Petrus förnekade Jesus och förlorade sin frälsning en kort tid

När vi läser om Jesus varningar till Petrus och de övriga lärljungarna, samt om Petrus agerade, så står det klart att Petrus förlorade sin väg till Guds rike under den tid han syndade och tills dess att han slutligen omvände sig vilket inträffade kort efteråt. Jesus säger att han (Jesus) kommer att förneka den som förnekar honom, och Petrus insåg själv när tuppen gol och han mindes Jesus ord, att han just förnekat sin Herre tre gånger.  Jesus menar vad han säger och han har inte anseende till person. Förnekar vi honom även om det handlar om perioder av lidande där vi riskerar våra LIV, så lovar Jesus att han ska förneka oss. Detta är ord och inga visor, och det är bra att ha detta i åtanke om vi exempelvis står inför svåra val i framtiden då det handlar om att ta vildjurets märke eller inte. Det kan hända att vi räddar våra jordsliga liv om vi förnekar Jesus, men vi förlorar våra själar.

Detta är vad evangelierna säger om den berömda händelsen där Petrus förnekar Jesus:

Matteus 10:32. Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader, som är i himlen. 33. Men den som FÖRNEKAR mig inför människorna, HONOM SKALL OCKSÅ JAG FÖRNEKA INFÖR MIN FADER, som är i himlen. –38. Och den som inte tar sitt kors på sig och följer mig, han är mig inte värdig. 39. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.

Matteus 16:24. Då sade Jesus till sina lärjungar:Om någon vill följa mig, skall han FÖRNEKA sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. 25. Ty den som vill bevara sitt liv, skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull skall finna det

Matteus: 26:31. Då sade Jesus till dem: I denna natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det är skrivet: Jag skall slå Herden, och fåren i hjorden skall bli förskingrade.*) 33. Då svarade Petrus och sade till honom. Även om alla kommer på fall för din skull, kommer jag aldrig någonsin på fall.34. Jesus sade till honom: Sannerligen säger jag dig: I denna natt, innan tuppen gal, skall du tre gånger förneka mig.

Matteus. 26:69. Men Petrus satt utanför på palatsets gård. Och där kom till honom en tjänstekvinna och sade: Du var också med Jesus från Galiléen. 70. Men han nekade inför alla och sade: Jag vet inte vad du talar om. 71. Och när han gick ut genom porten, såg en annan honom och sade till dem som var där: Denne var också med Jesus från Nasaret. 72. Åter nekade han och svor: Jag känner inte den mannen.73. Och lite därefter steg de som stod där omkring fram och sade till Petrus: Sannerligen är du också en av dem, ty ditt uttal avslöjar dig. 74. Då började han förbanna sig och svära: Jag känner inte den mannen. Och strax gol tuppen.75. Då kom Petrus ihåg Jesu ord, som han hade sagt honom: Förrän tuppen gal, skall du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert.

Mark 8:34. Och han kallade till sig folket tillsammans med sina lärjungar och sade till dem: Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 35. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han kall rädda det.—38. Men den som skäms för mig och mina ord, i detta horiska och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.

Mark 14:26. Och då de hade sjungit lovsången,gick de ut till Oljeberget.27. Då sade Jesus till dem: Ni skall alla i denna natt komma på fall, ty det är skrivet: Jag skall slå Herden, och fåren skall bli förskingrade.—29. Då sade Petrus till honom: Om än alla andra kommer på fall, skall jag inte göra det. 30. Jesus sade till honom: Sannerligen säger jag dig: I dag, i denna natt, innan tuppen har galt två gånger, skall du tre gånger förneka mig. 31. Då sade han med ännu större kraft: Om jag än måste dö med dig, skall jag ändå inte förneka dig. Detsamma sade också alla de andra.

Mark: 14:66. Och medan Petrus var nere på gården, kom en av översteprästens tjänstekvinnor.67. Och då hon fick se Petrus, där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sade: Du var också med nasaréen Jesus. 68. Då nekade han och sade: Jag känner honom inte, inte heller förstår jag vad du säger. Och så gick han ut på den yttre gården. Och tuppen gol.69. Och när tjänstekvinnan fick se honom där, började hon åter säga till dem som stod bredvid: Denne är en av dem. 70. Då nekade han åter. Och litet därefter sade åter de, som stod bredvid, till Petrus: Säkert är du en av dem, ty du är en galileisk man, och din dialekt låter så. 71. Då började han förbanna sig och svära: Jag känner inte den mannen, som ni talar om. 72. Och åter gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord, som Jesus hade sagt till honom: Innan tuppen har galt två gånger, skall du tre gånger förneka mig. Och han brast ut i gråt.

Lukas 9:23. Och han sade till dem alla: Den som vill efterfölja mig, han måste FÖRNEKA sig själv och ta sitt kors på sig var dag och följa mig. 24. Ty den som vill bevara sitt liv han skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. 25. Och vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men fördärvar eller förlorar sig själv? 26. Ty den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, då han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

Lukas 12: 8Och jag säger eder: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock Människosonen kännas vid inför Guds änglar. 9Men den som FÖRNEKAR mig inför människorna, han skall ock bliva förnekad inför Guds änglar.

Lukas 22:31. Och Herren sade: Simon, Simon,se, Satan har begärt att få sålla er som vete, 32. men jag har bett för dig, att din tro inte skall bli om intet. Och NÄR DU har vänt om, så styrk dina bröder. 33. Då sade han till honom: Herre, jag är beredd att gå med dig både i fängelse och i döden. 34. Då sade han: Jag säger dig, Petrus: I dag skall inte tuppen gala, förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig.

Lukas 22:54. Så grep de honom och förde bort honom in i översteprästens hus. Men Petrus följde efter på långt håll. 55. Då gjorde de en eld mitt på gården och satte sig tillsammans där, och Petrus satte sig mitt ibland dem. 56. Då en tjänstekvinna fick se honom sitta i eldskenet, fäste hon sina ögon på honom och sade: Denne var också med honom. 57. Då förnekade han honom och sade: Kvinna, jag känner honom inte. 58. Och kort därefter fick en annan se honom och sade: Du är också en av dem. Men Petrus sade: Människa, det är jag inte. 59. Och ungefär en timme därefter kom en annan och försäkrade och sade: Sannerligen var också han med honom, för också han är en galilé. 60. Och Petrus sade: Människa, jag vet inte vad du säger. Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen.61. Då vände sig Herren om och såg på Petrus, och då kom Petrus ihåg Herrens ord, hur han hade sagt honom: Förrän tuppen har galt, skall du tre gånger förneka mig. 62. Och Petrus gick ut och grät bittert.

John 13:37. Petrus sade till honom: Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Mitt liv vill jag ge för dig. 38. Jesus svarade honom: Skulle du ge ditt liv för mig? Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Tuppen skall inte gala, förrän du tre gånger har förnekat mig.

John. 16:31. Jesus svarade dem: Tror ni nu? 32. Se, den stund kommer och den har redan kommit, då ni skall skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig.

John 18:15. Och Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och gick med Jesus in på översteprästens gård.16. Men Petrus stod utanför vid porten. Den andre lärjungen, som var bekant med översteprästen, gick då ut och talade med portvakterskan och förde in Petrus. 17. Tjänsteflickan som vaktade porten, sade då till Petrus: Är inte också du en av den mannens lärjungar? Han sade: Det är jag inte.18. Men tjänarna och vakterna hade gjort upp en koleld, eftersom det var kallt, och de stod och värmde sig. Bland dem stod också Petrus och värmde sig.—25. Men Simon Petrus stod och värmde sig. Då sade de till honom: Är inte du också en av hans lärjungar? Han nekade och sade: Det är jag inte.Matt. 26. Då sade en av översteprästens tjänare, en släkting till den, som Petrus hade huggit örat av: Såg jag inte dig med honom i örtagården? 27. Då nekade Petrus åter. Och strax gol tuppen.

*) Sak. 13:7 Svärd, upp mot min herde,mot den man som står mig nära säger herren Sebaot. Slå herden så att fåren skingras. Ty jag skall vända min hand mot de små.

18 thoughts on “Petrus förnekade Jesus och förlorade sin frälsning en kort tid

 1. Synda helt fritt? Tror inte det är så, men GUD kan straffa på annat sätt än att kasta ett av sina barn i helvetet, genesis 15:6 Abraham trodde GUD och det räknades honom till rättfärdighet… När GUD slöt förbund med honom löftet om sonen,… när han bar fram Isak visade han sin tro,rättfärdigörelsen.. skedde långt före Isak i gen 15:6.. Säger bibeln, därför är det lite underligt när Jakob talar om att han blev rättfärdigjord av gärningen… När blev Abraham rättfärdigjord, i gen 15:6 eller gen 22 det var två olika tillfällen,.. Tro utan gärningar är död dvs duger inte till någonting,

  Like

  • Gud kastar inte sina barn i helvetet, och vem är Guds barn? De som lyder hans bud och alltså är rättfärdiga.

   1 John 3:7 Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.

   Heb. 5:9 And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that OBEY him

   Vad kan vi läsa om Abraham? Poängen Paulus ofta gör är att man inte är frälst pga den judiska lagen med alla dess ceremoniella bud. Abraham var rättfärdig innan omskärelsen. Som du säger måste tro och gärningar samarbeta. Även demoner tror på Jesus.

   Jak. 2: 20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom GÄRNINGAR, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. 23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och INTE bara genom tro.

   Like

 2. Tanken var att att förfluten tid nu och framtid, GUD skrev upp alla våra dagar innan dom fanns till, (jag är inte kalvinist) JESUS säger JAG ÄR, JESUS förlät alla våra synder past present and future, för dem som blivit född på nytt… Det gäller inte de som förkastar honom i otro, universalism är inte bibelns budskap,… Omvänd er och tro evangelium, är budskapet… Den som tror ångrar alltid sin synd pga att lagen blev skriven i våra hjärtan när vi blev ett GUDS BARN, på två ställen står det i hans kropp fördömde GUD synden, Rom 8:3,1pet 2:24, petrus förnekade att han kände JESUS av rädsla… Men han förlorade inte sin frälsare därför att han trodde på honom,… Förneka sin tro inför människor är det nog JESUS menar,

  Like

  • <<JESUS förlät alla våra synder past present and future, för dem som blivit född på nytt…

   Fast Jesus dog för alla människor, även ateister. Om vi ska lägga till att Jesus förlät pånyttfödda på korset så måste vi ställa oss frågan om dessa människor var födda förlåtna? Då har de väl en License to sin? Dog alltså Jesus så att det inte skulle bli någa konsekvenser för synd till skillnad mot tidigare?

   << Omvänd er och tro evangelium, är budskapet…

   Ja, men varför är det så någa att kristna omvänder sig om inte kan förlora sin frälsning då de redan är förlåtna en gång för alla?

   <<Den som tror ångrar alltid sin synd

   Massor med agnostiker och ateister ångrar sin synd och många lever väldigt rättfärdigt (även om de inte är frälsta).

   <<på två ställen står det i hans kropp fördömde GUD synden, Rom 8:3

   Versen säger inte att Jesus kött fördömdes eller att han hade vår synd i sin kropp och fördömdes. Bibeln säger att hans död på korset var behagligt inför Gud Fadern – sweet smelling.

   <<,1pet 2:24

   Ja här är versen som mycket byggs på (liksom en i Jesaja) men vad betyder det att Jesus bar vår synd på korset? Inte att han hade vår synd inuti sin kropp (som du inte påstått – men jag bara förklarar) utan att han bildligt talat bar vår synd på våra axlar. Denna liknelse betyder inte att syndarna/synderna automatiskt är förlåtna – för att Jesus dog för dem.

   <<, petrus förnekade att han kände JESUS av rädsla… Men han förlorade inte sin frälsare därför att han trodde på honom,…

   Ja, att förneka Jesus görs nog oftast pga rädsla. Den orsaken inkluderar Jesus när han förklarar att den som förnekar honom ska själv förnekas av Fadern.

   <<Förneka sin tro inför människor är det nog JESUS menar,

   Självfallet. Av rädsla. Det är ju människornas reaktion man är rädd för.

   Like

 3. Jag menar att osas teologerna inte har helt fel när dom säger past, present, and future , dvs när petrus syndade genom att förneka JESUS… Så var den synden försonad i KRISTUS..petrus förlorade inte sin tro som är en förutsättning för att bli frälst… Och förbli i frälsningen,

  Like

  • < dvs när petrus syndade genom att förneka JESUS… Så var den synden försonad i KRISTUS.

   Det låter ju väldigt praktiskt att vi har råd att synda helt fritt … Vidare måste vi utgå ifrån att Jesus inte visste vad han pratade om när han lovade att den som förnekar honom kommer att bli förnekad av Fadern i himlen. Om ingenting händer om vi syndar, än sen om Fadern förnekar oss?

   <<.petrus förlorade inte sin tro som är en förutsättning för att bli frälst… Och förbli i frälsningen,

   Även demoner har sin starka tro på Jesus som Guds son, Messias och den helige som kran göra mirakel. Tro utan gärningar är död.

   Like

 4. Jag tror inte att det är fel att tro på att JESUS dog för våra förflutna synder, närvarande synder.. Och framtida synder,.. Förflutna synder talas det om i romarbrevet (tillräknad) rättfärdighet när GUD hade tålamod med förgångna synder, dvs innan Kristi kors,.. Närvarande synder, medan vi ännu var syndare dog Kristus för oss,.. Framtida synder för 2000 år sedan bar han i sin kropp upp på korsets trä som ett försonings offer…, så jag kan inte utesluta att osas teologerna har fel när de säger past present, and future sins,

  Like

  • Ja, Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare, och för många av oss så dog han flera hundra år innan vi ens fanns. Så Jesus dog en gång för alla, även för framtidens människor.

   Men det är förstås en helt annan sak än tanken att Jesus även FÖRLÄT alla människors synder oavsett om de ångrat dem eller inte. Om så skulle vara fallet så vore “Omvändelse” helt överflödigt, för Jesus har ju då redan betalt för synderna. Varför då ångra dem och be om förlåtelse?

   Jag använder inte uttrycket att Jesus “bar” våra synder i sin kropp eftersom det kan missförstås, och jag har skrivit några artiklar om det (baserat på Jesaja, Mattheusevangeliet, etc). Jag föredrar att säga att Jesus dog som ett syndaoffer för våra synder.

   Like

 5. Jag tror inte att man kan slå fast att JESUS inte dog för våra framtida synder,.. Dvs GUD är utanför tid och rum.. Alla våra dagar blev uppskrivna innan dom kommit… Även våra synder… Den kunskapen är oss för svår att förstå hur JESUS kunde bära våra synder upp på korsets trä 2000 år innan vi föddes…. Dvs där var det framtida synder, hur kan det plötslig i tiden vara så att han inte dog för framtida, synder,?.? Kan det vara en fribiljett att leva i synd… Paulus skriver bort det, avskyvärd tanke…. GUD driver man inte gäck med,

  Like

  • Bibeln säger

   1 Joh. 2:2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

   Han dog alltså för alla människor i hela världen (allas ljus) och för alla synder. Det innebär att han inte behöver offras på korset igen och igen för varje synd, utan endast en gång för alla.

   Men alla människor är inte frälsta trots detta enorma offer. Det beror på att det även finns krav på människan. Människan måste följa Jesus, bekänna sina synder, omvända sig och leva rättfärdigt.

   Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren är intressant. Han fick sina skulder (synder) helt raderade av Kungen. Man skulle då kunna tro att han var “en gång frälst alltid frälst”? Men inte! När denne tjänare vägrade förlåta/radera en annan medmänniskas skulder så fick tjänaren tillbaka sin skuld och kastades i fängelse! Vi ska alltså inte tro att vi våra synder är “betalda” och aldrig kan blomma upp igen.

   Like

 6. Tack för att jag fick diskutera med dig, det är alltid lärorikt att diskutera bibliska spörsmål med andra troende.. Petrus fann räddningen när han mötte JESUS och förstod att han var sänd av GUD, och insikten vem han själv var inför GUD, att han bekänner sin oförmåga att leva ett gudaktigt liv och ber JESUS lämna honom, men JESUS svar är frukta inte, jag skall göra dig duglig.. JESUS visste om petrus svagheter och synder innan han hade begått dom… Han visste att vi var syndare när han tog emot honom.. Och att vi också skulle falla någon gång i framtiden, det var därför han lät vår synd fördömas i sin kropp på korset, osas teologer… Säger förflutna närvarande och framtida synder är försonade och vi måste hålla ut i tron och aldrig ge upp vårt hopp och tillit till JESUS, det är en liten brist i det du säger att petrus förlorade sin frälsning, jag tror inte att han förlorade sin tro på JESUS, han var bara livrädd han var kanske av naturen lite feg, vilket indikeras i gal 2:11_14 när paulus klandrar honom för att inte stå upp för evangelium,av rädsla petrus stod där som dömd, den domen gjorde inte att han förlorade frälsningen… När vi blir dömda blir vi inte dömda tillsammans med världen,.. Jag förstår att JESUS säger så den som förnekar mig….. När vi säger inför människor att vi inte tror på JESUS och hans ord då förnekar vi honom,.. Så var nog inte fallet med petrus,

  Like

  • Hej igen Stefan!

   <<JESUS svar är frukta inte, jag skall göra dig duglig..

   Det är i och för sig sant eftersom Jesus kan förlåta synder samt rena oss. Det sker när vi kommer till honom och omvänder oss från våra synder, vilket innebär att vi vänder om och lämnar våra gamla syndiga liv bakom oss.

   < Han visste att vi var syndare när han tog emot honom..

   Ja, fast Jesus tar förstås inte emot syndare som lärljungar. Först måste de välja att bära sina kors och de är inte fjäderlätta.

   <<Och att vi också skulle falla någon gång i framtiden

   Vi måste inte falla utan vi kan läsa att hans bud inte är tunga att följa.

   <<, det var därför han lät vår synd fördömas i sin kropp på korset, osas teologer…

   Jag tror inte på den sortens teologi. Jag uttrycker det hellre som att Jesus dog för oss, som ett slutligt och perfekt syndaoffer. En god doft inför Gud Fader.

   <<Säger förflutna närvarande och framtida synder är försonade

   När vi omvänder oss är det våra gamla synder som tas bort. Inte våra framtida. Jesus dog inte så att vi skulle få en License to sin.

   << och vi måste hålla ut i tron och aldrig ge upp vårt hopp och tillit till JESUS

   Om vi inte "håller ut" i tron, är vi då inte längre frälsta enligt läran att Jesus förlåter även framtida synder automatiskt? Då skulle det kvitta om vi höll ut eller inte.

   << det är en liten brist i det du säger att petrus förlorade sin frälsning, jag tror inte att han förlorade sin tro på JESUS, han var bara livrädd han var kanske av naturen lite feg

   Ja, feg var ordet och Jesus lovade alltså att om någon förnekar honom ska denne person också förnekas av Gud Fader. Jesus skojade inte utan menade det han sa. Även onda andar bibehåller sin tro på Jesus, så tro allena frälser inte, vilket Jak. 2:24 också säger.

   <<, vilket indikeras i gal 2:11_14 när paulus klandrar honom för att inte stå upp för evangelium

   Jag har skrivit en artikel där jag visar att den Kefas som det talas om här visserligen var en troende kristen men inte Petrus. Ja, Paulus klandrade hans felaktiga beteende men här var inte fallet att Jesus förnekas vilket är mycket allvarligare.

   Like

 7. När omvände han sig och fick evigt liv igen, när han grät bitterligen över det han gjort… Eller när han svarade ja till frågan om han älskade JESUS… Han fick evigt liv när han bekände JESUS i luk 5:8 enligt joh 5:24 amen amen säger jag er den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet,… Den som tror har evigt liv sa JESUS,… Det verkar som tron är det som förklarar oss rättfärdiga i GUDS ÖGON… Tron gör oss pånyttfödd genom tron tar vi emot JESUS och blir ett GUDS BARN,… Helgelsens är en konsekvens av den nya människan som blev levande gjord i KRISTUS den stund vi trodde….?

  Like

  • Det räcker inte med att en gång bekänna Jesus och sedan vara för evigt frälst oavsett livsstil. Dessutom erkänner även onda andar att Jesus är Messias och Guds son. Exakt när Petrus omvände sig är inte fastslaget men vi vet åtminstone att han insåg sin synd när Tuppen galit tre gånger. Förmodligen skedde det där.

   Ja tron är förstås fundamentet, och om vi verkligen tror och älskar Jesus så lyder vi hans bud säger Bibeln. Om vi lever i synd är vi inte rättfärdiga i Guds ögon.

   Joh 15:10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

   Like

 8. Jag undrar vad du menar med att petrus förlorade sin frälsning.. Petrus fann räddningen när han mötte JESUS och förstod att han var sänd av GUD, bekännelsen han gav :gå bort ifrån mig JAG är en syndig människa, JESUS svar FRUKTA INTE, förlorade han frälsningen när han förnekade av rädsla, i så fall när blev han frälst igen, när han grät bitterligen, eller när han svarade på JESUS fråga älskar du mig Simon,

  Like

  • Jesus lovade att om en person förnekar honom (Jesus) så kommer hans Fader i himlen också att förneka denna person. Jesus skojade inte. Petrus och de övriga förnekade Jesus. Alltså var de separerade från Gud. Men vi känner också till resten av historien och den säger oss att Petrus omvände sig och återfick livet. Inte alla gör som Petrus.

   Like

 9. Tror eller vet att det är lätt förneka om man inte är tillräckligt stark i sin tro. Då man är rädd för vad människor runt omkring ska tro om än. Då man inte vill sticka ut i mängden…
  Det är lätt att säga hur man ska göra, men så mycket svårare att stå fast i praktiken…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s