Varför fick de onda andarna, med namn Legion, fara in i svinen?

legionUrsprunget till onda andar – änglar och människor

Först några ord om tillkomsten av onda andar. Onda andar är konsekvenserna av att ”Guds söner” (fallna änglar) kom ner till jorden och fick barn med människor, vilket vi kan läsa om i 1 Mos. 6:1-4, samt med ännu mer detaljer i Enoks bok, Den redliges bok och Book of Jubilees (de två förstnämnda omnämnda/citerade i Bibeln – Juda 1:14-15, Joshua 10:13, 2 Sam. 1:19). Kvinnorna födde jättar (nephilim) som alltså var en blandning av  änglar och människor, vilket betyder att även deras andar var en märklig blandning. Vi har lärt oss genom Bibeln att människor och änglar har helt olika hemvister, uppgifter och framtid, men vilken hemvist har en blandning av de två? Det är här de onda andarna kommer in, eftersom de flyktigt letar efter ett köttsligt boende innan Domedagen träder in även om de vet att boendet är temporärt.

Det var verkligen aldrig meningen att människor skulle gifta sig med varelser som inte tillhörde människosläktet. ”Guds söner” är en översättning från bene elohim som betyder änglar även på andra ställen i Gamla Testamentet där de omnämns (Job 1:6, Job 38:7, Ps. 29:1).

1 Mos. 6:1 Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem2 sågo Guds söner att människornas döttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i.3 Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år.»4 Vid den tiden, LIKSOM OCK EFTERÅT, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väldiga män, som voro så namnkunniga.5 Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,6 då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta (1917)

Jesus dog för människorna på jorden och var deras ljus (Joh. 1:9) men detta gäller alltså enbart människorna. Jesus dog inte för änglarna eftersom de är skapta till att vara Guds budbärare, medhjälpare och medlare. Änglar är precis som människor skapta med en fri vilja vilket innebär att de kan välja att lyda eller inte lyda (m.a.o. synda), och det är de fallna änglarna som kallas för Guds söner och de som valde upprorets väg. En blandning mellan människa och ängel innebär en andlig gestalt utan en riktig hemvist.

”Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden” – Matt. 8:31

Så varför bad de onda andarna, med namnet Legion, om att få fara in i ett antal svin – som vi kan läsa om i Bibeln? Här nedan är kontexten.

Matt. 8:28 När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön, kom två besatta emot honom ut från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram på den vägen. 29 Nu skrek de: ”Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?” 30 Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade. 31 De onda andarna bad honom: ”Om du driver ut oss, skicka oss då in i svinhjorden.” 32 Han sade till dem: ”Far i väg!” Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. Och hela hjorden störtade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet. 33 De som vaktade svinen flydde in i staden och berättade alltsammans, också det som hade hänt med de besatta. 34 Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de fick se honom, bad de att han skulle lämna deras område.

Mark. 5:1 Så kom de över till gerasenernas område på andra sidan sjön. 2 När Jesus steg ur båten, kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande 3 och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. 4 Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. 5 Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen, och han ropade och slog sig själv med stenar. 6 När han nu på långt håll fick se Jesus, sprang han fram och föll ner för honom 7 och skrek: ”Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag besvär dig vid Gud: Plåga mig inte!” 8 Jesus hade just befallt honom: ”Far ut ur mannen, du orene ande!” 9 Nu frågade han honom: ”Vad är ditt namn?” Mannen svarade: ”Mitt namn är Legion, för vi är många.” 10 Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området.11 Där gick då en stor svinhjord och betade vid berget. 12 De orena andarna bad honom: ”Skicka i väg oss till svinen, så att vi kan fara in i dem.” 13 Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade sig utför branten ner i sjön. Det var omkring två tusen svin som drunknade. 14 De som vaktade dem flydde och berättade detta i staden och ute på landsbygden, och man gick för att se vad som hade hänt. 15 Och när de kom till Jesus och såg den besatte som haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de förskräckta. 16 De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen. 17 Då bad man att Jesus skulle lämna deras område.18 När han steg i båten, bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom. 19 Men Jesus tillät det inte utan sade: ”Gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig.” 20 Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis allt vad Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade sig.

Lukas 8:26 De lade sedan till vid gerasenernas område, som ligger mitt emot Galileen. 27 När Jesus steg i land, kom en man från staden emot honom. Han var besatt av onda andar och hade inte på länge haft kläder på sig, och han bodde inte i något hus utan höll till bland gravarna. 28 Då han fick se Jesus ropade han och föll ner inför honom och skrek: ”Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Jag ber dig: plåga mig inte!” 29 Jesus hade just befallt den orene anden att fara ut ur mannen. Länge hade anden hållit honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom, men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onde anden. 30 Jesus frågade honom: ”Vad är ditt namn?” Han svarade: ”Legion”, eftersom många onda andar hade farit in i honom. 31 Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. 32 Nu gick där en stor svinhjord och betade på berget, och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen, och det tillät han. 33 De onda andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade utför branten ner i sjön och drunknade.34 När herdarna såg vad som hände, flydde de och berättade om det inne i staden och ute på landet. 35 Och man gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen, som de onda andarna hade farit ut ur, sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då greps de av fruktan. 36 Men de som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit hjälpt. 37 Därefter bad allt folket från gerasenernas område att Jesus skulle lämna dem, eftersom stor fruktan hade kommit över dem. Och han steg i en båt och vände tillbaka. 38 Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom, men Jesus skickade i väg honom med orden: 39 ”Vänd tillbaka hem och berätta allt vad Gud har gjort med dig.” Och han gick och ropade ut över hela staden allt vad Jesus hade gjort med honom.

bottomless pitSkräcken över att bli plågade i det bottenlösa hålet

Notera att de onda andarna bönfaller Jesus om att inte bli plågade, som de verkar ha förstått är en verklighet som väntar dem i sinom tid. Kanske de försökte påverka Jesus om uppskjuta detta plågande genom att få komma in i svinen, men svinen dog inom några minuter. Det var ”avgrunden” som de onda andarna befarade, där det tydligen förekommer ett fruktansvärt lidande. Det är ett ord som är översatt från grekiska ἄβυσσος (abyssos, Strong’s G12) eller ”det bottenlösa djupet”. Vi kan läsa i Blue Letter Bible om ordet ”of Orcus, a very deep gulf or chasm in the lowest parts of the earth”, och en del menar att detta är ett fysiskt ställe vid Antarktis (ett annat ämne för en annan blogartikel). Exempel på hur ordet används:

Rom 10:6 Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus – 7 eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda.

Upp. 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. —11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.

(Det sägs att ovan nämnda Abaddon/Apollyon också går under ett flertal andra namn beroende på kultur och språk, såsom Nimrod, Shiva, Gilgamesh, Osiris, vilddjuret, Antikrist, etc.)

Upp. 11:3 Och jag skall befalla mina två vittnen att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.” —6 De har makt att stänga himlen, så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vattnen till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. 7 Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. 8 Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten, den stad där deras Herre också blev korsfäst. 9 Människor av olika folk och stammar och språk och folkslag ser deras döda kroppar i tre och en halv dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. 10 Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra, ty dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. 11 Men efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de stod upp, och de som såg dem blev skräckslagna.  

Vilddjuret som en gång var, slutade att vara men som i framtiden stiger upp ur avgrunden – ett ställe någonstans på jorden. Beskrivningen av vilddjuret låter onekligen som en beskrivning av Jesus Kristus (var, är, kommer att vara) men Vilddjuret är den raka motsatsen till Kristus. En Antikrist:

Upp 17:7 Och ängeln sade till mig: ”Varför är du så förundrad? Jag skall tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret, som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma.

Upp. 20:1 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. 2 Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.4 Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.

gadaraGadarenernas/gerasenernas område

Området beskrivs som gadarenernas/gerasenernas område ”mitt emot Galiléen” och vid Dekapolis. Blue Letter Bible förklarar att (enligt historikern Josephus) så var platsen huvudstaden i Peraea, i närheten av Genesarets sjö. Enligt Lightfoots studiebibel så var Gerasena (åtminstone under en viss tid) ett större område där Gadara ingick som en liten stad), men det finns fler förslag vad gäller de omnämnda platserna. Det är inte säkert att dagens kartor överensstämmer med orter och sjöars exakta utsträckning för 2000 år sedan så det kan vara förnuftigt att vara öppensinnad vad gäller det geografiska läget.

Dessutom nämner Matteus ytterligare en man, utöver Legion, från ungefär samma område som kommit i kontakt med Jesus vad gäller ett stort behov av andeutdrivning. Men det är alltjämt Legion som är i fokus i alla tre evangelierna samt hur dessa andemakter yttrar sig i den besatta mannen: Han var besatt av onda andar och hade inte på länge haft kläder på sig, och han bodde inte i något hus utan höll till bland gravarna. —  Länge hade anden hållit honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och fotbojor och bevakat honom, men han hade slitit sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onde anden”. Det handlar alltså om ett ytterst allvarligt fall av besatthet.

Förmodligen ville Legion inte lämna området då han kände sig hemma bland likasinnade, där befolkningen var öppna för onda andemakter även om det uppenbarligen gav dem problem. Han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området”. Enligt Lightfoots studiebibeln så var området ett känt tillhåll för hedningar, vilket också förekomsten av svin skvallrar om då judarna själva ansåg att svin var orena.

Vi kan läsa att hela stadens invånare gick för att möta Jesus efter mannens befrielse från Legion, och de bad honom att lämna deras område. Vi kan läsa att de blev ”förskräckta” över situationen, och inte att de blev ”överraskade” eller ”lättade”. Borde de inte i stället ha blivit överlyckliga över vad Jesus gjorde och bett honom att stanna kvar för att hjälpa dem vidare med liknande fall som annars riskerade att gå överstyr? Borde de inte ha förstått att Jesus var gudomlig eftersom han hade kraft att utföra sådana kraftgärningar, och borde de därför inte ha bett honom att berätta mer om sig själv och sitt rike?

Jesus rekommenderade den befriade mannen att sprida information om vad Gud har gjort för honom då denna man var ett levande bevis på ett fantastiskt ingripande från Gud. Invånarna var dessvärre ointresserade och kanske värdesatte de förlorade svinen mer än att lyssna på Jesus trots att han kom till dem med sanningen om det eviga livet. Jesus menar att de kraftgärningar som han utför i ett område borde få folk att förstå Guds kraft och omvända sig:

Matt. 10:14 Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. 15 Amen säger jag er: För Sodoms och Gomorras land skall det på domens dag bli drägligare än för den staden.

Matt 11:20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. 21 ”Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.[g]22 Jag säger er: För Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er. 23 Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet[h] skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag.24 Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig.”

Det normala för de som vill följa och lära sig mer av Jesus är att prisa Gud för de kraftgärningar som de sett eller hört Jesus utföra. Som en kristen andedöpt lärljunge så kan man även utföra liknande kraftgärningar själv, men då måste man välkomna Jesus och vara en efterföljare. Alltså den raka motsatsen till beteendet hos invånarna i detta område som bad Jesus att sticka därifrån.

Lukas 19:37 Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett

Joh 10:38 Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”

Joh. 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.

Apg 2:22 Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet.

Det kan hända att Jesus mycket väl visste vad som skulle ske med svinen men lät det ske ändå för att tydliggöra det skeva värdesystem som rådde bland invånarna då de valde svinen före frälsaren Jesus Kristus. Resultatet blev att invånarna inte bara förlorade några av sina temporära tillgångar (allt kött är temporärt) men även chansen att lära känna Frälsaren som var mitt ibland dem.   

Det var inte mer synd om dessa svin jämfört med andra svin, eller ens jämfört med andra djur eller människor, för alla ska vi en gång dö.

Historien har mycket att lära oss förutom att invånarna i Gadara borde ha valt Jesus Kristus snarare än svinen, samt att demoner verkar frodas speciellt bra i en viss (ondskefull) miljö. Demoner känner mycket väl till att Jesus är Guds son och Messias. De kan inte göra någonting utan tillstånd från en med högre makt – Gud. Om demoner inte ens kan komma in i svin utan tillstånd så kan de än mindre komma in i människor utan tillstånd. Vidare går det inte att säga att just de här 2000 svinen var sämre svin än andra svin för att de var besatta. Även om man riskerar besatthet till en högre grad om man vistas i ondskefulla miljöer och göder risken (t ex genom droger) så finns exempel på barn som blivit besatta. Det innebär inte att dessa barn själva valt den situationen, och inte heller att de är andligt förlorade. Man kan också tycka att det jämförelsevis är bättre att demoner driver svin till fysisk undergång än att de driver en människa till samma sak. 

Matt. 12:43 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. 44 Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, 45 går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte.”

svinMer om svin i Bibeln

Intressanta jämförelser när det gäller svin i Bibeln. Alla djur är skapta och planerade av Gud (även ormar) men det finns ändå symbolik vad gäller svin, framför allt vad gäller Israels historia:

Jes. 65:2 Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar,3 ett folk som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. De bär fram offer i trädgårdar och tänder offereld på tegelaltaren, de har sitt tillhåll bland gravar och tillbringar nätter i undangömda nästen, äter svinkött och har oren mat i sina kärl.

Jes. 66:3 Den som slaktar en oxe är lik en mandråpare, den som offrar ett lamm är lik den som bryter nacken av en hund, den som bär fram ett matoffer är lik den som bär fram svinblod, den som offrar rökelse är lik den som hyllar en avgud. Liksom dessa har valt att gå sina egna vägar och har sin själs glädje i sina vidrigheter,

Jes. 66:17 De som låter sig invigas och renas till gudstjänst i trädgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss, de skall alla förgås, säger Herren.

Matt. 7:6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.

Lukas 15:11 Vidare sade han: ”En man hade två söner. 12 Den yngre sade till sin far: Far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. 13 Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. 14 Men när han hade gjort slut på allt, kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. 15 Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. 16 Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor[c] som svinen åt, men ingen gav honom något. 17 Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.

nephilim3Jättarnas irrande andar – var ska de bo när de inte är vare sig änglar eller människor?

Jättarnas fysiska kroppar förmultnade till slut, men det verkar som deras ”andar” vandrar runt jorden för att söka ett boende i levande varelser. Se framför allt verserna ur Enoks bok som konfirmerar händelsen från 1 Mosebok:.

Enoch 7:1 And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms 2 and enchantments, and the cutting of roots, and made them acquainted with plants. And they 3 became pregnant, and they bare great giants, whose height was three thousand ells: Who consumed 4 all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, the giants turned against 5 them and devoured mankind. And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles, and 6 fish, and to devour one another’s flesh, and drink the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones.

Enoch 10:1 Then said the Most High, the Holy and Great One spake, and sent Uriel to the son of Lamech, 2 and said to him: ‘Go to Noah and tell him in my name ”Hide thyself!” and reveal to him the end that is approaching: that the whole earth will be destroyed, and a deluge is about to come 3 upon the whole earth, and will destroy all that is on it. And now instruct him that he may escape 4 and HIS SEED may be preserved for all the generations of the world.

Enoch 10:7 And heal the earth which the angels have corrupted, and proclaim the healing of the earth, that they may heal the plague, and that all the children of men may not perish through all the secret things that the Watchers have disclosed and have taught their sons.

Enoch 10:9 And to Gabriel said the Lord: ‘Proceed against the bastards and the reprobates, and against the children of fornication: and destroy [the children of fornication and] the children of the Watchers from amongst men [and cause them to go forth]: send them one against the other that they may destroy each other in battle: for length of days shall they not have.

Enoch 10:15 And destroy all the spirits of the reprobate and the children of the Watchers, because they have wronged mankind.

Enoch 12:2 And his activities had to do with the Watchers, and his days were with the holy ones.3 And I Enoch was blessing the Lord of majesty and the King of the ages, and lo! the Watchers called me—Enoch the scribe—and said to me:4 ‘Enoch, thou scribe of righteousness, go, declare to the Watchers of the heaven who have left the high heaven, the holy eternal place, and have defiled themselves with women, and have done as the children of earth do, and have taken unto themselves wives: ”Ye have wrought great destruction on the earth:

Enoch 15:8 And now, the giants, who are produced from the spirits and flesh, shall be called evil spirits upon 9 the earth, and on the earth shall be their dwelling. Evil spirits have proceeded from their bodies; because they are born from men and from the Holy Watchers is their beginning and primal origin; 10 they shall be evil spirits on earth, and evil spirits shall they be called. [As for the spirits of heaven, in heaven shall be their dwelling, but as for the spirits of the earth which were born upon the earth, on the earth shall be their dwelling.]

Enoch 16:1 From the days of the slaughter and destruction and death of the giants, from the souls of whose flesh the spirits, having gone forth, shall destroy without incurring judgement—thus shall they destroy until the day of the consummation, the great judgement in which the age shall be consummated, over the Watchers and the godless, yea, shall be wholly consummated.”2 And now as to the Watchers who have sent thee to intercede for them, who had been aforetime in heaven, (say to them).

Can only the ELDERS in the church heal the sick? – Jas. 5:14

händerThe gift of healing, available only for some?

Some Christians do not believe that the spiritual gifts (such as healing, speaking in tongues, interpreting tongues, etc) are meant for today, and others believe that IF they are still around today they are not to be actively sought but can still be received and accepted if God would one day choose to give a certain believer one or more gifts. The Bible however is clear on that we should be eager to seek the spiritual gifts, and particularly the most important ones. Even if we can be saved without these great tools that God has provided us, they are still important for our Christian life and they provide an extra dimension to our communication with God and each other.

1 Cor. 12:31 But COVET EARNESTLY the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.

1 Cor. 14:1 Follow after charity, and DESIRE spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.2 For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.3 But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort. 

Not only the first apostles had the ability to transfer the Holy Spirit and/or the spiritual gifts to believers by laying on of hands, and neither is it exclusive to only priests/pastors and elders. All Christians can make use of the spiritual gifts and teach or encourage others to do the same!

But what about Jas. 5:14? Does it not say there that only the elders can heal the sick?

Jas. 5:14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:

Based on Bible Hub, the word ”elders” above is a translation from the Greek adjective πρεσβύτερος (presbýteros Strong’s 4245), and when used as a noun it can be applied to an elder of a Christian assembly. It holds the meaning of a mature man (which is usually an old man) having seasoned judgment (experience) and/or a senior in a group. There is also a feminine counterpart which is presbyteras, as in 1 Tim. 5:2 and there is refers to mature/old women. Aged individuals are usually more experienced and wiser than younger ones. Note that the description does not mean that the individual must have a church position or a title, but neither is it an oxymoron that a pastor is also an elder/presbyteros. A church leader should definitely be a wise and mature person, and Paul lists many other qualifications for a church leader/presbyteros in his letters to the Corinthians and in his letter to Titus.

1 Tim. 5:1 Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.

If we go back to Jas. 5, it makes sense for the author James to advise believers to go to the elders in the church to get help since they are (supposed to be) wise and mature. During this time they were experienced when it comes to the gift of the Holy Spirit, such as healing. James also says that the prayer of faith shall save the sick, and ”the effectual fervent prayer of the righteous man availaeth much”. In order to be a righteous man, he must confess his sins and repent, which is also confirmed in many other verses in the Bible. James clearly says that ”pray one for another that you may be healed”, which shows that not only the elders have this ability – but they could certainly lead the way.

We should not erroneously believe that a certain case of healing must be ”fake” because we know that the healer (the person with the gift of healing) has not always been theologically correct or perhaps even acted in the wrong way on occasions. Healing is a gift of God but a person’s faith has lots to do with it – both when it comes to the person who heals as well as the person who gets healed. Jesus said on a few occasions ”Your faith has healed you”. 

Jas. 5:15 And the prayer of FAITH shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

All pastors/church leaders are (supposed to be) presbyteros, but not all presbyteros are pastors/church leaders

Other interesting verses where the word is used, and which prove that the description is not exclusive to church employees:

Mat. 21:23 And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

Mark 7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables.5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?

Luke 7:3 And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant.

The prodigal son Luke 15:24 For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry.25 Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing.

The woman about to be stoned John 8:9 And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.10 When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

Acts 2:17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams

Acts 11:29 Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judaea:30 Which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.

Acts 14:22 Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.23 And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed.

Acts 15:22 Then pleased it the apostles and elders with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas and Silas, chief men among the brethren:23 And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia.

Acts 24:15 About whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him.

1 Tim. 5:17 Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.18 For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.19 Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.

Hebr. 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.2 For by it the elders obtained a good report.3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.

1 Pet. 5:1 The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:— 5 Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility: for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble.

Rev. 4:4 And round about the throne were four and twenty seats: and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment; and they had on their heads crowns of gold.

It makes sense that the word presbyteros ended up being gradually used interchangeably with a pastor/church leader, because the wisest and more experienced Christian men were often also appointed church leaders.

Here is Torben speaking about the gift of healing and he is also touching on the subject of presbyteros. 

The earth takes shape like clay under a seal – Job 38:14

Clay 2The earth takes shape like clay under a seal

Job 38 contains the famous verse ”Where wast thou when I laid the foundations of the earth?” (Job 38:4). The whole chapter revolves around God’s creation and that Job has no reason to question or criticize any of that since he is created unlike God. Job is also a book that contains many poetic expressions and analogies, but they all have meanings which the author would like to provide to the  readers. We are not supposed to ignore such descriptions and comparisons under the excuse that ”it’s only poetry and means nothing, so we are free to interpret it as we like”.

Here is the beginning of Job 38, in NKJV to make the language more up to date:

Job 38:4 “Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell Me, if you have understanding.5 Who determined its measurements? Surely you know! Or who stretched the line upon it? 6 To what were its foundations fastened? Or who laid its cornerstone,7 When the morning stars sang together,And all the sons of God shouted for joy?8 “Or who shut in the sea with doors,When it burst forth and issued from the womb;9 When I made the clouds its garment, And thick darkness its swaddling band;10 When I fixed My limit for it, And set bars and doors;11 When I said,‘This far you may come, but no farther, And here your proud waves must stop!’12 “Have you commanded the morning since your days began, And caused the dawn to know its place,13 That it might take hold of the ends of the earth, And the wicked be shaken out of it?

sheet

Notice that it is all about God’s creation and how everything came about/took form. We can read about God stretching out a line on and over the earth (easiest on a flat level), foundations being fastened, a corner stone, the sea being shut in with doors likened with a womb which will stop the water and the waves to go no further, a fixed limit for the whole construction with bars and doors (sounds like the restrictions of Antarctic), the earth having ends which you could take hold of to shake people off, etc.

Then comes our verse Job 38:14 which describes in which way the earth took form:

Job 38:14 It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment. KJV

Job 38:14 It takes on form like clay under a seal, And stands out like a garment. NKJV

clay 2We already know from Genesis that the earth after coming into existence was ”without form and void”, and this could absolutely be likened to a piece of clay (empty and void of anything else but the clay itself).

Gen. 1:2 The earth was without form, and void; and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

Job 38:14 tells us how the earth originally got its form. The procedure to form the earth is likened to clay under a seal. ”Seal” is a translation from the Hebrew word ”chotham” (Strong’s 2368) and apart from seal it can mean a signet-ring. From Blueletterbible we learn that the Hebrews were used to carry with them a signet ring in a string.

A  signet ring could be used to seal and sign a piece of correspondence through applying soft clay on it which is pressed down by this uniquely made ring. If placed right in the opening, this seal would reduce the risk of an unauthorized person reading the material since it would be obvious on the broken seal. At the same time as a distinctly made signet ring can be used to seal a document it is also used to prove identification and authenticity.

sealHere are some other verses containing the same word:

Gen. 38:18 And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him.

Ex. 28:11 With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, shalt thou engrave the two stones with the names of the children of Israel: thou shalt make them to be set in ouches of gold.

1 King 21:8 So she wrote letters in Ahab’s name, and sealed them with his seal, and sent the letters unto the elders and to the nobles that were in his city, dwelling with Naboth.

Jer. 22:24 As I live, saith the Lord, though Coniah the son of Jehoiakim king of Judah were the signet upon my right hand, yet would I pluck thee thence

Job 41:15 His scales are his pride, shut up together as with a close seal.16 One is so near to another, that no air can come between them. (likely describing the scales of a dinosaur)

Sng. 8:6 Set me as a seal upon thine heart,as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame.

Hag. 2:23 In that day, saith the Lord of hosts, will I take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, saith the Lord, and will make thee as a signet: for I have chosen thee, saith the Lord of hosts.

flat earthWhen a signet ring is pressed down on soft clay, the area in contact with the ring will get engraved according to the ring’s pattern and the excess clay will be pressed out and collected in a ring around the area, slightly elevated. This happened to be exactly the way a flat earth map looks like (the Antarctic being the outer ring)! At the same time this analogy is very difficult to understand when applied to a ball. How could a spinning ball be the end result of a signet ring pressed into clay? Things get more flattened out if pressed down, rather than getting shaped as a ball. (Other Bible verses suggesting the earth is flat here.)

The ”features” (the continents of the earth, including the hills) stand out like those of a garment. It is difficult to get the picture of garments and clothes appearing as a ball.

This is no proof of a flat earth, but on the other hand it is not a sin to trust the information in the Bible. God will never be mad at us for accepting his words as they stand – in context and without trying to reinterpret them. He knows our hearts and if our aim is to simply stand corrected by his Word. Sometimes we can get help from other Christians who point out misunderstandings for us, and vice versa. We should also always be ready to modify our understanding if the Bible requires it – in the immediate context and also in a wider Biblical perspective. Just like the Bereans.

2 Tim. 3:16 All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness 

Acts 17:11 These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.

We are created to seek and find God – Acts 17:26-27

acts 17.jpegWe are all created to seek and find God

Maybe this is self-evident, but there are reformed Christians who do not believe this at all. They rather believe that some are created to seek and find God while others are created to be spiritually blind and unable to do so (according to God’s will which is sometimes ”mysterious” for us).

Acts: 17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27 That they should SEEK THE LORD, if haply they might feel after him, and find him, though he be NOT FAR FROM EVERY ONE OF US.

The same text also tells us that we are all commanded to REPENT from our sins, and to make it clear we can read that this applies to ”all men every where”. This means that while God can be viewed as being very patient with us, the commandment still stands.

Acts 17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now COMMANDETH ALL MEN EVERY WHERE TO REPENT 

Since all are commanded to repent it means that we are capable of doing just that. Compare with God’s command to Adam (and Eve) in the garden, where Adam is asked to not eat from a certain tree. God informed him about the consequences should Adam take the decision to eat despite of the commandment. (Note below that the English translation/phrase ”for in the day”, yowm, Strong’s 3117, according to Blueletterbible can be understood as ”when …”, as is the case in my own language in Svenska 1917 års Bibel ”när”.)

Gen. 2:16 And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:17 But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.

The fact that God informs Adam of the consequences for being disobedient proves that Adam has a genuine choice. The same is true with all of God’s commandments, such as the one in Acts 17. We are all commanded to repent from our sins, but not all of us will make this choice.

We are also told that God will still judge us in a very fair way. He knows our capabilities:

Rom. 2:5 But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;Who will render to every man according to his deeds:7 To them who by patient continuance in well doing SEEK for glory and honour and immortality, eternal life:8 But unto them that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,9 Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;10 But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:11 For there is no respect of persons with God.12 For as many as have sinned without law shall also perish without law: and as many as have sinned in the law shall be judged by the law;13 (For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.14 For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:15 Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another;)16 In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel.

Reformed Christians might then quote Rom. 3:10-11 where it says that there is no one righteous and ”none that seeketh after God”, but they fail to see that the apostle Paul is quoting from a couple of Psalms (”as it is written”), and if we go to these psalms we can read about unrighteous people who do not seek him, but in the same context we can also about righteous people who DO seek him. On top of it all, Paul calls himself righteous and also to having lived with a totally clean conscience (1 Thess. 2:10, Acts 23:1), so he would have contradicted himself if he claimed there were no such individuals to be found. Read more here.

We are promised that we will find the Lord if we search for him with all of our heart:

Jer. 29:13 And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart

Matt. 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you

More examples which show that we are able and requested to seek God:

Deut. 4:29 But if from thence thou shalt seek the LORD thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.

1 Chron. 22:19 Now set your heart and your soul to seek the LORD your God; arise therefore, and build ye the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the LORD.

1 Chron. 28:9 And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.

2 Chron. 11:16 And after them out of all the tribes of Israel such as set their hearts to seek the LORD God of Israel came to Jerusalem, to sacrifice unto the LORD God of their fathers. 

2 Chron. 15:4 But when they in their trouble did turn unto the LORD God of Israel, and sought him, he was found of them. 

2 Chron. 19:3 Nevertheless there are good things found in thee, in that thou hast taken away the groves out of the land, and hast prepared thine heart to seek God.

Ezra 6:21 And the children of Israel, which were come again out of captivity, and all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen of the land, to seek the LORD God of Israel, did eat 

Psalm 10:4 The WICKED, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts. 

Psalm 70:4 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: and let such as love thy salvation say continually, LetGod be magnified.

Isaiah 55:6 Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near: Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts.

Isaiah 58:2 Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God: they ask of me the ordinances of justice; they take delight in approaching to God.

Daniel 9:3 And I set my face unto the Lord God, to seek by prayer and supplications, with fasting, and sackcloth, and ashes:

Hosea 3:5 Afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall fear the LORD and his goodness in the latter days. 

Hebrews 11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

Wernher von Brauns gravsten om himlavalvet, samt märkliga nödlandningar

von BraunNASAs raketforskare påminner om himlavalvet?

Ps. 19:1 The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.

(Ps. 19:2 Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.)

Ovan psalm valde Wernher von Braun åt sig själv för sin gravsten som finns i Alabama i USA sedan begravningen 1977. Frågan är förstås varför NASA-pionjären och raketforskaren valde just denna vers som talar om det berömda bibliska himlavalvet (som är någonting annat är ”himlarna”) som i psalmen beskrivs som ett fysiskt bevis för Guds skapelse. Om NASA har rätt i sin beskrivning av området ovanför oss så kan det  omöjligt finnas ett himlavalv som en barriär, för i Bibeln så beskrivs himlavalvet som något som kan ”sträckas ut” och någonting som kan ses från jorden. Bibelns himlavalv beskrivs också vara hemvisten för sol, måne och stjärnor, som en dag i framtiden kommer att falla ner på jorden utan att jorden påverkas, samt utgör en begränsning av vattnet ovanför valvet och vattnet nedanför. Himlavalvet kan därför beskrivas som raka motsatsen till NASAs bild av himlen/rymden. Varför välja just denna bibelvers av alla verser i Bibeln för eftervärlden? Frågan är befogad också med tanke på de många anomalier som NASA producerat genom åren.

Versvalet inkluderas automatiskt i den stora plattjordkonspirationen som också handlar om formandet av NASA (1957) som i sin tur anses vara kopplad till formandet av The Antarctic Treaty som bildades i samma veva (1959) och som fastställer en lång rad restriktioner för privatpersoner och fartyg att ens närma sig Antarktis utan inbjudan och/eller övervakning. Saken blir inte bättre utav dokumentation (se film) där det framkommer att NASA, CIA, amerikans militär, etc, använder sig av en platt stationär jord, snarare än en snurrande glob, som grund för diverse uträkningar.

Wernher von Braun (1912-1977) var aktiv i nazityskland och misstänks för en rad övergrepp enligt vittnesmål från hans offer. Operation Paperclip var ett hemligt program efter andra världskriget där ca 1600 tyska vetenskapsmän, ingenjörer och tekniker överfördes till USA för att vara behjälpliga med att starta ett vapenprogram under von Brauns ledning. Von Braun och flera andra nazister slapp alltså straff för sin aktiva medverkan under kriget.

flightsMärkliga mellanlandningar

På det södra halvklotet förekommer en rad märkligheter vad gäller de vanliga rutterna mellan kontinenter eftersom planen vanligtvis gör mellanlandningar i norra halvklotet innan de åker tillbaka till södra halvklotet till sin destination. Exempelvis så mellanlandar man vanligtvis i London eller Senegal vid flyg från exempelvis Chile eller Brasilien till Sydafrika. Konspirationen bli än värre när de längre flygrutterna på det södra halvklotet inte kan följas på de sedvanliga internetsidorna för GPS-taggar på flyg (bara starter och landningar) till skillnad från flygrutterna i det norra halvklotet. Det går alltså inte att se på dessa flygsidor exakt hur dessa flygplan färdas. Det förekommer visserligen några långflygningar men de är få, dyra, ofta fullbokade eller inställda – förutom att det alltså inte går att följa de egentliga flygrutterna. Resenären Max Igan har under en flygtur till Australien visat i en berömd youtubefilm att flygplanets kompass inte överensstämde med hans egen medhavda kompass, så flygplanets egentliga rutt är osäkert.

Det finns också några kända nödlandningar som inte har några logiska förklaringar eftersom dessa rutter på den officiella jordgloben skulle varit så pass tids- och bränslekrävande att piloten inte skulle ha valt dem utan i stället letat efter första bästa säkra land med advekvat sjukvård. Man kan fråga sig varför en pilot väljer att göra en längre omväg i en krissituation då han borde ha valt en kortare och snabbare väg? Eller är svaret att det kanske inte var en omväg trots allt?

De berömda nödlandningarna är dessa:

#1) China Airlines från Taiwan till Los Angeles: emergency landing in Alaska

#2) Cathay Pacific från Hong Kong till Los Angeles: emergency landing in Alaska

#3) Qatar Airways från Chicago till Doha: emergency landing in Moscow

#4) Emirates från San Francisco till Dubai: emergency landing in Moscow

#5) Lufthansa från Shanghai till Munich: emergency landing in Moscow

#6) PIA Pakistani Airlines från Islamabad till London: emergency landing in Moscow

Det här är alltså stora frågor att utforska, men det går inte längre att göra sökningar på youtube eller google för att hitta de bästa filmerna pga censur. Du måste alltså i förväg känna till namnen på youtubekanalerna och göra sökningar i dem, samt passa på att leta upp ytterligare intressanta kanaler bland ”följarlistorna”. Passa på att göra det nu, för i framtiden blir censuren hårdare och du kommer inte ens hitta youtubefilmer med kritik av känsliga officiella historier. Den film i ämnet (NASA, Antarktis, jordens form, etc) som de flesta rekommenderar är Mark Sargents Flat Earth Clues.

Not one sparrow shall fall on the ground without the Father’s knowledge

SparvarGod is aware of our sufferings, and even when sparrows fall dead to the ground 

God has never promised us that we will never ever suffer nor die. Sometimes we might think that God is not aware of our sufferings, but the Bible says that not even a sparrow will fall to the ground without the Father knowing about it. He even knows the amount of hairs on our heads.

Matt. 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.29 Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.30 But the very hairs of your head are all numbered.31 Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

In Luke it is phrased ”not one of them is forgotten by God”: 

Luke 12:4 And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do.5 But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him, which after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him.6 Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God?7 But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.

The price for the above mentioned sparrows was very low (birds were the cheapest animals that you could offer) and sparrows are rather insignificant animals which can often be found in large quantities. Still, God takes interest in the life of each little sparrow because they too are animals and part of God’s creation. Our journeys on earth are sometimes filled with misery and agony, but thankfully we will not have to live in this world for ever. We have something greater to look forward in the life to come, and God’s kingdom will last for ever. When we start to live in the new Jerusalem we will not complain that our struggles on earth was not worth it, because in the new kingdom there will be total bliss, with no tears or sorrow.

Rev. 21:1 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband.3 And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.4 And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

Matt. 5:3 Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.7 Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.8 Blessed are the pure in heart: for they shall see God.9 Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.10 Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.11 Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.12 Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

From the beginning animals were not supposed to be for consumption – those animals that were considered nephesh cayah, i. e. living animals as in animals with blood and that can breathe. This was before Adam and Eve sinned and were driven out from the garden of Eden and away from the life-bringing Tree of life. Ever since this incidence, death has ruled over both man and animals, and this is a consequence of sin and the need to get our life spans shortened and ended so that we will not have to live eternally in a cold and hard world affected by much sufferings. The wages of sin is death, and death is considered an enemy that must be conquered (1 Cor. 15:26). Until then, death is something inevitable and even essential in this world (after sin made its entrance)  and can be seen as a gracious gift from God to limit our pain. He has something better in store for us which will be ever-lasting.

It was not until after the flood that God gave the permission to eat meat. (It is quite possible that some people ate meat before then, but in that case it was against God’s will and permission.)

Gen. 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

Gen. 9:1 And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth.2 And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered.3 Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things.4 But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.5 And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man’s brother will I require the life of man.

In the teachings of the sparrows we are told that we are even more valuable than they are, and God even knows the number of hairs on our heads. It is natural to fear for our lives if the enemy wants to harm us, but our general attitude should be to not fear people (at least not more than fearing God) because people can at the maximum only kill our bodies. The one we really should fear and respect above everyone else is our Creator because he has the power to do much more than that. In the final Judgement, our Creator has the power to throw people in Gehenna (those who reject him and who want nothing to do with him) which is far more serious than the fact that all human beings will one day die and decay. All that decays can be restored by the power of God, but not the body that is thrown in Gehenna.

The first person who died was killed by his own brother. God does not hinder people to disobey him and commit crimes in this world where man’s free will is a factor, but  God sees everything and does not forget.

Gen. 4:10 10 And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto me from the ground.

Jesus makes yet again a comparison with the birds below. Jesus speaks about faith, which results in security and expectations of what God can do for us. If we allow the troubles of this world overpower us and our spiritual lives, we will have a harder time having faith in that God hears our prayers and sees our needs. The promise is that we must first seek the kingdom of God and his righteousness, and all the rest shall be added to us.

Matt. 6:25 Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?26 Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?27 Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?28 And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:29 And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.30 Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?31 Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?32 (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.34 Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.

Heb. 11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.

John 15:7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

The peace that Jesus provides is different than the one the world provides:

John 14:27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

Does the Bible say that nature and flesh are SINFUL in Rom. 8:3?

sinCan flesh be sinful?

A sin is something that a person does based on his/her own choices. Also Jesus had flesh just like us, and he was obviously no sinner so this means that flesh cannot be sinful in and of itself or else Jesus too would be sinful.

The term ”sinful nature” cannot be found in the Bible (KJV), but ”sinful flesh” is found once in Rom. 8:3. Since flesh cannot really be sinful in itself (without a person living in it), why can we find this phrase in this verse?

It is a reference to what Jesus did for us when he was born into this world – ”in the likeness” of sinful flesh.

Rom. 8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh

According to Blueletterbible, ”flesh” is a translation from the Greek noun σάρξ (sarx, Strong’s 4561) and apart from flesh/meat from man or animal it could also signify the human body as opposed to the soul or spirit. It could also signify the human nature with its frailties (physically or morally) and passions, or simply a human being as such. So the translation could be flesh, body, human nature, carnality or materiality; kindred. 

But why does it then say ”sinful flesh”? Likely to convey that flesh is what human beings use to sin with, as Paul explains below when he is using the words ”mortal body” and ”members” as instruments to perform unrighteousness. If we have no body (or members) we have nothing to sin with. Granted that our minds are involved when we make plans to sin, but with no heart or brain we cannot even have any thoughts.

Rom. 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

Angels are living in another realm but they too can appear as physical beings and they can disobey God (as obviously Satan did) which is sinning. When it comes to ”flesh”, it is something that is tied to human beings and animals (created on the sixth day) rather than angels who live in another habitat – even if angels temporarily can take the shape of human beings. The description of Jesus coming in the likeness of sinful flesh is therefore a good description when it comes to what Jesus did for us. He became flesh for our sake, and while ”flesh” is usually used in a negative way we naturally also need our physical bodies/flesh to do the good works which we are called to do. 

Jesus suffered for us in the flesh, and the reason for this is because man has sinned, which he did in flesh. The description of Jesus becoming flesh:

John 1:14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.

Phil 2: 5 Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, 6 who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, 7 but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. 8 And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross.

Heb. 2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil

1 John 4:3 and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world.

1 Pet. 4:1 Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin;2 That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.3 For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walked in lasciviousness, lusts, excess of wine, revellings, banquetings, and abominable idolatries

righteous 5Paul describes his choice between living on in the flesh (in his physical body) or to depart from this world into a permanent life with Christ:

Phil. 1:22 But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor; yet what I shall choose I cannot tell. 23 For I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. 24 Nevertheless to remain in the flesh is more needful for you. 

Jesus had no advantage over us when it comes to sin (he was tempted like we are) and this means that it is a false idea that human beings are born with a sinful nature and Jesus is not. None of us have a sinful nature, and we certainly cannot blame our bodies if we choose to sin. We have been promised that we will not be tempted beyond our ability to say no.

Heb. 4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points TEMPTED LIKE AS WE ARE, yet without sin.

1 Cor. 10:13 No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.

Paul explains further what it is to live in the flesh vs walking in the Spirit. He makes it clear, that if we choose to live in the flesh (which is the same as living in darkness or living ”in the world”) then we simply cannot please God. That would be impossible, for living in the flesh is the opposite of living after the Spirit. To be carnally minded (to live after the flesh) is death, but to live after the Spirit is LIFE. The choice is ours, and we have no excuse. Paul also provides examples of what it is to live after the flesh:

Rom 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, WHO WALK NOT AFTER THE FLESH, but after the Spirit.

Rom. 8:4 that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. 6 For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 7 Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. 8 So then, those who are in the flesh cannot please God.

Gal. 5:16 This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.17 For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.18 But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.19 Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,20 Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,21 Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,23 Meekness, temperance: against such there is no law.24 And they that are Christ’s have crucified the flesh with the affections and lusts.25 If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.

1 Cor. 6:15 Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid.16 What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.17 But he that is joined unto the Lord is one spirit.18 Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?20 For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.

Rom. 13:14 But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.

Since the flesh is weak we can make it easier for ourselves if we pray and become stronger spiritually.

Mat. 26:41 Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (Mark 14:38)

In a way we must continue to live in our bodies and ”walk in the flesh” in this particular sense (continue to live in the world). In another sense we must avoid ”walking in the flesh” in the sense of giving in for temptations and sin (living in darkness).

2 Cor.2 But I beseech you, that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh.3 For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:4 (For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)5 Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ

1 Cor. 5:9 I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators:10 Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world.

1 John 2:15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.17 And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

2 Pet. 1:4 Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

The order based on James 1 is 1) lust, 2) temptation, 3) sin and 4) death. Not the other way around as many Calvinists would have you believe; where we start off being dead, and due to this predicament we sin due to our weak nature which is easily tempted.

Ja. 1:12 Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:14 But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.15 Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.

The Bible does not say that having flesh is a sin, but rather breaking the commandments of God. Sin is transgression of the law, and God is naturally disappointed when we break his commandments which is all about disobeying him.

1 John 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.

What kind of transgression could it possibly be to have flesh? Why would this hurt or harm God? Would God be upset and disappointed each time someone is conceived and starts to develop flesh? No, the doctrine of the sinful nature is not Biblical. Read more about Romans 5 here.

30 vanliga argument, invändningar och frågor TILL anhängare av platt jord

world

En plattjordvariant

De vanligaste invändningarna till plattjordarnas argument

Inte så många andra skriver om platt jord så jag kör vidare i ämnet.

Något som är tydligt i kontakten mellan globtroende och plattjordtroende är att de förstnämnda för det mesta kommer med de kanske tio vanligaste invändningarna mot en platt jord. 

Detta är visserligen helt naturligt om det är en av de första gångerna som man kommer i kontakt med en levande plattjordare, men det märks ändå att många globtroende intalar sig själva att deras invändningar är sprillans nya för plattjordaren. I själva verket har plattjordaren hört samma argument om och om igen, och eftersom det är ett stort steg att gå från globtro till plattjordtro (som alla plattjordare gjort), och knappast ett val som förväntas leda till allmänna hurrarop och lovprisningar, så har de självfallet redan studerat argumenten för och emot en platt respektive bollformad jord. 

Tro alltså inte att du är först med ditt motargument. De ligger före i spåret! Inte i betydelse att de därför måste ha rätt, men i betydelse att de till skillnad mot dig (om du är globtroende) redan hunnit sätta sig in i argumenten gällande jordens form i relation till vad vi känner till om heliocentrism, gravitation, stjärnor, etc. Därför är det givet att de först gärna ser att du gör din hemläxa (studera plattjordmodellen) så att de kan ha en vettig dialog med dig. Om du inte känner till deras argument och heller inte önskar studera dem så ligger du efter i spåret och diskussionen är låst. Det är inte plattjordarnas självklara uppgift att undervisa dig och servera dig artiklar och länkar. Studera gärna själv eftersom du ställer dig på de förlorades sida om du högljutt förklarar att plattjordarna har FEL samtidigt som du avslöjar dig själv med att tillskriva dem en hel del åsikter de inte har. Då är du inte påläst och du ligger efter. 

Däremot är det förnuftigt att just ställa frågor och framföra logiska invändningar mot deras modell, så länge som det görs med respekt. Dessvärre klarar inte ens många kristna av den biten, och de tar gärna på sig en hånfull översittarattityd där de spydigt nedvärderar och öppet idiotförklarar den som tror på en bokstavlig bibelbeskrivning av skapelsen, enligt vilken jorden ser ut som en fotpall med fyra pelare/ben, med ett fysiskt himlavalv ovanför där stjärnor är placerade, etc.  

Här nedan har jag försökt lista de absolut vanligaste invändningarna/argumenten mot en platt jord, samt även visa att det kanske inte är så lätt att bevisa jordens krökning och att jorden roterar. Sist finns förslag på youtubekanaler för ytterligare information.  

De vanligaste invändningarna och motfrågorna till plattjordare 

Antarctica 31.  Varför har ingen ramlat ner från kanten?  Den måste ju folk ha stött på under sina resor runt jorden?! Har ingen tagit ett foto?

Svar: ”Kanten” är enligt plattjordmodellen Antarktis som är den yttre isringen på modellen. De flesta plattjordare tror att det även finns en bortre gräns i form av ett slags himlavalv. Självfallet så kan inte vem som helst ta ett foto på den allra yttersta gränsen (valvet) eftersom det endast är ett fåtal som varit på Antarktis och ännu färre som vistats nära den yttersta gränsen. Plattjordare menar att The Antarctic treaty med start 1957 (strax innan NASAs införande) existerar för att begränsa kunskapen om Antarktis och alla dess hemligheter för allmänheten, inklusive att diverse militära experiment. Studera gärna ”Operation Fish bowl”, ”Operation High Jump”, och andra expeditioner som sjöofficeren Richard Byrd & Co utförde. Frimuraren Byrd dog strax efter den sista expeditionen 1957 och hans yngsta son lurades 1988 till ett  ställe där han mördades under mystiska omständigheter.

Man skulle också kunna ställa motfrågan varför ingen har ramlat ner från Vänern. För att Vänern är platt och för att kustremsorna håller vatten, öar och båtar inne? Ja, exakt.

2. Hallå, man kan faktiskt resa ett varv runt jorden i en och samma riktning samt komma tillbaka där man startade ifrån! Ljuger alla som gjort världsomseglingar?!

flat earthSvar: Det går precis lika bra att resa ett varv runtom en plan yta. Tänk dig själv att du reser runt jorden på kartan här till höger. Kanske från USA, till Australien, till Asien, till Afrika och tillbaka till USA igen där du startade ifrån. Eller tänk dig att du springer ett varv runt hela ditt grannområde och kommer tillbaka till samma punkt som du startade ifrån. Ingetdera är bevis för att något är klotformat. Något som man däremot inte kan göra på en platt jord är att resa över hela Antarktis och över på andra sidan. Det finns ett fåtal fall där några påstått sig ha korsat Sydpolen, men när man forskar i fallen så ser man att det inte stämmer och/eller inte går att bevisa.

Däremot sker ofta flygningar till och från Antarktis basstationer och södra Argentina men av någon anledning så går det inte pga kylan att gena över hela Antarktis under långflygningar trots att man skulle spara både tid och bränsle.

FE photoshop

Erkännande från NASA att det handlar om photoshopping

3. Det finns massor med foton på vårt jordklot! Är du totalt blind?!

Svar: Det finns bara två stycken ”Blue Marble” foton där hela jordklotet syns. Den första sägs vara från 1972 och den andra från 2015. Båda varianterna visar tydliga tecken på CGI (Computer Generated Images) med exempelvis identiska molnområden som är inkopierade på flera ställen, där ordet ”sex” tydligt kan utläsas, etc. CGI-jordar är dessutom markant olika varandra vad gäller storleksförhållanden på kontinenter (jämfört med varandra), färger, etc. (Av en slump finns det också en siluett  i form av hunden Pluto på … planeten Pluto.) Framför allt kan man inte använda Blue Marble som bevis eftersom det producerats av NASA och tillförlitligheten till den organisationen är inte hög ens bland många klotjordtroende. Inte bara pga den falska månlandningen (Se Bart Sibrels A funny thing happened on the moon), utan även pga andra bevis gällande green screens, astronauter som hänger i vajrar, hårspray, etc. Vidare har vi fått höra olika berättelser för hur jorden ser ut. En variant heter att jorden buktar ut vid ekvatorn, och Neil deGrasse Tyson har t o m hävdat att jorden är svagt päronformad – vilket inte passar in med Blue Marble.

history4. Historiskt sett har man aldrig ens trott att jorden är platt, förutom några enstaka outbildade som inte visste bättre. Redan de gamla grekerna förstod att jorden är klotformad! Det här med platt jord har bara dykt upp som idé de senaste åren!

Svar: Den första kända jordgloben är från 1492 (Martin Behaims glob) och sedan dess har sakta men säkert klotjorden populariserats till att bli den enda modellen, även om jordens form var en öppen fråga långt in på 1800-talet (läs exempelvis om Samuel Rowbotham). Den kända Azimuthal Equidistant kartan är känd som kartvariant sedan 1000-talet, och plattjord har varit en självklarhet inom många (eller alla) olika kulturer och länder även om detta ändrats de senaste 500 åren. Även om det skulle finnas gamla greker som i antiken förmedlade en tro på en klotjord och/eller en snurrande jord, så innebär det inte att en sådan lära måste ha spridits och accepterats utöver de egna lärljungarna.

Händelsen med Galileo Galileis på 1600-talet används ofta som ett argument emot både kristendom och Bibeln eftersom han hade svårt att få gehör för sin nya heliocentriska världsbild pga att (den katolska) Kyrkan stod emot. (Egentligen krävde påven helt enkelt bara bevis.) Händelsen visar dock att Galileos syn var kontroversiell snarare än självklar, vilket visar att den bibliska geocentriska modellen var vanlig tidigare.

perspective 55. Man kan faktiskt se hur solen försvinner ner under jordens krökning! Det heter även solUPPGÅNG och solNEDGÅNG. Om solen i stället skulle försvinna bort över en plan yta så skulle solen bli mindre och mindre. Tänk lite!

Ibland blir faktiskt solen successivt mindre innan den försvinner, men det beror helt på väder, sikt, geografi, etc. Ibland har t. o. m. solen blivit större strax innan den försvinner ner, för NER under horisonten kan solen försvinna i vår syn även genom vanliga perspektivlagar som exemplifieras i bilden här ovan. Att lamporna dalar neråt och de som är placerade längst bort till slut inte är synliga beror inte på att korridoren i fråga är klotformad.

6. Står man på en strand kan man se båtar försvinna bortåt och ner under horisonten, så de försvinner alltså ur syn pga jordens krökning som skymmer dem! Det här har man vetat sedan Aristoteles tid!

Precis som ovan gällande solens nergång och uppgång så handlar det om perspektivlagar. Aristoteles hade ingen modern teknik när han beskådade båtar över haven (om historien ens är sann). Idag vet vi att han hade fel eftersom vi har tillgång till kikare och kameror som exempelvis Nikon P900 (eller P1000) som raskt kan zooma tillbaka hela den försvunna båten i bild igen. Detta skulle inte fungera om båten verkligen var försvunnen nedanför jordens krökning eftersom vi inte kan se igenom jorden. Lustigt nog hävdar en del att skälet att vi inte kan se någon jordkrökning vid 37.000 meter ö.h. från höghöjdsballonger är att avståndet är för litet och att det krävs högre höjder. Ändå skulle alltså avståndet från en strand till en avlägsen båt i vattnet vara tillräckligt för att se en krökning?

7. Varför är det bara jorden som är platt men inte månen och andra planeter?!

Gud kan förstås ha skapat jorden helt unik gentemot andra himlakroppar, och även valt att placera jorden i centrum. Dessutom så kommer informationen om rymden och dess  himlakroppar från NASA, och det är just NASA som inte är en tillförlitlig organisation enligt plattjordare. Det är alltså inte alls säkert att månen och de irrande stjärnorna (planeterna) är klotformade. Exempelvis är NASAs CGI-bilder av stjärnor/planeter helt annorlunda jämfört med de stjärnor som privatpersoner filmar via sina Nikon P900/P1000 kameror.

Bara för att alla biljardbollar är klotformade så är det inget bevis för att även biljardbordet är klotformat. Inte ens om även lampan ovanför är klotformad.

8. En snurrande glob som rusar i en bana runt solen är ju vad som förklarar dagar/nätter och årstiderna! Det här kan inte förklaras genom ett plattjordmodell!

Det skulle snarare vara svårt att förklara jordens skiftande årstider genom den heliocentriska modellen där solen befinner sig 150 miljoner kilometer från jorden och inte borde påverka jordens temperaturer på det avståndet. Man kan också tycka att hela klotet borde vara jämnvarmt med tanke på att bollen hela tiden snurrar. Märkligt också att stjärnkonstellationer och Nordstjärnan genom århundraden alltid haft sina fasta positioner trots jordens vilda rörelser och framfart. Samt att Antarktis och Arktis har så vitt skilda temperaturer och ekologiska miljöer.

Om Enoks bok har rätt så är solen och månen ganska små och rör sig i lokala banor över och runt den platta jorden vilket ger dagar och nätter. De rör sig i banorna allt närmare respektive allt längre bort ifrån ekvatorn mot jordens mitt (Nordpolen) och tillbaka igen (Kräftans respektive Stenbockens vändkretsar) vilket ger årstiderna. Eftersom frågan ens ställs om hur plattjordmodellen förklarar dygn och årstider så bevisar du att du inte känner till grunden till modellen. Det är absolut inte fel, såvida du inte ihärdigt hävdar att plattjordmodellen är fel – den som inte studerat.

Ord. 18:13 Den som svarar INNAN han lyssnat handlar dåraktigt och skamligt.   

reason9. Vad skulle NASA och eliten tjäna på att ljuga om jordens form?! Varför skulle  jordens form vara så känslig oavsett om den är platt eller ett klot?! Du hör väl hur dumt det låter?

Här kan man bara spekulera, men det finns en rad skäl till att NASA och eliten skulle vinna på att hemlighålla jordens form för människor.

  • Pengar! 52 billion USD a DAY kan vara en frestande tradition att bibehålla. Om sanningen avslöjas så upphör den strida strömmen av pengar, och i stället visas skammen upp offentligt. Visserligen måste en del pengar gå till en hel del dyra omkostnader, men med så stora fantasisummor så blir det också enorma summor över för de högsta cheferna som drar i trådarna.
  • För att slippa straff, och för att slippa människors upprördhet när dessa förstått att de blivit grundlurade. Speciellt skulle amerikanska skattebetalare känna vrede om de insåg vilka enorma summor som de årligen tvingats betala till NASA (USD 21,5 billion bara år 2019) sedan bildandet 1958.
  • Trygghet (och hot). Korrupta skurkar skyddar varandra och de har stor makt att vara lyckosamma utan risk för straff. Att sitta still i båten är tryggt. Så länge som de fortsätter att låta sina korrumperade kollegor vara i fred, och så länge som de inte försöker vara visselblåsare så kan de vara trygga med att myndigheter och privatpersoner kommer att försvara dem. Folket på gatan är till stor nytta för NASA eftersom dessa hjälper till helt gratis att tysta ner kritiker genom att kalla dem för ”foliehattar” eller andra förolämpningar liksom arbetar för att begränsa deras yttrandefrihet på olika sociala plattformar.
  • En del tror på Amiral Richard Byrds information om att det finns rika tillgångar på Antarktis, och eliten kanske vill undanhålla människor dessa. Om människorna lider brist på natur- och energitillgångar så kan vi lättare förslavas under en elit som förfogar över alla sådana naturtillgångar.
  • En del tror att det kan finnas hemligheter av Bibliska proportioner på Anarktis.
  • Kanske den allra främsta orsaken till att vilja dölja en lögn om jordens form och  position är för att dölja Gud! Det är intressant att både kristna och icke-kristna plattjordare verkar vara rörande överens om detta. Evolutionsteorin, en tidsrymd på flera miljarder år och heliocentrism betraktas som Satans främsta vapen för att få människor att vända Gud ryggen och tvivla på hans ord i Bibeln. Om Bibeln har grundligt fel om hur skapelsen gått till och hur jorden ser ut, då går det heller inte att lita på någonting i Bibeln. Kanske Jesus inte dog på korset för världens synder?Bibeln förklarar att skapelsen tog 1) kort tid, 2) för ca 6000 år sedan, 3) att jorden är platt, stationär, stående på fyra pelare, 4) samt att det inte finns någon rymd/universum utan ett nära himlavalv. Den totala motsatsen lärs ut av NASA (lång utvecklingstid, för flera miljader år sedan och jorden är ett klot som både snurrar och rusar genom ett universum). Om människor tror att allting kommit till av en ren slump/olycka, och att vi inte ens kan kvalificera oss till att vara små prickar i ett enormt universum som existerat i flera miljarder år genom en spontan Big Bang, ja då är det svårare att tro på en Skapare som älskar oss och som har en plan för våra liv. Eftersom Bibeln säger att vi kan förstå Guds existens och hans makt genom skapelsen så är det logiskt om Satan försöker lägga dimridåer över just Guds skapelse så att vi förblindas.

Clay 2.jpeg2 Kor. 4:4 Ty den här tidsålderns gud har FÖRBLINDAT de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Rom. 1:18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur GENOM DE VERK SOM HAN HAR SKAPAT. Därför är de utan ursäkt.21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 

Luk. 16:31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.”

Joh 3:12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till?

10. Plattjordteorins popularitet på sociala medier beror på att denna löjliga teori underminerar riktiga konspirationsteorier, såsom JFK, 9/11, Sandy Hook, månlandningen, etc. Youtube välkomnar därför plattjordfilmer med öppna armar, för om alla konspirationsteorier/false flags kan dras över en kam och likställas med en löjlig plattjordteori så är det en vinst för eliten/globalisterna! 

Detta är bevisligen fullkomligt falskt och det räcker med att göra sökbegrepp på youtube för att få detta konstaterat. För något år sedan så ändrade youtube algoritmerna på youtube för att se till att färre människor riskerar att exponeras för plattjordfilmer. Även detta år erkänner youtube samma linje:

”We’ll begin reducing recommendations of borderline content and content that could misinform users in harmful ways—such as videos promoting a phony miracle cure for a serious illness, claiming the earth is flat, or making blatantly false claims about historic events like 9/11″/Youtube, January, 2019

Youtube tar alltså chansen att eliminera plattjordfilmer från internet med andra konspirationsteorier som stöd (precis tvärt om alltså), och om plattjordkanaler hade problem att sprida sina filmer innan 2018/19 så är det ingenting mot hur det blivit nu. Vittnesmålen om detta är otaliga.

Det går sällan att göra allmänna sökbegrepp och hoppas att man ska få filmer från plattjordperspektiv för att lära känna deras modell, för först i listan är alltid mainstream media och kanaler som försvarar NASAs världsbild och/eller kritiserar plattjordteorin.  För att ens hitta plattjordkanaler måste du på förhand känna till vad de heter, och ibland räcker det inte ens med att skriver det exakta (och unika) namnet på filmen för det dyker ändå upp antiplattjordfilmer. Ägare till plattjordyoutubekanaler vittnar ideligen om hur de trakasseras på alla möjliga sätt, där de exempelvis kan få sina kanaler stängda med eller utan utan förvarning. När de tidigare kunde få hundratals nya prenumeranter i veckan så uppnår de inte ens samma antal på en månad numera. Några har vittnat om att någon av deras filmer tidigare kunde ligga på t. ex andra plats på Google, medan den kanske inte ens når upp till 132:a plats idag. En ”plattjordkanal” som har störst chans att dyka upp i sökresultaten är Flat Earth Society som förstås är ”controlled opposition” och står alltså inte på plattjordarnas sida.

11. Plattjordare är omöjliga att diskutera med för de böjer sig inte för fakta och logiska argument! Ändå har det alltid ett ”svar” på allting oavsett vilka argument man presenterar, även om det är Goddag Yxskaft!

Skälet till att plattjordare blivit plattjordare är just, som de ser det, bra argument. Det är knappast för att bli mer populära och omtyckta som de tagit steget till plattjordtro, utan de är snarare väl mevetna om att ett sådant kontroversiellt ställningstagande är kopplat till förolämpningar, gapskratt, hån, hat och att vänner bryter kontakten. Därför är det bättre argument som är det enda som kan få dem att återgå till en globtro. Detta är dock en svårt uppgift. Inte för att de inte lyssnar på argument utan för att de är väl pålästa och redan studerat de vanligaste motargumenten och anser sig ha funnit brister och anomalier. Det är när plattjordarna ger svar på tal och kanske även exemplifierar sina resonemang med länkar som de kan få höra ”Se själva! Det går inte att diskutera med dem för de är totalt oemottagliga inför fakta! De har svar på allt! Det är totalt slöseri med tid att försöka kommunicera med dessa dåraktiga foliehatter!”. Men kom ihåg att det inte är DE som behöver studera mer utan DU om du bara känner till den ena sidan. De behöver inga fler länkar utan DU.

stjärnor12. Man kan faktiskt se stjärnor och planeter inte bara genom NASAs bilder utan även med privata teleskop och bra kameror! Det stödjer NASA, och att det finns en rymd!

Nej, dessvärre är det stor skillnad på de foton som presenteras av NASA jämfört med amatörfoton (eller filmer). Bibeln nämner inte planeter men däremot stjärnor inklusive en sorts stjärnor som kallas ”irrande stjärnor” där Venus är en av dem.

satellites.jpeg13. Det finns massor med satelliter i rymden som ju möjliggör satellit-tv och att mobiltelefoner fungerar! Även GPS fungerar tack vara satelliter som skjutits upp med raketer i rymden! ”Tänkte inte på det”, eller hur?

Dessvärre har NASA misslyckats med att bevisa sina satelliter i rymden och i stället visat allmänheten CGI-bilder/filmer på satelliter. Det finns inga bevis för att raketer varit involverade i några satellituppskjutningar, men däremot har stora höghöjdsballonger använts för att få upp några satelliter på hög höjd. Det finns filmer som visar sådana uppskjutningar och många känner säkert till den satellit med tillhörande ballong som kraschlandade i ett träd i Brasilien.

Nästan all elektronisk kommunikation sker genom markbundna master och fiberkablar, och det kan förklara varför det kan vara svårt att hitta mobil- och GPS signaler i ödemarken och till havs där det är längre ifrån master (och inte längre ifrån satelliter i rymden).

Hur kommer det sig att det aldrig rapporterats om några satellitolyckor i rymden, och varför klarar sig ISS (International Space Station) från alla faror gällande det skrot som hela tiden befinner sig runt jorden? Märkligt också att satelliterna inte smälter i över 1000 graders värme. Om det går att lura människor på pengar genom att sprida en klimatförändringskonspiration så går det också att klämma människor på pengar genom att en satellitkonspiration. Innan GPS användes ett system sedan 1950-talet som heter LORAN, som fungerar på liknande sätt (alltså innan ”satelliteran”. Dessa anpassade militära system är inget bevis för att jorden är klotformad.

solve.jpeg14. Vi har faktiskt varit på månen!

Om du fortfarande 2019 tror att människan varit på månen så finns ingen chans att du ska förstå det här med plattjord. Börja där. Se Bart Sibrels ”A funny thing happened on the way to the moon”, samt Moonfakers youtubekanal, samt http://www.aulis.com.

15. Månen kan ses i en helt annan vinkel i på andra sidan jordklotet! Uppochner! Det bevisar att vi bor på ett klot!

Om man sätter fast ett foto i taket och betraktar fotot från olika delar av rummet, så ser man fotot från olika vinklar jämfört med varandra. Det bevisar inte att rummet är ett klot. Det är intressant att vi endast kan se en och samma månsida trots att månen roterar kring jorden och jorden roterar kring solen. Aldrig har det slumpat sig så allt detta snurrande och roterande kunnat visa andra sidor av månen från jorden betraktat. På en platt jord däremot så förväntas samma sida visas mot jordplattan då månen inte snurrar utan rör sig i en fast bana runt och över jorden som inte heller snurrar.

16. Plattjordare tror inte ens på gravitationen som handlar om ren fakta! Gravitationen förklarar även hur tidvatten regleras genom månens gravitationskraft! Om man inte ens accepterar gravitationen så finns ingen grund för att föra ett logiskt resonemang!  

Det finns ett par olika gravitationsmodeller – Newtons modell eller Einsteins. Ingen av modellerna har lyckats förklara varför gravitationen kan vara så kraftig att stora, tunga hav lyckas trycka sig kvar mot jorden trots att jorden snurrar och far genom universum, samt lyckas kröka haven runt globen trots att vatten i övriga fall alltid finner sin balansnivå. Ändå lyckas insekter, maskrosludd, ballonger, etc, flyga obehindrat utan att hindras av någon gravitationskraft. Densitet är svaret, så en selektiv och obevisad gravitationskraft blir då överflödig. Hur kommer det sig att månen ibland väljer att få en starkare dragningkraft än jorden och emellanåt lyckas dra till sig ebbvatten (dessutom från olika sidor av jordklotet), och hur kommer det sig att solens enorma dragningskraft aldrig lyckas dra till sig och uppsluka vare sig jorden eller månen?

Däremot så kan det ändå finnas ett ”upp” och ett ”ner” på Guds skapade jord, kanske med hjälp av saker som magnetism och electricitet. ”If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration/Nicolas Tesla.

17. Korioliseffekten bevisar att jorden är klotformad och snurrar! Även småskolebarn har fått lära sig att vatten snurrar neråt i olika riktningar ur handfatets avrinningshål beroende på om det är på norra eller södra jordklotet! Vattner cirkulerar neråt medsols respektive motsols!

Vatten kan snurra ner i avlopp i olika riktningar även i ett och samma hus, så det är ett ytterst osäkert sätt att avgöra om jorden snurrar eller ej. Om nu korioliseffekten är sann, hur kommer det sig att flygplan, helikoptrar och passagerarballonger aldrig behöver kalkylera den effekten? Flygrutter tar lika lång tid oavsett om du åker västerut eller österut (och flygplan behöver inte oroa sig för att landa på en yta som rör sig). Borde inte en helikopter även kunna stanna på ett och samma ställe i luften tills det önskade landningsområdet dyker upp under den? Tanken att dessa saker kan lösa sig för att  atmosfären alltid rör sig ihop med klotet håller inte. Varför behöver flygplanspiloter inte justera planet genom att regelbundet styra nosen neråt för att undvika att flyga för rakt och längre bort från jordens yta? Inte heller långdistansskyttar räknar med någon korioliseffekt, och vapenkulor färdas ännu snabbare än flygplan. Precis som vad gäller gravitation så kan inte någon korioliseffekt vara selektiv i sitt utövande.

18. Om jorden vore platt så skulle man kunna se USA från Portugal! Det finns ju ingen jordkrökning som hindrar det!

Nej, pga väderhinder såsom dimma, regn, molnighet, etc så är det inte möjligt, men även pga perspektivlagarna som begränsar vår vy. Vi kan inte se hur långt som helst, och ibland är det faktiskt så mörkt och dimmigt att vi knappt kan se handen framför oss. Om någon visar upp ett fräknigt ansikte för en annan person så ska man inte räkna med att fräknarna går att urskilja lika bra vid ett större avstånd. Enkla filmtester har även visat hur en persons skor (och t o m halva ben) inte längre går att urskilja när personen går längre och längre bort från en filmkamera placerad på marken. Det blir i stället atmosfäriskt ”daller” på marknivå som skymmer sikten – snarare än en jordkrökning.

19. Det här med plattjordteorin har ju bara dykt upp på senare tid, typ från 2014, så det är ett bevis för att det är en ny idé som inte fanns förut!

Se tidigare punkt angående vår historia. Att plattjordtro återigen blivit populärt, trots kraftig globindoktrinering från dagisålder kan handla om att några personer studerat material från exempelvis Rowbotham och populariserat plattjord återigen tack vare youtubekanaler och websidor som spridit sig vidare.

21. Det förstår du väl att miljontals människor inte skulle kunna bevara en så stor hemlighet!! Så ingen har läckt till någon en enda gång?

Det är en myt att det skulle krävas mängder av hemlighetsinvigda människor som skulle behöva hålla tyst om en platt jord. Inte ens vad gäller månlandningsbluffen skulle det krävas särskilt många hemlighetsmakare, och än mindre när det gäller att hemlighålla upptäckten att jorden är platt. När det gäller månlandningen skulle det inte behövas mer än ett stort konferensrum fullt med ”insatta” chefer och elitpersoner, förutom astronaterna själva. Bara en bråkdel av NASA-anställda skulle behöva känna till månlandningsbluffen, och att bevara en hemlighet underlättas ofantligt om de insatta personerna är militär (som förväntas lyda order och leva under tystnadsplikt) och/eller frimurare. Jämför också med Manhattanprojektet som involverade ca 130.000 anställda varav bara en bråkdel kände till hela konceptet att det faktiskt handlade om att konstruera en atombomb. Även om några skulle skvallra trots konsekvenserna med att bryta en militär tystnadsplikt, vem skulle tro dem och vad skulle de som lyssnar kunna göra?

För att få en bekräftelse på att jorden är platt så tvingas man i princip att besöka Antarktis och ta sig över isen till den allra yttersta kanten/himlavalvet. Det råkar man inte göra en vanlig dag till eller från jobbet.

astronauts22. Det finns fler rymdorganisationer än NASA i USA! Är alla länders rymdstationer involverade i lögnen?! 

Den här frågan kanske snarare gäller månlandningar och raketuppsjutningar snarare än platt jord, för det går inte att dra slutsatsen att man måste ha kännedom om Antarktis och platt jord bara för att man har kännedom om månlandningsbluffen. Alla rymdstationer sysslar inte med att försöka närma sig månen, men om så skulle vara fallet så krävs det bara att de allra översta ansvariga känner till månbluffen (däremot inte med nödvändighet någon platt jord).

Man biter inte den hand som föder en, och övriga rymdorganisationer är inte helt självständiga från NASA. Det skulle vara intressant att se hur länge en rymdorganisation skulle överleva om de plötsligt gick ut med att månlandningarna var en bluff och jorden är platt. De skulle förstås tvingas byta ut hela ledningen och/eller upphöra att existera. På liknande sätt som vad gäller amerikanska NASA så har övriga rymdorganisationer mycket att vinna att få fortsätta med sin verksamhet genom att emellanåt leverera lite resultat. Då fortsätter pengarna att rulla in. Det är även helt ok med lite misslyckanden för då kan de få ännu mer pengar för att lyckas nästa gång. NASA borde vara ytterst intresserade av att övriga länders rymdorganisationer befinner sig på samma linje och att det inte finns några visselblåsare som riskerar att rasera hela korthuset som skulle drabba dem alla.

23. Så inte bara astronauter utan även piloter, vetenskapsmän, lärare, etc känner till hemligheten men väljer att sprida en lögn? Är ingen av dem kristna eftersom de väljer att ljuga, som ju är en synd? Hör du inte hur dumt det låter? 

Det är ingen lögn att lära ut något som man är övertygad om är sant. En lögn är snarare att medvetet hävda något som man vet inte stämmer. Mark Sargent har intervjuat personer inom en rad olika yrken på sin youtubekanal, såsom piloter, flyglärare, US Navy missile instructor, submarine chief, sniper instructor, etc. Vi har även personer som Ph.D Brian Mullen (Mechanical Engineering) som kände sig tvingad att dra sig tillbaka från sin youtubekanal bl. a. pga att han inte ville riskera sin anställning. Det kan också förklara varför en del yrkesutövande plattjordare väljer att hålla tyst eftersom deras rykte och framtida inkomst står på spel.

Vad skulle exempelvis en pilot tjäna på att sprida sin plattjordtro? Det enda som skulle hända är att han/hon skulle förlora sitt jobb och det är inte säkert att det skulle vara värt det eftersom de flesta har fakturor att betala. Bob Knodel, plattjordare på youtubekanalen Globebusters har tidigare arbetat som pilot i över 30 år. Det är främst under långflygningar på södra halvklotet som piloter skulle kunna ana oråd och exempelvis fundera på varför de tvingas göra en mellanlandning på det norra halvklotet när man flyger mellan två punkter på det södra halvklotet.

24. Påståendet att Bibeln lär ut en platt jord är Satans trick för att misskreditera Bibeln och förlöjliga alla kristna. Det här är ett sätt att skapa splittring mellan  kristna och få folk att hånskratta åt oss! 

Är Gud verkligen besviken på de kristna som läser Bibeln som det står? När vi läser att jorden står stilla, har ett himlavalv med stjärnor, har vatten ovanför himlavalvet, står på fyra pelare, samt att jorden ser ut som en Guds fotpall, etc, då ska vi alltså tolka det som att jorden inte står stilla en enda sekund, att den inte har ett himlavalv utan snarare en enorm rymd, att jorden inte är placerad på stadiga pelare utan ideligen snurrar och far i en bana i universum som inte nämns med ett ord i Bibeln? Liknelsen med en fotpall ska alltså tolkas som en rund boll under Guds fötter? Kräver verkligen Gud att vi ska omtolka verser så markant, och är vi kanske t.o.m. förlorade om vi vägrar och väljer att läsa som det står? När vi kan läsa om Joshuas bön att låta sol och måne stå stilla, då måste vi alltså vara startklara med ursäkter för varför informationen inte går att acceptera så som den presenteras? Om en ”tvärtomtolkning” är godtagbart när det passar, betyder inte det att vi även kan tolka budskapet att Jesus dog på korset som att han INTE dog på korset? Borde Bibeln ha en lista längst bak där det står vilka verser vi inte kan lita på?

reason25. Vad spelar det ens för roll hur jorden ser ut? Den här frågan är bara ett sätt att få oss att glömma viktigare saker i livet! I stället kivas vi och lägger energi på något så onödigt som jordens form!

Om jorden är platt så vore det världens största lögn. Frågan handlar om varför eliten ljuger för oss och vart de försöker föra oss. ”Bort från Skaparen” anser de flesta, och till slaveri och depression. Satan vill leda oss vilse och kämpar för att vi ska känna oss totalt ospeciella, oälskade och som onödiga parenteser i ett universum som kanske innehåller ett flertal andra bebodda planeter som kommit till av en ren slump –  utan syfte, mål eller baktanke.

26. Stjärnor syns inte från hela jorden! Det bevisar att jorden är ett klot för klotet skymmer ju stjärnor!

Nej vi kan inte se i det oändliga utan bara de stjärnor som är närmast, och vi ser stjärnbilder ur olika synvinklar. Om jorden är en snurrande boll som far genom rymden runt solen så är det märkligt att Polstjärnan  och andra stjärnor i stjärnkonstellationerna innehar exakt samma positioner år efter år under århundraden.

27. Sol- och månförmörkelser bevisar en klotjord!

Nej, även om vi inte vet exakt hur dessa förmörkelser går till så vet vi åtminstone att en heliocentrisk värld med en roterande jord inte kan lösa mysteriet. Exempelvis är det en vetenskaplig regel som säger att en skugga kan vara lika stor eller större än objektet det skuggar, men aldrig mindre. Ändå kan vi se en månskugga på jorden som är ofantligt mycket mindre än den storlek som månen sägs vara. Likaså har det förekommit ett flertal månförkelser samtidigt som även solen visat sig över horisonten (och rent generellt är det inte ovanligt att både sol och måne syns samtidigt), så sol, måne och jord har alltså inte legat på en rak linje under dessa fall. Dessutom har förmörkelser visar sig starta från ”fel håll. 

28. Folk har faktiskt varit på Antarktis och det finns de som bott där en längre tid pga jobb! Inte bara hundratals utan tusentals, och det går även att resa dit som privatperson!

Bara för att man jobbar på Antarktis så är det inget bevis för att man därmed skulle ha kännedom om den platta jorden/den yttersta gränsen. Om det handlar om turistresor så måste man dels ha ofantligt mycket pengar för att bekosta resan (eller vara en elitperson med de rätta kontakterna) samt acceptera ledsagning under hela vistelsen. Det går knappast att som privatperson röra sig fritt och spontant över Antarktisisen. Att det inte är några problem för flygfarkoster att flyga och landa på Antarktis motsäger de som menar att det inte går att spara tid och bränsle genom att gena över Sydpolen när man flyger exempelvis från Santiago/Chile till Perth/Australien eller till Jakarta/Indonesien pga att klimatet skulle vara för bistert. Att flyga ett varv runt jorden i nordsydlig riktning (och inte bara vända vid Antarktis och flyga tillbaka) skulle onekligen vara ett bra bevis för att jorden är klotformad.

29. Greken Eratosthenes bevisade redan för över 2000 år sedan att jorden är ett roterande klot, genom att utföra experiment med uppsatta käppar och studera dess skuggor vid brunnar på olika orter!

Om vi utgår ifrån att han funnits och att det som tillskrivits honom är sant (för det är nämligen inte självklart) så håller inte självaste astrofysikern Neil deGrasse Tyson med honom för han erkänner på film att resultatet även skulle passa väl in på en liten och lokal sol över en platt jord. Neil ändrar därför lite på historien och hävdar att experimentet involverade tre och inte två brunnar, men så står det inte beskrivet i den välkända historien om Eratosthenes.

30. NASA har avancerad teknik som ISS (International Space Station) som inte bara kan ses på himlen, utan vi har även haft tillgång till live feeds när den flyger över områden i USA!

Om man inte kan se ett flygplan på ett visst avstånd på himlen så kan man självklart inte se ISS som skulle befinna sig på ännu större avstånd. Det kan absolut vara så att vittnen  verkligen sett ett flygande objekt där ISS sagt sig vara, men det är inget bevis för att det är ISS. De som studerat deras ”live feed” har rätt att undra varför ett soligt och molnfritt område förvandlas till ett enda stort molnsjok via ISS. De otaliga tabbar som den påstådda bemannade farkosten ISS gjort sig skyldiga till (t. ex tydliga filmer där de hänger i vajrar) kan fortfarande hittas på youtube men då måste man känna till det exakta kanalnamnet.

Rekommenderade kanaler direkt från källan (så slipper du gå via plattjordarnas motståndare när du dömer dem och deras åsikter)

Eftersom Youtube (som ägs av Google) valt att försöka skymma plattjordkanaler för att användarna helst inte ska hitta dem så måste man helst känna till det exakta namnet på en kanal för att ens ha chansen att upptäcka den. Här kommer en lista. Notera dock att var och en presenterar sina egna teorier och åsikter som kan skilja från de andra. En del är kristna och andra inte. Notera också att en del filmer innehåller en del prat och diskussioner, så använd sökverktyget om det är ett visst ämne du söker eller bläddra bland spellistorna. Använd gärna deras egna följlistor och rekommendationer för att hitta ännu fler kanaler som youtube försökt censurera.

Mark Sargents berömda Flat earth clues
Eric Dubays berömda 200 proofs the earth is not a spinning ball

Flat earth mans musikkanal med förklarande låtar Conspiracy music guru

p-brane, my perspective, ditrh, jeranism, odd tv, globebusters, rob skiba, d. marble, etc.

Liknelsen om punden och liknelsen om talenterna

pengarLiknelser – hur aktiv måste man vara vad gäller gärningar?

Vi är frälsta av nåd, och verkligen inte för att vi förtjänar att bli frälsta genom att ”för det mesta” haft ett gott uppträdande. Att vi är frälsta av nåd står inte i motsatsförhållande till att även omvändelse och goda gärningar krävs för frälsning. Vi förjänar inte evigt liv genom goda gärningar, men vi kan heller inte bli frälsta utan goda gärningar. Jakob förklarar att även onda andar tror på en enda Gud och bävar, med poängen att tro utan gärningar är död. Sann tro och sann kärlek till Jesus innebär att vi lyder honom och utför goda gärningar.

Jak 2: 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig GENOM GÄRNINGAR och INTE bara genom tro.

Joh 14:15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.

Hur är det då med liknelsen om Punden? Strax innan liknelsen så får vi läsa om syndaren Sackeus som blev frälst pga sin tro som han visade i gärningar. Den är Abrahams son som har ett omskuret hjärta.

Luk. 19: 8 Men Sackeus stod där och sade till Herren: ”Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka.” 9 Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. 10 Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.”

Det finns alltså chans till frälsning även för en korrupt tullförman som Sackeus. Alla kan få sina synder förlåtna vid sann omvändelse. Jesus berättade ofta i liknelser för att visa en viktig poäng som vi kan lära oss utav. Händelsen har alltså inte hänt bokstavligen, men den kan ge oss lärdomar.

”Luk. 19:11 När de hörde detta, berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. 12 Han sade: ”En man av förnäm släkt for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. 13 Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka. 14 Men hans landsmän hatade honom, och när han hade farit skickade de sändebud som skulle säga: Vi vill inte ha honom till kung över oss. 15 Men han fick sin kungavärdighet, och när han kom tillbaka lät han kalla till sig tjänarna som hade fått pengarna. Han ville veta vad var och en hade förtjänat. 16 Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. 17 Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer. 18 Den andre kom och sade: Ditt pund har gett fem pund till. 19 Kungen sade till honom: Du skall härska över fem städer. 20 Därefter kom en annan tjänare och sade: Herre, se här är ditt pund. Jag har haft det förvarat i en duk 21 av fruktan för dig, eftersom du är en sträng man som tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. 22 Hans herre sade till honom: Efter dina egna ord skall jag döma dig, du onde tjänare! Du visste att jag är en sträng man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. 23 Varför satte du inte in mina pengar i en bank, så att jag kunde få ut dem med ränta när jag kom tillbaka? 24 Och till dem som stod bredvid sade han: Ta ifrån honom hans pund och ge det åt den som har tio pund. 25 De sade: Herre, han har redan tio pund. 26 Ja, jag säger er: Var och en som har skall få, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. 27 Men dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, för hit dem och hugg ner dem inför mina ögon.”

Den man som blev hatad och som landsmännen vägrade att acceptera som kung är Jesus själv. Vi kan läsa att den som förräntade sina pund väl blev kallad ”god”, vilket tyder på att människor absolut kan vara goda (i rätt kontext).

Den belöning som han fick handlar om att härska över tio städer, och den man som förräntade sitt pund hälften så mycket fick motsvarande halva belöningen. Den man som inte lät förränta sitt punt alls blev straffad baserat på vad han visste. Han blev dömd baserat på sina egna ord och sitt eget samvete: ”Efter dina egna ord skall jag döma dig, du onde tjänare! Du VISSTE att jag är en sträng man, som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått”.

Straffet här blev att mannen blev av med det enda pundet han ägde, så han fick alltså ingen belöning alls för sitt val att inte ens sätta in pundet på banken. Han visste bättre. Det fanns ändå de som råkade ännu värre ut. Liknelsen gör en kontrast mellan de tio tjänarna och de landsmän som hatade den förnäma mannen och som deklarerat att de inte ville ha honom som kung (vilket var ett dåligt val med tanke på att den förnäma mannen faktiskt hade kungastatus vid sin återkomst). Dessa landsmän kallades för hans fiender just pga detta och slutet blev att de höggs ner. Mannen som som förlorade sitt pund och gick lottlös hyste aldrig något sådant motstånd mot den förnäme mannen som han kallade sin Herre.

Precis som i liknelsen så kommer vi att dömas baserat på vår kunskap och vad vi gör/inte gör för att lära känna Skaparen och låta oss ledas av den helige Ande genom att göra goda gärningar. Om vi tar steget att hata sonen (som är Gud i kött) så handlar framtiden dock inte om att gå miste om belöningar utan om att inte få komma in i Guds rike.

Det är också en trygghet att veta att vi döms efter vår förmåga, beroende på omständigheter i våra liv.

Rom. 2:Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. 9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, 10 men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, 11 ty Gud är inte partisk.12 Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. 13 Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. 14 Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. 15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 16 Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

Upp. 20:12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

sheep 2Liknelsen om Talenterna 

Liknelsen precis innan den om Talenterna och den om Fåren och Getterna i Matt. 25 handlar om 10 jungfrur, där hälften av dem var förberedda på brudgummens ankomst och visade det i handlingar. De satt inte bara ner och ”trodde” (på brudgummens ankomst) som de övriga 5 tärnorna, utan de såg till att ha sina lampor lysande. Noterbart är att de 5 jungfrur som var lata och inte förberedde sig på brudgummens ankomst heller inte blev bjudna på bröllopsfesten vilket var det stora målet. Skälet som brudgummen gav till att inte öppna dörren för dem var att han faktiskt inte ens kände dem (Matt. 25:12). Om vi verkligen känner Jesus och älskar honom, så vill vi tillbringa tid med honom och vi lyder hans bud.

Liknelsen om talenterna liknar i stort den om punden. Här handlar det en man som lämnar hela sin förmögenhet till sina tjänare. Tjänarna fick talenter baserat på sin förmåga, så var deras förmåga stor så fick de alltså större antal talenter och med dem större krav. Den man som handlade orätt i den här liknelsen grävde ner sin talent och gömde den. Det känns som en liten kontrast till den ovisa mannen i liknelsen om punden som förvarade sitt pund i en duk utan att försöka dölja det. Hans straff blev att han skulle kastas ”i mörkret här utanför” där det var gråt och tandagnisslan. Visserligen skulle detta kunna tolkas som helvetet, men när man läser i Matt. 13:15 så är det gråt och tandagnisslan i den brinnande ugnen, men mannen utan talenter skulle kastas ”i mörkret här utanför”.

Det är alltså inte alls säkert att poängen med liknelsen är att tydliggöra mannens definitiva framtida hemvist, utan snarare att vi borde lära oss att förvalta vårt pund/talent rätt. Om inte så kan vi råka illa ut, men även lita på att vi ska dömas helt rättvist baserat på våra gärningar och vårt samvete. Om man även har liknelsen om pundet i åtanke så var det där mannens uppenbara fiender som dödades. De både hatade honom och vägrade att acceptera honom som kung. Det påstås inte att mannen utan talenter hyste sådana tankar, men om så är fallet så borde samma straff vänta även honom. Hur blev hans dom och straff? Mannen existerar inte i verkligheten, men allas våra gärningar kommer att prövas då ”böcker ska öppnas” där våra gärningar är redovisade.

Matt. 25:14 Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. 15 En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent – var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i väg. 16 Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. 17 Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. 18 Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar.19 En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. 20 Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sade: Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. 21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje22 Så kom den som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. 23 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje!24 Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. 25 Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. 26 Hans herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut.27 Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. 28 Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. 29 Ty var och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas också det han har. 30 Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder.

Fåren och getterna – båda grupperna trodde men inte alla visade goda gärningar. Här är det tydligt att de som vägrade att utföra goda gärningar gick förlorade. Det verkar inte som de kände kungen eftersom de inte älskade honom genom att lyda honom.

Matt. 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 45 Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

sheepFler verser om goda gärningar

1 Kor. 3:12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, 13 så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.14 Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 15 Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. 16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

Beskrivningen ovan handlar om kristna människor – allså inte om syndare. (”Kristna syndare” vore en motsägelse.) De som bygger (på Jesu verk) gör inte så om de hatar och förnekar Jesus eller är olydiga mot hans bud, utan om några som utför goda gärningar.

Lukas 18:29 Jesus sade till dem: ”Amen säger jag er: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull, 30 skall få mångdubbelt igen redan i den här världen, och sedan evigt liv i den kommande världen.”

Goda gärningar ger både belöning (på varierade sätt) i den här världen, och evigt liv i nästa eftersom man visat sin tro i goda gärningar. Vårt arbete ska prövas och vårt eget samvete spelar roll.

Joh. 3:14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd,15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

När Mose hängde upp ormen i öknen så blev inte alla automatiskt helade från sina ormbett. Bara om de faktiskt gick fram till ormen och tittade på den som blev de helade, och det innebär något som man gör. Man kan tänka sig att man inte utförde den proceduren om man inte ens trodde på att det skulle göra någon skillnad. På liknande sätt så måste även vi tro på Jesus och visa det i handling. Vi kan se skillnaden på människors agerande, vilket en dag ska döma dem: 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Rom. 6:16 Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet? 17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt.— 21 Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. 22 Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. 23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Syndar vi (och fortsätter med synden utan att omvända oss) så är vi slavar under synden viket leder till döden. Alternativet är att lyda den helige Ande, vilket leder till rättfärdighet och liv.

Joh. 4:36 Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång.

Joh. 6:54 Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

Joh. 12:25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.

Gal. 6:8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Joh. 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

Jesus kom alltså inte till världen med målet att döma världen, utan för att möjliggöra evigt liv genom sonen. Han tvingar dock ingen att vara hans efterföljare och självfallet vore hans rike inte ett gudomligt rike om människor som hatar honom välkomnades in.

Is it God’s responsibility to KEEP US, even by force?

John 8.jpegGod and his ”responsibilities”

There are some Christians who erroneously believe that it is God’s responsibility to make sure that born again believers are kept, and some even believe in the concept that God keeps us from falling (sinning). They might suggest that if a true Christian falls away and is no longer a child of God, then God’s power was not great enough to keep him, as though the Bible says it is God’s responsibility to keep people by force.

The truth is that we have a free will and we are therefore able to walk away from God without him preventing it from happening. If we on the other hand repent and come to him (or return back to him) he will accept us (keep us) us rather than rejecting us. Had it been up to God to make sure that we do not fall (sin) then we would of course not sin a single time for the rest of our lives. If we sin, it is always our fault and never God’s fault.

God created us to seek him and come to him, which means that we can. We have also been provided with the ability to repent, which we are all requested to do.

Acts 17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;— 26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;27That they should SEEK the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though HE BENOT FAR FROM EVERY ONE OF US. — 30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent

Clearly not everyone seeks God, nor repents, which means that God has chosen to create us with free will and with the ability to both obey and disobey. This does not hurt his ”sovereignty” (a non-Biblical word – KJV).

But what about verse 2 Thess. 3:3? Does it not suggest that God in fact is the one who keeps us, and does so no matter what we do? No, he can indeed keep us from evil, but he does not promise to do so unconditionally – and he does not promise that we will never be affected by persecution or pain. If we walk our own ways and even seek to be tempted, then we cannot expect to be kept from the snare of the devil since we have chosen to remove ourselves from God and his protection.

2 Thess. 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.

Examples 1

The word ”keep” in the above verse is  a translation of the Greek verb φυλάσσω (Strong’s 5442, phylassō). The same word can also be translated observe, bewaresave, guard and watch.  

When we read the examples below (words in green are based on another verb) where this word is used, we can see clearly that what is ”kept” is not necessarily kept unconditionally or for ever. A choice is involved. We can for instance read that shepherds ”keeping” watch over their flock, but this does not mean that sheep can never ever stray away and be lost. We can also read warnings such as ”Little children, keep yourselves from idols”, which is evidence of that we can not sit back and expect God to take this responsibility instead of us. If some of us do to get involved with idols, then we can be certain of that it is not due to God lacking in power but due to our own choices when we oppose God’s commandments.

Matt. 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.18 He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,19 Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.20 The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?

Mark 10:20 And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. (+ Luke 18:21)

Luke 2:8 And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.

Luke 11:28 But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.

Luke 12:15 And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man’s life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.

John 17:6 I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.7 Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.8 For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.9 I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.10 And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.11 And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.12 While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled. — 15 I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. — 18 As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. — 20 Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;

John 7:16 Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.18 He that speaketh of himself seeketh his own glory: but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him.19 Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me?

Acts 12:4 And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him; intending after Easter to bring him forth to the people. — 19 And when Herod had sought for him, and found him not, he examined the keepers, and commanded that they should be put to death. And he went down from Judaea to Caesarea, and there abode.

Acts 16:3 Him would Paul have to go forth with him; and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters: for they knew all that his father was a Greek.4 And as they went through the cities, they delivered them the decrees for TO KEEP, that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem.5 And so were the churches established in the faith, and increased in number daily.

Acts 21:23 Do therefore this that we say to thee: We have four men which have a vow on them;24 Them take, and purify thyself with them, and be at charges with them, that they may shave their heads: and all may know that those things, whereof they were informed concerning thee, are nothing; but that thou thyself also walkest orderly, and keepest the law.25 As touching the Gentiles which believe, we have written and concluded that they observe no such thing, save only that they keep themselves from things offered to idols, and from blood, and from strangled, and from fornication.

Rom. 2:25 For circumcision verily profiteth, if thou keep the law: but if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision.26 Therefore if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?

Gal. 6:13 For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.

1 Tim. 5:21 I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.22 Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men’s sins: keep thyself pure.

1 Tim. 6:13 I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;14 That thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ: — 20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:

2 Tim. 1:12 For the which cause I also suffer these things: nevertheless I am not ashamed: for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keepthat which I have committed unto him against that day.13 Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus.14 That good thing which was committed unto thee keep by the Holy Ghost which dwelleth in us.

2 Pet. 2:5 And spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly;

2 Pet. 3:17 Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own stedfastness.

1 John 5:18 We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. 21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.

Jude 21 Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.22 And of some have compassion, making a difference:23 And others save with fear, pulling them out of the fire; hating even the garment spotted by the flesh.24 Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,

choiceExamples 2

There is also another verb often translated ”keep”, which is τηρέω (Strong’s 5083, tēreō). This word can also be translated observe, reserve guard, watch, preserve, hold fast, etc – i.e. it is often used interchangeably with the verb φυλάσσω above. The examples show that there is a choice involved in this case as well.

Matt. 19:17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

Matt. 23:3 All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.

Matt. 27:36 And sitting down they watched him there

Matt. 28:20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

Mark 7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.

John 8:51 Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death. 52 Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.— 55 Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.

John 14:15 If ye love me, keep my commandments.

John 14:21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.22 Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s which sent me.

John 15:10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love. — 20 Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.

Acts 15:5 But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses. —24 Forasmuch as we have heard, that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law: to whom we gave no such commandment: — 29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.

Acts 21:25 As touching the Gentiles which believe, we have written and concluded that they observe no such thing, save only that they keep themselves from things offered to idols, and from blood, and from strangled, and from fornication.

1 Cor. 7:37 Nevertheless he that standeth stedfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well.

2 Cor. 11:9 And when I was present with you, and wanted, I was chargeable to no man: for that which was lacking to me the brethren which came from Macedonia supplied: and in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself.

Eph. 4:3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. — 7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

1 Ti. 5:22 Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men’s sins: keep thyself pure.

2 Ti. 4:7 I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith:

Ja. 1:27 Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

Ja. 2:10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.

1 John 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.6 He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.

1 John 3:22 And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.23 And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.24 And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

1 John 5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.

Jude 1:6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. — 21 Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.

Rev. 1:3 Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein: for the time is at hand.

Rev. 2:26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations

Rev. 3:3 Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. —8 I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. — 10 Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.

Rev. 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

Rev. 14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.

Rev. 16:15 Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.

Rev. 22:7 Behold, I come quickly: blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. — 9 Then saith he unto me, See thou do it not: for I am thy fellowservant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book: worship God.  

We also have a noun tied to the the above Greek verb, which is τήρησις (Strong’s 5084, tērēsis):

1 Cor. 7:19 Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.

We also have the verb παρατίθημι (Strong’s 3908, paratithēmi), and in this verse we can clearly see that the righteous are not forced to remain righteous by God as though they would lose their ability to sin. It is true that it is not likely that a born again Christian would like to return to the world and his/her old vomit, but once in a while it still happens:

1 Pet. 4:18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear?19 Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing, as unto a faithful Creator.