Blodröda synder som scharlakan kan bli vita som snö – Jes. 1:18

sheetSynder försvinner vid omvändelse

Oavsett kvantiteten och kvaliteten på våra synder så blir vi helt igenom rena och ”snövita” (helt oskyldiga) när vi omvänder oss från våra synder och startar ett nytt liv med Skaparen. Idag skulle vi säga att vi blivit renade i Jesu blod (det slutgiltiga offret) men under alla tider så har kravet för rening alltid varit kombinerat med vår omvändelse – oavsett djuroffersystemet under Mose tid eller Jesu offerdöd på korset. Jesus dog för hela världens synder, men det innebär inte att hela världen därför blivit renat och kan förvänta sig frälsning.

Jes. 1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.

Verkligen goda nyheter! Hoppet är alltså inte förlorat hos någon enda av oss! Det är glädje i himlen för varje person som omvänder sig, för Gud vill inte att någon ska gå förlorad:

2 Pet. 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

Luk. 15:7 Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig – inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Apg. 17:30 Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig.

Hes. 18:23 Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.

Löftet är alltså total rening där alla våra synder raderas, och kravet för det är omvändelse. Omvändelse kommer an på oss själva. Det är vårt eget ansvar och inte Guds ansvar. Det kanske låter som en självklarhet, men det finns en del kristna som menar att det är Gud som leder oss fram till målet när vi en gång blivit Guds barn – såsom i tankegången att en gång frälst alltid frälst. Den helige Ande kan visserligen leda oss rätt, men inte utan vår medverkan och påverkan. När vi omvänt oss och blivit renade så blir vi faktiskt även ”perfekta” eftersom ingen synd finns kvar i oss. Vi blir inte renade till 80% utan till 100%, och detta perfekta och rättfärdiga tillstånd kan räcka hur länge som helst om vi avhåller oss från synd – vilket vi alla kan göra. Den som bor i oss (den helige Ande) är större än den som bor i världen (1 Joh. 4:4).

När vi omvänder oss så är det våra tidigare synder som tas bort. Definitivt inte våra framtida synder. Våra synder är inte förlåtna innan vi ens utför dem. Om en person blir anhållen och dömd för ett eller flera brott så kan denne inte förvänta sig att han/hon sedan blir immun från framtida straff för eventuella framtida brott:

1 Pet. 1:9 Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.

Nedan kan vi se att omvändelse handlar om att undvika det onda och göra det goda. Utöver omvändelse så får vi några exempel på goda gärningar som förväntas av oss, även om goda gärningar individuellt kan se olika ut. Även i Jak. 2 kan vi se liknande exempel, eftersom tro utan gärningar är död.

Jes. 1:16 Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon.
Sluta att göra det som är ont.17 Lär er att göra det som är gott, sök det rätta.
Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak.

Jesaja har visserligen fokus på Israel och sin egen tid, men Gud har liknande krav och löften till alla människor. Vår framtid är beroende av om vi är villiga att höra från vår Skapare, eller om vi vägrar och är motsträviga. I det senare fallet så har vi alltså valt att stå utanför gudomlig hjälp och  måste därför klara oss själva. Det är förstås viktigare att tänka på vår permanenta framtid (livet efter detta) än den temporära trivseln och lyckan i den nuvarande, men vi kan få hjälp med båda fallen – och framför allt bli uppmuntrade mitt i våra motgångar.

washedJes. 1:19 Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda.20 Men om ni vägrar och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat.

Att leva i alltför stor komfort kan innebära en risk att vi inte söker Gud utan snarare har fokus på nöjen och våra tillgångar. På det sättet kan faktiskt en del motgångar och sorg faktiskt hjälpa oss att få ett stadigare fokus på det som borde vara det allra viktigaste i våra liv. Våra personliga tillgångar och vänskapsband är ytterst temporära och varar bara en kort tid:

Ord. 30:8 Håll falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger: ”Vem är Herren?” eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn.

Ps. 103:15 En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor.16 Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner dem inte längre.17 Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, 18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. 19 Herren har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt.

2 Kor. 5:1 Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen.2 Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning,

I samma kapitel som Jes. 1:18 kan vi läsa här nedan att vi inte automatiskt kan förlita oss på tidigare perioder av rättfärdighet. Det heter inte ”en gång rättfärdig alltid rättfärdig”, och Gud skulle aldrig kalla en människa rättfärdig om hon inte faktiskt levde upp till det epitetet. Det finns en risk att människor väljer att överge Herren:

Jes. 1:21 Hur har inte den trogna staden blivit en hora! Den var full av rätt. Då bodde rättfärdighet därinne, men nu mördare.22 Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten.— 27 Genom rätt skall Sion friköpas, genom rättfärdighet de som vänder tillbaka.28 Men fördärv skall drabba alla överträdare och syndare, de som överger Herren skall gå under.

Nedan vers handlar visserligen om Israel, men passar även in på Sverige på det sättet landet totalomvandlats de senaste åren:

Is. 1:7 Your country is desolate, your cities are burned with fire: your land, strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers. KJV

Does the Bible teach that a raped woman must marry her rapist? Deut. 22:28-29

2 PetGod makes laws to secure the woman’s rights and protection  

The Hebrew laws in Deuteronomy no longer apply today, but back in the old days they did apply for the people of Israel who lived in a theocracy where God was the direct source of authority. God had certainly showed his divine powers to the Israelites during many occasions, and when the Israelites traveled through the desert to the land of Canaan during the Exodus, he manifested himself to them as a pillar of cloud during the day and a pillar of fire during the night in order to guide them and comfort them.

If the Bible is right (which I believe it is), the laws were truly from God the Creator himself and not from man, which means that the laws were both righteous and divine. This did not give the Israelites the right to force their laws on other people, but the Israelites themselves were bound by these laws for their own well-being. The laws were made for their own benefit in order to eliminate as much pain and sorrow as possible, but also to make the Israelites a blessed and special people suitable for being a role model to others. God was and is the God of all people and not just for the Israelites. This means that God would certainly not look away if people transgressed his laws, because this would signify the slippery slope of downplaying the wisdom of God altogether. Rather than being a role model for others, the other people would rather think that the Israelites were just as sinful as all others and their God (the true God of Israel) would be scoffed at.

Risks and consequences always arise if people deviate from God’s laws and plans. This is why he made laws in order to either 1) eliminate transgression of the laws in the first place – due to the severe punishment for the offender, OR 2) if the laws were still  transgressed, the weaker part would still be legally protected and the woman’s name would be free from defamation. In a culture where a woman’s marriage equated to her financial provision, God provided laws to ensure her future security.

The different cases of violation in Deuteronomy 22

Unlike the case in Deut. 23-27, Deut. 28-29 does not concern a situation of rape, but rather something consensual.

Firstly, the below case concerns a case where a man and a woman marry (with consent from their parents) and the man lies with his wife and later despises her. Can the man just walk away with no consequences, leaving the woman behind with an insecure future? How would the woman be able to support herself for the rest of her life, and possibly also a baby? Can the man just walk away and tell the whole community that the baby is not even his, and that the woman is both a liar and a whore? No, God provided a law to prevent such cases. The severe consequences were hopefully enough to prevent all (or most) of these types of scenarios.

Deut. 22:13 If any man take a wife, and go in unto her, and hate her,14 And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid:15 Then shall the father of the damsel, and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel’s virginity unto the elders of the city in the gate:16 And the damsel’s father shall say unto the elders, I gave my daughter unto this man to wife, and he hateth her;17 And, lo, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid; and yet these are the tokens of my daughter’s virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city.18 And the elders of that city shall take that man and chastise him;19 And they shall amerce him in an hundred shekels of silver, and give them unto the father of the damsel, because he hath brought up an evil name upon a virgin of Israel: and she shall be his wife; he may not put her away all his days.

People might suggest that blood on a sheet is not a watertight proof of virginity, but not only would this be an expected outcome, and therefore good evidence, but what better evidence could possibly be provided during this time in our past? An innocent woman would be interested in being provided an opportunity to clear her name and reputation. Moreover, due to the severe law in itself, this type of scenario was likely almost unheard of in Israel. The case could be that the law in itself was enough for most men to not even consider doing something so shameful to her, to himself, to their families and to the community.

20 But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel:21 Then they shall bring out the damsel to the door of her father’s house, and the men of her city shall stone her with stones that she die: because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father’s house: so shalt thou put evil away from among you.

Another scenario would be if the young woman was not a virgin after all but instead was lying to an innocent man (maybe together with her parents) and ended up being married on false grounds. In Israel during this time, it would be a very serious offense which would affect two families and all of Israel. Hopefully this scenario was therefore almost unheard of, especially since the woman would also have to take into consideration that the man would find out about the truth during their very first night together, which means that the woman would not gain anything with such a deception. Such a lie would therefore not get her anywhere, but straight to the death penalty.

Below is yet another scenario concerning adultery. This does not concern a rape situation but something consensual between the man and the woman. Adultery requires the death penalty.

Deut. 22:22 If a man be found lying with a woman married to an husband, then they shall both of them die, both the man that lay with the woman, and the woman: so shalt thou put away evil from Israel.

Below concerns a scenario close to adultery, but where the woman is not yet married but betrothed (engaged to be married). This means that someone else (the man she is engaged to) would be affected negatively if the woman would choose to be with another man. This scenario is equated with adultery (the woman belongs to someone else) and the punishment is the death penalty for both since both are guilty.

23 If a damsel that is a virgin be betrothed unto an husband, and a man find her in the city, and lie with her;24 Then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die; the damsel, because she cried not, being in the city; and the man, because he hath humbled his neighbour’s wife: so thou shalt put away evil from among you.

But what if the woman was raped, which would make her totally innocent? We must go to v. 25-27 below to see this scenario. The situation below concerns rape, and this scenario includes a bethrothed woman (a woman belonging to someone else) as an example just like the previous verses. Here we find a focus on the place and her actions (screaming or not), in order to make a proper judgment of her case. Naturally a woman is totally innocent if she is raped, and it is only the rapist that must die. The question is if someone was there to hear her and save her. If she was out in the field, with no one around to possibly hear her, then she should not be charged. She must be declared  innocent until proven guilty.

Someone might interject and suggest that it is not a huge difference between being attacked out in the field or in a city because there might not be anyone around to help irregardless of place,  and what if she was gang raped and what if she was mute, and what if this and that, etc. During the time of Moses the place of an attack would make all the difference in the world. Either you were at home and then you always had people around you (family members, relatives, servants, etc) or you were out in the field which is the only place where you might be alone. It cannot be compared with a situation today where a woman might live alone with her cat in an apartment on 4th floor in a building with lots of isolation in the walls. Moreover, remember that the Hebrew laws in themselves were often serious enough to make men refrain from transgressing them in the first place. There would not be a need to write four pages of details and exemptions to the rule if the law in itself was clear enough and hardly ever transgressed.

The Hebrew word for ”force” below is chazaq (Strong’s 2388) and therefore it holds the meaning of rape in this context. Another verb is used in v. 28 (see further down below).

25 But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her, and lie with her: then the man only that lay with her shall die.26 But unto the damsel thou shalt do nothing; there is in the damsel no sin worthy of death: for as when a man riseth against his neighbour, and slayeth him, even so is this matter:27 For he found her in the field, and the betrothed damsel cried, and there was none to save her.

In the scenario below it concerns a virgin, and not an engaged woman or married to someone else. The below verses therefore do not concern adultery (which requires the death penalty). The verb ”lay hold” below is a translation from Hebrew taphas (Strong’s 8610) and does not in and of itself infer assault. The word means “to hold” or ”to wield”  but not necessarily ”force” or “attack”. The case could be that the young woman was seduced, which would be the wrong conduct particularly for the man seducing her, but also to a lesser degree also for the woman giving into temptations. Still, the verse below places a higher burden on the man by the explanation that he lays hold on her (even if she might be a willing participant). This law would ensure that young women are not treated as temporary conquests just for pleasure, and also ensures that a baby will have a father who is responsible for its protection and well-being.

Unlike the two laws just before it, the verses 28-29 do not name a specific location to determine the woman’s consent, nor mentions her cries for help. The couple is described as having been found/caught in the act, and none of them will be sentenced to death since the case does not concern either rape or adultery (they have not hurt anyone else but themselves in their sin). This does not exclude the possibility that the woman was taken advantage of and/or dishonored, even if the matter concerned mutual consent.

28 If a man find a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found;29 Then the man that lay with her shall give unto the damsel’s father fifty shekels of silver, and she shall be his wife; because he hath humbled her, he may not put her away all his days

The Hebrew law was there to prevent a man from carelessly seduce or exploit women (regardless of consent) and walk away from the situation like nothing happened.
If he did so anyway, despite the severe law, he would be held accountable publicly and also be held responsible for her future well-being. Far from oppressing women, this law shows that men were accountable for their sexual behavior, because the law ensured that a young Israeli woman would not be objectified and discarded. The woman faced no punishments for being seduced, and she was not ostracized or shamed, whereas the man must fulfill all the marital duties that come with the rights to lye with a woman, and in so doing guarantee the security of the woman. She would not be forced to marry a rapist, but rather a man who she had accepted to sleep with (or accepted to be seduced by).

brudWomen seducing men

Taphas also appears in Gen, 39:12 when Potiphar’s wife tried to seduce Joseph. She did not rape or overpower him, but she certainly tried to tempt him and seduce him. Had Joseph not been such a righteous man she might have succeeded to ”lay hold” of him. In that case, both would have been guilty, and the crime would have been adultery (under Hebrew law) since she was already married.

Gen. 39:7 And it came to pass after these things, that his master’s wife cast her eyes upon Joseph; and she said, Lie with me.8 But he refused, and said unto his master’s wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand;9 There is none greater in this house than I; neither hath he kept back any thing from me but thee, because thou art his wife: how then can I do this great wickedness, and sin against God?10 And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her.11 And it came to pass about this time, that Joseph went into the house to do his business; and there was none of the men of the house there within.12 And she caught him by his garment, saying, Lie with me: and he left his garment in her hand, and fled, and got him out.

Women can be guilty of seduction as well, even if force/rape would not be the case:

Prov. 7:4 Say unto wisdom, Thou art my sister; and call understanding thy kinswoman:That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words.6 For at the window of my house I looked through my casement,7 And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding,8 Passing through the street near her corner; and he went the way to her house,9 In the twilight, in the evening, in the black and dark night:10 And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtil of heart.11 (She is loud and stubborn; her feet abide not in her house:12 Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner.)13 So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him,14 I have peace offerings with me; this day have I payed my vows.15 Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee.16 I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt.17 I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.18 Come, let us take our fill of love until the morning: let us solace ourselves with loves.19 For the goodman is not at home, he is gone a long journey:20 He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed.21 With her much fair speech she caused him to yield, with the flattering of her lips she forced him.22 He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks;23 Till a dart strike through his liver; as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life.24 Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth.25 Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her paths.26 For she hath cast down many wounded: yea, many strong men have been slain by her.27 Her house is the way to hell, going down to the chambers of death.

Sex / sju ting som Gud hatar och saker som han älskar – Ordspråksboken

tillbedjan-7Vad Gud hatar respektive älskar

Ordspråksboken innehåller många goda råd och varningar för människorna som han skapat. Där kan vi få veta vad som smärtar Gud allra mest, vilket är kopplat till människornas brist på kärlek och respekt till varandra. Det som är en synd inför Gud är att inte älska Gud över allting, och att inte älska sin nästa som sig själv. En del av detta innebär att vi också måste älska Gud av hela vårt förstånd, vilket innebär att vi måste lära oss hur Gud är logisk, tydlig och fullständigt rättvis när han dömer våra hjärtan. Om det är något vi inte förstår vad gäller Guds ord och handlingar så kan vi be om vishet och studera i skriften. Den helige Ande kan leda oss rätt om vår vilja finns.

Matt. 22:37 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Sex-sju saker som Gud hatar/avskyr

Ord. 6:16 Sex ting är det som Herren hatar, ja, sju som han avskyr:17 stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod18 ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont,19 den som främjar lögn genom att vittna falskt och den som vållar trätor mellan bröder.

Summerat vad Gud hatar med andra ord:

 1. Ha stolta ögon – som avspeglar t ex falsk skrytsamhet, hån, arrogans
 2. Sprida lögner, halvsanningar och falska rykten
 3. Utgjuta oskyldigt blod – såsom att låta oskyldiga få skulden
 4. Smida och utföra onda planer, som kan drabba medmänniskor negativt
 5. Uppsöka ondska – såsom att orsaka problem för andra, leva i synd, etc
 6. Sprida lögn och förtal genom att vittna falskt om medmänniskor
 7. Orsaka trätor och kiv bland människor som annars skulle kunna leva i frid

Här gäller det verkligen att rannsaka sig själv, för jag tror vi alla gjort oss skyldiga till en del av de ovan nämnda överträdelserna, inte bara en gång, utan flera.

För att ge ett exempel på även kristna människors blindhet till sin egen inblandning i  ryktesspridning och förtal så skulle man kunna nämna sverigedemokraten Björn Söder. Människor kanske omedvetet utsett honom till en person som det är ok att hata och mobba. För att rättfärdiga mobbningen krävs det först att man tillskriver honom åsikter han inte har (upprätta en halmgubbe) och även det kanske görs mer eller mindre omedvetet. I Björn Söders fall handar det vanligtvis om idén att han inte skulle anse att man kan vara jude/same samtidigt som man är svensk, vilket är det totalt motsatta till det han faktiskt sagt både 2014 och 2018 samt åren innan och däremellan. Förtalarna känner sig förmodligen trygga med att i princip hela gammelmedia hävdar samma sak, liksom många politiker, kulturpersonligheter, liksom vänner och bekanta. Så många kan väl inte ha fel? Ett sådant argument kallas för argumentum ad populum (eller på engelska ”an appeal to consensus”).

En del ryktesspridare är dessutom helt ointresserade av att få Björn Söders försvar och citat från honom själv (direkt från källan) där han tydligt strider för minoriteters rätt att just få behålla sina minoritetsidentiter i kombination med sina svenska medborgarskap, samt att de självklart också kan identifiera sig som svenskar och/eller sin minoritet. (Om jag skulle flytta till Spanien så skulle jag förmodligen identifiera mig mest som svensk resten av livet, även om jag skulle respektera och efterfölja spanska lagar.) Men att läsa längre citat direkt från Björn Söder (inte bara enstaka citat utan att ens veta hur frågan löd) skulle ju ikullkasta den populära lögnen om honom som man trivts med att sprida, och kanske de omedvetet även tänker ”han är ju bara en sverigedemokrat och då kan det kan väl inte vara så noga med sanningen?” Hur skulle vi kristna själva uppleva det om vi blev förtalade på falska grunder, och där mobbarna dessutom var helt ointresserade av att gå till oss (de förtalade) för att höra vår version? Är det inte tryggast att gå till källan direkt för att minimera risken för missförstånd? Skulle vi vilja att Gud bedömde oss baserat på omdömen från människor som avskyr oss? Låt oss inte glömma Paulus äventyr i Efesus där han hade problem med att ”alla” trodde på falsk ryktespridning om honom och hans följeslagare.

Apg. 19:29 Hela staden kom i uppror, och folk rusade alla på en gång till teatern och släpade med sig Gajus och Aristarkus, två makedonier som var Paulus följeslagare. — 32 Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var i uppror, och de flesta visste inte ens varför de hade samlats

Ett klokt visdomsord om skvaller:

Ord. 16:28 En falsk människa vållar trätor, den som skvallrar skiljer vänner åt.

Döma med olika måttstockar

Att döma människor med olika måttstockar är något som Gud alltid avskytt. Det handlar nämligen om en orättvisa som drabbar människor, och om det är kristna som dömer orättfärdigt så är hyckleri involverat. Det skulle kunna handla om politiker,  hotellägare, fackpampar, rektorer, pastorer, etc som ivrigt förklarar att de inte vill ha något att göra med sverigedemokrater pga ”värdegrunden” samtidigt som de dels misslyckas med att bevisa det hemska de förfasas över, och dels visat sig vara öppna för människor som uttryckt sig antisemitiskt, upphöjt kommunism, diktaturer, etc. Sverige är som land tyvärr skyldigt för att döma med olika måttstockar och att ha olika lagar/förmåner för olika människor. Motsatsen till ”allas lika värde” lärs ut av vår regering om man ser till deras handlande.

Exempel på bibelverser om att döma med olika måttstockar:

5 Mos. 25:13 Du skall inte ha två slags vikt i din börs, en stor och en liten, 14 och i ditt hem skall du inte ha två slags efamått, ett stort och ett litet. 15 Full och rätt vikt skall du ha. Fullt och rätt efamått skall du också ha, för att du må leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig. 16 För Herren, din Gud, avskyr alla som gör orätt på detta sätt.

Ord. 11:1 Herren avskyr falsk våg, full vikt behagar honom.

Ord. 20:10 Två slags vikt och två slags mått, Herren avskyr bådadera. —Herren avskyr två slags vikter, falsk våg är av ondo.

Sak. 8:16 Men detta är vad ni skall göra: Tala sanning med varandra, döm i era portar rätta domar som ger frid.17 Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan och ha inte kärlek till falska eder, ty allt sådant hatar jag, säger Herren.

Gud sägs avsky människor som tillber falska gudar eftersom ju dessa gudar inte kan hjälpa dem till vare sig ett gott liv eller till deras själars frälsning. Gud vore inte en rättfärdig Gud om han inte avskydde det onda och älskade det goda. Fler verser om det Gud hatar/avskyr:

Ord. 3:32 Ty Herren avskyr den som är falsk, men han är förtrogen med de rättrådiga.33 Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men de rättfärdigas hem välsignar han.34 Bespottare bespottar han, men de ödmjuka ger han nåd.35 De visa får ära till arvedel, de dåraktiga får skam.

Ord. 8:13 Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. — 36 Men den som syndar mot mig skadar sin själ, alla de som hatar mig älskar döden.

Ord. 15:9 Herren avskyr den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet älskar han.

Ord. 16:5 Herren avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade.

Ps. 5:5 Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig.
6 De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän.7 Du förgör dem som talar lögn, Herren avskyr de blodtörstiga och falska.

5 Mos. 12:31 Så skall inte du göra när du tillber Herren, din Gud, ty allt som är avskyvärt för Herren och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar.

Ja, Gud hatar av naturliga skäl orättfärdighet, eftersom han älskar det motsatta:

Ps. 11:5 Herren prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ.

Hebr. 1:8 Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. 9 Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens oljamer än dina medbröder.

1 Joh. 2:5 Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. 6 Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret10 Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. 11 Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon.

1 Joh. 3:15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.

2 pet. 3Gud är kärlek!

En del ateister får för sig, att om Gud är kärlek och verkligen älskar människor på djupet så accepterar han, eller åtminstone förlåter, deras livsstilar oavsett vilka de är. Så fungerar dock inte en kärleksfull Gud, och himmelriket vore heller inget eftersträvansvärt om det fanns synd och sorg även där. Gud förlåter dock vid sann omvändelse, vilket betyder att man vänder sig bort från att överträda Guds bud.

Paulus förklarar främst i Korintierbrevet hur grundläggande kärleken är för både livet och gemenskapen.

1 Kor. 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek,
så vore jag ingenting.3 Och om jag delade utallt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.
Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst,5 den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda.6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten
men har sin glädje i sanningen.7 Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. 

I ett sammanhang så kan man säga att Gud älskar ALLA människor eftersom Jesus dog för hela världen och VAR OCH EN som tror på honom kan få evigt liv. Gud sände sin son för att världen skulle bli frälst genom honom. Om Gud fått bestämma så hade detta inneburit alla människor eftersom Gud vill att alla ska bli frälsta, men kärlek är inte tvingande för då vore det inte en sann och fri kärlek. Vi har en fri vilja och är inte förprogrammerade marionetter som bara kan välja en väg. Jesus mål var inte att döma världen, utan snarare att frälsa världen (och alla har erbjudits ljuset), men människor dömer sig själva genom att kasta sig utför stupet.

På ett annat sätt, som vi sett i flera verser ovan, så ”avskyr/hatar” Gud sina motståndare som lever i synd. Det går alltså att älska och hata samtidigt, beroende på sammanhang.

Joh. 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Johannes evangelium 14-16 förklarar kärleken till Gud och hans bud. Älskar vi Herren så är det naturliga att vi lyder honom då vi håller oss kvar i vinträdet. Men något tvång finns inte.

Joh. 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, — 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ”Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?” 23 Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.  

Joh. 15:Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.11 Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. 12 Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.13 Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.14 Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.—17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.

Joh. 16:26 Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, 27 ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud.

Man kan inte älska Gud och hata sin kristna broder. Ja, vi får ”hata” synden och syndaren på det sättet som vi sett Gud göra i flera verser ovan, men kärlek består i en önskan att även vår värsta fiender omvänder sig och får liv – så de kommer med i den kristna gemenskapen tillsammans med oss. Skadeglädje, illvilja och ondska får inte plats i kärleken. Vi bör be för våra fiender, och inte önska att de går under.

1 Joh. 4:7 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud.8 Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlekSå uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. 10 Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 11 Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. 12 Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. 13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.17 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

1 Joh. 5:2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 

Ps. 97:10 Ni som älskar Herren, hata det ondaHan bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem. 

Trots att vi kan läsa att Gud avskyr de orättfärdiga syndarna som orsakar plåga bland sina medmänniskor, så kan man ändå säga att Gud ändå älskar dem eftersom hans son dog för dem. Det är glädje i himlen för var och en som omvänder sig, eftersom det innebär ytterligare en person som vänt synden ryggen och fått evigt liv.

Rom. 5:6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. 7 Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. 8 Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare

2 Kor. 5:14 Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.

Ef. 2:4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.  

Att ”hata” kan användas som nedan i en hyperbol, där Jesus menar att i jämförelse med honom själv – som är den ende som kan ge oss livgivande vatten och evigt liv – så måste man ”hata” alla andra, som i sammanhanget helt enkelt betyder att allting och alla andra måste komma i andra hand. Inte ens nära familjemedlemmar bör vi älska mer än Skaparen. Familjemedlemmar är temporära i en temporär värld, men Gud och hans rike varar i evighet. Detta betyder inte att vi kan behandla familjemedlemmar med en axelryckning, utan återigen bara att prioritera rätt i våra liv. Skaparen måste komma före det skapade.

Luk 14:26 ”Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.

Antikrists rike via globalisering och förakt för nationalism – Agenda 2030 – se film!

conspiracyHotet för länders överlevnad 

Det finns livsfarliga politiker inom bl. a. Bilderberggruppen (makteliten) som har som mål att orsaka kaos och fruktan hos jordens befolkning (gärna via false flag attacker och psy-ops), för att sedan träda in som en räddande ängel och erbjuda ordning och reda – via ett samhälle som är byggd på Big Brother och begränsad yttrandefrihet. Detta måste ske via upphörande av nationsgränser och länders suveränitet (så att de inte kan sätta sig till motvärn) för att i stället ha en centralt styrd förvaltning i globalismens anda via förslagsvis FN och underorganisationer. Därför gör gammelmedia – som alltid går globalisternas ärenden – vad de kan för att demonisera allt vad nationalism och patriotism heter, som om det vore något fult med gränser. Det är mångkulturens lov som i stället sjungs, och de många tragiska konsekvenserna som kommer i massinvandringens kölvatten förtigs. Ökad kriminalitet, ökat antal våldtäkter, skjutningar, rån, etc anses vara smällar man får ta för att uppnå diktatursamhället, liksom försämrad välfärd vad gäller sjukvård, äldrevård, LSS, skola, polis, infrastruktur, etc. Något försvar finns inte kvar, förutom NATO som ju ingår i det globalistiska styret.

Tyvärr finns många lurade ”nyttiga idioter” (ett vedertaget uttryck som betyder ”personer som löper andras ärenden utan att vara medveten om det”) som inte inser att de banar vägen för Antikrists globalistiska världsregering genom att kritisera nationalism. Även Alf Svensson, före detta KD-ledare förfasar sig över all form av nationalism när han kallar den generellt ”den unkna nationalismen”. Det är möjligt att folk har försökt att kidnappa begreppet och få det till något fult och t o m fascistiskt, men det behöver inte betyda mer än kärlek till sitt land, sin egen kultur, historia och traditioner, utan att för den skull hävda att den är bättre än andras och måste påtvingas andra. Om judar, samer, finlandssvenskar, kurder och spanjorer finns som folk/folkgrupper, så finns väl också svenskar med sin egen historia och kultur?

Men även lurade människor, som löper den globalistiska maktelitens ärenden, är farliga människor eftersom de försöker få fler att ansluta sig till den grupp som likt en fårskock vandrar mot undergången. Eftersom Sverigedemokraterna är det enda regeringsparti som insett allvaret och för länge sedan insett vartåt det barkar, så gör förstås gammelmedia vad de kan för att demonisera partiet. Poletten har visserligen ramlar ner för fler än för fyra år sedan, men fortfarande finns verklighetsfrånvända människor som behöver vakna och inse att massinvandring av unga män, som av ekonomiska skäl söker sig till Sverige (vilket de inte kan klandras för) är det sämsta sättet att hjälpa – och det sker självfallet på bekostnad av andra i behov av större hjälp.

Någon som verkligen inte var emot vare sig nationsgränser eller folkgrupper var Herren Gud. I Bibeln kan vi ofta läsa om olika etniska folkgrupper, och ibland även olika karaktärdrag dem emellan. Ingenstans kan vi läsa att vissa människor har rätt att flytta till andra nationer/folkgrupper och förtjäna att bli försörjda resten av sina liv på andras bekostnad.

1 Mos. 11:8 Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. 9 Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Se Lars Enarsons  berättigade varningar för Sverige, Europa och världen. Antikrist rike är i antågande.

List of Bible verses that show a flat earth with a firmament

Bible verses showing that the earth is flat and immovable

”Yea, hath God said — ?” (Gen. 3:1)

If we are to be really honest with ourselves, the Bible is a geocentric flat earth book and there is no question about it. If we also add the book of Enoch, the matter is completely settled. This is not proof that the earth is flat, but it is evidence that the Bible teaches it. Let this not be a matter of salvation. It is not a sin to believe that the earth is in the center of God’s creation and that it is immovable, standing on four pillars, has four corners, is likened to a footstool, has a firmament above it containing the stars, the sun and the moon, etc.

footstool

A footstool under God’s feet or a constantly moving BALL?

Some of the verses below are poetic in nature but this does not mean that we can just pretend that they do not hold any type of message to us and are meaningless. They might express the reality in a figurative sense. In the Bible we will find poetry, visions, dreams, parables, analogies, figurative speech, prophesies, psalms, hyperboles, etc, and naturally we must read the text with this in mind. Still, an author would like to express something with this type of text usage and that is often to mirror the reality. It is also important that we do not pick and choose by for example viewing certain verses in the book of Psalms literally when it is suits our own agenda (for example ”in sin did my mother conceive me” by king David in Ps. 51:7), but dismissing other verses in the same book by suggesting ”it’s only poetry so it doesn’t mean anything!” when the message does not fit the same agenda.

For instance, the Bible says that the earth is like a footstool to God, so this is an analogy for us to consider. Do we picture God sitting with a constantly moving and rotating ball under his feet, or do we picture him with his feet on something that really looks like a FOOTSTOOL, like the one in the above picture? A footstool looks like an exact copy of the flat earth model. A footstool is also interesting in the way that it is actually not even needed. A chair (or in God’s case a throne) is higher in importance than a footstool, and it is not even certain that a person in the chair will bother putting up his feet on a footstool. To use a footstool as a picture of the earth is not to show God as an arrogant Majesty who looks down on us with disdain, but to give us some perspective between the Creator and his creation. Compare with his speech to Job, where God’s mighty power is highlighted and his message that Job and his friends were hardly equipped to give the Creator neither advice nor criticism.

Apart from the list below, Christian flat earthers believe that one of the very best argument for a geocentric world picture is the total absence of Bible verses which say something to the effect that the earth is shaped as a ball, constantly moving/rotating, speeding around the sun, is placed in a vast universe with stars and galaxies several trillion miles away, etc.

Many creationists say that it would have been so easy for God to say that a ”day” (Hebrew yom) in the creation account means something else than what we consider a day (but that a day can last millions of years), but God never says this. This is likely due to the fact that a day was, and still is, a normal 24 hour day or else God would have clarified this for us. Similarly, flat earthers believe that if God wanted to reveal a heliocentric model for us, he could easily have explained this to avoid a misunderstanding, but he never does. We are told the exact opposite. Therefore we should have respect for those Christians who believe in the geocentric model, because they are convinced that they get this model straight from the Bible.

BIBLE VERSES (KJV) in chronological order (i. e. Bible order)

1)

Gen. 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.—5 And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.6 And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.7 And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.8 And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.9 And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.10 And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.—14 And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:15 And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.17 And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,18 And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.

Comment: Based on the Bible’s creation account, we learn that the earth was created before the sun, there was a firmament with water both under it and over it, the sun, moon and the stars were placed IN the firmament (not above) and their purpose was to give light from the perspective of the earth. They were also created to be signs for seasons, days, and years (which for example sun och moon eclipses can offer). Interestingly, when we zoom in on stars through a telescope, they appear as though they are behind a layer of water. The sun and the moon are presented as though they both give light (with no indication that one of them only reflects the other ones light). The greater light was to rule the day and the lesser light to rule the night.

2)

Gen.7:11 In the six hundredth year of Noah’s life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. 12 And the rain was upon the earth forty days and forty nights.

Gen. 8:2 The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained

Comment: Naturally we are not to assume that real windows were situated in heaven, but something was opened up in heaven and an enormous amount of rain fell on earth. Normally it does not rain for that long, so where did all the water from above come from? It could be explained by openings in the firmament.

3)

Gen. 11:4 They said, “Come, let us build for ourselves a city, and a tower whose top will reach into heaven, and let us make for ourselves a name, otherwise we will be scattered abroad over the face of the whole earth.” 5 The Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built.6 The Lord said, “Behold, they are one people, and they all have the same language. And this is what they began to do, and now nothing which they purpose to do will be impossible for them. 7 Come, let Us go down and there confuse their language, so that they will not understand one another’s speech.” 8 So the Lord scattered them abroad from there over the face of the whole earth; and they stopped building the city.

Comment: A story which would be impossible on a globe but more feasible on a flat earth model with a firmament as the maximum limit, and especially if there were giants around like Goliath who could participate in the construction. Still, to be able to build a tower up to an altitude near a firmament (they did not reach all the way) would mean that the tower would have reached an altitude where eventually moving and even breathing would be hard. God prevented them from building any further, but it seems like he was of the view that they would have succeeded to reach far enough had they continued: nothing which they purpose to do will be impossible for them”. About the tower of Babel here (Swedish). 

4) 

earth

The paths cause seasons by moving closer to the center and back again

Joshua 10:11 And it came to pass, as they fled from before Israel, and were in the going down to Bethhoron, that the Lord cast down great stones from heaven upon them unto Azekah, and they died: they were more which died with hailstones than they whom the children of Israel slew with the sword.12 Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon.13 And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So THE SUN stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.14 And there was no day like that before it or after it, that the Lord hearkened unto the voice of a man: for the Lord fought for Israel.

Comment: The author could easily have said that the earth stood still if that was the case, but it says that the sun and the moon stood still, and that the sun took action by delaying going down (the sun goes down both in the globe model and the flat earth model). If the earth had to make a halt and stopped its rotating and its path across the sun, people on earth would have died. Joshua seemed to have viewed the sun and the moon as a couple that needed to slow down together in order for the project to work. According to the book of Enoch, the moon moves slightly slower than the sun, and it is interesting that the text in Joshua confirms it by two different verbs ”the sun stood still, and the moon stayed, as though the sun indeed made a complete halt while the moon almost did the same thing by slowing down considerably. The rocks thrown by God seem to confirm that his throne is placed rather close right above the vault since the rocks were thrown with such a precision. Had God’s throne been placed billions of light years away out in the universe, the rocks would fall all over the place and not in a certain valley on earth. God is almighty and can perform any miracle he likes? Absolutely, but looking at it that way, God does not need any rocks in the first place but can kill whoever he wants whenever he wants. (The book of Jasher is referred to 2 times in the Bible so it cannot easily be brushed off.)

Some might suggest that God (through Moses) just expressed himself in a way that the people would understand because the Bible is written from their perspective, but how hard would it be to say ”the earth stood still”? They knew what ”earth” and ”still” signified, and this story is a piece of history and not poetry. Can we trust God’s claims or must we make some amendments? According to this story (confirmed in the book of Jasher and in Hab. 3:11) it was the sun and the moon that moved. If we cannot trust that God is able to express himself properly in this story (but that he means something entirely different) what other stories can we not trust because we find them impossible? The story of the cross? Is God the author of confusion? Was he not able to anticipate that honest Christian Bible readers would take him at his word and believe what he says?

5)

Judges 5:20 They fought from heaven; the stars in their courses fought against Sisera.

Comment: Stars are viewed as living beings.

6)

1 Sam. 2:8 He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory: for the pillars of the earth are the Lord’s, and HE HATH SET THE WORLD UPON THEM.  

Comment: The oft mentioned pillars are placed as support for the world since the world is placed ON these pillars. Since the earth is elsewhere described as having four corners, it makes sense to place one pillar in each corner. Together with a vault, the outcome looks like a FOOTSTOOL

7)

2 Sam. 22:8 Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth. — 16 And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the Lord, at the blast of the breath of his nostrils.

Comment: The earth is often described as standing still which is the normality, but king David describes God’s wrath in such a way that the foundations of heaven will move and shake. This sounds like something out of the ordinary, but if the  normality is that the earth always moves and shakes due to the earth’s rotation and high-speed, what would be the difference?

8)

1 Chron. 16:30 Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved. 

Comment: The ideal situation seems to be a stable world that is not moved. In the heliocentric model, the world (and/or the earth) is constantly moving without stop.

9)

Job 9:6 Which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble.7 Which commandeth the sun, and it riseth not; and sealeth up the stars. 8 Which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea.

Comment: The ordinary scenario for the earth is to stand still (in the flat earth model), but here we can read the description of God’s power that can shake the earth ”out of her place”, and the pillars under it might tremble. If the earth would normally be rotating and travelling faster than a bullet around the sun, it would be illogical to suggest that the pillars under it can tremble and that the earth might be shaken out of its place. We can also read about commanding the sun to not rise, indicating that it is the sun that moves in such a way that it rises (instead of the earth’s movement). Sealing up the stars, might be a description how they are sealed into the firmament.

10)

Job 22:14 Thick clouds are a covering to him, that he seeth not; and he walketh in the circuit of heaven. (”the vault of heaven” – ASV)

Comment: God’s position is just above the vault and since the clouds are right under it, they might also ”cover” him.

11)

Job 26:7 He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing.8 He bindeth up the waters in his thick clouds; and the cloud is not rent under them.9 He holdeth back the face of his throne, and spreadeth his cloud upon it.10 He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.11 The pillars of heaven tremble and are astonished at his reproof.12 He divideth the sea with his power, and by his understanding he smiteth through the proud. 

Comment: ”Stretching out the north”, might refer to the whole construction of the pole star in the north and the stretched out firmament surrounding it. ”Hanging the earth upon nothing”? Is this a good description of an earth standing steady on pillars? Well, it is at least a closer description of a flat earth model rather than a globe model with an earth which constantly both rotates and travels at a high-speed around the sun. If you hang something up, like a picture on the wall, you expect it to remain still where it is hanged. You do not expect it to move around on the wall. A flat earth model, shaped as a footstool, could still be described as ”hanging on nothing”. The waters (like the oceans) are apparently compassed with bounds which they cannot transgress, and this might be a reference to Antarctica which is the outer ring on a flat earth model. The pillars of heaven tremble, which might be a reference to the pillars in each corner of the earth which are also connected to the firmament.

12)

Job 28:24 For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;

Comment: Apparently the earth has ends, which works well on the flat earth model, but not on the globe model. God can see under the whole heaven, and that is true whether the earth is flat or a globe. If someone is high enough he can also see the whole earth (everything) under him, which could very well be the point that is being made here – in order to describe God’s majesty.

13)

Job 37:3 He directeth it under the whole heaven, and his lightning unto the ends of the earth. — 18 Hast thou with him spread out the sky, which is strong, and as a molten looking glass?

Comment: The earth has ”ends”, and in the Bible the sky can also be translated ”expanse” as in YLT, where instead of ”molten looking-glass” we can read ”a hard mirror”. It is translated ”a cast metal mirror” in NKJV. This could be referred to the firmament of the sky, which apparently is strong and more or less solid. You can read more about a solid firmament here.

14)

Job 38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?6 Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?8 Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?9 When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,10 And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,11 And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?

Comment: A fastened foundation and a corner-stone work better as descriptions for a flat earth model, and especially if it is possible to stretch out a line over it. It is harder to stretch out a line tightly on a ball, if Mount Everest and other mountains must be under this line. If the line is imagined to be stretched out a bit over Mount Everest and around the ball (maintaining the same space between the line and the surface), the measurements of the ball would not be correct. If a line in stretched out over a flat surface, however, the measurements of the surface would be correct even if the line would be placed a bit over the surface.

The stars are again described as living beings, just as much as the sons of God (angels) are, since they can sing. The sea (the oceans) are  described as being shut up with doors (bars and doors). Naturally not real doors, but it could be a description of Antarctica. Especially since we can read: Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed”. A comparison is made with the womb (compare also with Jonah in the womb of the fish in Jon. 2:6), which has its outer bounds as well. It is not a big deal that boats and waves are restricted by large and small land masses (both continents and little islands), but we are reading here about an outer bound which is the maximum outer limit.

The above passage, as well as other passages in the Bible, explain that the earth has bounds, doors, bars, etc. In NASA:s heliocentric globe model the earth does not have any real bounds since you would be able to circumnavigate it in all directions on water and on land without facing any restrictions wherever you go (provided you travel with proper techniques). Not so in the flat earth geocentric model where Antarctica successfully restricts travels horizontally and the vault restricts travels vertically. There is no way for man to find any loop holes through these bounds/bars according to the flat earth model. According to NASA, not even the earth itself can be described as having bounds since it is constantly travelling around the sun in the universe. Neither are people restricted from travelling outside of the globe earth since man can travel to the moon, and based on words from spokespersons from NASA it would also be possible to travel to Mars and other places.

15)

JobJob 38:12 Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;13 That it might take hold of the ends of the EARTH, that the wicked might be shaken out of it?14 It is turned AS A CLAY TO THE SEAL; and they stand as a garment. — 18 Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all19 Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof, 20 That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?

Comment: Again, we can read about the ends of the earth. We also get the picture of God being able to hold the ends of the earth and shake the wicked out of it. This is easy to imagine if a blanket or a sheet are used, and they have four corners. Like in this verse ”Acts 10: 11 And saw heaven opened, and a certain vessel descending upon him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth” + Acts 11:5. Turning the earth ”as a clay to seal”, is difficult to imagine on a ball, but works well on a flat surface. In fact, if we do make a seal out of clay, it will turn out like the above which is a good picture of the flat earth model with an outer bound. 

16)

Psalm 18:15 Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O Lord, at the blast of the breath of thy nostrils.

17)

Psalm 19:1 The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.2 Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge.3 There is no speech nor language, where their voice is not heard.
4 Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun,Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man TO RUN A RACE.  
His going forth is from the end of the heaven, and his CIRCUIT unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof.

Comment: If the firmament is nothing more than air or space, it is hard to see why precisely this air would be a glorious example of God’s handiwork. If, however, the firmament is something solid, bright and stretched out over the entire earth then it is easier to understand why this object is used as an example of God’s magnificent creation. We can read about the end of the world, and (just like in the book of Enoch) we can see that the sun has a tabernacle and likened to a bridegroom. This sun runs a race by going forth from the end of heaven and his circuit (a circle) unto the ends of it. This means that it is the sun that does the job around the earth, and not the earth travelling around the sun.

18)

Psalm 74:17 Thou hast set all the borders of the earth: thou hast made summer and winter.

Comment: What kind of borders are God responsible for having set on earth? According to the Bible,”borders” are usually used to describe the physical outer borders of nations (or the outer borders of physical objects) and those are normally made by man and can change with time. (Example of usage: Is 60:18, Jer 15:13, Ez. 27:4, Ez. 45:1, Mic. 5:6, Matt. 4:13). When God ”scattered” the people abroad after the incident on Babel, he did not prearrange any new borders for them to dwell within. They arranged this themselves depending on where they settled down. A globe does not really have any other type of borders (apart from the man made ones just described) since man can travel both on land and on sea, and even up to Mount Everest, through the Sahara desert and to the moon and further. Based on Job 38, these borders work as bars and doors, and would restrict man from go any further. Naturally people cross borders of nations every day, so which restricting borders could be referred to in the psalm? In the flat earth model  Antarctic around the earth would work as an outer border which man would absolutely not be able to cross, and the firmament would restrict man from travelling upwards and beyond. The psalm goes on to talk about summer and winter which God has made, which is further support that the author views the borders as something else that God has made and cannot be crossed (Job 38).

19)

Psalm 75:3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah.

Comment: The inhabitants of the earth are real, so it is likely that the pillars are real as well.

20)

Psalm 78:23 Though he had commanded the clouds from above, and opened the doors of heaven

Comment: Windows and doors are viewed as something that can be opened up – and maybe also the firmament is solid and able to have openings which God might choose to open up.

sheet21)

Psalm 93:1 The Lord reigneth, he is clothed with majesty; the Lord is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved.

Comment: The oft mentioned phrase ”cannot be moved” does not work well on a heliocentric model where the globe rotates around its axis about 1675 km/h (approx. 1,000 miles/h) with an orbital velocity around the sun of about 28,000 km/hour. A suitable quote: ”For every second you’re moving almost half a kilometer through space and you don’t even feel it”. With other words; the earth in the heliocentric model is constantly moving and is the opposite of immovable.

22)

Psalm 96:10 Say among the heathen that the Lord reigneth: the world also shall be established that it SHALL NOT BE MOVED: he shall judge the people righteously.  

Comment: It shall not be moved. This is often repeated, as though it is important information.

23)

Psalm 102:25 Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.

Comment: If ”heaven” is nothing more than air or space, it is not a good example of impressing things that God can create with his hands.

24)

sun beamPsalm 104:1 Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty. Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain:3 Who layeth the BEAMS of his chambers in the WATERS: who maketh the clouds his chariot: who walketh upon the wings of the wind:5 Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.6 Thou coveredst it with the deep as with a garment: the waters stood above the mountains.7 At thy rebuke they fled; at the voice of thy thunder they hasted away.8 They go up by the mountains; they go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them.9 Thou hast set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth. (NASB: 2:— Stretching out heaven like a tent curtain.)

Comment: A curtain that is stretched out around a ball does not even sound like a curtain.  On a flat earth model, however, the analogy works perfectly. We can read about beams of his chambers in the waters. (If you check the picture above, where does the sun seem to be? Right behind that cloud, producing a beam in the water all the way to the watcher, or billions of light years away?). God apparently laid the foundation of the earth with the aim that it should not be removed for ever. V. 5-9 seems to describe the creation and the division between land and water. We can again read about a boundary for the oceans which could be a reference to Antarctica. ”Thou hast set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth”. It sounds like the waters were once above the whole earth, including the mountains, since we can read that the bound is there to not again make them cover the earth. 

25)

Psalm 136:6 To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy endureth for ever.7 To him that made great lights: for his mercy endureth for ever:The sun to rule by day: for his mercy endureth for ever:The moon and stars to rule by night: for his mercy endureth for ever.

Comment: Water finds its level, and it cannot bend around a ball. In the beginning God stretched out the earth (the land masses) above the waters. The sun rules by the day, and the moon and stars at night. This is confirmation of the description in Gen. 1 that these heavenly objects are created for the sake of the earth, and to perform their duties from the perspective of the earth. In the heliocentric model the earth is far away from the center and the earth plays no role for the objects in the universe.

26)

Psalm 147:4 He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.

Comment: Stars are not dead objects, but they are alive and have names.

27)

Psalm 148:3 Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.4 Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

Comment: When this psalm was written (long after the flood), it appears that waters were still above the heavens.

28)

Prov. 8:27 When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth(ESV —When He inscribed a circle on the face of the deep.)

Comment: If the heaven is nothing more than air or space, it would not be much to ”prepare”. Drawing a circle on a ball sounds weird and illogical, but drawing a circle on a flat surface is easier to imagine.

flat earth29)

Eccl. 1:5 The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to HIS PLACE where HE AROSE.

Comment: The sun is the one that performs the job of ”going down” and ”arising”, rather than the earth. The sun (called HE) returns back to the same place as he came from. This description does not fit a globe model.

30)

Isaiah 11:12 And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.

Comment: If the earth has four corners and also has ends, it is a good guess that the pillars under it are four in number.

31)

Isaiah 13:10 For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light: the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. — 13 Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place, in the wrath of the Lord of hosts, and in the day of his fierce anger.

Comment: In the end of days things will change dramatically. Among other things, the moon shall no longer call her (a she) light to shine. The moon has its own light. The heavens will shake and the earth shall be removed out of her place. In a heliocentric model, this happens every day.

32)

Isaiah 38:8 Behold, I will bring again the shadow of the degrees, which is gone down in the sun dial of Ahaz, ten degrees backward. So the sun RETURNED ten degrees, by which degrees it was gone down.

Comment: This does not work on a globe model. We can read that it was the sun that returned ten degrees. If the earth would have halted to go backwards, people on earth would have died. A sun halting or going backwards a few degrees would not be harmful in a flat earth model.

33)

tentIsaiah 40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in:

Comment: ”Circle” in the above verse is a translation from the Hebrew noun chug (Strong’s 2329) which means circle, vault or horizon.(Note that it is not translated as ball or sphere.) Apart from the above verse, it is found twice more in the Bible. In Job 22:14 we can read about God walking on the circle/vault of heaven (walking on the firmament of heaven), and in Proverbs 8:27 we can read that this circle was inscribed into the face of the deep. NKJV phrases it as ”When He drew a circle on the face of the deep”. It is hard (or rather impossible) to draw a sphere or a globe into something, but it is definitely possible to draw/inscribe a circle into something. While chug is not a translation for ball, there is however a word for ”ball” that Isaiah could have used if this is what he wanted to express, but he did not use it in the above verse. He did, however, use it in Is. 22:18 where ball is a translation from dur (Strong’s 1754). An analogy is used of the heavens stretched out as a curtain and spread out as a TENT to dwell in – for the inhabitants who look like grasshoppers. It is almost impossible to imagine the picture of a tent placed on a globe where all the inhabitants live in. It is a perfect analogy if we imagine a flat earth with a firmament over it, and especially if we also imagine the tabernacle during the Exodus. Read more here.

34)

Isaiah 43:6 I’ll say to the north, ‘Give them up’! and to the south, ‘Don’t keep them back!’ Bring my sons from far away and my daughters from the ends of the earth

35)

Isaiah 44:24 Thus saith the Lord, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth by myself;

Comment: If the heaven is nothing more than air or space, it is nothing impressive about spreading this air out, either alone or with some help.

36)

Isaiah 45:12 I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.

37)

Isaiah 48:13 Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens: when I call unto them, they stand up together.

Comment: Again, much ado about the spreading out the heavens with one single hand. If the heaven is only air or space, it is not impressive. If we are including the whole firmament/vault however, it is very impressive and even breathtaking.

38)

Isaiah 60:19 The sun shall be no more thy light by day; neither for brightness shall the moon give light unto thee: but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory.20 Thy sun shall no more go down; neither shall thy moon withdraw itself: for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended.

Comment: Once again the moon is stated to give light, and once again the sun is stated to cause the movements on earth – here going down.

39)

Isaiah 66:1 Thus saith the Lord, The heaven is my throne, and THE EARTH IS MY FOOTSTOOL: where is the house that ye build unto me? and where is the place of my rest?

Comment: The earth is God’s footstool. Does it really look like a footstool standing firm on four legs, or does it look like a constantly moving ball?

40)

Ez. 1:22 And the likeness of the firmament upon the heads of the living creature was as the colour of the terrible crystal, stretched forth over their heads above.23 And under the firmament were their wings straight, the one toward the other: every one had two, which covered on this side, and every one had two, which covered on that side, their bodies.24 And when they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, the voice of speech, as the noise of an host: when they stood, they let down their wings.25 And there was a voice from the firmament that was over their heads, when they stood, and had let down their wings.26 And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone: and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it.27 And I saw as the colour of amber, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward, I saw as it were the appearance of fire, and it had brightness round about.28 As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake.

Comment: The firmament looked like crystal and the strange beings, which the text talks about, were right under this firmament. Ezekiel could still both hear them and see them in his vision. Just above the firmament is where Ezekiel could see the throne and someone who looked like a man upon it.

41)

Ez. 32:7 And when I shall put thee out, I will cover the heaven, and make the stars thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light.All the bright lights of heaven will I make dark over thee, and set darkness upon thy land, saith the Lord God.

Comment: Again we can read that the moon has its own light. The stars will be dark, but it does not say that they will therefore cease to be stars. We know from Revelations that stars will eventually fall down unto the earth.

 earth 642)

Dan. 4:10 Thus were the visions of mine head in my bed; I saw, and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great.11 The tree grew, and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth —20 The tree that thou sawest, which grew, and was strong, whose height reached unto the heaven, and the sight thereof to all the earth;21 Whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all; under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the fowls of the heaven had their habitation:22 It is thou, O king, that art grown and become strong: for thy greatness is grown, and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth.

Comment: A tree in the midst of the earth, high enough to reach heaven and visible to the entire earth? Someone might suggest that this is only a dream and we can even read in v. 22 that the tree was king Belteshazzar, but dreams do not have to be illogical just because they are dreams. It would make more sense for a divine dream to be somewhat logical in order to work as a reasonable comparison with the king. Daniel had several other dreams and visions, and while none of them were therefore ”real” they still made perfect sense.

43)

Dan. 8:10 And it waxed great, even to the host of heaven; and it cast down some of the host and of the stars to the ground, and stamped upon them.

Comment: Stars are cast down to earth and stamped on. Still, life on earth continues. Even if this is only a dream, it is a confirmation of Jesus own words in the New Testament and the prophesies in Revelations.

44)

Joel 2:10 The earth shall quake before them; the heavens shall tremble: the sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining:

Comment: Air and/or space will tremble? Or the whole construction with the firmament?

45)

Joel 3:15 The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining.

Comment: The moon is again claimed to have its own light.

46)

Amos 5:26 But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, the star of your god, which ye made to yourselves.

Comment: Stars can apparently be idols, as though they were people.

side up47)

Amos 9:6 It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name.

Amos 9:6 (NASB)The One who builds His upper chambers in the heavens And has founded His vaulted dome over the earth—

Comment: ”The face of the earth” could signify a certain side up, and there are numerous verses which speak about the face of the earth. A troop or a vaulted dome is over the earth.

Moses is said to have spoken to the Lord face to face (Ex. 33:11). The word paniym (Strong’s 6440) which is here translated ”face”, could also be translated ”presence” ”being before someone”, etc, but in. v. 11 Moses emphasizes that he spoke to God ”face to face, as a man speaketh unto his friend”. Friends who speak to each other (not counting modern technique) are situated in the same place and they do not speak to each other back to back. If they were sitting down beside each other, they would turn their faces toward each other during their talk, trying to be somewhat ”in front” of the other person. Despite that God and Moses spoke face to face, we can read in v. 20 that it is not possible to see God’s face and remain alive. God said: ”Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live”. God does not contradict himself, but it is possible that God’s face was somehow hidden from Moses when they were speaking opposite each other unless it was a manifestation of the Angel of the Lord. Their positions were still ”in front of” each other since they were speaking face to face (which could be front to front). In v. 23 the problem is resolved by God letting Moses see part of his (God’s) back, rather than his face. ”And I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts: but my face shall not be seen. It is clear that God describes himself (at least in this particular manifestation) as having both a back and a front with a face.

So when we read aboutthe face of the earth”, one particular side of the earth appears to be described. Which one could that be on a ball? There are no sides on a ball. Once again, it is the flat earthers who have no need to change what the Bible says.

48)

Jonah 2:6 I went down to the bottoms of the mountains; the earth with her bars was about me for ever: yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God. 

Comment: Jonah compares his situation within the bounds of the great fish (the belly), with the bars of the earth – which might be a reference to the restrictions of the vault of the earth and the outer ring.

49)

Hab. 3:11 The sun and moon stood still in their habitation: at the light of thine arrows they went, and at the shining of thy glittering spear.

Comment: The sun and the moon stood still. Can we choose to not believe it because it does not fit a certain model?

50)

Matt. 4:8 Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;9 And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

Comment: Why the need to take Jesus up to a high mountain, if he would not be able to see more than a small region anyway? In the flat earth model, if he would be taken close to the firmament, he would be able to see the entire earth.

51)

Matt. 24:29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven,and the powers of the heavens shall be shaken:—31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

also:

Mark 13:25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.  

Comment: Stars will fall on earth, and life will still continue. Every one shall see the son in the clouds, which is easier if the earth was flat. The elect will be collected from the four winds, from one end of heaven to the other. Seems like the heaven starts and ends at certain places.

perspective52)

1 Cor.15:41 There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars: for one star differeth from another star in glory.

Comment: Again it is hinted that the moon has its own light.

 53)

Jude 13 Raging waves of the sea, foaming out their own shame; WANDERING STARS, to whom is reserved the blackness of darkness for ever 

Comment: See more here about wandering stars. Planets are not mentioned in the Bible, but stars are mentioned – including wandering stars like Venus.

54)

Rev. 1:7 Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen.—20 The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.

 55)

Rev. 6:13 And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind.

Comment: The stars of heaven will fall on the earth, but the life on earth continues on also after this moment. The process is compared with figs being shaken off a fig tree, and figs land under the tree on a flat surface.

56)

Rev. 7:1 And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.

Comment: This is part of a prophesy, and since prophesies are real future events it makes sense to believe there will in fact be four angels on a mission which includes standing on the four corners of the earth holding the four winds. It is true that it is hard to take hold of a wind but we are not told exactly how these winds are being held. Real angels can accomplish real things which human beings cannot do.

57)

Rev. 8:10 And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters;11 And the name of the star is called Wormwood: and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter. 

Comment: People survived despite of this star landing on earth, and the water did not burn up because of it but became bitter.

58)

Rev. 9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the bottomless pit.

Comment: A star fell unto the heaven, and apparently the bottomless pit (which some believe to be in Antarctica) remained intact without burning up.

59)

Rev. 12:4 And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.

Comment. A third part of the stars of heaven were cast to earth, but life continued on earth also after this moment.

60)

Rev. 20:8 And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog, and Magog, to gather them together to battle: the number of whom is as the sand of the sea.9 And they went up on the BREADTH of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them.

Comment: ”The nations at the four corners of the earth” could be a way to express ”all nations”,  but this does not exclude the possibility that it is also literally true that the nations are within four corners of the earth – especially if we also add the information that there will be four angels standing at these corners holding the winds of the earth. The word ”breadth” above describes the surface of the earth, and not parts of the earth. The word is a translation from the noun πλάτος/platos (Strong’s 4114) and can be translated as width or broad plain. The corresponding adjective is πλατύς/platus (Strong’s 4116) which can be used as a description of a street as in Matt. 7:13 (flat and stretched out). The corresponding verb is πλάσσω/plassó (Strong’s 4111), which can be translated as form/mould. The French word ”plateau” signifies a level portion (or nearly level) of the earth’s surface. The French word derives from platel, which is a description of a flat object, like a plateIn Swedish the word for”flat” is ”platt” (similar in other Germanic languages).

Compare with Eph. 3:18 ”what is the breadth, and length, and depth, and height”, which includes all possible measures, where ”breadth” is directly followed by ”length” indicating a natural contrast between the words and measurements.

Compare also with Rev. 21:16, which concerns measuring of the city of Jerusalem. Once again the breadth is contrasted with the length, and it would not be possible to measure the gates and the walls in this manner unless they were flat. Notice ”the length is as large as the breadth” and the length and the breadth and the height of it are equal. 

Rev. 21:15 And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.16 And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal.17 And he measured the wall thereof, an hundred and forty and four cubits, according to the measure of a man, that is, of the angel.

***

Moreover, there are about 35 verses each that mention the end/ends of the earth. Naturally it is impossible to find any ”ends” on a ball, and it is just as impossible to figure out which side of a ball that is considered ”the face” (a front of something)Needless to say that the existence of ends and a face of the earth work perfectly on a flat earth model.

I can also recommend reading the book of Enoch and the book of Jasher (both referred to in the Bible) and always compare everything with the Bible.

Satan would like to hide God’s creation from us (in order to hide God), and he is pleased with the teaching of Evolution in combination with billions of years in a heliocentric model – which minimize God and our significance in his creation:

John 3:12 If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?

Rom. 1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them.20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse

I went to the extreme ends of the earth and saw there huge beasts, each different from the other and different birds (also) differing from one another in appearance, beauty, and voice. And to the east of those beasts, I saw the ultimate ends of the earth which rests on the heaven. And the gates of heaven were open, and I saw how the stars of heaven come out…(1 Enoch 33:1-2).

Fake moon landing: A funny thing happened on the way to the moon

If you want to learn more WHY people believe in a flat earth from their own sources:  Mark Sargent’s Flat earth clues. Eric Dubay’s 200 reasons the earth is not a spinning ball. The youtube channel My perspective.

(Note, that I do not necessarily agree with all statements in the links I recommend here or elsewhere on my Blog.)

Dokumentär film om platt jord från ett kristet bibliskt perspektiv

Plattjordtro sprider sig

Med tanke på den falska bild av plattjordmodellen som sprids av internetsidor såsom answersingenesis och creation (som mestadels slår ner halmgubbar genom att kritisera vanställda åsikter som ingen har), så kommer här nedan en bättre förklaring av modellen – främst för att den kommer direkt från källan. Visserligen så har de vanliga plattjordtroende olika åsikter sinsimellan, men de delar åtminstone själva grundkonceptet av modellen (och tror inte att vi bor på en snurrande boll) samt ogillar  den organisationen som kallar sig ”Flat earth society” som de ser som sina motståndare. Av det skälet ska man alltså inte göra misstaget att citera från denna organisation om man vill debattera med en plattjordtroende, eftersom denne förmodligen inte håller med.

Med tanke på den snabba spridningen av plattjordtro anser jag nästan att det är ett krav att sätta sig in i hur detta kan vara möjligt. Det kan vi endast göra genom att studera  argumenten – från deras material, och inte från deras motståndares material. Det finns inga andra sätt. Detta leder förhoppningsvis till att man kan få mer respekt för människor som har en annan åsikt om jorden, utan att man nödvändigtvis håller med. Annars så kan det gå som i fallet med pastorn som fick sparken efter över 8 år i sin tjänst, trots att han inte ens yppat sin tro i kyrkan! Hur kan detta ämne splittra kristna på det sättet? Bibeln beskriver det inte som en synd att tro på en jord som inte rör sig och som står på fyra pelare med ett himlavalv över sig.

Själv välkomnar jag denna stora plattjordtro eftersom fokus sätts på Guds skapelse (och därför på det faktum att det finns en Skapare) och vår unika centralt placerade jord. Så skulle inte Satan agera, eftersom han snarare hoppas att så många som möjligt tror på evolutionsteorin, slumpen, en mycket gammal jord som inte ens är en liten prick i universum och där människorna är helt betydelselösa och oälskade.

Oavsett vilken sida man står på så kan jag rekommendera en videokanal som heter My perspective, pga den imponerande grafiken. Det är sällan man håller med om allt som sägs ens i imponerande videomaterial, men då får man spotta ut benen och behålla resten. Missa heller inte Flat earth man’s videokanal Conspiracy music guru, med underhållande musikvideor (även om han ibland använder ovårdat språk).

Leighton Flowers, and his misunderstanding about righteousness and the SIN nature

sinThe ordinary misconception about sin and righteousness

I can definitely recommend Dr. Leighton Flowers’ pod channel Soteriology 101 as well as his YouTube channel with the same name, because he has a great ability to humbly describe the downfalls and inconsistencies of Calvinism (although perhaps he is even a bit too humble at times). Especially Dr James White has a lot to learn from Leighton, when it comes to debating and highlighting proper exegesis. Please check out Leighton’s channel and subscribe if you want to learn more about the dark side of Calvinism and why it does not fit the scriptures.

Even though I am in awe about Leighton’s way of dealing with Calvinism and Calvinists, I would also like to point out some doctrines where I disagree with his rather common ”Baptist views”. He has correctly said that Calvinism seems to contain two types of free will, two types of love, two types of calling, etc, (or something to this effect) but he too makes a similar mistake when he claims that there are two types of righteousness in his own belief system. He is convinced that this is the only way to avoid Bible contradictions, but there is a better way without having to resort to two types of righteousness.

I am not making any exact quotes here (unless possible) because I usually listen to his podcasts while out running and not being able to take notes. Nevertheless, I have heard enough to know that he believes that there are saved sinning Christians, and that it is totally natural for Christians to sin – and abnormal if they do not. He has not said it in those exact words but that is the only conclusion one can make from his comments. I am not saying that he actively encourages Christians to sin, nor that God does not care if Christians sin (rather the contrary), but he nevertheless teaches that sinning is normal and unavoidable both for unbelievers and believers.

The issues I am thinking about are the following (I am disagreeing with all of them):

 • No one is righteous
 • We cannot stop sinning
 • We cannot obey the law of God
 • We are saved by faith alone
 • Repenting does not mean leaving all of ”the old sinning man” behind
 • Once saved always saved
 • We can get Jesus righteousness transferred into us (Jesus imputed righteousness)
 • We are born with a sinful nature due to Adam
 • Penal substitution
 • Speaking in tongues – always being understood (and not even in use)

No one is righteous – Romans 3:10

The first verse to mention is Rom. 3:10, because this verse, read in a vacuum, is often used as a proof text for other verses. It is the famous ”no one is righteous” verseThe only way to be labelled righteous in a world where no one can successfully stop sinning, is to have someone else’s righteousness transferred into himself – namely the righteousness of Jesus Christ. However, this is not what the text is saying. First of all, Paul who made this claim called himself righteous along with two of his friends, and this means that Paul believes there are in actual fact people who can call themselves righteous. I suspect that Leighton would not disagree with that, but perhaps he would add that they are only righteous because of the righteous blood of Jesus and not because they are righteous in themselves. Nevertheless, Paul claimed that he indeed lived a righteous life by his own actions (likely referring to his life as a saved believer in Jesus Christ). Paul said that the conduct of him and his friends was holy, righteous and blameless (1 Thess. 2:10) and that he had lived with a perfect conscience before God (Acts 23:1). A person cannot sin and have a perfect conscience. Jesus tells us to be perfect, which means we can.

Matt. 5:48 Be ye therefore PERFECT, even as your Father which is in heaven is perfect.

When making the quote in Rom. 3:10, Paul starts off saying ”as it is written”, and it is of utmost importance to check this quote (see link above) in order to not misunderstand him. Paul is quoting from a couple of psalms where unrighteous people (the fools) are contrasted with righteous people (who do good and seek God). This means that even those quoted psalms claim in context that righteous people are non-existent, nor that it is impossible to seek God. Moreover, psalms are often mirroring the reality by using poetic expressions, which means that we should be careful to not take a verse from Psalms and make a doctrine out of it.

Since we have sinned, we must of course repent and be cleansed in the blood of Jesus. We have no authority to cleanse ourselves from our sins, but after having been born again the idea is that we must not revert back to our old life style but be led by the holy Spirit away from sin. We must DO righteousness! Peter, John, James and Paul say:

Acts 10:35 But in every nation he that feareth him, and WORKETH righteousness, is accepted with him.

1 John 3:7 Little children, let no man deceive you: he that DOETH righteousness is righteous, even as he is righteous.

Ja. 2:20 But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?21 Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?—24 Ye see then how that BY WORKS a man is justified, and NOT by faith only.25 Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?26 For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.

Rom. 6:6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. — 12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. — 16 Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness? — 21 What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.22 But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

Jesus himself believes there are people who are righteous, and that those individuals therefore have no need to repent (unless they sin of course) because they have already done so. (Repentance is a requirement for salvation.) He did not come to call the righteous to repentance but the sinners.

Luke. 5:32 – I came not to call the righteous, but sinners to repentance. 

Luke 15:7 – I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

Jesus contrasts the righteous with the sinners, where the aforementioned are saved and the latter ones are not. This is far from the idea of ”sinning saints”.

1 Pet. 4:18 – And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?

1 Cor. 6:9-10 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God?Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.

works of the lawWe cannot stop sinning? Yes, people could obey the law also in the Old Testament

Leighton and others seem to take for granted that God’s law can never be fully obeyed, and especially not when it comes to the Old Testament. The idea is often that ”this is the reason that Jesus died for us, because of our inability to obey the law!”. The Bible, however, does not say that God’s commandments are too hard for us to follow, or that we are created too weak to follow them. If we do not even have an ability to fully obey God, and God is aware of this, would it really be our fault if we sinned? If we can obey and does not do so, we are guilty. If we cannot obey of no fault of our own and therefore sin out of necessity, we are not guilty.

But if we could obey, why did Jesus die? Because we have sinned. Bad choice. We are guilty sinners precisely because we could have obeyed but chose not to.

John 14:15 If ye love me, keep my commandments. — 21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.

1 John 5:3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.

Gen. 4:7 If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.

Is. 55:6 Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near:Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.

Deut. 30:10 If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, to keep his commandments and his statutes which are written in this book of the law, and if thou turn unto the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul.11 For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.—14 But the word is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, THAT THOU MAYEST DO IT.15 See, I have set before thee this day life and good, and death and evil; 

The Bible says we are NOT saved by faith alone

A lot of Christians should take the practice to repeat the following verse a few times a day:

Ja. 2:24 Ye see then how that BY WORKS a man is justified, and NOT by faith only.

Lots of people do not even believe this verse is in the Bible, but the fact is that faith without works is dead. Also demons have faith. It is true that Paul spends a lot of time trying to get the Jews to understand that they are not saved only because they are born Jews and because of any need to follow the 613 Jewish laws (including circumcision) but that is often labelled as ”works of the law” (the law of Moses). Paul makes a clear distinction between the law of Moses and the always existing Godly laws which have always applied throughout history:

1 Cor. 7:19 Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.  

We are not saved by faith alone.

Ja 2:20 But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?—25 Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?26 For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.

Repenting – a requirement for salvation

Repenting requires turning away from sin (Acts 3:19; 26:20), and the Bible promises wrath for the impenitent (no matter their faith) and not mercy. Repenting is not one and the same as confessing sins, because also agnostics and atheists might choose to confess their sins. Spending your days sinning and confessing will not save you.

If the case is that Leighton believes that no one can confess their sins without the holy Spirit working in them first, there are Bible verses which speak against it. Sure, we are created to seek God and find him (Acts. 17:27) so in this way we are all ”drawn” to him and divinely created to come to him (if we so desire), but the Bible says that we get the holy Spirit after that we confess and repent (see verses below). Having the holy Spirit does not mean we will automatically obey him.

Acts 2:38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.

Acts 5:32 And we are his witnesses of these things; and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.  

Act 26:20 – But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judaea, and then to the Gentiles, that they should REPENT and turn to God, and do WORKS meet for repentance.

Mar 6:12 – And they went out, and preached that men should repent.

Mat 4:17 – From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.  

Gal. 5:16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.— 18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

Acts 7:51 Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye.

osas 10Once saved always saved – the devil’s lie

It is not God’s responsibility to make sure that we endure to the end and do not fall back into sins. If anyone chooses to sin, perhaps by getting involved in adultery and lies, it is always and only his/her own fault and therefore not possible to blame God for not holding him tight enough or for not completing the salvation process all the way into eternity. It is very common to say that the person ”was not saved to begin with” if he gets involved in heavy sin, but the Bible (and real life) is full of examples with people who have died spiritually due to sin (like the prodigal son). Sure, some of them chose to repent and returned back to life, but it is not certain that everyone will choose to do this.

Leighton says: ”— God promises to complete the process of salvation in the believer into eternity. ” and ”We deny that this Holy Spirit-sealed relationship can ever be broken. We deny even the possibility of apostasy.”

It is the devil who taught ”Ye shall not surely die” to the God-believing Eve, but he lied. Sinning always has and always will cause spiritual death – unless the person repents. (Repenting means turning away from sin.) A branch in the vine (Jesus) can be cut off due to lack of fruit.

Rom. 6:21 What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is DEATH.— 23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

Acts 5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?

John 15:6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.

Luke 15:24 For this my son was dead, and is alive AGAIN; he was lost, and is found. And they began to be merry.

Rom. 11:20 Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear:21 For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee.22 Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut off.

Also in the Old Testament we can read that a righteous person (someone who does righteousness) will not be aided by his previous righteousness if he sins again. He will rather die in his sins if he lives in sin.

Ez. 18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die.5 But if a man be just, and do that which is lawful and right,— Hath walked in my statutes, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just, he shall surely live, saith the Lord God.—13 Hath given forth upon usury, and hath taken increase: shall he then live? he shall not live: he hath done all these abominations; he shall surely die; his blood shall be upon him.14 Now, lo, if he beget a son, that seeth all his father’s sins which he hath done, and considereth, and doeth not such like,—17 That hath taken off his hand from the poor, that hath not received usury nor increase, hath executed my judgments, hath walked in my statutes; he shall not die for the iniquity of his father, he shall surely live.18 As for his father, because he cruelly oppressed, spoiled his brother by violence, and did that which is not good among his people, lo, even he shall die in his iniquity.19 Yet say ye, Why? doth not the son bear the iniquity of the father? When the son hath done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and hath done them, he shall surely live.20 The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.21 But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.22 All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him: in his righteousness that he hath done he shall live.23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord God: and not that he should return from his ways, and live?24 But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die.25 Yet ye say, The way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel; Is not my way equal? are not your ways unequal?26 When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them; for his iniquity that he hath done shall he die.27 Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive.28 Because he considereth, and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die.29 Yet saith the house of Israel, The way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? are not your ways unequal?30 Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord God. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.31 Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?32 For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God: wherefore turn yourselves, and live ye.

Imputed righteousnessimputed righteousness

You will never read in the Bible that we can get Jesus righteousness imputed into us. Not even in Rom. 4. Yes, we can read about ”imputed” righteousness, but not from Jesus Christ. The word ”imputed” comes from the Greek word ”logizomai” (Strong’s 3049)  and does not mean ”transfer”, but rather ”reckoned” or ”counted as”. If we have repented from our sins, and become totally cleansed, we are reckoned as righteous because we are. This will last as long as we keep ourselves righteous and do not become dirty again. Remember that WE must do righteousness, and we are told to not be deceived about this. Do not let anyone tell you that you can be regarded as righteous in God’s eyes while still living in sin, or that you can combine righteousness with sin and still be ok.

But wait a minute – does not the Bible warn us from thinking we can trust in our own righteousness? (Rom. 10:3; Phil 3.9) Yes, but what does this really mean? It means that we should not believe that we can be saved because of a permanent good standing with God which can never be changed no matter what we do. We should not do as the Jews, who believed they were always acceptable in God’s eyes because they were born as Jews, were sons of Abraham, etc. If a righteous person trusts in his own righteousness and commits sin, he must forget about being right with God due to that sin. This is the message we can read in Ez. 33:13, and it is still applicable.

Ez. 33:13 When I shall say to the righteous, that he shall surely live; if he trust to his own righteousness, and commit iniquity, all his righteousnesses shall not be remembered; but for his iniquity that he hath committed, he shall die for it.

1 John 3:7 Little children, let no man deceive you: he that DOETH righteousness is righteous, even as he is righteous.

Read more about ”imputed” righteousness here.

The sinful nature

It is good news that Leighton does not believe that people are responsible for having inherited a nature inclined towards sin (which means they are without guilt), but I do not even believe we have inherited a sinful nature in the first place. If we have inherited a nature inclined towards sin, what is the huge difference between the disposition of Adam and Eve? Why did they sin? Did they too have a nature inclined towards sin since they in fact did sin? Apparently they could choose to sin just as easily as their descendants, and this is evidence of that our nature did not change, which explains why the Bible does not claim it. If our nature would have changed due to our forefathers’ sin, why does the Bible not say so considering that this is rather significant information? Romans 5 and Ephesians 2 do not say it, nor any psalms.

Leigthon says: ”— because of the fall of Adam, every person inherits a nature and environment inclined toward sin and that every person who is capable of moral action will sin.  — We deny that Adam’s sin resulted in the incapacitation of any person’s free will or rendered any person guilty (?) before he has personally sinned.”

Penal substitution theory (originally from Anselm)

I believe that Jesus Christ died to REMOVE our sins, which is a big price to pay (his own life). I do not believe that Jesus paid for our sins, or that our sins somehow ended up in his body before they were eventually removed. Nor do I believe that Jesus took the penalty that we should have, on himself and instead of us. The punishment due to us is destruction and hell, which Jesus did not take on himself. Jesus did not die as a substitution in penalty but a substitution for penalty, under certain conditions. The atonement is a substitute for our penalty so that our penalty itself can be remitted in forgiveness by the mercy of God. If Jesus had paid for our sins, then our sins would be forgiven before we sinned and even long before were even born. Paid is paid. A breach of God’s law is either paid or forgiven – not both.

John 1:29 The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.

Speaking in tongues – ”no man understandeth him” (1 Cor. 14:2)

I am not exactly sure what Leighton’s view is about speaking in tongues or the spiritual gifts in general, but I have listened to a podcast which makes me suspect that he has the common ”baptist” view of the spiritual gifts – which means that he believes that spiritual tongues are always understood, and actually not even in use. A preacher such as Benny Hinn is unfortunately often used by non-charismatic preachers to represent churches which make use of the spiritual gifts.

1 Cor.12:13 Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed:and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. —9 To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;10 To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues: — 28 And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.29 Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?30 Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?31 But COVET EARNESTLY the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.

1 Cor. 14:1 Follow after charity, and DESIRE SPIRITUAL GIFTS, but rather that ye may prophesy.2 For he that speaketh in an UNKNOWN tongue speaketh not unto men, but UNTO GOD for NO MAN UNDERSTANDETH HIM; howbeit in the spirit he speaketh mysteries. — 4 He that speaketh in an UNKNOWN TONGUE edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church. 5 I WOULD THAT YE ALL SPAKE WITH TONGUES but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. — 12 Even so ye, forasmuch as ye are ZEALOUS of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.13 Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.14 For if I pray in an UNKNOWN TONGUE, my spirit prayeth, but MY UNDERSTANDING IS UNFRUITFUL.15 What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding ALSO: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also. — 18 I thank my God, I speak with tongues more than ye all:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue. — 28 But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.

SO we should not forbid anyone to speak in tongues (so not discourage it), but we should DESIRE, COVET EARNESTLY and be ZEALOUS to speak in tongues – and even better; to do so when it comes to even better gifts like prophesying and healing (in order to edify even more people). The question is: Do we all obey this? Are we eager to get the gifts? Do we encourage others to get the gifts and explain to them what wonderful gifts which are awaiting them? If not, why not obeying Paul’s advice?

Some things we can learn from the above:

 • Paul explains the different parts of the body of the church, where prophesies, tongues, healing, etc, are some of the parts. He does not say that this body would  cease to exist within a few years.
 • There is such a thing called ”an unknown tongue”, which we are requested to eagerly seek. It means: no one understands.
 • We should desire the spiritual gifts (that is all of them, but especially those who can benefit the most people).
 • No one understands the tongues (unless they are interpreted).
 • Interpretation of the tongues is a separate gift, indicating that the original tongues must be interpreted if they are intended to be understood. 1 Cor. 14:13 is just one verse proving that it is not certain that a person who is able to speak in tongues automatically also has the gift of interpretation and able to know his/her own tongues.
 • Edification of oneself is a good thing (or else you must not pray for your own health, strength, wisdom, etc). Being able to edify even more people is of course even better.
 • Paul wished that all of the Christian Corinthians (and likely therefore all Christians) spoke in tongues, and he never added that this wish only applied for a certain time/generation.
 • If there is no interpreter available in church (which might be the case), then the person should pray in tongues to himself and to God. He is never told to forget about speaking in tongues because people are able to fake them.
 • We are asked to pray in two ways, we should pray/sing with the spirit (not understanding the words), or the opposite way which is praying/singing with our understanding and spirit. It depends on if you pray for yourself to God, or if you pray/speak edify other people.
 • Paul spends 3 chapter talking about speaking in tongues and other spiritual gifts, and he does not discourage it anywhere. He does the exact opposite and he wishes that everyone would speak in tongues.

Finally, a film by Torben Söndergaard. A Danish preacher who highlights both the importance of repentance and the fact that Christians should go out and preach the gospel, heal the sick, etc.