Corona, WHO’s Dr Tedros Adhanom, Bill Gates, the UN, Event 201, etc

bloodInteresting films about the Corona outbreak

It is wise to compare Corona with the flu in order to see if one is more dangerous than the other, and if it is worth it to shut down the economies in the world and cause a huge crisis when it comes to one virus and not the other. A flu is always dangerous for someone with a weak immune system – not just this year but every year. Read here about the Corona and the Bill Gates connection.

Read here about the Event 201 exercise from October 2019: “Event 201 was a 3.5-hour pandemic tabletop exercise that simulated a series of dramatic, scenario-based facilitated discussions, confronting difficult, true-to-life dilemmas associated with response to a hypothetical, but scientifically plausible, pandemic. 15 global business, government, and public health leaders were players in the simulation exercise that highlighted unresolved real-world policy and economic issues that could be solved with sufficient political will, financial investment, and attention now and in the future.”

An article in The Telegraph concerning a leading German virologist who says there is no proof the Corona virus can spread while shopping or touching objects here.

Example:

“Prof Hendrik Streeck, leading the response in one of Germany’s worst-hit regions, said Covid-19 might not be spread as easily as people believe. — In his research, Prof Streeck said the home of an infected family his team visited “did not have any live virus on any surface” including on phones, door knobs or even the pet cat’s fur. He told German TV “there are no proven infections while shopping or at the hairdresser” and that Germany’s “patient zero” only infected her colleagues and not other guests or diners at the hotel where she was staying.”

Below is an interesting film about the background of Dr. Tedros Adhanom and the WHO, in relation to how corruption can aid a preferred politically correct person to the highest power.

Below is a film with Dr. Wolfgang Wodarg, a pulmonologist who compares Corona with the flu.

Below is Dr Sherri Tenpenny who exposes Corona lies.

Below is a film with David Icke concerning 12 Virus:Health Experts Condemn Extreme Covid19 Response. (Note that I personally do not agree with all his views, but just the fact that his films are prone to be removed from social media is interesting in itself. )

Below “An outstanding exhaustive compilation of documented information and expert testimonies regarding the dangers of vaccines and the agendas being pushed by those who propagate the lies.”

Below Dr. John Ioannidis “discusses the results of three preliminary studies, (including his latest, which shows a drastically reduced infection fatality rate); the worrisome effects of the lockdown; the Swedish approach; the Italian data; the ups and downs of testing; the feasibility of “contact tracing”, and much more.”

Alla har syndat? Rom. 8:23-24 – Dagens vers nr 1

ljus5Alla har syndat men alla måste inte fortsätta att synda

Rom. 8:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Paulus skriver ett brev till den kristna församlingen i Rom där han säger i en viss kontext att “alla har syndat”. Ordet “alla” innebär inte nödvändigtvis ALLA såsom alla människor, alla änglar, alla djur, alla blommor, etc, utan det kan handla om en ren principiell iakttagelse att alla människor – män och kvinnor – som kan synda också har syndat. Åtminstone en gång men oftast flera gånger. Han hävdar däremot inte att alla måste fortsätta att synda, och han säger heller inte att synd inte längre är något allvarligt eftersom vi är frälsta av nåd. Tvärtom säger han exempelvis om sig själv att att han alltid (åtminstone efter sin omvändelse) levt heligt, rättfärdigt och ostraffligt. Paulus menar att han (och hans kristna medbröder Silvanus och Timotheus) levt “med ETT FULLKOMLIGT RENT SAMVETE ÄNDA TILL I DAG”. 

1 Thess 2:10. Ni är vittnen, och även Gud, hur HELIGT, hur RÄTTFÄRDIGT och OSTRAFFLIGT vi uppträdde bland er som tror. 

Apg 23:1 Paulus såg på Stora rådet och sade: ”Bröder, jag har levt inför Gud med ETT FULLKOMLIGT RENT SAMVETE ÄNDA TILL I DAG”. 

2 Tim. 1:Jag tackar alltid min Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med RENT SAMVETE. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner.

1 Tim. 1:12 Och jag tackar vår Herre Kristus Jesus, som har gett mig kraft, att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13. mig, SOM TIDIGARE var en hädare och en förföljare och en våldsverkare. MEN jag fick barmhärtighet, eftersom jag hade gjort det ovetande i otro.  

1 Kor 9:27. Utan jag tuktar min kropp och kuvar den, FÖR ATT JAG INTE SKALL PREDIKA FÖR ANDRA OCH SJÄLV INTE HÅLLA PROVET.

Det är inte bara Paulus som haft denna förmåga att vara Jesus trogen utan han predikar i sina brev att vi alla bör vandra rättfärdigt (se nedan), vilket vi kan kombinera med vetskapen att det enligt Bibeln inte är svårt att leva som Gud vill. “Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga” 1 Joh. 5:3. Men då krävs det att vi inte krånglar till det genom att lägga till egna bud och lagar som är omöjliga att hålla, samt inte heller övertygar oss själva att det inte spelar någon roll hur vi lever eftersom Gud älskar oss som vi är. Guds bud är logiska och är byggda på kärleksgrund. I princip handlar det om att behandla andra som vi själva vill bli behandlade, vilket är något vi kan lyda.

Paulus predikar att syndens lön är döden, precis som Gud predikade för Adam och Eva i Edens lustgård. Jesu död har inte ändrat på detta faktum, men däremot finns förlåtelse tillgänglig genom korsets kraft (snarare än djuroffer) för den som omvänder sig. Gud vill att alla ska bli frälsta och i hans rike finns många rum!

Paulus tankar om hur vi ska leva:

Rom 6:12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär13 Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. 14 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. 15 Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte! 16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet? 17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 18 Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden.19 – För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. – Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. — 21 Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. — 23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Om vi lever efter Anden och inte efter köttet så är vi i Kristus Jesus. Då finns ingen fördömelse!

Rom. 8:Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. —Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Det som Paulus predikat ända sedan sitt första möte med Jesus är att människor skall ångra sig, omvända sig, och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Paulus predikade alltså ingalunda “tro allena”, utan höll med Jakob om att vi är rättfärdiga genom gärningar och inte bara genom tro (Jak. 2:24).

Apg. 26:19 Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen20 utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. 

Men står det inte i Rom. 8:24 att vi är frälsta genom nåd och att vi är rättfärdiga utan att ha förtjänat det? Ja, vi är onekligen frälsta genom nåd och inte för att vi alltid valt att leva syndfritt – för det har vi inte. Om vi syndat en enda gång så har vi brutit mot Guds bud och förtjänar ingen frälsning, men vi kan alltså bli förlåtna och frälsta tack vare Guds sympatiska inställning och stora kärlek. Jesus är världens ljus, och han kom in i världen som en människa för att dö för oss och ge oss liv (Joh. 1). Större kärlek än så finns inte. Vår Skapare har makt och auktoritet att förlåta synder men han gör det inte ovillkorligt. Vidare betyder Guds nåd (som erbjuds alla människor) att vi kan leva rättfärdigt utan synd här och nu (Titus 2:11-12).

Vi bör inte hamna i diket som säger att i princip allt är synd, vilket kan få oss att ge upp i våra försök då vi lägger till krav på oss själva som Gud inte ställer på oss. Men vi syndar inte om vi är arga (med skäl), duschar för länge, anser att någon är fruktansvärt obehaglig att umgås med och inte heller om vi inte tänker på Gud varje minut. Det andra diket är att nästan ingenting är synd eftersom vi själva kan bestämma vad som är acceptabelt i Bibeln efter eget tycke och smak.

Läs mer här om Rom. 7 och om hur Paulus levde upp till sin predikan om att leva rättfärdigt.

Short hair for girls in the 1960’s due to TWIGGY

1968 Bröllop 01

1968 during a wedding

My first memory – a sincere desire to have long hair! 

I have a couple of vague memories from the time when I was very little, maybe from the time I was only a baby (but hard to verify). Apart from those baby memories, I suspect that my first memories derive from the time when I was about four years old – as in the picture here to the left (where I was not recently cut but actually had a little length to my hair).

One of my very first memories/feelings concerned my sincere wish to have long hair instead of the short hair that I was forced to have. The British model Twiggy was popular at the time, and also her hair cut which was unfortunate for me.

The picture is from a wedding and I remember that there was another girl just like myself on that wedding. She was about the same age, and she was also blonde with blue eyes. The difference was that she did not have short hair like I did, but she had longer and a little curly hair. If I would be allowed to have longer hair, that is what my hair would have looked like. Still, at this time I did not care about hair color or even hair type. I just wanted longer hair!

Did I long for long hair just because other girls had long hair? No, I was not the only girl with short hair during this time in the end of the 1960’s, but then again there were also girls with long hair and I wanted to be like them. I believe that I naturally longed for long hair and that it would be my true wish even if every single girl around me had short hair.

Having hair long enough to be able to braid it or put it up in a pony tail would be too good to be true for me, and therefore I did not even consider it as a possibility. I felt that  it was totally out of question so I only dared to dream about something within my reach; as in at least not having short hair. In shops I would sometimes see pretty things to wear in the hair but I knew that I could not even wear the smallest types of barrettes in my very short hair. I envied girls who wore various hair ribbons or barrettes.

After some time (after a visit at the hair dresser) my hair started to grow out a little and I remember how I liked to sit in the bath tub (we kids took a bath every Sunday …) with my hair dipped into the water so that I could feel it spread out, even if it was still very short. My hair grew each day but when I started to feel successively more content it was time for a visit at the hair dresser again together with my brothers, and I felt so depressed and sad after each visit. My brothers and I actually had a similar hair cut. I remember that I sometimes placed a cardigan on top of my head as a veil and pretended that it was my own really long hair that I felt on my back.

I just felt so unnatural and ugly. It did not help that my brothers and/or their friends occasionally teased me about being a boy. In order to compensate for my short hair I liked to wear skirts and dresses to feel more feminine, but I sadly did not have that many. I do not even remember owning or wearing a dress during those times, apart from the dress in the picture above. I do remember wearing a skirt occasionally, and I just hated wearing trousers which I had to wear from time to time. I complained to my mother that people would think I am boy with my short hair and trousers, but she did not believe me. However, it turned out that I was right about my fears.

twiggyI remember once when I went out shopping with my mother when she ran into an acquaintance who later in the conversation asked with reference to me: “What’s his name?”. I was really hurt that she thought I was a boy but how could someone blame her? I had short hair and I wore pants, so why would she not assume that I was a boy? For some reason my mother seemed to think that this woman should have known better. 

Another time I sat with my brothers on the stairs in front of  our little village shop, and a girl (maybe someone who knew one of my brothers) asked me if I was a boy or a girl. I replied “a girl”, whereupon she requested that I should sing to prove it (!). Just as though singing a tune would be able to prove my gender. I was hurt (and I did not sing for her). This girl apparently was allowed to have long hair, so why was I doomed to have short hair?

When I started school there were at least a couple of other girls who had short hair like myself, but not all girls had short hair. There was particularly one girl with very long hair and we told her how beautiful we thought her hair was. I do not think she cut he hair for the whole duration of our school years together …

There is a lovely picture of my mother at around the age of three, and she looks just like Shirley Temple with long curly hair partly tied up with a large bow, and she was wearing a lovely dress. I believe she was even holding a doll to top it off. How I wanted to look just like that! Maybe she grew up being tired of all the hair brushing, the hair ribbons, the dresses and the white socks that she had to wear. Maybe she wanted her own daughter to look more modern/casual and took the chance when the Twiggy movement came along.

I do not believe it is unnatural for girls to long for long hair. It is true that it is sometimes harder to maintain long hair when growing old when the hair becomes more fragile and gray, but that is another story.

1 Cor. 11:14 Doth not even NATURE ITSELF teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him?15 But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.

Today our neighbors have one little boy and one little girl and both children have really long hair and look like girls. As far as I know, and from what I have heard myself, they are both called “boys” by their parents (unless they perhaps take turns and sometimes call them “girls”). It is more common today to be “gender neutral” towards children, but I do not believe this is beneficial for the children.

I believe it was the British super model Twiggy who influenced my mother and other mothers during this time to cut their hair short, as well as their daughters’ hairs. Twiggy apparently started a new phenomenon, but at least she had bangs which I did not have. In our family we even named our dog Twiggy. Later in life I had a daughter myself and I would not dream about cutting her hair short.

1993 Ungern 1

In Hungary on vacation

1968 Målke

When one of my brothers fell in to a bucket of paint

 

 

 

Varför fick de onda andarna, med namn Legion, fara in i svinen?

legionUrsprunget till onda andar – änglar och människor

Först några ord om tillkomsten av onda andar. Onda andar är konsekvenserna av att “Guds söner” (fallna änglar) kom ner till jorden och fick barn med människor, vilket vi kan läsa om i 1 Mos. 6:1-4, samt med ännu mer detaljer i Enoks bok, Den redliges bok och Book of Jubilees (de två förstnämnda omnämnda/citerade i Bibeln – Juda 1:14-15, Joshua 10:13, 2 Sam. 1:19). Kvinnorna födde jättar (nephilim) som alltså var en blandning av  änglar och människor, vilket betyder att även deras andar var en märklig blandning. Vi har lärt oss genom Bibeln att människor och änglar har helt olika hemvister, uppgifter och framtid, men vilken hemvist har en blandning av de två? Det är här de onda andarna kommer in, eftersom de flyktigt letar efter ett köttsligt boende innan Domedagen träder in även om de vet att boendet är temporärt.

Det var verkligen aldrig meningen att människor skulle gifta sig med varelser som inte tillhörde människosläktet. ”Guds söner” är en översättning från bene elohim som betyder änglar även på andra ställen i Gamla Testamentet där de omnämns (Job 1:6, Job 38:7, Ps. 29:1).

1 Mos. 6:1 Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem2 sågo Guds söner att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i.3 Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år.»4 Vid den tiden, LIKSOM OCK EFTERÅT, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga.5 Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,6 då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta (1917)

Jesus dog för människorna på jorden och var deras ljus (Joh. 1:9) men detta gäller alltså enbart människorna. Jesus dog inte för änglarna eftersom de är skapta till att vara Guds budbärare, medhjälpare och medlare. Änglar är precis som människor skapta med en fri vilja vilket innebär att de kan välja att lyda eller inte lyda (m.a.o. synda), och det är de fallna änglarna som kallas för Guds söner och de som valde upprorets väg. En blandning mellan människa och ängel innebär en andlig gestalt utan en riktig hemvist.

“Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden” – Matt. 8:31

Så varför bad de onda andarna, med namnet Legion, om att få fara in i ett antal svin – som vi kan läsa om i Bibeln? Här nedan är kontexten.

Matt. 8:28 När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, kom två besatta emot honom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen. 29 Nu skrek de: “Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?” 30 Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade. 31 De onda andarna bad honom: “Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden.” 32 Han sade till dem: “Far i väg!” Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Och hela hjorden störtade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet. 33 De som vaktade svinen flydde in i staden och berättade alltsammans, också det som hade hänt med de besatta. 34 Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de fick se honom, bad de att han skulle lämna deras område.

Mark. 5:1 Så kom de över till gerasenernas område på andra sidan sjön. 2 När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande 3 och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. 4 Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. 5 Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. 6 När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom 7 och skrek: “Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!” 8 Jesus hade just befallt honom: “Far ut ur mannen, du orene ande!” 9 Nu frågade han honom: “Vad är ditt namn?” Mannen svarade: “Mitt namn är Legion, för vi är många.” 10 Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området.11 Där gick då en stor svinhjord och betade vid berget. 12 De orena andarna bad honom: “Skicka i väg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem.” 13 Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön. Det var omkring två tusen svin som drunknade. 14 De som vaktade dem flydde och berättade detta i staden och ute på landsbygden, och man gick för att se vad som hade hänt. 15 Och när de kom till Jesus och såg den besatte som haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de förskräckta. 16 De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen. 17 Då bad man att Jesus skulle lämna deras område.18 När han steg i båten, bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom. 19 Men Jesus tillät det inte utan sade: “Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig.” 20 Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis allt vad Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade sig.

Lukas 8:26 De lade sedan till vid gerasenernas område, som ligger mitt emot Galileen. 27 När Jesus steg i land, kom en man från staden emot honom. Han var besatt av onda andar och hade inte på länge haft kläder på sig, och han bodde inte i något hus utan höll till bland gravarna. 28 Då han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: “Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag ber dig: plåga mig inte!” 29 Jesus hade just befallt den orene anden att fara ut ur mannen. Länge hade anden hållit honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom, men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onde anden. 30 Jesus frågade honom: “Vad är ditt namn?” Han svarade: “Legion”, eftersom många onda andar hade farit in i honom. 31 Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. 32 Nu gick där en stor svinhjord och betade på berget, och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen, och det tillät han. 33 De onda andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade utför branten ner i sjön och drunknade.34 När herdarna såg vad som hände, flydde de och berättade om det inne i staden och ute på landet. 35 Och man gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen, som de onda andarna hade farit ut ur, sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då greps de av fruktan. 36 Men de som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit hjälpt. 37 Därefter bad allt folket från gerasenernas område att Jesus skulle lämna dem, eftersom stor fruktan hade kommit över dem. Och han steg i en båt och vände tillbaka. 38 Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom, men Jesus skickade i väg honom med orden: 39 “Vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig.” Och han gick och ropade ut över hela staden allt vad Jesus hade gjort med honom.

bottomless pitSkräcken över att bli plågade i det bottenlösa hålet

Notera att de onda andarna bönfaller Jesus om att inte bli plågade, som de verkar ha förstått är en verklighet som väntar dem i sinom tid. Kanske de försökte påverka Jesus om uppskjuta detta plågande genom att få komma in i svinen, men svinen dog inom några minuter. Det var “avgrunden” som de onda andarna befarade, där det tydligen förekommer ett fruktansvärt lidande. Det är ett ord som är översatt från grekiska ἄβυσσος (abyssos, Strong’s G12) eller “det bottenlösa djupet”. Vi kan läsa i Blue Letter Bible om ordet “of Orcus, a very deep gulf or chasm in the lowest parts of the earth”, och en del menar att detta är ett fysiskt ställe vid Antarktis (ett annat ämne för en annan blogartikel). Exempel på hur ordet används:

Rom 10:6 Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – 7 eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda.

Upp. 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. —11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.

(Det sägs att ovan nämnda Abaddon/Apollyon också går under ett flertal andra namn beroende på kultur och språk, såsom Nimrod, Shiva, Gilgamesh, Osiris, vilddjuret, Antikrist, etc.)

Upp. 11:3 Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.” —6 De har makt att stänga himlen, så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. 7 Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. 8 Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten, den stad där deras Herre också blev korsfäst. 9 Människor av olika folk och stammar och språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. 10 Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. 11 Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp, och de som såg dem blev skräckslagna.  

Vilddjuret som en gång var, slutade att vara men som i framtiden stiger upp ur avgrunden – ett ställe någonstans på jorden. Beskrivningen av vilddjuret låter onekligen som en beskrivning av Jesus Kristus (var, är, kommer att vara) men Vilddjuret är den raka motsatsen till Kristus. En Antikrist:

Upp 17:7 Och ängeln sade till mig: “Varför är du så förundrad? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret, som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma.

Upp. 20:1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

gadaraGadarenernas/gerasenernas område

Området beskrivs som gadarenernas/gerasenernas område “mitt emot Galiléen” och vid Dekapolis. Blue Letter Bible förklarar att (enligt historikern Josephus) så var platsen huvudstaden i Peraea, i närheten av Genesarets sjö. Enligt Lightfoots studiebibel så var Gerasena (åtminstone under en viss tid) ett större område där Gadara ingick som en liten stad), men det finns fler förslag vad gäller de omnämnda platserna. Det är inte säkert att dagens kartor överensstämmer med orter och sjöars exakta utsträckning för 2000 år sedan så det kan vara förnuftigt att vara öppensinnad vad gäller det geografiska läget.

Dessutom nämner Matteus ytterligare en man, utöver Legion, från ungefär samma område som kommit i kontakt med Jesus vad gäller ett stort behov av andeutdrivning. Men det är alltjämt Legion som är i fokus i alla tre evangelierna samt hur dessa andemakter yttrar sig i den besatta mannen: Han var besatt av onda andar och hade inte på länge haft kläder på sig, och han bodde inte i något hus utan höll till bland gravarna. —  Länge hade anden hållit honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom, men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onde anden”. Det handlar alltså om ett ytterst allvarligt fall av besatthet.

Förmodligen ville Legion inte lämna området då han kände sig hemma bland likasinnade, där befolkningen var öppna för onda andemakter även om det uppenbarligen gav dem problem. Han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området”. Enligt Lightfoots studiebibeln så var området ett känt tillhåll för hedningar, vilket också förekomsten av svin skvallrar om då judarna själva ansåg att svin var orena.

Vi kan läsa att hela stadens invånare gick för att möta Jesus efter mannens befrielse från Legion, och de bad honom att lämna deras område. Vi kan läsa att de blev “förskräckta” över situationen, och inte att de blev “överraskade” eller “lättade”. Borde de inte i stället ha blivit överlyckliga över vad Jesus gjorde och bett honom att stanna kvar för att hjälpa dem vidare med liknande fall som annars riskerade att gå överstyr? Borde de inte ha förstått att Jesus var gudomlig eftersom han hade kraft att utföra sådana kraftgärningar, och borde de därför inte ha bett honom att berätta mer om sig själv och sitt rike?

Jesus rekommenderade den befriade mannen att sprida information om vad Gud har gjort för honom då denna man var ett levande bevis på ett fantastiskt ingripande från Gud. Invånarna var dessvärre ointresserade och kanske värdesatte de förlorade svinen mer än att lyssna på Jesus trots att han kom till dem med sanningen om det eviga livet. Jesus menar att de kraftgärningar som han utför i ett område borde få folk att förstå Guds kraft och omvända sig:

Matt. 10:14 Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. 15 Amen säger jag er: För Sodoms och Gomorras land skall det på domens dag bli drägligare än för den staden.

Matt 11:20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. 21 “Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.[g]22 Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er. 23 Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet[h] skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag.24 Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig.”

Det normala för de som vill följa och lära sig mer av Jesus är att prisa Gud för de kraftgärningar som de sett eller hört Jesus utföra. Som en kristen andedöpt lärljunge så kan man även utföra liknande kraftgärningar själv, men då måste man välkomna Jesus och vara en efterföljare. Alltså den raka motsatsen till beteendet hos invånarna i detta område som bad Jesus att sticka därifrån.

Lukas 19:37 Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett

Joh 10:38 Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”

Joh. 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

Apg 2:22 Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet.

Det kan hända att Jesus mycket väl visste vad som skulle ske med svinen men lät det ske ändå för att tydliggöra det skeva värdesystem som rådde bland invånarna då de valde svinen före frälsaren Jesus Kristus. Resultatet blev att invånarna inte bara förlorade några av sina temporära tillgångar (allt kött är temporärt) men även chansen att lära känna Frälsaren som var mitt ibland dem.   

Det var inte mer synd om dessa svin jämfört med andra svin, eller ens jämfört med andra djur eller människor, för alla ska vi en gång dö.

Historien har mycket att lära oss förutom att invånarna i Gadara borde ha valt Jesus Kristus snarare än svinen, samt att demoner verkar frodas speciellt bra i en viss (ondskefull) miljö. Demoner känner mycket väl till att Jesus är Guds son och Messias. De kan inte göra någonting utan tillstånd från en med högre makt – Gud. Om demoner inte ens kan komma in i svin utan tillstånd så kan de än mindre komma in i människor utan tillstånd. Vidare går det inte att säga att just de här 2000 svinen var sämre svin än andra svin för att de var besatta. Även om man riskerar besatthet till en högre grad om man vistas i ondskefulla miljöer och göder risken (t ex genom droger) så finns exempel på barn som blivit besatta. Det innebär inte att dessa barn själva valt den situationen, och inte heller att de är andligt förlorade. Man kan också tycka att det jämförelsevis är bättre att demoner driver svin till fysisk undergång än att de driver en människa till samma sak. 

Matt. 12:43 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. 44 Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, 45 går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte.”

svinMer om svin i Bibeln

Intressanta jämförelser när det gäller svin i Bibeln. Alla djur är skapta och planerade av Gud (även ormar) men det finns ändå symbolik vad gäller svin, framför allt vad gäller Israels historia:

Jes. 65:2 Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar,3 ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren, de har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, äter svinkött och har oren mat i sina kärl.

Jes. 66:3 Den som slaktar en oxe är lik en mandråpare, den som offrar ett lamm är lik den som bryter nacken av en hund, den som bär fram ett matoffer är lik den som bär fram svinblod, den som offrar rökelse är lik den som hyllar en avgud. Liksom dessa har valt att gå sina egna vägar och har sin själs glädje i sina vidrigheter,

Jes. 66:17 De som låter sig invigas och renas till gudstjänst i trädgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss, de skall alla förgås, säger Herren.

Matt. 7:6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.

Lukas 15:11 Vidare sade han: “En man hade två söner. 12 Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. 13 Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. 14 Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. 15 Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16 Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor[c] som svinen åt, men ingen gav honom något. 17 Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.

nephilim3Jättarnas irrande andar – var ska de bo när de inte är vare sig änglar eller människor?

Jättarnas fysiska kroppar förmultnade till slut, men det verkar som deras ”andar” vandrar runt jorden för att söka ett boende i levande varelser. Se framför allt verserna ur Enoks bok som konfirmerar händelsen från 1 Mosebok:.

Enoch 7:1 And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms 2 and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants. And they 3 became pregnant, and they bare great giants, whose height was three thousand ells: Who consumed 4 all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, the giants turned against 5 them and devoured mankind. And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and 6 fish, and to devour one another’s flesh, and drink the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones.

Enoch 10:1 Then said the Most High, the Holy and Great One spake, and sent Uriel to the son of Lamech, 2 and said to him: ‘Go to Noah and tell him in my name ”Hide thyself!” and reveal to him the end that is approaching: that the whole earth will be destroyed, and a deluge is about to come 3 upon the whole earth, and will destroy all that is on it. And now instruct him that he may escape 4 and HIS SEED may be preserved for all the generations of the world.

Enoch 10:7 And heal the earth which the angels have corrupted, and proclaim the healing of the earth, that they may heal the plague, and that all the children of men may not perish through all the secret things that the Watchers have disclosed and have taught their sons.

Enoch 10:9 And to Gabriel said the Lord: ‘Proceed against the bastards and the reprobates, and against the children of fornication: and destroy [the children of fornication and] the children of the Watchers from amongst men [and cause them to go forth]: send them one against the other that they may destroy each other in battle: for length of days shall they not have.

Enoch 10:15 And destroy all the spirits of the reprobate and the children of the Watchers, because they have wronged mankind.

Enoch 12:2 And his activities had to do with the Watchers, and his days were with the holy ones.3 And I Enoch was blessing the Lord of majesty and the King of the ages, and lo! the Watchers called me—Enoch the scribe—and said to me:4 ‘Enoch, thou scribe of righteousness, go, declare to the Watchers of the heaven who have left the high heaven, the holy eternal place, and have defiled themselves with women, and have done as the children of earth do, and have taken unto themselves wives: ”Ye have wrought great destruction on the earth:

Enoch 15:8 And now, the giants, who are produced from the spirits and flesh, shall be called evil spirits upon 9 the earth, and on the earth shall be their dwelling. Evil spirits have proceeded from their bodies; because they are born from men and from the Holy Watchers is their beginning and primal origin; 10 they shall be evil spirits on earth, and evil spirits shall they be called. [As for the spirits of heaven, in heaven shall be their dwelling, but as for the spirits of the earth which were born upon the earth, on the earth shall be their dwelling.]

Enoch 16:1 From the days of the slaughter and destruction and death of the giants, from the souls of whose flesh the spirits, having gone forth, shall destroy without incurring judgement—thus shall they destroy until the day of the consummation, the great judgement in which the age shall be consummated, over the Watchers and the godless, yea, shall be wholly consummated.”2 And now as to the Watchers who have sent thee to intercede for them, who had been aforetime in heaven, (say to them).

Can only the ELDERS in the church heal the sick? – Jas. 5:14

händerThe gift of healing, available only for some?

Some Christians do not believe that the spiritual gifts (such as healing, speaking in tongues, interpreting tongues, etc) are meant for today, and others believe that IF they are still around today they are not to be actively sought but can still be received and accepted if God would one day choose to give a certain believer one or more gifts. The Bible however is clear on that we should be eager to seek the spiritual gifts, and particularly the most important ones. Even if we can be saved without these great tools that God has provided us, they are still important for our Christian life and they provide an extra dimension to our communication with God and each other.

1 Cor. 12:31 But COVET EARNESTLY the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.

1 Cor. 14:1 Follow after charity, and DESIRE spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.2 For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.3 But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort. 

Not only the first apostles had the ability to transfer the Holy Spirit and/or the spiritual gifts to believers by laying on of hands, and neither is it exclusive to only priests/pastors and elders. All Christians can make use of the spiritual gifts and teach or encourage others to do the same!

But what about Jas. 5:14? Does it not say there that only the elders can heal the sick?

Jas. 5:14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:

Based on Bible Hub, the word “elders” above is a translation from the Greek adjective πρεσβύτερος (presbýteros Strong’s 4245), and when used as a noun it can be applied to an elder of a Christian assembly. It holds the meaning of a mature man (which is usually an old man) having seasoned judgment (experience) and/or a senior in a group. There is also a feminine counterpart which is presbyteras, as in 1 Tim. 5:2 and there is refers to mature/old women. Aged individuals are usually more experienced and wiser than younger ones. Note that the description does not mean that the individual must have a church position or a title, but neither is it an oxymoron that a pastor is also an elder/presbyteros. A church leader should definitely be a wise and mature person, and Paul lists many other qualifications for a church leader/presbyteros in his letters to the Corinthians and in his letter to Titus.

1 Tim. 5:1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.

If we go back to Jas. 5, it makes sense for the author James to advise believers to go to the elders in the church to get help since they are (supposed to be) wise and mature. During this time they were experienced when it comes to the gift of the Holy Spirit, such as healing. James also says that the prayer of faith shall save the sick, and “the effectual fervent prayer of the righteous man availaeth much”. In order to be a righteous man, he must confess his sins and repent, which is also confirmed in many other verses in the Bible. James clearly says that “pray one for another that you may be healed”, which shows that not only the elders have this ability – but they could certainly lead the way.

We should not erroneously believe that a certain case of healing must be “fake” because we know that the healer (the person with the gift of healing) has not always been theologically correct or perhaps even acted in the wrong way on occasions. Healing is a gift of God but a person’s faith has lots to do with it – both when it comes to the person who heals as well as the person who gets healed. Jesus said on a few occasions “Your faith has healed you”. 

Jas. 5:15 And the prayer of FAITH shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

All pastors/church leaders are (supposed to be) presbyteros, but not all presbyteros are pastors/church leaders

Other interesting verses where the word is used, and which prove that the description is not exclusive to church employees:

Mat. 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

Mark 7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables.5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?

Luke 7:3 And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant.

The prodigal son Luke 15:24 For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry.25 Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing.

The woman about to be stoned John 8:9 And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.10 When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

Acts 2:17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams

Acts 11:29 Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judaea:30 Which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.

Acts 14:22 Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.23 And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed.

Acts 15:22 Then pleased it the apostles and elders with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas and Silas, chief men among the brethren:23 And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia.

Acts 24:15 About whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him.

1 Tim. 5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.18 For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.19 Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.

Hebr. 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.2 For by it the elders obtained a good report.3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.

1 Pet. 5:1 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:— 5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.

Rev. 4:4 And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.

It makes sense that the word presbyteros ended up being gradually used interchangeably with a pastor/church leader, because the wisest and more experienced Christian men were often also appointed church leaders.

Here is Torben speaking about the gift of healing and he is also touching on the subject of presbyteros. 

The earth takes shape like clay under a seal – Job 38:14

Clay 2The earth takes shape like clay under a seal

Job 38 contains the famous verse “Where wast thou when I laid the foundations of the earth?” (Job 38:4). The whole chapter revolves around God’s creation and that Job has no reason to question or criticize any of that since he is created unlike God. Job is also a book that contains many poetic expressions and analogies, but they all have meanings which the author would like to provide to the  readers. We are not supposed to ignore such descriptions and comparisons under the excuse that “it’s only poetry and means nothing, so we are free to interpret it as we like”.

Here is the beginning of Job 38, in NKJV to make the language more up to date:

Job 38:4 “Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell Me, if you have understanding.5 Who determined its measurements? Surely you know! Or who stretched the line upon it? 6 To what were its foundations fastened? Or who laid its cornerstone,7 When the morning stars sang together,And all the sons of God shouted for joy?8 “Or who shut in the sea with doors,When it burst forth and issued from the womb;9 When I made the clouds its garment, And thick darkness its swaddling band;10 When I fixed My limit for it, And set bars and doors;11 When I said,‘This far you may come, but no farther, And here your proud waves must stop!’12 “Have you commanded the morning since your days began, And caused the dawn to know its place,13 That it might take hold of the ends of the earth, And the wicked be shaken out of it?

sheet

Notice that it is all about God’s creation and how everything came about/took form. We can read about God stretching out a line on and over the earth (easiest on a flat level), foundations being fastened, a corner stone, the sea being shut in with doors likened with a womb which will stop the water and the waves to go no further, a fixed limit for the whole construction with bars and doors (sounds like the restrictions of Antarctic), the earth having ends which you could take hold of to shake people off, etc.

Then comes our verse Job 38:14 which describes in which way the earth took form:

Job 38:14 It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment. KJV

Job 38:14 It takes on form like clay under a seal, And stands out like a garment. NKJV

clay 2We already know from Genesis that the earth after coming into existence was “without form and void”, and this could absolutely be likened to a piece of clay (empty and void of anything else but the clay itself).

Gen. 1:2 The earth was without form, and void; and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

Job 38:14 tells us how the earth originally got its form. The procedure to form the earth is likened to clay under a seal. “Seal” is a translation from the Hebrew word “chotham” (Strong’s 2368) and apart from seal it can mean a signet-ring. From Blueletterbible we learn that the Hebrews were used to carry with them a signet ring in a string.

A  signet ring could be used to seal and sign a piece of correspondence through applying soft clay on it which is pressed down by this uniquely made ring. If placed right in the opening, this seal would reduce the risk of an unauthorized person reading the material since it would be obvious on the broken seal. At the same time as a distinctly made signet ring can be used to seal a document it is also used to prove identification and authenticity.

sealHere are some other verses containing the same word:

Gen. 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him.

Ex. 28:11 With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, shalt thou engrave the two stones with the names of the children of Israel: thou shalt make them to be set in ouches of gold.

1 King 21:8 So she wrote letters in Ahab’s name, and sealed them with his seal, and sent the letters unto the elders and to the nobles that were in his city, dwelling with Naboth.

Jer. 22:24 As I live, saith the Lord, though Coniah the son of Jehoiakim king of Judah were the signet upon my right hand, yet would I pluck thee thence

Job 41:15 His scales are his pride, shut up together as with a close seal.16 One is so near to another, that no air can come between them. (likely describing the scales of a dinosaur)

Sng. 8:6 Set me as a seal upon thine heart,as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame.

Hag. 2:23 In that day, saith the Lord of hosts, will I take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, saith the Lord, and will make thee as a signet: for I have chosen thee, saith the Lord of hosts.

flat earthWhen a signet ring is pressed down on soft clay, the area in contact with the ring will get engraved according to the ring’s pattern and the excess clay will be pressed out and collected in a ring around the area, slightly elevated. This happened to be exactly the way a flat earth map looks like (the Antarctic being the outer ring)! At the same time this analogy is very difficult to understand when applied to a ball. How could a spinning ball be the end result of a signet ring pressed into clay? Things get more flattened out if pressed down, rather than getting shaped as a ball. (Other Bible verses suggesting the earth is flat here.)

The “features” (the continents of the earth, including the hills) stand out like those of a garment. It is difficult to get the picture of garments and clothes appearing as a ball.

This is no proof of a flat earth, but on the other hand it is not a sin to trust the information in the Bible. God will never be mad at us for accepting his words as they stand – in context and without trying to reinterpret them. He knows our hearts and if our aim is to simply stand corrected by his Word. Sometimes we can get help from other Christians who point out misunderstandings for us, and vice versa. We should also always be ready to modify our understanding if the Bible requires it – in the immediate context and also in a wider Biblical perspective. Just like the Bereans.

2 Tim. 3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness 

Acts 17:11 These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.

We are created to seek and find God – Acts 17:26-27

acts 17.jpegWe are all created to seek and find God

Maybe this is self-evident, but there are reformed Christians who do not believe this at all. They rather believe that some are created to seek and find God while others are created to be spiritually blind and unable to do so (according to God’s will which is sometimes “mysterious” for us).

Acts: 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 That they should SEEK THE LORD, if haply they might feel after him, and find him, though he be NOT FAR FROM EVERY ONE OF US.

The same text also tells us that we are all commanded to REPENT from our sins, and to make it clear we can read that this applies to “all men every where”. This means that while God can be viewed as being very patient with us, the commandment still stands.

Acts 17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now COMMANDETH ALL MEN EVERY WHERE TO REPENT 

Since all are commanded to repent it means that we are capable of doing just that. Compare with God’s command to Adam (and Eve) in the garden, where Adam is asked to not eat from a certain tree. God informed him about the consequences should Adam take the decision to eat despite of the commandment. (Note below that the English translation/phrase “for in the day”, yowm, Strong’s 3117, according to Blueletterbible can be understood as “when …”, as is the case in my own language in Svenska 1917 års Bibel “när”.)

Gen. 2:16 And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

The fact that God informs Adam of the consequences for being disobedient proves that Adam has a genuine choice. The same is true with all of God’s commandments, such as the one in Acts 17. We are all commanded to repent from our sins, but not all of us will make this choice.

We are also told that God will still judge us in a very fair way. He knows our capabilities:

Rom. 2:5 But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;Who will render to every man according to his deeds:7 To them who by patient continuance in well doing SEEK for glory and honour and immortality, eternal life:8 But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,9 Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;10 But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:11 For there is no respect of persons with God.12 For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;13 (For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.

Reformed Christians might then quote Rom. 3:10-11 where it says that there is no one righteous and “none that seeketh after God”, but they fail to see that the apostle Paul is quoting from a couple of Psalms (“as it is written”), and if we go to these psalms we can read about unrighteous people who do not seek him, but in the same context we can also about righteous people who DO seek him. On top of it all, Paul calls himself righteous and also to having lived with a totally clean conscience (1 Thess. 2:10, Acts 23:1), so he would have contradicted himself if he claimed there were no such individuals to be found. Read more here.

We are promised that we will find the Lord if we search for him with all of our heart:

Jer. 29:13 And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart

Matt. 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you

More examples which show that we are able and requested to seek God:

Deut. 4:29 But if from thence thou shalt seek the LORD thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.

1 Chron. 22:19 Now set your heart and your soul to seek the LORD your God; arise therefore, and build ye the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the LORD.

1 Chron. 28:9 And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.

2 Chron. 11:16 And after them out of all the tribes of Israel such as set their hearts to seek the LORD God of Israel came to Jerusalem, to sacrifice unto the LORD God of their fathers. 

2 Chron. 15:4 But when they in their trouble did turn unto the LORD God of Israel, and sought him, he was found of them. 

2 Chron. 19:3 Nevertheless there are good things found in thee, in that thou hast taken away the groves out of the land, and hast prepared thine heart to seek God.

Ezra 6:21 And the children of Israel, which were come again out of captivity, and all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen of the land, to seek the LORD God of Israel, did eat 

Psalm 10:4 The WICKED, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts. 

Psalm 70:4 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: and let such as love thy salvation say continually, LetGod be magnified.

Isaiah 55:6 Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near: Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts.

Isaiah 58:2 Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God: they ask of me the ordinances of justice; they take delight in approaching to God.

Daniel 9:3 And I set my face unto the Lord God, to seek by prayer and supplications, with fasting, and sackcloth, and ashes:

Hosea 3:5 Afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall fear the LORD and his goodness in the latter days. 

Hebrews 11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

Wernher von Brauns gravsten om himlavalvet, samt märkliga nödlandningar

von BraunNASAs raketforskare påminner om himlavalvet?

Ps. 19:1 The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.

(Ps. 19:2 Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.)

Ovan psalm valde Wernher von Braun åt sig själv för sin gravsten som finns i Alabama i USA sedan begravningen 1977. Frågan är förstås varför NASA-pionjären och raketforskaren valde just denna vers som talar om det berömda bibliska himlavalvet (som är någonting annat är “himlarna”) som i psalmen beskrivs som ett fysiskt bevis för Guds skapelse. Om NASA har rätt i sin beskrivning av området ovanför oss så kan det  omöjligt finnas ett himlavalv som en barriär, för i Bibeln så beskrivs himlavalvet som något som kan “sträckas ut” och någonting som kan ses från jorden. Bibelns himlavalv beskrivs också vara hemvisten för sol, måne och stjärnor, som en dag i framtiden kommer att falla ner på jorden utan att jorden påverkas, samt utgör en begränsning av vattnet ovanför valvet och vattnet nedanför. Himlavalvet kan därför beskrivas som raka motsatsen till NASAs bild av himlen/rymden. Varför välja just denna bibelvers av alla verser i Bibeln för eftervärlden? Frågan är befogad också med tanke på de många anomalier som NASA producerat genom åren.

Versvalet inkluderas automatiskt i den stora plattjordkonspirationen som också handlar om formandet av NASA (1957) som i sin tur anses vara kopplad till formandet av The Antarctic Treaty som bildades i samma veva (1959) och som fastställer en lång rad restriktioner för privatpersoner och fartyg att ens närma sig Antarktis utan inbjudan och/eller övervakning. Saken blir inte bättre utav dokumentation (se film) där det framkommer att NASA, CIA, amerikans militär, etc, använder sig av en platt stationär jord, snarare än en snurrande glob, som grund för diverse uträkningar.

Wernher von Braun (1912-1977) var aktiv i nazityskland och misstänks för en rad övergrepp enligt vittnesmål från hans offer. Operation Paperclip var ett hemligt program efter andra världskriget där ca 1600 tyska vetenskapsmän, ingenjörer och tekniker överfördes till USA för att vara behjälpliga med att starta ett vapenprogram under von Brauns ledning. Von Braun och flera andra nazister slapp alltså straff för sin aktiva medverkan under kriget.

flightsMärkliga mellanlandningar

På det södra halvklotet förekommer en rad märkligheter vad gäller de vanliga rutterna mellan kontinenter eftersom planen vanligtvis gör mellanlandningar i norra halvklotet innan de åker tillbaka till södra halvklotet till sin destination. Exempelvis så mellanlandar man vanligtvis i London eller Senegal vid flyg från exempelvis Chile eller Brasilien till Sydafrika. Konspirationen bli än värre när de längre flygrutterna på det södra halvklotet inte kan följas på de sedvanliga internetsidorna för GPS-taggar på flyg (bara starter och landningar) till skillnad från flygrutterna i det norra halvklotet. Det går alltså inte att se på dessa flygsidor exakt hur dessa flygplan färdas. Det förekommer visserligen några långflygningar men de är få, dyra, ofta fullbokade eller inställda – förutom att det alltså inte går att följa de egentliga flygrutterna. Resenären Max Igan har under en flygtur till Australien visat i en berömd youtubefilm att flygplanets kompass inte överensstämde med hans egen medhavda kompass, så flygplanets egentliga rutt är osäkert.

Det finns också några kända nödlandningar som inte har några logiska förklaringar eftersom dessa rutter på den officiella jordgloben skulle varit så pass tids- och bränslekrävande att piloten inte skulle ha valt dem utan i stället letat efter första bästa säkra land med advekvat sjukvård. Man kan fråga sig varför en pilot väljer att göra en längre omväg i en krissituation då han borde ha valt en kortare och snabbare väg? Eller är svaret att det kanske inte var en omväg trots allt?

De berömda nödlandningarna är dessa:

#1) China Airlines från Taiwan till Los Angeles: emergency landing in Alaska

#2) Cathay Pacific från Hong Kong till Los Angeles: emergency landing in Alaska

#3) Qatar Airways från Chicago till Doha: emergency landing in Moscow

#4) Emirates från San Francisco till Dubai: emergency landing in Moscow

#5) Lufthansa från Shanghai till Munich: emergency landing in Moscow

#6) PIA Pakistani Airlines från Islamabad till London: emergency landing in Moscow

Det här är alltså stora frågor att utforska, men det går inte längre att göra sökningar på youtube eller google för att hitta de bästa filmerna pga censur. Du måste alltså i förväg känna till namnen på youtubekanalerna och göra sökningar i dem, samt passa på att leta upp ytterligare intressanta kanaler bland “följarlistorna”. Passa på att göra det nu, för i framtiden blir censuren hårdare och du kommer inte ens hitta youtubefilmer med kritik av känsliga officiella historier. Den film i ämnet (NASA, Antarktis, jordens form, etc) som de flesta rekommenderar är Mark Sargents Flat Earth Clues.

Not one sparrow shall fall on the ground without the Father’s knowledge

SparvarGod is aware of our sufferings, and even when sparrows fall dead to the ground 

God has never promised us that we will never ever suffer nor die. Sometimes we might think that God is not aware of our sufferings, but the Bible says that not even a sparrow will fall to the ground without the Father knowing about it. He even knows the amount of hairs on our heads.

Matt. 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.30 But the very hairs of your head are all numbered.31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

In Luke it is phrased ”not one of them is forgotten by God”: 

Luke 12:4 And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do.5 But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him, which after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him.6 Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God?7 But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.

The price for the above mentioned sparrows was very low (birds were the cheapest animals that you could offer) and sparrows are rather insignificant animals which can often be found in large quantities. Still, God takes interest in the life of each little sparrow because they too are animals and part of God’s creation. Our journeys on earth are sometimes filled with misery and agony, but thankfully we will not have to live in this world for ever. We have something greater to look forward in the life to come, and God’s kingdom will last for ever. When we start to live in the new Jerusalem we will not complain that our struggles on earth was not worth it, because in the new kingdom there will be total bliss, with no tears or sorrow.

Rev. 21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.3 And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

Matt. 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.10 Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

From the beginning animals were not supposed to be for consumption – those animals that were considered nephesh cayah, i. e. living animals as in animals with blood and that can breathe. This was before Adam and Eve sinned and were driven out from the garden of Eden and away from the life-bringing Tree of life. Ever since this incidence, death has ruled over both man and animals, and this is a consequence of sin and the need to get our life spans shortened and ended so that we will not have to live eternally in a cold and hard world affected by much sufferings. The wages of sin is death, and death is considered an enemy that must be conquered (1 Cor. 15:26). Until then, death is something inevitable and even essential in this world (after sin made its entrance)  and can be seen as a gracious gift from God to limit our pain. He has something better in store for us which will be ever-lasting.

It was not until after the flood that God gave the permission to eat meat. (It is quite possible that some people ate meat before then, but in that case it was against God’s will and permission.)

Gen. 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

Gen. 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.4 But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.5 And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man’s brother will I require the life of man.

In the teachings of the sparrows we are told that we are even more valuable than they are, and God even knows the number of hairs on our heads. It is natural to fear for our lives if the enemy wants to harm us, but our general attitude should be to not fear people (at least not more than fearing God) because people can at the maximum only kill our bodies. The one we really should fear and respect above everyone else is our Creator because he has the power to do much more than that. In the final Judgement, our Creator has the power to throw people in Gehenna (those who reject him and who want nothing to do with him) which is far more serious than the fact that all human beings will one day die and decay. All that decays can be restored by the power of God, but not the body that is thrown in Gehenna.

The first person who died was killed by his own brother. God does not hinder people to disobey him and commit crimes in this world where man’s free will is a factor, but  God sees everything and does not forget.

Gen. 4:10 10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto me from the ground.

Jesus makes yet again a comparison with the birds below. Jesus speaks about faith, which results in security and expectations of what God can do for us. If we allow the troubles of this world overpower us and our spiritual lives, we will have a harder time having faith in that God hears our prayers and sees our needs. The promise is that we must first seek the kingdom of God and his righteousness, and all the rest shall be added to us.

Matt. 6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.

Heb. 11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

John 15:7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

The peace that Jesus provides is different than the one the world provides:

John 14:27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

Does the Bible say that nature and flesh are SINFUL in Rom. 8:3?

sinCan flesh be sinful?

A sin is something that a person does based on his/her own choices. Also Jesus had flesh just like us, and he was obviously no sinner so this means that flesh cannot be sinful in and of itself or else Jesus too would be sinful.

The term “sinful nature” cannot be found in the Bible (KJV), but “sinful flesh” is found once in Rom. 8:3. Since flesh cannot really be sinful in itself (without a person living in it), why can we find this phrase in this verse?

It is a reference to what Jesus did for us when he was born into this world – “in the likeness” of sinful flesh.

Rom. 8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh

According to Blueletterbible, “flesh” is a translation from the Greek noun σάρξ (sarx, Strong’s 4561) and apart from flesh/meat from man or animal it could also signify the human body as opposed to the soul or spirit. It could also signify the human nature with its frailties (physically or morally) and passions, or simply a human being as such. So the translation could be flesh, body, human nature, carnality or materiality; kindred. 

But why does it then say “sinful flesh”? Likely to convey that flesh is what human beings use to sin with, as Paul explains below when he is using the words “mortal body” and “members” as instruments to perform unrighteousness. If we have no body (or members) we have nothing to sin with. Granted that our minds are involved when we make plans to sin, but with no heart or brain we cannot even have any thoughts.

Rom. 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

Angels are living in another realm but they too can appear as physical beings and they can disobey God (as obviously Satan did) which is sinning. When it comes to “flesh”, it is something that is tied to human beings and animals (created on the sixth day) rather than angels who live in another habitat – even if angels temporarily can take the shape of human beings. The description of Jesus coming in the likeness of sinful flesh is therefore a good description when it comes to what Jesus did for us. He became flesh for our sake, and while “flesh” is usually used in a negative way we naturally also need our physical bodies/flesh to do the good works which we are called to do. 

Jesus suffered for us in the flesh, and the reason for this is because man has sinned, which he did in flesh. The description of Jesus becoming flesh:

John 1:14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.

Phil 2: 5 Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, 6 who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, 7 but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. 8 And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross.

Heb. 2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil

1 John 4:3 and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world.

1 Pet. 4:1 Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin;2 That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.3 For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries

righteous 5Paul describes his choice between living on in the flesh (in his physical body) or to depart from this world into a permanent life with Christ:

Phil. 1:22 But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor; yet what I shall choose I cannot tell. 23 For I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. 24 Nevertheless to remain in the flesh is more needful for you. 

Jesus had no advantage over us when it comes to sin (he was tempted like we are) and this means that it is a false idea that human beings are born with a sinful nature and Jesus is not. None of us have a sinful nature, and we certainly cannot blame our bodies if we choose to sin. We have been promised that we will not be tempted beyond our ability to say no.

Heb. 4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points TEMPTED LIKE AS WE ARE, yet without sin.

1 Cor. 10:13 No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.

Paul explains further what it is to live in the flesh vs walking in the Spirit. He makes it clear, that if we choose to live in the flesh (which is the same as living in darkness or living “in the world”) then we simply cannot please God. That would be impossible, for living in the flesh is the opposite of living after the Spirit. To be carnally minded (to live after the flesh) is death, but to live after the Spirit is LIFE. The choice is ours, and we have no excuse. Paul also provides examples of what it is to live after the flesh:

Rom 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, WHO WALK NOT AFTER THE FLESH, but after the Spirit.

Rom. 8:4 that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. 6 For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 7 Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. 8 So then, those who are in the flesh cannot please God.

Gal. 5:16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,23 Meekness, temperance: against such there is no law.24 And they that are Christ’s have crucified the flesh with the affections and lusts.25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.

1 Cor. 6:15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid.16 What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.17 But he that is joined unto the Lord is one spirit.18 Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.

Rom. 13:14 But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.

Since the flesh is weak we can make it easier for ourselves if we pray and become stronger spiritually.

Mat. 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (Mark 14:38)

In a way we must continue to live in our bodies and “walk in the flesh” in this particular sense (continue to live in the world). In another sense we must avoid “walking in the flesh” in the sense of giving in for temptations and sin (living in darkness).

2 Cor.2 But I beseech you, that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh.3 For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:4 (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)5 Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ

1 Cor. 5:9 I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators:10 Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world.

1 John 2:15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.17 And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

2 Pet. 1:4 Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

The order based on James 1 is 1) lust, 2) temptation, 3) sin and 4) death. Not the other way around as many Calvinists would have you believe; where we start off being dead, and due to this predicament we sin due to our weak nature which is easily tempted.

Ja. 1:12 Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:14 But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.15 Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.

The Bible does not say that having flesh is a sin, but rather breaking the commandments of God. Sin is transgression of the law, and God is naturally disappointed when we break his commandments which is all about disobeying him.

1 John 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.

What kind of transgression could it possibly be to have flesh? Why would this hurt or harm God? Would God be upset and disappointed each time someone is conceived and starts to develop flesh? No, the doctrine of the sinful nature is not Biblical. Read more about Romans 5 here.