Är gärningslära en villolära? Det beror på…

Inte är det väl en ful gärningslära och villolära att säga att vi måste vara Gud trogna?

Inte blir väl Gud arg och besviken på oss om vi citerat Jak. 2:24 alltför ofta, och lär varandra att det är viktigt att lyda Gud? Muslimer tror vanligtvis att de, förutom att tro på Muhammed som Allahs profet, måste utföra en rad handlingar för att komma in i Allahs rike.  De tror att deras goda gärningar måste överträffa deras onda gärningar och därför kan de aldrig vara riktigt säkra på att de verkligen är frälsta eftersom de är osäkra på Allahs faktiska mätstock och hur de ligger till i vågskålen. Det gäller alltså att samla poäng (och att inte förlora poäng) och att tro att det är möjligt att förtjäna sin frälsning pga något som man gör. Detta är ett typexempel på “frälst pga gärningar” även om det inte handlar om kristen tro utan islam. Denna idé om gärningar är inte biblisk. Bibeln lär att ingenting oheligt kommer in i Guds rike, och en enda synd gör oss smutsiga. Det spelar alltså ingen roll om vi lever heligt resten av våra liv om vi en gång smutsat ner oss, för vi förblir orena. I Gamla Testamentet kan vi läsa om att människor blev renade från sina synder tack vare bekännande av sin synd i kombination med djuroffer, och i Nya Testamentet så kan vi som bekant läsa om JESUS slutgiltiga syndoffer som han gjorde för oss en gång för alla. Det betyder inte att vi är födda frälsta för villkoret är tro och omvändelse.

Vi är antingen frälsta av gärningar eller av nåd. Det är antingen eller. Antingen kan vi fixa vår egen frälsning genom gärningar och att samla poäng ELLER av en ren barmhärtighet från Guds sida. De allra flesta är överens om att det är det sistnämnda som gäller. Även om lagen inte var för svår för oss att lyda så har vi ändå valt att inte lyda den alla gånger, och då är det klippt för oss. Tack vare Jesus som dog för våra synder så kan vi bli renade. Men notera att det inte står någonstans att vi är frälsta av tro ALLENA (det står tvärt om att vi INTE är frälsta av tro allena), eller att vi kan bli frälsta trots att vi lever i pågående synd, eller trots att vi inte kan visa upp några goda gärningar. Tyvärr har kristna missförstått en del av  Paulus kommentarer om lagen, och får för sig att han säger att vi t o m kan bli frälsta utan att behöva lyda tio Guds bud. De menar att det förstås är eftersträvansvärt att lyda tio Guds bud men inte nödvändigt för frälsningen. Men sanningen är att det ÄR nödvändigt för frälsningen, och Paulus menar bara att det är de judiska ceremoniella lagarna (såsom omskärelse) som inte krävs och han menar givetvis också att vi inte kan bli frälsta av gärningar allena.

Många tror att vi inte behöver GÖRA något för att bli frälsta, och så fort någon påstår att det också finns krav på gärningar så menar de att det handlar det om “gärningslära” och därför en villolära. De är övertygade om att “tro allena” gäller (trots att alltså Bibeln säger det motsatta), och då kan det heller inte finnas några som helst krav på något som vi måste GÖRA. Somliga tror inte ens att OMVÄNDELSE är ett krav eftersom det är något som man GÖR, och andra menar att vi inte ens kan TRO av oss själva och att denna gåva måste komma från Gud just för att det inte finns NÅGONTING (inte ens tro) som vi kan göra för vår frälsnings skull. De är livrädda för allting som luktar gärningar, och de kan till och med vara mer rädda för gärningskrav än de är för SYND! Det finns faktisktl kristna som tror att vi alltid syndar i “tanke, ord och gärning”, och därför fruktar de inte synd särskilt mycket eftersom de menar att det är en naturlig del av alla människors liv – även kristnas. Däremot reagerar de kraftigt om någon påstår att gärningar och trohet mot Gud (något som man GÖR) har något med frälsning att göra. Då kan de raskt utropa “Varning – Gärningslära – Se upp”!

Det finns många exempel i Bibeln på människor som blev rättfärdig pga de visade sin tro med GÄRNINGAR. Om inte Abraham hade valt att lyda Gud och lämnat sitt hemland såsom Gud bad honom så skulle Guds löften till honom och hans säd inte ha gått i uppfyllelse. Abraham prisades för sin tro i Bibeln, men det var för att han visade sin tro med sina GÄRNINGAR. Abraham offrade sin son Isak i TRO. Det är något som han GJORDE. Tänk om Abraham skulle försöka påstå att han hade tillräckligt med tro utan att för den skull behöva GÖRA någonting för att visa den.

Jak. 2:21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. 23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. 24 Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

Under Joshuas ledning så vandrade människor runt staden Jeriko sju gånger, och yttermuren föll. De TRODDE visserligen att Gud verkligen skulle åstadkomma det som han utlovat (låta dem erövra staden) men de var fortfarande tvungna att GÖRA något – nämligen att vandra runt muren, blåsa i trumpeter och ropa.  Murarna ramlade dock inte ner pga att de vandrade runt muren, för detta skulle kunna liknas med gärningslära. Murarna föll för att Gud gjorde så att de föll, men skulle Gud låta murarna falla om Joshua om hans folk INTE lydde Gud genom att vandra runt muren? Det tror jag knappast! Gud såg att de hade TRO och att de visade sin tro med sina GÄRNINGAR (lydnad i tro).

Hebreerbrevet 11:30 Genom tron föll Jerikos murar, sedan man hade gått runt omkring dem i sju dagar.

Tänk också på blodet som israelerna blev tillsagda att smeta på dörrposterna i Egypten inför Exodus. Blodet i sig självt räddade dem inte, men tack vare att de LYDDE och GJORDE detta (strök blod på dörrposterna) så blev de räddade från den dödsängel som sedan kom och orsakade mycket död. Alla som står omnämnda i Hebr. 11 var tvungna att GÖRA något så det är uppenbart att lydnad och goda gärningar inte alltid är detsamma som det många ser som “gärningslära”. Det är svårt att separera tro från lydnad och handling eftersom de hör ihop!

Många är så rädda för det här med gärningslära eftersom de får för sig att man då räddar sig själv och tar äran bort från Gud. De är rädda för att detta skulle leda till skrytsamhet. Men de behöver inte oroa sig! Vi tar inte äran bort från Gud om vi GÖR något och är honom trogna! Tänk dig en person (Kalle) som är långt ute på djupa vatten och håller på att drunkna i de mycket farliga strömmarna som han självmant begett sig ut i trots riskerna. Han kämpar för sitt liv och just när han inte orkar mer och håller på att ge upp så kommer en man i en båt och kastar en livboj åt honom för att rädda honom. Kalle hugger tag i livbojen, och sanningen är att hade mannen i båten inte dykt upp just vid det tillfället så hade Kalle inte klarat sig. När de kommer iland så väntar flera journalister som vill rapportera om händelsen och de berömmer mannen i båten för att ha räddat en person från en säker död. Tänk dig då att Kalle kliver fram och påstår att han räddat sig själv eftersom HAN minsann hade huggit tag i livbojen! Det vore fullständigt absurt, men tyvärr är de precis så som många ser på det här med gärningar. En del menar att Gud gör ALLT åt oss och att frälsningen är monergistisk.

Vi är förlorade till 100% utan Jesus. Nåd allena frälser oss eftersom vi inte lytt lagen till 100%. Men detta betyder inte att Gud inte har villkor eller att han inte kräver något ifrån oss. Han förväntar sig att vi ska leva HELIGT, och hör och häpna, vem är det som får evigt liv? Inte de som har tro allena…

Hebr. 5: Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som LYDER honom

54 thoughts on “Är gärningslära en villolära? Det beror på…

 1. Hela den här grejen att vi måste vara under en lag och förlora frälsningen om ett bryts,Judisk eller inte, är som att diskutera med Jeovas Vittnen angående treenigheten.

  Like

 2. Hela den här ”licence to sin” teologin är helt befängd och visar hur mycket man inte förstår om vad Jesus gjorde på korset.

  Like

  • Om det inte finns lagar att följa, och om vi aldrig kan förlora vår frälsning baserat på uppförande så är väl det enda alternativet att vi har en license to sin?

   Like

 3. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så ,stor kärlek även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider sin överväldingande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta av tron, inte av er själva. Guds gåvs är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Han verk är vi, skapade i Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dom. (Här står inget om att ett enda av dom tio budorden inte får får brytas ,utan stt konsekvensen blir helvetet.)

  Like

  • Att vara frälst av nåd innebär inte fri att synda. Notera också
   “Han verk är vi, skapade i Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska VANDRA i dom”. Vandra är något man gör.

   Like

   • Det är inte genom dom tio budorden vi blir frälsta. Jesus död innebär att vi i honom är befriade från synden genom hans nåd.

    Like

   • Ett av budorden är att vi inte ska ha andra gudar vid sidan av Gud, men det är alltså frivilligt att lyda? Du talar dels om vikten av omvändelse, och dels om att det inte finns några lagar vi absolut måste följa.

    Like

 4. Så Jesus ville inte att apostlarna skulle undervisa Guds ord och ha ”Gudstjänst’?
  Och speciellt inte om det var regelbundet?

  Like

 5. Så det du säger är att man har blivit Kristen och omvänt sig, blivit döpt går till Gudstjänst och prisar Jesus Kristus som sin frälsare och läser Bibeln regelbundet, MEN bryter ett av dom tio budorden då finns ingen förlåtelse och man hamnar man i helvetet?

  Like

  • Det finns inga bud som heter att man ska gå på gudstjänst och läsa Bbeln regelbundet (och i så fall hur frekvent). Det finns risk att vi lägger till människobud och gör frälsningen svår. Och självfallet säger Bibeln att vi har chans att omvända oss och bli renade och förlåtna. Det jag försöker säga är att vi inte får tro att vi är fria att synda, att vi kan varva synd och rättfärdighet, att vi kan tjäna Gud och Mammon, att vi kan åka snålskjuts på Jesus, etc.

   Like

   • Så att gå på Gudstjänst och att läsa Bibeln är inte heller bra ? Så man ska hålla dom tio budorden men inte vilja läsa bibeln eller gå på Gudstjänst och att vara en tjänare åt Jesus Kristus? Att predika Jesu ord och föra någon till frälsning är det dåligt ochså?

    Like

   • Nog tolkar jag det så att det är på gärsgården om man gör något lite för ofta att ens frälsning hänger löst?

    Like

   • Om man lägger till människolagar, som fariéerna gjorde, så har vi gjort det för svårt. Bäst att läsa vad Bibeln säger i stället.

    Like

   • Moses var väl en människa när han fick dom tio budorden ? Och dom andra lagarna var väl av Gud ochså? Så bägge lagarna var mänskliga lagar givna av Gud.

    Like

 6. Romarbrevet 8:1-5 Så nu finns ingen fördömelse som är i kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag.Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända din egen Son som syndoffer, till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som tillhör anden.

  Like

  • Notera kravet:

   “Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden.”

   Problemet är alltså löst om vi väljer att lyda Anden och inte köttet.

   Vi läser vidare:

   “13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva.”

   Like

   • Så du hoppar över att det finns ingen fördömelse i dom som är i jesus kristus. När vi är i Jesus är vi rättfärdiga. När vi väljer det köttsliga då är vi fel. ingenstans står det att vi förlorar frälsningen om vi misslyckas att hålla ldom tio budorden,

    Like

   • Jag hoppar verkligen inte över utan visar dig villkoret för att vara i Jesus Kristus. Jag visade dig även att vi dör om vi lever efter köttet. Se v. 13. Paulus säger samma sak i Rom 6.

    Rom. 6: Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?

    Like

 7. Jesus är ett evigt syndoffer inte bara en gång. Du förstår inte betydelsen av Jesu död. Har Teologilektionerna helt slagit slint?

  Like

 8. Jesus är ett evigt syndoffer. Han tog det fulla straffet dvs våran synd när vi förblir i honom, inte genom att göra gärningar.

  Like

 9. Det står: Hebreerbrevet 10:26-27, För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter vi fått kunskap om sanningen, då finns inte längre något offer för synderna.

  Det vill säga att Jesus offrade sig för våra synder en gång för alla, men om vi inte omvänder oss,och om vi med FLIT motarbetar det Jesus står för kan vi gå förlorade. Däremot om vi vill göra det goda men råkar misslyckas, då tar Jesus inte tillbaka det han lovat oss.

  Like

  • Hebr. 10 förklarar att det inte finns mer Jesus kan göra för oss än att dö på korset. Vilket mer offer står till buds? Inget. Jesus gav oss det ultimata offret.

   Du talar rätt om omvändelse så du behöver bara ändra det andra du säger, att vi inte kan förlora vår frälsning även om vi syndar. Att “råka” göra något behöver inte vara synd, men vårt samvete avslöjar oss. Vi råkar inte döda, ljuga, stjäla, begå äktenskapsbrott, etc. Det sker med flit.

   Like

 10. Vi måste inte följa de tio budorden. Du har fel i att Paulus menar bara den judiska lagen. I Jesus har vi frälsningen, och det spelar ingen roll om du har mvg i alla tio buden. Vi är frälsta från synden genom nåden.Beviset att vi mottagit den Helige ande är att vi vill göra det goda,och vi kämpar mot köttet som dras emot den här världen. Jesus Kristus som befriar oss ifrån döden dvs synden när vi erkänner honom och omvänder oss.

  Like

  • Hej Jarkoo. Det du talar om är egentligen a license to sin och laglöshet. Men du talar även om kravet på omvändelse. Bingo! Självfallet är det lika illa att mörda, ljuga, stjäla, begå äktenkapsbrott, etc idag som det alltid varit. Jesus dog inte för att vi ska bli fria att synda.

   Like

   • Vi är av nåd friköpta av Jesu blod. Den där license to sin grejen är bara en slogan du har för att du inte vill acceptera att vi i Jesus är friköpta från synden och att vi i Jesus har vi evigt liv. Lagen de tio budorden är en moralisk kompass vi vill följa, men vi förlorar inte frälsningen om vi misslyckas. Har sagt det till dig förut att vi är förlåtna när vi misslyckas. Hur många gånger? inte 7 gånger utan 77 gånger

    Like

   • Antingen finns fortfarande bud att hålla eller också lever vi i laglöshet och har en license to sin.

    Om vi inte förlorar vår frälsning om vi misslyckas så har vi en license to sin. Om vi varvar synd och rättfärdighet dagligen så har vi inte omvänt oss.

    Bibeln lär oss att inte bli lurade av de som lär ut att vi inte behöver leva rättfärdigt.

    1 Joh. 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som GÖR det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig.

    John 16 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. —10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

    Like

  • Hej Björn
   Jesus menar att de dubbla kärleksbuden täcks in av tio Guds bud, och ett av buden är att älska Gud över allting annat. Håller vi det budet lyssnar vi även på individuella budord (som du nämnde).

   Like

   • De skrivna buden borde aldrig någonsin gå emot andra bud vi tror att vi får direkt av Gud. Så fort vi får en uppenbarelse att Gud vill att vi ska göra något som går emot de tio budorden så vet vi att vi måste ha tagit miste. 🙂

    Like

  • Sabbaten kan vi hålla genom att jobba 6 dagar och vila 1, men det måste inte vara en speciell dag, och om situationen kräver kanske man ändå måste göra olika sysslor/arbete på sabbaten. Men hur som helst täcker de tio budorden in alla bud vi ska hålla, inkl. de dubbla kärleksbuden.

   Like

 11. Frågan är vilken form av gärningar, de egna gärningarna som ser bra ut, men som inte Gud initierat. Eller likt Abraham göra det Gud talade till honom personligen.

  det som är fött av kött är kött, jag kan alltså inte på eget bevåg starta en församling och sen tro att Gud är med. Nej det är lika mycket synd som att låta bli att starta en församling om Gud säger att jag skall göra det.

  Det viktigaste är att göra det Gud säger, säger han, var stilla, gå inte, vila, ja vad som, även om det inte är en gärning där man fysiskt gör något.

  Bb

  Like

  • Absolut, och även om vi inte får direkt tilltal av Gud i specifika situationer så vet vi vad goda gärningar är för något. Att lyda tio Guds bud är alltid bra oavsett om det är måndag eller torsdag 🙂

   Like

   • Annika!

    Om vi bortser från de tio buden, vilka förövrigt är självklara, vad skall jag som kristen göra då?
    Skall vi inte göra det som Anden manar oss till, eller är det bara att köra på i gärningarnas paradis?

    Jag tror på att följa och göra det som Anden inger och det som även kallas förutberedda gärningar.

    Bb

    Like

   • Hej Björn
    Det finns som sagt detaljer och separata önskemål som Gud har gentemot oss och som skiftar från person till person, men den gemensamma grunden som vi alla har är att vi måste lyda tio Guds bud.
    GVD!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s