Etikettarkiv | svårt

Tyckte aposteln PETRUS att PAULUS brev var svåra att förstå? 2 Pet. 3:15

frågetecke 2Så har också vår älskade broder PAULUS skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina BREV, när han talar om detta. I dessa BREV finns en del som är SVÅRT ATT FÖRSTÅ —(2 Pet. 3:15)

En del kommer inte längre än så när de läser Petrus åsikter om Paulus brev, men läser vi längre så ser vi att Petrus inte alls påstår att Paulus brev i allmänhet är svåra att förstå. Han fortsätter ju att säga att de som har svårt att förstå handlar om OKUNNIGA OCH OBEFÄSTA MÄNNISKOR som FÖRVRÄNGER texten TILL SITT EGET FÖRDÄRV, som de också gör med ÖVRIGA BIBELTEXTER.

2 Peter. 3:15 Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna.17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

Det bättre alternativet är ju att INTE förvränga texter, utan försöka läsa som det står i den egentliga kontexten. Poesi ska läsas som poesi, liknelser som liknelser, historia som historia, profetior som profetior, etc. Det är intressant att notera att Petrus likställer Paulus skrifter med DE ÖVRIGA SKRIFTERNA, och här måste han ju mena det gamla testamentets skrifter som ju var kända för dem. Paulus färska brev var alltså lika trovärdiga som gamla testamentets texter, och eftersom det gamla testamentets texter anses vara skrivna av rättfärdiga män under inspiration från Gud själv, så borde detsamma gälla Paulus texter som Petrus bedömer på samma sätt. Petrus fortsätter med att varna för att vi måste vara på vår vakt så att vi inte dras med i de laglösas villfarelser och på så sätt förlorar vårt fäste. Vad gäller laglösa, så kan det handla om människor som försöker förminska syndens allvar (som Satan gjorde gentemot Eva i Eden – när han fick henne att tro att synd INTE orsakar andlig död), och som menar att vi kristna är frälsta även om vi syndar.

Kol. 4:16 När mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det också blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet som kommer från dem.

2 Thess. 3:14 Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. 15 Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.

2 Kor. 10: 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud.Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus 6 och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.

2 Tim. 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Det är också tänkt att vi ska förstå skriften, så det skulle inte vara Guds mening att vi inte skulle förstå det som Paulus skriver. Han har ju skrivit nästan hälften av texten i det nya testamentet!

Apg. 17:10 Redan samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. 11 Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så.

Matteus 22:37 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.  

1 Kor. 15:34 Nyktra till på allvar och synda inte. Några av ER har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det.

Ef. 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

 2 Tim. 2: 15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 

Ordsp. 11:9 Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, genom kunskap blir de rättfärdiga räddade.

Vad gäller Paulus kritik av Kefas (som inte var ett ovanligt namn) vad gäller frågan om kravet på omskärelse av judar  så verkar det som det inte är Petrus det handlar om utan en annan lärljunge som också heter Kefas. Det kan du läsa mer om här.

Zimmermanfallet i USA, som blivit stornyhet för att svart blev dödad av VIT

Zimmerman (en person som privat visat sig engagera sig för svartas rätt till lika behandling som vita) dödade i självförsvar Trayvon Martin (tyvärr kriminell), vilket medför att Amerikanska nyhetskanaler – som är Obamas förlängda arm – gör det till förstasidesnyhet i veckor – fast då upplyser man förstås inte om att Trayvon attackerade först enligt vittnesuppgifter och att han har lagbrott i bagaget. Annars dödas ofta svarta människor av andra svarta människor i USA, men eftersom det nu var en VIT person (en man med något mindre pigment) som dödade Trayvon så är det alltså värt att göra nyhet av just denna händelse – för att kunna orsaka ännu mer splittring och ”vi och dem-känsla” hos amerikanska medborgare. Hade båda inblandade personerna haft samma färg, eller hade det handlat om en svart person som dödat en vit person, så hade det aldrig stämplats som rasistdåd och det hade heller inte blivit en nyhet, till skillnad mot när en vit dödar en svart som i det här fallet. Man kan bara tolka detta som att svarta människor är mer värdefulla än vita människor i Obama & Co’s värld, och det kanske också kan förklara varför det varit så mycket fusk och undanhållande av fakta i det här fallet – självfallet till Zimmermans nackdel. Jag trodde alla människor var lika mycket värda? Eller också är det så att det är mer värdefullt för en vit person att bli dödad i ett annat land än just USA, där det är i ropet att göra stor skillnad på svart och vit eftersom det ger politiska poäng trots ”omvänd” rasism.

Om du vill se alla orättvisor som Zimmerman råkat ut för, och läsa om demonstrationer emot honom som uppmuntrats och t o m sp0nsrats från politiskt håll med hjälp av skattebetalarnas pengar, så måste du läsa/se alternativ media, såsom Beforeitsnews, Breitbart, Worldnetdaily, Youtube och Alex Jones show. Men det är också mycket absurda nyheter på Youtube så du måste helt enkelt sovra bland materialet. I mainstream media finns det överhuvudtaget ingenting att sovra bland eftersom det endast serveras politiskt korrekta nyheter som säger samma sak. Media är mycket mer styrt i USA än i Sverige, men i Sverige tror man å andra sidan att ”all amerikansk media kan ju inte ha fel” och sprider därför vidare det som tvärsäkert sägs i amerikansk media. Vi kan läsa att ”amerikaner är rasande” över rättegångsresultatet där Zimmerman friades, och det finns det säkert många som är (många förmodligen påverkade av media som just vill ha en sådan hysteri) men det kanske är ännu fler som är rasande över medias hantering av ärendet och varför det är total tystnad gällande andra fall där det inte handlar om vit och svart. Jag läser dagliga inlägg från amerikaner som är besvikna på media och dess korruption, och jag har hittills inte läst ett enda inlägg till Zimmermans nackdel.

KAMEL genom synålsöga – Är det omöjligt för rika att bli frälsta?

nålsöga

Matt. 19:23 Jesus sade till sina lärjungar: ”Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. 24 Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” 

Se även Lukas 18:25 och Markus 10:25.

När man läser Bibeln måste vi se till att vi undviker bibelmotsägningar och det gäller även detta stycke. Få personer har förmodligen problem med att Jesus säger att det är SVÅRT för en rik att komma in i himmelriket (för pengar har onekligen fått många människor på fall), men när Jesus jämför svårighetsgraden med att det skulle vara LÄTTARE för en kamel att komma igenom ett synålsöga, så blir vi konfunderade över vad han egentligen menar. Eftersom det är helt OMÖJLIGT för en riktig kamel att komma igenom ett normalstort synålsöga så borde ju Jesus mena att det är OMÖJLIGT för en rik man att bli frälst! Men om detta är vad Jesus verkligen vill förmedla så verkar vi hamna i en bibelmotsättning eftersom det finns ett flertal exempel på mycket rika människor i Bibeln som var andligt levande och högt älskade av Gud mitt i sin jordiska rikedom.

Egentligen skulle man kunna säga att redan v. 23 och 24 motsäger varandra eftersom det onekligen låter som ett osant påstående att säga att det är SVÅRT för en rik man att komma in i Guds rike om man egentligen menar att det är 100% TOTALT OMÖJLIGT. Òm någon berättar för mig att det kan bli ”svårt” för mig att hinna med tåget om jag går hemifrån kl 15.20 så måste jag tolka personen som att det är svårt men dock INTE helt omöjligt och att det faktiskt fortfarande finns en gnutta chans även om den är jätteliten. Nu vet vi att Jesus INTE far med osanning för han förklarar ju i samma andetag vad han menar, men vi måste tolka honom rätt. Är det svårt eller omöjligt?

En inte helt ovanlig tolkning är att Jesus skulle ha syftat på den allra smalaste av Jerusalems portar som pga den trånga passagen skulle ha kallats ”Nålsögat” och en annan tolkning är att det grekiska ordet för kamel (kamelos) blandades ihop med det grekiska ordet för rep (kamilos) när avsnittet översattes mellan grekiska och latin. Men det är lika omöjligt för ett tjockt rep att träs genom att synålsöga så det skulle inte ha ändrat på sakernas bestånd. Man kanske skulle kunna argumentera att poängen är att det allting är möjligt för Gud, och det är ju alldeles sant att vi inte skulle kunna bli frälsta om det inte varit för Guds kallelse MEN då återstår att fundera på varför Jesus hakade upp sig på just RIKA personer, när det lika gärna skulle kunna handla om fattiga, långa, tjocka, grekiska (etc) personer.

Matt. 19:25 När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: ”Vem kan då bli frälst?” 26 Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”

Det är ju alltid så att det skulle ha varit omöjligt för oss människor att bli frälsta om det inte hade varit för Guds agerande, men eftersom Jesus sätter trycket på det här med rikedom så anser han förmodligen att just detta är ett välbekant hinder för flertalet människor att komma in i himmelriket. Allting är däremot möjligt för Gud men vi får akta oss för att tolka Jesu ord som att Gud väljer ut vem som ska bli frälst genom att på måfå möjliggöra frälsning för vissa speciellt utvalda människor. Inte heller får vi tolka hans ord som att det inte finns något som helst som VI kan göra för att bli frälsta. Vi är visserligen 100% förlorade utan att Gud kallar oss (och han kallar alla) men VI måste välja att komma till honom, omvända oss och att vandra i hans ljus. Verserna direkt efter konfirmerar att vår framtid (himmel eller helvete) hänger på VÅRT agerande. Notera att Jesus lovar sina lärljungar var sin tron och rättigheten att döma Israels tolv stammar eftersom de FÖLJT honom. Det intressanta är att Judas Iskariot är en av dem som blev lovad allt detta, men han valde som bekant att INTE följa Jesus hela vägen till slutet, vilket är kravet. Vidare kan vi läsa här nedan att våra uppoffringar och vår självförnekelse kan leda till EVIGT LIV, och även detta hänger alltså på vårt eget agerande. Det finns alltså något vi kan GÖRA för att bli frälsta, även om vi inte kan rena oss själva och frälsa oss själva. Det handlar om synergism.

Matt. 19:27 Då tog Petrus till orda: ”Se,vi har lämnat allt och följt dig. Vad skall vi få för det?” 28 Jesus sade till dem: ”Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också NI SOM HAR FÖLJT MIG sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. 29 Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och SKALL ÄRVA EVIGT LIV

Jag skulle vilja påstå att även Jesus har en rättighet att uttrycka sig med drastiska termer genom att tydligt trycka på hur svårt det är för en rik att bli frälst. Det är onekligen mycket svårt att bli frälst om man äger mycket pengar, och eftersom det är allvarligt att förlora sin SJÄL så vill förmodligen Jesus göra en sådan radikal jämförelse som han gjorde för att vi ska vakna upp och göra allt för att inte hamna i det diket som han varnar för. Även om det är svårt så är allt möjligt för Gud.

Sen skulle jag vilja gå tillbaka till hur konversationen om synålsögat startade.

Matt. 19:16 En man kom fram till Jesus och frågade: ”Mästare, vad skall jag GÖRA för gott för att få evigt liv?” 17 Jesus sade till honom: ”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.” 18 Han frågade honom: ”Vilka?” Jesus svarade: ”Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, 19 Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv.” 20 Då sade den unge mannen till Jesus: ”Allt detta har jag hållit.

Den unge mannen skulle kunna ha stannat där, tackat för sig och försvinna in i vimlet. Då hade det sista han uppfattat varit att lydnad av tio Guds bud är vad som ger en människa evigt liv (älskar vi och tror på Jesus så lyder vi honom) och det är också vad Jesus verkar säga på andra ställen:

Matt. 22:37 Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

I dessa bud ingår alltså att vi ska älska Herren över allting annat, och det menade alltså den unge mannen att han åstadkommit. Vi vet inte hur lyckosam han varit på det planet, men om han misslyckats så hade han förstås samma möjlighet som alla andra: att gå genom djuroffersystemet för att sona för sina synder. Jesus verkar hur som helst mena att det är möjligt för oss att klara av dessa tio bud och att det faktiskt finns något som vi kan GÖRA för att nå himmelriket, för annars hade det varit bättre att förklara för den unge mannen ”Du kan inte GÖRA någonting alls för att få evigt liv eftersom det är totalt omöjligt för någon att lyda de tio buden. Allt du kan göra är att omvända dig och FÖRSÖKA att hålla dem så gott du kan, och dessutom är människor frälsta av tro allena och lägger vi på minsta lilla lydnadskrav så blir det gärningslära och villfarelse”.  Men så uttryckte sig INTE Jesus, utan han listade helt korrekt de bud som finns i tio Guds bud vilka alla är väldigt självklara. Dessa bud är det som vi ska följa och de buden har gällt allt sedan Adam och Eva. Vi kan dock inte bli frälsta av gärningar eftersom dessa aldrig kan täcka upp för våra tidigare synder. Den unge mannen nöjde sig alltså inte med det svaret (trots att han hade den möjligheten) utan frågade vidare:

Matt. 19:20—Vad är det mer som fattas?” 21 Jesus svarade: ”Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” 22 När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.

DÄREFTER så kommer alltså det här med synålsögat. Just den här unge mannen ägde tydligen väldigt mycket och Jesus utmanade honom att göra sig av med allt om han ville vara helt fullkomlig. INTE ENS JESUS OCH HANS APOSTLAR GJORDE SIG AV MED ALLT DE ÄGDE! Så även här måste vi låta Jesus få uttrycka sig drastiskt utan att för den skulle mena att den unge mannen måste göra sig av med alla sina ägodelar inkl. kläderna han gick och stod i. Jag kan inte se att Jesus menar att det var totalt hopplöst för den unge mannen att få evigt liv trots sina ägodelar, men även om rikedom i sig självt inte är någon synd så måste vi vara beredda på att ge upp allt om Gud enskilt ber oss om det. Kanske den unge mannen hann med att uppfatta det här med synålsögat och hur svårt det är att bli frälst om man är rik, och att han sedan gick hem för att så småningom ändra fokus i sitt liv och bli mer givmild vad gäller pengar? Det förtäljer inte historien men poängen lyser klar om att det är väldigt svårt för en rik person att komma in i himmelriket. Inte minst kan det leda till att människor hamnar i ständig komfort och ljumhet, vilket kan leda till att de glömmer sin skapare som kan rädda deras själar.

Tio rika personer i Bibelnrich

1.Abraham

1 Mos. 13:2 Så bröt Abram upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde, och Lot var med honom. 2 Abram var mycket rik på boskap och på silver och guld.

2. Isak

1 Mos. 26:12 Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, ty Herren välsignade honom. 13 Han blev en mäktig man, och hans egendom växte mer och mer, så att han till slut var mycket rik. 14 Han ägde så mycket får och nötboskap och hade så många tjänare att filisteerna blev avundsjuka på honom. 15 Alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde, fyllde filisteerna igen med jord. 16 Abimelek sade till Isak: ”Flytta bort från oss! Du har blivit alldeles för mäktig för oss.”

3. Lot

1 Mos. 13:Lot, som följde med Abram, hade också får och nötboskap och tält, och landet kunde inte livnära dem där de bodde i samma område. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans

4. Jakob

1 Mos. 3:43 Och Jakob blev mycket rik. Han fick mycket småboskap och dessutom slavinnor och slavar, kameler och åsnor.

5. Josef

1 Mos. 41:39 Och farao sade till Josef: ”Eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. 40 Du skall förestå mitt hus och allt mitt folk skall rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen skall jag vara förmer än du.” 41 Farao sade vidare till Josef: ”Se, jag sätter dig över hela Egyptens land.” 42 Och farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand, och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals. 43 Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och man ropade ”Abrek!”[a] framför honom. Så satte farao honom över hela Egyptens land.

6. Kung Salomo

I Kungaboken 10:10 Hon gav kungen etthundratjugo talenter guld och dessutom mängder av väldoftande kryddor samt dyrbara stenar. En så stor mängd väldoftande kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo har aldrig mer förts in.11 När Hirams flotta hämtade guld från Ofir, förde den också med sig almugträ i stor mängd och dyrbara stenar. 12 Av almugträet lät kungen göra tillbehör till Herrens hus och till kungshuset samt harpor och psaltare för sångarna. Så mycket almugträ har sedan fram till denna dag inte förts in eller setts i landet.13 Kung Salomo gav drottningen av Saba allt vad hon önskade och begärde. Till det kom allt annat han i sin kungliga frikostighet skänkte henne.14 Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex talenter,15 utom det som kringresande handelsmän och köpmän förde in, och det som kom från alla kungarna i Arabien och från ståthållarna i landet. 20 Tolv lejon stod där, ett på varje sida om de sex trappstegen. Något sådant har aldrig tillverkats i något annat rike. 21 Alla kung Salomos dryckeskärl var av guld, och alla kärl i Libanonskogshuset var av rent guld. Ingenting var av silver, det hade inget värde på Salomos tid22 Ty kungen hade en egen Tarsisflotta på havet tillsammans med Hirams flotta, och en gång vart tredje år kom Tarsisflottan hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.23 Kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och vishet.

7. Kung David

1 Krönikeboken 22:14 Se, trots mina svårigheter har jag skaffat etthundratusen talenter guld och en miljon talenter silver till Herrens hus och dessutom mer koppar och järn än som kan vägas, så mycket är det.

1 Krönikeboken 29:1 Kung David sade till hela församlingen: ”Min son Salomo, den ende som Gud har utvalt, är ung och vek och arbetet är stort, ty detta palats är inte för en människa utan för Herren Gud. Därför har jag, så långt jag förmått, skaffat guld till det som skall vara av guld i min Guds hus, silver till det som skall vara av silver, koppar till det som skall vara av koppar, järn till det som skall vara av järn och trä till det som skall vara av trä. Dessutom har jag skaffat onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, ja, alla slags dyrbara stenar liksom marmor i mängd. Eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver allt vad jag förut har skaffat till det heliga huset: 3 000 talenter guld, guld från Ofir, och 7 000 talenter renat silver till att överdra byggnadernas väggar med, för att göra av guld det som skall vara av guld och för att göra av silver det som skall vara av silver, ja, till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vem vill i dag bära fram sina frivilliga gåvor åt Herren?”

8. Kung Josafat

1 Kungaboken 17:Herren stärkte kungadömet i hans hand. Hela Juda gav gåvor åt Josafat, och han fick stor rikedom och ära.Han var stolt över att gå Herrens vägar och avlägsnade offerhöjderna och aserorna i Juda.

1 Kungaboken 22:49 Josafat hade låtit bygga Tarsisskepp, som skulle gå till Ofir för att hämta guld. Men de kom aldrig i väg, ty de led skeppsbrott vid Esjon-Geber.

2 Krönikeboken 18:18 Josafat hade vunnit stor rikedom och ära, och genom giftermål blev han släkt med Ahab.11 Några av filisteerna förde gåvor till Josafat och gav silver i skatt. Och araberna förde småboskap till honom, 7 700 baggar och 7 700 bockar.12 Josafat blev mäktigare och mäktigare och byggde borgar och förrådsstäder i Juda13 Han hade stora förråd i Juda städer, och krigsfolk, tappra stridsmän, i Jerusalem.

9. Hiskia

2 Krönikeboken 32:23 Många förde gåvor till Herren i Jerusalem och dyrbara gåvor till Hiskia, Juda kung, och Hiskias anseende växte efter detta hos alla hednafolk.—27 Hiskias rikedom och härlighet var mycket stor. Han byggde sig skattkamrar för silver och guld och ädla stenar, för väldoftande kryddor och för sköldar och alla slags dyrbara gåvor. 28 Han uppförde också förrådshus för säd, vin och olja samt stall för allt slags boskap, och han skaffade hjordar för sina fållor.29 Vidare byggde han städer och förvärvade en mängd får och nötboskap. Gud hade givit honom mycket stora rikedomar30 Det var också Hiskia som täppte till Gihonvattnets övre källa och ledde vattnet neråt, väster om Davids stad. Hiskia lyckades i allt han företog sig.

10. Job

Job. 1:1 I landet Us levde en man som hette Job. Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda.  Han ägde 7 000 får, 3 000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor, dessutom tjänare i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet.

Job 42:12 Och Herren välsignade slutet av Jobs liv mer än början. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsninnor

Bibeln säger inte att pengar är orsaken till all ondska men att KÄRLEKEN till pengar är det. I den grekiska grundtexten finns den bestämda artikeln ”tón” med, som kan översättas med ”slags”, så ordagrant blir översättningen att kärleken till pengar är en rot till all slags ondska. Vi vet redan att det finns allehanda ondska (t ex Kains mord på sin bror, eller vad gäller de flesta otrohetsfall i världen) som inte har något med pengar att göra.

1 Tim. 10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Förlåta sjuttio gånger sju gånger enligt Bibeln?

Tänka det bästa om människor och inte det sämsta

Det kanske inte alltid känns lätt att förlåta, men det blir lättare om man tänker på att Jesus förlåtit oss våra synder, och att vi vinner på att försöka fungera liknande en försvarsadvokat den korta tid som vi lever på jorden. Det innebär att vi borde ha en försvarsadvokatinställning, där vi försöker hitta förmildrande omständigheter hos människor som vi anser agerat på ett felaktigt sätt. Precis som vad gäller vanliga försvarsadvokater så går det inte att förneka något som är uppenbart och bevisat, men i övrigt så går det alltså att, om möjligt, söka förmildrande omständigheter som kan stämma överens med verkligheten eller ej (eftersom vi inte vet kan vi anta det mest fördelaktigaste alternativet.)

Vi borde alltid vara villiga att förlåta vår nästa såsom Herren är villig att förlåta oss. Gud förlåter oss inte utan villkor.

Kol. 3:13 Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. SÅSOM Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.

Om någon står och misshandlar oss så går det inte att låtsas att personen ångrat att han misshandlat oss eftersom personen är mitt uppe i sin synd (misshandel) och helt uppenbart inte ångrat det. Vår inställning bör dock vara tankegången att om personen vid något senare tillfälle verkligen ångrat sin synd så bör vi kunna förlåta. Gud har som sagt förlåtit oss våra synder då vi bekände dem och omvände oss ifrån dem.

Vi vinner på att inte försöka tänka det sämsta om våra medmänniskor, utan snarare att hela tiden försöka sträcka oss efter förmildrande omständigheter så att vi kan tänka det bästa om människor – utan att förneka uppenbara övertramp. Vi kan förstås stöta på människor som visat prov på elakhet, hyckleri, snålhet, skadeglädje, själviskhet, hånfullhet, etc, som vi visserligen inte kan förneka, men däremot kan vi försöka tänka att personen kanske haft en dålig dag, kanske missförstått något, kanske är uppväxt i en dålig miljö, etc. Förmildrande omständigheter innebär inte att synder rättfärdigas men det är trots allt Gud som ger den slutgiltiga domen om andra människor och inte vi. (Vi själva kan förstås göra vad vi kan för att belysa synder hos andra, och gärna på ett smidigt sätt.)

Vidare kan vi försöka tänka på att vi själva inte alltid levt upp till den idealiska människan, och vi är tacksamma att människor i sin tur är villiga att förlåta oss. Vi kanske fortfarande tänker på människor som syndat grovt emot oss för flera år sedan, och det underlättar om vi tänker oss att dessa människor kommit till insikt om sitt tidigare agerande och nu omvänt sig. Det är inte alls säkert att det stämmer i verkligheten, men hellre fria än fälla. Om människor som syndat emot oss ber om en äkta förlåtelse, skulle vi förlåta dem? Svaret borde vara JA.

Glömma minnen är inte ett krav

Jag tror att många kristna missförstår förlåtelsekravet och tror att de måste förlåta andra för deras synder trots att de är mitt uppe i dem och inte visar på minsta vis att de ångrar dem. De kanske hånskrattande säger ”Jaha, ska du inte förlåta mig nu när jag står här och klipper sönder dina kläder och rispar med kniven i ditt glasbord, för du är ju kristen?!”.

Att förlåta någon betyder inte att vi också måste glömma alla de synder och sorger som den andra personen orsakat. Det kan hända att en person syndat mot dig i flera år, och dessa år kanske man inte kan radera ur sitt minne hur som helst. Det är dock viktigt att vi alltid är villiga och beredda att förlåta människor om de ber om förlåtelse, och att tänka på att andra kanske inte ens inser att deras agerande visar på kärlekslöshet. Även om du är en bekännande kristen så kan din frälsning hänga på att du vägrar att förlåta en medmänniska. Att förlåta någon betyder inte att vi måste upphöra med att vara på vår vakt vad gäller den människan, i det fall hon visat att hon syndat mot dig vid upprepade tillfällen.

Matt 6:14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Markus 11:25 Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser.

Lukas 6:37 Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna.

Johannes 20:23 Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.

Om en person slår dig, och du säger ”jag förlåter dig”, och den andra säger ”bra, för här kommer en smocka till, och efter den ännu fler, och jag vet att det jag gör är fel men jag gör det i alla fall”, så är det tydligt att personen inte har ångrat sin synd mot dig. Ska du då förlåta honom? En sådan person är helt medveten om att han syndar. Jesus och Stefanus förlät visserligen människor som handlat illa mot dem och som INTE bett om förlåtelse, men vi kan också läsa att dessa inte var medvetna om att de felat. Även vid sådana tillfällen måste vi alltså förlåta.

Lukas 23:34 Men Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.” Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.

Apg 7:59 Så stenade de Stefanus, under det att han bad: ”Herre Jesus, tag emot min ande.” 60 Sedan föll han på knä och bad med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden insomnade han.

Även Paulus menar att Jesus visat honom barmhärtighet eftersom han (Paulus) inte visste bättre när han tidigare agerade som våldsverkare. Paulus trodde att han gjorde helt rätt när han förföljde kristna eftersom han var ivrig att leva som en renlärig jude efter de judiska lagarna och baserat på hur han tolkade dem. Paulus hade därför inte skäl att känna någon ånger eftersom han inte insåg att han felat. Jesus fick honom på andra tankar.

1 Tim. 1:12 Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13 fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde

”Förlåt mig”, betyder att folk måste bli förlåtna?

Om någon medvetet slår dig och är fullt medveten om att han/hon syndar och handlar emot Guds bud, så kan jag inte se att det är självklart att vi ska förlåta, men grundinställningen måste vara förlåtelse. Lukas säger att OM en person ångrat sig (en person som alltså är medveten om sin synd), och säger ”jag ångrar mig”, så ska vi förlåta.:

Lukas 17:3 Var på er vakt! Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och OM han ångrar sig, så förlåt honom.

Efesierbrevet 4:32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

Apostlagärningarna 8:22 Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta.

Apostlagärningarna 26:15 Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. — 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Markus 4:12 för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse.

Jeremia 36:3 Kanske skall Juda hus vända om var och en från sin onda väg, när de hör om all den olycka som jag tänker låta komma över dem. Då skall jag förlåta dem deras missgärning och deras synd.”

Jesus själv lärde oss vikten att förlåta:

Lukas 11:4 och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse

Lukas 7:47 Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet.

Paulus kritiserade korintierna för att ha varit alldeles för släpphänta och accepterande vad gäller synd i 1 Kor. 5, men när syndaren blivit tillrättavisad och visat ånger så måste vi visa att vi förlåter honom och tröstar honom så att han inte går under av all bedrövelse:

2 Kor. 2:6 Det räcker med den bestraffning han har fått av de flesta. Nu bör ni i stället förlåta och trösta honom, så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. 8 Därför uppmanar jag er att bemöta honom med kärlek. 9 När jag skrev till er, var det också för att få veta om ni skulle bestå provet och vara lydiga i allt. 10 Den som ni förlåter, honom förlåter också jag. Ty det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort för er skull, inför Kristi ansikte, 11 för att vi inte skall bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till.

Förlåta sju gånger sjuttio gånger

Här nedan är den berömda liknelsen i Matteus 18 som handlar om förlåtelse. Det intressanta är att den tjänare som fick sin skuld raderad (notera att han först bad kungen om förbarmande innan han fick skulden raderad och att det inte var kungen som initierade förslaget att radera skulden) fick tillbaka samma raderade (förlåtna) skuld lite senare! Detta visar att en förlåten och renad person ändå riskerar att gå evigt förlorad om han själv vägrar att förlåta andra. Det är viktigt att inte bara ta för givet att vi alltid är förlåtna för att ”Gud är så kärleksfull och förlåtande” och för att vi är ”kristna”, utan att vi faktiskt BER OM FÖRLÅTELSE och att vi inser att vi syndat. Likaså att vi planerar att inte upprepa synden, för annars är det ingen sann ånger. Tjänaren i liknelsen hade inte gjort en sann omvändelse (trots att han bad om förbarmande/förlåtelse) och därför var hans själ fortfarande i fara. Gud kan se i våra hjärtan om vi verkligen ångrar vår synd och om vi behandlar andra med en förlåtande attityd.

Matt 18:21 Då gick Petrus fram och frågade Jesus: ”Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?” 22 Jesus sade till honom: ”Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. 23 Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. 24 När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter.[d]25 Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. 26 Tjänaren föll ner för honom och bad: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig alltsammans. 27 Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld.28 Men när tjänaren kom ut, träffade han en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sade: Betala, vad du är skyldig! 29 Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så skall jag betala dig. 30 Men han gick inte med på det utan gick och lät sätta honom i fängelse, tills han hade betalat vad han var skyldig. 31 När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och talade om alltsammans för sin herre. 32 Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare! Hela skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. 33 Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? 34 Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. 35 Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.”.

Det kan vara svårt om din väg korsas av en person som låter sin synd drabba dig och dina nära och kära, och du syndar inte om du blir besviken, ledsen, arg och ibland påminns om det svåra. Låt Gud ta hand om domen vad gäller andra människors överträdelser. Gud vet precis vad som finns i människors hjärtan.