Den barmhärtige SAMARITEN, Antje Jackelén och jämförelsen med SD

samaritenEftersom ärkebiskopen Antje Jackelén och andra Gudstroende motståndare till sverigedemokraterna ofta använder sig utav liknelsen om Den barmhärtige samariten (eller Den barmhärtige samariern) för att försöka dra likhetstecken till sverigedemokratisk politik, så tänkte jag göra en analys av liknelsen här.

Till att börja med kan vi se att Jesus lovar att den laglärde mannen, som han var i kontakt med, skulle få LEVA om han älskade Herren av hela sitt hjärta och sätter honom allra främst, samt även älskar sin nästa som sig själv. Om man älskar Gud och sin nästa som sig själv så vill man vara lydig denne skapare och man lever inte heller för att såra eller skada sin nästa utan vill honom/henne det allra bästa. Lyder man det budet så lyder man per automatik alla moraliska bud, och man täcker upp det mesta i tio Guds bud. Detta bud från Jesus innehåller en hel del som vi måste GÖRA, eftersom vi inte bara kan sitta ner och bara BE till Gud om mat och kläder till våra medmänniskor, utan vi måste faktiskt visa att vi menar det vi ber om genom att visa det i handling.

Lukas 10:25 Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: “Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 26 Jesus sade till honom: “Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?” 27 Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och DIN NÄSTA som dig själv.28 Jesus sade till honom: “Du svarade rätt. GÖR DET, SÅ FÅR DU LEVA.”

Samma spår är Jakob inne på i Jak. 2, där han förklarar att tro utan gärningar är död. Jakob förklarar om “vår nästa” att det innefattar att inte göra skillnad på människor – utan att visa samma respekt för både rika och fattiga.

Jak. 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Jakob fortsätter att förklara att vi måste visa vår tro med att följa upp den med gärningar, för annars är vår tro inte mycket värd. Vi är inte frälsta om vi inte visar både tro och gärningar, eftersom tro allena inte frälser någon och inte heller gärningar allena:

Jak. 2:12 Tala och HANDLA så som den som skall dömas efter frihetens lag. 13 Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har VISAT BARMHÄRTIGHET. Men barmhärtigheten triumferar över domen.14 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? 15 Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen 16 och någon av er säger till dem: “Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? 17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

Men nu frågar den laglärde om vem som är vår NÄSTA, och därför förklarar Jesus detta med liknelsen om den barmhärtige samariten. Jesus började liknelsen med att berätta att både en präst och en levit gick förbi sin nästa utan att hjälpa honom, vilket är en bra jämförelse eftersom både präster och leviter ansågs vara mycket respektabla människor under Jesu tid och som man kanske automatiskt kopplade ihop med både en stor Gudstro och barmhärtighet. I den här liknelsen så valde prästen och leviten att INTE hjälpa, men det gjorde däremot samariten, och samariterna stod under den här tiden INTE högt i kurs pga sina dåliga rykten – vilket kan vara skälet till varför Jesus använde sig utav just en samarier i liknelsen. För poängen var ju att förmedla att det är vad en människa GÖR som faktiskt visar vad som finns i hennes hjärta. Alla kan uttrycka fromma ord i en bön, men menar vi det vi säger eller är det endast tomma ord?

Lukas 10:29 Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: “Vem är då min nästa?” 30 Jesus svarade:“En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. 31 En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. 32 På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. 33 En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen, förbarmade han sig över honom. 34 Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 35 Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värdshusvärden och sade: Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala när jag kommer tillbaka. 36 Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?” 37 Han svarade: “Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus till honom: “Gå du och GÖR som han.

Vad har då detta med sverigedemokratisk politik att göra? Många av SD:s motståndare har ju fått för sig att sverigedemokrater INTE vill hjälpa sin nästa, trots att den sverigedemokratiska politiken faktiskt möjliggör att FLER människor kan bli hjälpta jämfört med sjuklöverns politik 2014. Det är inte den som spenderar mest pengar på asylsökanden som vinner någon slags godhetstävling, utan det handlar om att kunna hjälpa så många människor som möjligt utan att för den skull köra landets ekonomi i botten. Det handlar om att vara ansvarsfull med andras pengar, att vara ekonomisk, att inte lova mer än man kan hålla, att vara barmhärtig gentemot de som redan bor i landet och även mot andra i den mån man kan. Gud ber oss inte att vara ansvarslösa och att bete oss som om vi hade obegränsat med tid och pengar. Alla kan inte göra allt för alla. Sverige kan helt enkelt inte vara hela världens socialbyrå samtidigt som vi ska kunna hålla en budget.

Notera att samariten inte tog med sig mannen hem till honom själv (till samariten), utan han hjälpte faktiskt mannen i närområdet, precis som SD:s invandringspolitik går ut på (utöver att hjälpa en del flyktingar att bosätta sig i vårt land). Samariten kanske redan hade flera personer i sitt hushåll och kanske inte hade plats eller råd med ytterligare personer att försörja resten av livet. Då hade det inte varit förnuftigt att klämma in fler personer i sitt hus än vad han faktiskt klarade av, eftersom det ju skulle ha orsakat stor otrivsel hos övriga familjemedlemmar som också skulle känna sig svikna. Om man har plats för ytterligare någon gäst i sitt hem så vill man kanske inte acceptera fler gäster än man tycker man kan klara av, med tanke på sängplats, kostnader, etc, för annars har man ju vänt dem ryggen som redan bor i hushållet. De som redan bor i hushållet har man ANSVAR för, men övriga måste man välja att hjälpa i den mån man kan. Samariten ansåg sig uppenbarligen ha råd med att hjälpa den behövande mannen så att han kunde repa sig och komma på fötter igen, men det står inte att samariten hjälpte tio av hans släktingar eller att han lovade mer än han kunde hålla. Inte heller säger liknelsen att samariten lovade att stå för mannens kostnader resten av han liv, utan hjälpen verkar ha varit begränsad till konvalescensperioden. Vidare handlar liknelsen om ett begränsat antal personer (en person i detta fall), och det vore ju en helt annan sak om samariten träffade på 30 personer i behov av hjälp. Det var dessutom hela tiden hans egna pengar det handlade om, och inte andras pengar.

De flesta av de som kritiserar SD har förmodligen inte en enda extragäst hemma hos sig själva trots att de faktiskt har plats för ett par stycken.

Vi ser stora brister i Sverige idag vad gäller den enorma arbetslösheten, de ökade utanförskapsområdena, äldrevården, sjukvården, skolor, etc, så uppenbarligen mår landet inte bra utav den oansvariga massinvandring som Sverige har idag och som är ytterst extrem i jämförelse med andra länder – framför allt våra grannländer. Inte heller vill de styrande politikerna gärna visa vad denna massinvandring egentligen kostar, utan mörklägger sanningen. Läs gärna Jan Tullbergs (docent i företagsekonomi) bok Låsningen här som du kan ladda ner gratis, och där du kan läsa om vad massinvandringen kostar Sverige nu och i framtiden. Om fler läste boken med all fakta, skulle också fler bli sverigedemokrater.

Sanningen är ju att vi kan hjälpa medmänniskor på olika sätt, och att satsa på massinvandring (rekord i Europa) är ju bara ett sätt bland andra – som till råga på allt endast hjälper ett fåtal, och sällan de som behöver är i störst behov. Det uppmuntrar dessutom människor att betala en stor summa pengar till människosmugglare som kan hjälpa dem genom Europa till Sverige och alla lockande bidrag, medan de med störst behov inte har möjlighet att lämna sina flyktingläger. Tullbergs bok visar att den nuvarande massinvandringen inte är ett förnuftigt alternativ vare sig på kort eller på lång sikt, och att vi faktiskt skulle kunna hjälpa ett större antal personer (flyktingar enligt FN:s definition) genom att använda våra pengar på ett förnuftigare sätt och utan att för den skulle vända ryggen till dem som redan bor i Sverige. Vi är på helt fel kurs, och ännu fler kommer snart att inse var Sverige är på väg. Framför allt våra barn och barnbarn i framtiden, men då är det för sent eftersom vi då inte kan ta oss ur alla våra förpliktelser för alla nya invånare i vårt land.

 

 

sd 8

 

8 thoughts on “Den barmhärtige SAMARITEN, Antje Jackelén och jämförelsen med SD

 1. Pingback: Vad säger Bibeln om att gifta sig mellan raser och med “främlingar”? by Annika Björk | Crossmap Blogs

 2. Pingback: Bibelverser om tiggeri, och att hjälpa FATTIGA och FRÄMLINGAR by Annika Björk | Crossmap Blogs

 3. “Notera att samariten inte tog med sig mannen hem till honom själv (till samariten), utan han hjälpte faktiskt mannen i närområdet, precis som SD:s invandringspolitik går ut på (utöver att hjälpa en del flyktingar att bosätta sig i vårt land).”

  Helt ärligt… Det är en löjeväckande jämförelse.

  Det är dock inte bara löjeväckande. Det är också helt fel. Fakta är att SD skär ner kraftigt i “hjälpen till närområdet”. Om du hade läst budgeten istället för att bara fantisera hade du kunnat se att för 2016 skär SD 47 miljarder i det internationella biståndet. Förutom det skär man ner ytterligare ca. 1 miljard på SIDA och andra stiftelser och organisationer som arbetar med internationellt stöd. Men det är väl – med din logik – bara av kärlek och barmhärtighet som SD gör detta. Eller?

  Sluta att slingra dig. Det som gäller för en kristen är kärleksbudet och ingenting annat. Och ja – det gäller också invandrare: “Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv” (3 Mos 19:34).

  Like

  • Hej

   <<Fakta är att SD skär ner kraftigt i ”hjälpen till närområdet”. Om du hade läst budgeten istället för att bara fantisera hade du kunnat se att för 2016 skär SD 47 miljarder i det internationella biståndet.

   Det vore bättre om du läste hela deras budget och inte bara enstaka poster. SIDA är en bra hjälporganisation men inte den enda. Har du sett vad SD satsar på UNHCR? Läs vad Julia Kronlid svarar i en debattartikel:

   "Micael Grenholm börjar med att påstå att SD:s biståndsram är 0,7 procent av BNI, vilket inte stämmer eftersom vi i årets budgetmotion har lagt den på 0,75 procent, men än viktigare är vad Grenholm inte nämner. SD lägger även pengar utanför biståndsramen för flyktinghjälp bland annat i Syrien och närområdet. Totalt satsar vi därför mest av riksdagens partier på bistånd, 515 miljoner kronor mer än de rödgröna."

   << Och ja – det gäller också invandrare: ”Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv” (3 Mos 19:34).

   Självklart ska vi älska främlingen, men var menar du att det står något om livslång försörjning till alla som kommer och vill bli nya medborgare i ett land? Hade även Israel kravet på sig att lova livslång försörjning till alla främlingar som dök upp i Kanaans land? Eftersom man kan hjälpa otroligt många fler människor genom att hjälpa dem i sina närområden så innebär det att SD:s politik hjälper flest människor utan tvekan. Samtidigt som inte vår egen välfärd kollapsar och kommunerna går under. Vem kan vi hjälpa när vi själva går under trots lånade penagar? Var i Bibeln rekommenderar Gud oss att leva över våra tillgångar och låna för försörja andra? Den som är satt i skuld är inte fri.

   https://bjorkbloggen.com/2015/07/31/lardomar-om-den-barmhartige-samariten-inte-livslang-forsorjning-at-framlingar/

   GVD

   Like

 4. Staten får göra vad staten vill. Kristendomsundervisningen tog de bort på 70 talet. De kristna är främlingar på jorden. Vi har inget eget land här. Vad kan vi då personligt göra? Jag kan berätta om Jesus kristus för var och en.

  Läser vi ur Uppenbarelseboken så kommer allt det som människan byggt upp förgöras. Himmel och jord skall förgås, men mina (Jesu) Ord skall aldrig förgås. Vi kommer gå igenom ett reningbad på jorden. Det blir det som många kallar för tusenårsriket. Efter detta rike kommer slutdomen och därefter det eviga riket med en ny himmel och en ny jord.

  Men nu väntar vi på konungen som kommer regera på jorden under reningstiden. Kommer det förekomma en liten gnutta synd i tusenårsriket? Döm själva.

  “Där skola icke mer finnas barn som leva
  allenast några dagar,
  ej heller gamla män, som icke fylla
  sina dagars mått;
  nej, den som dör ung skall dö
  först vid hundra års ålder,
  och först vid hundra års ålder skall SYNDAREN
  drabbas av förbannelsen.
  När de bygga hus,
  skola de ock få bo i dem;
  när de plantera vingårdar,
  skola de ock få äta deras frukt.
  När de bygga hus,
  skall det ej bliva andra, som få bo i dem;
  när de plantera något,
  skall det ej bliva andra, som få äta därav.
  Ty samma ålder, som ett träd uppnår,
  skall man uppnå i mitt folk,
  och mina utkorade skola själva njuta
  av sina händers verk.
  De skola icke möda sig förgäves,
  och barnen, som de föda, drabbas ej av plötslig död;
  ty de äro ett släkte
  av HERRENS välsignade,
  och deras avkomlingar få leva kvar bland dem.
  Och det skall ske, att förrän de ropa, skall jag svara,
  och medan de ännu tala, skall jag höra.
  Då skola vargar gå i bet tillsammans med lamm,
  och lejon skola äta halm liksom oxar, och stoft skall
  vara ormens föda. Ingenstädes på mitt heliga berg
  skall man då göra, vad ont och fördärvligt är, säger Herren”
  (Jes. 65:20-25)

  Frid
  lärjungen

  Like

 5. Jag har blivit kallad rasförädare av sdare…. mer än en gång pga min utlänska hustru. Ja hon skulle förmodligen inte ens vara här om ditt parti regerade när hon kom hit.

  Mitt förtroende för det partiet är kört i botten.

  Jag mår fysiskt illa av dina hyllningar till det partiet. Helt ärligt.

  Like

  • Hej Michael

   Jag se att du har fördomar om SD eftersom partiet INTE påstår att utländska personer inte borde vara här. Jag kan därför inte se varför din utländska hustru skulle vara i fara under SD-flagg, och dessutom är det många utlänningar som röstar just på SD. Försök att förstå att det är massinvandringen som SD kritiserar. Om du tycker SD står för en dålig invandringspolitik, då måste du samtidigt kritisera våra grannländer och resten av Europa, eftersom våra grannländer har en sådan invandringspolitik som SD söker.

   Sen finns det många SD:are som blivit kallade både det enda och det andra, och även mordhotade och nerslagna, så vi kan inte göra bedömningar om vem som har rätt och fel baserat på vad folk sagt till oss.

   Jag vet inte om du är kristen, men som kristna borde vi göra allt för att inte tillskriva människor och partier åsikter som de inte har.

   GVD

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s