Tvingade Gud Judas att förråda Jesus, eller agerade Judas EMOT Guds vilja?

Jordens kungar trädde fram och furstarna församlade sig mot Herren och mot hans Smorde. Ja, sannerligen församlade sig både Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels folk mot din helige son Jesus, den du har smort, till att utföra vad din hand och ditt rådslut FÖRUT BESTÄMT SKULLE SKE (Apg 4:26-28)

Detta är ord från en gemensam bön av Petrus och Johannes och dessa verser används ibland som stöd för att Gud förutbestämmer allting, inklusive förutbestämmer att människor utför onda handlingar (och detta skulle i sin tur betyda att dessa onda handlingar då inte kan vara “onda” eftersom Gud ju alltid är god och aldrig orsakar något ont). Men Bibeln lär att Kristus död är ett heligt och gott offer inför Fadern och denna unika händelse (där Kristus till och med säger “Fader, förlåt dem för de vet icke vad de göra”) kan inte användas som ett generellt agerande genom hela skriften för att visa att Gud är den som orsakar att människor utför onda handlingar.

Vi kan läsa i Joh. 10:17-18 att Jesus ger sitt eget liv:

Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv, för att jag skall ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av mig själv. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet fick jag av min Fader.

och i Apg 2:23:

Honom som blev utlämnad åt er genom Guds bestämda rådslut och försyn, har ni tagit och med laglösa (wicked, KJV) händer korsfäst och dödat

“Laglösa händer”. Detta låter inte här som att Gud tvingar människor att förråda och döda Jesus, för Gud använder sig naturligtvis inte av laglösa händer för att utföra sina gärningar. De med laglösa händer planerade att förråda och döda Jesus emot Guds vilja. Gud TILLÄT att det skulle ske och han använde i just detta fallet människors agerande till något bra (det finns även några andra bibelexempel för detta även om de inte är många). Gud tvingar ingen att utföra onda gärningar eller att synda. Om Judas var tvingad av Gud att förråda Jesus så borde han haft en hedersplats i himlen för att ha lytt Gud. I stället kan vi läsa om Judas att det hade varit bättre för honom om han aldrig blivit född och att han gick förlorad.

Aposteln Paulus hade “beslutat” att segla till Efesos (Apg 20:16). Betyder det att sjömännen  på skeppet han beslutat sig för att resa med agerade under Paulus enväldiga kontroll? Nej. Paulus beslutade sig för att segla med ett visst skepp till en viss destination men det betyder inte att skeppet som han bestämt sig för att resa med var under hans inflytande och kontroll. När Paulus seglade till Efesos så skulle han kunna sagt att vad som hände var “förutbestämt” sedan tidigare eftersom vad som hände inte var oväntat eller inträffade av en slump. Men den förutbestämda händelsen exkluderar inte den fria vljan av de inblandade.

På samma sätt så förutbestämde Gud att Kristus skulle korsfästas, men det betyder alltså inte att de som var inblandade i hans korsfästelse inte var fria att agera som de ville.  Vad de valde att göra var ingen överraskning för Gud som är allvetande. Vad de gjorde var något som var känt av Gud och eftersom Gud också planerade att använda sig utav deras brott så var denna händelse “förutbestämd”. För att uppnå syftet att låta Kristus bli ett syndoffer för oss så tillät Fadern att Jesus hamnade i händerna hos människor som ville döda Jesus av egen fri vilja.

Det var sannerligen ingen brist på människor som ville döda Jesus pga hur han predikade. Jesus sade att världen hatade honom “eftersom jag vittnar om att dess gärningar är ONDA” (Jn. 7:7). (Att världens gärningar är ONDA visar även detta på att saker och ting sker emot Guds vilja eftersom Gud själv inte skulle påtvinga världen att vara OND.) Men Jesus motståndare kunde inte döda honom så länge som Fadern beskyddade honom (Matt. 4:6; Lk. 4:11; Jn. 7:30; 10:31; 10:39). Bibeln säger, “Då försökte de gripa honom. Dock kom ingen med sina händer vid honom, ty hans stund var ännu inte kommen.” (Jn. 7:30). Fadern lämnade Kristus i händerna på “syndiga män”(Lk. 24:7) och alltså INTE hos människor som gjorde Guds vilja genom att söka att döda Jesus.

Gud bestämde sig för att låta Jesus hamna i händerna hos onda människor och Gud förutsåg också vad de skulle göra med honom. Detta för att Fadern redan kände till det hat som redan fanns i deras hjärtan. Gud hade möjligheten att använda deras frivilliga ondska in i hans egna planer och även att vända detta onda till något bra genom att låta Jesus dö för våra synder. Detta verkar också vara vad Gud gjorde vad gäller Josefs bröder (1 Mos.50:20). Detta betyder inte att Gud orsakade deras onda planer. Det är en sak att säga att Gud “verkar allt efter sin viljas råd” (Eph. 1:11), och en helt annan att säga “Gud ORSAKAR allt efter sin viljas råd”. Gud kan arbeta med människors fria val för att utföra sina syften utan att påtvinga människor andras val än deras egna.

Pilatus sade “jag har makt att korsfästa dig och makt att frige dig” (Jn. 19:10). Pilatus verkar ha varit medveten om han själv hade en egen vilja att fatta sitt eget beslut i frågan. Han insåg att det var hans eget agerande utifrån sin egen vilja. Ansvar och skyldighet förutser fri vilja. Människor kommer att bli dömda för sina egna fria val baserade på egna fria viljor. Eftersom dessa män var ansvariga för att gripa Jesus och döda honom, även om Gud sedan tidigare förutsåg och att så skulle ske, så var det ändå de själva som valt att gripa och döda honom.

Bibeln säger också “36 Så skall nu hela Israels hus säkert veta, att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.37. Då de hörde detta, fick de ett styng i hjärtat och de sade till Petrus och till de andra apostlarna: Män och bröder, vad skall vi göra?” (Acts 2:36-37)

Uppenbarligen så ansåg inte Peters åhörare att Peters tidigare ord, om Guds förutbestämda rådslut, skulle betyda att de själva inte hade någon fri vilja i frågan eller att de bara agerade under Guds enväldiga kontroll. Då skulle de inte ha haft ett styng i sina hjärtan för ett agerande som var utanför deras egen kontroll eller sett något skäl till att de behövde bli räddade för att ha agerat felaktigt. Men nu hade de styng i sina hjärtan och sökte en väg till frälsning för de insåg att vad de gjort var orsakat av deras eget fria agerande och därför var de med rätta ansvariga för sina handlingar.

5 thoughts on “Tvingade Gud Judas att förråda Jesus, eller agerade Judas EMOT Guds vilja?

 1. Hej Annika och tack för svar!

  Eftersom mycket om mycket av det som skedde innan och efter Jesu död var förutsagt av GTs profeter, hur gör man då med dessa profetiska förutsägelser, det är ju sagt av Jesus:

  Joh_17:12  Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn, det som du har förtrott åt mig; jag vakade över dem, och ingen av dem gick i fördärvet, ingen utom fördärvets man, ty skriften skulle ju fullbordas.

  – Ingen gick i fördärvet utom fördärvets man, ty skriften skulle ju fullbordas.

  Joh_19:28  Eftersom nu Jesus visste att allt annat redan var fullbordat, sade han därefter, då ju skriften skulle i allt uppfyllas: “Jag törstar.

  – Skriften skulle i allt fullbordas!

  Visst om Judas hade ångrat sig innan han tog emot silverpengarna, då måste ju någon annan göra det som var förutsagt-
  Problemet är som jag ser det, just att det som är förutsagt är av Gud tvingande, dock förutom vissa hot om dom, ex nineve som omvände sig och Gud ändrade sig.

  Det är ju många saker som står skrivet om vad människor skulle göra mot och med Jesus, vad hade hänt om alla ändrat sig och gjort på ett annat sätt, vad hade det blivit medJesu skuldoffer om inte allt i skriften fullbordats?
  Om Jes 53 inte blivit av, utan Jesus avrättats likt Johannes döpare, hur påverkar det i så fall?

  Bb

  Like

  • Hej Björn

   Det finns olika slags profetior, men de flesta tror jag handlar om förkännedom om framtida händelser. Om det exempelvis är sant att Antikrist ska ge sig tillkänna kort tid innan Jesu återkomst, så kan det uttryckas i en profetia. En del profetior kan man (åtminstone om man är Guds son) själv förverkliga, såsom att fullborda profetian om att rida in på en åsna i Jerusalem. Andra profetior går inte all förverkliga själv, såsom att se till att man föds i en viss stad, vid en viss tid, etc. Men om det finns förkännedom om sådana saker så kan man som sagt profetera om dem.

   Om någon ändrat sig och exempelvis INTE dragit lott om Jesus kläder, ja då hade det heller inte funnits någon profetia som säger att så ska ske.

   Jesus skulle kunna välja att offra sitt liv på olika sätt (inkl att ta sitt eget liv) men med tanke på att folk stod i kö för att förråda och döda honom så kanske valet var ganska lätt. Låt det ske, helt enkelt, när tiden är inne. Det var Satan som for in i Judas och påverkade honom och inte Gud.

   MVH

   Like

 2. Hej Annika!

  Om Judas hade en fri vilja, hade han kunna omvända sig innan han tog silverpengarna. Vad hade hänt om han ångrat sig i sista stund?

  Problemet är att skriften måste fullbordas vilket innebär att det måste ske som var förutsagt.

  Bb

  Like

  • Hej Björn!

   Ja, även Judas hade fri vilja och hade alla möjligheter att resonera sig fram till huruvida han borde förråda Messias eller inte. Om det i stället vore så som kalvinisterna säger, att han inte hade något val, ja då borde Judas få beröm för att ha utfört Guds vilja i stället för att kastas i helvetet. Jesus menar att det hade varit bättre för honom om han inte hade fötts. Det fanns inga behov att tvinga någon alls att förråda/döda Kristus för folk stod redan på kö.

   MVH

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s