Om Gud visste vad Lucifer skulle göra, varför skapade han honom?

newtonbloggen

I detta inlägg svarar jag på en kommentar av signaturen jon, som kommenterade föregående inlägg (För att citera Satan…).

Hmmm… har jag förstått det rätt??
Gud skapade Lucifer TROTS han VISSTE att Lucifer skulle vända sig bort från honom.

Den Lucifer som Gud skapade var perfekt (se ”Vem skapade Satan och helvetet, och varför?”). Det var inte Gud som gjorde honom till motståndaren Satan, utan det var han själv som valde att bli det. Alltså hade inte Gud gjort honom sådan. Han hade gett Lucifer de allra bästa tänkbara förutsättningarna för att inte välja den väg som han valde.

Men du har helt rätt i att Gud – som är oberoende av tiden som han själv har skapat – kunde se slutet från början (se Schack matt på 2000 drag!). Han visste alltså redan innan han skapade Lucifer vad denne skulle ställa till med. Han visste också det vi…

View original post 1,253 more words

13 thoughts on “Om Gud visste vad Lucifer skulle göra, varför skapade han honom?

 1. Hej! Något håller på och bryter igenom. Jag kan inte ta det här. Skulle vilja ha din eller församlingens e-mail så jag kan berätta mera ingående om mitt livsöde. Irenaeus bild på Gudomen tror jag också på, så det kan helt enkelt bara vara en villseledande manöver som den onde gjort mot mig, min familj mfl. Jag fick ett profetiskt budskap från en person i en baptistförsamling (tror det var örebromissionen) för ca 25 år sedan där det sades att jag i framtiden skulle få bli till välsignesle för de mina och att jag skulle ikäda mig hela Guds vapenutrsustning. Kan det kanske vara nu som detta bryter igenom? Har gått i en ökenvandring sen jag vuxendöpte mig i Herren jesu kristi namn. Jag har dock alltid litat på Gud genom mina böner inför honom. Jag har varit motarbetad av mina närmaste till och med min familj.

  Guds välsignelse,,,behöver din hjälp
  lärjungen

  Like

 2. Jag vill verkligen tacka dig för att du tar dig tid för mig. Gudomen är en helt central fråga för mig. Ser jag inte denna fråga rätt så blir övriga frälsningsformuleringar i Guds Ord också fel. Jag ska läsa alla blogginlägg här för att få en djupare insikt i Guds Ord. Att du varit med i pingströrelsen under massor av år gör mig lugn och jag tror att sanningen i Guds ord segrar alltid. Jag måste våga prova min tro om den håller. Min först introduktion i evangeliumet gavs genom de predikningar som William Marrion Branham gjorde. Han mottogs av Lewi Petrus med öppen famn (stora helandemöten) men under senare delen av hans liv betraktades hans lära som villolära. Det är detta jag fått lära mig. Eftersom jag ofta ber till Herren och tror på hans vägledning, så har jag hamnat i kontakt med dig.

  Guds välsignelse
  lärjungen

  Like

  • Stig,

   <<<Jag vill verkligen tacka dig för att du tar dig tid för mig. Gudomen är en helt central fråga för mig.

   Tack detsamma, och du har helt rätt att det är en central fråga om gudomen. Det är helt enkelt den VIKTIGASTE frågan som vi måste greppa rätt. Ibland kanske vi missförstår, men det kan Gud i så fall se.

   <<Ser jag inte denna fråga rätt så blir övriga frälsningsformuleringar i Guds Ord också fel.

   Så sant! En villolära kan leda till en annan villolära. Jag tänker på de reformerta igen…De behöver många böner.

   <<Jag ska läsa alla blogginlägg här för att få en djupare insikt i Guds Ord.

   Om du pratar om min blogg så känner jag mig mycket hedrad. Vi lär helt enkelt av varandra, och att man får frågor och kommentarer är nyttigt så att man kan fundera på varför man egentligen tror som man gör. Av gammal vana eller för att det är vad Bibeln säger? Ibland kanske man blir fartblind, och speciellt om man är nyfrälst.

   <<< Min först introduktion i evangeliumet gavs genom de predikningar som William Marrion Branham gjorde. Han mottogs av Lewi Petrus med öppen famn (stora helandemöten) men under senare delen av hans liv betraktades hans lära som villolära.

   Det är också vad jag hört, men jag vet inte så mycket om honom.

   Ha en bra fortsättning på söndagen!

   Like

 3. Hej! Jag glömde skriva det här ang. Gudomen så …..

  Irenaeus skrev så här också “Gud till sitt innersta väsen och natur är en enda” men samtidigt å den andra “för vår återlösnings skull finns både Fadern och Sonen”. Sonen och Anden ses av Irenaeus som “Faderns händer”. Irenaeus understryker starkare än hans föregångare också att “Ordet” (λογος), inkarnerat i Jesus Kristus (Joh. 1:14), samexisterade med Fadern från evighet . (Jag hittade detta på nätet då jag sökte på “Irenaeus”.

  Det är mera som Guds ekonomi (trefaldighet) än Gud som treenig.

  Sammanfattning av min tro på Gud är:

  Herren Jesus Kristus är Gud som är i Faderns sköte. (Gud uppenbarad i en person, Sonen, Ordet)

  Förklaring vad Irenaeus skrev (vad jag förstår) “ty han som är född av Gud är Gud.”
  Ordet född ska inte kopplas ihop med skapad, eftersom Jesus är av evighet.
  “Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.” (Joh.1:18)

  Vad betyder ordet enfödd? Jag har uppfattat detta ord enl. Ordspråksboken

  Ordspråksboken. 8:22-31

  ”HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk,
  i urminnes tid, innan han gjorde något annat.
  Från evighet är jag insatt, från begynnelsen,
  ända ifrån jordens urtidsdagar.
  Innan djupen voro till, blev jag född,
  innan källor ännu funnos, fyllda med vatten
  Förrän bergens grund var lagd,
  förrän höjderna funnos, blev jag född,
  när han ännu icke hade skapat land och mark,
  ej ens det första av jordkretsens stoft.
  När han beredde himmelen, var jag tillstädes,
  när han spände ett valv över djupet,
  när han fäste skyarna i höjden,
  när djupets källor bröto fram med makt,
  när han satte för havet dess gräns,
  så att vattnet icke skulle överträda hans befallning,
  när han fastställde jordens grundvalar —
  då fostrades jag såsom ett barn hos honom,
  då hade jag dag efter dag min lust
  och min lek inför hans ansikte beständigt;
  jag hade min lek på hans jordkrets
  och min lust bland människors barn.

  Ords. 30:4
  Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned?
  Vem har samlat vinden i sina händer?
  Vem har knutit in vattnet i ett kläde?
  Vem har fastställt jordens alla gränser?
  Vad heter han, och vad heter hans son — du vet ju det?

  Kommentar: Alltså, från evighet är Jesus kristus insatt, från begynnelsen,
  ända ifrån jordens urtidsdagar.
  Innan djupen voro till, blev jag född. (Detta sker innan vi öppnar upp bibeln och läser från första Mosebok, skapelseberättelsen)

  Från Guds ”tanke” blev Ordet (Gud, Jesus, den evige) uttryckt för att kunna komma in i skapelsen och bli möjlig för oss att förstås, liksom ” I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud.

  I Jesus Kristus finns hela gudomen. Fadern är i Sonen. Den Helige Ande är i Sonen. Den Helige Ande är Fadern, Guds Ande som blev fattbar i skapelsen för oss, alltså inte Fadern den ofattbare som vi inte kan förstå.

  Ja det blev mycket egna ord det där. Hoppas att jag har förklarat min tro på Gud och att den är rätt.

  Guds välsignelse
  lärjungen

  Like

 4. Hej! Jag är förvånad att vi ser lika på Gudomen. Jag vet inom Jesus only, inriktning inom pingströrelsen, om jag förstått rätt, så tror man inte på treenighet. Där suddar man väl ut Fadern och Sonen helt, och det kan man ju inte göra. Jag tror att min tro ligger mellan treenigheten och Jesus only. (eller så har jag fel,,,hihi)

  Du skrev, “Det enda undantaget jag träffat på är du själv, och jag vet fortfarande inte hur man kan tro att Jesus ÄR Gud samtidigt som man inte tror på treenigheten (åtminstone tvåenigheten). Såvida du inte tror att Gud Fader är en Gud och Jesus en annan Gud”

  Treenigheten delar man in Gud, den oskapade, ofattbare, osynlige osv. i tre personer eller skilda personligheter dvs. Fader, Sonen och Helige Ande. Detta är då Gud, en Gud.

  Skillnaden på min tro är att Fadern är den oskapade, ofattbare, osynlige, som Ireaneus skrev enligt följande, (han sammanfattade Gudomen så här)

  ” Detta är vår tros huvudpunkter, byggnadens grundval och den trygga vägen: Gud, Fadern, oskapad, ofattbar, osynlig, en enda Gud, alltings skapare. Detta är den första huvudpunkten i vår tro. Den andra huvudpunkten är Guds Ord, Guds Son, Kristus Jesus, vår Herre, som uppenbarades för profeterna efter deras sätt att profetera och enligt ordningen i Faderns frälsningsplan. Genom honom har allting blivit till och vid tidens slut har han blivit människa bland människor, synlig och påtaglig för att sammanfatta allt, förinta döden, låta livet träda fram (1 Tim. 1:10) och skapa gemenskap mellan Gud och människa. Den tredje huvudpunkten är den Helige Ande genom vilken profeterna profeterade, fäderna undervisade om Gud och de rättfärdiga leddes på rättfärdighetens väg. Vid tidernas ände har han på ett nytt sätt blivit utgjuten över mänskligheten för att över hela jorden förnya människan inför Gud.[10] ”

  Treenigheten har Gud som den ofattbare osv, jag har Fadern till detta.

  Sen tror jag då att Sonen har gått ut från fadern från evighet (ej skapad utan född)
  Född från evighet har ingen början och inget slut. Han som är född av Gud är Gud som Irenaeus säger. Jesus den ENFÖDDE. Den evige Fadern gör sig fattbar genom Sonen, så vi kan förstå honom, ta på honom, lukta på honom osv. I Faderns gestalt är han ofattbar, osynlig osv. Så när vi tittar på, luktar på berör Jesus, så rör vi också Fadern som är i Sonen.

  Sonen är absolut inte skapad, exakt rätt som du skrev. Han är evig.

  Jag kollade runt på din blogg och såg det du skrev att “Jesus var med israelerna under Exodus”. Jag höll på och ramlade av stolen, för det är inte alla som ser det. Prova din tro mot renodlad treenighet så får du se. Jag är jätte glad att du ser detta. I gammal treenighetslära så tror man att Herren i Gamla Testamentet är Fadern och Herren i Nya Testamentet är Jesus (Sonen). Där har du två olika Herrar, Fadern och Sonen och då blir det ju fel med två tillbedjelseobjekt eftersom Fadern visade sig i synlig skepnad också, ex. Då han kom vandrande i Edens lustgård.

  Jag ser inte att du har den gamla klassiska treenighetsläran eftersom du ger all ära till Jesus Kristus. Mig är given all makt i himmelen och på jorden som jesus sa.

  Få se om min tro på Gudomen håller, eller?

  Jag är väldigt tacksam att du hjälper mig, för det blir ett gott bollplank. Det kan ju vara nått jag har missat.

  Jag tror du är Pingstvän för vi har ungefär liknande tro (ser egentligen ingen skillnad)

  Jag har läst mycket om Lewi petrus och pingstväckelsen som bröt ut i början på 1900 talet. Han var en stor Gudsman.

  Guds välsignelse
  lärjungen heter ju Stig

  Like

  • Hej Stig!

   <<Jag vet inom Jesus only, inriktning inom pingströrelsen, om jag förstått rätt, så tror man inte på treenighet.

   Jag har varit i pingströrelsen i massor av år och inte hört talas om detta, men det finns förstås en falang i USA "Oneness Pentecostal" som inte tror på treenigheten i den klassiska meningen. Men då säger man att man är "Oneness Pentecostal", och det är alltså inte något som Pingströrelsen i Sverige (eller någon annanstans) står för.

   <<Treenigheten delar man in Gud, den oskapade, ofattbare, osynlige osv. i tre personer eller skilda personligheter dvs. Fader, Sonen och Helige Ande. Detta är då Gud, en Gud.

   Varför kan det inte stämma enligt Bibeln?

   <<Skillnaden på min tro är att Fadern är den oskapade, ofattbare, osynlige,

   Även Jesus och den helige Ande är oskapade. Ingenting fanns före Jesus, enligt Bibeln,

   <<<som Ireaneus skrev enligt följande, (han sammanfattade Gudomen så här)

   Jag läste igenom och ingenstans säger han emot treenigheten (som i en Gud med tre olika personligheter som alltid funnits i evigheten).

   <<Den evige Fadern gör sig fattbar genom Sonen, så vi kan förstå honom, ta på honom, lukta på honom osv. I Faderns gestalt är han ofattbar, osynlig osv. Så när vi tittar på, luktar på berör Jesus, så rör vi också Fadern som är i Sonen.

   Bra beskrivet.

   <<Jag kollade runt på din blogg och såg det du skrev att ”Jesus var med israelerna under Exodus”. Jag höll på och ramlade av stolen, för det är inte alla som ser det.

   Stämmer bra eftersom alla inte tror att Jesus är Gud 🙂

   <<<Prova din tro mot renodlad treenighet så får du se.

   Jag tror på den klassiska treenigheten som alla runtomkring mig också tror. Alltså att det finns en Gud som består av tre olika personer/personligheter. Det kanske kan hända att du tror på treenigheten som alla andra fast du själv inte inser det? Det låter så när du beskriver vad du tror.

   <<I gammal treenighetslära så tror man att Herren i Gamla Testamentet är Fadern och Herren i Nya Testamentet är Jesus (Sonen). Där har du två olika Herrar, Fadern och Sonen och då blir det ju fel med två tillbedjelseobjekt eftersom Fadern visade sig i synlig skepnad också, ex.

   Både Gud Fader och sonen kallar sig Herre, och Herrarnas Herre. Men självfallet kan det vara Gud Fader som hänvisas till även i NT som "Herre". Det är klassisk treenighetslära. Det finns alltså endast EN Herre enligt Bibeln.

   Är på jobbet men jag ska läsa ditt andra inlägg såvida inget kommer emellan…

   GVD

   Like

   • Hej! Då har jag fått klarhet i Oneness Pentecostal rörelsen. Man kan kanske kalla den som ett förgrening som utgått ifrån Pingstväckelsen eller? Jag är inte medlem i deras församling då.

    Jag skrev detta och du svarade,
    “Skillnaden på min tro är att Fadern är den oskapade, ofattbare, osynlige,

    Även Jesus och den helige Ande är oskapade. Ingenting fanns före Jesus, enligt Bibeln,”

    Det är alldeles rätt som du skriver. Jesus och den Helige Ande är från evighet, oskapad men enfödd, dvs. den ofattbare blir fattbar så vi förstår honom. Gud blir fattbar och är fortfarande Gud eftersom han är evig. (Jag kanske har någon form av tvåenighetstro eller? Det finns skillnad på Fadern och Sonen men det är bara genom Sonen som vi kan få tillträde till Fadern den ofattbare. Jesus är oskapad , helt klart, han är den evige Guden. Vår ende Gud som vi ska tillbe.

    Treenigheten är vad jag förstår tre personer i Gudomen som är Gud.
    Min tro är att Gud är uppenbarad i en person, Jesus kristus, inte tre personen. (Jag tror det är skillnaden) Jesus kristus sann människa och sann Gud.

    Jag var ut på en hemsida ” Aletheia — Blogg & Tankesmedja” Vet ej vad de representerar för tro men det fanns ett intressant inlägg ifrån Eddie Chuney, ett videoklipp som visar att en inriktning inom Judendomen håller på att närma sig Kristendomem. Jag kan bara säga AMEN till hans beskrivning av Jesus Gudom. (här är länken dit) http://aletheia.se/2011/05/09/yeshuas-jesu-gudom-vattendelare-i-hebreiska-rorelsenkristenheten/

    Jag tror att Messias kommer snart och ställer sina fötter på Oljeberget, det känns så, men ingen vet exakt när.

    Eddie Chuney hänvisade till ett fint bibelställe i Sak.14:9, då judarna kommer förstå att det var deras Herre som blev korsfäst. (Jag vet inte vem Eddie är. Det var första gången jag hörde honom)

    “Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.”

    Alltså Abraham, Isaks och Jakobs Gud, en person som är Gud, Jesus kristus.

    Guds frid från
    Stig som vill vara Jesu Kristi lärjungen

    Like

   • Hej igen

    <<Man kan kanske kalla den som ett förgrening som utgått ifrån Pingstväckelsen eller?

    Jag har ingen aning faktiskt. Jag vet bara att Pingstkyrkan alltid tagit avstånd från en lära som säger att Jesus är Gud.

    <<<(Jag kanske har någon form av tvåenighetstro eller?

    Haha, ja förmodligen och om du dessutom tror att den helige Ande är Gud tror du på treenigheten som jag. Jag är lättad över att det verkar vara så att du faktiskt tror på det som står i Bibeln om Jesus gudom trots allt, och att du har den viktiga grunden, men att du kanske UTTRYCKT dig på ett sätt som jag missförstått. Den varianten är bättre än att du SÄGER att du tror på treenigheten men INTE gör det.

    <<Treenigheten är vad jag förstår tre personer i Gudomen som är Gud.
    Min tro är att Gud är uppenbarad i en person, Jesus kristus, inte tre personen.

    Men Gud är väl också uppenbarad i Fadern? Jesus bad ju till Fadern på korset och han bad ju till GUD. Jag kan alltså inte se någon skillnad på det du säger.

    <<Jag var ut på en hemsida ” Aletheia — Blogg & Tankesmedja” Vet ej vad de representerar

    Jag har för mig att de är reformerta så var mycket försiktig! Inte vad gäller den där videon du beskriver (den låter ju bra) men akta dig för deras inlägg i övrigt eftersom det finns risk att de har en reformert ton.

    <<Eddie Chuney hänvisade till ett fint bibelställe i Sak.14:9, då judarna kommer förstå att det var deras Herre som blev korsfäst. (Jag vet inte vem Eddie är. Det var första gången jag hörde honom)

    Samma här. Han låter ju klok 🙂

    <<<”Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.”
    Alltså Abraham, Isaks och Jakobs Gud, en person som är Gud, Jesus kristus.

    Amen!

    Like

 5. Hej! Det är klart att vi är överrens om det mesta. Jag är lite hetlevrad i Guds Ord, dvs. jag använder ofta ord som får människor att hajja till. Jag gillar när Ordet predikas med morot och piska, men under förutsättning att man alltid kan finna en frälsningsväg ut ifrån det onda. Jag älskar Guds Ord och det är drivkraften men visst ibland undersöker man Guds Ords betydelse och då får man prova andarna. det kan vara både jobbigt och bra.

  Gudomen, ja jag har aldrig tvekat på jesu gudom. Just nu studerar jag på djupet om gudomen, historiken ´bakom våra kyrkofäders tro och funnit att Irenaeus förutom Nya testamentet är en fin väg att gå. Jag har alltid varit skeptisk till Treenigheten, eller kanske inte förstått, så nu är det dax att studera själv och inte bara lyssna på andra.

  Du är väldigt duktig på mycket har jag insett, så du får gärna hjälpa mig.

  Jesus sa, Fadern är i Sonen och Sonen i Fadern,,, Sonen har utgått ifrån Fadern från evighet,,,den enfödde Sonen som är i Faderns sköte…

  Ireanaues sa,
  Alltså är Fadern herre, och Sonen är herre, och Fadern är Gud och Sonen är Gud; ty han som är född av Gud är Gud. Således framträder Gud som en, vad gäller hans varas och makts väsen. Samtidigt är han, i fullbordandet av vår frälsning, både Fader och Son. Eftersom (han), allas Fader, är osynlig och otillgänglig för de skapade varelserna, är det genom Sonen som de som vill komma till Gud måste få tillträde till Fadern. (47. BKV II, 617)

  Min tolkning blir att Fadern är ofattbar, otillgänglig, i en form som ingen förstår, kan ej ses osv. Fadern har fött sin egen kropp och gjort sig fattbar, tillgänglig, i en form som vi förstår. Männsikan är skapad till hans avbild. Det är det som är Sonen. Därmed kan Fadern, Guds Ande gå in i Sonen. Den helige Ande, Guds Ande är den begränsning av Fadern den offatbare som behövs i skapelsen för oss. Då får jag Gud den Allsmäktige uppenbarad i ett tillbedjelseobjekt, Faderns kropp som han ville ha från evighet. Det är den kroppen vi kallar för Sonen, Ordet, Logos. ( Jag vill inte tillbe olika objekt, ett till höger ,ett till vänster och ett i mitten som är delat ifrån varann. Fattar inte treenigheten, men det här är väl ingen klassisk treenighet som jag har eller. är det mera som trefaldighet? Många frågor till dig.

  Guds frid (jag ska försöka jobba bort Paulus temperamentet lite …hihi)
  lärjungen

  Like

  • Gott att vara brinnande för Guds rike!

   <<Gudomen, ja jag har aldrig tvekat på jesu gudom. Just nu studerar jag på djupet om gudomen, historiken ´bakom våra kyrkofäders tro och funnit att Irenaeus förutom Nya testamentet är en fin väg att gå. Jag har alltid varit skeptisk till Treenigheten, eller kanske inte förstått, så nu är det dax att studera själv och inte bara lyssna på andra.

   Det vanligaste när man inte tror på treenigheten är att tro att Jesus inte är Gud. Det enda undantaget jag träffat på är du själv, och jag vet fortfarande inte hur man kan tro att Jesus ÄR Gud samtidigt som man inte tror på treenigheten (åtminstone tvåenigheten). Såvida du inte tror att Gud Fader är en Gud och Jesus en annan Gud. Men det säger du att du inte tror, så jag blir väldigt förbryllad. Irenaeus är faktiskt en bra väg att gå (fast inte lika bra som Bibeln) eftersom han levde en kort tid efter apostlarna. Om du kan engelska får du gärna gå in på http://www.eternaltruth.us och läsa citat från gamla kyrkofäder, och där kan du se att de gamla kyrkoofäderna trodde att Jesus är Gud (vilket är det samma som att åtminstone tro på en tvåenighet).

   <<Du är väldigt duktig på mycket har jag insett, så du får gärna hjälpa mig.

   Tack för din ödmjukhet.

   <<Jesus sa, Fadern är i Sonen och Sonen i Fadern,,, Sonen har utgått ifrån Fadern från evighet,,,den enfödde Sonen som är i Faderns sköte…

   Jag tror att vi är överens. Jesus har alltså alltid funnits eftersom ingenting alls fanns före honom. Jesus har alltså ingen början.

   <<Ireanaues sa,
   Alltså är Fadern herre, och Sonen är herre, och Fadern är Gud och Sonen är Gud; ty han som är född av Gud är Gud. Således framträder Gud som en, vad gäller hans varas och makts väsen. Samtidigt är han, i fullbordandet av vår frälsning, både Fader och Son. Eftersom (han), allas Fader, är osynlig och otillgänglig för de skapade varelserna, är det genom Sonen som de som vill komma till Gud måste få tillträde till Fadern. (47. BKV II, 617)

   Amen. Vi vet att det endast finns EN Herre enligt Bibeln, och ändå kan vi läsa att både Fader och son kallar sig Herre. Båda kallar sig t o m "Herrarnas Herre". Gud är både Fader och son (eller treenigheten är både Fader och son). I Hebr. 1 så kallar Gud Fader sin son för Gud.

   << Fadern har fött sin egen kropp

   Fast då har han i så fall en början. Jag tror Gud är evig och inte har en början.

   <<Männsikan är skapad till hans avbild. Det är det som är Sonen.

   Fast sonen är inte skapad.

   <<Därmed kan Fadern, Guds Ande gå in i Sonen.

   Tja, Jesus kan visa sig som en Herrens Ängel, som han gjorde i GT.

   <<<( Jag vill inte tillbe olika objekt, ett till höger ,ett till vänster och ett i mitten som är delat ifrån varann.

   Treenighetstroende tillber EN Gud, om de vill vara klassiskt kristna. Gud kan givetvis vara i vilken form han vill, och vill han vara en treenighet med tre olika personer i sin gudom, så går det förstås. En hög med sand kan separeras till tre högar med sand. Och tillbaka igen till EN hög med sand….

   GVD/Annika

   Like

 6. Hej!
  Jag vet inte om detta inlägg som jag skriver kommer in på rätt ställe, men jag försöker igen.
  Frågan var ju “Om Gud visste vad Lucifer skulle göra, varför skapade han honom?”
  Varför föll satan? Du citerade skriften ”Du var som en dyrbar sigillring. Du var full av vishet och fulländat skön” och ” Du var oförvitlig i allt vad du gjorde, från den dag du blev skapad till dess att orätt kom i dagen hos dig.”

  Två starka kontraster Jesus som står för sanningen och satan som står för lögnen.

  Kan det vara bara den skillnaden att högmodet hos Satan att vilja vara exakt lik Jesus kristus i allt, gjorde att han blev en fallen ängel.

  Skillnaden mellan Jesus och Satan är att Jesus är född från evighet från Fadern och därmed evig Gud. Satan är inte det. Satan är skapad. Det var på den punkten han inte kunde bli lik Jesus Kristus. Han är missnöjd med detta. Därför heter det i skriften att ” vi var förutbestämda i kristus innan jordens grund lades” Vi var alltså född med Kristus från evighet. Det är inte Satan. Satan har aldrig fötts av Fadern från evighet. Han har kommit till efter, vid skapelsen. Han var en kopia av Jesus i mycket ex. ljusets ängel kallas han också, men han var endast från skapelsen. Himmel och jord skall förgås men mina ord skall aldrig förgås, sade Jesus. Jesus är ju Ordet.

  lärjungen

  Like

  • Hej Lärljunge

   Jag tror du har rätt i det mesta du säger. Ibland kan vi förstås bara spekulera.

   <<Skillnaden mellan Jesus och Satan är att Jesus är född från evighet från Fadern och därmed evig Gud.

   Jag är glad att vi är överens om att Jesus är Gud. Det är mycket viktigt att inse det. Bibeln säger att det inte fanns någonting alls före Jesus, och det betyder att någon Gud Fader inte heller fanns eftersom han absolut är "någon". Att vara "enfödd" betyder att Gud Fader endast har en "son" som kom i mänsklig gestalt för ca 2000 år sedan, men Jesus har som sagt alltid funnits i andlig form.

   <<Satan är inte det. Satan är skapad. Det var på den punkten han inte kunde bli lik Jesus Kristus. Han är missnöjd med detta. Därför heter det i skriften att ” vi var förutbestämda i kristus innan jordens grund lades” Vi var alltså född med Kristus från evighet.

   Jag känner inte till uttrycket och meningen med "födda med Kristus från evighet".

   <<Det är inte Satan. Satan har aldrig fötts av Fadern från evighet. Han har kommit till efter, vid skapelsen. Han var en kopia av Jesus i mycket ex. ljusets ängel kallas han också, men han var endast från skapelsen. Himmel och jord skall förgås men mina ord skall aldrig förgås, sade Jesus. Jesus är ju Ordet.

   Amen!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s