Martin Luthers åsikter var inte alltid rumsrena – video på engelska med mycket citattext

Martin Luther har skrivit ganska många bra bibliska texter som kan glädja oss, men han hade även flera hårresande åsikter framför allt om judarna som du kan läsa om bland annat  i denna artikel. Tyvärr kan man inte säga att han hade sådana åsikter innan han blev frälst, eller i början av sin tid, utan tvärt om så blev hans ordval och reaktioner gentemot judarna värre med tiden – till och med under hans sista vecka.

Han hade heller liten förståelse för Jakobs brev, eftersom denna bok framför andra Bibliska böcker talar starkt emot Luthers idé att vi är frälsta av tro allena (utan att i egentlig mening behöva lyda någon av Guds bud även om det är eftersträvansvärt), och på det sätt han uttrycker sig låter det verkligen som hans åsikt är att vi kan bli frälsta i vår synd. “Sin boldly” är ett av hans kända uttryck, och även i sitt hela sammanhang så blir det olyckligt. Man kanske skulle kunna hoppas på att läsning av hans citat i en större kontext skulle innebära att hans åsikter mjukades upp eller lutade åt ett annat håll, men tyvärr visar det sig att det inte låter sig göras. Däremot så talar han emot sig själv på andra ställen vilket skulle kunna få det att låta som att han ansåg att synd separerar oss från Gud trots allt. Detta gäller framför allt hans åsikter om människans fria vilja, som han emellanåt säger inte alls är fri utan helt kopplad till Guds vilja. Även John Kalvin talade emot sig själv, men för det mesta var Kalvins åsikter att Gud förutbestämt precis ALLT, inklusive Satans fall och all synd.

30 min. film

2 thoughts on “Martin Luthers åsikter var inte alltid rumsrena – video på engelska med mycket citattext

 1. Hej!
  Du har rätt i att Marthin Luther inte hade ljus i alla delar av Guds Ord. Det var dock ljuset för den tiden. Han såg den Katolska kyrkans brister och fel och gick ur.
  När Pingstväckelsen startade ansågs de vara lite tokiga av övriga samfund. De sades att de klättrade på väggar och gjorde allt möjligt såsom Anden ingav dem att göra. Naturligtvis har varje väckelse också fångat in ett fåtal avarter. Själv anser jag att pingstväckelsens början var så nära en uppryckelse som den bara kunde komma. Vad har hänt sen pingstväckelsens början. Jo man är nu bästa kompisar med alla övriga samfund. Man är ett accepterat samfund. Guds Ord har blivit en kompromiss lösning. Undrar om pingströrelsen ser sina egna fel och brister i Guds Ord eller tror de kanske att bara de har den rätta sanningen. Hur kan det då komma sig att det har framkommit så många olika inriktningar från pingströrelsen? Var inte för hård på Martin Luther, då han kommer kunna träda fram inför Herren och säga ” jag framförde en del av Guds Ord till människorna för den tiden (inte hela sanningen)

  Guds frid
  lärjungen

  Like

  • Hej Stig

   << De sades att de klättrade på väggar och gjorde allt möjligt såsom Anden ingav dem att göra.

   Haha, ja det säger en del än idag. Vanligtvis de som aldrig stigit in i en pingstkyrka.

   << Var inte för hård på Martin Luther, då han kommer kunna träda fram inför Herren och säga ” jag framförde en del av Guds Ord till människorna för den tiden (inte hela sanningen)

   Tja, han spred även idén att vi bör konfiskera judarnas tillhörigheter, bränna deras skolor och synagogor, förvägra dem att tillbe offentligt, kasta ut dem i landet eller åtminstone samla dem i ghetton, osv. Som du kunde se i videon. Sådant bör komma fram….

   GVD

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s