Uppryckandet kan inte ske före den stora vedermödan

Läran om att de kristna ska uppryckas innan den stora Vedermödan är en ganska modern lära, och de få gånger som Bibeln (SFB) har med ordet “uppryck—” vilket är 5 gånger (9 gånger i 1917 års Bibel), så handlar det inte om något uppryckande av kristna från jorden. Förutom vad som inträffade Paulus, men han kom ju tillbaka till jorden igen så det räknas inte som en sista tidens Uppryckande.

Läran om Uppryckandet lärdes inte ut av någon bland de äldre kyrkofäderna, och man kan säga att den först introducerades på 1800-talet. Först lite trevande via ett par katolska jesuitpräster och sedan med dunder och brak genom Edward Irving (skotte) som läste materialet från en av dessa jesuitpräster, översatte materialet till engelska och spred läran vidare med ännu fler finesser och tillägg. Han lärde ut läran till alla som ville höra och sedan populariserades läran ytterligare med hjälp av John Nelson Darby som lärde sig av Irvings adepter. Darby skrev en mängd material i ämnet och från honom kommer också läran ”Dispensationalism” som handlar om en systematisering av läran. I mitten av 1800-talet hade läran fått fotfäste även i USA där Cyrus Ingeson (CI) Scofield var den som förde facklan vidare på den amerikanska kontinenten. Detta är samma Scofield som gjort sig känd genom referensbibeln med samma namn.

Bibeln lär dock inte att de kristna kommer att ryckas upp innan Vedermödan. Vi kan läsa ganska mycket om Antikrist och den sista tiden i både Johannes Uppenbarelsebok och i Daniels bok, men det står även detaljerad information i 2 Thess 2, i Johannesbreven och på andra ställen i NT och texterna visar att de kristna INTE kommer att uppryckas innan Vedermödan och inte heller i hemlighet. För de människor som inte är förberedda på den sista tiden så kommer dock Vedermödan, och allt som hör till den, som en överrraskning.

 2 Tess. 2:1 Men vi ber er, bröder, angående vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och vårt församlande till honom, 2. att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller något brev, så som det vore sänt från oss, som om Kristi dag stod för dörren.3. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty han kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, förtappelsens son, blivit uppenbarad, 4. som är en motståndare och upphäver sig över allt, som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel så som Gud och ger sig ut för att vara Gud. 5. Minns ni inte att jag sade er detta, då jag ännu var hos er? 6. Och ni vet vad det (he KJV) är som fortfarande HINDRAR så att han först kan bli uppenbarad i sin egen tid. 7. Ty redan verkar laglösheten i hemlighet, men endast till dess att han som nu HINDRAR har kommit ur vägen. 8. Sedan skall den laglöse bli uppenbarad, och honom skall Herren döda med sin muns anda och tillintetgöra vid sin synliga tillkommelse. 9. Hans ankomst är ett verk av Satan, med all kraft och tecken och under av lögn 10. och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som blir förtappade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.

1 John 2:18. Kära barn, nu är den sista tiden. Och så som ni har hört att Antikrist skall komma, så har också redan många antikrister trätt fram och därav vet vi att det är den sista tiden.

 1 John 4:2. Av detta känner ni igen Guds Ande: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är av Gud. 3. Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, är inte från Gud. Det är Antikrists ande, om vilken ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Vi förstår när vi läser detta att:

1) Jesus återkomst och församlandet inträffar samtidigt (vers 1).

2) Jesus återkomst inträffar inte förrän (vers 3-4):

a) Det stora avfallet inträffar (vi kan vara mitt i detta just nu)

b) Antikrist är uppenbarad

c) Den stora styggelsen inträffar (Antikrist upphäver sig över allt som kallas Gud, sätter sig i Guds tempel och ger sig ut för att vara Gud) Se Daniel 9-12 och Matteus 24 för mer info.

3) När Jesus kommer så förgör han Antikrist genom sin andedräkt, vilket betyder att han inte återkommer i hemlighet eller före Antikrist är uppenbarad (vers 8).

4) Antikrist kommer att visa stora under och tecken! (vers 9)

Det står inte någonting om att det är församlingen/kyrkan som är “han” som hindrar. Församlingen är inte den som behöver lida av Guds vrede utan de ogudaktiga, och Gud kan förstås beskydda oss från hans vrede utan att först behöva ta oss ut ur världen. De heliga ska i den sista tiden utstå världens vrede och Antikrists ondska. Det är osäkert vem det är som hindrar, men en spekulation är att det skulle kunna vara en ängel utsänd av Gud. (Läs exempelvis Daniel 10:13 om änglars makt – både onda och goda.) När Jesus kommer tillbaka så kommer ALLA att se det och, då kommer Antikrist och alla de som tagit hans märke att förgöras. De heliga varnas för att ta detta märke så de kommer alltså att finnas på jorden när de måste göra detta avgörande. Ordet “det” i vers 6 (he, KJV) finns inte i originaltexten men de grekiska orden för “hindrar” är i maskulin form. Kyrkan/församlingen skulle vara skrivet som “hon” och inte i maskulin form.

Upp 7:9. Sedan såg jag en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag* och stammar och länder och språk, stå inför tronen och inför Lammet, klädda i vita fotsida kläder och med palmer i sina händer. —13. En av de äldste tog till orda och sade till mig: Vilka är dessa som är klädda i de vita fotsida kläderna? Och varifrån har de kommit? 14. Jag svarade honom: Herre, du vet det. Och han sade till mig: DESSA ÄR DE SOM KOMMER UR DEN STORA BEDRÖVELSEN, och som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Upp 20:4. Och jag såg troner och de satt på dem, och åt dem blev givet att hålla dom. Och jag såg deras själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och för Guds ords skull, och DE SOM INTE TILLBETT VILDDJURET eller dess bild och inte hade tagit märket på sin panna eller sin hand. Och de levde och regerade med Kristus i tusen år.

Upp: 13:7. Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att vinna seger över dem. Och åt det gavs makt över alla stammar och språk och folkslag. 8. och alla som bor på jorden skall tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat.från världens grundläggning. –10. Den som för till fångenskap, skall gå i fångenskap. Den som dödar med svärd, måste dödas med svärd. Här är de HELIGAS tålamod och tro.

De heliga är “församlingen” och Antikrist kommer att kriga mot den, så alltså kommer de att finnas kvar under den tiden. Det kommer inte heller att finnas flera olika sorts “brudar” till Jesus, och vid olika tidpunkter, utan bara en brud och en församling.

Matt 24:21. Ty då skall det bli en stor vedermöda, sådan som inte har varit från världens begynnelse intill nu, och inte heller någonsin mer skall bli.

1 Kor 15:51. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla avsomna, men vi skallalla bli förvandlade, 52. i ett nu, i ett ögonblick, VID DEN SISTA BASUNEN. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå oförgängliga och vi skall bli förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet och detta dödliga måste ikläda sig odödlighet.

Här kan vi alltså se att alla kommer inte avsomna (dö), vi ska alla bli förvandlade i ett och samma ögonblick, vid den sista basunens ljud, de döda skall uppstå, och vi ska alla bli förvandlade. Om uppryckandet sker i början av Vedermödan så borde vi inte höra något om några basuner efter att Vedermödan börjat, men det gör vi. När detta plötsligt händer så kan det komma väldigt abrupt och plötsligt för de som inte är Guds barn, men Jesus återkomst kommer inte att vara i hemlighet och vi kan redan nu se tecken.

Matt 24:29. Men strax EFTER den tidens vedermöda skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken, och stjärnorna skall falla från himlen, och himlarnas krafter skall bäva. 30. Och då skall Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar skall då jämra sig. Och de skall få se Människosonen komma på himlens skyar med stor kraft och härlighet. 

34 thoughts on “Uppryckandet kan inte ske före den stora vedermödan

 1. Hej!
  Tror du att vedermödan kan ha startat och att vi befinner oss något eller några år in i den perioden?

  Like

  • Födslovåndorna som Jesus talar om har ju inletts. Men Vedermödan med antikrists tidsperiod har knappast inletts än. Den synes ju ska börja med att antikrist ska upprätta ett slags förbund med Judarna.

   Han kommer ju att framträda som en slags Messias. Men en falsk sådan. En istället för Kristus, en falsk världsfrälsare som synes ordna frid och fred i ett slags plagiat av Fridsriket/Tusenårsriket.

   Men efter halva Vedermödans tid som då inte alls verkar vara en vedermöda, så vänder allt när han “sätter sig i Templet och föreger sig vara Gud”.

   Då startar den största förföljelsen av Det Judiska folket som aldrig tidigare. Även de Kristna kommer att förföljas och vi är då framme vid vad Jesus hänvisar till i Matt. 24:

   ”När ni ser ’förödelsens styggelse ’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – då måste de som är i Judeen fly … för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma.”

   Se även vad Uppenbarelseboken visar på:

   Se även

   Like

 2. Pingback: Uppryckandet kan inte ske före den stora vedermödan | HaFos funderingar

 3. Hej Annika!

  Det finns några problematiska saker med läran om den stora vedermödan, då man utgår från bla Matt 24 och Luk 19.

  Problemet med att hänvisa till det Jesus sa om denna vedermöda, är att den redan skett och att styggelsen var hedna armeer som förstörde Jerusalem och templet.
  Styggelsen som skulle sätta sig i Guds tempel och utropa sig som gud är också missvisande då grundtextordet för tempel här, inte är ett människobygge, utan Guds folk som tempel.

  Problemet med dessa felaktiga förståelser blir att vi väntar på en vedermöda som redan varit och att antikrist skall sätta sig i templet i Jerusalem, vilket innebär att man väntar på att templet skall återuppbyggas i våra dagar.

  Bb

  Like

  • Hej Björn!

   Ja du tänker nog på den berömda läran att vedermödan skulle ha skett 70 e. Kr (såsom i preterismen) vilket tyvärr också leder till att antikrist och vilddjurets märke också är saker som ligger i historien. I stället så ligger det i framtiden.

   MVH

   Like

   • Nja kanske inte riktigt så.
    Jag tror att den stora vedermödan har varit, antikrist kommer och troligen märket också.

    Jag tror inte Jesus menade att den vedermöda han förutsade i ex Matt 24 är detsamma som vredesskålarna, sigillen osv i uppenbarelseboken.

    Problemet som jag ser är när man utgår från vedermödan i Matt 24 och flyttar fram den till vår framtid, så blir det både historistiskt och teologist fel, vedermödan i matt 24 har ju skett. Att det sen blir en form av vedermöda enligt uppenbarelseboken i framtiden är ju inte otänkbart.

    Sen är ju frågan om Uppenbarelseboken endast handlar om vår framtid, eller om vissa profetior redan skett bakåt i tiden, jag tror att det kan vara så.

    Bb

    Like

   • Hej Björn

    Aha, jag tror jag missförstod dig tidigare. Bäst är förmodligen att inte stirra sig blind på bara en eller ett par verser, utan se på flera. Jag håller med dig om att saker och ting i Upp. förmodligen redan slagit in. Ämnet är intressant och bra att få höra olika infallsvinklar. Lyckligtvis är det heller inget ämne som behöver splittra kristna, eftersom flera alternativ kan vara värda att studera.

    MVH

    Like

 4. “De heliga varnas för att inte ta detta märke” – språkligt fel – stryk “inte”, borde stå “varnas för att ta detta märke”. Som du skrivit det så varnas de kristna för att INTE ta märket vilket är precis tvärtom om mot vad Bibeln säger.

  Like

  • 29Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. 30Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. 31Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

   32Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära. 33Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren. 34Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker. 35Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

   36Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena. 37Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. 38Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; 39och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort — så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. 40Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar. 41Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.

   42Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer. 43Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus. 44Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.

   45 Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid — 46 salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så. 47 Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt hjärta: ‘Min herre kommer icke så snart’, 49 och han begynner slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som äro druckna, 50 då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar det, och i en stund då han icke tänker sig det, 51 och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan.»
   MATT 24:29-51
   Det är huvudsakligen två tolkningar om uppryckandet och Jesus Kristus tillkommelse som också orsakar ibland strider. Och vilka konsekvenser utgår om man tror på någon av dessa tolkningar? Dessa tolkningar är inte primära som JESUS KORSFÄSTELSE OCH UPPSTÅNDELSE OCH MISSIONS BEFALLNINGEN ATT GÅ MED EVANGELIET ÖVER HELA VÄRLDEN. FIENDEN VILL ALLTID SPLITTRA OCH DRA BORT FOKUSET FRÅN DET VIKTIGASTE OCH FÅ OSS ATT STRIDA OCH SPLITTRAS. MITT OCH DITT LIV KAN TA SLUT I DAG OCH DÅ ÄR FRÅGAN ÄR VI REDO IDAG ATT STÅ INFÖR KRISTI DOMSTOLEN? HAR VI UTFÖRT KRISTI BEFALLNING ATT GÅ MED EVANGELIET TILL ALLA FOLK? NÄR VEDERMÖDAN KOMMER SÅ KOMMER MAN ATT MÖTA DEN ELLER INTE. OM MAN MÖTER DEN ÄR BÄST ATT VARA REDO ATT BEVARA SIN TRO OCH HÅLLA UT I LIDANDEN, OM MAN INTE UPPLEVER DEN ÄR BÄST ATT VARA REDO FÖR HIMMELEN! ALLTSÅ VAR REDO VAD SOM ÄN HÄNDER!
   GUDS VÄLSIGNELSE.
   VERA

   Like

 5. Frid I Herren!
  Tack Bjorkbloggen för din fromma men ödmjuk attityd. Jag själv tror att det är en tids fråga om och när det blir dags för uppryckandet! Vi måste hålla oss vakna därför, vara på vår vakt, medan vi ändå undersöker allt och prova på hur och varifrån vinden blåser. Den falska läran kommer att vara mer och mer inbakat inom Sanningen, det blir svårt att tyda klart vad som är vad? Men tack och lov med hjälp av den Helige Andens närvaro och ljus kommer mörkrets makter och lögner att bli upptäckta alla gånger, hela tiden, i varje sak och ändamål. Vi har redan kommit långt in i tiden. Som sagt, den onde som ska vara huvudet (det finns många antikrister men bara en som är huvudet) är redan här fast har inte fått lov av vår Herre att uppenbara sig än. Under tiden följer han upp sina planer för att komma dit han så gärna vill. Därför är alla huvud makter på jorden i hans händer, de förbereder hans väg. Skapa kaos där det behövs, komma i nöd där det gagnar hans syfte, skapa oro för att kunna resa sig och rädda situationen som en freds herre. Han ska lura världens befolkning på alla planer. Genom att vara en bäste vän, räddare, makthavare, göra tom samma under och tecken som Jesus den Sanne gjorde när Han var här. I första hand vill han komma åt sanna kristna och gudfruktiga judar genom förvirring och manipulation och bevisar att han minsann är den sanne själv. Beträffande politiken har han redan allt under kontroll, de eliterna jobbar ju för decennier för honom. Ekonomin är redan dömd för att kraschas så han kan införa odjurets märket. Kungariket i England förberedder hans vilja och planer tillsammans med jesuiterna och Vatikanen. Vatikanen redan flera år tillbaka har nära kontakt med odjur andarna både genom ufo forskning och i själva Vatikanen. Han har sina gamla varelse som klär ut sig att vara normala folk poserar som eliter här och där i olika nationer för hans vilja och syfte. Han har ögonen med sig överallt och genom hans agenter. Några är säkert från änglafallet som går omkring här och bemästra en och annat , i det dolda som i det offentliga. Några har tagit sig positioner som förespråkare, doktorer, professorer på universiteter världen runt, inom andlighet såsom inom vården, industriell, ekonomin, politik, vetenskap, försvaret, mm. Som gör att den onde har redan kontroll över bra mycket. Mycket som förändrats i samhället världen runt har med hans syftet att göra, hans krav, hans drömmar. Han täcker alla planer för att forma en världsordning som gagnar honom. Precis som Nimrod ville, som Alexandra den Store önskade, som Hitler själv försökte och andra. Hans babel vision kommer att lyckas denna gång eftersom Herren själv tillåter det hända.
  Jag hoppas inte har skrivit för mycket här. Så klart vill jag säga mycket mer om flera olika saker som säkert gagna vår tro (enbart) för Herren sak.
  Herrens välsignelse i Kristus!/
  Angel

  Like

  • Hej där Angel

   Tack för ditt inlägg.

   Du har så rätt att vi måste vara beredda på den sista tiden och slutet för den här världen. Jag tycker det finns många tecken just nu för en ny världsordning och för en slags moralisk laglöshet.Är vi förankrade i Jesus Kristus så kan vi vara helt trygga, men vi måste ändå vara vakna och be. För oss och andra.

   <<I första hand vill han komma åt sanna kristna och gudfruktiga judar genom förvirring och manipulation

   Så sant!

   Gud välsigne dig

   Like

 6. I finanskraschen 2008 (många ser den som en controlled demolition!) finns det två parallella ekonomiska system: Det officiella (börsen/valutor/budgetar/statsunderskott etc) och det spekulativa (shadow banking system).

  Så länge politiker betalar spekulanterna (derivatindustrin/hedge funds/Wall Street) och tar av budgetar för att betala tillbaka sina egentliga herrar (storbankerna som puffat upp Euron/EU/USA:s bostadsmarknad och millitärindusti etc) kommer skeppet att kantra.

  Det finns ca 7 ggr mer försäkringsprodukter/derivat och spekulation än reela värden (pengar).
  Man kan se det som ett hål under varje bankkontor i metropolerna. Derivatsektorn är ca 350 tusen miljarder egentligen värdelösa papper som väntar på sin ägare!! Varför klippte man inte de och rensade ut? Den här typen av papper var förbjudna framtill 90-talet!

  Bankerna kommer aldrig att ge sig. De har fått sin vilja fram de senaste 5 åren, och hotat med både det ena och det andra för att få tillbaka 1000-tals miljarder på två kontienter.

  Ny fattigdom och sunkighet är vår här i väst – gubbarna i privatflygplanen behöver inte invänta några köer på flygplatserna.

  Obama och Romney fick en del av kompisarna. Så är de presidentkantidater med ungefär samma politik!

  USA är redan en Leveraged buyout – MERGED – a financial (banana) republic.
  Stackars folk! Det gick fort.

  Like

  • Amen! Det är Wall Street och storbankerna som styr och tyvärr går de stora medierna i USA i Demokraternas ledband och säger sällan något kritiskt emot Obama. Medierna stödjer alltså på sätt och vis denna karusell eftersom allmänheten inte får höra allvaret. Ruskigt!

   Like

 7. Kommentar versen om Vilddjurets bild (Upp 20:4)

  …Ej TILLBETT VILDDJURET eller dess bild och inte hade tagit märket på sin panna eller sin hand.(Upp 20:4)

  Den här versen och liknande verser i Uppenb boken fick en klar betydelse när jag under några veckor bläddrade runt i astrologiska/astronomiska sites på nätet. Det förekommer ju varningar för vidskeplighet i flera av Bibelns böcker, men jag kopplade inte ihop ämnena. Det är ju inget som kristna är/ska vara intresserade av!

  När man lägger förställningar i den Babyloniska och Egyptiska mytologin (delar av den kan ses i Frimureriet, och Katolska kyrkan mfl) och jämför med vad verser som denna ovan säger, dyker ganska klara relationer upp:

  1 Gudinnorna och gudarna har djursymboler (lejonet, kräftan, tjuren, ormen, jungfrun osv)Astrologiska djurkretsen förekommer i Upp bokens bildspråk
  2 Det har horn på huvudet (Ishtar, den sumeriska mån/kärleksgudinnan som Israels folk offrade åt på höga platser, har två horn på huvudet och ser mkt attraktiv ut på bild (British Museum) – two horns, två huvuden (Upp kap 13)
  3 Man hade gud/djurhuvuden på fingertopparna när man spådde människor – 10 heads, tio huvuden (Upp kap 13)
  4 Babylon och Babyloniska religionen figurerar med ord om “vilddjurets bild,” tio kungar/gudar, två horn, “ingen kan köpa och sälja utan att ha märket” (dvs gudens/kejsarens bild på mynt tex)- styras av Mammon osv

  Vad betyder det att inte ta vildjurets bild?

  Vilddjuret i Uppenbarelseboken är ett jätteimperium styrt av icke Bibliska föreställningar och absolut makt (global omfattning). Vidskeplighet och människoambitioner paras med varandra. Om man lägger allt som är inte av Gud på hög, får man vilddjurets system, kanske man kan säga! Vilddjurets bild var på baksidan av mynt, med kejsarens bild på framsidan. Kejsaren måste dyrkas som guden på baksidan. Annars döden.

  Att ej tillbe vilddjuret med tio/tolv huvuden eller ta märket på sin panna eller sin hand = EJ OCKULTISM.

  Vad ska kristna hålla sig borta från om vilddurets bild ej ska präntas på våra pannor?

  Vi ska ej vara influerade av (grundade i) vidskeplighet och vidskepliga ritualer, framgångsteologi (dvs BAAL!), världens ekonomiska system (som bygger på trolleri med ränta och byråkratiska lösningar, dvs MAMMON), ej dyrka mänskliga “stjärnor,” (obs astrologisk bibetydelse i ordet “stjärna!”) ej gå till teckentydare, höra på obibliska drömmare, självkänsla-coacher, festivaler och ritualer med obiblisk anknytning osv. Att inte ta vildjurets märke betyder i det här sammanhanget att man i överförd bemärkelse inte låter sig influeras av världen och dess tankesystem, utan har all sin förtröstan på Gud och på korset, vår väg tillbaka, vår upprättelse i KRISTI BILD (ej vildjurets bild).

  Människan:
  1 Skapad i Guds avbild (Genesis 1:27)
  2 Upprättad i KRISTI bild (frälsningen i Jesus och det nya livet i Honom)
  2b Ej upprättad i Vilddjurets bild – världsimperium och NEW AGE

  Ursäkta om jag skriver för långa kommentarer här!

  Like

  • Hej Janne
   Jag uppskattar dina inlägg och det verkar som du är påläst även i det här ämnet. Jag kände inte till många av de saker du listade. Jag kommer också att tänka på en eventuell kommande världsekonomi (som du också nämnde) och vad det kan innebära för oss. De flesta av världens ekonomier har ju rejäla problem just nu, och exakt hur stora bekymren är kan vara svårt att sia om. I USA är det ju väldigt mycket hysch-hysch och många invändningar vad gäller slösandet avskrivs snabbt med att frågeställaren är rasistisk eller anhängare av någon konspirationsteori gentemot Obama. Jag har den sista tiden läst en del böcker om USA:s ekonomi och Obamas alla lögner om sig själv och sin politik, samt lyssnat på youtubeklipp. Media är ju väldigt styrt av just politik i USA så man får inte veta hela sanningen genom att ty sig till de stora TV-kanalerna eller tidningarna. De aktar sig noga för att kritisera demokraterna för mycket, eller inte alls. (Min youtubekanal nämns längst ner på min Blogg.) Det finns mycket mer att läsa förstås 🙂

   GVD!

   Like

 8. När man går igenom vad Jesus säger om yttersta tiden Matt kap 24 framgår ju vad du påpekar här. Jesus kommer tillbaka efter vedermödan. Det är ju logiskt att Jesus berättar händelser i kronologisk ordning, precis som när man pratar på vanligt sätt!

  Det skulle inte finnas samma poäng för Jesus eller apostlarna att varna för avfall och mörker om/när nu Darby och Scofield har rätt i sina krumbukter 1800 år senare.

  Jag tror att det är viktigt att kolla upp källor, platser, personer, debatter, strömningar när man läser Bibeln, precis som när man läser andra böcker. Jesus interagerar med saker som hände och tankar som tänktes under hans livstid (tex när han talar med Fariseerna). När Dispensation-killarna ska förklara hur Bibeln styckas i sju delar; när de klipper och klistrar mellan verser och koncept från hela Bibeln för att förklara vad JESUS så tydligt säger i Matt 24, måste man ju få ifrågasätta uppryckningsbygget hos dispentionalisterna. (satan läser Bibeln på likande sätt i Lukas kap 4: blandar och snickrar verser för att fälla Jesus i öknen. Jesus svarar med verser på samma sida (i 5:e Mosebok, om jag minns rätt) Twisting scripture!

  Uppryckningen – pretrib-varianten

  Man kan inte enkelt avfärda uppryckningen (uppståndelsen) i sig eftersom det är en bibliskt tanke (Uppståndelsen av levande och döda; alternativt samlas alla kristna hos Jesus vid hans återkomst).

  Att kristna/de judekristna och det judiska folket måste separeras för att världshistorien ska komma till sitt slut (och har separat frälsningshistoria under NT), däremot, är ju en ganska underlig tanke. Evangeliet gavs till Israel först och främst.

  De judekristna är av Judisk börd. De hednakristna är inte det. Ska judekristna separeras från hednakristna och åka till himmelen eller stanna kvar vid uppryckandet pretrib? Och de judiska bröderna och systrarna efter köttet (och de otroende) stå ut med antikrist på jorden? Och några räddas separat av Jesus?

  Vem hotar antikrist egentligen?

  Frågan är om antikrist attackerar det judiska folket, eller egentligen är ett hot mot kristna (antikrist är ju avfallets kraft och psykologi)?

  Enligt pretrib rapture ska Antikrist alltså vara på jorden (när de kristna är i himmelen) och hota dem som inte tror på Jesus! Varför ska antikrist attackera dem som inte tror på Jesus? Det är ju totalt ologiskt! Satan hotar ju dem som löper risken/är på väg att “lämna honom” och bli TROENDE!

  Antikrist kom/kommer ur kristenheten säger Johannes i breven: “De/han var från oss men tillhörde inte oss.” Antikrist förnekar att Jesus Kristus har kommit i köttet (som människa). Det är ju en typisk antikristen ande.

  Hur kan då antikrist vara på jorden och hota och trakassera dem som inte tror på Jesus, medan de kristna åker/har åkt till himmelen för att komma tillbaka senare, när kusten är klar så att säga?

  Vi ska alltid vara med Jesus efter uppryckningen, säger Paulus i Thess brevet. Trösta er med dessa ord.

  Lyssna in vad Jesus säger – Han är vår Herre! Hans ord går före de dividerande teologernas.
  Vi ska vara beredda, som alla andra kristna i historien, att stå ut med förföljelse!

  Kulturell kontext

  Scofield och Darby kom fram PRECIS under de två ockulta strömningarna under 1800-talet:

  1 Tidigt 1800-tal: Jehovas vittnen, Mormoner, amerikansk sektbildning
  (Darby var i USA under den perioden)

  2 Sent 1800-tal/tidigt 1900-tal: TEOSOFIN växte fram i väst (öst-västlig filosofisk ockultism)
  (Scofield var ingen duvunge, tvärtom). De nya biblarna började produceras under den här perioden (Wescott/Hort Revised version) och Vatikanen samlade ihop sig igen under rådet Vatican 1 1870.

  3 Ryckas upp = levitera – flyga i luften under seans (det finns en ockult förlaga till vad vi kallar det hemliga eller plötsliga uppryckandet) Tyvärr!

  Jobbig fråga, det tar sådan tid att gräva sig igenom virrvarret!

  Like

  • Wow,
   Så roligt att läsa från en svensk som har greppat läget om det här med synd, omvändelse, eget ansvar, uppryckandet, etc 🙂 Det är mycket möjligt att vi skulle kunna hitta områden där vi tycker olika och det är ingen större fara så länge som det inte handlar om väsentligheter.

   Som du mycket riktigt påpekar som kommer Antikrist att vara på jorden när Jesus kommer tilbaka, och vi kan läsa hur kristna varnas för Antikrists lurendrejeri och t o m halshuggs för sin tro (enl. Upp.). Alltså kommer kristna att leva tillsammans med honom och det är ett tydligt riktmärke. Däremot kan jag gå med på att kristna upprycks innan “Guds vrede” drabbar jorden, vilket skulle kunna betyda mitt i den sista “veckan” och innan den allra värsta vedermödan. Dock EFTER att Antikrist kommit till jorden. Du kan läsa mer om den teorin på eternaltruth.us. (Du som behärskar engelska så väl.)

   GVD!

   Like

 9. Du blandar ihop UPPRYCKANDET med FÖRSAMLANDET –

  Joh.Upp. Kap.1.vers –

  10. Jag kom i andehänryckning på Herrens dag och fick då bakom mig
  höra en stark röst, lik ljudet av en basun,

  http://www.dividingword.net/Swedish/Uppryckandet/index.htm

  – Dessutom blandar di ihop vad som är skrivet till KRISTI LOKALFÖRSAMLING –
  och vad som är skrivet till och om
  ISRAEL.

  Antikrist och Antikristerna gäller Kristi Lokalförsamling i och för sig,
  inte Israel.

  Arne Strand.

  Like

  • Hej Arne
   Jag kan inte se att det är indelat mellan Israel och lokalförsamling, och jag kan inte se hur det ändrar på det jag skrev. Kan du se att det kommer att finnas kristna kvar på jorden medan Antikrist är här? Dessa kristna måste också stå starka och vägra att ta vildjurets märke. Om de vägrar blir de halshuggna och de blir martyrer. Därför kan inte Jesu återkomst ske innan dess. Först måste Antikrist visa sig.

   Like

   • Herre gud människa är du då helt blind ?

    Jag kan inte se att det är indelat mellan Israel och lokalförsamling

    Kommentar –

    Det står skrivet till Lokalförsamlingen –
    1a Joh.brev kap.2.

    18. Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en
    antikrist skall komma, och redan hava många antikrister
    uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.
    19. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de
    hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle
    bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

    Det hade alltså uppstått Antikrister i Lokalförsamlingen i den “yttersta tiden”.
    Profetisk tid är alltså inte samma sak som profan tid.

    Vidare –

    “Först måste avfallet hava skett och Laglöshetens människa hava framträtt,
    redan är ju Laglöshetens hemlighet verksam “.

    Avfallet är dessa Antikrister som uppstått ovan,
    som kallat en annan Antikrist till ledare(En Pastor).
    Dessa levde i Laglöshetens Hemlighet,
    en falsk Kristendom enligt Matt 7:21-23 –
    ” inte kommer var och en in i Himmlarnas Rike som säger till mig Herre Herre,
    utom dem som gör min faders vilja som är i Himmlarna”.

    Det är alltså att inte göra “Faderns Vilja” som är denna “Laglöshet och Antikristendom”,
    de fattade beslut efter “Köttet”,
    “Den själiska Människans vishet som tillhör de onda andarna “.

    Dessa Laglöshetens Människor i Matt ovan var,
    Andedöpta med – Profetians – Kraftgärningarnas och Trons speciella Nåde-Gåvor,
    men de gjorde ändå inte Faderns vilja och Jesus sade därför – ” Jag har aldrig känt eder – gå bort ifrån mig ni Laglösa män”.

    Jesus hade ingen gemenskap med dem fastän de var i Herren Jesu Kristi Tjänst.

    “Den Laglöse” – ” Antikrist” ovan,
    tar sitt säte i Guds Tempel enligt detta skriftens ord,
    ” Guds Tempel är Heligt och det Templet är ni “.
    Lokalförsamlingen är Guds Tempel.

    ÄR NI MED SÅ LÅNGT ?
    OM – ? – så ser ni att detta inte har med Israel att göra !.

    Arne Strand.

    Like

   • Det här blir förmodligen min sista kommentar eftersom det känns som du hädar Gud med att säga “Herre gud människa är du då helt blind ?” Det låter hellerinte särskilt ödmjukt.

    Jag tror också att antikrist ande redan finns ibland oss, och alltså även under Johannes tid. Avfallet kan inte vara dessa antikrister eftersom Johannes varnar om avfallet i framtiden. Det finns även en person som är Antikrist. Vi kan läsa att han verkligen kommer att sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Vi kan även läsa detaljer om avfallet vilka ännu inte har skett. Avfallet är förknippat med att förtappelsens son ska ha kommit, vilket han uppenbarligen inte har. Läs igen vad jag skrev i mitt första inlägg. Studera vad som måste ha skett innan Jesus kommer tillbaka. Vi är ännu inte där.

    Like

 10. DU – DU HAR INGEN ANING OM VAD UPPRYCKANDET ÄR FÖR NÅGOT !!!.

  PAULUS SKRIVER OM SITT UPPRYCKANDE TILL TREDJE HIMMLEN/PARADISET – DETTA HADE INGENTING MED DIN UTLÄGGNING OVAN ATT GÖRA.

  I KORTHET.

  Arne Strand.

  Like

  • Hej Arne
   Det är bättre om du skriver med gemena bokstäver så att ingen tror att du skriker.
   Paulus berättar om vad som ska ske strax innan Jesu återkomst, och min poäng är att visa att kristna kommer att finnas kvar på jorden när Antikrist kommer att finnas här. Du kan läsa hela artikeln som finns på min hemsida – http://www.dividingword.net och klicka på “Swedish” högst upp. Den finns också på min blogg.
   GVD

   Like

   • Precis ! – Silar Mygg och Sväljer Kameler.
    Jag upprepar –

    DU – DU HAR INGEN ANING OM VAD UPPRYCKANDET ÄR FÖR NÅGOT !!!.

    PAULUS SKRIVER OM SITT UPPRYCKANDE TILL TREDJE HIMMLEN/PARADISET – DETTA HADE INGENTING MED DIN UTLÄGGNING OVAN ATT GÖRA.

    I KORTHET.

    Arne Strand.

    Like

   • Återigen, min poäng är att visa att kristna kommer att finnas här under tiden när Antikrist kommer att finnas på jorden, och innan Jesus kommer tillbaka. Jag tycker att jag visat det med mina bibelverser. Om du upplever att jag har fel får du gärna visa var.
    GVD

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s