visit parents/relatives and spend some time with the kids. Some also take the chance to go shopping on Saturday, believing Sunday is the day of rest and a day which should not be used for shopping. This mean that they are better prepared in all sorts of way for a worship together with other christians on Sunday, and they might even feel like bringing friends home after the church service because the house is in order after a week’s mess. Had the day of special worship been on a Saturday it could tempt weak christians to stay home from church altogether. Again, Sabbath is made for man and not the other way around. If a village that is blessed to have a church (meaning they have a group of christians in this village), and the church has an arrangement that works very well among them and which isn’t against the Bible in any way, then why not keep it that way?

Can we blame Constantine for that we worship on Sundays?

Constantine is oft blamed for various things, such as the idea that we believe in the trinity due to him, but the change of day was not instituted by him or the pope centuries after the apostles nor was it made to replace the Sabbath day. Some Sabbatarians particularly have the council of Laodicea in mind, held in 364 A.D.  There is much historical evidence to show Sunday worship was a universal practice of all the churches outside the land of Israel by the beginning of the 2nd century. What did take place at that Council was an anti-semitic move to make it illegal for christians to worship on Saturday. There were thousands of christians already worshiping on Sundays. 

“Anti-Judaism played its part in second-century Christian polemic against Jewish Sabbath observance, but it does not follow that it motivated the introduction of Christian Sunday worship. For we have already argued that Sunday worship dates back to the first century, while few second-century writers compare and contrast the Jewish Sabbath and the Christian Sunday. Derogatory discussions of the Jewish Sabbath do not usually refer to the Christian Sunday. If Sunday were a recent substitute for the Jewish Sabbath, we should expect far more discussion of the superiority of Sunday to the Sabbath.” R. J. Bauckham, From Sabbath to Lord’s Day, p. 271, edited by D.A. Carson.

The old church fathers also promoted worship on a Sunday

Philip Schaff (a noted historian) writes in the Schaff- Herzog Encyclopedia of religious knowledge 1891 Ed., vol.4 Article on Sunday.

“Sunday… was adopted by the early Christians as a day of worship.. . Sunday was emphatically the weekly feast of the resurrection of Christ, as the Jewish Sabbath was the feast of creation. It was called the Lords day, and upon it the primitive church assembled to break bread. No regulations for its observance are laid down in the new testament nor, indeed, is its observance even enjoined. Yet Christian feeling led to the universal adoption of the day, in imitation of the apostolic precedence. In the second century its observance was universal.

In other words these meetings were not to replace the Sabbath but held as a whole new day. There is a view that the Sabbath commemorated a finished creation with rest and the first day commemorates a finished redemption and a new work. The Sabbath is then a day of rest and quiet and the first day is a day of worship and praise. Sabbath means rest, not Saturday.The New Testament Church saw Sunday not as the substitute and replacement for the Jewish Sabbath.  Sunday was not seen as a modification or as a new Sabbath, but as a day that stood on its own merits having its own meaning.

The epistle of Ignatius, AD 107

“Be not deceived with strange doctrines, nor with old fables, which are unprofitable. For if we still live according to the Jewish Law, we acknowledge that we have not received grace….If, therefore, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord’s Day, on which also our life has sprung up again by Him and By His death.”

Barnabas, 120 AD

“Wherefore, also, we keep the eighth day with joyfulness, the day, also, on which Jesus rose again from the dead”

The writings of Justin Martyr, AD 145-150 Justin’s ‘Apology’ was written at Rome about the year 140, only 44 years after the apostle John received the vision of The Revelation at Patmos. The Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge says this about Justin’s works:

“In these works Justin professes to present the system of doctrine held by all Christians and seeks to be orthodox on all points. The only difference he knows of as existing between Christians concerned the millennium. Thus Justin is an incontrovertible witness for the unity of the faith in the Church of his day, and the fact that the Gentile type of Christianity prevailed.” Quoted by Canright in The Compete Testimony of the Early Fathers, Fleming H. Revell, 1916, pp. 24-25.

NOTE: At this early date, AD 140, the only major difference among Christians was concerning the millennium. At that time they had no disagreement in keeping Sunday, and as you will see, Justin says that was the day on which all Christians worshipped.

In chapter 67 of his first Apology, entitled, “Weekly Worship of the Christians” writing to the pagan emperor, Justin states:

“…we bless the Maker of all through His Son Jesus Christ, and through the Holy Ghost. And on the day called Sunday, all who live in cities or in the country gather together to one place, and the memoirs of the apostles or the writings of the prophets are read, as long as time permits; then, when the reader has ceased, the president verbally instructs, and exhorts to the imitation of these good things. Then we all rise together and pray, and, as we before said, when our prayer is ended, bread and wine and water are brought…But Sunday is the day on which we all hold our common assembly, because it is the first day on which God, having wrought the change in the darkness and matter, made the world; and Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead.”The Ante-Nicene Fathers, Vol. 1, pp. 185-186 (emphasis added).

Didache, AD 80-90

“And on the day of our lords resurrection, which is the Lord’s day meet more diligently.”

Irenaeus, AD 155-202

“The Mystery of the Lord’s Resurrection may not be celebrated on any other day than the Lord’s Day, and on this alone should we observe the breaking off of the Paschal Feast.”

APOSTOLIC CONSTITUTIONS: Church life in the 2nd Century:

“On the day of the resurrection of the Lord–that is, the Lord’s Day–assemble yourself together without fail, giving thanks to God and praising Him for those mercies God has bestowed upon you through Christ.”

Dionysius, AD 170 Dionysius was Bishop of Corinth, the Church which Paul raised up and to which he gave the command about Sunday collections, in I Corinthians 16:1-2:

We passed this holy Lord’s Day, in which we read your letter, from the constant reading of which we shall be able to draw admonition.Eusebius, Ecclesiastical History, Bk. 4, Chapt. 23 

Clement of Alexandria, AD 194

“He, in fulfillment of the precept, keeps the Lord’s day when he abandons an evil disposition, and assumes that of the Gnostic, glorifying the Lord’s resurrection in himself” Book 7, Chapter 12

Ignatius, the third bishop of Antioch, AD 108:

“If, therefore, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord’s Day, on which also our life has sprung up again by Him…Let us therefore no longer keep the Sabbath after the Jewish manner, and rejoice in days of idleness; for “he that does not work, let him not eat.”…let every friend of Christ keep the Lord’s day as a festival, the resurrection-day, the queen and chief of all the days [of the week]” “Epistle of Ignatius to the Magnesians,” The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, pp. 62-63

Tertullian of Africa, AD 200: In his Apology, Chapter 16:

“We solemnize the day after Saturday in contradistinction to those who call this day their Sabbath, and devote it to ease and eating, deviating from the old Jewish customs, which they are now very ignorant of.”

Others, with greater regard to good manners, it must be confessed, suppose that the sun is the god of the Christian, because it is a well- known fact that we pray towards the east, or because we make Sunday a day of festivity” The Ante-Nicene Fathers, vol. 3, p. 123).

NOTE: The early church explained why they prayed toward the east. It was because, “as the lightning which lighteneth from the east and is seen even to the west, so shall the coming of the Son of man be:” that by this we might know and understand that He will appear from the east suddenly” Ancient Syriac Documents, The Ante- Nicene Fathers, vol. 8, p. 668.

Pliny’s letter, AD 107 Pliny was governor of Bithynia, in Asia Minor, from AD 106-108. He wrote in AD 107 to Trajan, the emperor, concerning the Christians:

“They were wont to meet together, on a stated day before it was light, and sing among themselves alternately a hymn to Christ as God….When these things were performed, it was their custom to separate and then to come together again to a meal which they ate in common without any disorder.”

All these quotes prove the Church held Sunday as a significant day long before any edict in the 300’s.

Does the Bible really teach that we should worship on Saturdays?

The day of the week to assemble should be the church’s choice, and many churches today have Saturday services as well as Sunday. The NT has no legislation for which day we are to assemble and history shows the early church chose Sunday because of its significance and not because they hated the Sabbath.

We can find 9 of the commandments from Ex.20:3-4 repeated in the New Testament but the 4thone is not. Maybe there is a reason for this. The Bible offers no command that we must assemble on the Sabbath (Saturday) for worship and there was absolutely no warning against Sunday worship.

At the Jerusalem council in Acts 15, dealing with how the Gentiles are to practice their Christianity, it does not mention the Sabbath. Paul states “for I testify again to every man that is circumcised, that he isa debtor to the whole law. (Gal.5:3) This can be substituted with any part of the Mosaic law; diet, clothing or the Sabbath.  James and Hebrews were written to the dispersed Israel, but they never refer to continue keeping the Sabbath day because even Jewish believers were not obligated. Peter exhorts the leadership of the Church not to place the Gentiles under the Law:

Acts 15:10 Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear?11 But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they

What some have done is use fear and devious manipulation to prove one is under the wrath of God by simply worshipping on a day apart from the Covenant given to Moses!

Acts 15:28 For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things;29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.

Note that the Holy Spirit told them NOT to lay upon the Gentiles any greater burden than those essentials. It seems like the Holy Spirit didn’t think Sabbath keeping was essential thing any more. If we are to believe that we need to keep the Sabbath  on Saturdays – just like they did in the OT – then the question is why we should pick and choose among the rules related to this special day, and why we should not also keep these instructions in mind:

-It was to be kept from sunset to sunset (Lev. 23:32)
-No burden was to be carried (Jer. 17:21)
-No fire kindled (Ex. 35:3)
-No Cooking done (Ex. 16:23)
-The penalty for doing any of these things during the Sabbath was DEATH (Numbers 15).

In the New Testament we are provided with lists of SINS that separate us from God and prevent us from entering his kingdom. These lists are often repeated. Nowhere is breaking the Sabbath listed as a sin that causes spiritual death.

If the Sabbath keeping is so important for a disciple of Christ, why didn’t Jesus or his apostles command Sabbath keeping?

We are often asked to find one verse in the Bible that shows the day of worship has been changed from Saturday to Sunday, but this is a moot point because it doesn’t matter what day you worship on.

Förklaras vi rättfärdiga UTAN laggärningar? (Rom. 3:28)

Rom. 3 :28 Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar

Om man skulle få höra denna vers helt ut i luften utan att han en aning om vad som står i verserna innan och efter så skulle man kanske kunna få för sig att vi kan bli rättfärdiga trots att vi samtidigt bryter mot lagen (tio Guds bud) och alltså när vi fortfarande är kvar mitt I VÅR SYND! Kan detta vara vad Paulus verkligen menar? Skulle den Paulus som i Bibeln säger…

1 Kor 15:34 Nyktra till på allvar och synda inte

Rom 6:12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst.

Rom.8:De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7. Ty köttets sinne är fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt och inte heller kan vara det.De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

…SAMTIDIGT säga ungefär:

“Människan kan förklaras rättfärdig helt UTAN att behöva göra några goda gärningar över huvud taget – alltså utan att behöva visa god frukt – och UTAN att behöva lyda tio Guds bud! Det innebär alltså att bara en person TROR på Jesus som sin frälsare så är denna person frälst och har faktiskt råd med att mörda, ljuga, stjäla och begå äktenskapsbrott utan att förlora sin frälsning! (Även om jag förstås inte råder något till det utan tvärt om.) Det finns alltså kristna mördare och tjuvar som är på väg till Guds rike trots att de inte omvänt sig, och synd separerar oss INTE från Gud som älskar oss i alla fall. Vi kan absolut tjäna två herrar utan att riskera våra stjälar och Jesus skojade bara när han menar att synd orsakar evigt straff i elden. Synd skickar endast icke-troende till elden men absolut inte kristna eftersom vi är frälsta UTAN att behöva lyda tio Guds bud! Undvika synd är förstås bra om du vill ha belöningar i himlen men du kommer åtminstone in i himlen även om du är en oomvänd syndare, och det finns inga krav på att du måste göra goda gärningar för att vara frälst. Det är endast en eftersträvansvärd sak men INTE NÖDVÄNDIGT. En troende person kan förklaras rättfärdig trots att han lever orättfärdigt för ingen är ju perfekt…!” 

Låter detta rimligt? Är inte detta exakt vad Satan lärde ut i Eden när han samtalade med Eva? Där fick Satan Eva att tro att synd INTE LEDER TILL DÖDEN, vilket var en LÖGN. Dessvärre sprider många kristna hans lögn vidare trots att de kanske inte inser det, och att missförstå bibelverser i kombination med att ignorera andra viktiga verser kan få oss på helt fel spår.

Ordet som är översatt “utan” i Rom. 3:28 är från det grekiska ordet chóris, och kan betyda utan, utom, förutom, separat från, etc

Vi kan alltså läsa Rom. 3:28 på åtminstone ett par olika sätt. Antingen “människan förklaras rättfärdig genom tro UTAN att behöva göra gärningar”, eller “människan förklaras rättfärdig genom tro, förutom de gärningar som också krävs”, eller kanske en kombination av båda. Det är alltså inte alls säkert att ordet UTESLUTER det påstående som kommer direkt efter prepositionen, utan det kan också betyda att det INBEGRIPS i kombination med det som står nämnt innan prepositionen.

Jämför gärna med andra ställen där samma ord finns med. I nedan verser så används ordet som INNESLUTANDE. Flera tusen män blev mätta FÖRUTOM kvinnor och barn (eller separat från kvinnor och barn). Det betyder att vi inte ska UTESLUTA kvinnor och barn utan snarare INNESLUTA dem bland dem som blev mätta även om de räknas upp separat. På samma sätt skulle Rom. 3:28 kunna läsas. Förutom att göra gärningar (visa god frukt) så är det alltså TRO som frälser oss (en kombination). Vi kan dock aldrig någonsin göra gärningar så att vi FÖRTJÄNAR vår frälsning!:

Matt. 14:20 Alla åt och blev mätta, och lärjungarna plockade upp de överblivna styckena, tolv korgar fulla. 21 De som hade ätit var omkring fem tusen män, FÖRUTOM kvinnor och barn.

Mtt. 15:37 Alla åt och blev mätta, och man plockade upp de överblivna styckena, sju korgar fulla. 38 De som hade ätit var fyra tusen män, FÖRUTOM kvinnor och barn.

Nedan kan du läsa om Paulus alla bestyr. Han räknar upp massor med saker som han varit med om och säger sedan att FÖRUTOM allt detta så har han uppgiften att ha omsorg om församlingarna. Prepositionen UTESLUTER alltså inte det som nämns efteråt utan det INNESLUTS bland allt det som han tidigare nämnde:

2 Kor. 11:28 26 Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, 27 allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. 28 FÖRUTOM allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna.

Nedan kan du läsa en och samma vers i två olika svenska versioner, genom Svenska Folkbibeln och genom 1917 års översättning. När du läser dem, tolkar du påståendet som att Jesus aldrig någonsing öppnade munnen utan att tala i liknelser, eller tolkar du påståendet som att han absolut använde sig av liknelser när han talade med folket men inte i vareviga mening?

Matt. 13:34 Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade ENDAST i liknelser till dem (SFB)

Matt. 13:34 Allt detta talade Jesus i liknelser till folket, och UTAN liknelser talade han intet till dem (1917)

Vare sig vi vill läsa ordet som ett uteslutande ord eller som ett inneslutande ord så stämmer det ju onekligen att vi inte kan bli frälsta av gärningar om vi talar om GÄRNINGAR ALLENA! Att vi inte kan bli frälsta på grund av gärningar betyder INTE att vi kan bli frälsta UTAN gärningar. Om en person i Sverige gjort sig skyldig till ett brott och blir haffad och häktad, skulle det då hjälpa honom om han levde resten av sitt liv helt i enlighet med svensk lag? Även om alla skulle vara fullständigt övertygade om att personen aldrig mer kommer att utföra ytterligare brott så räcker det inte. Hans framtida lydnad kan aldrig gottgöra hans tidigare brott! Så är det också med oss inför Gud. Bryter vi lagen minst en gång så är vi skyldiga och måste på något sätt antingen sona vårt brott eller bli förlåtna. Lagens väg kan alltså inte rädda oss eftersom vi gjort oss skyldiga under den och alltså krävs på ett straff. Därför säger man att vi är frälsta av NÅD genom TRO eftersom JESUS dog som ett syndoffer för oss och möjliggjorde en frälsning tack vare förlåtelse genom hans blod. Vi kan alltså slippa vårt rättmätiga straff genom Guds kärlek och barmhärtighet!

Paulus försöker i Romarbrevet få judarna att förstå att de inte är frälsta för att de är Guds utvalda folk som har LAGEN, där bland annat omskärelsen är ett av buden, utan snarare att vi allesammans är frälsta GENOM TRO genom Guds “snällhet” (barmhärtighet) och INTE genom att lyda drygt 600 judiska ceremoniella bud som de fick av Moses. De judiska ceremoniella lagarna är inga lagar som vi idag behöver lyda, MEN det dubbla kärleksbudet som inrymmer tio Guds bud är INTE frivilliga att lyda. Bara för att vi är frälsta av Guds nåd betyder inte att vi aldrig kan falla från nåd, eller att det numera inte spelar någon roll om vi lyder tio Guds bud eller inte. Om en brottsling blir benådad tack vare en auktoritets barmhärtighet så betyder det INTE att brottslingen är immun mot ytterligare straff vid nya brott! Det heter INTE “en gång benådad alltid benådad”.

Rom. 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.

Rom. 4:Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar

Martin Luther lade till ett “allena” i Rom. 3:28 så att han fick den till att vi kan bli frälsta genom “tro allena”. Bibeln säger dock att vi INTE är frälsta genom tro allena:

Jak. 2:24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och INTE bara genom tro

Vad säger Paulus mer i Rom. 3? Ja, han förklarar noga att alla HAR syndat och gjort sig skyldiga inför Gud. Han lägger stor vikt vid att förklara för judarna att det handlar om frälsning och rättfärdighet genom TRO och inte genom omskärelse och andra judiska bud. Strax efter v. 28 säger han:

31 Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.

V. 24 är lite förbryllande eftersom det står att Jesus “friköpt” oss men det handlar inte om någon betalning utan det grekiska ordet kan översättas med “försoning” vilket stämmer bättre överens eftersom någon pengatransaktion inte genomförts vare sig bokstavligt eller bildligt.

Romarbrevet 3:28 kan inte stå i motsats till det Jakob säger i sitt brev här nedan, och Jakob är väldigt tydlig med att tro utan gärningar är DÖD:

Jak. 2:20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. .24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.  26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.