Archive | August 2013

Det kan vara REBELLERNA i Syrien som orsakat kemiska attacker och inte al-Assad

syriaDet är vanligt i krig att orsaka terrordåd som man sedan tillskriver fienden

Lögnhalsarna Obama och Kerry är verkligen inga herrar att lita på. Om det visar sig att rebellerna är de som ligger bakom de kemiska attackerna så var det väldigt väntat, och varför skulle någon höja ögonbrynen?

Ang. artikel i Dagen om påståendet:

“Att det är regimen och inte rebellerna som använt kemiska stridsmedel mot civilbefolkningen tycks fullständigt klarlagt. Och ingen trodde väl något annat.”

Min första tanke när jag hörde om dessa otäcka kemiska attacker var att rebellerna och INTE Assad stod bakom, för det har nämligen hänt förr att USA orsakat terrordåd som sedan tillskrivs fienden för att få en legitim orsak till anfall. Den tanken var jag inte ensam om, vilket en daglig newsfeed på Facebook konfirmerar med råge, men framför allt visar alternativ media (och faktiskt även en del annan media) att de har samma tankegång pga olika vittnesuppgifter som kommit fram. Jag tror inte Obama kommer att lyckas bevisa Assads skuld i frågan, men han hade ju redan bestämt sig för att starta krig med Syrien långt innan dessa attacker.

När det gäller politiska nyheter från USA så är det tryggare att inte nöja sig med Amerikansk mainstream media som ofta bara upprepar allt det som det politiska styret säger, och framför allt så gäller detta CNN som egentligen borde heta CNN/CIAMSNBC är presidents direkt högra arm, så det organet skulle jag aldrig vända mig. Så det gäller att också undersöka vad alternativ media säger för att undersöka om det finns andra sätt att tolka nyheter, och framför allt om det finns nyheter som tigs ihjäl bland övriga kanaler. Jag brukar vända mig till wnd, before it’s news, Mr Conservative (fast knappast neutral) och infowars. Ibland funkar även Fox News men även de kan välja att inte vädra känslig information för att inte  bli straffade. Youtube kan vara en bra källa till alternativa nyheter, men givetvis kan vilka galna påståenden som helst presenteras både där och på andra nätsidor så det gäller att se upp. På youtube kan man åtminstone läsa nyheter som inte är politiskt korrekta och sen får man lära sig att sålla. I mainstream media finns ofta ingenting att sålla eftersom man endast delges den politiskt korrekta åsikten. Sverige har ofta en bättre mediahantering där det är öppet att kritisera politiska ledare, men när svensk media ska rapportera amerikanska nyheter så hämtar man förstås informationen från mainstream media, och då blir rapporterna därefter. Man får säga vad man vill om halvvilde Alex Jones (Infowars), men han får faktiskt mycket rätt. 

Hur många i Sverige vet exempelvis vem personerna Michael Hastings och Kermit Gosnell är som det skrivits mycket om i alternativ media men knappast något alls i övrig media? Den förre blev mördad (fast inte officiellt förstås) för att han visste för mycket om CIA-toppen och den andra är känd för att ha aborterat bort bebisar som levde i flera timmar efter födslarna och som var stå stora att “de kunde ha gått till bussen själva” som han själv uttryckte det. Vet folk i Sverige att USA inte har en ambassad i Benghazi och att en antimuslimsk film (som bara setts av ca 200 personer) inte hade någonting med Benghazi-attacken att göra, samt att personal vid ett flertal tillfällen bönade och bad om hjälp pga upprepade hot? Känner de till att Obama gav “stand-down-order” trots att hjälp fanns att få? Känner de till den känsliga vapensmuggligen som pågick med ambassadören Chris Stevens som kontaktperson? Förstår svenska folket varför amerikaner blir upprörda när de läser om Trayvon Martin och George Zimmerman? Inte för att Martin blev dödad pga att han är svart, utan för att Zimmerman ANKLAGAS för att ha dödat Martin pga att han är svart och inte pga att han (Zimmerman) blev attackerad. Amerikaner är upprörda över att det skrivs så ofantligt mycket om Martins fall, medan det dödas både vita och svarta AV SVARTA regelbundet utan att mainstream media säger ett knyst. Endast fall där vita dödar svarta är intressanta att skriva om, och Obama själv gör allt för att kasta in bränsle i brasan och orsaka splittringar i USA och göra något till en rasfråga som inte är en rasfråga.

Det är inte alls säkert att Assad och den politiska ledningen i Syrien är de som står bakom gasattackerna – tvärt om så ser det ut som rebellerna är de skyldiga

“Russian officials are saying it was a clear case of rebel antagonism – the UN investigators back in May found evidence the SFA mercenary army were using Sarin nerve agent. Russian officials conducted tests and proved they were. Today, a chemical attack taking place under the nose of UN investigators, just as the rebel army are coming to near defeat, is said by Dave Cameron/John Kerry etc to “definitely” be the Syrian Govt. (before the UN investigators have even done their work) as the rebels “don’t have the capacity to produce Sarin”.

Och sådana uttalande sväljer förstås resten av världen med hull och hår!

Här nedan bifogar jag länkar till olika nyhetsmedia om fallet, som visar att det kan vara rebellerna som är skyldiga. Vi vet redan att rebellerna är extremet blodtörstiga och inte tvekar att använda knivar för att mörda kristna och andra i landet. Inte för att Assad är någon ängel, men nu verkar det som en dålig ledare ersätts av en ännu sämre regering som inte kommer att vara sekulär utan förmodligen kommer att gå hårt fram mot kristna och andra med avvikande livsåskådningar.

http://www.examiner.com/article/syrian-rebels-admit-to-being-behind-chemical-weapons-attack

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22424188

http://washington.cbslocal.com/2013/08/26/russia-no-proof-syrian-government-behind-chemical-weapons-attack/

http://www.wnd.com/2013/08/video-shows-rebels-launching-gas-attack-in-syria/

http://www.infowars.com/history-repeats-cia-docs-reveal-us-aided-saddams-chemical-attacks/

http://www.wnd.com/2013/08/now-egypt-looks-to-expose-obama/

http://beforeitsnews.com/middle-east/2013/08/video-shows-fsa-rebels-launch-chemical-attacks-in-syria-2453742.html

http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2013/08/un-says-rebels-used-nerve-gas-large-explosion-rocks-damascus-assad-flees-to-iran-2447880.html

http://rense.com/general96/johnk.html

Gud är den som verkar i oss, både i VILJA och GÄRNING? Fil. 2:13

fruitTy Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda VILJA skall ske (Fil. 2:13)

Paulus talar till den kristna församlingen i Filippi, och när han ser deras goda arbete förklarar han för dem att det är Gud som verkar i dem. Det sker absolut inte utan deras egna samtycke och inblandning, för det är vi själva som måste söka Gud och hans vilja genom att hålla kontakten med honom i böner, bibelstudier och lovsång. Om ett genuint intresse finns där från vår sida så öppnas våra hjärtan så att den helige Ande kan verka i våra liv och vi kan få uppslag och idéer hur vi ska kunna gå framåt för att sprida Guds ord till ännu fler. Vi måste anpassa våra liv efter hans vilja, och det kan inte ske om vi har ett svalt intresse för Gud och att sprida hans evangelium. Vi kan inte veta vilken riktning vi ska gå om vi inte ödmjukt söker hans ledning och vandrar på den väg som han vill att vi ska gå.

Det finns kristna som tar denna vers ur sitt sammanhang för att försöka bevisa att Gud är den som gör precis ALLT i våra liv, såsom att åstadkomma tro för oss, åstadkomma omvändelse för oss, och även producera goda gärningar för oss – helt utan vår egen inblandning. Men om Gud är den som är ansvarig för att vi producerar goda gärningar och även ser till att så sker, hur kommer det sig då att vi misslyckas ibland och INTE gör goda gärningar utan snarare syndar? Kan vi då tryggt anklaga Gud för våra synder och anta att han helt enkelt inte VILL att vi alltid ska bära god frukt? Om ansvaret är Guds så resulterar det i att han antingen misslyckas med oss ibland, eller att han helt enkelt vill att vi ska visa dålig frukt. Låt oss säga att en person inte blir frälst förrän vid 40 års ålder. Betyder det att Gud inte ville att denna person skulle bli frälst tidigare? Vill verkligen Gud att människor ska vara syndare några år innan han tycker att det är nog och sedan öppnar deras ögon för att omvandla dem och göra dem till goda och fruktbärande kristna? Sanningen är att om det hängde på Gud så skulle han se till att vi alla bar god frukt dygnet runt och aldrig syndade en enda gång, men nu vill han hellre att vi ska använda vår fria vilja. 

Jesus säger i Joh. 15 att vi inte kan göra någonting om vi inte är i vinstocken (som är Jesus). Han varnar sina lärljungar och oss alla, och menar att VI måste se till att vara i vinstocken. Jesus tänker inte göra det åt oss, för då hade han inte behövt spendera tid på att varna oss och mana oss till lydnad. Paulus säger i princip samma sak i Fil. 2:13 – att utan Jesus så kan vi ingenting göra. VI måste se till att vara i vinstocken för att bära god frukt och utanför vinstocken kan detta inte hända. Notera alla OM nedan:

John 15:Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. OM någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göraOM någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns uppOM ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.10 OM ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Sammanhanget av Fil. 2:13

Versen precis innan v. 13 är v. 12 som visar att Paulus anser att filipperna alltid varit LYDIGA, och att de bör fortsätta att arbeta med fruktan och bävan på sin FRÄLSNING. Varför ska vi arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning om Gud är den som ansvarar för och orsakar både vilja och gärningar i oss?  Det är snarare så att VI måste se till att låta de goda gärningarna ske i våra liv genom att vara I JESUS KRISTUS, och då kan vi brukas för det som Gud avsedde oss för. Vi måste vara villiga att söka hans vilja och låta oss omformas till den.

Fil. 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit LYDIGA, så ARBETA MED FRUKTAN OCH BÄVAN PÅ ER FRÄLSNING, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.

Paulus börjar Fil. 2 genom att säga att OM vi har tröst hos Jesus och gemenskap i Anden, och OM medkänsla och barmhärtighet betyder något (det är alltså upp till oss och vårt ansvar) så kan det leda till att vi har samma sinnelag som andra kristna och t o m som Jesus själv. Paulus varnar filipperna (och oss alla) att inte vara självupptagna och stolta, utan snarare ödmjuka och tänka på andras bästa. Om det är Gud som fixar allt detta åt oss så vore Paulus alla varningar och råd helt överflödiga, för vad händer om vi INTE väljer att följa Paulus råd? Det finns många kristna som föredrar att vara ljumma, och då vet vi att Gud spyr oss ur sin mun. (Men det finns en väg ut eftersom vi kan förvandlas och bli aktiva kristna med omskurna hjärtan!)

Fil. 2:1 OM ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, OM medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

Fil. 2:6-11 innehåller det berömda sammanhanget om Jesus gudomlighet och varför han blev människa,men det är inte temat här så vi går vidare:

Fil. 2:14 Gör allt utan att klaga och tveka, 15SÅ  ATT ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen,16NÄR NI HÅLLER FAST VID LIVETS ORD. DÅ kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves.  

För att kunna bli fläckfria och RENA så råder Paulus filipperna att göra allt utan att klaga. Filipperna hade förstås redan omvänt sig sedan tidigare och blivit pånyttfödda (blivit renade från sina tidigare synder), men sen gäller det att fortsätta på den rätta vägen. För att fortsätta att vara Guds oskyldiga barn måste vi se till att vi också lever oskyldigt och rent, för vi kan verkligen inte peka på Jesus och mena att det räcker att HAN levt rättfärdigt åt oss. Det är tänkt att vi ska lyda som stjärnor i världen, och det kan vi inte om vi lever i mörkret och visar onda gärningar. Vi måste alltså hålla fast vid livets ord, säger Paulus, och det är ingenting som Gud gör åt oss. Ansvaret är vårt, men vi har också fått en mäktig hjälp tack vare den helige Ande. Paulus menar att han (och vi andra) riskerar att arbeta förgäves om de som man predikat och arbetat för väljer att gå en annan väg, men vi ska självfallet fortsätta att sprida Guds ord både till höger och vänster och lägga vårt krut där vi tror det finns chans till omvändelse. Visst händer det ibland att det inte blir någon växt trots att man kämpat., men då har vi i alla fall gjort vårt bästa.

Liknelsen med FÄNGELSET och frikännelsen pga NÅD – slav eller fri – 1 Joh. 3

Att vara slav och INTE FRI

Om vi bryter mot Guds lag så är vi skyldiga lagöverträdare och vi förtjänar ett straff, men Gud gjorde något åt det så att vi kan slippa! Han betalade inte för det som vi är skyldiga, men han lät sin son DÖ för oss som ett syndoffer (vilket är ett högt PRIS som han betalade eftersom det handlar om ett människoliv). Våra synder kan alltså raderas, om vi bekänner våra synder och omvänder oss och lämnar våra gamla liv. Evigt liv i Guds paradis väntar oss om vi bara går den rätta vägen, vilket är genom Jesus Kristus! Den helige Ande hjälper oss i vår vardag så att vi kan leva i seger och vara fria!

Johannes 8:34 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.

Romarbrevet 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till DÖD, eller under lydnaden, vilket leder till RÄTTFÄRDIGHET?17 Men Gud vare tack! Ni VAR syndens slavar men har NU av hjärtat blivit LYDIGA mot den lära som ni blivit överlämnade åt.

Vi är alltså frälsta av NÅD (eftersom vi inte förtjänat vår frälsning genom att ha lytt lagen till 100%), vilket betyder att vi kan bli frälsta tack vare att Gud är SNÄLL och visar BARMHÄRTIGHET emot oss i våra hopplösa situation som inte alls Gud orsakat. Att bli frälst av NÅD betyder att vi erbjuds något som vi inte förtjänar, och vi kan heller inte arbeta för att kunna betala för friheten genom pengar eller genom att samla i något sorts poängsystem. Se mer om betydelsen av nåd i denna bloggartikel. Vi kan inte bli frälsta på egen hand eftersom minsta lilla lagöverträdelse innebär att vi blir smutsiga och oheliga inför vår alltigenom helige Gud som är den som ska döma oss, och han kan inte acceptera oss som invånare i sitt heliga rike om vi är oheliga. Vi måste bli RENADE från vår synd vilket vi kan bli i Jesu blod, så därför heter det att vi är alltså frälsta av NÅD och inte genom LAGEN. Vi blir inte renade om vi lever kvar i synd och tror att Jesus rättfärdighet är tillräcklig för att göra oss rena, för Gud ser all vår synd.

Tron en gåva? Som erbjuds vissa men inte alla?

Det är inte så lyckat att formulera sig som att Gudstro skulle vara en gåva (t ex i relation till Ef. 2:8-9) eftersom vi vet att alla inte har tro, vilket då borde innebära att de inte blivit erbjudna någon gåva som ger dem möjlighet att tro. Frälsningserbjudandet är däremot en gåva, och gåvor väljer man att ta emot eller tacka nej till, och även att bevara. Gåvogivaren kan även ställa VILLKOR av mottagaren för att han ska erbjudas en gåva, och det gör inte gåvan mindre gratis. Men om gåva ges och den inte tas emot så hamnar gåvan inte i mottagarens ägo, och inte heller har mottagaren någon nytta av gåvan om han tar emot den men inte ens använder den utan endast låter den stå och samla damm i ett hörn – alternativt kastar bort den. Man skulle också kunna tänka sig att ett rimligt vilkor är att mottagaren av en gåva får hämta den om han/hon går till posten för att kvittera ut den. Det är fortfarande helt gratis, men om mottagaren väljer att inte masa sig iväg till postkontoret trots att det endast ligger alldeles runt hörnet, så kommer han inte att ha gåvan i sin ägo trots att den erbjuds helt gratis.

Ett normalt rättssystem fungerar på så sätt att en skyldig antingen sonar för sitt brott (betalar för sig) eller blir förlåten och frikänd

Låt oss säga att fången Niklas får höra talas om att han kommer att frikännas från fängelset eftersom en auktoritet i form av en guvernör accepterat Niklas motivering om varför han borde släppas fri, och därför bestämt sig för att visa medlidande och ge honom ett frikort. Guvernören tyckte det lät bra att Niklas bett sina brottsoffer om förlåtelse, och även att att han medgett att han handlat fel då han utövade våld mot ett antal personer för att komma åt deras ägodelar. Han verkade därför för att Niklas skulder gentemot samhället skulle raderas (notera att ingen betalade för dem i stället för Niklas, utan de raderades), och för att han skulle frisläppas och betraktas som om han aldrig gjort något brottsligt (syndat)! Fängelsedirektören låter Niklas förstå att han blir frikänd ENDAST tack vare guvernörens nåd och barmhärtighet. Hade det inte varit för guvernören så hade Niklas blivit kvar i fängelset hela sitt liv, för hans brott var mycket stort!

TÄNK om Niklas när han bev frisläppt skulle säga:

“Fantastiskt att jag blev frisläppt pga NÅD för nu är jag ju IMMUN mot ytterligare straff! OM jag skulle gå igenom ännu en period med brottslighet SÅ SLIPPER JAG FÄNGELSE! Har jag en gång blivit frigiven så är jag ALLTID frigiven! Varken enstaka brott eller vältrande i brott kan någonsin orsaka så att jag måste återvända till fängelset och ta ytterligare straff!”

Då skulle Niklas ha fel. Han riskerar absolut fängelsestraff om han lever som tidigare. Det var ju hans TIDIGARE skulder som blev raderade vid frisläppandet och inte hans eventuella framtida synd! Dessutom så krävs det inte en livsstil med  brott (synd) för att man ska vara förlorad, för ett mord per år är väl redan för mycket? Och en stöld per år, en otrohet (i och för sig inte straffbart i världslig mening) per år, osv? Det är omvändelse som är svaret, och det betyder att göra allt i sin makt för att inte synda igen. Om nu Niklas lagöverträdelse var problemet och orsaken till att han dömdes till straff, så kan ju inte lösningen vara att han blir frigiven och att han ges ett oändligt antal fribiljetter till ännu fler brottsöverträdelser! Inte ska väl Niklas ha hjälp att kunna begå fler brott utan några som helst konsekvenser? Hur skulle det motivera honom att undvika att begå fler brott?

Notera att Niklas val är att han antingen måste betala/genomlida sitt rättmätiga straff själv, ELLER att någon annan med auktoritet hoppar in och raderar straffet. Så antingen handlar det om en betalning eller en förlåtelse, men inte båda samtidigt. Om vi säger att vi är snälla och förlåter en person som haft sönder en av våra ägodelar, men samtidigt kräver att en exakt likadan ägodel FÖRST måste betalas och införskaffas av personen för att bli förlåten, så är det något som inte stämmer.

Även HAT är ju en synd, och hatar man har man inte evigt liv i sig säger Bibeln. Däremot är det inte per automatik synd att vara besviken, irriterad, arg eller stött. Det gäller att inte förminska synd, och heller inte förstora synd genom att lägga till saker som inte är synd, för det urvattnar bara synden.

1 Joh. 3:Och var och en som har detta hopp till honom RENAR SIG, liksom han är ren.Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagenOch ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte.Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte GÖR det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.—15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. —17 Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?18 Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. 19 DÅ vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta20 vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. 21 Mina älskade, OM hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, 22 och vad vi än ber om, det får vi av honom, TY vi håller hans bud och gör det som gläder honom23 Och detta är hans bud, att vi skall tro på hans Son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 24 Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.

Can we all be called GODS, as per John 10:34 and Ps. 82:6?

Jesus4Is it not written in your law, I said, YE ARE GODS? (John 10:34)

Yahve (Strong’s 3068) is used 6220 times in the Bible, and it’s the name of our only Creator God. No one else but our only true God is called by this name. (Yahve was one of three who ate with Abraham outside his tent – see my article about the angel of the Lord.)

Elohim (Strong’s 430) is another name for God and is used 2598 times in the Bible. This word has a little broader meaning even if our only true God is the most common meaning. – divine (1), divine being (1), exceedingly (1), God (2326), god (45), God’s (14), goddess (2), godly (1), gods (204), great (2), judges (3), mighty (2), rulers (1), shrine* (1).

El (Strong’s 410)  is used 248 times in the Bible and also means God in singular or plural. (A suitable name for a trinity.)

Adon (Strong’s 113) is used 325 times in the Bible and means Lord or Master, which of course God is

Theos (Strong’s 2316) is used 1327 times in the Bible (NT) and means God and/or Creator of all

People who refuse to accept the Biblical message that Jesus Christ is God

Whenever the above titles for GOD are used, the majority of the time they concern either 1) our only Creator God, or 2) false gods who are not real Gods at all according to the Bible. It’s not difficult to understand whether the text is referring to our real God or false gods, and we also get a great help by knowing Jahve is only used for our real God. However, it seems like the only times when some people are in doubt about which type of god the text is talking about, it’s only in those verses where Jesus Christ is called God, as in Hebr. 1:8. That’s because they often have an agenda to never accept the deity of Jesus, even if the verses clearly say so. It’s actually not surprising that some people take it as their mission to promote the idea that Jesus is not the WORD who was with God and who was GOD and lived among us (thus Jesus is God) because the spirit of Antichrist is active among us:

John 8:24 I said, therefore, to you, that ye shall die in your sins, for if ye may not believe that I am [he], ye shall die in your sins.’ Young’s Literal (I AM = ego eimi)

1 John 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

2 John 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and anantichrist.

John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and THE WORD WAS GOD.The same was in the beginning with God.All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.4 In him was life; and the life was the light of men.—14 And THE WORD WAS MADE FLESH, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

Excuses – “Anyone can be called God, so it’s not a big deal that Jesus too was called God in Hebr. 1:8“?

We can read that Moses was to be AS GOD  for Pharao, and it’s not to be understood as though Moses is one God among many other gods. That would only make God the Creator to be a liar for suggesting that he is the only God if the truth is that polytheism is a reality. JAHVE (God) is only applied to our only Creator God in the Bible, but here Elohim is used.

Ex. 7:1 And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god (Elohim) to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet. (KJV)

Ex. 7:1 And the Lord said to Moses, “See, I have made you LIKE God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. (ESV)

Ex. 7:7 Then the Lord said to Moses, “See, I make you AS God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. (NASB)

God said something similar about Aaron, and his status in relation to Moses:

Ex. 4:15 And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth: and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do.16 And he shall be thy spokesman unto the people: and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and THOU SHALT BE TO HIM INSTEAD OF GOD. (KJV)

Ex. 4:16 He shall speak for you to the people, and he shall be your mouth, and YOU SHALL BE AS GOD TO HIM. (ESV)

Ex. 4:16 Moreover, he shall speak for you to the people; and he will be as a mouth for you and YOU WILL BE AS GOD TO HIM. (NASB)

So the above cannot be used as support for that people other than God can be called gods. There is, however, one particular verse that some people desperately put all their hope and energy on, in order to escape the clear meaning that Jesus is God – and that is John. 10:34

John 10:34 and Psalm 82:6 – ye are Godsjesus 4

John 10:33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for BLASPHEMY; and because that THOU, BEING A MAN, MAKEST THYSELF GOD.34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?*) 35 If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?37 If I do not the works of my Father, believe me not.38 But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.39 Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand (* See Ps. 82:6)

The above is a reference to the below psalm, and psalms often contain POETRY that MIRRORS the truth and uses SYMBOLIC PHRASES with a deeper meaning. Let’s keep this in mind so we don’t interpret such text in the wrong way and end up starting a false doctrine.

Ps. 82:1 God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.But ye shall die like men, and fall like one of the princes.Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.

To start with, the reason these jews provide for wanting to stone Jesus is due to blasphemy, “because you being a MAN, make yourself GOD”. The jews were experts on the Scriptures, and they understood that human beings should not call themselves GOD. The first commandment is, after all:

Exodus 20:3 Thou shalt have no other gods before me.

If people other than GOD can literally be called “gods” (like mighty judges) by others, then we end up having other gods before GOD, and we also end up making God to be a liar for falsely saying that we should have no other gods when he himself endorses multiple gods. But doesn’t Jesus confirm the availability of other gods in his statement in John. 10:34? He confirms this PSALM and the correct meaning of both the psalm and the term “gods” in its proper context – the way they are supposed to be understood. If certain individuals (like judges and leaders) can also commonly be addressed as gods, then there would be a huge risk that the above commandment would be watered down, and this wouldn’t be according to God’s plans. The jews did not relax the slightest bit when Jesus confirmed that he was the son of God and that the Father is in him and he is in the Father, because calling oneself the son of God and suggesting that the Father and the son are inside each other, is still calling oneself GOD! God certainly doesn’t have any children together with a woman, so if you’re a son to God you have your origin in God himself which means you’re God. So the jews still wanted to kill Jesus, and they knew exactly which psalm that Jesus was quoting from.

The jews were familiar with all the psalms, including Ps. 82:6 which Jesus was referring to when he said “Is it not written in your law, I said, Ye are gods”. If godly judges can be called “gods” because they represent God, how much more should not Jesus Christ be able to call himself this (despite not being a judge) since he is sent by God the Father who was with him from eternity past in the trinity? This seems to be the way the jews understood him too, because we can read n v. 39 that THEREFORE (for this reason) they tried to take him once again. They felt Jesus confirmed his deity by referring to that passage where he gave his arguments for why he had the right to be called God.

The word for God in Ps. 82:6 is not “Jahve” but “Elohim“, and while this usually refers to either the Creator God or “false gods who are no real gods”, it can also be translated as “mighty ones” which could apply to judges who are ordained by God to do his work, and God himself is a mighty one – even the mightiest one. “I have said, Ye are gods”, i.e. “in my law I have called you gods”. They are given such name and status since they judge on God’s behalf and act as his representatives, but they are not “gods” in the strictest sense. They are possessing a derived divinity, and in a sense “children of the most high”. In the law, they were so by God’s appointment because he constituted them judges and  although they were gods by office, they were also mortal men and would die. It’s not likely that any of those judges were at any time literally called “god” in real life, due to the commandment to have no other Gods but GOD.

Examples of judges appointed by God to do his work:

Deut. 1:13 Take you wise men, and understanding, and known among your tribes, and I will make them rulers over you.14 And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do.15 So I took the chief of your tribes, wise men, and known, and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribes.16 And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him.17 Ye shall not respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God’s: and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it.18 And I commanded you at that time all the things which ye should do.

2 Cron. 19:And said to the judges, Take heed what ye do: for ye judge not for man, but for the Lord, who is with you in the judgment.

Ps. 58:1 Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.—Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O Lord.—10 The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.11 So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.

Rom. 13:1 Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.For for this cause pay ye tribute also: for they are God’s ministers, attending continually upon this very thing.

Paul explains why there on one hand exists only ONE God, and on the other hand we learn about multiple gods, and even multiple lords. “There is none other God but ONE”, says Paul, and “TO US there is but ONE GOD”. (Do read my blog article about the claim “the only true God” in this blog article.) Surely we can trust him? So if God the Father dares to call his son “GOD” in Hebr. 1:8, he isn’t contradicting what Paul is saying here, and neither does he contradict himself from his own previous claims where he says there is ONE GOD only. Other lords are only lords in the sense of being “masters” (and they are certainly not “Lord of Lords” which the Father AND the son call themselves), and other gods are either false gods (so no gods at all), or gods in the symbolic sense due to their office and they are likely never literally addressed as gods by others (in order to not disobey God’s commandment about serving only one God).

1 Cor. 8:As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idolswe know that an idol is nothing in the world, and that THERE IS NONE OTHER GOD BUT ONE.For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,)6 But TO US THERE IS BUT ONE GOD, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.

5 Mosebok 4:35 Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the Lord he is God; there is none else beside him.— 39 Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.

John is told to NOT worship the angel but to worship GOD. John didn’t ask “which one of all gods should I worship?”

Rev. 19:10 And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: WORSHIP GOD: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Rev. 22:And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: WORSHIP GOD.

If it’s alright for other individuals apart from God to be called God, then why was the prince of Tyrus (or Satan, which is the angelic comparison) sinning for also calling himself God? As a prince (or as a messenger of God, as Satan was) he would be a person in lead of others, and he was also supposed to act as a judge for them, so maybe calling oneself “god” in the Psalm 82:6- sense was rather fitting? Yet, God is not at all pleased with prince of Tyrus calling himself a god, and he criticizes him heavily and calls him proud. Why did God motivate his criticism towards him with “yet thou art A MAN and not God”? That sounds like God finds it preposterous for a mere human being to call himself God. So did the jews who wanted to kill Jesus!

Ezekiel 28:Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God; Because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God

The house of David will be “LIKE” God, so LIKE the angel of the Lord (who is Jesus Christ incarnate) going before them – just like the angel of the Lord (Jesus) went before the Israelites in the desert.

Zechariah 12:8 On that day the LORD will shield those who live in Jerusalem, so that the feeblest among them will be like David, and the house of David will be like God, like the angel of the LORD going before them.

Jesus is trying to get the jews to understand that if the symbolic term god can be applied to certain individuals with a certain mission from God and with a proper office, and this is NOT considered blasphemy, then neither should they accuse Jesus of blaspheming, because he is in the Father and the Father is in him. Who can make such a claim unless you’re the son of God? Being the son of God equals having the source in God, meaning you originated in God which means you’re GOD!

Do read another blog article about Hebrews 1:8 where Jesus is called GOD by his Father.

Vad säger Bibeln om att BE FÖR DÖDA och att döda ber för oss?

lazarus 2

Varför skulle döda BE och VITTNA för oss?

Ingenstans i Bibeln finns det något stöd för att människor på jorden borde be för någon eller till någon som redan avlidit, och heller inte några verser där någon avliden människa ber för människor på jorden. Endast Jesus är medlaren mellan Gud och människor, och vi kan endast påverka en människas liv med våra böner så länge som personen vi ber för fortfarande lever.

Den rike mannen och Lasarus

Historien om Lasarus visar oss en hel del om evangeliet och lite grand om Hades (som en dag ska kastas i eldsjön). Den här liknelsen är den enda liknelse som faktiskt inte presenteras just som en sådan i Nya Testamentet, men vi kan bara ana att det handlar just om en liknelse just för att det handlar om en dialog “från andra sidan” (Hades), och den sidan verkar vara ganska stängd för oss som lever kvar här på jorden. Liknelser är ju till för att lära oss något, och den här liknelsen visar att det finns en markant gränsdragning mellan de båda delarna av Hades – den onda och den goda sidan – och det går inte att komma över på varandras avdelningar på minsta vis.  Att Jesus valde just Abraham i exemplet kan vara för att det är en väldigt välbekant person för alla judar, och alla vet ju att han inte längre lever. Den rike mannen verkar ha förstått att det endast gick att förmedla sig med Abraham, trots att det var Lasarus uppmärksamhet och tjänst han egentligen ville komma åt. Det är inget stöd för att det överhuvudtaget går att kommunicera med några alls på den andra avdelningen, utan Abraham kanske bara behövdes i historien för att åstadkomma en poäng i liknelsen. Den rike mannen hade här medlidande med sina bröder, och dem kunde han inte själv förmedla sig med.

Det verkar överhuvudtaget inte vara meningen att personer i Hades ska kunna förmedla sig med någon på jorden, för Abraham förklarar om människorna på jorden att De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till”, som svar på den rike mannens vädjan att på något sätt varna bröderna för helvetets plågor. Om Abraham menade att exempelvis Hadesinvånarnas böner skulle kunna påverka människornas öden, så hade det varit ett bra läge att säga det till den rike mannen. Om fallet skulle vara att böner från Hades goda sida kunde påverka människornas öden, så hade det varit på plats att i stället säga det, men Abraham ger inte utrymme för en sådan teori utan han förklarar att det är tillräckligt för människorna på jorden att lyssna till Mose och profeterna – m a o SKRIFTEN och hela evangeliet. Det är allt vad vi behöver för att bli frälsta. Om vi inte har intresse för vad som står i Bibeln, ja då blir vi inte ens övertygade om någon uppstår från de döda, enligt Abraham.

Om ingen från de rättfärdiga (på den goda sidan) kan komma över till de orättfärdiga (på den dåliga sidan) så förstår vi också att det inte går att påverka dessa människors öden med våra böner. Det är omöjligt för dem att byta sida! Vilken sida vi hamnar på beror på hur vi levt våra liv och när vi väl hamnat på endera sidan så kan detta inte ändras på minsta vis! Böner blir därför helt överflödiga för de som befinner sig i Hades, och vi ska i stället använda våra dyrbara böner till de som fortfarande är vid liv på jorden. Det är där vi kan påverka!

Lukas 16:19 Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. 21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. 22 Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. 23 När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. 24 Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. 25 Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. 26 Och till allt detta kommer att DET ÄR EN STOR GAPANDE KLYFTA MELLAN OSS OCH ER, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss27 Den rike mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus 28 för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. 29 Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till. 30 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. 31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.”

Jesus säger strax innan han delger historien om Lasarus att evangeliet är det som ska predikas för att människor ska bli frälsta. Det ges inte utrymme för att heligas böner kan påverka:

Lukas 16:16 Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.

Vi kan alltså bli frälsta tack vare att evangeliet predikas och om vi lyssnar på detsamma:

Romarbrevet 10:14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?

Om det vore så att några heliga i himlen (som en del kallar för det obibiska begreppet “helgon”), skulle kunna påverka en människas själ genom böner, så skulle man kunna svara det till Paulus som frågar sig “hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört”? Men Paulus verkar mena med sina frågor att människorna faktiskt inte kan börja tro på en person som de aldrig fått chansen att höra något om, och han gör inga undantag för de heligas böner. (Det betyder inte att de automatiskt är förlorade, för en människa döms då efter sitt samvete och livsstil Rom. 2:24.)

Det finns inga verser som uppmuntrar till att be för döda – precis tvärt om

Om en människa omvänt sig från sina synder och tror på Jesus (och tror vi och älskar Jesus så lyder vi honom) och fortsätter på den vägen (eftersom det handlar om en grekisk presensform) så kan man säga att personen övergått från döden till livet och inte kommer under domen. Då är det inte de heligas böner som åstadkommer eller påverkar frälsningen, utan helt enkelt Jesu offer på korset i kombination med en människas omvändelse och tro.

Johannes 5:24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet—28 Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer, då alla som är i gravarna skall höra hans röst 29 och gå ut ur dem. De som har gjort gott skall uppstå till liv, och de som har gjort ont skall uppstå till dom.

En människa ska EN gång dö, och sedan dömas. Det står inte att en människa kan först dö i sin synd och ändå ha chans till andligt liv för att människor på jorden ber för honom/henne. När man en gång dött så går det inte längre att påverka själens framtid, eftersom det är hur vi levt jordelivet som avgör var vi hamnar i efterlivet. När vi en gång dött så kan vare sig vi eller några andra ändra på utgången, oavsett om det handlar om himmel eller helvete:

Hebr. 9: 27 Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas

Det är endast Gud och änglarna som befinner sig på himmelnivå. Inga “helgon” som är där för att be och medla för oss.

Joh. 3:13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen.

Apg. 2:29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag.  34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida

Under Noas dagar så hade alla chansen till att omvända sig och ansluta sig till Noa, ända tills den dagen då han gick in i arken och dörren stängdes. Då fanns inte längre någon chans till frälsning och människorna utanför arken fick i stället förgås i vattnet:

1 Peter 3:18 Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden. 19 I Anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset, 20 för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten

Den andra döden är inte skärselden, utan när Hades kastas i eldsjön. De som inte hamnar i Guds himmelrike kastas i eldsjön och det finns alltså inget mellanläge:

Upp. 20:13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön

Upp. 21:Han sade också till mig: “Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.

Om det är tänkt att vi ska be för döda skulle Jesus själv kunna utgöra ett bra exempel genom att be för sin döda vän Lasarus som ju dött, men i stället för att be så grät han över hans död. Innan han sedan uppväckte honom från de döda.

Gamla testamentet och om att ha försöka få kontakt med de dödagrav2

Kung David bad förtvivlat för sin son ända till den minuten då han dog. Då slutade han att be eftersom loppet redan var kört. Det går endast att påverka medan en person lever:

2 Sam. 12:15 Så gick Natan hem igen. Och Herren lät barnet, som Urias hustru hade fött åt David, drabbas av en svår sjukdom. 16 David bad till Gud för pojken och fastade. När han kom hem låg han hela natten på marken.  19 Men när David såg att hans tjänare viskade med varandra, förstod han att barnet hade dött. David frågade då sina tjänare: “Har barnet dött?” De svarade: “Ja.”20 Då steg David upp från marken, tvättade sig, smorde sig, bytte om kläder och gick in i Herrens hus och tillbad. När han kom hem igen bad han att man skulle sätta fram mat åt honom, och han åt. 21 Då sade hans tjänare till honom: “Varför gör du så här? Medan barnet levde, fastade du och grät, men så snart barnet har dött, stiger du upp och äter.”22 Han svarade: “Så länge barnet levde, fastade och grät jag, för jag tänkte: Vem vet, kanske förbarmar sig Herren över mig och låter barnet leva. 23 Men nu, när det har dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag föra honom tillbaka igen? Jag kommer att gå till honom, men han kommer inte tillbaka till mig.”

Vi ska inte söka råd hos de döda:

5 Mos. 18:10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och INGEN SOM SÖKER RÅD HOS DE DÖDA12 Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig.

Jesaja 8:19 När de säger till er: “Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: “Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?

När människornas ande lämnar dem så vänder de åter till stoft, och vi är tillsagda att inte sätta vårt hopp till dem eftersom de på inga sätt kan påverka vår frälsning. Detta inkluderar Jesus mamma Maria.

Ps. 146:3 Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa.När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud,

De döda vet ingenting och de kan inte verka och tänka, så alltså bör vi inte förvänta oss böner från dem, eller spendera dyrbar tid genom att be till dem:

Pred. 9:De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt. Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen.—10 Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet.

Först sova i mullen och sedan dom. Ingen mellan värld:

Dan. 12: 1 “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skamDe förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

Job 14:10 Men när en man dör, ligger han där, när en människa ger upp andan, var är hon11 Som vattnet försvinner ur sjön    och en flod sinar och torkar ut,12 så lägger sig människan och står ej upp igen. Först när inte himlen mer finns, vaknar hon och reser sig från sin sömn.13 O, att du ville gömma mig i dödsriket, dölja mig till dess att din vrede upphör, sätta en bestämd tid för mig och tänka på mig!14 Kan en människa få liv igen som en gång dött? Då skulle jag hålla ut i min mödas tid, till dess att min avlösning kommer.

Vanliga argument från de som försöker ge stöd för böner för eller från döda

Att uttrycka sig med “jag hoppas verkligen att Gud visar både hans familj och honom själv barmhärtighet på den dagen”, och tolka detta som att Paulus ber för döda, är verkligen att töja på versen. Även jag och andra kan ju uttrycka oss på det sättet utan att för den skulle be för döda. Vi vet inte ens om Onesiforus (och/eller hans familj) verkligen är död:

2 Tim. 1:16 Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus familj, ty han gav mig ofta nytt mod och skämdes inte för mina bojor. 17 Tvärtom, när han var i Rom sökte han ivrigt efter mig och fann mig också. 18 Ja, må Herren låta honom finna barmhärtighet från Herren på den dagen. Och hur mycket han hjälpte mig i Efesus, det vet du själv mycket väl.

De heliga” är de rättfärdiga människorna på jorden, och motsatsen är syndarna som lever på jorden. Deras böner jämförs med “rökelse” som stiger upp till Gud. Det står inte att de bett för några i himlen, utan bönerna gäller självfallet de böner som de bett för andra på jorden:

Upp. 5:Och Lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner.

Upp. 8:3 Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen.4. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud.

Medlaren är EN och det är Jesus. Därför bör vi inte sätta vår förhoppning på andra medlare, såsom Jesus mamma Maria:

1 Tim. 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus

Gal. 3:19 Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand.20 Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en

Judiska kaddish 

Betyder “helgelse” eller “helga”, och handlar om böner för att upphöja Gud under årliga minneshögtider.

Mackabeerböckerna (och Tobias)

Uppgifter därifrån anses inte tillförlitliga. De är inte kanoniska och inte inluderade i Bibeln, och inte heller räknas de som sanna fortsättningar tiill 1 Mackabeerboken:

Maccabees 15:38,39 CT “So these things being done with relation to Nicanor and from that time the city being possessed by the Hebrews, I also will here make an end of my narration. Which if I have done well and as it becometh the history, it is what I desired: but if not so perfectly, it must be pardoned me.”

Läs gärna om katolicismen i denna bloggartikel

Att fly landet och inte längre kunna vara ljus i mörkret

loveAng. Dagens artikel här

“Förra året flyttade Sean och Hannah Gastonguay från Arizona till San Diego på USA:s västkust. I maj i år klev de så, tillsammans med sina unga två döttrar – och Seans pappa Mike, på familjens segelbåt med sikte på korallön Kiribati i Stilla havet. Där hoppades de slippa undan de amerikanska myndigheternas klåfingrighet i religionsfrågor.”

Jag kan hålla med om att det emellanåt kan förekomma “klåfingrighet” i många Amerikanska kyrkor (fast förmodligen ingenting mot vad som komma skall), och det finns t o m regler om kristna möten i hemmet där det inte går att mötas helt fritt om antalet är för stort eller om det handlar om religiösa och/eller ej vinstdrivande organisationer eller föreningar som utan tillstånd har möten i ett hem med närliggande grannar.  Ett exempel kan läsas i denna artikel från The Blaze, där ett kristet par råkade ut för drygt 2000 kr i böter för att de hade bibelmöten i hemmet och en granne klagade.

Däremot är det inte vist att helt enkelt fly landet för det är ju tänkt att vi ska vara ljus i mörkret. USA är dessutom i jämförelse ett av de bättre länderna att vara kristen i (fast det kan Obama i och för sig ändra ganska snabbt). Det är mer förståeligt om man måste fly ett land, såsom Syrien just nu,  för att det finns stora risker för avrättning bara för att man är kristen – för om man är död kan man givetvis inte vara ljus på jorden. Sean och Hannah Gastonguay utsatte dessutom sina barn för stora risker på sin båttur och deras mat ebbade ut.

Paulus fick uppdraget av Jesus att predika omvändelse, för DÅ kan människorna få syndernas förlåtelse.

Apg. 26:16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, SÅ ATT DE VÄNDER SIG FRÅN MÖRKER TILL LJUS, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.19 Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen,

Det är inte bara Paulus som fått ett sådant uppdrag utan även vi andra också, och vi kan arbeta på olika sätt. Om vi däremot gömmer oss på en båt i Stilla Havet så når vi inga människor att predika evangelium för.

Mark. 16:14 Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden.15 Och han sade till dem: “Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Matt. 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Tiden är kort och dagarna är onda.

Efesierbrevet 5:16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.

Obama, den farligaste och mest korrupta Amerikanska presidenten?

USA har haft en lång rad av presidenter som haft problem med korruption och annan omoral, och George W Bush är en av dem. Trots det stora moralraset så är det mycket möjligt att Barak Obama (eller Barry Soetoro som han egentligen heter) är den som orsakat mest skada för amerikanarna då han så uppenbart kör deras ekonomi i botten och inte har respekt för människoliv vare sig på hemmaplan eller utomlands. Med tanke på att han förmodligen inte ens är kvalificerad att vara president och hela tiden vägrat att visa dokumentation på vem han är (som du kan läsa mer om i denna bloggartikel) så är det extra tragiskt att han ens kom in på scenen – när han kunde ha stoppats i tid.

Nu var det inte Obama som startade det stora spionsamhället när storebror läser våra mail och avlyssnar våra telefoner, men han har verkligen satsat på detta tema med full kraft och utökat spioneriet. I Utah så byggs det just nu enorma anläggningar som ska få plats med allt det vi skrivit och allt det vi sagt i en telefon. Terrorövningarna avlöser varandra för att skrämma upp amerikaner, och tyvärr är det många utav dem så blivit levande och orsakat människoliv (9/11 är den mest bekanta, och Boston Marathon är en annan). Varpå ännu fler terrorövningar ses nödvändiga, och människor ser sig mer och mer bevakade.

Nedan följer en lista på kända lögner som Obama gjort sig skyldig till, och några av de första kan läsas på denna sida. Hela artikeln från The Western Center for Journalism kan läsas här, där du kan se resten av lögnerna.

*****************************************************************

conspiracy

Every claim that I make in this list is sourced. Click on the blue text to see the sources. I welcome any comments and criticisms that you may have. If you say my list is wrong, please back up your claim by citing specific examples.

1) Carried out military interventionism in Libya without Congressional approval

In June 2011, U.S. Congressman Dennis Kucinich (D-Ohio) said that Obama had violated the Constitution when he launched military operations in Libyawithout Congressional approval.

3) Has an administration full of lobbyists, after promising he wouldn’t have any

While running for President, Obama had promised that, unlike Bush, he would not have any lobbyists working in his administration. However, by February 2010, he had more than 40 lobbyists working in his administration.

4) Has close ties to Wall St., but pretends to support Occupy Wall St.

Although Obama claims to support the Occupy Wall St. movement, the truth is that he has raised more money from Wall St. than any other candidate during the last 20 years. In early 2012, Obama held a fundraiser where Wall St. investment bankers and hedge fund managers each paid $35,800 to attend. In October 2011, Obama hired Broderick Johnson, a longtime Wall Street lobbyist, to be his new senior campaign adviser. Johnson had worked as a lobbyist for JP Morgan Chase, Bank of America, Fannie Mae, Comcast, Microsoft, and the oil industry.

5) Broke his promise to close Guantanamo Bay

Obama broke his promise to close Guantanamo Bay.

6) Supported the $700 billion TARP corporate-welfare bailout just like Bush

While Senator, Obama voted for the $700 billion TARP bank bailout bill. The bailout rewarded irresponsible and illegal behavior. It redirected resources from more productive uses to less productive uses. It punished the hard working taxpayers who had played by the rules and obeyed the law. It created horrible incentives, and sent the wrong message. The bailout was evil because it rewarded the bad people and punished the good people. No society that does this can expect to remain free or prosperous. Instead of bailing out these corrupt corporations, we should have let them cease to exist, like we did with Enron.

8) Nominated a six-time tax cheater to head the government agency that enforces the tax laws

Obama nominated Timothy Geithner, a repeat tax cheater, to head the government agency that enforces the tax laws.

Prior to his nomination, Geithner had:

1) Illegally failed to pay more than $34,000 in social security and medicare taxes

2) Illegally declared the cost of his children’s summer camp as a form of day care.

3) Illegally failed to pay the early withdrawal penalty when he took money out of his retirement plan

4) Illegally declared non-eligible items as a charitable deduction

5) Illegally declared something which was ineligible as a small businessdeduction

6) Illegally declared utility expenses which had actually been for his personal use

9) Gave tax dollars to AIG executives, then pretended to be outraged about it

Obama signed a stimulus bill that spent money on bonuses for AIG executives. Prior to signing this bill, Obama had said, “when I’m president, I will go line by line to make sure that we are not spending money unwisely.” However, after reading “line by line” and signing the stimulus bill that protected the AIG bonuses, Obama pretended to be shocked and outraged at the bonuses, and said, “Under these circumstances, it’s hard to understand how derivative traders at A.I.G. warranted any bonuses at all, much less $165 million in extra pay… How do they justify this outrage to the taxpayers who are keeping the company afloat?” and also said that he would “pursue every single legal avenue to block these bonuses.”

11) Supported Bush’s unconstitutional Patriot Act

In May 2011, Obama signed a renewal of the Patriot Act.

12) Increased the national debt more in one term than Bush did in two

The national debt increased more during Obama’s first three years and two months than it did during all eight years of George W. Bush’s presidency.

13) Agrees with Bush’s support of unconstitutional, indefinite detention of U.S. citizens without filing any charges

In December 2011, ACLU executive director Anthony D. Romero criticized Obama for signing a bill that gave the U.S. government the power toindefinitely detain U.S. citizens without any charges being filed or any trial taking place.

14) Agrees with Bush’s support of unconstitutional, warrantless wiretapping

President Obama has defended warrantless wiretapping.

15) Avoided prosecution of Wall. St criminals

Although Obama had promised to prosecute Wall St. criminals, during his entire first term, his administration did not file any criminal charges against any of the top financial executives.

20) Illegally put thousands of guns into hands of criminals

In Operation Fast and Furious, the Obama administration ordered gun storeowners to illegally sell thousands of guns to criminals.

21) Fired Inspector General for discovering that Obama’s friend had embezzled government funds

In June 2009, Obama fired Inspector General Gerald Walpin, after Walpin accused Sacramento mayor Kevin Johnson, an Obama supporter, of misuse of AmeriCorps funding to pay for school-board political activities. In a letter to Congress, the White House said that Walpin was fired because he was “confused, disoriented, unable to answer questions and exhibited other behavior that led the Board to question his capacity to serve.” A bipartisan group of 145 current and former public officials, attorneys, and legal scholarssigned a letter that was sent to the White House, which defended Walpin, said the criticisms of him were not true, and said that his firing was politically motivated. The letter can be read here.

22) Lied about putting health care negotiations on C-SPAN

Although Obama had made a campaign promise to have all of the health care reform negotiations broadcast on C-SPAN, he broke that promise after he was elected.

The secrecy of these negotiations was so strong that U.S. Congresswoman and Speaker of the House Nancy Pelosi (D-California) said, “We have to pass the bill so that you can find out what is in it.”

23) Lied about letting people keep their health insurance

Before Obamacare was passed, Obama said:

“No matter how we reform health care, we will keep this promise to the American people… If you like your health care plan, you’ll be able to keep your health care plan, period. No one will take it away, no matter what.”

Also before Obamacare was passed, Obama said:

“Here is a guarantee that I’ve made. If you have insurance that you like, then you will be able to keep that insurance.”

However, after Obamacare was passed, the Congressional Budget Office said that the law would cause seven million people to lose their employer provided insurance.

After Obamacare was passed, 1199SEIU United Healthcare Workers East announced that it would drop health insurance for the children of more than 30,000 low-wage home attendants. Mitra Behroozi, executive director of benefit and pension funds for 1199SEIU stated

“… new federal health-care reform legislation requires plans with dependent coverage to expand that coverage up to age 26… meeting this new requirement would be financially impossible.”

Also, after Obamacare was passed, the Franciscan University of Steubenvilledropped its coverage in response to the law.

Universal Orlando dropped its coverage for part time employees in response to Obamacare.

In addition, after Obamacare was passed, Forbes reported

“The House Ways and Means Committee has released a new report that sheds light onto how Obamacare incentivizes companies to dump their workers onto the new law’s subsidized exchanges.”

Also after Obamacare was passed, MSN reported

“The Affordable Care Act mandate most commonly known as Obamacare has some tight stipulations that, CNN says, are forcing health care companies to rip up most of their current plans and draft new ones that comply. According to a University of Chicago study, just about half of the individual health care plans currently on the market won’t cut it once key provisions of the Affordable Care Act kick in next year.”

Furthermore, it was reported that Obamacare would cause 58,000 Aetna and UnitedHealth Group customers in California to lose their insurance.

In response to Obamacare, some employers have dropped coverage for their employees’ spouses.

The chain of Wegmans supermarkets cancelled the policies of its part time employees in response to Obamacare.

In July 2013, leaders of the Teamsters, UFCW, and UNITE-HERE sent a letterto Harry Reid and Nancy Pelosi which said that Obamacare

“will shatter not only our hard-earned health benefits… these restrictions will make non-profit plans like ours unsustainable… we can no longer stand silent in the face of elements of the Affordable Care Act that will destroy the very health and wellbeing of our members along with millions of other hardworking Americans”

24) Lied about the cost of Obamacare

Before Obamacare was passed, Obama promised

“I will not sign a plan that adds one dime to our deficits – either now or in the future. I will not sign it if it adds one dime to the deficit, now or in the future, period. And to prove that I’m serious, there will be a provision in this plan that requires us to come forward with more spending cuts if the savings we promised don’t materialize.”

However, after Obama signed it, the Washington Post reported that it would add more than $340 billion to the budget deficit over the next decade.

In March 2012, the Congressional Budget Office said that over the next decade, Obamacare would cost twice as much as what Obama had promised.

In May 2013, it was reported that Obamacare’s program for high risk patients was more expensive than what Obama had promised.

35) Supported new bailouts for speculators who caused housing bubble

In March 2012, Obama announced a new set of bailouts for speculators who had caused the housing bubble.

38) Tried to outlaw family farms

In April 2012, the Obama administration proposed new regulations which would prohibit farm children under 18 from working at grain elevators, silos, feed lots, stockyards, and livestock auctions, as well as from storing, marketing and transporting farm product raw materials. Critics claimed that this would prevent children from the common practice of working on their friends’ and relatives’ farms, and that farm children did not need “help” from a community organizer in Washington.

40) Claimed that written tests are a form of “racial discrimination”

The Obama administration accused fire and police departments in Jacksonville, FloridaNew York City, and Dayton, Ohio of “racial discrimination” because they required potential firefighters and police officers to take a written test. Ten real examples of these “racist” questions from the New York test can be read here.

47) Forced banks to give mortgages to people who could not afford to pay them back

While working as a “community organizer,” Obama filed lawsuits which forced banks to give mortgages to people with bad credit and low incomes. As a result, many of these people ended up defaulting on their mortgages. As their attorney, Obama collected $23,000 in legal fees for himself.

Then in April 2013, during Obama’s second term as President, the Washington Post reported that President Obama was still pressuring banks “to make home loans to people with weaker credit.”

50) Paid $7 million per household to connect people to the internet

Obama’s stimulus paid to connect some households in Montana to the internet, at a cost of $7 million per household.

LOOK UPON ME whom they have PIERCED – JESUS in Zech. 12:10

pierced 2

They shall look upon me whom they have PIERCED! (Zech. 12:10)

The prophet Zechariah is talking about a day in the future (from his perspective) where “he that is feeble among them at that day shall be as David, and the house of David shall be as God, as the angel of the Lord before them”. When we study about the angel of the Lord (which you can read more about in this blog article), we can see that he is a particular messenger (not a created angel) and even God himself. We can see that God (the Father) has a dialogue with the angel of the Lord so this means they are not one and the same. However, if the angel of the Lord is a manifestation of Jesus Christ, then it all makes sense that he is referred to as God, and that people feared they would die for having seen him face to face. The angel of the Lord is said to have guided the israelites from Egypt to Canaan – which is the land of Israel – and if the angel of the Lord is also Jesus Christ, which it actually says in 1 Cor. 10:4, he is the same as the Word who would later turn up in flesh and guide his people (all who come to him) into his Kingdom!

Zechariah is talking about a day when God will pour the spirit of grace to the house of David and the inhabitants of Jerusalem (maybe due to their repentance and seeking of the Lord), and they shall “look upon me whom they have pierced, and mourn for him as one mourns for his only son”, and finally “as one that is in bitterness for his FIRSTBORN”. Those are well known attributes for Jesus Christ our Messiah! We know for a fact that Jesus Christ was PIERCED with nails on the cross due to our iniquities, and the short description of this event provided to us by Zechariah, gives us an indication of how it must have appeared for those standing below the cross and who looked up to Jesus on the cross.

Zechariah 12:8 In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem; and he that is feeble among them at that day shall be as David; and the house of David shall be as God, as the angel of the Lord before them.9 And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem.10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have PIERCED, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn. (KJV)

Zech. 12:10 — And they have looked unto ME whom they pierced (Young’s literal)

Zech. 12:10 —  and they shall look upon ME whom they have pierced (Orthodox Jewish Bible)

Zech. 12:10 —  so that they will look on Me whom they have pierced (NASB)

Zech. 12:10  — und sie werden MICH ansehen, (Luther Bibel 1545)

Zech. 12:10 — y mirarán a MÍ, a quien traspasaron (Reina-Valera 1960)

Zech. 12:10 —  Et ils tourneront les regards vers MOI  (Louis Segond)

Zech. 12:10 — Alors ils tourneront leurs regards vers MOI (La Bible du Semeur)

This is also the picture that Isaiah gives us when he in Isaiah 53:4 says that “WE did esteem him stricken—” which is how it must have appeared for the people below the cross who looked up on Jesus, and he goes on to say:

Isaiah 53:Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet WE did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.

David prophesied about the one who is pierced (Jesus) in this psalm:

Psalms 22:16 For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they PIERCED MY HANDS AND MY FEET.17 I may tell all my bones: they look and stare upon me.18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.

Zechariah 12:10 is fulfilled in the New Testament, together with other prophesies:

John 19:23 Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments, and made four parts, to every soldier a part; and also his coat: now the coat was without seam, woven from the top throughout.24 They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did.—31 The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day,) besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.32 Then came the soldiers, and brake the legs of the first, and of the other which was crucified with him.33 But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs:34 But one of the soldiers with a spear PIERCED his side, and forthwith came there out blood and water.35 And he that saw it bare record, and his record is true: and he knoweth that he saith true, that ye might believe. 

The israelites complained about their situation in the wilderness, which they of course did against God’s will, but due to his love for them he made them realize just how rebellious they really were by sending them fiery serpents that bit them. Sometimes obstacles might turn up in our lives, and we could then take the chance and at least consider the alternative that God wants our attention and that we might turn away from sin. (Or such obstacles might just be ordinary unfortunate circumstances.) The fiery serpents were a great hit, because the israelites understood that they were sinners and confessed it before Moses and God. God also thought of a way out of the problem with the wounds caused by the serpents, and asked Moses to make a hand-made fiery serpent and set it on a pole, and Moses made one out of brass. Consequently, each person who was bitten by one of the serpents could then be free from the poisonous snake bite by approaching the pole with the fake serpent of brass and look up to it. This was their own responsibility, and they were neither forced to go to the place where the pole was, nor forced to look at it. It was all based on free will, just like salvation is.

Jesus is compared with this brass serpent in the wilderness, and the whole story about the serpent is actually a picture of the whole salvation message where the serpent caused men to sin and thus be filthy, and where Jesus can cleanse us from our wounds and filthiness caused by Satan (and our rebellion) , if we only look up unto Jesus our Savior and repent for our sins. Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness for the people to look at and be free, even so must the son of man be lifted up in order to save the world. We can look up to Jesus on the cross, believe in him, confess our transgressions and eventually be totally free! Jesus says in John 12:32 “And I, if I be LIFTED UP from the earth, will draw all men unto me”.

Num. 21:And the people spake against God, and against Moses, Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? for there is no bread, neither is there any water; and our soul loatheth this light bread.And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and much people of Israel died.Therefore the people came to Moses, and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord, and against thee; pray unto the Lord, that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people.And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live.And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass, that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived.

John. 3:12 If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.14 And AS MOSES LIFTED UP THE SERPENT IN THE WILDERNESS, EVEN SO MUST THE SON OF MAN BE LIFTED UP:15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.19 And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.20 For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.21 But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.

John 12:32 And I, if I be LIFTED UP from the earth, will draw all men unto me.

Hebrews 12:2 LOOKING UNTO JESUS the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the CROSS, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.

Jesus Christ was together with the israelites during the Exodus. He was their rock, and just like we can tempt Christ today by living wicked lives, so too did they tempt Christ in the wilderness. They were destroyed by serpents.

1 Cor. 10:1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea;And did all eat the same spiritual meat;And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.But with many of them God was not well pleased: for they were overthrown in the wilderness.Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play.Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day three and twenty thousand.Neither let us tempt Christ, AS SOME OF THEM ALSO TEMPTED, and were destroyed of SERPENTS.

Jesus Christ is likened to the one who is pierced also in Revelations.

Rev. 1:5 And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,6 And hath made us kings and priests unto God and his Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which PIERCED him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

The phrase “a serpent of bronze” is a wordplay as “serpent” (nehash) and “bronze” (nehoshet) are closely related in Hebrew. The brass serpent was later destroyed by Hezekiah.

2 Kings. 18:1 Now it came to pass in the third year of Hoshea son of Elah king of Israel, that Hezekiah the son of Ahaz king of Judah began to reign.Twenty and five years old was he when he began to reign; and he reigned twenty and nine years in Jerusalem. His mother’s name also was Abi, the daughter of Zachariah.And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did.He removed the high places, and brake the images, and cut down the groves, and brake in pieces the brasen serpent that Moses had made: for unto those days the children of Israel did burn incense to it: and he called it Nehushtan.

Thomas had a hard time believing that Jesus Christ was the Messiah, the son of God and GODpierced

Being the son of God means being GOD, because God the Father certainly has no children together with a woman. So if you’re the son of God, you also have the source in God, and since God is ONE and there is none like him, the son of God must be God himself.

Thomas eventually realized who Jesus really was (he already knew that he was the Messiah, the son of God and his Master), and he called him “My Lord and my God (theos)”. Jesus did not correct him, and he never corrected anyone who worshiped him or equated him with God. Probably because there was nothing to correct.

Joh. 10:Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.—19 Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.20 And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.—24 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.25 The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.26 And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.27 Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.29 Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.30 And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:31 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.

Stefan Holm, Emma Green och om att få förmedla de RÄTTA åsikterna i TV4

rosett

Stefan Holm, Emma Green och reportrarna på TV4 är inga som jag direkt hyllar

Ska vi börja titta på vilka åsikter idrottsmän/kvinnor vill förmedla via sina målade naglar, symboler i örhängen och halsband, text på pannband, osv, ELLER ska vi fokusera på idrott? Det är så sorgligt att TV4, och media i stort hjälper till att föra fokus bort från idrotten för att i stället förstora upp teman som inte har något med idrott att göra. ALLA får väl vara med på lika villkor under friidrotts-VM i Moskva? Varför ska Sverige spela åsiktspolis och berätta för hela världen vad som är rätt och fel vad gäller etiska frågor? Jelea Isinbajevas åsikt är givetvis FEL enligt Stefan Holm & Co, och det är förmodligen därför de tar sig rätten att  mobba och förödmjuka henne under direktsändning i TV4. För vad är det för fel att trycka ner folk och mobba dem som har fel åsikter, som de som Jelena har? Eller hur tänker man? Det är nästan lite dråpligt att Sveriges enda guldvinnare, Abeba Aregawi, inte stöder den (enligt Sverige) “rätta” åsikten att samkönade relationer ska bejakas och uppmuntras. Jag hoppas detta får några svenskar att tänka till, för jag skäms över att vara svensk i dessa dagar när svenskarna vill visa hela världen att de vet bäst och alltid står på den rätta sidan i alla stora moraliska frågor, och även att det också är helt rätt att köra över folk med avvikande åsikter och håna dem i TV-rutan. Om vi vill veta vad som är rätt och fel i världen så behöver vi bara fråga Sverige, eller hur?

Folk kanske tycker att det går an nu så länge som endast ett par personer förmedlar åsikter via kulörta naglar, men vad händer när fler folk kommer med vita eller svarta naglar för att stödja si eller så, eller rosetter, vristband, smycken, hårband etc, med symboler för diverse åsikter? Är en kakafoni av olika budskap under ett stort idrottsevenemang något som vi bör uppmuntra? Är svensk media stolta över att de gör just det? Sen kanske folk inte heller tycker det är något problem så länge som de rätta åsikterna marknadsförs, men vad händer om folk marknadsför det som Sverige bestämt är felaktiga åsikter? Då kanske heja-sången inte är lika rolig att sjunga längre.

Sen är det inte säkert att det är principiellt fel att måla naglar i vilka färger som helst, utan det är snarare SVENSK MEDIA (TV4, Aftonbladet, Expressen, DN och andra tidningar) som gjort fel då de förstorat upp detta ENORMT och därmed gjort sig skyldiga till att förminska idrottens värde och för att orsaka splittringar både inom idrottsgrupper och mellan idrottsgrupper och länder. Vi har hamnat i en situation där vi delat in idrottsmän mellan de som har de rätta åsikterna (i en fråga som inte ens rör idrott) och där givetvis Sverige är överst på listan, och de som har de felaktiga åsikterna och som därmed riskerar att räknas som paria – och som man har rätt att se ner på och förtala i sina TV-program och tidningar. Vem vågar ha en avvikande åsikt då när man vet att det finns en stor risk att bil en hackkyckling som det är helt legitimt att kritisera? Det kanske inte är så konstigt att Jelena kände sig pressad att svikta i frågan och låta mer som om hon hade den “rätta” åsikten.

Vad trött man blir på TV4:s VM-bevakning vad gäller friidrotts-VM i Moskva. I vinjetten 17.30 den 15/8 säger en mansröst “MEN NU J*****R!” för att förmodligen få igång lite engagemang från både tittare och idrottare (VARFÖR är det så viktigt för TV4 att uppmuntra barn till att svära?) och sedan följer studiobevakningen där reportrarna börjar med påhopp/mobbing av Jelena Isinbajeva som har en avvikande, och (som TV4 bestämt) felaktig åsikt om homosexuella och deras rättigheter.  Uppenbarligen väljer Jelena att vara ärlig mot sig själv och vägra följa med strömmen i frågan, men vad hjälper det när TV4 bestämt att hon har en åsikt man inte får ha? TV4:s reportrar var övertygade om att hon inte kunde ha en sådan befängd åsikt, och trodde därför att hon uttryckte sig som hon gjorde för att inte stöta sig med överhögheter i Ryssland. Annars skulle Stefan Holm bli “mörkrädd” berättade han. Men vad är det egentligen han fruktar ska ske i sina mardrömmar? Att möta både Jelena och Sveriges nya guldvinnare Abeba Aregawi – som också är på Jelenas sida i frågan? (Där bet sig nog TV4 i läppen när de upptäckte att inte alla i VM-truppen är av samma åsikt och att t o m Sveriges enda guld gick till en kvinna som är emot samkönade äktenskap.) Stefan kanske delar Emma Greens uppfattning där hon menade att hon lackerade naglarna i regnbågens färger för att visa att “det aldrig kan vara fel att älska en annan människa”?

De kanske båda anser att inget samliv är fel “så länge som vuxna människor godkänner arrangemanget och livsstilen så kan det inte vara fel”Skulle då Stefan, Emma, och TV4:s reportrar då inte ha något emot om deras barn växte upp och gifte sig med varandra? För kärlek kan ju inte vara fel? Eller om deras barn växte upp och ville gifta sig med två personer samtidigt? Eller är det återigen så att SVENSKARNA bestämmer vad som är rätt och fel för hela världen? För om 20 år så kan det faktiskt vara så att det är lagligt med polygami och att två brorsor eller systrar gifter sig, eller morfar och hans sonson eller vilka kombinationer som helst. Bara det handlar om vuxna som är med på det hela så är det rätt, för annars blir man mörkrädd?

Samtidigt så verkar TV4 säga att vi INTE ska blanda ihop politik och idrott, så varför då göra just det? Tydligen är det ok med demonisering och mobbing av alla som inte är med på tåget om att ge stöd för samkönade äktenskap och att barn INTE har rätt till en pappa och en mamma i sin familj, men varför då inte ta upp även andra politiska idéer och agera för det? Vilka politiska åsikter får man ha i sport-tv och vilka får man inte ha? Tänk om några idrottare skulle välja att göra små rosetter i rosa och ljusblått runt sina fingrar, som stöd för små barns rätt till LIV och att de inte ska aborteras bort från sina mammors magar? I USA läste vi i veckan (ja,inte i Sverige förstås som inte har med sådana politiskt inkorrekta nyheter) om en kvinna som aborterade bort sina tvillingar som levt i henns mage i 20 veckor! I rummet intill hennes (eller sjukhuset bredvid) kanske det ligger en annan kvinna som förtvivlat försöker rädda sitt barn som hon har i magen och som inte verkar må bra – varpå det kanske måste födas redan i vecka 20. I sådana fall är det vanligt att  ett stort sjukhusteam sätter in alla resurser för att hjälpa henne, för det handlar om ett MÄNNISKOLIV. Men endast om mamman bestämmer att det är människoliv? I USA agerade även Kermit Gosnell, som aborterade bort foster som levde ganska länge efteråt och som var så stora att de “nästan kunde gå till bussen själva”, som han uttryckte sig. Men det är självfallet inget som svenska tidningar skulle skriva något om trots att det inte är någonting annat är barnamord, för de är ju upptagna med att skriva om samkönade pars rätt till giftermål. Helst kanske också tvinga pastorer och präster att viga dem, mot deras egna ståndpunkter. 

Jag är rädd att svenskarna kanske upplevs som stöddiga besserwisser ute i världen. Vi vet ju bäst och har lösningar på både apartheid, och mellanösternfrågan (där den rätta åsikten givetvis är att vara på palestiniernas sida emot Israel), och vi har bestämt att det är rätt med abort, fel med avrättningar, rätt med samkönade äktenskap, fel att inte få svära och säga fula ord i TV, rätt med RFSU-propaganda i skolan, fel att klä flickor i rosa trots att de vill, rätt att förbjuda hemskolor, fel att ha skolavslutningar i kyrkan och tvinga stackars barn att bli välsignade trots att de kanske inte uttryckligen bett om det, etc.

Vems tur är det att få propagera för sina åsikter under nästa VM? Är det då de som anser att barn har rätt till en mamma och en pappa? Eller de som vill propagera för att det är fel att 20 veckor gamla foster aborteras? Eller de som anser att två brorsor ska ha rätten att gifta sig? Och vem utväljs till mobboffer? Jelena är förmodligen inte med vid nästa VM, men det kanske går att forska lite i Amerikanernas åsikter om etik och moral och fiska fram någon som är emot samkönade äktenskap, och då är det väl fritt fram att attackera personen i direktsändning?

Sen undrar jag också vad som skulle hända om vissa svenska idrottskvinnor (eller män) skulle ha olikfärgade naglar, medan andra i samma trupp målade sina naglar exempelvis VITA för att propagera för barns rätt till en mamma och en pappa och att ett äktenskap ska vara mellan en man och en kvinna? Är det NÖDVÄNDIGT med en sådan schism i svenska landslaget när man får dålig energi utav bråk och att vara skräckslagen för att lagkamrater kanske hatar en för att man har fel åsikt?

Jag kan tillägga att det går att vara av åsikten att giftermål endast ska vikas för en (1) man och en (1) kvinna UTAN att hata homosexuella på minsta vis. Jag vill heller inte se mina medmänniskor röka, eller äta sig jättestora för det är inte bra för deras hälsa. Inte heller är det bra för hälsan att leva ett homosexuellt liv (det går inte att komma ifrån att HIV, aids och andra sjukdomar är markant högre bland homosexuella än hos heterosexuella), och ska man vara riktigt noga så skulle de öka livslängden om de i stället var rökare – statistiskt sätt. Jag drivs alltså av KÄRLEK och inte hat. Jag önskar mina medmänniskor DET ALLRA BÄSTA. Framför allt vill jag det bästa för deras själar.

Skrev även om detta på min Facebook:sports 4

I’ve never heard of Brigetta Barrett before today, but it was interesting to see this American high jumper taking the initiative to PRAY together with other female high jumpers prior to their event in the World Championship in Moscow. At least I think she is the “guilty” one because she was the only American in sight  I know for certain it wasn’t the Swedish high jumper because she almost seemed embarrassed when she afterwards confessed before the TV-camera that she had actually been taking part in this …not really a pep talk but…..a prayer (!,) and as expected she also said she was not religious (she is Swedish after all.). One of the TV-reporters said about this prayer “I’ve never seen anything like it…”

That’s how unusual public prayers are for Swedes, who seldom get to see a person in prayer other than on TV – at best…

Believe me, I don’t think God is particularly interested in sports, but I just hope Brigetta will continue to take all her chances to pray together with people from various countries, because they might not be accustomed to even utter words such as “pray” and “bless”. She could touch their hearts with a prayer. Europe needs to hear there is a God!

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article17309114.ab

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/friidrott/article17305890.ab
http://www.dn.se/sport/folj-friidrotts-vm-direkt/

http://www.dn.se/sport/esk-ledningens-sak-att-inte-emmas-naglar-ger-en-spricka/

http://www.dn.se/sport/esk-iaaf-sa-nej-till-green-tregaro-och-ja-till-putin/

Genom ett enda offer har Jesus för alla tider gjort oss fullkomliga? Hebr. 10:14

perfected

Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga (Hebr. 10:14)

Det här handlar i korthet om att Jesus inte behövde dö varje gång någon syndat, utan det räcker med att ha dött EN gång för alla, för att de som tror på honom och omvänt sig – alltså de som blivit renade och därför helgade – skall betraktas som fullkomliga och rättfärdiga i hans renande blod.

Men det står inte att vi därför är “en gång frälsta alltid frälsta”, eller “en gång rättfärdiga alltid rättfärdiga”, eftersom Bibeln är full av bekräftelser och varningar om att synder i alla tider – även fortsättningsvis – har separerat oss från Gud. Jesu död på korset ändrar inte detta faktum på minsta vis, vilket  också Gud Fader själv bekräftar i Uppenbarelseboken:

Uppenbarelseboken 21:26 och folkens härlighet och ära skall föras in i staden. 27 Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.

Och Paulus skriver:

Gal. 6:Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Kor. 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant

Så länge som vi håller oss kvar i Jesus (efter att vi blivit renade i hans blod) så behövs det inga fler offer, som fallet var under det gamla testamentets tid, för på den tiden krävdes det ju att människorna kombinerade sin omvändelse med djuroffer. Eftersom nu Jesus i stället dött för oss en gång för alla så är djuroffersystemets tid för evigt förbi. De som är “helgade” i Hebr. 10:14 är de som blivit renade och som är I KRISTUS, så löftet gäller alltså dem eftersom de kan bygga sina liv på Jesu offer som de också kan tillgodoräkna sig.

Läser vi sammanhanget i Hebreerbrevet 10 så ser vi direkt att Paulus förklarar detta med djuroffersystemet både innan och efter v. 14. Jesus inträde i världen och offerdöd (som är ämnet i Hebr. 10) är omtalat i “bokrullen”, enligt Jesus, och det betyder alltså det gamla testamentet:

Hebr. 10:Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder.Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder.När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig.Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.Först säger han: “Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte”, fast de bärs fram enligt lagen. Sedan säger han: “Se, jag har kommit för att göra din vilja.” Så upphäver han det första för att fastställa det andra. 10 Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Prästerna under gamla testamentet var tvungna att även offra för sig själva eftersom de också hade synd på sitt samvete, men när det gäller Jesus – som överstepräst – så var detta inte nödvändigt eftersom han levt ett fullständigt syndfritt liv för oss. I och med Jesu död på korset så inleddes ett helt nytt förbund – det nya testamentet – där djuroffer inte längre ingår, och det nya förbundet innebär också att de flesta av de 613 judiska lagarna inte längre är nödvändiga. Däremot är det alltjämt nödvändigt att lyda Guds bud (den moraliska delen av lagen) som gällt allt sedan Adams tid – vilket handlar om det dubbla kärleksbudet som det är tänkt att vi ska ha i våra hjärtan. Lyder vi det dubbla kärleksbudet så lyder vi också tio Guds bud per automatik (kanske med undantag av Sabbaten) eftersom budet går ut på att enbart tillbe Gud och att inte såra våra medmänniskor. Det handlar alltså om att antingen lyda Anden eller köttet, vilket är vårt eget val:

Hebr. 10:11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna.12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. 14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. 15 Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han:16 Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen,17 och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.

Att Jesus gjorde sitt offer en gång för alla betyder alltså inte att vi aldrig mer riskerar att bli separerade från Gud, för den risken lever alla syndare med. Det betyder bara att det inte finns något ytterligare offer som någon någonsin skulle kunna göra för oss eftersom Jesus gjort ALLT i och med sin död på korset. Syndar vi med vett och vilja trots att vi vet vad som står på spel, och inte omvänder oss, ja då vet vi vad som väntar. Lösningen på dilemmat är omvändelse och att lyda den helige Ande!:

Hebr. 10:26 Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, 27 utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna.

Att vända ryggen till Jesus offer kan göras antingen genom att helt enkelt inte tro på vare sig honom eller hans offer, ELLER genom att synda och inte omvända sig. Om inte offret av Guds son är tillräckligt så finns ingenting under solen som skulle kunna fungera som Plan B för att frälsa en person som säger “nej tack”:

Hebr. 10:28 Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. 29 Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande? 30 Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk.[c] 31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer

Paulus förklarar vidare att det krävs av oss att vi inte drar oss undan, för om vi i stället är uthålliga och gör Guds vilja så kommer vi få vad han lovat, och vi kommer inte att gå förlorade:

Hebr. 10:35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja OCH FÅ VAD HAN HAR LOVAT. —38 Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare: MEN om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom.39 Men vi hör INTE till dem som drar sig undan OCH GÅR FÖRLORADE. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.