28 ursäkter för att synda – alla lika falska

Ursäkt 1 “Om du kunde sluta synda skulle du inte behöva Jesus!”

Kommentar: Jesus behöver dö även för den som syndat 1 gång. Vem är det som säger att vi måste FORTSÄTTA att synda? Jesus dog inte för att ge oss en ”license to sin”.

Ursäkt 2: “Jag kan aldrig bli rättfärdig pga någonting som jag gör. Enda skälet att jag kan anses vara syndfri är att jag kan tillgodoräkna mig Jesus rättfärdighet, så när Fadern ser mig ser han endast Jesu blod och inte mina synder!”

Kommentar: Detta står ingenstans i Bibeln. När du omvänt dig och bett om förlåtelse för dina synder räknas du som rättfärdig, vilket betyder förlåten och att du betraktas som om du aldrig syndat. Du har ju i sanning blivit renad. Skulle du återigen leva i synd efter omvändelsen så är du INTE längre rättfärdig. Gud kan inte ljuga och säga att du är ren och rättfärdig om du inte är det.

Ursäkt 3: “Vi kommer inte att kunna blir perfekta förrän vi fått nya kroppar”

Kommentar: Vem säger det? Inte Paulus i alla fall. Inte ens Jesus var ”färdig” (perfect) förrän på tredje dagen (Lukas 13:32) så det finns olika former av perfektion. Ända tills vi får nya kroppar måste vi leva i de skröpliga kroppar som vi nu har, och vi anser inte alltid de är så perfekta. Att kunna leva moraliskt fullkomligt är en annan sak.

Ursäkt 4: “Om till och med aposteln Paulus var den värsta av alla syndare hur ska då jag kunna sluta synda”

Kommentar: Läs min artikel om Paulus, som var helig, rättfärdig och OSTRAFFLIG. Kan man vara den största av alla syndare och ostrafflig på samma gång? Självklart inte. Paulus talade inte om sig själv i den person han var efter att han blivit född på nytt. Han var ingen hycklare.

Ursäkt 5: “Jag är inte under lagen utan under NÅDEN. Det betyder att mina synder är förlåtna så fort jag gör dem, och t o m INNAN jag gör dem.”

Kommentar: Nåd betyder enligt Titus 2 att vi kan säga NEJ till synd. Vi är inte under lagen, men den inkluderar den ceremoniella lagen som vi alltså är befriade ifrån. Nu har vi den helige ande och ska lyda Gud av hjärtat. Den moraliska lagen har aldrig varit omodern, och den fanns även innan Mose levde och det är lika viktigt idag att lyda Gud. Bibeln säger att om vi älskar Gud så lyder vi honom. Synd separerar oss från Gud.

Ursäkt 6: “Endast Jesus levde utan synd, så vi kan inte krävas på att leva likadant. Det krävs en gudsman till det.”

Kommentar: Jesus hade inte fördelar över oss. Vare sig Jesus eller vi är födda med en syndfull natur, trots att detta är en vanlig lära. Inte ens Gud ansåg att det var svårt för oss att hålla tio Guds bud. Det är just för att vi kunde lyda buden men valde att inte göra det som vi är skyldiga. Vi syndar inte av ren nödvändighet.

Ursäkt 7: “Kristna är inte fullkomliga. Bara förlåtna”

Kommentar: Vi är endast förlåtna OM vi bett om ursäkt för våra kända synder och omvänt oss. Inte annars.

Ursäkt 8: “Gud gav oss lagen för att visa att den var omöjlig att hålla, och att vi behöver Jesus.”

Kommentar: Lagen kom pga våra överträdelser och för att hålla oss i schack (Gal 3:19). Det står inte att den var omöjlig för oss att hålla. Däremot är vi alla lagöverträdare av eget val.

Ursäkta 9: “Kristna syndar inte av vana utan endast då och då”

Kommentar: Ett enda mord, eller en enda otrohet är en allvarlig förseelse. Att hata någon i sitt hjärta är som att döda någon och ingen mördare har evigt liv inom sig. Inget oheligt kommer in i himlen och synd gör oss orena.

Ursäkt 10: “Vi behöver inte GÖRA något för att bli frälsta! Jesus gjorde all för oss”

Kommentar: Så, var du född frälst? Krävs det inte att du OMVÄNDER dig och TROR på honom? Det är saker du gör. Dessutom säger Bibeln att evigt liv ges till dem som LYDER Jesus (Hebr 5:9).

Ursäkt 11: “En kristen VILL leva rättfärdigt och till skillnad mot icke troende känner de sig bedrövliga efter en synd. Detta tecken på ånger visar att vi är frälsta.”

Kommentar: Även ateister kan känna sig bedrövliga efter en synd och ångra sig djupt.

Ursäkt 12: “En gång frälst alltid frälst! Man kan aldrig förlora sin frälsning!”

Kommentar: Det må vara en mycket populär lära, men den är inte sann. Att synda och vägra omvända sig leder till att vi avfaller.

Ursäkt 13: “Vi måste korsfästa vårt kött varje dag. Inte en gång för alla.”

Kommentar: Att omvända sig betyder att leva ett helt nytt liv och lämna den gamla människan bakom sig, med fokus på att inte synda. Om vi ständigt syndar, omvänder oss, syndar, omvänder oss på så visar det att vi inte i sanning har omvänt oss.

Ursäkt 14: ”Jag syndar för att jag är född med en syndfull natur. Jag har inget val!”

Kommentar: Detta är en mycket utspridd lära men den är helt falsk. Romarbrevet 5 lär inte detta (eller andra verser in Bibeln) och INGEN av de gamla kyrkofäderna lärde detta de första 300-400 åren e Kr.. Vi dör fysiskt pga det Adam gjorde, men vi dör själsligt för att VI syndar. Hade vi syndat av ren nödvändighet så hade vi varit oskyldiga eftersom vi inte kan råda över det själva.

Ursäkt 15: “Det finns ingen fördömelse för dem som är i Jesus, vad än de gör!”

Kommentar: Villkoret för att inte bli fördömda är att vi är I JESUS. En gren i vinträdet som inte längre bär frukt huggs av och kastas i elden.

Ursäkt 16: “Men vi är av naturen vredens barn och utan val”

Kommentar: Man kan vara ”av naturen” en drinkare, och dricka regelbundet så att det är den naturliga livsstilen. Det står inte att vi är födda på det sättet, eller att vi inte har några alternativ.

Ursäkt 17: “Jesus dog för mig så att jag inte alltid behöver följa lagen. Skulle jag bryta den täcker han alltid upp för mig”.

Kommentar: OM du omvänder dig av hjärtat förlåter han dig, men han dog inte så att du skulle kunna synda ostört. Jesus dog ju för att synden var ett problem som var mellan dig och Gud. Varför skulle synden helt plötsligt inte vara ett problem längre?

Ursäkt 18:”Klart jag syndar men Gud ser till hjärtat och vet att jag älskar honom. Det är allt som betyder något”

Kommentar: Rom. 3:30. Gör vi då lagen om intet med tron? Nej, inte alls! Utan VI UPPRÄTTHÅLLER LAGEN

Ursäkt 19: “Jesus talade till judarna som var under lagen. Därför gäller hans ord inte mig.”

Kommentar: Matt 5: 17. Ni skall inte mena, att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.

Ursäkt 20: ”Korintierna var kristna som levde i köttet. Det bevisar att även jag kan ha min synd och min frälsning också.”

Kommentar: Det står ingenstans att de som lever i köttet fortfarande är frälsta. Motsatsen står däremot och vi varnas om så skulle vara fallet. Vi är slavar under den vi lyder, så lyder vi köttet är vi slavar under den.

Ursäkt 21: “Jag syndar då och då för jag är bara i ”mjölk-stadiet” vilket Gud vet om.

Kommentar: Ta dig ur det stadiet. Jakob 1:21. Lägg därför bort all orenhet och överflöd av ondska, och ta med saktmodighet emot ordet som är inplanterat er och som kan frälsa era själar. 22. Men var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Ursäkt 22: “På domedagen kommer jag, eftersom jag är kristen, att bli belönad för de bra sakerna jag gjort. Jag kommer inte att bli dömd för mina synder.”

Kommentar: Våra synder är borta från vårt konto om vi bett om förlåtelse för våra skulder och omvänt oss.Rom 2:13 Ty de, som hör lagen, är inte rättfärdiga rättfärdiga inför Gud, utan de som GÖR lagen, de skall bli rättfärdiggjorda.

Ursäkt 23: “Folk blir endast kastade i helvetet pga att de inte tror på Jesus. Så otrohet mot Gud är den enda synd som leder oss till helvetet.”

Kommentar: Nej, otrohet mot Jesus är endast en synd i mängden som kan leda oss till helvetet. Upp. 21:8 Men de fega, otrogna (unbelieving) och avskyvärda, och mördare, otuktiga, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, de skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden.

Ursäkt 24: “Men Bibeln säger: ”Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss. Så det betyder att vi är självgoda legalister om vi säger att vi kan sluta synda!”

Kommentar: Så du syndar klockan runt? Finns det inte en minut på dygnet som du inte syndar? Har du synd i dig även en minut efter att du omvänt dig? Läs inte bara 1 Joh 1:8 utan även verserna innan och efter. Om vi bekänner våra synder blir vi renade. Då har vi inte längre synder i oss. ”1 Joh.1:9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”

Ursäkt 25: “Jag är på väg till himmelen hur som helst. Jag är täckt av Jesu blod! Det är fullbordat”

Kommentar: Det hänger på dig att du omvänder dig, tror på Jesus och lyder honom. 1 Kor 6: 9 Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? LÅT INTE LURA ER. Varken otuktiga eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10. eller tjuvar eller giriga eller drinkare eller hädare eller rövare skall ärva Guds rike.

Ursäkt 26: “Gud fördömer mig inte, för jag har alltid en förespråkare för min egen del i form av Jesus!”

Kommentar: Ja, OM du omvänder dig. Och måste du omvända dig ständigt och jämnt har du inte i sanning omvänt dig.

Ursäkt 27: ”Om det krävs någonting som jag GÖR för att vara frälst så är det frälsning pga gärningar! Det är en irrlära att tro så!

Kommentar: Det krävs egentligen en rad saker av dig. Att du ber om förlåtelse, omvänder dig, tror på Jesus, tror du på honom säger Bibeln att du då LYDER honom så DU måste se till att alltid vandra i ljuset. Vi är frälsta av nåd via tro, men det betyder bara att eftersom vi inte kan bli frälsta under lagen (eftersom vi ju måste följa den prickfritt om det skulle vara en möjlig väg) så är vi följdaktligen frälsta av nåd/barmhärtighet i stället. Det betyder inte att vi inte behöver lyda Gud längre.

Ursäkt 28: Välkommen till Nya Testamentet! Nu gäller inte längre de gamla buden från GT!

Kommentar: 1 Kor 7:19. Omskärelsen betyder inget och förhuden betyder inget. VAD SOM BETYDER NÅGOT ÄR ATT MAN HÅLLER GUDS BUD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s