MONERGISM resulterar i att Gud väljer ut vem som ska bli frälst

Monergism är motsatsen till synergism, och betyder att det är Gud som genom den Helige Ande ensam agerar för att uppväcka en människa så att hon kan söka honom och komma till honom, och detta helt utan samarbete eller individuell respons från människan själv. Monergism är oftast associerat till kalvinister och presbyterianer. Läran säger också att människan inte kan göra motstånd mot Guds nåds dragningskraft. Motsatsen är alltså synergism som lär att människan kan reagera på Guds kallelse, och att hon kan välja att acceptera eller neka Guds kallelse. Lutheraner har en lite modifierad version av monergism men den går i stora delar ut på samma sak.

De flesta synergister tror att en människa kan svara på Guds kallelse, att hon omvänder sig och att hon börjar leva i ljuset och ge frukt – just för att hon lyder anden i stället för köttet. Monergister däremot tror att Gud måste göra ett uppväckande i människan så att hon ska kunna tro på honom och då kommer denna människa också per automatik att ge frukt. Även de flesta synergister tror att Gud är den som startar initiativet (i och med att han kallar alla människor till sig) men monergister tror att hela processen från början till slut är från Gud. Gud uppväcker, Gud ger tro, Gud ser till att människan blir kvar hos honom. Människan själv agerar inte på egen hand utan det blir som Gud bestämt.

En monergist tror inte att en människa har fri vilja innan uppväckandet. De tror att en människa är slav under en ond natur och har vare sig vilja eller möjligheter att ta sig ur detta på egen hand och att välja Gud själv. Enda möjligheten är att Gud bryter in och ger henne denna vilja, och en tro på Gud kan endast åstadkommas när Gud förnyar ett hjärta så att det kan tro. Den människa som Gud uppväcker kommer garanterat att ge den frukt som Gud kräver, och den människan kommer därför garanterat att behålla sin frälsning och få evigt liv och komma in i Guds rike. Guds uppväckande är därför = frälsning. Eftersom vare sig monergiser eller synergister tror att alla människor blir frälsta (universalism) så innebär det att Gud utser vissa människor att bli frälsta – nämligen dem han väljer att uppväcka. Övriga har naturligtvis ingen chans eftersom Gud vägrar att ge dem nya hjärtan, vilket innebär att de kommer att hamna i helvetet. Vi kan endast hoppas på att vi är de lyckligt utvalda.

Monergisten säger ofta att det ändå inte är Guds fel att människan hamnar i helvetet eftersom människan i sin egen natur ändå inte VILL komma till Gud och att det är barmhärtigt att åtminstone frälsa några utav dem. Men då kan man fråga sig varifrån de fått denna onda natur ifrån som tvingar dem att agera i enlighet med den? Ville de själva ha den? Nej, vem skulle av fri vilja välja en syndfull natur som omöjliggör frälsning och som sänder en människa till ett evigt liv i helvetet. Dessutom kan ju en människa inte göra ett sådant fritt val enligt monergismen där Fri Vilja inte är en del av läran. (En människa är ju endast ”fri” att agera inom sin egen natur, och många monergister tror att Gud förutbestämt allt som sker till minsta beståndsdel.) Om detta stämmer så borde människorna vara oskyldiga till att ha drabbats av denna ”onda natur” som de aldrig bett om att få, och detta skulle innebära att oskyldiga människor (som inte har något annat val än att agera inom den natur som de har fått) kommer att hamna i helvetet för något som de inte haft någon kontroll över eller haft en chans att rätta till. Det borde därför inte finnas någon ”ånger”i helvetet, för vad har människorna för val att kunna agera annorlunda? Kunde de ha valt att i stället vara goda människor? Nej absolut inte enligt monegismen. Det är ju Gud som är den som omvänder hjärtan så har han inte omvänt hjärtan hos vissa människor så förblir de i sin ”onda natur” och kan bara agera i enlighet med den. Gud straffar alltså människor för att de vägrar att tro på honom, samtidigt som han förvägrar dem möjigheten att göra just detta!
.
Monergismen lär också att det är Gud som genom den Heliga Anden ensam ger ljus så att en människa kan förstå skriften. Att själv läsa skriften eller höra Guds ord kan aldrig i sig influera en människa att komma till tro på Gud. Det är endast de som Gud väljer att förnya hjärtan på som kan börja förstå ordet och börja tro.

Eftersom monergism är starkt förknippat med att Gud förutbestämmer vad som ska ske (han förutbestämmer enligt monergismen VEM som ska komma till tro genom att helt enkelt förvandla vissa personers hjärtan.) så borde det innebära att evangelisation, böner och Bibelläsning aldrig kan influera en människa eller påverka en människa på något sätt så att hon kan bli frälst. Det spelar alltså ingen roll hur mycket Bibelläsning och bön som en människa utför, för frälsningen hänger på att Gud väljer vem han vill uppväcka och endast de blir frälsta. Monergister försvarar sig ofta med att evangelisation är Guds val av verktyg som han bestämt att frälsningen ska komma genom och att vi är ombedda att vara villiga lärljungar och sprida Hans ord. Frågan kvarstår dock varför vi förväntas göra allt detta när vi vet att det på inga sätt gör någon som helst skillnad eftersom Gud ju redan bestämt vem som ska hamna i himmel eller helvete. Kalvinister lär att detta val gjordes innan världen skapades, så alltså långt innan människan ens tänkte på att synda. Det kan alltså inte vara pga synd som en människa hamnar i helvetet, utan pga Guds val.

Monergisten bygger hela sin filosofi på idén att människan är helt oförmögen i sig sjäv att nalkas Gud, och detta heter ”depravity” på engelska. Orden ”depravity” och ”depraved” finns 0 gånger i KJV, och 6 gånger i NIV. Ingen gång i NIV handlar ordet om att människan är helt oförmögen att nalkas Gud på egen hand och att inte själv kunna välja att göra bättring.

6 thoughts on “MONERGISM resulterar i att Gud väljer ut vem som ska bli frälst

 1. Man skall inte glömma bort att Augustinus och Pelgius konflikt behandlades av Council of Carthage.
  de förkastade helt Pelagius förnekelse av arvsynden och höll med Augustinus. Plus två andra councils var helt för Augustinus syn på arvsynden. (att varje människan ärver Adams syndanatur och är död i sina synder och kan inte på egen hand vända sig till gud)
  Man skrev även en deklaration där det stod att var och en som förkastar arvsynden är under förbannelse, dvs inte frälst.
  Det var även council of carthage som fastställde bibelkanon och stod emot den katolska bibelkanon.

  Like

  • Det som inte alla känner till är att stackars Pelagius inte ens var NÄRVARANDE vid mötet i Kartago! Vilken domstol idag skulle acceptera ett beslut från ett sådant möte? Vid mötet användes åsikter emot Pelagius som han inte ens hade. Det intressanta är att vid ett första möte i samma ärende mot Pelagius så var beslutet från mötet att Pelagius INTE hade en irrlära. (Detta finns att läsa på t ex http://www.pinpointevangelism.com). Men Augustin gillade som sagt inte beslutet i det första mötet så med sin väns Jeromie’s hjälp såg han till att det kom till ett andra möte där alltså Pelagius inte var närvarande. Senare vändes även detta mötes beslut. Man ska också komma ihåg att mycket av det vi kan läsa om Pelagius idag kommer från hans MOTSTÅNDARE. Och vad hade Augustine själv för idéer? Man blir mörkrädd!:

   1. Predestinationsläran (Gud bestämmer vem som ska bli frälst/förlorad)
   2. Omöjligheten att avfalla från sin frälsning (en gång frälst, alltid frälst)
   3. Människan har ingen fri vilja (monergism)
   4. Man kan inte veta om man är frälst (eftersom även de som lever i köttet kan vara frälsta)
   5. Gud kräver det omöjliga (han kräver att vi ska sluta synda vilket han vet att vi inte kan)
   6. Den katolska kyrkans övergripande makt
   7. Skärselden
   8. Böner för döda
   9. Evig förbannelse för odöpta barn och vuxna
   10. Sex är syndigt även inom äktenskap eftersom det köttsliga fördärvet är ärftligt (därav munksystemet)
   11. Maria syndade aldrig, och han tillbad henne
   12. Han var även den första att påstå att Andens gåvor såsom helande, profetior, och tungotal har upphört
   13. Menade att Skriften inkluderar apokryferna
   14. Bokstavlig närvaro av Jesu kött i Nattvarden (Herrens måltid)
   15. Nattvarden är nödvändig för frälsning
   16. Salighetsförklaringar

   Ja, Pelagius förnekade arvsynden liksom ALLA av de gamla kyrkofäderna gjorde de första 300-400 åren AD. T o m apostel Johannes egna lärljungar! De enda som lärde ut arvsynden var gnostikerna, och Augustin var en före detta gnostiker som dessvärre drog in denna gnostiska idé till kyrkan. Än idag låter vi lura oss. Bibeln lär INTE att vi har en arvsynd. Inte ens Romarbrevet 5. Den katolska kyrkan anser att Augustin är en av grundarna för den katolska kyrkan (förutom Petrus förstås).

   Like

 2. ok, hur förklarar du då dessa versar?

  “De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.”
  – Joh 1:13

  “I kraft av SIN vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. ”
  – Jak 1:17

  “Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. ” – Rom 9:16

  “I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut” Ef 1:11

  Som jag ser det verkar det ju vara monergism?.
  Jag tolkar det så i allafall.

  Visst fanns det väl ändå lite vettiga saker med Luther.
  Hans bok “the boundage of the free will” innehåller 200 stycken bibelversar som försvarar monergismen.

  Like

  • Hej igen!

   <<”De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.”

   Om vi stryker det som de inte är födda av så får vi i slutänden att "De är födda…av GUD". Det låter likadant som det Jesus säger till Nikodemus, att vi måste bil födda på nytt, födda från ovan. Alla har den chansen och vi måste vara villiga att söka Gud, komma till honom, tro på honom, omvända oss och lyda honom.

   <<”I kraft av SIN vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. ”
   – Jak 1:17

   Guds vilja är att vi ska komma till honom för att få liv. Vi vet också att Gud inte vill att NÅGON går förlorad. Guds vilja är att ge dem som kommer till honom och omvänder sig ett nytt och renat hjärta. Vi måste fortsätta att hålla oss till honom, och om inte så huggs vi av trädet (Joh. 15).

   <<”Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. ” –

   Judarna trodde att de i princip vad frälsta för att de var födda judar och hade Lagen, men Paulus förklarar att det inte alls är så. Det är TRON som får oss frälsta och Gud öppnar frälsningens väg även för icke-judar och detta för att Gud bestämt så. Vi kan heller inte blir frälsta under judarnas lag eftersom vi ju måste lyda den till punkt och pricka utan att misslyckas en enda gång. Vi är alltså frälsta av Guds barmhärtighet som han erbjuder till den han vill. Även till hedningarna. I samma bok kan vi läsa om varningar till hedningar att även de kan huggas av trädet precis som judar blev.

   <<”I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut”

   Efesierbrevet handlar mycket om en "corporate election". Kristi Kropp är förutbestämd att komma till himlen så det hänger på varje individ att hålla sig till Kristi kropp som löftet gäller. Det finns en varning om att vi kan såra den Helige Ande, och om vi inte omvänder oss från det så tillhör vi inte Kristi Kropp. Det finns många villkor i kapitlet och löftet gäller de som är I HONOM. Det är mycket "i honom" och "genom honom" om du läser hela boken så det är grundkravet.

   <<Som jag ser det verkar det ju vara monergism?.

   Monergism finns ingenstans i Bibeln. Jag tror varje sida i Bibeln har support for synergism. Gud väntar ofta på hur vi reagerar förrän han reagerar själv. Läs gärna på min hemsida för att se mer stöd för synergism.

   <<Visst fanns det väl ändå lite vettiga saker med Luther.Hans bok ”the boundage of the free will” innehåller 200 stycken bibelversar som försvarar monergismen.

   100% av det Luther har sagt är inte fel, men mycket är tyvärr helt galet och jag skräms även vad gäller Luther's hat mot judarna. Luther och Kalvin är båda influerade av Augustin som var en före detta gnostiker. Ingen av de äldre kyrkofäderna före Augustin lärde ut monergism. Inte ens lärljungarna till aposteln Johannes. Jag tror inte urkyrkan levde i totalt mörker de första 300-400 åren innan Augustin (som hade många irrläror i sin kalender) trädde fram ur gnostisismen och satte på ljuset.

   Jag har även an artikeln om Augustin på min hemsida. Du hittar den i min blogg men annars är den http://www.dividingword.net och du väljer "Swedish).

   GVD

   Like

 3. Hur ser du på följande vers?
  Många är kallade men få är utvalda?
  Tycker du inte skriften talar om ett utväljande?
  Hur sker utväljandet enligt dig?

  Peace

  Like

  • Hej där!
   Bra fråga. Den versen är slutet på en liknelse som handlar om en kung som ordnar en bröllopsfest för sin son. Tjänarna gick ut för att hämta dem som var inbjudna men de vägrade att komma. Kungen lät då tjänarna gå ut för att bjuda in andra, och de som accepterade kallades för UTVALDA. De är utvalda för att de accepterade inbjudningen.
   GVD

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s