Legalism är inte det stora hotet i kyrkan, men däremot idén att vi aldrig kan sluta synda

Det är inte livsfarligt att tro att Gud kräver fullständig lydnad och att vi lyder Gud i “onödan”. Lydnad ÄR ett krav och vi ska inte tro att vi är befriade från den moraliska delen av lagen bara för att vi lever i det nya testamentet. Det är den ceremoniella judiska delen som vi är befriade från. Bara för att vi är frälsta av nåd betyder inte att det är fritt fram att fortsätta synda i tro att nåden alltid täcker upp för vår synd. En dag riskerar vi att stå framför Jesus som kanske säger “Jag känner er inte”, och detta säger Jesus inte till legalister utan till dem som INTE gör Faderns vilja. Se Matt. 7:21-23. Gud Fader säger själv också från sin tron:

Upp. 21:8 Men de fega, otrogna (unbelieving KJV) och avskyvärda, och mördare, otuktiga, trollkarlar, avgudadyrkare och alla lögnare, de skall få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel, som är den andra döden.

Vi är inte frälsta av att lyda lagen (eftersom vi då måste lyda den felfritt) men att bryta lagen innebär ändå helvetet för oss. Problemet med fariséerna var inte att de lydde lagen för mycket utan för att de lydde lagen för lite och var hycklare. De lydde inte den moraliska delen av lagen. Jesus säger:

Matt 5:20Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.

Han säger alltså inte att vi ska lugna ner oss och inte vara så fokuserade på att följa lagen (med Lagen avses ibland alla delar av Lagen eller vissa delar – den ceremoniella och/eller den moraliska) utan att vi ska höja oss över fariséernas relation till lagen. Till skillnad mot deras hycklande och falskhet så måste vi faktiskt lyda lagen även i handling – de tio Guds bud.  Fariséerna missade ju också det viktigaste budet av alla, nämligen den om kärlek. 

Jag tror att kristna felaktigt får för sig att det inte längre är lika viktigt att följa den moraliska lagen sedan Jesus dog för oss. Men det är precis lika viktigt som i det gamla testamentet att lyda tio Guds bud! Synd är vad som separerar oss från Gud och det gäller i alla tider. Men täcker inte Jesu blod vår synd numera? Ja OM vi omvänder oss. Och omvändelse betyder att hissa vit flagg och göra ett radikalt beslut att aldrig mer synda. Det kan hända att vi återigen syndar efter en omvändelse och då är det tillbaka till botbänken igen som gäller. Gud ser våra hjärtan och om vi verkligen menar vår omvändelse eller ej. Vi säger ofta att “Jesus älskar oss som vi är” men det stämmer inte om vi lever i synd. Älskar vi Jesus så lyder vi honom.

Gal 5: 18. Men om ni LEDS av Anden, så är ni inte under lagen. 19. Men köttets gärningar är uppenbara: de är hor, otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avguderi, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, partisinne, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, frosseri och annat sådant, så som jag säger i förväg vad jag redan har sagt: att de som gör sådant skall inte ärva Guds rike.

Ovan kan vi läsa att vi inte är under lagen om vi leds av anden, men detta betyder inte att det är fritt fram att bryta lagen. Paulus listar ju direkt efter olika synder som leder till helvetet, så att bryta lagen innebär själslig DÖD. Leds vi av anden så betyder det att vi vandrar i ljuset och inte syndar. Om vi väljer att inte låta oss ledas av anden så leds vi alltså av köttet och det leder till synd och död. Läs hur farligt det är för själen att synda. Notera att evigt liv ges åt den som gör goda GÄRNINGAR, tro det eller ej:

Rom 2:4. Eller föraktar du hans godhets, fördragsamhets och tålamods rikedom utan att förstå, att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? 5. Genom din hårdhet och ditt obotfärdiga hjärta samlar du vrede över dig själv på vredens dag, när Guds rättvisa dom blir uppenbar. 6. Ty han skall ge åt var och en efter hans gärningar. 7. EVIGT LIV åt dem som med tålamod i goda GÄRNINGAR söker efter härlighet och ära och oförgänglighet, 8. men över dem som är stridslystna och inte vill lyda sanningen, utan lyder orättfärdigheten, kommer förtörnelse och vrede, 9. bedrövelse och ångest över varje människas själ, som gör det som är ont, över judens först, men också över grekens.

Det finns inget mer förädligt än att uppmuntra varandra med att säga “allt är väl med din själ” när det inte är det. Ingenting oheligt ska komma in i himmelriket. Om du menar att du inte är befriad från synden utan endast undan STRAFFET från synden då har du lurat dig själv. Gud kräver att vi lever heligt och rättfärdigt. Matt 1:21 säger att Jesus ska frälsa folket FRÅN deras synder. Inte frälsa dem I sina synder. De som menar sig älska Jesus men ändå anser att de måste fortsätta synda är inte under nåd utan faktiskt under lagen…Om vi kan avhålla oss från att synda i 10 minuter, kan vi då avhålla oss från att synda i 1 dag? 2 dagar? 1 vecka? 1 månad? Varför då inte flera år? Enligt Titus 2 innebär nåden att vi kan avhålla oss från synd. Inte att vi kan ha kvar vår synd och att nåden täcker upp för den.

6 thoughts on “Legalism är inte det stora hotet i kyrkan, men däremot idén att vi aldrig kan sluta synda

 1. Annika!

  Jag har aldrig hört att matreglerna tillhör den ceremoniella lagen, inte heller att ex sabbaten tillhör morallagen, inte heller att älska Gud.

  Nu finns det ju se som menar att matreglerna gäller även idag, så ock sabbatsbudet, hur skall vi förhålla oss till det? finns det något klart skriftstöd som säger att det inte gäller, eller att det gäller?

  Tack för att du tar dig tid!

  Bb

  Like

  • Jodå, matreglerna tillhör Gamla Testamentet. Som du säkert vet var det i apostagärningarna som Petrus fick en syn från Gud där allehanda djur visades på en duk, och allesammans gick att äta – till skillnad mot tidigare. Tio Guds bud är alla repeterade i NT (förutom sabbaten) och de ska vi följa. De gällde även tiden före Moses.

   Det är intressant att se att alla kultuerer bygger på en 7-dagarsvecka. Jag tror att det är meningen att vi alla ska vika en dag i veckan till att inte arbeta utan till att vila och speciellt söka Gud, men däremot står det inte bestämt vilken dag i veckan för det nya testamentet. Vi kan läsa att ingen ska döma oss vad gäller sabbaten, och vi kan även läsa i Bibeln att de första kristna samlades, bröt bröd, samlade in tionde, etc på söndagen.

   GVD

   Like

 2. Annika!

  En liten fråga: Lagen säger att vi inte får äta gris, hare. räkor, fisk med skinn, osv.

  Om nu lagen gäller, då måste man ta med allt.
  Det finns ju även lagar om orenhet, ex att komma vid en död, vid sädesuttömning, menstruation, osv.
  Kvinnan är ex oren först under själva menstruationen, men även sju dagar efter, den som då rör henne blir således oren.

  Sen är det ju det här med sabbaten, den bryter nog var enda frälst människa, för att inte tala om Herrens högtider.

  Hur förhåller du dig till detta?

  Bb

  Like

  • Hey ho Björn
   Det du tar upp är den judiska ceremoniella lagen. Det är alltså den delen som vi inte längre är bundna till – och som hedningar har vi aldrig varit bundna till den. Den moraliska delen har alltid varit i bruk (även innan Mose) och kommer alltid att vara.

   Jag började förresten på en artikel om treenigheten eftersom du uppmuntrade mig till det, men jag har inte kommit så långt. Det är ju ett stort ämne och jag ville gärna få med många verser och sätta upp artikeln på min hemsida.
   GVD!

   Like

   • Annika!

    Du skriver: judiska ceremoniella lagen.

    – Nu hänger jag inte riktigt med, menar du Herrens sabbater och högtider?

    Eller menar du Guds matregler?

    PS. Bra att du skriver om treenigheten, hoppas att Jesu Gudom får plats, som du säkert vet, så är detta under attack!

    Bb

    Like

   • Matregler och klädregler ingår i den ceremoniella delen som gällde judarna. Den moraliska delen är tio Guds bud som alltid varit i bruk och som gäller alla människor.

    GVD!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s