Om vi säger att vi inte har synd är sanningen inte i oss? (1 Joh 1:8)

Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss (1 Joh 1:8)

Denna vers används ofta som stöd för att människan aldrig kan sluta synda, men versen måste läsas i sitt sammanhang.

1 Joh. 1:5. Och detta är det budskap, som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. 6. Om vi säger oss ha gemenskap med honom och vandrar i mörkret, då ljuger vi och gör inte sanningen. 7. Men vandrar vi i ljuset, så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10. Men säger vi, att vi inte har syndat, så gör vi honom till lögnare, och hans ord är inte i oss.

Om 1 Joh. 1:8 betyder att vi aldrig någonsin kan säga “jag har ingen synd” under någon enda minut i våra liv då måste det betyda att vi syndar non-stop och alla dygnets minuter. Det skulle också betyda att vi har synd i oss en sekund efter vår omvändelse! Vad är det för vits med att omvända sig om om vi ständigt syndar och aldrig kan sluta? Vi kan läsa i samma stycke att vi blir RENADE från ALL orättfärdighet om vi bekänner våra synder. Nog är vi åtminstone renade från våra synder strax efter det tillfället? Eller kan vi vara renade från våra synder samtidigt som vi fortfarande har synd i oss? Det låter inte särskilt logiskt.

Vi kan också läsa i samma stycke att OM vi vandrar i mörkret så har vi ingen gemenskap med Gud och därför ljuger vi om vi påstår att vi har det, och då är sanningen inte i oss. Men om vi vandrar i ljuset så renar Jesu blod oss från våra synder. Det är alltså de som vandrar i mörkret (de som syndar) som är lögnare om de påstår att de känner Gud. Inte de som vandrar i ljuset och avhåller sig från synd.

Vi bör hellre läsa 1 John 1:8 som att ingen av oss kan säga “Jag har ingen synd på mitt konto så jag behöver ingen Frälsare” eftersom vi alla faktiskt har syndat. “Men säger vi, att vi inte har syndat, så gör vi honom till lögnare, och hans ord är inte i oss.”

Förutom ovan passage så säger Johannes också på andra stället att vi kan lyda Guds bud och leva heligt, och Johannes säger inte emot sig själv genom att i en vers säga att vi omöjligt kan sluta synda, medan han i andra verser säger att vi kan.

1 Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men OM någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. 4 Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honomMen hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom.Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.

1 Joh. 5: När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. 3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.

2 Joh. 1: 6 Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.

 

3 John 1:11. Min älskade, efterfölj inte det som är ont utan det som är gott. Den som gör det goda är av Gud, och den som gör det onda har inte sett Gud.

Om vi ska acceptera idén att vi ALDRIG kan säga “Jag har ingen synd” under någon tid på dygnet borde vi inte då också anklaga aposteln Johannes för att vara en lögnare och att ingen sanning finns i honom eftersom han påstår att vi KAN avhålla oss från synd?

2 thoughts on “Om vi säger att vi inte har synd är sanningen inte i oss? (1 Joh 1:8)

 1. Vi alla är syndare och har brister, det är en del av vår mänskliga natur, det kan vi inte ändra på.

  Genom vår bekännelse har vi chansen att bli fri från våra synder, det innebär inte bara att veta att man har agerat fel genom skamkänslor eller skuld, utan verkligen förstå varför du syndat och inte bara med tanke och ord bekänna utan även med handling försöka gottgöra.

  Var sann mot dig själv så kommer ditt sinne vara öppet att höra guds röst så att du kan förstå Jesu ord och med den helige andes kraft vara sann mot de du har omkring dig.

  Dina goda gärningar kommer att ge ett klart sinne och rent hjärta och frälsa din själ.
  Att bli frälst ändrar inte din natur, men det gör dig medveten ditt syfte, din roll, att förstå guds plan.
  Att vandra i ljuset, är att varje dag ta ansvar för sin frihet, att agera rättfärdigt och behandla dina medmänniskor med respekt.

  Like

  • Hej där Robert

   <<Vi alla är syndare och har brister, det är en del av vår mänskliga natur, det kan vi inte ändra på.

   Skulle inte det innebära att vi har utmärkta ursäkter för vår synd om vi syndar pga av en mänsklig natur? När Gud frågar oss varför vi syndat kan vi bara svara "pga av vår mänskliga natur förstås!", och det handlar om en natur som vi själva aldrig bett att få. Det skulle innebära att vi är offer i stället för skyldiga lagöverträdare.

   <<Genom vår bekännelse har vi chansen att bli fri från våra synder, det innebär inte bara att veta att man har agerat fel genom skamkänslor eller skuld, utan verkligen förstå varför du syndat och inte bara med tanke och ord bekänna utan även med handling försöka gottgöra.

   Amen, att helt enkelt OMVÄNDA sig, vilket är långt mer än en enkel ursäkt.

   <<Att vandra i ljuset, är att varje dag ta ansvar för sin frihet, att agera rättfärdigt och behandla dina medmänniskor med respekt.

   Amen!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s