Uppryckandet kan inte ske före den stora vedermödan

Läran om att de kristna ska uppryckas innan den stora Vedermödan är en ganska modern lära, och de få gånger som Bibeln (SFB) har med ordet “uppryck—” vilket är 5 gånger (9 gånger i 1917 års Bibel), så handlar det inte om något uppryckande av kristna från jorden. Förutom vad som inträffade Paulus, men han kom ju tillbaka till jorden igen så det räknas inte som en sista tidens Uppryckande.

Läran om Uppryckandet lärdes inte ut av någon bland de äldre kyrkofäderna, och man kan säga att den först introducerades på 1800-talet. Först lite trevande via ett par katolska jesuitpräster och sedan med dunder och brak genom Edward Irving (skotte) som läste materialet från en av dessa jesuitpräster, översatte materialet till engelska och spred läran vidare med ännu fler finesser och tillägg. Han lärde ut läran till alla som ville höra och sedan populariserades läran ytterligare med hjälp av John Nelson Darby som lärde sig av Irvings adepter. Darby skrev en mängd material i ämnet och från honom kommer också läran ”Dispensationalism” som handlar om en systematisering av läran. I mitten av 1800-talet hade läran fått fotfäste även i USA där Cyrus Ingeson (CI) Scofield var den som förde facklan vidare på den amerikanska kontinenten. Detta är samma Scofield som gjort sig känd genom referensbibeln med samma namn.

Bibeln lär dock inte att de kristna kommer att ryckas upp innan Vedermödan. Vi kan läsa ganska mycket om Antikrist och den sista tiden i både Johannes Uppenbarelsebok och i Daniels bok, men det står även detaljerad information i 2 Thess 2, i Johannesbreven och på andra ställen i NT och texterna visar att de kristna INTE kommer att uppryckas innan Vedermödan och inte heller i hemlighet. För de människor som inte är förberedda på den sista tiden så kommer dock Vedermödan, och allt som hör till den, som en överrraskning.

 2 Tess. 2:1 Men vi ber er, bröder, angående vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och vårt församlande till honom, 2. att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller något brev, så som det vore sänt från oss, som om Kristi dag stod för dörren.3. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty han kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, förtappelsens son, blivit uppenbarad, 4. som är en motståndare och upphäver sig över allt, som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel så som Gud och ger sig ut för att vara Gud. 5. Minns ni inte att jag sade er detta, då jag ännu var hos er? 6. Och ni vet vad det (he KJV) är som fortfarande HINDRAR så att han först kan bli uppenbarad i sin egen tid. 7. Ty redan verkar laglösheten i hemlighet, men endast till dess att han som nu HINDRAR har kommit ur vägen. 8. Sedan skall den laglöse bli uppenbarad, och honom skall Herren döda med sin muns anda och tillintetgöra vid sin synliga tillkommelse. 9. Hans ankomst är ett verk av Satan, med all kraft och tecken och under av lögn 10. och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som blir förtappade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.

1 John 2:18. Kära barn, nu är den sista tiden. Och så som ni har hört att Antikrist skall komma, så har också redan många antikrister trätt fram och därav vet vi att det är den sista tiden.

 1 John 4:2. Av detta känner ni igen Guds Ande: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är av Gud. 3. Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, är inte från Gud. Det är Antikrists ande, om vilken ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

Vi förstår när vi läser detta att:

1) Jesus återkomst och församlandet inträffar samtidigt (vers 1).

2) Jesus återkomst inträffar inte förrän (vers 3-4):

a) Det stora avfallet inträffar (vi kan vara mitt i detta just nu)

b) Antikrist är uppenbarad

c) Den stora styggelsen inträffar (Antikrist upphäver sig över allt som kallas Gud, sätter sig i Guds tempel och ger sig ut för att vara Gud) Se Daniel 9-12 och Matteus 24 för mer info.

3) När Jesus kommer så förgör han Antikrist genom sin andedräkt, vilket betyder att han inte återkommer i hemlighet eller före Antikrist är uppenbarad (vers 8).

4) Antikrist kommer att visa stora under och tecken! (vers 9)

Det står inte någonting om att det är församlingen/kyrkan som är “han” som hindrar. Församlingen är inte den som behöver lida av Guds vrede utan de ogudaktiga, och Gud kan förstås beskydda oss från hans vrede utan att först behöva ta oss ut ur världen. De heliga ska i den sista tiden utstå världens vrede och Antikrists ondska. Det är osäkert vem det är som hindrar, men en spekulation är att det skulle kunna vara en ängel utsänd av Gud. (Läs exempelvis Daniel 10:13 om änglars makt – både onda och goda.) När Jesus kommer tillbaka så kommer ALLA att se det och, då kommer Antikrist och alla de som tagit hans märke att förgöras. De heliga varnas för att ta detta märke så de kommer alltså att finnas på jorden när de måste göra detta avgörande. Ordet “det” i vers 6 (he, KJV) finns inte i originaltexten men de grekiska orden för “hindrar” är i maskulin form. Kyrkan/församlingen skulle vara skrivet som “hon” och inte i maskulin form.

Upp 7:9. Sedan såg jag en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag* och stammar och länder och språk, stå inför tronen och inför Lammet, klädda i vita fotsida kläder och med palmer i sina händer. —13. En av de äldste tog till orda och sade till mig: Vilka är dessa som är klädda i de vita fotsida kläderna? Och varifrån har de kommit? 14. Jag svarade honom: Herre, du vet det. Och han sade till mig: DESSA ÄR DE SOM KOMMER UR DEN STORA BEDRÖVELSEN, och som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Upp 20:4. Och jag såg troner och de satt på dem, och åt dem blev givet att hålla dom. Och jag såg deras själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och för Guds ords skull, och DE SOM INTE TILLBETT VILDDJURET eller dess bild och inte hade tagit märket på sin panna eller sin hand. Och de levde och regerade med Kristus i tusen år.

Upp: 13:7. Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att vinna seger över dem. Och åt det gavs makt över alla stammar och språk och folkslag. 8. och alla som bor på jorden skall tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat.från världens grundläggning. –10. Den som för till fångenskap, skall gå i fångenskap. Den som dödar med svärd, måste dödas med svärd. Här är de HELIGAS tålamod och tro.

De heliga är “församlingen” och Antikrist kommer att kriga mot den, så alltså kommer de att finnas kvar under den tiden. Det kommer inte heller att finnas flera olika sorts “brudar” till Jesus, och vid olika tidpunkter, utan bara en brud och en församling.

Matt 24:21. Ty då skall det bli en stor vedermöda, sådan som inte har varit från världens begynnelse intill nu, och inte heller någonsin mer skall bli.

1 Kor 15:51. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla avsomna, men vi skallalla bli förvandlade, 52. i ett nu, i ett ögonblick, VID DEN SISTA BASUNEN. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå oförgängliga och vi skall bli förvandlade. Ty detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet och detta dödliga måste ikläda sig odödlighet.

Här kan vi alltså se att alla kommer inte avsomna (dö), vi ska alla bli förvandlade i ett och samma ögonblick, vid den sista basunens ljud, de döda skall uppstå, och vi ska alla bli förvandlade. Om uppryckandet sker i början av Vedermödan så borde vi inte höra något om några basuner efter att Vedermödan börjat, men det gör vi. När detta plötsligt händer så kan det komma väldigt abrupt och plötsligt för de som inte är Guds barn, men Jesus återkomst kommer inte att vara i hemlighet och vi kan redan nu se tecken.

Matt 24:29. Men strax EFTER den tidens vedermöda skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken, och stjärnorna skall falla från himlen, och himlarnas krafter skall bäva. 30. Och då skall Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar skall då jämra sig. Och de skall få se Människosonen komma på himlens skyar med stor kraft och härlighet. 

80 thoughts on “Uppryckandet kan inte ske före den stora vedermödan

 1. Hej!
  Tror du att vedermödan kan ha startat och att vi befinner oss något eller några år in i den perioden?

  Like

   • Artikeln är intressant! Påminner absolut om Uppenbarelseboken och tyvärr är man inte förberedd. Vem hade trott att “märket” skulle vara ett vaccin? Du känner säkert till Leeland Jones bibelundervisning?

    Länk borttagen

    Like

   • Hej Erik. Jag tror personligen inte märket är vaccin utan snarare ett slags personligt ID som FN, WHO, EU, Bilderbergarna, etc har satt som krav för att bekräfta anställning, få ut lön, kunna köpa/betala i fysiska och eletroniska affärer, etc. Ja, självfallet blir då detta ID spärrat om du inte har de rätta åsikterna (se på Kina) såsom acceptans av alla de vacciner som Big Brother säger att du ska ta. Så sent som i år har det fortfarande funnits företag som på eget bevåg kräver vaccinations-ID för arbetssökande.

    Känner inte till Leeland. Ska kolla upp honom om jag inte redan gjort det ….

    Like

   • Tack för ditt svar! Kina verkar vara modellen för Agenda 2030, det är svårt veta vad som egentligen händer där inne eftersom landet är slutet med begränsningar och censur som följd. Deras noll policy “viruset” med app system trafikljus gör det säkert svårt för många, vi har liten information om vad som försiggår. Ett möte är nu i maj där WHO och FN kommer besluta om ytterligare åtgärder för immunitetspass. Jag delar två kanaler som håller sig uppdaterade! Tack för en fin blogg!

    Länkar borttagna

    Like

   • Ja mer borde höras om det fascistiska systemet Agenda 2030 (och 21) som förstås presenteras som omtänksamt gulligull för jordens bästa. Mindre frihet, censur och ett totalitärt samhälle kan bara säljas till människor om det presenteras på ett slugt sätt, gärna tillsammans med lämpliga katastrofer och hot, för att sedan komma med “lösningen”. Det bästa man kan göra är att stänga av propaganda-tv:n och lyssna på alternativ media så länge som de tillåts vara kvar.

    Like

   • Hej Jag är rädd att någon tar illa upp om de inlägg som jag skrivit. Du får gärna radera mina inlägg och artiklar samt videon. Mvh Erik

    Like

   • Erik, jag tycker dina inlägg är alldeles lysande. Men om du verkligen önskar radera något (länkar?) så säg till. Tycker läsare borde tåla att människor har olika åsikter. Hoppas du vill ha kvar inläggen.

    Like

   • Inläggen får gärna vara kvar men videon från 15:e och länkarna från 16:e vore bra om du stryker! Mvh Erik

    Liked by 1 person

  • Födslovåndorna som Jesus talar om har ju inletts. Men Vedermödan med antikrists tidsperiod har knappast inletts än. Den synes ju ska börja med att antikrist ska upprätta ett slags förbund med Judarna.

   Han kommer ju att framträda som en slags Messias. Men en falsk sådan. En istället för Kristus, en falsk världsfrälsare som synes ordna frid och fred i ett slags plagiat av Fridsriket/Tusenårsriket.

   Men efter halva Vedermödans tid som då inte alls verkar vara en vedermöda, så vänder allt när han “sätter sig i Templet och föreger sig vara Gud”.

   Då startar den största förföljelsen av Det Judiska folket som aldrig tidigare. Även de Kristna kommer att förföljas och vi är då framme vid vad Jesus hänvisar till i Matt. 24:

   ”När ni ser ’förödelsens styggelse ’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – då måste de som är i Judeen fly … för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma.”

   Se även vad Uppenbarelseboken visar på:

   Se även

   Like

   • Vilddjurets märke signalerar framförallt samhörighet. Det är inte hur märket ser ut som är det viktiga utan den tillhörighet, koppling till antikrist som märket ger. Antikrists märke kommer att ange att man är kopplad till antikrist.

    För oss som lever med Jesus finns ingen samhörighet med antikrist. Utan för oss är sigillet/kopplingen till Gud den helige Ande. Ef. 1:13: ”I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill.”

    Detta signaler tillhörighet och koppling till Guds person som kommer att ge oss beskydd så att vi inte tar antikrists märke.

    Upp. 20: 4: “Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ord och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand.”

    Att vaccinet är Vilddjurets märke är rena fantasierna som det inte finns något som helst fog för. Det ingår i lögnaktiga konspirationsteorier.

    Om det vilddjurets märke som kommer verkligen skall stämma med Bibelordet, så är det så att vilddjurets märke skall vara ett märke på PÅ “HÖGRA HANDEN ELLER PÅ PANNAN.” Det är alltså inget som kan injiceras via vaccin!!!

    https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/04/26/antikrists-marke/

    Like

   • Som jag förstår det så är det ingen som har hävdat att vilddjurets märke skulle vara “vaccin”.

    Däremot så varnas kristna i Uppenbarelseboken från att ta märket, vilket förmodligen betyder att det finns en reell risk att vissa kristna byter sida.

    Like

   • Efter att ha läst artikeln från 12/1 ville jag höra era synpunkter. Jag har inte hävdat eller påstått att det är “märket” men med anledning av att de använder pharmakeia som påtryckningsmedel. Vi måste ställa oss frågan: Varför? Är det här någonting som har att göra med en snabbt föränderlig värld eller hittar vi det i bibeln!

    Lars Enarson som är respekterad av många och som i övrigt har förvarnat oss om den kommande globala handlingsplanen undervisar oss med en video som heter “Läget just nu.” Jag vill rekommendera att man ser den och jämför med artikeln från 12/1. Ytterligare en video från samma kanal som heter “En biblisk översikt del 4.”

    Uppenbarelseboken 18:23 talar om för oss att det är köpmännen som kommer ha en större roll i sluttiden. Dessa köpmän företräder WEF och WHO som bägge är pro pharmakeia. WHO som är styrd och donerad av en av världens rikaste som också har skapat en organisation som heter Gavi som specialiserar sig på pharmakeia.

    Det finns mycket starka skäl till att vara försiktig och personligen tror jag inte att det är konspiration eller villospår men kanske ett huvudspår som är början på diktatur!

    https://www.karnbibeln.se/lexikon/?gw=5331

    Mvh Erik

    Like

   • Hej Erik

    Jag är ett stort fan av Lars Enarson och lyssnar ibland på hans kanal där han ödmjukt förankrar allt han säger på Bibeln. Jag tror den senaste tidens “vaccinationer” (citat, eftersom det inte handlar om det klassiska begreppet på vaccinationer) är en del i den sista tidens mörker och därför även ingår i vilddjurets märke, men jag tror som Enarson att märket involverar mycket annat än vaccinationsstatus. Vi kan inte köpa och sälja utan märket, vilket leder till den logiska spekulationen att det handlar om ett digitalt chip, så som ett bank-ID fast i ett bredare perspektiv. Kina har ju kommit långt här så det vore inte otroligt om EU och resten av världen tar efter samt utökar AI till att begränsa människors yttrandefrihet och rörelsefrihet ytterligare. Många politiker vandrar med, helt övertygade om att de kämpar för en god sak när de gör reklam för Agenda 2030.

    Här gäller det att ha en nära kontakt med Gud och ledas av den helige Ande genom detta mörker. Guds barn ledda av Anden har inget att oroa sig för, och en hjälp tycker jag vetskapen är att det finns en bättre värld efter detta. Livet på jorden är kort och temporärt.

    Like

  • Elia bönearmé och Lars Enarson. Ett globalt bönenätverk, där man bland annat menar att vi ska återgå till att fira de judiska högtiderna. Det utgör en verksamhetsgren under The Watchman International Incorporated, ett kristet bolag som grundats av Enarson.

   Lars Enarson var tidigare församlingsföreståndare i församlingen Hosianna i Göteborg, en församling inom trosrörelsen. Ulf Ekman invigde Enarson till föreståndare för Hosianna. Det var en auktoritär tillställning enligt uppgift folk som var med i Hosianna.

   Som pastor inom trosrörelsen har alltså Lars Enarson varit med om att förmedla allvarliga villoläror under en lång tid, och därigenom vilselett en mängd människor. Flera medlemmar i Hosianna tog också allvarlig skada, både andligt och mentalt, utifrån berättelser från sådana offer.

   Har då Enarson lämnat detta bakom sig, omvänt sig och bett om förlåtelse? Kan någon peka på om var i så fall något sådan skett? Ett citat från ett mail som nått mig: ”När det gäller L.Enarson, så har jag länge haft mina betänkligheter.

   Mig veterligen har han aldrig gjort upp med sitt förflutna, utan när allt har rasat, så har han rusat in i nästa projekt/vision. Och alla de som sargats, som ställde upp och trodde på honom, har sen efterlämnats utmed vägkanterna. Så handlar inga sanna Herdar!”

   På sidan 107 sin bok Den stora Skökan (från 2006) skriver Enarson om det ”andliga genombrott” som ägde rum i Sverige 1982, och som han var med om att be fram. Det här kan inte syfta på något annat är just trosrörelsens framväxt, som tog fart just 1982 då Ulf Ekman kom tillbaka från Kenneth Hagins bibelskola (Livets Ord startades 1983).

   Bak på boken Den stora Skökan kan man läsa att Enarson verkat ”med en klar profetisk röst sedan slutet av 70-talet”. I detta inkluderas därmed åren som falsk profet i trosrörelsen. Så någon ånger över tiden som trosförkunnare kan jag inte se där heller.

   Tiden efter församlingen Hosianna så åkte Enarson till USA för att där be igenom ytterligare ett andligt genombrott. På sidan 108 i boken Den stora Skökan skriver Enarson om ett andligt genombrott som startade 1995 i USA som resultat av hans bön där. Då skulle ”församlingen komma till liv” hade Gud sagt till honom.

   Detta ”genombrott” måste syfta på Brownsville Revival / Pensacola Outpouring. Det är den mest omtalade ”väckelsen” som startade just 1995 i USA. Dessutom ser vi i ett nyhetsbrev från Enarsons Elia bönearmé att han själv var inblandad i denna ”väckelse”. Där står det:

   ”Undervisningsserien som kom till under den tidens sökande efter Herren kallas ‘Den yttersta tidens utlovade väckelse’. Den kom till mig under en sommarkonferens i Brownsville Revival School of Ministry i Pensacola, Florida när väckelsen där var som allra kraftigast.”

   Kommentar: Pensacola Outpouring är en direkt arvtagare till Torontovälsignelsen, och man ser även en rak linje vidare till trosrörelsens Kenneth Hagin – som var den som först lanserade ”holy drunkness” (helig fylla).

   Alla dessa sammanhang är en del av den större rörelse som man brukar kallar ”Latter rain” och med denna term menar man rörelsens fokus på en världsvid väckelse och andeutgjutelse i den yttersta tiden.

   Enligt vad jag kan se är denna lära om ändetidens stora väckelse en villolära; det finns inget stöd i Bibeln för detta. Så Enarson var år 1997 delaktig i Pensacola Outporing och därmed mitt inne i händelsernas centrum inom trosrörelsen och Latter rain! OCH FORTSATTE ATT FÖRMEDLA FÖRFÖRELSE.

   Efter tiden i USA bosatte sig Enarson i Israel, och därifrån verkat med bl.a. bön för nästa stora ”väckelse”. Själva idén med Elia bönearmé ligger i linje med ”Latter rain-folkets” villolära om en aldrig tidigare skådad väckelse i den yttersta tiden.

   Det är precis så Enarson säger: den kommande väckelsen blir något som aldrig tidigare setts i världshistorien! Var står det i Bibeln? I ändens tid talas om avfall och inte väckelse.

   Den andeutgjutelse som vi gärna läser om i Joels bok i GT (2:28-), den inleddes den första Pingstdagen. Men kulminerar först slutligen beträffande det judiska folkets andliga uppvaknande när Jesus kommer tillbaka och upprättar Tusenårsriket (Sak 12:10-).

   Och den väckelsen handlar inte om den kristna församlingen som Enarson felaktigt förmedlar och som skulle vara den väckelse som han menar sig ha äran av att be fram.

   Läs igenom allt innehåll på dessa länkar:

   Länkar borttagna

   Like

   • Det finns olika kristna ståndpunkter huruvida det kan förekomma väckelser eller ens sista-tidens-väckelser, och för mig är det ingen stor fråga. Att det förekommit små och stora väckelser även i svensk historia är sant. Det här är verkligen ingen fråga som bör splittra kristna. Det finns större synder …

    Lyckligtvis kan man uppskatta Lars Enarssons nutida youtubefilmer utan att behöva spendera tid och forska i vad han haft för synpunkter förr i tiden. Även jag har ändrat uppfattning i bibliska frågor (såsom arvsynden, etc) då jag fått mer ljus på saken – ibland med hjälp av andra kristna.

    Utöver Lars Enarson kan jag rekommendera Torben Sondergaard (som sitter i amerikanskt fängelse) som verkligen förstått bibelns budskap om omvändelse, andens nådegåvor för alla kristna, etc. Däremot tror jag inte jag kan hitta någon predikant som tycker som jag i alla avseenden och detaljer.

    Men det finns kristna grupperingar som jag tycker avviker mycket från Bibelns budskap, såsom inom Kalvinismen och Katolicismen – men även där går att hitta individer med sunda bibliska uppfattningar trots att de kanske blivit infödda i sådana församlingar.

    Utöver kärlek krävs ibland tålamod när man samtalar med andra kristna då man hoppas de kan ändra ståndpunkter.

    1 Pet. 3:15 —Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.

    Like

  • Torben har samma lära som Jesus – Only – rörelsen med en förnekelse av Jesu preexistens med en lära om att människan Jesus dör, medan Jesus Gud Anden lever vidare i Kristi kroppsliga uppståndelse.

   Kort Torbens lära om Fader Son och Ande: I Gt var Jesus Fadern. Jesus som Sonen – Ordet – fanns bara i Faderns tanke för att så framträda som Jesus Sonen under NT. För att så nu som Jesus – Hjälparen Anden verka nu. Den läran kallas Jesus Only där man också bara ska döpa i Jesu namn.

   Detta är inte en Biblisk syn på den sammansatta enheten av Fader Son och Ande från evighet. Uppträdandes tillsamman i GT i NT och idag.

   Vidare ”Han föddes först i Betlehem som den enfödde Sonen och i sin uppståndelse blev Han född igen.” HaFo: Detta är inget annat än genuin trosförkunnelse, om att Jesus skildes från Gud (JDS) och behövde pånyttfödelse!!

   Man har inte alls insett vad Skriften säger om en sammansatt enhet av Fader Son och Ande i den ende Guden av ”Jag ÄR Herren, Herren ÄR en” och Bibelns och Jesu egen beskrivning av denna oupplösliga sammansatta enhet i Joh. 14 – 17 missar man.

   Länkar borttagna

   Like

   • Du säger att “Jesus Only” endast döper i Jesu namn, men Torben döper i Fadern, sonen och den Helige Andes namn. Vidare säger TLR:

    “We believe in the only true God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and His Son our Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist (1 Cor. 8:6).
    We believe that Jesus, the Word, became flesh and dwelt among the people and that He is the express image of the Father; if you have seen Jesus you have seen the Father (John 1:14, Hebr. 1:3, John 14:9).”

    Det låter onekligen som en bekräftelse på att Jesus är Gud och att Jesus är Skaparen (“through whom are all things”) och alltså existerade i en annan form än Jesusbarnet som föddes i Betlehem.

    Frälsningen hänger inte på att man korrekt ska uttrycka och förklara Gud. Jag minns att en pastor i en pingstkyrka som jag var medlem i trodde att Jesus blev separerad från sin Fader på korset, men lyckligtvis var det inget som jag hörde honom predika (trots denna tro) och lyckligtvis hänger inte frälsningen på att man felbedömt vad som hände på korset.

    Like

 2. Pingback: Uppryckandet kan inte ske före den stora vedermödan | HaFos funderingar

 3. Hej Annika!

  Det finns några problematiska saker med läran om den stora vedermödan, då man utgår från bla Matt 24 och Luk 19.

  Problemet med att hänvisa till det Jesus sa om denna vedermöda, är att den redan skett och att styggelsen var hedna armeer som förstörde Jerusalem och templet.
  Styggelsen som skulle sätta sig i Guds tempel och utropa sig som gud är också missvisande då grundtextordet för tempel här, inte är ett människobygge, utan Guds folk som tempel.

  Problemet med dessa felaktiga förståelser blir att vi väntar på en vedermöda som redan varit och att antikrist skall sätta sig i templet i Jerusalem, vilket innebär att man väntar på att templet skall återuppbyggas i våra dagar.

  Bb

  Like

  • Hej Björn!

   Ja du tänker nog på den berömda läran att vedermödan skulle ha skett 70 e. Kr (såsom i preterismen) vilket tyvärr också leder till att antikrist och vilddjurets märke också är saker som ligger i historien. I stället så ligger det i framtiden.

   MVH

   Like

   • Nja kanske inte riktigt så.
    Jag tror att den stora vedermödan har varit, antikrist kommer och troligen märket också.

    Jag tror inte Jesus menade att den vedermöda han förutsade i ex Matt 24 är detsamma som vredesskålarna, sigillen osv i uppenbarelseboken.

    Problemet som jag ser är när man utgår från vedermödan i Matt 24 och flyttar fram den till vår framtid, så blir det både historistiskt och teologist fel, vedermödan i matt 24 har ju skett. Att det sen blir en form av vedermöda enligt uppenbarelseboken i framtiden är ju inte otänkbart.

    Sen är ju frågan om Uppenbarelseboken endast handlar om vår framtid, eller om vissa profetior redan skett bakåt i tiden, jag tror att det kan vara så.

    Bb

    Like

   • Hej Björn

    Aha, jag tror jag missförstod dig tidigare. Bäst är förmodligen att inte stirra sig blind på bara en eller ett par verser, utan se på flera. Jag håller med dig om att saker och ting i Upp. förmodligen redan slagit in. Ämnet är intressant och bra att få höra olika infallsvinklar. Lyckligtvis är det heller inget ämne som behöver splittra kristna, eftersom flera alternativ kan vara värda att studera.

    MVH

    Like

  • Är det inte så att det finns olika “fraktioner” inom TLR? Vad Du räknade upp är inte Jesus only – lära. Men Torben har bekänt sig till deras lära.

   Nå hur det än är med den saken så är detta ett citat av Torben: ”Han föddes först i Betlehem som den enfödde Sonen och i sin uppståndelse blev Han född igen.”

   Detta är inget annat än genuin trosförkunnelse, om att Jesus skildes från Gud (JDS) och behövde pånyttfödelse!!

   Här tar Du inte på allvar denna förförelse! Om Jesus är skild från Gud på korset så är Han inte längre “Kristus kommen i köttet” – inte heller “Guds fullhet lekamligen”.

   Han är då inte längre Gud på korset utan en från Gud skild människa som inte kan ge offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

   Då finns det inget “Jesu Kristi Guds Sons blod som renar från all synd” inför Gud. Sätter man tro till en Jesus som är skild från Gud på korset så sätter man tro till en annan Jesus och ett annat – ett falskt – evangelium. Förmedlat av en villoande.

   Det tar Du med en klackspark: “lyckligtvis hänger inte frälsningen på att man felbedömt vad som hände på korset.”

   Det handlar inte om en felbedömning utan om en falsk tro på vem Jesus är och har gjort. Detta allvarliga tar Du alltså i försvar, ursäktar och varnar inte för. Då börjar det bli alltmer uppenbart hur det egentligen står till med denna blogg.

   Like

   • Det finns förmodligen olika synpunkter och läror i TLR eftersom det är en stor organisation i många länder. Märkligt att Torben skulle bekänna sig till en lära som hans egen hemsida talar emot och som han själv talar emot i youtubefilmer.

    <<Nå hur det än är med den saken så är detta ett citat av Torben: ”Han föddes först i Betlehem som den enfödde Sonen och i sin uppståndelse blev Han född igen.”

    Även jag kan stödja den meningen, Jesus, i form av Jesusbarnet, föddes i Betlehem och hade alltå sin start där. Men som du såg på mitt citat från TLR:s hemsida så säger han/de tydligt att Jesus även är alltings skapare. Jesus fanns alltså tidigare även om det inte var i form av barnet eller sonen. Vidare finns en stor risk att man tillskriver en oskyldig människa åsikter han/hon inte har om man bara tar ett lösryckt citat som skulle kunna formulerats bättre.

    <<Han är då inte längre Gud på korset utan en från Gud skild människa som inte kan ge offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

    Då gäller det att tänka: Kanske personen missförstår sin egen lära och skulle inse detta vid ett samtal? Ungefär som när predikanten Apollo i Apg 18 felaktigt fortatte att predika om Johannes dop i stället för Jesu dop men ändrade sig när han fick hjälp att se sitt fel. Det finns många saker som man kan ha fått om bakfoten i Bibeln och det är bara att se på kalvinister, presbyterianer, lutheraner, katoliker, etc för att inse det. Många kanske inte vet bättre. Bäst att göra som Priscilla och Aquila när man stöter på felaktigheter – genom att försöka samtala personen till rätta.

    <<Då finns det inget “Jesu Kristi Guds Sons blod som renar från all synd” inför Gud.

    Fast nu predikar Torben exakt denna Jesus, om och om igen. Det är alltå hans genuina åsikt och lära, så då vore det felaktigt att påstå att Torben INTE tror på denna Jesus när han ideligen talar om det. Det är ju det flertalet av hans filmer går ut på. Däremot har jag aldrig hört honom hävda att Jesus aldrig existerat i någon form innan Betlehem, (tvärt om).

    Like

   • Resonerar Du likadant om Jehovas Vittnen: “Kanske personen missförstår sin egen lära och skulle inse detta vid ett samtal?”

    Orden “Jesu Kristi Guds Sons blod som renar från all synd”, kan man uttala. Men tror man samtidigt att Jesus är skild från Gud på korset, så är det bara tomma ord, för då finns inte detta Jesu Kristi Guds Sons blod som offras.

    Nog tar Du alltför lätt på frågan om sann eller falsk tro kring vem Jesus är och därmed betydelsen av offret på korset.

    Tror Du själv att Jesus var skild från Gud på korset? Om inte varför varnar Du då inte för alla sammanhang där det kan finnas minsta antydan till denna avgrundslära som leder människor till förtappelsen?

    Det handlar faktiskt inte om en felbedömning utan om en falsk tro på vem Jesus är och har gjort. Det handlar faktiskt om en annan Jesus och ett annat Evangelium. Precis som det gör i Jehovas Vittnen.

    Är Du lika frikostig gentemot dem i deras villolära som Du uppenbarligen är gentemot om något inte är helt klar kring att Jesus inte skildes från Gud på korset?

    Like

   • Ja jag resonerar på samma sätt oavsett om det handlar om Jehovas vittnen, mormoner, kalvinister, etc, och faktiskt även om det rör agnostiker och ateister. Återigen:

    1 Pet. 3:15 — Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.

    Paulus spenderade mycket tid att samtala och övertyga människor om Jesus.

    <<Orden “Jesu Kristi Guds Sons blod som renar från all synd”, kan man uttala. Men tror man samtidigt att Jesus är skild från Gud på korset, så är det bara tomma ord —

    Men om det nu finns två helt motstående åsikter, varför är det då automatiskt "Jesu Kristi Guds Sons blod som renar från all synd” som du menar måste stryka på foten och som absolut inte kan vara Torbens åsikt (trots att han ideligen lär ut just detta i sina filmer och texter)? Varför är det inte det andra alternativet som måste försvinna, att Jesus är separerad från Fadern på korset, som jag aldrig hört/sett att Torben uttryckt? Du säger ju själv att man inte kan ha båda åsikterna samtidigt.

    Om jag skulle höra någon påstå två saker som inte kan vara sanna samtidigt skulle jag göra ett antagande att personen misstar sig, inte förstår, uttrycker sig fel, etc. Det bästa då är att förklara för personen varför det handlar om en paradox och sedan höra med personen vilken sida han/hon väljer. I Torbens fall tycker jag det är ganska lätt att anta vilken sida Torben står på med tanke pådet som går att läsa på hans egen websida och med tanke på att han ideligen förklarar vem Jesus är, vad han gjort för oss, etc.

    <<Tror Du själv att Jesus var skild från Gud på korset?

    Jag har redan förklarat att jag inte tror det, och dessutom har jag skrivit bloggartiklar där jag varnar för denna villfarelse på min blogg. Ändå låter det som du dömer mig på ett sätt som Bibeln varnar för.

    <<Om inte varför varnar Du då inte för alla sammanhang där det kan finnas minsta antydan till denna avgrundslära som leder människor till förtappelsen?

    Jag varnar som sagt för läran på min blogg, men ärliga misstag och felaktiga uttryck/grodor leder inte automatiskt till evig förtappelse. Är samtliga katoliker, kalvinister, lutheraner, presbyterianer, etc fördömda då det går att hitta fel hos samtliga? Det är synder som separerar oss från Gud. Att göra misstag (som Apollos gjorde) leder inte självklart till helvetet. Då är det värre att förtala människor, tillskriva människor åsikter de inte har, etc.

    <<<Det handlar faktiskt inte om en felbedömning utan om en falsk tro på vem Jesus är och har gjort.—

    Hur vet du att det inte handlar om en felbedömning? Har du frågat honom? Återigen så kan vi lära om Torbens tro på hans websida, i hans böcker, inlägg och i hans filmer. Om man inte kan ha två motstridiga åsikter samtidigt, och du menar att Torben gett uttryck för just detta, så är det väl inte otroligt att han gör en missbedömning?

    <<Är Du lika frikostig gentemot dem i deras villolära som Du uppenbarligen är gentemot om något inte är helt klar kring att Jesus inte skildes från Gud på korset?

    Här ser jag hur du dömer mig på ett sätt som Bibeln varnar för. Trots att jag varnar för läran på min egen blogg så kallar du mig frikostig gentemot villoläror? Jag noterade även hur du dömer Lars Enarson för att du aldrig hört att han ändrat sig om olika ståndpunkter från 1980-90 talet. Ett annat sätt hade varit att tvärt om utgå från att personen ändrat uppfattning jämfört med yngre år då du inte kan bevisa motsatsen. Även jag har ändrat uppfattning om arvssynd och annat genom åren, och det är inte säkert att alla hört om mina förändrade åsikter.

    Tänk på vilka domar du dömer.

    Like

   • Det är jättebra att Du inte tror på den antikristliga förförelsen att Jesus skulle vara skild från Gud på korset. Det är jättebra att Du varnar för denna sataniska förvanskning av vem Jesus är.

    Jag dömer Dig inte som Du påstår utan har ställt frågor. Känner jag rätt när Du blir irriterad när Du blir ifrågasatt? Får man inte ifrågasätta vad Du förmedlar?

    Angående Enarson så har jag haft mailkontakt med honom i omgångar. Har även haft kontakt med de som farit illa i spåren av hans tidigare framfart.

    Så jag vet att han faktiskt aldrig har gjort upp med dem som farit illa i hans spår. Jag vet också i kontakten med honom att han aldrig gjort upp med sina tidigare falska läror.

    Jag vet därmed också att han fortsatt förbereder en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsares inträde på arenan. In på en arena, förberedd av en avfällig kristenhet.

    Detta även förberett av en falsk ”Messias – väckelse”, bland det Judiska folket, till följd av en egentligen avfällig kristenhet, som t.ex via Enarsons verksamhet, verksamhet från trosförkunnelsen, verksamhet från Tommy Lilja – PTL, tillsammans med andra falska verksamheter!

    Enarson har tidigare på sin Twi – sida Den hebreiska rörelsen, del 1 gjort Pr för en profetia av Dean Cozzens:

    ”Jag vill att ni ansluter er till det Gamla Testamentets rot, men i fullhet och i den Helige Andes kraft så att ni kan hålla Lagen så som jag höll den, i samma Ande som den blev given, i återlösande kärlek och kraft.”

    HaFo kommentar: Här förvanskas nu Guds nåd, uppenbarad i Kristus Jesus, till ett krav på att uppfylla Guds lag för att vara ”godkänd”. Och det kallas så bedrägligt för att vara ”återlösande kärlek och kraft”.

    Mera citat av Enarson: ”Den hebreiska rörelsen kommer att upprätta en betoning på Toran och Guds befallningar… vi att omfatta den bibliska, hebreiska kulturen med sabbaten och Herrens högtider…Messias brud kommer att motiveras av lydnad och helighet i stället för av det som är populärt och efterfrågas.”

    HaFo kommentar: Vart försvann egentligen Evangeliet, det glada budskapet, Blodet, Korset och försoningen vägen?! Var framgår här vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt!? Var framgår här betydelsen av offret av Kristi person(Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset??

    Här framställs messias brud, inte enligt Skriften, som en oförtjänt nåd för Kristi skull, utan som resultatet av lydnad, helighet och som en frukt av att ”omfatta den hebreiska kulturen med sabbaten och Herrens högtider”. Detta är bara så falskt som det någonsin kan bli!!

    Och detta falska har aldrig Enarson tagit avstånd ifrån i min mailkontakt med honom.

    Men Du vill till varje pris försvara Enarson – eller?

    Like

   • Läser och kommenterar samtidigt …

    Ja jag tror idén är obiblisk att Jesus på korset skulle vara skild från Fadern, men jag skulle däremot inte använda begreppet “okristligt”, för då låter det som en person med denna villfarelse är anhängare av Satan och automatiskt är på väg till helvetet. Det är inte alls säkert att en person som ärligt missförstår avsnitt i Bibeln är sataniska.

    <<Jag dömer Dig inte som Du påstår utan har ställt frågor. Känner jag rätt när Du blir irriterad när Du blir ifrågasatt? Får man inte ifrågasätta vad Du förmedlar?

    Jag svarar på dina frågor och ifrågasätter en del saker du säger. Jag frågar tillbaka: "Får man inte ifrågasätta vad Du förmedlar?" Jag hoppas du förstår att det inte är självklart att jag dömer folk genom att lyssna på vad andra säger. Skulle predikanterna ha gjort missbedömningar om Bibeln i historien (som jag utgår ifrån att de har haft precis som jag själv) så utgår jag inte automatiskt ifrån att de inte ändrat riktning.

    <<Så jag vet att han faktiskt aldrig har gjort upp med dem som farit illa i hans spår. Jag vet också i kontakten med honom att han aldrig gjort upp med sina tidigare falska läror.

    Och därför ska jag döma andra genom vad du säger?

    <<<Jag vet därmed också att han fortsatt förbereder en annan, en istället för Kristus, en falsk Messias, en falsk världsfrälsares inträde på arenan. In på en arena, förberedd av en avfällig kristenhet.

    Detta är en allvarlig anklagelse. Jag förbehåller mig rätten att inte automatiskt tro på vad folk säger då de kanske gjort felbedömingar.

    <<<< verksamhet från Tommy Lilja – PTL, tillsammans med andra falska verksamheter!

    Mer fördömande av pastorer … Skulle du nämna en predikant som du tycker är helt rätt skulle jag säkert kunna hitta fel hos denne.

    <<”Jag vill att ni ansluter er till det Gamla Testamentets rot, men i fullhet och i den Helige Andes kraft så att ni kan hålla Lagen så som jag höll den, i samma Ande som den blev given, i återlösande kärlek och kraft.”

    Låter nästan som ett citat från Jesaja.

    <<< Här förvanskas nu Guds nåd, uppenbarad i Kristus Jesus, till ett krav på att uppfylla Guds lag för att vara ”godkänd”. —-

    Vad betyder Guds nåd? Bl. a att kunna leva rättfärdigt (lyda Guds bud/lag) här och nu. Titus 2:11-12. Syndar vi är vi inte godkända. Så Amen säger jag till Enarson.

    <<Mera citat av Enarson: ”Den hebreiska rörelsen kommer att upprätta en betoning på Toran och Guds befallningar… vi att omfatta den bibliska, hebreiska kulturen med sabbaten och Herrens högtider…Messias brud kommer att motiveras av lydnad och helighet i stället för av det som är populärt och efterfrågas.”

    Jag ser inget dramatiskt här även om det inte är ett sätt jag själv uttrycker mig på eftersom det kan missförstås. Genom Enarsons filmer vet jag att han tror på Nya Testamentets tid, så jag gissar att han syftar på Jesus som helhet genom hela skriften, inklusive Toran. Man måste inte tolka och tänka det värsta om en person, framför allt om man själv hört att personen håller sig till Bibeln och evangeliet. Tror inte Enarson vill tala emot sig själv.

    << Vart försvann egentligen Evangeliet, det glada budskapet, Blodet, Korset och försoningen vägen?! Var framgår här vem Jesus ÄR, Gud själv kommen i kroppslig gestalt!? Var framgår här betydelsen av offret av Kristi person(Gud och människa förenade/försonade) kropp och blod på korset??

    Jag förstår inte. Menar du att Enarson i samtliga meningar måste inkludera att Jesus är kommen i kroppslig gestalt, blodet, etc? Det kravet klarar inte Bibeln själv. Precis som Bibeln kan ju Enarson i andra sammanhang predika just det du säger.

    <<<Här framställs messias brud, inte enligt Skriften, som en oförtjänt nåd för Kristi skull, utan som resultatet av lydnad, helighet och som en frukt av att ”omfatta den hebreiska kulturen med sabbaten och Herrens högtider”. Detta är bara så falskt som det någonsin kan bli!!

    Bibeln uttrycker inte Messias brud som en oförtjänt nåd för Kristi skull. Jag säger inte att det är fel men det är inte ett citat från Bibeln som du verkar påstå. Ja vi är sannerligen inte frälsta för att vi förtjänar det, men det stämmer som Enarson säger att vi inte kan bli frälsta såvida vi inte bär vårt kors och lyder Gud, efter att först förstås ha blivit renade i Jesu blod och förlåtna efter omändelse. Bibeln lär inte ut "en gång renad alltid renad", utan vi är renade bara så länge som vi lyder Gud. "Joh. 15:10 Om ni lyder mina bud är ni kvar i min kärlek, på samma sätt som jag har hållit min Faders bud och är kvar i hans kärlek." Eftersom Enarson inte predikar att vi måste bli judar för att bli frälsta så tror jag inte att han menar att vi alla måste börja leva efter Mose lag och ha judiska högtider som krav för frälsning.

    <<Men Du vill till varje pris försvara Enarson – eller?

    Ja jag måste välja att döma honom efter det jag hört och läst om honom, snarare än att låta andra döma honom åt mig och i stället för mig.

    Like

   • Angående Torben som Du så innerligt försvarar. Jag vill å det allvarligaste varna för detta sammanhang, när jag tar del av Torbens påstådda “sanndrömmar”. Om dels att ha i drömmen varit i himlen och återger ett kort utdrag från hans påstådda dröm om att han var i helvetet.

    “Under det senaste året har jag (Torben Søndergaard) haft flera drömmar från Gud. Mycket starka drömmar, med starka budskap:

    Här är min erfarenhet av helvetet , som jag fick i Polen på natten den 14: e april 2010. I denna dröm var jag nere i helvetet…Medan jag var där, såg jag plötsligt ett ansikte framför mig och jag visste att det var Adam från Bibeln.

    Han kämpade med fötterna för att hålla sig upp, allt samtidigt som han försöker nå kanterna med händerna. Han kämpade för att hålla sitt huvud flytande så att han kunde andas. Jag kunde se den rena plågan i Adams ögon, hans ögon ropade i ångest.”

    HaFo kommentar:

    Detta visar med all önskvärd tydlighet att Torben Søndergaard och därmed hans efterföljare i TLR, är helt vilset ute. I helvetet finns idag ingen stationerad än! Varken Djävulen och hans fallna änglar eller förlorade människor.

    Helvetet är BERETT för Djävulens och hans fallna änglar och för de människor inte kroppsligen avsomnat i tron på Jesus – säger Skriften.

    Men idag säger samma Skrift att idag så sker Satans verksamhet utifrån “ondskans andemakter i himlarymderna”, för att så när ”han blir nedkastad till jorden”, kommer han för att under en kort tid få regera över människan i Guds ställe.

    Men därefter, när den Sanne Kristus kommer, så kommer helvetet att börja ”befolkas”, av först den falske världsfrälsaren och den falske profeten.

    Sedermera efter ”tusenårsriket”, satan som därunder varit fängslad, men för en kort tid åter får möjlighet att förvilla människor i en slutlig utgallring av vem som verkligen hör Gud till, som så även slutligen förpassas till samma destinations ort som tidigare den falske världsfrälsaren och den falske profeten förpassats.

    ”Och djävulen som förvillade dem blir kastad i samma sjö av eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade blivit kastade och de ska där plågas dag och natt i evigheternas evighet”. ”Och om någon inte fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön (Upp. 20: 10 ; 15) Först då kommer helvetet att ha nåtts av förlorade människor.

    Så Torben Søndergaards ”helvetes upplevelser” i drömmen är totalt lika vilset ute som även hans tillika vilsna drömmar om Himlen. Ingen människa har ännu beträtt den eviga himmelska världen.

    De som kroppsligen avsomnat i dels idag tron på Jesus och i GT tron på löftet om Jesus, befinner sig i ”Abrahams sköte” – ”Paradiset” i väntan på kroppens uppståndelse och ingång i den eviga världen i Guds gemenskap.

    De som kroppsligen avsomnat i otro på Jesus och tidigare löftet om Jesus, befinner sig i en väntan på den kroppsliga uppståndelsen i dödsriket. (se Lukas 16. 22- 31) för att så slutligen eftersom de ”inte har sina namn skrivna i Livets bok”, ”så blev han kastad i den brinnande sjön”.

    Försvarar Du verkligen Torbens förförelse kring hans besök i himmel och helvete?

    Med förundran tog jag del på The Last Reformations hemsida, hur Den Helige Ande kommer över en icke troende människa. Om man inte tror på Jesus och nästan liksom får ”ett andedop”. Vilken ande är det då som kommer över en icketroende människa?

    Jag tycker det visar på vilket vilset sammanhang detta handlar om. Skriften är klar över i Efesierbrevet Kap. 1 att ”då ni nu har kommit till tro (på Jesus), så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande.

    ”Undfår man en ande” utan tro på Jesus, så är det med odiskutabel säkerhet en falsk ande från ”ondskans andemakter i himlarymderna”. Och vem förmedlade den? Jo, Torben Søndergaard och TLR – The Last Reformation.

    Försvarar Du också detta till varje pris som “missbedömningar”?

    Like

   • Du skriver <<<Angående Torben som Du så innerligt försvarar

    Om Torben upplever att han haft sanndrömmar så tror jag inte att han ljuger, utan snarare att han upplevt dem. En dröm är en DRÖM. Det betyder att han mycket väl kan drömma att Adam är 10 meter hög, har en tvillingbror, samtidigt som han förmedlar ett viktigt budskap.

    << Försvarar Du verkligen Torbens förförelse kring hans besök i himmel och helvete?

    Jag försvarar definitivt Torbens rätt att drömma, uppleva att det är sanndrömmar, såsom att de förmedlar ett budskap som det är viktigt att Torben sprider till andra.

    <<<Med förundran tog jag del på The Last Reformations hemsida, hur Den Helige Ande kommer över en icke troende människa.

    Jag har inte läst allt på hemsidan så kan bara spekulera, men eftersom Torben lär ut att andedopet kommer efter omvändelse, pånyttfödelse, etc, så kanske han menar andar såsom den som besökte Saul. Eller om han egentligen syftar på att Gud är nära människor i andlig nöd, såsom Den förlorade sonen som levde i synd men kom till insikt.

    << Skriften är klar över i Efesierbrevet Kap. 1 att ”då ni nu har kommit till tro (på Jesus), så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande.

    Ja, och om det är något Torben repeterar ganska mycket i sina filmer så är det just detta. Omvändelse, pånyttfödelse, dop, den helige Ande, andens gåvor, etc.

    <<Försvarar Du också detta till varje pris som “missbedömningar”?

    Absolut och om detta är det värsta du har hittat på predikanterna så är jag verkligen inte orolig.

    Like

 4. “De heliga varnas för att inte ta detta märke” – språkligt fel – stryk “inte”, borde stå “varnas för att ta detta märke”. Som du skrivit det så varnas de kristna för att INTE ta märket vilket är precis tvärtom om mot vad Bibeln säger.

  Like

  • 29Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. 30Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ‘Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. 31Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

   32Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära. 33Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren. 34Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker. 35Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

   36Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena. 37Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. 38Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åto och drucko, män togo sig hustrur, och hustrur gåvos åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken; 39och de visste av intet, förrän floden kom och tog dem allasammans bort — så skall det ske vid Människosonens tillkommelse. 40Då skola två män vara tillsammans ute på marken; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar. 41Två kvinnor skola mala på samma kvarn; en skall bliva upptagen, och en skall lämnas kvar.

   42Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer. 43Men det förstån I väl, att om husbonden visste under vilken nattväkt tjuven skulle komma, så vakade han och tillstadde icke att någon bröt sig in i hans hus. 44Varen därför ock I redo; ty i en stund då I icke vänten det skall Människosonen komma.

   45 Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid — 46 salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så. 47 Sannerligen säger jag eder: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt hjärta: ‘Min herre kommer icke så snart’, 49 och han begynner slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som äro druckna, 50 då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar det, och i en stund då han icke tänker sig det, 51 och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan.»
   MATT 24:29-51
   Det är huvudsakligen två tolkningar om uppryckandet och Jesus Kristus tillkommelse som också orsakar ibland strider. Och vilka konsekvenser utgår om man tror på någon av dessa tolkningar? Dessa tolkningar är inte primära som JESUS KORSFÄSTELSE OCH UPPSTÅNDELSE OCH MISSIONS BEFALLNINGEN ATT GÅ MED EVANGELIET ÖVER HELA VÄRLDEN. FIENDEN VILL ALLTID SPLITTRA OCH DRA BORT FOKUSET FRÅN DET VIKTIGASTE OCH FÅ OSS ATT STRIDA OCH SPLITTRAS. MITT OCH DITT LIV KAN TA SLUT I DAG OCH DÅ ÄR FRÅGAN ÄR VI REDO IDAG ATT STÅ INFÖR KRISTI DOMSTOLEN? HAR VI UTFÖRT KRISTI BEFALLNING ATT GÅ MED EVANGELIET TILL ALLA FOLK? NÄR VEDERMÖDAN KOMMER SÅ KOMMER MAN ATT MÖTA DEN ELLER INTE. OM MAN MÖTER DEN ÄR BÄST ATT VARA REDO ATT BEVARA SIN TRO OCH HÅLLA UT I LIDANDEN, OM MAN INTE UPPLEVER DEN ÄR BÄST ATT VARA REDO FÖR HIMMELEN! ALLTSÅ VAR REDO VAD SOM ÄN HÄNDER!
   GUDS VÄLSIGNELSE.
   VERA

   Like

  • Bra att Du inser att det “är obiblisk att Jesus på korset skulle vara skild från Fadern”.

   Men i nästa andetag så menar Du att det ändå inte är “okristligt” att förneka att Jesus är Gud på korset (vilket Han inte är om Han är skild från Gud på korset).

   Du menar det alltså då att vara “kristligt” att offret som sker på korset skulle vara offret av en från Gud skild människas kropp och blod? Det är vad det handlar om om Jesus är skild från Gud på korset.

   Så Du menar på fullt allvar att man med en antikristlig tro på vem Jesus är och har gjort faktiskt äger en sann frälsande tro? Bibeln håller inte med Dig:

   ”Tron inte var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud, ty många falska profeter ha gått ut i världen. Därpå ska ni känna igen Guds Ande:

   var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande, som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är Antikrists ande” (1 Joh.4:1-3).

   Du undrar om Du får ifrågasätta vad jag skriver. Absolut! Det uppskattar jag!

   Jag uppmanar inte till att döma människor och jag fördömer dem inte som Du falskt anklagar mig för att göra. Jag pekar med fakta på vad en del förmedlar som jag finner inte vara Bibliskt. Vad Du och andra drar för konsekvenser är upp till var och en. Jag dömer inte Dig oavsett vilka konsekvenser som Du drar.

   Du säger: “Syndar vi är vi inte godkända”.

   Så Du menar att Du aldrig syndar och därför är godkänd?

   Det är inte vad Bibeln lär:

   1 Joh. 1: 8 – 10: “Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss.”

   Bibeln Rom. 3: 20 – 28: “Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd.”

   Budskapet om nåden: “Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag… en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror… och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus…

   Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod… I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus …

   “Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar.”

   Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd för att VAR OCH EN SOM TROR PÅ HONOM ska ha evigt liv.

   Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att VAR OCH EN SOM TROR PÅ HONOM inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

   Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. DEN SOM TROR PÅ HONOM blir inte dömd.

   Jesus förklarar vad som är den synd som skiljer människan från Gud: “Ty de tro inte på mig”.

   Den som är född av Gud begår inte den synden att INTE tro på vem Jesus är och har gjort.

   “När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i”. Rom. 5: 1 – 2.

   Vad Kristus uppenbarat om lag och nåd återfinns i Bibeln i i Rom. kap. 3 – 8.

   Like

   • “Okristligt” är inte ett Bibliskt begrepp så ordet kräver därför en förklaring hos den som använder det. Om betydelsen är att en person med automatik hamnar i helvetet om han/hon pga ett ärligt misstag missförstår något i Bibeln – såsom att Jesus skulle vara separerad från Fadern på korset – så är jag inte beredd att hålla med om att det.

    <<Du menar det alltså då att vara "kristligt" att offret som sker på korset skulle vara offret av en från Gud skild människas kropp och blod?

    Det är du som började använda begreppet. Jag föredrar bibliskt/obibliskt.

    << Så Du menar på fullt allvar att man med en antikristlig tro på vem Jesus är och har gjort faktiskt äger en sann frälsande tro?

    Det har jag aldrig påstått.

    <<var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande, som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är Antikrists ande” (1 Joh.4:1-3).

    Baserat på denna vers så klarar sig Torben, Lars och jag själv. Ideligen hör du denna lära hos samtliga jag nämnde.

    <<Så Du menar att Du aldrig syndar och därför är godkänd?

    Jag skriver ganska mycket om det här ämnet på min blogg. Vi har syndat, vi måste inte synda och vi kan avhålla oss från synd i minuter, dagar, år och för alltid. Det gäller mig och alla andra. Bibeln delar in människor i syndare och rättfärdiga.

    <<Det är inte vad Bibeln lär:

    1 Joh. 1: 8 – 10: —

    Jo, det är exakt vad Bibeln lär, men trots att du avviker från Bibeln så hävdar jag inte att du är "okristlig" och inte heller per automatik på väg till helvetet även om du misstolkar Bibeln grovt. Jag tror dina misstag är ärliga. Det är otroligt vanligt att man hoppar över 1 Joh. 1:6 när man använder sig av den ofta citerade versen 1 Joh. 1:8. Versen 6 lyder:

    1 Joh. 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och VANDRAR I MÖRKRET, så ljuger vi och handlar INTE efter sanningen.

    Vandra i mörkret = synda. Så om vi syndar och ändå påstår att vi har gemenskap med Gud så ljuger vi alltså. Vem är frälst? Bibeln säger:

    Joh. 15: 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.
    Hebr. 5:9 9 Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som LYDER honom,

    Paulus försöker i sina brev, såsom romarbrevet, att få judarna att förstå att de inte är frälsta pga att vara födda judar under Moses lagar (laggärningar). Paulus säger INTE att vi lever i laglöshet och inte längre har några lagar att lyda. Om det vore så, så skulle du inte behöva oroa dig för Lars, Torben, etc eftersom synd är acceptabelt även för kristna.

    Jag har redan visat att Guds nåd betyder kraft att leva rättfärdigt (utan synd) här och nu. Titus 2:11-12.

    Om ormen i öknen så förhåller det sig så att det var något som helade, men det fanns precis som idag krav. Folk var tvungna att gå fram till ormen …

    <<Jesus förklarar vad som är den synd som skiljer människan från Gud: "Ty de tro inte på mig".

    Du skrev inte versen för det begreppet, men Jakob talar inte emot Jesus. Även demoner tror att Jesus är Guds son och Messias. Uppenbarligen räcker inte det för att bli frälst. Om vi tror och älskar Gud så lyder vi honom.

    Joh. 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

    Jak. 2: 20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att TRON UTAN GÄRNINGAR är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom GÄRNINGAR, när han bar fram sin son Isak på altaret? —-24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom GÄRNINGAR och INTE bara genom tro.

    <<Den som är född av Gud begår inte den synden att INTE tro på vem Jesus är och har gjort.

    Tack och lov så klarar sig Torben och Lars baserat på detta ….

    Bibeln varnar för den läran du kommer med.

    1 Joh. 3:7 Kära barn, LÅT INGEN FÖRA ER VILSE. Den som GÖR det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. —

    Jag vill påstå att läran om tro allena, och att nåd täcker över synd vilket inte gör synd särskilt allvarlig, och att det är normalt att synda, att vi inte kan sluta synda, etc är ett MYCKET farligare missförstånd än tanken att Jesus var separerad från Fadern. För den farliga läran handlar ju om att narra människor att synda eftersom de inte kan förlora sin frälsning.

    Paulus var mycket klar över att synd fortfarande leder till döden, framför allt i Romarbrevet:

    Rom. 6: 12 Synden skall därför INTE härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. — 16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet? — 20 Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. 21 Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är DÖDEN. — 23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

    Att synda är därför helt onaturligt i en kristen persons liv, och läran om det motsatta är fullständigt livsfarligt. En svag kristen som får detta budskap kan gå ner sig fullständigt.

    Like

 5. Frid I Herren!
  Tack Bjorkbloggen för din fromma men ödmjuk attityd. Jag själv tror att det är en tids fråga om och när det blir dags för uppryckandet! Vi måste hålla oss vakna därför, vara på vår vakt, medan vi ändå undersöker allt och prova på hur och varifrån vinden blåser. Den falska läran kommer att vara mer och mer inbakat inom Sanningen, det blir svårt att tyda klart vad som är vad? Men tack och lov med hjälp av den Helige Andens närvaro och ljus kommer mörkrets makter och lögner att bli upptäckta alla gånger, hela tiden, i varje sak och ändamål. Vi har redan kommit långt in i tiden. Som sagt, den onde som ska vara huvudet (det finns många antikrister men bara en som är huvudet) är redan här fast har inte fått lov av vår Herre att uppenbara sig än. Under tiden följer han upp sina planer för att komma dit han så gärna vill. Därför är alla huvud makter på jorden i hans händer, de förbereder hans väg. Skapa kaos där det behövs, komma i nöd där det gagnar hans syfte, skapa oro för att kunna resa sig och rädda situationen som en freds herre. Han ska lura världens befolkning på alla planer. Genom att vara en bäste vän, räddare, makthavare, göra tom samma under och tecken som Jesus den Sanne gjorde när Han var här. I första hand vill han komma åt sanna kristna och gudfruktiga judar genom förvirring och manipulation och bevisar att han minsann är den sanne själv. Beträffande politiken har han redan allt under kontroll, de eliterna jobbar ju för decennier för honom. Ekonomin är redan dömd för att kraschas så han kan införa odjurets märket. Kungariket i England förberedder hans vilja och planer tillsammans med jesuiterna och Vatikanen. Vatikanen redan flera år tillbaka har nära kontakt med odjur andarna både genom ufo forskning och i själva Vatikanen. Han har sina gamla varelse som klär ut sig att vara normala folk poserar som eliter här och där i olika nationer för hans vilja och syfte. Han har ögonen med sig överallt och genom hans agenter. Några är säkert från änglafallet som går omkring här och bemästra en och annat , i det dolda som i det offentliga. Några har tagit sig positioner som förespråkare, doktorer, professorer på universiteter världen runt, inom andlighet såsom inom vården, industriell, ekonomin, politik, vetenskap, försvaret, mm. Som gör att den onde har redan kontroll över bra mycket. Mycket som förändrats i samhället världen runt har med hans syftet att göra, hans krav, hans drömmar. Han täcker alla planer för att forma en världsordning som gagnar honom. Precis som Nimrod ville, som Alexandra den Store önskade, som Hitler själv försökte och andra. Hans babel vision kommer att lyckas denna gång eftersom Herren själv tillåter det hända.
  Jag hoppas inte har skrivit för mycket här. Så klart vill jag säga mycket mer om flera olika saker som säkert gagna vår tro (enbart) för Herren sak.
  Herrens välsignelse i Kristus!/
  Angel

  Like

  • Hej där Angel

   Tack för ditt inlägg.

   Du har så rätt att vi måste vara beredda på den sista tiden och slutet för den här världen. Jag tycker det finns många tecken just nu för en ny världsordning och för en slags moralisk laglöshet.Är vi förankrade i Jesus Kristus så kan vi vara helt trygga, men vi måste ändå vara vakna och be. För oss och andra.

   <<I första hand vill han komma åt sanna kristna och gudfruktiga judar genom förvirring och manipulation

   Så sant!

   Gud välsigne dig

   Like

  • Inlägg 1

   Fick en hälsning från någon som tagit del av vårt meningsutbyte. den personen skriver så här:

   “Egentligen skulle man sätta punkt i diskussionen med den här killen eftersom han upphöjer både Enarson och Søndergaard vilka är rävar och falska profeter!

   Genom att ge dessa två herrar credit så leder ju denna kille andra vilse, och därmed begår han en av de mest allvarliga synderna!”

   Jag håller nog med denna röst. Men jag ämnar dock att något kommentera den “syndfrihetslära” som Du uppenbarligen företräder. Så att Du inte även där kan oemotsagd fortsätta förföra människor.

   Märk jag dömer Dig inte! Men för andra människors skull, så vill jag peka på hur summan av Din “syndfrihetslära”, inte är sann och Biblisk i en helhet av vad Bibeln säger.

   “Syndfrihetsläror uppträder i lite olika skepnader. I Trosförkunnelsen heter det att “vi var syndare men är nu verkligen rättfärdiga”.

   Så tappar man helt bort Bibelns budskap om att, för Kristi människans ställföreträdares skull, så gäller för Gud gentemot människan, icke tillräknad synd och tillräknad rättfärdighet.

   Misstaget många gör är att man INTE lägger samman “allt Guds rådslut”, utan läser så ensidigt så att man kan komma fram till diverse “syndfrihetsläror”.

   Bibeln är skriven så att om man inte lyssnar till att “summan av Guds Ord är sanning”, så kan man nästan komma fram till vilka villfarelser som helst. Detta för att det ska framgå vilka som älskar sanningen eller vilka som hamnar i konsekvenserna av 2 Tess. 2: 10 – 12:

   “…Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen.”

   De som förmedlar någon form av “syndfrihetslära” är inte av sanningen utan förmedlar en lögn, där om man inte vaknar upp kommer att stå utan för frälsningen enär de förnekar summan av Guds Ords sanning.

   Forts

   Like

  • Inlägg 1

   Du har uppenbarligen missat Bibelns undervisning om syndens natur i människan. Så hävdar Du lögnaktigt att “vi var genom vår natur hemfallna till vredesdom” inte finns i Bibeln. Du uppvisar en generande okunskap.

   Så här står det i Ef. 2: 3: “vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen”. Paulus tar upp detta med syndens natur i människan i Rom. kap. 7:

   Han beskriver sin nya håg när han blev frälst: “Det jag vill…I min inre människa gläder jag mig över Guds lag”.

   Men så upptäcker han att hans nya vilja och håg att följa Guds vilja att inte synda, inte räcker till eftersom hans syndanatur fortfarande är kvar:

   “Det jag vill det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag… Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig.”

   Han fortsätter att beskriva problemet: “Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött (köttet syftar här på syndens natur).

   Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig.

   Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att det onda (synden) finns hos mig… Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!”

   Du nedvärderar helt när Paulus i denna kamp uttrycker i Guds Andes ljus att han “är den störste av alla syndare”. Så upplever den det som lever i ljuset och erkänner sin synd. Men i det ljuset lever inte Du och erfar därför aldrig smärtan över Din synd.

   Här i tiden gäller fortfarande i människan striden mellan Anden och hennes syndanatur:

   “Ty köttet har begärelse mot Anden och Anden mot köttet, de två ligga ju i strid med varandra för att hindra er att göra, vad ni vill” Gal. 5:17.

   En del läser här bara in två parter som är i strid. De har då missat att se, att i den här texten finns tre parter! “de TVÅ ligga ju strid med varandra för att hindra ER att göra, vad ni vill.”

   Två parter kämpar här i texten om en tredje part. Vem är den tredje parten? Vilka är det som strider med varandra? Är det människan själv som med någon komponent av sin egen natur är i strid med någon annan komponent i hennes egen natur? Vad är köttet och vad är Anden?

   I en helhetsbild av vad Bibeln beskriver så är den tredje parten, Den naturligt skapade människan, med en egen livsande som gör henne till en intakt personlighet av en levande själ och kropp.

   Köttet, syftar inte här på en speciell komponent eller beståndsdel av den naturliga människans egna konstitution. Här syftar inte heller köttet på lieringen mellan den naturliga människan och syndanaturen – den gamla människan.

   I det här sammanhanget syftar ordet kött, på den naturliga människans forne herre – Syndanaturen. Som fortfarande finns integrerad i helheten av allt vad människan är.

   Men där finns nu också en tredje natur. Människan har fått del av Gudomlig natur – Anden – även den naturen integrerad i helheten av vad människan är.

   Den forne herren, syndanaturen, strider mot den nya Herren, Guds natur. Det är de två naturerna i människan som nu strider om den tredje parten: Den naturliga människan, som nu är fri att välja Guds Ande, Ord och vilja som Herre över sin egen natur, sitt leverne och agerande.

   Forts

   Like

  • Inlägg 2

   Det finns en rörelse i tiden: Hypernåden. Hypernåden menar å ena sidan i motsats till Dig att man inte ska följa Guds lag utan att Kristus är slutet på lagen – punkt.

   Men så menar de i likhet med Dig att man är syndfri och därför inte ska be om förlåtelse för sina synder. Pekar på deras förförelse så att Du kanske blir varse likheten med vad Du framför av “syndfrihet”.

   Hypernåden citerar 1 Joh. 1:9 i förfluten tid och menar att det inte är riktat till troende utan till icke – troende människor. De menar att det inte handlar om nutid utan om dåtid och därmed inte gäller för den troende.

   De menar så riktigt “att Han är trofast och rättfärdig och HAR förlåtit oss våra synder, och HAR renat oss från all orättfärdighet… Med andra ord, vi har blivit förlåtna”.

   Men så i nästa mening börjar deras lögn: “DÄRFÖR ska vi inte bekänna våra synder. Tanken att du behöver bekänna för att bli förlåten, kommer att leda dig in i slaveri” heter det i Hypernåden.

   Hypernåden säger: ”bekännelsen av synder” är bara byggd på EN enda vers, och bortförklarar därför nödvändigheten av syndabekännelsen inför Gud. ”Paulus sa ALDRIG bekänn era synder”.

   Hypernåden manövrerar genom bibeltexterna utan respekt för vart det leder lyssnarna. Man fjärmar sig mer och mer från behovet av att leva rent inför Herren genom ett ödmjukt hjärta, och sådant leder till förhärdelse och att man går ännu längre i villfarelse.

   Och leder människor in i att inte leva i ljuset med bekänd synd och missar så Andens frukter i sitt liv och får en friserad utsida med synden galopperande i sitt inre.

   Hypernåden menar att det är bara svaga stackare, som behöver söka förlåtelse. Eller de som inte har tillräcklig tro på Guds försoning och fullbordade verk i Kristus Jesus utan är “svaga i tron” och behöver komma till den starka tro som de besitter och till insikten att man inte behöver be om förlåtelse.

   Det är tvärtom. De som tror sig vara starka och syndfria, i sig själva, är bedragna. Den största styrkan hos den troende, är att ständigt få leva med, en inte inbillad, utan verkligt borttagen syndaskuld.

   Där man ständigt får uppleva hur nåden och förlåtelsen flödar över sitt liv. Det sker i syndabekännelsen. Den gäller inte en gång vid korsets fot när jag kommer till tro på Jesu blodsoffer för min synd, utan var gång jag bedrövar Gud med syndfulla handlingar både mot Gud och människor.

   Det gör både ont och gott när Andens avslöjande ljus kommer över ens liv. Det sker dagligen och stundligen. Men då är det så gott och skönt att bara slappna av och erkänna och bekänna sin synd inför Jesus.

   Styrkan är att inte behöva gömma sig. Få vara den man är. En syndare frälst av nåd för Jesu skull. Den som säger att han inte har någon synd, bedrar sig själv, säger Johannes så sant och riktigt.

   Men det finns högmodskristna som menar att det Ordet inte är riktat till dem utan till de icke – troende. För de i Hypernåden med sin exklusivt stora tro i motsats till de andra stackarna, litar så på Jesu fullbordade verk så de behöver inte be om förlåtelse när de syndar. De är med den inställningen super – grundlurade och förförda.

   Hypernåden lär: “… Den Helige Ande övertygar dig aldrig om dina synder. Han kommer aldrig att visa dig dina misstag.”

   Vilken hjärtskärande lögn som hindrar människor från att komma in i den innerliga umgängelsen med Jesus med ständigt flödande nåd och förlåtelse i Andens ljus över synd och otillräcklighet.

   Vilket fattigt liv som företrädare för Hypernåden får leva när de inte i den innerliga gemenskapen med Jesus bara får helt genomlysas av Hans ljus och stundligen erfara hur Han gensvarar med nåd och förlåtelse när man ber Honom om det. Det är inte otro. Det är tro på Jesus på högsta nivå.

   Vi vet väl att i Bibeln står skrivet att den Helige Anden överbevisar om synd, rättfärdighet och dom (Joh 16: 8). Hypernåden lär att detta bara är riktat till icke- troende och inte till troende. Men de troende är inte här i tiden i ett tillstånd där de aldrig syndar.

   Därför är den troende fortsatt i behov av att Helige Anden överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. För dessa ord gäller fortsatt den troende fram till att vi får uppståndelsekroppen:

   ”Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.” Hebr. 12:14 ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” inför Gud.

   ”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

   Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.” 1 Joh. 1:7- 10.

   Detta är ord till den troende i nutid och inte i dåtid. Vilket bedrägeri av Hypernådens företrädare att lära annorlunda. Och det i ett slags sken av att vara mer Bibeltrogen och kunnig i Skriften än andra. Samtidigt som man är bedragen av en villoande och i sin tur bedrar andra.

   Forts

   Like

  • Inlägg 2

   “Så skulle lagens krav uppfyllas oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden…vandren i ande, så ska ni förvisso inte göra vad kroppen har begärelse till…om ni genom ande döden kroppens gärningar, så ska ni leva”. (Rom. 8:4, 13; Gal. 5:16)

   Vi behöver se helhetsbilden av den troendes tre naturer. Sin egen naturliga natur. Syndanaturen – köttet. Den nya naturen Anden – Guds natur.

   Där den naturliga människan med sin egen natur, som tjänare åt syndanaturen, kallas för att vara i ett köttsligt väsende och som tjänare åt den nya naturen Anden, kallas för att vara i ett andligt väsende (Rom. 8:8-9).

   När den naturliga människan, lever i detta “andliga väsende”. Lever i sin liering med Jesus som Herre över sin natur och vilja inrättad efter Guds Ord. Då vandrar hon i ande – är i sitt “andliga väsende” (sin liering med Jesus) och med sin egen natur, som tjänare åt den nya integrerade naturen, Anden. Vandrar efter Anden.

   Då utför inte kroppen, de syndfulla handlingar, som köttet – syndanaturen, eljest driver henne till, när hon ställer sig själv (den naturliga människan) i syndens tjänst till orättfärdighet lika med köttsligt väsende.

   I sitt andliga väsende. Med Jesus som Herre, ställer hon sig själv (den naturliga människan) med sina lemmar i Guds tjänst. (Rom. 6: 12-18)

   Det handlar om att göra tronskifte. Ställa sig själv i Guds tjänst till helgelse. Inte längre ställa sig själv i syndens tjänst till orättfärdighet. Den naturliga människan är genom sin liering med Jesus FRI ATT VÄLJA SIN HERRE.

   När människan, lever i syndabekännelsen, nåden och den tillräknade rättfärdigheten. Har blicken, tankarna och sinnena riktade, mot Jesus på korset och Jesus på tronen.

   Ger Honom all ära. Umgås med och följer Jesus och livets Andes lag, i en liering, som harmonierar med det skrivna Ordet. Där skrift får förklara skrift. Ödmjukar sig inför Hans storhet och härlighet. Med Guds vilja på hjärtats högsäte.

   Med ett sinnelag, som är berett att följa Guds vilja. Då vandrar människan efter Anden och lever i sitt “andliga väsende”. Lever i den nya skapelsen. Lever i den nya människan.

   Där Jesus med sin egen natur, personlighet och identitet lever tillsammans med den naturliga människan med egen natur, personlighet och identitet. Åtskilda, men TILLSAMMANS i den nya skapelsen.

   Där blir människan inbegripen i en helgelseprocess som pågår ända fram till den fullständiga friheten från syndens natur vid den kroppsliga uppståndelsen.

   Fram till dess pågår hela tiden striden mellan Anden och syndens natur i människan. Där umgänget med den forne herren – synden – upplevs alltmer otäck och obehaglig medan umgänget med den nye Herren Jesus upplevs allt mer innerlig och dyrbar. Där finns nåden, förlåtelsen, friden och vissheten om en evighet i Guds gemenskap.

   Den som inte erfar i sitt liv denna strid mellan Anden och syndens natur i sitt väsen lever knappast i ljuset utan befinner sig i mörker med förnekelse och med icke erkänd och icke bekänd synd. Det är där som Du befinner Dig!

   forts

   Like

 6. I finanskraschen 2008 (många ser den som en controlled demolition!) finns det två parallella ekonomiska system: Det officiella (börsen/valutor/budgetar/statsunderskott etc) och det spekulativa (shadow banking system).

  Så länge politiker betalar spekulanterna (derivatindustrin/hedge funds/Wall Street) och tar av budgetar för att betala tillbaka sina egentliga herrar (storbankerna som puffat upp Euron/EU/USA:s bostadsmarknad och millitärindusti etc) kommer skeppet att kantra.

  Det finns ca 7 ggr mer försäkringsprodukter/derivat och spekulation än reela värden (pengar).
  Man kan se det som ett hål under varje bankkontor i metropolerna. Derivatsektorn är ca 350 tusen miljarder egentligen värdelösa papper som väntar på sin ägare!! Varför klippte man inte de och rensade ut? Den här typen av papper var förbjudna framtill 90-talet!

  Bankerna kommer aldrig att ge sig. De har fått sin vilja fram de senaste 5 åren, och hotat med både det ena och det andra för att få tillbaka 1000-tals miljarder på två kontienter.

  Ny fattigdom och sunkighet är vår här i väst – gubbarna i privatflygplanen behöver inte invänta några köer på flygplatserna.

  Obama och Romney fick en del av kompisarna. Så är de presidentkantidater med ungefär samma politik!

  USA är redan en Leveraged buyout – MERGED – a financial (banana) republic.
  Stackars folk! Det gick fort.

  Like

  • Amen! Det är Wall Street och storbankerna som styr och tyvärr går de stora medierna i USA i Demokraternas ledband och säger sällan något kritiskt emot Obama. Medierna stödjer alltså på sätt och vis denna karusell eftersom allmänheten inte får höra allvaret. Ruskigt!

   Like

  • Inlägg 3

   Om Du anser Dig vara syndfria och att Du aldrig nu syndar så är det nog tveksamt om Du lever i Andens ljus.

   Om Du anser Dig idag vara syndfri, så beror det nog då snarare på att Du förnekar och förtränger synden i Dit liv, istället för att erkänna, bekänna den och därmed ständigt uppleva reningen i Kristi blod.

   Förtränger Du på ett sådant sätt Andens ljus över Din synd så kommer Du att alltmer glida in i mörker och förhärdelse, där Du förnekar Din synd istället för att erkänna och bekänna den.

   Det leder på ett klassiskt sätt fram till en from yta med självrättfärdighet, självgodhet och högmod av att i sina egna ögon vara en “verkligt kristen” i motsats till de ynkliga som dras med synd som de bekänner.

   Samtidigt som det då i det inre bubblar av irritation, vrede, häftighet, aggression, utan att man ens är medveten om det, på grund av förträngning, förnekelse och att man falskt menar sig vara syndfri.

   Du menar att “Paulus försöker i sina brev, såsom romarbrevet, att få judarna att förstå att de inte är frälsta pga att vara födda judar under Moses lagar (laggärningar). ”

   Det är inte alls judarna som Paulus här åsyftar utan de hedningar som kommit till tro på Jesus:

   Gal 3:1-7: ” Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro?

   Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves, ja, helt förgäves? Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham?

   Han trodde Gud, och det RÄKNADES honom till rättfärdighet. Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.”

   Du menar att vi blir räddade genom att bli godkända genom att inte synda. Men vi kan aldrig i egen kraft besegra synden.

   Det är ett liv i nåden och den ständiga dagliga förlåtelsen med daglig erkänd och bekänd synd som vi genom Anden kan alltmer efterleva Guds vilja:

   Tit 2:11-12 “Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. DEN fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är.”

   Vår räddning heter inte att prestera en syndfrihet utan Kol. 2:13-14 är vad som gäller: ”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus.

   Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”

   Apg 13:38-39: ”Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.”

   Kol 1:14: “I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.”

   Fil 2:13: ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.”

   Joh 14:26: ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.”

   Det är inte att själv kämpa för att vara syndfri och att mena sig vara det som är räddningen, utan “av nåd är ni frälsta och det inte av er själva. En Guds gåva är det”!!

   Like

   • Kommenterar direkt när jag läser …

    <<"Egentligen skulle man sätta punkt i diskussionen med den här killen eftersom han upphöjer både Enarson och Søndergaard vilka är rävar och falska profeter!

    En allvarlig dom till medmänniskor och förstås serveras inget stöd för anledningen.

    <<Märk jag dömer Dig inte!

    Hittills har ditt inlägg varit ett enda stort dömande, mot två predikanter och mot mig som inte tar avstånd ifrån dem.

    <<< I Trosförkunnelsen heter det att "vi var syndare men är nu verkligen rättfärdiga".

    Nu samtalar du inte med en trosförkunnelse utan med mig. Skulle dock tro att ovan nämnda trosförkunnelse kommer från Bibeln:

    Rom. 6: 17 Ni VAR syndens slavar men har NU av hjärtat blivit LYDIGA mot den lära som ni blivit överlämnade åt.

    <<Så tappar man helt bort Bibelns budskap om att, för Kristi människans ställföreträdares skull, så gäller för Gud gentemot människan, icke tillräknad synd och tillräknad rättfärdighet.

    Låter bekvämt att vi kan förklaras rättfärdiga trots att vi är pågående syndare?

    <<De som förmedlar någon form av "syndfrihetslära" är inte av sanningen utan förmedlar en lögn—

    Stackars Jesus, Paulus, Jakob, Johannes, Petrus, etc, som alla predikar att vi måste vara Jesus trogna och att vi kan och bör undvika synd.

    <<Men så menar de i likhet med Dig att man är syndfri och därför inte ska be om förlåtelse för sina synder.

    Så har jag aldrig någonsin sagt att jag tror, och inte heller har jag hört att Lars eller Torben predikar att man inte behöver be om förlåtelse för sina synder! Har man syndat är det tvärt om ett krav att man bekänner sina synder i sin omvändelse. Filosofera även över denna vers:

    Luk. 15:7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio RÄTTFÄRDGIA SOM INGEN OMVÄNDELSE BEHÖVER.

    << citerar 1 Joh. 1:9 i förfluten tid och menar att det inte är riktat till troende utan till icke – troende människor. —–

    Eh? 1 Johannes är riktat till alla människor. Samma krav ställs på alla.

    << De menar så riktigt "att Han är trofast och rättfärdig och HAR förlåtit oss våra synder, och HAR renat oss från all orättfärdighet… Med andra ord, vi har blivit förlåtna".

    Så en gång förlåtna alltid förlåtna? Oavsett vårt agerande?

    <<Men så i nästa mening börjar deras lögn: "DÄRFÖR ska vi inte bekänna våra synder.

    Vem pratar vi om här? Vilka är DE? Är det inte visare att vi talar om dina och mina åsikter i stället för ett diffust "de" som ingen känner? Känner du eller jag någon kristen som menar att man inte behvöer bekänna sin synd?

    << Tanken att du behöver bekänna för att bli förlåten, kommer att leda dig in i slaveri" heter det i Hypernåden.

    Vem här lär ut denna lära? Om ingen, varför har detta ämne dykt upp här?

    << Man fjärmar sig mer och mer från behovet av att leva rent inför Herren genom ett ödmjukt hjärta, och sådant leder till förhärdelse och att man går ännu längre i villfarelse.

    Ett lappkast? Så nu är vi alltså överens om att vi kan och bör leva rent inför Herren? = syndfritt?

    <<<Och leder människor in i att inte leva i ljuset med bekänd synd och missar så Andens frukter i sitt liv och får en friserad utsida med synden galopperande i sitt inre.

    Amen, så vi är överens om att det är galet att lära ut att vi omöjligt kan undvika synd? Det riskerar att få folk att inte leva i ljuset, utan är kvar i mörkret?

    <<Hypernåden menar —-

    Förstår fortfarande inte varför vi talar om något som ingen av oss menar sig tro på? Förvirrande.

    <<Det är tvärtom. De som tror sig vara starka och syndfria, i sig själva, är bedragna.

    Aha, så lappkast igen. Så det ÄR alltså automatiskt så att en person som menar sig vara förlåten, renad och alltså syndfri, ändå är en syndare? Eller? Hur är denne annars bedragen? Målet är alltså inte att vara starka, tjäna endast en Gud, bära sitt kors, syndfria, utan … något annat?

    << Den gäller inte en gång vid korsets fot när jag kommer till tro på Jesu blodsoffer för min synd, utan var gång jag bedrövar Gud med syndfulla handlingar både mot Gud och människor.

    Aha, nu är jag med bland lappkasten. Ovan lära, som du alltså verkar bekänna dig till eftersom du gör reklam för den här, kallas för "En license to sin". Där man bekvämt tar upp sitt Förlåten-kort och viftar med framför Gud så att han inte ser vår synd utan endast Jesus syndfrihet. Man kan även kalla läran för "En gång frälst alltid frälst". Vilket är en brandförsäkring och en trygghet i att veta att man kan fortsätta med sin synd utan att riskera sin själ. Detta gör du alltså reklam för här? Och du menar på fullt allvar att det är predikanter som Lars och Torben som är farliga, men inte din egen "var frälst i din synd lära"?

    <<Det gör både ont och gott när Andens avslöjande ljus kommer över ens liv. Det sker dagligen och stundligen. Men då är det så gott och skönt att bara slappna av och erkänna och bekänna sin synd inför Jesus.

    Så synda, bekänna, synda, bekänna, dagligen? Gott att veta att Jesus dött på korset så att vi ska kunna synda ifred?

    << Få vara den man är. En syndare frälst av nåd för Jesu skull.

    Så skönt med denna sockersöta predikan där man får vara den syndiga människa som man alltid varit men att Gud alltid är där och förlåter? Driver du med mig? Det här en lära direkt från avgrunden!

    <<Den som säger att han inte har någon synd, bedrar sig själv, säger Johannes så sant och riktigt.

    Ska detta tolkas som att det inte går en enda minut då vi kan säga att "Jag har ingen synd"? Syndar vi varje minut dygnet runt? Kommer du ihåg vad en vers strax innan säger, i 1 Joh. 1:6? Jag repeterar den eftersom du inte kommenterade den:

    1 Joh. 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så LJUGER VI och handlar inte efter sanningen.

    <<Men det finns högmodskristna som menar att det Ordet inte är riktat till dem utan till de icke – troende.

    Borde vi återigen inte samtala om vad vi tror på i stället för andra?

    <<För de i Hypernåden med sin exklusivt stora tro i motsats till de andra stackarna, litar så på Jesu fullbordade verk så de behöver inte be om förlåtelse när de syndar.

    Så vi kan fortsätta synda och "lita" på Jesus verk där han dog en gång för alla så att alla kristna fritt kan fortsätta synda och ändå ha en brandförsäkring? Om detta inte är vad du menar, varför skriver du så?

    << med ständigt flödande nåd och förlåtelse i Andens ljus över synd och otillräcklighet.

    Där predikanterna kastar ut "License to sin kort" till alla som vill ha och som tror på de sockersöta löftena om att de kan vara frälsta precis som de är oavsett synd?

    << Därför är den troende fortsatt i behov av att Helige Anden överbevisar om synd, rättfärdighet och dom.

    Varför det? Förlorar vi vår frälsning annars? Den frälsning som aldrig kan gå förlorad eftersom vi är en gång frälsta alltid frälsta?

    << ”Sträva efter frid med alla och efter helgelse.

    Vad händer om vi inte strävar efter den? Förlorar vi vår frälsning?

    ”Men OM OM OM om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." inför Gud.

    <<Detta är ord till den troende i nutid och inte i dåtid.

    Kanske det enda vi är överens om.

    << Vilket bedrägeri av Hypernådens företrädare att lära annorlunda.

    Återigen, varför samtala så mycket om vad andra tycker i stället för vad vi tycker?

    <<Och det i ett slags sken av att vara mer Bibeltrogen och kunnig i Skriften än andra. Samtidigt som man är bedragen av en villoande och i sin tur bedrar andra.

    Så kristna kan alltså förlora sin frälsning? Jag tycker jag känner igen den här tvära-kast-debatten om jag jämför med de kalvinister jag diskuterat med.

    <<Om Du anser Dig vara syndfria och att Du aldrig nu syndar så är det nog tveksamt om Du lever i Andens ljus.

    Vem menar sig aldrig ha syndat här? Om ingen, varför diskuterar vi detta? Inte ens har någon uttryckt det som att denna nu inte syndar längre. Det jag däremot har sagt är att vi kan undvika synd i minuter, dagar, år och för altid. Det är bättre att diskutera vad som sagts i stället för något som inte sagts

    <<Om Du anser Dig idag vara syndfri, så beror det nog då snarare på att Du förnekar och förtränger synden i Dit liv, istället för att erkänna, bekänna den och därmed ständigt uppleva reningen i Kristi blod.

    Bibeln gör skillnad på syndare och heliga/rättfärdiga. Syndare har inte tillträde till himlen. Om du därför menar att du fortfarande syndar (syndare) så har du alltså ingen plats i Guds rike. Det är Bibeln som lär.

    <<Förtränger Du på ett sådant sätt Andens ljus över Din synd så kommer Du att alltmer glida in i mörker och förhärdelse, där Du förnekar Din synd istället för att erkänna och bekänna den.

    Ok, så kristna kan alltså förlora sin frälsning? Inte pga synd uppenbarligen, eftersom du starkt lär ut att vi kristna fortsätter att synda, men pga att vi lär ut att vi kan och bör vara Jesu trogna? DETTA gör alltså Gud rasande, att vi har mage att tro och lära ut att vi kan säga nej till synd?!

    <<Samtidigt som det då i det inre bubblar av irritation, vrede, häftighet, aggression

    Var i BIbeln står det att detta måste betraktas som synd? Inte ens Jesus och hans lärljungar skulle klara det kravet.

    <<Det är inte alls judarna som Paulus här åsyftar utan de hedningar som kommit till tro på Jesus:

    Paulus kan förstås rikta sig till kristna, judar, hedningar, etc, som han vill. Jag har redan citerat Romarbrevet för dig tär Paulus väldigt tydligt visar att synd = död. Paulus Du citerar även Galaterbrevet (som jag tänkt göra) där det just precis handlar om nykristna som ändå tror att de måste hålla kvar sin judiska Mosaiska lära (som innehåller ca 613 lagar) för att vara frälsta. Galaterbrevet fortsätter med ett löfte som jag förstår att du inte tror på:

    Gal. 5: 16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni INTE att göra vad köttet begär.

    Här talar Paulus kraftigt emot den farliga läran att vi kan vara frälsta i vår synd:

    Gal. 5: 19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall INTE ÄRVA GUDS RIKE.

    <<Du menar att vi blir räddade genom att bli godkända genom att inte synda. Men vi kan aldrig i egen kraft besegra synden.

    Jag citerar Bibeln så du ska hellre fråga dig om Jakob hävdar detta. Ja det hävdar han, just för att vi absolut kan besegra synden här och nu. Vilken tragisk lära du kommer med som fortfarande tror att du måste vara slav under synden, men att du ändå är frälst.

    <<Det är ett liv i nåden och den ständiga dagliga förlåtelsen med daglig erkänd och bekänd synd som vi genom Anden kan alltmer efterleva Guds vilja:

    Dagligen .. så dagligen menar du att vi syndar och att detta är fullständigt normalt för kristna? Samt att vi bara kan erskänna synd och säga förlåt, samt fortsätta, dagligen eftersom du menar att vi aldrig kan få makt över synden?

    <<<Kol. 2:13-14 är vad som gäller: ”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus.

    Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset.”

    Ser du även här att Paulus talar om "oomskurna" som en direkt poäng till judarna? Vidare ser jag hur du ihärdigt försvarar läran att vi aldrig kan få makt över synden, men att detta inte gör något eftersom Jesus en gång för alltid förlåtit oss oavsett vad vi gör? Vad spelar det då för roll vad vi bekänner, vilka irrläror vi har, etc då Jesus förlåtit rubbet? Eller är det några synder, såsom de Lars och Torben har, som han inte dött för? Den värsta synden av alla verkar vara den att vi kan vara Jesus helt trogna.

    Apg 13:38-39 —-

    Jag säger amen till alla verserna, men jag antar att du tolkar dem helt annorlunda än jag, då du tror att kristna fortfarande är slavar under synden, men förlåtna slavar under synden.

    <<Det är inte att själv kämpa för att vara syndfri och att mena sig vara det som är räddningen, utan "av nåd är ni frälsta och det inte av er själva. En Guds gåva är det"!!

    Vi är frälsta av nåd men frälsningen är inte utan villkor. Återigen, vem blir frälst? Vi tar Apg eftersom du nämnde Apg:

    Apg. 10: 34 Då började Petrus tala: "Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, 35 utan tar emot den som fruktar honom och GÖR DET SOM ÄR RÄTT, vilket folk han än tillhör.

    Men din lära är ju att Gud tar emot kristna oavsett om de gör rätt eller inte. Det finns bara ett enda ställe i Bibeln där vi kan se din lära om att synd hos troende inte leder till döden. Det är i 1 Mos. 3::4.

    Jag kan inte se något annat än att din lära är att syndare kommer till himlen och heliga/rättfärdiga kommer till helvetet.

    Like

  • Inlägg 3

   Du är en riktig fegis som plockar bort fakta kring vad Torben egentligen förmedlar och därmed förhindrar människor från att bilda sig en egen uppfattning grundad på fakta kring vad Torben faktiskt står för och förmedlar.

   Du verkar helt ha missat vad Bibeln säger om nådens betydelse vid människans helgelse. Titus 2:11: “Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss…”

   Paulus pekar i 1 Kor. 15: 10 på nådens betydelse för honom: “Men genom Guds nåd är jag vad jag är… fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.”

   Du menar att det inte finns något Bibeln som talar om att vi är inbegripna i kampen mellan Anden och synden fram till att vi blir förvandlade i den kroppsliga uppståndelsen.

   Som vanligt så kan Du inte vad Bibeln säger. Den talar om att den “förnedringskropp”, som vi är behäftade med på grund av synden i den här tiden ska förvandlas i uppståndelsen till en “härlighetskropp”:

   Fil. 3: 20: “Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp…”

   Det är bara att fortsatt konstatera att Du förvanskar och gör om vad jag skriver. Det gör det ju egentligen meningslöst att försöka föra ett vettigt samtal. Man skulle kunna tro att det beror på en låg intelligensnivå där Du inte orkar eller inte är kapabel att ta in vad andra skriver.

   Men det är allvarligare än så. Du är så förblindad i Din förnekelse av synden i Ditt liv och därmed inte inser Din väg fram mot förhärdelse. Det leder till att Du inte kan lägga samman “summan av Guds Ord”, utan fortsätter med Ditt ensidiga citerande utan att vara förmögen att väga det emot vad allt Guds Ord säger.

   “Av frukten ska man känna trädet”. Dina inlägg andas ingen frid, kärlek och omsorg. De andas hårdhet, högmod, självgodhet, egenrättfärdighet, besser – wisser och nedlåtande arrogans och Du framhärdar med lögnen om att Du aldrig syndar och att Du är syndfri.

   Men det kommer Du ju aldrig att inse att det är vad Dina inlägg andas eftersom Du lever i mörker och förnekelse. Så blir det om man lever i mörker med för Dig icke erkänd och icke bekänd synd.

   Det leder fram mot en blind förhärdelse där Bibeln uttrycker att man hamnar i ett tillstånd där man aldrig åter kan ledas till ny bättring. Hebr. 6:6: “dem är det omöjligt att återföra till ny bättring”.

   Du har fortfarande inte berättat om när det var sista gången som Du syndade. Om Du menar Dig vara syndfri måste det ju ha funnits en sista gång som Du syndade och att Du aldrig syndat därefter – eller hur!

   Då är det ju intressant för oss andra som ännu inte upplevt detta, att Du då för oss beskriver den upplevelsen när Du syndade för sista gången!

   Beskriv även upplevelsen av att Du nu aldrig syndar! Det måste ju vara en fantastisk upplevelse! Hur vill Du beskriva den upplevelsen av att aldrig synda?

   Kan Du inte beskriva detta när Du syndade för sista gången eller inte kan beskriva upplevelsen av att aldrig synda idag, så är Du ju helt enkelt inte trovärdig när Du nu menar Dig vara syndfri.

   1 Joh. 1: 8 “Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.”

   Är det inte faktiskt där som Du befinner Dig Annika Björk!?? Ta vara på Guds erbjudande till Dig och förhärda inte Ditt hjärta: “Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder…”

   Like

   • <<<Du har uppenbarligen missat Bibelns undervisning om syndens natur i människan.

    Ja, som jag skrev så säger Bibeln ingenstans att vi ärvt Adams synd eller att vi är födda med an syndfull natur som får oss att synda. Om det vore så så skulle vi haft en utmärkt ursäkt för synd. Läs gärna mina bloggartiklar om arvsynden.

    <<Så hävdar Du lögnaktigt att "vi var genom vår natur hemfallna till vredesdom" inte finns i Bibeln. Du uppvisar en generande okunskap. Så här står det i Ef. 2: 3: "vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen".

    Läs gärna min bloggartikel om Eph. 2:3, och det var inte begreppet jag syftade på utan din tolkning.

    KJV: Eph. 2:3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.

    Det står ingenting om någon syndfull natur. "Nature by wrath" handlar inte om några nyfödda småbarn utan om vuxna människor som väljer att följa sitt kött. Inte "syndfulla kött". Att det står om människans "kött" i Bibeln har jag aldrig förnekat. Paulus lär ju att om vi följer köttet ska vi dö (medan du lär att det är naturligt för kristna att synda), för det betyder att vi använder vårt kropp för att synda. KJV är en bättre översättning när det gäller det här ämnet som jag skrev tidigare.

    Rom. 8: 5-9 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.So then they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.

    <<Paulus tar upp detta med syndens natur i människan i Rom. kap. 7:

    Återigen bevis för att du inte läser det jag skriver. Jag förklarade för dig att Paulus inte beskriver den nuvarande ställningen han hade inför Gud vilket kapitlet innan och efter tydligt visar. Jag visade också för dig att Paulus menade sig ha ett perfekt samvete och att alltid ha uppträtt rättfärdigt, etc. Jag frågade även dig om man kan ha ett perfekt samvete samtidigt som man syndar.

    <<Men så upptäcker han att hans nya vilja och håg att följa Guds vilja att inte synda, inte räcker till eftersom hans syndanatur fortfarande är kvar:

    Var står det i Bibeln?

    <<"Det jag vill det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag…—

    Läs gärna min bloggartikel om Rom. 7. Återigen, Paulus beskriver inte den nya frälsta människan utan en människa utan den helige Ande som följer köttet.

    <<Han fortsätter att beskriva problemet: "Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött (köttet syftar här på syndens natur).

    Jag har redan visat dig vad han skriver om att vara "köttslig" (carnally minded) men han säger inte att vi är födda med en natur som får oss att synda. Jag har redan kopierat in Rom. 8 där han tydligt förklarat skillnaden mellan att vara köttslig och att inte vara det. Det är helt och hållet vårt eget beslut då ingen tvingas följa köttet.

    <<Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda.

    Så hur kommer det sig att Paulus hade ett fullständigt gott samvete och förklarade att han och hans kamrater alltid levde rättfärdigt? Så vi har inte ens förmågan att göra det goda? Då syndar vi alltså ständigt och jämt? Varför förnekar du då på andra ställen att du inte tror det?

    <<<Du nedvärderar helt när Paulus i denna kamp uttrycker i Guds Andes ljus att han "är den störste av alla syndare".

    Varför ignorerar du mina kommentarer, såsom att jag citerade honom där han skrev att han TIDIGARE var en syndare?

    1 Tim 12 Och jag tackar vår Herre Kristus Jesus, som har gett mig kraft, att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13. mig, SOM TIDIGARE var en hädare och en förföljare och en våldsverkare.

    Apg. 23:1 Paulus såg på Stora rådet och sade: “Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till i dag.”

    Romarbrevet 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till DÖD, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?

    <<Så upplever den det som lever i ljuset och erkänner sin synd. Men i det ljuset lever inte Du och erfar därför aldrig smärtan över Din synd.

    Men om du nu tror att Paulus var den största av alla syndare under hela sitt liv (även som kristen) och att han saknade viljan att göra det goda, vad gör det då om jag och andra syndar lite? Det vore ju bara en synd till bland andra synder vi inte kan upphöra med. Eller finns det några synder vi kan sluta med, medan det itne går att upphöra med andra synder? Du står alltså fast vid att syndare kommer till himlen och de rättfärdiga till helvetet? Ja, du tror kanske inte ens att det finns några rättfärdiga om det helt saknas vilja att någonsin göra det som är rätt. Vad skiljer din tro från Ormens tro, då ni båda lär att synden inte leder till döden?

    <<Här i tiden gäller fortfarande i människan striden mellan Anden och hennes syndanatur:

    Bibeln lär inte att vi har en syndanatur som får oss att synda.

    <<"Ty köttet har begärelse mot Anden och Anden mot köttet, de två ligga ju i strid med varandra för att hindra er att göra, vad ni vill" Gal. 5:17.

    Amen, och jag har aldrig förnekat att det står om "kött" i Bibeln. Jag citerade ju från Galaterbrevet att om vi leds av Anden så gör vi inte vad köttet begär. Inte "syndfullt kött", för kom ihåg att Jesus hade samma sorts kött som vi.

    << De har då missat att se, att i den här texten finns tre parter! "de TVÅ ligga ju strid med varandra för att hindra ER att göra, vad ni vill."

    Det är inte köttet i sig som hindrar, för då skulle även Jesus ha drabbats. Paulus förklarar på vilket sätt hindret uppkommer. VI måste välja. Följer vi köttet så hindras vi samtidigt att ledas av Anden då det är motpolen. Vi kan inte lyda både Gud och Mammon.

    << och syndanaturen – den gamla människan.

    Det finns som sagt ingen "syndanatur", såsom att vi skulle vara födda med en natur som får oss att synda. Om vi syndar är det VI som väljer att med vårt kropp (kött) synda. Det bättre valet hade varit att följa Anden för då lovar Paulus (som du behäftar med synd) att vi inte kommer att synda.

    <<I det här sammanhanget syftar ordet kött, på den naturliga människans forne herre – Syndanaturen

    Det är ett tillägg du själv gör. Paulus gör det inte.

    <<. Som fortfarande finns integrerad i helheten av allt vad människan är.

    Om vi är syndare för att vi har en kropp/kött så gör du också Jesus till en syndare som också hade en kropp/kött.

    <<Den forne herren, syndanaturen, strider mot den nya Herren, Guds natur.

    Vi har inte bett om att få en syndanatur som får oss att synda. Om vi hade en sådan så skulle vi ha perfekta ursäkter för synden.

    << Det är de två naturerna i människan som nu strider om den tredje parten:

    Det här låter som gnosticism, vilket är vad både Kalvin och Luther lurades av.

    <<Den naturliga människan, som nu är fri att välja Guds Ande, Ord och vilja som Herre över sin egen natur, sitt leverne och agerande.

    Alla är fria att lyda Gud.

    <<"Så skulle lagens krav uppfyllas oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden…vandren i ande, så ska ni förvisso inte göra vad kroppen har begärelse till…om ni genom ande döden kroppens gärningar, så ska ni leva". (Rom. 8:4, 13; Gal. 5:16)

    Amen, men du tror ju att Paulus lär ut han och vi inte har förmågan att göra det goda ens som kristna? Har vi förmågan att göra det goda eller inte? Fortfarande så vill du äta kakan och ha kakan kvar. Om Paulus ständigt levt med ett fullständigt gott samvete så visar han väl att vi har förmågan att göra det goda? Allt som Paulus säger måste läsas i en kontext och läser vi verserna innan och efter så förstår vi i vilket sammanhang han uttrycker sig som han gör.

    << Syndanaturen – köttet.

    När vi syndar kan man säga att man använder köttet/kroppen för att synda med, men akta dig för att lära ut att kroppen i sig är syndig då detta gör även Jesus till en syndare. Ja även ofödda foster vore då en syndare för att de har mage att ha kött, vilket de ska skämmas för?

    <<Då vandrar hon i ande – är i sitt "andliga väsende" (sin liering med Jesus) och med sin egen natur, som tjänare åt den nya integrerade naturen, Anden.

    Här låter det ju som du förstår att vi faktiskt har möjlighet att ledas av Anden och på så sätt kunna göra det goda, lyda Gud och undvika synd.

    <<Det handlar om att göra tronskifte.

    Men det kan vi ju inte säger du. Du säger ju att det är onaturligt för kristna att undvika synd?

    <<Ställa sig själv i Guds tjänst till helgelse. Inte längre ställa sig själv i syndens tjänst till orättfärdighet.

    Men vi kan ju inte det säger du på andra ställen?

    << Den naturliga människan är genom sin liering med Jesus FRI ATT VÄLJA SIN HERRE.

    Men du lär ju ut att vi kan tjäna både Gud och Mammon genom att vi ljuger om vi är utan synd, så alltså syndar vi regelbundet och måste säga förlåt då och då mellan synderna? Nu måste du välja sida.

    <<När människan, lever i syndabekännelsen, nåden och den tillräknade rättfärdigheten.

    Menar du här att vi fortsätter att synda och bekänna synden (slavar under synden) och på så sätt kan vi fortsätta att varva synd med ursäkter så att vi kan vara frälsta i vår synd? Det här med att ledas av Anden och därmed undvika synd, funkar alltså inte?

    << Ödmjukar sig inför Hans storhet och härlighet.

    Ödmjukar sig. Innebär det att vi måste fortsätta att synda?

    <<Med ett sinnelag, som är berett att följa Guds vilja. Då vandrar människan efter Anden och lever i sitt "andliga väsende".

    Men du lär ju ut på andra ställen att vi inte kan följa Guds vilja och lyda hans bud?

    << Där blir människan inbegripen i en helgelseprocess som pågår ända fram till den fullständiga friheten från syndens natur vid den kroppsliga uppståndelsen.

    Så nu är vi tillbaka igen till att vi måste synda tills vi dör och då äntligen kunna lyda Guds bud?

    <<Fram till dess pågår hela tiden striden mellan Anden och syndens natur i människan.

    En strid som du menar människan garanterat förlorar då hon inte kan lyda Guds bud? Inte kan ledas av Anden så att hon undviker synd?

    << Den som inte erfar i sitt liv denna strid mellan Anden och syndens natur i sitt väsen lever knappast i ljuset utan befinner sig i mörker med förnekelse och med icke erkänd och icke bekänd synd. Det är där som Du befinner Dig!

    Hmm, så om jag inte tjänar två Gudar kan jag inte vara frälst? Jag måste alltså uppleva en strid som jag förlorar då och då, genom att ge efter för synden ibland, och om inte så är jag förlorad?

    <<Du är en riktig fegis som plockar bort fakta kring vad Torben

    Dels så slutade det med att jag behöll precis lika mycket av dina Torbeninlägg som övriga inlägg. Men jag har ansvar för min blogg och vill inte att folk ska lära sig på min blogg att det är naturligt för kristna att synda, och inte heller vill jag ha min blogg till en plattform att förtala en kristen broder. Som du såg så var det inte fakta om Torben som du presenterade eftersom du lade till dina egna påståenden.

    << Du verkar helt ha missat vad Bibeln säger om nådens betydelse vid människans helgelse.

    Jag har redan visat dig att Guds nåd betyder krafen att undvika synd här och nu (Titus 2:11-12). Du fortsätter att ignorera det. Du verkar vara mer åt Prince-hållet och den billiga nåden, där nåden används som en License to sin. Som ett "Get out of jail card".

    <<Titus 2:11: "Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss…"
    Paulus pekar i 1 Kor. 15: 10 på nådens betydelse för honom: "Men genom Guds nåd är jag vad jag är… fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig."

    Paulus förnekar aldrig att Guds nåd fostrar oss och hjälper oss att undvika synd här och nu. Genom den helige Ande/Guds nåd, så kan Paulus leva med att "fullständigt gott samvete". Om man syndar har man knappast ett gott samvete.

    <<Du menar att det inte finns något Bibeln som talar om att vi är inbegripna i kampen mellan Anden och synden fram till att vi blir förvandlade i den kroppsliga uppståndelsen.

    Var har jag sagt det? Tvärt om har jag ofta citerat löften om att vi inte gör vad köttet begär om vi följer Anden. Det jag säger är att det inte finns någonstans i Bibeln som säger att köttet i sig är syndigt (då jesus också skulle ha ett syndigt kött), men köttet/kroppen kan ändå illustrera motsatsförhållandet till att ledas av Anden. Leds vi av anden så syndar vi inte. Men du verkar inte hålla med då du förfasar dig över tanken att vi kan lyda Guds bud här och nu och inte behöva vänta tills vi dör.

    << Den talar om att den "förnedringskropp", som vi är behäftade med på grund av synden i den här tiden ska förvandlas i uppståndelsen till en "härlighetskropp":

    Det står inte att vi måste använda vår kropp att synda med även om de är skröpliga.

    <<Fil. 3: 20: "Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp…"

    Här står ingenting om en syndfull natur.

    << Du är så förblindad i Din förnekelse av synden i Ditt liv

    Så nu är du tillbaka igen till läran om att vi tvingas synda …. Fram och tillbaka.

    << "Av frukten ska man känna trädet".

    Men du säger att vi måste synda så trädet kan väl då inte bära god frukt? Du förordar ju synd och förklarar ofta hur naturligt det är att kristna syndar och hur onaturligt det är att de inte syndar?

    <<Dina inlägg andas ingen frid, kärlek och omsorg. De andas hårdhet, högmod, självgodhet,—

    Säger han som tillbringade ett par inlägg att förtala Torben med att lägga till åsikter han inte sagt sig ha?

    << med lögnen om att Du aldrig syndar och att Du är syndfri.

    Ja det verkar vara det här som skaver – läran att man kan lyda bara en Gud och inte både Gud och Mammon. Samtidigt som du förklarar hur naturligt det är med synd i en kristen persons liv så fortsätter du ändå att varna för exempelvis Torben, trots att Torbens synder i så fall inte borde vara värre än t ex dina synder?

    << Så blir det om man lever i mörker med för Dig icke erkänd och icke bekänd synd.

    Det blir en himmel där Gud alltså välkomnar syndare – alltså de som syndar och bekänner att de syndar. Bibeln däremot lär ut att syndare inte är välkomna i Guds rike.

    <<Det leder fram mot en blind förhärdelse där Bibeln uttrycker att man hamnar i ett tillstånd där man aldrig åter kan ledas till ny bättring. Hebr. 6:6: "dem är det omöjligt att återföra till ny bättring".

    Men vi kan ju inte bättras lär du ju ut? Vi måste ju fortsätta att vara slavar under synden och varna för de som säger att vi helt och fullt kan ledas av Anden och undvika synd?

    <<Du har fortfarande inte berättat om när det var sista gången som Du syndade.

    Jag kommer inte ihåg datumet. Om jag skulle säga att det var 23 september 2021, ändrar det på något?

    <<<Då är det ju intressant för oss andra som ännu inte upplevt detta, att Du då för oss beskriver den upplevelsen när Du syndade för sista gången!

    Jag ska alltså beskriva min synd? Hur många sidor? Varför? Ändrar det på något av vad jag sagt om vår förmåga att ledas av Anden och därmed undvika synd? Det är väl vad Bibeln lär ut? Varje gång i mitt liv som jag valt att synda så skulle jag kunna valt en annan väg. Det finns alltid en annan dörr att välja. Ingen måste synda. Syndar jag så är det jag som syndar och jag kan inte skylla på någon syndfull natur som tvingar mig att synda.

    <<Beskriv även upplevelsen av att Du nu aldrig syndar!

    Beskriv upplevelsen? Nu förstår jag inte ens. Det är en *bra* upplevelse att välja Andens väg i stället för syndens väg. Räcker det eller ska jag lägga till fler adjektiv? Undebart! Fantastiskt!

    << 1 Joh. 1: 8 "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss."

    Är det fjärde eller femte gången du citerar denna vers och ignorerar det jag säger om 1 Joh. 1:6 som säger:

    1 joh. 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

    Om vi syndar och påstår att vi har gemenskap med Gud så ljuger vi alltså. Men du fortsätter att ignorera versen och fortsätter att citera din favoritvers som du tror ger dig en försäkring om att du är ok även om du syndar.

    << Ta vara på Guds erbjudande till Dig och förhärda inte Ditt hjärta:

    Om jag förhärdar mitt hjärta så är det väl i så fall bara ytterligare en synd bland många? Och du förklarar att det är normalt för kristna att synda så vad skulle ytterligare en synd spela för roll? Eller är det vissa synder som är värre än andra och faktiskt kan orsaka att man förlorar sin frälsning?

    << "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder…"

    Amen, och hur länge är man förlåten har jag frågat. Några timmar, eller kanske bara minuter, fram till nästa synd? Johannes ger inget löfte att man kan varva synd och förlåtelse (tjäna två Gudar) och ändå vara frälst. Han varnar oss för de som påstår att vi inte måste leva rättfärdigt för att vara frälsta::

    1 Joh. 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR DET RÄTTA är rättfärdig liksom han är rättfärdig.

    Men du lär dessvärre ut att vi inte kan göra det rätta … Mer varningar om att förvanska Guds nåd

    Jud. 4 "Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är FÖRVANSKAR de vår Guds nåd till FÖRSVAR för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

    Notera dock att jag inte säger att de som missförstått saker i Bibeln utomatiskt är förlorade. Det beror ju helt på hur de lever. och deras samveten Jag minns framför allt en ödmjuk man som levde otroligt Gudfruktigt och hade ständigt fokus på Guds ord. Ändå kallade han sig syndare, förmodligen för att han antog att man är syndare om man inte tänker på Gud varje sekund varje dag. Det är därför jag säger att ärliga missförstånd inte automatiskt leder till helvetet. Det är Gud som avgör domen och han använder våra tankar, samveten och liv som stöd för sin dom.

    Läs detta högt:

    1 Peter. 1: 14 Som lydnadens barn skall ni INTE styras av de begär som ni TIDIGARE levde i när ni ännu var okunniga. 15 Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett ALLTIGENOM HELGAT LIV.

    Kan vi det?

    Like

 7. Kommentar versen om Vilddjurets bild (Upp 20:4)

  …Ej TILLBETT VILDDJURET eller dess bild och inte hade tagit märket på sin panna eller sin hand.(Upp 20:4)

  Den här versen och liknande verser i Uppenb boken fick en klar betydelse när jag under några veckor bläddrade runt i astrologiska/astronomiska sites på nätet. Det förekommer ju varningar för vidskeplighet i flera av Bibelns böcker, men jag kopplade inte ihop ämnena. Det är ju inget som kristna är/ska vara intresserade av!

  När man lägger förställningar i den Babyloniska och Egyptiska mytologin (delar av den kan ses i Frimureriet, och Katolska kyrkan mfl) och jämför med vad verser som denna ovan säger, dyker ganska klara relationer upp:

  1 Gudinnorna och gudarna har djursymboler (lejonet, kräftan, tjuren, ormen, jungfrun osv)Astrologiska djurkretsen förekommer i Upp bokens bildspråk
  2 Det har horn på huvudet (Ishtar, den sumeriska mån/kärleksgudinnan som Israels folk offrade åt på höga platser, har två horn på huvudet och ser mkt attraktiv ut på bild (British Museum) – two horns, två huvuden (Upp kap 13)
  3 Man hade gud/djurhuvuden på fingertopparna när man spådde människor – 10 heads, tio huvuden (Upp kap 13)
  4 Babylon och Babyloniska religionen figurerar med ord om “vilddjurets bild,” tio kungar/gudar, två horn, “ingen kan köpa och sälja utan att ha märket” (dvs gudens/kejsarens bild på mynt tex)- styras av Mammon osv

  Vad betyder det att inte ta vildjurets bild?

  Vilddjuret i Uppenbarelseboken är ett jätteimperium styrt av icke Bibliska föreställningar och absolut makt (global omfattning). Vidskeplighet och människoambitioner paras med varandra. Om man lägger allt som är inte av Gud på hög, får man vilddjurets system, kanske man kan säga! Vilddjurets bild var på baksidan av mynt, med kejsarens bild på framsidan. Kejsaren måste dyrkas som guden på baksidan. Annars döden.

  Att ej tillbe vilddjuret med tio/tolv huvuden eller ta märket på sin panna eller sin hand = EJ OCKULTISM.

  Vad ska kristna hålla sig borta från om vilddurets bild ej ska präntas på våra pannor?

  Vi ska ej vara influerade av (grundade i) vidskeplighet och vidskepliga ritualer, framgångsteologi (dvs BAAL!), världens ekonomiska system (som bygger på trolleri med ränta och byråkratiska lösningar, dvs MAMMON), ej dyrka mänskliga “stjärnor,” (obs astrologisk bibetydelse i ordet “stjärna!”) ej gå till teckentydare, höra på obibliska drömmare, självkänsla-coacher, festivaler och ritualer med obiblisk anknytning osv. Att inte ta vildjurets märke betyder i det här sammanhanget att man i överförd bemärkelse inte låter sig influeras av världen och dess tankesystem, utan har all sin förtröstan på Gud och på korset, vår väg tillbaka, vår upprättelse i KRISTI BILD (ej vildjurets bild).

  Människan:
  1 Skapad i Guds avbild (Genesis 1:27)
  2 Upprättad i KRISTI bild (frälsningen i Jesus och det nya livet i Honom)
  2b Ej upprättad i Vilddjurets bild – världsimperium och NEW AGE

  Ursäkta om jag skriver för långa kommentarer här!

  Like

  • Hej Janne
   Jag uppskattar dina inlägg och det verkar som du är påläst även i det här ämnet. Jag kände inte till många av de saker du listade. Jag kommer också att tänka på en eventuell kommande världsekonomi (som du också nämnde) och vad det kan innebära för oss. De flesta av världens ekonomier har ju rejäla problem just nu, och exakt hur stora bekymren är kan vara svårt att sia om. I USA är det ju väldigt mycket hysch-hysch och många invändningar vad gäller slösandet avskrivs snabbt med att frågeställaren är rasistisk eller anhängare av någon konspirationsteori gentemot Obama. Jag har den sista tiden läst en del böcker om USA:s ekonomi och Obamas alla lögner om sig själv och sin politik, samt lyssnat på youtubeklipp. Media är ju väldigt styrt av just politik i USA så man får inte veta hela sanningen genom att ty sig till de stora TV-kanalerna eller tidningarna. De aktar sig noga för att kritisera demokraterna för mycket, eller inte alls. (Min youtubekanal nämns längst ner på min Blogg.) Det finns mycket mer att läsa förstås 🙂

   GVD!

   Like

  • Inlägg 1

   Du känner tydligen inte till den rörelse som förmedlar “Hypernåden”. Jag tog med några jämförelser med Din syndfrihetslära därifrån för att Du möjligtvis skulle se hur galet det är.

   Men Du gör ju om och förvanskar hela tiden vad jag egentligen säger. Då är det ju omöjligt att för att vettigt samtal. Några exempel:

   Du säger: “å en gång förlåtna alltid förlåtna? Oavsett vårt agerande?” “Gott att veta att Jesus dött på korset så att vi ska kunna synda ifred?”

   “Så vi kan fortsätta synda och ‘lita’ på Jesus verk där han dog en gång för alla så att alla kristna fritt kan fortsätta synda och ändå ha en brandförsäkring?”

   “din lära är ju att Gud tar emot kristna oavsett om de gör rätt eller inte. Jag kan inte se något annat än att din lära är att syndare kommer till himlen och heliga/rättfärdiga kommer till helvetet.”

   Det är inte vad jag säger! Jag säger att vi även om vi objektivt sett är förlåtna för all synd så kommer vi ibland att synda och då behöver erfara förlåtelse och rening igen och igen.

   Tvärtemot företrädarna för “Hypernåden” som menar att man aldrig mer kan synda och därför aldrig mer behöver be om förlåtelse för sina synder.

   Du påstår att jag har en “var frälst i din synd lära”. Det är inte vad jag säger att man bara ska synda på och ändå vara frälst. Vad jag säger är att man ständigt är i behov av att erkänna och bekänna sin synd.

   Vad jag säger är att man fortfarande inte är fri från syndens natur, som kapas bort först vid den kroppsliga uppståndelsen och ingången i evighetens värld och därför kommer vi att ha anledning att följa Guds Ord om och om igen:

   “om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”

   Den som menar sig aldrig synda menar jag lever i förnekelse och är på väg in i mörker och förhärdelse och därmed missar förmånen av en ständig rening i Kristi blod vid sin syndabekännelse.

   Du säger: “Du gör reklam för ‘en license to sin’. Där man bekvämt tar upp sitt Förlåten-kort och viftar med framför Gud så att han inte ser vår synd utan endast Jesus syndfrihet. Man kan även kalla läran för “En gång frälst alltid frälst”.

   Här har Du helt förvanskat och gjort om vad jag säger. Bibeln är ju solklar med att läran en gång frälst alltid frälst är falsk:

   Visst säger Jesus, ”att ingen av dem som Fadern gett mig ska kunna ryckas ur min hand”, men det måste ses och brytas mot allt annat som Gud säger till oss.

   Inte minst i Joh. 15: 1 – 6: ”Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort…Förbli i mig, så förblir jag i er…Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp.”

   Företrädare för en gång frälst alltid frälst kan säga: ”om man faller av från Gud så har man aldrig varit frälst.”

   Men detta är en lögn där man blivit blind inför vad som står där det uppenbart handlar om människor som varit sanna troende men så kommit bort från tron:

   de har LIDIT SKEPPSBROTT I TRON …Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att AVFALLA FRÅN TRON och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare…

   De som en gång har TAGIT EMOT LJUSET OCH SMAKAT DEN HIMMELSKA GÅVAN, FÅTT DEL AV DEN HELIGE ANDE och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter men SEDAN AVFALLIT, dem går det inte att föra till ny omvändelse…

   …Om de har LÄRT KÄNNA VÅR HERRE och Frälsare Jesus Kristus och KOMMIT UNDAN världens smitta men sedan ÅTERIGEN LÅTER SIG SNÄRJAS och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början.

   Forts

   Like

  • Det är bara att konstatera att Du fortsatt gör om, missförstår och förvanskar allt vad jag skriver. Så då fyller det ingen funktion att fortsätta.

   Du må ju då fortsätta i Ditt självbedrägeri med Ditt ensidiga citerande och utan förmåga att kunna lägga samman “summan av Guds Ord”. Skulle vara intressant att veta vilken bokstavs kombination som ligger bakom ett sådant beteende.

   Jag får tacka för mig och uppskattar att jag ändå har fått delge vad Bibeln säger i en helhet. Kanske några kan bli hjälpta av det och undgår att bli fångade av Din vilsna lära som kan sätta en del i trångmål och förtvivlan.

   Like

   • Till skillnad mot din vän som du ibland citerade så tyckte jag ändå du skötte dig väl (med något undantag) då du fokuserade på själva debatten i stället för helt ovidkommande AD HOMINEM attacker. Om man verkligen vill en människa väl så försöker man i stället förklara VARFÖR en person har fel i stället för att slösa tid på att sprida kärlekslösa förolämpningar och domar. På frukten känner man trädet.

    Om man vill se vad som är en totalt felaktig biblisk lära så hjälper det om vi studerar Satans lära. Den första gången han citeras är när han lyckas lura Eva och hennes man att de INTE skulle dö även om de skulle synda (göra något som Gud sagt är förbjudet).

    1 Mos. 3:4 4 Då sade ormen till kvinnan: “NI SKALL VISST INTE DÖ!”

    jämför med sanningen som är 180 grader åt andra hållet:

    Rom. 6:23 Ty syndens lön är DÖDEN —

    Det är viktigt att förstå att Ormen LJÖG. Här är det mycket lätt att välja sida. Väljer vi Ormens sida har vi fel. Väljer vi Guds sida har vi rätt. Adam och Eva hade inga som helst problem med att TRO på Gud. De syndade dessutom bara en gång och det räckte.

    Tyvärr lär många kyrkor ut idag det sockersöta som folk vill höra, nämligen att de inte behöver ge upp sina favoritsynder. De säger inte direkt ut “Synda på bara!” utan budskapet är insvept i lager av ord såsom “Vem vill kasta den första stenen? Bara du bekänner och ber om ursäkt så är du ok, för ingen kan sluta synda, alla är vi syndare frälsta av nåd, vi kan inte göra något åt vår syndfulla natur som får oss att synda, det är farlig fariseism att tro att vi lyckosamt kan lyda Gud, etc, etc”. Svaga kristna kan då i svaga stunder falla för detta budskap som har sitt ursprung i Ormen.

    Den farligaste av alla villoläror är Ormens villolära då han mycket väl vet vad som separerar oss från Gud – nämligen synd. Självfallet är hans mål därför att förmå så många människor som möjligt att synda, för Ormen vill se människor gå förlorade.

    Guds Välsignelser

    Like

 8. När man går igenom vad Jesus säger om yttersta tiden Matt kap 24 framgår ju vad du påpekar här. Jesus kommer tillbaka efter vedermödan. Det är ju logiskt att Jesus berättar händelser i kronologisk ordning, precis som när man pratar på vanligt sätt!

  Det skulle inte finnas samma poäng för Jesus eller apostlarna att varna för avfall och mörker om/när nu Darby och Scofield har rätt i sina krumbukter 1800 år senare.

  Jag tror att det är viktigt att kolla upp källor, platser, personer, debatter, strömningar när man läser Bibeln, precis som när man läser andra böcker. Jesus interagerar med saker som hände och tankar som tänktes under hans livstid (tex när han talar med Fariseerna). När Dispensation-killarna ska förklara hur Bibeln styckas i sju delar; när de klipper och klistrar mellan verser och koncept från hela Bibeln för att förklara vad JESUS så tydligt säger i Matt 24, måste man ju få ifrågasätta uppryckningsbygget hos dispentionalisterna. (satan läser Bibeln på likande sätt i Lukas kap 4: blandar och snickrar verser för att fälla Jesus i öknen. Jesus svarar med verser på samma sida (i 5:e Mosebok, om jag minns rätt) Twisting scripture!

  Uppryckningen – pretrib-varianten

  Man kan inte enkelt avfärda uppryckningen (uppståndelsen) i sig eftersom det är en bibliskt tanke (Uppståndelsen av levande och döda; alternativt samlas alla kristna hos Jesus vid hans återkomst).

  Att kristna/de judekristna och det judiska folket måste separeras för att världshistorien ska komma till sitt slut (och har separat frälsningshistoria under NT), däremot, är ju en ganska underlig tanke. Evangeliet gavs till Israel först och främst.

  De judekristna är av Judisk börd. De hednakristna är inte det. Ska judekristna separeras från hednakristna och åka till himmelen eller stanna kvar vid uppryckandet pretrib? Och de judiska bröderna och systrarna efter köttet (och de otroende) stå ut med antikrist på jorden? Och några räddas separat av Jesus?

  Vem hotar antikrist egentligen?

  Frågan är om antikrist attackerar det judiska folket, eller egentligen är ett hot mot kristna (antikrist är ju avfallets kraft och psykologi)?

  Enligt pretrib rapture ska Antikrist alltså vara på jorden (när de kristna är i himmelen) och hota dem som inte tror på Jesus! Varför ska antikrist attackera dem som inte tror på Jesus? Det är ju totalt ologiskt! Satan hotar ju dem som löper risken/är på väg att “lämna honom” och bli TROENDE!

  Antikrist kom/kommer ur kristenheten säger Johannes i breven: “De/han var från oss men tillhörde inte oss.” Antikrist förnekar att Jesus Kristus har kommit i köttet (som människa). Det är ju en typisk antikristen ande.

  Hur kan då antikrist vara på jorden och hota och trakassera dem som inte tror på Jesus, medan de kristna åker/har åkt till himmelen för att komma tillbaka senare, när kusten är klar så att säga?

  Vi ska alltid vara med Jesus efter uppryckningen, säger Paulus i Thess brevet. Trösta er med dessa ord.

  Lyssna in vad Jesus säger – Han är vår Herre! Hans ord går före de dividerande teologernas.
  Vi ska vara beredda, som alla andra kristna i historien, att stå ut med förföljelse!

  Kulturell kontext

  Scofield och Darby kom fram PRECIS under de två ockulta strömningarna under 1800-talet:

  1 Tidigt 1800-tal: Jehovas vittnen, Mormoner, amerikansk sektbildning
  (Darby var i USA under den perioden)

  2 Sent 1800-tal/tidigt 1900-tal: TEOSOFIN växte fram i väst (öst-västlig filosofisk ockultism)
  (Scofield var ingen duvunge, tvärtom). De nya biblarna började produceras under den här perioden (Wescott/Hort Revised version) och Vatikanen samlade ihop sig igen under rådet Vatican 1 1870.

  3 Ryckas upp = levitera – flyga i luften under seans (det finns en ockult förlaga till vad vi kallar det hemliga eller plötsliga uppryckandet) Tyvärr!

  Jobbig fråga, det tar sådan tid att gräva sig igenom virrvarret!

  Like

  • Wow,
   Så roligt att läsa från en svensk som har greppat läget om det här med synd, omvändelse, eget ansvar, uppryckandet, etc 🙂 Det är mycket möjligt att vi skulle kunna hitta områden där vi tycker olika och det är ingen större fara så länge som det inte handlar om väsentligheter.

   Som du mycket riktigt påpekar som kommer Antikrist att vara på jorden när Jesus kommer tilbaka, och vi kan läsa hur kristna varnas för Antikrists lurendrejeri och t o m halshuggs för sin tro (enl. Upp.). Alltså kommer kristna att leva tillsammans med honom och det är ett tydligt riktmärke. Däremot kan jag gå med på att kristna upprycks innan “Guds vrede” drabbar jorden, vilket skulle kunna betyda mitt i den sista “veckan” och innan den allra värsta vedermödan. Dock EFTER att Antikrist kommit till jorden. Du kan läsa mer om den teorin på eternaltruth.us. (Du som behärskar engelska så väl.)

   GVD!

   Like

  • Inlägg 2

   Ett exempel på dubbla budskap från Dig: “det ÄR alltså automatiskt så att en person som menar sig vara förlåten, renad och alltså syndfri, ändå är en syndare?”

   Jag menar att den som är förlåten och renad i Kristi blod är syndfri inför Gud. Men ändå fortfarande är behäftad med syndens natur som inte är bortkapad och därför kan falla i synd och varje gång genom bekännelse och bön om förlåtelse ständigt förblir i denna rening av Kristi blod inför Gud.

   Medan Du uppenbarligen menar att Du är fri från syndens natur och aldrig syndar utan ständigt hela tiden lever syndfritt. Alltså Du menar på fullt allvar att Du nu aldrig syndar?

   Det måste ju vara vad Du menar med detta uttalande där det då vore uppenbart att Du går förlorad om Du inte är syndfri:

   “Om du därför menar att du fortfarande syndar (syndare) så har du alltså ingen plats i Guds rike. Det är Bibeln som lär.”

   Är det faktiskt så illa ställt att Du faktiskt menar Dig vara syndfri och aldrig syndar, så lever Du i förnekelse för Andens ljus och är på väg in i mörker och förhärdelse. Du kan aldrig i evighetens värld säga att det var det ingen som varnade Dig för.

   Vi har helt olika syn på vad det är att leva i mörker eller ljus. Du menar att det är att leva i mörker om man inte menar sig kunna vara syndfri.

   Medan jag menar att det är att leva i ljuset att erkänna och bekänna sin synd när man syndar och att inte göra det leder in i mörker och förhärdelse.

   Du menar att det inte är någon synd om man med irritation, vrede, häftighet, aggression skadar sin medmänniska, eftersom de orden inte återfinns som synd. Bättre ursäkt får Du nog hitta på för att ursäkta den irritation som Du här uppenbarligen uppvisat.

   Jag håller helt med Dig när Du säger: “Gal. 5: 16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni INTE att göra vad köttet begär.

   Här talar Paulus kraftigt emot den farliga läran att vi kan vara frälsta i vår synd”.

   Ingen kan vara frälst i sin synd! Utan endast frälst i Kristi blods försoning där “Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv”.

   Ingen kan i sin egen påstådda syndfrihet undgå att göra vad köttet – syndens natur – har begärelse till utan endast genom att
   “vandra i Anden, så kommer ni INTE att göra vad köttet begär.”

   Och Du menar Dig alltså alltid vandra i Anden, och aldrig syndar? Då menar jag att Du lurar och bedrar Dig själv! När syndade Du senast enligt vad Du själv menar?

   Like

   • Jobbar natt så jag skriver på. Svarar medan jag läser …

    <<<<Du känner tydligen inte till den rörelse som förmedlar "Hypernåden". Jag tog med några jämförelser med Din syndfrihetslära därifrån för att Du möjligtvis skulle se hur galet det är.

    Känner du någon församling eller kristen grupp som själva menar att de tror på "hypernåden"? Inte? Då förstår jag inte varför du talar om denna hittepågrupp med mig? Är det inte bättre att vi debatterar det du respektive jag tror på?

    <<Jag säger att vi även om vi objektivt sett är förlåtna för all synd så kommer vi ibland att synda och då behöver erfara förlåtelse och rening igen och igen.

    Återigen varför är det så viktigt? Vi är ju förlåtna i vilket fall?

    <<Tvärtemot företrädarna för "Hypernåden" som menar att man aldrig mer kan synda och därför aldrig mer behöver be om förlåtelse för sina synder.

    Varför talar vi om vad andra tror i stället för vad du respektive jag tror?

    <<Du påstår att jag har en "var frälst i din synd lära". Det är inte vad jag säger att man bara ska synda på och ändå vara frälst.

    Du säger att kristna har råd att synda, och att det är naturligt att synda, att vi omöjligt kan leva syndfritt, etc. Det låter som en gång frälst alltid frälst. Du hävdar ju att "även om vi objektivt sett är förlåtna för all synd —- ". Så vi är alltså redan förlåtna. Baserat på denna lära: Varför är det då så viktigt att be om förlåtelse och att undvika synd? Varför är det ens viktigt att inte missförstå läror i Bibeln? Vi är ju frälsta i vilket fall?

    <<Vad jag säger är att man ständigt är i behov av att erkänna och bekänna sin synd.

    Varför då? Vad händer om man inte gör det?

    <<<Vad jag säger är att man fortfarande inte är fri från syndens natur, som kapas bort först vid den kroppsliga uppståndelsen

    Var i Bibeln står detta? Jag skriver ganska mycket om den falska arvsynden i min blogg. Om vi vore födda med en ont natur som får oss att synda så har vi den perfekta ursäkten för att synda. Men Bibeln lär inte ut detta. Kalvin och Luther gör det dock.

    << och ingången i evighetens värld och därför kommer vi att ha anledning att följa Guds Ord om och om igen:

    Vad händer om vi inte gör det? Frälst i vilket fall?

    <<"om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder —

    Så säger Bibeln men du själv säger ju att synd är helt naturligt för kristna, att vi aldrig kan sluta synda och att vi är frälsta i vilket fall? Är inte detta vad du spenderat några inlägg på att säga?

    <<Den som menar sig aldrig synda menar jag lever i förnekelse och är på väg in i mörker och förhärdelse och därmed missar förmånen av en ständig rening i Kristi blod vid sin syndabekännelse.

    Detta låter som att rättfärdiga (icke syndare) hamnar i helvetet och syndare hamnar i himlen. Återigen repeterar du att vi fortsätter att synda helt naturligt även som kristna, och att vi t o m är på väg till mörker om vi menar att vi kan undvika synd. Gud älskar de som syndar, bara de varvar sin dagliga synd med bekännele och förlåt, men avvisar de om menar att de kan vara honom trogna? Återigen, om detta inte är vad du anser, varför skriver du då detta?

    << Bibeln är ju solklar med att läran en gång frälst alltid frälst är falsk:

    Men säger du inte att vi är frälsta även om vi syndar? Du säger ju även i detta inlägg att kristna inte kan upphöra med synd. Det är ju de människor som menar att de kan leva utan synd som du anser är på väg rakt in i mörkret. Inte de som syndar och bekänner att de fortfarande syndar?

    <<Visst säger Jesus, ”att ingen av dem som Fadern gett mig ska kunna ryckas ur min hand”, men det måste ses och brytas mot allt annat som Gud säger till oss.

    Exakt, såsom att det handlar om de får som FÖLJER honom.

    <<Jag menar att den som är förlåten och renad i Kristi blod är syndfri inför Gud. Men ändå fortfarande är behäftad med syndens natur som inte är bortkapad och därför kan falla i synd och varje gång genom bekännelse och bön om förlåtelse ständigt förblir i denna rening av Kristi blod inför Gud.

    Så med andra ord så är man syndare och frälst samtidigt, samt har en utmärkt ursäkt för synden genom att ha blivit påtvingade en "syndens natur" som vi aldrig bett om, medan Jesus åkte gräddfil och slapp en sådan natur vilket innebär att han lättare kunde undvika synd. Som du hör rimmar den här läran illa med vad Bibeln säger och förminskar det Jesus gjorde för oss. Om man är syndfri inför Gud, samtidigt som man dagligen måste be om förlåtelse för synd, så leder det fortfarande till att man är en kristen frälst syndare. Om nu synd är så otroligt naturligt och vanligt och acceptabelt hos kristna, vad exakt skulle kunna få oss att förlora vår frälsning? Bara om vi slutar tro? Synda är dock inga problem?

    <<<Medan Du uppenbarligen menar att Du är fri från syndens natur och aldrig syndar utan ständigt hela tiden lever syndfritt. Alltså Du menar på fullt allvar att Du nu aldrig syndar?

    Ja att vi har en syndens natur som manar oss att synda är helt obibliiskt. Inte ens Rom. 5 eller psalmer lär ut detta. Jag säger återigen att vi alla (inte bara jag) kan undvika synd i minuter, dagar, år och för alltid. Hur vi sedan väljer att leva är en annan sak, men poängen är att vi kan. Om vi menar att omvändelse betyder att vi kan varva synd med förlåt så har vi inte omvänt oss . Vi kan inte lura Gud och han ser vår synd.

    <<Är det faktiskt så illa ställt att Du faktiskt menar Dig vara syndfri och aldrig syndar, så lever Du i förnekelse för Andens ljus och är på väg in i mörker och förhärdelse.

    Här ser jag åter läran dyka fram hos dig att rättfärdiga kommer till helvetet och syndare till himlen. Vad säger Bibeln? Läs detta mycket noga:

    Matt. 5: 19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som HÅLLER DEM och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. 20 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, SKALL NI INTE KOMMA IN I HIMMELRIKET:

    Här tycker jag du rimligen definierar dig som den förstnämnda, som syndar (enligt dina egna ord) och som lär människorna att leva likadant som du. Jag definierar mig som den andra.

    <<Vi har helt olika syn på vad det är att leva i mörker eller ljus. Du menar att det är att leva i mörker om man inte menar sig kunna vara syndfri.

    Vad säger Johannes igen? Att vandra i mörkret betyder att vi syndar. Då har vi ingen gemenskap med Gud:

    1 Joh. 1: 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

    <<Medan jag menar att det är att leva i ljuset att erkänna och bekänna sin synd när man syndar och att inte göra det leder in i mörker och förhärdelse.

    Ja du menar att du fortsätter att synda, och om du bara bekänner att du gör det och ber om förlåtelse då och då emellan dina dagliga synder, så är du ändå frälst. Detta är motsatsen till vad Bibeln lär. Endast i 1 Mos. 3:4 kan du se denna lära att synd inte leder till döden.

    <<Du menar att det inte är någon synd om man med irritation, vrede, häftighet, aggression skadar sin medmänniska, eftersom de orden inte återfinns som synd.

    Nu förvränger du det jag skrev igen. Att med flit och utan orsak skada en medmänniska är självfallet en synd. Men jag frågar var det står i BIbeln att ovan nämnda adjektiv automatiskt innebär synd? Även Jesus hade dessa känslor och han syndade inte. Lägg inte till saker på syndlistan som inte är synder då detta är att lägga börda på människor utan orsak.

    <<Ingen kan vara frälst i sin synd! Utan endast frälst i Kristi blods försoning där "Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv".

    Du lär ju ideligen ut att vi kan vara frälsta i vår synd. Du säger ju bara att knepet är att bekänna synderna och säga förlåt, och vips kan du fortsätta att synda – för du förklarar ju även att vi kan glömma tanken att vi kan undvika att synda och häpnar t o m när jag säger att vi kan lyda Jesus fullt ut. Då är vi ju på väg till mörkret säger du. Om vi däremot syndar och är öppna med att vi syndar, ja då är det fritt fram till himlen?

    <<Ingen kan i sin egen påstådda syndfrihet undgå att göra vad köttet – syndens natur – har begärelse till utan endast genom att —-

    Japp, det tog bara till nästa mening så är du i farten igen och förklarar att vi kan glömma tanken att vi kan undvika synd, för du tror vi har en syndens natur som gör det omöjligt för oss att leva Jesus trogna.

    Och Du menar Dig alltså alltid vandra i Anden, och aldrig syndar?

    Jag menar? Det var ett citat från Paulus så här är det en fråga om hans åsikter. Om vi vandar i Anden så lovar Paulus att vi kan undvika att göra vad köttet begär, vilket är en kontrast till din lära om att vi har en syndfull natur som får oss att synda.

    Like

 9. Du blandar ihop UPPRYCKANDET med FÖRSAMLANDET –

  Joh.Upp. Kap.1.vers –

  10. Jag kom i andehänryckning på Herrens dag och fick då bakom mig
  höra en stark röst, lik ljudet av en basun,

  http://www.dividingword.net/Swedish/Uppryckandet/index.htm

  – Dessutom blandar di ihop vad som är skrivet till KRISTI LOKALFÖRSAMLING –
  och vad som är skrivet till och om
  ISRAEL.

  Antikrist och Antikristerna gäller Kristi Lokalförsamling i och för sig,
  inte Israel.

  Arne Strand.

  Like

  • Hej Arne
   Jag kan inte se att det är indelat mellan Israel och lokalförsamling, och jag kan inte se hur det ändrar på det jag skrev. Kan du se att det kommer att finnas kristna kvar på jorden medan Antikrist är här? Dessa kristna måste också stå starka och vägra att ta vildjurets märke. Om de vägrar blir de halshuggna och de blir martyrer. Därför kan inte Jesu återkomst ske innan dess. Först måste Antikrist visa sig.

   Like

   • Herre gud människa är du då helt blind ?

    Jag kan inte se att det är indelat mellan Israel och lokalförsamling

    Kommentar –

    Det står skrivet till Lokalförsamlingen –
    1a Joh.brev kap.2.

    18. Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en
    antikrist skall komma, och redan hava många antikrister
    uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.
    19. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de
    hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle
    bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

    Det hade alltså uppstått Antikrister i Lokalförsamlingen i den “yttersta tiden”.
    Profetisk tid är alltså inte samma sak som profan tid.

    Vidare –

    “Först måste avfallet hava skett och Laglöshetens människa hava framträtt,
    redan är ju Laglöshetens hemlighet verksam “.

    Avfallet är dessa Antikrister som uppstått ovan,
    som kallat en annan Antikrist till ledare(En Pastor).
    Dessa levde i Laglöshetens Hemlighet,
    en falsk Kristendom enligt Matt 7:21-23 –
    ” inte kommer var och en in i Himmlarnas Rike som säger till mig Herre Herre,
    utom dem som gör min faders vilja som är i Himmlarna”.

    Det är alltså att inte göra “Faderns Vilja” som är denna “Laglöshet och Antikristendom”,
    de fattade beslut efter “Köttet”,
    “Den själiska Människans vishet som tillhör de onda andarna “.

    Dessa Laglöshetens Människor i Matt ovan var,
    Andedöpta med – Profetians – Kraftgärningarnas och Trons speciella Nåde-Gåvor,
    men de gjorde ändå inte Faderns vilja och Jesus sade därför – ” Jag har aldrig känt eder – gå bort ifrån mig ni Laglösa män”.

    Jesus hade ingen gemenskap med dem fastän de var i Herren Jesu Kristi Tjänst.

    “Den Laglöse” – ” Antikrist” ovan,
    tar sitt säte i Guds Tempel enligt detta skriftens ord,
    ” Guds Tempel är Heligt och det Templet är ni “.
    Lokalförsamlingen är Guds Tempel.

    ÄR NI MED SÅ LÅNGT ?
    OM – ? – så ser ni att detta inte har med Israel att göra !.

    Arne Strand.

    Like

   • Det här blir förmodligen min sista kommentar eftersom det känns som du hädar Gud med att säga “Herre gud människa är du då helt blind ?” Det låter hellerinte särskilt ödmjukt.

    Jag tror också att antikrist ande redan finns ibland oss, och alltså även under Johannes tid. Avfallet kan inte vara dessa antikrister eftersom Johannes varnar om avfallet i framtiden. Det finns även en person som är Antikrist. Vi kan läsa att han verkligen kommer att sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud. Vi kan även läsa detaljer om avfallet vilka ännu inte har skett. Avfallet är förknippat med att förtappelsens son ska ha kommit, vilket han uppenbarligen inte har. Läs igen vad jag skrev i mitt första inlägg. Studera vad som måste ha skett innan Jesus kommer tillbaka. Vi är ännu inte där.

    Like

  • Inlägg 4

   Hur kan Du ha kunna missat de rörelser och sammanhang som förmedlar en lära om en “hypernåd”. Den förtreträds väl främst i Sverige av Fredrik Nygård som är inspirerad av Joseph Prince.

   Några av deras käpphästar är att lagen inte gäller de troende – att vi inte ska be om förlåtelse för vi är syndfria. Det är den senare likheten med Din syndfrihetslära som jag pekar på för att Du ska få en chans att inse hur vilset ute den läran är.

   Prince säger några helt obibliska saker som att ”Det grundläggande är att DHA aldrig övertygar dig om dina synder. Han kommer heller aldrig att peka ut dina fel”.

   Den människan som lever efter den tron kommer att döva sig gentemot Andens röst och bli en självrättfärdig människa som missar Guds fostran till Helgelse.

   Joseph Prince vänder på Guds ord och säger: ”… Den Helige Ande övertygar dig aldrig om dina synder. Det kommer aldrig att visa dig dina misstag.” (från hans bok” Destined to reign ”, s. 134).

   Men vi vet väl att i Bibeln står skrivet att den Helige Anden överbevisar om synd, rättfärdighet och dom (Joh 16: 8). Hypernåden lär att detta bara är riktat till icke- troende och inte till troende.

   Men de troende är inte här i tiden i ett tillstånd där de aldrig syndar. Den är fullständigt andligt blind och i förnekelse som menar sig vara fullständigt syndfri!

   Därför är den troende fortsatt i behov av att Helige Anden överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. För dessa ord gäller fortsatt den troende fram till att vi får uppståndelsekroppen:

   ”Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.” Hebr. 12:14 ”Men om vi vandrar i ljuset (med erkänd och bekänd synd), liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.”

   Men om vi lever i mörkret med icke erkänd och bekänd synd utan i likhet med Dig i högmod och förnekelse menar sig vara syndfri och aldrig syndar, så är på man på väg mot förhärdelse varom Bibeln säger att de då aldrig kan föras till ny bättring.

   Minns i evighetens värld att Du där aldrig kan säga att det var det ingen som påtalade för Dig, att det är där som Ditt liv kommer att sluta med att möta Jesu röst: “Jag har aldrig känt Dig”!

   Du fortsätter att förvanska vad jag skriver och Du vill få det till att jag skulle förorda att det bara är att synda på eftersom vi får förlåtelse. Men det är inte vad jag säger.

   Vad jag pekar på är att vi på grund av att vi är behäftade med en syndens natur (väsens synd – “vi var genom vår natur hemfallna till vredesdom” – har Du helt missat det Bibelordet???) ända fram till Jesu tillkommelse och vi då får våra uppståndelsekroppar,

   kommer att vara i behov av att i Andens avslöjande ljus över när vi fortfarande kan begå synd i tankar ord och gärningar, erkänna och bekänna vår synd för en ständigt fortsatt rening i Jesu Kristi Guds Sons blod.

   Paulus och Johannes var medvetna om detta och Paulus utbrister som frälst att han är “den störste av alla syndare” och Johannes pekar på att:

   “Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder…”

   Men det är inte bara att därmed hejdlöst synda på. För äger man en sann gemenskap med Jesus så får man genom den Helige Andes inneboende en ny håg där synden är något obehagligt och smärtsamt.

   Det är därför som det heter om nåden “att den fostrar oss”. Det är där inom nådens saliggörande område som helgelsen fungerar.

   Utanför nåden, där laggärningar råder (där Du befinner Dig), fungerar inte helgelsen, och det är orsaken till att folk som lever lagiskt förr eller senare, antingen hamnar i förnekelse, förträngning, mörker och förhärdelse som Du är på väg att göra.

   Eller så är man så pass ärlig att man inser att man faktiskt inte är syndfri och när man ärligt erkänner att man faktiskt syndar, drabbas av förtvivlan eftersom deras teologi inte stämmer.

   Den slutliga förvandlingen till syndfrihet kommer ju först vid Jesu återkomst: ”vi skall alla förvandlas” 1 Kor 15:51-52.

   OBS!! Du svarade aldrig på när Du med Din syndfrihetslära, där Du menar att man går förlorad om man inte är syndfri, menar att det för Dig var sista gången som Du syndade. Beskriv den upplevelsen när Du syndade för sista gången! Beskriv upplevelsen av att Du nu aldrig syndar!

   Like

   • Våra inlägg blir allt längre så jag försöker åtminstone inskränka samtalet till vad du resp. jag har för åsikter. Med tanke på att Torben (en oskyldig kristen man som lever efter Bibeln) sitter i amerikanske fängelse och får utstå så mycket orättvisor, hat och förtal så tänker jag inte upplåta även min blogg till sådana orättfärdiga domar. Jag tror inte Gud skulle vilja det heller. Jag tar därför bort inläggen som handlar om honom (ska skumma igenom först …) men kanske kortfattat göra några kommentarer där jag i så fall behåller ursprungskommentarerna. Men här gäller alltså vår egen debatt:

    <<<<Hur kan Du ha kunna missat de rörelser och sammanhang som förmedlar en lära om en "hypernåd". Den förtreträds väl främst i Sverige av Fredrik Nygård som är inspirerad av Joseph Prince.

    Du missar min poäng. Säger de själva att de står för "hypernåd"? Om inte så vore det bättre att redogöra för deras tro utan att använda sig av ett redan färdigt begrepp som definieras av någon annan. Nu har du använt dig av ett hittepåbegrepp som du sedan tillskriver mig. Använd hellre mig själv som källa för att definiera vad jag tycker.

    <<– att vi inte ska be om förlåtelse för vi är syndfria.

    Säger de själva att de är syndfria? Jag misstänker snarare att de är på din sida där synd trivialiseras med tanken att vi aldrig kan leva syndfritt.

    <<Det är den senare likheten med Din syndfrihetslära som jag pekar på för att Du ska få en chans att inse hur vilset ute den läran är.

    Så vad har mina åsikter med andras åsikter att göra? Är det inte bättre att se vad mina åsikter från mig som källa?

    <<Prince säger—-

    Vad har han med mig att göra?

    << några helt obibliska saker som att ”Det grundläggande är att DHA aldrig övertygar dig om dina synder. Han kommer heller aldrig att peka ut dina fel”.

    Det här låter mer som din lära, då synd trivialiseras och godkänns.

    <<Den människan som lever efter den tron kommer att döva sig gentemot Andens röst och bli en självrättfärdig människa som missar Guds fostran till Helgelse.

    Vad händer om en kristen människa missar sin helgelse?

    <<Joseph Prince vänder på Guds ord—-

    Vad har han med mig att göra?

    <<Hypernåden lär att detta bara är riktat till icke- troende och inte till troende.

    Säger han själv att han tror på "Hypernåden"? Om inte så är det irrelevant. Det går att förklara varför han har fel utan att tillskriva honom ett epitet han kanske inte tillskriver sig själv, och ett epitet som du på förhand bestämt vad det innebär.

    <<Men de troende är inte här i tiden i ett tillstånd där de aldrig syndar. Den är fullständigt andligt blind och i förnekelse som menar sig vara fullständigt syndfri!

    De två meningarna står i kontrat med varandra. Du startar med att i princip hålla med Prince om att synd kan behandlas med en axelryckning eftersom synd är hur vanligt som helst i en kristen persons liv, och det är omöjligt att undvika att synda. Sen kommer varningen. Inte till de som syndar! Nej nej. utan varningen ställer du till den andra skaran! De heliga! Som sagt, syndare kommer till himlen och rättfärdiga kommer till helvetet. Jag repeterar Matt. 5:

    Matt. 5: 19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och LÄR MÄNNISKORNAA SÅ, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket. 20 Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.

    Du lär ju helt klart "människorna så" (eftersom du menar att de inte kan undvika synd), men notera att det inte är säkert att man ens blir "minst" i himmelriket med en sådan lära, för kravet är hur som helst att vår rättfärdighet (inte Jesus rättfärdighet) måste vara långt bättre än fariséernas.

    <<Därför är den troende fortsatt i behov av att Helige Anden överbevisar om synd, rättfärdighet och dom.

    Du har ju sagt att du håller med om Paulus löfte, att om vi leds av den helige Ande så syndar vi inte. Men ändå säger du tvärt om att vi aldrig i livet kan sluta synda och att det är tvärt om galet att påstå att man inte syndar och att det är den sistnämnda gruppen (som Paulus alltså tillhör) som lever farligt och kan sluta i mörkret.

    <<<

    ”Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.” Hebr. 12:14

    Här citerar du vers efter vers som förklarar att vi måste leva i helgelse, vi måste vandra i ljuset, etc, men du säger ju annars att det är omöjligt?! Du kan inte äta kakan och ha kakan kvar. Vilken sida väljer du?

    <<Men om vi lever i mörkret med icke erkänd och bekänd synd utan i likhet med Dig i högmod—-

    Är det högmodigt att inte synda? Vad kallar du då Paulus?

    2 Kor. 1:12 Vi kan med gott samvete BERÖMMA OSS av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd.

    <<och förnekelse menar sig vara syndfri och aldrig syndar, så är på man på väg mot förhärdelse varom Bibeln säger att de då aldrig kan föras till ny bättring.

    Nej, så står det inte i Bibeln. Det står inte att vi inte kan lyda Guds bud. Det står tvärt om, att om vi leds av Anden så syndar vi inte.

    <<<Minns i evighetens värld att Du där aldrig kan säga att det var det ingen som påtalade för Dig,

    Oj, nu kommer en varning till mig. Inte för att jag syndar, utan för att jag säger att vi kan och bör lyda Gud! Ser du inte i vilken tvärtom värld du lever? Du är den som "lär människorna så", och ändå är det de rättfärdiga som lever farligt och inte syndare.

    << att det är där som Ditt liv kommer att sluta med att möta Jesu röst: "Jag har aldrig känt Dig"!

    Vem sade Jesus "Jag har aldrig känt dig"?:

    Matt. 7: 21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan DEN SOM GÖR MIN HIMMELSKE FADERS VILJA. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn[a] och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni LAGLÖSA!

    De som Jesus "aldrig känt" gäller alltså de som INTE gör Guds vilja – alltså de laglösa som tror att synd inte leder till döden. Du har alltså återigen fått allt om bakfoten.

    <<Du vill få det till att jag skulle förorda att det bara är att synda på eftersom vi får förlåtelse. Men det är inte vad jag säger.

    Det är bara att skrolla upp några centimeter för att se att du stödjer tanken att synd inte leder till döden. Du varnar ju t o m för de som tror att vi kan undvika synd!

    <<Vad jag pekar på är att vi på grund av att vi är behäftade med en syndens natur —-

    Jag har hört det argumentet och jag förklarar att det inte är någonting du hittar i Bibeln. Läs gärna mina bloggartiklar om arvsynden.

    << (väsens synd – "vi var genom vår natur hemfallna till vredesdom" – har Du helt missat det Bibelordet???)

    Ja det har jag missat. Det finns inte i Bibeln. Vad gäller det här ämnet är exempelvis KJV en bättre översättning och mer lojal till grekiskan. Ingenstans i Bibeln står det att vi ärvt Adams synd eller att vi har en syndig natur som vi inte kan motstå utan måste synda.

    <<ända fram till Jesu tillkommelse och vi då får våra uppståndelsekroppar,

    Bibeln lär inte att vi måste vänta tills vi får nya kropppar för att sluta synda. Vi ombeds att leva rättfärdigt här och nu.

    <<kommer att vara i behov av att i Andens avslöjande ljus över när vi fortfarande kan begå synd i tankar ord och gärningar, erkänna och bekänna vår synd för en ständigt fortsatt rening i Jesu Kristi Guds Sons blod.

    Jag frågar igen vad som skulle hända om vi inte bekänner vår synd? Förlorar vi vår frälsning då pga DEN synden? Men inte andra synder? Så två synder leder åtminstone till att vi förlorar frälsningen? 1) Om vi syndar men missar att varva synden med ursäkter, och 2) Om vi tror att vi kan undvika att synda samt lär även andra att det är möjligt att vara Gud trogna? Övriga synder är ok? Jag frågar för jag försöker förstå dina lappkast.

    <<<Paulus och Johannes var medvetna om detta och Paulus utbrister som frälst att han är "den störste av alla syndare"

    Alla dina försök till syndstöd är täckta på min blogg. Läs inte bara den berömda versen i Rom. 7 utan läs även kapitlet innan och efter. Paulus talade självklart inte om sin aktuella position i livet. Vi ska verkligen inte tro att den person som skrivit mestadelen av Nya Testamentet är den största syndaren av alla och någon vi ska lyssna på. Paulus säger att han hade ett FULLKOMLIGT RENT SAMVETE. Kan man vara den största syndaren av alla samtidigt som man har ett rent samvete? Läs:

    1 Tim 12 Och jag tackar vår Herre Kristus Jesus, som har gett mig kraft, att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13. mig, SOM TIDIGARE var en hädare och en förföljare och en våldsverkare. MEN jag fick barmhärtighet, eftersom jag hade gjort det ovetande i otro.

    Apg 23:1 Paulus såg på Stora rådet och sade: “Bröder, jag har levt inför Gud med ETT FULLKOMLIGT RENT SAMVETE ÄNDA TILL I DAG”.

    1 Kor 15:34 Nyktra till på allvar och SYNDA INTE

    1 Thess 2:10. Ni är vittnen, och även Gud, hur HELIGT, hur RÄTTFÄRDIGT och OSTRAFFLIGT vi uppträdde bland er som tror. —12. och vittnade att ni skulle VANDRA VÄRDIGT Gud, som har kallat er till sitt rike och sin härlighet.1 Kor 15:34 Nyktra till på allvar och SYNDA INTE

    2 Tim. 1:3 Jag tackar alltid min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner.

    <<och Johannes pekar på att:

    "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva

    Vi har redan täckt den versen några gånger och jag säger att han även uttalade versen innan som heter:

    1 Joh. 1: 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

    Jag skrev även att "vandra i mörkret" betyder synda. Om vi alltså synder så ljuger vi om vi påstår att vi har gemenskap med Gud. Johannes säger även saker såsom att inte låta oss luras av de som säger att vi inte behöver göra det som är rätt för att vara frälsta:

    1. Joh. 3: 6 Den som FÖRBLIR i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig.

    Så medan även Johannes lovar att vi inte syndar om vi förblir i honom, så säger du helt tvärt emot och ropar att vi inte kan.

    <<< Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder…"

    Amen, och hur länge räcker den syndfriheten? Några timmar tills nästa synd? Eller minuter?

    <<Men det är inte bara att därmed hejdlöst synda på. För äger man en sann gemenskap med Jesus så får man genom den Helige Andes inneboende en ny håg där synden är något obehagligt och smärtsamt.

    Du hävdar att vi aldrig kan leva syndfritt och varnar för de som säger att vi kan. Så vi kan inte synda "hejdlöst" i din värld men det verkar ändå vara så att vi har råd att synda flera gånger om dagen. Även många ateister kan känna det smärtsamt att synda, så du menar att det inte är någon skillnad på kristna och ateistser vad gäller vårt beteende?

    <<Det är därför som det heter om nåden "att den fostrar oss".

    Den nåden verkar inte göra ett bra jobb med tanke på att du tror att det är hemskt då folk lär ut att vi alla kan lyda Gud helt och fullt. Vi kan alltså vara slavar under synden men ändå frälsta, vilket är innebörden av synd. Den nåd som Bibeln talar om däremot, Titus. 2:11-12, lovar att vi med hjälp av den kan undvika synd här och nu. Inte senare i framtiden då vi fått nya kroppar.

    <<Utanför nåden, där laggärningar råder (där Du befinner Dig)

    Så när jag citerar Jakob, etc så handlar det om hemska laggärningar? Hu, så hemskt med kravet att vi inte kan leva i laglöshet!

    <<, fungerar inte helgelsen, och det är orsaken till att folk som lever lagiskt förr eller senare, antingen hamnar i förnekelse, förträngning, mörker

    Ja jag har förstått ditt budskap som du repeterar om och om igen. Syndare kommer till himlen och rättfärdiga till helvetet. Vi är ok så länge som vi syndar och varvar det med ursäkter. Om vi däremot inbillar oss att vi kan och bör vara Jesu trogna så säger du att vi hamnar i mörkret. Du varnar ideligen för den hemska tanken att vi måste leva rättfärdigt.

    <<Eller så är man så pass ärlig att man inser att man faktiskt inte är syndfri —

    Så inte en ena minut kan vi säga att vi är syndfria? Eller hur länge? Men det är inga problem eftersom vi är frälsta ändå?

    <<och när man ärligt erkänner att man faktiskt syndar,

    Det låter onekligen som att vi är ok bara vi ser till att vi syndar och är ärliga med att vi syndar.

    <<Den slutliga förvandlingen till syndfrihet kommer ju först vid Jesu återkomst: ”vi skall alla förvandlas” 1 Kor 15:51-52.

    Versen talar om en förvandling ja, men versen säger inte att vi först då kan undvika synd. Du är fullkomligt dränkt i denna billiga nådlära!

    <<OBS!! Du svarade aldrig på när Du med Din syndfrihetslära, där Du menar att man går förlorad om man inte är syndfri, menar att det för Dig var sista gången som Du syndade.

    ?? Hur många synder tog det för Adam och Eva innan de kastades ut ur Eden? En gång.

    <<Beskriv den upplevelsen när Du syndade för sista gången! Beskriv upplevelsen av att Du nu aldrig syndar!

    Jag ser verkligen inte poängen att jag ska skriva några sidor där jag beskriver mina synder. Varför ska jag göra det? Jag har sagt att jag har syndat, men ingen måste fortsätta att synda. Varje gång man väljer att synda så har man alltid valet att inte göra det. Vi får inte en enda chans att leva syndfritt. Även Jesus kunde synda men valde att inte göra så, och vi har samma förmåga. Även kristna kan förstås välja att synda igen, även om de inte måste, men då måste de bekänna sin synd och omvända sig. Om man däremot lever så att man varvar synd med omvändelse så har man inte omvänt sig. Att omvända sig betyder att man lämnar det gamla bakom sig och lever ett rättfärdigt liv. Vi ombeds inte att skriva under ett avtal i blod om att vi aldrig mer kommer att synda. Men vi kan inte gömma oss från Gud. Han ser våra tankar, planer och vad vi gör.

    ————

    <<Det handlar då hela tiden om syndfriheten.

    Ja, förfärligt när vi kan läsa i Bibeln att vi kan och bör lyda Gud?

    <<Men han fälldes ju för att ha kablat ut att en skolskjutning var en bluff.

    Förklara för mig vad rättsläkaren gjorde på skolan timmarna innan Adam gick dit för att skjuta? Eller varför skolan inte var i bruk då skjutningen inträffade? Eller varför det fanns beställda BajaMajor på plats, och även mat och dryck i huset bredvid för en hel massa människor? Visste de verkligen i förväg att det skulle ske en skjutning? Varför hade en pappa så svårt att hålla sig för skratt strax innan han gick upp till mikrofonen och alldeles ifrån sig berättade att hans dotter dött? Jag har ytterligare 500 frågor men jag anar att du inte är påläst och inte studerat ämnet.

    << Rättvisan hade sin gång på honom!

    Du utgår ifrån att sekulära domar alltid är rättfärdiga, trots att det finns exempel på motsatsen. Bibeln talar om i ordsoråksboken om att vi först ska studera en sak innan vi talar. Har du noga studerat exempelvis Sandy Hook skolskjutning så att du känner till varför det finns skeptiker? Om inte, hur kan du så snabbt döma en medmänniska trots att Bibeln säger att du inte ska?

    <<Du Annika Björk kommer aldrig att lyssna

    Har jag inte skrivit till dig ganska mycket nu och ställt frågor då jag tycker att du talar emot dig själv samt Bibeln? Hur skulle jag kunna göra det om jag inte lyssnar?

    Like

   • <<Han menar att man enbart skall se i Apostlagärningarna om man vill se hur ett ”normalt” kristet liv skall vara.

    Nej han har aldrig sagt att vi *enbart* ska kolla i Apg. Däremot är det ett lysande exempel.

    <<Kommentar: Torben lämnar Paulus undervisning i Romarbrevet därhän

    Han lämnar ingen Biblisk bok därhän. Om han däremot väljer att i exempelvis en film eller skrift fokusera och djupdyka i bara en bok eller kapitel så går det förstås bra. Det betyder inte att han skippar resten.

    <Notering 2: Torben säger att det inte är i GT som vi hittar vad en lärjunge är för något.
    Det är inte heller i de fyra evangelierna eftersom ingen där var döpt så som vi döps idag och de var inte heller andedöpta.

    Alldeles sant.

    Kommentar: De första kristna hade enbart GT som skriftlig vägledning. Där finns också Guds Ord till oss om det kristna livet,—-

    Nja, inte just det "kristna" livet eftersom Jesus inte fanns i GT. Självfallet säger inte Torben emot resten av vad du säger.

    << den kristna vandringen, efterföljelse, lärjungaskap osv. Jesus är Ordet som blev kött, och vi umgås med Gud/Jesus när vi läser HELA Bibeln. Det är SÅ vi lär känna Gud!

    Var säger Torben att vi endast för läsa Apg och inte läsa och ta intryck av hela Bibeln? Torben själv citerar ju ideligen från hela Bibeln. Jämt och ständigt.

    <<Man får igång folk i detta nya liv på ”40 minuter”, enligt Torben.

    Stämmer verkligen. Vissa filmer, predikningar, etc kan verkligen få igång en.

    <<Kommentar: OJ vad han förnekar helgelsen och vandringen med Gud!

    Vardå? Han predikar ju ständigt om vandringen med Gud.

    <<Men judarnas 40-åriga helgande ökenvandring är en profetisk förebild för kristnas livslånga vandring i helgelse.

    Var säger Torben emot detta?

    <<Man måste man vara försiktig med att säga att det kristna livet skall vara som något som man drömmer om att få, det ger helt fel signaler, vilket "köttet" så klart gärna responderar på.

    Fast nu var det ju bara en av meningarna som Torben yttrade och för att förstå hans budskap kan man ju lyssna på det han har att säga. Det gjorde jag och det stämmer verkligen det han säger. Torben utgår ifrån att många kristna drömmer om att leva i Andens gärningar, kunna dra nytta av andegåvorna, etc, och ja, det stämmer verkligen för många. Det är nog därför som folk sökt sig till hans undervisning just för att de har dessa drömmar.

    <<Det sanna kristna livet handlar om att "ta ditt kors på dig", att förminskas i sig själv för att Gud skall bli stor.

    Amen, och Torben har verkligen visat vad detta betyder i sitt eget liv. Han har verkligen gjort många uppoffringar då han valde lidandets väg i stället för att backa och bli en ljummen kristen utan risker.

    <<Prövningar tillhör det kristna livet, visar Bibeln, och det är knappast något som man drömmer om.

    Torben har inte påstått att folk drömmer om att gå igenom prövningar.

    << Notering 4: Han säger att folks liv har blivit förvandlade pga av hans egen undervisning och verksamhet.

    Stämmer verkligen. Han får vittnesbörd från hela jorden, och nya kristna TLR församlingar har startats där de bär facklan vidare.

    <<Kommentar: Det är ganska oklädsamt för en kristen ledare att säga så om sig själv.

    Så du tycker Paulus är oklädsam när han beskriver underbara saker som skett i Jesu namn och där Paulus varit involverad? Vi ska vara ljus i mörker. Vi ska uppmuntra varandra genom dela med oss av underbara vittnesbörd, helande och under. Det är svårt att göra om man ska backa och vara tyst. Massor av människor runt hela världen får tårar i ögonen när de ser vad Gud kan göra genom en man som använder sig av Guds gåvor. I exempelvis en film så undervisade han en tjej om helandets gåva. När hon insett att alla kristna har den gåvan så fick hon själv försöka, och då var Torben på andra sidan gatan för att visa henne, och andra, att det inte handlar om honom. ALLA kristna kan bruka andens gåvor.

    <<Man bör inte ens säga det om andras verksamhet.

    Så man för inte ens uppmuntra andra kristna ledare genom att förklara att man blivit positivt berörd, etc? Det låter som vi ska vara ljumna kristna och inte göra mycket väsen av oss, förutom att spendera tid på internet och leta efter fel hos andra samt döma dem utan att ens ha studerat deras argument …

    <<Det är JESUS som förvandlar oss genom vår vandring, vår helgelse.

    Säger Torben något annat?

    << Man vill hela folk för att bevisa att Gud finns.

    Ja, eller man vill göra det som Bibeln säger att vi ska göra – att gå ut i hela världen och göra dem till lärljungar, samt även att vara ivriga att ta emot andegåvorna.

    <<Vittnesbördet inom rörelsen handlar mest om tecken och under.

    Kan du ge statistik på att det handlar "mest" om tecken och under? Eller är det bara en gissning?<<

    <<<Kommentar: Evangeliet inkluderar inget löfte om fysiskt helande!

    Inget garanterat löfte (som Torben inte heller har påstått) men däremot att vi ska be/och använda olja på sjuka för att de ska bli helade. Har du missat det i Bibeln? Då förstår jag varför du är så avog till Torben.

    <<Jesu försoningsgärning på korset är det centrala.

    Vilket Torben också predikar.

    << Det är vår gemenskap med Gud som blir helad genom Jesu försoningsgärning.

    Fast nu vet vi att om vi vandrar i mörkret (syndar) så har vi ingen gemenskap med Gud, och du förespråkar ju att det är normalt för kristna att synda, och onormalt om de inte gör det. Jag tror mer på Torben än jag tror på dig.

    <<Gud kan låta tecken och under följa evangeliet (Ordet) där det predikas, men det är inte en del av budskapet (se Mark 16:20).

    Bibeln säger att även hans lärjungar har gåvan att hela. Alla kristna. Paulus uppmuntrar oss till detta.

    Mattheus 10:1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.

    Mattheus 10:1 Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.

    Lukas 9:1 Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. 2 Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. — 6 De gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt evangeliet och botade sjuka.

    Apg 28:8 Publius far låg just då sjuk i hög feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. 9 Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade.

    Joh. 10:37 Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. 38 Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”

    Matt. 17:19 Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus, gick de fram och frågade: “Varför kunde inte vi driva ut honom?” 20 Han svarade: “Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er.”

    Lukas 18:41 “Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: “Herre, gör så att jag kan se.” 42 Jesus sade till honom: “Du får din syn. Din tro har frälst dig.” 43 Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

    Du kan läsa om andegåvorna som Paulus talar om korinthierbrevet, där det står att vi ska vara ivriga att ta del av de, förstås, bästa gåvorna. Är du ivrig att söka andens gåvor? Om inte så lever du inte som Bibeln manar. Jag får intrycket av att du varnar för andes gåvor i stället.

    Jak. 5:14 Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja.

    <<<Dessutom säger Bibeln att tro kommer av predikan och att predikan skall vara fött ur Ordet (se Rom 10:17).

    Säger Torben något annat?

    <<Notering 6: Det handlar inte om teologi för huvudet, säger Torben.

    Kommentar: Förkunnare av denna sort säger vanligen att vi skall koppla bort förnuftet.

    Säger Torben att vi ska koppla bort förnuftet? Eller är det ytterligare ett elakt epitet som du ger till en medmänniska för att förtala?

    << t.ex. att "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd” (Matt 22:37).

    Säger Torben något annat?

    <<Notering 7: Torben klandrar Martin Luther för att han inte reformerade den Katolska kyrkan tillbaka till Apostlagärningarna. Han säger att Luther menade att vi inte kunde bli fria från synd.

    Stämmer så bra. Luther sa det berömda "Sin, and sin boldly!"

    <<Kommentar: Luther hade ju rätt i att ingen blir helt fri från synd före Jesu återkomst (se 1Joh 1:8)

    Var i BIbeln står det att vi inte kan bli fria från synd innan Jesu återkomst? Verkligen inte versen du använder. Hur kommer det sig att du ideligen förvänger Bibeln? Märkligt nog svänger du ibland 180 grader och menar att du inte alls förespråkar en License to sin när det är exakt det du gör.

    <<. Det är först då som ”den sista omskärelsen” sker (se 1Kor 15:51 och 1Joh 3:2).

    Ingen av de verserna säger att vi måste vara slavar under synden ända tills vi dör.

    <<Den som säger att han är fri från synd syndar genom de orden (högmod och villfarelse är också synd).

    Så det går inte en minut då du kan säga att du är fri från synd? Men om man då syndar dygnet runt, vad gör då ytterligare en synd, såsom att påstå att man kan leva utan synd? Det vore ju bara ytterligare en synd i mängden.

    <<Notering 8: Torben menar att det är viktig för frälsningen och andeuppfyllelsen att bli döpt så fort som möjligt.

    Du menar nog att Bibeln hävdar det.

    Matat. 28:19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

    <<Kommentar: Han gör med detta uttalande dopet till ett sakrament när han menar att det är så viktigt i sig, och sakrament tillhör inte en sann kristen tro.

    Du menar att Jesus gör det till ett sakrament? Torben gör bara det Jesus beordrat att han ska göra.

    <<Dopet är inte nödvändigt för frälsningen. Rövaren på korset jämte Jesus var inte döpt.

    Läs även om rövaren på min blogg. Han hade inget vatten att döpa sig i på korset och Torben säger inte att man går för evigt förlorad om man blivit frälst på ett ställe eller i en situation utan möjlighet til dop.

    <<Men Jesus har befallt oss att både döpa och att hålla nattvard, så därför gör vi det.

    Ja, en befallning från Jesus.

    <<Kommentar: Om nu metodisterna sa detta, så stämmer det ändå inte med Bibeln. Denna syndfrihetslära har gett många unga kristna problem.

    Bibeln predikar att vi kan och bör leva rättfärdigt här och nu. Synd leder till döden. Det är bara Satan i Eden som hade motsatt lära, att synd INTE leder till döden. Vems sida står du på?

    <<Man går in i den tron med liv och lust, men ramlar ut nedslagen och deprimerad.

    Så du förespråkar kyrkor där det predikas vad folk vill höra, såsom att de kan vara frälsta i sin synd och att det är fullkomligt onaturligt för kristna att inte synda?

    <<1 Joh 1:9 säger oss: ”—

    1 Joh. 1:8, och här visar du tydligt att du inte lyssnar på mig. Jag har om och om igen förklarat för dig att även 1 Joh. 1:6 är en del i Johannes budskap och där kan vi läsa att vi ljuger om vi vandrar i mörkret (syndar). Men du bara ignorerar det och väljer det avsnitt du vill höra.

    <<Notering 10: Torben har en typisk ”Latter rain / Kingdom Now / Manifested sons of God–teologi” —

    Säger han själv att han har det? Eller är det återigen ett färdigt epitet som du påtvingar en medmänniska och sedan dömer människan för det?

    <<där han menar att Gud skall återställa sin församling före Jesu återkomst.

    Med tanke på hur felaktigt du dömt Torben hittills så tvekar jag på att du förstått honom rätt här.

    <<<Kommentar: I och med detta har Torben välsignat alla dessa rörelser

    Det har han inte alls. Ingenstans står det att han gjort det. Att döma människor så felaktigt som du gör är tragiskt. Det går att hitta korn av sanningar även hos allehanda församlingar men det betyder inte att man välsingar och accepterar alla slags läror och församlingar. Det vore dessutom omöjligt då församlingar har olika läror sinsimellan.

    <<och dessutom sopar han undan Bibeln budskap om det stora avfallet före Antikrists framträdande och Jesu återkomst!

    Nej det gör han inte alls och skulle du lyssna på hans predikningar skulle du höra att han varvar för att Joh. Upp. är väldigt levande i vår tid.

    <<Notering 11: Han säger att alla läser Bibeln med olika glasögon. Han vill inte lägga tid på teologiska diskussioner.

    Jag förstår honom. Man har bara 24 timmar och se bara hur våra teologiska diskussioner ser ut. Han anser väl att han kan använda sin tid bättre. Andra kan använda sin tid för andra saker, inkl. uppföra knacka dörr, sjunga kristna sånger, offentliga debatter, etc men själv känner han att han har andra uppgifter. Det är inte fel.

    <<Kommentar: Underförstått säger han att han inte själv läser Bibeln med några särskilda glasögon

    Så säger han inte alls.

    <<Fundamentala lärofrågor är tydligen inte särskilt viktiga för Torben.

    Inte? Var säger han det?

    << Men helt uppenbart har Torben Latter rain-glasögonen på sig när/om han läser Bibeln.

    Du misslyckades med att förklara varför.

    <<Notering 12: Det är helande, driva ut onda andar, osv som Torben räknar som något som är att göra något viktigt för Gud.

    När han anammar Paulus tips om att använda sig av nådegåvorna? Är det fel?

    <<Kommentar: Tydligen är dessa tecken och under beviset på att man är en sann Jesu lärjunge, enligt Torben.

    Han har hjälpt många kristna att få nådegåvor, och han säger inte att dessa kristna var okristna innan de fick dessa gåvor. Återigen är det du som insinuerar vad Torben tänker och det slutar alltid med att du tillskriver honom mörker.

    << Om det sedan förekommer tecken och under i mitt liv är upp till Gud. Se Apg 1:4: ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig.”

    Ja här var ju första gången som det handlar om – gällande den helige Ande, andens gåvor såsom tungotal, etc. Här öppnades porten. Sedan dess finns dessa gåvor tillgängliga och vi ombeds att vara ivriga att få dem. Det låter inte alls som du är en av dem.

    <<Kommentar: Detta är ett typiskt och mycket farligt Latter rain-budskap, fast i en lite annorlunda kostym. Men Bibeln visar oss att den som i den yttersta tiden kommer att förena de flesta, det är Antikrist!

    Du bygger något på en enda mening och bryr dig inte om Torbens alla varningar just ang. ändens tid, Joh. Upp, att stå starka mot Anti-krist, etc. Om Torben predikar om just det i andra sammanhang så kan du inte hävda att han skulle förneka den sista tidens händelser med allt vad det innebär.

    <<Bibeln visar också tydligt att en stor del av kristenheten kommer att avfalla före Jesu återkomss

    Vilket är vad Torben också predikar. Joh. Upp. innehåller varningar, och de skulle vara överflödiga om folk inte skulle kunna gå förlorade.

    << Latter rain-teologi bidrar till detta avfall, och driver sina efterföljare rakt in i Antikrists öppna armar!

    Det är ingen bra idé när du tillskriver medmänniskor epitet de aldrig sagt sig ha.

    Nu tror jag att jag kommit till slutet. Det blev ju en del kommentarer trots allt. Trots ditt ivriga felsökande hos Torben lyckades du inte hitta något att anmärka på. En imponerande predikant.

    Like

 10. DU – DU HAR INGEN ANING OM VAD UPPRYCKANDET ÄR FÖR NÅGOT !!!.

  PAULUS SKRIVER OM SITT UPPRYCKANDE TILL TREDJE HIMMLEN/PARADISET – DETTA HADE INGENTING MED DIN UTLÄGGNING OVAN ATT GÖRA.

  I KORTHET.

  Arne Strand.

  Like

  • Hej Arne
   Det är bättre om du skriver med gemena bokstäver så att ingen tror att du skriker.
   Paulus berättar om vad som ska ske strax innan Jesu återkomst, och min poäng är att visa att kristna kommer att finnas kvar på jorden när Antikrist kommer att finnas här. Du kan läsa hela artikeln som finns på min hemsida – http://www.dividingword.net och klicka på “Swedish” högst upp. Den finns också på min blogg.
   GVD

   Like

   • Precis ! – Silar Mygg och Sväljer Kameler.
    Jag upprepar –

    DU – DU HAR INGEN ANING OM VAD UPPRYCKANDET ÄR FÖR NÅGOT !!!.

    PAULUS SKRIVER OM SITT UPPRYCKANDE TILL TREDJE HIMMLEN/PARADISET – DETTA HADE INGENTING MED DIN UTLÄGGNING OVAN ATT GÖRA.

    I KORTHET.

    Arne Strand.

    Like

   • Återigen, min poäng är att visa att kristna kommer att finnas här under tiden när Antikrist kommer att finnas på jorden, och innan Jesus kommer tillbaka. Jag tycker att jag visat det med mina bibelverser. Om du upplever att jag har fel får du gärna visa var.
    GVD

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s