Ingen RÄTTFÄRDIG finns enligt Rom. 3:10? Jo, det finns massor

Rom. 3:10 Det står skrivet:Ingen rättfärdig finns, inte en enda11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud

Ovan används ibland för att försöka ge bild av att ingen kan vara rättfärdig men vi måste läsa versen i sitt sammanhang och dessutom se till att vi läser alla avsnitt på ett sådant sätt att vi inte åstadkommer bibelmotsägningar. Gud säger ju också:

Jer. 29:13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Matt. 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

I Romarbrevet 3:10-11 refererar Paulus till ett par psalmer som vi måste läsa i sitt rätta sammanhang för att förstå poängen. Läser man Rom. 3:9-18 kan vi direkt se att Paulus helt enkelt inte kan syfta på 100% av alla människor eftersom vi har kännedom om en rad gudfruktiga människor i Bibeln (se exempel nedan) som älskade Gud av hela sitt hjärta.

Rom. 3:Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. 10 Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. 13 En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar.14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet.15 De är snabba på foten till att utgjuta blod.16 Förödelse och elände råder på deras vägar,17 och fridens väg känner de inte.18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.

Psalmer kan läsas bokstavligt eller bildligt och de kan också spegla sanningen poetiskt.Vi kan läsa att de ogudaktiga kontrasteras mot de RÄTTFÄRDGIA som tar sin tillflykt till Herren, som tillber honom och som vill bli ledda av honom. Notera att det är DÅRARNA som säger att det inte finns någon Gud och DESSA är de som är fördärvade.

Psalm 14:DÅRARNA säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.”Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda.Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud.Men alla har avfallit,  alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda,  inte en enda.Förstår de ingenting, alla dessa OGÄRNINGSMÄN, de som äter MITT FOLK som om de åt bröd och som inte åkallar HerrenDär grips de av förfäran, ty Gud är hos de RÄTTFÄRDIGAS släkte.Den betrycktes råd hånar ni, ty Herren är hans tillflykt.O, att det från Sion kom frälsning för Israel!När Herren gör slut på SITT FOLKS fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

Psalm 5:Herre, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull.  Gör din väg jämn för mig.10 Ty vad deras mun talar kan ingen lita på, deras inre är fördärv,  en öppen grav är deras strupe och sin tunga gör de hal.11 Förklara dem skyldiga, Gud, låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många synders skull, ty de är upproriska mot dig.12 Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas  som älskar ditt namn.13 Ty du, Herre, välsignar den RÄTTFÄRDIGE, du omger honom med nåd som med en sköld.

Psalm 36:I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. Han förringar inför sig själv att man skall upptäcka och hata hans brott.4 Hans muns ord är ondska och svek, han vill inte göra det som är förståndigt och gott. Ondska tänker han ut på sin bädd, han går den väg som inte är god,  han skyr inte något ont.

Det är inte så att dessa onda människor aldrig hade någon chans att inte komma till Gud och förstå honom, för förstånd är alltid tillgänglig för alla som vill söka sanningen. Paulus själv, som yttrade orden i Rom 3:10-11, var också rättfärdig och är vi inte rättfärdiga kommer vi inte in i Guds rike.

Människor i Bibeln var rättfärdiga genom att visa sin tro med gärningar

1 Mosebok 6:9 Detta är berättelsen om Noas släkt. Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte; i umgängelse med Gud vandrade Noa.

Hebr 11:7. Genom tron BYGGDE Noa i gudsfruktan en ark till räddning för sitt hus, sedan han hade fått en gudomlig varning om de ting som ännu inte var synliga, och genom den dömde han världen och blev arvinge till den rättfärdighet, som är av tron.

Jakob 2:21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret?

Hebr. 11: 8. Genom tron var Abraham LYDIG då han blev kallad, och drog ut till det land som han skulle få till arvedel, och han drog ut trots att han inte visste vart han skulle komma.

Matt 1:19. Men eftersom Josef var en rättfärdig man och inte ville utsätta henne för vanära, tänkte han i hemlighet överge henne.

Luk 2:25. Och se, i Jerusalem var en man vid namn Simeon och den mannen var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den Helige Ande var över honom.

Matt 23:35 Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret.

2 Pet 2:Men han frälste den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas utsvävande liv8Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. 

1 Thess 2:10. Ni är vittnen, och även Gud, hur heligt, hur rättfärdigt och ostraffligt vi uppträdde bland er som tror. (vi=Paulus, Silas och Timotheus)

Job 1: 1 I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.

Människor som inte har tro kan ändå göra gott  

Varje gång som någon beslutar sig för att inte mörda, stjäla eller synda på annat sätt borde ju ha gjort ett gott beslut inför Herren? De kan även välja att göra goda handlingar, såsom att ge uppmuntrande ord till en annan människa eller t o m ta lån för att hjälpa människor i nöd. Det finns ateister som agerat helt osjälviskt i många situationer och även gett sina liv för andra människor. Det betyder förstås inte att de är frälsta, men de kan absolut välja att göra gott. Den förlorade sonen var andligt död, men han tog ändå ett gott moraliskt beslut och omvände sig från sina synder och vände åter till sin Fader.

Mattheus 7:11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Apg 28:1 Sedan vi hade blivit räddade, fick vi veta att ön hette Melite.De infödda visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla, eftersom det började regna och var kallt.

1 Kor. 14:24 Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla.25 Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: “Gud är verkligen i er!”

Jakobsbrevet 4:17 Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar.

Rom 2:14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 

Läs gärna fler artiklar om rättfärdighet såsom denna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s