Tag Archive | ps. 82:6

Vad menas med “Jag har sagt att ni är gudar”? Joh. 10:34

one godVad menar Jesus med att hänvisa till existensen av ”gudar” i plural? – Joh. 10:34-35 och Ps. 82:6

Joh. 10:34 Jesus svarade dem: ”Står det inte skrivet i er lag: JAG HAR SAGT ATT NI ÄR GUDAR? 35 Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar – och Skriften kan inte göras om intet – 36 hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son. 37 Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. 38 Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.” 39 De försökte gripa honom igen, men han drog sig undan och gick bort från dem.

Judarna var ju experter på skriften och kände självklart till den passage som Jesus syftade till när han sa ”står det inte skrivet”, men de kopplade verkligen inte ihop det med idén att flera personer än Gud skulle kunna kallas för GUD, för då hade de ju inte reagerat på Jesus påstående att han är ett med Fadern och Guds son. Att vara Guds son är detsamma som att vara Gud själv, för Gud har ju ingen fru som han har en son tillsammans med. Att vara en SON till Gud är därför att på något sätt ha sitt ursprung/källa direkt i Gud, och eftersom det endast finns en Gud (som inte har barn) så måste sonen vara jämbördes med Gud OCH GUD SJÄLV – för att undvika en pluralitet av skapelsegudar. Om det nu vore legitimt och helt enligt skrifterna för Jesus att kalla sig Gud trots att han inte är skaparguden, så borde det väl vara ok även för vissa fariséer att göra detsamma?

Joh. 10:33 Judarna svarade: “Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”

För att förstå vad Jesus menar måste vi förstås leta upp det skriftavsnitt som Jesus hänvisar till, och det handlar om Ps. 82:6. Läs kapitlet här nedan. Fotnoten på Bible Gateway förklarar ”Jesus syftar på Ps 82:6, där överhetspersoner kallas gudar på grund av sitt gudomliga uppdrag. Ett gudomligt uppdrag är ju precis det Jesus hade, och som Guds son är han en överhetsperson. Om t o m människor symboliskt/poetiskt kan kallas ”gudar”eftersom de representerar Gud genom deras ämbeten här på jorden (präster och domare), hur mycket mer har då inte JESUS skäl att kalla sig Gud eftersom han ju inte bara är en överstepräst utan GUD I KÖTT och direkt utsänd av Fadern som varit med honom i treenigheten sedan begynnelsen?

 

Joh. 17: 5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig INNAN världen var till.

Judarnas uppfattning var att Jesus helt felaktigt likställde sig själv med Gud eftersom det står i den grekiska grundtexten i v.39 att de DÄRFÖR (av skälet att Jesus gjorde sig själv till Gud) försökte gripa Jesus på nytt. De uppfattade det som att Jesus konfirmerade sin gudom med att referera till skrifterna och uttrycka sig som han gjorde. Det var brilliant av Jesus att syfta på den här versen av flera anledningar.

1) Vi kan läsa i Joh. 8:20 att judarna faktiskt ville döda honom vid ett tidigare tillfälle, och det fanns faktiskt en rad tillfällen där de varit efter hans liv. Johannes förklarar att det inte var dags för Jesus att dö riktigt än, och om Jesus hade varit allt för frispråkig om hans egen gudomlighet alltför tidigt så hade hans tid på jorden blivit starkt reducerad. Inledningsvis ville Jesus inte att de som blivit helade skulle berätta om helandet för de högsta judarna, och han var även väldigt smidig när han samtalade med judarna och använde en del liknelser i stället för att tala rakt ut. Att uttrycka sig med ”Jag är den ende GUDEN, världens skapare, Adam’s Gud” osv hade varit kontraproduktivt och åhörarna hade inte bara omedelbart slutit sina ögon/öron till det han hade att säga, utan insisterat på stening bra mycket tidigare. Bättre då att förklara vem man är genom att förklara sitt ursprung på ett vist sätt och få tala till punkt (se Joh. 8:30) samt att hänvisa till judarnas egna skrifter – såsom en psalm – för att om möjligt få chansen att visa att det som står om Messias passar in på honom själv.  

2) Genom att hänvisa till en välkänd psalm så behövde Jesus på inga sätt förneka sin gudom eller ursäkta den på något vis, utan i stället bekräfta att det faktiskt är helt legitimt för honom att upphöja sig själv nu när t o m vanliga människor symboliskt kan vara ”gudar” såsom utsedda av Gud för att sprida hans ord (såsom Moses). 

Judarna trodde självfallet inte att Ps. 82 skulle påstår att det finns flera gudar, för de tror ju att Gud är EN, vilket skriften är mycket tydlig med. Varken Jesus eller judarna var polyteister. PSALMER ÄR POETISKA och kan spegla verkligheten! De måste inte alltid tolkas bokstavligt och precis som de står! Om i princip vem som helst skulle kunna kalla sig JAGÄR,  THEOS, och GUDS SON så är det väl ingen stor sak och inget att ge dödsstraff för? Om nu kristna idag gärna tolkar Joh. 10:34 som om fler personer är Gud kan kallas gudar – t ex om de jobbar som pastorer/präster/evangelister (för att spegla personerna i Ps. 82:6) – kommer de då att vara konsekventa och börja kalla sig själva GUD om de är pastorer, och/eller kommer de att börja kalla sin församlings pastor för GUD? Varför inte om det nu gått inflation i ordet GUD och fler än Gud kan använda sig av den termen?

Ps. 82:1 En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom:2 ”Hur länge skall ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela. 3 Skipa rätt åt den fattige och faderlöse, låt den betryckte och utblottade få rättvisa! 4 Befria den fattige och nödställde, rädda honom från de ogudaktigas hand!5 De vet ingenting och förstår ingenting, de vandrar i mörker, jordens alla grundvalar vacklar.6 ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.7 Men ni måste ändå dö som människor dör, och falla som var furste faller.” 8 Grip in, Gud, håll dom över jorden,ty alla hednafolk är din egendom.

Ps. 58:2 För ni verkligen rättfärdighetens talan, när ni tiger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn?3 Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer, era händer banar väg för våld i landet. —7 Gud, krossa tänderna i deras mun, bryt sönder de unga lejonens käkar, Herre!11 Den rättfärdige skall glädja sig, när han ser hämnden, han skall tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod. 12 Och människorna skall säga:”Den rättfärdige får sin lön, det finns en Gud som dömer på jorden.”

Psalmen i sig visar tydligt att de gudar som det talas om inte är RIKTIGA gudar eftersom Asaf vänder sig till den riktiga Guden och ber att han ska gripa in eftersom deras domar är orätta. Vi kan läsa att dessa ”gudar” inte vet någonting eller förstår någonting, samt att de ska dö precis som vanliga människor. Texten visar att Gud utsett dessa människor att vara ledare och domare men att de misslyckats med sin uppgift eftersom deras domar varit partiska. ”Alla hednafolk är din egendom” säger Asaf, vilket tydligt visar att det endast finns en sann Gud och att han ensam är Herre över alla. En israelisk kung hade till uppgift att leda ett land i enlighet med lagen, och även leviterna hade till uppgift att leda folket enligt lagen och vara Guds representanter på jorden. De som är utsedda att leda folket kan välja att vara duktiga och lydiga i sin uppgift eller inte, och det är dessa ledare som psalmisten poetiskt kallar för ”gudar” i sin psalm

Jesus poäng är att eftersom skrifterna applicerar termen ”gud” (även om det endast är poetiskt) på vanliga individer med uppdrag från Gud för att representera honom UTAN att detta anses som hädelse, så borde inte judarna anklaga honom för att häda när han ÄNNU MER har ett uppdrag från Gud att representera honom TILL FULLO. Han är ju både Guds son och Gud i mänsklig gestalt så närmare ”Gud” kan man ju inte komma!

Psalmen ingår i Guds ord, men bara för att detta unika uttryck finns med i en psalm (“jag har sagt att ni är gudar”) betyder inte att uttrycket därför faktiskt ANVÄNDES utanför denna poetiska psalm! Det finns några uttryck för “Gud” i GT och NT, och vi kan se att uttrycket för det mesta handlar just om vår ende Skapargud, men ibland står ett av uttrycken även för falska gudar som inte ens är några gudar. Vi kan även läsa ett par uttryck såsom att Mose ska vara “SOM” en Gud för andra. Ps. 82:6 står ut som en väldigt unik vers i detta sammanhang eftersom det inte handlar om vare sig Gud eller falska gudar, utan om ett poetiskt uttryck för Guds representanter på jorden. Att då kullkasta alla andra verser i Bibeln som tydligt visar att det endast finns EN SANN GUD, bara för att ge utrymme till tolkningen att Ps. 82:6 måste tolkas bokstavligt, är att ta sig stora friheter. Motivet med att läsa Bibeln på ett sådant sätt (lyfta upp en unik poetisk psalm och läsa resten av skriften genom den), är förstås att försöka slå hål på Bibelns ord att Jesus är Gud i kött – som flera verser säger. Hebr. 1:8 är exempelvis väldigt tydlig med att Gud Fader kallar sin son för GUD, och det blir ju då ett problem som måste lösas bland de som vägrar att acceptera att Jesus är Gud och vår Skapare. Att läsa som det står går ju inte för dem, eftersom det då skulle visa sig att Jesus faktiskt är GUD, och det går ju inte för sig. Så Ps. 82:6 används desperat som en slags räddningsplanka för att förminska Gud Faders bedömning att sonen är GUD. 

Om det nu finns flera personer som vi kan kalla gudar, kände inte Gud till detta eftersom han hela tiden säger att han ensam är Gud och att det inte finns någon annan Gud? Det verkar inte som Gud tolkar Ps. 86:2 bokstavligt heller:

Jesaja 45:5 Jag är Herren och det finns ingen annanUtom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv,
fastän du inte kände mig, 6 för att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är Herren och det finns ingen annan.-–14 Så säger Herren:Vad egyptierna har skaffat sig genom arbete och nubiernas och Sebas resliga folk med handel, det skall allt gå över i din hand och höra till dig. De skall följa efter dig, i kedjor skall de gå. Och de skall falla ner inför dig och rikta sin bön till dig: “Endast hos dig är Gud, och det finns ingen mer, ingen annan Gud.“—18 Ty så säger Herren, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är Herren, och det finns ingen annan.—21Tag till orda och lägg fram er sak! Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, Herren, gjort det? Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig. 22 Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan.23 Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed 

5 Mosebok 4:35 Du har själv fått se det, för att du skulle veta att Herren är Gud: Det finns ingen annan än han.  39 Därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden: Det finns ingen annan.

Mose var SOM GUD för sin bror Aron, men det står inte att han var Gud.

2 Mosebok 7:1 Men Herren sade till Mose: ”Se, jag har satt dig att vara SOM Gud för farao och din bror Aron skall vara din profet.

1 Mosebok 4:15 Du skall tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag skall vara med din mun och hans mun, och jag skall lära er vad ni skall göra. 16 Han skall tala i ditt ställe till folket. Han skall vara som en mun för dig, och du skall vara SOM Gud för honom. 17 Du skall ta den här staven i handen, och med den skall du göra dina tecken.

Läs mer om detta i denna artikel och om Hebr. 1:8 i denna artikel. 

Can we all be called GODS, as per John 10:34 and Ps. 82:6?

Jesus4Is it not written in your law, I said, YE ARE GODS? (John 10:34)

Yahve (Strong’s 3068) is used 6220 times in the Bible, and it’s the name of our only Creator God. No one else but our only true God is called by this name. (Yahve was one of three who ate with Abraham outside his tent – see my article about the angel of the Lord.)

Elohim (Strong’s 430) is another name for God and is used 2598 times in the Bible. This word has a little broader meaning even if our only true God is the most common meaning. – divine (1), divine being (1), exceedingly (1), God (2326), god (45), God’s (14), goddess (2), godly (1), gods (204), great (2), judges (3), mighty (2), rulers (1), shrine* (1).

El (Strong’s 410)  is used 248 times in the Bible and also means God in singular or plural. (A suitable name for a trinity.)

Adon (Strong’s 113) is used 325 times in the Bible and means Lord or Master, which of course God is

Theos (Strong’s 2316) is used 1327 times in the Bible (NT) and means God and/or Creator of all

People who refuse to accept the Biblical message that Jesus Christ is God

Whenever the above titles for GOD are used, the majority of the time they concern either 1) our only Creator God, or 2) false gods who are not real Gods at all according to the Bible. It’s not difficult to understand whether the text is referring to our real God or false gods, and we also get a great help by knowing Jahve is only used for our real God. However, it seems like the only times when some people are in doubt about which type of god the text is talking about, it’s only in those verses where Jesus Christ is called God, as in Hebr. 1:8. That’s because they often have an agenda to never accept the deity of Jesus, even if the verses clearly say so. It’s actually not surprising that some people take it as their mission to promote the idea that Jesus is not the WORD who was with God and who was GOD and lived among us (thus Jesus is God) because the spirit of Antichrist is active among us:

John 8:24 I said, therefore, to you, that ye shall die in your sins, for if ye may not believe that I am [he], ye shall die in your sins.’ Young’s Literal (I AM = ego eimi)

1 John 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

2 John 1:7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and anantichrist.

John 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and THE WORD WAS GOD.The same was in the beginning with God.All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.4 In him was life; and the life was the light of men.—14 And THE WORD WAS MADE FLESH, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

Excuses – “Anyone can be called God, so it’s not a big deal that Jesus too was called God in Hebr. 1:8“?

We can read that Moses was to be AS GOD  for Pharao, and it’s not to be understood as though Moses is one God among many other gods. That would only make God the Creator to be a liar for suggesting that he is the only God if the truth is that polytheism is a reality. JAHVE (God) is only applied to our only Creator God in the Bible, but here Elohim is used.

Ex. 7:1 And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god (Elohim) to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet. (KJV)

Ex. 7:1 And the Lord said to Moses, “See, I have made you LIKE God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. (ESV)

Ex. 7:7 Then the Lord said to Moses, “See, I make you AS God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. (NASB)

God said something similar about Aaron, and his status in relation to Moses:

Ex. 4:15 And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth: and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do.16 And he shall be thy spokesman unto the people: and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and THOU SHALT BE TO HIM INSTEAD OF GOD. (KJV)

Ex. 4:16 He shall speak for you to the people, and he shall be your mouth, and YOU SHALL BE AS GOD TO HIM. (ESV)

Ex. 4:16 Moreover, he shall speak for you to the people; and he will be as a mouth for you and YOU WILL BE AS GOD TO HIM. (NASB)

So the above cannot be used as support for that people other than God can be called gods. There is, however, one particular verse that some people desperately put all their hope and energy on, in order to escape the clear meaning that Jesus is God – and that is John. 10:34

John 10:34 and Psalm 82:6 – ye are Godsjesus 4

John 10:33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for BLASPHEMY; and because that THOU, BEING A MAN, MAKEST THYSELF GOD.34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?*) 35 If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?37 If I do not the works of my Father, believe me not.38 But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.39 Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand (* See Ps. 82:6)

The above is a reference to the below psalm, and psalms often contain POETRY that MIRRORS the truth and uses SYMBOLIC PHRASES with a deeper meaning. Let’s keep this in mind so we don’t interpret such text in the wrong way and end up starting a false doctrine.

Ps. 82:1 God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.But ye shall die like men, and fall like one of the princes.Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.

To start with, the reason these jews provide for wanting to stone Jesus is due to blasphemy, “because you being a MAN, make yourself GOD”. The jews were experts on the Scriptures, and they understood that human beings should not call themselves GOD. The first commandment is, after all:

Exodus 20:3 Thou shalt have no other gods before me.

If people other than GOD can literally be called “gods” (like mighty judges) by others, then we end up having other gods before GOD, and we also end up making God to be a liar for falsely saying that we should have no other gods when he himself endorses multiple gods. But doesn’t Jesus confirm the availability of other gods in his statement in John. 10:34? He confirms this PSALM and the correct meaning of both the psalm and the term “gods” in its proper context – the way they are supposed to be understood. If certain individuals (like judges and leaders) can also commonly be addressed as gods, then there would be a huge risk that the above commandment would be watered down, and this wouldn’t be according to God’s plans. The jews did not relax the slightest bit when Jesus confirmed that he was the son of God and that the Father is in him and he is in the Father, because calling oneself the son of God and suggesting that the Father and the son are inside each other, is still calling oneself GOD! God certainly doesn’t have any children together with a woman, so if you’re a son to God you have your origin in God himself which means you’re God. So the jews still wanted to kill Jesus, and they knew exactly which psalm that Jesus was quoting from.

The jews were familiar with all the psalms, including Ps. 82:6 which Jesus was referring to when he said “Is it not written in your law, I said, Ye are gods”. If godly judges can be called “gods” because they represent God, how much more should not Jesus Christ be able to call himself this (despite not being a judge) since he is sent by God the Father who was with him from eternity past in the trinity? This seems to be the way the jews understood him too, because we can read n v. 39 that THEREFORE (for this reason) they tried to take him once again. They felt Jesus confirmed his deity by referring to that passage where he gave his arguments for why he had the right to be called God.

The word for God in Ps. 82:6 is not “Jahve” but “Elohim“, and while this usually refers to either the Creator God or “false gods who are no real gods”, it can also be translated as “mighty ones” which could apply to judges who are ordained by God to do his work, and God himself is a mighty one – even the mightiest one. “I have said, Ye are gods”, i.e. “in my law I have called you gods”. They are given such name and status since they judge on God’s behalf and act as his representatives, but they are not “gods” in the strictest sense. They are possessing a derived divinity, and in a sense “children of the most high”. In the law, they were so by God’s appointment because he constituted them judges and  although they were gods by office, they were also mortal men and would die. It’s not likely that any of those judges were at any time literally called “god” in real life, due to the commandment to have no other Gods but GOD.

Examples of judges appointed by God to do his work:

Deut. 1:13 Take you wise men, and understanding, and known among your tribes, and I will make them rulers over you.14 And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is good for us to do.15 So I took the chief of your tribes, wise men, and known, and made them heads over you, captains over thousands, and captains over hundreds, and captains over fifties, and captains over tens, and officers among your tribes.16 And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him.17 Ye shall not respect persons in judgment; but ye shall hear the small as well as the great; ye shall not be afraid of the face of man; for the judgment is God’s: and the cause that is too hard for you, bring it unto me, and I will hear it.18 And I commanded you at that time all the things which ye should do.

2 Cron. 19:And said to the judges, Take heed what ye do: for ye judge not for man, but for the Lord, who is with you in the judgment.

Ps. 58:1 Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.—Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O Lord.—10 The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.11 So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.

Rom. 13:1 Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.For for this cause pay ye tribute also: for they are God’s ministers, attending continually upon this very thing.

Paul explains why there on one hand exists only ONE God, and on the other hand we learn about multiple gods, and even multiple lords. “There is none other God but ONE”, says Paul, and “TO US there is but ONE GOD”. (Do read my blog article about the claim “the only true God” in this blog article.) Surely we can trust him? So if God the Father dares to call his son “GOD” in Hebr. 1:8, he isn’t contradicting what Paul is saying here, and neither does he contradict himself from his own previous claims where he says there is ONE GOD only. Other lords are only lords in the sense of being “masters” (and they are certainly not “Lord of Lords” which the Father AND the son call themselves), and other gods are either false gods (so no gods at all), or gods in the symbolic sense due to their office and they are likely never literally addressed as gods by others (in order to not disobey God’s commandment about serving only one God).

1 Cor. 8:As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idolswe know that an idol is nothing in the world, and that THERE IS NONE OTHER GOD BUT ONE.For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,)6 But TO US THERE IS BUT ONE GOD, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.Howbeit there is not in every man that knowledge: for some with conscience of the idol unto this hour eat it as a thing offered unto an idol; and their conscience being weak is defiled.

5 Mosebok 4:35 Unto thee it was shewed, that thou mightest know that the Lord he is God; there is none else beside him.— 39 Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.

John is told to NOT worship the angel but to worship GOD. John didn’t ask “which one of all gods should I worship?”

Rev. 19:10 And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: WORSHIP GOD: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

Rev. 22:And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which shewed me these things.Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: WORSHIP GOD.

If it’s alright for other individuals apart from God to be called God, then why was the prince of Tyrus (or Satan, which is the angelic comparison) sinning for also calling himself God? As a prince (or as a messenger of God, as Satan was) he would be a person in lead of others, and he was also supposed to act as a judge for them, so maybe calling oneself “god” in the Psalm 82:6- sense was rather fitting? Yet, God is not at all pleased with prince of Tyrus calling himself a god, and he criticizes him heavily and calls him proud. Why did God motivate his criticism towards him with “yet thou art A MAN and not God”? That sounds like God finds it preposterous for a mere human being to call himself God. So did the jews who wanted to kill Jesus!

Ezekiel 28:Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God; Because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God

The house of David will be “LIKE” God, so LIKE the angel of the Lord (who is Jesus Christ incarnate) going before them – just like the angel of the Lord (Jesus) went before the Israelites in the desert.

Zechariah 12:8 On that day the LORD will shield those who live in Jerusalem, so that the feeblest among them will be like David, and the house of David will be like God, like the angel of the LORD going before them.

Jesus is trying to get the jews to understand that if the symbolic term god can be applied to certain individuals with a certain mission from God and with a proper office, and this is NOT considered blasphemy, then neither should they accuse Jesus of blaspheming, because he is in the Father and the Father is in him. Who can make such a claim unless you’re the son of God? Being the son of God equals having the source in God, meaning you originated in God which means you’re GOD!

Do read another blog article about Hebrews 1:8 where Jesus is called GOD by his Father.

God the Father calls his son GOD in HEBR. 1:8, because Jesus is GOD

Hebr. 1:But UNTO the SON he saith, THY THRONE, O GOD (theos), is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God (theos), even thy God (theos), hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows (KJV)

God is addressing his SON when he says “thy throne, O GOD….”, and if God the Father can call his son GOD, then so can we. The Greek text allows for a couple of alternative ways to understand the text; ”God is your throne for ever and ever…” or ”Your throne God, is for ever and ever …”. The world’s Bible translators and Greek scholars have chosen the last alternative for good reasons, and why should we believe that they were are all wrong? Because we personally don’t like their conclusions? It’s not logical to say and believe that God is Jesus THRONE, and nowhere else in the Bible can we see a similar statement. God is not a throne or a monument for Jesus, but he is his Father and a partner in the same Deity and they also SHARE the same throne since Jesus is sitting on the right hand of God on this throne. If someone has decided beforehand that Jesus cannot be God, then of course he would prefer the first alternative at the same time as he RULES OUT the second alternative, to not let it disturb his desired conclusion. Or else the only outcome would be that Jesus in fact IS God, precisely as God the Father has declared, but cult members (like Jehovas witnesses, christadelpians, etc) do their utmost to avoid any translation that smells “Jesus is God”, and of course muslims do the same.

 • Hebr. 1:But of the Son he says,“Your throne, O God, is forever and ever (ESV)
 • Hebr. 1:But of the Son He says,“Your throne, O God, is forever and ever (NASB)
 • Hebr. 1:and unto the Son:`Thy throne, O God, [is] to the age of the age (Young’s Literal)
 • Hebr. 1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo (Reina Valera 1960)
 • Hebr. 1:Mais au sujet du Fils, il dit: Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité (La Bible du Semeur)
 • Hebr. 1:aber von dem Sohn: “Gott, dein Stuhl währt von Ewigkeit zu Ewigkeit (Luther Bibel 1545)

The verse is also a reference to psalm 45:6-8 with almost the exact same phrase:

Psalm 45:6 Thy throne, O God (Elohim), is for ever and ever: the sceptre of thy kingdom is a right sceptre.Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God (Elohim), thy God (Elohim), hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.All thy garments smell of myrrh, and aloes, and cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad.

It’s common that Biblical texts make parallels between people, cities and nations and Ezekiel 28 is a good example of this since one section is about Satan despite that the chapter starts out speaking about an earthly the King (the King of Tyrus). Psalm 45 starts out addressing a King (which also applies to Jesus but not in a worldly sense) and continues by addressing GOD, so if this psalm is in relation to God then Hebr. 1 should be in relation to God as well because the phrases are the same! It’s hard to get around the fact that the son is indeed called GOD by his Father. We also know from the Bible that there is only one true God (not several true Gods) OR false gods, so which category fits Jesus? A false God or a true God?

Hebr. 1:1 God (theos), who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high:Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they.For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?And again, when he bringeth in the firstbegotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him.And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire.But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.10 And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands:11 They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment;12 And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail.13 But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool?14 Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?

Adam Clarke Commentary on Hebrews 1:8:

“Thy throne, O God, is for ever and ever – If this be said of the Son of God, i.e., Jesus Christ, then Jesus Christ must be God; and indeed the design of the apostle is to prove this. The words here quoted are taken from Psalm 45:6, Psalm 45:7, which the ancient Chaldee paraphrast, and the most intelligent rabbins, refer to the Messiah. On the third verse of this Psalm, ‘Thou art fairer than the children of men,’ the Targum says: ‘Thy beauty, מלכא משיחא malca Meshicha, O King Messiah, is greater than the children of men.’ Aben Ezra says: ‘This Psalm speaks of David, or rather of his Son the Messiah, for this is his name, Ezekiel 34:24 : And David my servant shall be a prince over them for ever.’ Other rabbins confirm this opinion.

“This verse is very properly considered a proof, and indeed a strong one, of the divinity of Christ; but some late versions of the New Testament have endeavored to avoid the evidence of this proof by translating the word thus: ‘God is thy throne for ever and ever;’ and if this version be correct, it is certain that the text can be no proof of the doctrine. Mr. Wakefield vindicates this translation at large in his History of Opinions; and ὁ Θεος being the nominative case is supposed to be sufficient justification of this version. In answer to this it may be stated that the nominative case is often used for the vocative, particularly by the Attics, and the whole scope of the place requires it should be so used here; and with due deference to all of a contrary opinion, the original Hebrew cannot be consistently translated any other way; כסאך אלהים עולם ועד kisacha Elohim olam vaed, ‘Thy throne, O God, is for ever and to eternity.’ It is in both worlds, and extends over all time, and will exist through all endless duration. To this our Lord seems to refer, Matthew 28:18 : ‘All power is given unto me, both in Heaven and Earth.’ My throne, i.e., my dominion, extends from the creation to the consummation of all things. These I have made, and these I uphold; and from the end of the world, throughout eternity, I shall have the same glory – sovereign unlimited power and authority, which I had with the Father before the world began; John 17:5. I may add that none of the ancient Versions has understood it in the way contended for by those who deny the Godhead of Christ, either in the Psalm from which it is taken, or in this place where it is quoted. Aquila translates אלהים Elohim, by Θεε, O God, in the vocative case; and the Arabic adds the sign of the vocative ya, reading the place thus: korsee yallaho ila abadilabada, the same as in our Version. And even allowing that ὁ Θεος here is to be used as the nominative case, it will not make the sense contended for without adding εστι to it, a reading which is not countenanced by any Version, nor by any MS. yet discovered. Wiclif, Coverdale, and others, understood it as the nominative, and translated it so; and yet it is evident that this nominative has the power of the vocative: Forsothe to the sone God thi troone into the world of worlde: a gerde of equite the gerde of thi reume. I give this, pointing and all, as it stands in my old MS. Bible. Wiclif is nearly the same, but is evidently of a more modern cast: But to the sone he seith, God thy trone is unto the world of world, a gherd of equyte is the gherd of thi rewme. Coverdale translates it thus: ‘But unto the sonne he sayeth: God, thi seate endureth for ever and ever: the cepter of thy kyngdome is a right cepter.’ Tindal and others follow in the same way, all reading it in the nominative case, with the force of the vocative; for none of them has inserted the word εστι is, because not authorized by the original; a word which the opposers of the Divinity of our Lord are obliged to beg, in order to support their interpretation.”

Excuses – Anyone can be called God, so it’s not a big deal that Jesus too was called God in Hebr. 1:8?

We can read that Moses was to be AS GOD for Pharao, and it’s not to be understood as though Moses is one God among many other gods. That would only make God the Creator to be a liar for suggesting that he is the only God if the truth is that polytheism is a reality. JAHVE (God) is only applied to our only Creator God in the Bible, but here Elohim is used.

Ex. 7:1 And the Lord said unto Moses, See, I have made thee a god (Elohim) to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet. (KJV)

Ex. 7:1 And the Lord said to Moses, “See, I have made you LIKE God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. (ESV)

Ex. 7:7 Then the Lord said to Moses, “See, I make you AS God to Pharaoh, and your brother Aaron shall be your prophet. (NASB)

God said something similar about Aaron, and his position in relation to Moses:

Ex. 4:15 And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth: and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do.16 And he shall be thy spokesman unto the people: and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and THOU SHALT BE TO HIM INSTEAD OF GOD. (KJV)

Ex. 4:16 He shall speak for you to the people, and he shall be your mouth, and YOU SHALL BE AS GOD TO HIM. (ESV)

Ex. 4:16 Moreover, he shall speak for you to the people; and he will be as a mouth for you and YOU WILL BE AS GOD TO HIM. (NASB)

Most of the time when we read about GOD in the Bible it’s obviously in relation to our only Creator God, but sometimes we can also read about God (using the word Elohim and never Jahve) in relation to FALSE gods, which are no real gods at all according to the Bible. The only exception is when Jesus referred to gods in John. 10:34, which in turn is a reference to Ps. 82:6

Ps. 82:I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.But ye shall die like men, and fall like one of the princes.

Psalms contain much poetry which mirrors the reality, and Jesus point is that if those are “called” gods who are set up to do the work of God here on earth as God’s representatives and judges, then this term would be applicable to him as well since he is God in flesh and has come to earth to do the will of his Father – both as a representative and as a manifestation of him. Despite this psalm (which of course the Jews knew very well) there is no evidence of that a God’s representative/judge on earth has ever literally been called and addressed as God. As soon as Jesus made a reference to his right to be called GOD, they wanted to kill him and they openly stated that they wanted to stone him precisely because he, a mere man, made himself to be GOD (John 10:33). Evidently that was a sin in the eyes of the Jews, because only GOD should be called GOD! Again, each time we read about the term GOD, it’s most of the time in relation to our Creator God, and secondly in relation to false gods who are no real gods. So WHY pretending that people being called God is commonly done, and that this would be the reason to why also Jesus was called God? Being called GOD by the Father means you’re God!

If we constantly run into a bunch of gods any given day, and if we can be called THEOS as well, shouldn’t the authors of the Bible make sure to explain whether they are talking about THEOS the Creator or other “ordinary” THEOS who are not really Creator-gods? In reality we never have any difficulties understanding which THEOS the authors are talking about because we have learned that there is only ONE THEOS/God, and all others gods are no real gods at all but made up IDOLS.

It seems like the only place where some people have difficulties understanding who the authors are talking about, are those instances where JESUS is claimed to be THEOS, because no other verses with THEOS are disputed!  Hebr 1 starts out talking about THEOS (God) and about his son, so if we the chapter starts out talking about our CREATOR THEOS, why not believing that the subject always concerns our real Creator God? When we read “therefore God, even thy God, hath anointed thee”, both the Father and the son are called THEOS, so why not believing they are both THEOS and our Creator? That doesn’t result in multiple gods, but multiple persons in the godhead.

Not only is Jesus called GOD, but many godly attributes are connected to him throughout Hebr. 1 so this is not about people like you and me even if we were to be workers of God’s here on earth. We can read that he:

 1. is heir of all things
 2. is the brightness of his glory
 3. is the express image of his persoon
 4. upholds all things by the word of his power
 5. by himself purges us from our sins
 6. sits down at the right hand of the Majesty
 7. is better than the angels (despite that we can read in Phil. that he is lower than the angels as man on earth)
 8. is begotten, unlike the angels
 9. shall be WORSHIPED by the angels (we are to worship God alone)
 10. has an eternal throne
 11. has a sceptre of righteousness which is the sceptre of his kingdom (attributes to God in OT)
 12. is called GOD, LORD and ANOINTED
 13. has in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of HIS hands (despite that the exact same thing can be said about GOD)
 14. remains the same and is eternal

These are attributes which can hardly be linked to those representatives/judges that we read about in psalm 82:6! The fact that some people  try to use Joh. 10:34+Ps. 82:6 as support for their idea that it’s not a big deal to be called God, only shows their desperation when they run out of good arguments.

God alone created everything with his own hands – and the son did too!Jesus9

God doesn’t share his honor with anyone (Isaiah 42:8) but shares it with his son. Note also the expressions in Hebr. 1:10-12:

Hebr. 1:10 And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands:11 They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment;12 And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail.

The above is a reference to the psalm below with identical phrases. This psalm is in relation to GOD who created all things with his own hands, and if these attributes are linked to GOD in this psalm, why would the exact same attributes and phrases not be linked to God in Hebr. 1?

Psalm 102:24 I said, O my GOD, take me not away in the midst of my days: thy years are throughout all generations.25 Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.26 They shall perish, but thou shalt endure: yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed:27 But thou art the same, and thy years shall have no end.

Isaiah 44:24 says that God was alone in his creation, so how come there is no mention of Jesus? That’s because Jesus is God, so God was indeed alone when he made his creation:

Isaiah 44:24 Thus saith the Lord, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth BY MYSELF;

Isaiah 42:Thus saith God the Lord, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein:

Col. 1:13 Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:15 Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:16 For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:17 And he is before all things, and by him all things consist.

Why fight against the Bible’s clear teaching that Jesus is God? Why siding with Antichrist who fights against the teaching that Jesus is the word, who was God, who came to earth in flesh and died for our sins?

2 John 1:For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist

John 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I AM he, ye shall die in your sins.