Rövaren på korset – blodröda synder blir snövita

Rövaren på korset fick blodröda synder förlåtna

Få bibelhistorier är lika gripande som den om rövaren på korset som omvände sig, och det är upplyftande att veta att synder som är blodröda kan bli vita som snö. Oavsett vad vi gjort oss skyldiga till så kan vi bli totalt förlåtna om vi omvänder oss, och våra synder kan raderas från vårt skuldkonto. Synd bara att Bibel 2000 ändrade den versen om att blodröda synder kan bli vita som snö – så att det i stället blev en fråga och därmed totalt osäkert:

Jesaja 1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull

Jesaja 1:18 Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan de då bli vita som snö? När de är röda som purpur, kan de då bli vita som ull? (Bibel 2000)

Det är vanligt att jämföra med rövaren på korset när man vill visa att det inte krävs NÅGONTING av oss för att bli frälsta, förutom att helt enkelt tro på Jesus. Men även demonerna “tror” (och de är inte frälsta) och trots att rövaren inte levde särskilt länge efter att han accepterade Jesus som sin frälsare, så hann han med en hel del i alla fall. Han kunde förstås inte kliva ner från korset och låta döpa, sig och börja evangelisera men Lukas 23 visar att han erkände sin synd och visade tecken på omvändelse, och dessutom VITTNADE för den enda person som han rimligen hade möjlighet att vittna för:

Lukas 23:39 En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: “Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!” 40 Men den andre tillrättavisade honom och sade: “Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom?41 Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.” 42 Och han sade: “Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.”43 Jesus svarade: “Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.”

Rövaren dog på korset INNAN det nya testamentet sattes i kraft, eftersom Jesus ännu inte blivit fullkomnad och delgett oss en helige Ande. Rövaren dog alltså under det gamla testamentet, och under det gamla testamentet krävdes det inget dop. Dop kan heller inte vara absolut nödvändigt för att komma till Guds rike eftersom man kanske inte ens har tillgång till vatten (för att nämna en mycket udda avvikelse), men rövaren hade hur som helst inget val i den frågan vilket de flesta av oss andra har. Rövarens historia ändrar inte på att vi är tillsagda att låta döpa oss när vi tagit emot Jesus och omvänt oss från våra synder – i den mån vi har möjlighet att göra det.  Åtminstone de allra flesta har tillgång till så mycket vatten att det täcker deras kroppar.

Hur många andra korsfästa fanns i närheten?

Det låter som det endast var två (åtminstone så var det endast två som var korsfästa ihop med Jesus). Det kan ha varit så att båda rövarna inledningsvis smädade Jesus, men när sedan spikarna satt där de skulle och korsen restes, så verkar det som att den ene rövaren började tänka på livet efter detta under sina svåra plågor (och i kombination med att lyssna på det Jesus utropade vid sidan om honom) – vilket i hans fall ledde till omvändelse.  Ingenting oheligt ska komma in i Guds rike.

Matt. 27:38 Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra.—43 Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom, om han har honom kär. Han har ju sagt: Jag är Guds Son.” 44 På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Mark. 15:27 Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andre på hans vänstra.—32 Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset, så att vi får se det och tro!” Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom.

Joh. 19:17 Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. 18 Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. —32 Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom, först på den ene och sedan på den andre. 33 När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben,

Lukas 23:32 Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. 33 Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. — 39 En av brottslingarna som var upphängda där skymfade honom och sade: “Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!” osv,  enligt Lukas ovan

Vi är även tillsagda att hålla oss till Jesus för att bära frukt, och även rövaren hann med att visa god frukt under hans sista timmar, vilket hans få kända kommentarer visar oss. De allra flesta lever en längre tid än bara några få timmar efter vår omvändelse, så rövaren är ingen bra jämförelse.

1 Pet 4:1 Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

Rom 6:Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. —12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s