Arkiv | januari 2016

Att hjälpa en kristen broder att omvända sig, eller att normalisera synd – Tommy Dahlman

sinner

När en broder syndar så blir han inte hjälpt av fagert tal om att det är fullständigt normalt för kristna att synda – och suspekt om man inte gör det

 

Det är nu ingen hemlighet att en omtyckt kristen broder (Tommy Dahlman) åtalats i tingsrätten pga grovt rattfylleri vilket inträffat den 30/12 2015 (drygt 1 promille blodalkoholhalt), och att han förekommer sedan tidigare 14 gånger i belastningsregistret för fortkörningar samt för en grov olovlig körning som resulterade i 20.000 kr i dagsböter. Jag är (fortfarande) ett stort fan av Tommy som verkar ha sunda åsikter, tar goda initiativ för att sprida Kristi budskap, bloggar bra, rakryggat vägrar att ansluta sig till den hetsjakt mot allt som stavas Sverigedemokrater, etc, så det är klart att den här historien är tragisk att höra.

Han är säkert tilltufsad tillräckligt som det är och behöver inte attacker mot sin person i sociala medier, MEN jag skulle vilja säga några saker om ÄMNET. Inte om fylleri eller kristna som dricker alkohol utan kristna människors reaktioner när en broder/syster syndat. Hur uttrycker vi oss egentligen? Är vi till hjälp eller stjälp?

Jag har läst lite bland kommentatorsfälten på sociala medier och jag har nästan bara sett stor uppmuntran och välsignelser. Jag tror heller inte Tommy behöver information från hundratals FB-vänner om att han syndat, för jag tror han begriper det redan. Inte heller skulle han bli hjälpt av att sågas vid fotknölarna inför allmänheten på Facebook. Det finns andra sätt, men frågan är om inte många av de ”mest vänliga” kommentarerna faktiskt är värre än kritik eftersom de är så lömska till sin karaktär? De är störande på det sättet att de faktiskt UPPMUNTRAR en kristen broder att FORTSÄTTA med sin synd eftersom synd är så fruktansvärt NORMALT och VARDAGLIGT även bland kristna. ”Det är ju därför Jesus dog för oss – för att vi inte kan sluta synda”, menar en del. Möjligen så förväntas man tycka det är trist med den här envetna synden och man ska bekänna den, men synden är starkt sammanflätad med våra liv i alla fall. Så går i alla fall visan när man bläddrar ner för kommentatorsfälten. ”Ingen är utan synd” och ”Vem vill kasta den första stenen?” repeteras om och om igen. Men man löser inte problemet genom att leta efter förmildrande omständigheter och komma med glada tillrop om att ”alla gör vi fel ibland”, utan man klargör att det handlar om haveri. Samt även att man kan bli totalt renad och få hjälp med att lämna den gamla människan bakom sig.

sin 4AXPLOCK från kommentarer i sociala medier

Det vanligaste heja-ropet som jag noterade i sociala meder var helt klart att man inte ska döma. Det är en otroligt vanlig kommentar när man vill ”trösta” syndare och tysta ner eventuella personer som vill uttrycka att det som hänt handlar om en synd. Bibeln säger dock inte att vi aldrig får döma. Ja, den stora Domen på Domens dag är förstås Guds sak att utverka, men även vi människor kan ”döma” i betydelsen av att bedöma baserat på det vi absolut vet säkert beroende på vad vi exempelvis sett eller hört med våra egna ögon/öron. Däremot lär inte Bibeln att vi ska gå runt och FÖRDÖMA människor till höger och vänster inför allmänheten även om vi har alldeles rätt i våra åsikter. Det finns olika sätt att ”döma/bedöma”, och ett bra sätt är att en nära vän tar upp den känsliga saken med syndaren – i kärlek och mellan fyra ögon. Behandligen beror ju alldeles på omständigheter, situation och person. Skulle det handla om en person som vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till pedofili så kanske man dömer på ett bra mycket hårdare sätt än om man gjort sig skyldig till ett rattfylleri. En församlingsledare/pastor döms vidare på ett annat sätt pga ansvaret, etc.

Johannes 7:24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!

Matt. 7:5 Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! DÅ KOMMER DU ATT SE SÅ KLART ATT DU KAN TA UT FLISAN UR DIN BRODERS ÖGA. 

1 Kor. 5:12 Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? ÄR DET INTE DEM SOM STÅR INNANFÖR NI SKALL DÖMA? 13 Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

Här nedan är ett axplock ur kommentarerna gällande just den här händelsen om broderns rattfylla, och något som är ofta förekommande bland kommentarerna är uttryck om att personen ”drabbats” eller ”råkat ut för” rattfylla, som om händelsen plötsligt ramlat ner över honom från en klar himmel. Ser du något bekymmer gällande nedanstående kommentarer till en person som syndat? Får han med hjälp genom dessa ord från sina kristna medmänniskor att vända sig bort från synd? Är inte risken större att han minns dessa ”du-kan-vara-frälst-i- din- synd” kommentarer i tider av frestelser?

 • ”Döm inte, så ska ni inte bli dömda.”
 • ”Den som är utan synd, kastar första stenen.”
 • ”Alla hamnar vi i våra svackor.”
 • ”Alla kan vi göra misstag, ingen är felfri”
 • ”Att falla och misslyckas kan alla göra. Det har jag gjort också, förstås.”
 • ”Sitt inte på era självgoda höga hästar här.”
 • ”Döm inte andra bara för att de syndar på ett annat sätt än du själv…”
 • ”Ingen blev ju skadad. Det är definitivt något att tacka Gud för.”
 • ”Alla kristna är också syndare. Det är liksom därför vi behöver Jesus.”
 • ”Vi är alla människor, beroende av Guds nåd, för våra synder. Det finns endast en som klarade av livet med dess prövningar, och det är Jesus Kristus.”
 • ”Att döma andra är också synd”
 • ”Alla kan göra felsteg”
 • Herrens nåd är var morgon ny
 • ”Det är väldigt lätt att förhastat kasta fördömande text över en broder eller syster som råkat ut för t.ex. Rattfylla—”
 • ”Som om nått larv som fortkörning skulle vara något att tjafsa om. Väldigt lätt gjort.”
 • ”Är du själv syndfri, felfri och fullkomlig i ALLA avseenden?”
 • ”Alla faller vi för olika sätt att hantera vårt mående! Herren ser och förlåter. ALLT tog han med sig på korset, enl. skriften.”
 • VI får inte döma och peka finger. VI vet inte något om vad Tommy drack.
 • ”Vad vi kan göra i vår tid är att samlas i kollektiv bön för den stackare som drabbats av dessa plågor.”

Om människor med ”göra felsteg”, ”falla” eller ”misslyckas” egentligen menar ”syndar” så är det bäst att de säger just det. Om de förklarar ”det var inte så jag menade” så är det bättre att de säger vad de menar. Mest tragiskt blir det om pastorer klämkäckt minimerar synden på ovan sätt. Exempel:”Jag predikar också om synd och förlåtelse, ständigt medveten om mina egna synder och att också jag ständigt är i behov av Guds nåd.” Men en sådan predikant ser inte hur han normaliserar synd i en kristens liv och hur han triviliserar den och gör den rumsren. Lösningen blir då inte sann omvändelse och att börja leva ett nytt rent liv utan synd. Nej, lösningen blir då att ducka och gömma sig bakom Jesus så att Gud Fader inte ser vår synd utan endast Jesu blod. Men Guds nåd är inget man kan dra över sig när det passar så att den kan bli en hjälp när man fortsätter att leva ett liv som man kombinerar med synd, eller en hjälp så att man kan fortsätta tjäna två herrar. Guds nåd handlar i stället om en hjälp att sluta synda här och nu (Titus 2:11-12), och Jesus dog inte för oss så att vi sedan lugnt skulle kunna fortsätta att synda utan risk för straff. Att bara tomt ”erkänna” sin synd samtidigt som man fortsätter att varva helighet och synd är inte en sann omvändelse. Är vi kristna verkligen inte bättre än agnostiker och ateister i vårt levnadssätt? Kan aldrig den helige Ande vara en fullkomlig segrare i våra liv? Vi borde sluta dunka varandra i ryggen och lova varandra att allting är frid och fröjd, samt att Gud älskar oss precis som de syndare vi är och alltid kommer att vara.

Vi serveras också enstaka verser som lästa i ett vacuum kanske låter som om vi kan fortsätta att varva synd med frälsning bara vi bekänner vår synd. Men vad blir då skillnaden mot agnostiker/ateister som kanske också bekänner sin synd/omoral?:

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all Synd i dörrorättfärdighet.” (1 Joh 1:9)

Läser vi dock hela sammanhangen förstår vi att Johannes menar att vi lever i en lögn om vi tror att vi kan fortsätta att synda utan att riskera andlig död. Ja, vi får förlåtelse om vi bekänner våra synder, men det handlar om i det fall vi OMVÄNDER oss och börjar VANDRA I LJUSET. Fortsätter vi att vandra i mörkret så gäller inte löftet.

1 Joh. 1:Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

En av skribenterna insåg ändå en del av problemet:

”Problemet för förkunnare som blir påkomna med synd är att det blir nog svårt i fortsättningen att predika om exempelvis helgelse med någon större trovärdighet. Folk kommer nog automatiskt att associera till predikantens egen svaghet för det han predikar för eller mot. För varje synd man blir påkommen med så begränsar man nog sin egen trovärdighet och användbarhet. Detta är en djävulens fälla för att minska vår trovärdighet och användbarhet.”

Andra viktiga verser som gäller synd

En del av nedan verser kan låta allvarliga, men synd är allvarlig om den hela tiden har ett fäste. Andra verser är uppmuntrande eftersom de pekar på en väg bort från synden. Det glädjande är förstås att sann omvändelse leder till en komplett rening och upprättelse oavsett omfattningen på synden. Det går alltså att komma undan de allvarliga påföljderna som verserna talar om. Och våra böner hjälper, så jag är glad för alla som ber och fortsätter att be. Loppet är inte kört!

Jak. 5:19 Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka,20 så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.

1 Kor. 6:Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Luk. 17:3 Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom.

1 Joh 5:16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom

Matt. 18:15 Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. 16 Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. 17 Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan.

1 Tim. 5:1 Gå inte hårt fram mot en äldre man. När du förmanar honom, så tala som till en far. Förmana yngre män som bröder, 2 äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar, i all renhet.

Galaterbrevet 6:1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

2 Tess. 3:14 Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. 15 Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.

Om äldste och församlingsledare:

1 Tim 5: 19 Ta inte upp en anklagelse mot någon av de ÄLDSTE, om det inte finns två eller tre vittnen. 20 Dem som syndar inför alla skall du tillrättavisa inför alla, så att även de andra tar varning.

1 Tim. 3:2 En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och EN GOD LÄRARE. 3 Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara VÄNLIG, fridsam och fri från penningbegär. Han skall också ha GOTT ANSEENDE bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara. (samt Titus 1:7-14)

Varför kallade Jesus Petrus för SATAN i Matt. 16:23?

peter satanPetrus är Satan?

Jesus kom till världen för att dö för oss. Det finns ingen förlåtelse utan blod.

Joh. 10:11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 15 liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. 16 Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde. 17 Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. 18 Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader.”

Hebr. 9:22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

Det var självfallet ingen lätt uppgift att utföra även om Jesus var helt inriktad på att gå igenom detta utdragna och plågsamma uppdrag för att rädda mänskligheten.

Luk. 22: 40 När han kom till platsen, sade han till dem: ”Be att ni inte kommer i frestelse.” 41 Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: 42 ”Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din.” 43 Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft.44 Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden. 45 När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av bedrövelse. 46 Då sade han till dem: ”Varför sover ni? Stig upp och be att ni inte kommer i frestelse.”

När man vet vilka påfrestningar man står inför gällande något som man helt enkelt måste gå igenom så blir man verkligen inte hjälpt av att någon försöker få en på andra tankar. I stället skulle man bli mer hjälpt av en uppmuntran att faktiskt utföra det svåra uppdraget i kombination med t .ex. löften om förböner. Petrus som älskade Jesus ansåg förmodligen att Jesus tal om att han skulle lida och dö inte alls borde realiseras eftersom Jesus var helt oskyldig och inte förtjänade ett sådant fruktansvärt öde. Det kan givetvis handla om ren välvilja från hans sida när han då försökte bromsa Jesus från att utföra denna handling som Jesus kom till jorden för att utföra. Petrus drog Jesus åt sidan och sa ”Detta skall aldrig hända dig”, och även om det kanske är ett tal som kanske Jesus fysiska kropp skulle vilja höra och lyda (då skulle han ju slippa lida) så var det ingenting som Jesus själv ville höra talas om. Det kanske låter hyggligt med en tröstande klapp på axeln och ett fagert tal om att det finns en bekvämare väg att gå, men eftersom Jesus inte kunde (ville) välja en sådan bekväm väg så var ett sådant tal bara onödigt frestande och en påminnelse om Satans list.

”Matt. 16:21 Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. 22 Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: ”Gud är nådig mot dig, Herre. Detta skall aldrig hända dig.23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus:”Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.”

Det är ju Satan som mest av allt önskat att Jesus aldrig skulle ha valt döden och låta sitt blod täcka världens synder, vilket innebär att Petrus ord och behandling av Jesus – när han tog honom åt sidan för att försöka övertala honom om att avstå – faktiskt resulterade i att han gick Satans ärenden.

Någon kanske reagerar på att Petrus fick en onödigt hårt reprimand av Jesus om han handlade i god tro, men om det är Satan som yttrar sig (även genom en människa) så bör Jesus näpsa honom. Jesus förklarade också för Petrus varför han gjorde så genom ”Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar”, och inget hindrar förstås att Jesus gjorde en längre utläggning till Petrus om han fortfarande inte skulle förstå på vilket sätt han frestat Jesus och gjort plågan värre för honom. Allt som Jesus sagt står inte med i Bibeln.

Biblegateway antyder att ”Gud är nådig mot dig” innebär att Petrus tillbakavisar talet om korset med 1 Petr 1:18 som jämförelse.

1 Pet. 1:18 I veten ju att det icke är med förgängliga ting, med silver eller guld, som I haven blivit »lösköpta» från den vandel I förden i fåfänglighet, efter fädernas sätt

Petrus kallades även symboliskt för Kefas vid något tillfälle av Jesus, men även andra män kan heta Kefas. Läs gärna om hur Petrus förmodas vara en annan Kefas i denna artikel.

Robert Cummings – from being a praised actor to being hooked on Methamphetamine

robert cummings 2For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul? (Matt. 16:26)

Was not Robert Cummings the most handsome American actor of all in the 1940’s – back in the days when films did not contain any swear words or nudity? At least based on his appearance in Alfred Hitchcock’s film Saboteur from 1942, where he actually looked his very best wearing simple clothes, and where he is unshaven and has uncombed hair. Little did he know when he filmed Saboteur, that he would end up in a straight-jacket 1965 – when he was taken away from his luxurious home in Hollywood into a Psychiatric hospital as a consequence of his heavy methamphetamine addiction and altered behavior.*) Meth was a legal drug at the time and unfortunately he discovered it early, maybe even as early as 1954 albeit sporadically, which is  the year when he incidentally starred in his second film with Hitchcock – Dial M for murder.

It is really tragic that he and many other actors and artists did not even know that the vitalizing ”vitamin injections” from Dr Max Jacobson in New York contained meth. Had he known the true content/meaning of the drug and that he would eventually lose everything due to those miraculous injections – his wonderful Hollywood home, his previous connection with his family (he remarried), his profession as a well paid actor in the Hollywood elite, his fortune, his reputation and the possibility to a drug free joyful life – he would probably have rejected the drug from the very start. Instead he eventually became completely trapped and from then on he made sure to make the drug a part of his every day life – even if he made a couple of sincere attempts to stop with the help of drug clinics (based on an interview 1987). Sadly his life story with vitamin injections and drugs is not unique among Hollywood stars of his era and I use him just as an example.

Ja. 4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

How sad it is when someone forgets what is the most important aspect of life – livingFlesh and fantasy with and for God during his brief stay on planet earth. A lingering depression can sometimes make a person seek God, but it is unfortunate if you must go so far and lose everything before you will eventually start turning to the only one who can save you – our Creator God – where you can find a new life in Jesus Christ. I have no means of knowing if Robert eventually did become a born again christian perhaps during the final days of his life, but his mother (a minister) was definitely interested in the Bible and tried to influence her son. He seems to have had a keen interest in astrology and numerology throughout his life.

Robert eventually ended up living all alone in a retirement home with only his pension to live on, suffering from Parkinson’s disease. His final years are of course not the whole sum of his life, and he is rather remembered by his acting performances, TV shows and his love for aviation. It is hard to combine a Hollywood life with a life with Christ, due to being surrounded by worldly temptations and a pressure to always make a top-notch performance in order to not be a forgotten name and soon be out of work.

Our time in this temporary world is very brief

Ja. 4:14 Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away.

1 Pet. 1:24 For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:

Ja. 1:10 But the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away.

1 Chron. 29:15 For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers: our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding.

Eccl. 1:4 One generation passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever.

Eccl. 6:12 For who knoweth what is good for man in this life, all the days of his vain life which he spendeth as a shadow? for who can tell a man what shall be after him under the sun?

Is. 38:12 Mine age is departed, and is removed from me as a shepherd’s tent: I have cut off like a weaver my life: he will cut me off with pining sickness: from day even to night wilt thou make an end of me.

Is. 40:6 The voice said, Cry. And he said, What shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field:7 The grass withereth, the flower fadeth: because the spirit of the Lord bloweth upon it: surely the people is grass.The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.

Ps. 78:39 For he remembered that they were but flesh; a wind that passeth away, and cometh not again.

Ps. 144:4 Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away.

Ps. 102: 3 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth.

Ps. 39:Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is: that I may know how frail I am.5 Behold, thou hast made my days as an handbreadth; and mine age is as nothing before thee: verily every man at his best state is altogether vanity. Selah.—11 When thou with rebukes dost correct man for iniquity, thou makest his beauty to consume away like a moth: surely every man is vanity. Selah.

Job. 7:7 Is there not an appointed time to man upon earth? are not his days also like the days of an hireling?

Job 14:1 Man that is born of a woman is of few days and full of trouble.2 He cometh forth like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not.

Eph. 5:11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.12 For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.13 But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light.14 Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.15 See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,16 Redeeming the time, because the days are evil.17 Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is.18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;19 Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;

However, our short time of suffering is nothing compared to what is ahead of us, if we are the children of God:

Rom. 8:18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.

Rev. 21:4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

Phil. 4:6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

Ps. 90:For all our days are passed away in thy wrath: we spend our years as a tale that is told.—12 So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.

Ps. 147:3 He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.

Prov. 1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.

Ja. 1:2 My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.7 For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.8 A double minded man is unstable in all his ways.9 Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted:10 But the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away.11 For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth: so also shall the rich man fade away in his ways.12 Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:14 But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.

2 Cor. 1:3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.5 For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also aboundeth by Christ.6 And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings which we also suffer: or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation.7 And our hope of you is stedfast, knowing, that as ye are partakers of the sufferings, so shall ye be also of the consolation.

robert cummings 1

I can add that I found his book with focus on health in my book shelf – ”Stay young and vital” and I reread some of it. I had forgotten that he had written a dedication to a friend on the front page (Milton Berle), and also that he had used a large number of Bible verses throughout his book to make various point. I like that he encouraged his readers to pray, not only dinner prayers. This was 1960 and before his life really came crumbling down.

*) Lertzman, R & Birnes, W (2015) Dr Feelgood

10 common calvinist proof text arguments debunked, like John 6, Acts 13:48 and John 10:28-29

trassel2Calvinism is a confusing set of doctrines based on the five points of Calvinism in TULIP. Calvinists are famous for complicating the Bible, for reading Bible verses in a vacuum and for reading the Bible through the filter of some proof text verses with their own preferable interpretation.

Their unfortunate theology frequently leads to contradictions such as Jesus not dying for everyone and God causing people to sin, which they often disregard by stating ”God’s ways are higher than your ways” or ”who are you to argue against God?”. The very first church fathers (up until close to the advent of Augustine) did not teach anything close to Calvinism which is semi-gnostic in nature. Calvinism is therefore based on the tradition of men rather than on the Bible and the understanding of the very first apostles/saints (see Jude 3).

Col. 2:8 Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ.

If God’s will always happens and if he chooses people for salvation/damnation from the beginning of the world, then it follows that he forced wicked non-elect sinners into this world – who will end up in hell despite totally obeying God at all times. This applies IF you want to be consistent with Calvinism, which so far no Calvinist has ever succeeded to be. Hard core Calvinists are seldom interested in getting rid of their contradictions (such as painting a very dark picture of our Lord) which could easily come true if they only adopted the more Biblical ”free will” alternative which does not in any way threaten God’s sovereignty. It is sad to see how they instead prefer to stick with their reformed teachers who make them believe that Jesus did not love everyone and did not die for the whole world.

Here are 10 of some common proof text verses (more details in the links)

1) John 6:39-44 argument about God drawing people, forcing them to be saved

Calvinists just love v. 44 and prefer not to let the other verses destroy their preferred understanding of this particular verse, which on the surface seems to say exactly what they want it to say – if you only ignore the rest of the verses. How would the outcome be if we read this verse in a vacuum?:

Matt. 6:6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

Jesus draws ALL men in John 12:32, but even if we cannot come to him unless he draws us and enables us all to be saved, we must still meet the requirements for salvation which boil down to believe. Calvinists also love to quote v. 39, but not v. 40 which includes a condition for salvation – ”— every one which SEETH the Son, and BELIEVETH on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day”.

What is the point with all conditions listed in John 6, such as the requirements to learn, eat, drink, believe, see and come to him? Why not simplify it and say ”whomsoever I choose and force to believe in me will be saved” if that is what John really wants to emphasize? In v. 66 we can read about some of his disciples who went back and walked no more with him, and in v. 70 we can read about a person who Jesus chose but who was still lost – Judas. In John 1:6-7 we can read that Jesus came so that ”ALL through him might believe”. Why then do not all believe? Because they have chosen to not meet the requirements listed above. God created us TO SEEK HIM and FIND HIM:

Acts 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 THAT THEY SHOULD SEEK THE LORD, if haply they might feel after him, and FIND HIM, THOUGH HE BE NOT FAR FROM EVERY ONE OF US: 28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.29 Forasmuch then as we are the offspring of God, WE OUGHT NOT to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man’s device.30 And the times of this ignorance God winked at; but now COMMANDETH ALL MEN EVERY WHERE TO REPENT:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof HE HATH GIVEN ASSURANCE UNTO ALL MEN, in that he hath raised him from the dead.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/05/no-man-can-come-except-the-father-draws-him-john-644/

2) Rom. 8:29-30 argument where God predestines/forces certain individuals to be saved whereas he damns the rest

V. 28 makes it clear that the promises are linked only to those who LOVE GOD. We must have this information in mind when we proceed to v. 29 so that we know to whom the promises are meant. The body of Christ is foreknown and predestined to enter the kingdom of God and reach glorification. There WILL be a body of Christ (the church) entering heaven, and it consists of people who choose to love God. If anyone wants to be part of the body of Christ and the wonderful promises tied to it, he must love God above everything else and endure to the end. (See more under Eph. 2 below.) ”Predestination” and ”elect” are two Biblical words, but nowhere in the Bible will we see individuals chosen for salvation.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/17/whom-he-did-predestinate-them-he-also-called-and-justified-and-glorified-rom-829-30/

3) Rom. 9 argument where absolutely everything turns out exactly as God wants since no one can resist calvinism 13his will – and where it is not even possible to talk back to God at any time

Calvinists absolutely adore Rom. 9 despite their interpretation that most people are born desperately doomed, but since they do not pay attention to the context they totally misunderstand what Paul is trying to get the Jews to understand. His point is that it is God’s prerogative to arrange the salvation plan in any way he wants, including making the salvation offer opened also for the gentiles – and as we have learned – based on faith rather than being born Jewish, or being ”first” as God’s chosen people who were given the law of Moses. That is why he makes the comparison with Jacob and Esau (the first-born), which certainly does not tell us anything about God choosing individuals for salvation. God will show mercy on whomever he will show mercy, but it does not say that he does this unconditionally. This becomes even more clear when we realize that Paul is quoting scriptures, where God was having a dialogue with Moses during Exodus. Furthermore, in Rom. 11 we can read about the branches: ”because of unbelief they were broken off”. 

https://bjorkbloggen.com/2012/04/18/romans-9-shows-mans-free-will/

Mercy on whom I will have mercy:

https://bjorkbloggen.com/2013/06/10/i-will-have-mercy-on-who-i-will-have-mercy-but-god-still-has-conditions-rom-915/

Jacob and Esau:

https://bjorkbloggen.com/2011/07/06/god-did-not-hate-esau-before-he-was-born-romans-913/

In Jeremiah 18 we can read about the clay (a picture of Israel) being marred in the potter’s hands. Clearly no potter wants his clay marred, forcing him to start over again with the hope that it will turn better the next time. The chapter makes it clear that Israel has the opportunity to repent and to become obedient, and if they do God will not treat them harshly as he threatens to do. Rom. 9 does not say that God  is the one ”fitting” individuals for destruction. If people are prepared for destruction, it is their own doing due to their way of living. Why would God have to ”endure with much longsuffering” if people always obeyed him? There is a wonderful place prepared for the vessels of mercy, and anyone can reach that place. 2 Tim. 2:21 tells us that MAN is expected to PURGE HIMSELF from the vessels of dishonor, and if he does he will be a vessel unto HONOR. Needless to say that Calvinists do not appreciate that verse, and similar verses, at all.

The potter and the clay:

https://bjorkbloggen.com/2012/04/04/the-potter-acts-depending-on-the-clay-we-have-a-free-will-romans-9/

Pharaoh is said in the Bible to have hardened his own heart. If someone has the opportunity to do the right thing and obey the only true God and still chooses to disobey him, it is possible to phrase it as though ”God hardened his heart”, because if God had not provided this particular opportunity to choose the right thing, Pharao could not have been expected to choose it. By presenting Pharaoh with this option, likely knowing he would not choose the right thing, ”God hardened his heart”. Or Pharaoh hardened his heart, whatever you prefer since it boils down to the same thing. Since Pharaoh’s heart was hardened, it shows that it was not completely hard before this point. Yet, Calvinists often teach that the non-elects’ hearts are as hard as they could be. The Bible says that it is certainly possible for man to harden his heart – naturally against God’s will:

Ex. 9:17 AS YET EXALTEST THOU THYSELF AGAINST MY PEOPLE; THAT THOU WILT NOT LET THEM GO?

Ex 9:34 And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants. (Here we can read that Pharao SINNED by hardening his heart, so if we want to believe God is the one hardening it, then GOD is the one who forced Pharao to sin.)

Jer. 4:4 Circumcise yourselves to the LORD, and take away the foreskins of your heart,ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem: lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings.

Hebr. 3:7 Wherefore as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice, 8 HARDEN NOT YOUR HEARTS, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness

Rom. 1:28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God GAVE THEM OVER TO A REPROBATE MIND, to do those things which are not convenient;—

Pharaoh’s heart:

https://bjorkbloggen.com/2015/05/08/joseph-was-sold-as-slave-by-his-brothers-god-meant-evil-for-good-gen-5020/

4) Phil. 2:13 argument that God is the one making you do all the stuff that you do

If God is the one making us do good things, and actually also bad things since nothing happens against his will (if Calvinism is true), then naturally God alone must be blamed if we lack fruit in our lives. Apparently he did not place the ”will” in us to show good fruit, and who can resist his will? So if we sin, we can certainly say ”God made me do it”. Still, Paul is telling the Philippians how they should and should not do things, indicating that they might make mistakes. He even indicates that he himself might labor ”in vain”, which would not make sense if God is the one making him do the things he does.

Phil. 2:12Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, WORK OUT YOUR OWN SALVATION WITH FEAR AND TREMBLING.

14Do all things without murmurings and disputings:15THAT ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;16Holding forth the word of life; that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither laboured in vain.

If we draw near to God, he will draw near to us, and the holy Spirit will fill us with an improved strength to live holy lives and bear good fruit.

https://bjorkbloggen.com/2011/12/16/god-works-in-you-both-to-will-and-to-do-as-per-phil-213/

5) John. 10:28-29 argument about Jesus choosing his sheep and forcing them to stay with himsheep 2

These two verses are popular, but seldom are they combined with the previous v. 27 which identifies WHO the sheep are in v. 28-29. They are the ones who HEAR his voice and FOLLOW him, wich are requirements. No MAN is able to pluck them out of Jesus’ hands, but the verses do not say that men cannot leave on their own accord – without being plucked out by someone else. We do not lose our free will when we decide to follow Jesus, and we are still able to choose to obey or disobey.

https://bjorkbloggen.com/2014/01/18/jesus-sheep-i-give-them-eternal-life-and-they-shall-never-perish-john-1028/

6) Eph. 4:30 argument that we are sealed until the day of redemption and once saved always saved

The verse does not say that we are sealed/saved until the day of redemption but we are sealed UNTO or FOR the day of redemption. On the day of redemption only those with the seal will be saved, and God can provide us with this type of seal provided that we do our part of the deal. Up until the time of redemption a seal can certainly be broken. To be sealed is to be marked, and if we have the holy Spirit and are led by him, we are certainly a unique group of people and sealed/marked and separate from the world. During the old testament it was the circumcision that was the seal (for men) demonstrating that a man belonged to God, but neither this seal indicated that the sealed/marked person could not choose to wander away from God. We do not lose our free will (to obey or disobey) only because we are marked with the seal.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/22/sealed-unto-the-day-of-redemption-but-a-seal-can-be-broken-eph-430/

7) Eph. 2:1-2 argument that individuals are chosen for salvation/damnation before they are even born

Ephesians 1-2 speaks about a corporate election. The body of Christ (the church) will be going to heaven, which was planned and known from the beginning of the world. Jesus knew that he would not die in vain, and that there would be a group of people who would choose to believe in him and endure to the end. Anyone is free to join this body of Christ which is predestined to go to heaven. Compare it with a bus that is going to a certain destination with a number of passengers  – which are those who choose to turn up, show their tickets and remain on the bus. Something that is frequently mentioned is that the wonderful promises are connected to those who are IN HIM. It is THROUGH HIM that we can reach the kingdom of God, so we must make sure to be IN CHRIST – or else the promises are not for us. To be ”elect” is to be precious/special. Israel was also ”elect” (and certain angels were as well) but this does not mean that all Israel will be saved. A ”guarantee receipt” can be a great value for you because it entitles you (if it has not expired) to certain rights, but if you throw it away or if you lose it, then it will not do you much good despite all the promises that are listed on it. Moreover, it is a very bad idea to be dead in trespasses and sins. Sins separate us from God and make us spiritually dead. And people are not born as children of wrath.

https://bjorkbloggen.com/2012/08/30/its-a-choice-to-be-children-of-wrath-ephesians-2/

judas8) Acts 4:26-28 argument that Judas was predestined to sin by betraying Jesus

There is no darkness in God. The Bible is clear that he does not tempt anyone, much less causes people to sin. If God has forced Judas to betray Jesus, Judas really should be awarded a place in paradise – as a thanks for obeying God to 100%. Yet we know that it would have been better if he had not been born. Judas SINNED by betraying Jesus.

Matt. 26:24 The Son of Man indeed goes just as it is written of Him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed! It would have been good for that man if he had not been born.

Jesus death was predetermined but it was not necessary to cause Judas or anyone else to be involved in this plan. There was no shortage of people who wanted to betray and kill Jesus, so God did not have to influence anyone to do it. Jesus death was prophesied about, but prophesies normally entail something that is known (not predestined) to take place in the future. The one prophesying is not causing the prophesied events to take place. God can naturally cause things to take place if he wants, like he did with the global flood, the return of the son in the last days, etc, but those unique exceptions hardly mean that he causes all things to line up as he wants. Had Judas never betrayed Jesus, this event would not have been prophesied about unless we are talking about a false prophesy which is not from God. It was not GOD who placed the desire to harm Jesus inside Judas but SATAN.

Joh. 13:And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him 

Acts 2:23 Him, being delivered by the determinate counsel and FOREKNOWLEDGE of God, YE have taken, and BY WICKED HANDS have crucified and slain? 

https://bjorkbloggen.com/2012/04/08/judas-was-not-predestined-to-betray-jesus-acts-428/

9) Acts 13:48 argument that God ordains (forces) individuals to believe in him, whereas the rest have no chance to do the same since God has not provided them with this opportunity

This verse alone does not mention the criteria for God’s choice to ordain individuals, unlike many other verses which clarify that it’s our FAITH that is the criteria. Neither does this verse suggest that God’s appointing is the CAUSE for people’s faith. According to Adam Clarke, the original Greek word ”includes no idea of preordination or predestination of any kind” (”Commentary on Acts 13:48”). The original Greek word simply means “disposed” (to set in position), and therefore the verse could be translated “as many as were disposed (or who set themselves in such a disposition) to eternal life believed”.  Their disposition to receive the gospel is contrasted with the disposition of the Jews just two verse before, and the Jews had chosen another path. So those who judge themselves unworthy of everlasting life did not believe, but those who disposed themselves to eternal life believed, and whether they believed or not depended on whether their heart rejected or accepted the Gospel which was preached to them.

Acts 13:46 Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but SEEING YE PUT IT FROM YOU, AND JUDGE YOURSELVES UNWORTHY of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.

https://bjorkbloggen.com/2012/04/12/as-many-as-were-ordained-to-eternal-life-believed-but-they-were-not-forced-acts-1348/

10) Eph 2:8-9 argument where faith is a gift offered to only a few lucky people, leaving the rest for damnation

If we are not able to have faith unless God enables us to have this faith, and if God chooses to prevent people from ever getting faith, then it follows that God alone must be blamed if we do not believe in him. Or do non-elect have the choice to have faith in him? If no, then they are innocent victims in the hands of a cruel God who created them for the sole reason to send them to hell – for not believing in him, which he himself prevented them from doing. Not much within Calvinism makes sense.

We are saved by grace (God’s kindness) but through FAITH – which is a requirement for salvation. The Bible also says that if we love God – which we do if we truly have faith in him – then we OBEY him. Eph. 2-8-9 does not say that faith is a gift but that SALVATION is a gift, and this is certainly true since we cannot cleanse and save ourselves. It is also true that we do not earn our salvation by anything we do (or believe), and that we are not saved by either works alone or faith alone (as Jam. 2:24 states). If we dare to continue to v. 10, we can read that we are created to good works that God has prepared that we should WALK in. What happens if we choose not to walk in those good works? Still saved no matter what?

https://bjorkbloggen.com/2012/04/21/faith-is-not-the-gift-of-god-in-eph-28-9-but-salvation-is/

I might return with 10 more common proof text arguments