Att fly landet och inte längre kunna vara ljus i mörkret

loveAng. Dagens artikel här

“Förra året flyttade Sean och Hannah Gastonguay från Arizona till San Diego på USA:s västkust. I maj i år klev de så, tillsammans med sina unga två döttrar – och Seans pappa Mike, på familjens segelbåt med sikte på korallön Kiribati i Stilla havet. Där hoppades de slippa undan de amerikanska myndigheternas klåfingrighet i religionsfrågor.”

Jag kan hålla med om att det emellanåt kan förekomma “klåfingrighet” i många Amerikanska kyrkor (fast förmodligen ingenting mot vad som komma skall), och det finns t o m regler om kristna möten i hemmet där det inte går att mötas helt fritt om antalet är för stort eller om det handlar om religiösa och/eller ej vinstdrivande organisationer eller föreningar som utan tillstånd har möten i ett hem med närliggande grannar.  Ett exempel kan läsas i denna artikel från The Blaze, där ett kristet par råkade ut för drygt 2000 kr i böter för att de hade bibelmöten i hemmet och en granne klagade.

Däremot är det inte vist att helt enkelt fly landet för det är ju tänkt att vi ska vara ljus i mörkret. USA är dessutom i jämförelse ett av de bättre länderna att vara kristen i (fast det kan Obama i och för sig ändra ganska snabbt). Det är mer förståeligt om man måste fly ett land, såsom Syrien just nu,  för att det finns stora risker för avrättning bara för att man är kristen – för om man är död kan man givetvis inte vara ljus på jorden. Sean och Hannah Gastonguay utsatte dessutom sina barn för stora risker på sin båttur och deras mat ebbade ut.

Paulus fick uppdraget av Jesus att predika omvändelse, för DÅ kan människorna få syndernas förlåtelse.

Apg. 26:16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, SÅ ATT DE VÄNDER SIG FRÅN MÖRKER TILL LJUS, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.19 Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen,

Det är inte bara Paulus som fått ett sådant uppdrag utan även vi andra också, och vi kan arbeta på olika sätt. Om vi däremot gömmer oss på en båt i Stilla Havet så når vi inga människor att predika evangelium för.

Mark. 16:14 Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden.15 Och han sade till dem: “Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Matt. 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Tiden är kort och dagarna är onda.

Efesierbrevet 5:16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s